A PACE program. Útmutató kézikönyv v4.0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PACE program. Útmutató kézikönyv v4.0"

Átírás

1 Bevezetés 1. A PACE program (Prioritisation of Actions for a Low Carbon Economy Az Intézkedések fontossági sorrendjének a megállapítása a karbon-szegény gazdaságért), amelyet az INTERREG IVC program támogatásával megvalósított RSC projekt (Regions for Sustainable Change Régiók a Fenntartható Fejlődésért) keretében összeállított Három régió gazdasága szén-dioxidkibocsátással kapcsolatos kérdéseinek elemzése (Analysis of the Carbon Emissions-related Aspects of the Economies of Three Regions) című dokumentum részeként dolgoztak ki, segítséget nyújt a regionális karbon-szegény stratégiák kidolgozásához és az intézkedések megtervezéséhez. A PACE programot Cornwall (UK), Marche (Olaszország) és Burgenland (Ausztria) számára dolgozták ki, de egyértelműen azzal a szándékkal, hogy maga a program, valamint az elemzési opciók más régiók esetében is alkalmazhatók legyenek. 2. A PACE program a karbon-szegény gazdaságra való áttérés különféle mechanizmusai regionális hatásainak a robusztus és konzisztens összehasonlítására szolgáló módszer. A programot azzal a céllal fejlesztették ki, hogy össze lehessen hasonlítani azokat a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő intézkedéseket, amelyeket az egyes régiók fontolóra vehetnek, éspedig: A megújuló energiát a nagy, a kis és a mikro-beruházások esetében villamosenergia, illetve hő termelésére Az energiahatékonyság növelését a háztartásokban és az üzleti szférában A közlekedés terén a forgalmi elterelést és a karbon-szegény járművek bevezetését A szén-dioxid-tárolás terén a földhasználattal kapcsolatos változtatásokat és a szénelnyelők létrehozását. 3. Az intézkedések esetében az összehasonlítás három alapvető standardja a költségek, a szénkibocsátás és a munkahelyek vonatkozása. A program tekintetében a költséghatékonyság azt a felhasználó rendelkezésére álló lehetőséget jelenti, hogy összehasonlítsa az egyes intézkedések költségeit, különösképpen azokat, amelyek a regionális hatóságot terhelnék abban az esetben, ha az intézkedés támogatását tervezné. Valamely intézkedés esetén a szén-doxid-kibocsátás azt mutatja meg, hogy mennyivel csökkenne ez az érték figyelembe véve azt, hogy mennyi széndioxid-kibocsátásával járna az intézkedés bevezetése, valamint azt is, hogy eredményeképpen mennyivel lesz kisebb a kibocsátás. Végezetül egy bizonyos intézkedés esetében a munkahelyteremtés arra vonatkozik, hogy bevezetése milyen mértékben teremt új munkahelyeket, és járul hozzá ez által a régió gazdasági és környezetvédelmi célkitűzéseinek a megvalósításához. 1

2 4. Annak érdekében, hogy az értékelés robusztus legyen, minden egyes intézkedés hatásait egy referenciaként kezelt eset (mi történne, ha az intézkedést nem ültetnék gyakorlatba) hatásaihoz hasonlítja a program; vagyis azt számítja ki, hogy miként viszonyulnak egy energiahatékony kazán beszerelésének a költségei azokhoz a költségekhez, amelyekkel a beszerelés elmaradása járna értve ezen a nem energiahatékony kazán működtetésének a költségeit például a magasabb üzemanyagárakból eredőket. Minden esetben a teljes hatást le is bontja annak érdekében, hogy azonosítani lehessen a régióra gyakorolt specifikus hatásokat, illetve rá lehessen mutatni azokra a körülményekre, amelyekben egy bizonyos intézkedés különösen hatékony lehetne a munkahelyteremtés vonatkozásában vagy a szén-dioxid-kibocsátás terén, jóllehet ez utóbbi hatás igen kis mértékben érintené magát a kérdéses régiót. A program szerkezete 5. A PACE program munkafüzete három külön részre tagolódik: a szürke színű Műszerfal ( Dashboard ), Regionális (hatások) ( Regional ), Globális (hatások) ( Total ) és Összegzés kinyomtatása ( Print Summary ) elnevezésű fülek, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy megváltoztassa az elemzőprogram egyes bemeneti paramétereit, illetve megtekintse, vagy kinyomtassa az eredmények összegzését a kék színű intézkedés-fülek, amelyek az adatokat és az egyes intézkedésekkel kapcsolatos leglényegesebb információk generálásához szükséges számításokat tartalmazzák a narancssárga színű grafikonszerkesztő fülek, amelyek a szürke (változatlan állapotban használandó) fülekben látható grafikonok megszerkesztéséhez szükséges adatokat tárolják. Dashboard, Regionális (hatások) és Globális (hatások) fülek Dashboard 6. A PACE programban minden elemzést a Dashboard fül megnyitásával kezdünk. A műszerfal lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválassza és konfigurálja a megjelenítendő intézkedéseket. A műszerfal a bemeneti táblázatot tartalmazza, amelynek segítségével a PACE program felhasználója kiválaszthatja, illetve elvetheti az elemzésbe bevont intézkedéseket; megváltoztathatja az elemzésbe bevont intézkedések léptékét, illetve változtathat az intézkedésekhez rendelt időtartamokon és a hatások becslésére használt futamidőn. 2

3 1. ábra: Bemeneti paraméterek 1. táblázat: Bemeneti paraméterek Paraméter Measures (Intézkedések) Include (Bevon) Start Date and Completion Date (Kezdeti időpont és Megvalósítási határidő) Scale (Lépték) További paraméterek Impact timescale (A hatások futamideje) Leírás Ez az oszlop a felhasználó által a PACE programmal összehasonlítani kívánt intézkedésekhez rendelt munkalapok megnevezéseit tartalmazza. (Összesen 20 intézkedést lehet az elemzésbe bevonni.) A felhasználók további munkalapokat is hozzáadhatnak az eszközhöz (lásd lennebb), vagy megváltoztathatják a munkalapok neveit, de ahhoz, hogy a PACE program elmentse ezeket a változtatásokat az új munkalapok neveinek, illetőleg a munkalapok új neveinek meg kell jelenniük ebben az oszlopban. Ez a jelölőnégyzet mutatja, mely intézkedések fognak megjelenni a Regionális (hatások) és a Globális (hatások) fülek grafikonjain. Az egyes intézkedések melletti négyzetek kipipálása, illetve a pipa törlése, a kérdéses intézkedést bevonja, illetve mellőzi az alábbi grafikonok esetében. Ezek a paraméterek teszik lehetővé a felhasználó számára, hogy meghatározza a kiépítés időtartamát, vagyis azt, hogy mikor kezdődik, illetve mikor zárul valamely intézkedés. Figyelni kell arra, hogy bizonyos intézkedések hatása jóval tovább tarthat, mint a megvalósítási határidő például megújulóenergia-generátorok felszerelése esetében a kiépítés időszaka a generátorok felszerelésével lezárul, de a hatás a generátorok élettartamának a végéig érezhető. A Start Date (Kezdeti időpontnak) a J oszlopban szereplő Earliest Start Date (Legkorábbi kezdeti időpontnál) nagyobbnak vagy vele egyenlőnek kell lennie. A Completion Date (Megvalósítási határidő) és a Start Date (Kezdeti időpont) különbségének a K oszlopban szereplő Kiépítési időtartamnál nagyobbnak vagy vele egyenlőnek kell lennie. A Scale (Lépték) paraméter lehetőséget teremt a felhasználó számára, hogy meghatározza: mennyire ambiciózus legyen valamely intézkedés. A Units (Mértékegység) (I oszlop) a hozzárendelt intézkedés-munkalapból kerül betöltésre: például kerülhet ide MW a megújuló energia előállításának szorgalmazásával kapcsolatos intézkedések vagy háztartások a háztartásokat érintő energiahatékonysági intézkedések esetében. Alapértelmezésben minden intézkedés kiépülése lineárisan történik a Kezdeti időponttól a Megvalósítási határidőig. Ezek a mértékegységekre, a legkorábbi kezdeti időpontra és a kiépítés időtartamára vonatkozó információkat jelentenek, de ide tartozik az intézkedések rövid leírása is. Mindezeket a műszerfalra az egyes intézkedésekhez rendelt munkalapokon rögzített információk alapján tölti fel a program. A hatások figyelembe vétele céljára kiválasztott időtartam megváltoztatása érdekében a felhasználó vagy közvetlenül begépel egy értéket ebbe a mezőbe, vagy a mellette levő csúszka segítségével állítja azt be. Érvényesnek a 2010 és 2100 közötti értékek minősülnek. Ez a választás a Regionális (hatások) és a Globális (hatások) fülek kimeneti grafikonjait érinti. 3

4 Paraméter Update Charts (A Grafikonok frissítése ) gomb Currency (Pénznem) Leírás Ez a gomb teszi lehetővé a felhasználó számára hogy kézi vezérléssel frissítse a Regionális (hatások) és a Globális (hatások) fülek dinamikus grafikonjait. A grafikonok általában automatikusan frissülnek, de alkalomadtán szükséges lehet ezzel a gombbal frissíteni a grafikonokat azért, hogy megjelenjenek azok a változtatások, amelyeket a felhasználó eszközölt az egyes intézkedés-munkalapokon. Ez a legördülő lista nyújt lehetőséget a felhasználónak arra, hogy megválassza a PACE programban használt pénznemet. Egyelőre euró és font sterling közül választhat. További pénznemek a listába az Excel program Adatok menüjének Érvényesítés opciójával (Data Validation) vehetők fel. Ez által nem változnak a modellben szereplő monetáris értékek, viszont a program az összes grafikon és táblázat formátumát frissíti. Regionális (hatások) és Globális (hatások) táblázat 7. A Regionális (hatások) és Globális (hatások) fülek az egyes intézkedések regionális, illetve globális hatásait összegző táblázatokat tartalmaznak. A legfontosabb hatások, amelyek a táblázatokban szerepelnek az alábbiak: Nettó költség az egyes intézkedések nettó jelenértékéről van szó Szén-dioxid-megtakarítás az egyes intézkedések eredményezte nettó szén-dioxidmegtakarítás, amelyet a program a CO 2 -ekvivalens értékek alapján határoz meg Szén-dioxid-költség ez a mutató az intézkedés nettó költsége osztva a teljes szén-dioxidmegtakarítással; segítségével minden egyes megtakarított (vagy kibocsátott) tonna széndioxidhoz monetáris értéket lehet rendelni Munkahelyteremtés az egyes intézkedések által teremtett munkahelyek nettó száma A munkahelyek költsége ez a mutató az intézkedés nettó költsége osztva az általa teremtett munkahelyek teljes számával; segítségével minden egyes létrehozott (vagy megszüntetett) munkahelyhez monetáris értéket lehet rendelni. 8. A regionális hatások táblázata tünteti fel az összes ilyen hatás értékét. Ezeket a választott intézkedés időtartama és az összes bevont intézkedés teljes élettartama alapján számítja ki. A módszert a 2. ábra szemlélteti: 2. ábra: A regionális hatások táblázata 4

5 Intézkedés-munkalapok 9. A PACE programban szereplő összes intézkedés saját, külön munkalapon szerepel, továbbá a lapok mindegyike tartalmazza a PACE eszköz építőköveit. A lapok az egyes intézkedések hatásának becsléséhez szükséges alapfeltevéseket, számításokat és modellezési műveleteket tartalmazzák. Minden intézkedés-fül tetején összefoglaló keret található. Az összefoglaló keret az egyes intézkedések legfontosabb hatásaira vonatkozó információkat tartalmazza: a nettó költséget, a szén-dioxid-megtakarítást és a létrehozott munkahelyek nettó számát. A korábban említett Dashboard és Globális (hatások) elnevezésű füleken található információ az egyes intézkedéslapok összefoglaló keretében található adatok alapján áll össze, valamint az ott látható grafikonokat is ezek segítségével szerkeszti meg a program. 10. Az összefoglaló keret mellett az egyes intézkedés-fülek tetején egy sor grafikon is látható. Ezek a kérdéses intézkedésnek a tervezett élettartama alatti hatásait foglalják közérthetően össze. 11. Az intézkedés-füleken, alább, részletekbe menően olvashatók azok az előfeltevések és számítások, amelyek segítségével a program a szóban forgó intézkedés hatását modellezi. Noha minden egyes oldal a kérdéses intézkedésre szabott, mindeniken található két sajátos modellezési eszköz: egy rész, amely az intézkedés hatásait modellezi és egy rész, amely a referenciaeset hatásait modellezi. Ennek megfelelően az egyes intézkedések tényleges hatását a program úgy számítja ki, hogy az intézkedés bevezetése esetén mért hatásokból kivonja a referenciaeset hatásait. Az intézkedés-munkalapok tetején látható összefoglaló keretek ezt a számítást tartalmazzák, és így az egyes intézkedések nettó hatásait mutatják be. 12. A haladó felhasználók megváltoztathatják, és frissíthetik az intézkedés-munkalapok számításaiban használt adatokat. A frissíthető mezőket fehér kerettel emeltük ki. Az összes többi adatmező a fehér keretes mezők segítségével bevezetett változások függvényében automatikusan frissül. Minden egyes intézkedés-fül esetében az Excel-munkalap C oszlopában magyarázó megjegyzések és források találhatók. Ez utóbbiakat bizonyítékokként használtuk az egyes modellek kidolgozása során. Grafikonszerkesztő lapok 13. A grafikonszerkesztő lapok színkódja a narancssárga. Ezeket a lapokat a felhasználónak nem lenne szabad megváltoztatnia. Ugyanis ezek tartalmazzák azokat az adatokat, amelyek segítségével szerkeszti meg a program a Dashboard és a Globális (hatások) elnevezésű füleken található grafikonokat. Ezeket a lapokat az eszköz teljessége érdekében szerkesztettük be a programcsomagba, de a PACE program napi használatának megkönnyítése végett bármikor eltüntethetőek. 5

6 Az alapadatok és a grafikonok értelmezése A műszerfal grafikonjai 14. A Regionális (hatások) fülön egy-egy grafikon mutatja a szén-dioxid-kibocsátás, a munkahelyteremtés és a költségek terén, regionális szinten elérhető hatásokat. E grafikonok esetében a futamidő értékét A hatások futamideje mezőben lehet beállítani. A regionális hatóságot terhelő költségek vs szén-dioxid-megtakarítás 15. A regionális hatóságot terhelő költségek vs szén-dioxid-megtakarítás [2050]-ig grafikonon, amelyet a 3. ábra mutat be, minden egyes intézkedést egy álló téglalap ábrázol. (Vegyék tekintetbe, hogy a példa szemléltető jellegű, és nem a program számította ki ezeket az értékeket valamely tényleges intézkedések alapján.) 3. ábra: Regionális költségek vs szén-dioxid-megtakarítás 16. Az egyes téglalapok vastagsága az intézkedés bevezetéséből származó azon szén-dioxidmegtakarítással arányos, amely a régiót érinti a figyelembe vett időszak folyamán (a fentebbi példában ez az időszak 2050-ig tart). A téglalapok melletti adatcímkék a megtakarítás értékét tüntetik fel ktco 2 -ban. Ha valamely intézkedés esetén a szén-dioxid-megtakarítás értéke regionális szinten nulla, az intézkedés nem jelenik meg a grafikonon. Az Y tengelytől balra található téglalapok negatív szén-dioxid-megtakarítást jeleznek vagyis azt, hogy regionális szinten megnőtt a szén-dioxid-kibocsátás. Ez például azokban az esetekben fordulhat elő, amelyekben az intézkedéssel járó tevékenység (pl. valamely megújuló energiát termelő kapacitás legyártása és felszerelése) növeli valamely régió szén-dioxid-kibocsátását, de mindez országos szinten szén-dioxid-megtakarítással jár. 17. Az egyes téglalapok magassága a régiót terhelő és a figyelembe vett futamidő alatt a régióban elkönyvelt egy tonnányi szén-dioxid-megtakarításra eső nettó költséget mutatja. Ha valamely intézkedés nem jár a régiót terhelő költségekkel, nem jelenik meg a grafikonon például a fentebbi ábrában az EE.DH jelű intézkedés 168 ktco 2 megtakarítást eredményez, de a régiót nem terheli semmilyen ezzel kapcsolatos költség. Az X tengely alatt ábrázolt téglalapok negatív széndioxid-költséggel járnak, ami az alábbi két eset valamelyikében fordulhat elő: 6

7 az intézkedés regionális szinten szén-dioxid-megtakarítást (a szén-dioxid-megtakarítás értéke pozitív) és pénzbeli megtakarítást is eredményez (a költség negatív) ebben az esetben az intézkedést a program az Y tengelytől jobbra a jobb oldali alsó negyedben ábrázolja az intézkedés regionális szinten megnöveli a szén-dioxid-kibocsátást (a szén-dioxidmegtakarítás értéke negatív), de egyúttal pénzébe is kerül a régiónak (a költség pozitív) ebben az esetben az intézkedést a program az Y tengelytől balra a bal oldali felső negyedben ábrázolja. 18. A grafikon négy részre oszlik, amelyeket az X és Y tengelyek határoznak meg a 4. ábrán látható módon. 4. ábra: A negyedek értelmezése a költségek vs szén-dioxid-megtakarítás grafikonon Szén-dioxid-költség, /tco2 Szén-dioxid-kibocsátást növel, miközben pénzt (is) költ Szén-dioxid-kibocsátást növel, miközben pénzt takarít meg Szén-dioxidot megtakarít, miközben pénzt költ Szén-dioxidot megtakarít, miközben pénzt (is) megtakarít Szén-dioxid-megtakarítás, ktco 2 Regionális költségek vs teremtett munkahelyek 19. Az egy teremtett munkahelyre eső regionális költségek vs teremtett munkahelyek [2050]-ig grafikon, amelyet az 5. ábra mutat be, hasonlít a 3. ábrán látható, a szén-dioxid-megtakarítást bemutató grafikonhoz. A különbség az, hogy a szén-dioxid-kibocsátás terén elért helyett a foglalkoztatottság terén elért hatást ábrázolja. Itt is minden egyes intézkedést egy álló téglalap jelöl. (Vegyék tekintetbe, hogy a példa szemléltető jellegű, és nem a program számította ki ezeket az értékeket valamely tényleges intézkedések alapján.) 7

8 5. ábra: Az egy teremtett munkahelyre eső regionális költségek vs a teremtett munkahelyek 20. Az egyes téglalapok vastagsága a régióban, a figyelembe vett időszak folyamán (a fentebbi példában ez az időszak 2050-ig tart) teremtett munkahelyek nettó számával arányos. A téglalapok melletti adatcímkék ezt az értéket a Teljesmunkaidős foglalkoztatottság (TMF angolul FTE, full time employment; ez a mutató egy teljes munkaidős állás egy éven keresztül történő vagy egy fél óraszámot jelentő részmunkaidős állás két éven keresztül történő betöltésével egyenértékű) formájában tüntetik fel. Ha valamely intézkedés esetén a foglalkoztatottság terén elért hatás regionális szinten nulla, az intézkedés nem jelenik meg a grafikonon. Az Y tengelytől balra található téglalapok negatív hatást jeleznek a foglalkoztatottság terén vagyis azt, hogy a kérdéses intézkedés hatására regionális szinten csökkent a munkahelyek száma. Ez például azokban az esetben fordulhat elő, amelyekben az intézkedés csökkenti valamely régióban a magas szén-dioxid-kibocsátással járó ipari tevékenységet. 21. Az egyes téglalapok magassága a régiót terhelő és a figyelembe vett futamidő alatt a régióban teremtett egységnyi TMF nettó költségét mutatja. Ha valamely intézkedés nem jár a régiót terhelő költségekkel, nem jelenik meg a grafikonon; a grafikonon látható hézagok az ilyen intézkedések helyét mutatják (például a fentebbi ábrában az EE.DH jelű intézkedés 465 egység TMF-et teremt, de ennek nettó költsége a régió szempontjából nulla). Az X tengely alatt ábrázolt téglalapok esetében a foglalkoztatási költség negatív. Ez az alábbi két eset valamelyikében fordulhat elő: az intézkedés regionális szinten munkahelyeket teremt, és pénzbeli megtakarítást is eredményez ebben az esetben a téglalapot a program az Y tengelytől jobbra, a grafikon jobb oldali alsó negyedébe helyezi az intézkedés regionális szinten munkahelyeket szüntet meg, de egyúttal költségekkel is jár ebben az esetben az intézkedést a program az Y tengelytől balra a bal oldali felső negyedbe helyezi. 22. Amint fentebb az 5. ábrán is látható, a grafikon a leírtak értelmében négy részre oszlik, amelyeket az X és Y tengelyek határoznak meg. Regionális hatások: munkahelyek vs költségek (buborékdiagram) 23. A Regionális hatások [2050]: munkahelyek vs költségek diagram, amelyet a 6. ábra mutat be a foglalkoztatottság, a szén-dioxid-kibocsátás és a költségek terén elért hatásokat egyetlen grafikon 8

9 formájában összegzi. (Vegyék tekintetbe, hogy a példa szemléltető jellegű, és nem a program számította ki ezeket az értékeket valamely tényleges intézkedések alapján.) 6. ábra: PACE buborékdiagram 24. Az egyes intézkedéseket buborékok ábrázolják: Valamely buborék x koordinátája az intézkedés nyomán és a figyelembe vett futamidő alatt (a fentebbi példában a futamidő 2050-ig tart) a régiót terhelő nettó költség. A magas költségű intézkedések az ábra jobb, az alacsony vagy negatív költségű intézkedések az ábra bal oldalán találhatóak. Valamely buborék y koordinátája az intézkedés nyomán és a figyelembe vett futamidő alatt (a fentebbi példában a futamidő 2050-ig tart) a régiót érintő nettó foglalkoztatottsági hatás. A foglalkoztatottság terén elért magas növekedéssel járó intézkedések az ábra felső, a foglalkoztatottság terén alacsony növekedéssel vagy éppenséggel csökkenéssel járó intézkedések az ábra alsó részében találhatóak. A buborék felülete a figyelembe vett futamidő alatt az intézkedés eredményeképpen a régióban elérhető szén-dioxid-megtakarítással arányos: a nagy buborékokkal ábrázolt intézkedések jelentős (pozitív vagy negatív) szén-dioxid-megtakarítással járnak; a kis buborékokkal ábrázolt intézkedések viszonylag csekély szén-dioxid-megtakarítással járnak. A negatív szén-dioxid-megtakarítással járó intézkedéseket, vagyis azokat az intézkedéseket, amelyek eredményeképpen megnő a szén-dioxid-kibocsátás, a program vastag, fekete körvonalú buborékokkal ábrázolja pl. az RE.Geo jelű intézkedés regionális szempontból a szén-dioxid-kibocsátás jelentős megnövekedésével jár, amint ez a 6. ábrából látható. 25. Regionális szempontból azokat az intézkedéseket a legelőnyösebb gyakorlatba ültetni, amelyeket nagy (nem negatív) buborékok formájában ábrázol a program a diagram bal felső negyedében. Ezek az intézkedések munkahelyeket teremtenek, továbbá szén-dioxidot és pénzt is megtakarítanak. Viszont számos intézkedés a grafikonon másutt található, ami a költségek, a munkahelyteremtés és a szén-dioxid-megtakarítás közötti kompromisszumra utal. 9

10 Grafikonok a Globális (hatások) munkalapon 26. A Globális (hatások) munkalap is a fentebb leírt három diagramtípust tartalmazza azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a hatást a program globális szempontból számítja vagyis mind a régióban, mind a régión kívül keletkezett összes költséget és elért hatást tekintetbe veszi. A kétféle diagramok közötti különbség(ek) a regionális politika formálói számára lesznek majd érdekesek: Diagramok az egyes intézkedések munkalapjain 27. Az egyes intézkedések munkalapjai kilenc diagramot tartalmaznak, amelyek a kérdéses intézkedésnek a költségek, a szén-dioxid-megtakarítás, valamint a foglalkoztatottság terén elért éves, illetve kumulatív hatásait ábrázolják regionális és országos szinten egyaránt. A diagramok a munkalap felső részében találhatóak, továbbá szerkezetüket az alábbi táblázat és ábra ismerteti. (A szemléltető jellegű példa céljára olyan intézkedést használtunk, amely a hullámerőművek építésének a szorgalmazásával kapcsolatos.) 7. ábra: Diagramok az egyes intézkedések munkalapjain Bal oldali oszlop Középső oszlop Jobb oldali oszlop Felső sor 1a diagram: Az intézkedés összköltsége 1b diagram: A regionális hatóságot terhelő költségek 1c diagram: Összesített diagram: az összköltség és a régiót terhelő költségek Középső sor 2a diagram: Az intézkedés teljes hatása a szén-dioxid-kibocsátás vonatkozásában 2b diagram: Regionális szintű hatás a szén-dioxid-kibocsátás vonatkozásában 2c diagram: Összesített diagram: regionális és országos szintű hatás a szén-dioxid-kibocsátás vonatkozásában Alsó sor 3a diagram: Az intézkedés teljes hatása a foglalkoztatottság terén 3b diagram: Regionális szintű hatás a foglalkoztatottság terén 3c diagram: Összesített diagram: regionális és országos szintű hatás a foglalkoztatottság terén 10

11 Glosszárium: a fontosabb kifejezések meghatározásai 28. Az alább olvasható 2. táblázat a PACE programban használt fontosabb szakkifejezések glosszáriuma. 2. táblázat: A PACE program glosszáriuma Fogalom Nettó költségek Szén-dioxid-kibocsátás Munkahelyek-TMF Diszkontráta Legkorábbi kezdeti év Kiépítési időtartam Élettartam Capex Opex Referenciaeset Kockázati besorolás A bizonyítékok minősége Meghatározás A nettó költségek nettó jelenértékként értelmezendőek tehát a jövőbeli költségeket jelenértékükön fejezzük ki, azaz diszkontáljuk. A szén-dioxid-kibocsátást a PACE program minden esetben megtermelt (, és kibocsátott) szén-dioxidként értelmezi (vagyis a forrásnál méri a kibocsátást, nem a végfelhasználónál). A munkahelyek számát a PACE program éves TMF-egyenértékként (angolul, Full Time Equivalents (FTEs) teljes munkaidős foglalkoztatottság-egyenértékként) méri. Ha például egy intézkedés 4 teljes munkaidős állást létesít 6 hónapos időtartamra, akkor ez 2 TMF-egyenértéket jelent. Az a ráta, amelynek segítségével kiszámítjuk a jövőbeni készpénzforgalom jelenértékét. Ez a legkorábbi év, amikor az intézkedést gyakorlatba lehet ültetni. A legtöbb intézkedést valószínűleg azonnal életbe lehet léptetni, de másokat nem lehet csak valamikor a jövőben foganatosítani (például ha nem áll rendelkezésre a szükséges technológia). Az az időtartam, amely alatt megépül az intézkedés egy egysége. Azon évek száma, ameddig az intézkedés minden egyes egységének a várakozások szerint tartania kell. Beruházási költség (capital expenditure) vagyis az állóeszközökre költött pénzösszeg. Működési költség (operating expenditure) vagyis a folyamatos működtetés költségei. Az az alternatíva, amelyik az intézkedés elmaradása esetén valósult volna meg. Az alternatíva hatásai a költségek, a munkahelyek és a szén-dioxid-kibocsátás vonatkozásában arra szolgálnak, hogy a program kiszámítsa valamely intézkedés nettó hatásait. Az egyes intézkedések kockázatos voltát mutatja. Arra utal, hogy mekkora bizonytalanság övezi az egyes intézkedések gyakorlatba ültetését. Arra utal, hogy mennyire robusztusnak, megbízhatónak tartjuk az egyes intézkedések esetében felhasznált adatforrásokat. Az eredmények kinyomtatása 29. A Print Summary (Összegzés kinyomtatása) fül a PACE programból közvetlenül, jelentés formájában kinyomtatható szemléletes összegzéseket tartalmaz. A meglévő Összegzés kinyomtatása fül újabb diagramok és táblázatok megszerkesztésével, illetve hozzáadásával bővíthető, de a standard Excel-opciók segítségével a meglévőtől eltérő kinyomtatható összegzések is generálhatóak, amelyek az adott régió számára a leghasznosabbnak tekintett diagramokat, valamint táblázatokat tartalmazzák. 11

BetBulls Opciós Portfolió Manager

BetBulls Opciós Portfolió Manager BetBulls Opciós Portfolió Manager Ennek a modulnak a célja, hogy ügyfeleinknek lehetőséget biztosítson virtuális számlanyitásra és részvény, valamint opciós pozíciók vásárlására, eladására a naponta frissülő,

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

KBSZ ÚJ BEJELENTŐ FELÜLET Kitöltési segédlet. Budapest, V1.1

KBSZ ÚJ BEJELENTŐ FELÜLET Kitöltési segédlet. Budapest, V1.1 KBSZ ÚJ BEJELENTŐ FELÜLET Kitöltési segédlet Budapest, 2015.11.19 V1.1 1 A bejelentés módja HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Azon bejelentések esetén, melyek a 72+72 órás jelentési kategóriába tartoznak. E-mail (ÚJ BEJELENTŐ

Részletesebben

Eladás tervezés - tervezés, tervezési egység

Eladás tervezés - tervezés, tervezési egység Összefoglalás Verzió: 2011r2n11 A tanulás célja A tanulási egység által Ön képes lesz egy eladástervezés összeállítására, és a tervezéshez rendelni az érintett cikktartományt, árucikket. Az eladás tervezéssel

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

XTB TŐZSDEVERSENY 2012

XTB TŐZSDEVERSENY 2012 2. KERESKEDÉSI FELÜLETEK (PLATFORMOK) Két kereskedési felületet ajánlunk a verseny során: MetaTrader nemzetközileg ismert online tőzsde kereskedési platform, illetve xstation a web-böngésző alapú felület.

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Bankszámlaválasztó program

Felhasználói kézikönyv. Bankszámlaválasztó program Felhasználói kézikönyv Bankszámlaválasztó program Egy jól megválasztott számlacsomaggal éves szinten akár több ezer forint is megtakarítható. Ezért évente legalább egyszer célszerű rászánni az időt az

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

Erőforrások hozzárendelése

Erőforrások hozzárendelése A projekttevékenységek végrehajtásához erőforrásokra van szükség. A tevékenységekhez erőforrásokat rendelve adhatjuk meg, hogy ki vagy mi szükséges az ütemezett tevékenységek elvégzéséhez. Ha a tevékenységekhez

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Nevelési év indítása óvodák esetén

Nevelési év indítása óvodák esetén Nevelési év indítása óvodák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! - Mielőtt elkezdi a nevelési év indítását, kérem, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet,

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27 28. Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése KOVÁCS Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs MTA KRTK Regionális

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén 1 Partnercég opció bemutatása 2009. január 1-jétől új taggal bővült a

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Pályázati kézikönyv az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Projektfejlesztés és pályázatbenyújtás: a pályázat útja a projektötlettől a szerződéskötésig A pályázati

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

a Raiffeisen Expressz programban

a Raiffeisen Expressz programban VIBER utalások kezelése 1. VIBER átutalások kezelése a Raiffeisen Expressz programban A Raiffeisen Expressz lehetőséget biztosít VIBER utalási megbízások kézi rögzítésére, majd elektronikus aláírás után

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA

FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA 1.0 VERZIÓ A program alkalmazási környezete A program felépítése, tulajdonságai A program további tulajdonságai A program ára A program szállítása, telepítése

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Teljesítményprognosztizáló FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. A szoftver feladata...3 2. Rendszerigény...3 3. A szoftver telepítése...3 4. A szoftver használata...3 4.1. Beállítások...3 4.1.1. Elszámolási

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

Diagram készítése. Diagramok formázása

Diagram készítése. Diagramok formázása Diagram készítése Diagramok segítségével a táblázatban tárolt adatainkat különféle módon ábrázolhatjuk. 1. A diagram készítésének első lépése az adatok kijelölése a táblázatban, melyekhez diagramot szeretnénk

Részletesebben

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Szociális ÁIR (Szociális Ágazati Információs Rendszer) Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Felhasználói útmutató Budapest, 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. Előzmények, célok...

Részletesebben

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Page 1 of 6 Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Hatókör: Microsoft Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató Tartalomjegyzék 1 MEGJEGYZÉS a.hu domainnel regisztrált ÜGYFELEK számára... 2 2 Bejelentkezés az O365 fiókba... 3 2.1 Az adminisztrátor felhasználói

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Adatbázis-kezelés az Excel 2013-ban

Adatbázis-kezelés az Excel 2013-ban Molnár Mátyás Adatbázis-kezelés az Excel 2013-ban Magyar nyelvi verzió Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu Csak a lényeg érthetően! Microsoft Excel 2013 Kimutatás készítés relációs adatmodell alapján

Részletesebben

A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést, kizárólag kötelezettséget tud lekérdezni.

A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést, kizárólag kötelezettséget tud lekérdezni. Leírás a Kompakt ZOLL v5 vámszoftverben elérhető környezetvédelmi termékdíj jelentéshez tartozó modulról. A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Adatlap kapacitásvizsgálathoz c. dokumentumhoz Oktatási intézmények fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám:

Kitöltési útmutató. Adatlap kapacitásvizsgálathoz c. dokumentumhoz Oktatási intézmények fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: Kitöltési útmutató Adatlap kapacitásvizsgálathoz c. dokumentumhoz Oktatási intézmények fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: ÉAOP-4.1.1/A-12 ÉMOP-4.3.1/A-12 Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy 2012.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. (regionális) forduló 2006. február 17... Helyszín fejbélyegzője Versenyző Pontszám Kódja Elérhető Elért Százalék. 100..

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT

Részletesebben

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: «A» Energetikai gazdaságtan Név: 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: Munkaidő: 90 perc Azonosító: Gyakorlatvezető: Vass Bálint Lipcsei Gábor Buzea Klaudia Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető . Laboratóriumi gyakorlat A EMISZO. A gyakorlat célja A termisztorok működésének bemutatása, valamint főbb paramétereik meghatározása. Az ellenállás-hőmérséklet = f és feszültség-áram U = f ( I ) jelleggörbék

Részletesebben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Tartalomjegyzék Vonatkozó jogszabályok... 2 Rezsimegtakarítás modul... 3 Bejövő számla iktatása... 3 Rezsicsökkentésről szóló havi hirdetmény...

Részletesebben

Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén

Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az Invitel - szolgáltatás biztonsági és minőségjavító okokból módosítja a @fibermail.hu domainhez tartozó e-mail címeket

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

Képek és grafikák használata

Képek és grafikák használata Kép elhelyezése a dokumentumban A mai szövegszerkesztők támogatják a képek használatát, ezért egy dokumentum nemcsak szöveget, hanem képeket is tartalmazhat. A Word szövegszerkesztő a képek és rajzok szövegen

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA

OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA Azonosító Megnevezés HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK OSZLOPOK 1,2,3 Bruttó jövedelem A bruttó jövedelem meghatározását

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Molnár Mátyás. Bevezetés a PowerPoint 2013 használatába magyar nyelvű programváltozat. Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu

Molnár Mátyás. Bevezetés a PowerPoint 2013 használatába magyar nyelvű programváltozat. Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu Molnár Mátyás Bevezetés a PowerPoint 2013 használatába magyar nyelvű programváltozat Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu TÉMÁK HASZNÁLTA A téma meghatározza bemutató színeit, a betűtípusokat, a

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban

A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban 31. Útügyi Napok Magyarország közútjai és az EU követelmények A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban Dr. MONIGL János egyetemi magántanár

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan Fenntartható építészet Égetett kerámia építőanyagok a korszakváltás küszöbén Régi és új kihívások Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan 1 Új súlypontok az épületek energiahatékonyságának

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Verzió: 1.01

Felhasználói kézikönyv. Verzió: 1.01 Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.01 Tartalomjegyzék Általános áttekintés 3 A DocGP rendszer célja 3 A rendszer által biztosított szolgáltatások 3 A felhasználói felület elérése 3 JAVA JRE telepítése 3

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyorsítósáv II. Háttérelemzések 2009. május

Gyorsítósáv II. Háttérelemzések 2009. május Gyorsítósáv II. Háttérelemzések 2009. május Bevezető További információk az ÚMFT-ről További energetikai információk A fenti fejezetcímekre kattintva a megfelelő témakörhöz ugrik a prezentáció Bevezető

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ LÉPÉSEI 1.EGYSZERŰSÍTETT VÁLTOZAT. 1.a) Paramétert nem tartalmazó eset

ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ LÉPÉSEI 1.EGYSZERŰSÍTETT VÁLTOZAT. 1.a) Paramétert nem tartalmazó eset ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ LÉPÉSEI 1.EGYSZERŰSÍTETT VÁLTOZAT 1.a) Paramétert nem tartalmazó eset A bázistranszformáció egyszerűsített változatában a bázison kívül elhelyezkedő vektorokból amennyit csak

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

BetBulls Chartrajzoló

BetBulls Chartrajzoló BetBulls Chartrajzoló Ez a modul alkalmas a részvényadatok gyertyamintás megjelenítésére, az indikátorok ábrázolására, valamint statisztika készítésére. Két fő modulból áll: Chart rajzoló modul Statisztika

Részletesebben

Tanév indítása iskolák esetén. Mielőtt elkezdi a tanév indítását, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa az összefüggéseket.

Tanév indítása iskolák esetén. Mielőtt elkezdi a tanév indítását, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa az összefüggéseket. Tanév indítása iskolák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! Mielőtt elkezdi a tanév indítását, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa az összefüggéseket.

Részletesebben

Vidux DVR and CMS Release Notes update from 4.2.0 to 4.2.1. Verziókövetési jegyzet

Vidux DVR and CMS Release Notes update from 4.2.0 to 4.2.1. Verziókövetési jegyzet Vidux DVR and CMS Release Notes update from 4.2.0 to 4.2.1 hu Verziókövetési jegyzet 2009. 05. v.4.2.1 Verziókövetés 2. oldal, összesen: 12 Vidux Technologies TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK A VIDUX DVR FELÜLETEN

Részletesebben

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Tartalom 1. KEOP determinációk - Belső tényezők - EU-s és hazai fejlesztéspolitikán innen -Külső tényezők - a fejlesztéspolitikán túl (?)

Részletesebben

Pentaho 4: Mindennapi BI egyszerűen. Fekszi Csaba Ügyvezető 2011. október 6.

Pentaho 4: Mindennapi BI egyszerűen. Fekszi Csaba Ügyvezető 2011. október 6. Pentaho 4: Mindennapi BI egyszerűen Fekszi Csaba Ügyvezető 2011. október 6. 1 2 3 4 5 Bevezetés Pentaho-ról röviden - áttekintő Mindennapi BI egyszerűen a Pentaho 4 újdonságai Pentaho összefoglaló Alkalmazás

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

Virtualoso Meeting Telefonkonferencia Használati Útmutató Belépés a Virtualoso Portal felületére

Virtualoso Meeting Telefonkonferencia Használati Útmutató Belépés a Virtualoso Portal felületére Virtualoso Meeting Telefonkonferencia Használati Útmutató Belépés a Virtualoso Portal felületére Az alábbi oldalakon szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a Virtualoso Meeting szolgáltatás Telefonkonferencia

Részletesebben