B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK május 18. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. május 18. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ"

Átírás

1 B I O L Ó G I A ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK május 18. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. Az írásbeli felvételi dolgozat egyúttal érettségi dolgozat is. Ezért az érettségizőknek a megoldásokat két példányban kell elkészíteniük. Ehhez mellékeljük a másolólapokat. (A másolat az érettségi dolgozat.) A régebben érettségizetteknek egy példányban kell írniuk. A tesztkérdések megoldásához részletes tájékoztatást talál a Tesztkérdések betűjeles megoldási útmutatója c. oldalon. Ezekre a feladatokra csak egyetlen megoldást adhat. A szöveges választ igénylő feladatokban az ismeretei szerinti legpontosabb feleletet adja. Az egyéb szükséges információkat a feladatcsoportok előtt találja meg. Ügyeljen arra, hogy megoldásai és az esetleges javítások egyértelműen olvashatók legyenek a megoldólapon! A megoldólapokon a feladatok sorszámait tüntesse fel! A javítók csak akkor tudják értékelni dolgozatát, ha egyértelműen azonosítható a feladat és megoldása.

2 A TESZTKÉRDÉSEK BETŰJELES MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓJA Egyszerű választás Ezekben a feladatokban A, B, C, D és E betűvel jelölt öt lehetséges megoldás szerepel, amelyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztania. Négyféle asszociáció E kérdéstípusban két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell megállapítania. Az ítéletek vagy az egyik (A), vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem (D) vonatkoznak. Ötféle asszociáció Ebben a feladatban azt kell eldöntenie, hogy a sorszámozott megállapítások melyik, nagybetűvel jelölt fogalomra vonatkoznak. A feladatok megoldásakor a sorszám mellé a megfelelő betűt kell leírnia a megoldólapra. Relációanalízis E kérdéstípusban összetett mondatok szerepelnek, amelyek egy állításból és egy indoklásból állnak. Ezek megítélésében öt lehetőség adódik. A. Az állítás és az indoklás is helyes és az indoklás valóban magyarázza az állítást. B. Mindkettő igaz, de nincsenek összefüggésben. C. Az állítás igaz, de az indoklás nem. D. Az állítás nem igaz, de az indoklás önmagában helyes. E. Az állítás is és az indoklás is helytelen. Mennyiségi összehasonlítás Ezekben a feladatokban két fogalmat (a és b) mennyiségi szempontból kell összehasonlítania. A választási lehetőségek: A: a nagyobb, mint b B: b nagyobb, mint a C: a és b egyenlő vagy megközelítően azonos Többszörös választás E kérdéstípusban egy kérdéshez vagy befejezetlen állításhoz egy vagy több megfelelő válasz tartozik. A számokkal jelzett kiválasztott válaszok vagy válasz-kombinációk nagybetűjét kell a megoldólapra írnia! Jelölések: A = 1, 2. és 3. válasz megfelelő B = 1. és 3. válasz megfelelő C = 2. és 4. válasz megfelelő D = csak a 4. válasz megfelelő E = mind a négy válasz megfelelő 2

3 I. KOENZIMEK (12 pont) 1. Röviden, ha lehet, egyetlen mondatban fogalmazza meg, mit jelent a koenzim fogalma! Négyféle asszociáció A. koenzim-a B. NAD + C. mindkettőre jellemző D. egyikre sem jellemző 2. összetétele alapján a fehérjék közé tartozik 3. a glükolízisben a piroszőlősav keletkezéséig vezető reakcióúton szerepet játszik 4. feladata szénatomokat tartalmazó molekularészlet továbbítása 5. sejtjeinkben elemi oxigénnel lép reakcióba 6. a mitokondrium alapállományában zajló folyamatokban szerepet játszik 7. a nukleotidokra jellemző molekularészletet tartalmaz Az alábbi táblázat a zöld színtestekben zajló egyes folyamatokra vonatkozik. Megoldólapjára írja le sorban a táblázat sorszámokkal jelölt, hiányzó adatait! keletkezése NADPH + H + felhasználása A zöld színtestben hol történik? Mely folyamatban történik? II. A LEDNEK TULAJDONSÁGAINAK ÖRÖKLŐDÉSE (7 pont) A lednek növény termetét egyetlen gén két allélja (M és m) befolyásolja. A növények magassága a genotípustól függően háromféle. Az mm genotípusú növények alacsonyak. Egy egyensúlyi populációban megszámolt 400 egyed közt 144 alacsony termetűt találtak, a többi közepes, illetve magas volt. 1. Számolja ki a lednek termetét befolyásoló allélok gyakoriságát! 2. A 400 növény közt hány közepes termetű várható? 3. Egy magas termetű lednek magjainak várhatóan hány százalékából fejlődik magas növény ebben a populációban, ha véletlenszerű megporzás történik? A lednek virágszínét egy másik kromoszómán elhelyezkedő gén két allélja (K és k) határozza meg: a piros virágszín domináns, a kék pedig recesszív módon nyilvánul meg. 4. Egy KkMm genotípusú növény virágjában a meiózis során milyen arányban képződnek KM genotípusú ivarsejtek? 5. Két KkMm genotípusú lednek keresztezésekor az utódok között milyen arányban lehet a szülőkével megegyező genotípusúak megjelenésére számítani? Egy heterozigóta piros virágú, közepes termetű, valamint egy kék virágú, magas termetű lednek növényt kereszteztek egymással. 6. Az utódok között milyen arányban jelennek meg kék virágú, magas példányok? Megoldásait követhető gondolatmenettel lássa el, eredményei enélkül elfogadhatatlanok. 3

4 III. AZ ÁLLATOK ÉS AZ EMBER TÁPLÁLKOZÁSA (17 pont) Többszörös választás 1. Az előbélhez tartozik: 1. a szájüreg 2. a nyelőcső 3. a garat 4. a gyomor 2. Előbél-eredetű szerv 1. az előgerinchúrosok légzőszerve 2. a halak kopoltyúja 3. a lándzsahalak légzőszerve 4. a szárazföldi gerincesek tüdeje 3. Válassza ki, az alábbiak közül mely állatok növényevők! 1. az ormányosok 2. a cetek 3. a patások 4. a pingvinek 4. Az alábbi állatok közül mely rovarokra jellemző szúró-szívó szájszerv? 1. méhek 2. kullancsok 3. lepkék 4. szúnyogok 6. Mely állatokra jellemző, hogy a szájnyílás a bélrendszer egyetlen nyílása? 1. szivacsok 2. galandférgek 3. hengeresférgek 4. örvényférgek 7. Az alábbiak közül melyik állítás igaz? 1. A madaraknak nincs foguk. 2. Az emlősök többségének szájüregében fogak találhatók. 3. A kétéltűek többségének szájüregében fogak találhatók. 4. Valamennyi hüllő szájüregében fogak találhatók. 8. A gyűrűsférgekre jellemző 1. bélcsatornájuk elő-, közép- és utóbélre tagolódik 2. a közéjük tartozó piócák jellemző táplálkozásmódja a vérszívás 3. a földigiliszták a korhadékevők közé tartoznak 4. túlnyomórészt ragadozó állatok 5. A begy 1. a táplálék tárolására szolgál 2. a rovarokban megtalálható 3. a madarakban megtalálható 4. a nyelőcső tágulata Válaszoljon röviden az állatok táplálkozásával kapcsolatos kérdésekre! 9. Milyen táplálkozásmódúak a medúzák? 10. A szivacsok testének melyik sejttípusa játssza a legfontosabb szerepet a táplálék felvételében? A következő megállapítások az ember fogainak egy-egy részére vonatkoznak. Megoldólapjára a feladatok sorrendjében írja le, hogy az állítások a fog mely részletére utalnak! 11. a fog állkapocsból kiemelkedő része 12. a fog szilárd alapállománya 13. a fog gyökerét borító réteg A következő feladatok az emberi gyomor enzimtermelésére vonatkoznak. 14. Melyik emésztőenzim képződik a gyomorban a legnagyobb mennyiségben? 15. Írja le sorrendben azoknak a membránból álló sejtalkotóknak a nevét, amelyeken az enzim képződő, kialakuló molekulája a sejten belül áthalad! 16. Nevezze meg pontosan azt a mechanizmust, ami az enzimet a mirigysejtből kijuttatja! 4

5 IV. NÖVÉNYZETI ZÓNÁK (12 pont) Az alábbi diagramok a csapadékos területek növényzeti zónáinak hozzávetőleges elrendeződését mutatják a földrajzi szélesség és a tengerszint feletti magasság szerint, egy meghatározott hosszúsági kör mentén. A berajzolt görbék az életközösségek határait jelzik. Az ábrában egyes életközösségeket nagybetűk jelölnek. Az alábbi, 1 8. sorszámú feladatok fás szárú növényeket nagy számban tartalmazó életközösségekre vonatkoznak. Azonosítsa, hogy ezek a megnevezések illetve megállapítások melyik fás biomra vagy társulástípusra vonatkoznak. Megoldólapján a feladat sorszáma mellé írja az ábra szerinti megfelelő betűjelzést! 1. trópusi hegyi esőerdő 2. három vagy több lombkoronaszintje van 3. a tőzegmohalápok itt a leggyakoribbak 4. szubtrópusi erdő 5. Magyarországon is jelentős területeken előforduló fás társulástípus 6. a legnagyobb fajgazdagságú szárazföldi életközösség 7. Közép-Európában közvetlenül a bükkös öv fölött található 8. magashegységi párnanövényzet és törpecserjés Válaszoljon röviden a következő kérdésekre! 9. Nevezze meg a következő betűkkel jelzett biomokat: A, C, D! 10. Melyik, Európában is nagy területeken előforduló szárazföldi biom betűjele nem szerepel az ábrán? 5

6 V. MAGATARTÁS (11 pont) Röviden fogalmazza meg, mit jelentenek a következő kifejezések: 1. taxis 2. feromon Relációanalízis 3. Az ember térdreflexének élettani szerepe az izom megnyújtása, mert a térdreflex öröklött feltétlen reflex. 4. Az énekesmadár szülők nagyobb intenzitással táplálják a kakukkfiókát, mint a saját utódaikat, mert a kakukk kitátott szájának látványa motiváció. Ötféle asszociáció A. feltételes reflex B. megszokás C. operáns tanulás D. mind a háromra jellemző E. a fentiek közül egyikre sem jellemző 5. öröklött magatartásforma 6. közömbösnek bizonyuló ingerekre adott válaszok csökkenése 7. más néven bevésődés 8. valamilyen viselkedési forma következménye befolyásolja a viselkedési forma későbbi előfordulási valószínűségét 9. ilyen magatartás a jóllakott állatok táplálékrejtése 10. kialakulásához valamilyen esemény ismétlődése szükséges 11. két inger közötti kapcsolat felismerése VI. LÉGZÉSI GÁZOK (5 pont) Egy középiskolás diák oxigénfogyasztása nyugalomban percenként átlagosan 330 cm 3. A percenként be- és kilégzett levegő térfogata 6,6 dm 3. A belégzett levegő oxigéntartalma 21 térfogat%. 1. A kilégzett levegő hány % oxigént tartalmaz? 2. Tudjuk, hogy a légzési hányados = 0,9. A belégzett levegő CO 2 -tartalma elhanyagolható. A kilégzett levegő hány % szén-dioxidot tartalmaz? A tüdőartériában áramló vér dm 3 -enként 140 cm 3 oxigént tartalmaz megkötve, a tüdővéna vére pedig 200 cm 3 -t. 3. A fenti adatok ismeretében számolja ki, hány dm 3 vér áramlik át a kisvérkörön percenként! Megoldását követhető gondolatmenettel lássa el, e nélkül nem kaphat pontot! 6

7 VII. A NÖVÉNYEK SZAPORODÁSA ÉS EGYEDFEJLŐDÉSE (12 pont) Négyféle asszociáció A. termés B. mag C. mindkettő D. egyik sem 1. a zárvatermőknél megtalálható 2. a nyitvatermőknél megtalálható 3. az ivartalan szaporodás során alakul ki 4. kialakulásában részt vesz a magház fala 5. teljes egészében a megtermékenyített petesejtből fejlődik ki Relációanalízis 6. A szövetes növények valamennyien magvakkal szaporodnak, mert a mohák és a harasztok életciklusa során spórák és ivarsejtek is képződnek. 7. Egyes növények indával vegetatív módon szaporodnak, mert az inda tápanyag-raktározásra módosult gyökér. Röviden válaszoljon a következő kérdésekre! 8. Mivel magyarázható, hogy a hajtáscsúcs eltávolítása után a legtöbb hajtásos növény elágazódik? 9. a) Mit jelent a hosszúnappalos kifejezés? b) Melyik éghajlati övezetre jellemzőek a hosszúnappalos növények? VIII. AZ EMBERI TEST RÉSZLETE (11 pont) 1. Nevezze meg az ábrán betűkkel jelzett részeket! 2. Nevezze meg a B jelű képlet helyét! 3. Melyik betű jelöli a porckorong kapcsolódásának helyét? 4. Nevezzen meg három különböző szervet, amely az emberben a C D E képletekkel határolt részben helyezkedik el! 5. Nevezze meg pontosan, milyen típusú összeköttetés van az A és a D jelű képletek között! FORDÍTSON! 7

8 IX. A GERINCVELŐ (13 pont) Az alábbi feladatokat az ábra megfelelő betűjelének leírásával oldja meg! 1. érzőneuronok sejttestének helye 2. itt lényegében csak felszálló pályák találhatók 3. mozgatóneuronok sejttestének helye 4. érzőneuronok axonjaiból áll a környéki idegrendszerben 5. érző- és mozgatóneuronok idegrostjai találhatók benne, sejttestet és pályát nem tartalmaz 6. a piramispályán futó ingerületek itt érik el a végrehajtó neuronokat Rövid válaszok leírásával oldja meg a következő feladatokat! 7. Nevezze meg pontosan, egyértelműen a B jelű képletet! 8. Az F jelű képletből összesen hány található az emberi szervezetben? A következő két kérdés már nem az ábrához kapcsolódik. 9. A gerincoszlop mely szakaszán lépnek ki paraszimpatikus hatást közvetítő idegrostok? 10. Az idegrendszerben pontosan hol találhatók a paraszimpatikus mozgatóneuronok sejttestei? Többszörös választás 11. A mellékvesevelőhöz futó idegrostok a szimpatikus idegrendszerhez tartoznak 2. a gerincvelő mellkasi-ágyéki szakaszából lépnek ki 3. ingerületük adrenalin felszabadulásához vezet 4. sejttesteik legnagyobb számban a gerincvelő melletti dúcokban találhatók Relációanalízis 12. A piramispálya gerincvelőben futó rostjai zömmel az ellenkező oldali agyféltekéből származó ingerületet továbbítanak, mert ezek az idegrostok a nyúltvelőben átkereszteződnek. 13. Érző- vagy köztes idegsejtek axonjai szállítanak ingerületet a vázizmokat beidegző gerincvelői mozgatóneuronokhoz, mert a mozgatóidegsejteken gátló szinapszisok nincsenek. 8

9

Tájékoztató a feladatsor megoldása előtt

Tájékoztató a feladatsor megoldása előtt Tájékoztató a feladatsor megoldása előtt Az érettségi vizsgakövetelmények emelt szintje magában foglalja a középszint követelményeit is. A vizsgaleírás szerint a feladattípusok többsége is közös. Ezek

Részletesebben

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2014. október 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2014. október 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 22. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 12. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 12. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 12. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 15. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Biológia

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 150 pont ÚTMUTATÓ A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 17. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 17. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 17. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Biológia emelt

Részletesebben

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 17. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 17. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 17. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 14. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 12. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 5. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. november 5. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló BIOLÓGIA I. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP ÚTMUTATÓ ...

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló BIOLÓGIA I. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP ÚTMUTATÓ ... Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló BIOLÓGIA I. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia emelt szint 0822 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az emelt szintű dolgozatok

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. BIOLÓGIÁBÓL II. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. BIOLÓGIÁBÓL II. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont BIOLÓGIÁBÓL II. kategóriában

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 15. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIIOLÓGIIA 7. évfolyam Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa A program

Részletesebben

V. Fodor József Biológia Verseny. 12. évfolyam Döntő 2014. március 7.

V. Fodor József Biológia Verseny. 12. évfolyam Döntő 2014. március 7. V. Fodor József Biológia Verseny 12. évfolyam Döntő 2014. március 7. I. Versenyló és az ember 8 pont 1. Egy versenyló pulzusszáma: 40/perc a rajtvonalon, 200/perc a célvonalban. Számítsa ki: a) Mekkora

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 27. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 27. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 23. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia emelt szint 0821 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 27. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az emelt szintű dolgozatok

Részletesebben

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 332 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve

Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve Választott tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 16208 Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. 16308 Dr. Lénárd Gábor: Biológia II. 16408 Dr. Lénárd Gábor:

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

BIOLÓGIÁBÓL, FÖLDRAJZBÓL, TÖRTÉNELEMBŐL, FIZIKÁBÓL ÉS KÉMIÁBÓL

BIOLÓGIÁBÓL, FÖLDRAJZBÓL, TÖRTÉNELEMBŐL, FIZIKÁBÓL ÉS KÉMIÁBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET PROSVETNI PREGLED FELADATGYŰJTEMÉNY BIOLÓGIÁBÓL, FÖLDRAJZBÓL, TÖRTÉNELEMBŐL, FIZIKÁBÓL ÉS KÉMIÁBÓL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben