Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A bőr rosszindulatú daganatainak ellátásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A bőr rosszindulatú daganatainak ellátásáról"

Átírás

1 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A bőr rosszindulatú daganatainak ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Bőr és Nemikórtan, Pathológiai, Radiológiai Szakmai Kollégiumok jóváhagyásával I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási/érvényességi területe A protokoll vonatkozó ajánlásait alkalmazni/érvényesíteni szükséges a hazai progresszív egészségügyi ellátó rendszer valamennyi (kistérségi-megyei-regionális-országos) szintjén, az alapellátás és a járó/fekvőbeteg szakellátás feladatait - ÁNTSZ engedéllyel - végző állami, önkormányzati és magán intézményben; a címben foglalt daganatok korai felfedezése, kivizsgálása, gyógykezelése és követéses gondozása során, a közreműködő (a betegség vagy az általa megtámadott szerv/szervrendszer vagy az orvosi beavatkozás jellege szerint specializált, diagnosztikai és klinikai) társszakmák működési engedéllyel rendelkező szolgáltató egységei munkájában - a daganat gyanúja vagy annak diagnózisa miatt nyújtott komplex ellátói tevékenység valamennyi részfeladatát képező orvosi beavatkozás és egyéb ténykedés összessége tekintetében A protokoll témájának pontos meghatározása, a témaválasztás indoklása A protokoll témája a címben foglalt daganatok előfordulásáról, természetéről és leküzdhetőségéről szóló tudományos ismeretek összefoglalása, valamint a betegek teljeskörű, komprehenzív onkológiai ellátásába tartozó és a sokszakmás együttműködés (multidiszciplínáris team ld. alább) révén egymásba kapcsolódó teendők (transítional treatment and care) célirányosan tervezett folyamatának (algoritmusának) leírása. A témaválasztást a daganatok társadalmi veszélyességén (a népesség halálozása szempontjából a második legveszélyesebb betegség-csoport) és a tudományos ismeretszerzés felgyorsulásán túlmenően indokolja az össztársadalmi rákellenes küzdelemben (ld.: Nemzeti RákEllenes Program) kiemelt jelentőségű egészségügyi ellátás igen nagyfokú egyenetlensége mind az új tudományos módszerek ismerete és alkalmazása, mind a nyújtott szolgáltatások minőségi színvonala, a minőségi ellátás hozzáférhetősége, a rendelkezésre álló szellemi és anyagi erőforrások eloszlása és hatékony felhasználása, együttesen az elvárható gyógyítási eredmények elérése tekintetében A protokoll célja Közvetlen cél a betegek ellátásában jelenleg tapasztalható egyenetlenség és szervezetlenség felszámolása, a komprehenzív szemléletű komplex ellátás folyamatosságának (transitional treatment and care) biztosítása minden egyes beteg részére. Az ellátás biztonságát és egyenletesen magasabb színvonalra emelését olyan egységes módszerek alkalmazása/elterjesztése szolgálja, amelyek a gyógyítás eredményessége és költséghatékonysága szempontjából egyaránt megfelelnek a bizonyítékokon alapuló orvoslás (evidence based medicine=ebm) követelményeinek, vagy ahol ilyen evidenciák még nem ismeretesek, ott a szakma szabályainak megfelelő és a lehető legszélesebb nemzetközi/hazai szakmai körben konszenzussal elfogadott szakértői álláspont (expert opinion) talaján állnak. Másodlagos cél a jelen ajánlások további alkalmazása más (országos és helyi) eljárásrendek, kapcsolódó folyamat-szabályozások (pl.: finanszírozás, belső minőségirányítás, stb.) kidolgozásában. A protokollba foglalt ajánlások céljával ellentétes azonban minden olyan további alkalmazás, amely a kötelező egészségbiztosítás alapján igénybe vehető szolgáltatások országos vagy helyi menedzselésének és finanszírozásának szabályozása által a beteg érdekét szolgáló orvosi ellátás hivatásszerű gyakorlását korlátozza. Az ajánlások hosszabb távú célja a hazai onkológia felzárkóztatása, csatlakoztatása az EU-ban (is) kezdeményezett (Organisation of European Cancer Institutes=OECI) harmonizációs törekvésekhez, amelyek az onkológiai ellátás és kutatások szervezésében Európa-szerte tapasztalható nagy különbségek kiegyenlítését célozzák a Komprehenzív Onkológiai Centrumok (Comprehenzive Cancer Centres) kialakításával (kritériumai: a rák-probléma és a rák-betegek szükségleteinek globális szemlélete, a multidiszciplínáris diagnosztika, megelőzés, kezelés és követéses gondozás), valamint a diagnosztikai és kezelési stratégiák irányelveinek fejlesztésére irányuló kollaborációval (AGREE). E törekvéseket indokolja, hogy az onkológiai ellátás szervezése, fejlesztése jelenleg nélkülözi az európai rák-centrumok közötti harmonizációt (ami a rákcentrumok minősítése révén lehet elérhető), valamint, hogy Európa népei számára biztosítani kell a jó minőségű ellátás hozzáférhetőségét, azaz a források koncentrálását és a kutatások integrálását a magas minőség és a források költséghatékony felhasználása érdekében. 1

2 1.3. A protokoll célcsoportjai (ellátottak és a protokollt alkalmazó ellátók köre, ellátási szint) Ellátottak: az alábbiakban részletezett ajánlások célcsoportjai a címben foglalt daganatok korai felfedezését elősegítő általános vagy szűrő jellegű (ld.: 51/1997. NM rendelet) orvosi vizsgálatokon résztvevő panasz/tünet nélküli személyek; a daganat konkrét gyanúját tisztázó, vagy a diagnózist pontosító speciális vizsgálatokban (diagnosztikai célú beavatkozásokban), valamint a daganat diagnózisa alapján kuratív vagy palliatív célú, aktív vagy krónikus jellegű gyógykezelésben (az ehhez szükséges vizsgálatokban, beavatkozásokban), továbbá a daganatos állapot kontrollálásában, követéses gondozásában részesülő betegek. Ellátók: a fenti ellátásokat nyújtó valamennyi egészségügyi szolgáltató az 1. pont alatt meghatározott ellátási szinteken és ellátók körében különös tekintettel a rosszindulatú daganatos betegek ellátására szervezett centrumok rendszerében együttműködő intézményekre és szolgáltató egységekre. A rosszindulatú daganatok veszélyessége miatt, illetve minél koraibb ellátása (early detection and treatment) érdekében biztosítani szükséges, hogy az ellátó rendszer bármely pontján felfedezett betegség (vagy megalapozott gyanúja) esetén a beteg útja haladéktalanul a multidiszciplínáris team-munka elvén működő Onkológiai Centrumba vezessen, ahol a daganat lokalizációja szerint kompetens társzakmák szakembereiből álló Onkológiai Team konszenzussal és a beteggel egyetértésben alakítja ki (tervezi meg) a további beteg-utakat - alkalmazva a jelen ajánlásokat a daganattal kapcsolatos teendők sorozatában (algoritmusában), gondoskodva a terápiás terv végig vezetéséről és követéséről. II. A szakmai ajánlások leírása 1. Általános elvek Az alábbiakban kidolgozott irányelvekhez való ragaszkodás önmagában nem biztosítja a sikeres kezelést minden helyzetben. A gyógyító onkológus saját felelősségére alkalmazza az irányelveket vagy indokolt esetben tér el azoktól, az individuális klinikai körülményeket mérlegelve. A bőr nem melanoticus tumorait tárgyaljuk, melyek túlnyomó többsége basalsejtes és laphámsejtes rák. A bőr rosszindulatú tumorai mind a szöveti differenciáltság, mind a kezelés szempontjából heterogén csoportot alkotnak. Ide tartoznak a felszíni hám, a bőrfüggelékek daganatai, a bőr lymphomai és lágyrész tumorai. A basalioma igen gyakori bőrtumor, előfordulása a laphámrákhoz viszonyítva tízszeres. Kialakulását elősegítő tényező a kumulatív napfény-expozíció (Level A evidencia). Leggyakoribb kiindulási hely a fej és a nyak bőre. Szövetileg érvényesülnek a malignitás kritériumai, azonban a recidívakészségen túl az áttétképzés irodalmi ritkaság. A bőr laphámrákja általában az idősebb korosztályt érinti. Ritkábban de novo, ép bőrből, gyakrabban solaris keratosisok, krónikus radiodermatitisek, égési hegek, lupus vulgaris, krónikus gyulladások és fekélyek talaján alakul ki, de a legfontosabb környezeti tényező a napsugár. Áttétet csak az esetek néhány százalékában képez. A keratosis solarist általában a laphámsejtes rák korai formájának tekintik. Bizonyos állapotok hajlamosítanak bőrrák keletkezésére: abinizmus, xeroderma pigmentosum, nevoid basal sejtes szindróma, szervátültetés (immunszupresszió). A bőrfüggelék carcinomák viszonylag ritkák, szövettanilag heterogén csoportot alkotnak, osztályozásuk a szöveti differenciáció alapján történik. Kórlefolyásuk a szövettani differenciáltsággal korrelál. A klinikai diagnózis felállítása az onkológiában jártas bőrgyógyász szakorvos, onkodermatológus feladata. A recidíváló és a diagnosztikailag, valamint terápiásan nehézségeket okozó eseteket centrumokban javasolt ellátni Kiindulási hely A laphámrák és a basalioma kiindulhat a testfelszín bármely részéről, leggyakrabban napfénynek kitett területekről, sokszor az arc és a fej-nyak területéről. A sebaceous carcinomák predilekciós helye a szemhéj, az apocrin tumoroké az axilla és az anogenitális régió A primer tumor terjedési iránya A laphámrák lassan növő, többnyire kifekélyesedő tumor, amely a subcutan szövetek áttörése után destruálja a mélyebb struktúrákat. Ilyenkor megnő a regionális nyirokcsomókba adott áttétek kialakulásának veszélye. A basalioma az arcon az embrionális záródási vonalaknak megfelelően hajlamos a mélybe terjedésre, a környező struktúrák destrukciójára. 2

3 1.. A regionális metasztatizálás iránya A napsugárzás által károsított bőrből kiinduló tumorok alacsony metasztatizálási potenciállal rendelkeznek, kivétel az ajak laphámrákja, ahol áttétek az esetek kb. 10 %-ában alakulnak ki. Az áttétképződés elsősorban lymphogen. A basalioma (irodalmi kivételektől eltekintve) praktikusan nem ad áttétet. A neuroendocrin Merkelsejtes carcinoma az esetek felében regionális nyirokcsomó áttétet ad, de haematogen úton is terjedhet. A bőrfüggelék carcinomák ennél kisebb százalékban szintén lymphogen úton metasztatizálnak Szövettani típus Laphámrák 1.4.l.1. A bőr in situ carcinomája A bőr felszínén bárhol előforduló intraepidermalis carcinoma (Bowen-kór). Szöveti jellemzői: szabályos rétegződés elvesztése, magpolymorphia és hyperchromasia, atípusos mitózisok, prominens nucleolusok, dyskeratocyták és bizarr magalakok megjelenése. A basalis membrán intakt. Szövetileg azonos képet mutat a glans penis Queyrat-féle erythroplasiája Invazív laphámrák (carcinoma planocellulare, carcinoma epidermoides) és variánsai A bőr felszíni laphámjából kiinduló invazív növekedést mutató malignus daganat. Broders a daganaton belüli differenciált (elszarusodó) sejtek arányát alapul véve dolgozta ki a differenciáltság ( grade ) rendszerét. Hisztopatológiai differenciáltság A bőr laphámrákjainak többsége jól vagy közepesen differenciált. A laphámrák differenciáltsága és prognózisa között az összefüggés nem teljesen lineáris, további paraméterek vizsgálata indokolt. Grade I. Jól differenciált. A sejtek több mint 75%-a differenciált Grade II. Közepesen differenciált. A sejtek több mint 50%-a differenciált Grade III Rosszul differenciált. A sejtek több mint 25%-a differenciált Grade IV. Differenciálatlan. A sejtek kevesebb, mint 25%-a differenciált. A histogenesis igazolására kiegészítő vizsgálatokra (immunhisztokémia) lehet szükség l. Adenoid (acantholyticus) laphámrák Főleg az ajkon, bőr nyálkahártya határon fordul elő. A sejtek degenerációja miatt pseudoglandulák alakulnak ki, mirigyrákot utánozva Orsósejtes laphámcarcinoma Differenciálatlan, orsósejtes komponens alkotja a tumorszövet túlnyomó részét, a laphám jelleg teljesen hiányozhat is (a diagnózishoz immunhisztokémia és/vagy ELMI lehet szükséges). Agresszíven nő, prognózisa, illetve kezelésre való reagálása a konvencionális laphámrákokénál rosszabb. Differenciáldiagnózis: melanoma malignum, sarcoma, fasciitis nodularis Verrucosus carcinoma Alacsony malignitású, exophyticus, típusosan csak a felszínen penetrál a kötőszövetbe. Igen jól differenciált sejtekből álló papillaris szövetszaporulat. Lassan nő, metastasist gyakorlatilag nem ad. Kialakulhat de novo vagy condyloma talaján. Ennek a típusnak a kialakulásában egyértelmű a HPV szerepe. Differenciáldiagnózis: papilloma. Felszínes kimetszésből nem diagnosztizálható Lymphoepithelioma-szerű carcinoma Ritka variáns, a nasopharyngealis carcinomával egyező megjelenéssel. El kell különíteni cutan lymphomától, ez gyakran csak immunhisztokémiai reakciók alkalmazásával lehetséges Basalsejtes carcinoma (basalioma) Leggyakrabban az arc bőréről, illetve az ott elhelyezkedő szőrtüszőkből indulhat ki, tenyéren-talpon soha nem fordul elő. Szövetileg jellemző a hyperchrom, ovális magvú basalis sejtek burjánzása, a széli részeken a magok jellegzetes palisadszerű elrendeződésével. Klinikai szempontból fontos a superficiális multicentricus és a sclerotisalo forma ismerete. Ezeknél a kimetszési síkok épsége a növekedésmód sajátosságaiból adódóan nehezen megítélhető, emiatt a recidívakészség is nagyobb. Klinikai altípusok Szövettani altípusok Noduláris Klasszikus megjelenésű forma jellemzői a sima felszín, gyöngyházszínű szegély, a széli teleangiektáziák és az exophytikusan növekvő jelleg. A dermiszbe terjedő egy vagy több sejtfészek, a tumorsejtek bazálsejtekre jellemző morfológiával bírnak, a periférián paliszád (kerítésléc-szerű) eloszlásban. Szuperficiális Lapos, eryhtemás, finoman hámló, A tumorsejtek fészkei felszínesek, a 3

4 Infiltratív Morpheiform esetenként pörkkel fedett felszínű, éles szélű plakk, széli terjedést mutatva. Gyakran naptól takart bőrfelszínen jelentkezik, akár primeren multiplex formában. Klinikailag nehezen megítélhető tumorhatár észlelhető, bőrből jellemzően nem kifejezetten előemelkedő jelleggel. Jellegzetes klinikai megjelenés a tömött tapintatú, porcelánfehér színű, elmosott szegélyű, hegre emlékeztető jellegű plakk, ép, atrophiás hámmal fedve. hámhoz közeliek, a paliszád állású sejtek felismerhetőek. A tumorsejt fészkek elkülönülnek, normál szövetek ékelődhetnek közéjük. Trabekuláris jellegű eloszlás kicsi, elmosott szélű, hámra, irhára ill. subcutisba terjedő tumorsejt fészkekkel, a paliszád jelleg nem ismerhető fel. Mikronoduláris forma esetén nagyszámú kevés sejtből áll a sejtfészek, jól felismerhető csoportokkal, esetlegesen a paliszád jelleg felismerhető. A tumorsejtek vékony, akár csak egy sejtsor vastag fészket alkotnak közöttük igen vaskos kötőszövetes rétegekkel, paliszád jelleg nem ismerhető fel. A tumorsejtek mélyen a dermiszbe, ill. akár a subcutisba hatolnak. 1. táblázat A basalioma típusai klinikai és szövettani megjelenés alapján Dandurand és társai által klasszifikálva Metatípusos carcinoma Az atípusos basalis hámsejtek mellett laphám irányú differenciáció is megjelenik. Lokálisan agresszívebb, a metastasis képződés valószínűsége nagyobb Bőrfüggelék carcinomák A bőrfüggelék tumorok osztályozása a szöveti differenciáción alapul. A négy nagy csoport a következő: eccrin, apocrin, sebaceous és trichilemmalis Eccrin tumorok A benignus eccrin tumorok igen ritka malignus variánsai chondroid syringoma-szerű carcinoma, nodularis hidradenoma-szerű carcinoma, eccrin spiradenoma-szerű carcinoma szövetileg a jóindulatú variánssal szinte teljesen egyezők, a fokális infiltratív növekedés és az osztódási aktivitás kivételével Porocarcinoma A leggyakoribb malignus eccrin tumor, kialakulhat de novo vagy poroma talaján. Típusos előfordulási helye a fej-nyak régió és a végtagok Eccrin adenocarcinoma Klasszikusan cribriform mintázatot adó, közepesen vagy rosszul differenciált adenocarcinoma, magas metastatisálási potenciállal. Minden esetben kizárandó más, parenchymás szervből kiinduló adenocarcinoma cutan metasztázisának lehetősége! Mucinosus eccrin carcinoma Ritka. Nagytömegű nyákban relatíve kevés sejt, az atípia és az osztódások száma általában alacsony Adenoid cysticus eccrin carcinoma A bőrben alacsony malignitású tumor, jellegzetes csipkeszerű növekedéssel Apocrin tumorok Apocrin adenocarcinoma Ritka függelék tumor, elsősorban axillaris kiindulással. Széles eosinophil cytoplasmájú, apocrin sejtekből felépülő tumor, alacsony metasztatizáló hajlammal, általában jó prognózissal Extramammaris Paget-kór Ritkán az anogenitális régióban vagy az axillában az emlő Paget-kórjával identikus elváltozás alakul ki. Néha kimutatható mélyebben elhelyezkedő carcinoma, néha az epidermis érintettsége az egyetlen manifesztáció Sebaceous és trichilemmalis tumorok Pilomatrix carcinoma A benignus pilomatrixoma alacsony malignitású rosszindulatú variánsa Sebaceous carcinoma Típusos helye a szemhéj, Meibom-mirigy eredettel, de a bőr más régióiból is kiindulhat. Viszonylag gyakran ad regionális nyirokcsomó áttétet, azonban a halálhoz vezető zsigeri áttét ritka. A Torre-syndroma képében 4

5 jelentkező, zsigeri carcinomák mellett kialakuló multiplex sebaceous carcinoma nem metasztatizál. Differenciáldiagnózis: sebaceous epithelioma és adenoma Merkel-sejtes (trabecularis) carcinoma A bőrben fellelhető specializált, neuroendocrin sejtekből kiinduló daganat. Szövetileg az epidermissel általában össze nem függő, differenciálatlan sejtek kötegei, vonulatai láthatók. A megjelenés lymphomára emlékeztet, azonban az immunhisztokémiai neuroendocrin marker pozitivitás segít a diagnózis felállításában. Magas malignitású, metasztatizáló daganat Cutan lágyrész daganatok A részleteket illetően utalunk a Lágyrész tumorok fejezetre, azzal a megjegyzéssel, hogy néhány típus (pld. Kaposi-sarcoma, dermatofibrosarcoma protuberans stb.) speciálisan bőrre lokalizáltan alakul ki Kaposi-sarcoma Leggyakrabban a bőrt érinti, de nem ritka a tünetek megjelenése a szájüregben, majd kiterjedhet a nyirokcsomóba, a gastrointestinális traktusba, illetve a tüdőbe is óta ismert a humán herpesvírus-8 etiológiai szerepe. A klasszikus kórkép idősebb férfiak alsóvégtagján jelentkezik livid foltok, majd előemelkedő érbő tumorok formájában. A progresszió lassú. Az endémiás afrikai forma és a HIV fertőzötteken előforduló epidémiás variáns jóval agresszívebb lefolyású. Az epidémiás Kaposi-sarcoma HIV fertőzötteken test szerte, a nyálkahártyákon, illetve viscerálisan fordul elő, és a leggyakoribb malignus tumor AIDS betegségben. Szövettani képére orsó alakú tumorsejtek, kapillárisburjánzás, vérzések és haemosiderin-rögök jellemzőek Dermatofibrosarcoma protuberans Tömött, kiemelkedő, bőrszínű vagy halványbarna, időnként livid csomókat tartalmazó, az irha mélyebb rétegeire terjedő, lassan növekvő lokálisan agresszív daganat. Recidívára hajlamos. Terápiájában elsődleges a sebészi kimetszés, kiújulás esetén műtét és sugárterápia javasolt. Fibroblast- és histiocyta-kötegekből áll, a bőralját infiltrálva Atypusos fibroxanthoma Mind a klinika, mind a szövettani diagnózis felállítása nehéz. Áttétet nagyon ritkán képez. Kötegekben elhelyezkedő fibroblasztszerű orsósejtekből és histiocytákhoz hasonló tumorsejtekből áll Malignus fibrosus histiocytoma Emlékeztethet dermatofibrosarcoma protuberansra, de jóval gyorsabban növekszik. Idősebb korban lép fel, lokális recidívára és áttét képzésére hajlamos Várható biológiai viselkedést befolyásoló tényezők A daganat makroszkópos kiterjedése, a helyi és távoli metasztázisosk léte és mérete, kiindulási helye: TNM klasszifikáció A TNM-besorolás a szemhéj, a vulva és a penis tumoraira nem érvényes. Primer tumor (T) TX Primer tumor nem ítélhető meg T0 Primer tumor nem mutatható ki Tis Carcinoma in situ T1 A tumor legnagyobb átmérője 2 cm T2 A tumor 2 cm-nél nagyobb, de 5 cm vagy ennél kisebb legnagyobb átmérőjében T3 A tumor legnagyobb átmérője meghaladja az 5 cm-t T4 A tumor a bőrön túlterjedve infiltrálja a környező struktúrákat (porc, vázizomzat, csont) Regionális nyirokcsomók (N) Nx Regionális nyirokcsomóáttét nem ítélhető meg N0 Nincs regionális nyirokcsomóáttét N1 Regionális nyirokcsomóáttét Távoli áttét (M) MX Távoli áttét nem ítélhető meg M0 Nincs kimutatható távoli áttét 5

6 M1 Kimutatható távoli áttét ptn patológiai klasszifikáció A pt, pn és pm kategóriák megegyeznek a klinikai T,N és M kategóriákkal Megjegyzés: multiplex tumor esetén a betegség a legmagasabb T kategória alapján sorolható be, és az egymástól elhatárolódó tumorok számát zárójelben meg kell adni. Stádium-besorolás Stádium 0 Tis N0 M0 Stádium I T1 N0 M0 Stádium II T2 N0 M0 T3 N0 M0 Stádium III T4 N0 M0 bármely T N1 M0 Stádium IV bármely T bármely N M Szövettani malignitási fok Lásd az 1.4 fejezetben a daganat differenciáltságára utaló szöveti jellegzetességeket. 2. Diagnosztikai teendők 2.1. Diagnosztikai algoritmus a kivizsgálás során Anamnézis A szokásos adatokon kívül az alábbiak rögzítése kívánatos: - családi előfordulás - napfény expozíció - arzéntartalmú gyógyszerek szedése - korábbi irradiáció, - keratózisok, idült bőrbetegségek, fekélyek, krónikus sipolyok - belszervi betegségek Fizikális vizsgálat - Megtekintés (pontos lokalizáció és tumor méret, környezethez való viszony), teljes bőr és regionális nyirokcsomók vizsgálata. - Tapintás (a primer tumor konzisztenciája, fixáltsága, regionális nyirokcsomók). - Dokumentáció (fotó, rajz) Próbakimetszés Nagyméretű daganatból, ha a klinikai diagnózis bizonytalan, kis tumoroknál terápia előtt, ha in toto eltávolítást nem terveznek Képalkotó diagnosztikai eljárások. Röntgenfelvétel (a környező csontok infiltrációja). CT és MRI vizsgálat, ha a fizikális és röntgen vizsgálatokkal a daganatos progresszió megítélése bizonytalan, idegek mentén agyalap felé terjedés. A regionális nyirokcsomók UH vizsgálata, ha gyanú van áttétre Aspiratios cytológia Regionális nyirokcsomó áttétek igazolására. Ha ismételten negatív eredményt kapunk biopszia Staging vizsgálatok Általában mellkas röntgen vizsgálat elegendő. Amennyiben csontra való terjedés gyanítható csontscintigraphia, csontröntgen, CT. Egyéb diagnosztikus vizsgálat minden esetben a klinikai gyanúnak megfelelően Patológiai vizsgálatok Arra kell törekedni, hogy a tumor in toto sebészi eltávolítás után kerüljön hisztológiai vizsgálatra. Ha ez a daganat mérete miatt nehézkesen valósítható meg - különösen ha a klinikai diagnózis bizonytalan, illetve ha megsemmisítése tervezett cryotherápiával, laseres úton, diatermiával vagy irradiatioval - próbaexcísio végzendő. Műtét alatti szövettani fagyasztásos szövettani vizsgálat ( Mohs surgery ), ha a primer tumor határai 6

7 klinikailag nehezen ítélhetők meg indokolt. Műtét utáni szövettani vizsgálat. A műtéti úton eltávolított specimen részletes szövettani feldolgozása, patológiai klasszifikáció Laboratóriumi vizsgálatok Vérkép és májfunkció, általában egyéb speciális vizsgálat nem szükséges Diagnosztikai algoritmus a betegkövetés során Fizikális vizsgálat Basaliomanál: teljes bőrfelszín vizsgálata - Általában az első két évben félévente, - Második évtől évente, - Nagy kockázatú betegeknél (gyakori multiplex elváltozások) háromhavonta, - Betegoktatás: tartózkodásnapozástól, önvizsgálat, vényvédő használata arcon, karon csökkeneti a daganat kialakulásának kockázatát (Level A evidencia). Laphámráknál: teljes bőrfelszín és a regionális nyirokcsomók vizsgálata - Általában az első évben háromhavonta, - Második-ötödik évben hathavonta, - Ötödik évtől évente egyszer, - Nagykockázatú betegeknél 3-6 havonta, - Betegoktatás: tartózkodásnapozástól, önvizsgálat, vényvédő használata arcon, karon csökkenti a carcinoma kialakulásának kockázatát (Level A evidencia). Bőrfüggelék tumoroknál a laphámcarcinoma irányelvei követendők Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok Kiterjedt lokális invázió esetén az alábbi vizsgálatok ajánlottak: Rtg. felvétel: csontba terjedés gyanúja CT és/vagy MR: csont és lágyrész infiltráció, agyra és gerincre terjedés gyanújakor Fej-nyak területén levő daganatoknál perineurális terjedés gyanújakor MR vizsgálat Lymphogen terjedés kizárása vagy megerősítése: nyirokcsomók UH vizsgálata Hematogén áttét vizsgálata: mellkas rtg, szükség szerint CT is Csontáttét vizsgálata: izotópos vizsgálat, pozitivitás esetén célzott rtg. felvétel, szükség esetén CT/MR Hasi szóródás gyanújakor: UH, és szükség szerint CT/MR Ha a daganatos progresszió megítélése bizonytalan más képalkotó eljárásokkal vagy ellentmondásosak, akkor PET ill. PET/CT vizsgálat is mérlegelendő (Level B-C evidencia). III. Gyógykezelés 3. A kezelés általános elvei A primer kezelés célja a gyógyulás, a funkciók maximális kímélése és a jó kozmetikai eredmény. Leggyakrabban a műtét a legeredményesebb és megfelelő kezelés. A funkció megőrzése és a beteg preferenciája miatt besugárzás is lehet az első választás. Szuperficiális basaliomát vagy Bowen kórt photodinámiás terápiával és cryoterápiával is kezelhetünk, ha a műtét vagy besugárzás kontraindikált, de a recidíva kockázata jelentős (Level B-C evidencia). Fotodinámiás terápia ma már szintén elérhető alternatíva a sebészi eltávolítás számára szuperficiális basaliomák esetében. Fotoszenzitizáló ágens szövetekbe juttatása után 630 nanométer hullámhosszúságú besugárzás alkalmazandó, pigmentált basaliomák kivételével Sebészeti beavatkozások ajánlott típusai A primer tumor műtéte A kisméretű ( 2 cm) basaliomát 4mm-es, nagyméretűt (> 2 cm) 10 mm-es biztonsági zónával kell eltávolítani. Ha ez nem lehetséges, irradiatio jön szóba. A laphámrákot egészben 6-10 mm széles biztonsági sávval kell eltávolítani. A perifériás gyulladást kimetszés szempontjából daganatnak kell tekinteni. A nagy kockázatú daganatoknál (arc, szemhéj, szemöldök, periorbitális és periauricalis terjedés, genitáliák, kéz, láb, gyorsan növekvő elváltozás, recidiváló daganat) fagyasztásos szövettani vizsgálat szükséges ( Mohs surgery ), recidíváló esetekben, illetve, ha onko-dermatológus a sebésszel konzultálva azt szükségesnek látja. Biztonsági zóna nélkül eltávolított tumornál reoperáció szükséges. Bőrfüggelék-carcinomák teljes sebészi eltávolítására kell törekedni. Superficiális parotidectomia szükséges, ha a daganat eléri a mirigy fasciáját (Level B-C evidencia). 7

8 Nyirokrégió-műtétek Biztosan negatív nyirokcsomók esetén prophylacticus blockdissectio nem ajánlott. Ha csak egy nyirokcsomó régióban valószínűsíthető metasztázis, blockdissectio végzendő. Több nyirokrégió érintettségénél műtét általában nem ajánlott (Level C evidencia). Merkel sejtes carcinómánál őrszemnyirokcsomó biopszia végezhető Sugárterápia A bőrtumorok az esetek többségében egyformán hatásosan kezelhetők műtéttel vagy besugárzással. A gyógyulás aránya % (Level B-C evidencia) A sugárterápia indikációi - Nagy területet érintő felületes elváltozások, ahol műtéttel a kozmetikai eredmény rosszabb - Multiplex superficialis daganatok - A beteg negálja vagy állapota nem megfelelő a műtéthez vagy antikoaguláns kezelés alatt áll - A műtét a funkció elvesztésével vagy csonkolással járna (bénulás, szemhéj kifordulás, nasectomia, fül amputáció, szem enucleatio). - Műtét utáni recidíva, nem teljes sebészi kimetszés, a tumor perineurális terjedése, nyirokcsomóáttét Céltérfogatok A tumor vagy tumorágy megfelelő, 5-20 mm-es, biztonsági zónával. Mélyre terjedő tumoroknál vagy perineuralis terjedés gyanújakor (fej-nyak daganatok) a céltérfogat meghatározásához CT/MR ajánlott (koponyaalapra terjedés), és az első nyirokcsomólépcsőt is a céltérfogatba foglaljuk. A céltérfogatba nem eső részeket takarjuk (irreguláris mező formálása). Legfontosabb kritikus szervek-képletek: ép bőr, porcos részek, szem, belső hallójárat Az optimális sugárterápia technikai feltételei Superficiális (kb. 5 mm-es vastagságig) elváltozások megfelelően szűrt kv-os röntgensugárral jól kezelhetők. Nagy kiterjedésű (>2 cm) és vastagabb tumorok kezelésére elektron (6-15 MeV), a vázizomzatot vagy a csontot beszűrő daganatok kezelésére a foton besugárzás ajánlott, 3D-s konformális technikával (Level B-C evidencia) Dozirozás Konvencionális frakcionálással (1,8-2 Gy naponta) az alapdózis Gy. A kiegészítő (boost) dózis Gy lehet Sugárkezelés szövettani típus szerint Általános szempontok: felszínes elváltozást orthovoltos röntgennel vagy elektronsugárral kezelünk. Elektronsugárzáskor a dózist 10 %-kal emelni kell, vagy bólust használunk. Izomzatot-csontot beszűrő daganatnál foton terápia ajánlott. A frakciónkénti dózis változhat, de a jó kozmetikai eredmény fontos szempont (Level B-C evidencia) Basalioma - A tumor átmérője 2 cm: biztonsági zóna 5-10mm, összdózis Gy, 2,5-3 Gy/frakció. - A tumor átmérője >2 cm: biztonsági zóna mm, összdózis 60 Gy, 2 Gy/frakció Laphámrák - A tumor átmérője <2 cm: biztonsági zóna 5-10 mm, Gy (2-3 Gy/frakció). - A tumor átmérője 2 cm: biztonsági zóna mm, összdózis Gy (2 Gy/ frakció) vagy Gy (2,5 Gy/ frakció). - Perineuralis terjedéskor szinkron kemoterápia is mérlegelendő (Level B evidencia). - Műtét utáni adjuváns RT: összdózis Gy (2,5-3 Gy/frakció) Merkel sejtes carcinoma - Általános megjegyzés: besugárzás teljes kimetszés után is csökkenti a lokális-regionális kiújulás kockázatát (Level B evidencia). - A tumorágyat sugarazzuk: 25x2 Gy - Az első nyirokláncot sugarazzuk, ha nem történik SLNB, vagy ha pozitív: 25x2Gy. - Radiokemoterápia nagykockázatú (nyirokcsomó áttét, nem teljes sebészi eltávolítás, recidíva) elváltozásnál: 25x2 Gy lokálisan és regionálisan, és szinkron carboplatin/etoposide, 80 mg/m 2 a hét első három napján az 1., 4., 7., és a 10. héten (Level B evidencia) Kaposi sarcoma - Besugárzásra általában megkisebbedik a tumor, objektív válasz 90 % felett van (Level B evidencia). - Standard dózis 15x 2 Gy. 8

9 - A szemhéjon, genitáliákon levő elváltozásra csökkentett dózis: 10x2 Gy. - Nodularis elváltozás: 3-5x4 Gy. - HIV-pozitiv betegeken a sugárreakció erősebb (Level B-C evidencia) Metasztázisok a bőrben - Egyszerű mező elrendezés, rövid kezelési idő - Az elváltozás nagyságának és mélységének megfelelő sugárminőség és energia - Maximális összdózis 10x30 Gy (Level B-C evidencia) Kemoterápia - Lokális kemoterápia: superficialis típusú basalioma vagy in situ laphámrák, ha műtét és besugárzás kontraindikált (5-fluorouracil gél naponta kétszer 2 héten át, imiquimod kenőcs hetente ötször hat héten át). Level A evidencia, 1A megállapodás. - Inoperábilis és/vagy áttétes laphámrák: kemo- és kemo-rádióterápiával a teljes válasz aránya %. Leghatásosabb a cisplatint tartalmazó kombináció (cisplatin/doxorubicin, vagy cisplatin/5-fluorouracil), evidencia: level B. - Merkel sejtes carcinoma: lokálisan előrehaladott és recidiváló esetekben kemoradiációra az objektív válasz % (Level B evidencia). Kétféle gyógyszeres kombináció ajánlott: cyclophosphamid/doxorubicin (vagy epirubicin)/vincristin +/- prednisolon; etoposid(cisplatin (vagy carboplatin) - Mycosis fungoides és B-sejtes lymphoma: kemoterápiás kezelését a Non-Hodgkin lymphomákkal foglalkozó eljárásrend tárgyalja Gyógyszeres kombinációk: laphám-és bőrfüggelék carcinomák ADOC Cyclophosphamide 700mg/m 2 első nap Doxorubicin 40 mg/m 2 első nap Cisplatin 50 mg/m 2 első nap Vincristin 1,4 mg/m 2 első nap Négyhetente ismételve. Cisplatin 50 mg/m 2 első nap Doxorubicin 30 mg/m 2 első nap Fluorouracil 500 mg/m 2 első és második nap Három-négyhetente ismételve. Doxorubicin/Epirubicin 50 mg/m 2 ; 60 mg/m 2 első nap Cisplatin 50 mg/m 2 első nap Négyhetente ismételve Gyógyszeres kombinációk: Merkel sejtes carcinoma Epirubicin 60mg/m 2 első nap Cisplatin 50 mg/m 2 első nap Három-négyhetente ismételve. ADOC Doxorubicin 40 mg/m 2 első nap Cyclophosphamid 700 mg/m 2 első nap Vincristin 1,4 mg/m 2 első nap Cisplatin 50 mg/m 2 elsö nap négyhetente ismételve Gyógyszeres kombinációk: Kaposi sarcoma Cisplatin 75 mg/m 2 első nap Epirubicin 75 mg/m 2 első nap 9

10 Doxorubicin 75 mg/m 2 első nap A terápiát addig folytatjuk, amíg stagnálást, vagy remissziót nem észlelünk, de a hatás elbírásához kétháromciklusnyi időt kell várni. Kedvező esetben általában 6 sorozat kemoterápia ajánlott Primer kezelés Basalioma Superficialis, Műtét vagy irradiáció, ha kontraindikált: 20 mm 5-fluorouracil gél, imiquimod kenőcs, cryoterápia T1-3 (> 20 mm) Sebészi eltávolítás, vagy irradiatio Laphámrák T4 Műtét és posztoperatív irradiatio és/vagy kemoterápia inoperábilis esetben ptis Sebészi eltávolítás biztonsági zónával T1-3 Sebészi eltávolítás biztonsági zónával, Adjuváns irradiáció: pozitív sebészi szél, perineuralis terjedés T4 operábilis T4 inoperábilis Bőrfüggelékek malignus tumorai A kezelés elvei megegyeznek a laphámrákok kezelésével. Műtét és besugárzás, Pozitív sebészi szél: radiokemoterápia Radiokemoterápia (ha kontraindikált besugárzás) 3.5. A recidíva kezelése 5.1. Primer tumor helyén kialakult recidíva - Operabilis esetben műtéti eltávolítás, posztoperatív besugárzással (Evidencia B-C). - Inoperabilis esetben besugárzás (Evidencia B-C) Regionalis nyirokcsomóáttét Block-dissectio az első választás. Posztoperatív irradiatio: 3 vagy több nyirokcsomóban áttét, az áttét > 3 cm, a daganat extracapsularisan is terjed. Nyirokcsomó pozitív betegeknél kemoterápia. Klinikailag detektálható (UH/CT/MR) perineuralis terjedéskor az első nyirokcsomólépcsőt akkor is kezeljük besugárzással, ha klinikailag negatív (Evidencia B-C) Távoli áttét Ha a beteg kora, általános állapota és a lokalizáció lehetővé teszi, szoliter áttét sebészi eltávolítása is megkísérelhető. A palliatív sugárkezelés dózisa általában 10x3 Gy (Evidencia B-C). Kemoterápia a beteg állapota és a várható élettartam szerint Evidenciák szintje A: Randomizált vizsgálatok vagy azok metaanalíziséből nyert bizonyítékok B: Prospektív, de nem randomizált és retrospektív tanulmányok eredményéből nyert bizonyítékok C: Szakmai grémiumok, szakértő bizottságok véleménye-állásfoglalása Szakértők megállapodásának osztályozása (konszenzus kategóriák) 1: Egyöntetű megállapodás, A típusú evidenciára alapozott 10

11 2: Egyöntetű megállapodás, B és C típusú evidenciára alapozott 3: Nézeteltérés van a javasolt eljárásról A szövegben csak az 1A kategóriájú megállapodást jeleztük, az összes többi 2B-C kategória. IV. Rehabilitáció V. Gondozás Lásd.: 2.2. Diagnosztikai algoritmus a betegkövetés során 1. Az ellátás megfelelőségének indikátorai A szakmai protokoll alapján végzett tevékenység(ek) eredményességének általános mutatóiként (folyamat, eredmény indikátorok), az Egészségügyi Közlöny LIII. Évfolyam 13. számában (2003. V. 29.) megjelent Az egészségügyi intézmények belső minőségirányítási rendszerének fejlesztéséhez javasolt szakmai indikátorok című közleményben foglaltakat célszerű alkalmazni. A komprehenzív onkológiai ellátás speciális kritériumainak mint a rák-probléma globális szemlélete, a multidiszciplínáris diagnosztika, megelőzés, kezelés és követéses gondozás lehetséges indikátorai közül az alábbiak országos és helyi használata szükséges, a daganatok összessége és lokalizációs megoszlásai tekintetében: a primer megelőzés céljából orvosi tanácsadásban részesült személyek lakossági aránya; a szűrő jellegű (szervezett és eseti) vizsgálatban részesült személyek lakossági aránya; a szervezett szűrő vizsgálatokra invitált/megjelent lakosok és az így felfedezett betegek aránya; az adott évben felfedezett (regisztrált) új betegek (incidencia) és a multidiszciplínáris onkológiai team döntése alapján ellátottak aránya; a műtéttel, kemoterápiával, sugárterápiával, biológiai válasz-módosító terápiával gyógykezelt betegek számának modalitások szerinti aránya; az egyes terápiás modalitásokon belül alkalmazott eljárások evidencia szintek szerinti megoszlása; a terápiás modalitások komplex alkalmazásával kezelt betegek számának aránya; a transzlációs klinikai kutatások körébe tartozó legújabb eljárások alkalmazásának aránya; a korábban és az adott évben felfedezett összes élő beteg számának (prevalencia) és a rehabilitációs (rekonstrukciós műtéti, protetikai, pszichés, mozgásszervi, táplálkozási) ellátásban részesültek aránya; a tercier megelőzés céljából követett (gondozott) betegek számának aránya; a hospice ellátásban részesült betegek számának aránya; az adott év daganatos mortalitásának és morbiditásának (incidencia, prevalencia) aránya; az adott évben elhalálozott daganatos betegek átlagos túlélési ideje a diagnózis felállítása és a halál bekövetkezése között. 2.A protokoll bevezetésének feltételei 2.1. Tárgyi feltételek; Személyi feltételek; Szakmai/képzési feltételek; Egyéb feltételek Az ellátás tárgyi, személyi, szakmai/képzési és egyéb feltételei szempontjából a címben foglalt daganatok ellátásában kompetens szakterületek intézményi egységeinél az Egészségügyi Minisztérium és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat mindenkor hatályos rendelkezéseibe foglalt szakmai (tárgyi és személyi) minimumkövetelményeknek, beutalási elveknek és az orvos-, szakorvos-képzés, valamint a kötelező továbbképzések (kreditáció) követelmény rendszerének történő megfelelés határozza meg a protokoll bevezethetőségét, alkalmazhatóságát. A helyi eljárásrendek tartalmát a jelen ajánlások felhasználásával - az adott intézmény készültsége alapján kell kialakítani a progressziv ellátórendszerben elfoglalt helyének megfelelő intézményi kapcsolatok (együttműködési megállapodások, szerződések) figyelembe vételével. A komprehenzív onkológiai ellátást szolgáló protokoll bevezetésének különleges feltétele a címben szereplő daganat ellátásában résztvevő, orvosi szakterületek (diagnosztikai és terápiás) képviselőiből álló a diagnózis pontosítása (staging) alapján az adott beteg terápiás tervét elkészítő és ezt a betegről szóló orvosi dokumentációban rögzítő - multidiszciplínáris onkológiai team szervezeti feltételeinek és folyamatos működtetésének biztosítása. A további ellátás feltétele a beteg tájékozott beleegyezése (informed consent), 11

12 melynek elősegítéséhez többféle alternatíva vagy az onkoteamen belüli nézetkülönbség esetén - biztosítani kell a második szakértői vélemény (second opinion) kérésének lehetőségét is. A protokoll bevezethetőségének alapvető feltétele a benne foglalt gyógyászati eszközök, gyógyszerek, diagnosztikai és terápiás modalitások, valamint a hozzátett szellemi érték méltányos és a sokszakmás tevékenység részeire nézve is arányos finanszírozása. VI. Irodalomjegyzék 1. Szakirodalom 1. Az onkoterápia irányelvei Szerk. Kásler Miklós, B + V Lap- és Könyvkiadó Kft., Sugárterápia Szerk. Németh György, Springer Tudományos Kiadó Kft., Wolf DJ, Zitelli JA. Surgical margins for basal cell carcinoma. Arch Dermatol 1987, 123: Brodland DG, Zitelli JA. Surgical margins for excision of primady cutaneous squamous cell carcinoma. J Am Acad Dermatol 1992, 27: Drake LA, Ceilley RI, Cornelison RL et al. Guidelines of care for cuteneous squamous cell carcinoma. J Am Acad Dermatol 1993, 28: Brodland DG, Zitelli JA. Surgical margins for excision of primary cutaneous squamous cell carcinoma. J Am Acad Dermatol 1992, 27: Avril MF, Auperin A, Margulis A et al. Basal cell carcinima of the face: surgery or radiotherapy? Results of a randomized study. Br J Cancer 1998, 76: Kirova YM, Belembaogo E, Frikha H et al. Radiotherapy int he management of epidemic Kaposi s sarcoma: a retrospective study of 643 cases. Radiother Oncol 1998, 46: Tai PT, Yu E, Winquist E et al. Chemotherapy in neuroendocrine/merkel cell carcinoma of the skin: case series and review of 204 cases. J Clin Oncol 2000, 18: Geisse JK, Rich P, Pandya A et al. Imiquimod 5 % cream for the treatment of superficial basal cell carcinoma: a double blind, randomized, vehicle-controlled study. J Am Acad Dermatol 2002, 47: Poulsen M, Rischin D, Walpole E. High-risk Merkel cell carcinoma of the skin treated with synchronous carboplatin/etoposide and radiation: a Trans-Tasman Radiation Oncology Group Study TROG 96:07. J Clin Oncol 2003, 21: Lukas Vander-Spek LA, Pond GR, Wells W et al. Radiation therapy for Bowen s disease of the skin. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005, 63: Clayman GL, Lee JJ, Holsinger FC, et al. Mortality risk fom squamous cell skin cancer. J Clin Oncol 2005, 23: Fujisawa Y, Umebayashi Y, Ichikawa E et al. Chemoradiation using low-dose cisplatin and 5- fluorourouracil in locally advanced squamous cell carcinoma of the skin. J Am Acad Dermatol 2006, 55 (Suppl. 1): Trautinger F, Knobler R, Willemze R et al. EORTC consensus recommendations for the treatment of mycosis fungoides/sezary syndrome. Eur J Cancer 2006, 42: Lewis KG, Weaver AL, Otley CC. Adjuvant local irradiation for Markel cell carcinoma. Arch Dermatol 2006, 142: Van der Pols JC, Williams GM, Neale RE et al. Long-term increase in sunscreen use in an Australian community after a skin cancer prevention trial. Prev Med 2006, 42: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Basal Cell and Squamous Cell Skin Cancers (2007) 19. Coebergh JW, Neumann HA, Vrints LW, van der Heijden L, Meijer WJ, Verhagen-Teulings MT.: Trends in the incidence of non-melanoma skin cancer in the SE Netherlands : a registrybased study. Br. J. Dermatol. (1991) 125, Dandurand M, Petit T, Martel P, Guillot B. Management of basal cell carcinoma in adults Clinical practice guidelines. Eur J Dermatol 2006;16(4): Kapcsolódó internetes oldalak Cancer Institute (NCI) 12

13 A szakmai protokoll érvényessége: december 31. VII. Melléklet 1. A protokollfejlesztés módszerei A szakmai protokoll kéziratát (draft) a kiadásért felelős és a témában érintett társszakmák Szakmai Kollégiumai részéről felkért, prominens szakemberekből álló multidiszciplínáris munkacsoport - a továbbiakban: Szakértői Panel - állította össze. A Szakértői Panel munkáját az Országos Onkológiai Intézet által felkért szakértő koordinálta Az irodalomkeresés és kiválasztás módszerei 1.2. A felhasznált nemzetközi irányelvek adaptálásának módszerei Az irodalomkeresés és kiválasztás, valamint a nemzetközi szakirodalomban közzétett irányelvek adaptálása a Szakértői Panel (multidiszciplínáris munkacsoport) tagjainak egyetértésével (konszenzusával) történt - az adott témában publikált nemzeti/nemzetközi szakmai irányelvek (guideline-ok), metaanlaysisek és egyéb szakértői álláspontok (expert opinion) szakirodalmi vizsgálata-feldolgozása és összegző eljárása során, a feldolgozott forrásművek közlésével és szövegközi jelölésével Érintett társszakmákkal való véleményezés és konszenzus A Szakértői Panel munkájában való közreműködésre irányuló felkérés elsődleges szempontja értelemszerűen a protokoll témája szerint érintett társszakmák álláspontjainak kölcsönös kifejtése, képviselete és a protokoll kiadásához szükséges konszenzus létrehozása volt. Az így összeállított és az érintett társzakmák Szakmai Kollégiumai által konszenzussal jóváhagyott dokumentum az Egészségügyi Minisztérium honlapján kapott széleskörű szakmai nyilvánosságot, majd az ennek során érkező észrevételek feldolgozását is a Szakértői Panel végezte el A bizonyíték és ajánlás szintek meghatározása, magyarázata: Az ajánlások feltűntetik azon orvosi eljárások hasznosságára vonatkozó bizonyítékok (evidenciák) erősségének besorolását (szintjét/kategóriáját), amelyeknél ennek explicit megjelölése az EBM követelményinek megfelelő, multicentrikus, prospectív, randomizált trial/ek, illetve metaanalitukus tanulmányok eredményeivel jellemezhető. I szintű / A kategóriájú ajánlás Olyan alapelvek, amelyeknek a beteg számára hasznos voltáról egyértelmű adatok állnak rendelkezésre, ezért alkalmazásuk ajánlása nem képezi vita tárgyát. II szintű / B kategóriájú ajánlás Olyan irányelvek, amelyeknek hatékonyságáról meggyőző irodalmi adatok állnak rendelkezésre ahhoz, hogy egyetértés legyen az alkalmazásuk fontosságának hangsúlyozásában, de egyes részletkérdéseik nem kellően tisztázottak vagy bizonyítottak. III szintű / C kategóriájú ajánlás Olyan szakirodalomban közölt ajánlások, amelyek alkalmazását nem minden tekintetben bizonyító erejű orvosi kutatások eredményei alapján javasolják, így megítélésükben nincs teljes körű egyetértés a magasabb szintű evidenciaként való besoroláshoz. IV szintű / D kategóriájú ajánlás A rosszindulatú daganatos betegek komplex ellátásában a tudomány mindenkori állásának megfelelő gyakorlat kötelezettsége alapján - alkalmazandó eljárások sokaságát tekintve távolról sem teljes körű a multicentrikus, prospectív, randomizált trial/ek, illetve metaanalitukus tanulmányok kivitelezése. Az evidenciák explicit megjelölhetőségét így nélkülöző ajánlások a szakma szabályait is képező, az orvos-, szakorvos-képzés és kötelező továbbképzés tananyagait alkotó, valamint a hazai és nemzetközi szakirodalomban fellelhető azon ismeretekre és szakértői álláspontokra (expert opinion) épülnek, amelyek megegyeznek a protokoll fejlesztésében közreműködő Szakértői Panel és Szakmai Kollégiumok álláspontjával. 2. Az ajánlások alkalmazását támogató segédanyagok, betegtájékoztatók A Magyar Rákellenes Liga támogatásával és a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium egyetértésével megjelentetett SpringMed Betegtájékoztató füzetek ONKOLÓGIA sorozat Diétás tanácsok rákbetegeknek, Vérszegénység és fáradékonyság a daganatos betegségekben, Amit a daganatos betegek fájdalomcsillapításáról tudni kell, A rákról röviden veszélyeztető tényezők korai felismerés 13

14 3. A protokollfejlesztést támogató szervezetek, szponzorok A szakmai protokoll kifejlesztése az Országos Onkológiai Intézet részéről felkért szakértők által 1994-ben kidolgozott és 2001-ben megújított irányelvek - a társ-kollégiumok képviselőivel együttesen 2007-ben elvégzett - átdolgozásával történt, az Egészségügyi Minisztérium 23/2006 (V.18.) EüM számú rendelete alapján meghatározott szerkezeti formában. A dokumentum elkészítésének technikai feltételeit a Szakértői Panel tagjainak munkahelyei biztosították. Az anyagok összeállításának módszertani támogatását és facilitálását, valamint a társ-kollégiumok közti egyeztetést az Országos Onkológiai Intézet, a kézirat értékelő véleményezését az Egészségügyi Minisztérium által e feladatra felkért TUDOR Munkacsoportja végezte. A szakmai protokoll sponzoráló anyagi hozzájárulás nélkül készült. 4. Egyéb megjegyzések A szakmai protokoll érvényessége: a megjelentetéstől számított 3 év, illetve ezen belül a jelen ajánlásoktól lényeges kérdésben eltérő új tudományos eredmény megjelenése. A 3 évenkénti rendszeres és a soron kívüli frissítésekre a fentiekben leírt fejlesztési módszerek az irányadók. A frissítések előterjesztéséről az Országos Onkológiai Intézet, megjelentetéséről Egészségügyi Minisztérium gondoskodik. A szakmai protokoll Egészségügyi Minisztérium által -i kiadása, ílymódon a szakma szabályai közé történő beépítése és az erre vonatkozó kiadmányozói jog nem korlátozza a dokumentum tartalmi elemeinek kidolgozásában közreműködő szakértők szellemi produktumához fűződő szerzői jogát, azaz nem zárja ki e tartalmi elemek más formátumú tudományos publikációként való megjelentetését. 14

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A bőr rosszindulatú daganatainak ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A bőr rosszindulatú daganatainak ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A bőr rosszindulatú daganatainak ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Bőr és Nemikórtan, Pathológiai,

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest 1. ÉVI kb. 550000 FEJ-NYAK TUMOROS ÚJ BETEG * (összes daganat 3-7 %-a) *60% III.-IV. stádiumú 2. SZÁJÜREGI

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

FEJ-, NYAKI TUMOROK. Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE OEC Onkológiai Tanszék

FEJ-, NYAKI TUMOROK. Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE OEC Onkológiai Tanszék FEJ-, NYAKI TUMOROK Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE OEC Onkológiai Tanszék 1 EPIDEMIOLÓGIA -SZÁMUK EGYRE NÖVEKSZIK (2%) életmódbeli és étkezési szokások szociális helyzet foglalkozás mortalitása az utóbbi években

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

Minőségbiztosítás a sugárterápiában

Minőségbiztosítás a sugárterápiában Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az orrgarat daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az orrgarat daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az orrgarat daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Fül-orr-gégészeti, Nukleáris Medicina,

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

FEJ-, NYAKI TUMOROK (handout!) Dr. Szekanecz Éva Ph.D.

FEJ-, NYAKI TUMOROK (handout!) Dr. Szekanecz Éva Ph.D. FEJ-, NYAKI TUMOROK (handout!) Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE ÁOK Onkológiai Intézet 2016. 1 EPIDEMIOLÓGIA SZÁMUK EGYRE NÖVEKSZIK (2%) életmódbeli és étkezési szokások szociális helyzet foglalkozás mortalitása

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter III./10.3. A hímvesszőrák Nyirády Péter A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a hímvesszőrák előfordulásával, diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos ismereteket. A fejezet elsajátítása során

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A cutan lymphomák ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A cutan lymphomák ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A cutan lymphomák ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Bőr és Nemikórtan, Pathológiai, Radiológiai

Részletesebben

III./14.3.8. Mycosis fungoides

III./14.3.8. Mycosis fungoides III./14.3.8. Mycosis fungoides Marschalkó Márta, Erős Nóra A fejezet célja, hogy megismertesse a hallgatót a mycosis fungoides (MF) klinikai, hisztopatológiai jellemzőivel, a diagnózis felállításának menetével

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése III./14.3.11. Carcinoma basocellulare, basalioma ellátásának lehetőségei Wikonkál Norbert A fejezet célja, hogy megismerje az olvasó képet kapjon a basalioma gyakorlati ellátásáról. A fejezet áttanulmányozását

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan II./1.4. fejezet: Nevezéktan, stádiumbeosztás Torgyík László, Dank Magdolna A fejezet áttekintése során a hallgató megismerkedik az onkológiai kezelések során használatos kifejezések értemével és a TNM-osztályozás

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája

Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája Dr. Répássy Gábor Semmelweis Egyetem ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika Anatómiai régiók és alrégiók Pharyngooesophagealis határ, postcricoid

Részletesebben

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Dr. Horváth Ákos DEOEC Sugárterápia Tanszék A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Onkoterápiás lehetőségek: Lokális: - sebészet - sugárterápia -

Részletesebben

A renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szeméremtestrák

A renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szeméremtestrák A renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szeméremtestrák Készítette: A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium A Sugárterápiás és

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Rosszindulatú bőrtumorok

Rosszindulatú bőrtumorok Bőrtumorok Rosszindulatú bőrtumorok Hámeredetű Basalsejtes carcinoma Spinocellularis carcinoma Hámeredetű függelék tumorok Merkelsejtes carcinoma Melanoma malignum Cutan lymphomak T sejtes Mycosis fungoides

Részletesebben

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink 2005.-2015. Szerző: Dinka Tibor, Abasiute A. George, Bodócs Ildikó, Kiss Csaba, Kelemen János, Kovács László, Kovács Ottó, Szántó Zoltán,

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A hüvely daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A hüvely daganatok ellátásáról I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A hüvely daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A bőr rosszindulatú tumorai A kültakaró a bőr fokozott mértékben ki van téve a

Részletesebben

A pajzsmirigy benignus és malignus daganatai

A pajzsmirigy benignus és malignus daganatai A pajzsmirigy benignus és malignus daganatai Dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet 25 évesen az átlag népesség 10%-nak 70 évesen 55%-nak UH-gal van pajzsmirigy göbe, szoliter pajzsmirigygöb vagy

Részletesebben

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Preoperatív citológiai-patológiai diagnosztika Dr. Hamar Sándor SZTE ÁOK Patológiai Intézet Emlőbetegségek diagnosztikája Az emlőbetegségek diagnosztikájában a nem

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A nyálmirigy daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A nyálmirigy daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A nyálmirigy daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Fül-orr-gégészeti, Nukleáris Medicina,

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

FEJ-, NYAKI TUMOROK Dr. Szekanecz Éva Ph.D.

FEJ-, NYAKI TUMOROK Dr. Szekanecz Éva Ph.D. FEJ-, NYAKI TUMOROK Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2014. 1 EPIDEMIOLÓGIA SZÁMUK EGYRE NÖVEKSZIK (2%) életmódbeli és étkezési szokások szociális helyzet foglalkozás mortalitása az utóbbi

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma

III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma Molnár Viktória, Szabó Balázs A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a tonsilla carcinoma epidemiológiáját, tüneteit, a betegséggel kapcsolatos diagnosztikus

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI PROTOKOLLJA A GÉGE DAGANATOK ELLÁTÁSÁRÓL

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI PROTOKOLLJA A GÉGE DAGANATOK ELLÁTÁSÁRÓL AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI PROTOKOLLJA A GÉGE DAGANATOK ELLÁTÁSÁRÓL Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Fül-orr-gégészeti, Nukleáris Medicina, Radiológiai

Részletesebben

EMLŐDAGANATOK KOMPLEX DIAGNOSZTIKÁJA, KEZELÉSE. Szeged, 2013. október 17. Dr. Valicsek Erzsébet SZTE Onkoterápiás Klinika

EMLŐDAGANATOK KOMPLEX DIAGNOSZTIKÁJA, KEZELÉSE. Szeged, 2013. október 17. Dr. Valicsek Erzsébet SZTE Onkoterápiás Klinika EMLŐDAGANATOK KOMPLEX DIAGNOSZTIKÁJA, KEZELÉSE Szeged, 2013. október 17. Dr. Valicsek Erzsébet SZTE Onkoterápiás Klinika AZ EMLŐRÁK ETIOLÓGIÁJA A nők leggyakoribb rosszindulatú daganata Az összes carcinoma

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

Daganatok sebészi szemmel

Daganatok sebészi szemmel Daganatok sebészi szemmel Dr Bánfi András; Dr Zsoldos László Primavet Kisállat-Rendelőintézet 1152 Bp. Rákos út 60. www.primavetrendelo.hu T.: 306-1364 Korai diagnózis Senior care vizsgálatok 6 havonta

Részletesebben

XII.2. fejezet: Az orrüreg és melléküregek rosszindulatú daganatai

XII.2. fejezet: Az orrüreg és melléküregek rosszindulatú daganatai XII.2. fejezet: Az orrüreg és melléküregek rosszindulatú daganatai Szabó Balázs, XII./2.1. Jellemzők Az orrüreg és az orrmelléküregek daganatai a fej-nyaki daganatoknak kb. 10%-át teszik ki, Ázsiában és

Részletesebben

Dr. Kásler Miklós: A fej-nyaki tumorok epidemiológiája, incidenciája és mortalitása a nemzetközi adatok tükrében. Teendők, lehetőségek

Dr. Kásler Miklós: A fej-nyaki tumorok epidemiológiája, incidenciája és mortalitása a nemzetközi adatok tükrében. Teendők, lehetőségek ELŐZETES PROGRAM 2017. február 23. csütörtök Megnyitó 13.00-14.50 ONKOLÓGIAI AKTUALITÁSOK I. Plenáris előadások Üléselnök: Dr. Tamás László 13.00-13.25 Dr. Tamás László: A családorvosok és a szakrendelőben

Részletesebben

A jól differenciált gastrointestinalis neuroendocrin tumorok prognosztikai lehetőségei

A jól differenciált gastrointestinalis neuroendocrin tumorok prognosztikai lehetőségei Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Pathologiai Osztály A jól differenciált gastrointestinalis neuroendocrin tumorok prognosztikai lehetőségei rutin pathologiai feldolgozás során Cifra János

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

III./14.3.1. fejezet: Melanoma

III./14.3.1. fejezet: Melanoma III./14.3.1. fejezet: Melanoma Somlai Beáta A fejezet célja egy eset kapcsán a cutan melanoma felismerésének, kórlefolyásának és kezelési lehetőségének bemutatása. A fejezet teljesítését követően a hallgató

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. Az emlőrák komplex onkológiai kezelése Az emlőrák progresszív és heterogén betegség.

Részletesebben

II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat ellátása. Bevezetés. A fejezet felépítése. Sréter Lídia

II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat ellátása. Bevezetés. A fejezet felépítése. Sréter Lídia II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat ellátása Sréter Lídia A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az ismeretlen kiindulású daganat fogalmát, definícióját, és komplex képet alkothasson

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

III./9.5. A hüvely daganatai

III./9.5. A hüvely daganatai III./9.5. A hüvely daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc A fejezetben a hüvely rosszindulatú daganatait taglaljuk, ismertetjük gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját, kezelését és

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja 20140808 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1 Azonosítószám: 26/2013 2 Az eljárásrend tárgya 21 Az eljárásrend célja Figyelembe véve a nemzetközi finanszírozási elveket, a hazai

Részletesebben

AZ ORRGARAT DAGANATOK ELLÁTÁSA

AZ ORRGARAT DAGANATOK ELLÁTÁSA FÜL-ORR-GÉGÉSZET AZ ORRGARAT DAGANATOK ELLÁTÁSA Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Fül-orr-gégészeti, Nukleáris Medicina, Radiológiai Szakmai Kollégiumok jóváhagyásával Az

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Lágyrésztumorok kórszövettani diagnosztikája

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Lágyrésztumorok kórszövettani diagnosztikája Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Lágyrésztumorok kórszövettani diagnosztikája Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium 1. Bevezetés Minthogy a lágyrésztumorok

Részletesebben

III./9.6. Vulva daganatai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc

III./9.6. Vulva daganatai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc III./9.6. Vulva daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc A fejezet célja a szeméremtest daganatai közül a rosszindulatú daganatok ismertetetése. Egy beteg bemutatásán keresztül körüljárjuk,

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

Intraocularis tumorok

Intraocularis tumorok Intraocularis tumorok 25 évvel ezelőtt, ha egy szemben chorioidea melanomát találtunk, akkor a szemet enucleáltuk. Szemben lévő festékes daganat (melanoma chorioideae) Chorioidea melanoma miatt eltávolított,

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és 2012-ben felülvizsgált TERVEZET 2013.05.24 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám: 5/2009 1.2. Az eljárásrend tárgyát

Részletesebben

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán Szepesi Ágota 1, Csomor Judit 1, Marschalkó Márta 2 Erős Nóra 2, Kárpáti Sarolta 2, Matolcsy András 1 Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérlet

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének 2014.10.31. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám: 27/2013. 2. Az eljárásrend tárgya 2.1. Az eljárásrend célja Figyelembe

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Dr. Lippai Norbert Hetényi Géza Kórház, Szolnok Múlt és jelen Szakmai irányelvek a műtéti preparátumot az eltávolítás után azonnal (maximum

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Változások az emlő sebészetében

Változások az emlő sebészetében Változások az emlő sebészetében Maráz Róbert, Boross Gábor Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ Sebészet fejlődése Elméleti ismeretek fejlődése Diagnosztika

Részletesebben

Cytológia - híd a klinikus és a pathológus között. Székely Eszter Járay Balázs Istók Roland

Cytológia - híd a klinikus és a pathológus között. Székely Eszter Járay Balázs Istók Roland Cytológia - híd a klinikus és a pathológus között Székely Eszter Járay Balázs Istók Roland Miért végzünk cytológiai vizsgálatot? Mert izgalmas szellemi kihívást jelent Imádunk mikroszkópban sejteket vizsgálni

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

III./12.4. Lágyrészdaganatok

III./12.4. Lágyrészdaganatok III./12.4. Lágyrészdaganatok Szendrői Miklós, Perlaky Tamás, Pápai Zsuzsa Ebben a tanulási egységben a lágyrész daganatok klinikai tüneteinek, diagnosztikai algoritmusának, valamint a kezelési lehetőségek

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika (Igazgató: dr. Németh Zsolt egyetemi docens)

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika (Igazgató: dr. Németh Zsolt egyetemi docens) Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika (Igazgató: dr. Németh Zsolt egyetemi docens) Szájüregi daganatok diagnosztikája és terápiája D r. N é m e t h Z

Részletesebben

XII.3.Fejezet: A garat rosszindulatú daganati

XII.3.Fejezet: A garat rosszindulatú daganati XII.3.Fejezet: A garat rosszindulatú daganati Szabó Balázs, XII./3.1. A mesopharynx rosszindulatú daganatai XII./3.1.1. Jellemzők A mesopharynx a lágyszájpad és a nyelvcsont közötti garatszakaszt jelenti.

Részletesebben

BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek

BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek BI568 / 20141103 BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek Jelen különös feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014.

Részletesebben

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák A kutyák emlıtumorainak patológi giája Dr. Jakab Csaba SZIE - ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék Budapest 1078 István u. 2. 2012 A kutyák emlıtumorainak patológi giája Klinikum Az emlımirigytumorok

Részletesebben

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc Az alábbi fejezet során a méhtest rosszindulatú daganatait mutatjuk be. A méhtestrák gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját,

Részletesebben

Fej-nyaki daganatok Epidemiológia, etiológia pathologia. Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum

Fej-nyaki daganatok Epidemiológia, etiológia pathologia. Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Fej-nyaki daganatok Epidemiológia, etiológia pathologia Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Fej-nyaki daganatok: Különböző tumorok széles spektruma Számos

Részletesebben

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók.

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók. II./2.5. fejezet: Daganatok szövettani diagnosztikája Kulka Janina Ebben a fejezetben a daganatból történő szövettani mintavétel lehetőségeit és értékelését, illetve értékének korlátait, valamint a sebészeti

Részletesebben

Multidiszciplináris együttműködés, team-munka. Kahán Zsuzsanna SZTE Onkoterápiás Klinika

Multidiszciplináris együttműködés, team-munka. Kahán Zsuzsanna SZTE Onkoterápiás Klinika Multidiszciplináris együttműködés, team-munka Kahán Zsuzsanna SZTE Onkoterápiás Klinika Emlő Centrum Speciálisan képzett szakemberek közösen kidolgozott, elfogadott szakmai elvek alapján történő együttműködése

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Daganatok fogalma, általános jellegzetességeik és osztályozásuk. Zalatnai Attila

Daganatok fogalma, általános jellegzetességeik és osztályozásuk. Zalatnai Attila Daganatok fogalma, általános jellegzetességeik és osztályozásuk Zalatnai Attila Daganat: olyan kóros szövetszaporulat, mely a szervezet saját sejtjeiból kiindulva, fokozatosan függetlenedik a fiziológiás

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

1.5. Szolgáltatási keretösszeg A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok egy biztosítási évben átvállalt maximális térítési összköltsége.

1.5. Szolgáltatási keretösszeg A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok egy biztosítási évben átvállalt maximális térítési összköltsége. BI548 / 20141201 K1333 Várólista - képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csoportos egészségbiztosítás különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014. december 1. A

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben