A REKLÁMOK HATÁSA A TESTKÉPRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REKLÁMOK HATÁSA A TESTKÉPRE"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A REKLÁMOK HATÁSA A TESTKÉPRE Budapest, Készítette: Chrobacsinszky Eszter

2

3 Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretném megköszönni - dr. Szumska Irenának a szakirodalomban való elmélyedésben - Mester Dóra Djamilának az elméleti megalapozásban - Maksai Annának a vak interjúalanyok megkeresésében nyújtott önzetlen segítségét. Továbbá köszönöm interjúalanyaimnak és a kérdőívet kitöltőknek őszinte és érdekes válaszaikat. Nélkülük ez a dolgozat nem készülhetett volna el.

4

5 Tartalom Tartalom... 5 Ábrajegyzék Bevezetés a témaválasztás indoklása A Test A test mint identitás A test fogalmának változása az emberi történelem korszakai során A Szépség A szépségideálok változása az egyes korokban Őskor Ókor Középkor A reneszánsz A barokk A romantika Modern újkor A huszonegyedik század szépségideálja Eltérések az ideálistól Időskor Fogyatékosságok Elhízottság Az elhízás mérési lehetőségei Az elhízás mint járvány Az elhízás okai és következményei Kóros soványság és a háttérben álló evészavarok A testkép Befolyásoló tényező: szociokulturális háttér Testképzavarok férfiaknál és nőknél Veszélyeztetett szakmák Modellek Sportolók Színészek Kozmetikai sebészet Médiareprezentációk A reklám felelőssége Pozitív példák: legalább foglalkoznak a túlsúlyosakkal Nincs DE Médiaunió Dove Kampány a valódi szépségért Joy Szeretem a testem Előítéletek a reklámokban Fogyást segítő termékek reklámjai A soványsággal egyértelműen kapcsolatba hozható reklámok: ruházati- és divatcikkek, médiatermékek (pl. filmek) reklámjai Hizlaló termékek hatását elbagatellizáló reklámok A testsúllyal, testképpel nem közvetlen kapcsolatban álló, de azzal kapcsolatos üzenetet hordozó reklámok A reklámok hatása a testképre. Saját kutatás Hipotézisek Előzetes kutatás

6 7.3. Kérdőíves felmérés Médiakitettség Reklámattitűdök Kedvelt reklámok Testkép Védekezési stratégiák Interjúk Konklúzió Eredmények a hipotézisek fényében Az eredmények gyakorlati alkalmazása Felhasznált irodalom Mellékletek Az előzetes kutatás kérdőíve A felmérésben használt kérdőív

7 Ábrajegyzék 1. ábra: A Willendorfi Vénusz. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Cranach: Ádám és Éva (részlet). Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Dürer: Ádám és Éva. Forrás: 18&lot=00027&filetype=2 A letöltés ideje: : ábra: Hans Baldung Grien: Ádám és Éva. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Michelangelo: Ádám és Éva megkísértése (a Sixtusi Kápolna részlete). Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Tiziano: Ádám és Éva. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Rubens: Ádám és Éva. Forrás: _adam_et_eve.jpg. A letöltés ideje: : ábra: Rembrandt: Ádám és Éva. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Charles Joseph Natoire: Kiűzetés a Paradicsomból. Forrás: adise_400.jpg. A letöltés ideje: : ábra: Klimkovics Béla: Ádám és Éva. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Suzanne Valadon: Ádám és Éva. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Tamara de Lempicka: Ádám és Éva. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Enrico Baj: Adam and Eve. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Scott G. Brooks: Adam and Eve. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Reklámhoz kapcsolódó attitűdök és saját testtel való elégedettség-frusztráció nemek szerinti megoszlásban. Forrás: saját kutatás ábra: Reklámhoz kapcsolódó attitűdök és saját testtel való elégedettség-frusztráció korcsoportos megoszlásban. Forrás: saját kutatás ábra: Reklámhoz kapcsolódó attitűdök és saját testtel való elégedettség-frusztráció testalkatkategória szerinti megoszlásban. Forrás: saját kutatás

8 1. Bevezetés a témaválasztás indoklása Az emberi agyba jutó ingerek 75%-a a szemen keresztül, vizuális úton érkezik. Az első benyomás még azelőtt kialakul bennünk, hogy egy újonnan megismert emberrel egy szót is váltottunk volna, és tudat alatt meghatározza hozzáállásunkat. A mindenkori szépségideállal való összehasonlítgatás, a szépség kultusza az emberiséggel egyidős. Nehéz annak az élete, aki nem képes vagy nem hajlandó megfelelni a kor ízlésének. Napjainkban egyre több területen mutatkozik meg az igény az akadálymentesítés, a társadalomnak a más -nak minősített (bélyegzett?) személyekkel való problémamentes együttélése iránt. Rámpákat építünk, alacsonypadlós buszokat állítunk forgalomba, beszélő honlapokat készítünk de vajon kellő odafigyeléssel állunk-e hozzá azokhoz, akik külsejükben térnek el attól, amit szépnek, elfogadhatónak, átlagosnak érzünk? Mit tesz a társadalmat nagyban formáló média azért, hogy ezek az emberek ne kívülállónak, hanem különlegesnek érezzék magukat? Az ideális testet, a szépséget sok szempontból lehet vizsgálni. Hamar rájöttem azonban, hogy ez a témakör annyira szubjektív értékeléseken alapul, hogy lehetetlen meghatározni például azt, hogy milyen hosszúságú haj vagy milyen szögű orr a kívánatos, az ideális. Egy kutatás 1 szerint a nők 88%-a szeretne változtatni a külsején, és ez a valami leggyakrabban (42%) a testsúly. Ezért szűkítettem kutatásom témáját a testalkatra, amely, ha ideáljában változó is, legalább objektívan mérhető. Sokszor elérhetetlen célokat kergetünk, magunktól és másoktól is elvárva, hogy aránytalanul sok időt, pénzt és energiát fordítsunk a megálmodott alak elnyerésére. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy ezt a késztetést mennyiben befolyásolják a reklámok. Az, hogy a legújabb, csábító termékeket milyen alkatú színészek mutatják be nekünk, vajon csak a vásárlási szándékunkat befolyásolja? Vagy kellő intenzitású agymosás után már nem csak a bemutatott termék, hanem a reklámban mozgó emberek teste is követendő példa lesz számunkra? Gúnyolódunk a csontsovány modelleken, de nem nézünk-e irigykedve rájuk? Többek között ezekre a kérdésekre keresem a választ a következő oldalakon. 1 Hoffmann Research International: Dove Túllépni a sztereotípiákon: a női szépségről alkotott hiedelmek megváltoztatása tanulmány. A letöltés ideje: :51 8

9 2. A Test 2.1. A test mint identitás Testünk, emberi mivoltunk identitásunk elválaszthatatlan része. Az elsőként létrejövő humán identitás (ember vagyok) személyes identitássá alakul (én én vagyok), majd szociális identitássá szélesedik (a csoportom tagja vagyok). Luckmann (1979) szerint a személyes identitás nem más, mint az egyénnek saját viselkedése feletti központi, hosszú távú ellenőrzése 2. Hozzáteszi, hogy míg a primitív társadalmak tagjai személyes identitásukat közvetlen személyközi kapcsolatok útján nyerték, ma jellemzően társadalmi szerepek alakítják ki azt. Ebből adódóan ma már az egyén felelőssége, szabad választása ennek az identitásnak a kialakítása. Elizabeth Grosz (1999) szerint a test hús, szervek, idegek, csontváz konkrét, anyagi, élő szerveződése 3, ám ez a test egységességét, összetartozását és alakját a testfelszínre íródott pszichés és szociális jelentésektől kapja. Mary Douglas (1966) vezette be a társadalmi jelölés fogalmát, szerinte a test kulturális szöveg, amelyre a társadalom határai, szimbólumai és reprezentációi vetülnek rá. Ezek a jelek, jelentések magukban foglalják a testi jegyek (pl. nem, bőrszín, hibák ) kulturális interpretációit, amelyeket a külső és a belső szemlélő is le tud olvasni. Ezt a folyamatot szociális konstrukciónak nevezzük, és hasonlít a Luckmann (1979) által leírt identitáskialakításhoz. Anthony Giddens (1991) még messzebb megy: az identitást a test elfogadásával azonosítja (ezt a gondolatot továbbvive nagyon sok identitását vesztett vagy azt soha meg nem szerzett ember van ma a világon!). Azt a folyamatot, amelynek során az identitás létrehozása érdekében testünket átalakítjuk, identitásprojektnek nevezi. Korunkra a test végső menedékké vált, amely felett még gyakorolhatunk valamelyes kontrollt. Éppen ez az illúzió tesz minket sebezhetővé a test megváltoztatását elősegítő technológiával, a szépségiparral, illetve az ezeket hirdető reklámmal szemben. 2 Thomas Luckmann: Personal identity as an evolutionary and historical problem. In: M. von Kranach, K.Foppa (eds): Human Ethology. Cambridge University Press, Cambridge Maison des Sciences de l Homme, Paris, o. 3 Grosz, Elizabeth: Bodies-Cities. In: J. Price, M. Shildrick (szerk): Feminist Theory and the Body), London, New York, Routledge, o. 9

10 2.2. A test fogalmának változása az emberi történelem korszakai során Az ókori görög hagyomány szerint a test csak a halál után juthat el tökéletes formájához, amikor is a psziché különválik tőle. A tökéletes emberi test (amely emberek között nem is létezhet) valójában az istenek lenyomata, ezt igyekszik megörökíteni a szobrászat. A kereszténységben a test bűnös hús, mégis a megváltás helyévé válhat. A halálban ugyan elválik a lélek és a test, de a temetkezési szokások kifinomultsága arra utal, hogy ebben a vallásban nagy szerepet tulajdonítanak a testnek, nem csupán porhüvelynek tartják azt. Természetesen az idők során ez is változott, de a kereszténység évszázadokig jelentős hatást gyakorolt a test és a szépség fogalmára. A zsidó gondolkodásban ezzel szemben a test a lélek tökéletesen érvényes képviselője, magának Istennek a kifejeződése. A test minden mozzanatában megjelenik az isteni áldás.. A középkorban a test romlott mivolta került előtérbe, az uralkodó felfogás szerint a testet kordában kell tartani. Erős volt a feudális berendezkedésből fakadó társadalmi kontroll: az egyes társadalmi osztályoknak szinte előírták, milyen alkattal kell rendelkezniük (pl. a papok legyenek soványak, szikárak, a közemberek durvák és rossz külsejűek). Azonban a korlátozás sem tarthat örökké: a karneválok idején a test bűneit ahelyett, hogy elnyomták volna, teljes valójukban megélték. A modern testkép alapjait Descartes és Newton tanai vetették meg. A testet matematikai tömegnek, önszabályozó gépnek tekintették, amely kapcsolatba lép más testekkel, gravitál stb. A posztmodern testkép már nyitottabbá válik: a mechanika helyett a termodinamika és az elektromagnetika törvényei vonatkoznak rá, állapota állandóan változik. (Tatarkiewicz 2000) 3. A Szépség Ismert tény, hogy a vonzóbb megjelenésű embereknek gyakran pozitív belső tulajdonságokat tulajdonítanak, ezért az élet számos területén előnybe kerülhetnek. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a magukat jó megjelenésűnek tartók jövedelme átlagosan 10

11 magasabb, mint azoké, akik magukat rossz külsejűnek tartották (Kacorowski 1989, Haiken 1997). Ennek oka lehet, hogy egy állásinterjún kedvezőbb elbánásban részesülnek a megnyerő megjelenésű jelentkezők, ugyanis minél magasabb a megpályázott pozíció, annál rövidebb idő alatt alakul ki az első benyomás (Finkelstein 1991). Még férfiak is beszámolnak olyan élményekről, hogy egy plasztikai sebészeti beavatkozás után a munka terén nagyobb sikereket értek el. Vajon csakugyan jobb szemmel nézték őket, vagy csak saját önbizalmuk növekedése okozta a változást? Egy friss magyar kutatás szerint 2008-ban (Társadalmi Klíma Riport, TÁRKI- Image Factory 2009) a magyarok 22%-a arról számolt be, hogy külseje (előnyösen vagy hátrányosan) befolyásolta karrierjét. Nők között ez az arány magasabb (25%), budapestiek esetében pedig még ezt is felülmúlja (31%). Ugyanez a tanulmány idézi azt az egyesült államokbeli felmérést, amelyben a megkérdezett munkavállalók 33%-a jó ötletnek találta azt, hogy (a fogyatékosokhoz hasonlóan) diszkriminációellenes törvénnyel védjék a kedvezőtlen külsejű, túlsúlyos vagy szokatlanul öltözködő jelentkezőket. A felsőbb beosztásban dolgozó munkaadók közül pedig 47% értett egyet azzal, hogy a munkaadó megtagadhassa valakinek a szerződtetését a külseje miatt. Erre sajnos jó okuk van: egy német reklámügynökségeknél végzett vizsgálat szerint azok a cégek, ahol a menedzserek vonzó külsővel rendelkeztek, jobban teljesítettek az átlagnál (Saltau 2001). Bár a plasztikai sebészet csak a 20. században vált általánosan elterjedt módszerré, lehetőséggé a külső befolyásolására, az emberek számára mindig is fontos volt a másik ember vizuális képe. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy a filozófia nagyjainak szinte kivétel nélkül volt mondanivalója a szép fogalmával kapcsolatban A szépségideálok változása az egyes korokban Minden kor valamennyi társadalma meghatározott egy szépségideált, amelyhez hasonlító embereket vonzónak, az attól túlságosan eltérőket csúnyának tartja. Ez az alfejezet a történelmi korszakokon végigvonulva, példákkal illusztrálva mutatja be az ideálisnak tartott test definícióváltásait. 11

12 Őskor Az őskori szépségideálokról nem sokat tudunk: a legismertebb fennmaradt nőábrázolás azonban a Willendorfi Vénusz. 1. ábra: A Willendorfi Vénusz A kutatók a mai napig nem értenek egyet azzal kapcsolatban, hogy ez valóban szépségideál, esetleg a Földanya vagy valamely más istenség megtestesülése, vagy terhességet jelenít meg és a termékenység kultuszára utal. Egy egészen különös értelmezése a szobornak, hogy a fején nem haj, hanem egy kalap található, mégpedig azért, hogy mintául szolgáljon a ruhakészítőknek. Ebben az esetben pedig nem az lehetett a fontos, hogy az ábrázolás minél pontosabb, netán esztétikusabb legyen, hanem hogy könnyű legyen megformálni és egyértelműen jelezze a nemet. (Soffer-Adovasio-Hyland 2000) Ókor A klasszikus szó jelentheti azt, hogy a legmagasabb osztályba tartozó, kiváló (ez volt a szó eredeti jelentése az ókori Rómában), azt is, hogy ókori, de azt is, hogy bevett, elfogadott, hagyományon alapuló. Az ehhez a fogalomhoz kapcsolódó szépségideálra jellemző a szellem és a test összhangja, a harmónia és a visszafogottság. Reneszánsz írók hozzáteszik még az emberléptékűség kritériumát is. A rómaiak így fogalmazzák meg a 12

13 tökéletes nő külsejét: "Három legyen fehér: bőr, kéz és fog, - három legyen fekete: szem, szemöldök, szempilla, - három legyen piros: ajak, arc, köröm, - három legyen hosszú: alak, haj, kéz, - három legyen rövid: fog, fül, láb, - három legyen széles: mell, homlok, és a szemöldök közti tér, - három legyen kerek: kebel, nyak, áll, - három legyen telt: csípő, kar, lábikra, - három legyen finom: ajak, haj, ujjak, - három legyen kicsi: kebel, fej, orr. 4 " A püthagoreusok szerint a szépséget az ember nem feltalálja, hanem felfedezi, mivel az tőlünk függetlenül jelen van. A szofisták azonban emberközpontúan közelítik meg a szépséget ( Minden dolognak mértéke az ember ). Az antikvitás során dolgozták ki az úgynevezett Nagy Elméletet, amely szerint a szépség a részek arányában és elrendezésében van. Eszerint a szépség pusztán számokkal írható le. Ez a szemlélet egészen a 18. századig fennmaradt, bár közben is születtek párhuzamos elméletek. Szókratész szerint a szépség a helyes arányon kívül a tárgy (rendeltetésére való) alkalmasságában is megtalálható. Ha tehát egy tárgy tökéletesen betölti a funkcióját, ezzel már szépnek is tekinthető Középkor A keresztény kultúrkör eredetmítoszának főszereplői Ádám és Éva. A késő ókortól kezdődően minden korban rengeteg ábrázolás készült róluk, noha nem tudhatjuk, valóságos személyek voltak-e, azt pedig végképp csak találgatni lehet, hogyan néztek ki. Éppen ezért alkalmasak arra, hogy a művészek fejében a férfiról és a nőről élő képet megjelenítsék. Ádám és Éva alakja egyszerre fejezi ki a természetközeliséget, az ártatlanságot és az ősi tökéletességet. Ezért a testalkatra vonatkozó szépségideálok bemutatásához a különböző korok Ádám-Éva ábrázolásait hívom segítségül. A középkorban a szépség ideálja a tökéletesség volt (ennek a felfogásnak még ma is érezhető a hatása), Dürer szerint pedig a szépség egyenlő a mértékletességgel. 4 Korok, népek, nőideálok. Szűts László cikke. HarmoNet, szeptember 5. A letöltés ideje: :42 13

14 Szent Ágoston volt az első filozófus, aki a középkorban állást foglalt a szépség témakörében: nála a szépség objektív, az alkalmasság pedig szubjektív kategória. Szent Baszileiosz szerint viszont a szépség a szemlélőhöz való viszonyában határozható meg A reneszánsz A reneszánsz korban a test arányai váltak a matematikai és zenei harmónia alapmintájává. A test a kor embere számára zárt világ, melynek belseje veszélyes, de felfedezésre csábít. Giordano Bruno mondja ki elsőként a szépség relativizmusát, vagyis hogy a szépség nem lehet abszolút. A következő példákon végigkövethető a szépségideál változása a 16. század folyamán. Noha a képek mind ebben az időszakban készültek, más korszakokhoz is köthetők. 2. ábra: Cranach: Ádám és Éva (részlet) 14

15 Cranach képének az Ádám és Évát ábrázoló részlete még inkább a középkori, mint a reneszánsz szépségideált közelíti. A két alak egyforma magasságú, testalkatuk sem tér el jelentősen, fejformájuk kerek, testük vékony, bőrük világos árnyalatú, a férfié kissé sötétebb. Egyedül a férfi korabeli arcszőrzete emlékeztet a festmény készítésének időpontjára. A nő haja szőke, amely a rómaiaknál nem volt divatban (az idézett versben a haj színére nincs közvetlen utalás, de a szépnek mondott szem és a szemöldök fekete színéből arra következtethetünk, hogy a sötét hajú nőket kedvelték), a középkorban azonban az ártatlan fiatalságot jelképezte. Nagyon sok a képen a mellékalak (állatok), ezért nem helyeződik akkora hangsúly az emberekre. 3. ábra: Dürer: Ádám és Éva Dürer rajzán a két alak között már markáns különbségek fedezhetők fel. A férfi kidolgozott izmokkal rendelkezik, de még mindig vékony testalkatú és kissé nőies arcú, a haja is a fiatalok hajviseletéhez áll közel, arcszőrzete nincs. A nő haja szőke, hosszú. Homloka domború, amelyet már ebben a korban kívánatosnak tartottak (később Lombroso frenológiai munkáiban tesz említést arról, hogy a megfelelő méretű nyúltagy a nőknél arra utal, hogy természetük is éppen megfelelő). Figyelemreméltó, hogy a mellek egyáltalán nem hangsúlyosak, a másodlagos nemi jelleget csak a szélesebb csípő és a kevésbé izmos comb jeleníti meg. 15

16 4. ábra: Hans Baldung Grien: Ádám és Éva Dürer németalföldi tanítványa, Hans Baldung Grien szülőhazájának stílusában, mesterétől gyökeresen eltérő képet készített. Nem ez az egyetlen Ádám-Éva ábrázolása: más képein a pár nem érintkezik ilyen bensőségesen, Ádám pedig hosszabb hajat visel, a nőalak azonban mindig hasonló. Noha a reneszánsz képek esetében elvárás volt a fügefalevél, Baldung ezt nem alkalmazza: Éva teljesen fedetlen testtel áll előttünk, ennek ellenére kevésbé nőies, mint Dürer Évája. Válla feltűnően csapott, a mellek még mindig kicsik, a test arányos, azonban nem érezzük élethűnek. A puritán protestantizmus hatása igen erősen érződik a képen. Éva arca egy művelt polgári nőre emlékeztet, haja sima, nem feltűnő. Bőre lényegesen fehérebb, mint a férfié, aki különös módon szinte elbújik Éva mögött. A férfi arcszőrzete és haja gondozott, rövid. A pár olyan hatást kelt, mintha a festő a szomszédait festette volna meg meztelenül. 16

17 5. ábra: Michelangelo: Ádám és Éva megkísértése (a Sixtusi Kápolna részlete) A fenti, német, illetve németalföldi példákkal ellentétben Michelangelo festményén már a reneszánsz embereszmény jelenik meg: realista és életteli a két alak. A férfi- és a nőalak is igen izmos, arányaik szinte egyformák, a nő melle pedig természetesen gömbölyded. A két alak bőrszíne itt is eltérő. A női haj ismét sötétre változott, érdekes módon viszont a férfi kiszőkült. Tiziano lenti képén Ádám ismét szakállal jelenik meg, Éva hajviselete azonban ugyanolyan, mint Michelangelo képén. Az alakok nem különösebben arányosan vagy izmosak, közelebb állnak a reális emberképhez. A reneszánsz szépségideálja tehát, a fentiekből kiindulva, a következő: a nő hosszú, leengedett hajat visel, a férfi rövidet. A nő bőre fehérebb, mint a férfié, magassága azonban közelíti az erősebbik nemét. A női mell kevésbé hangsúlyos, inkább a csípő és a combok mutatják az Évák nőiességét. A férfi izmai kidolgozottak. 17

18 6. ábra: Tiziano: Ádám és Éva A barokk A barokk korszak kezdetben átvette a reneszánsz univerzális, objektív, számszerű művészetszemléletét, mígnem Claude Perrault munkássága nyomán ismét elterjedt a szubjektivitás. Szerinte az addig istenített arányok nem természetesek, nem valóságosak, sőt, nem is meggyőzőek. Bizonyos arányokat ugyan preferálunk, ám ez csak konvenciók kérdése. Rubens festményeinek telt alkatú női örvendtek a legnagyobb megbecsülésnek: a barokk idején a szerelem önmagában gyönyörű, a telt idomok a jólétre utalnak, tehát kívánatosak. 18

19 7. ábra: Rubens: Ádám és Éva Rubens képén a férfialak testalkata nem változott (pl. Tiziano munkájához képest), ellenben dinamikusabb lett a tartása, és hangsúlyossá vált az arcszőrzet. A női alak csípője kerekdedebb lett, és megjelent a feltűzött frizura (ami Évát tekintve aligha hiteles történetileg, azonban a kor szépségideálját jól megjeleníti). A nő szeme nagyobb, lábikrája izmosabb lett. A barokk másik mestere, Rembrandt lenti rézkarcán Éva a mai ember számára elfogadhatatlanul kövér. Sokan ezt tartják a barokk kor szépségideáljának, ám ezen a képen megfigyelhető, hogy sem Ádám, sem Éva nem szép, vagyis arcuk zaklatott, hajuk rendezetlen, tehát a festőnek nem az volt a célja, hogy szimpatikussá tegye őket. A kép azonban kétségkívül realisztikus: vélt életkörülményeiket figyelembe véve Ádám és Éva valóban nézhetett ki így. 19

20 8. ábra: Rembrandt: Ádám és Éva A romantika A tizennyolcadik században diadalmaskodott a szubjektivista esztétika elve. Egy sor tizennyolcadik századi szerző (főleg Nagy-Britannia szülöttei: Addison, Hutcheson, Hume, Burke és sokan mások) tagadta a Nagy Elméletet, ezzel pedig mintegy kikövezték az utat a romantikusoknak, akik egyenesen azt állították: szép az, ami szabálytalan, élettel teli, képszerű és teljes. Ezek a szerzők elfogadták a szépség szubjektív voltát, és felismerték a képzelet, az ízlés és a szépérzék szerepét a szépség meghatározásában. Ekkortól nevezik továbbá esztétikainak azt az élményt, amelyet a szépség észlelése századok óta jelentett. Noha a két fogalom nem fedi egymást pontosan, még ma is gyakran azonos értelemben használják őket. Eredetileg a romantikus szót kizárólag Angliában használták; itt festői, valószínűtlen volt a jelentése. A 18. század végén Németországban már a klasszikus jelző ellentéteként a modernséget hivatott jelképezni. A 19. század során egész Európában elterjedt, kortárs irodalmárok kedvelt jelzőjévé vált. A romantikus művészet érzésen, 20

21 intuíción, elragadtatáson: irracionális elmefunkciókon alapul. Ennek a korszaknak a nőideálja sápadt, vérszegény, légiesen karcsú, védelmező férfiak nélkül szinte tehetetlen. 9. ábra: Charles Joseph Natoire: Kiűzetés a Paradicsomból Ez az eszme jelenik meg Natoire fenti képén is: a nő magába roskadva kuporog, miközben Ádám kegyelemért esedezik. Egyébként a két figura nagyon is hasonlít egymáshoz: bőr-és hajszínük megegyező, és Ádám ismét hosszú hajat növesztett. A kor férfiideálja már nem vaslelkű, kérlelhetetlen tekintély, hanem érző ember. Éva azonban nem légiesen karcsú, inkább a reneszánsz szépséghez áll közelebb Modern újkor A tizenkilencedik században ismét teret hódított a szépség általános elmélete. Mintha elfelejtették volna az előző század kritikusainak érvrendszerét, közvetetten újra foglalkozni kezdtek a szépséggel. A huszadik század avantgárd, a posztmodern és egyéb 21

22 felkavaró művészeti irányzatai már elutasították azt, hogy a művészetnek bármilyen köze kellene, hogy legyen a szépséghez. 10. ábra: Klimkovics Béla: Ádám és Éva Klimkovics képe a végletekig egyszerűsített és realisztikus. Már Ádámnak sincsenek férfias, kidolgozott izmai, Éva pedig már nem homokóra alkatú. A nő ismét szőke, haja ápolt. A férfi szakálla és haja is gondozott, egyszerű. A bőrszín azonos. A huszadik század elején a töltött galamb számított ideális szépségnek, az első világháború után azonban az ideális nő fiúsabb alkatú lett, hiszen a boldog békeidők fűzős dámáival ellentétben neki már dolgoznia kellett. A harmincas évek Európájában két tendencia volt jelen egyszerre: a náci Németországban a nő szükségképpen anya is volt, ezért a sportos, szívós alkatot részesítették előnyben, ezzel párhuzamosan Amerikában a nő kezdett szexszimbólummá is válni. A háború idején ismét a dolgozó nő, azaz a sportos elegancia jött divatba a nők esetében, a férfiak viszont a teltebb alkatú nőket részesítették előnyben (pl. Betty Grable). 22

23 11. ábra: Suzanne Valadon: Ádám és Éva Valadon 1909-ben készült képén különösen a férfi ábrázolása realisztikus: haja rövid, de művészien elrendezett, teste újból vékony, és érdekes módon csak ő visel fügefalevelet. A férfi szexualitás tehát rejtettebbé válik, mint a női: a nő jobban kitárulkozik. Éva megint sötét hajjal jelenik meg, arca azonban mintha már sminkelve lenne. Alkata arányos, azonban kicsit szögletes, de semmiképpen nem fiús. A két alak bőrszíne itt sem különbözik egymástól. A háború után elvált egymástól az amerikai és az európai szépségeszmény és divatkövetés: az Egyesült Államokban már kialakult a sztárkultusz, Európában viszont sokáig még a konzervatív stílus volt divatban, senki sem vált bálvánnyá a nők számára. De Lempicka modern, kubista elemeket hordozó képén ismét előtérbe kerülnek az izmok, és a reneszánsz óta először megjelenik a bőrszínkülönbség. A magyarázatot talán ott kell keresni, hogy amikor a nő szellemileg egyenrangú társa lehetett a férfinak, szükség volt valamilyen külső megkülönböztetésre, míg amikor az életmód, az oktatás lehetőségei stb. amúgy is nagyon különbözőek voltak a két nem esetében, nem volt szükség a nemi eltérések hangsúlyozására. A nő arca már egyértelműen sminkelt, a frizurája is rendkívül gondosan elkészített. A férfi haja igen rövid. 23

24 12. ábra: Tamara de Lempicka: Ádám és Éva Az ötvenes évek homokóra alakú szexbombái (Marilyn Monroe, Jayne Mansfield) után a hatvanas években volt a csúcson Jackie Kennedy, aki elegáns és visszafogott stílusával vívta ki az elismerést. Közben a kontinensen Twiggy, a csontsovány angol modell testesítette meg a férfiakkal egyenrangú partnerként bánó női ideált. A hetvenes években a természetesség hódított: egyszerű szabás, ápoltság és felszabadultság jellemezte az amerikai divatot. A nyolcvanas években mindkét kultúrkörben kiemelkedett egy-egy díva: Angliában Diana hercegnő, Amerikában pedig Madonna. Előbbi azt bizonyította be, hogy lehet valaki fiatalos és természetes akkor is, ha egy királyi család merev etikettje és méregdrága öltözködési kódexe szerint kell élnie. Madonna pedig a kaméleonszerű változások mestere volt. Ekkor terjedt el a kisportolt női test divatja, amely már nem feltétlenül kötődik a soványsághoz. A kilencvenes években a feltűnő, különleges nő számított ideálnak. Az immár Kelet-Európába is begyűrűző sztárhisztéria és a kereskedelmi média megjelenése annyi sztárt hozott szinte elérhető közelségbe, hogy mindegyiküknek szüksége volt valamilyen szexepilre ahhoz, hogy a figyelem középpontjában maradhasson. Ilyen volt pl. Julia Roberts szája, Cindy Crawford szépségpöttye. 24

25 13. ábra: Enrico Baj: Adam and Eve A fenti, 1986-ban készült képen szereplő nő az, akit a legtöbb mai nő a férfiak álmának tart: szőke, dús keblű, vékony derekú, széles csípőjű. A férfi itt is sötétebb bőrű és hajú a nőnél, arca karakteres, borotvált, teste kidolgozott A huszonegyedik század szépségideálja A mai szépségideál nagyban kötődik a nagyvárosból elvágyódó ember szabadságvágyához: a szabad ég alatt élő hősök napbarnított, izmos, kisportolt teste számít mintának. Az új évezred azonban időről időre megvillantja az önelfogadás lehetőségét: egy kerekded fenék vagy szokatlan orr már nem csupán szexepil, hanem követendő példa is. A lenti kortárs kép esetében nem is beszélhetünk szépségideálról. Az alakok bizonyos tekintetben a középkorra emlékeztetnek: fejük kerek, arcuk kifejezéstelen. A férfi továbbra is sötétebb bőrű és izmos, a nő teste azonban kissé petyhüdt. A női hajszín továbbra is szőke, és visszatér a természetes, hosszúra hagyott haj. A férfi szakálla jellegzetesen mai divat szerint vágott, amely stílus a modern borotvák megjelenésének köszönhető. Érdekes, hogy ezen a képen ismét a nő a szemérmesebb : jelenleg a férfiak nemi szervét inkább hajlandó megjeleníteni a képzőművész, mint a nőét, persze ebben saját neme is közrejátszhat. 25

Éves Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012-Szombathely Tapasztalatok, következtetések, javaslatok

Éves Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012-Szombathely Tapasztalatok, következtetések, javaslatok Éves Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012-Szombathely Tapasztalatok, következtetések, javaslatok Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy folyamatosan nő a hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány A WELLNESS JELENTŐSÉGE A CIVILIZÁCIÓS BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE VALAMINT A GAZDASÁG

Részletesebben

A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban

A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban Párbeszéd a médiáról konferencia-sorozat A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban Kovács György Kósa Éva Pászthy Bea Simonné Toldi Ágnes Csájiné Knézics Anikó Sági Matild Obsina Béla Bogdán Tibor Lengyel

Részletesebben

Béres Alexandra Súlykontroll Program

Béres Alexandra Súlykontroll Program Béres Alexandra Súlykontroll Program 1 2 Béres Alexandra 2007 www.beresalexandra.hu ISBN 963-06-1966-0 Kiadó: Súly-kontroll Kft. Felelôs kiadó: a Súly-kontroll Kft. ügyvezetôje Szerkesztô: Szabó Bea Szakmai

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR REKLÁMHATÁS: AZ EMBER, MINT KÍSÉRLETI ALANY. Készítette: Benyó Zsuzsanna

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR REKLÁMHATÁS: AZ EMBER, MINT KÍSÉRLETI ALANY. Készítette: Benyó Zsuzsanna BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ és MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány REKLÁMHATÁS: AZ EMBER, MINT KÍSÉRLETI ALANY Készítette: Benyó Zsuzsanna Budapest,

Részletesebben

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vezetéstudományi Intézet Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vatamány Bella 2012. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 1 1. A NŐK ÉS A FÉRFIAK... 3 2. A VEZETÉS...

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL. A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA SZAK

TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL. A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA SZAK Szabaddá táncolom a lelkemet (W.Gürtler anorexiás/bulímiás betege) TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Révész György, egyetemi docens PTE BTK Pszichológia Intézet Intézetigazgató

Részletesebben

A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése. 2008. október 9. Társadalmi Klíma Riport 9.

A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése. 2008. október 9. Társadalmi Klíma Riport 9. A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése 2008. október 9. Társadalmi Klíma Riport 9. tartalom > Mit gondolnak az emberek? Az emberek kétötöde elégedett a külsejével. A magyarok további 40 százaléka

Részletesebben

DUSA ÁGNES A HOMOSZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK ÉS SZTEREOTÍPIÁK A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN 1

DUSA ÁGNES A HOMOSZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK ÉS SZTEREOTÍPIÁK A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN 1 DUSA ÁGNES A HOMOSZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK ÉS SZTEREOTÍPIÁK A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN 1 Bevezetés A homoszexualitás ugyan az emberiséggel egyidős, a társadalmi megítélése mégis nagyon

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Bede Nóra Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Szerencsés tény, hogy az elmúlt években mind többen és mind gyakrabban foglalkoznak elméleti és gyakorlati szempontból a gyermekvédelmi tapasztalatokkal.

Részletesebben

Változó családmodellek és családi szerepek Mi jó a gyereknek? Mi jó a szülőknek?

Változó családmodellek és családi szerepek Mi jó a gyereknek? Mi jó a szülőknek? Változó családmodellek és családi szerepek Mi jó a gyereknek? Mi jó a szülőknek? Honnan indulhat el az igazi, immanens változás, változtatni akarás a családi szerep felfogásban? A tudomány igazolja, hogy

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN Készítette: Baranyai Csilla Budapest 2008 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ü A testsúly legalább 15%-al kevesebb, mint az adott kornak és testmagasságnak megfelelő normális érték

ü A testsúly legalább 15%-al kevesebb, mint az adott kornak és testmagasságnak megfelelő normális érték Evészavarok Amikor az ember eszik, négyezer év kultúrája, százezer év emléke, évmilliók élettapasztalata esznek vele együtt. Gondoljunk csak erre, amikor a következő faláshoz terítünk, majd elkezdjük a

Részletesebben

Bejárható Magyarország keretprogram

Bejárható Magyarország keretprogram Bejárható Magyarország keretprogram Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési-és közszolgálati továbbképzési program 2.2.21. 4. modul: Emberek, csoportok, közösség Készítette: Dr.

Részletesebben

E Sped 2003 Kft Egészségterv

E Sped 2003 Kft Egészségterv E Sped 2003 Kft Egészségterv Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az egészségről... 3 1.1 Az egészség fogalma, összetevői... 3 1.2 Magyarországi nézetek, általánosságok a köztudatban... 4 1.3 Az elmúlt évek

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ EGYÉNI, ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ ÁGNES AZ

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői 1. A munkanélküliek szociális és mentális helyzete 1.1 A munka szerepe 1.2 A munkanélküliség 1.3 A munkanélküliség érzelmi jellemzése: a Borgen Amudson-féle

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

Fischer Eszter MELEG A GYEREKEM?!

Fischer Eszter MELEG A GYEREKEM?! Fischer Eszter MELEG A GYEREKEM?! 1 NÁDASDY ÁDÁM ELŐSZAVA "Nekem semmi bajom a melegekkel, éljenek, ahogy akarnak" - ma már ezt gondolja a legtöbb józan, normális ember. No de hogy a saját családunkban,

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA AZ EGY CSEPP FIGYELEM ALAPÍTVÁNY ESETTANULMÁNYA ALAPJÁN

A CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA AZ EGY CSEPP FIGYELEM ALAPÍTVÁNY ESETTANULMÁNYA ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA AZ EGY CSEPP FIGYELEM

Részletesebben

Merre tovább, melyik úton?

Merre tovább, melyik úton? Merre tovább, melyik úton? A fogyatékosságügy a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 7 A fogyatékosságügy

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben