Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata"

Átírás

1 Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata 215 A szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak leggyakoribb eljárásai a következők: -szakítóvizsgálat -keménységmérés -zömítési vizsgálat: nyomó igénybevétel vizsgálata, -hajlító vizsgálat, -a fárasztóvizsgálat: ismétlődő igénybevétel hatásának vizsgálata, -az ütőmunka vizsgálata: ütésszerű terhelés elleni ellenállás vizsgálata Charpy-ütőművel illetve ennek hőmérsékletfüggése: átmeneti hőmérséklet meghatározása, -kopásvizsgálat, A gyakorlaton szakítóvizsgálatot és keménységmérést fogunk végezni. Keménységmérési eljárások A keménységen a szilárd anyagoknak egy behatoló testtel szemben tanúsított ellenállását értjük. A keménység fontos anyagjellemző, segít annak eldöntésében, hogy egy anyag bizonyos helyen alkalmazható, vagy nem; azonkívül a keménységből következtetni lehet az adott anyag szakítószilárdságára. Egy adott anyag felhasználásánál sokszor funkciószétválasztásra van szükség: pl. egy fogaskeréknél az anyag belseje legyen szívós a fogtöréssel szembeni ellenállás miatt, a külső felülete pedig legyen kemény a másik fogaskeréken való legördülés okozta felületi nyomás hosszú távú elviselésére. A külső réteg keményítését kéregedzési eljárásokkal végzik, ennek ellenőrzésére szolgálhat a keménységmérés. 1.1 Brinell keménység mérése [1] Ez a keménységmérési módszer: szúró típusú módszer, melynek keretei között egy D (mm) átmérőjű acélgolyót F (N) erővel nyomunk a mérendő felületbe. A terhelőerőt állandó értéken tartjuk, majd a terhelőerőt megszüntetve a szerszám által létrehozott gömbsüveg alakú lenyomat d (mm) átmérőjét lemérve a 2*,12* F HB (1) képlettel kiszámoljuk a keménységet, 2 2 D( D D d ) A Brinell-féle keménység értéke a nyomóerő és a lenyomat felületének hányadosa. A gyakorlaton alumínium lemez keménységét vizsgáljuk. A terhelési tényező (K=5 N/mm 2 alumíniumnál) és a terhelő golyó átmérője (2,5mm) alapján a terhelőerő 36,5N (31,2kp). A terhelés ideje alumíniumnál 3s. A benyomódás átmérőjét mérőmikroszkóppal mérjük. 1. ábra: a Brinell keménységmérés elve 1

2 A mérés lépései: A keménységmérőt csak az oktató kezelheti. 1. A próbatestet a keménységmérő asztalára helyezzük, 2. A keménységmérő asztalát a forgatótárcsával megemeljük annyira, hogy a mérőóra kismutatója a következő jelzésig mozduljon el, 3. Majd a terhelést a berendezés jobb oldalán található kar lefelé mozgatásával a próbatestre adjuk. A terhelés 36,5N (31,2kp), mely a mozgató karnál leolvasható (a kp-ban mért terhelés!), 4. A terhelést 3 sec-ig a próbatestre adjuk, 5. A szükséges idő után az asztalt a próbatesttel együtt lesüllyesztjük, eltávolítjuk a nyomószerszámtól, 6. A próbatestet elvesszük a mérőberendezés asztaláról és kézi mikroszkóppal megmérjük a lenyomat átmérőjét: A mikroszkópban található skála -vonalát a lenyomathoz érintjük a mikroszkóp mozgatásával és a skálán leolvassuk a megfelelő értéket (a skálán egy osztás,1 mm). A keménységet mértékegység nélküli számnak kell tekinteni. A fémek Brinell- keménységét számértékével, HB jellel kell jelölni és ki kell egészíteni a vizsgálat jellemzőit meghatározó számértékekkel, melyeket egymástól törtvonallal választunk el és a következő sorrendben tüntetjük fel: - golyó átmérője mm-ben, - vizsgálati terhelés N-ban, - terhelési idő sec-ban. Pl.: 185 HB 5/75/2 = a 185 HB értéket 5mm-es golyóátmérővel mérve, 75 N vizsgálati terheléssel és 2 másodperc terhelési idő mellett kaptuk. Ezek az adatok teszik lehetővé a mérés megismételhetőségének és reprodukálhatóságának biztosítását. A Brinell keménységmérés a terhelőerő és a lenyomatkészítő golyó átmérőjének változtatásával széles körben alkalmazható különböző anyagoknál, a beállításokra, kiértékelésre vonatkozólag ajánljuk az [1] szakirodalmat. Megjegyezzük, hogy a keménységmérés eredménye függ a mérés helyétől, más forrásokból eredően is mérési bizonytalanság terheli, mint minden mérést, ezért általában több mérésből átlagértéket és mérési bizonytalanságot kell számolni Rockwell keménységmérés A Rockwell keménységmérés a műszer skálájáról való közvetlen leolvashatósága miatt rendkívül gyors, ezért gyártásközi ellenőrzésre is kiválóan alkalmas [2] A különböző Rockwell-eljárások szúrószerszámát és terheléseit az 1. táblázat tartalmazza. A 2. ábra a Rockwell B és a Rockwell C eljárás lépéseit mutatja. 1. Táblázat :a Rockwell féle keménységmérési eljárások [2] 2

3 2. ábra A Rockwell B és a Rockwell C eljárás lépései (első ábrák: előterhelés hatása, második ábrák: főterhelés hatása, harmadik ábrák: főterhelés levétele utáni deformáció) Mérési feladat: Rockwell-C keménységmérés A mérés menete az alábbiakban eltér a Brinell-féle keménységmérés menetétől: -itt a szúrószerszám 12-fokos gyémánt kúp, -a keménység értéke a szerszám elmozdulásából számítható, amit. a mérőóra közvetlenül mutat, tehát azonnal leolvasható, -a terhelés két részből tevődik össze, egy 98 N előterhelésből és 1373 N főterhelésből. A mérés lépései: A keménységmérőt csak az oktató kezelheti. Szerszámacélt vizsgálunk, a próbatest sorszámát a jegyzőkönyvben rögzítjük. 1. A próbatestet a 12 -os gyémántkúppal felszerelt mérőberendezés asztalára helyezzük, 2. Az asztalt megemeljük addig, míg a mérőóra kismutatója a piros jelzésig nem ér, ezzel ráadjuk a 98 N-os (1 kp) előterhelést 3. A mérőóra skálájának forgatásával a nagymutatóhoz állítjuk a C skála pontját, 4. Ráadjuk a 1373 N-os (14 kp) terhelést, 5. Addig várunk, míg a műszer nagymutatója meg nem áll (3 sec.), A főterhelés okozta deformáció akkor végleges, ha már a szúrószerszám behatolása az anyagba megszűnik. 6. A fő terhelés levétele után az előterhelési erő mellett mérjük a behatolás mélységét. A keménység a műszerről közvetlenül olvasható le: a belső skálán a nagymutató által mutatott HRC értéket leolvassuk, 7. A berendezés asztalát lesüllyesztjük, 8. Kivesszük a próbatestet. Áttekintésül közöljük a vizsgálatban alkalmazott terheléseket annak alátámasztására, hogy a gép oldalán a teljes terhelést 15 kp-ra kell beállítani: Előterhelés: Főterhelés Teljes terhelés (Előterhelés+ Főterhelés): 98 N (1 kp) 1373 N (14 kp) 1471 N (15 kp) A HRC vizsgálatnál a közvetlen leolvashatóság ára az, hogy puhább anyagokat nem lehet vele mérni, a nagy terhelés és a gyémánt kúp szúrószerszám miatt. A mérésen szereplő két keménységmérő gép univerzális: a szúrószerszámtól és a mérési elvtől függően mind Brinell, mind Rockwell keménységmérésre alkalmasak, tehát a gép megnevezéséhez a mérési táblázatba csak keménységmérő gép írandó. A gépekben emelőkaros erőfokozó mechanizmus biztosítja a nagy vizsgálati terhelés létrehozását, azonkívül olajjal töltött munkahengeres csillapítás teszi lehetővé a fokozatos terhelés ráadást a munkadarabra, ami a mutató lassú elfordulásából vehető észre. A különböző módszerrel mért keménység értékek összehasonlítására, csak tapasztalati összehasonlító skálák léteznek (a labor falán is található egy ilyen összehasonlító táblázat), egzakt képletekkel nem lehet az értékeket átszámolni. 3

4 A többi keménységmérési módszer bemutatása nem fér be a gyakorlat keretei közé, Ezeket röviden felsoroljuk: Vickers keménységmérési eljárás: 136-fokos lapszögű gyémánt gúla segítségével, Mikro-Vickers eljárás: csiszolaton a szövetszerkezet összetevőinek keménysége határozható meg vele, ezt a vizsgálatot mikroszkóp alatt kis terheléssel végzik, Poldi-kalapáccsal történő mérés: dinamikus mérés: ha nincs keménységmérő gép a vizsgálat helyszínén, vagy a nagyobb méretű alkatrészt nem lehet a Brinell/Rockwell keménységmérő tálcájára felhelyezni, akkor célszerű alkalmazni. Ez a mérés összehasonlítja egy ismert keménységű etalonon mért, és a próbatesten mért benyomódás átmérőjét, ebből lehet kiszámolni a keménységet. Shore-keménységmérés: rugalmas anyagok keménységének mérésére szolgál. Szakítóvizsgálat [1] Sokféle eljárás létezik anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálatára, ezek között a legtöbb információt a szilárdsági jellemzőkről a szakítóvizsgálat adja. Szerkezetek igénybevételre való méretezésénél fontos a felhasznált anyag mechanikai tulajdonságainak ismerete: legtöbbször nem megengedett a maradó deformáció: ezt úgy érik el, hogy az anyagban az egyenértékű feszültség folyáshatár alatti legyen, a megengedett feszültséget úgy kapjuk, hogy a szakítóvizsgálatból származtatható folyáshatár értékét elosztjuk egy biztonsági tényezővel. A szakítóvizsgálat egy egytengelyű húzóvizsgálat, mely állandó igénybevételi sebességgel a próbatest elszakadásáig tart. A szakítógép segítségével a terhelőerőt egy keretszerkezetbe épített erőátviteli rendszer adja át a próbatestnek, a vizsgálat során az erő-próbatest megnyúlás függvényt regisztráljuk: ez a szakítódiagram. A szakítódiagram jellegzetes szakaszait lágyacél szakítódiagramján (3. ábra) szokás szemléltetni. 3. ábra Lágyacél szakítódiagramja F- l és feszültség-relatívnyúlás koordinátarendszerben [1] I. szakasz a rugalmas szakasz: az erő és a megnyúlás között lineáris kapcsolat van, és ha ezen a szakaszon levesszük a terhelést a próbatestről, akkor az visszanyeri az eredeti hosszát: tehát csak rugalmas alakváltozás van. Ha képezzük a függőleges tengelyen a húzófeszültséget: az erőt a próbatest keresztmetszetével osztva: F N N R vagy (2) mértékegysége Pa vagy MPa 2 2 A m mm és a vízszintes tengelyen a relatív nyúlást: a megnyúlást a próbatest kezdeti l jeltávolság hosszával osztva: l (3) mértékegység nélküli szám l 4

5 akkor kapjuk a 3. ábrasor 2. ábráját, amely a fenti fajlagos mennyiségeket alkalmazva, egy adott összetételű anyagra a próbadarab keresztmetszetétől függetlenül mindig azonos ábra. A görbén a függőleges tengelyen helyett R a feszültség jele, a mérnöki rendszer mennyiségeként. Visszatérve a szakítódiagram I. szakaszára, itt érvényes és között a Hooke-törvény összefüggése: E (4), ahol E anyagjellemző: a Young-féle rugalmassági modulus. Azt mutatja, hogy a rugalmas alakváltozás tartományában mekkora az anyag ellenállása a deformáló erővel szemben. (Azaz a hétköznapi rugalmasság fogalommal szemben a nagy rugalmassági modulusz a nehezen nyújtható anyagot jelenti, ld. 2.táblázat.) E mértékegysége MPa, vagy GPa, ez a mennyiség a szakítódiagramból kiszámolható a következők szerint: A szakítódiagram kezdeti egyenes szakaszán összetartozó F és l értékpárt olvasunk le. Az eredeti keresztmetszet (A) és jeltávolság (l) ismeretében a (2) és (3) képlettel számoljuk a feszültséget és a relatív nyúlást, majd a (4) képletből kifejezve a Young modulust. A szakítógörbe II. szakasza a folyási szakasz: a folyási erőt, vagy a hozzá tartozó folyási feszültséget elérve a próbatest maradó alakváltozást szenved. Lágyacélt vizsgálva a folyás kezdete után a terhelőerő lecsökken: így felső: Feh és alsó Fel folyási erő különböztethető meg. Alumíniumnál, réznél és ólomnál, sokszor ezek ötvözeteinél nem jelentkezik a folyást jelentő görbeszakasz (4.b. ábra). Ekkor egyezményes folyáshatárt használunk melynek definíciója: terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár (Rp): az a feszültség, ahol a nem arányos nyúlás megegyezik a nyúlásmérő mérőhosszának (L) előírt százalékával. Most az Rp,2-t használjuk egyezményes folyáshatárként, tehát a nem arányos (=maradandó) nyúlás a nyúlásmérő mérőhosszának (L),2 % alakváltozáshoz tartozó feszültséget nevezzük a vizsgált fém folyáshatárának. Mivel a gyakorlaton szereplő alumínium ötvözet próbatest L hossza 3 mm, ennek,2 %-a,6 mm ez még tízszeres nagyításban is a vonalvastagság méretét adja, ezért az egyezményes folyáshatárt a szakítódiagram kezdeti, lineáris szakaszára illesztett egyenestől való eltérés pontjának erő skálára való kivetítése adja (ld. 7. ábra) A szakítógörbe III. szakasza az egyenletes, maradó nyúlás szakasza, mely a maximális erőig tart. A szakítógörbe IV. szakasza a kontrakció szakasza: a maximális erő elérésekor a próbatest leggyengébb keresztmetszetén erősebben nyúlik, ezért a keresztmetszet azon a helyen lecsökken: ez a kontrakció jelensége. A lecsökkent keresztmetszet helyén a próbatest erősen megnyúlik, ezért lecsökken a húzóerő, végül elszakad a próbatest. A próbatest szakadása előtti pillanatban a megnyúlás Lu nagyságú. Mivel a szakítógörbe tengelyein erő és megnyúlás található: ezek szorzata energia mennyiséget ad, ebből következik, hogy a szakítógörbe alatti terület megadja, mennyi energia kell a próbatest elszakításához. A 4.a ábrán minél nagyobb a görbe alatti terület, annál szívósabb az anyag. 4. ábra a) acélok szakítódiagramjai b) nem vas fémek szakítódiagramjai [1] 5

6 2. táblázat Fémes anyagok szilárdsági jellemzői [1] 2. Szakítódiagram felvétele A szakítódiagram felvételét egy mérőcsoport közösen végzi el. A szakítógépet csak az oktató kezelheti, a mérőprogramot az oktató engedélyével a hallgatók is. A szakítógép erővel- és megnyúlással arányos jelét a gépre szerelt 1-1 mérőérzékelő továbbítja a számítógépben elhelyezett mérésfeldolgozó kártyának. A kártyák által adott jeleket Labview programba olvassuk be, ahol erő-megnyúlás függvényt kapunk. A Labview grafikus programozói környezetben készült mérőprogramot az oktató elindítja 5. ábra A mérőprogram A "Mérés folyamatban" zöld kijelző lámpa mutatja, hogy elindult a mintavételezés. Mérés közben a felületen nem látjuk a mért adatokat. A mérés leállítása után a program megkérdezi, hogy milyen nevű fájlba mentse a mért adatokat (ld. később), majd ezután megjeleníti a mért adatokból rajzolt grafikont. Itt lehetőség van két kurzorral való mérésre. A sárga (Kurzor 1) és piros (Kurzor 2) kurzorokat egérrel lehet mozgatni. A kurzort úgy állítottuk be, hogy a vízszintes és függőleges vonalának metszéspontja mindig valamelyik mérési ponton legyen. Az ehhez tartozó koordinátapár a grafikon alatti kis táblázatban leolvasható (Nyúlás (μm) és Erő (N), mindkettőt egy tizedes jegy pontossággal menti). 6

7 A szakítódiagram felvételéhez a szabványos próbatestet elő kell készíteni! A próbatest lehet hengeres alakú vagy lemezből kimunkált, mi az utóbbit választjuk. A kapott Alumínium lemezt satuba fogva reszelő segítségével a rajzon megadott méretű és alakú próbatestet alakítjuk ki: L a A b l c L 6. ábra A szakító próbatest kialakítása A méretek meghatározásához a következő összefüggéseket használjuk: Vizsgálat előtt: A lemez vastagsága: a = 2 mm, A középső rész szélessége: b = 14 mm (kb. erre az értékre kell reszelni) jeltávolság: l k A 5,65 a. b a próbatest középső, egyenletes keresztmetszetű szakaszának hossza: l c l,5 A l 1, 5 ab 1 Az l,lc hossz értékeket a próbatesten bejelöljük egy tolómérő és karctű segítségével, A mérés menete 1. A próbatestet a mérőberendezés pofái közé fogjuk 2. Beállítjuk a szakítógép mérőórájának mutatóit -ra 3. A programban a gyakorlatvezető lenyomja a Mérés Start gombot. 4. Az indítókar lefelé mozgatásával elkezdjük a próbatest szakítását, 5. A fekete mutató a pillanatnyi terhelést mutatja, a piros mutató pedig a legmagasabb terhelésnél megáll (ez egy passzív, un. vonszolt mutató), a megfelelő skáláról olvashatjuk le a maximális erőt (Fm),. 6. A munkadarab elszakadása után gyakorlatvezető lenyomja a Mérés Stop gombot. 7. A program kérésére adjunk nevet a mérési eredményeket tartalmazó fájlnak. 8. Másoljuk le magunknak a mérési eredményeket tartalmazó állományt a számítógépről pendrájvra (lehetőleg előzőleg ellenőrzött vírusmentes pendrájvot hozzunk). Mérési adatok mentése A program a fájl kiterjesztését automatikusan.csv -nek adja meg, ezen ne változtassunk! A program alapból a D:\szakito\meresek mappába kínálja fel a mentés helyét, ezt a jó szokását is fogadjuk el! Erre a mappára mutató linket az asztalon is elhelyeztünk "Mérések" névvel. A mérés végeztével ne felejtsük el innen kimásolni saját hordozóeszközünkre a fájlunkat! Fájlnévnek célszerű olyat választani, amiből kiderül, hogy miről-kiről-mikor is van szó - tehát pl. szakito_alu_kis_joska_215jan25.csv vagy hasonló. (Ne essünk abba a hibába, hogy "az asdf.csv-ről úgyis tudni fogom egy hét múlva, hogy mi az"!)a program a mérési adatokat CSV (Comma Separated Values) formátumú fájlba menti el. Ez egy szöveges állomány, amelyben az mért értékek számként (ASCII-ban) vannak tárolva. 7

8 A formátum eredeti változata (nemzetközi) tizedespontokat használ és az egyes oszlopokat vesszővel (,) választja el, a sorok végén soremelés van. Ezt a formátumot (.csv kiterjesztéssel) az angol vagy egyéb külföldi regionális beállítású Excel (stb.) közvetlenül be tudja olvasni (elég, ha duplán kattintunk a.csv fájlra). A magyar regionális beállítású Excelhez a formátumon változtatni kell: az oszlopok közti vesszőt pontosvesszőre cseréljük (;), a tizedespontot pedig vesszőre. A sorrend fontos ez esetben! A szakítógépes mérő program jelenleg a magyar beállítás szerinti CSV fájlt készít. (Igény szerint egyszerű text módú szerkesztővel (pl. Notepad) két keres-cserél művelettel a kétféle formátum egymásba átváltható). Jelen mérésben két oszlopot ment, az első oszlopban a megnyúlás (mikrométerben vett) értékei, a második oszlopban az erő (newtonban vett) értékei szerepelnek. Ha minden adatot egy oszlopban látunk, akkor az Excelünk a másik regionális formátumra van állítva. Példa a mérési eredményekre (részlet a fájlból), ahol az első szám a nyúlás, a második az erő: 326,;26,2 344,8;33, 364,5;41,9... A grafikon Excelben való megjelenítéséhez jelöljük ki mindkét oszlopot, majd kattintsunk a grafikon létrehozása ikonra (diagram varázsló), itt válasszuk a "Pont (XY)" opciót; ezen belül javasolt valamelyik összekötött adatpontos változatot választani. Ne felejtsünk el a tengelyekhez mennyiséget és mértékegységet (feliratot) rendelni, szükség esetén a skálaosztáson állítani! Fm F e szakadás Fc l 7. ábra Az Excel programmal ábrázolt szakítódiagram példa (szándékosan értékek nélkül). A diagramról leolvasható értékek: Fm: maximális erő, Fe: egyezményes folyáshatár erő, Fc: törési erő, l: a próbatest megnyúlása. A szakító diagram kezdeti nem lineáris szakaszát melyet valószínűleg a próbatest befogóknál fellépő kismértékű csúszása okoz - nem vesszük figyelembe, hiszen tudjuk, hogy az anyagok szakítógörbéinek kezdeti szakasza lineáris. 8

9 PZO gy. Koordináta mérő mikroszkóp Fenti kép: próbatest szakadás utáni keresztmetszeti adat: au vastagság mérése (mikroszkóp okulár kép) Alsó kép: mérőorsó századmilliméteres osztásokkal A próbatest szakadás utáni au vastagságának mérése tolómérővel nem megoldható, mert szemmel alig látható néhány tized mm-es méretről van szó, ezért ezt koordináta mérő mikroszkóppal határozzuk meg. Az elszakított mintát derékszögben meghajlítjuk, a mikroszkóp alatt a szakítási felületet élesre állítjuk. A szálkeresztet a szakadási sáv egyik, majd másik oldalára illesztve, a kapott két mérőorsó állást kivonva kapjuk meg, ld. fenti ábrák. 9

10 Vizsgálat után kiszámolandó értékek: Az oktatóra van bízva, hogy a programablakból, vagy az otthon készített Excel táblázatból megállapított értékeket használ a számítások bemeneteként Fm, Rp,2,Fc, l tekintetében, de az Excel táblázatos kiértékelést mindenképpen be kell adni a hallgatónak a jegyzőkönyvvel együtt! A feszültség és alakváltozás értékek: R Egyezményes folyáshatár: F A Szakítószilárdság: Kontrakciós feszültség: e p,2 MPa MPa c MPa Ahol a szakítódiagramból: Fm Fc Fe A Au m F m a maximális erő, a törési erő, az egyezményes folyáshatár erő a próbatest kezdeti keresztmetszete a próbatest szakadás utáni keresztmetszete A Fajlagos nyúlás: F l u l c A l 1% u Kontrakció: A A A u 1% l a próbatest kezdeti jeltávolság hossza lu a próbatest szakadása előtti pillanatban a jeltávolság hossza l= lu-l is behelyettesíthető a fajlagos nyúlás lu l l képletébe, így 1% 1% l l A gép által rajzolt szakítódiagramról néhány pont felhasználásával, mm-papíron készítsen arányos nagyítású ( : ) szakítódiagramot! Ugyanez ábrázolható excelben is. Szorgalmi feladat: Young modulus kiszámítása Ellenőrző kérdések: 1. Mi a keménység definíciója? 2. Sorolja fel a Brinell keménységmérés lépéseit! 3. Sorolja fel a Rockwell keménységmérés lépéseit! 4. A Brinell és a Rockwell keménységmérés miben különbözik egymástól? Legalább két eltérést soroljon fel és részletezzen! 5. A Brinell keménység megadásánál milyen jellemző mennyiségeket kell még megadni a keménység pontos meghatározásához? 6. A szakítógép által lerajzolt diagram tengelyein milyen mennyiségek vannak? 7. Mi a Hooke törvény képlete? 8. Milyen szakaszai vannak a szakítógörbének, mi a folyáshatár, kontrakció jelensége? 9. Milyen mennyiségek számíthatók a szakítóvizsgálatból (képletek)? 1. Mi a húzófeszültség definíciója, milyen képletet alkalmazunk kiszámításához, ha a feszültséget MPa-ban akarjuk megkapni? 11. Mi a relatív nyúlás definíciója, milyen képletet alkalmazunk kiszámításához, ha ezt l maradó nyúlásból %-ban akarjuk megkapni, Felhasznált, és ajánlott irodalom: [1] Dr. Czél György-Kollár Mariann: Anyagvizsgálati Praktikum Sunplant kiadó, Miskolc, 28. [2] Varga-Tóth-Pluvinace: Anyagok károsodása és vizsgálata különböző üzemi körülmények között. Keménységmérés Miskolc, 1999 [3] Solymossyné Kalmár Emília: Mechanikai mérések segédlet, Óbudai Egyetem Kandó Kar MTI 1

11 Jegyzőkönyv Mechanikai mérések Mérést végezte: (név, neptun kód, labor kurzus Gyakorlatvezető: Mérés ideje: Érdemjegy: 1. Brinell keménységmérés A mérés menetének leírása: A mérés során alkalmazott eszközök: Sorsz. Megnevezés Gyártó Eszköz típusa Mért értékek, a mérés kiértékelése: Kiindulási adatok: Mérési adat: Mérés kiértékelése: Próbatest jele: D (golyó átmérő): F (vizsgálati terhelés) értéke N-ban mérve: d (lenyomat átmérője): Brinell keménység értéke: A mérés kiértékelésekor alkalmazott összefüggések: (alkalmazott összefüggések és a számértékek behelyettesítése) A vizsgálat jellemzőinek rövid megadása: Az eredmények értékelése, tapasztalatok: 11

12 2. Rockwell keménységmérés A mérés menetének leírása: (szöveges leírás) A mérés során alkalmazott eszközök: Sorsz. Megnevezés Gyártó Eszköz típusa Mért értékek, a mérés kiértékelése: Kiindulási adatok: Mérési adat, mérés kiértékelése: Próbatest jele: A lenyomat készítő szerszám anyaga, alakja és mérete: F (előterhelés) értéke N-ban mérve: F (vizsgálati terhelés) értéke N- ban mérve: Rockwell keménység értéke: Az eredmények értékelése, tapasztalatok: 3. Szakító vizsgálat A mérendő alkatrész rajza és méretei a vizsgálat előtt: (méretezett szabadkézi rajz) A mérés menetének rövid leírása: A mérés során alkalmazott eszközök: Sorsz. Megnevezés Gyártó Eszköz típusa

13 Mért értékek, a mérés kiértékelése: A pendrájvon hazavitt adatpárokból otthon Excel programmal el kell készíteni a beskálázott Szakítódiagramot, és ezt is be kell adni, rajta az összes jellemző érték megjelölésével. Kiindulási adatok: a lemezvastagság b lemez szélesség A kiindulási keresztmetszet: l jeltávolság lc állandó keresztmetszetű szakasz hossza: Vizsgálat alatt. Fe (egyezményes folyáshatár erő): Fm (legnagyobb terhelés): Fc (terhelés a szakadáskor): Vizsgálat utáni mért adatok: au (szakadás utáni a érték): bu (szakadás utáni b érték): Au (keresztmetszet a szakadás helyén): A mért adatok alapján számított értékek: lu (l megnyúlt értéke): l=lu-l megnyúlás Rp,2 (egyezményes folyáshatár) MPa-ban: σm (szakítószilárdság) MPa-ban: σc (kontrakciós feszültség)mpa: ε (fajlagos nyúlás) %-ban: Ψ (kontrakció) %-ban: A mérés kiértékelésekor alkalmazott összefüggések: (alkalmazott összefüggések és a számértékek behelyettesítése) Az eredmények értékelése, tapasztalatok: 13

Villamosipari anyagismeret

Villamosipari anyagismeret Villamosipari anyagismeret Mechanikai mérések Fémek keménységének vizsgálata 1. Brinell-féle keménységmérés A mérést minden hallgató egyedül végzi! A mérés lépései: 1. A próbatestet a keménységmérő asztalára

Részletesebben

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézet Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Mechanikai anyagvizsgálat 2. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Készült: Dr. Krállics György (BME,

Részletesebben

Elsőként ellenőrizzük, hogy a 2,5mm átmérőjű golyóval vizsgálható-e az adott vastagságú próbadarab.

Elsőként ellenőrizzük, hogy a 2,5mm átmérőjű golyóval vizsgálható-e az adott vastagságú próbadarab. 1 Keménységmérés minta példa Brinell keme nyse gme re s minta pe lda A Feladat: Határozza meg a kapott próbadarab Brinell keménységét HPO 250-es típusú keménység mérőgép segítségével. A méréssorán a próbadarab

Részletesebben

BME ANYAGTUDOMÁNY ÉS. Mechanikai anyagvizsgálat. Szakítóvizsgálat. A legelterjedtebb roncsolásos vizsgálat

BME ANYAGTUDOMÁNY ÉS. Mechanikai anyagvizsgálat. Szakítóvizsgálat. A legelterjedtebb roncsolásos vizsgálat BME ANYAGTUDOMÁNY É TECHNOLÓGIA Anyagismeret TANZÉK Mechanikai anyagvizsgálat Dr. Lovas Jeno jlovas@eik.bme.hu Dr. Krállics György krallics@eik.bme.hu zakítóvizsgálat A legelterjedtebb roncsolásos vizsgálat

Részletesebben

Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Atomerőművi anyagvizsgálatok. 2. előadás: Roncsolásos anyagvizsgálati eljárások elvének ismertetése I. rész (a jegyzet 4.

Atomerőművi anyagvizsgálatok. 2. előadás: Roncsolásos anyagvizsgálati eljárások elvének ismertetése I. rész (a jegyzet 4. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai Intézet (NTI) Atomerőművi anyagvizsgálatok 2. előadás: Roncsolásos anyagvizsgálati eljárások elvének ismertetése I. rész (a jegyzet

Részletesebben

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk 1-2

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk 1-2 ANYAGTUDOMÁNY É TECHNOLÓGIA TANZÉK Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 5/6 Mechanikai tulajonságok és vizsgálatuk 1- Dr. Krállics György krallics@eik.bme.hu 1 Az előaás fő pontjai Bevezetés Rugalmas és

Részletesebben

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban Rózsahegyi Péter laboratóriumvezető Tel: (46) 560-137 Mob: (30) 370-009 Műszaki Kockázatmenedzsment Osztály Mechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1 12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1 Ömledék reológia Viszkozitás Newtoni folyadék, nem-newtoni folyadék Pszeudoplasztikus, strukturviszkózus közeg Folyásgörbe, viszkozitás görbe

Részletesebben

4. Fogalommeghatározások

4. Fogalommeghatározások A vizsgálat elve A vizsgálat lényege, hogy egy próbatestet húzó igénybevétellel - általában szakadásig - terhelnek azért, hogy a 4. fejezetben megadott mechanikai tulajdonságok közül egyet vagy többet

Részletesebben

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása 1 Nyomó igénybevétel megvalósítása (nyomóvizsgálat) 2 Az anyagok viselkedése nyomó igénybevétel

Részletesebben

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Készítette:... kurzus Elfogadva: Dátum:...év...hó...nap NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő nyomásveszteségének mérése U-csöves

Részletesebben

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok Magyarkúti József Anyagvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 ANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK

Részletesebben

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai 800 Tatabánya, Búzavirág út 9. Tel.: +36-34/309-404 Fax.:+36-34/511-55. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai.1. Csavarok szilárdsági jellemzői (ISO 898-1) A csavarok szilárdsági csoportjainak jelölése az

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése 2. Rugalmas állandók mérése Klasszikus fizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv Mérést végezte: Vitkóczi Fanni Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2012. 12. 15. I. A mérés célja: Két anyag Young-modulusának

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása Nyomó igénybevétel megvalósítása (nyomóvizsgálat) Az anyagok viselkedése nyomó igénybevétel során

Részletesebben

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm. NYLTRON M 901, kék (színezett, növelt szívósságú, öntött P 6) NYLTRON GSM, szürkésfekete; (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, öntött P 6) NYLTRON NSM, szürke (szilárd kenőanyag kombinációt tartalmazó

Részletesebben

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához A rugók olyan gépelemek, amelyek mechanikai energia felvételére, tárolására alkalmasak. A tárolt energiát, erő vagy nyomaték formájában képesek

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Dr. Lovas Lászl SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2012 SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT 1. Adatválaszték pk [MPa] d [mm] b/d [-] n [1/min] ház anyaga 1 4 50 1 1440

Részletesebben

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr A 1/7 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/6 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. É 14-6/1/1 Szakképesítés,

Részletesebben

1 Mechanikai anyagvizsgálatok.

1 Mechanikai anyagvizsgálatok. 1 Mecanikai anyagvizsgálatok. 1.1 Szakítóvizsgálat A vizsgálat elve: Az S kiinduló keresztmetszetű és L kezdeti osszúságú próbatestet egytengelyű úzó igénybevétellel adott sebesség mellett addig nyújtunk,

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű

Részletesebben

Edzett acélgolyó. Vizsgálandó darab. Lenyomat. 1.ábra. Brinell keménységmérés

Edzett acélgolyó. Vizsgálandó darab. Lenyomat. 1.ábra. Brinell keménységmérés Keménységmérés A keménység a szilárd anyagok tulajdonsága és egyfajta eredő jellemző, azaz az anyag adott állapotát eredményező technológiai műveletek hatásai minősíthetők vele,illetve arányban áll a rugalmassággal,

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok - Roncsolásos vizsgálati módszerek 2 - keménységvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok - Roncsolásos vizsgálati módszerek 2 - keménységvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Magyarkúti József Anyagvizsgálatok - Roncsolásos vizsgálati módszerek 2 - keménységvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Tervezés katalógusokkal kisfeladat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Számítógépes tervezés, méretezés és gyártás (BME KOJHM401) Tervezés katalógusokkal kisfeladat Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék Ssz.:...... Név:.........................................

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) 7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) Gépek működésekor igénybevétel elületi elületi réteg belső keresztmetszet Felületi mikrogeometria (érdesség) hatással van a: kopásállóságra áradási

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia Rugók 1 / 27 Fólia 1. Rugók funkciója A rugók a gépeknek és szerkezeteknek olyan különleges elemei, amelyek nagy (ill. korlátozott) alakváltozás létrehozására alkalmasak. Az alakváltozás, szemben más szerkezeti

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

MUNKAANYAG. Rozovits Zoltán. Mechanikai, dinamikus, technológiai, metalográfiai vizsgálati módszerek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Rozovits Zoltán. Mechanikai, dinamikus, technológiai, metalográfiai vizsgálati módszerek. A követelménymodul megnevezése: Rozovits Zoltán Mechanikai, dinamikus, technológiai, metalográfiai vizsgálati módszerek A követelménymodul megnevezése: A próbagyártás technológiája A követelménymodul száma: 0203-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Peltier-elemek vizsgálata

Peltier-elemek vizsgálata Peltier-elemek vizsgálata Mérés helyszíne: Vegyész labor Mérés időpontja: 2012.02.20. 17:00-20:00 Mérés végrehatói: Budai Csaba Sánta Botond I. Seebeck együttható közvetlen kimérése Az adott P-N átmenetre

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gruber Györgyné. Roncsolásos anyagvizsgálatok 1. Szilárdsági vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Gruber Györgyné. Roncsolásos anyagvizsgálatok 1. Szilárdsági vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Gruber Györgyné Roncsolásos anyagvizsgálatok 1. Szilárdsági vizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3) Jegyzőkönyv a hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról () Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 2008-11-19, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 2008-11-26 A mérés célja A feladat két anyag

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pogonyi István. Roncsolásos anyagvizsgálatok 2. Keménységmérések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pogonyi István. Roncsolásos anyagvizsgálatok 2. Keménységmérések. A követelménymodul megnevezése: Pogonyi István Roncsolásos anyagvizsgálatok 2. Keménységmérések A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TENGELYVÉG CSAPÁGYAZÁSA, útmutató segítségével d. A táblázatban szereplő adatok alapján

Részletesebben

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352 Kalibráló készülékek Height Master Oldal 343 Check Master Oldal 347 Kalibráló eszközök Oldal 352 342 Digitális Height Master Funkciók ZERO/ABS DATA / HOLD Auto kikapcsolás (< 20 perc) Riasztás alacsony

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Jegyzőkönyv a mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 8-1-1, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-8 A mérés célja A feladat egy mágneses térerősségmérő eszköz

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak 1. feladat CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak Vetületek képzése, alkatrészrajz készítése (formátum: A4) Készítse el a gyakorlatvezető által kiadott,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez A mérési gyakorlatokra való felkészüléshez a Fizika Gyakorlatok c. jegyzet használható (Nagy P. Fizika gyakorlatok az általános és gazdasági agrármérnök hallgatók

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

1. Keménység fogalma és mérési eljárásainak csoportosítása

1. Keménység fogalma és mérési eljárásainak csoportosítása Keménységmérés. Keménység fogalma és mérési eljárásainak csoportosítása Keménység fogalma alatt az anyag ellenállását értjük a beléje hatolni igyekvő nálánál keményebb testtel (szúrószerszám) szemben.

Részletesebben

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok Készítette:....kurzus Dátum:...év...hó...nap TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése mérőperemmel 2. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Anyagismeret és anyagvizsgálat Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Mit nevezünk anyagvizsgálatnak? "Az ipar és a technika fejlődése megkívánja, hogy a gyártási folyamatok során felhasznált anyagokról minél

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1 TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1 1. A TŰZOLTÓ KAPCSOK CSOPORTOSÍTÁSA. 1.1. Típus szerint (a kapocstípusok a felhasználástól és a rendeltetéstől függően): a) tömlőkapocs

Részletesebben

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók.

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. 1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 9-17 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet

Részletesebben

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. 1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépészeti alapismeretek középszint 3 ÉRETTSÉGI VIZSGA 03. október 4. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban

Részletesebben

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 4 Szerkezetlakatos 4

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 4 Szerkezetlakatos 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

Hőkezelő technológia tervezése

Hőkezelő technológia tervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépgyártástechnológiai Tanszék Hőkezelő technológia tervezése Hőkezelés és hegesztés II. című tárgyból Név: Varga András Tankör: G-3BGT Neptun: CP1E98 Feladat: Tervezze

Részletesebben

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve.

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve. MEFA - Rugós tartók Rugós tartók A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve. Alkalmazási és beépítési esetek: a) Csővezetékek

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

52 524 01 0100 31 01 Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

52 524 01 0100 31 01 Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 4 Szerkezetlakatos 4

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 4 Szerkezetlakatos 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Height Master Oldal 345. Check Master Oldal 349. Kalibráló eszközök Oldal 354

Height Master Oldal 345. Check Master Oldal 349. Kalibráló eszközök Oldal 354 Kalibráló készülékek Height Master Oldal 345 Check Master Oldal 349 Kalibráló eszközök Oldal 354 344 Digitális Height Master Funkciók ZERO/ABS DATA / HOLD Auto kikapcsolás (< 20 perc) Riasztás alacsony

Részletesebben

Rajz 01 gyakorló feladat

Rajz 01 gyakorló feladat Rajz 01 gyakorló feladat Alkatrészrajz készítése Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható kézi működtetésű szelepház alkatrészrajzát! A feladat megoldásához szükséges fájlok: Rjz01k.ipt A feladat célja:

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KOLLÉGÁIT AZ AUTOMOTIV KIÁLLÍTÁSRA AHOL CÉGÜNK AZ

MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KOLLÉGÁIT AZ AUTOMOTIV KIÁLLÍTÁSRA AHOL CÉGÜNK AZ MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KOLLÉGÁIT AZ AUTOMOTIV KIÁLLÍTÁSRA AHOL CÉGÜNK AZ Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft. A MAJOSZ TÁRSKIÁLLÍTÓJAKÉNT JELENIK MEG. Időpont: Helyszín: 2013. november 7-8-9 (csütörtök/péntek/szombat)

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 5. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően

Részletesebben

Bevezetés a. nyúlásmérő bélyeges méréstechnikába

Bevezetés a. nyúlásmérő bélyeges méréstechnikába Bevezetés a nyúlásmérő bélyeges méréstechnikába Dr. Petróczki Károly PhD egyetemi docens, tanszékvezető Szent István Egyetem, Gödöllő, Gépészmérnöki Kar Folyamatmérnöki Intézet Méréstechnika Tanszék Petroczki.Karoly@gek.szie.hu

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

KÖTÉSEK FELADATA, HATÁSMÓDJA. CSAVARKÖTÉS (Vázlat)

KÖTÉSEK FELADATA, HATÁSMÓDJA. CSAVARKÖTÉS (Vázlat) KÖTÉSEK FELADATA, HATÁSMÓDJA. CSAVARKÖTÉS (Vázlat) Kötések FUNKCIÓJA: Erő vagy nyomaték vezetése relatív nyugalomban lévő szerkezeti elemek között. OSZTÁLYOZÁSUK: Fizikai hatáselv szerint: Erővel záró

Részletesebben

N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép. 118 2011.11.30. A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása:

N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép. 118 2011.11.30. A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása: N I. 02 B A mérés eszközei: Számítógép Gerjesztésszabályzó toroid transzformátor Minták Mágneses anyagvizsgálat G ép. 118 A mérés menetének leírása: Beindítottuk a számtógépet, Behelyeztük a mintát a ferrotestbe.

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

VRV Xpressz Használati Útmutató

VRV Xpressz Használati Útmutató VRV Xpressz Használati Útmutató A programmal néhány perc alatt nem csak 5-6 beltéri egységes munkákat, hanem komplett, 3-400 beltéri egységgel rendelkez irodaházakat, szállodákat is meg lehet tervezni.

Részletesebben

Féknyereghez használt ötvözött alumínium (7075T6) rugalmassági modulusa VEM vizsgálatokhoz

Féknyereghez használt ötvözött alumínium (7075T6) rugalmassági modulusa VEM vizsgálatokhoz Féknyereghez használt ötvözött alumínium (7075T6) rugalmassági modulusa VEM vizsgálatokhoz Á. Horváth 1, I. Oldal 2, G. Kalácska 1, M. Andó 3 3 1 2 Gépipari Technológiai Intézet, Szent István Egyetem,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. (regionális) forduló 2006. február 17... Helyszín fejbélyegzője Versenyző Pontszám Kódja Elérhető Elért Százalék. 100..

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben