MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233"

Átírás

1 2012. június MAGYAR SZABVÁNY MSZ Fürdőmedencék építési és átvételi műszaki követelményei Az MSZ :1990 helyett. Pool basin. Technical requirements of building and acceptance E nemzeti szabványt a Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvény alapján tette közzé. A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy módosították vagy helyesbítették-e, nincs-e visszavonva, vagy műszaki tartalmú jogszabály hivatkozik-e rá. A szabvány alkalmazása e törvény 6. (1) bekezdése alapján önkéntes. Az önkéntesség választási lehetőséget biztosít a szabvány alkalmazása vagy mellőzése tekintetében. A szabvány közmegegyezéssel elfogadott műszaki dokumentum, amelynek révén általánosan elismert megoldás érhető el. Ha a szabvány alkalmazását dokumentumban hivatkozva önként vállalja, akkor a hivatkozás vonatkozásában a szabvány alkalmazása kötelező. Ha a törvény 6. (2) bekezdése értelmében műszaki tartalmú jogszabály hivatkozik vagy utal e szabványra, akkor e szabvány alkalmazása esetén vélelmezni kell, hogy érvényesülnek azok a jogszabályokban meghatározott alapvető követelmények, amelyekre e szabvány vonatkozik. A szabványtól való eltérés esetén megkövetelhető annak igazolása, hogy a választott megoldás is megfelel a jogszabályi követelményeknek. A szabványnak való megfelelőség akkor valósul meg, ha változtatás nélkül érvényesülnek az előírásai. Ezt a szabványra hivatkozva kell igazolni. E szabvány kiadását a Magyar Fürdőszövetség támogatta. ICS Hivatkozási szám: MSZ 15233:2012 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET (11 oldal) Minden jog fenntartva, ideértve a címjogot, a sokszorosítás (nyomtatás, fénymásolás, elektronikai vagy más eljárás), a terjesztés, valamint a fordítás jogát is. A szabvány szerzői jogi védelem alatt áll, részeiben vagy egészében felhatalmazás nélkül másolni, sokszorosítani, forgalmazni, árusítani vagy bármilyen egyéb módon terjeszteni, közreadni tilos; ezek végzése jogszabálysértő magatartás, amelynek összes következményét a jogsértésért felelősnek kell viselnie. Árkategória: F

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Alkalmazási terület Szakkifejezések és meghatározásuk Műszaki követelmények Vízzárás, alakhűség Alapozás Felületképzés Technológiai követelmények Az elkészült műtárgy ellenőrzése Vízpróba A burkolat és a felület ellenőrzése Technológiai ellenőrzések...9 Melléklet (tájékoztatás)...10 A szövegbe hivatkozott nemzeti szabványok...11 A szabvánnyal kapcsolatos jogszabályok Oldal

3 Bevezetés MSZ 15233:2012 A fürdőmedencék építésének műszaki követelményeit és minőségét egyértelműen kell meghatározni ahhoz, hogy hosszú élettartamú és folyamatosan jól üzemeltethető műtárgy készüljön. Ezen alapvető cél biztosítása során figyelemmel kell lenni az alábbi lényeges szempontokra is: a feladatának mindenben megfelelő medence esztétikai megjelenése is jó legyen, a vasbeton és fémmedencék élettartamát legalább 80 évben, a műanyag medencék élettartamát legalább 50 évben kell meghatározni és a kivitelezése során is ezt kell figyelembe venni. A fóliamedencék élettartamát a gyártó cég határozza meg. a fürdőmedencék és kiegyenlítőtárolók tervezésében, kivitelezésében és minőségi követelményeiben nincs különbség közösségi és magánhasználatú műtárgyak között. Fontos cél a kivitelezési költségek alacsony szinten tartása is, amely azonban nem mehet a fenti lényeges szempontok rovására. A fürdőlétesítmények tervezési, kivitelezési és üzemeltetési ismereteinek információs tárháza van, amelynek fő elemei: a vonatkozó jogi szabályozás a vonatkozó szabványok szakirodalom szakmai szabályok Mindazoknak, akik részt vesznek egy fürdőlétesítmény tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében ismerniük kell ezt az információs tárházat, és azt tevékenységük során figyelembe kell venniük. Ez a szabvány ezen információs tárház egyik eleme. Ez a szabvány előírásokat, javaslatokat és megjegyzéseket tartalmaz. Amíg az előírásoknak kötelezően meg kell felelni, addig a javaslatok a leginkább bevált gyakorlatot mutatják be, a megjegyzések pedig kiegészítő információkat adnak. 3

4 1. Alkalmazási terület Ez a szabvány a fürdőmedencék építésének műszaki előírásait és a kész műtárgyak átvételének követelményeit tartalmazza, függetlenül attól, hogy a medence közcélú vagy magánhasználatra készült. E szabvány követelményei érvényesek minden új építésű és teljes felújításra kerülő fürdőmedencére. A vízzáróságra vonatkozó követelmények a fentieken kívül a javítások minősítésére is alkalmazhatóak. 2. Szakkifejezések és meghatározásuk Ezen szabvány alkalmazásakor az MSZ EN :2008+A1-ben, az MSZ EN ben és az MSZ EN ben megadott szakkifejezések és meghatározások, továbbá a következők érvényesek: 2.1. bukóél Az üzemi vízszinttel azonos síkban kialakított perem, amelyen átbukva a medencevíz a vízbetáplálással arányos mértékben folyamatosan a túlfolyóvályúba jut túlfolyóvályú A fürdőmedence falában vagy a fal tetején kialakított vályú, a medencevíz elvezetésére fölözőkészülék, szkimmer Süllyesztett víztükrű medencék különleges rendeltetésű túlfolyója, amely lebegő bukóéllel csak a legfelső vízrétegből teszi lehetővé a medencéből a túlfolyást feszített víztükör Az üzemi vízszintet a medencefalak azon legmagasabb részén kiképzett túlfolyóvályú bukóéle határozza meg, ahol a víztükör kialakítható süllyesztett víztükör A medence falában kiképzett túlfolyóvályú(k) vagy fölözőkészülék(ek) bukóéle által meghatározott üzemi vízszint, amely általában 0,2 0,4 méterrel alacsonyabb a medencefal legfelsőbb élénél kiegyenlítőtároló Feszített vagy süllyesztett víztükrű fürdőmedencék üzemeltetéséhez használt medencevíz-tároló, amely alkalmas arra, hogy a fürdőmedencéből kiszorított vizet még a legnagyobb forgalom idején is veszteség nélkül tárolja. MEGJEGYZÉS: A kiegyenlítőtárolóról részletes információkat az MSZ tartalmaz medenceburkolat A medence oldalfalait és fenekét borító, tartósan rögzített réteg, amelynek anyaga az alapszerkezettől eltér. MEGJEGYZÉS: Nem tekinthető burkolatnak a festés és a betonmedence cementsimítása vízpróba A fürdőmedencék vízzáróságát igazoló ellenőrzés. 4

5 3. Műszaki követelmények MSZ 15233:2012 A fürdőmedencék vasbetonból, rozsdamentes acélból, üvegszál erősítésű poliészterből, polipropilénből, fém vagy fa tartószerkezetre szerelt fóliából, vagy ezek kombinációiból készülhetnek. Az általános technológiai, biztonsági és megfelelőségi követelmények minden medencefajtára érvényesek, de kivitelezéskor és a minőségi vizsgálatok esetében lehetnek eltérések, amelyekre a későbbi fejezetek külön kitérnek Vízzárás, alakhűség A fürdőmedencéből és a kiegyenlítőtárolóból a víz nem szivároghat, a külső felületen víz nem jelenhet meg. Vasbeton medence esetében a külső felületen nedves folt megjelenhet, de azon vízcsepp nem folyhat meg. Ha a medencének és a kiegyenlítőtárolónak van közös fala, a vízzárósági követelményt ennek a falnak is teljesítenie kell. Épületen kívüli vasbeton medencék esetében a külső felület nedvesedésén túl kismértékű cseppképződés és esetleg megfolyás megengedhető kedvező talajadottság esetén, amit szakvéleménnyel kell alátámasztani. A vízzáróságot a szerkezeti betonnak kell biztosítania, szükség esetén javítani kell és csak azt követően szabad további réteget pl. vízzáró szigetelést, vagy burkolást felvinni. A vasbeton medencék és kiegyenlítőtárolók anyagminősége az MSZ :2004 N melléklet 8. Vízzáró beton és vasbetonszerkezetek fokozottan vízzáró vagy igen vízzáró pontja előírásának feleljen meg. MEGJEGYZÉS: Ha a vízpróba sikeres és nincs átnedvesedés, akkor nem indokolt egy- vagy többrétegű vízzáró szigetelést készíteni. A fürdőmedence alakja vízterhelésre nem változhat. Kivételt képeznek a részben vagy teljesen kiemelt fém- és műanyag medencék, amelyek megengedett alakváltozását a kiviteli tervekben kell megadni, a gyártó előírása szerint. A vasbeton fürdőmedencéket és kiegyenlítőtárolókat az I. feszültségállapot szerint (repedésmentesség) kell méretezni, vasalásuk sarokmerev és a betontakarás legalább 4 cm legyen. A vasbeton szerkezet vízzáró betonból készüljön. Ajánlott falvastagság 25 cm, fenékvastagság 30 cm. Azonos víztükörhöz tartozó bukóélek megengedett eltérése a kitűzött síktól ±1,5 mm. Több szkimmer legnagyobb megengedett eltérése ±5 mm, de egy lebegő bukóél vízszinthibája a teljes hosszon legfeljebb 1 mm lehet. A munkahézagokat, valamint a tágulási hézagokat meg kell tervezni. A kivitelezés során attól eltérni csak tervmódosítás esetén szabad. A munkahézagok vízzárására műanyag vagy acélszalagot lehet alkalmazni, de az elhelyezést és a rögzítést nagyon gondosan kell végezni, hogy elkerülhető legyen a szalag deformálódása, lehajlása. Abban az esetben, amikor a medence vasbetonból készül belső fóliás borítással és a vízzáróságot kizárólag a műanyag fóliával tervezték meg, akkor a fólia rögzítését a medencefenékre, a falra és a peremekre úgy kell megoldani, hogy az sem a medence töltése vagy ürítése következtében, sem a vendégek mozgása miatt ne mozdulhasson el. MEGJEGYZÉS: Minden medence és kiegyenlítőtároló teljes leüríthetőségét a fenék kellő lejtésével kell biztosítani, úgy, hogy a víz a lefolyókon keresztül gravitációsan távozzon. Az úszó-, műugró- és tanmedencék alakjára és méretére a FINA szabálykönyve tartalmaz előírásokat. Az előre gyártott elemekből helyszínen összeszerelt fürdőmedencék hézagzáró tömítéseinek élettartama a szerkezettel azonos legyen. A fürdőmedencék kialakításakor kerülni kell az éles sarkokat és az olyan belső zugokat amelyek víz alatti porszívóval nem takaríthatóak Alapozás A fürdőmedencék alapozása rendkívüli körültekintést igényel, és minden esetben biztosítani kell a tervezett fürdőmedence állékonyságát, azt, hogy e műtárgy mozgása, megbillenése az általános magas- és mélyépítési tűréseknél kisebb legyen. Ez a követelmény az ideiglenesen felállított idény jellegű medencék kivételével teljesen független a medence szerkezeti felépítésétől és anyagminőségétől. A talajra helyezett vagy lesüllyesztett medence alatt, az alapterületnél minden oldalon, legalább 0,7 1,0 méterrel nagyobb felületen, a környezeti geológiai viszonyoknak megfelelő talajcserét kell végezni 95%-os tömörítéssel. A tervezett terheléstől függően 6 12 cm vastagságú C40 minőségű vasbeton szerelőlemezt kell megépíteni. Célszerű a szerelőlemez felületét, az azonos vízmélységű fürdőmedencék esetében, a medencefenék tervezett lejtésének irányában kb. 1%-os lejtéssel kialakítani. 5

6 3.3. Felületképzés A fürdőmedencék és kiegyenlítőtárolók belső, vízoldali felülete és a beépített szerelvények felülete könnyen tisztítható, a vízkezeléshez és a takarításhoz használt vegyszerekkel, valamint a töltésre használt vízzel szemben ellenálló legyen. A felületek készülhetnek kerámiából, műanyagból, rozsdamentes acélból, illetve festéssel, porszórással. A fürdőmedencébe beépített vezetékek és szerelvények a medencefenék síkjából nem emelkedhetnek ki. Kivételt képeznek a sportmedencék egyes különleges célú alkatrészei (pl. vízilabdakosár, kötélvezető gyűrű) és a műanyag fóliával bélelt medencék fúvókáinak pereme, illetve a bejáró lépcsők korlátainak rögzítése. Ezen szerelvények beépítésekor különös gondossággal kell eljárni a 1,35 m-nél kisebb vízmélység esetén a botlások és lábsérülések elkerülésére. A medencefenék burkolata, ahol a vízmélység 1,35 m-nél kisebb, valamint a körüljáró csúszásmentes felület legyen, lásd az MSZ EN et. A medencék oldalfal síkjából a szerelvények kis mértékben kiemelkedhetnek, de különös gondot kell fordítani a kiálló részek éleinek legömbölyítésére, és arra, hogy baleseti veszélyt ne jelenthessenek. Kialakításuk az MSZ EN szerint. Kerámia lapburkolatok esetén a lapok közötti hézagot a hézagoló anyag a lap teljes vastagságában töltse ki, de a burkolat síkjából ne emelkedjen ki; a hézagok képzéséhez alkalmazott kereszteket és ékeket a hézagolás előtt kell eltávolítani, azok benyomása a hézagoló anyagba nem engedhető meg; a hézagok legkisebb mérete 5 mm legyen. Kivétel lehet a mozaikburkolat, amelyek hézagméretét a gyártó határozza meg az elemek hordozóanyagra való ragasztásával; a burkolat szilárdan és hézagmentesen tapadjon a medencefelületen. Fólia burkolatok esetében a gyűrődésmentes rögzítés és az illesztéseknél a sima felület kialakítása a legfontosabb követelmény. Ez különösen a bukóéleknél kíván gondos munkát. Rozsdamentes acél felület esetén a hegesztési varratok zárvány- és salakmentes elkészítése és síkba csiszolása elengedhetetlen. A varratok ellenőrzése munka közben folyamatosan történjen. A szerelt alkatrészek illeszkedése és tömítése fontos. Az általános biztonsági követelményeket az MSZ EN :2008+A1 tartalmazza Technológiai követelmények Minden fürdőmedencében kifogástalan áramlási rendszer legyen, azaz a víz be- és elvezetésével folyamatos vízmozgást kell biztosítani úgy, hogy holt tér sehol ne alakulhasson ki. Feleljen meg az MSZ EN 15234: fejezet előírásainak. A fürdőmedence még lökésszerű terheléskor sem önthet ki. Elsősorban a medence fenekébe épített vízbevezetés javasolható. A vízellátást szolgáló vezetékeket vasbeton fenéklemez esetén a betonszerkezetbe kell elhelyezni, más esetben az alapozásba süllyesztve. A fürdőmedence teljes leüríthetősége miatt a fenéknek megfelelő irányú és mértékű lejtése legyen. A legkisebb ajánlott lejtés 0,5 1%! Emellett a medencéhez csatlakozó minden vezeték teljes lehetőleg gravitációs leürítését is biztosítani kell. Értelemszerűen ugyanez vonatkozik a kiegyenlítőtárolókra is. A kiegyenlítőtárolók takaríthatóságát, karbantarthatóságát (búvónyílás, rögzített létra stb.) és folyamatos szellőzését is biztosítani kell. A szellőzőt olyan védelemmel kell ellátni, hogy azon keresztül szennyeződés vagy bogár ne kerülhessen be. 4. Az elkészült műtárgy ellenőrzése Az elkészült fürdőmedencén részletes ellenőrzést kell végrehajtani több lépésben, először szerkezetkész állapotban takarás előtt, majd teljesen kész állapotban. 6

7 4.1. Vízpróba MSZ 15233:2012 A medence vízzáróságát az anyagától és építési technológiától függően, eltérő módón ellenőrizni kell. Minden medence bukóélét és meghatározó pontjait feltöltés előtt és leürítés után szintezéssel meg kell határozni és jegyzőkönyvben értékelni az esetleges elmozdulásokat. Minden vízpróba alkalmával a bukóélek vízszintességét a víztükörrel ellenőrizni kell. A bukóél bármely pontján a víztükörből megengedett kiemelkedés legfeljebb 3 mm lehet. A víztükörből kiemelkedő bukóélek hossza oldalanként mérve legfeljebb a teljes hossz 15%-a lehet. Az oldalfalakat, a szakaszban rögzítettek kivételével, csak sikeres vízpróba után szabad eltakarni. A vízpróba nem eredményes és a medence javítást igényel, ha a bukóélek vízszintellenőrzése a megengedettnél (3 mm) nagyobb eltérést mutat vagy a medence süllyedése a tervezettnél nagyobb! Vasbeton fürdőmedencék és kiegyenlítőtárolók A földbe süllyesztett medencék esetén a sikeres vízpróba előtt tilos a szerelőbetonra és a medence mellé földet visszatölteni! A vízpróbát a teljes kötés és a látható zsaluzási és szerkezeti folytonossági hibák javítása után, de vakolás vagy festés előtt kell elvégezni. Ha a medencének és a kiegyenlítőtárolónak van közös fala, a vízzárósági követelményt úgy kell ellenőrizni, hogy a medencének és a kiegyenlítőtárolónak egymás után, külön legyen vízpróbája. Ha a medencét vízzáró műanyag fóliával bélelik, akkor a vasbeton szerkezet vízpróbája nem szükséges. MEGJEGYZÉS: Ez csak arra az esetre érvényes, amikor az építtető végleges megoldásként válassza a műanyag vízzáró fóliát és a tervezés is így történt. Ha a vízzáró fólia bélés anyagi vagy más okokból átmeneti megoldás, akkor a vízpróba nem mellőzhető azt utólag nem lehet pótolni. A vízpróba ideje legalább hat nap. Ezen idő alatt a fürdőmedencét a legmagasabb bukóélig, a kiegyenlítőtárolót a túlfolyó szintjéig, illetve a búvónyílás aljáig kell feltölteni és a túlfolyó vályúban is legyen víz. A vízpróba akkor sikeres ha átnedvesedés sehol nincs, vagy ha átnedvesedő foltok vannak, de csak olyan mértékben, hogy abból vízcseppek sehol nem keletkeznek. Az elfolyó víz mennyiségétől függetlenül, ha bárhol megfolyás vagy folyamatos csurgás tapasztalható, a vízpróba nem eredményes az elfolyó víz mennyiségétől függetlenül, és a medencét javítani kell. A vízpróbát a javítás után meg kell ismételni, mindaddig, amíg a vízpróba nem lesz eredményes. Sikeres vízpróbát követően a fürdőmedence, illetve a kiegyenlítőtároló falát vagy fenekét megvésni, abba belefúrni vagy szöget belőni nem szabad. Ha erre mégis sor kerül, a vízpróbát meg kel ismételni Műanyag fólia bélésű medencék és kiegyenlítőtárolók A medence feltöltése előtt és leürítés után a fólia felfekvését, simaságát és sérülésmentességét ellenőrizni kell. A fólián keresztül kitapintható egyenlőtlenség, alákerült szennyeződés, víz nem lehet. Feltöltés közben ellenőrizni kell, hogy a fólia mögé víz vagy levegő kerül-e. A feltöltött medence vízpróbájának ideje 5 nap. A vízpróba akkor sikeres, ha átnedvesedés, szivárgás a medence külső falán, a csőcsatlakozásoknál és a fenéklemezen nem tapasztalható; a leürített medencében a fólia az eredeti állapot szerint sima és víz nem került mögé Helyszínen szerelt, hegesztett fürdőmedencék és kiegyenlítőtárolók A medencét feltöltés előtt ellenőrizni kell. Szerelésből adódó illesztési hibák, egyenlőtlenségek, kiálló varratok vagy tömítőanyag nem engedhető meg. Üvegszál erősítésű poliészter medencék esetében sem a belső sem a külső felületen fedőlakkréteg-hiány vagy -sérülés nem lehet. A feltöltött medence vízpróbájának ideje 3 nap, kivéve az előre gyártott vasbeton medencét, amelynek a vízpróbáját szakasz szerint kell végrehajtani. A vízpróba akkor sikeres, ha átnedvesedés, szivárgás a medence külső falán, a csőcsatlakozásoknál és a fenéklemezen nem tapasztalható. 7

8 Műanyagból készült fürdőmedencék és kiegyenlítőtárolók A 3 m 3 -nél nagyobb fürdőmedencéket és kiegyenlítőtárolókat vékony falvastagságuk miatt földfeltöltés vagy falmegtámasztás nélkül vízzel feltölteni tilos! Ezért elhelyezés után szemrevételezéssel kell ellenőrizni a szabadon álló medencét, a csatlakozóvezetékek beszerelését és tömítését, valamint a csatlakozóvezetékek tömörségét nyomáspróbával kell ellenőrizni. A megtámasztás és vízfeltöltés módját a gyártó írja elő. A vízpróbát az 4.1. szakasz szerint kell elvégezni és értékelni. A 3 m 3 -nél kisebb műanyagból készült kiegyenlítőtárolók önhordó, illetve fémvázas kivitelben megfelelő alapra helyezve telepíthetőek és vízpróbájuk feltöltéssel elvégezhető. A vízpróba akkor sikeres, ha átnedvesedés, szivárgás a medence feltöltésben, a csőcsatlakozásoknál és a fenéklemezen nem tapasztalható A burkolat és a felület ellenőrzése Ellenőrizni kell, hogy a medence és közvetlen környezete megfelel-e az MSZ EN :2008+A szakaszának és ezen szabvány 3.3. szakasza előírásainak Kerámiaburkolatok A kész burkolatot esztétikai szempontból szemrevételezéssel, a falburkolattól 1,5 m távolságból kell vizsgálni. A burkolat felületére és alakhűségére az MSZ ad előírásokat. A versenymedencék méretét a FINAszabálykönyvben meghatározott tűrések figyelembevételével kell ellenőrizni és az illetékes sportszakmai bizottsággal hitelesíttetni kell. Hibának kell minősíteni és javíttatni kell a hézagoló anyag maradékát a burkolt felületen; a hézagok elégtelen, hiányos vagy kipúposodó kitöltését, de megengedhető a hézagoló anyag 2 mm-t meg nem haladó egyenletes besüllyedése a hézagokba; felületi repedezettséget, sérült, törött lapokat; III. minőségi osztályba sem sorolható felületrészeket. 1,35 m-nél sekélyebb vízmélységű medencerészek fenéklemezén és a versenymedencék fordulófalán a síkfogasság csak I. osztályú kivitelben fogadható el! A kerámialapok és a kiegyenlítő-, illetve szigetelőrétegek teljes felületükön szilárdan tapadjanak, kopogtatásra kongó hangot adó burkolat nem fogadható el. A kopogtatást a burkolatot nem károsító acél- vagy keményfa szerszámmal kell végezni. A fürdőmedence fenékburkolata kb. 50 g tömegű acélgolyó végiggurításával is ellenőrizhető Műanyag burkolatok A kész burkolatot esztétikai szempontból szemrevételezéssel, a falburkolattól 1,5 m távolságból kell vizsgálni. Hibának kell minősíteni és javíttatni kell a burkolat gyűrődését, felhólyagosodását vagy repedezettségét; fólia esetében a hegesztések mentén maradt anyagfelesleget vagy érdes, szakadozott felületű hegesztést, kiemelkedő hegesztési éleket; azokat a ragasztásokat, ahol a felület keménysége kisebb a ragasztott anyag keménységénél; üvegszál erősítésű poliészterek esetében az üvegszálak megjelenését a felületen; a fóliabélés rögzítését, ha a fólia a tervező által megadott értéknél nagyobb mértékben elmozdul Festés A fürdőmedence vízzel érintkező minden felületét szemrevételezéssel, a falburkolattól 1,5 m távolságból kell vizsgálni. Ellenőrizni kell, hogy a felhasznált minden festékréteg fürdőmedencék festésére engedélyezve van-e. A festék (bevonat) minőségi bizonyítványát meg kell őrizni. 8

9 Hólyagos, megfolyt, foltos, hiányos festés nem felel meg, az alsó festékréteget a felette levő réteg átlátszódás nélkül fedje. A festék tapadását és keménységét a gyártó előírásai szerint kell ellenőrizni. A kent vagy szórt műanyag fedőrétegeket is a fentiek szerint kell ellenőrizni Rozsdamentes acél felületek Az anyagminőséget minőségi bizonyítvánnyal igazolni kell. A szerelési és a hegesztési illesztések felületei és környezete azonos minőségű legyen a használt anyaggal. A különböző festett jelzések (pl. úszó vezetőcsík) a rozsdamentes felületen jól tapadjanak, leveles festékleválás nem fordulhat elő. A festék gyártójának előírása szerint kell ellenőrizni a festék tapadását. Ha a tapadás az előírtnál rosszabb, akkor az egész felületről el kell távolítani és újra festeni vagy festés nélkül hagyni. Ragasztott vagy szórt műanyag jelzések, illetve érdesítések esetén is értelemszerűen ugyanígy kell eljárni Technológiai ellenőrzések A vízmozgás ellenőrzése A 3.4. szakaszban meghatározott követelményt vízfestéssel kell ellenőrizni az üzemi próbák megkezdésekor. Az ellenőrzést az MSZ EN szakasza szerint kell végrehajtani, de a vízfestési vizsgálat közben az egyes fúvókák működését is értékelni kell. Az üzemi próbák során ellenőrizni kell a túlfolyóvályúk lefedését, víznyelését és a zajszintet. A feszített víztükrű medencék túlfolyóvályúit lefedő rácsok elhelyezése ne engedjen elmozdulást, és a terhelhetőséget, valamint a résméreteket különösen a sarkoknál és íveknél ellenőrizni kell. A süllyesztett víztükrű medencék túlfolyóvályúiban ahol nincs lefedő rács a víznyelőkre helyezett rácsok rögzítését és résméretét kell ellenőrizni. A túlfolyóvályúknak és a fölözőkészülékeknek a teljes bevezetett vízmennyiségen felül, a szokásos üzemeltetésből származó lökésszerű többletvízterhelést is (pl. több használó egyidejű beugrása) akadálytalanul kell elvezetnie, a medence nem önthet ki. A víznyelőkben nem keletkezhetnek szörcsögő hangok, ha ilyet tapasztalnak a próbák közben azt a kivitelezőnek megfelelő technikai beavatkozással kell megszüntetnie. A fürdőmedence leürítése után, annak a fenekén víz nem maradhat. A felület 15%-át meg nem haladó, nem összefüggő víztócsák megengedhetők, ha a vízréteg vastagsága legfeljebb 3 mm. Ha a megmaradó víztócsák mérete és/vagy mélysége az előírtnál nagyobb, akkor azt javítani kell. Ha javítás nem lehetséges, vagy a kivitelező nem vállalja, akkor osztályba sorolást és leértékelést, illetve kártérítést kell alkalmazni A bukóél ellenőrzése Az üzemelő medencébe a vízbevezetést le kell állítani és megvárni, míg a víztükör teljes nyugalomba kerül. A túlfolyóvályúból a vizet folyamatosan el kell vezetni. A bukóél bármely pontján a víztükörből megengedett kiemelkedés legfeljebb 3 mm lehet. A víztükörből kiemelkedő bukóélek hossza oldalanként külön mérve legfeljebb a teljes hossz 15%-a lehet. 9

10 M1. Fürdőmedence-tartozékok 10 Melléklet (tájékoztatás) A fürdőmedence-tartozékokra vonatkozó részletes előírásokat az MSZ EN szabványsorozat tartalmazza. A tartozékok a rendeltetés szerinti használhatóságot biztosító tárgyak. Méretüket, anyagminőségüket és a beépítés módját a kiviteli tervben kell rögzíteni. Normáltartozékok: hágcsó, lépcső, korlát, rajthely, jelzőrúd és jelzőkötél zászlókkal/felirattal, beemelőkészülék. Sport- és versenymedencék esetén a fentieken kívül minden, amit a szabálykönyv előír. Különleges tartozékok: víz alatti reflektor, betekintőablak, hőtakaró, élményelemek (ellenáramú készülék, pezsgőlap, labdafogó háló, elugróhelyek stb.) M2. Mozgatható fenék és válaszfal Állítható medencefenekek és állítható elkülönítő szerkezetek kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszereit az MSZ EN tartalmazza. A fürdőmedence többcélú használatát elősegítő berendezések. A tervezőnek és/vagy a gyártónak egyedileg kell meghatároznia a terhelhetőséget és az üzemi körülményeket. Az előírások ellenőrzésének módját a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell! A mozgatható fenék és válaszfal csak akkor helyezhető üzembe, ha a fürdőmedence leürített és feltöltött állapotában egyaránt biztonságosan rögzíthető, javítható és takarítható. Ha a mozgatható feneket vagy válaszfalat már üzemelő medencébe, utólag akarják beépíteni, akkor a medence tervezőjével és statikusával a beépítés tervezett megoldását egyeztetni kell és ahhoz a hozzájárulásuk szükséges. M3. Víz alatti tisztítóberendezés Kézzel mozgatható vagy távirányítású, illetve automatikus berendezés a fürdőmedencék fenekének és falának leürítés nélküli tisztítására. Kiválasztáskor a medence sajátosságait messzemenően figyelembe kell venni. Tulajdonképpen normáltartozéknak is tekinthetők. Működtetése kizárólag a nyitvatartási időn kívül engedhető meg, amikor a fürdőmedencét senki nem használja. Az elektromos meghajtású berendezéseket kiemelt biztonság mellett, csak a gyártó által előírt biztonsági berendezésekkel szabad működtetni. Vége

11 MSZ EN A szövegben hivatkozott nemzeti szabványok Uszodai berendezések (szabványsorozat) MSZ 15233:2012 MSZ EN :2008+A1 Fürdők. 1. rész: A tervezés és kivitelezés biztonsági követelményei MSZ EN Fürdők. 2. rész: Az üzemeltetés biztonsági követelményei MSZ EN Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással MSZ EN ISO Kerámiai burkolólapok. 2. rész: A méretek és a felületminőség meghatározása (ISO :1995, tartalmazza az 1:1997 műszaki helyesbítést) MSZ Építőipari tűrések. Pontossági osztályok MSZ :2004 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN alkalmazási feltételei Magyarországon A szabvánnyal kapcsolatos jogszabályok 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A közfürdők létesítéséről és működéséről 37/1996. (X. 18.) NM rendelet A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről A szabványokkal kapcsolatos minden változást a Magyar Szabványügyi Testület a Szabványügyi Közlönyben hirdet meg. A Szabványügyi Közlönyt előfizetésben terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda: 1900 Budapest. A szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhetők az MSZT Szabványboltban (Budapest VIII., Horváth Mihály tér , telefon: , telefax: , levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450), illetve elektronikus formában beszerezhetők a címen. A helyesbítő, módosító indítványokat és észrevételeket megfelelő indoklással a Magyar Szabványügyi Testülethez (Budapest VIII., Horváth Mihály tér 1., levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450, telefon: , telefax: ) lehet benyújtani. Kiadja: a Magyar Szabványügyi Testület. 11

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 24210-1

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 24210-1 2011. április MAGYAR SZABVÁNY MSZ 24210-1 Nevelési intézmények tervezési előírásai 1. rész: Bölcsődék Az MSZ-04-205-2:1987 helyett. Design requirements of educational institutions. Part 1: Créches E nemzeti

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 10870

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 10870 2012. november MAGYAR SZABVÁNY MSZ 10870 Gázturbinás légi járművek hajtóanyaga. JET-A1. Követelmények és vizsgálati módszerek Az MSZ 10870:1995 helyett. Aviation Turbine-Fuel. JET-A1. Requirements and

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről KIVONAT Lezárva 2014. június 29. Fontos:

Részletesebben

2016.02.16. Villámvédelem

2016.02.16. Villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara LKTROTCHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 Villámvédelem #3. Az MSZ N 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ N 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15601-1

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15601-1 2007. április MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15601-1 Épületakusztika 1. rész: Épületen belüli hangszigetelési követelmények Az MSZ-04-601-2:1988 és az MSZ-04-601-3:1988 helyett. Building acoustics. Part 1: Sound

Részletesebben

ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY

ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 11007

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 11007 2013. június MAYAR SZABVÁNY MSZ 11007 Étkezési só (Nátrium-klorid) Az MSZ-01-10007:1982 és az MSZ-01-10007:1982/1M:1985 helyett. Food grade salt (Sodium chloride) E nemzeti szabványt a Magyar Szabványügyi

Részletesebben

Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei

Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei A tetőszigetelések felújításának alapismeretei Minden tetőfelújítást egy alapos szakértői vizsgálat előzzön meg! A tetőfelújításoknál vizsgálni kell a

Részletesebben

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s GRUNDFOS Szerelési és üzemeltetési utasítás 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Típus megnevezés 2. Alkalmazási terület 3. Műszaki adatok 3.1 Környezeti hőmérséklet 3.2 Közeghőmérséklet 3.3 Maximális üzemi nyomás

Részletesebben

Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika. www.leier.eu Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika Leier építőanyag-üzemek Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071 Gönyű, Dózsa

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

B E É P Í T É S I Ú T M U T A T Ó

B E É P Í T É S I Ú T M U T A T Ó Fertőszéplaki Téglaipari Kft. 9436 Fertőszéplak, Gyártelep 11131638-2-08 Cg.08-09-003830 Tel./Fax: 99/370-986; 06/30/637-66-38 f.tegla@t-online.hu www.fertotegla.hu; www.proidea.hu www.fertoszeplakit-c.cegbongeszo.hu

Részletesebben

RT típusú elektromos hőlégfúvók

RT típusú elektromos hőlégfúvók RT típusú elektromos hőlégfúvók SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. SOLARONICS Central Europe Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: 203-112, Fax: 206-2719, Szerviz Tel.: (20) 49-700, E-mail:

Részletesebben

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer Villamos szakmai rendszerszemlélet II. A földelőrendszer A villamos szakmai rendszerszemléletről szóló cikksorozat bevezető részében felsorolt rendszerelemek közül elsőként a földelőrendszert tárgyaljuk.

Részletesebben

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK

JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK "PETI ELEMES CSÚSZDA" - 3 éves kortól - A termékcsalád négy szerkezeti egységbõl áll, melyek a következõk: indító elem, egyenes elem, íves elem és kidobó elem. Ezen egységekbõl

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE. (1995. október 24.) 07/2. kötet 289 31995L0028 1995.11.23. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 281/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/28/EGK IRÁNYELVE (1995. október 24.) egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában

Részletesebben

Verlag Dashöfer Szakkiadó 1062 Budapest Andrássy út 126. Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések

Verlag Dashöfer Szakkiadó 1062 Budapest Andrássy út 126. Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések Verlag Dashöfer Szakkiadó 1062 Budapest Andrássy út 126. Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések Copyright Verlag Dashöfer Szerző: Horváth Sándor Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14.

Részletesebben

Önálló szellõzõvezeték 90 perc 472

Önálló szellõzõvezeték 90 perc 472 Mûszaki adatok PROMATECT-H lapcsík (tokozás) PROMATECT -AD lapcsík, d = 40 mm PROMATECT csíkok acél huzalkapcsok ill. gyorscsavarok (lásd a G1-G7 részleteket) acél huzalkapcsok ill. gyorscsavarok (lásd

Részletesebben

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika Építőlemezek beltéri alkalmazása Tudnivalók és technika HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tűntették ki őket. 2 Tartalom

Részletesebben

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu Födémrendszerek Alkalmazástechnika MAGASÉPÍTÉS LEIER ÉPÍTŐANYAG-ÜZEMEK Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071

Részletesebben

Kezelési, telepítési és karbantartási utasítás

Kezelési, telepítési és karbantartási utasítás Kezelési, telepítési és karbantartási utasítás PanAqua II 30-zárt (PanAqua 80-5-Z) PanAqua II 25-zárt (PanAqua 71-5-Z) PanAqua II 20-zárt (PanAqua 68-3-Z) PanAqua II 15-zárt (PanAqua 62-2-Z) Fatüzelésű

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZIKVÍZ-, SZÓDAVÍZGYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SZIKVÍZ-, SZÓDAVÍZGYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SZIKVÍZ-, SZÓDAVÍZGYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

X. fejezet Rigips kézi és gépi vakolatok, glettek

X. fejezet Rigips kézi és gépi vakolatok, glettek X. fejezet X.1 Rimano termékek és tulajdonságaik áttekintése.... 210 X.2 Szükséges eszközök..................................... 212 X.3 A munka menete........................................ 213 X.3.1

Részletesebben

LK és LSK kéményrendszerek Beépítési útmutató Kiadva: 2013. április 1.

LK és LSK kéményrendszerek Beépítési útmutató Kiadva: 2013. április 1. és kéményrendszerek Beépítési útmutató Kiadva: 013. április Kivitelezési előírások, követelmények A LEIER kéményrendszerek építését minden esetben az idevonatkozó szabályok és a gyártói utasítások betartásával

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

Használati és karbantartási leírás

Használati és karbantartási leírás Használati és karbantartási leírás BEVEZETŐ Az ön által átvett épület, mint minden más tárgy vagy eszköz, ugyancsak rendszeres karbantartásra szorul. Annak érdekében, hogy az épület egyes részei, illetve

Részletesebben

405. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése

405. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése 405. számú ügyvezető igazgatói utasítás Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése Készítette: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői kapcsolatok Osztály, Technológiai csoport 2008. Nyomtatásban

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK 1 / 11 Műszaki Leírás Megbízó: Tervező: Felelős tervező: Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK GYALOGJÁRDA ÁTÉPÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓ VALAMINT MENETDINAMIKAI KÜSZÖB

Részletesebben

Betonacél toldás Ancon toldókkal

Betonacél toldás Ancon toldókkal Betonacél toldás Ancon toldókkal Betonacél átlapolással vagy toldóelemmel? Tervezők és kivitelezők egyre gyakrabban találkoznak azzal a problémával, főleg karcsú betonszerkezetekben, hogy a hagyományos

Részletesebben

Speciális építmények tűzvédelme

Speciális építmények tűzvédelme Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Speciális építmények tűzvédelme Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes Az e fejezetben nem szabályozott

Részletesebben

A friss beton konzisztenciájának mérése a terülési mérték meghatározásával

A friss beton konzisztenciájának mérése a terülési mérték meghatározásával A friss beton konzisztenciájának mérése a terülési mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-5:2000 A betonkeverék és a friss beton vizsgálata. A konzisztencia meghatározása 6. fejezet: A terülés

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Épületgépészeti műszaki leírás

Épületgépészeti műszaki leírás 1.0 1.1 Általános rész: Épületgépészeti műszaki leírás a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/1. számú telken meglévő Labdarugó Klubház épület átalakítás belső épületgépészeti kivitelezési munkáihoz

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

E ACO DRAIN Vízelvezető rendszerek

E ACO DRAIN Vízelvezető rendszerek E ACO DRAIN Vízelvezető rendszerek Új szabvány a felszíni vízelvezetés folyókáira. Új szabvány Magyarországon az MSZ EN 1433. Az Európai Unió területén már csak a szabványnak (MSZ EN 1433) megfelelõ illetve

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 6. Magyarország +36 63 450-6090 Fax: +36 63 450-068 Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Vállalkozási szerződés a Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-6-2005. AS-VODO A, B, C, T Vízmérőóra akna. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-6-2005. AS-VODO A, B, C, T Vízmérőóra akna. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. MŰSZAKI FELTÉTELEK AS-VODO A, B, C, T Vízmérőóra akna Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 1 Jelen Műszaki Feltételek (MF) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice

Részletesebben

Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály

Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 5.: Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Lektor: Dr. Ottófi, Rudolf Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz

TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz 11/2009 Peikko TERA Joint A Peikko TERA Joint előnyei Bentmaradó szakaszoló zsalurendszer betonpadlókhoz, teherátadó és peremvédő elemekkel Kiemelkedő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

1/A. sz. függelék. Melegvizes távhőrendszer esetében a hőközponti berendezések hőmérséklettűrése szempontjából meghatározó hőmérsékletérték

1/A. sz. függelék. Melegvizes távhőrendszer esetében a hőközponti berendezések hőmérséklettűrése szempontjából meghatározó hőmérsékletérték Bevezetés A FŐTÁV Zrt. Budapest területén több hőforráshoz kapcsolódóan üzemeltet távhőellátó rendszereket. E rendszerek hőhordozó közege jellemzően forróvíz, illetve egyes körzetekben melegvíz. A hőhordozó

Részletesebben

NEM HIVATALOS MÁSOLAT

NEM HIVATALOS MÁSOLAT ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid SZENNYVÍZTISZTÍTÓK MUNKAHÉZAG KIALAKÍTÁSAI HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid Bau-Haus Kft. A vízzáró betonszerkezetek munkahézag kialakításánál gyakran elfelejtjük,

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási előnyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a 12,0 cm-es szélességi méretből adódóan kevesebb áthidalóval megoldható

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002.(V. 22.) számú rendelete a Pécel - Csatári dűlő Helyi Építési Szabályzatáról Pécel város Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3)

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

Twist kerámia tetõcserép

Twist kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TWIST alapcserép TWIST szellőzőcserép TWIST hófogócserép,-0, db / m db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TWIST jobbos szegőcserép,-,0 db

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

28 HÁZ és KERT Építőanyagok Hőszigetelés magasfokon Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer Előnyei: Résmentes befúvásos szigetelés padlóra, falba, födémre és tetőre Egy anyag minden felhasználási

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 1. oldal 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének

Részletesebben

Szerelés, tárolás, karbantartás

Szerelés, tárolás, karbantartás Szerelés, tárolás, karbantartás TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános tudnivalók 1.1 Szállítás...3 1.2 Rakodás...3 1.3 Tárolás...4 1.4 Szereléshez szükséges szerszámok...4 2. Szerelési útmutató 2.1 Előkészítő lépések...5

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

10/6 Munkaeszközök biztonságos használata

10/6 Munkaeszközök biztonságos használata Munkavédelem és munkabiztonság CD 10/6 1 10/6 Munkaeszközök biztonságos használata Kérdés Üzemünkben a munkavégzéshez, különböző karbantartások elvégzéséhez stb. többféle típusú létrát használnak. A munkaeszközök

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

B E É P Í T É S I Ú T M U T A T Ó A FERTŐSZÉPLAKI TÉGLAIPARI KFT. ÁLTAL GYÁRTOTT LAPTÉGLA TERMÉKCSALÁDHOZ

B E É P Í T É S I Ú T M U T A T Ó A FERTŐSZÉPLAKI TÉGLAIPARI KFT. ÁLTAL GYÁRTOTT LAPTÉGLA TERMÉKCSALÁDHOZ Fertőszéplaki Téglaipari Kft. 9436 Fertőszéplak, Gyártelep 11131638-2-08 Cg.08-09-003830 Tel./Fax: 99/370-986; 06/30/637-66-38 f.tegla@t-online.hu www.fertotegla.hu www.proidea.hu B E É P Í T É S I Ú T

Részletesebben

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu Beépített sütő ZOB 654 Használati- és beépítési útmutatások Tartalomjegyzék Első használat 4 A készülék bemutatása 5 Elektromos sütő 6 Hasznos tanácsok 8 Sütési táblázat tészták- és húsok sütéséhez 0 Hagyományos

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Szabadtéri medencék felújítása a szentesi Üdülőközpontban Sportturisztika pályázat alapján II. I rész esetében 2. szerződésmódosítás

Szabadtéri medencék felújítása a szentesi Üdülőközpontban Sportturisztika pályázat alapján II. I rész esetében 2. szerződésmódosítás Szabadtéri medencék felújítása a szentesi Üdülőközpontban Sportturisztika pályázat alapján II. I rész esetében 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/82 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen EBR42 azonosító: 2014/201 374 Újpesti Bauplan Kft. 1046 Budapest Pöltenberg u. 6. Msz: 743/2015 Terv- és iratjegyzék Mogyoród Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Műszaki adatlap. ThyssenKrupp. Lexan Thermoclear Plus üregkamrás polikarbonát lemez

Műszaki adatlap. ThyssenKrupp. Lexan Thermoclear Plus üregkamrás polikarbonát lemez Lexan Thermoclear Plus üregkamrás polikarbonát lemez Termékleírás A Lexan Thermoclear Plus lemezek a Lexan Thermoclear termékcsaládba tartozó, Lexan gyantából extrudált, kiemelkedő minőségű, többfalú polikarbonát

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 26. SZÁMÚ MELLÉKLET USZODA HÁZIRENDJE SZABÁLYZAT

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 26. SZÁMÚ MELLÉKLET USZODA HÁZIRENDJE SZABÁLYZAT A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 26. SZÁMÚ MELLÉKLET USZODA HÁZIRENDJE SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK Üzemviteli Szabályzat... 3 Általános előírások...

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevő!

Tisztelt Ajánlattevő! A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Integrált szociális városrehabilitáció Zsókavár utcai akcióterület részfeladatai tenderdokumentációjának elkészítése tárgyú általános egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12.2. Az előadás végén Az előadás végére a hallgatók tisztában

Részletesebben

1. melléklet a 39/2015 (X.30) önkormányzati rendelethez. Utcanévtáblák Házszámtáblák

1. melléklet a 39/2015 (X.30) önkormányzati rendelethez. Utcanévtáblák Házszámtáblák 1. melléklet a 39/2015 (X.30) önkormányzati rendelethez Utcanévtáblák Házszámtáblák Egerben kétféle utcatáblát (tehát utcanévtáblát és házszámtáblát) kell használni a rendeletben rögzített területi megoszlás

Részletesebben

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban Diszpozíció: H5 szentendrei HÉV vonal árvízi károk helyreállítása a 29+02-32+50

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LÉPCSŐ I. (alapismeretek, beton lépcsők) ÉPSZ 1. ELŐADÁS Összeállította: dr. Czeglédi Ottó

LÉPCSŐ I. (alapismeretek, beton lépcsők) ÉPSZ 1. ELŐADÁS Összeállította: dr. Czeglédi Ottó LÉPCSŐ I. (alapismeretek, beton lépcsők) ÉPSZ 1. ELŐADÁS Összeállította: dr. Czeglédi Ottó ÉPSZ 1 ea. LÉPCSŐK I. 1 1. ALAPFOGALMAK: Rendeltetése: -.. áthidalása -.. irányú közlekedés Építészeti szerkezet:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bp., III. ker. Sújtás utca 3. -7027; engedélyokiratos építési munka AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

ADEKA ULTRA SEAL. Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok

ADEKA ULTRA SEAL. Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok ADEKA ULTRA SEAL Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1. Feladat 2 2. Megoldás 3 3. Alkalmazás 4 4. Vizsgálatok, referenciák

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné A beton minősítések, minőség ellenőrzés A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-30

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2012. július IV. évfolyam 7.szám. Lakások hőszigetelése és ezek tűzvédelmi kérdései

Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2012. július IV. évfolyam 7.szám. Lakások hőszigetelése és ezek tűzvédelmi kérdései Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2012. július IV. évfolyam 7.szám A hónap témája Tartalom Lakások hőszigetelése

Részletesebben

Minőségirányítás az építőiparban. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013.

Minőségirányítás az építőiparban. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013. Minőségirányítás az építőiparban Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013. Minőség és megfelelőség A dolgok minőségét azok a tulajdonságaik és jellemzőik adják, amelyek képessé teszik arra, hogy igényeket,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csizmár János. Az útépítési betonok előállításához, bedolgozásához szükséges gépek fajtái. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Csizmár János. Az útépítési betonok előállításához, bedolgozásához szükséges gépek fajtái. A követelménymodul megnevezése: Csizmár János Az útépítési betonok előállításához, bedolgozásához szükséges gépek fajtái A követelménymodul megnevezése: Burkolat, útkörnyezet kezelése A követelménymodul száma: 0598-019 A tartalomelem

Részletesebben

2013.05.28. HOMLOKZATBURKOLATOK 3/b. önhordó fal hátfal kapcsolata légrés átszellőzés - hőszigetelés ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3. Dr.

2013.05.28. HOMLOKZATBURKOLATOK 3/b. önhordó fal hátfal kapcsolata légrés átszellőzés - hőszigetelés ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3. Dr. Dr. Hunyadi Zoltán ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3 HOMLOKZATBURKOLATOK 3/b www.epszerk.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék SZERELT TÉGLABURKOLATOK

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

BENSON. PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó. Használati gépkönyv és kezelési utasítás.

BENSON. PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó. Használati gépkönyv és kezelési utasítás. BENSON PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó Benson Használati gépkönyv és kezelési utasítás AC Works Kft. 1044 Budapest Frangepán u. 16. Tel.: 1-785-0390 1

Részletesebben

Felépítési és alkalmazási útmutató. Összecsukható állvány

Felépítési és alkalmazási útmutató. Összecsukható állvány Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298 Version 1.0 2006 KRAUSE-Werk Összecsukható állvány Alumínium gurulóállvány EN 1004 szerint Állványosztály 3 130 INT_560804_ProTec_XS_HU.indd 130 05.12.2006

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK HE 24-2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 6 2.1 Használt mennyiségek... 6 2.2 Jellemző mennyiségi értékek

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben