Lelki egészség. Grezsa Ferenc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lelki egészség. Grezsa Ferenc"

Átírás

1 Lelki egészség Grezsa Ferenc

2 érintés, intimitás, biztonság, testi közelség, református dicséret, kapcsolat a közösséggel, család része, lelki örökség, éneklés, gyülekezet, természet, türelem, szeretet, tisztesség, szeretet, nyugalom, kultúra, ajándék, szeretet, kapcsolat, közelség, erő, önismeret, lelkiismeret, barátság, gyász, bűntudat, Isten, segítés, igazság, szeretet, mosoly, hűség, jó, csók, megmaradni, törvény, értelem, szenvedély, tartás, szelídség, derű, tisztaság, rituálé, szabadság, megnyugvás, felfokozottság, nyugodtság, vonzalom, biztonság, anyaméh, spiritualitás, szabadság, vágy, határhelyzetek, hit, felelősség, egyenrangúság, küldetés, együttlét, nem vagyok egyedül, önsegítés, állandóság, önértékelés, nevetés, játék, szeretet, kedvesség, Biblia, tudás

3 Egészség Testi, lelki, szociális jólét (WHO) Magatartási / lelki / spirituális tényezők előtérbe kerülése Egészség és betegség: * nem komplementer fogalmak * nincs éles határ Egészség-lélektani megközelítés

4 Egészségpszichológia Egészség megőrzése Testi / lelki egyensúly fenntartása - helyreállítása Szociális integráció fenntartása - helyreállítása

5 Egészséglélektan A TESTI, LELKI és SZOCIÁLIS dimenzió kölcsönhatásával foglalkozik, középpontba állítva a lelki egészséget, illetve annak testi és társadalmi egészséggel való összefüggését (Straub, 2001)

6 Lelki egészség pszichoanalitikus megközelítés (Jahoda nyomán, hivatkozza Buda, 2001) 1. Uralom a környezet felett 2. Adekvát valóságérzékelés 3. Integráltság 4. Pozitív tisztelet és elfogadás mások iránt 5. Folyamatos fejlődés és növekedés az önmegvalósítás irányában 6. Autonómia

7 Lelki egészség egészséglélektani megközelítés (Becker nyomán, hivatkozza Buda, 2001) 1. Képességek 2. Öncentrálás, önkontroll 3. Jólét, lelki egyensúly 4. Saját értékek tudata 5. Expanzivitás 6. Autonómia 7. Késztetettség, késztetési erők

8 Lelki egészség egészséglélektani megközelítés (Tudor nyomán, hivatkozza Buda, 2001) 1. Megküzdési (coping) képesség 2. Feszültségek, stresszek uralásának képessége 3. Megfelelő énkép és önazonossági érzés 4. Önértékelés 5. Önfejlesztés, a fejlődőképesség 6. Autonómia 7. Változási képesség 8. Szociális támogatások igénybevétele, részvétel társadalmi mozgalmakban

9 Lelki egészség multifaktoriális megközelítés (MacDonald és O Hara nyomán, hivatkozza Buda, 2001) LELKI EGÉSZ- SÉG Környezeti minőség Környezeti depriváció Önértékelés Érzelmi abúzus Érzelmi érettség Érzelmi elhanyagoltság Önszabályozási képesség stressz Társas támogatás Kizsákmányolás

10 Lelki egészség cultural literacy megközelítés 1. (Doku nyomán, hivatkozza Buda, 2001) 1. Képesség szeretet nyújtására / elfogadására 2. Biztonság és státusz adekvát átélése a társadalomban 3. Megfelelő mértékű spontaneitás, érzelmi válaszok (pl. harag, öröm, szomorúság) megfelelő skálája 4. Hatékony kapcsolat a valósággal (nem túl sok, nem túl kevés) 5. Gazdag fantáziavilág, amely segíti a kreativitást

11 Lelki egészség cultural literacy megközelítés 2. (Doku nyomán, hivatkozza Buda, 2001) 6. Az önismeret, önértékelés olyan foka, mely elősegíti a saját én és a másik ember ártalmak utáni reparációjának megvalósítását, az ehhez szükséges képességek gyakorlását 7. A tapasztalatokból való tanulás képessége 8. A csoport igényeinek teljesítési képessége, együtt azzal a választási szabadsággal, hogy ezt mikor és mennyiben teszi, figyelembe véve saját mint csoporttag felelősségét is

12 Lelki egészség cultural literacy megközelítés 3. (Doku nyomán, hivatkozza Buda, 2001) 9. Az önkifejezés szabadsága, tekintettel azonban a saját viselkedés vagy cselekvés hatására másokat illetően 10.A saját és mások testi szükségleteinek kielégítési képessége

13 MENTÁLIS EGÉSZSÉG: VÉDŐ FAKTOROK (Forrás: Mental Health Promotion - A Quality Framework, HEA, London, 1997) BELSŐ FAKTOROK 1. Érzelmi teherbíró képesség fizikai egészség / pozitív önkép, problémamegoldó képesség, tanulási képesség KÜLSŐ FAKTOROK 1. Érzelmi teherbíró képesség kielégített létszükségletek, Pl.: lakhatás, élelem, ruházat, fűtés 2. Polgári mivolt jó neveltetés / jó kapcsolatok kapcsolatok kialakításának, fenntartásának és megszakításának képessége kommunikációs jártasság az elfogadottság érzete 2. Polgári mivolt társadalmi és közösségi hitelesítés közösségi támogató háló pozitív szerepmodellek munkaviszony 3. Egészséges struktúrák jó iskolai tapasztalatok Biztonságos lakókörnyezet demokratikus politikai viszonyok béke

14 MENTÁLIS EGÉSZSÉG: ÁRTÓ FAKTOROK (Forrás: Mental Health Promotion - A Quality Framework, HEA, London, 1997) Belső faktorok Külső faktorok 1. Érzelmi teherbíró képesség veleszületett betegség, rendellenes ség, fogyatékosság tehetetlenség érzése gátolt önmegvalósítás és előmenetel szexuális problémák 2. Polgári mivolt Szegényes kapcsolatok intézményesedés érzése izoláltság érzése elidegenedettségre, konfliktusokra, disszonanciára utaló tapasztalatok 1. Érzelmi teherbíró képesség kielégítetlen létszükségletek, pl. éhezés, hajléktalanság, veszteség érzése magányosság érzése / erőszak elszenvedése visszaélés élvezeti szerekkel pszichiátriai betegség / családi problémák 2. Polgári mivolt kulturális konfliktus, elidegenedettség, diszkrimináció, stigmatizáltság, az autonómia hiánya, munkanélküliség csoportnyomás 3. Egészséges struktúrák az értékrendszer zavara, negatív fizikai Környezet, a szegénység hatásai

15 Érzelmi alapszükségletek * Elfogadottság * Megértettség * Érzelmi biztonság * Elismertség * Személyre szóló figyelem (empátia) * Egyediség * Szeretet (kapni és adni) * Segítség (kapni és adni) Érzelmi alapszükségletek KÖZÖSSÉG

16 KÖZÖSSÉG érzelmi alapszükségletek LELKI EGÉSZSÉG Közösség hiánya egzisztenciális és lelki problémák Kapcsolódás másokhoz fenntartó, szabályozó erő Közösségi integráció egészség, gazdasági prosperitás

17 KOHERENCIA érzés SALUTOGENEZIS Összerendezettség megtapasztalása a világ megérthető Kiegyensúlyozott terhelés a nehézségek kezelhetők Befolyás a környezetre az élet értelmessége Ember és környezet közötti ÖSSZHANG Gyermek- és serdülőkorban alakul ki! (Antonovsky)

18 Az élet értelmessége - összefüggések pozitív érzelmek (Öztekin és Terez) pozitív önértékelés, boldogság, belső motiváció, érzelmi stabilitás (Kiang és Fuling) céltudatosság (Akande és Odewale) pszichés jól-lét, élettel való elégedettség (Shek) a személyiség átlag feletti integráltsági foka (King és Hicks) Szerfogyasztással szemben véd

19 Az élet értelmessége - serdülőkor Személyközi kapcsolatok Közösségi kapcsolatok Együttérzés, mások segítése, közösségi életbe való bekapcsolódás, proszociális elköteleződés Élet értelmessége, proszocialitás személy érettsége Élet értelmességének élménye + keresése OPTIMÁLIS SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS

20 HUMÁN ERÉNYEK Egyén / környezet adaptáció (Buss, 1999) Biológiai / szociokulturális (Fernandez- Ballesteros (2003) Vegetatív, idegrendszeri, hormonális, enzimatikus stb. folyamatok egészségi állapot Altruizmus: egészségvédő hatás

21 Humán erények - MODELLEK (Seligman és Csíkszentmihályi, 2000) Egyéni szint (az egyén pozitív személyiségjegyeiből) megbocsátás, szeretet-képesség, bölcsesség, jövőorientáltság, eredetiség, spiritualitás Csoport szint (a közösség értékrendszeréből) felelősségtudat, altruizmus, tolerancia, munkamorál Szubjektív szint (szubjektív élményvilágból) jól-lét, boldogság, megelégedettség, áramlat /flow/, remény, optimizmus

22 KARAKTERJEGYEK (Fernandez-Ballesteros, 2003) Pozitív emocionalitás optimizmus, boldogság, megelégedettség Pozitív motivációk én-hatékonyság, belső motivációs kontroll, énmegvalósítás Intellektuális erények bölcsesség, kreativitás, érzelmi intelligencia, eredetiség Interperszonális / kapcsolati erények empátia, kommunikációs készség, proszociális viselkedés, Társadalmi / közösségi erények demokratikus viszonyok, tolerancia, méltányosság, szolidaritás, értékek és normák rendszere

23 VIA (Values in Action) (Steen, Kachorek és Peterson, 2003) BÖLCSESSÉG ÉS TUDÁS: kíváncsiság, tanulásszeretet, nyitottság, kritikai gondolkodás, praktikus intelligencia, kreativitás, eredetiség, perspektíva-orientáltság BÁTORSÁG: állhatatosság, integritás, lelkesedés, becsületesség, autentikusság, ügyesség SZERETET: intimitás igény, szeretetre méltóság, nagylelkűség, kedvesség IGAZSÁG: méltányosság, méltóság, vezetői képességek, kötelességtudat, közösségi készségek MÉRTÉKLETESSÉG: megbocsátás, szerénység, könyörületesség, önkontroll, énreguláció TRANSZCENDENCIA: szépérzék, kíváncsiság, remény, optimizmus, hála, humor, játékosság, spiritualitás, cél- és jövőorientáltság

24 IGAZSÁGOS VILÁGBA VETETT HIT (Lerner) Előfeltevés az igazságosságról: Mindenki azt kapja, amit megérdemel, azt érdemli, amit kap. Morális viselkedés Tudatos morál: most ezt kell tegyem Morális megérzés: úgy érzem,ez helyes / helytelen Igazságtalanság / méltánytalanság észlelése (Dalbert) Törekvés a HELYREÁLLÍTÁSra + igazság ÉRVÉNYESÍTÉSére Kapcsolat a mentális egészséggel (Dalbert) Mások is igazságosak BIZALOM Lelki egészég Méltánytalanságot szenvedünk Igazságos világba vetett hit megvédése MEGKÜZDÉS (coping).

25 Érett, integrált személyiség (Sternberg, 1985) Életesemények integrált észlelése Megfontolt döntések Nem dönt elhamarkodottan, ellentétes nézeteket is megért Megfelelő reagáló-képesség, reflexivitás, érzelmi intelligencia, kommunikációs készség, diszkrét szociális nyitottság, érdeklődés Life skills (életvezetési készségek)

26 Pozitív pszichológia és ÉLETMINŐSÉG (Keyes, 2002) VIRÁGZÁS NEM FOLYAMATOSAN JÓ ÉLET, HANEM POZITÍV ÉLETSZEMLÉLET MINDENKIT JELLEMEZHET, KORRA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA, EGZISZTENCIÁLIS HELYZETRE TEKINTET NÉLKÜL HERVADÁS ANYAGIAK HAJSZOLÁSA, HEDONIZMUS - NEM TANÍT MÉRTÉKLETESSÉGRE, BELSŐ KONTROLLRA Pszichikai ZAVAR Pszichopatológiai tünetek Pozitív életérzések hiánya Negatív életérzés dominanciája ADAPTÁCIÓ

27 JÓL-LÉT (well-being) (Pikó nyomán) Jól-lét = optimális létezés és tapasztalás az adott körülmények között (Ryan, 2001) Összetevők Általános elégedettségi mutatók: élettel való elégedettség (SWL) Specifikus elégedettségi mutatók: munkával, családdal, társadalmi helyzettel, egészséggel, önmagunkkal Érzelmi-hangulati alap: bizonyos negatív életérzések relatív hiánya, pl. szorongás, lehangoltság, bűntudat, irigység. Bizonyos pozitív életérzések jelenléte, pl. öröm.

28 PSZICHIKAI jól-lét indikátorok ÖNELFOGADÁS Önismereten alapuló IDENTITÁS ÉLETCÉLOK megléte: útmutatás és értelem az életnek, a jövőnek és a jelennek, és a múlt feldolgozásának AUTONÓMIA, az önmeghatározás = a belsőleg kontrollált, érett személyiség jellemzője POZITÍV KAPCSOLATOK (kölcsönösen kielégítő, tartalmas, empátia, tolerancia) építésének képessége KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG megléte = az egyén hatékonyan és pozitív irányba befolyásolja környezetét, alkalmazkodik hozzá, illetve alakítja

29 TÁRSAS jól-lét indikátorok TÁRSAS ELFOGADÁS = pozitív viszony másokhoz SZOCIÁLIS MEGVALÓSÍTÁS = munkálkodás a környezet jobbításán SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ = csoporthoz, közösséghez tartozás tudata SZOCIÁLIS KÖZREMŰKÖDÉS = van értelme az egyén életének, vannak céljai, melyek szorosan kapcsolódnak a közösséghez SZOCIÁLIS KOHERENCIA = annak tudata, hogy a környező világot értékesnek látjuk, ahol rend uralkodik, nem pedig kiszámíthatatlan, félelmetes

30 Szubjektív jól-lét, BOLDOGSÁG (Pikó nyomán) Mitől vagyunk boldogok? Nincs egyetlen üdvözítő recept! Karakterjegyek / magatartásmódok növelik a boldogság érzést még szélsőséges körülmények között is! Demográfiai változók: nem, iskolai végzettség, jövedelem, családi állapot 8-15 %-ban hatnak.

31 BOLDOGSÁG (Pikó nyomán) Boldogság = pozitív pszichikai létezés mutatója Az érzelmek visszatükröződéséből kikristályosodó pillanatnyi TAPASZTALAT (Keyes, Shmotkin és Ryff, 2002) NEM ÁLLANDÓ, A PILLANATNYI ÉRZÉSEK EREDŐJE Nem csak + érzések, hanem EGYENSÚLY + és - között Bizonyos személyiségjegyek elősegítik extroverzió, egyetértésre való beállítottság = BARÁTSÁGOSSÁG fogékonyabbá tesz a pozitív érzésekre, és a társas kapcsolatok felé is jelentős motiváló erőt jelent legfontosabb egyén és a környezet közötti ÖSSZHANG extravertált és introvertált személyek boldogságra vonatkozó igényei eltérőek lehetnek

32 Boldogság és optimizmus (Pikó nyomán) Optimizmus pozitív elvárások a jövő iránt nem passzív magtartás, hanem iránytű a célok / tervek kitűzésében elősegíti a belső kontrollt, mely növeli a viselkedés hatékonyságát Karakterjegy, mely hozzájárul a szubjektív jól-léthez és boldogság érzéshez (Scheier és Carver, 1985) Irreális optimizmus a szerfogyasztás rizikófaktora! (Weinstein, 1985)

Lelki egészség. Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

Lelki egészség. Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet Lelki egészség Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet érintés, intimitás, biztonság, testi közelség, református dicséret, kapcsolat a közösséggel, család része, lelki örökség, éneklés, gyülekezet,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

VÉDŐFAKTOROK NYOMÁBAN A KÁROS SZENVEDÉLYEK MEGELŐZÉSE ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS SERDÜLŐKORBAN

VÉDŐFAKTOROK NYOMÁBAN A KÁROS SZENVEDÉLYEK MEGELŐZÉSE ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS SERDÜLŐKORBAN VÉDŐFAKTOROK NYOMÁBAN A KÁROS SZENVEDÉLYEK MEGELŐZÉSE ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS SERDÜLŐKORBAN NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK XI. Sorozatszerkesztő: Demetrovics Zsolt és Buda

Részletesebben

Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE. (Segédanyag posztgraduális mentálhigiénés képzésekhez)

Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE. (Segédanyag posztgraduális mentálhigiénés képzésekhez) Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE (Segédanyag posztgraduális mentálhigiénés képzésekhez) Magyar Testnevelési Egyetem Mentálhigiénés Osztály 1998 Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE (Segédanyag

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Doktori (PhD) értekezés. Martos Tamás

ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Doktori (PhD) értekezés. Martos Tamás ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN Doktori (PhD) értekezés Martos Tamás Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Kopp Mária, DSc, egyetemi

Részletesebben

Segítség mentoroknak. A fejlesztés általános területei, fejlesztendő kompetenciák. Tartalom. I. Önismeret (3 alkalom)

Segítség mentoroknak. A fejlesztés általános területei, fejlesztendő kompetenciák. Tartalom. I. Önismeret (3 alkalom) Segítség mentoroknak Tartalom I. Önismeret (3 alkalom) Hogyan látjuk önmagunkat, illetve hogyan látnak bennünket mások? A serdülő "saját én" keresése. Erényeink felismerése, erősítése, a kiküszöbölhető

Részletesebben

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier Mentálhigiéné sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier A mentálhigiéne szó a köznyelvben a lelki egészséget jelenti. A fogalomnak két nagy értelmezési

Részletesebben

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Fejlődés - olyan folyamat, amely minőségi változásokkal és egyre differenciáltabb szerveződéssel jár - a fogantatástól a halálig tart - a bekövetkezőváltozások egyaránt tükrözik

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpádfejedelem Általános Iskola OM-032 538 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail: igazgato@arpadsuli.hu www.arpadsuli.hu HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Árpád Fejedelem

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a rizikó- és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében Dr. PIKÓ BETTINA Szeged, 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A pedagógus szerepe az agresszió szabályozásában és a motivációs tényezők serkentésében. A csoport hatása a gyermekre az iskolai közösségben.

A pedagógus szerepe az agresszió szabályozásában és a motivációs tényezők serkentésében. A csoport hatása a gyermekre az iskolai közösségben. A pedagógus szerepe az agresszió szabályozásában és a motivációs tényezők serkentésében. A csoport hatása a gyermekre az iskolai közösségben. Kövesdi Andrea 1. Bevezető A tanulmány áttekintést nyújt az

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Szerzők: Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Dr. Müller Anetta Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

Osztályfőnöki óra Összesen: Kiemelt fejlesztési feladatok Fejlesztési követelmények

Osztályfőnöki óra Összesen: Kiemelt fejlesztési feladatok Fejlesztési követelmények Osztályfőnöki óra ÉVFOLYAMOK 5. 6. 7. 8. HETI ÓRASZÁM 1 1 1 1 ÉVES ÓRASZÁM 36 36 36 36 Közösség és személyiség alakítása 12 12 12 12 Tanulás és munka 6 6 6 6 Ember és társadalom 5 5 4 4 Emberismeret 5

Részletesebben

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I.

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. Bukta Tünde buktus@t-email.hu LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. RÉSZ Absztrakt A NATO katonai logisztika definíció szerint

Részletesebben

Csürke József. A mentálhigiénéről. Definíciók

Csürke József. A mentálhigiénéről. Definíciók Csürke József A mentálhigiénéről Definíciók A mentálhigiéné szemantikailag túlterhelt fogalmának tartalma nagyon sokrétű, gyakran zavaros, nem egyértelmű. Ezért először érdemesnek tűnik tisztázni az alapvető

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. 7-12. évfolyam. Cél

OSZTÁLYFŐNÖKI. 7-12. évfolyam. Cél OSZTÁLYFŐNÖKI 7-12. évfolyam Cél Az osztályfőnöki óra funkciói: - a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, az önnevelés iránti igényük felkeltésében, személyiségük stabilizálásában, életpályájukra

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Képzési segédanyag. "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu

Képzési segédanyag. Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu Tartalomjegyzék 1. Szociálpszichológia vázlata 2. 2. Segítőkapcsolatok pszichológiája 15. 3. Fejezetek az életkorok lélektanából 30. 4. Egyéb témák (önismeret, szupervízió, szexualitás, drog, hajléktalanság

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program V. melléklet 1. Elméleti háttér Egészségnevelési program A Szent Mór Iskolaközpont egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint az egészségfejlesztő

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Doktori értekezés Kissné Geosits Beatrix Semmelweis Egyetem Nevelési- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI TÉRSÉGEKBEN ÉLŐ PEDAGÓGUSOK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Szilágyi Györgyi. Veress Erzsébet

A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI TÉRSÉGEKBEN ÉLŐ PEDAGÓGUSOK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Szilágyi Györgyi. Veress Erzsébet A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI TÉRSÉGEKBEN ÉLŐ PEDAGÓGUSOK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Szilágyi Györgyi Veress Erzsébet Rezümé Az elmúlt évtized releváns szakirodalomában egyre többen kérdezték, vajon a személyiség

Részletesebben

Szakértői és Mentálhigiénés csoport Szakmai Programja 2015.

Szakértői és Mentálhigiénés csoport Szakmai Programja 2015. Szakértői és Mentálhigiénés csoport Szakmai Programja 2015. Szakmai Program 1. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. [Ide írhatja a szöveget] I. Szakértői és mentálhigiénés csoport Szakmai Programja A

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 2. melléklet EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1.Elméleti háttér A Berzsenyi Dániel Gimnázium egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI A PSZICHOLÓGIA FŐBB IRÁNYZATAI pszichológia (lélektan): az emberi viselkedés tudományos tanulmányozása Ókori görög filozófusok és természettudósok - Hippokratész: személyiségtípusok: flegmatikus, melankolikus,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben