Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata"

Átírás

1 Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata 215 A szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak leggyakoribb eljárásai a következők: -szakítóvizsgálat -keménységmérés -zömítési vizsgálat: nyomó igénybevétel vizsgálata, -hajlító vizsgálat, -a fárasztóvizsgálat: ismétlődő igénybevétel hatásának vizsgálata, -az ütőmunka vizsgálata: ütésszerű terhelés elleni ellenállás vizsgálata Charpy-ütőművel illetve ennek hőmérsékletfüggése: átmeneti hőmérséklet meghatározása, -kopásvizsgálat, A gyakorlaton szakítóvizsgálatot és keménységmérést fogunk végezni. Keménységmérési eljárások A keménységen a szilárd anyagoknak egy behatoló testtel szemben tanúsított ellenállását értjük. A keménység fontos anyagjellemző, segít annak eldöntésében, hogy egy anyag bizonyos helyen alkalmazható, vagy nem; azonkívül a keménységből következtetni lehet az adott anyag szakítószilárdságára. Egy adott anyag felhasználásánál sokszor funkciószétválasztásra van szükség: pl. egy fogaskeréknél az anyag belseje legyen szívós a fogtöréssel szembeni ellenállás miatt, a külső felülete pedig legyen kemény a másik fogaskeréken való legördülés okozta felületi nyomás hosszú távú elviselésére. A külső réteg keményítését kéregedzési eljárásokkal végzik, ennek ellenőrzésére szolgálhat a keménységmérés. 1.1 Brinell keménység mérése [1] Ez a keménységmérési módszer: szúró típusú módszer, melynek keretei között egy D (mm) átmérőjű acélgolyót F (N) erővel nyomunk a mérendő felületbe. A terhelőerőt állandó értéken tartjuk, majd a terhelőerőt megszüntetve a szerszám által létrehozott gömbsüveg alakú lenyomat d (mm) átmérőjét lemérve a 2*,12* F HB (1) képlettel kiszámoljuk a keménységet, 2 2 D( D D d ) A Brinell-féle keménység értéke a nyomóerő és a lenyomat felületének hányadosa. A gyakorlaton alumínium lemez keménységét vizsgáljuk. A terhelési tényező (K=5 N/mm 2 alumíniumnál) és a terhelő golyó átmérője (2,5mm) alapján a terhelőerő 36,5N (31,2kp). A terhelés ideje alumíniumnál 3s. A benyomódás átmérőjét mérőmikroszkóppal mérjük. 1. ábra: a Brinell keménységmérés elve 1

2 A mérés lépései: A keménységmérőt csak az oktató kezelheti. 1. A próbatestet a keménységmérő asztalára helyezzük, 2. A keménységmérő asztalát a forgatótárcsával megemeljük annyira, hogy a mérőóra kismutatója a következő jelzésig mozduljon el, 3. Majd a terhelést a berendezés jobb oldalán található kar lefelé mozgatásával a próbatestre adjuk. A terhelés 36,5N (31,2kp), mely a mozgató karnál leolvasható (a kp-ban mért terhelés!), 4. A terhelést 3 sec-ig a próbatestre adjuk, 5. A szükséges idő után az asztalt a próbatesttel együtt lesüllyesztjük, eltávolítjuk a nyomószerszámtól, 6. A próbatestet elvesszük a mérőberendezés asztaláról és kézi mikroszkóppal megmérjük a lenyomat átmérőjét: A mikroszkópban található skála -vonalát a lenyomathoz érintjük a mikroszkóp mozgatásával és a skálán leolvassuk a megfelelő értéket (a skálán egy osztás,1 mm). A keménységet mértékegység nélküli számnak kell tekinteni. A fémek Brinell- keménységét számértékével, HB jellel kell jelölni és ki kell egészíteni a vizsgálat jellemzőit meghatározó számértékekkel, melyeket egymástól törtvonallal választunk el és a következő sorrendben tüntetjük fel: - golyó átmérője mm-ben, - vizsgálati terhelés N-ban, - terhelési idő sec-ban. Pl.: 185 HB 5/75/2 = a 185 HB értéket 5mm-es golyóátmérővel mérve, 75 N vizsgálati terheléssel és 2 másodperc terhelési idő mellett kaptuk. Ezek az adatok teszik lehetővé a mérés megismételhetőségének és reprodukálhatóságának biztosítását. A Brinell keménységmérés a terhelőerő és a lenyomatkészítő golyó átmérőjének változtatásával széles körben alkalmazható különböző anyagoknál, a beállításokra, kiértékelésre vonatkozólag ajánljuk az [1] szakirodalmat. Megjegyezzük, hogy a keménységmérés eredménye függ a mérés helyétől, más forrásokból eredően is mérési bizonytalanság terheli, mint minden mérést, ezért általában több mérésből átlagértéket és mérési bizonytalanságot kell számolni Rockwell keménységmérés A Rockwell keménységmérés a műszer skálájáról való közvetlen leolvashatósága miatt rendkívül gyors, ezért gyártásközi ellenőrzésre is kiválóan alkalmas [2] A különböző Rockwell-eljárások szúrószerszámát és terheléseit az 1. táblázat tartalmazza. A 2. ábra a Rockwell B és a Rockwell C eljárás lépéseit mutatja. 1. Táblázat :a Rockwell féle keménységmérési eljárások [2] 2

3 2. ábra A Rockwell B és a Rockwell C eljárás lépései (első ábrák: előterhelés hatása, második ábrák: főterhelés hatása, harmadik ábrák: főterhelés levétele utáni deformáció) Mérési feladat: Rockwell-C keménységmérés A mérés menete az alábbiakban eltér a Brinell-féle keménységmérés menetétől: -itt a szúrószerszám 12-fokos gyémánt kúp, -a keménység értéke a szerszám elmozdulásából számítható, amit. a mérőóra közvetlenül mutat, tehát azonnal leolvasható, -a terhelés két részből tevődik össze, egy 98 N előterhelésből és 1373 N főterhelésből. A mérés lépései: A keménységmérőt csak az oktató kezelheti. Szerszámacélt vizsgálunk, a próbatest sorszámát a jegyzőkönyvben rögzítjük. 1. A próbatestet a 12 -os gyémántkúppal felszerelt mérőberendezés asztalára helyezzük, 2. Az asztalt megemeljük addig, míg a mérőóra kismutatója a piros jelzésig nem ér, ezzel ráadjuk a 98 N-os (1 kp) előterhelést 3. A mérőóra skálájának forgatásával a nagymutatóhoz állítjuk a C skála pontját, 4. Ráadjuk a 1373 N-os (14 kp) terhelést, 5. Addig várunk, míg a műszer nagymutatója meg nem áll (3 sec.), A főterhelés okozta deformáció akkor végleges, ha már a szúrószerszám behatolása az anyagba megszűnik. 6. A fő terhelés levétele után az előterhelési erő mellett mérjük a behatolás mélységét. A keménység a műszerről közvetlenül olvasható le: a belső skálán a nagymutató által mutatott HRC értéket leolvassuk, 7. A berendezés asztalát lesüllyesztjük, 8. Kivesszük a próbatestet. Áttekintésül közöljük a vizsgálatban alkalmazott terheléseket annak alátámasztására, hogy a gép oldalán a teljes terhelést 15 kp-ra kell beállítani: Előterhelés: Főterhelés Teljes terhelés (Előterhelés+ Főterhelés): 98 N (1 kp) 1373 N (14 kp) 1471 N (15 kp) A HRC vizsgálatnál a közvetlen leolvashatóság ára az, hogy puhább anyagokat nem lehet vele mérni, a nagy terhelés és a gyémánt kúp szúrószerszám miatt. A mérésen szereplő két keménységmérő gép univerzális: a szúrószerszámtól és a mérési elvtől függően mind Brinell, mind Rockwell keménységmérésre alkalmasak, tehát a gép megnevezéséhez a mérési táblázatba csak keménységmérő gép írandó. A gépekben emelőkaros erőfokozó mechanizmus biztosítja a nagy vizsgálati terhelés létrehozását, azonkívül olajjal töltött munkahengeres csillapítás teszi lehetővé a fokozatos terhelés ráadást a munkadarabra, ami a mutató lassú elfordulásából vehető észre. A különböző módszerrel mért keménység értékek összehasonlítására, csak tapasztalati összehasonlító skálák léteznek (a labor falán is található egy ilyen összehasonlító táblázat), egzakt képletekkel nem lehet az értékeket átszámolni. 3

4 A többi keménységmérési módszer bemutatása nem fér be a gyakorlat keretei közé, Ezeket röviden felsoroljuk: Vickers keménységmérési eljárás: 136-fokos lapszögű gyémánt gúla segítségével, Mikro-Vickers eljárás: csiszolaton a szövetszerkezet összetevőinek keménysége határozható meg vele, ezt a vizsgálatot mikroszkóp alatt kis terheléssel végzik, Poldi-kalapáccsal történő mérés: dinamikus mérés: ha nincs keménységmérő gép a vizsgálat helyszínén, vagy a nagyobb méretű alkatrészt nem lehet a Brinell/Rockwell keménységmérő tálcájára felhelyezni, akkor célszerű alkalmazni. Ez a mérés összehasonlítja egy ismert keménységű etalonon mért, és a próbatesten mért benyomódás átmérőjét, ebből lehet kiszámolni a keménységet. Shore-keménységmérés: rugalmas anyagok keménységének mérésére szolgál. Szakítóvizsgálat [1] Sokféle eljárás létezik anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálatára, ezek között a legtöbb információt a szilárdsági jellemzőkről a szakítóvizsgálat adja. Szerkezetek igénybevételre való méretezésénél fontos a felhasznált anyag mechanikai tulajdonságainak ismerete: legtöbbször nem megengedett a maradó deformáció: ezt úgy érik el, hogy az anyagban az egyenértékű feszültség folyáshatár alatti legyen, a megengedett feszültséget úgy kapjuk, hogy a szakítóvizsgálatból származtatható folyáshatár értékét elosztjuk egy biztonsági tényezővel. A szakítóvizsgálat egy egytengelyű húzóvizsgálat, mely állandó igénybevételi sebességgel a próbatest elszakadásáig tart. A szakítógép segítségével a terhelőerőt egy keretszerkezetbe épített erőátviteli rendszer adja át a próbatestnek, a vizsgálat során az erő-próbatest megnyúlás függvényt regisztráljuk: ez a szakítódiagram. A szakítódiagram jellegzetes szakaszait lágyacél szakítódiagramján (3. ábra) szokás szemléltetni. 3. ábra Lágyacél szakítódiagramja F- l és feszültség-relatívnyúlás koordinátarendszerben [1] I. szakasz a rugalmas szakasz: az erő és a megnyúlás között lineáris kapcsolat van, és ha ezen a szakaszon levesszük a terhelést a próbatestről, akkor az visszanyeri az eredeti hosszát: tehát csak rugalmas alakváltozás van. Ha képezzük a függőleges tengelyen a húzófeszültséget: az erőt a próbatest keresztmetszetével osztva: F N N R vagy (2) mértékegysége Pa vagy MPa 2 2 A m mm és a vízszintes tengelyen a relatív nyúlást: a megnyúlást a próbatest kezdeti l jeltávolság hosszával osztva: l (3) mértékegység nélküli szám l 4

5 akkor kapjuk a 3. ábrasor 2. ábráját, amely a fenti fajlagos mennyiségeket alkalmazva, egy adott összetételű anyagra a próbadarab keresztmetszetétől függetlenül mindig azonos ábra. A görbén a függőleges tengelyen helyett R a feszültség jele, a mérnöki rendszer mennyiségeként. Visszatérve a szakítódiagram I. szakaszára, itt érvényes és között a Hooke-törvény összefüggése: E (4), ahol E anyagjellemző: a Young-féle rugalmassági modulus. Azt mutatja, hogy a rugalmas alakváltozás tartományában mekkora az anyag ellenállása a deformáló erővel szemben. (Azaz a hétköznapi rugalmasság fogalommal szemben a nagy rugalmassági modulusz a nehezen nyújtható anyagot jelenti, ld. 2.táblázat.) E mértékegysége MPa, vagy GPa, ez a mennyiség a szakítódiagramból kiszámolható a következők szerint: A szakítódiagram kezdeti egyenes szakaszán összetartozó F és l értékpárt olvasunk le. Az eredeti keresztmetszet (A) és jeltávolság (l) ismeretében a (2) és (3) képlettel számoljuk a feszültséget és a relatív nyúlást, majd a (4) képletből kifejezve a Young modulust. A szakítógörbe II. szakasza a folyási szakasz: a folyási erőt, vagy a hozzá tartozó folyási feszültséget elérve a próbatest maradó alakváltozást szenved. Lágyacélt vizsgálva a folyás kezdete után a terhelőerő lecsökken: így felső: Feh és alsó Fel folyási erő különböztethető meg. Alumíniumnál, réznél és ólomnál, sokszor ezek ötvözeteinél nem jelentkezik a folyást jelentő görbeszakasz (4.b. ábra). Ekkor egyezményes folyáshatárt használunk melynek definíciója: terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár (Rp): az a feszültség, ahol a nem arányos nyúlás megegyezik a nyúlásmérő mérőhosszának (L) előírt százalékával. Most az Rp,2-t használjuk egyezményes folyáshatárként, tehát a nem arányos (=maradandó) nyúlás a nyúlásmérő mérőhosszának (L),2 % alakváltozáshoz tartozó feszültséget nevezzük a vizsgált fém folyáshatárának. Mivel a gyakorlaton szereplő alumínium ötvözet próbatest L hossza 3 mm, ennek,2 %-a,6 mm ez még tízszeres nagyításban is a vonalvastagság méretét adja, ezért az egyezményes folyáshatárt a szakítódiagram kezdeti, lineáris szakaszára illesztett egyenestől való eltérés pontjának erő skálára való kivetítése adja (ld. 7. ábra) A szakítógörbe III. szakasza az egyenletes, maradó nyúlás szakasza, mely a maximális erőig tart. A szakítógörbe IV. szakasza a kontrakció szakasza: a maximális erő elérésekor a próbatest leggyengébb keresztmetszetén erősebben nyúlik, ezért a keresztmetszet azon a helyen lecsökken: ez a kontrakció jelensége. A lecsökkent keresztmetszet helyén a próbatest erősen megnyúlik, ezért lecsökken a húzóerő, végül elszakad a próbatest. A próbatest szakadása előtti pillanatban a megnyúlás Lu nagyságú. Mivel a szakítógörbe tengelyein erő és megnyúlás található: ezek szorzata energia mennyiséget ad, ebből következik, hogy a szakítógörbe alatti terület megadja, mennyi energia kell a próbatest elszakításához. A 4.a ábrán minél nagyobb a görbe alatti terület, annál szívósabb az anyag. 4. ábra a) acélok szakítódiagramjai b) nem vas fémek szakítódiagramjai [1] 5

6 2. táblázat Fémes anyagok szilárdsági jellemzői [1] 2. Szakítódiagram felvétele A szakítódiagram felvételét egy mérőcsoport közösen végzi el. A szakítógépet csak az oktató kezelheti, a mérőprogramot az oktató engedélyével a hallgatók is. A szakítógép erővel- és megnyúlással arányos jelét a gépre szerelt 1-1 mérőérzékelő továbbítja a számítógépben elhelyezett mérésfeldolgozó kártyának. A kártyák által adott jeleket Labview programba olvassuk be, ahol erő-megnyúlás függvényt kapunk. A Labview grafikus programozói környezetben készült mérőprogramot az oktató elindítja 5. ábra A mérőprogram A "Mérés folyamatban" zöld kijelző lámpa mutatja, hogy elindult a mintavételezés. Mérés közben a felületen nem látjuk a mért adatokat. A mérés leállítása után a program megkérdezi, hogy milyen nevű fájlba mentse a mért adatokat (ld. később), majd ezután megjeleníti a mért adatokból rajzolt grafikont. Itt lehetőség van két kurzorral való mérésre. A sárga (Kurzor 1) és piros (Kurzor 2) kurzorokat egérrel lehet mozgatni. A kurzort úgy állítottuk be, hogy a vízszintes és függőleges vonalának metszéspontja mindig valamelyik mérési ponton legyen. Az ehhez tartozó koordinátapár a grafikon alatti kis táblázatban leolvasható (Nyúlás (μm) és Erő (N), mindkettőt egy tizedes jegy pontossággal menti). 6

7 A szakítódiagram felvételéhez a szabványos próbatestet elő kell készíteni! A próbatest lehet hengeres alakú vagy lemezből kimunkált, mi az utóbbit választjuk. A kapott Alumínium lemezt satuba fogva reszelő segítségével a rajzon megadott méretű és alakú próbatestet alakítjuk ki: L a A b l c L 6. ábra A szakító próbatest kialakítása A méretek meghatározásához a következő összefüggéseket használjuk: Vizsgálat előtt: A lemez vastagsága: a = 2 mm, A középső rész szélessége: b = 14 mm (kb. erre az értékre kell reszelni) jeltávolság: l k A 5,65 a. b a próbatest középső, egyenletes keresztmetszetű szakaszának hossza: l c l,5 A l 1, 5 ab 1 Az l,lc hossz értékeket a próbatesten bejelöljük egy tolómérő és karctű segítségével, A mérés menete 1. A próbatestet a mérőberendezés pofái közé fogjuk 2. Beállítjuk a szakítógép mérőórájának mutatóit -ra 3. A programban a gyakorlatvezető lenyomja a Mérés Start gombot. 4. Az indítókar lefelé mozgatásával elkezdjük a próbatest szakítását, 5. A fekete mutató a pillanatnyi terhelést mutatja, a piros mutató pedig a legmagasabb terhelésnél megáll (ez egy passzív, un. vonszolt mutató), a megfelelő skáláról olvashatjuk le a maximális erőt (Fm),. 6. A munkadarab elszakadása után gyakorlatvezető lenyomja a Mérés Stop gombot. 7. A program kérésére adjunk nevet a mérési eredményeket tartalmazó fájlnak. 8. Másoljuk le magunknak a mérési eredményeket tartalmazó állományt a számítógépről pendrájvra (lehetőleg előzőleg ellenőrzött vírusmentes pendrájvot hozzunk). Mérési adatok mentése A program a fájl kiterjesztését automatikusan.csv -nek adja meg, ezen ne változtassunk! A program alapból a D:\szakito\meresek mappába kínálja fel a mentés helyét, ezt a jó szokását is fogadjuk el! Erre a mappára mutató linket az asztalon is elhelyeztünk "Mérések" névvel. A mérés végeztével ne felejtsük el innen kimásolni saját hordozóeszközünkre a fájlunkat! Fájlnévnek célszerű olyat választani, amiből kiderül, hogy miről-kiről-mikor is van szó - tehát pl. szakito_alu_kis_joska_215jan25.csv vagy hasonló. (Ne essünk abba a hibába, hogy "az asdf.csv-ről úgyis tudni fogom egy hét múlva, hogy mi az"!)a program a mérési adatokat CSV (Comma Separated Values) formátumú fájlba menti el. Ez egy szöveges állomány, amelyben az mért értékek számként (ASCII-ban) vannak tárolva. 7

8 A formátum eredeti változata (nemzetközi) tizedespontokat használ és az egyes oszlopokat vesszővel (,) választja el, a sorok végén soremelés van. Ezt a formátumot (.csv kiterjesztéssel) az angol vagy egyéb külföldi regionális beállítású Excel (stb.) közvetlenül be tudja olvasni (elég, ha duplán kattintunk a.csv fájlra). A magyar regionális beállítású Excelhez a formátumon változtatni kell: az oszlopok közti vesszőt pontosvesszőre cseréljük (;), a tizedespontot pedig vesszőre. A sorrend fontos ez esetben! A szakítógépes mérő program jelenleg a magyar beállítás szerinti CSV fájlt készít. (Igény szerint egyszerű text módú szerkesztővel (pl. Notepad) két keres-cserél művelettel a kétféle formátum egymásba átváltható). Jelen mérésben két oszlopot ment, az első oszlopban a megnyúlás (mikrométerben vett) értékei, a második oszlopban az erő (newtonban vett) értékei szerepelnek. Ha minden adatot egy oszlopban látunk, akkor az Excelünk a másik regionális formátumra van állítva. Példa a mérési eredményekre (részlet a fájlból), ahol az első szám a nyúlás, a második az erő: 326,;26,2 344,8;33, 364,5;41,9... A grafikon Excelben való megjelenítéséhez jelöljük ki mindkét oszlopot, majd kattintsunk a grafikon létrehozása ikonra (diagram varázsló), itt válasszuk a "Pont (XY)" opciót; ezen belül javasolt valamelyik összekötött adatpontos változatot választani. Ne felejtsünk el a tengelyekhez mennyiséget és mértékegységet (feliratot) rendelni, szükség esetén a skálaosztáson állítani! Fm F e szakadás Fc l 7. ábra Az Excel programmal ábrázolt szakítódiagram példa (szándékosan értékek nélkül). A diagramról leolvasható értékek: Fm: maximális erő, Fe: egyezményes folyáshatár erő, Fc: törési erő, l: a próbatest megnyúlása. A szakító diagram kezdeti nem lineáris szakaszát melyet valószínűleg a próbatest befogóknál fellépő kismértékű csúszása okoz - nem vesszük figyelembe, hiszen tudjuk, hogy az anyagok szakítógörbéinek kezdeti szakasza lineáris. 8

9 PZO gy. Koordináta mérő mikroszkóp Fenti kép: próbatest szakadás utáni keresztmetszeti adat: au vastagság mérése (mikroszkóp okulár kép) Alsó kép: mérőorsó századmilliméteres osztásokkal A próbatest szakadás utáni au vastagságának mérése tolómérővel nem megoldható, mert szemmel alig látható néhány tized mm-es méretről van szó, ezért ezt koordináta mérő mikroszkóppal határozzuk meg. Az elszakított mintát derékszögben meghajlítjuk, a mikroszkóp alatt a szakítási felületet élesre állítjuk. A szálkeresztet a szakadási sáv egyik, majd másik oldalára illesztve, a kapott két mérőorsó állást kivonva kapjuk meg, ld. fenti ábrák. 9

10 Vizsgálat után kiszámolandó értékek: Az oktatóra van bízva, hogy a programablakból, vagy az otthon készített Excel táblázatból megállapított értékeket használ a számítások bemeneteként Fm, Rp,2,Fc, l tekintetében, de az Excel táblázatos kiértékelést mindenképpen be kell adni a hallgatónak a jegyzőkönyvvel együtt! A feszültség és alakváltozás értékek: R Egyezményes folyáshatár: F A Szakítószilárdság: Kontrakciós feszültség: e p,2 MPa MPa c MPa Ahol a szakítódiagramból: Fm Fc Fe A Au m F m a maximális erő, a törési erő, az egyezményes folyáshatár erő a próbatest kezdeti keresztmetszete a próbatest szakadás utáni keresztmetszete A Fajlagos nyúlás: F l u l c A l 1% u Kontrakció: A A A u 1% l a próbatest kezdeti jeltávolság hossza lu a próbatest szakadása előtti pillanatban a jeltávolság hossza l= lu-l is behelyettesíthető a fajlagos nyúlás lu l l képletébe, így 1% 1% l l A gép által rajzolt szakítódiagramról néhány pont felhasználásával, mm-papíron készítsen arányos nagyítású ( : ) szakítódiagramot! Ugyanez ábrázolható excelben is. Szorgalmi feladat: Young modulus kiszámítása Ellenőrző kérdések: 1. Mi a keménység definíciója? 2. Sorolja fel a Brinell keménységmérés lépéseit! 3. Sorolja fel a Rockwell keménységmérés lépéseit! 4. A Brinell és a Rockwell keménységmérés miben különbözik egymástól? Legalább két eltérést soroljon fel és részletezzen! 5. A Brinell keménység megadásánál milyen jellemző mennyiségeket kell még megadni a keménység pontos meghatározásához? 6. A szakítógép által lerajzolt diagram tengelyein milyen mennyiségek vannak? 7. Mi a Hooke törvény képlete? 8. Milyen szakaszai vannak a szakítógörbének, mi a folyáshatár, kontrakció jelensége? 9. Milyen mennyiségek számíthatók a szakítóvizsgálatból (képletek)? 1. Mi a húzófeszültség definíciója, milyen képletet alkalmazunk kiszámításához, ha a feszültséget MPa-ban akarjuk megkapni? 11. Mi a relatív nyúlás definíciója, milyen képletet alkalmazunk kiszámításához, ha ezt l maradó nyúlásból %-ban akarjuk megkapni, Felhasznált, és ajánlott irodalom: [1] Dr. Czél György-Kollár Mariann: Anyagvizsgálati Praktikum Sunplant kiadó, Miskolc, 28. [2] Varga-Tóth-Pluvinace: Anyagok károsodása és vizsgálata különböző üzemi körülmények között. Keménységmérés Miskolc, 1999 [3] Solymossyné Kalmár Emília: Mechanikai mérések segédlet, Óbudai Egyetem Kandó Kar MTI 1

11 Jegyzőkönyv Mechanikai mérések Mérést végezte: (név, neptun kód, labor kurzus Gyakorlatvezető: Mérés ideje: Érdemjegy: 1. Brinell keménységmérés A mérés menetének leírása: A mérés során alkalmazott eszközök: Sorsz. Megnevezés Gyártó Eszköz típusa Mért értékek, a mérés kiértékelése: Kiindulási adatok: Mérési adat: Mérés kiértékelése: Próbatest jele: D (golyó átmérő): F (vizsgálati terhelés) értéke N-ban mérve: d (lenyomat átmérője): Brinell keménység értéke: A mérés kiértékelésekor alkalmazott összefüggések: (alkalmazott összefüggések és a számértékek behelyettesítése) A vizsgálat jellemzőinek rövid megadása: Az eredmények értékelése, tapasztalatok: 11

12 2. Rockwell keménységmérés A mérés menetének leírása: (szöveges leírás) A mérés során alkalmazott eszközök: Sorsz. Megnevezés Gyártó Eszköz típusa Mért értékek, a mérés kiértékelése: Kiindulási adatok: Mérési adat, mérés kiértékelése: Próbatest jele: A lenyomat készítő szerszám anyaga, alakja és mérete: F (előterhelés) értéke N-ban mérve: F (vizsgálati terhelés) értéke N- ban mérve: Rockwell keménység értéke: Az eredmények értékelése, tapasztalatok: 3. Szakító vizsgálat A mérendő alkatrész rajza és méretei a vizsgálat előtt: (méretezett szabadkézi rajz) A mérés menetének rövid leírása: A mérés során alkalmazott eszközök: Sorsz. Megnevezés Gyártó Eszköz típusa

13 Mért értékek, a mérés kiértékelése: A pendrájvon hazavitt adatpárokból otthon Excel programmal el kell készíteni a beskálázott Szakítódiagramot, és ezt is be kell adni, rajta az összes jellemző érték megjelölésével. Kiindulási adatok: a lemezvastagság b lemez szélesség A kiindulási keresztmetszet: l jeltávolság lc állandó keresztmetszetű szakasz hossza: Vizsgálat alatt. Fe (egyezményes folyáshatár erő): Fm (legnagyobb terhelés): Fc (terhelés a szakadáskor): Vizsgálat utáni mért adatok: au (szakadás utáni a érték): bu (szakadás utáni b érték): Au (keresztmetszet a szakadás helyén): A mért adatok alapján számított értékek: lu (l megnyúlt értéke): l=lu-l megnyúlás Rp,2 (egyezményes folyáshatár) MPa-ban: σm (szakítószilárdság) MPa-ban: σc (kontrakciós feszültség)mpa: ε (fajlagos nyúlás) %-ban: Ψ (kontrakció) %-ban: A mérés kiértékelésekor alkalmazott összefüggések: (alkalmazott összefüggések és a számértékek behelyettesítése) Az eredmények értékelése, tapasztalatok: 13

Villamosipari anyagismeret

Villamosipari anyagismeret Villamosipari anyagismeret Mechanikai mérések Fémek keménységének vizsgálata 1. Brinell-féle keménységmérés A mérést minden hallgató egyedül végzi! A mérés lépései: 1. A próbatestet a keménységmérő asztalára

Részletesebben

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet

Részletesebben

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézet Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Mechanikai anyagvizsgálat 2. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Készült: Dr. Krállics György (BME,

Részletesebben

Elsőként ellenőrizzük, hogy a 2,5mm átmérőjű golyóval vizsgálható-e az adott vastagságú próbadarab.

Elsőként ellenőrizzük, hogy a 2,5mm átmérőjű golyóval vizsgálható-e az adott vastagságú próbadarab. 1 Keménységmérés minta példa Brinell keme nyse gme re s minta pe lda A Feladat: Határozza meg a kapott próbadarab Brinell keménységét HPO 250-es típusú keménység mérőgép segítségével. A méréssorán a próbadarab

Részletesebben

BME ANYAGTUDOMÁNY ÉS. Mechanikai anyagvizsgálat. Szakítóvizsgálat. A legelterjedtebb roncsolásos vizsgálat

BME ANYAGTUDOMÁNY ÉS. Mechanikai anyagvizsgálat. Szakítóvizsgálat. A legelterjedtebb roncsolásos vizsgálat BME ANYAGTUDOMÁNY É TECHNOLÓGIA Anyagismeret TANZÉK Mechanikai anyagvizsgálat Dr. Lovas Jeno jlovas@eik.bme.hu Dr. Krállics György krallics@eik.bme.hu zakítóvizsgálat A legelterjedtebb roncsolásos vizsgálat

Részletesebben

2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés

2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat 2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat,

Részletesebben

Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 215/16 Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk Dr. Krállics György krallics@eik.bme.hu Az előadás fő pontjai Bevezetés Rugalmas és képlékeny alakváltozás Egyszerű igénybevételek

Részletesebben

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) KEMÉNYSÉGMÉRÉS

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) KEMÉNYSÉGMÉRÉS Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) KEMÉNYSÉGMÉRÉS Elméleti áttekintés Az anyag képlékeny alakváltozással, különösen valamely mérőszerszám beatolásával, szembeni ellenállását keménységnek nevezzük.

Részletesebben

Szakítógép használata

Szakítógép használata Szakítógép használata A gép adatai Modell: Tira test 2300 Gyártási év: 2009 Tápfeszültség: 400 V; 50 60 Hz Méréshatár: ± 100 kn Sebesség tartomány: 0,01-600 mm/min A gép fontosabb részei Kezelő Befogó

Részletesebben

Atomerőművi anyagvizsgálatok. 2. előadás: Roncsolásos anyagvizsgálati eljárások elvének ismertetése I. rész (a jegyzet 4.

Atomerőművi anyagvizsgálatok. 2. előadás: Roncsolásos anyagvizsgálati eljárások elvének ismertetése I. rész (a jegyzet 4. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai Intézet (NTI) Atomerőművi anyagvizsgálatok 2. előadás: Roncsolásos anyagvizsgálati eljárások elvének ismertetése I. rész (a jegyzet

Részletesebben

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ANYAGSZERKEZETTAN ÉS ANYAGVIZSGÁLAT SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

ANYAGSZERKEZETTAN ÉS ANYAGVIZSGÁLAT SZAKÍTÓVIZSGÁLAT AYAGSZEKEZETTA ÉS AYAGVIZSGÁLAT SZAKÍTÓVIZSGÁLAT A szakítóvizsgálat az egyik legrégebbi, legelőször szabványosított roncsolásos anyagvizsgálat. Az első szakítókísérleteket Leonardo Da Vinci végezte kb.

Részletesebben

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk 1-2

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk 1-2 ANYAGTUDOMÁNY É TECHNOLÓGIA TANZÉK Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 5/6 Mechanikai tulajonságok és vizsgálatuk 1- Dr. Krállics György krallics@eik.bme.hu 1 Az előaás fő pontjai Bevezetés Rugalmas és

Részletesebben

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban Rózsahegyi Péter laboratóriumvezető Tel: (46) 560-137 Mob: (30) 370-009 Műszaki Kockázatmenedzsment Osztály Mechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Polimer anyagvizsgálat Név: Neptun kód: Dátum:. Gyakorlat célja: 1. Műanyagok folyóképességének vizsgálata, fontosabb reológiai jellemzők kiszámítása 2. Műanyagok Charpy-féle ütővizsgálata

Részletesebben

Szakítás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK SZAKÍTÓVIZSGÁLATA

Szakítás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK SZAKÍTÓVIZSGÁLATA A1 Változat: 4. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK Szakítás POLIMEREK SZAKÍTÓVIZSGÁLATA A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON KELL ELLENŐRIZNI!

Részletesebben

Szakítás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK SZAKÍTÓVIZSGÁLATA

Szakítás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK SZAKÍTÓVIZSGÁLATA A1 Kiadva: 2014. február 7. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK Szakítás POLIMEREK SZAKÍTÓVIZSGÁLATA A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

4. Fogalommeghatározások

4. Fogalommeghatározások A vizsgálat elve A vizsgálat lényege, hogy egy próbatestet húzó igénybevétellel - általában szakadásig - terhelnek azért, hogy a 4. fejezetben megadott mechanikai tulajdonságok közül egyet vagy többet

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1 12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1 Ömledék reológia Viszkozitás Newtoni folyadék, nem-newtoni folyadék Pszeudoplasztikus, strukturviszkózus közeg Folyásgörbe, viszkozitás görbe

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Tanulmányozza a.3.6. ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Az alakváltozás mértéke hajlításnál Hajlításnál az alakváltozást mérnöki alakváltozási

Részletesebben

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai 800 Tatabánya, Búzavirág út 9. Tel.: +36-34/309-404 Fax.:+36-34/511-55. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai.1. Csavarok szilárdsági jellemzői (ISO 898-1) A csavarok szilárdsági csoportjainak jelölése az

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Készítette:... kurzus Elfogadva: Dátum:...év...hó...nap NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő nyomásveszteségének mérése U-csöves

Részletesebben

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása 1 Nyomó igénybevétel megvalósítása (nyomóvizsgálat) 2 Az anyagok viselkedése nyomó igénybevétel

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Anyagvizsgálatok gyakorlat I. Viszkozitás mérése Höppler-féle viszkoziméterrel A mérés megkezdése

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése 2. Rugalmas állandók mérése Klasszikus fizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv Mérést végezte: Vitkóczi Fanni Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2012. 12. 15. I. A mérés célja: Két anyag Young-modulusának

Részletesebben

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok Magyarkúti József Anyagvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 ANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról

Részletesebben

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása Nyomó igénybevétel megvalósítása (nyomóvizsgálat) Az anyagok viselkedése nyomó igénybevétel során

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv (-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv Készítette:,... Beadás ideje:.. 9. /9 A mérés leírása: A mérés során különbözõ alakú és anyagú rudak Young-moduluszát, valamint egy torziós szál torziómoduluszát akarjuk

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba

Részletesebben

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához A rugók olyan gépelemek, amelyek mechanikai energia felvételére, tárolására alkalmasak. A tárolt energiát, erő vagy nyomaték formájában képesek

Részletesebben

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm. NYLTRON M 901, kék (színezett, növelt szívósságú, öntött P 6) NYLTRON GSM, szürkésfekete; (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, öntött P 6) NYLTRON NSM, szürke (szilárd kenőanyag kombinációt tartalmazó

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek

Méréselmélet és mérőrendszerek Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM befogott tartó ÓE-A15 alap közepes haladó CATIA V5 CAD,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladat 2 pont (Feleletválasztás) Témakör: Közlekedési ismeretek Húzza alá a helyes választ, vagy karikázza be annak betűjelét!

Részletesebben

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Dr. Lovas Lászl SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2012 SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT 1. Adatválaszték pk [MPa] d [mm] b/d [-] n [1/min] ház anyaga 1 4 50 1 1440

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/202 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr A 1/7 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/6 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. É 14-6/1/1 Szakképesítés,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

1 Mechanikai anyagvizsgálatok.

1 Mechanikai anyagvizsgálatok. 1 Mecanikai anyagvizsgálatok. 1.1 Szakítóvizsgálat A vizsgálat elve: Az S kiinduló keresztmetszetű és L kezdeti osszúságú próbatestet egytengelyű úzó igénybevétellel adott sebesség mellett addig nyújtunk,

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép, ceruza, körző, vonalzó.

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép, ceruza, körző, vonalzó. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 10 Szerszámkészítő Tájékoztató

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű

Részletesebben

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR Az acél szakító diagrammja Lineáris szakasz Arányossági határnak

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

Edzett acélgolyó. Vizsgálandó darab. Lenyomat. 1.ábra. Brinell keménységmérés

Edzett acélgolyó. Vizsgálandó darab. Lenyomat. 1.ábra. Brinell keménységmérés Keménységmérés A keménység a szilárd anyagok tulajdonsága és egyfajta eredő jellemző, azaz az anyag adott állapotát eredményező technológiai műveletek hatásai minősíthetők vele,illetve arányban áll a rugalmassággal,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia Rugók 1 / 27 Fólia 1. Rugók funkciója A rugók a gépeknek és szerkezeteknek olyan különleges elemei, amelyek nagy (ill. korlátozott) alakváltozás létrehozására alkalmasak. Az alakváltozás, szemben más szerkezeti

Részletesebben

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus

Részletesebben

Folyásgörbe felvétele. Forgácsnélküli alakítás (LGB_AJ010_1) Győr,

Folyásgörbe felvétele. Forgácsnélküli alakítás (LGB_AJ010_1) Győr, Folyásgörbe felvétele Forgácsnélküli alakítás (LGB_AJ010_1) Győr 2013.11.25. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK Feladatok: 1. Az adatok alapján Excel táblázatkezelő segítségével rajzolja le

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT 2013 Feladat: Adott az ábrán látható kéttámaszú tartó, amely melegen hengerelt I idomacélokból és melegen hengerelt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok - Roncsolásos vizsgálati módszerek 2 - keménységvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok - Roncsolásos vizsgálati módszerek 2 - keménységvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Magyarkúti József Anyagvizsgálatok - Roncsolásos vizsgálati módszerek 2 - keménységvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 8. MÉRÉS Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 12. Szerda délelőtti csoport

Részletesebben

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT Dr. Lovas László FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2013 FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT 1. Adatválaszték p 2 [bar] V [cm3] s/d [-] λ [-] k f [%] k a

Részletesebben

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

Ajánlott szakmai jellegű feladatok Ajánlott szakmai jellegű feladatok A feladatok szakmai jellegűek, alkalmazásuk mindenképpen a tanulók motiválását szolgálja. Segít abban, hogy a tanulók a tanultak alkalmazhatóságát meglássák. Értsék meg,

Részletesebben

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) 7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) Gépek működésekor igénybevétel elületi elületi réteg belső keresztmetszet Felületi mikrogeometria (érdesség) hatással van a: kopásállóságra áradási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gruber Györgyné. Roncsolásos anyagvizsgálatok 1. Szilárdsági vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Gruber Györgyné. Roncsolásos anyagvizsgálatok 1. Szilárdsági vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Gruber Györgyné Roncsolásos anyagvizsgálatok 1. Szilárdsági vizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. május 7. (hétfő délelőtti csoport) 1. Bevezetés Ebben a mérésben a szilárdtestek rugalmas tulajdonságait vizsgáljuk

Részletesebben

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz Anyagválasztás dugattyúcsaphoz A csapszeg működése során nagy dinamikus igénybevételnek van kitéve. Ezen kívül figyelembe kell venni hogy a csapszeg felületén nagy a kopás, ezért kopásállónak és 1-1,5mm

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell A mérés A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell törekedni, minél közelebb kerülni a mérés során a valós mennyiség megismeréséhez. Mérési

Részletesebben

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Tervezés katalógusokkal kisfeladat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Számítógépes tervezés, méretezés és gyártás (BME KOJHM401) Tervezés katalógusokkal kisfeladat Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék Ssz.:...... Név:.........................................

Részletesebben

Peltier-elemek vizsgálata

Peltier-elemek vizsgálata Peltier-elemek vizsgálata Mérés helyszíne: Vegyész labor Mérés időpontja: 2012.02.20. 17:00-20:00 Mérés végrehatói: Budai Csaba Sánta Botond I. Seebeck együttható közvetlen kimérése Az adott P-N átmenetre

Részletesebben

MUNKAANYAG. Rozovits Zoltán. Mechanikai, dinamikus, technológiai, metalográfiai vizsgálati módszerek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Rozovits Zoltán. Mechanikai, dinamikus, technológiai, metalográfiai vizsgálati módszerek. A követelménymodul megnevezése: Rozovits Zoltán Mechanikai, dinamikus, technológiai, metalográfiai vizsgálati módszerek A követelménymodul megnevezése: A próbagyártás technológiája A követelménymodul száma: 0203-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai 7. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban Szakmai Szeminárium Kecskemét, 214. június (18)-19-2. Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai TISZA Miklós, KOVÁCS Péter Zoltán, GÁL Gaszton, KISS Antal,

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pogonyi István. Roncsolásos anyagvizsgálatok 2. Keménységmérések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pogonyi István. Roncsolásos anyagvizsgálatok 2. Keménységmérések. A követelménymodul megnevezése: Pogonyi István Roncsolásos anyagvizsgálatok 2. Keménységmérések A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT

KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék Ssz.:...... Név:......................................... Neptun kód.:.........

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352 Kalibráló készülékek Height Master Oldal 343 Check Master Oldal 347 Kalibráló eszközök Oldal 352 342 Digitális Height Master Funkciók ZERO/ABS DATA / HOLD Auto kikapcsolás (< 20 perc) Riasztás alacsony

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Jegyzőkönyv a mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 8-1-1, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-8 A mérés célja A feladat egy mágneses térerősségmérő eszköz

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Kérdés Lista. A Magyarországon alkalmazott rajzlapoknál mekkora az oldalak aránya?

Kérdés Lista. A Magyarországon alkalmazott rajzlapoknál mekkora az oldalak aránya? Kérdés Lista információ megjelenítés :: műszaki rajz T A darabjegyzék előállítása során milyen sorrendben számozzuk a tételeket? Adjon meg legalább két módszert! T A Magyarországon alkalmazott rajzlapoknál

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése Tanév, félév 2010-11 I. félév Tantárgy Áramlástan GEÁTAG01 Képzés főiskola (BSc) Mérés A Nap Hét A mérés dátuma 2010 Dátum Pontszám Megjegyzés Mérési jegyzőkönyv M1 számú mérés Testek ellenállástényezőjének

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Anyagismeret és anyagvizsgálat Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Mit nevezünk anyagvizsgálatnak? "Az ipar és a technika fejlődése megkívánja, hogy a gyártási folyamatok során felhasznált anyagokról minél

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

7. Mágneses szuszceptibilitás mérése jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

7. Mágneses szuszceptibilitás mérése jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 7. Mágneses szuszceptibilitás mérése jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 10. 22. Leadás dátuma: 2008. 11. 05. 1 1. A mérési összeállítás A mérési összeállítás sematikus ábrája

Részletesebben

KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK

KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK web-lap : www.hild.gor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STATIKA 50. KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK A TARTÓK MÉRETEZÉSE SORÁN SZÁMOS ESETBEN SZÜKSÉGÜNK VAN OLYAN ADATOKRA,

Részletesebben

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév A kollokviumon egy-egy tételt kell húzni az 1-10. és a 11-20. kérdések közül. 1. Atomi kölcsönhatások, kötéstípusok.

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak 1. feladat CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak Vetületek képzése, alkatrészrajz készítése (formátum: A4) Készítse el a gyakorlatvezető által kiadott,

Részletesebben

Szerszámkészítő Szerszámkészítő

Szerszámkészítő Szerszámkészítő É 3-6//B A 1/7 (II. 7.) SzMM renelettel móosított 1/6 (II. 17.) OM renelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási renjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. Keménység fogalma és mérési eljárásainak csoportosítása

1. Keménység fogalma és mérési eljárásainak csoportosítása Keménységmérés. Keménység fogalma és mérési eljárásainak csoportosítása Keménység fogalma alatt az anyag ellenállását értjük a beléje hatolni igyekvő nálánál keményebb testtel (szúrószerszám) szemben.

Részletesebben

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv Méréstechnika II. ek FSZ képzésben részt vevők részére Összeállította: Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota Kis Ferenc Lektorálta: Galla Jánosné 009 Tartalomjegyzék. gyakorlat Mérőhasábok, mérési eredmény megadása.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3) Jegyzőkönyv a hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról () Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 2008-11-19, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 2008-11-26 A mérés célja A feladat két anyag

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben