Digital Nightvision 5 x 50. DK Brugsanvisning HU Használati útasítás GB IE Instruction Manual SI Navodilo za uporabo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Digital Nightvision 5 x 50. DK Brugsanvisning HU Használati útasítás GB IE Instruction Manual SI Navodilo za uporabo"

Átírás

1 Digital Nightvision 5 x 50 DK DK Brugsanvisning HU Használati útasítás GB IE Instruction Manual SI Navodilo za uporabo

2 (DK) ADVARSEL! Se aldrig direkte eller tæt på Solen gennem apparatet fare for BLINDHED! Børn må kun anvende apparatet under opsyn. Opbevar emballagen uden for børns rækkevidde. Fare for KVÆLNING! (GB/IE) WARNING! Never look directly into or close to the sun with this device DANGER OF BLINDNESS! Children should only use the device under direct adult supervision. Store all items of packaging out of children s reach. DANGER OF SUFFOCATION. (HU) FIGYELEM! Soha ne nézzen közvetlenül a napba vagy a nap közelébe ezzel a készülékkel VAKSÁG VESZÉLYE! Gyermekek a készüléket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. Minden csomagolóanyagot tartson gyermekektől távol. FULLADÁSVESZÉLY. (SI) OPOZORILO! S tem aparatom nikoli ne glejte direktno v sonce ali v bližino sonca. Obstaja NEVARNOST OSLEPITVE! Otroci smejo uporabljati ta aparat samo pod nadzorstvom. Embalažni material shranite nedosegljivo otrokom. Obstaja NEVARNOST ZADUŠITVE! GB DK Brugsanvisning...4 HU Használati útasítás IE Upute za upotrebu...20 SI Navodilo za uporabo

3 c b d G c F e H I J 3

4 BESKYTTELSE af privatlivets fred! Kikkerten er beregnet til privat brug. Respektér dine medmenneskers privatsfære og undlad for eksempel at bruge kikkerten til at se ind i andre folks lejligheder! FARLIGT for børn! FARE for legemsbeskadigelse! Dette apparat indeholder elektroniske dele, som aktiveres ved hjælp af en strømkilde (strømforsyning og/eller batterier). Børn skal altid holdes under opsyn, når de anvender apparatet! Apparatet må kun anvendes i henhold til brugsanvisningen; i modsatte fald er der FARE for ELEKTRISK STØD! Børn må kun anvende apparatet under opsyn. Emballage (plastikposer, gummibånd osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde! Der er fare for KVÆLNING! Børn bør ikke lege med batterier! Sørg for at sætte batterierne rigtigt i, så de rører ved de rette poler. Gamle eller beskadigede batterier kan forårsage ætsninger, hvis de kommer i berøring med huden. I sådanne tilfælde bør du anvende dertil egnede beskyttelseshandsker ved håndtering. BRAND-/EKSPLOSIONSFARE! Undlad at udsætte apparatet for høje temperaturer. Brug udelukkende den medleverede strømforsyningsenhed eller batterier af den anbefalede type. Hverken apparatet eller batterierne må kortsluttes eller smides på åben ild! Overophedning og ukorrekt håndtering kan forårsage kortslutninger, brande og sågar eksplosioner! FARE for materielle skader! Undlad at skille apparatet ad! Ved defekter eller mangler bedes du kontakte din lokale faghandler, som herefter tager kontakt til vores servicecenter og sender apparatet til os for at få det repareret, om nødvendigt. Brug udelukkende batterier af den anbefalede type. Udskift altid svage eller flade batterier med et sæt helt nye og fuldt opladede batterier. Undlad at anvende batterier af forskellige mærker, typer eller styrker. Hvis du ikke agter at anvende apparatet i en længere periode, bør du tage batterierne ud! HENVISNINGER om rengøring Inden du påbegynder rengøringen, skal du afbryde strømforsyningen til apparatet (træk stikket ud eller fjern batterierne)! Apparatet må kun rengøres udenpå ved hjælp af en tør klud. Undlad at anvende rengøringsmidler; disse kan forårsage skader på de elektroniske dele. 4

5 Beskyt apparatet mod støv og fugt! Opbevar det i den medleverede taske eller transportemballage. Hvis du ikke agter at anvende apparatet i en længere periode, bør du tage batterierne ud. DK BORTSKAFFELSE Al emballage bør sorteres og bortskaffes afhængigt af de materialer, den måtte indeholde. Du kan indhente oplysninger om korrekt bortskaffelse hos den lokale genbrugsstation eller hos kommunens miljøafdeling. Elektroniske apparater må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald! I henhold til EU-retningslinje 2002/96/EG om brugte elektroniske apparater, og med henblik på at integrere denne retningslinje i national lovgivning, skal brugte elektroniske apparater indsamles separat og genanvendes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Afladede batterier og opladeenheder skal bortskaffes af forbrugeren ved hjælp af specielle batteribeholdere. Du kan indhente oplysninger om bortskaffelse af brugte apparater eller batterier, som er produceret efter d. 1. juni 2006, hos den lokale genbrugsstation eller hos kommunens miljøafdeling. 5

6 B TIL/FRA-kontakt med dæmperfunktion C Kikkertlinse D Objektivrør E Infrarød belysning (IR) F Batterirum G Objektivdæksel / Støvbeskyttelseskappe h TIL/FRA-kontakt til infrarød belysning i Videoudgang J Stativtilslutning Tekniske data Model NV 5x50 Digital Visuel forstørrelse 5x Objektivlinsens diameter 50 mm Opløsning 36 l/mm Synsfelt 6,6 m / 100 m Kameraets opløsning 580x500 Følertype ICX-405AL (Sony) Super Had, diagonal 1/3 ) Max. betragtningsafstand* 140 m Dioptri-udligning +/- 5 Driftsspænding 3V (2 x AA, 1.5V) Stativfæstets gevind i tommer 1/4 Videosignalets standard CCIR (BW PAL) Driftstemperaturområde -10 C til ca. +45 C Driftstid (uden/med infrarød belysning) Batterier: Mål (L x B x H) Vægt (uden/med batterier) Lysdioder (LED s): 6 / 4 timer 2 stk. type AA 1.5 V 170 x 80 x 58 mm 365 / 415 g 1 stk. type L810-01AU usynlig LED-stråling klasse 1: P=10,5 mw - λ=810 nm EN : A1: A2:2001 De indbyggede LED s har en meget lang levetid, således at de ikke skal udskiftes. En udskiftning af lysdioderne er da heller ikke mulig af tekniske årsager! *Maksimal afstand på hvilken en menneskelig person kan genkendes under ideelle betragtningsbetingelser (ideelle betragtningsbetingelser: ingen tåge, støv etc.) ved en belysning på ¼ måne (0,05 Lux). Leveringen omfatter Taske Håndrem 2 Alkaline-batterier type AA, 1.5V Linsepudseklud Betjeningsvejledning DC: 3V (2 batterier AA) 6

7 Introduktion Din nye Bresser NV 5x50 Digital udgør den nyeste udvikling indenfor den digitale natkikkertteknologi i sin klasse. Apparatet er udviklet til natbetragtning ved ringe belysningsniveauer. Den infrarøde lampe øger apparatets ydelse væsentligt. Din nye Bresser NV 5x50 Digital er udstyret med videoudgang, så du kan få vist billederne på en computer-/fjernsynsskærm eller gemme dem med et lagringsapparat. Din nye Bresser NV 5x50 Digital kan arbejde autonomt i op til 6 timer på to AA-batterier. Brugervenlig, kompakt og handy, er Bresser NV 5x50 Digital det perfekte valg til betragtninger i naturlige omgivelser, på jagt og rejser, natlige sportsbegivenheder og orienteringsløb, erhvervsmæssigt og amatørfiskeri, vandsport, eftersøgnings- og redningsaktiviteter, vagt- og sikkerhedstjenester, overvågning af teknologisk udstyr/anlæg, betragtninger og videooptagelse ved konstant skiftende lysforhold. Den infrarøde belysning er en ekstern lyskilde, der udsender en, for det menneskelige øje usynlig, men for en digital chip synlig lysstråle. Natkikkerten kan anvendes med infrarød belysning i fuldkommen mørke. Generelle informationer Natkikkertprodukter er elektro-optiske apparater, der understøtter synet ved næsten fuldstændigt mørke. Dette muliggøres ved forstærkning af det forhåndenværende restmåne- eller stjernelys. Ved hjælp af den indbyggede infrarøde belysning, som udgør en kraftig lyskilde, bliver sågar betragtning i fuldstændig mørke mulig. Dit nye apparat er et højt udviklet produkt, der, som ethvert andet højtydende apparat, skal behandles og plejes omhyggeligt. Teknikken i din nye natkikkert er specielt afstemt til at hjælpe dig ved betragtning under mørke forhold. I sammenligning med kikkerter er natkikkerter ikke udstyret med nogen høj forstørrelsesevne, da sådanne ofte reducerer opløsning og evnen til at optage lys. Installation af batteri Skub dækslet på batterirummet (5) op og klap det helt op. Læg to AA-batterier i batterirummet. Vær opmærksom på polariteten (angivet på indersiden af batteridækslet). For at forlænge apparatets driftstid, anbefaler vi, at du anvender alkaline-batterier. Skub dækslet på batterirummet (5) tilbage og luk. DK 7

8 Vigtigt! Det er en god idé at fjerne batterierne hvis apparatet ikke benyttes over en periode på mere end 24 timer. Det forhindrer udløb af batterierne og forlænger deres levetid. Benyt ikke oplader, da sådanne har for lav grundspænding. Vi anbefaler ydelsesstærke alkaline-batterier af typen AA 1,5 V. Anvendelse Tag dækslet af objektivet (6). For at tænde for apparatet, drejes hjulet (1) til anslag - den grønne lampe lyser. Når batterierne er tomme, lyser lampen rødt. Ret apparatet imod en genstand, som er m borte. Se i okularet (2) og drej dette indtil billedets sorte ramme ses helt klart. Reguler apparatets følsomhed (følsomhed bestemmes som billedets klarhed) ved at dreje på hjulet (1). For at tænde for den infrarøde stråle (4), stilles kontakten (7) på positionen IR. Indstil, ved at dreje på objektivet (3) en tydelig gengivelse af genstanden. Ved ændring af betragtningsafstanden opnår du et billede af høj kvalitet alene ved at dreje på objektivet (3) og regulere følsomheden. Du behøver ikke dreje yderligere på okularet, dit apparat er allerede indstillet individuelt til dig. Til overførsel af billedet til en ekstern skærm eller til videooptagelse, tilsluttes videokamerakablet til videoudgangen (8). Skarpindstilling af dit apparat Se igennem apparatet og stil første billedet skarpt ved hjælp af okularet (2), for at indstille det efter dit personlige syn (dioptriindstilling). Drej derefter objektivrøret (3) for at indstille billedet i forhold til den genstand, du vil betragte. Stativtilslutningsgevind Din natkikkert er, på undersiden, udstyret med to indbyggede stativtilslutninger (9). Gængse kamerastativer i handelen lader sig nemt tilslutte. Specielle forhold ved driften Du kan både benytte apparatet ved dag og nat, men du må ikke udsætte det for skarpt lys. Hvis du benytter apparatet i kulde og derefter bringer det ind i et varmt rum, skal du lade det ligge mindst 2-3 timer i tasken for at undgå kondensering på de elektrooptiske elementer. Apparatet må ikke nedsænkes i væske. Udsæt ikke apparatet for regn eller stærkt sollys. Undgå stærke rystelser eller varmepåvirkninger, som kan beskadige apparatet. Tilslut ikke anordninger til videoudgangen, som ikke er beregnet hertil (f.eks. hovedtelefoner), da apparatet så kan falde ud. 8

9 I tabellen er anført en liste over mulige problemer, der kan opstå ved anvendelse af apparatet. Problem Mulig årsag Problemløsning Apparatet tænder ikke. Dårlig billedkvalitet. Der ses flere lysende eller sorte punkter (pixels) på apparatets skærm. Se efter om batterierne er lagt korrekt i batterirummet. Se efter om okular og objektiv er indstillet korrekt, som beskrevet i betjeningsvejledningen. Kontroller at linserne ikke er anløbne eller snavsede. Tilstedeværelsen af sådanne prikker stammer fra fremstillingsmetoden for matrixen. Kontroller også batteriernes funktionsevne. Sluk for apparatet og tænd derefter igen. Skift batterierne ud eller læge dem korrekt i. Rengør forsigtigt linserne med en blød, fnugfri pudseklud (f.eks. mikrofiber) Dette er ikke en fejl. DK 9

10 EU-Overensstemmelseserklæring Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, hjemmehørende i Rhede/Westf., Gutenbergstr. 2, Tyskland, erklærer dette apparats overensstemmelse med følgende EU-retningslinier: 2004/108/EG : :2007 EN 60065: A1: A11:2008 EN : A1: A2:2001 Produktbeskrivelse: Image Intensifier Type/betegnelse: Nightvision 5x50 Rhede, Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG Helmut Ebbert Forretningsfører SERVICE OG GARANTI Vi yder en garanti på 5 år fra og med købsdatoen på dette apparat. Behold venligst bonen som garantibevis. Vores produkt er blevet fremstillet i henhold til de nyeste produktionsmetoder, og det har været underlagt en streng kvalitetskontrol. Servicecenter Hvis du har spørgsmål om produktet, eller hvis du ønsker at fremsætte en reklamation, bedes du kontakte vores servicecenter. Vores dygtige servicemedarbejdere hjælper dig gerne. Telefonnummeret til vores servicehotline finder du nedenfor. Hvis en garantiydelse skal gøres gældende (reparation eller ombytning), oplyser vores servicemedarbejder dig om, hvor du skal sende produktet hen. Servicehotline: Udbedring af mangler og returnering af produkter Inden for garantiperioden udbedrer vi alle materiale- og produktionsfejl uden beregning. Garantien dækker dog ikke fejl, som brugeren har forårsaget, eller som er opstået som følge af uhensigtsmæssig anvendelse af produktet. Ligeledes dækker garantien ikke, hvis ikke-autoriserede tredjepersoner har foretaget reparationer eller lignende på produktet. Hvis produktet skal repareres eller ombyttes, oplyser vores servicemedarbejder dig om, hvor du skal sende produktet hen. 10

11 Ved returnering af et produkt bedes du være opmærksom på følgende: Sørg for, at produktet er pakket forsvarligt ind, når det sendes tilbage. Om muligt anvendes originalemballagen. Udfyld nedenstående returneringsformular og vedlæg en kopi af bonen. Returneringsformular Sagsnummer*:... Produktbetegnelse:... Kort beskrivelse af fejlen:... Fornavn, efternavn:... Postnummer / by:... Vej / husnummer:... Telefonnummer:... Købsdato:... DK Underskrift:... *Oplyses af vores servicemedarbejder 11

12 Magánszféra VÉDELME! A messzelátót magánhasználatra tervezték. Tartsa tiszteletben embertársai magánszféráját ezzel a készülékkel ne nézzen például lakásokba! VESZÉLY gyermeke számára! Testi sérülés VESZÉLYE! Ez a készülék elektronikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek áramforráson keresztül működnek (tápegység és/vagy elemek). Gyermekeknek tilos a készüléket felnőtt felügyelete nélkül kezelni! A készüléket csak az útmutatóban előírt módon szabad használni, ellenkező esetben ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE áll fenn! Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a műszert. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, gumiszalagok stb.) tartsa távol a gyermekektől! FULLADÁS VESZÉLYE áll fenn! Az elemek nem gyermekek kezébe valók! Az elemek behelyezésekor figyeljen a helyes polaritásra. Kifolyt vagy sérült elemek vegyi égési sérüléseket okoznak, ha a bőrre kerülnek. Szükség esetén használjon megfelelő védőkesztyűt. TŰZ-/ROBBANÁSVESZÉLY! Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékleteknek. Csak a hozzátartozó tápegységet vagy az ajánlott elemeket használja. Ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe a készüléket és az elemeket! A túlzott hő és nem megfelelő kezelés rövidzárlatot, tűzvészt és akár robbanást válthat ki! Anyagi károk VESZÉLYE! Ne szerelje szét a műszert! Hiba esetén kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez. Ő felveszi a kapcsolatot a Szerviz Központtal és adott esetben beküldheti a műszert javítás céljából. Csak az ajánlott elemeket használja. Gyenge vagy elhasználódott elemek esetén mindig cserélje ki az összes elemet teljes kapacitású elemre. Ne használjon különböző márkájú, típusú vagy kapacitású elemeket. Távolítsa el az elemeket a készülékből, ha azt hosszabb időre használaton kívülre helyezi! Tisztítási TANÁCSOK Tisztítás előtt szakítsa meg a készülék áramellátását (húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy távolítsa el az elemeket)! A készüléket csak kívül tisztítsa meg egy száraz törlővel. Ne használjon tisztítószereket, hogy az elektronika sérüléseit elkerülje. Óvja a műszert portól és nedvességtől! Tárolja azt a hozzá tartozó táskában vagy a szállítási csomagolásban. Távolítsa el az elemeket a készülékből, ha azt hosszabb időre használaton kívülre helyezi. 12

13 HULLADÉKELTAKARÍTÁS A csomagolóanyagokat a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja. Információkat a szabályszerű eltávolításról a helyi hulladékeltávolító szolgáltatótól vagy a környezetvédelmi hivataltól kaphat. HU Ne dobja ki a villamos készülékeket a háztartási szemétbe! Az elektromos és elektronikai használt készülékekre vonatkozó 2002/96/EK sz. Európai Irányelv értelmében és ennek a nemzeti jogrendszerben történő alkalmazása szerint a használt elektromos szerszámokat külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosítási rendszerbe kell irányítani. A lemerült használt elemeket és akkumulátorokat a fogyasztónak elemgyűjtő edényekben kell eltávolítania. A után gyártott használt készülékek vagy elemek eltávolításáról a helyi hulladékeltávolító szolgáltatótól vagy a környezetvédelmi hivataltól kaphat információkat. 13

14 B Be/kikapcsoló dimmer funkcióval C Okulár lencse D Objektív tubus E Infravörös világítás (IR) F Elemrekesz G Objektív fedél / porvédő fedél h Be/kikapcsoló az infravörös világításhoz i Video kimenet J Statív csatlakozások Műszaki adatok Modell NV 5x50 Digital Vizuális nagyítás 5x Objektívátmérő 50 mm Felbontóképesség 36 l/mm Látómező szög 6,6 m / 100 m Kamera felbontóképessége 580x500 Szenzor típusa ICX-405AL (Sony) Super Had, diagonális 1/3 ) Max. nézéstávolság* 140 m Dioptriakiegyenlítés +/- 5 Üzemi feszültség 3V (2 x AA, 1.5V) Statív rögzítő menete, col 1/4 Videojel standard CCIR (BW PAL) Üzemi hőmérséklet tartomány -10 C kb. +45 C Üzemelési idő (infravörös világítás nélkül/infravörös világítással) Akkumulátorok Méret (L x B x H) Tömeg (elemek nélkül/elemekkel) Világító diódák (LEDek): 6 / 4 óra 2 darab, AA 1.5 V típus 170 x 80 x 58 mm 365 / 415 g 1 darab, L810-01AU típus 1. osztályú láthatatlan LED sugárzás P=10,5 mw - λ=810 nm EN : A1: A2:2001 A beépített LEDek nagyon hosszú élettartamúak, ezért ezeket nem kell kicserélni. Műszaki okokból a világító diódák cseréje nem is lehetséges! *Maximális távolság, ahonnan ideális megfigyelési körülmények között egy személy felismerhető (ideális megfigyelési körülmények: nincs köd, por stb.) ¼ hold (0,05 Lux) világítás esetén. Szállított tartozékok Táska Csuklópánt 2 alkáli elem, AA típus, 1.5V Lencse tisztító törlő Használati utasítás DC: 3V (2 Akkumulátorok AA) 14

15 Bevezetés A Bresser NV 5x50 Digital a digitális éjjellátó technológia legfiatalabb fejlesztése a maga kategóriájában. A készüléket éjjeli megfigyelésre tervezték alacsony megvilágítási szint esetén. Az integrált infravörös lámpa jelentősen növeli a készülék teljesítményét. A Bresser NV 5x50 Digital videokimenettel rendelkezik, melynek segítségével a képet egy képernyőn/tévén meg lehet jeleníteni vagy egy képfelvevő készülékkel lehet rögzíteni. A Bresser NV 5x50 Digital önállóan akár 6 órát is működik két AA elemmel. Felhasználóbarát, kompakt és könnyen kezelhető, a Bresser NV 5x50 Digital tökéletes választás megfigyelésekhez természetes környezetben, vadászaton és természetjáráskor, éjszakai sportjátékoknál és tájékozódási futóversenyeken, profi és amatőr halászathoz, vízi sportokhoz, kereső- és mentőakciókhoz, őr- és biztonsági szolgálatokhoz, műszaki felszerelések/berendezések ellenőrzésére, megfigyelésekhez és videofelvételhez állandóan változó világítás mellett. Az infravörös világítás egy külső fényforrás, mely emberi szemmel láthatatlan, viszont a digitális cip számára érzékelhető fénysugarat bocsát ki. A éjjellátó eszköz infravörös világítással teljes sötétségben is használható. Általános információk Az éjjellátó termékek elektro-optikus műszerek, melyek támogatják a látást szinte teljes sötétségben. Ezt a létező maradék fény, mint a hold- és csillagfény felerősítése teszi lehetővé. Az integrált infravörös világítás segítségével, mely egy külső fényforrást képvisel, Ön akár teljes sötétségben is láthat. Az Ön új készüléke magas fejlettségű termék, melyet minden nagy teljesítményű készülékhez hasonlóan gondosan kell kezelni és ápolni. Az Ön új éjjellátó eszközát speciálisan arra fejlesztették ki, hogy Önnek lehetővé tegye a látást sötétben. A messzelátókkal szemben az éjjellátó eszközök nem rendelkeznek speciálisan erős nagyítással, mivel ez gyakran csökkenti a felbontást és a fényfelvevő képességet. Elem beszerelése Tolja el és hajtsa fel az elemrekesz fedelét (5). Tegyen be két AA elemet a rekeszbe. Figyeljen a polaritásra (fel van tüntetve az elemrekesz fedelének belső oldalán). A készülék működési idejének meghosszabbítása érdekében ajánljuk, hogy alkáli elemeket használjon. Tolja vissza és csukja be az elemrekesz fedelét (5). HU 15

16 Fontos! Ésszerű az elemeket eltávolítani, ha több mint 24 órán át nem szándékozzuk használni. Ez megakadályozza az elemek kifutását és meghosszabbítja élettartamukat. Kérjük, ne használjon akkumulátorokat, mivel ezeknek túl alacsony az alapfeszültsége. Nagy teljesítményű AA típusú, 15 V-os alkáli elemeket ajánlunk. Alkalmazás Vegye le az objektív (6) fedelét. A készülék bekapcsolásához forgassa a kereket (1) kattanásig a zöld kijelző világít. Ha az elemek lemerültek, a kijelző vörösen világít. Irányítsa a készüléket egy 20-30m távolságra levő tárgyra. Nézzen az okulárba (2) és forgassa, míg a képernyő fekete kerete tisztán felismerhető. Állítsa be készüléke érzékenységét (érzékenység mint a képernyő világossága) a kerék (1) forgatásával. Az infrasugárzó (4) bekapcsolásához állítsa a kapcsolót (7) IR pozícióba. Az objektív (3) forgatásával állítsa be a tárgy kivehető képét. A megfigyelési távolság változása esetén jó minőségű képet csupán az objektív (3) és az érzékenységszabályozó forgatásával kap. Az okulár további forgatása nem szükséges, készüléke már egyénileg Önre van beszabályozva. A nyert kép átviteléhez egy külső képernyőre vagy videofelvételre csatlakoztassa a videofelvevő kábelt a video kimenethez (8). A készülék fokuszálása Nézzen a készülékbe és fokuszálja a képet az okulárnál (2) az egyéni látóképesség (dioptriabeállítás) beszabályozásához. Utána forgassa el az objektív tubusát (3), hogy a képet a megfigyelendő tárgy távolságának megfelelően fokuszálja. Statív csatlakozási menete Az Ön éjjellátó eszköze alsó részén két integrált statív csatlakozóval (9) rendelkezik. A szokványos kamera állványok egyszerűen csatlakoztathatók. Működési sajátosságok A készüléket éjjel és nappal is használhatja, viszont ne tegye ki világos fénynek. Ha a készüléket hidegben használta, és utána meleg helyiségbe vitte, hagyja minimum 2-3 órán keresztül a táskában, hogy elkerülje a kondenzációt az elektro-optikai elemeken. Soha ne merítse a készüléket folyadékokba. Ne tegye ki a készüléket sem esőnek, sem erős napsütésnek. Kerülje az erős rázkódásokat vagy hőhatásokat, melyek károsíthatják a készüléket. Ne csatlakoztasson a videokimenethez erre nem előirányzott felszereléseket (pl. fejhallgatót). Így a készülék meghibásodhat. 16

17 A táblázatban a lehetséges problémák jegyzékét találja, melyek készüléke használatakor fordulhatnak elő. Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás A készülék nem kapcsol be. Rossz képminőség. A készülék képernyőjén több világító vagy fekete pont (pixel) látható. Ellenőrizze az elemek helyes behelyezését a rekeszbe. Ellenőrizze, hogy az okulár és az objektív a használati utasításnak megfelelően van-e beállítva. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lencsék nem mozdultak el és nem piszkolódtak be. Ilyen pontok létezése a mátrix előállítási eljárásával függ össze. Bizonyosodjon meg róla, hogy az elemek működőképesek. Kapcsolja ki és utána ismét be a készüléket. Cserélje ki az elemeket vagy helyezze be őket helyesen. Tisztítsa meg a lencséket óvatosan puha és szöszmentes (pl. mikroszálas) tisztítóruhával. Ez nem hiba. HU 17

18 EK-megfelelőségi nyilatkozat A Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, székhely Rhede/Westf., Gutenbergstr. 2, Germany, kijelenti ezen termék a következőkben felsorolt EK-irányelveknek való megfelelését: 2004/108/EG : :2007 EN 60065: A1: A11:2008 EN : A1: A2:2001 Termékleírás: Image Intensifier Típus / Megnevezés: Nightvision 5x50 Rhede, Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG Helmut Ebbert ügyvezető SZERVÍZ ÉS GARANCIA Ezért a készülékért a vásárlás időpontjától számítva 5 év garanciát vállalunk. Kérjük, igazolásul őrizze meg a vásárlási bizonylatot. Termékünket a legújabb gyártási módszerek szerint gyártottuk és szigorú minőségi ellenőrzésnek vetettük alá. Ügyfélszolgálati központ A termékre vonatkozó kérdés vagy reklamáció esetén kérjük, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz. Szakképzett munkatársaink szívesen sietnek segítségére. Alább található ügyfélszolgálati forróvonalunk telefonszáma. Ha fennáll a garancia-szolgáltatás (javítás vagy termékcsere) esete, ügyfélszolgálati munkatársunk közli önnel a címet, amelyre a terméket visszaküldheti. Ügyfélszolgálati forróvonal: Hibajavítás és termékvisszaküldés Garanciaidőben térítésmentesen javítunk ki minden esetleges anyaghibát vagy gyártási hibát. A garanciából kizárt minden olyan hiba, amely a felhasználó hibájára, vagy a nem szakszerű felhasználásra vezethető vissza, illetve ha felhatalmazással nem rendelkező harmadik személy kísérelt meg javítást vagy hasonlót. Ha fennáll a termék javításának, ill. kicserélésének esete, ügyfélszolgálati munkatársunk közli önnel a címet, amelyre a terméket visszaküldheti. 18

19 Termékvisszaküldés esetén kérjük, vegye figyelembe a következőket: Ügyeljen arra, hogy a termék visszaküldéskor biztonságosan be legyen csomagolva. Lehetőség szerint használja az eredeti csomagolást. Töltse ki az alábbi visszaküldési szelvényt és csatolja a vásárlási bizonylattal együtt a visszaküldött csomaghoz. Visszaküldési szelvény Műveletszám*:... A termék megnevezése:... Rövid hibaleírás:... Vezetéknév, keresztnév:... Postai irányítószám / Helység:... Utca / házszám:... Telefon:... Vásárlás dátuma:... HU Aláírás:... *Ügyfélszolgálati munkatársunk közli önnel 19

20 RESPECT privacy! This device is meant for private use. Respect others privacy do not use the device to look into other people s homes, for example. DANGER to your child! RISK of physical injury! This device contains electronic components that are powered by either a mains connection or batteries. Never leave a child unsupervised with this device. The device should only be used as per these instructions otherwise there is a serious RISK of ELECTRICAL SHOCK. Children should only use this device under supervision. Keep packaging materials (plastic bags, rubber bands, etc.) away from children. There is a risk of SUFFOCATION. Batteries should be kept out of children s reach. When inserting batteries please ensure the polarity is correct. Leaking or damaged batteries can cause injury if they come into contact with the skin. If you need to handle such batteries please wear suitable safety gloves. DANGER of fire and explosion! Do not expose the device to high temperatures. Use only the mains adapter supplied or those battery types recommended. Never short circuit the device or batteries or throw into a fire. Exposure to high temperatures or misuse of the device can lead to short circuits, fire or even explosion! RISK of material damage! Never take the device apart. Please consult your dealer if there are any defects. The dealer will contact our service centre and send the device in for repair if needed. Only use the batteries that have been recommended. Always replace low or used batteries with a completely new set of full capacity batteries. Do not combine batteries of different brand, type or capacity. Batteries should be removed from the device after long periods of disuse. TIPS on cleaning Remove the device from it s energy source before cleaning (remove plug from socket / remove batteries). Clean the exterior of device with a dry cloth. Do not use cleaning fluids so as to avoid causing damage to electronic components. Protect the device from dust and moisture. Store the device in the bag supplied or in its original packaging. Batteries should be removed from the device if it is not going to be used for a long period of time. 20

21 DISPOSAL Dispose of the packaging material/s as legally required. Consult the local authority on the matter if necessary. GB IE Do not dispose of electrical equipment in your ordinary refuse. The European guideline 2002/96/EU on Electronic and Electrical Equipment Waste and relevant laws applying to it require such used equipment to be separately collected and recycled in an environment-friendly manner. Empty batteries and accumulators must be disposed of separately. Information on disposing of all such equipment made after 01 June 2006 can be obtained from your local authority. 21

22 B On/off switch with dimmer function C Ocular lens D Lens barrel E Infrared lighting(ir) F Battery compartment G Lens cap/dust cover h On/off switch for the infrared lighting i Video output J Tripod sockets Technical data Model NV 5x50 Digital Visual magnification 5x Objective lens diameter 50 mm Resolving power 36 l/mm Field-of-view angle 6,6 m / 100 m Resolution power of camera 580x500 Type of sensor ICX-405AL (Sony) Super Had, diagonal 1/3 ) Max. observing distance* 140 m Dioptre correction +/- 5 Working voltage 3V (2 x AA, 1.5V) Tripod thread attachment, inches 1/4 Video signal standard CCIR (BW PAL) Operating temperature range -10 C to approx. +45 C Operating time (with/without infrared lighting) Batteries: Dimensions (L x B x H) Weight (with/without batteries) 4 / 6 hours 2 pieces, type AA 1.5 V 170 x 80 x 58 mm 365 / 415 g Light emitting diodes: 1 piece, type L810-01AU (LEDs) Invisible LED radiation class 1: P=10,5 mw - λ=810 nm EN : A1: A2:2001 The exceptionally long service life of the installed LEDs means they need not be replaced. Replacement of the LEDs is not possible due technical reasons! *Maximum distance from which a person can be recognised under ideal observation conditions (ideal observation conditions: no fog, dust etc.) with lighting of ¼ moon (0.05 lux). Includes Carry bag Hand strap 2 alkaline batteries, type AA, 1.5V Lens cleaning cloth Instruction manual DC: 3V (2 batteries AA) 22

23 Introduction The Bresser NV 5x50 Digital incorporates the latest developments in the field of digital night vision technology. This device was developed for night observation in low-light conditions. The integrated infrared lighting considerably boosts the performance of the device. The Bresser NV 5x50 Digital also incorporates a video output, which can be used to display images on a screen/tv or recorded on a recording device. The Bresser NV 5x50 Digital can operate independently for up to 6 hours with two AA batteries. User-friendly, compact and handy, the Bresser NV 5x50 Digital is the perfect choice for observations made in natural surroundings, hunting and tourism, night sporting activities and orienteering, professional and amateur fishing, boating, search and rescue operations, security services, monitoring of technological equipment/ plants, and general observation as well as video recording during continually changing lighting conditions. The infrared lighting is an external light source, which transmits a light beam that, although invisible to the human eye, can be detected by the digital chip. The night vision device can even be used in complete darkness thanks to the infrared lighting. General information Night vision products are electro-optical devices which support vision in conditions of virtually total darkness. This is made possible by enhancing the residual light present, e.g. from the moon or stars. Thanks to the integrated infrared lighting, which represents an external light source, observation is even possible in conditions of pitch darkness. Your new device is a professional product, which requires careful handling and maintenance like every other high performance device. The technology included in your new night vision device is specially designed to support observations made under conditions of darkness. In comparison to binoculars, night vision devices do not incorporate exceptionally high magnifications, since these often adversely affect the resolution and the ability to enhance lighting. Battery installation Slide open and fold up the lid of the battery container (5). Insert two AA batteries into the container. Please be careful to ensure the correct polarity (as indicated on the inside of the battery container lid). To extend the service life of the device, we recommend that alkaline batteries be used. Slide the lid of the battery container (5) back in place and close. GB IE 23

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPECCHIO BIFOCALE BIFOCAL MIRROR MIROIR BIFOCAL DREHBAR

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

KOMPAKT TÁVCSŐ. Használati utasítás...6

KOMPAKT TÁVCSŐ. Használati utasítás...6 KOMPAKT TÁVCSŐ Használati utasítás...6 9 2a 7 7 2a 1 3 O6 Modell A 4 4 5 5 8 8 9 2b 7 7 2b 1 3 D OG 6 Modell B 4 4 5 5 8 8 9 2b H 7 2b 3 O6 1 Modell C 4 4 O5 5 8 8 Kezelési utasítás...10 Garancia & szerviz...58

Részletesebben

LED BULB IL-XC 3W E27

LED BULB IL-XC 3W E27 LED LIGHTS LED BULB IL-XC E27 3W INTEGRALED offers LED Bulbs manufactured of high quality materials and LED Chips to the European and International market. The INTEGRALED LED Bulbs are suitable for a variety

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

SPEKTIV (Egyszemes természetfigyelõ távcsõ) Használati útmutató

SPEKTIV (Egyszemes természetfigyelõ távcsõ) Használati útmutató SPEKTIV (Egyszemes természetfigyelõ távcsõ) Használati útmutató Általános információk Használati útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Csak a használati útmutatónak megfelelõ módon

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033 HABURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKS 24VDC Cikkszám: 260.033 Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH Schnackenburgallee 41d D-22525 Hamburg Germany +49 40 89 71 20-0 Fax: +49 40 89 71 20-20 Internet:

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING

LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING LED Utcai lámpatestek Street Lights 1. Öntött ADC12 alumínium ház NOBEL porszórt festéssel 3. Edzett optikai lencsék irányított sugárzási szöggel 5. Meanwell meghajtó

Részletesebben

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE TARTÁLY - BOTTLE NASAL LAVAGE For chronic or recurring infection NASODRILL Formulated with thermal Luchon water naturally

Részletesebben

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Zephyr használati utasítás

Zephyr használati utasítás Zephyr használati utasítás fontos óvintézkedések Ez a termék háztartási használatra készült. Elektromos termékek használatánál, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani a következő alapvető

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

H I T & MISS TARGET Használati utasítás

H I T & MISS TARGET Használati utasítás H I T & MISS TARGET Használati utasítás 1. Biztonsági tájékoztatások és fontos figyelmeztetések - Mielőtt a fegyvert használatba venné olvassa el figyelmesen a Használati utasítást. - A céltáblát úgy kell

Részletesebben

Bedienungsanleitung Kezelési útmutató Navodilo za uporabo

Bedienungsanleitung Kezelési útmutató Navodilo za uporabo Bedienungsanleitung Kezelési útmutató Navodilo za uporabo LED-Weihnachtskugel, mit Engel und LED-Farbwechsel LED-es karácsonyí díszgömb LED - okrasna krogla za božično drevo AT HU LED-Weihnachtskugel,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

bladeless AR5T90RE ToWER FAn instruction MAnuAl AR5T90RE 220-240V / 50Hz / 45W 220-240v~50Hz 45W

bladeless AR5T90RE ToWER FAn instruction MAnuAl AR5T90RE 220-240V / 50Hz / 45W 220-240v~50Hz 45W bladeless AR5T90RE ToWER FAn lapátkerék nélküli instruction MAnuAl torony ventilátor AR5T90RE 220-240V / 50Hz / 45W 220-240v~50Hz 45W PAge 1/7 A jelölt készülék összeszerelését, beüzemelését, használatát

Részletesebben

Camera. Day&Night. Day&Night Kamera WARNING MŰSZAKI ADATOK SPECIFICATIONS FIGYELEM BLC. Weight (DC/AC type) Dimensions (WxLxH) Operating Temperature

Camera. Day&Night. Day&Night Kamera WARNING MŰSZAKI ADATOK SPECIFICATIONS FIGYELEM BLC. Weight (DC/AC type) Dimensions (WxLxH) Operating Temperature Day&Night Kamera / D érzékelő 0 Nagy felbontás Háttérfény kompenzáció Video és D auto írisz E B uto iris Éjjel-nappali Nagy fényérzékenység vagy S optikával is szerelhető utomatikus fehéregyensúly MŰSZKI

Részletesebben

EL-ES03HQ. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά. MANUAL (p. 2) TV SMART POWER SAVER

EL-ES03HQ. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά. MANUAL (p. 2) TV SMART POWER SAVER MANUAL (p. 2) TV SMART POWER SAVER MODE D EMPLOI (p. 8) Economiseur d énergie intelligent pour TV MANUALE (p. 14) RISPARMIATORE DI ENERGIA PER TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 20.) INTELLIGENS TV ENERGIAMEGTAKARÍTÓ

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

ASUS GX800 lézeres játékegér

ASUS GX800 lézeres játékegér ASUS GX800 lézeres játékegér 1 6 Felhasználói kézikönyv HUG5761 Elsö kiadás (V1) Május 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

MINIKONYHA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Modell: OMK-30. Csak háztartási használatra

MINIKONYHA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Modell: OMK-30. Csak háztartási használatra HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINIKONYHA Modell: OMK-30 Köszönjük,hogy Orion terméket választott. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót. Csak háztartási használatra FONTOS BIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSOK 1.

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

CMP-REPEATVGA1 VGA-VERSTERKER VGA JELÁTVIVŐ REPETOR VGA 2 VGA EXTENDER 6 VGA EXTENDER 10 BOÎTIER RALLONGE VGA 22 EXTENSOR VGA 18 ESTENSORE VGA

CMP-REPEATVGA1 VGA-VERSTERKER VGA JELÁTVIVŐ REPETOR VGA 2 VGA EXTENDER 6 VGA EXTENDER 10 BOÎTIER RALLONGE VGA 22 EXTENSOR VGA 18 ESTENSORE VGA CMP-REPEATVGA1 2 VGA EXTENDER 6 VGA EXTENDER 10 BOÎTIER RALLONGE VGA VGA-VERSTERKER 14 18 ESTENSORE VGA 22 EXTENSOR VGA VGA JELÁTVIVŐ 26 30 VGA-PIDENNIN 34 VGA FÖRSTÄRKARE 38 EXTENDR GRAFICKÉ KARTY VGA

Részletesebben

LED ÁLLÓLÁMPA LED-STOJEČA SVETILKA

LED ÁLLÓLÁMPA LED-STOJEČA SVETILKA MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo LED ÁLLÓLÁMPA LED-STOJEČA SVETILKA Magyar... Oldal 06 Slovenski... Stran 19 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007 QR kódokkal

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

ASUS Transformer Pad útmutató

ASUS Transformer Pad útmutató útmutató TF300TG 3G kapcsolatkezelő A SIM-kártya behelyezése 1. Egy kiegyenesített gemkapocs segítségével nyomja meg a SIMkártyatartó kilökő gombját. HUG7210 2. Vegye ki a tartót. Helyezze el a kártyát

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion Felhasználói útmutató kitvision.co.uk A k c i ó k a m e r a Li-ion Do not dispose of Lithium-ion batteries with general waste. Please return it to battery recycling collection point. JB. 3544 / Made in

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

MF-U mérőmikroszkóp (D-generáció)

MF-U mérőmikroszkóp (D-generáció) Specifikáció Képalkotás Egyenesállású kép Optikai tubus Siedentoph típus (állítható szemtávolság: 51-76), 1X tubuslencse, binokulár tubus (dőlés: 25 ), Szálkereszt rávetítés, TVmounttal, Optikai arány

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

BT HS 112 1 021 204 122

BT HS 112 1 021 204 122 Communication BT HS 112 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Tartalom BT HS 112 Bluetooth headset...2 Biztonsági tudnivalók és általános információk...3 Ártalmatlanítási tájékoztatók...3 A csomag tartalma...3

Részletesebben

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum:

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum: Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár 1 ALPHA Pro 1540 130 Külön kérésre Cikkszám: 96283590 GRUNDFOS ALPHA Pro is a complete range of circulator pumps featuring: integrated differentialpressure control enabling

Részletesebben

Az egér bemutatása A B C D A C G H D E G H

Az egér bemutatása A B C D A C G H D E G H Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1. Töltse le a HOST Macro Engine telepítőjét a IABYTE hivatalos webhelyéről. 2. Futtassa a telepítőt,

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

BT Drive Free 411 1 021 104 411

BT Drive Free 411 1 021 104 411 Communication BT Drive Free 411 1 021 104 411 www.blaupunkt.com Tartalom BT Drive Free 411...3 Bluetooth technológia...3 Biztonsági tudnivalók és általános információk...4 Ártalmatlanítási tájékoztatók...5

Részletesebben

Nagy felbontású, analóg, Full-HD videorendszer

Nagy felbontású, analóg, Full-HD videorendszer Nagy felbontású, analóg, Full-HD videorendszer UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ TechSon AHD típusú kamerákhoz v 1.2 AHD kamera Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a felhasználói útmutató tartalmazhat

Részletesebben

CITRUSFACSARÓ ELEKTRIČNI OŽEMALNIK AGRUMOV

CITRUSFACSARÓ ELEKTRIČNI OŽEMALNIK AGRUMOV Használati útmutató Navodila za uporabo CITRUSFACSARÓ ELEKTRIČNI OŽEMALNIK AGRUMOV OPED I N VEL DE nse om my ha NY RMA GE MANUA L Magyar...Oldal 06 Slovenski...Stran 21 c o n t ro l.c User-friendly Manual

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás GB Undersink Cabinet Assembly instruction PL Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu HU Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás SI Spodnja omarica umivalnika Navodilo za monta o CZ Skøínka pod umyvadlo

Részletesebben

használati utasítás TV-Dex

használati utasítás TV-Dex használati utasítás TV-Dex 2 tartalom a csomag tartalma... 4 Az eszköz leírása...5 TV-Controller...7 TV-Base...8 LED.... 9 kezdetek....10 Az egységek csatlakoztatása:... 10 Amikor egynél több tv-base egységet

Részletesebben

Registered Trademark of Hemos Group Austria

Registered Trademark of Hemos Group Austria Registered Trademark of Hemos Group Austria Tisztelt Hölgyem, Uram! Nagy öröel nyújtjuk át katalógusunkat, amelyben a PAX márkanév alatt újonnan forgalomba hozott termékeinket mutatjuk be Önnek. Büszkén

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató FCE 79 H H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

FSL12 FSL144. www.blackanddecker.eu

FSL12 FSL144. www.blackanddecker.eu www.blackanddecker.eu FSL12 FSL144 Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) 4 English (Original instructions) 10 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker kézilámpáját

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

LED alkalmazások. Schanda János

LED alkalmazások. Schanda János LED alkalmazások Schanda János Élettartam LED-es fényforrás Színes LED lámpák Kis és nagyfeszültségre készült LED lámpák Világító dióda alkalmazása a közlekedéstechnikában Közlekedési jelzőtábla LEDes

Részletesebben

Kezelési útmutató. Színes kamera vakolat alatti ajtóállomáshoz 1265..

Kezelési útmutató. Színes kamera vakolat alatti ajtóállomáshoz 1265.. Kezelési útmutató Színes kamera vakolat alatti ajtóállomáshoz 1265.. Készülék leírás A színes kamera a Gira ajtókummunikációs rendszeréhez tartozik és a vakolat alatti ajtóállomás bővítésére szolgál. A

Részletesebben

Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete

Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete A megrendelés megkezdése előtt bizonyosodj meg róla, hogy nálad van az internetes fizetésre is alkalmas VISA, VISA Electron vagy MasterCard

Részletesebben

A KVDST410 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója

A KVDST410 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója A KVDST410 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója Műszaki adatok Mérési tartomány: (-33...+500) C Pontosság: max. a mért érték ±2 %-a, ill. ±2 C (amelyik nagyobb) Felbontás: 0,1 C (200 C felett 1

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Termikus szelepállítók

Termikus szelepállítók 4 877 Termikus szelepállítók Radiátorszelepekhez, kis szelepekhez és zóna szelepekhez STA21 STA71 STA21 AC 230 V tápfeszültség, 2-pont vezérlőjel STA71 AC/DC 24 V tápfeszültség, 2-pont vezérlőjel vagy

Részletesebben

ASTRASUN HIBRID SZIGETÜZEMŰ INVERTEREK ÉS TÖLTÉSVEZÉRLŐK

ASTRASUN HIBRID SZIGETÜZEMŰ INVERTEREK ÉS TÖLTÉSVEZÉRLŐK Szerelési és üzemeltetési utasítás ASPI _._K HIBRID INVERTERHEZ 1. BEVEZETÉS Jelen leírás tartalmazza, az összes telepítéshez és üzemeltetéshez szükséges információt. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el

Részletesebben

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kommunikációs rendszerek programozása (NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (5. mérés) SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal 1 Mérés helye: Széchenyi István Egyetem, L-1/7 laboratórium, 9026 Győr, Egyetem

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER. Modell: OHBIN-9805

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER. Modell: OHBIN-9805 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER Modell: OHBIN-9805 Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót a készülék üzembehelyezése és használata előtt és őrizze meg ezt az információt jövőbeli használatra.

Részletesebben

EL-PILRLA90 NAPENERGIÁVAL MŰKÖDŐ ÉRZÉKELŐ LÁMPA. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română

EL-PILRLA90 NAPENERGIÁVAL MŰKÖDŐ ÉRZÉKELŐ LÁMPA. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română EL-PILRLA90 NAPENERGIÁVAL MŰKÖDŐ ÉRZÉKELŐ LÁMPA Română Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano Nederlands Français Deutsch English Bevezető: Az EL-PIRLA90 modell feladata, hogy a napenergiát elektromos

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép SL Navodila za uporabo 22 Pomivalni stroj FAVORIT 66600 VI1P. preciz.hu

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép SL Navodila za uporabo 22 Pomivalni stroj FAVORIT 66600 VI1P. preciz.hu HU Használati útmutató 2 Mosogatógép SL Navodila za uporabo 22 Pomivalni stroj FAVORIT 66600 VI1P 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...7

Részletesebben

Vízálló Kamera. Vízálló Kamera. Telepítői leírás EVC-TP-IE358BN3 EVC-TP-IE358BN5. Ver 1.1

Vízálló Kamera. Vízálló Kamera. Telepítői leírás EVC-TP-IE358BN3 EVC-TP-IE358BN5. Ver 1.1 Vízálló Kamera Vízálló Kamera Telepítői leírás EVC-TP-IE358BN3 EVC-TP-IE358BN5 Ver 1.1 TARTALOM Biztonsági előírások ---------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ENERGIAKÖLTSÉG MÉRŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3. 19. oldal Rend. sz.:: 1340670 4500PRO D Változat: 04/15 Ez a használati útmutató ehhez a termékhez tartozik. Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe

Részletesebben

LÁBBAL HAJTÓS JÁTÉK POGANJALEC

LÁBBAL HAJTÓS JÁTÉK POGANJALEC MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo LÁBBAL HAJTÓS JÁTÉK POGANJALEC Magyar...Oldal 07 Slovenski... Stran 17 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007 QR kódokkal

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben

Felhasználói Útmutató

Felhasználói Útmutató USER MANUAL Felhasználói Útmutató Please read this manual carefully before installation and keep it for application Figyelmesen olvassa el az alábbi leírást és őrizze meg további alkalmazásra PREFACE 1.

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás RUGÓKATALÓGUS A Biotek Kft. több mint 20 év tudásával és tapasztalatával valamint kiváló minőségű rögzítéstechnikai és gépépítő elemek nagy választékával kínál megoldásokat termékek tervezéséhez és gyártásához.

Részletesebben

Használati útmutató Navodila za uporabo

Használati útmutató Navodila za uporabo MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo Akvárium KÉSZLET Steklen akvarij z opremo Magyar...Oldal 06 Slovenski...Stran 25 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007 QR

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

DIGIAIR PRO (DVB-T) Használati útmutató. Készitette: Dasyst Kft. www.dasyst.hu

DIGIAIR PRO (DVB-T) Használati útmutató. Készitette: Dasyst Kft. www.dasyst.hu DIGIAIR PRO (DVB-T) Használati útmutató Tartalom: 1 Első lépések 1.1 KI/BE kapcsolás (Power ON/OFF) 1.2 Töltés és az akkumulátor (Power supply and battery) 1.3 Műszer használat (How to use the meter) 1.4

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu JÓTÁLLÁSI JEGY Az alábbi típusú és gyártási számú VIDEÓ KAPUTELEFON hibamentes működéséért a. 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított

Részletesebben

ESL 7310RO HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 22

ESL 7310RO HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 22 ESL 7310RO HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 22 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...6

Részletesebben

Használati utasítás az OVC-WF1218 típusú vízszűréses porzsák nélküli háztartási porszívóhoz

Használati utasítás az OVC-WF1218 típusú vízszűréses porzsák nélküli háztartási porszívóhoz Használati utasítás az OVC-WF1218 típusú vízszűréses porzsák nélküli háztartási porszívóhoz Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Biztonsági utasítások: A gépet csak 230V ~ 50Hz váltóáramra

Részletesebben

SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ-DOB 10 M PNEVMATSKI BOBEN ZA CEV, 10 M

SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ-DOB 10 M PNEVMATSKI BOBEN ZA CEV, 10 M Használati útmutató Navodila za uporabo GYORS SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ-DOB 10 M PNEVMATSKI BOBEN ZA CEV, 10 M OPED I N VEL DE nse om my ha NY RMA GE MANUA L Magyar...Oldal 06 Slovenski...Stran 21 c o n t

Részletesebben

későbbi használat esetére Őrizzük meg az útmutatót.

későbbi használat esetére Őrizzük meg az útmutatót. 4H01 típus későbbi használat esetére Őrizzük meg az útmutatót. A készüléket 8 év alatti gyermekek, valamint testi, mentális, érzékszervi fogyatékkal élő személyek, továbbá a kellő tapasztalattal, tudással

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Hulladék mennyiségének

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó

H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó MAGYAR SPECIFICATIONS Nagyítás, x Objektív átmérõ, mm Max. felismerési tartomány (beépített IR-el), m/yds* Max. felismerési tartomány (az IR Flashlight Pulsar on kiegészítõvel),

Részletesebben

SZENNYVÍZSZIVATTYÚ ČRPALKA ZA UMAZANO VODO

SZENNYVÍZSZIVATTYÚ ČRPALKA ZA UMAZANO VODO MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo SZENNYVÍZSZIVATTYÚ ČRPALKA ZA UMAZANO VODO Magyar... Oldal 06 Slovensko... Stran 27 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007

Részletesebben

Kezelési utasítás. LED-es asztali lámpa Modell: TI-LED-00832. Cikkszám: 45702 12/2015

Kezelési utasítás. LED-es asztali lámpa Modell: TI-LED-00832. Cikkszám: 45702 12/2015 Kezelési utasítás HU LED-es asztali lámpa Modell: TI-LED-00832 Cikkszám: 45702 12/2015 Tartalomjegyzék Garanciális tudnivalók... Oldal 3-4 Fontos biztonsági utasítások... Oldal 5-6 Az alkatrészek megnevezése/a

Részletesebben