Szociálpolitika a XX. század első felében. Jelige: Stefán a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociálpolitika a XX. század első felében. Jelige: Stefán a"

Átírás

1 Szociálpolitika a XX. század első felében Jelige: Stefán a

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kialakuló egészségügy a századfordulón... 2 III. Kik is voltak a legfőbb rászorulók?... 3 IV. Stefánia Szövetség A Szövetség megalakulása Védőnők a gyermekekért! Magyarországi viszonyok a 20-as években A Szövetség védő intézkedései... 7 V. Női szerepek A nő ne dolgozzon! Stefániás nővérkék Betegek nemtelensége VI. Egri norma Létrejötte Szegénygondozó Nővérek Világi nők közreműködése Szemérmes koldusok VII. Országos Közegészségügyi Intézet Megalakulása Mintajárás Zöldkereszt OKI hatásköre VIII. Országos Nép- és Családvédelmi Alap Lakásviszonyok a 20-as években Az Alap kialakulása ONCsA házak IX. Védőnő vagy családanya? X. Az ONCsA tevékenyége Higiénia-tanácsadás Főzőtanfolyamok Jó szomszédi segítség, mint a társadalmi jótékonyság alapja Magánélet szabályozása XI. A Stefánia Szövetség és az OKI vitája XII. Az 1940-es évek változásai XIII. Befejezés: védőnők a XXI. században Felhasznált irodalom:

3 I. Bevezetés Esszémben a XX. század első felében fennálló egészségpolitikáról, a jelentősebb szociális-közegészségügyi intézményekről szeretnék írni. A XIX. században az állam még áthárította a szociális gondoskodást a különböző, mai nevükön nevezve non-profit, karitatív egyesületekre, viszont az új században már kezdett kialakulni a második világháború utáni modern, jóléti állam koncepciója, mely vitathatatlanul nagy előrelépésnek számított minden téren. A korabeli szociálpolitika nem csupán a szegények és betegek megsegítése miatt jelentős és érdekes, hanem az akkori szociális-egészségügyi intézmények nagymértékben hozzájárultak a századfordulón élő nők gazdasági-társadalmi emancipációjához, hiszen sokan csupán ezen intézményekben dolgozhattak a korabeli szemlélet alapján. Így az általam választott téma két szempontból is fontos, emiatt döntöttem e történet mellett, mely nem csupán érdekes, de szerintem tanulságos is mindenki számára. Kezdetben a női munkaerőt nem igazán ismerték el, viszont lassan kiderült, hogy közreműködésük nélkülözhetetlen a rászorultak segítése terén, emiatt mind az állam, mind a társadalom kezdte elismerni munkájukat. Sajnos megítélésük ugyan változott, de még több évtizednek kellett eltelnie, hogy egyenrangú személyekként kezeljék őket, mind a gazdaság és társadalom területén, mind pedig családon belül. II. Kialakuló egészségügy a századfordulón A század fordulója Magyarországon is, mint számtalan más európai országban az új szociális intézmények megalapításának, a szociális, egészségügyi, szegényügyi problémák megoldásának időszaka volt. A szociális és egészségügyi kérdés összefonódott, nem jelentett külön jellegű problémát, hisz a nyomor, a szegénység, a higiénia hiánya okozta a betegségek, járványok zömét, amely ugyan a társadalom alsó rétegéből indult ki, de az egész lakosságot veszélyeztette. Emiatt egyre sürgetőbbé vált a probléma kezelése, nem csak a betegség után, hanem egyre fontosabb lett a megelőzés is az életkörülmények, környezet javításával, hiszen így nem 2

4 csupán az elit egészségi állapotát védték, hanem a munkaerő betegségek miatti csökkenését is elérték. Ezzel kibővült az egészségügy fogalma is, párhuzamban a modernizációval, először Angliában, majd a többi fejlettebbnek mondható országban is. Magyarország hasonló ütemben fejlődött Horthy kormányzósága alatt, mint a többi nyugat-európai állam is. Előtte az állami közigazgatás nem foglalkozott ilyen jellegű kérdésekkel, csak a társadalmilag szerveződő önkéntes egyesületek harcoltak a különböző népbetegségek, az alkoholizmus, tuberkulózis és nemi betegségek ellen. (Kiss, 2005, old.) Ugyan az önkéntesek próbáltak a társadalom rászorultjainak segíteni, viszont inkább csak saját környezetükön belül támogatták a többieket, főként olyanokat, akik csak ideiglenesen (például gyermekkorban, fiatal házasokként, öregkorban) szorultak segítségre, de utána újra talpra álltak és segíthettek másokon. Így érvényesült a reciprocitás, vagyis kölcsönösség elve. (Gyáni - Kövér, 2001, 363. old.) Az állami szerep megerősödését követelte a nagymértékű elszegényedésből származó nincstelen koldusréteg. Az 1920-as évek végére, a válság éveiben körülbelül fő szorult állandó segélyekre, emellett közel ugyanennyi gyermek szorult gondozásra. (Gyáni - Kövér, 2001, old.) Az életszínvonalban nagy eltérések mutatkoztak az egyes társadalmi rétegek között. Míg az alsóbb osztályok esetén az egy családra jutó évi kereset ezer pengő volt a 20-as években, addig a felső osztály egy főre eső keresete elérte az évi ezer pengőt is. (Romsics, 1999, old.) A kolduló szegények sorsa így fokozatosan az állam irányító kezébe tolódott, kialakulva a már említett szociális, gondoskodó állam. III. Kik is voltak a legfőbb rászorulók? A szociális jótékonykodás szerencsései a koldusok mellett főként az elhagyott gyermekek, árvák, özvegyek voltak. A 19. század végén sorra alakultak meg a különböző gyermekvédelmi szervezetek, gyermekotthonok. Így jelentősen csökkent főleg a házasságon kívül született gyermekek halálozási aránya, mely Magyarországon kimagaslóan magas volt a századfordulón. 3

5 A szervezeteknek és a segítő orvosoknak köszönhetően az egészségügy és a társadalom is felfigyelt rájuk, a rászorulók ingyenes orvosi ellátást, orvosságot, élelmet kaptak és a lelenc gyermekek ellátását 7 éves korukig az állam biztosította az Országos Betegápolási Alap terhére. (Kiss, 2004, old.) Jelentős intézmény volt többek közt az 1887-ben megalakult Fehér Kereszt Egyesület. A Londonból kiinduló Egyesület kezdetben erkölcsi megújulást hirdetett, majd az első világháború özvegyeit és árváit karolta fel. Magyarországon dr. Szalárdy Mór, a Rókus Kórház orvosa alapította, illetve terjesztette el. A gyermekek ingyenes ellátására jött létre, illetve épült fel adományokból a Tűzoltó utcai Fehér Kereszt Kórház és a Svábhegyi Erdei Gyógyintézet is. Az intézmény a mai napig működik és különböző örökbefogadói, nevelőszülői tanfolyamokat szervez. (Fehér Kereszt honlapja: Fehér Kereszt Egyesület plakát, IV. Stefánia Szövetség 1. A Szövetség megalakulása 1914 júliusában, a fővárosban megalakult a Városi Népsegítő Iroda, mely célul tűzte ki az anyák és gyermekek szociális és egészségügyi védelmét és Budapest akkori polgármestere, Bárczy István létrehozott két szülőotthont. Elképzelését országos szinten akarta megvalósítani, emiatt 1915 júniusában kitűzték az országos anya- és csecsemővédő szervezet alakuló ülését, melyen részt vettek többek közt: a gyermekgyógyászat kiválóságai (köztük Heim Pál, Bókay János), gróf Apponyi Albert, Stefánia belga királyi hercegnő, Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, néhány fontosabb egyetemi tanár és az arisztokrácia képviselői is. 1 4

6 Az alapszabályok elfogadása után Apponyi Albert bejelentette az első magyar országos anya- és csecsemővédelmi szervezet, az Országos Stefánia Szövetség megalakulását. A szövetség elnöke Apponyi Albert lett, társelnökei báró Bánffy Györgyné, gróf Czebrián Istvánné, gróf Teleki Sándorné, Bárczy István és gróf Zichy Rafael, a fővédnöki tisztséget pedig a névadó Stefánia hercegnő vállalta el ben egy fontos lépés következett be a szövetség életében, ugyanis egy törvényrendelet állami feladattá nyilvánította az anya- és csecsemővédelmet, és a Stefánia Szövetség lett a megbízott ez ügyben, a Belügyminisztérium felügyelete alá rendelve. A cél egy egész országra kiterjedő, általános egészségvédelmi rendszer kiépítése volt, beleértve nem csupán a városokat, hanem a falvakat is és a trianoni határmódosítás megzavarta működését, mert a legtöbb intézménye és a személyzet nagy része is külföldre került az elcsatolt erdélyi és felvidéki területekkel. A magyarországi Hollandi Misszió és az amerikai Vöröskeresztnek köszönhetően a szervezet ben újra országos szinten terjeszkedhetett, így a magyar egészségügy csúcsszerve lett, számtalan intézménnyel rendelkezett, koordinálta az önkéntes társadalmi segítségnyújtó csoportokat és az anyakönyvvezetést is. (Kiss, 2004, old.) 2. Védőnők a gyermekekért! Elsődleges célkitűzése a várandós, házasságon kívül szülő, szoptató nők, illetve a (házasságon kívül született) újszülöttek, csecsemők védelme lett. A munka koordinálását a Központi Iroda különböző szakosztályai végezték, például a szociálpolitikai, orvosi, propaganda, jogi és közigazgatási osztályok. Nagyon fontosnak tartotta az állami prevenciót, vagyis az állam és törvényhatóságok elengedhetetlen támogatását e téren. (Kiss, 2004, old.) A hatékonyság érdekében létrehozott egy új egészségügyi intézményt, a védőnők intézményét, szerepét novemberében indult az első anya-és csecsemővédelmi tanfolyam a Stefánia Szövetség keretein belül, majd 1916 májusától félévente indítottak újabb csoportot. A jelentkező nőktől négy elvégzett polgári iskolai osztályt, írni-olvasni tudást és feddhetetlen előéletet követeltek. A végzők okleveles anya- és csecsemővédőnői tisztségben, a szövetség alkalmazásában dolgozhattak tovább. 5

