Digital Nightvision 5 x 50. DK Brugsanvisning HU Használati útasítás GB IE Instruction Manual SI Navodilo za uporabo

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Digital Nightvision 5 x 50. DK Brugsanvisning HU Használati útasítás GB IE Instruction Manual SI Navodilo za uporabo"

Átírás

1 Digital Nightvision 5 x 50 DK DK Brugsanvisning HU Használati útasítás GB IE Instruction Manual SI Navodilo za uporabo

2 (DK) ADVARSEL! Se aldrig direkte eller tæt på Solen gennem apparatet fare for BLINDHED! Børn må kun anvende apparatet under opsyn. Opbevar emballagen uden for børns rækkevidde. Fare for KVÆLNING! (GB/IE) WARNING! Never look directly into or close to the sun with this device DANGER OF BLINDNESS! Children should only use the device under direct adult supervision. Store all items of packaging out of children s reach. DANGER OF SUFFOCATION. (HU) FIGYELEM! Soha ne nézzen közvetlenül a napba vagy a nap közelébe ezzel a készülékkel VAKSÁG VESZÉLYE! Gyermekek a készüléket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. Minden csomagolóanyagot tartson gyermekektől távol. FULLADÁSVESZÉLY. (SI) OPOZORILO! S tem aparatom nikoli ne glejte direktno v sonce ali v bližino sonca. Obstaja NEVARNOST OSLEPITVE! Otroci smejo uporabljati ta aparat samo pod nadzorstvom. Embalažni material shranite nedosegljivo otrokom. Obstaja NEVARNOST ZADUŠITVE! GB DK Brugsanvisning...4 HU Használati útasítás IE Upute za upotrebu...20 SI Navodilo za uporabo

3 c b d G c F e H I J 3

4 BESKYTTELSE af privatlivets fred! Kikkerten er beregnet til privat brug. Respektér dine medmenneskers privatsfære og undlad for eksempel at bruge kikkerten til at se ind i andre folks lejligheder! FARLIGT for børn! FARE for legemsbeskadigelse! Dette apparat indeholder elektroniske dele, som aktiveres ved hjælp af en strømkilde (strømforsyning og/eller batterier). Børn skal altid holdes under opsyn, når de anvender apparatet! Apparatet må kun anvendes i henhold til brugsanvisningen; i modsatte fald er der FARE for ELEKTRISK STØD! Børn må kun anvende apparatet under opsyn. Emballage (plastikposer, gummibånd osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde! Der er fare for KVÆLNING! Børn bør ikke lege med batterier! Sørg for at sætte batterierne rigtigt i, så de rører ved de rette poler. Gamle eller beskadigede batterier kan forårsage ætsninger, hvis de kommer i berøring med huden. I sådanne tilfælde bør du anvende dertil egnede beskyttelseshandsker ved håndtering. BRAND-/EKSPLOSIONSFARE! Undlad at udsætte apparatet for høje temperaturer. Brug udelukkende den medleverede strømforsyningsenhed eller batterier af den anbefalede type. Hverken apparatet eller batterierne må kortsluttes eller smides på åben ild! Overophedning og ukorrekt håndtering kan forårsage kortslutninger, brande og sågar eksplosioner! FARE for materielle skader! Undlad at skille apparatet ad! Ved defekter eller mangler bedes du kontakte din lokale faghandler, som herefter tager kontakt til vores servicecenter og sender apparatet til os for at få det repareret, om nødvendigt. Brug udelukkende batterier af den anbefalede type. Udskift altid svage eller flade batterier med et sæt helt nye og fuldt opladede batterier. Undlad at anvende batterier af forskellige mærker, typer eller styrker. Hvis du ikke agter at anvende apparatet i en længere periode, bør du tage batterierne ud! HENVISNINGER om rengøring Inden du påbegynder rengøringen, skal du afbryde strømforsyningen til apparatet (træk stikket ud eller fjern batterierne)! Apparatet må kun rengøres udenpå ved hjælp af en tør klud. Undlad at anvende rengøringsmidler; disse kan forårsage skader på de elektroniske dele. 4

5 Beskyt apparatet mod støv og fugt! Opbevar det i den medleverede taske eller transportemballage. Hvis du ikke agter at anvende apparatet i en længere periode, bør du tage batterierne ud. DK BORTSKAFFELSE Al emballage bør sorteres og bortskaffes afhængigt af de materialer, den måtte indeholde. Du kan indhente oplysninger om korrekt bortskaffelse hos den lokale genbrugsstation eller hos kommunens miljøafdeling. Elektroniske apparater må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald! I henhold til EU-retningslinje 2002/96/EG om brugte elektroniske apparater, og med henblik på at integrere denne retningslinje i national lovgivning, skal brugte elektroniske apparater indsamles separat og genanvendes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Afladede batterier og opladeenheder skal bortskaffes af forbrugeren ved hjælp af specielle batteribeholdere. Du kan indhente oplysninger om bortskaffelse af brugte apparater eller batterier, som er produceret efter d. 1. juni 2006, hos den lokale genbrugsstation eller hos kommunens miljøafdeling. 5

6 B TIL/FRA-kontakt med dæmperfunktion C Kikkertlinse D Objektivrør E Infrarød belysning (IR) F Batterirum G Objektivdæksel / Støvbeskyttelseskappe h TIL/FRA-kontakt til infrarød belysning i Videoudgang J Stativtilslutning Tekniske data Model NV 5x50 Digital Visuel forstørrelse 5x Objektivlinsens diameter 50 mm Opløsning 36 l/mm Synsfelt 6,6 m / 100 m Kameraets opløsning 580x500 Følertype ICX-405AL (Sony) Super Had, diagonal 1/3 ) Max. betragtningsafstand* 140 m Dioptri-udligning +/- 5 Driftsspænding 3V (2 x AA, 1.5V) Stativfæstets gevind i tommer 1/4 Videosignalets standard CCIR (BW PAL) Driftstemperaturområde -10 C til ca. +45 C Driftstid (uden/med infrarød belysning) Batterier: Mål (L x B x H) Vægt (uden/med batterier) Lysdioder (LED s): 6 / 4 timer 2 stk. type AA 1.5 V 170 x 80 x 58 mm 365 / 415 g 1 stk. type L810-01AU usynlig LED-stråling klasse 1: P=10,5 mw - λ=810 nm EN : A1: A2:2001 De indbyggede LED s har en meget lang levetid, således at de ikke skal udskiftes. En udskiftning af lysdioderne er da heller ikke mulig af tekniske årsager! *Maksimal afstand på hvilken en menneskelig person kan genkendes under ideelle betragtningsbetingelser (ideelle betragtningsbetingelser: ingen tåge, støv etc.) ved en belysning på ¼ måne (0,05 Lux). Leveringen omfatter Taske Håndrem 2 Alkaline-batterier type AA, 1.5V Linsepudseklud Betjeningsvejledning DC: 3V (2 batterier AA) 6

7 Introduktion Din nye Bresser NV 5x50 Digital udgør den nyeste udvikling indenfor den digitale natkikkertteknologi i sin klasse. Apparatet er udviklet til natbetragtning ved ringe belysningsniveauer. Den infrarøde lampe øger apparatets ydelse væsentligt. Din nye Bresser NV 5x50 Digital er udstyret med videoudgang, så du kan få vist billederne på en computer-/fjernsynsskærm eller gemme dem med et lagringsapparat. Din nye Bresser NV 5x50 Digital kan arbejde autonomt i op til 6 timer på to AA-batterier. Brugervenlig, kompakt og handy, er Bresser NV 5x50 Digital det perfekte valg til betragtninger i naturlige omgivelser, på jagt og rejser, natlige sportsbegivenheder og orienteringsløb, erhvervsmæssigt og amatørfiskeri, vandsport, eftersøgnings- og redningsaktiviteter, vagt- og sikkerhedstjenester, overvågning af teknologisk udstyr/anlæg, betragtninger og videooptagelse ved konstant skiftende lysforhold. Den infrarøde belysning er en ekstern lyskilde, der udsender en, for det menneskelige øje usynlig, men for en digital chip synlig lysstråle. Natkikkerten kan anvendes med infrarød belysning i fuldkommen mørke. Generelle informationer Natkikkertprodukter er elektro-optiske apparater, der understøtter synet ved næsten fuldstændigt mørke. Dette muliggøres ved forstærkning af det forhåndenværende restmåne- eller stjernelys. Ved hjælp af den indbyggede infrarøde belysning, som udgør en kraftig lyskilde, bliver sågar betragtning i fuldstændig mørke mulig. Dit nye apparat er et højt udviklet produkt, der, som ethvert andet højtydende apparat, skal behandles og plejes omhyggeligt. Teknikken i din nye natkikkert er specielt afstemt til at hjælpe dig ved betragtning under mørke forhold. I sammenligning med kikkerter er natkikkerter ikke udstyret med nogen høj forstørrelsesevne, da sådanne ofte reducerer opløsning og evnen til at optage lys. Installation af batteri Skub dækslet på batterirummet (5) op og klap det helt op. Læg to AA-batterier i batterirummet. Vær opmærksom på polariteten (angivet på indersiden af batteridækslet). For at forlænge apparatets driftstid, anbefaler vi, at du anvender alkaline-batterier. Skub dækslet på batterirummet (5) tilbage og luk. DK 7

8 Vigtigt! Det er en god idé at fjerne batterierne hvis apparatet ikke benyttes over en periode på mere end 24 timer. Det forhindrer udløb af batterierne og forlænger deres levetid. Benyt ikke oplader, da sådanne har for lav grundspænding. Vi anbefaler ydelsesstærke alkaline-batterier af typen AA 1,5 V. Anvendelse Tag dækslet af objektivet (6). For at tænde for apparatet, drejes hjulet (1) til anslag - den grønne lampe lyser. Når batterierne er tomme, lyser lampen rødt. Ret apparatet imod en genstand, som er m borte. Se i okularet (2) og drej dette indtil billedets sorte ramme ses helt klart. Reguler apparatets følsomhed (følsomhed bestemmes som billedets klarhed) ved at dreje på hjulet (1). For at tænde for den infrarøde stråle (4), stilles kontakten (7) på positionen IR. Indstil, ved at dreje på objektivet (3) en tydelig gengivelse af genstanden. Ved ændring af betragtningsafstanden opnår du et billede af høj kvalitet alene ved at dreje på objektivet (3) og regulere følsomheden. Du behøver ikke dreje yderligere på okularet, dit apparat er allerede indstillet individuelt til dig. Til overførsel af billedet til en ekstern skærm eller til videooptagelse, tilsluttes videokamerakablet til videoudgangen (8). Skarpindstilling af dit apparat Se igennem apparatet og stil første billedet skarpt ved hjælp af okularet (2), for at indstille det efter dit personlige syn (dioptriindstilling). Drej derefter objektivrøret (3) for at indstille billedet i forhold til den genstand, du vil betragte. Stativtilslutningsgevind Din natkikkert er, på undersiden, udstyret med to indbyggede stativtilslutninger (9). Gængse kamerastativer i handelen lader sig nemt tilslutte. Specielle forhold ved driften Du kan både benytte apparatet ved dag og nat, men du må ikke udsætte det for skarpt lys. Hvis du benytter apparatet i kulde og derefter bringer det ind i et varmt rum, skal du lade det ligge mindst 2-3 timer i tasken for at undgå kondensering på de elektrooptiske elementer. Apparatet må ikke nedsænkes i væske. Udsæt ikke apparatet for regn eller stærkt sollys. Undgå stærke rystelser eller varmepåvirkninger, som kan beskadige apparatet. Tilslut ikke anordninger til videoudgangen, som ikke er beregnet hertil (f.eks. hovedtelefoner), da apparatet så kan falde ud. 8

9 I tabellen er anført en liste over mulige problemer, der kan opstå ved anvendelse af apparatet. Problem Mulig årsag Problemløsning Apparatet tænder ikke. Dårlig billedkvalitet. Der ses flere lysende eller sorte punkter (pixels) på apparatets skærm. Se efter om batterierne er lagt korrekt i batterirummet. Se efter om okular og objektiv er indstillet korrekt, som beskrevet i betjeningsvejledningen. Kontroller at linserne ikke er anløbne eller snavsede. Tilstedeværelsen af sådanne prikker stammer fra fremstillingsmetoden for matrixen. Kontroller også batteriernes funktionsevne. Sluk for apparatet og tænd derefter igen. Skift batterierne ud eller læge dem korrekt i. Rengør forsigtigt linserne med en blød, fnugfri pudseklud (f.eks. mikrofiber) Dette er ikke en fejl. DK 9

10 EU-Overensstemmelseserklæring Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, hjemmehørende i Rhede/Westf., Gutenbergstr. 2, Tyskland, erklærer dette apparats overensstemmelse med følgende EU-retningslinier: 2004/108/EG : :2007 EN 60065: A1: A11:2008 EN : A1: A2:2001 Produktbeskrivelse: Image Intensifier Type/betegnelse: Nightvision 5x50 Rhede, Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG Helmut Ebbert Forretningsfører SERVICE OG GARANTI Vi yder en garanti på 5 år fra og med købsdatoen på dette apparat. Behold venligst bonen som garantibevis. Vores produkt er blevet fremstillet i henhold til de nyeste produktionsmetoder, og det har været underlagt en streng kvalitetskontrol. Servicecenter Hvis du har spørgsmål om produktet, eller hvis du ønsker at fremsætte en reklamation, bedes du kontakte vores servicecenter. Vores dygtige servicemedarbejdere hjælper dig gerne. Telefonnummeret til vores servicehotline finder du nedenfor. Hvis en garantiydelse skal gøres gældende (reparation eller ombytning), oplyser vores servicemedarbejder dig om, hvor du skal sende produktet hen. Servicehotline: Udbedring af mangler og returnering af produkter Inden for garantiperioden udbedrer vi alle materiale- og produktionsfejl uden beregning. Garantien dækker dog ikke fejl, som brugeren har forårsaget, eller som er opstået som følge af uhensigtsmæssig anvendelse af produktet. Ligeledes dækker garantien ikke, hvis ikke-autoriserede tredjepersoner har foretaget reparationer eller lignende på produktet. Hvis produktet skal repareres eller ombyttes, oplyser vores servicemedarbejder dig om, hvor du skal sende produktet hen. 10

11 Ved returnering af et produkt bedes du være opmærksom på følgende: Sørg for, at produktet er pakket forsvarligt ind, når det sendes tilbage. Om muligt anvendes originalemballagen. Udfyld nedenstående returneringsformular og vedlæg en kopi af bonen. Returneringsformular Sagsnummer*:... Produktbetegnelse:... Kort beskrivelse af fejlen:... Fornavn, efternavn:... Postnummer / by:... Vej / husnummer:... Telefonnummer:... Købsdato:... DK Underskrift:... *Oplyses af vores servicemedarbejder 11

12 Magánszféra VÉDELME! A messzelátót magánhasználatra tervezték. Tartsa tiszteletben embertársai magánszféráját ezzel a készülékkel ne nézzen például lakásokba! VESZÉLY gyermeke számára! Testi sérülés VESZÉLYE! Ez a készülék elektronikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek áramforráson keresztül működnek (tápegység és/vagy elemek). Gyermekeknek tilos a készüléket felnőtt felügyelete nélkül kezelni! A készüléket csak az útmutatóban előírt módon szabad használni, ellenkező esetben ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE áll fenn! Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a műszert. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, gumiszalagok stb.) tartsa távol a gyermekektől! FULLADÁS VESZÉLYE áll fenn! Az elemek nem gyermekek kezébe valók! Az elemek behelyezésekor figyeljen a helyes polaritásra. Kifolyt vagy sérült elemek vegyi égési sérüléseket okoznak, ha a bőrre kerülnek. Szükség esetén használjon megfelelő védőkesztyűt. TŰZ-/ROBBANÁSVESZÉLY! Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékleteknek. Csak a hozzátartozó tápegységet vagy az ajánlott elemeket használja. Ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe a készüléket és az elemeket! A túlzott hő és nem megfelelő kezelés rövidzárlatot, tűzvészt és akár robbanást válthat ki! Anyagi károk VESZÉLYE! Ne szerelje szét a műszert! Hiba esetén kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez. Ő felveszi a kapcsolatot a Szerviz Központtal és adott esetben beküldheti a műszert javítás céljából. Csak az ajánlott elemeket használja. Gyenge vagy elhasználódott elemek esetén mindig cserélje ki az összes elemet teljes kapacitású elemre. Ne használjon különböző márkájú, típusú vagy kapacitású elemeket. Távolítsa el az elemeket a készülékből, ha azt hosszabb időre használaton kívülre helyezi! Tisztítási TANÁCSOK Tisztítás előtt szakítsa meg a készülék áramellátását (húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy távolítsa el az elemeket)! A készüléket csak kívül tisztítsa meg egy száraz törlővel. Ne használjon tisztítószereket, hogy az elektronika sérüléseit elkerülje. Óvja a műszert portól és nedvességtől! Tárolja azt a hozzá tartozó táskában vagy a szállítási csomagolásban. Távolítsa el az elemeket a készülékből, ha azt hosszabb időre használaton kívülre helyezi. 12

13 HULLADÉKELTAKARÍTÁS A csomagolóanyagokat a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja. Információkat a szabályszerű eltávolításról a helyi hulladékeltávolító szolgáltatótól vagy a környezetvédelmi hivataltól kaphat. HU Ne dobja ki a villamos készülékeket a háztartási szemétbe! Az elektromos és elektronikai használt készülékekre vonatkozó 2002/96/EK sz. Európai Irányelv értelmében és ennek a nemzeti jogrendszerben történő alkalmazása szerint a használt elektromos szerszámokat külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosítási rendszerbe kell irányítani. A lemerült használt elemeket és akkumulátorokat a fogyasztónak elemgyűjtő edényekben kell eltávolítania. A után gyártott használt készülékek vagy elemek eltávolításáról a helyi hulladékeltávolító szolgáltatótól vagy a környezetvédelmi hivataltól kaphat információkat. 13

14 B Be/kikapcsoló dimmer funkcióval C Okulár lencse D Objektív tubus E Infravörös világítás (IR) F Elemrekesz G Objektív fedél / porvédő fedél h Be/kikapcsoló az infravörös világításhoz i Video kimenet J Statív csatlakozások Műszaki adatok Modell NV 5x50 Digital Vizuális nagyítás 5x Objektívátmérő 50 mm Felbontóképesség 36 l/mm Látómező szög 6,6 m / 100 m Kamera felbontóképessége 580x500 Szenzor típusa ICX-405AL (Sony) Super Had, diagonális 1/3 ) Max. nézéstávolság* 140 m Dioptriakiegyenlítés +/- 5 Üzemi feszültség 3V (2 x AA, 1.5V) Statív rögzítő menete, col 1/4 Videojel standard CCIR (BW PAL) Üzemi hőmérséklet tartomány -10 C kb. +45 C Üzemelési idő (infravörös világítás nélkül/infravörös világítással) Akkumulátorok Méret (L x B x H) Tömeg (elemek nélkül/elemekkel) Világító diódák (LEDek): 6 / 4 óra 2 darab, AA 1.5 V típus 170 x 80 x 58 mm 365 / 415 g 1 darab, L810-01AU típus 1. osztályú láthatatlan LED sugárzás P=10,5 mw - λ=810 nm EN : A1: A2:2001 A beépített LEDek nagyon hosszú élettartamúak, ezért ezeket nem kell kicserélni. Műszaki okokból a világító diódák cseréje nem is lehetséges! *Maximális távolság, ahonnan ideális megfigyelési körülmények között egy személy felismerhető (ideális megfigyelési körülmények: nincs köd, por stb.) ¼ hold (0,05 Lux) világítás esetén. Szállított tartozékok Táska Csuklópánt 2 alkáli elem, AA típus, 1.5V Lencse tisztító törlő Használati utasítás DC: 3V (2 Akkumulátorok AA) 14

15 Bevezetés A Bresser NV 5x50 Digital a digitális éjjellátó technológia legfiatalabb fejlesztése a maga kategóriájában. A készüléket éjjeli megfigyelésre tervezték alacsony megvilágítási szint esetén. Az integrált infravörös lámpa jelentősen növeli a készülék teljesítményét. A Bresser NV 5x50 Digital videokimenettel rendelkezik, melynek segítségével a képet egy képernyőn/tévén meg lehet jeleníteni vagy egy képfelvevő készülékkel lehet rögzíteni. A Bresser NV 5x50 Digital önállóan akár 6 órát is működik két AA elemmel. Felhasználóbarát, kompakt és könnyen kezelhető, a Bresser NV 5x50 Digital tökéletes választás megfigyelésekhez természetes környezetben, vadászaton és természetjáráskor, éjszakai sportjátékoknál és tájékozódási futóversenyeken, profi és amatőr halászathoz, vízi sportokhoz, kereső- és mentőakciókhoz, őr- és biztonsági szolgálatokhoz, műszaki felszerelések/berendezések ellenőrzésére, megfigyelésekhez és videofelvételhez állandóan változó világítás mellett. Az infravörös világítás egy külső fényforrás, mely emberi szemmel láthatatlan, viszont a digitális cip számára érzékelhető fénysugarat bocsát ki. A éjjellátó eszköz infravörös világítással teljes sötétségben is használható. Általános információk Az éjjellátó termékek elektro-optikus műszerek, melyek támogatják a látást szinte teljes sötétségben. Ezt a létező maradék fény, mint a hold- és csillagfény felerősítése teszi lehetővé. Az integrált infravörös világítás segítségével, mely egy külső fényforrást képvisel, Ön akár teljes sötétségben is láthat. Az Ön új készüléke magas fejlettségű termék, melyet minden nagy teljesítményű készülékhez hasonlóan gondosan kell kezelni és ápolni. Az Ön új éjjellátó eszközát speciálisan arra fejlesztették ki, hogy Önnek lehetővé tegye a látást sötétben. A messzelátókkal szemben az éjjellátó eszközök nem rendelkeznek speciálisan erős nagyítással, mivel ez gyakran csökkenti a felbontást és a fényfelvevő képességet. Elem beszerelése Tolja el és hajtsa fel az elemrekesz fedelét (5). Tegyen be két AA elemet a rekeszbe. Figyeljen a polaritásra (fel van tüntetve az elemrekesz fedelének belső oldalán). A készülék működési idejének meghosszabbítása érdekében ajánljuk, hogy alkáli elemeket használjon. Tolja vissza és csukja be az elemrekesz fedelét (5). HU 15

16 Fontos! Ésszerű az elemeket eltávolítani, ha több mint 24 órán át nem szándékozzuk használni. Ez megakadályozza az elemek kifutását és meghosszabbítja élettartamukat. Kérjük, ne használjon akkumulátorokat, mivel ezeknek túl alacsony az alapfeszültsége. Nagy teljesítményű AA típusú, 15 V-os alkáli elemeket ajánlunk. Alkalmazás Vegye le az objektív (6) fedelét. A készülék bekapcsolásához forgassa a kereket (1) kattanásig a zöld kijelző világít. Ha az elemek lemerültek, a kijelző vörösen világít. Irányítsa a készüléket egy 20-30m távolságra levő tárgyra. Nézzen az okulárba (2) és forgassa, míg a képernyő fekete kerete tisztán felismerhető. Állítsa be készüléke érzékenységét (érzékenység mint a képernyő világossága) a kerék (1) forgatásával. Az infrasugárzó (4) bekapcsolásához állítsa a kapcsolót (7) IR pozícióba. Az objektív (3) forgatásával állítsa be a tárgy kivehető képét. A megfigyelési távolság változása esetén jó minőségű képet csupán az objektív (3) és az érzékenységszabályozó forgatásával kap. Az okulár további forgatása nem szükséges, készüléke már egyénileg Önre van beszabályozva. A nyert kép átviteléhez egy külső képernyőre vagy videofelvételre csatlakoztassa a videofelvevő kábelt a video kimenethez (8). A készülék fokuszálása Nézzen a készülékbe és fokuszálja a képet az okulárnál (2) az egyéni látóképesség (dioptriabeállítás) beszabályozásához. Utána forgassa el az objektív tubusát (3), hogy a képet a megfigyelendő tárgy távolságának megfelelően fokuszálja. Statív csatlakozási menete Az Ön éjjellátó eszköze alsó részén két integrált statív csatlakozóval (9) rendelkezik. A szokványos kamera állványok egyszerűen csatlakoztathatók. Működési sajátosságok A készüléket éjjel és nappal is használhatja, viszont ne tegye ki világos fénynek. Ha a készüléket hidegben használta, és utána meleg helyiségbe vitte, hagyja minimum 2-3 órán keresztül a táskában, hogy elkerülje a kondenzációt az elektro-optikai elemeken. Soha ne merítse a készüléket folyadékokba. Ne tegye ki a készüléket sem esőnek, sem erős napsütésnek. Kerülje az erős rázkódásokat vagy hőhatásokat, melyek károsíthatják a készüléket. Ne csatlakoztasson a videokimenethez erre nem előirányzott felszereléseket (pl. fejhallgatót). Így a készülék meghibásodhat. 16

17 A táblázatban a lehetséges problémák jegyzékét találja, melyek készüléke használatakor fordulhatnak elő. Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás A készülék nem kapcsol be. Rossz képminőség. A készülék képernyőjén több világító vagy fekete pont (pixel) látható. Ellenőrizze az elemek helyes behelyezését a rekeszbe. Ellenőrizze, hogy az okulár és az objektív a használati utasításnak megfelelően van-e beállítva. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lencsék nem mozdultak el és nem piszkolódtak be. Ilyen pontok létezése a mátrix előállítási eljárásával függ össze. Bizonyosodjon meg róla, hogy az elemek működőképesek. Kapcsolja ki és utána ismét be a készüléket. Cserélje ki az elemeket vagy helyezze be őket helyesen. Tisztítsa meg a lencséket óvatosan puha és szöszmentes (pl. mikroszálas) tisztítóruhával. Ez nem hiba. HU 17

18 EK-megfelelőségi nyilatkozat A Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, székhely Rhede/Westf., Gutenbergstr. 2, Germany, kijelenti ezen termék a következőkben felsorolt EK-irányelveknek való megfelelését: 2004/108/EG : :2007 EN 60065: A1: A11:2008 EN : A1: A2:2001 Termékleírás: Image Intensifier Típus / Megnevezés: Nightvision 5x50 Rhede, Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG Helmut Ebbert ügyvezető SZERVÍZ ÉS GARANCIA Ezért a készülékért a vásárlás időpontjától számítva 5 év garanciát vállalunk. Kérjük, igazolásul őrizze meg a vásárlási bizonylatot. Termékünket a legújabb gyártási módszerek szerint gyártottuk és szigorú minőségi ellenőrzésnek vetettük alá. Ügyfélszolgálati központ A termékre vonatkozó kérdés vagy reklamáció esetén kérjük, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz. Szakképzett munkatársaink szívesen sietnek segítségére. Alább található ügyfélszolgálati forróvonalunk telefonszáma. Ha fennáll a garancia-szolgáltatás (javítás vagy termékcsere) esete, ügyfélszolgálati munkatársunk közli önnel a címet, amelyre a terméket visszaküldheti. Ügyfélszolgálati forróvonal: Hibajavítás és termékvisszaküldés Garanciaidőben térítésmentesen javítunk ki minden esetleges anyaghibát vagy gyártási hibát. A garanciából kizárt minden olyan hiba, amely a felhasználó hibájára, vagy a nem szakszerű felhasználásra vezethető vissza, illetve ha felhatalmazással nem rendelkező harmadik személy kísérelt meg javítást vagy hasonlót. Ha fennáll a termék javításának, ill. kicserélésének esete, ügyfélszolgálati munkatársunk közli önnel a címet, amelyre a terméket visszaküldheti. 18

19 Termékvisszaküldés esetén kérjük, vegye figyelembe a következőket: Ügyeljen arra, hogy a termék visszaküldéskor biztonságosan be legyen csomagolva. Lehetőség szerint használja az eredeti csomagolást. Töltse ki az alábbi visszaküldési szelvényt és csatolja a vásárlási bizonylattal együtt a visszaküldött csomaghoz. Visszaküldési szelvény Műveletszám*:... A termék megnevezése:... Rövid hibaleírás:... Vezetéknév, keresztnév:... Postai irányítószám / Helység:... Utca / házszám:... Telefon:... Vásárlás dátuma:... HU Aláírás:... *Ügyfélszolgálati munkatársunk közli önnel 19

20 RESPECT privacy! This device is meant for private use. Respect others privacy do not use the device to look into other people s homes, for example. DANGER to your child! RISK of physical injury! This device contains electronic components that are powered by either a mains connection or batteries. Never leave a child unsupervised with this device. The device should only be used as per these instructions otherwise there is a serious RISK of ELECTRICAL SHOCK. Children should only use this device under supervision. Keep packaging materials (plastic bags, rubber bands, etc.) away from children. There is a risk of SUFFOCATION. Batteries should be kept out of children s reach. When inserting batteries please ensure the polarity is correct. Leaking or damaged batteries can cause injury if they come into contact with the skin. If you need to handle such batteries please wear suitable safety gloves. DANGER of fire and explosion! Do not expose the device to high temperatures. Use only the mains adapter supplied or those battery types recommended. Never short circuit the device or batteries or throw into a fire. Exposure to high temperatures or misuse of the device can lead to short circuits, fire or even explosion! RISK of material damage! Never take the device apart. Please consult your dealer if there are any defects. The dealer will contact our service centre and send the device in for repair if needed. Only use the batteries that have been recommended. Always replace low or used batteries with a completely new set of full capacity batteries. Do not combine batteries of different brand, type or capacity. Batteries should be removed from the device after long periods of disuse. TIPS on cleaning Remove the device from it s energy source before cleaning (remove plug from socket / remove batteries). Clean the exterior of device with a dry cloth. Do not use cleaning fluids so as to avoid causing damage to electronic components. Protect the device from dust and moisture. Store the device in the bag supplied or in its original packaging. Batteries should be removed from the device if it is not going to be used for a long period of time. 20

21 DISPOSAL Dispose of the packaging material/s as legally required. Consult the local authority on the matter if necessary. GB IE Do not dispose of electrical equipment in your ordinary refuse. The European guideline 2002/96/EU on Electronic and Electrical Equipment Waste and relevant laws applying to it require such used equipment to be separately collected and recycled in an environment-friendly manner. Empty batteries and accumulators must be disposed of separately. Information on disposing of all such equipment made after 01 June 2006 can be obtained from your local authority. 21

22 B On/off switch with dimmer function C Ocular lens D Lens barrel E Infrared lighting(ir) F Battery compartment G Lens cap/dust cover h On/off switch for the infrared lighting i Video output J Tripod sockets Technical data Model NV 5x50 Digital Visual magnification 5x Objective lens diameter 50 mm Resolving power 36 l/mm Field-of-view angle 6,6 m / 100 m Resolution power of camera 580x500 Type of sensor ICX-405AL (Sony) Super Had, diagonal 1/3 ) Max. observing distance* 140 m Dioptre correction +/- 5 Working voltage 3V (2 x AA, 1.5V) Tripod thread attachment, inches 1/4 Video signal standard CCIR (BW PAL) Operating temperature range -10 C to approx. +45 C Operating time (with/without infrared lighting) Batteries: Dimensions (L x B x H) Weight (with/without batteries) 4 / 6 hours 2 pieces, type AA 1.5 V 170 x 80 x 58 mm 365 / 415 g Light emitting diodes: 1 piece, type L810-01AU (LEDs) Invisible LED radiation class 1: P=10,5 mw - λ=810 nm EN : A1: A2:2001 The exceptionally long service life of the installed LEDs means they need not be replaced. Replacement of the LEDs is not possible due technical reasons! *Maximum distance from which a person can be recognised under ideal observation conditions (ideal observation conditions: no fog, dust etc.) with lighting of ¼ moon (0.05 lux). Includes Carry bag Hand strap 2 alkaline batteries, type AA, 1.5V Lens cleaning cloth Instruction manual DC: 3V (2 batteries AA) 22

23 Introduction The Bresser NV 5x50 Digital incorporates the latest developments in the field of digital night vision technology. This device was developed for night observation in low-light conditions. The integrated infrared lighting considerably boosts the performance of the device. The Bresser NV 5x50 Digital also incorporates a video output, which can be used to display images on a screen/tv or recorded on a recording device. The Bresser NV 5x50 Digital can operate independently for up to 6 hours with two AA batteries. User-friendly, compact and handy, the Bresser NV 5x50 Digital is the perfect choice for observations made in natural surroundings, hunting and tourism, night sporting activities and orienteering, professional and amateur fishing, boating, search and rescue operations, security services, monitoring of technological equipment/ plants, and general observation as well as video recording during continually changing lighting conditions. The infrared lighting is an external light source, which transmits a light beam that, although invisible to the human eye, can be detected by the digital chip. The night vision device can even be used in complete darkness thanks to the infrared lighting. General information Night vision products are electro-optical devices which support vision in conditions of virtually total darkness. This is made possible by enhancing the residual light present, e.g. from the moon or stars. Thanks to the integrated infrared lighting, which represents an external light source, observation is even possible in conditions of pitch darkness. Your new device is a professional product, which requires careful handling and maintenance like every other high performance device. The technology included in your new night vision device is specially designed to support observations made under conditions of darkness. In comparison to binoculars, night vision devices do not incorporate exceptionally high magnifications, since these often adversely affect the resolution and the ability to enhance lighting. Battery installation Slide open and fold up the lid of the battery container (5). Insert two AA batteries into the container. Please be careful to ensure the correct polarity (as indicated on the inside of the battery container lid). To extend the service life of the device, we recommend that alkaline batteries be used. Slide the lid of the battery container (5) back in place and close. GB IE 23

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity

Részletesebben

ELEKTRISCHER MULTI-COOKER ELEKTRIČNI MULTI-KUHALNIK / ELEKTROMOS MULTI COOKER

ELEKTRISCHER MULTI-COOKER ELEKTRIČNI MULTI-KUHALNIK / ELEKTROMOS MULTI COOKER ELEKTRISCHER MULTI-COOKER ELEKTRIČNI MULTI-KUHALNIK / ELEKTROMOS MULTI COOKER Bedienungsanleitung Használati útmutató / Navodila za uporabo Deutsch 2 Magyar 24 Slovenščina 46 KUNDENDIENST SERVICE APRÈS-VENTE

Részletesebben

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RUMTERMOSTAT MED REGULERBART UGEPROGRAM PROGRAMOZHATÓ HELYISÉGTERMOSZTÁT Brugervejledning Installations og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ExaCONTROL 7 Brugervejledning

Részletesebben

www.markabolt.hu HC451220EB

www.markabolt.hu HC451220EB HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP BRUGSANVISNING HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 19 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.preciz.hu FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás ENG.book 1 ページ 2007 年 1 月 10 日 水 曜 日 午 後 1 時 7 分 Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS60EP Before use, please read these instructions

Részletesebben

Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete

Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete A megrendelés megkezdése előtt bizonyosodj meg róla, hogy nálad van az internetes fizetésre is alkalmas VISA, VISA Electron vagy MasterCard

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router Felhasználói kézikönyv RT-N12 sorozat Szupersebességű vezeték nélküli N router HUG7901 Első kiadás v1 December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC.

Részletesebben

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television ---() R FD Trinitron Colour Television Instruction Manual ezelési útmutató Instrukcja obsługi GB HU PL V-FX by ony Corporation Printed in pain Instruction Manual GB Thank you for choosing this ony TV.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Felhasználói kézikönyv RT-N56U Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Az ultra vékony és stílusos RT- N56U2.4GHz és 5GHz kétsávos átvitellel rendelkezik a páratlan

Részletesebben

Gas Alarm Operation and Safety Notes. Alarm gazowy Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

Gas Alarm Operation and Safety Notes. Alarm gazowy Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Gas alarm GA 617 IMPORTANT INFORMATION FOLLOWING AN ALARM If the alarm indicates a gas leak or you can smell gas: g DANGER OF EXPLOSION! Extinguish all open flames, embers and burning tobacco! h Do not

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Tartalomjegyzék Biztonsági óvintézkedések... 4 A telefon... 7 A készülék felépítése... 8 Megjelenés... 8 Ikonok... 9 Az érintőképernyő használata...

Részletesebben

Leica DISTO. Leica DISTO. Precise measurements. Exactly what you need. Precíz mérések. Amire szüksége van.

Leica DISTO. Leica DISTO. Precise measurements. Exactly what you need. Precíz mérések. Amire szüksége van. Leica DISTO Leica DISTO Precise measurements Precíz mérések Exactly what you need. Amire szüksége van. Mérjen Measuring the Leica DISTO -val Könnyen, Simple, quick gyorsan and és accurate! pontosan! Melyik

Részletesebben

HUNT HDR 16 RP 16 Csatornás Digitális video rögzítő H.264

HUNT HDR 16 RP 16 Csatornás Digitális video rögzítő H.264 Kezelési utasítás HUNT HDR 16 RP 16 Csatornás Digitális video rögzítő H.264 INSTRUCTION MANUAL To obtain the best performance and ensure device function correctly, please read this instruction manual carefully

Részletesebben

SIKU 125 M SIKU 150 M

SIKU 125 M SIKU 150 M SIKU 1 SIKU SIKU D D1 e Type à D1 D c l SIKU 1 SIKU SIKU 85 104 85 19 105 154 Mounting inside air duct connected on both sides. 100 0 15 0 150 48 0 f g h Wird in die Luftleitung montiert. Légcsatornák

Részletesebben

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő DVcR ic-411l/811s Felhasználói kézikönyv DVcR ic-411l/811s 4/8 csatornás digitális videó rögzítő A dokumentumban szereplő adatok és információk változtatásának jogát fenntartjuk. 1 Tartalomjegyzék 1. rész

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben

HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió. Nyomtató gyors bevezetés

HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió. Nyomtató gyors bevezetés HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió Nyomtató gyors bevezetés Szerzői jogok és védjegyek Copyright 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes értesítés

Részletesebben

Cat B100 telefon Felhasználói kézikönyv Cat B100 Phone User manual

Cat B100 telefon Felhasználói kézikönyv Cat B100 Phone User manual Cat B100 telefon Felhasználói kézikönyv Cat B100 Phone User manual Olvassa el az első használat előtt Biztonsági óvintézkedések Alaposan ismerkedjen meg a biztonsági óvintézkedésekkel, hogy képes legyen

Részletesebben

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató GameCamera Vadfigyelő kamera HU Használati útmutató Általános információk Használati útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Csak a használati útmutatónak megfelelő módon használja ezt

Részletesebben

MANUAL UTILIZARE UTOK i700

MANUAL UTILIZARE UTOK i700 MANUAL UTILIZARE UTOK i700 1 CUPRINS MANUAL UTILIZARE...1 CUPRINS...2 TOATE DREPTURILE REZERVATE...6 1.Masuri de siguranta...7 2.Aspectul tabletei...8 4. Functii de baza...10 4.1 Pornirea...10 4.2 Mod

Részletesebben

VX2858Sml Megjelenítő Használati útmutató

VX2858Sml Megjelenítő Használati útmutató VX2858Sml Megjelenítő Használati útmutató A modell szįma: VS15804 Megfelelési információk MEGJEGYZÉS: Ez a fejezet vonatkozik minden követelményre és kijelentésre, ami a szabályozásokat illeti. A megfelelő

Részletesebben

Hungarian Style Guide

Hungarian Style Guide Hungarian Style Guide Contents What's New?... 4 New Topics... 4 Updated Topics... 4 Introduction... 5 About This Style Guide... 5 Scope of This Document... 5 Style Guide Conventions... 5 Sample Text...

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

SMART All-in-One Használati utasítás

SMART All-in-One Használati utasítás SMART All-in-One Használati utasítás A2272PW4T/A2472PW4T 1 www.aoc.com 2013 AOC. Minden jog fenntartva! TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...4 Elnevezési konvenciók...4 Tápfeszültség...5 Telepítés...6 Tisztítás...7

Részletesebben

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.0b kiadás, a kézirat lezárva 2003. december 1-én. Copyright 2002, 2003, 2004, BalaBit IT Kft. A kiadvány tartalmának, illetve részeinek sokszorosítása abban az esetben

Részletesebben