Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata"

Átírás

1 Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata 215 A szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak leggyakoribb eljárásai a következők: -szakítóvizsgálat -keménységmérés -zömítési vizsgálat: nyomó igénybevétel vizsgálata, -hajlító vizsgálat, -a fárasztóvizsgálat: ismétlődő igénybevétel hatásának vizsgálata, -az ütőmunka vizsgálata: ütésszerű terhelés elleni ellenállás vizsgálata Charpy-ütőművel illetve ennek hőmérsékletfüggése: átmeneti hőmérséklet meghatározása, -kopásvizsgálat, A gyakorlaton szakítóvizsgálatot és keménységmérést fogunk végezni. Keménységmérési eljárások A keménységen a szilárd anyagoknak egy behatoló testtel szemben tanúsított ellenállását értjük. A keménység fontos anyagjellemző, segít annak eldöntésében, hogy egy anyag bizonyos helyen alkalmazható, vagy nem; azonkívül a keménységből következtetni lehet az adott anyag szakítószilárdságára. Egy adott anyag felhasználásánál sokszor funkciószétválasztásra van szükség: pl. egy fogaskeréknél az anyag belseje legyen szívós a fogtöréssel szembeni ellenállás miatt, a külső felülete pedig legyen kemény a másik fogaskeréken való legördülés okozta felületi nyomás hosszú távú elviselésére. A külső réteg keményítését kéregedzési eljárásokkal végzik, ennek ellenőrzésére szolgálhat a keménységmérés. 1.1 Brinell keménység mérése [1] Ez a keménységmérési módszer: szúró típusú módszer, melynek keretei között egy D (mm) átmérőjű acélgolyót F (N) erővel nyomunk a mérendő felületbe. A terhelőerőt állandó értéken tartjuk, majd a terhelőerőt megszüntetve a szerszám által létrehozott gömbsüveg alakú lenyomat d (mm) átmérőjét lemérve a 2*,12* F HB (1) képlettel kiszámoljuk a keménységet, 2 2 D( D D d ) A Brinell-féle keménység értéke a nyomóerő és a lenyomat felületének hányadosa. A gyakorlaton alumínium lemez keménységét vizsgáljuk. A terhelési tényező (K=5 N/mm 2 alumíniumnál) és a terhelő golyó átmérője (2,5mm) alapján a terhelőerő 36,5N (31,2kp). A terhelés ideje alumíniumnál 3s. A benyomódás átmérőjét mérőmikroszkóppal mérjük. 1. ábra: a Brinell keménységmérés elve 1

2 A mérés lépései: A keménységmérőt csak az oktató kezelheti. 1. A próbatestet a keménységmérő asztalára helyezzük, 2. A keménységmérő asztalát a forgatótárcsával megemeljük annyira, hogy a mérőóra kismutatója a következő jelzésig mozduljon el, 3. Majd a terhelést a berendezés jobb oldalán található kar lefelé mozgatásával a próbatestre adjuk. A terhelés 36,5N (31,2kp), mely a mozgató karnál leolvasható (a kp-ban mért terhelés!), 4. A terhelést 3 sec-ig a próbatestre adjuk, 5. A szükséges idő után az asztalt a próbatesttel együtt lesüllyesztjük, eltávolítjuk a nyomószerszámtól, 6. A próbatestet elvesszük a mérőberendezés asztaláról és kézi mikroszkóppal megmérjük a lenyomat átmérőjét: A mikroszkópban található skála -vonalát a lenyomathoz érintjük a mikroszkóp mozgatásával és a skálán leolvassuk a megfelelő értéket (a skálán egy osztás,1 mm). A keménységet mértékegység nélküli számnak kell tekinteni. A fémek Brinell- keménységét számértékével, HB jellel kell jelölni és ki kell egészíteni a vizsgálat jellemzőit meghatározó számértékekkel, melyeket egymástól törtvonallal választunk el és a következő sorrendben tüntetjük fel: - golyó átmérője mm-ben, - vizsgálati terhelés N-ban, - terhelési idő sec-ban. Pl.: 185 HB 5/75/2 = a 185 HB értéket 5mm-es golyóátmérővel mérve, 75 N vizsgálati terheléssel és 2 másodperc terhelési idő mellett kaptuk. Ezek az adatok teszik lehetővé a mérés megismételhetőségének és reprodukálhatóságának biztosítását. A Brinell keménységmérés a terhelőerő és a lenyomatkészítő golyó átmérőjének változtatásával széles körben alkalmazható különböző anyagoknál, a beállításokra, kiértékelésre vonatkozólag ajánljuk az [1] szakirodalmat. Megjegyezzük, hogy a keménységmérés eredménye függ a mérés helyétől, más forrásokból eredően is mérési bizonytalanság terheli, mint minden mérést, ezért általában több mérésből átlagértéket és mérési bizonytalanságot kell számolni Rockwell keménységmérés A Rockwell keménységmérés a műszer skálájáról való közvetlen leolvashatósága miatt rendkívül gyors, ezért gyártásközi ellenőrzésre is kiválóan alkalmas [2] A különböző Rockwell-eljárások szúrószerszámát és terheléseit az 1. táblázat tartalmazza. A 2. ábra a Rockwell B és a Rockwell C eljárás lépéseit mutatja. 1. Táblázat :a Rockwell féle keménységmérési eljárások [2] 2

3 2. ábra A Rockwell B és a Rockwell C eljárás lépései (első ábrák: előterhelés hatása, második ábrák: főterhelés hatása, harmadik ábrák: főterhelés levétele utáni deformáció) Mérési feladat: Rockwell-C keménységmérés A mérés menete az alábbiakban eltér a Brinell-féle keménységmérés menetétől: -itt a szúrószerszám 12-fokos gyémánt kúp, -a keménység értéke a szerszám elmozdulásából számítható, amit. a mérőóra közvetlenül mutat, tehát azonnal leolvasható, -a terhelés két részből tevődik össze, egy 98 N előterhelésből és 1373 N főterhelésből. A mérés lépései: A keménységmérőt csak az oktató kezelheti. Szerszámacélt vizsgálunk, a próbatest sorszámát a jegyzőkönyvben rögzítjük. 1. A próbatestet a 12 -os gyémántkúppal felszerelt mérőberendezés asztalára helyezzük, 2. Az asztalt megemeljük addig, míg a mérőóra kismutatója a piros jelzésig nem ér, ezzel ráadjuk a 98 N-os (1 kp) előterhelést 3. A mérőóra skálájának forgatásával a nagymutatóhoz állítjuk a C skála pontját, 4. Ráadjuk a 1373 N-os (14 kp) terhelést, 5. Addig várunk, míg a műszer nagymutatója meg nem áll (3 sec.), A főterhelés okozta deformáció akkor végleges, ha már a szúrószerszám behatolása az anyagba megszűnik. 6. A fő terhelés levétele után az előterhelési erő mellett mérjük a behatolás mélységét. A keménység a műszerről közvetlenül olvasható le: a belső skálán a nagymutató által mutatott HRC értéket leolvassuk, 7. A berendezés asztalát lesüllyesztjük, 8. Kivesszük a próbatestet. Áttekintésül közöljük a vizsgálatban alkalmazott terheléseket annak alátámasztására, hogy a gép oldalán a teljes terhelést 15 kp-ra kell beállítani: Előterhelés: Főterhelés Teljes terhelés (Előterhelés+ Főterhelés): 98 N (1 kp) 1373 N (14 kp) 1471 N (15 kp) A HRC vizsgálatnál a közvetlen leolvashatóság ára az, hogy puhább anyagokat nem lehet vele mérni, a nagy terhelés és a gyémánt kúp szúrószerszám miatt. A mérésen szereplő két keménységmérő gép univerzális: a szúrószerszámtól és a mérési elvtől függően mind Brinell, mind Rockwell keménységmérésre alkalmasak, tehát a gép megnevezéséhez a mérési táblázatba csak keménységmérő gép írandó. A gépekben emelőkaros erőfokozó mechanizmus biztosítja a nagy vizsgálati terhelés létrehozását, azonkívül olajjal töltött munkahengeres csillapítás teszi lehetővé a fokozatos terhelés ráadást a munkadarabra, ami a mutató lassú elfordulásából vehető észre. A különböző módszerrel mért keménység értékek összehasonlítására, csak tapasztalati összehasonlító skálák léteznek (a labor falán is található egy ilyen összehasonlító táblázat), egzakt képletekkel nem lehet az értékeket átszámolni. 3

4 A többi keménységmérési módszer bemutatása nem fér be a gyakorlat keretei közé, Ezeket röviden felsoroljuk: Vickers keménységmérési eljárás: 136-fokos lapszögű gyémánt gúla segítségével, Mikro-Vickers eljárás: csiszolaton a szövetszerkezet összetevőinek keménysége határozható meg vele, ezt a vizsgálatot mikroszkóp alatt kis terheléssel végzik, Poldi-kalapáccsal történő mérés: dinamikus mérés: ha nincs keménységmérő gép a vizsgálat helyszínén, vagy a nagyobb méretű alkatrészt nem lehet a Brinell/Rockwell keménységmérő tálcájára felhelyezni, akkor célszerű alkalmazni. Ez a mérés összehasonlítja egy ismert keménységű etalonon mért, és a próbatesten mért benyomódás átmérőjét, ebből lehet kiszámolni a keménységet. Shore-keménységmérés: rugalmas anyagok keménységének mérésére szolgál. Szakítóvizsgálat [1] Sokféle eljárás létezik anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálatára, ezek között a legtöbb információt a szilárdsági jellemzőkről a szakítóvizsgálat adja. Szerkezetek igénybevételre való méretezésénél fontos a felhasznált anyag mechanikai tulajdonságainak ismerete: legtöbbször nem megengedett a maradó deformáció: ezt úgy érik el, hogy az anyagban az egyenértékű feszültség folyáshatár alatti legyen, a megengedett feszültséget úgy kapjuk, hogy a szakítóvizsgálatból származtatható folyáshatár értékét elosztjuk egy biztonsági tényezővel. A szakítóvizsgálat egy egytengelyű húzóvizsgálat, mely állandó igénybevételi sebességgel a próbatest elszakadásáig tart. A szakítógép segítségével a terhelőerőt egy keretszerkezetbe épített erőátviteli rendszer adja át a próbatestnek, a vizsgálat során az erő-próbatest megnyúlás függvényt regisztráljuk: ez a szakítódiagram. A szakítódiagram jellegzetes szakaszait lágyacél szakítódiagramján (3. ábra) szokás szemléltetni. 3. ábra Lágyacél szakítódiagramja F- l és feszültség-relatívnyúlás koordinátarendszerben [1] I. szakasz a rugalmas szakasz: az erő és a megnyúlás között lineáris kapcsolat van, és ha ezen a szakaszon levesszük a terhelést a próbatestről, akkor az visszanyeri az eredeti hosszát: tehát csak rugalmas alakváltozás van. Ha képezzük a függőleges tengelyen a húzófeszültséget: az erőt a próbatest keresztmetszetével osztva: F N N R vagy (2) mértékegysége Pa vagy MPa 2 2 A m mm és a vízszintes tengelyen a relatív nyúlást: a megnyúlást a próbatest kezdeti l jeltávolság hosszával osztva: l (3) mértékegység nélküli szám l 4

5 akkor kapjuk a 3. ábrasor 2. ábráját, amely a fenti fajlagos mennyiségeket alkalmazva, egy adott összetételű anyagra a próbadarab keresztmetszetétől függetlenül mindig azonos ábra. A görbén a függőleges tengelyen helyett R a feszültség jele, a mérnöki rendszer mennyiségeként. Visszatérve a szakítódiagram I. szakaszára, itt érvényes és között a Hooke-törvény összefüggése: E (4), ahol E anyagjellemző: a Young-féle rugalmassági modulus. Azt mutatja, hogy a rugalmas alakváltozás tartományában mekkora az anyag ellenállása a deformáló erővel szemben. (Azaz a hétköznapi rugalmasság fogalommal szemben a nagy rugalmassági modulusz a nehezen nyújtható anyagot jelenti, ld. 2.táblázat.) E mértékegysége MPa, vagy GPa, ez a mennyiség a szakítódiagramból kiszámolható a következők szerint: A szakítódiagram kezdeti egyenes szakaszán összetartozó F és l értékpárt olvasunk le. Az eredeti keresztmetszet (A) és jeltávolság (l) ismeretében a (2) és (3) képlettel számoljuk a feszültséget és a relatív nyúlást, majd a (4) képletből kifejezve a Young modulust. A szakítógörbe II. szakasza a folyási szakasz: a folyási erőt, vagy a hozzá tartozó folyási feszültséget elérve a próbatest maradó alakváltozást szenved. Lágyacélt vizsgálva a folyás kezdete után a terhelőerő lecsökken: így felső: Feh és alsó Fel folyási erő különböztethető meg. Alumíniumnál, réznél és ólomnál, sokszor ezek ötvözeteinél nem jelentkezik a folyást jelentő görbeszakasz (4.b. ábra). Ekkor egyezményes folyáshatárt használunk melynek definíciója: terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár (Rp): az a feszültség, ahol a nem arányos nyúlás megegyezik a nyúlásmérő mérőhosszának (L) előírt százalékával. Most az Rp,2-t használjuk egyezményes folyáshatárként, tehát a nem arányos (=maradandó) nyúlás a nyúlásmérő mérőhosszának (L),2 % alakváltozáshoz tartozó feszültséget nevezzük a vizsgált fém folyáshatárának. Mivel a gyakorlaton szereplő alumínium ötvözet próbatest L hossza 3 mm, ennek,2 %-a,6 mm ez még tízszeres nagyításban is a vonalvastagság méretét adja, ezért az egyezményes folyáshatárt a szakítódiagram kezdeti, lineáris szakaszára illesztett egyenestől való eltérés pontjának erő skálára való kivetítése adja (ld. 7. ábra) A szakítógörbe III. szakasza az egyenletes, maradó nyúlás szakasza, mely a maximális erőig tart. A szakítógörbe IV. szakasza a kontrakció szakasza: a maximális erő elérésekor a próbatest leggyengébb keresztmetszetén erősebben nyúlik, ezért a keresztmetszet azon a helyen lecsökken: ez a kontrakció jelensége. A lecsökkent keresztmetszet helyén a próbatest erősen megnyúlik, ezért lecsökken a húzóerő, végül elszakad a próbatest. A próbatest szakadása előtti pillanatban a megnyúlás Lu nagyságú. Mivel a szakítógörbe tengelyein erő és megnyúlás található: ezek szorzata energia mennyiséget ad, ebből következik, hogy a szakítógörbe alatti terület megadja, mennyi energia kell a próbatest elszakításához. A 4.a ábrán minél nagyobb a görbe alatti terület, annál szívósabb az anyag. 4. ábra a) acélok szakítódiagramjai b) nem vas fémek szakítódiagramjai [1] 5

6 2. táblázat Fémes anyagok szilárdsági jellemzői [1] 2. Szakítódiagram felvétele A szakítódiagram felvételét egy mérőcsoport közösen végzi el. A szakítógépet csak az oktató kezelheti, a mérőprogramot az oktató engedélyével a hallgatók is. A szakítógép erővel- és megnyúlással arányos jelét a gépre szerelt 1-1 mérőérzékelő továbbítja a számítógépben elhelyezett mérésfeldolgozó kártyának. A kártyák által adott jeleket Labview programba olvassuk be, ahol erő-megnyúlás függvényt kapunk. A Labview grafikus programozói környezetben készült mérőprogramot az oktató elindítja 5. ábra A mérőprogram A "Mérés folyamatban" zöld kijelző lámpa mutatja, hogy elindult a mintavételezés. Mérés közben a felületen nem látjuk a mért adatokat. A mérés leállítása után a program megkérdezi, hogy milyen nevű fájlba mentse a mért adatokat (ld. később), majd ezután megjeleníti a mért adatokból rajzolt grafikont. Itt lehetőség van két kurzorral való mérésre. A sárga (Kurzor 1) és piros (Kurzor 2) kurzorokat egérrel lehet mozgatni. A kurzort úgy állítottuk be, hogy a vízszintes és függőleges vonalának metszéspontja mindig valamelyik mérési ponton legyen. Az ehhez tartozó koordinátapár a grafikon alatti kis táblázatban leolvasható (Nyúlás (μm) és Erő (N), mindkettőt egy tizedes jegy pontossággal menti). 6

7 A szakítódiagram felvételéhez a szabványos próbatestet elő kell készíteni! A próbatest lehet hengeres alakú vagy lemezből kimunkált, mi az utóbbit választjuk. A kapott Alumínium lemezt satuba fogva reszelő segítségével a rajzon megadott méretű és alakú próbatestet alakítjuk ki: L a A b l c L 6. ábra A szakító próbatest kialakítása A méretek meghatározásához a következő összefüggéseket használjuk: Vizsgálat előtt: A lemez vastagsága: a = 2 mm, A középső rész szélessége: b = 14 mm (kb. erre az értékre kell reszelni) jeltávolság: l k A 5,65 a. b a próbatest középső, egyenletes keresztmetszetű szakaszának hossza: l c l,5 A l 1, 5 ab 1 Az l,lc hossz értékeket a próbatesten bejelöljük egy tolómérő és karctű segítségével, A mérés menete 1. A próbatestet a mérőberendezés pofái közé fogjuk 2. Beállítjuk a szakítógép mérőórájának mutatóit -ra 3. A programban a gyakorlatvezető lenyomja a Mérés Start gombot. 4. Az indítókar lefelé mozgatásával elkezdjük a próbatest szakítását, 5. A fekete mutató a pillanatnyi terhelést mutatja, a piros mutató pedig a legmagasabb terhelésnél megáll (ez egy passzív, un. vonszolt mutató), a megfelelő skáláról olvashatjuk le a maximális erőt (Fm),. 6. A munkadarab elszakadása után gyakorlatvezető lenyomja a Mérés Stop gombot. 7. A program kérésére adjunk nevet a mérési eredményeket tartalmazó fájlnak. 8. Másoljuk le magunknak a mérési eredményeket tartalmazó állományt a számítógépről pendrájvra (lehetőleg előzőleg ellenőrzött vírusmentes pendrájvot hozzunk). Mérési adatok mentése A program a fájl kiterjesztését automatikusan.csv -nek adja meg, ezen ne változtassunk! A program alapból a D:\szakito\meresek mappába kínálja fel a mentés helyét, ezt a jó szokását is fogadjuk el! Erre a mappára mutató linket az asztalon is elhelyeztünk "Mérések" névvel. A mérés végeztével ne felejtsük el innen kimásolni saját hordozóeszközünkre a fájlunkat! Fájlnévnek célszerű olyat választani, amiből kiderül, hogy miről-kiről-mikor is van szó - tehát pl. szakito_alu_kis_joska_215jan25.csv vagy hasonló. (Ne essünk abba a hibába, hogy "az asdf.csv-ről úgyis tudni fogom egy hét múlva, hogy mi az"!)a program a mérési adatokat CSV (Comma Separated Values) formátumú fájlba menti el. Ez egy szöveges állomány, amelyben az mért értékek számként (ASCII-ban) vannak tárolva. 7

8 A formátum eredeti változata (nemzetközi) tizedespontokat használ és az egyes oszlopokat vesszővel (,) választja el, a sorok végén soremelés van. Ezt a formátumot (.csv kiterjesztéssel) az angol vagy egyéb külföldi regionális beállítású Excel (stb.) közvetlenül be tudja olvasni (elég, ha duplán kattintunk a.csv fájlra). A magyar regionális beállítású Excelhez a formátumon változtatni kell: az oszlopok közti vesszőt pontosvesszőre cseréljük (;), a tizedespontot pedig vesszőre. A sorrend fontos ez esetben! A szakítógépes mérő program jelenleg a magyar beállítás szerinti CSV fájlt készít. (Igény szerint egyszerű text módú szerkesztővel (pl. Notepad) két keres-cserél művelettel a kétféle formátum egymásba átváltható). Jelen mérésben két oszlopot ment, az első oszlopban a megnyúlás (mikrométerben vett) értékei, a második oszlopban az erő (newtonban vett) értékei szerepelnek. Ha minden adatot egy oszlopban látunk, akkor az Excelünk a másik regionális formátumra van állítva. Példa a mérési eredményekre (részlet a fájlból), ahol az első szám a nyúlás, a második az erő: 326,;26,2 344,8;33, 364,5;41,9... A grafikon Excelben való megjelenítéséhez jelöljük ki mindkét oszlopot, majd kattintsunk a grafikon létrehozása ikonra (diagram varázsló), itt válasszuk a "Pont (XY)" opciót; ezen belül javasolt valamelyik összekötött adatpontos változatot választani. Ne felejtsünk el a tengelyekhez mennyiséget és mértékegységet (feliratot) rendelni, szükség esetén a skálaosztáson állítani! Fm F e szakadás Fc l 7. ábra Az Excel programmal ábrázolt szakítódiagram példa (szándékosan értékek nélkül). A diagramról leolvasható értékek: Fm: maximális erő, Fe: egyezményes folyáshatár erő, Fc: törési erő, l: a próbatest megnyúlása. A szakító diagram kezdeti nem lineáris szakaszát melyet valószínűleg a próbatest befogóknál fellépő kismértékű csúszása okoz - nem vesszük figyelembe, hiszen tudjuk, hogy az anyagok szakítógörbéinek kezdeti szakasza lineáris. 8

9 PZO gy. Koordináta mérő mikroszkóp Fenti kép: próbatest szakadás utáni keresztmetszeti adat: au vastagság mérése (mikroszkóp okulár kép) Alsó kép: mérőorsó századmilliméteres osztásokkal A próbatest szakadás utáni au vastagságának mérése tolómérővel nem megoldható, mert szemmel alig látható néhány tized mm-es méretről van szó, ezért ezt koordináta mérő mikroszkóppal határozzuk meg. Az elszakított mintát derékszögben meghajlítjuk, a mikroszkóp alatt a szakítási felületet élesre állítjuk. A szálkeresztet a szakadási sáv egyik, majd másik oldalára illesztve, a kapott két mérőorsó állást kivonva kapjuk meg, ld. fenti ábrák. 9

10 Vizsgálat után kiszámolandó értékek: Az oktatóra van bízva, hogy a programablakból, vagy az otthon készített Excel táblázatból megállapított értékeket használ a számítások bemeneteként Fm, Rp,2,Fc, l tekintetében, de az Excel táblázatos kiértékelést mindenképpen be kell adni a hallgatónak a jegyzőkönyvvel együtt! A feszültség és alakváltozás értékek: R Egyezményes folyáshatár: F A Szakítószilárdság: Kontrakciós feszültség: e p,2 MPa MPa c MPa Ahol a szakítódiagramból: Fm Fc Fe A Au m F m a maximális erő, a törési erő, az egyezményes folyáshatár erő a próbatest kezdeti keresztmetszete a próbatest szakadás utáni keresztmetszete A Fajlagos nyúlás: F l u l c A l 1% u Kontrakció: A A A u 1% l a próbatest kezdeti jeltávolság hossza lu a próbatest szakadása előtti pillanatban a jeltávolság hossza l= lu-l is behelyettesíthető a fajlagos nyúlás lu l l képletébe, így 1% 1% l l A gép által rajzolt szakítódiagramról néhány pont felhasználásával, mm-papíron készítsen arányos nagyítású ( : ) szakítódiagramot! Ugyanez ábrázolható excelben is. Szorgalmi feladat: Young modulus kiszámítása Ellenőrző kérdések: 1. Mi a keménység definíciója? 2. Sorolja fel a Brinell keménységmérés lépéseit! 3. Sorolja fel a Rockwell keménységmérés lépéseit! 4. A Brinell és a Rockwell keménységmérés miben különbözik egymástól? Legalább két eltérést soroljon fel és részletezzen! 5. A Brinell keménység megadásánál milyen jellemző mennyiségeket kell még megadni a keménység pontos meghatározásához? 6. A szakítógép által lerajzolt diagram tengelyein milyen mennyiségek vannak? 7. Mi a Hooke törvény képlete? 8. Milyen szakaszai vannak a szakítógörbének, mi a folyáshatár, kontrakció jelensége? 9. Milyen mennyiségek számíthatók a szakítóvizsgálatból (képletek)? 1. Mi a húzófeszültség definíciója, milyen képletet alkalmazunk kiszámításához, ha a feszültséget MPa-ban akarjuk megkapni? 11. Mi a relatív nyúlás definíciója, milyen képletet alkalmazunk kiszámításához, ha ezt l maradó nyúlásból %-ban akarjuk megkapni, Felhasznált, és ajánlott irodalom: [1] Dr. Czél György-Kollár Mariann: Anyagvizsgálati Praktikum Sunplant kiadó, Miskolc, 28. [2] Varga-Tóth-Pluvinace: Anyagok károsodása és vizsgálata különböző üzemi körülmények között. Keménységmérés Miskolc, 1999 [3] Solymossyné Kalmár Emília: Mechanikai mérések segédlet, Óbudai Egyetem Kandó Kar MTI 1

11 Jegyzőkönyv Mechanikai mérések Mérést végezte: (név, neptun kód, labor kurzus Gyakorlatvezető: Mérés ideje: Érdemjegy: 1. Brinell keménységmérés A mérés menetének leírása: A mérés során alkalmazott eszközök: Sorsz. Megnevezés Gyártó Eszköz típusa Mért értékek, a mérés kiértékelése: Kiindulási adatok: Mérési adat: Mérés kiértékelése: Próbatest jele: D (golyó átmérő): F (vizsgálati terhelés) értéke N-ban mérve: d (lenyomat átmérője): Brinell keménység értéke: A mérés kiértékelésekor alkalmazott összefüggések: (alkalmazott összefüggések és a számértékek behelyettesítése) A vizsgálat jellemzőinek rövid megadása: Az eredmények értékelése, tapasztalatok: 11

12 2. Rockwell keménységmérés A mérés menetének leírása: (szöveges leírás) A mérés során alkalmazott eszközök: Sorsz. Megnevezés Gyártó Eszköz típusa Mért értékek, a mérés kiértékelése: Kiindulási adatok: Mérési adat, mérés kiértékelése: Próbatest jele: A lenyomat készítő szerszám anyaga, alakja és mérete: F (előterhelés) értéke N-ban mérve: F (vizsgálati terhelés) értéke N- ban mérve: Rockwell keménység értéke: Az eredmények értékelése, tapasztalatok: 3. Szakító vizsgálat A mérendő alkatrész rajza és méretei a vizsgálat előtt: (méretezett szabadkézi rajz) A mérés menetének rövid leírása: A mérés során alkalmazott eszközök: Sorsz. Megnevezés Gyártó Eszköz típusa

13 Mért értékek, a mérés kiértékelése: A pendrájvon hazavitt adatpárokból otthon Excel programmal el kell készíteni a beskálázott Szakítódiagramot, és ezt is be kell adni, rajta az összes jellemző érték megjelölésével. Kiindulási adatok: a lemezvastagság b lemez szélesség A kiindulási keresztmetszet: l jeltávolság lc állandó keresztmetszetű szakasz hossza: Vizsgálat alatt. Fe (egyezményes folyáshatár erő): Fm (legnagyobb terhelés): Fc (terhelés a szakadáskor): Vizsgálat utáni mért adatok: au (szakadás utáni a érték): bu (szakadás utáni b érték): Au (keresztmetszet a szakadás helyén): A mért adatok alapján számított értékek: lu (l megnyúlt értéke): l=lu-l megnyúlás Rp,2 (egyezményes folyáshatár) MPa-ban: σm (szakítószilárdság) MPa-ban: σc (kontrakciós feszültség)mpa: ε (fajlagos nyúlás) %-ban: Ψ (kontrakció) %-ban: A mérés kiértékelésekor alkalmazott összefüggések: (alkalmazott összefüggések és a számértékek behelyettesítése) Az eredmények értékelése, tapasztalatok: 13

Edzett acélgolyó. Vizsgálandó darab. Lenyomat. 1.ábra. Brinell keménységmérés

Edzett acélgolyó. Vizsgálandó darab. Lenyomat. 1.ábra. Brinell keménységmérés Keménységmérés A keménység a szilárd anyagok tulajdonsága és egyfajta eredő jellemző, azaz az anyag adott állapotát eredményező technológiai műveletek hatásai minősíthetők vele,illetve arányban áll a rugalmassággal,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ANYAGISMERET I FÉMEK ÉS FÉMES ANYAGOK. Írta: Dormán Lajos okl.gépészmérnök, főiskolai tanár

GÉPÉSZETI ANYAGISMERET I FÉMEK ÉS FÉMES ANYAGOK. Írta: Dormán Lajos okl.gépészmérnök, főiskolai tanár GÉPÉSZETI ANYAGISMERET I FÉMEK ÉS FÉMES ANYAGOK Írta: Dormán Lajos okl.gépészmérnök, főiskolai tanár Újvidék, 001 Tartalomjegyzék: 1. Gépipari anyagok jellemzői...1 1.01. Az anyagok vegyi jellemzői...1

Részletesebben

Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS

Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS KECSKEMÉT 2011 3 Szerkesztette: Dr. Végvári Ferenc főiskolai tanár Fejezeteket írták: Dr. Danyi József főiskolai tanár Fejezetek Dr. Végvári Ferenc

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

Dr. Szente József Bihari Zoltán. Interaktív mérnöki kommunikáció és a tervezést támogató CAD rendszerek

Dr. Szente József Bihari Zoltán. Interaktív mérnöki kommunikáció és a tervezést támogató CAD rendszerek Korszerű anyag-, nano- és gépészeti technológiákhoz kapcsolódó műszaki képzési területeken kompetencia alapú, komplex digitális tananyag modulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001

Részletesebben

SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA

SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA Szigetelési ellenállás mérése A mérésre történő felkészüléshez ismételjék át az elméleti anyag Villamos tulajdonságok, Szigetelőanyagok c. fejezetét! A szigetelőanyagok alapvető

Részletesebben

Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Autóbuszok ütközésállósági vizsgálatai és vizsgálati módszerei, különös tekintettel a borulásbiztonságra, a vázszerkezetek

Részletesebben

Innovatív alakító eljárások

Innovatív alakító eljárások MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Innovatív alakító eljárások Tanulmány Kidolgozta: Dr. Tisza Miklós 1 -Dr. KissAntal 2 - Kovács Péter Zoltán 3 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi adjunktus, 3

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ SZERELŐLEMEZEK MECHANIKAI VISELKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA

NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ SZERELŐLEMEZEK MECHANIKAI VISELKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikai Technológia Tanszék Fehérvári Péter NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ SZERELŐLEMEZEK MECHANIKAI VISELKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok Villamosmérnöki szak Elektronikus eszközök szakirány Szerző: Gröller György docens Oktatási segédlet Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai

Részletesebben

Szent István Egyetem. MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása -

Szent István Egyetem. MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása - Szent István Egyetem MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása - Doktori (Ph.D.) értekezés Keresztes Róbert Zsolt Gödöllő 2009. - 1 - A doktori iskola

Részletesebben

Kromatikus- és polarizációs módus diszperzió jelenségek és mérési ajánlások

Kromatikus- és polarizációs módus diszperzió jelenségek és mérési ajánlások Kromatikus- és polarizációs módus diszperzió jelenségek és mérési ajánlások Diszperziós jelenségek Diszperzió fogalma alatt szó jelentése szerint is a jel szóródását értjük. A gyakorlatban ez azt jelenti,

Részletesebben

Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre

Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Műszeres analitika II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása

Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása Juhász András, Szegeczky Tibor Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása Módszertani segédanyag a 9. évfolyam fizika kerettantervi anyagához Öveges József Tanáregylet Katolikus Pedagógiai

Részletesebben

GÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK

GÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék GÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK / FORGÁCSNÉLKÜLI ALAKÍTÁS / ÖSSZEÁLLÍTOTTA Dr. Halbritter Ernő egyetemi docens GÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK Alapfogalmak Technológia

Részletesebben

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II.

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. Vegyipari technikus tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola nappali

Részletesebben

Szakdolgozat. Módosító oxidok hatása kerámia mázak tulajdonságaira. Miskolc, 2014. Jáborcsik Levente

Szakdolgozat. Módosító oxidok hatása kerámia mázak tulajdonságaira. Miskolc, 2014. Jáborcsik Levente MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Szilikáttechnológiai Szakirány Szakdolgozat Módosító oxidok hatása kerámia mázak tulajdonságaira Miskolc, 2014. Jáborcsik Levente Tartalomjegyzék 1 A finomkerámiai

Részletesebben

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechanikus hajtások I/ 2 1/19

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechanikus hajtások I/ 2 1/19 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechanikus hajtások I/ 2 1/19 3.2 Szíjhajtások 3.2.1 Alapismeretek és a szíjhajtások felosztása A szíjhajtások lehetővé teszik teljesítmény ill. forgatónyomaték és

Részletesebben

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: DR. MAROS ZSOLT OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék fizika szak SZAKDOLGOZAT Modern fizikai kísérletek a középiskolában Készítette: HAJDÚ CSABA Témavezető: Dr. Papp

Részletesebben

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni.

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. Használati utasítás az elektronikus kézikönyvhöz A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. 1. Mozgassa a kurzort az

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

KülsŒ kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejı csavarok) BelsŒ meghajtású csavarok (belsœ hatlapú csavarok)

KülsŒ kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejı csavarok) BelsŒ meghajtású csavarok (belsœ hatlapú csavarok) KülsŒ kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejı csavarok) BelsŒ meghajtású csavarok (belsœ hatlapú csavarok) Menetes szálak, tœcsavarok, menetes csapok Anyák Hengeres szegek, kúpos szegek, rovátkolt

Részletesebben

AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (Kézirat)

AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (Kézirat) TERVEZÉS-INFORMATIKAI FÜZETEK TAKÁCS GYÖRGY DEMETER PÉTER AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (Kézirat) MISKOLCI EGYETEM SZERSZÁMGÉPEK TANSZÉKE 2002 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az AutoCAD bemutatása... 5 1.1 A koordináta rendszerek

Részletesebben