7 Szintén ugyanebben az évben a szövetség elkezdte az országos kiépítését: első évben Szegeden, Aradon, Debrecenben, Újpesten, Kolozsvárott, Salgótarjánban és Pakson, majd Temesváron alakultak helyi fiókszövetségek. (Kiss, 2004, old.) 3. Magyarországi viszonyok a 20-as években A szövetség működésére elengedhetetlenül szükség volt, hiszen az országban nagyon rosszak voltak a csecsemők és gyermekek egészségügyi viszonyai, többek közt a csecsemőhalandóság is messze az európai átlag, vagyis 10%o (száz élveszületésre nézve 1%) fölött volt. Budapesten a száz élveszületésre jutó csecsemőhalálozás a 20-as évek közepén 12-15% közt mozgott, a vármegyékben és falvakban pedig még ennél is rosszabb volt az arány, egyes elmaradott településeken a 25%-ot is elérte. Ennél rosszabb helyzet csak Romániában és Bulgáriában, valamint egyes években Portugáliában és Litvániában volt a csecsemőhalandóság terén. Az újszülötteket leginkább fenyegető betegségek közé tartozott többek közt: a veleszületett gyengeség, fejlődési rendellenességek, emésztőszervi megbetegedések, megfázások, tüdőgyulladás, valamint a különböző idegrendszeri bajok (görcsök, rángások). A fertőző betegségek közül pedig a vérhas, szamárköhögés, influenza és a szifilisz okozta a legtöbb halálozást a csecsemők körében. (Kiss, 2004, 115. old.) (Másodlagos forrás: Kiss, 2004, 116. oldal) 6

8 Az ábrán 2 is látható, hogy a Stefánia Szövetség által felügyelt, védett területeken a csecsemőhalálozási érték jóval az átlag alatt van. 4. A Szövetség védő intézkedései Az országos terjeszkedés egyben bölcsődék, napközi otthonok, tejkonyhák, védőintézetek, anya- és szülőotthonok, majd 1930-tól gyermekkórházak megalapítását is jelentette ben a Szövetségnek 237 védőintézete működött országszerte, 431 orvossal, 572 védőnővel, emellett 11 anyaotthont, 13 szülőintézetet és 30 bölcsődét tartott fenn. Az első tejkonyha a budapesti Uránia Tejkonyha volt, feladata az anya által anyatejjel nem táplálható csecsemők ellátása volt től egyre többet alapítottak, számuk 1939-ben elérte a 150-et az országban. A gyermek- és csecsemővédelmen belüli elsődleges cél a születési halálozások számának csökkentése, emellett az otthoni szülés elősegítése. Utóbbi érdekében először a várandós anyák otthonaiban kellett megteremteni a szükséges higiéniás feltételeket. A szövetség 1925-től a problémás szülések esetére elkezdte kiépíteni szülőintézeti rendszerét, mely által a 30-as években több szülőintézet is létrejött az országban, emellett 1935-re már négy stefániás gyermekkórház is üzemelt. (Kiss, 2004, old.) Stefániás gyermekkórház 3 2 Kiss, 2004, 116. oldal 3 7

9 Anyaotthonokat is teremtettek, itt azon anyákat helyezték el ideiglenesen a gyermekükkel, akiknek lakásgondjaik voltak és nem tudtak megfelelő körülményeket, fedélt biztosítani az újszülöttnek. Ilyen helyzetbe kerültek főként az egykori házicselédek, akiket várandósan vagy szülés után az utcára tettek. Sajnos 1926-ig csak egy ilyen anyaotthon működött Magyarországon, a vallási és közoktatásügyi miniszterről elnevezve, az Apponyi Albert Anyaotthon, és számuk később is csekély maradt a kórházakéhoz képest. Mint ahogy az anyaotthonok célja is az volt, hogy az ott meghúzódó anyák minél hamarabb önállóak legyenek és visszailleszkedjenek a munka világába, a szövetség által létrehozott bölcsődék legfőbb célja is ez volt, vagyis az anya tehermentesítése, hogy ne essenek ki a társadalomból, szülés előtti kereseti tevékenységükből (ha volt). A 20-as évek vége felé rájöttek, hogy a bölcsődék mellett napközis otthonokat is kell szervezniük a három évnél idősebb gyermekek számára. Viszont ezen intézmények kiépítése a nagy mennyiségű pénzügyi és személyi erőforrásbeli szükséglet miatt nagyon lassan ment. (Kiss, 2004, old.) V. Női szerepek 1. A nő ne dolgozzon! Az 1929-es gazdasági válság a Stefánia Szövetségre is rányomta bélyegét. Az állam nem tudott elegendő mennyiségű pénzt adni sem a feladatok ellátására, sem az újabb intézmények felállítására, ennek következtében adományokra szorultak és a fiókszövetségek jótékonysági rendezvényeket szerveztek. A századforduló környékén szociális téren a segítségnyújtók főként a különböző önkéntes alapú nőegyesületek voltak. Ezeknek azért is nagy volt a jelentősége, mert előtte a társadalom elítélte, ha a nők dolgoztak. Viszont ekkoriban is nagy megkülönböztetés érte a nőket a munka terén, a magyar szociálpolitikusok szemléletét nagymértékben befolyásolták a német katedraszocialisták, akiknek határozott elképzeléseik voltak a nemhez kötődő magatartásformákról. Szerintük a nő dolga a férj szolgálata, a háztartás ellátása, a gyermek nevelése, a férfi dolga pedig a munka, a családfenntartás. 8

10 Minden ettől eltérőt elutasítottak és megpróbáltak átformálni a saját nézeteiknek megfelelően. Így mondhatni beleavatkoztak a család magánéletébe is, mint ahogy a későbbiekben ismertetett intézmények is tették. (Hámori, 2003, old.) Két olyan terület volt, ahol elfogadták a nőket, mint aktív szereplőket: egyrészt a cselédmunka esetén, másrészt a patronázs, segítő rendszerben. Természetesen a két hivatás nem ugyanazon társadalmi réteg számára volt elérhető. A cselédmunkára rászorultak közt főként szegények voltak, akiknek nem volt más lehetőségük a megélhetésre. Gyakran a rászorultak is egykor házicselédek voltak, akiknek várandóságuk miatt kellett elhagyniuk munkahelyüket, mely egyben az otthonuknak is számított. A patronázs rendszer viszont nem a legszegényebbek számára jelenthetett karriert, inkább a középosztálybeli, megházasodni nem tudó, nem akaró nők foglalkoztak a rászorultak megsegítésével, gyakran letéve az egyházi esküt. Egy másfajta jellegű segítő hivatás pedig pont a férjezett, előkelő társaságban mozgó nőknek alakult ki, erről majd az Norma keretein belül írok a következő fejezetekben. 2. Stefániás nővérkék A Stefánia Szövetség esetében is az orvosok mellett fontos szerep jutott az egészségügyi segédszemélyzetnek, vagyis a védőnőknek. Kezdetben alacsonyabb iskolai végzettséggel is elvégezhettek egy ilyen 6 hónapos tanfolyamot, majd 1925-től kötelezővé tették a gimnáziumi négy osztály elvégzését. Így csupán egy szűkebb kör válhatott az egészségügyi személyzet részévé, mivel nem mindenkinek volt lehetősége az előírt iskolai követelményeket teljesítenie. A képzés ideje is megváltozott, hat hónap gyakorlat, tíz hónap elméleti képzés, majd újra hat hónap gyakorlat volt a feltétele az oklevél megszerzésének. Feladatuk sokrétűnek bizonyult: segíteni az orvosoknak, meglátogatni a családokat, az anyákat a gyermekek helyes táplálkozására, öltöztetésére oktatni és egyéb egészségvédelmi tanácsokat osztogatni a rászorultaknak. (Kiss, 2004, 114. old.) Vitathatatlan, hogy számtalan pozitív hatást váltott ki tevékenységük, főként az egészségügy kapcsán, viszont másik oldalról a támogatottak oldaláról - nézve ez gyakran ellenszenvet válthatott ki, hiszen gyakran nem értették, hogy miért kell beleszólnia másnak az előző generációktól tanult öltözködési, táplálkozási tradíciókba. Ilyenkor az anyán múlott, 9

11 hogy mennyire fogadja meg külső, szakmai tanácsokat, mennyire változtat a saját és családja életmódján. Mindezek mellett a nővérek fel is vették a harcot az illegális magzatelhajtásokkal szemben, és a várandós anyák egészségesebb életvitele miatt jelentősen csökkent is a vele született gyengeség az újszülötteknél és csecsemőkorukban sem alakult ki olyan nagyarányú tüdőgyulladás, vérhas, influenza, mint előtte. (Kiss, 2004, 116. old.) 3. Betegek nemtelensége Míg a korabeli társadalom meghatározott képpel rendelkezett a női szerepekről, végezhető tevékenységekről a szociálpolitikában, addig ezzel szemben a rászorultak esetén a nemi különbségek elmosódása volt jellemző, a betegekről visszamaradt statisztikák, feljegyzések csak ritkán jelzik a rászorult nemét. Ennek kicsit ellentmond, hogy míg a férfiakat gyakran örökre rokkantnak és munkaképtelennek nyilvánították, és nem várták el, hogy a ház körül tevékenykedjen, addig a nőktől elvárták, hogy a gondozónőnek segítsen a könnyebben elvégezhetőbb feladatokban. (Hámori, 2003, old.) VI. Egri norma 1. Létrejötte A magyar szociálpolitikában a következő mérföldkövet az 1927-ben létrejött Egri, későbbi néven a Magyar Norma jelentette. Oslay Oswald ezt írta egyik tanulmányában arról, hogy miért is alakult ki benne az intézmény gondolata: Be kell vallanom, hogy az Egri Normát a modern szociális jótékonysággal szemben érzett és most már nyíltan bevallott elégedetlenségem szülte. (Ágoston, 2003) A Norma egy háromelemű szegénygondozási rendszer, mely Egerből indult ki és hamar átvette a többi város is, elsőként Esztergom, Kecskemét, Hatvan, illetve Szolnok. A három alappillére: állam, társadalom és az egyház. 10

12 Egyik eleme a szegények megsegítésének: az adminisztráció lebonyolítása és az ehhez szükséges munkaerő biztosítása, elhelyezése és fizetése volt, mely az adott város feladatai közé, tehát az állam hatáskörébe tartozott. (Hámori, 2003, old.) 2. Szegénygondozó Nővérek A rászorulók felkutatása és gondozása viszont már nem a hatóság feladatához tarozott, hanem az Oslay Osvald egri ferences házfőnök által szervezetbe tömörült nőkéhez, amely később szabályos női szerzetesrenddé alakult. A világi szervezet szerzetesrenddé alakulásának elkerülhetetlenségét azzal magyarázták, hogy a betegek ellátása teljes odaadást igényel, és emiatt egy családos, férjezett nő nem képes ezt a feladatot ellátni. A rend még ma is működik. A képen az internetes honlapon található logojuk 4 látható. Nem csupán azon érv indokolta az egyházi eskü letételét, hogy a támogatottakkal való foglalkozás mellett nem lenne ideje a dolgozó nőnek a családjára, a gyermeknevelésre, a dolgozó férj kiszolgálásra és a háztartásvezetésre. Nyomós indok volt még, hogy munkavégzés közben mosdatás, öltöztetés gyakran testi kapcsolatba kerültek a szegényekkel - férfiakkal-, emiatt az erkölcsi tisztaság megtartását szerintük csak az esküt tett nőktől lehetett elvárni. A rend alapszabálya ugyanúgy lenézte a világi életmódot, mint bármely más apácarendé. (Hámori, 2003, old.) Nem elhanyagolható érv volt az sem, hogy úgy gondolták, hogy az apácák könnyebben irányíthatóak, mint egy saját akarattal és önálló élettel rendelkező világi nő

13 3. Világi nők közreműködése A világi nők sem szorultak ki teljes mértékben a Norma kereteiből, bár a gondozásban közvetlenül nem vehettek/vettek részt, de nekik is fontos szerep jutott. Ők segítettek a szükséges pénzt összegyűjteni a támogatóktól. Előtte csak alkalmi adakozás során jutottak támogatásokhoz, most viszont új rendszert dolgoztak ki Egerben: a várost körzetekre osztották és felosztották a középosztálybeli segítőkész nők között, akik végigjárták a lakásokat, boltokat és meggyőzték az embereket, hogy egy összegben ajánlják fel az egész éves adakozásra szánt összeget, az ún. koldusváltságot. Ugyanezen nők foglalkoztak ezelőtt a különböző egyházi gyűjtésekkel, jótékonysági bálok szervezésével, valamint a befolyt pénzösszegeket is ők kezelték. Férjeik úri származásának, presztízsének, befolyásának köszönhetően nagyobb hatást gyakoroltak a lakosságra, emiatt csak középosztálybeli hölgyek gyakorolhatták a segítségnyújtás e módját. A gyűjtőhölgyek férfi családtagjaik közt főként hivatalnokok, gazdasági vezetők, iparosok, kereskedők, esetleg líceumi tanárok voltak. Akik nem a családi rang miatt kaphatták meg e feladatot, valószínűleg személyes bájuknak vagy Oslay Osvaldal való ismeretségüknek köszönhették a megbízást. (Hámori, 2003, old.) A köztisztviselők, hivatalnokok helyett társadalmilag tisztelt nők alkalmazása nem csupán takarékos megoldás volt, hanem egyfajta személyességet is kölcsönzött az adománygyűjtéshez, mivel a hölgyeket már előtte is ismerte a társadalom, emiatt hatásosabbak is voltak. Másrészt pedig egyfajta szociális érzékenységet próbáltak belenevelni a társadalomba, melyet a dolgozó nők bevihettek a családjaik értékrendjébe, szemléletébe. 4. Szemérmes koldusok A Norma megalkotói meghatároztak egy külön csoportot, az úgynevezett szemérmes, helyzetüket elfogadó, jó koldusokat, akik keresetük elvesztése előtt a középosztályba is tartozhattak. Emiatt gyakran segítséget sem kértek, így ezelőtt nem foglakozott, nem tudott róluk se a hatóság, se a jótékonysági szervezetek. A Norma elsődleges feladatának az ilyen személyek, megsegítését tűzte ki célul. 12

14 Főként özvegyek tartoztak közéjük, akiknél életkoruk és egykori rangjuknak köszönhetően az ellenőrzés, illetve az irányítás kevésbé volt jellemző, mint a többi pártfogolt esetében. Valószínűleg mivel nem is volt szükségük olyan nagymértékű átformálásra a tisztaság vagy táplálkozás terén, másrészt lehet, hogy nem is hagyták magukat irányítani vén fejjel. (Hámori, 2003, old.) VII. Országos Közegészségügyi Intézet 1. Megalakulása A közegészségügy országos, állami irányításának igénye már a századforduló előtt jelentkezett. Fodor József, a közegészségtan első egyetemi tanára már 1874-ben javaslatot tett egy Központi Észlelde megalapítására, amely figyelné az egyes járványokat az egész ország területén, így a védekezés is hatékonyabb lenne, de életében ezt már nem valósíthatta meg. A világháború után újra előtérbe került ez az ötlet, az amerikai Rockefeller Alapítványnak köszönhetően, mely támogatását 1924 decemberében pályázat útján elnyerte Magyarország. A 245 ezer dollárnyi egyszeri segély, valamint az öt éves fenntartási támogatás segítségével megvalósulhatott ez az országos szerv, mely július 1-én Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) néven hivatalosan is megkezdte működését, igazgatója Johan Béla lett. A telket, amelyen megépült a főváros adta, emellett elengedhetetlen volt az állam hozzájárulása is a fenntartási és üzemeltetési költségekhez. Az OKI hatásköre az egész országra kiterjedt, kivéve Budapestre, mert a fővárosban az 1893 óta működő Székesfővárosi Közegészségügyi és Bakteriológiai Intézet maradt továbbra is az illetékes e téren. (Kiss, 2004, old.) Októbertől elindították a kötelező kéthetes szociál higiéniai tisztiorvosi továbbképzést, mivel a törvényhatósági orvosoknak már a múlt század végétől kötelezővé tették a tisztiorvosi vizsgát, viszont az OKI tanfolyama előtt ez nehezebben volt kivitelezhető. A védőnői, ápolónői képzést is egységesíteni akarták és 1930-ban, az Alapítvány hetven ezer dolláros segítségének köszönhetően, megindították az Állami Ápolónő- és Védőnőképző Intézet első tanfolyamát az OKI szomszédságában, a Gyáli úton, majd a 30-as évek végén további intézeteket nyitottak Debrecenben, Szegeden, Kassán és Kolozsváron. 13

15 A Stefánia Szövetség, féltve eddigi monopolhelyzetét e téren, teljesen elzárkózott attól, hogy együtt, összhangban indítsák el a képzéseiket. Csak akkor lett volna hajlandó együttműködni az Intézettel, ha a védőnőket, a Stefánia ismereteit felhasználva, az Állami Anya- és Csecsemővédőnőképző Intézetben képezték volna ki. (Kiss, 2004, old.) 2. Mintajárás 1927 végén megalakult az OKI Külső munkák osztálya, melynek feladata egyrészt a járványügyi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, másrészt a mintajárások kialakítása volt. Magyarországot kerületekre osztották, és mindegyikben egy-egy fiókállomást hoztak létre ra már 9 fiókállomás és a központi laboratórium végezte az ország ilyen jellegű egészségügyi ellenőrzését. Ezután először Gödöllőn felméréseket végeztek lakosok egészségügyi viszonyairól, majd megalakították az első mintajárást. Rendszeresen ellenőrizték a vizeket, mintakutakat, mintaóvodákat, mintaiskolákat létesítettek rendszeres szűrővizsgálatokkal, iskolai fogászattal, és itt folyt a védőnők gyakorlati képzése is. Ez a rendszer a későbbiekben kialakított Zöld Keresztnek képezte az alapjait. (Kiss, 2004, 119. old.) Miután egy törvényrendelet miatt az OKI Járványügyi Alosztálya felé is jelenteni kellett a fertőző betegségeket, ez vált a betegségek nyomon követésének és a védelem megindításának és koordinálásának a csúcsszervévé. Az 1930-as évek folyamán több alosztályt is átalakítottak, modernizáltak, racionalizáltak. Ennek eredményeképp jött létre többek közt az OKI Vízügyi Osztálya, TBC Alosztálya és a BM Egészségvédelmi és Járványügyi Osztálya. A továbbiakban még jobban összefonódott az OKI és a Belügyminisztérium, mind szervezetileg, mind pedig a vezetők, az alkalmazottak szintjén. (Kiss, 2004, old.) 3. Zöldkereszt 1933-ban a Belügyminisztérium megbízta az OKI-t, hogy dolgozzon ki egy egész országra érvényes egészségvédelmi rendszert. Ennek alapján az OKI megkezdte az általános egészségvédelem (a zöldkeresztes egészségvédelem) országos kiépítését. A kialakított 215 ún. egészségvédelmi kör célja a csecsemővédelem, a tuberkulózis és más fertőző betegségek elleni küzdelem, az ideg- és nemibeteg-gondozás, a higiénikus 14

16 környezet kialakítása volt, emellett foglalkoztak házassági és foglalkozási tanácsadással is, valamint felvették a küzdelmet az alkoholizmus ellen is. A zöldkeresztes egészségügyi rendszer legfontosabb eleme, mint a szociálpolitika más területein is, a zöldkeresztes védőnő volt. Fizetésük kimondottan alacsonynak számított (körülbelül pengő) és a munkával töltött évek múlásával is csak alig emelkedett. Bérüket kezdetben a Rockefeller Alapítvány állta, majd az állam vette át a forrás szerepét. (Kiss, 2004, old.) Zöldkeresztes élelmezési tanfolyam április - zárda udvara 5 A képen zöldkeresztes védőnők láthatóak, a szokásos, századi női szerzetesrendi egyenruhára emlékeztető viseletükben, mely bizalmat is sugárzott és tiszta, kellemes megjelenést is sugallt egyben, mintegy példát mutatva a megkeresett családoknak. Hasonló volt mind a megítélésük, mind a feladatkörük, mint a Stefánia alkalmazásában lévő védőnőké, melyeket a továbbiakban majd részletesebben is kifejtek. Az OKI Védőnői Irodájának adatai szerint a falvakban tevékenykedő védőnők munkaideje úgy állt össze, hogy közel egyharmadát családlátogatásra szentelték, 18%-ot irodai munkával töltöttek, 14%-ban tanácsadáson vettek részt, 7%-ot iskolai egészségvédelemre, 6%-ot munkamegbeszélésekre és 20%-ot utazásra szenteltek. Az utazásra fordított idő viszonylag magas, viszont több község között is ingáznia kellet munkája során. (Gayer, 1991, 18. old.) 5 15

17 4. OKI hatásköre Egyes körzetekben illetékességi nézeteltérés, vita támadt a Stefánia Szövetség és az OKI között, e területeken az anya-és csecsemővédelem nem került be a zöldkeresztes tanácsadások közé, hanem továbbra is a Stefánia hatáskörébe tartozott. Később a két szervezet szerződést kötött, mely értelmében a Stefánia nem folytatta a 6000 fő alatti települések egészségvédelmi szervezését, hanem elismerte a Zöld Kereszt jogkörét, viszont a nagyobb lélekszámú településeken a Stefánia folytatta az anya- és csecsemővédelmet. Az egészségvédelmi körök kezdetben 6-8 ezer fősek voltak, majd később, az egészségügyi személyzet bővülésével és a nagyobb hatékonyság érdekében, létszámuk lecsökkent 4-6 ezer főnyire. A nagyobb településeken ún. egészségházakat akartak kialakítani, viszont ennek megépítése elég nagy pénzügyi teher volt, emiatt 1937 telén Imrédy Béla, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Keresztes-Fischer Ferenc, az akkori Pénzintézeti Központ vezetője három és fél millió pengős Falu Szociális Alap -ot hozott létre, melynek elsődleges célja a szegény falvak egészségház-építéseinek anyagi támogatása volt. Az ilyen egészségházakban látták el a különböző bajú betegeket, mivel túl nehézkesnek bizonyult minden házhoz elmenni, minden rászorulót meglátogatni. Míg a Stefánia saját orvosaival dolgozott, addig a Zöld Kereszt célja pont a helyi illetékes körorvosok vagy községorvosok foglalkoztatása volt, akik jobban ismerik az adott körzet egészségügyi viszonyait. (Kiss, 2004, 125. old.) VIII. Országos Nép- és Családvédelmi Alap 1. Lakásviszonyok a 20-as években Az első világháború, majd a gazdasági válság miatt főként a nagycsaládosok kerültek rossz anyagi körülmények közé. Kialakult az ún. ágybérlet is, amikor az amúgy is szűkösen élő család egyik ágyát kénytelen volt bérbe adni valakinek. Ez mind egészségügyi, mind pedig erkölcsi szempontból kivetni valókat hagy maga után, melyeket minél előbb kezelnie kell az államnak. (Hámori, 2001) 16

18 Az 1920-as években az állam megpróbálta megoldani a lakásgondokat, viszont a szűk pénzügyi források miatt csak ún. nyomorlakásokat, szükséglakótelepeket tudott építtetni. Ekkoriban épült például a Mária Valéria telep is. A probléma az volt, hogy szintén a szűkös erőforrások miatt nem nyílt lehetőség vidéken is segíteni a lakásgondokkal küzdőknek. Mindenesetre a fővárosban és környékén megépült 17 telepen lévő közel hat-hétezer lakásban csaknem negyven ezer ember húzta meg magát. Az adatokból visszaszámolható, hogy így átlagosan hat fő élt (a gyakran egyszobás) lakásban együtt. (Gyáni-Kövér, 2001, 370. old.) A vidék reménysége az 1927-ben megalakult Országos Falusi Kislakásépítő Szövetkezet volt, mely a vidéken élőknek adott hosszú lejáratú kölcsönöket lakásépítéscéljából. A leggyakoribb konstrukció a 20 éves futamidő és a 6%-os kamat volt. Így a 40-es évek végére közel 40 ezer fő jutott építési támogatáshoz, viszont még így is sokan maradtak, főként a mezőgazdaságban dolgozók, akiknek szükségük lett volna még támogatásra. (Gyáni-Kövér, 2001, 371. old.) A következőkben bemutatott intézmény ezt a problémát próbálta meg orvosolni. 2. Az Alap kialakulása Következő mérföldkőnek mondható az 1939-ben Pécsett tartott konferencia, melyen a különböző városokba kiküldött szociális tanácsadók mondhatták el tapasztalataikat az egészségügyi és szociális körülményekkel kapcsolatban. A legtöbb tanácsadó nem rendelkezett szakmai tapasztalatokkal, szakismeretséggel e téren, emiatt nem is volt pontosan meghatározható az akkori helyzet. Ugyanakkor egyetértés mutatkozott a tekintetben, hogy az ország különböző pontjain egyre inkább megromlanak a hagyományos családszerkezeti-társadalmi viszonyok. (Hámori, 2003, old.) A konferencia végén egy reformprogram alakult ki, mely nem állandó segélyekkel, hanem egyszeri pénzügyi vagy materiális kölcsönökkel akarta javítani a rászorultak, főként az anyák és csecsemők életszínvonalát, nem csupán egészségügyileg, hanem szociális téren is. (Fischer, 2007) Ezen elképzelések nyomán alapították Teleki Pál miniszterelnök támogatásával ben a Nép- és Családvédelmi Alapot (ONCsA), az ezt irányító Országos Szociális Felügyelőséget és a gyakorlati dolgokért felelős Közjóléti Szövetkezeteket. (Hámori, 2003, 38. old.) 17

19 3. ONCsA házak A rendszer egyik kidolgozója, Esztergár Lajos pécsi polgármester azt tűzte ki célul, hogy materiális segítségekkel - például családi ház, telek, bolt, műhely, termelőeszközök, állatok - szociálisan nevelje a családokat, hogy utána önellátó, adófizető emberekké váljanak. A kapott dolog, leggyakrabban családi ház, a teljes visszafizetésig viszont nem került a támogatott tulajdonába, így a támogatott család még nagyobb befolyás alatt állt. A tervek szerint közel tíz év alatt közel egymilliárd pengőt akartak a nagycsaládosok megsegítésére költeni. A kölcsön segítségével körülbelül 12 ezer egy, illetve kétszobás - lakásépült, kétharmadrészt a falvakban. (Hámori, 2003, old.) Igaz ugyan, hogy nagy ütemben épültek a házak ekkoriban, viszont a tulajdonosok nem szívesen adták ki lakásaikat a kopott ruhás, szegénynek kinéző embereknek. A lakáshoz való jutás még nehezebbnek tűnt, ha a családban több gyermek is volt. (Hámori, 2001) A főbérlőnek ilyenkor több indoka is lehetett elutasítani a lakást keresőt: egyrészt félhetett a szomszédok panaszaitól a gyermekzsivaj miatt, nagyobb valószínűsége volt, hogy nem tudják majd fizetni a bérleti díjat, emellett félhetett attól is, hogy egy sokgyermekes nagycsaládot nem tehet majd az utcára, mivel az milyen érzéketlen dolog lenne. A házakat az adott tájegységeknek megfelelően építették meg, a városokban nagy bérházak, vidéken lakótelepek épültek. A hagyományos házszerkezetekkel a hagyományos családi viszonyokat próbálták meg újjáéleszteni. (Fischer, 2007) ONCsA ház 6 Ez viszont nem jelentett biztos megoldást e téren, mint ahogy erről majd a későbbiekben írok a magánélet szabályozásánál. (Fischer, 2007) Ezen a képen egy átlagos ház belső szobája látszódik. ONCsA ház belső tere 7 6 abiansebestyen003.jpg 7 18

20 Az első házak Újpesten épültek. A körülbelül száz családot befogadó két lakótelep építését 1940-ben kezdték meg nyarán már kezdődtek is a beköltözések. Nem meglepő, hogy közel tízszeres túljelentkezés volt, emiatt kellett meghatározni a négy élő gyermeket, mint alapfeltételt és csak ennek ellenőrzése után kezdhették meg a környezettanulmányok készítését. (Hámori, 2001) A fő szempontok közé a gyermekek száma, apa keresete és a család vagyontalansága számított. Emellett szubjektív tényezőket is figyelembe vettek, például a szomszédok, lelkész családról alkotott véleményét is. Ezeket a kérdőívek megjegyzés rovatába jegyezték fel a felmérést készítő nők. (Hámori, 2003, old.) Fennmaradtak olyan iratok, melyben a feleség higiénia szintjéről voltak megjegyzések: koszos, tetves, élősködővel fertőzött, valamint a családasszony és a szomszédok viszonyáról: szemtelen, összeférhetetlen, szájas. Meglepő, hogy míg a kérdőív kérdései a férfira vonatkoztak, ezen felsorolt megjegyzéseket a nőkre vonatkoztatták. Persze a higiénia ugyanolyan lehet minden családtagnál az együttélés miatt, függetlenül attól, hogy a nőtagokról jegyezték ezt fel. Másik jellegzetessége a környezettanulmányoknak, hogy a politikai magatartásra utaló információkat csupán a férfiak esetében mérték. Ez mutathatja, hogy a nőknek úgymond nem számított a véleménye e téren, illetve, hogy ugyanazon nézetet kellett vallania, mint a családfő. (Hámori, 2003, old.) Célnak számított a produktivitáson túl a kétoldalúság, kölcsönösség is: a támogatás elnyerésének feltétele a négy vagy több gyermek és az apa kötelező munkavállalása mellett - a Szövetkezetekbe való belépés volt, ugyanakkor szavazati joguk, hatáskörük szinte minimálisnak mondható. Holott Esztergár Lajos, a rendszer egyik kidolgozója, pont a felelős gazdasági gondolkodás elősegítése miatt tette ezt alapfeltétellé. Pécsen nagyobb mértékben valósult meg a bevonás, például a juttatottak feleségeitől kértek véleményeket, hogy a leendő juttatottak feleségei majd be tudják-e tartani a kötelező előírásokat ben azonban a Szociális Felügyelőség ezt a döntést szakértőkre bízta, megvonva ezt a jogot. (Hámori, 2003, old.) 19

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út Készítette: Czirják Attila 2008. 1 Bevezetés Tanulmányomban a gyermekvédelem történetével fogok foglalkozni nemzetközi

Részletesebben

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL Szerkesztette CZIKE KLÁRA TAUSZ KATALIN A kötet a Phare Szociálpolitikai Fejlesztési Program és a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Lacziné Kása Zsuzsa Mottó:. 6. A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse és lehetőleg akadályozza meg az egyének,

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

A NYUGDÍJASOK KÍSÉRLETI MUNKAKÖZVETÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI. Nyugdijasok munkaközvetítése

A NYUGDÍJASOK KÍSÉRLETI MUNKAKÖZVETÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI. Nyugdijasok munkaközvetítése GAYER GYULÁNÉ A NYUGDÍJASOK KÍSÉRLETI MUNKAKÖZVETÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Nyugdijasok munkaközvetítése E tanulmány keretében egy 198o-ban inditott nyugdijas munkaközvetítési kisérlet és ennek folytatásaként

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig

Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig A tanulmány célja a rendszerváltástól napjainkig bemutatni

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018)

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) Szabadka, 2012.április 1 Készítette a Regionális Tudományi Társaság a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Civil Szövetség megbízásából, a Bethlen Gábor

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

NAGY ILDIKÓ KI AZ ÚR A HÁZNÁL? CSALÁDOK PÉNZKEZELÉSI SZOKÁSAI ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA AZ 1990-ES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN

NAGY ILDIKÓ KI AZ ÚR A HÁZNÁL? CSALÁDOK PÉNZKEZELÉSI SZOKÁSAI ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA AZ 1990-ES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN NAGY ILDIKÓ KI AZ ÚR A HÁZNÁL? CSALÁDOK PÉNZKEZELÉSI SZOKÁSAI ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA AZ 1990-ES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN 1 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Szociológia

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási lehetôségei Írta: Széman Zsuzsa Harsányi László Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon A tanulmány a Magyarországon elsőként, a 18. század derekán, Kőszegen létrehozott intézményes árvaház

Részletesebben

A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza

A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza Mártonfi György, OFI - KKEK A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Holland és német előképek és hivatkozási alapok... 3 3. A TISZK-ekkel kapcsolatos eredeti elképzelések

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben