PROJECT ÖSSZEFOGLALÓ. Ipari statisztikai program fejlesztése mérőrendszer elemzéshez és folyamat szabályozáshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJECT ÖSSZEFOGLALÓ. Ipari statisztikai program fejlesztése mérőrendszer elemzéshez és folyamat szabályozáshoz"

Átírás

1 PROJECT ÖSSZEFOGLALÓ Téma címe: Ipari statisztikai program fejlesztése mérőrendszer elemzéshez és folyamat szabályozáshoz Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ BMF-ROIK Témavezető: Kovács Józsefné, Főiskolai docens, Matematikai és programozási szakcsoport, Készítette: Lugosi László, Villamosmérnöki Kar, Számítástechnika Szak, Hálózatok Alkalmazása Modul Székesfehérvár, 008/009 tanév I félév

2 Bevezetés Tesztrendszerek és teszt mérések 3 Méréses mérőrendszer elemzés3 Ismételhetőség és reprodukálhatóság 4 Statisztikai folyamat szabályozás4 A program használata5 A program funkciói 9 GR&R és SPC Riportok 11 Gyakorlati alkalmazási lehetőségek13 Technikai részletek 13 A program ellenőrzése14 Függelék (Statisztikai Analízis) 14 Összefoglalás 19 A dolgozat témakörében megjelent publikációk19 Felhasznált irodalom0 Köszönetnyilvánítás 0 Bevezetés Dolgozatomban egy Quality Tool [1, ] nevű, ipari statisztikai szoftvert és annak alkalmazási lehetőségeit fogom bemutatni, melynek fő konstruktőre és fejlesztője voltam az elektronikai termékeket gyártó Elcoteq multinacionális vállalat Pécsi Mérnöki Szolgáltató Központjában tevékenykedő teszt mérnöki csoport tagjaként A gyakorlati tapasztalatok szerint a program jelentős támogatást nyújt a tömeggyártásban dolgozó tesztmérnökök számára a méréses mérőrendszer elemzés (Measurement System Analysis, MSA) [3, 4] és statisztikai folyamatszabályozás (Statistical Process Control, SPC) [3, 4] területén Ezen

3 minőségellenőrzéssel és minőségbiztosítással kapcsolatos (Quality Control), sztandard ipari módszerek - melyek matematikai statisztikai modellekre épülnek [4, 5] - fontos elemei a Six Sigma (6) [5] néven ismert minőségirányítási módszertannak és filozófiának, ami a mai komplex vállalatirányítási rendszer része, és alkalmazásával számottevően növelhető az előállított termékek minősége és ezzel együtt a profit Tesztrendszerek és teszt mérések A gyártási folyamatok különböző szakaszaiban a termékek részegységeit, ill a végterméket különböző tesztelési eljárásoknak vetik alá A tesztállomások a minőségjellemzőkre kiszabott követelmények teljesülését ellenőrzik A kommunikációs elektronikai termékekre vonatkozóan ezek a követelmények általában azok működését meghatározó mikroelektronikai áramkörök jellemzőit reprezentáló fizikai mennyiségek értékeinek megadott specifikációs határokon belüli előírását jelentik A gyártás során a tervezett tesztstratégia szerinti mérések több elemi teszt rutinból álló teszt-szekvenciának megfelelően hajtódnak végre automatizáltan, számítógéppel történő műszer és mérésvezérlés, valamint mérésadatgyűjtés által A mért adatok riportgenerálás után naplózott állományokban vagy adatbázisban kerülnek tárolásra Méréses mérőrendszer elemzés A hálózati mobil kommunikációs eszközök esetében a főbb tesztelési eljárások alatt a 3G mobilkommunikációt ellenörző rádiófrekvencás, négysávú GSM, GPS, WLAN és Bluetooth, valamit Auido méréseket hajtanak végre a teszterekbe épített szoftveralapú cél mérőműszerek Az LCD kijelzők, LED-ek és a billentyűzetek vizuális tesztelését képfeldolgozó alkalmazás teszi lehetővé A teszt riportokban a tulajdonképpeni digitális mérési jegyzőkönyvekben az egyes tesztlépésekhez tartozó mérési adatok találhatóak (alsó és felső specifikációs limitek, mért értékek, teszt státuszok), melyek az adatok sztatisztikai kiértékeléseihez szükségesek 3

4 A termékvonalakon új termékek bevezetésekor, teszterépítésnél vagy azok karbantartása után minden esetben szükséges mérőrendszer képesség elemzéseket végezni Az ezekből nyert eredmények döntik el, hogy a tesztmérőrendszer képes-e stabilan és a megkívánt pontossággal végrehajtani a mérési feladatokat, vagyis hogy átadható-e a tömeggyártásnak Ismételhetőség és reprodukálhatóság A leggyakrabban használt módszer a variancia analizísen alapuló méréses mérőrendszer elemzés, melynek segítségével megállapíthatjuk, hogy a mérőrendszerből származó mérési eredmények mennyire megbízhatóak Továbbá képet kapunk arról, hogy a folyamat teljes változékonyságának hány százaléka származik a mérőrendszerből és termékek közti különbségekből A mérésnek tulajdonítható ingadozás két forrásból származik, amiket megadó szórásösszetevők -az ismételhetőség és reprodukálhatóság - az úgynevezett (Gage Repeatability and Reproducibility) GR&R analízissel számszerűsíthetőek [Függelék (1)-(1)] A vizsgálathoz kiválasztunk megfelelő számú minta terméket, mindegyiket több teszteren, több alkalommal teszteli egy-egy operátor a méréseket véletlen sorrendben elvégezve A reprodukálhatóság varianciája az (Analysis of Variance) ANOVA módszerrel tovább bontható a teszterek közötti, illetve a teszterek és termékek közötti kölcsönhatásból eredő változékonyságra Elfogadható a mérőrendszer, ha a Total Gage R&R a specifikációs limitekből adódó tűrésmezőhöz viszonyítva 10% alatt van Statisztikai folyamat szabályozás A statisztikai folyamatszabályozás (SPC) az előállított termékek minőségének egyenletességét hivatott biztosítani Az SPC-hez tartozik egyrészt a folyamat képesség és folyamat teljesítmény vizsgálata, másrészt a sorozatgyártás statisztikai felügyelete és szabályozása Ha folyamat szórása relatívan kicsi és folyamatunk adatai a kontrol limitek közepe körüli ±3 tartományon belül 4

5 helyezkednek el normális eloszlást követve, és ennek sem az átlaga sem a szórása sem az alakja nem változik jelentősen, akkor a folyamatunk szabályozott, azaz veszélyes zavaroktól mentes Az ilyen folyamatot hat szigma folyamatképességűnek mondjuk A leglényegesebb számszerű folyamatjellemzők a folyamatképesség index (Cpk) és a folyamat-teljesítmény index (Ppk) [Függelék ()-(37)] Ezek az indexek rövidtávú (pillanatfelvételekből) és hosszútávú megfigyelésekből származnak és az egyes mintákon belüli, illetve az átfogó, összes mintára vonatkozó szórásból vannak meghatározva A Cpk index azt mutatja meg, hogy a folyamatot mennyire vezetik a tolerancia közép mentén és mennyire szisztematikus a szórás az idő folyamán A Ppk index pedig arra ad választ, hogy a szabályozott folyamatban előállított termékek mekkora hányada várható a specifikált határokon belül Az ipari gyakorlatban az 167 érték fölötti indexek számítanak elfogadhatónak (ez 057 ppm-nél kisebb hibaarányt jelent) A program használata A fejlesztett program (1 ábra) ezeknek a statisztikai analíziseknek az elvégzéséhez nyújt segítséget A teszter alkalmazások által mentett vevő specifikus log fájlokat közvetlenül beolvassa és különböző típusú konvertereken keresztül egy jól definiált XML fájl formátumra alakítja: Teszter LOG állomány -> XML konvertálás egy pédája 5

6 1 ábra: A Quality Tool program grafikus felhasználói felülete Ebből egy - a felhasználóval interaktív kapcsolatban lévő- elemző algoritmus a kiértékeléshez, a számításokhoz és riportoláshoz szükséges adatok gyűjtését és szűrését teszi lehetővé Kiválaszthatóak azon tesztállomások, termékek és tesztlépések, melyekre elemzéseket kívánunk véghezvinni Egy maximum 1500 tesztlépésből álló teszt szekvenciára vonatkozóan a program GR&R analízis esetén képes feldolgozni 18 teszter, 64 termék és 3 ismételt mérés adatait, SPC analíziskor pedig egyszerre 4096 termék adatait Az elemzések numerikus és grafikus eredményeit Excel worksheet-eken riportolja Lehetőséget biztosít a felhasználónak számos környezeti változó és kontrol paraméter alapértelmezés szerinti beállítására Ezenfelül részletes felhsználói dokumentációt is rendelkezésre bocsátottunk A továbbiakban a GR&R és SPC elemzések programunkkal való elvégzésének módját ismertetem: első lépésként a file menüből betöltjük a logfájlokat kiválasztva a megfelelő konvertert Majd kiválasztjuk a megfelelő állomásokat, termékeket, 6

7 Primary Input List of Tester (txt, xml, html, xls) LOG Files from a Folder Choosing a Built in Converter According to the Customer Specific Tester data file format Converting Process Pre Data Checking, Selecting Numeric Limit TestStand Sequence Steps with Pass/Fail Status; Exclusion of Insufficient Data Quality Manager Set or Edit Preferences, Converter Parameters; Add External Converter code in DLL Secondary Input Storage Measurements Data in Structured Common XML File XML Parser Filling of Station, Product and Test Data Sheets in the corresponding Modules View Test Data with an XML Editor or Internet Browser Data Filtering Designate Stations, Products and Measurements to be investigated; Interactive Setting the Number of Replicates Adjustment of New Limits for Recalculation Calculations Using Numerical-Statistical Object Oriented C++ Library Functions Output to Excel Workbook GR&R or PCA and PPA Tables Control Charts or Histograms Summary Sheet Determine the type of Statistical Analysis and the Output Mode GR&R or SPC Excel Worksheets or Text File Output to Excel Workbook Simplified Repeatability Tables & Comparing Diagrams Output to Formatted Text File GR&R Tables or PCA and PPA Tables View Results with a simple Text Editor (eg Notepad, Edit Plus) Saving User Defined Attributes Update settingsini file and registry ábra: A program blokkvázlata 7

8 tesztlépéseket az ismétlések számát, a GR&R riport opciót és a Calculate gombra klikkelünk A nem megfelelő ismétlési számok pirossal vannak jelölve A bal felső modulban fennt, egymás mellett az állomások listája látható, baloldalon pedig a termékekhez tartozó szériaszámok A bal alsó modulban az egyes tesztlépések, az alsó és felső határok, a mérés numerikus eredménye és státusza található A jobboldali modulban az összes elvégzett tesztelésre felvannak sorolva a szériaszámok és állomások, ahonnan szintén végezhetünk szelekciót Az összefoglaló riportban a teljes és komponensenkénti GR&R-nak a türéshatárra, illetve a teljes változékonyságra vonatkozó százalékos arányai vannak feltüntetve lépésenként A zölddel jelölt értékek elfogadhatóak, a sárgával feltételesen elfogadhatóak, a pirosak esetében a rendszer javítása szükséges A grafikus riportok négy vagy hat szabványos kontrol kártyából állnak, melyek segítik a hibák feltárását és a rendszer működésébe való beavatkozási mód megtalálását A táblázatos riportban a részletes numerikus ANOVA és GR&R számítások eredményei vannak feltüntetve SPC analízis esetén az előzőekhez hasonlóan kell eljárni az adatbeolvasáskor Ilyenkor egy terméket csak egyszer tesztelünk, ezért az ismétlések száma egy Ha több tesztert jelölünk ki, akkor azok egészére fog vonatkozni az elemzés A Capability opció választása után a Calculate gombra klikkelve elindul a számolás és riport generálás Az összefoglaló riportban a Cpk és Ppk indexek, a folyamatot jellemző átlag és szórás valamint a PPM szintek találhatóak Itt is színezések jelzik, hogy az indexek megfelelnek-e az elfogadási kritériumnak A garfikus riportban a mérési értékekből származó empiríkus relatív gyakoriságsűrűség van együtt ábrázolva a mintákon belüli szórással, illetve átfogó folyamatszórással és az ezekhez tartozú folyamat átlagok együttesével meghatározott Gauss sűrűségfüggvényekkel A táblázatos riportban a folyamat adatai továbbá a folyamatképesség és folyamat-teljesítmény elemzések részletes számítási eredményei vannak feltüntetve megfigyelt és várható PPM szintekkel együtt 8

9 A program funkciói A főmenü Options -> Preferences almenüpontját kiválasztva beállíthatóak azon output könyvtárak és alapértelmezett állomány nevek, melyek tartalmazni fogják az XLS vagy TXT riportokat Ezek a környezeti változók a registry-ben lesznek tárolva (3 ábra) 3 ábra: Könyvtárakra vonatkozó környezeti beállítások A File -> Open Dir menüpontból lehetőség nyílik teljes könytárak és azok alkönyvtárai input LOG állományainak beolvasására (4 ábra) 4 ábra: Mérési jegyzőkönyvek input dialógusa 9

10 A Preferences dialógus ablakban lehet beállítani az adat kiértékeléshez és mérőrendszer valamint folyamat minősítéséhez szükséges határ értékeket (5-6 ábrák) 5 ábra: GR&R kiértékeléshez tűrés adatok megadása 6 ábra: SPC kiértékeléshez tűrés adatok megadása 10

11 GR&R és SPC Riportok Az Open Result File gombra kattintva az egyes teszt lépésekhez tartozó táblázatos és grafikonos Excel riportok válnak láthatóvá a számítások végeztével (7-8 ábrák) A GR&R táblázatok és ellenörző kártyák segítenek megtalálni és elhárítani az esetleges hiba tényezőket, melyek származhatnak a tesztelésre használt mérő műszerekből, az alkalmazott mérési módszerből vagy magából a termékből, illetve technológia folyamatból 7ábra: ANOVA és GR&R Excel táblázatos riportok 8 ábra: Ellenörző kártyák grafikus Excel riportja 11

12 SPC riport esetében a folymat képesség és teljesítmény indexek mellett a megifgyelt és várható PPM szintek is számítva vannak (9ábra) Az ábrán pedig ellenőrizhető, hogy mennyiben tér el az empírikus eloszlás a várt normális eloszlástól (10 ábra) Ha a hisztogramban több csúcs vagy anomális eloszlás látható, akkor mindenképpen beavatkozás szükséges 9 ábra: SPC elemzés Excel táblázatos riportja PPM szintekkel 10 ábra: SPC hisztogtam és Gauss görbék grafikus Excel riportja 1

13 Gyakorlati alkalmazási lehetőségek A méréses mérőrendszer elemzés, továbbá tesz állomások hitelesítése és minősítése mellett az alkalmazás jó aszissztenciát nyújt a termékvonalak teszt mérnökei számára a selejt arány csökkentéséhez - azaz kihozatal növeléséhez, az időszakos minőség ellenőrzéshez és folyamat szabályozáshoz Így közvetetten hatással van a teszt rendszerek és ezzel együtt a termelési költségek csökkenésére A program segítségével elvégezhetőek olyan kísérlet tervezések (Design of Experiments, DOE) [5], melyekkel az ipari gyakorlatban pénzügyileg hatékony termelési folyamatokat lehet szervezni Az alkalmazás használata olyan nem elhanyagolható éves megtakarítást eredményez, melyek egyrészt a hamarabb megvalósítható yield növekedésből, másrészt a hibás termékek javítását végző szakemberek ráfordított munkaórái csökkenéséből erednek Technikai részletek A program objektum orientált forrás kód komponensei Borland C++Builder 50 (Enterprise Site, Build 134, Update Pack 1) és Borland Delphi 50 (Enterprise, Build 618, Update Pack 1) vizuális program fejlesztő rendszerben íródtak - felhasználva a [6] munkában található numerikus matematikai algoritmusokat - Microsoft Windows XP Professional (Version 51600, Service Pack ) operációs rendszer alatt A program működése részben ActiveX technológiára épül, illetve Object Linking and Embedding (OLE) Component Object Model (COM) model felhasználására Minimális hardware és software erőforrás követelmények: Számítógép: IMB kompatibilis Personal Computer Operációs rendszer: MS Windows NT/000/XP Processzor: 3-bit Intel Pentium III / IV 1GHz CPU Rendszer memória: 51 Mbyte RAM memória Képernyő felbontás: Super VGA 104x768 pixels 13

14 Software környezet: MS Office Excel 000 vagy későbbi verzió Merev lemez: Nagy adatátviteli sebességű típus ajánlott legalább 0 Mbyte szabad hellyel A program ellenőrzése Az alkalmazást nagyszámú és széleskörű teszt próbák ellenőrizték, melyek valós tesztrendszer elemzési feltételek mellett lettek elvégezve Több teszt számolás eredményét hasonlítottuk össze jól ismert, vagy az irodalomban megtalálható publikus adatokkal Ezen kívül a MatLab (version 71 Realase 14) numerikus matematikai, valamint a MiniTab (Relase 141) statisztikai program rendszerekkel nyert eredményeket szintén összehasonlítottuk az általunk kapott értékekkel Függelék (Statisztikai Analízis) Three dimensional data array of samples for GR&R and ANOVA study Factor Parts Factor Operators Means for Factor Parts j = 1 j = j = b X 111 X 11 X 1b1 i = 1 X 11 X 11 X 11n X 1 X 1 X 1n X 1b X 1bn X 1b X 1 X 11 X 1 X b1 i = X 1 X 1 X 1n X X X n X b X bn X b X 14

15 X a11 X a1 X ab1 i = a X a1 X a1 X a X a X ab X ab X a1n X an X abn X a Means for Factor Operators X 1 X b X X Grand Mean Analysis of Variance Sum of squares a ( SS Part = bn x i x ) (1) i= 1 b ( SS Oparator = an x j x ) () j= 1 a b n ( i= 1 j= 1 k = 1 x ijk x ij SS = ) (3) Repeatability a b n ( SS Total = x ijk x ) (4) i= 1 j= 1 k = 1 ( SS + SS SS ) SS + Operator Part = SSTotal Part Operator Repeatability (5) Degree of freedom DF Part = a 1 (6) DF DF Operator = b 1 (7) Operator Part DF Repeatability = ( 1)( b 1) a (8) ( 1) = a b n (9) 15

16 DF Total = a bn 1 (10) Mean squares SS Part MS Part = (11) DFPart SSOperator MS Operator = (1) DF MS Operator Part Operator SSOperator Part = (13) DF Operator Part SSRepeatability MS Repeatabiity = (14) DF Repeatability Gage Repeatability and Reproducibility Study = MS (15) Repeatability Repeatability MSOperator MS Operator Part Operator = an (16) MS MS Operator Part Repeatability Operator Part = n (17) MSPart MS Operator Part Part-to-Part = bn (18) = + (19) Reproducibility TotalGageR&R Operator Repeatability Operator Part = + (0) TotalVariation Total Gage R&R Reproducibility = + (1) Part-to-Part Capability and Performance Analysis (Normal) Formulas Definitions T LSL USL = Target = Lower Specification Limit = Upper Specification Limit 16

17 m = midpoint of LSL and USL x = estimate of process mean Within = StdDev(Within) = estimate of within subgroup process standard n deviation = total number of (nonmissing) observations c 4 ( n) = unbiasing constant for group size of n Overall = StdDev(Overall) = estimate of overall standard deviation Historical = StdDev(Historical) = historical standard deviation x i = the ith observation ν Tolerance = sigma tolerance One Dimension Data Array of Samples for SPC Index Samples 1 X 1 X n X n Capability Indexes USL - LSL Cp = ν () Tolerance Tolerance Within USL - x CPU = (3) ν Tolerance Within x LSL CPL = (4) ν Within { CPU, CPL} Cpk = min (5) 17

18 Cpm = Performance Indexes ν Tolerance USL - LSL 1 n -1 n ( ) x i T i= 1 {( USL - T ), ( T - LSL) } Tolerance Within (6) min CCpk = (7) ν USL - LSL Pp = ν (8) Tolerance Tolerance Overall USL - x PPU = (9) ν Tolerance Overall x LSL PPL = (30) ν Overall { PPU, PPL} Ppk = min (31) Methods of Estimating Standard Deviations Historical standard deviation Sample mean n 1 ( Historical) = ( x i x) = StdDev (3) Historical Overall standard deviation i n i= 1 n 1 i= 1 n 1 x = x (33) 1 1 = StdDev(Overall) = = (34) Overall c 4 ( ) Historical c 4 ( n) c 4 ( n) n 1 i= 1 n ( x i x) n Γ n 1 n =, (35) n 1 Γ Within standard deviation by Avarage Moving Range Method 18

19 MR Within = StdDev(Within) = (36) d ( w) MR i = the ith moving range = max[x i,,x i-w+1 ] min[x i,,x i-w+1 ], for i = w,, n MR MR = w + L+ MR n - w + 1 n (37) Összefoglalás Természetesen vannak kereskedelmi forgalomban olyan évtizedek óta fejlesztett, nagyszabású, rengeteg beépített tudással rendelkező statisztikai, matematikai programrendszerek, mint például a MiniTab vagy MatLab, amelyekkel a bemutatott elemzések elvégezhetőek Azonban az igen nagyszámú és a különböző termékek miatt egymástól alapvetően eltérő tesztállomások, a nemritkán ezer feletti teszt-lépések száma és az elemzésekben figyelembe veendő nagyelemű minták megnehezítik ezen programok használatát Ugyanis ezekhez a robosztus rendszerekhez különböző segédprogramok, makrók és manuális beavatkozások szükségesek az adatgyűjtés, adatszűrés, számolás és riportolás műveleteinek elvégzéséhez, amelyek sokszor még így is lassan mennek végbe Programunk ezen célfeladatokra van kiélezve és egy közepes teljesítményű laptopon, ipari környezetben képes ezeket a funkciókat gyorsan és hatékonyan ellátni, így a termelést helyben támogatni A dolgozat témakörében megjelent publikációk [1] L Lugosi, B Merkl, R Salk, Á Jankó: A Review about the Quality Tool Industrial Statistical Service Software,Proceedings of microcad International Scientific Conference, Section O: Applied Information Engineering pp (008) [] Á Jankó, L Lugosi: Balancing between cost and tester acceptance in case of new product introduction for PCB assembly, 31 st International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), Realiability and Lifetime Prediction, Section F: Manufacturing processes, process simulation 19

20 and optimization Abstract Proceedings F031 6 (008) Article published by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 466 (008) Felhasznált irodalom [3] Automotive Industry Action Group (AIAG): Measurement System Analysis Reference Manual; Chrysler, Ford, General Motors Supplier Quality Requirements Task Force (00) [4] National Institute of Standard and Technology (NIST), Gaithersburg, MD , USA: Engineering Statistics Handbook (007) (Online access Ref: [5] Thomas Pyzdek: The Six Sigma Handbook, A Complete Guide for Green Belts, Black Belts, and Managers at All Levels, nd Edition, McGraw-Hill Professional (003) [6] W H Press, Saul A Teukolsky, W T Wetterling, B P Flannery, Numerical Recipies in C++, The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press (00) Köszönetnyilvánítás A fent dokumentált munkát a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (No GVOP /30) valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Program (K+F+I) támogatta 0

Statisztikai folyamatszabályozás Minitab szoftverrel

Statisztikai folyamatszabályozás Minitab szoftverrel Statisztikai folyamatszabályozás Minitab szoftverrel A Minitab általános statisztikai szoftvert elsősorban statisztikai feladatok megoldására (oktatásra és minőségfejlesztésre) használják, és másodsorban

Részletesebben

Minőségirányítási rendszerek 9. előadás

Minőségirányítási rendszerek 9. előadás Minőségirányítási rendszerek 9. előadás 013.05.03. MÉRŐESZKÖZÖK MÉRÉSTECHNIKAI TULAJDONSÁGAI Mérőeszköz rendszeres hibája (Systematic Error of Measurement) alatt ugyanannak az értéknek megismételhetőségi

Részletesebben

Minőség-képességi index (Process capability)

Minőség-képességi index (Process capability) Minőség-képességi index (Process capability) Folyamatképesség 68 12. példa Egy gyártási folyamatban a minőségi jellemző becsült várható értéke µ250.727 egység, a variancia négyzetgyökének becslése σ 1.286

Részletesebben

TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése

TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése Felhasználói dokumentáció TavIR-AVR 2008. augusztus 22. 1 / 9 Frissítés A TavIRisp (STK500) programozó belső firmware járulékos programozó

Részletesebben

AZ SPC gyakorlati kérdései és alkalmazási tapasztalatai

AZ SPC gyakorlati kérdései és alkalmazási tapasztalatai AZ SPC gyakorlati kérdései és alkalmazási tapasztalatai Kemény Sándor BME Vegyipari Műveletek Tanszék kemeny@mail.bme.hu EOQ 006. szept. 1. 1 A gyakorlatban minden másképpen van? Helmholtz: Nincs praktikusabb

Részletesebben

MINİSÉGSZABÁLYOZÁS. Dr. Drégelyi-Kiss Ágota e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia

MINİSÉGSZABÁLYOZÁS. Dr. Drégelyi-Kiss Ágota e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia MINİSÉGSZABÁLYOZÁS A GÉPIPARBAN Dr. Drégelyi-Kiss Ágota e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia ISO 9000:2008 A STATISZTIKAI MÓDSZEREK HASZNÁLATÁRÓL A statisztikai módszerek

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Több laboratórium összehasonlítása, körmérés

Több laboratórium összehasonlítása, körmérés Több oratórium összehasonlítása, körmérés colorative test, round robin a rendszeres hibák ellenőrzése, számszerűsítése Statistical Manual of AOAC, W. J. Youden: Statistical Techniques for Colorative Tests,

Részletesebben

Define Measure Analyze Improve Control. F(x), M(ξ),

Define Measure Analyze Improve Control. F(x), M(ξ), 5.5.5. Six Sigma Minőségmenedzsment Statisztikai folyamatszabályozási (SPC) rendszer Erdei János Egy fegyelmezett és erősen mennyiségi szemléletű folyamatfejlesztési megközelítés, amely a gyártási, szolgáltatási

Részletesebben

eseményvezérelt megoldások Vizuális programozás 5. előadás

eseményvezérelt megoldások Vizuális programozás 5. előadás Programozási architektúrák, eseményvezérelt megoldások Vizuális programozás 5. előadás Komponens-alapú programozás Kezdelteges formája, az első komponensek: DLL-ek Black box ujrahasznosítható kód Függvényeket

Részletesebben

Mezőgazdasági betakarítási folyamatok szimulációja

Mezőgazdasági betakarítási folyamatok szimulációja Mezőgazdasági betakarítási folyamatok szimulációja 1 Mezőgazdasági betakarítási folyamatok szimulációja DR. BENKŐJÁNOS SZIE Gépészmérnöki Kar, Műszaki Menedzsment Intézet A folyamat szimuláció a valós

Részletesebben

Szıdy Noémi Fekete Öves Tóth Csaba László Fekete Öves április 12.

Szıdy Noémi Fekete Öves Tóth Csaba László Fekete Öves április 12. Six Sigma Workshop Szıdy Noémi Fekete Öves Tóth Csaba László Fekete Öves 202. április 2. . Példa Ön egy biztonságtechnikai terméket gyárt, szerel össze. A készterméket vevıje külföldrıl, on-line ellenırzi.

Részletesebben

Adatelemzés SAS Enterprise Guide használatával. Soltész Gábor solteszgabee[at]gmail.com

Adatelemzés SAS Enterprise Guide használatával. Soltész Gábor solteszgabee[at]gmail.com Adatelemzés SAS Enterprise Guide használatával Soltész Gábor solteszgabee[at]gmail.com Tartalom SAS Enterprise Guide bemutatása Kezelőfelület Adatbeolvasás Szűrés, rendezés Új változó létrehozása Elemzések

Részletesebben

Esetelemzés az SPSS használatával

Esetelemzés az SPSS használatával Esetelemzés az SPSS használatával A gepj.sav fileban négy különböző típusú, összesen 80 db gépkocsi üzemanyag fogyasztási adatai találhatók. Vizsgálja meg, hogy befolyásolja-e az üzemanyag fogyasztás mértékét

Részletesebben

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság Adatkezelő szoftver ProdX Inspect szoftver Fokozott termelékenység Páratlan termékminőség Magas fokú biztonság Teljesen átlátható folyamatok Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség

Részletesebben

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával.

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. Tisztelt Felhasználó! Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. A program céljai: A programot azért fejlesztettük ki, hogy segítséget adjunk a nagytömegű

Részletesebben

Matlab Fuzzy Logic Toolbox

Matlab Fuzzy Logic Toolbox Matlab Fuzzy Logic Toolbox The Future looks Fuzzy Newsweek, May, 28, 1990. A fuzzy irányítási rendszerek vizsgálatára Windows alatt futó Matlab programcsomag szimulációs eszközeit és a Matlab-ra ráépülő

Részletesebben

Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. Képzések. Tel.: +36 30 650 7588 info@cashflownavigator.hu Skype: nfeher01

Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. Képzések. Tel.: +36 30 650 7588 info@cashflownavigator.hu Skype: nfeher01 Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. Képzések Tel.: +36 30 650 7588 info@cashflownavigator.hu Skype: nfeher01 A Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszám: 20 09 066702 Adószám: 13443715-2-20 Főtevékenység:

Részletesebben

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Szükséges hardver és szoftver konfiguráció 3 Testreszabások lementése előző Solid Edge verzióból 4 Előző Solid

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (A képzés közös része, szakirányválasztás a 3. félév végén) Tárgykód Félév Tárgynév Tárgy

Részletesebben

VBA makrók aláírása Office XP/2002/2003 esetén

VBA makrók aláírása Office XP/2002/2003 esetén VBA makrók aláírása Office XP/2002/2003 esetén Windows tanúsítványtárban és kriptográfia eszközökön található tanúsítványok esetén Office XP/2002/2003 alkalmazással 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Mérési útmutató a Mobil infokommunikáció laboratórium 1. méréseihez

Mérési útmutató a Mobil infokommunikáció laboratórium 1. méréseihez Mérési útmutató a Mobil infokommunikáció laboratórium 1. méréseihez GSM II. Mérés helye: Hálózati rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium I.B.113. Összeállította:

Részletesebben

A szoftverfejlesztés eszközei

A szoftverfejlesztés eszközei A szoftverfejlesztés eszközei Fejleszt! eszközök Segédeszközök (szoftverek) programok és fejlesztési dokumentáció írásához elemzéséhez teszteléséhez karbantartásához 2 Történet (hw) Lyukkártya válogató

Részletesebben

Hanthy László Tel.: 06 20 9420052

Hanthy László Tel.: 06 20 9420052 Hanthy László Tel.: 06 20 9420052 Néhány probléma a gyártási folyamatok statisztikai szabályzásával kapcsolatban Miben kellene segíteni az SPC alkalmazóit? Hanthy László T: 06(20)9420052 Megválaszolandó

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Tantárgy Tárgykód I. félév ősz II. félév tavasz Algoritmusok

Részletesebben

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN Almási Béla, almasi@math.klte.hu Sztrik János, jsztrik@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract This paper gives a short review on software

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 7. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.04.16.

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 7. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.04.16. Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 7. óra Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.04.16. Group Policy alapok Group Policy A group policy (csoportházirend) a Windows

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis az arra jogosult intézmények és felhsználói kör számára a http://eisz.om.hu

Részletesebben

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A J2EE fejlesztési si platform (application model) 1.4 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11.13. A J2EE application model A Java szabványok -

Részletesebben

Szoftver-technológia I.

Szoftver-technológia I. Szoftver technológia I. Oktatók Sziray József B602 Heckenast Tamás B603 2 Tananyag Elektronikus segédletek www.sze.hu/~sziray/ www.sze.hu/~heckenas/okt/ (www.sze.hu/~orbang/) Nyomtatott könyv Ian Sommerville:

Részletesebben

*#Discount~ Kaspersky Internet Security - multidevice 2015 best software to buy for mac ]

*#Discount~ Kaspersky Internet Security - multidevice 2015 best software to buy for mac ] *#Discount~ Kaspersky Internet Security - multidevice 2015 best software to buy for mac ] Description: Elonyök Az összes csatlakoztatott eszköz védelme egy licenccel használható, könnyen kezelheto megoldás

Részletesebben

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Teljesítményprognosztizáló FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. A szoftver feladata...3 2. Rendszerigény...3 3. A szoftver telepítése...3 4. A szoftver használata...3 4.1. Beállítások...3 4.1.1. Elszámolási

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Hogyan kell 3D tartalmat megtekinteni egy BenQ kivetítőn? Minimális rendszerkövetelmények 3D tartalom lejátszásához BenQ kivetítőn:

Hogyan kell 3D tartalmat megtekinteni egy BenQ kivetítőn? Minimális rendszerkövetelmények 3D tartalom lejátszásához BenQ kivetítőn: Hogyan kell 3D tartalmat megtekinteni egy BenQ kivetítőn? Az Ön BenQ kivetítője támogatja a háromdimenziós (3D) tartalom lejátszását a D-Sub, Komponens, HDMI, Videó és S-Video bemeneteken keresztül. Kompatibilis

Részletesebben

Az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) ingadozásai

Az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) ingadozásai A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.3 Az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) ingadozásai Tárgyszavak: statisztikai folyamatszabályozás; Shewhart-féle szabályozókártya; többváltozós szabályozás.

Részletesebben

Bevezetés az SAP világába

Bevezetés az SAP világába Bevezetés az SAP világába Zolnai László zolnai@elte.hu http://zolnai.web.elte.hu/bev_sap.html 2. Belépés az SAP rendszerbe 1 Tartalom Alapfogalmak - A nyúl ürege Belépés a rendszerbe - A piros pirula A

Részletesebben

2013.03.11. Az SPC alapjai. Az SPC alapjai SPC 5. 5. Az SPC (Statistic Process Control) módszer. Dr. Illés Balázs

2013.03.11. Az SPC alapjai. Az SPC alapjai SPC 5. 5. Az SPC (Statistic Process Control) módszer. Dr. Illés Balázs SPC 5 5. Az SPC (Statistic Process Control) módszer Dr. Illés Balázs BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK Az SPC alapjai SPC (Statistical Process Controll) =

Részletesebben

Design of Programming V 5 -

Design of Programming V 5 - Gazdaságinformatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BGI) / BSc programme in Business Information Technology (Full Time) A mintatantervben szereplő tárgyakon felül a tanulmányok során további 10 kredit

Részletesebben

VBA makrók aláírása Office 2007 esetén

VBA makrók aláírása Office 2007 esetén VBA makrók aláírása Office 2007 esetén Windows tanúsítványtárban és/vagy kriptográfia eszközökön található tanúsítványok esetén Office 2007 alkalmazással 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások 265ced1609a17cf1a5979880a2ad364653895ae8 Index _ Amadeus szoftvertelepítő 3 _ Rendszerkövetelmények 3 Támogatott operációs rendszerek 3

Részletesebben

A Hat Szigma bevezetésének tapasztalatai a Siemens Erőműtechnika Kft-nél

A Hat Szigma bevezetésének tapasztalatai a Siemens Erőműtechnika Kft-nél A Hat Szigma bevezetésének tapasztalatai a Siemens Erőműtechnika Kft-nél Sebestyén László 2004. november 16. Rekord nyereséget jelentett a Siemens 2004. november 11. csütörtök, 16:10 Szeptemberben végződött

Részletesebben

HecPoll a vezérlő rendszer

HecPoll a vezérlő rendszer a vezérlő rendszer Az előnyei: Könnyű Integráció Ergonomikus kivitel Több nyelvűség Multi-Kliens támogatás Import / Export Interfész 2 Egyszerű integráció Csatlakozás a meglévő modern IT rendszerhez Egyszerű

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

A Q-DAS CAMERA koncepció fázisai

A Q-DAS CAMERA koncepció fázisai Q-DAS - fıbb referenciák 32012.09.25. Q-DAS-ismertetı Q-DAS - fıbb referenciák 4 Q-DAS-ismertetı A Q-DAS CAMERA koncepció fázisai COLLECTING (adatgyőjt jtés) procella Q-DAS -adatformátumok Folyamat-ismeret

Részletesebben

SPC egyszerően, olcsón, eredményesen

SPC egyszerően, olcsón, eredményesen SPC egyszerően, olcsón, eredményesen Rába Tivadar Six Sigma Black Belt BorgWarner Turbo System April 7, 2007 1 Mi az SPC? Miért pont SPC? Tán Show Program for Costumer? Szakértık Statisztikai folyamat

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II.

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II. Tervezési minták Irodalom Steven R. Schach: Object Oriented & Classical Software Engineering, McGRAW-HILL, 6th edition, 2005, chapter 8. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides:Design patterns: Elements

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

Analitikai megoldások IBM Power és FlashSystem alapokon. Mosolygó Ferenc - Avnet

Analitikai megoldások IBM Power és FlashSystem alapokon. Mosolygó Ferenc - Avnet Analitikai megoldások IBM Power és FlashSystem alapokon Mosolygó Ferenc - Avnet Bevezető Legfontosabb elvárásaink az adatbázisokkal szemben Teljesítmény Lekérdezések, riportok és válaszok gyors megjelenítése

Részletesebben

Az OECD PISA adatbázis elemzése

Az OECD PISA adatbázis elemzése Az OECD PISA adatbázis elemzése A program Emlékeztető a múlt hétről A PISA val kapcsolatos honlapok tartalma és az online elérhető dokumentáció A PISA adatbázisának felépítése A PISA makróinak használata,

Részletesebben

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Informix 11.50 upgrade esettanulmány 2011. január. 31. Átalakítandó architektúra (2009) Alapvetően az üzleti logikát tárolt eljárásokkal

Részletesebben

Elemi alkalmazások fejlesztése IV. Adatbázis-kezelés ActiveX vezérlıkkel - 1

Elemi alkalmazások fejlesztése IV. Adatbázis-kezelés ActiveX vezérlıkkel - 1 ADATBÁZIS-KEZELÉS ACTIVEX VEZÉRLİK ALKALMAZÁSÁVAL I.... 1 ACTIVEX... 1 ACTIVEX CONTROL... 1 SAJÁT ACTIVEX VEZÉRLİ LÉTREHOZÁSA... 1 circctrl.cpp... 2 Háttérszín tulajdonság hozzárendelése a vezérlıhöz...

Részletesebben

BlackBerry Professional Server szoftver

BlackBerry Professional Server szoftver BlackBerry Professional Server szoftver Telepítési útmutató 1. Telepítési útmutató A következő dokumentum csatolt ábrák segítségével mutatja be a BlackBerry Professional Server szoftver telepítését. A

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

SAS Enterprise BI Server

SAS Enterprise BI Server SAS Enterprise BI Server Portik Imre vezető szoftverkonzulens SAS Institute, Magyarország A SAS helye a világban 280 iroda 51 országban 10,043 alkalmazott 4 millió felhasználó világszerte 41,765 ügyfél

Részletesebben

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége.

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. SZOFTVEREK SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. Programok Programnak nevezzük egy algoritmus valamelyik számítógépes programnyelven való leírását, amely a számítógép

Részletesebben

10. EGYSZERŰ HÁLÓZATOK TERVEZÉSE A FEJLESZTŐLAPON Ennél a tervezésnél egy olyan hardvert hozunk létre, amely a Basys2 fejlesztőlap két bemeneti

10. EGYSZERŰ HÁLÓZATOK TERVEZÉSE A FEJLESZTŐLAPON Ennél a tervezésnél egy olyan hardvert hozunk létre, amely a Basys2 fejlesztőlap két bemeneti 10. EGYSZERŰ HÁLÓZATOK TERVEZÉSE A FEJLESZTŐLAPON Ennél a tervezésnél egy olyan hardvert hozunk létre, amely a Basys2 fejlesztőlap két bemeneti kapcsolója által definiált logikai szinteket fogadja, megfelelő

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat fejlesztési referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák halmaza,

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Paraméteres statisztikai próbák

Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Paraméteres statisztikai próbák Statisztikai hipotézisvizsgálatok Paraméteres statisztikai próbák 1. Magyarországon a lakosság élelmiszerre fordított kiadásainak 2000-ben átlagosan 140 ezer Ft/fő volt. Egy kérdőíves felmérés során Veszprém

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 0 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Szolnok 0. május 0. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Iman 3.0 szoftverdokumentáció

Iman 3.0 szoftverdokumentáció Melléklet: Az iman3 program előzetes leírása. Iman 3.0 szoftverdokumentáció Tartalomjegyzék 1. Az Iman rendszer...2 1.1. Modulok...2 1.2. Modulok részletes leírása...2 1.2.1. Iman.exe...2 1.2.2. Interpreter.dll...3

Részletesebben

SZET GYAK1: Követelmények ellenőrzése

SZET GYAK1: Követelmények ellenőrzése SZET GYAK1: Követelmények ellenőrzése A gyakorlaton a követelmények nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok közül vizsgálunk meg néhányat. Követelményspecifikáció ellenőrzése átvizsgálással

Részletesebben

Summer of LabVIEW The Sunny Side of System Design

Summer of LabVIEW The Sunny Side of System Design Summer of LabVIEW The Sunny Side of System Design 30th June - 18th July 1 Adatbázis kapcsolatok, adattárolás és a LabVIEW Ványi Zoltán Hungary Kft. Agenda az előadás tematikája Bevezető - bemutatkozás

Részletesebben

12.2.4 Laborgyakorlat: Virtuális memória beállítások testreszabása

12.2.4 Laborgyakorlat: Virtuális memória beállítások testreszabása 12.2.4 Laborgyakorlat: Virtuális memória beállítások testreszabása Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el a lépéseit! A laborgyakorlat során megtanuljuk, hogyan lehet testreszabni a virtuális

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

Cavity Eye, az intelligens szerszám. Dr. Szűcs András CTO

Cavity Eye, az intelligens szerszám. Dr. Szűcs András CTO Cavity Eye, az intelligens szerszám Dr. Szűcs András CTO 2016. 11. 08 1 Tartalom Bemutatkozás Cavity Eye technológia; Esettanulmányok; 2 Mi a Cavity Eye? Ahol a tervezés végződik és a sorozat gyártás kezdődik

Részletesebben

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry Glover Electric kft. www.visiotech.hu Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian Windows mobile Android IPhone Blackberry 1.Symbian Operációs Rendszer 1. Először telepítenie kell a

Részletesebben

LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR

LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR LabVIEW-ról National Instruments (NI) által fejlesztett Grafikus programfejlesztő környezet, méréstechnikai, vezérlési, jelfeldolgozási feladatok

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Makk Tamás T-Amp Szakdolgozat

Makk Tamás T-Amp Szakdolgozat Név: Makk Tamás Szül. idő: 1983. július 16. Szül. hely: Székesfehérvár Anyja neve: Csajbi Erika Iskola neve: Kodolányi János Középiskola Iskola címe: Szombathely, Hunyadi u. 64. Szakma neve: Számítástechnikai

Részletesebben

A Java EE 5 plattform

A Java EE 5 plattform A Java EE 5 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11. 13. A Java EE 5 platform A Java EE 5 plattform A J2EE 1.4 után következő verzió. Alapvető továbbfejlesztési

Részletesebben

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató ALKALMAZÁS VERZIÓJA: 16.0 Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, hogy ez a dokumentum segít a munkájában, és választ

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

Utolsó módosítás: 2012. 05. 08.

Utolsó módosítás: 2012. 05. 08. Utolsó módosítás: 2012. 05. 08. A fóliák részben a Windows Operating System Internals Curriculum Development Kit alapján készültek. SACL: System Access Control List SID: Security Identifier HKLM: HKEY_LOCAL_MACHINE

Részletesebben

Utolsó módosítás: 2015. 03. 15.

Utolsó módosítás: 2015. 03. 15. Utolsó módosítás: 2015. 03. 15. 1 2 3 Delegálás: adott részfa menedzselését át tudjuk adni másoknak. Nagy szervezet esetén hasznos ez. A címtár szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy egybe tartozó elemek

Részletesebben

Lövedékálló védőmellény megfelelőségének elemzése lenyomatmélységek (traumahatás) alapján

Lövedékálló védőmellény megfelelőségének elemzése lenyomatmélységek (traumahatás) alapján Lövedékálló védőmellény megfelelőségének elemzése lenyomatmélységek (traumahatás) alapján Eur.Ing. Frank György c. docens az SzVMSzK Szakmai Kollégium elnöke SzVMSzK mérnök szakértő (B5) A lövedékálló

Részletesebben

Excel vagy Given-When-Then? Vagy mindkettő?

Excel vagy Given-When-Then? Vagy mindkettő? TESZT & TEA BUDAPEST AGILE MEETUP Pénzügyi számítások automatizált agilis tesztelése: Excel vagy Given-When-Then? Vagy mindkettő? NAGY GÁSPÁR TechTalk developer coach Budapest, 2014 február 6. SpecFlow

Részletesebben

MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI ADATOK ÉRTELMEZÉSÉNEK MODERN INVERZIÓS MÓDSZEREI

MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI ADATOK ÉRTELMEZÉSÉNEK MODERN INVERZIÓS MÓDSZEREI MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés tézisei MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI ADATOK ÉRTELMEZÉSÉNEK MODERN INVERZIÓS MÓDSZEREI Írta: SZABÓ NORBERT PÉTER Tudományos vezető: DR. DOBRÓKA MIHÁLY

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

A festéktelenítési folyamatban nyert pép illetve szűrlet optikai jellemzőinek mérése

A festéktelenítési folyamatban nyert pép illetve szűrlet optikai jellemzőinek mérése 014, december illetve szűrlet optikai jellemzőinek mérése Ezt a dokumentumot eredeti formájában az INGEDE, tagjai és kutató partnerei készítették illetve adták ki. Az EcoPaperLoop projekt keretében INGEDE

Részletesebben

Mathcad. 2009. Június 25. Ott István. www.snt.hu/cad. S&T UNITIS Magyarország Kft.

Mathcad. 2009. Június 25. Ott István. www.snt.hu/cad. S&T UNITIS Magyarország Kft. Mathcad 2009. Június 25. Ott István www.snt.hu/cad Matematika a gépészet nyelve Mit? Miért? 10 x 2 dx = 333 1 π cos ( x) + sin( x) dx = 2 0 i 3 1 4 i4 i 1 2 i3 + 1 4 i2 d ds ( 3s) 2 + s 2 18 s + 1 2 Pro/ENGINEER

Részletesebben

SZOMSZÉDSÁGI SZEKVENCIÁK ÉS ALKALMAZÁSAIK A KÉPFELDOLGOZÁSBAN ÉS KÉPI ADATBÁZISOKBAN

SZOMSZÉDSÁGI SZEKVENCIÁK ÉS ALKALMAZÁSAIK A KÉPFELDOLGOZÁSBAN ÉS KÉPI ADATBÁZISOKBAN SZOMSZÉDSÁGI SZEKVENCIÁK ÉS ALKALMAZÁSAIK A KÉPFELDOLGOZÁSBAN ÉS KÉPI ADATBÁZISOKBAN NEIGHBORHOOD SEQUENCES AND THEIR APPLICATIONS IN IMAGE PROCESSING AND IMAGE DATABASES András Hajdu, János Kormos, Tamás

Részletesebben

Szoftver alapfogalmak

Szoftver alapfogalmak Szoftver alapfogalmak Azon a programok algoritmusok, eljárások, és hozzájuk tartozó dokumentációk összessége, melyek a számítógép működéséhez szükségesek. (nem kézzel fogható, szellemi termékek) Algoritmus

Részletesebben

SQLServer. SQLServer konfigurációk

SQLServer. SQLServer konfigurációk SQLServer 2. téma DBMS installáció SQLServer konfigurációk 1 SQLServer konfigurációk SQLServer konfigurációk Enterprise Edition Standart Edition Workgroup Edition Developer Edition Express Edition 2 Enterprise

Részletesebben

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken Protection Service for Business Az első lépések Windows-számítógépeken Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Támogatott operációs rendszerek Microsoft Windows 7, Windows 8 és Vista Windows-munkaállomások

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben