A PACE program. Útmutató kézikönyv v4.0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PACE program. Útmutató kézikönyv v4.0"

Átírás

1 Bevezetés 1. A PACE program (Prioritisation of Actions for a Low Carbon Economy Az Intézkedések fontossági sorrendjének a megállapítása a karbon-szegény gazdaságért), amelyet az INTERREG IVC program támogatásával megvalósított RSC projekt (Regions for Sustainable Change Régiók a Fenntartható Fejlődésért) keretében összeállított Három régió gazdasága szén-dioxidkibocsátással kapcsolatos kérdéseinek elemzése (Analysis of the Carbon Emissions-related Aspects of the Economies of Three Regions) című dokumentum részeként dolgoztak ki, segítséget nyújt a regionális karbon-szegény stratégiák kidolgozásához és az intézkedések megtervezéséhez. A PACE programot Cornwall (UK), Marche (Olaszország) és Burgenland (Ausztria) számára dolgozták ki, de egyértelműen azzal a szándékkal, hogy maga a program, valamint az elemzési opciók más régiók esetében is alkalmazhatók legyenek. 2. A PACE program a karbon-szegény gazdaságra való áttérés különféle mechanizmusai regionális hatásainak a robusztus és konzisztens összehasonlítására szolgáló módszer. A programot azzal a céllal fejlesztették ki, hogy össze lehessen hasonlítani azokat a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő intézkedéseket, amelyeket az egyes régiók fontolóra vehetnek, éspedig: A megújuló energiát a nagy, a kis és a mikro-beruházások esetében villamosenergia, illetve hő termelésére Az energiahatékonyság növelését a háztartásokban és az üzleti szférában A közlekedés terén a forgalmi elterelést és a karbon-szegény járművek bevezetését A szén-dioxid-tárolás terén a földhasználattal kapcsolatos változtatásokat és a szénelnyelők létrehozását. 3. Az intézkedések esetében az összehasonlítás három alapvető standardja a költségek, a szénkibocsátás és a munkahelyek vonatkozása. A program tekintetében a költséghatékonyság azt a felhasználó rendelkezésére álló lehetőséget jelenti, hogy összehasonlítsa az egyes intézkedések költségeit, különösképpen azokat, amelyek a regionális hatóságot terhelnék abban az esetben, ha az intézkedés támogatását tervezné. Valamely intézkedés esetén a szén-doxid-kibocsátás azt mutatja meg, hogy mennyivel csökkenne ez az érték figyelembe véve azt, hogy mennyi széndioxid-kibocsátásával járna az intézkedés bevezetése, valamint azt is, hogy eredményeképpen mennyivel lesz kisebb a kibocsátás. Végezetül egy bizonyos intézkedés esetében a munkahelyteremtés arra vonatkozik, hogy bevezetése milyen mértékben teremt új munkahelyeket, és járul hozzá ez által a régió gazdasági és környezetvédelmi célkitűzéseinek a megvalósításához. 1

2 4. Annak érdekében, hogy az értékelés robusztus legyen, minden egyes intézkedés hatásait egy referenciaként kezelt eset (mi történne, ha az intézkedést nem ültetnék gyakorlatba) hatásaihoz hasonlítja a program; vagyis azt számítja ki, hogy miként viszonyulnak egy energiahatékony kazán beszerelésének a költségei azokhoz a költségekhez, amelyekkel a beszerelés elmaradása járna értve ezen a nem energiahatékony kazán működtetésének a költségeit például a magasabb üzemanyagárakból eredőket. Minden esetben a teljes hatást le is bontja annak érdekében, hogy azonosítani lehessen a régióra gyakorolt specifikus hatásokat, illetve rá lehessen mutatni azokra a körülményekre, amelyekben egy bizonyos intézkedés különösen hatékony lehetne a munkahelyteremtés vonatkozásában vagy a szén-dioxid-kibocsátás terén, jóllehet ez utóbbi hatás igen kis mértékben érintené magát a kérdéses régiót. A program szerkezete 5. A PACE program munkafüzete három külön részre tagolódik: a szürke színű Műszerfal ( Dashboard ), Regionális (hatások) ( Regional ), Globális (hatások) ( Total ) és Összegzés kinyomtatása ( Print Summary ) elnevezésű fülek, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy megváltoztassa az elemzőprogram egyes bemeneti paramétereit, illetve megtekintse, vagy kinyomtassa az eredmények összegzését a kék színű intézkedés-fülek, amelyek az adatokat és az egyes intézkedésekkel kapcsolatos leglényegesebb információk generálásához szükséges számításokat tartalmazzák a narancssárga színű grafikonszerkesztő fülek, amelyek a szürke (változatlan állapotban használandó) fülekben látható grafikonok megszerkesztéséhez szükséges adatokat tárolják. Dashboard, Regionális (hatások) és Globális (hatások) fülek Dashboard 6. A PACE programban minden elemzést a Dashboard fül megnyitásával kezdünk. A műszerfal lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválassza és konfigurálja a megjelenítendő intézkedéseket. A műszerfal a bemeneti táblázatot tartalmazza, amelynek segítségével a PACE program felhasználója kiválaszthatja, illetve elvetheti az elemzésbe bevont intézkedéseket; megváltoztathatja az elemzésbe bevont intézkedések léptékét, illetve változtathat az intézkedésekhez rendelt időtartamokon és a hatások becslésére használt futamidőn. 2

3 1. ábra: Bemeneti paraméterek 1. táblázat: Bemeneti paraméterek Paraméter Measures (Intézkedések) Include (Bevon) Start Date and Completion Date (Kezdeti időpont és Megvalósítási határidő) Scale (Lépték) További paraméterek Impact timescale (A hatások futamideje) Leírás Ez az oszlop a felhasználó által a PACE programmal összehasonlítani kívánt intézkedésekhez rendelt munkalapok megnevezéseit tartalmazza. (Összesen 20 intézkedést lehet az elemzésbe bevonni.) A felhasználók további munkalapokat is hozzáadhatnak az eszközhöz (lásd lennebb), vagy megváltoztathatják a munkalapok neveit, de ahhoz, hogy a PACE program elmentse ezeket a változtatásokat az új munkalapok neveinek, illetőleg a munkalapok új neveinek meg kell jelenniük ebben az oszlopban. Ez a jelölőnégyzet mutatja, mely intézkedések fognak megjelenni a Regionális (hatások) és a Globális (hatások) fülek grafikonjain. Az egyes intézkedések melletti négyzetek kipipálása, illetve a pipa törlése, a kérdéses intézkedést bevonja, illetve mellőzi az alábbi grafikonok esetében. Ezek a paraméterek teszik lehetővé a felhasználó számára, hogy meghatározza a kiépítés időtartamát, vagyis azt, hogy mikor kezdődik, illetve mikor zárul valamely intézkedés. Figyelni kell arra, hogy bizonyos intézkedések hatása jóval tovább tarthat, mint a megvalósítási határidő például megújulóenergia-generátorok felszerelése esetében a kiépítés időszaka a generátorok felszerelésével lezárul, de a hatás a generátorok élettartamának a végéig érezhető. A Start Date (Kezdeti időpontnak) a J oszlopban szereplő Earliest Start Date (Legkorábbi kezdeti időpontnál) nagyobbnak vagy vele egyenlőnek kell lennie. A Completion Date (Megvalósítási határidő) és a Start Date (Kezdeti időpont) különbségének a K oszlopban szereplő Kiépítési időtartamnál nagyobbnak vagy vele egyenlőnek kell lennie. A Scale (Lépték) paraméter lehetőséget teremt a felhasználó számára, hogy meghatározza: mennyire ambiciózus legyen valamely intézkedés. A Units (Mértékegység) (I oszlop) a hozzárendelt intézkedés-munkalapból kerül betöltésre: például kerülhet ide MW a megújuló energia előállításának szorgalmazásával kapcsolatos intézkedések vagy háztartások a háztartásokat érintő energiahatékonysági intézkedések esetében. Alapértelmezésben minden intézkedés kiépülése lineárisan történik a Kezdeti időponttól a Megvalósítási határidőig. Ezek a mértékegységekre, a legkorábbi kezdeti időpontra és a kiépítés időtartamára vonatkozó információkat jelentenek, de ide tartozik az intézkedések rövid leírása is. Mindezeket a műszerfalra az egyes intézkedésekhez rendelt munkalapokon rögzített információk alapján tölti fel a program. A hatások figyelembe vétele céljára kiválasztott időtartam megváltoztatása érdekében a felhasználó vagy közvetlenül begépel egy értéket ebbe a mezőbe, vagy a mellette levő csúszka segítségével állítja azt be. Érvényesnek a 2010 és 2100 közötti értékek minősülnek. Ez a választás a Regionális (hatások) és a Globális (hatások) fülek kimeneti grafikonjait érinti. 3

4 Paraméter Update Charts (A Grafikonok frissítése ) gomb Currency (Pénznem) Leírás Ez a gomb teszi lehetővé a felhasználó számára hogy kézi vezérléssel frissítse a Regionális (hatások) és a Globális (hatások) fülek dinamikus grafikonjait. A grafikonok általában automatikusan frissülnek, de alkalomadtán szükséges lehet ezzel a gombbal frissíteni a grafikonokat azért, hogy megjelenjenek azok a változtatások, amelyeket a felhasználó eszközölt az egyes intézkedés-munkalapokon. Ez a legördülő lista nyújt lehetőséget a felhasználónak arra, hogy megválassza a PACE programban használt pénznemet. Egyelőre euró és font sterling közül választhat. További pénznemek a listába az Excel program Adatok menüjének Érvényesítés opciójával (Data Validation) vehetők fel. Ez által nem változnak a modellben szereplő monetáris értékek, viszont a program az összes grafikon és táblázat formátumát frissíti. Regionális (hatások) és Globális (hatások) táblázat 7. A Regionális (hatások) és Globális (hatások) fülek az egyes intézkedések regionális, illetve globális hatásait összegző táblázatokat tartalmaznak. A legfontosabb hatások, amelyek a táblázatokban szerepelnek az alábbiak: Nettó költség az egyes intézkedések nettó jelenértékéről van szó Szén-dioxid-megtakarítás az egyes intézkedések eredményezte nettó szén-dioxidmegtakarítás, amelyet a program a CO 2 -ekvivalens értékek alapján határoz meg Szén-dioxid-költség ez a mutató az intézkedés nettó költsége osztva a teljes szén-dioxidmegtakarítással; segítségével minden egyes megtakarított (vagy kibocsátott) tonna széndioxidhoz monetáris értéket lehet rendelni Munkahelyteremtés az egyes intézkedések által teremtett munkahelyek nettó száma A munkahelyek költsége ez a mutató az intézkedés nettó költsége osztva az általa teremtett munkahelyek teljes számával; segítségével minden egyes létrehozott (vagy megszüntetett) munkahelyhez monetáris értéket lehet rendelni. 8. A regionális hatások táblázata tünteti fel az összes ilyen hatás értékét. Ezeket a választott intézkedés időtartama és az összes bevont intézkedés teljes élettartama alapján számítja ki. A módszert a 2. ábra szemlélteti: 2. ábra: A regionális hatások táblázata 4

5 Intézkedés-munkalapok 9. A PACE programban szereplő összes intézkedés saját, külön munkalapon szerepel, továbbá a lapok mindegyike tartalmazza a PACE eszköz építőköveit. A lapok az egyes intézkedések hatásának becsléséhez szükséges alapfeltevéseket, számításokat és modellezési műveleteket tartalmazzák. Minden intézkedés-fül tetején összefoglaló keret található. Az összefoglaló keret az egyes intézkedések legfontosabb hatásaira vonatkozó információkat tartalmazza: a nettó költséget, a szén-dioxid-megtakarítást és a létrehozott munkahelyek nettó számát. A korábban említett Dashboard és Globális (hatások) elnevezésű füleken található információ az egyes intézkedéslapok összefoglaló keretében található adatok alapján áll össze, valamint az ott látható grafikonokat is ezek segítségével szerkeszti meg a program. 10. Az összefoglaló keret mellett az egyes intézkedés-fülek tetején egy sor grafikon is látható. Ezek a kérdéses intézkedésnek a tervezett élettartama alatti hatásait foglalják közérthetően össze. 11. Az intézkedés-füleken, alább, részletekbe menően olvashatók azok az előfeltevések és számítások, amelyek segítségével a program a szóban forgó intézkedés hatását modellezi. Noha minden egyes oldal a kérdéses intézkedésre szabott, mindeniken található két sajátos modellezési eszköz: egy rész, amely az intézkedés hatásait modellezi és egy rész, amely a referenciaeset hatásait modellezi. Ennek megfelelően az egyes intézkedések tényleges hatását a program úgy számítja ki, hogy az intézkedés bevezetése esetén mért hatásokból kivonja a referenciaeset hatásait. Az intézkedés-munkalapok tetején látható összefoglaló keretek ezt a számítást tartalmazzák, és így az egyes intézkedések nettó hatásait mutatják be. 12. A haladó felhasználók megváltoztathatják, és frissíthetik az intézkedés-munkalapok számításaiban használt adatokat. A frissíthető mezőket fehér kerettel emeltük ki. Az összes többi adatmező a fehér keretes mezők segítségével bevezetett változások függvényében automatikusan frissül. Minden egyes intézkedés-fül esetében az Excel-munkalap C oszlopában magyarázó megjegyzések és források találhatók. Ez utóbbiakat bizonyítékokként használtuk az egyes modellek kidolgozása során. Grafikonszerkesztő lapok 13. A grafikonszerkesztő lapok színkódja a narancssárga. Ezeket a lapokat a felhasználónak nem lenne szabad megváltoztatnia. Ugyanis ezek tartalmazzák azokat az adatokat, amelyek segítségével szerkeszti meg a program a Dashboard és a Globális (hatások) elnevezésű füleken található grafikonokat. Ezeket a lapokat az eszköz teljessége érdekében szerkesztettük be a programcsomagba, de a PACE program napi használatának megkönnyítése végett bármikor eltüntethetőek. 5

6 Az alapadatok és a grafikonok értelmezése A műszerfal grafikonjai 14. A Regionális (hatások) fülön egy-egy grafikon mutatja a szén-dioxid-kibocsátás, a munkahelyteremtés és a költségek terén, regionális szinten elérhető hatásokat. E grafikonok esetében a futamidő értékét A hatások futamideje mezőben lehet beállítani. A regionális hatóságot terhelő költségek vs szén-dioxid-megtakarítás 15. A regionális hatóságot terhelő költségek vs szén-dioxid-megtakarítás [2050]-ig grafikonon, amelyet a 3. ábra mutat be, minden egyes intézkedést egy álló téglalap ábrázol. (Vegyék tekintetbe, hogy a példa szemléltető jellegű, és nem a program számította ki ezeket az értékeket valamely tényleges intézkedések alapján.) 3. ábra: Regionális költségek vs szén-dioxid-megtakarítás 16. Az egyes téglalapok vastagsága az intézkedés bevezetéséből származó azon szén-dioxidmegtakarítással arányos, amely a régiót érinti a figyelembe vett időszak folyamán (a fentebbi példában ez az időszak 2050-ig tart). A téglalapok melletti adatcímkék a megtakarítás értékét tüntetik fel ktco 2 -ban. Ha valamely intézkedés esetén a szén-dioxid-megtakarítás értéke regionális szinten nulla, az intézkedés nem jelenik meg a grafikonon. Az Y tengelytől balra található téglalapok negatív szén-dioxid-megtakarítást jeleznek vagyis azt, hogy regionális szinten megnőtt a szén-dioxid-kibocsátás. Ez például azokban az esetekben fordulhat elő, amelyekben az intézkedéssel járó tevékenység (pl. valamely megújuló energiát termelő kapacitás legyártása és felszerelése) növeli valamely régió szén-dioxid-kibocsátását, de mindez országos szinten szén-dioxid-megtakarítással jár. 17. Az egyes téglalapok magassága a régiót terhelő és a figyelembe vett futamidő alatt a régióban elkönyvelt egy tonnányi szén-dioxid-megtakarításra eső nettó költséget mutatja. Ha valamely intézkedés nem jár a régiót terhelő költségekkel, nem jelenik meg a grafikonon például a fentebbi ábrában az EE.DH jelű intézkedés 168 ktco 2 megtakarítást eredményez, de a régiót nem terheli semmilyen ezzel kapcsolatos költség. Az X tengely alatt ábrázolt téglalapok negatív széndioxid-költséggel járnak, ami az alábbi két eset valamelyikében fordulhat elő: 6

7 az intézkedés regionális szinten szén-dioxid-megtakarítást (a szén-dioxid-megtakarítás értéke pozitív) és pénzbeli megtakarítást is eredményez (a költség negatív) ebben az esetben az intézkedést a program az Y tengelytől jobbra a jobb oldali alsó negyedben ábrázolja az intézkedés regionális szinten megnöveli a szén-dioxid-kibocsátást (a szén-dioxidmegtakarítás értéke negatív), de egyúttal pénzébe is kerül a régiónak (a költség pozitív) ebben az esetben az intézkedést a program az Y tengelytől balra a bal oldali felső negyedben ábrázolja. 18. A grafikon négy részre oszlik, amelyeket az X és Y tengelyek határoznak meg a 4. ábrán látható módon. 4. ábra: A negyedek értelmezése a költségek vs szén-dioxid-megtakarítás grafikonon Szén-dioxid-költség, /tco2 Szén-dioxid-kibocsátást növel, miközben pénzt (is) költ Szén-dioxid-kibocsátást növel, miközben pénzt takarít meg Szén-dioxidot megtakarít, miközben pénzt költ Szén-dioxidot megtakarít, miközben pénzt (is) megtakarít Szén-dioxid-megtakarítás, ktco 2 Regionális költségek vs teremtett munkahelyek 19. Az egy teremtett munkahelyre eső regionális költségek vs teremtett munkahelyek [2050]-ig grafikon, amelyet az 5. ábra mutat be, hasonlít a 3. ábrán látható, a szén-dioxid-megtakarítást bemutató grafikonhoz. A különbség az, hogy a szén-dioxid-kibocsátás terén elért helyett a foglalkoztatottság terén elért hatást ábrázolja. Itt is minden egyes intézkedést egy álló téglalap jelöl. (Vegyék tekintetbe, hogy a példa szemléltető jellegű, és nem a program számította ki ezeket az értékeket valamely tényleges intézkedések alapján.) 7

8 5. ábra: Az egy teremtett munkahelyre eső regionális költségek vs a teremtett munkahelyek 20. Az egyes téglalapok vastagsága a régióban, a figyelembe vett időszak folyamán (a fentebbi példában ez az időszak 2050-ig tart) teremtett munkahelyek nettó számával arányos. A téglalapok melletti adatcímkék ezt az értéket a Teljesmunkaidős foglalkoztatottság (TMF angolul FTE, full time employment; ez a mutató egy teljes munkaidős állás egy éven keresztül történő vagy egy fél óraszámot jelentő részmunkaidős állás két éven keresztül történő betöltésével egyenértékű) formájában tüntetik fel. Ha valamely intézkedés esetén a foglalkoztatottság terén elért hatás regionális szinten nulla, az intézkedés nem jelenik meg a grafikonon. Az Y tengelytől balra található téglalapok negatív hatást jeleznek a foglalkoztatottság terén vagyis azt, hogy a kérdéses intézkedés hatására regionális szinten csökkent a munkahelyek száma. Ez például azokban az esetben fordulhat elő, amelyekben az intézkedés csökkenti valamely régióban a magas szén-dioxid-kibocsátással járó ipari tevékenységet. 21. Az egyes téglalapok magassága a régiót terhelő és a figyelembe vett futamidő alatt a régióban teremtett egységnyi TMF nettó költségét mutatja. Ha valamely intézkedés nem jár a régiót terhelő költségekkel, nem jelenik meg a grafikonon; a grafikonon látható hézagok az ilyen intézkedések helyét mutatják (például a fentebbi ábrában az EE.DH jelű intézkedés 465 egység TMF-et teremt, de ennek nettó költsége a régió szempontjából nulla). Az X tengely alatt ábrázolt téglalapok esetében a foglalkoztatási költség negatív. Ez az alábbi két eset valamelyikében fordulhat elő: az intézkedés regionális szinten munkahelyeket teremt, és pénzbeli megtakarítást is eredményez ebben az esetben a téglalapot a program az Y tengelytől jobbra, a grafikon jobb oldali alsó negyedébe helyezi az intézkedés regionális szinten munkahelyeket szüntet meg, de egyúttal költségekkel is jár ebben az esetben az intézkedést a program az Y tengelytől balra a bal oldali felső negyedbe helyezi. 22. Amint fentebb az 5. ábrán is látható, a grafikon a leírtak értelmében négy részre oszlik, amelyeket az X és Y tengelyek határoznak meg. Regionális hatások: munkahelyek vs költségek (buborékdiagram) 23. A Regionális hatások [2050]: munkahelyek vs költségek diagram, amelyet a 6. ábra mutat be a foglalkoztatottság, a szén-dioxid-kibocsátás és a költségek terén elért hatásokat egyetlen grafikon 8

9 formájában összegzi. (Vegyék tekintetbe, hogy a példa szemléltető jellegű, és nem a program számította ki ezeket az értékeket valamely tényleges intézkedések alapján.) 6. ábra: PACE buborékdiagram 24. Az egyes intézkedéseket buborékok ábrázolják: Valamely buborék x koordinátája az intézkedés nyomán és a figyelembe vett futamidő alatt (a fentebbi példában a futamidő 2050-ig tart) a régiót terhelő nettó költség. A magas költségű intézkedések az ábra jobb, az alacsony vagy negatív költségű intézkedések az ábra bal oldalán találhatóak. Valamely buborék y koordinátája az intézkedés nyomán és a figyelembe vett futamidő alatt (a fentebbi példában a futamidő 2050-ig tart) a régiót érintő nettó foglalkoztatottsági hatás. A foglalkoztatottság terén elért magas növekedéssel járó intézkedések az ábra felső, a foglalkoztatottság terén alacsony növekedéssel vagy éppenséggel csökkenéssel járó intézkedések az ábra alsó részében találhatóak. A buborék felülete a figyelembe vett futamidő alatt az intézkedés eredményeképpen a régióban elérhető szén-dioxid-megtakarítással arányos: a nagy buborékokkal ábrázolt intézkedések jelentős (pozitív vagy negatív) szén-dioxid-megtakarítással járnak; a kis buborékokkal ábrázolt intézkedések viszonylag csekély szén-dioxid-megtakarítással járnak. A negatív szén-dioxid-megtakarítással járó intézkedéseket, vagyis azokat az intézkedéseket, amelyek eredményeképpen megnő a szén-dioxid-kibocsátás, a program vastag, fekete körvonalú buborékokkal ábrázolja pl. az RE.Geo jelű intézkedés regionális szempontból a szén-dioxid-kibocsátás jelentős megnövekedésével jár, amint ez a 6. ábrából látható. 25. Regionális szempontból azokat az intézkedéseket a legelőnyösebb gyakorlatba ültetni, amelyeket nagy (nem negatív) buborékok formájában ábrázol a program a diagram bal felső negyedében. Ezek az intézkedések munkahelyeket teremtenek, továbbá szén-dioxidot és pénzt is megtakarítanak. Viszont számos intézkedés a grafikonon másutt található, ami a költségek, a munkahelyteremtés és a szén-dioxid-megtakarítás közötti kompromisszumra utal. 9

10 Grafikonok a Globális (hatások) munkalapon 26. A Globális (hatások) munkalap is a fentebb leírt három diagramtípust tartalmazza azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a hatást a program globális szempontból számítja vagyis mind a régióban, mind a régión kívül keletkezett összes költséget és elért hatást tekintetbe veszi. A kétféle diagramok közötti különbség(ek) a regionális politika formálói számára lesznek majd érdekesek: Diagramok az egyes intézkedések munkalapjain 27. Az egyes intézkedések munkalapjai kilenc diagramot tartalmaznak, amelyek a kérdéses intézkedésnek a költségek, a szén-dioxid-megtakarítás, valamint a foglalkoztatottság terén elért éves, illetve kumulatív hatásait ábrázolják regionális és országos szinten egyaránt. A diagramok a munkalap felső részében találhatóak, továbbá szerkezetüket az alábbi táblázat és ábra ismerteti. (A szemléltető jellegű példa céljára olyan intézkedést használtunk, amely a hullámerőművek építésének a szorgalmazásával kapcsolatos.) 7. ábra: Diagramok az egyes intézkedések munkalapjain Bal oldali oszlop Középső oszlop Jobb oldali oszlop Felső sor 1a diagram: Az intézkedés összköltsége 1b diagram: A regionális hatóságot terhelő költségek 1c diagram: Összesített diagram: az összköltség és a régiót terhelő költségek Középső sor 2a diagram: Az intézkedés teljes hatása a szén-dioxid-kibocsátás vonatkozásában 2b diagram: Regionális szintű hatás a szén-dioxid-kibocsátás vonatkozásában 2c diagram: Összesített diagram: regionális és országos szintű hatás a szén-dioxid-kibocsátás vonatkozásában Alsó sor 3a diagram: Az intézkedés teljes hatása a foglalkoztatottság terén 3b diagram: Regionális szintű hatás a foglalkoztatottság terén 3c diagram: Összesített diagram: regionális és országos szintű hatás a foglalkoztatottság terén 10

11 Glosszárium: a fontosabb kifejezések meghatározásai 28. Az alább olvasható 2. táblázat a PACE programban használt fontosabb szakkifejezések glosszáriuma. 2. táblázat: A PACE program glosszáriuma Fogalom Nettó költségek Szén-dioxid-kibocsátás Munkahelyek-TMF Diszkontráta Legkorábbi kezdeti év Kiépítési időtartam Élettartam Capex Opex Referenciaeset Kockázati besorolás A bizonyítékok minősége Meghatározás A nettó költségek nettó jelenértékként értelmezendőek tehát a jövőbeli költségeket jelenértékükön fejezzük ki, azaz diszkontáljuk. A szén-dioxid-kibocsátást a PACE program minden esetben megtermelt (, és kibocsátott) szén-dioxidként értelmezi (vagyis a forrásnál méri a kibocsátást, nem a végfelhasználónál). A munkahelyek számát a PACE program éves TMF-egyenértékként (angolul, Full Time Equivalents (FTEs) teljes munkaidős foglalkoztatottság-egyenértékként) méri. Ha például egy intézkedés 4 teljes munkaidős állást létesít 6 hónapos időtartamra, akkor ez 2 TMF-egyenértéket jelent. Az a ráta, amelynek segítségével kiszámítjuk a jövőbeni készpénzforgalom jelenértékét. Ez a legkorábbi év, amikor az intézkedést gyakorlatba lehet ültetni. A legtöbb intézkedést valószínűleg azonnal életbe lehet léptetni, de másokat nem lehet csak valamikor a jövőben foganatosítani (például ha nem áll rendelkezésre a szükséges technológia). Az az időtartam, amely alatt megépül az intézkedés egy egysége. Azon évek száma, ameddig az intézkedés minden egyes egységének a várakozások szerint tartania kell. Beruházási költség (capital expenditure) vagyis az állóeszközökre költött pénzösszeg. Működési költség (operating expenditure) vagyis a folyamatos működtetés költségei. Az az alternatíva, amelyik az intézkedés elmaradása esetén valósult volna meg. Az alternatíva hatásai a költségek, a munkahelyek és a szén-dioxid-kibocsátás vonatkozásában arra szolgálnak, hogy a program kiszámítsa valamely intézkedés nettó hatásait. Az egyes intézkedések kockázatos voltát mutatja. Arra utal, hogy mekkora bizonytalanság övezi az egyes intézkedések gyakorlatba ültetését. Arra utal, hogy mennyire robusztusnak, megbízhatónak tartjuk az egyes intézkedések esetében felhasznált adatforrásokat. Az eredmények kinyomtatása 29. A Print Summary (Összegzés kinyomtatása) fül a PACE programból közvetlenül, jelentés formájában kinyomtatható szemléletes összegzéseket tartalmaz. A meglévő Összegzés kinyomtatása fül újabb diagramok és táblázatok megszerkesztésével, illetve hozzáadásával bővíthető, de a standard Excel-opciók segítségével a meglévőtől eltérő kinyomtatható összegzések is generálhatóak, amelyek az adott régió számára a leghasznosabbnak tekintett diagramokat, valamint táblázatokat tartalmazzák. 11

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez GUIDANCE ON THE PREPARATION OF AN APPLICATION FOR AUTHORISATIONS Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez 1. verzió 2011. január ECHA_2010_01820000_HU_TRA.doc

Részletesebben

A költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatója

A költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatója EURÓPAI BIZOTTSÁG REGIONÁLIS POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG Tematikus fejlődés, hatás, értékelés és innovatív intézkedések Értékelés és kiegészítő jelleg A 2007 2013-as új programozási időszak Módszertani munkadokumentumok

Részletesebben

Útmutató: Hogyan töltsük ki a fenntartható energiával kapcsolatos cselekvési terv formanyomtatványát?

Útmutató: Hogyan töltsük ki a fenntartható energiával kapcsolatos cselekvési terv formanyomtatványát? Útmutató: Hogyan töltsük ki a fenntartható energiával kapcsolatos cselekvési terv formanyomtatványát? Bevezetés Az egyezségokmány minden aláíró fele vállalja, hogy a csatlakozását követő egy éven belül

Részletesebben

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? MŰHELY Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. január (68 91. o.) Harangozó Gábor Marjainé Szerényi Zsuzsanna Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele

Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele III. kötet Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele Dr. Csutora Mária ISBN 963 503 261 7 A vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele 2. oldal Cím: A vállalati környezetvédelmi költségek

Részletesebben

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készült.

Részletesebben

A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében

A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2014. október A tanulmány a LOCSEE

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV ÁTTEKINTÉS Oldalszám A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV FEJEZETEI 2. oldal Bevezetés 7. oldal 1. fejezet - Az Európai Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzési keretrendszere

Részletesebben

MŰKÖDHET-E PAKS II ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben

MŰKÖDHET-E PAKS II ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben 215. június 23. MŰKÖDHET-E PAKS II ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben Felsmann Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az

Részletesebben

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE ... COVENANT OF MAYORS EUROPEAN UNION MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Debrecen 2011 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A turizmus makrogazdasági. szerepe

A turizmus makrogazdasági. szerepe GKI GAZDASÁGKUTATÓ Rt. A turizmus makrogazdasági szerepe Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Szállodaszövetség, a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége, a Vendéglátó

Részletesebben

A szélessávú hálózatokon folytatott tevékenységek energiafogyasztás-csökkentő hatásának mérése

A szélessávú hálózatokon folytatott tevékenységek energiafogyasztás-csökkentő hatásának mérése John A. Skip Laitner Brian Partridge Vince Vittore A szélessávú hálózatokon folytatott tevékenységek energiafogyasztás-csökkentő hatásának mérése Vezetői összefoglaló A szélessávú hálózati technológiák

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2012.4.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás

Részletesebben

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság ELŐSZÓ Hans van Steen A megújuló energiaforrások szabályozási politikájával és előmozdításával foglalkozó, Regulatory Policy and Promotion of Renewable Energy nevű egység vezetője, Energiaügyi és Közlekedési

Részletesebben

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér C 155/10 Bizottsági közlemény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról (2008/C 155/02) Ez a közlemény az EK-Szerződés 87. és 88.

Részletesebben

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI 2014. szeptember A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI készítette: Romhányi Balázs A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS-POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI Szerző: Romhányi Balázs Szerkesztő: Perger

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Hatásvizsgálati kézikönyv I. kötet: Hatásvizsgálat elemzőknek Készítette: Major Klára A kézikönyv az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001- Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása projekt Hatásvizsgálati

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok Az Access indítása A Start menü - Programok - Microsoft Access ikonra kattintással, vagy az Intézőben valamelyik, az Access-hez társított adatbázis-fájlra kattintva elindul a program. Ha az Access-t a

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés SYNERGON Informatika Nyrt. 2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése és független könyvvizsgálói jelentés Budapest, 2015. április 8. Synergon Informatika Nyrt. és konszolidált leányvállalatai Konszolidált

Részletesebben

Tartalom. Kérdőív az IFRS áttérésről 33

Tartalom. Kérdőív az IFRS áttérésről 33 Tartalom 1 Vezetői összefoglaló 4 2 A felmérés módszertana 8 3 Az IFRS befogadása a régióban 10 4 Az IFRS bevezetés sikertényezői 15 5 Előnyök és hátrányok 20 6 IFRS és az adózás kapcsolata 24 7 IFRS szerinti

Részletesebben