A REKLÁMOK HATÁSA A TESTKÉPRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REKLÁMOK HATÁSA A TESTKÉPRE"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A REKLÁMOK HATÁSA A TESTKÉPRE Budapest, Készítette: Chrobacsinszky Eszter

2

3 Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretném megköszönni - dr. Szumska Irenának a szakirodalomban való elmélyedésben - Mester Dóra Djamilának az elméleti megalapozásban - Maksai Annának a vak interjúalanyok megkeresésében nyújtott önzetlen segítségét. Továbbá köszönöm interjúalanyaimnak és a kérdőívet kitöltőknek őszinte és érdekes válaszaikat. Nélkülük ez a dolgozat nem készülhetett volna el.

4

5 Tartalom Tartalom... 5 Ábrajegyzék Bevezetés a témaválasztás indoklása A Test A test mint identitás A test fogalmának változása az emberi történelem korszakai során A Szépség A szépségideálok változása az egyes korokban Őskor Ókor Középkor A reneszánsz A barokk A romantika Modern újkor A huszonegyedik század szépségideálja Eltérések az ideálistól Időskor Fogyatékosságok Elhízottság Az elhízás mérési lehetőségei Az elhízás mint járvány Az elhízás okai és következményei Kóros soványság és a háttérben álló evészavarok A testkép Befolyásoló tényező: szociokulturális háttér Testképzavarok férfiaknál és nőknél Veszélyeztetett szakmák Modellek Sportolók Színészek Kozmetikai sebészet Médiareprezentációk A reklám felelőssége Pozitív példák: legalább foglalkoznak a túlsúlyosakkal Nincs DE Médiaunió Dove Kampány a valódi szépségért Joy Szeretem a testem Előítéletek a reklámokban Fogyást segítő termékek reklámjai A soványsággal egyértelműen kapcsolatba hozható reklámok: ruházati- és divatcikkek, médiatermékek (pl. filmek) reklámjai Hizlaló termékek hatását elbagatellizáló reklámok A testsúllyal, testképpel nem közvetlen kapcsolatban álló, de azzal kapcsolatos üzenetet hordozó reklámok A reklámok hatása a testképre. Saját kutatás Hipotézisek Előzetes kutatás

6 7.3. Kérdőíves felmérés Médiakitettség Reklámattitűdök Kedvelt reklámok Testkép Védekezési stratégiák Interjúk Konklúzió Eredmények a hipotézisek fényében Az eredmények gyakorlati alkalmazása Felhasznált irodalom Mellékletek Az előzetes kutatás kérdőíve A felmérésben használt kérdőív

7 Ábrajegyzék 1. ábra: A Willendorfi Vénusz. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Cranach: Ádám és Éva (részlet). Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Dürer: Ádám és Éva. Forrás: 18&lot=00027&filetype=2 A letöltés ideje: : ábra: Hans Baldung Grien: Ádám és Éva. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Michelangelo: Ádám és Éva megkísértése (a Sixtusi Kápolna részlete). Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Tiziano: Ádám és Éva. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Rubens: Ádám és Éva. Forrás: _adam_et_eve.jpg. A letöltés ideje: : ábra: Rembrandt: Ádám és Éva. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Charles Joseph Natoire: Kiűzetés a Paradicsomból. Forrás: adise_400.jpg. A letöltés ideje: : ábra: Klimkovics Béla: Ádám és Éva. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Suzanne Valadon: Ádám és Éva. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Tamara de Lempicka: Ádám és Éva. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Enrico Baj: Adam and Eve. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Scott G. Brooks: Adam and Eve. Forrás: A letöltés ideje: : ábra: Reklámhoz kapcsolódó attitűdök és saját testtel való elégedettség-frusztráció nemek szerinti megoszlásban. Forrás: saját kutatás ábra: Reklámhoz kapcsolódó attitűdök és saját testtel való elégedettség-frusztráció korcsoportos megoszlásban. Forrás: saját kutatás ábra: Reklámhoz kapcsolódó attitűdök és saját testtel való elégedettség-frusztráció testalkatkategória szerinti megoszlásban. Forrás: saját kutatás

8 1. Bevezetés a témaválasztás indoklása Az emberi agyba jutó ingerek 75%-a a szemen keresztül, vizuális úton érkezik. Az első benyomás még azelőtt kialakul bennünk, hogy egy újonnan megismert emberrel egy szót is váltottunk volna, és tudat alatt meghatározza hozzáállásunkat. A mindenkori szépségideállal való összehasonlítgatás, a szépség kultusza az emberiséggel egyidős. Nehéz annak az élete, aki nem képes vagy nem hajlandó megfelelni a kor ízlésének. Napjainkban egyre több területen mutatkozik meg az igény az akadálymentesítés, a társadalomnak a más -nak minősített (bélyegzett?) személyekkel való problémamentes együttélése iránt. Rámpákat építünk, alacsonypadlós buszokat állítunk forgalomba, beszélő honlapokat készítünk de vajon kellő odafigyeléssel állunk-e hozzá azokhoz, akik külsejükben térnek el attól, amit szépnek, elfogadhatónak, átlagosnak érzünk? Mit tesz a társadalmat nagyban formáló média azért, hogy ezek az emberek ne kívülállónak, hanem különlegesnek érezzék magukat? Az ideális testet, a szépséget sok szempontból lehet vizsgálni. Hamar rájöttem azonban, hogy ez a témakör annyira szubjektív értékeléseken alapul, hogy lehetetlen meghatározni például azt, hogy milyen hosszúságú haj vagy milyen szögű orr a kívánatos, az ideális. Egy kutatás 1 szerint a nők 88%-a szeretne változtatni a külsején, és ez a valami leggyakrabban (42%) a testsúly. Ezért szűkítettem kutatásom témáját a testalkatra, amely, ha ideáljában változó is, legalább objektívan mérhető. Sokszor elérhetetlen célokat kergetünk, magunktól és másoktól is elvárva, hogy aránytalanul sok időt, pénzt és energiát fordítsunk a megálmodott alak elnyerésére. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy ezt a késztetést mennyiben befolyásolják a reklámok. Az, hogy a legújabb, csábító termékeket milyen alkatú színészek mutatják be nekünk, vajon csak a vásárlási szándékunkat befolyásolja? Vagy kellő intenzitású agymosás után már nem csak a bemutatott termék, hanem a reklámban mozgó emberek teste is követendő példa lesz számunkra? Gúnyolódunk a csontsovány modelleken, de nem nézünk-e irigykedve rájuk? Többek között ezekre a kérdésekre keresem a választ a következő oldalakon. 1 Hoffmann Research International: Dove Túllépni a sztereotípiákon: a női szépségről alkotott hiedelmek megváltoztatása tanulmány. A letöltés ideje: :51 8

9 2. A Test 2.1. A test mint identitás Testünk, emberi mivoltunk identitásunk elválaszthatatlan része. Az elsőként létrejövő humán identitás (ember vagyok) személyes identitássá alakul (én én vagyok), majd szociális identitássá szélesedik (a csoportom tagja vagyok). Luckmann (1979) szerint a személyes identitás nem más, mint az egyénnek saját viselkedése feletti központi, hosszú távú ellenőrzése 2. Hozzáteszi, hogy míg a primitív társadalmak tagjai személyes identitásukat közvetlen személyközi kapcsolatok útján nyerték, ma jellemzően társadalmi szerepek alakítják ki azt. Ebből adódóan ma már az egyén felelőssége, szabad választása ennek az identitásnak a kialakítása. Elizabeth Grosz (1999) szerint a test hús, szervek, idegek, csontváz konkrét, anyagi, élő szerveződése 3, ám ez a test egységességét, összetartozását és alakját a testfelszínre íródott pszichés és szociális jelentésektől kapja. Mary Douglas (1966) vezette be a társadalmi jelölés fogalmát, szerinte a test kulturális szöveg, amelyre a társadalom határai, szimbólumai és reprezentációi vetülnek rá. Ezek a jelek, jelentések magukban foglalják a testi jegyek (pl. nem, bőrszín, hibák ) kulturális interpretációit, amelyeket a külső és a belső szemlélő is le tud olvasni. Ezt a folyamatot szociális konstrukciónak nevezzük, és hasonlít a Luckmann (1979) által leírt identitáskialakításhoz. Anthony Giddens (1991) még messzebb megy: az identitást a test elfogadásával azonosítja (ezt a gondolatot továbbvive nagyon sok identitását vesztett vagy azt soha meg nem szerzett ember van ma a világon!). Azt a folyamatot, amelynek során az identitás létrehozása érdekében testünket átalakítjuk, identitásprojektnek nevezi. Korunkra a test végső menedékké vált, amely felett még gyakorolhatunk valamelyes kontrollt. Éppen ez az illúzió tesz minket sebezhetővé a test megváltoztatását elősegítő technológiával, a szépségiparral, illetve az ezeket hirdető reklámmal szemben. 2 Thomas Luckmann: Personal identity as an evolutionary and historical problem. In: M. von Kranach, K.Foppa (eds): Human Ethology. Cambridge University Press, Cambridge Maison des Sciences de l Homme, Paris, o. 3 Grosz, Elizabeth: Bodies-Cities. In: J. Price, M. Shildrick (szerk): Feminist Theory and the Body), London, New York, Routledge, o. 9

10 2.2. A test fogalmának változása az emberi történelem korszakai során Az ókori görög hagyomány szerint a test csak a halál után juthat el tökéletes formájához, amikor is a psziché különválik tőle. A tökéletes emberi test (amely emberek között nem is létezhet) valójában az istenek lenyomata, ezt igyekszik megörökíteni a szobrászat. A kereszténységben a test bűnös hús, mégis a megváltás helyévé válhat. A halálban ugyan elválik a lélek és a test, de a temetkezési szokások kifinomultsága arra utal, hogy ebben a vallásban nagy szerepet tulajdonítanak a testnek, nem csupán porhüvelynek tartják azt. Természetesen az idők során ez is változott, de a kereszténység évszázadokig jelentős hatást gyakorolt a test és a szépség fogalmára. A zsidó gondolkodásban ezzel szemben a test a lélek tökéletesen érvényes képviselője, magának Istennek a kifejeződése. A test minden mozzanatában megjelenik az isteni áldás.. A középkorban a test romlott mivolta került előtérbe, az uralkodó felfogás szerint a testet kordában kell tartani. Erős volt a feudális berendezkedésből fakadó társadalmi kontroll: az egyes társadalmi osztályoknak szinte előírták, milyen alkattal kell rendelkezniük (pl. a papok legyenek soványak, szikárak, a közemberek durvák és rossz külsejűek). Azonban a korlátozás sem tarthat örökké: a karneválok idején a test bűneit ahelyett, hogy elnyomták volna, teljes valójukban megélték. A modern testkép alapjait Descartes és Newton tanai vetették meg. A testet matematikai tömegnek, önszabályozó gépnek tekintették, amely kapcsolatba lép más testekkel, gravitál stb. A posztmodern testkép már nyitottabbá válik: a mechanika helyett a termodinamika és az elektromagnetika törvényei vonatkoznak rá, állapota állandóan változik. (Tatarkiewicz 2000) 3. A Szépség Ismert tény, hogy a vonzóbb megjelenésű embereknek gyakran pozitív belső tulajdonságokat tulajdonítanak, ezért az élet számos területén előnybe kerülhetnek. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a magukat jó megjelenésűnek tartók jövedelme átlagosan 10

11 magasabb, mint azoké, akik magukat rossz külsejűnek tartották (Kacorowski 1989, Haiken 1997). Ennek oka lehet, hogy egy állásinterjún kedvezőbb elbánásban részesülnek a megnyerő megjelenésű jelentkezők, ugyanis minél magasabb a megpályázott pozíció, annál rövidebb idő alatt alakul ki az első benyomás (Finkelstein 1991). Még férfiak is beszámolnak olyan élményekről, hogy egy plasztikai sebészeti beavatkozás után a munka terén nagyobb sikereket értek el. Vajon csakugyan jobb szemmel nézték őket, vagy csak saját önbizalmuk növekedése okozta a változást? Egy friss magyar kutatás szerint 2008-ban (Társadalmi Klíma Riport, TÁRKI- Image Factory 2009) a magyarok 22%-a arról számolt be, hogy külseje (előnyösen vagy hátrányosan) befolyásolta karrierjét. Nők között ez az arány magasabb (25%), budapestiek esetében pedig még ezt is felülmúlja (31%). Ugyanez a tanulmány idézi azt az egyesült államokbeli felmérést, amelyben a megkérdezett munkavállalók 33%-a jó ötletnek találta azt, hogy (a fogyatékosokhoz hasonlóan) diszkriminációellenes törvénnyel védjék a kedvezőtlen külsejű, túlsúlyos vagy szokatlanul öltözködő jelentkezőket. A felsőbb beosztásban dolgozó munkaadók közül pedig 47% értett egyet azzal, hogy a munkaadó megtagadhassa valakinek a szerződtetését a külseje miatt. Erre sajnos jó okuk van: egy német reklámügynökségeknél végzett vizsgálat szerint azok a cégek, ahol a menedzserek vonzó külsővel rendelkeztek, jobban teljesítettek az átlagnál (Saltau 2001). Bár a plasztikai sebészet csak a 20. században vált általánosan elterjedt módszerré, lehetőséggé a külső befolyásolására, az emberek számára mindig is fontos volt a másik ember vizuális képe. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy a filozófia nagyjainak szinte kivétel nélkül volt mondanivalója a szép fogalmával kapcsolatban A szépségideálok változása az egyes korokban Minden kor valamennyi társadalma meghatározott egy szépségideált, amelyhez hasonlító embereket vonzónak, az attól túlságosan eltérőket csúnyának tartja. Ez az alfejezet a történelmi korszakokon végigvonulva, példákkal illusztrálva mutatja be az ideálisnak tartott test definícióváltásait. 11

12 Őskor Az őskori szépségideálokról nem sokat tudunk: a legismertebb fennmaradt nőábrázolás azonban a Willendorfi Vénusz. 1. ábra: A Willendorfi Vénusz A kutatók a mai napig nem értenek egyet azzal kapcsolatban, hogy ez valóban szépségideál, esetleg a Földanya vagy valamely más istenség megtestesülése, vagy terhességet jelenít meg és a termékenység kultuszára utal. Egy egészen különös értelmezése a szobornak, hogy a fején nem haj, hanem egy kalap található, mégpedig azért, hogy mintául szolgáljon a ruhakészítőknek. Ebben az esetben pedig nem az lehetett a fontos, hogy az ábrázolás minél pontosabb, netán esztétikusabb legyen, hanem hogy könnyű legyen megformálni és egyértelműen jelezze a nemet. (Soffer-Adovasio-Hyland 2000) Ókor A klasszikus szó jelentheti azt, hogy a legmagasabb osztályba tartozó, kiváló (ez volt a szó eredeti jelentése az ókori Rómában), azt is, hogy ókori, de azt is, hogy bevett, elfogadott, hagyományon alapuló. Az ehhez a fogalomhoz kapcsolódó szépségideálra jellemző a szellem és a test összhangja, a harmónia és a visszafogottság. Reneszánsz írók hozzáteszik még az emberléptékűség kritériumát is. A rómaiak így fogalmazzák meg a 12

13 tökéletes nő külsejét: "Három legyen fehér: bőr, kéz és fog, - három legyen fekete: szem, szemöldök, szempilla, - három legyen piros: ajak, arc, köröm, - három legyen hosszú: alak, haj, kéz, - három legyen rövid: fog, fül, láb, - három legyen széles: mell, homlok, és a szemöldök közti tér, - három legyen kerek: kebel, nyak, áll, - három legyen telt: csípő, kar, lábikra, - három legyen finom: ajak, haj, ujjak, - három legyen kicsi: kebel, fej, orr. 4 " A püthagoreusok szerint a szépséget az ember nem feltalálja, hanem felfedezi, mivel az tőlünk függetlenül jelen van. A szofisták azonban emberközpontúan közelítik meg a szépséget ( Minden dolognak mértéke az ember ). Az antikvitás során dolgozták ki az úgynevezett Nagy Elméletet, amely szerint a szépség a részek arányában és elrendezésében van. Eszerint a szépség pusztán számokkal írható le. Ez a szemlélet egészen a 18. századig fennmaradt, bár közben is születtek párhuzamos elméletek. Szókratész szerint a szépség a helyes arányon kívül a tárgy (rendeltetésére való) alkalmasságában is megtalálható. Ha tehát egy tárgy tökéletesen betölti a funkcióját, ezzel már szépnek is tekinthető Középkor A keresztény kultúrkör eredetmítoszának főszereplői Ádám és Éva. A késő ókortól kezdődően minden korban rengeteg ábrázolás készült róluk, noha nem tudhatjuk, valóságos személyek voltak-e, azt pedig végképp csak találgatni lehet, hogyan néztek ki. Éppen ezért alkalmasak arra, hogy a művészek fejében a férfiról és a nőről élő képet megjelenítsék. Ádám és Éva alakja egyszerre fejezi ki a természetközeliséget, az ártatlanságot és az ősi tökéletességet. Ezért a testalkatra vonatkozó szépségideálok bemutatásához a különböző korok Ádám-Éva ábrázolásait hívom segítségül. A középkorban a szépség ideálja a tökéletesség volt (ennek a felfogásnak még ma is érezhető a hatása), Dürer szerint pedig a szépség egyenlő a mértékletességgel. 4 Korok, népek, nőideálok. Szűts László cikke. HarmoNet, szeptember 5. A letöltés ideje: :42 13

14 Szent Ágoston volt az első filozófus, aki a középkorban állást foglalt a szépség témakörében: nála a szépség objektív, az alkalmasság pedig szubjektív kategória. Szent Baszileiosz szerint viszont a szépség a szemlélőhöz való viszonyában határozható meg A reneszánsz A reneszánsz korban a test arányai váltak a matematikai és zenei harmónia alapmintájává. A test a kor embere számára zárt világ, melynek belseje veszélyes, de felfedezésre csábít. Giordano Bruno mondja ki elsőként a szépség relativizmusát, vagyis hogy a szépség nem lehet abszolút. A következő példákon végigkövethető a szépségideál változása a 16. század folyamán. Noha a képek mind ebben az időszakban készültek, más korszakokhoz is köthetők. 2. ábra: Cranach: Ádám és Éva (részlet) 14

15 Cranach képének az Ádám és Évát ábrázoló részlete még inkább a középkori, mint a reneszánsz szépségideált közelíti. A két alak egyforma magasságú, testalkatuk sem tér el jelentősen, fejformájuk kerek, testük vékony, bőrük világos árnyalatú, a férfié kissé sötétebb. Egyedül a férfi korabeli arcszőrzete emlékeztet a festmény készítésének időpontjára. A nő haja szőke, amely a rómaiaknál nem volt divatban (az idézett versben a haj színére nincs közvetlen utalás, de a szépnek mondott szem és a szemöldök fekete színéből arra következtethetünk, hogy a sötét hajú nőket kedvelték), a középkorban azonban az ártatlan fiatalságot jelképezte. Nagyon sok a képen a mellékalak (állatok), ezért nem helyeződik akkora hangsúly az emberekre. 3. ábra: Dürer: Ádám és Éva Dürer rajzán a két alak között már markáns különbségek fedezhetők fel. A férfi kidolgozott izmokkal rendelkezik, de még mindig vékony testalkatú és kissé nőies arcú, a haja is a fiatalok hajviseletéhez áll közel, arcszőrzete nincs. A nő haja szőke, hosszú. Homloka domború, amelyet már ebben a korban kívánatosnak tartottak (később Lombroso frenológiai munkáiban tesz említést arról, hogy a megfelelő méretű nyúltagy a nőknél arra utal, hogy természetük is éppen megfelelő). Figyelemreméltó, hogy a mellek egyáltalán nem hangsúlyosak, a másodlagos nemi jelleget csak a szélesebb csípő és a kevésbé izmos comb jeleníti meg. 15

16 4. ábra: Hans Baldung Grien: Ádám és Éva Dürer németalföldi tanítványa, Hans Baldung Grien szülőhazájának stílusában, mesterétől gyökeresen eltérő képet készített. Nem ez az egyetlen Ádám-Éva ábrázolása: más képein a pár nem érintkezik ilyen bensőségesen, Ádám pedig hosszabb hajat visel, a nőalak azonban mindig hasonló. Noha a reneszánsz képek esetében elvárás volt a fügefalevél, Baldung ezt nem alkalmazza: Éva teljesen fedetlen testtel áll előttünk, ennek ellenére kevésbé nőies, mint Dürer Évája. Válla feltűnően csapott, a mellek még mindig kicsik, a test arányos, azonban nem érezzük élethűnek. A puritán protestantizmus hatása igen erősen érződik a képen. Éva arca egy művelt polgári nőre emlékeztet, haja sima, nem feltűnő. Bőre lényegesen fehérebb, mint a férfié, aki különös módon szinte elbújik Éva mögött. A férfi arcszőrzete és haja gondozott, rövid. A pár olyan hatást kelt, mintha a festő a szomszédait festette volna meg meztelenül. 16

17 5. ábra: Michelangelo: Ádám és Éva megkísértése (a Sixtusi Kápolna részlete) A fenti, német, illetve németalföldi példákkal ellentétben Michelangelo festményén már a reneszánsz embereszmény jelenik meg: realista és életteli a két alak. A férfi- és a nőalak is igen izmos, arányaik szinte egyformák, a nő melle pedig természetesen gömbölyded. A két alak bőrszíne itt is eltérő. A női haj ismét sötétre változott, érdekes módon viszont a férfi kiszőkült. Tiziano lenti képén Ádám ismét szakállal jelenik meg, Éva hajviselete azonban ugyanolyan, mint Michelangelo képén. Az alakok nem különösebben arányosan vagy izmosak, közelebb állnak a reális emberképhez. A reneszánsz szépségideálja tehát, a fentiekből kiindulva, a következő: a nő hosszú, leengedett hajat visel, a férfi rövidet. A nő bőre fehérebb, mint a férfié, magassága azonban közelíti az erősebbik nemét. A női mell kevésbé hangsúlyos, inkább a csípő és a combok mutatják az Évák nőiességét. A férfi izmai kidolgozottak. 17

18 6. ábra: Tiziano: Ádám és Éva A barokk A barokk korszak kezdetben átvette a reneszánsz univerzális, objektív, számszerű művészetszemléletét, mígnem Claude Perrault munkássága nyomán ismét elterjedt a szubjektivitás. Szerinte az addig istenített arányok nem természetesek, nem valóságosak, sőt, nem is meggyőzőek. Bizonyos arányokat ugyan preferálunk, ám ez csak konvenciók kérdése. Rubens festményeinek telt alkatú női örvendtek a legnagyobb megbecsülésnek: a barokk idején a szerelem önmagában gyönyörű, a telt idomok a jólétre utalnak, tehát kívánatosak. 18

19 7. ábra: Rubens: Ádám és Éva Rubens képén a férfialak testalkata nem változott (pl. Tiziano munkájához képest), ellenben dinamikusabb lett a tartása, és hangsúlyossá vált az arcszőrzet. A női alak csípője kerekdedebb lett, és megjelent a feltűzött frizura (ami Évát tekintve aligha hiteles történetileg, azonban a kor szépségideálját jól megjeleníti). A nő szeme nagyobb, lábikrája izmosabb lett. A barokk másik mestere, Rembrandt lenti rézkarcán Éva a mai ember számára elfogadhatatlanul kövér. Sokan ezt tartják a barokk kor szépségideáljának, ám ezen a képen megfigyelhető, hogy sem Ádám, sem Éva nem szép, vagyis arcuk zaklatott, hajuk rendezetlen, tehát a festőnek nem az volt a célja, hogy szimpatikussá tegye őket. A kép azonban kétségkívül realisztikus: vélt életkörülményeiket figyelembe véve Ádám és Éva valóban nézhetett ki így. 19

20 8. ábra: Rembrandt: Ádám és Éva A romantika A tizennyolcadik században diadalmaskodott a szubjektivista esztétika elve. Egy sor tizennyolcadik századi szerző (főleg Nagy-Britannia szülöttei: Addison, Hutcheson, Hume, Burke és sokan mások) tagadta a Nagy Elméletet, ezzel pedig mintegy kikövezték az utat a romantikusoknak, akik egyenesen azt állították: szép az, ami szabálytalan, élettel teli, képszerű és teljes. Ezek a szerzők elfogadták a szépség szubjektív voltát, és felismerték a képzelet, az ízlés és a szépérzék szerepét a szépség meghatározásában. Ekkortól nevezik továbbá esztétikainak azt az élményt, amelyet a szépség észlelése századok óta jelentett. Noha a két fogalom nem fedi egymást pontosan, még ma is gyakran azonos értelemben használják őket. Eredetileg a romantikus szót kizárólag Angliában használták; itt festői, valószínűtlen volt a jelentése. A 18. század végén Németországban már a klasszikus jelző ellentéteként a modernséget hivatott jelképezni. A 19. század során egész Európában elterjedt, kortárs irodalmárok kedvelt jelzőjévé vált. A romantikus művészet érzésen, 20

21 intuíción, elragadtatáson: irracionális elmefunkciókon alapul. Ennek a korszaknak a nőideálja sápadt, vérszegény, légiesen karcsú, védelmező férfiak nélkül szinte tehetetlen. 9. ábra: Charles Joseph Natoire: Kiűzetés a Paradicsomból Ez az eszme jelenik meg Natoire fenti képén is: a nő magába roskadva kuporog, miközben Ádám kegyelemért esedezik. Egyébként a két figura nagyon is hasonlít egymáshoz: bőr-és hajszínük megegyező, és Ádám ismét hosszú hajat növesztett. A kor férfiideálja már nem vaslelkű, kérlelhetetlen tekintély, hanem érző ember. Éva azonban nem légiesen karcsú, inkább a reneszánsz szépséghez áll közelebb Modern újkor A tizenkilencedik században ismét teret hódított a szépség általános elmélete. Mintha elfelejtették volna az előző század kritikusainak érvrendszerét, közvetetten újra foglalkozni kezdtek a szépséggel. A huszadik század avantgárd, a posztmodern és egyéb 21

22 felkavaró művészeti irányzatai már elutasították azt, hogy a művészetnek bármilyen köze kellene, hogy legyen a szépséghez. 10. ábra: Klimkovics Béla: Ádám és Éva Klimkovics képe a végletekig egyszerűsített és realisztikus. Már Ádámnak sincsenek férfias, kidolgozott izmai, Éva pedig már nem homokóra alkatú. A nő ismét szőke, haja ápolt. A férfi szakálla és haja is gondozott, egyszerű. A bőrszín azonos. A huszadik század elején a töltött galamb számított ideális szépségnek, az első világháború után azonban az ideális nő fiúsabb alkatú lett, hiszen a boldog békeidők fűzős dámáival ellentétben neki már dolgoznia kellett. A harmincas évek Európájában két tendencia volt jelen egyszerre: a náci Németországban a nő szükségképpen anya is volt, ezért a sportos, szívós alkatot részesítették előnyben, ezzel párhuzamosan Amerikában a nő kezdett szexszimbólummá is válni. A háború idején ismét a dolgozó nő, azaz a sportos elegancia jött divatba a nők esetében, a férfiak viszont a teltebb alkatú nőket részesítették előnyben (pl. Betty Grable). 22

23 11. ábra: Suzanne Valadon: Ádám és Éva Valadon 1909-ben készült képén különösen a férfi ábrázolása realisztikus: haja rövid, de művészien elrendezett, teste újból vékony, és érdekes módon csak ő visel fügefalevelet. A férfi szexualitás tehát rejtettebbé válik, mint a női: a nő jobban kitárulkozik. Éva megint sötét hajjal jelenik meg, arca azonban mintha már sminkelve lenne. Alkata arányos, azonban kicsit szögletes, de semmiképpen nem fiús. A két alak bőrszíne itt sem különbözik egymástól. A háború után elvált egymástól az amerikai és az európai szépségeszmény és divatkövetés: az Egyesült Államokban már kialakult a sztárkultusz, Európában viszont sokáig még a konzervatív stílus volt divatban, senki sem vált bálvánnyá a nők számára. De Lempicka modern, kubista elemeket hordozó képén ismét előtérbe kerülnek az izmok, és a reneszánsz óta először megjelenik a bőrszínkülönbség. A magyarázatot talán ott kell keresni, hogy amikor a nő szellemileg egyenrangú társa lehetett a férfinak, szükség volt valamilyen külső megkülönböztetésre, míg amikor az életmód, az oktatás lehetőségei stb. amúgy is nagyon különbözőek voltak a két nem esetében, nem volt szükség a nemi eltérések hangsúlyozására. A nő arca már egyértelműen sminkelt, a frizurája is rendkívül gondosan elkészített. A férfi haja igen rövid. 23

24 12. ábra: Tamara de Lempicka: Ádám és Éva Az ötvenes évek homokóra alakú szexbombái (Marilyn Monroe, Jayne Mansfield) után a hatvanas években volt a csúcson Jackie Kennedy, aki elegáns és visszafogott stílusával vívta ki az elismerést. Közben a kontinensen Twiggy, a csontsovány angol modell testesítette meg a férfiakkal egyenrangú partnerként bánó női ideált. A hetvenes években a természetesség hódított: egyszerű szabás, ápoltság és felszabadultság jellemezte az amerikai divatot. A nyolcvanas években mindkét kultúrkörben kiemelkedett egy-egy díva: Angliában Diana hercegnő, Amerikában pedig Madonna. Előbbi azt bizonyította be, hogy lehet valaki fiatalos és természetes akkor is, ha egy királyi család merev etikettje és méregdrága öltözködési kódexe szerint kell élnie. Madonna pedig a kaméleonszerű változások mestere volt. Ekkor terjedt el a kisportolt női test divatja, amely már nem feltétlenül kötődik a soványsághoz. A kilencvenes években a feltűnő, különleges nő számított ideálnak. Az immár Kelet-Európába is begyűrűző sztárhisztéria és a kereskedelmi média megjelenése annyi sztárt hozott szinte elérhető közelségbe, hogy mindegyiküknek szüksége volt valamilyen szexepilre ahhoz, hogy a figyelem középpontjában maradhasson. Ilyen volt pl. Julia Roberts szája, Cindy Crawford szépségpöttye. 24

25 13. ábra: Enrico Baj: Adam and Eve A fenti, 1986-ban készült képen szereplő nő az, akit a legtöbb mai nő a férfiak álmának tart: szőke, dús keblű, vékony derekú, széles csípőjű. A férfi itt is sötétebb bőrű és hajú a nőnél, arca karakteres, borotvált, teste kidolgozott A huszonegyedik század szépségideálja A mai szépségideál nagyban kötődik a nagyvárosból elvágyódó ember szabadságvágyához: a szabad ég alatt élő hősök napbarnított, izmos, kisportolt teste számít mintának. Az új évezred azonban időről időre megvillantja az önelfogadás lehetőségét: egy kerekded fenék vagy szokatlan orr már nem csupán szexepil, hanem követendő példa is. A lenti kortárs kép esetében nem is beszélhetünk szépségideálról. Az alakok bizonyos tekintetben a középkorra emlékeztetnek: fejük kerek, arcuk kifejezéstelen. A férfi továbbra is sötétebb bőrű és izmos, a nő teste azonban kissé petyhüdt. A női hajszín továbbra is szőke, és visszatér a természetes, hosszúra hagyott haj. A férfi szakálla jellegzetesen mai divat szerint vágott, amely stílus a modern borotvák megjelenésének köszönhető. Érdekes, hogy ezen a képen ismét a nő a szemérmesebb : jelenleg a férfiak nemi szervét inkább hajlandó megjeleníteni a képzőművész, mint a nőét, persze ebben saját neme is közrejátszhat. 25

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett,

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, később már csak kizárólag az étvágy hiányát jelentette. Kialakulásának magyarázatában kezdetben vallásos elképzelések

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Magatartástudományi Intézet Mi az elhízás? Sokféleképpen definiálják: a. Populáció átlagsúlyhoz képest: >20-40%:

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 A hároméves kutatás az evés- és testképzavarok terén jelentősen hozzájárult a hazai alapismeretekhez, egyben nemzetközi összevetésben is (főleg

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben?

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben? Haraszti Adrienn Tömör Ágnes Mit közvetítenek a női magazinok 0-ben? A Nők Lapja, a Kiskegyed, az Éva és a Cosmopolitan magazinok 0-es évfolyamának tartalomelemzése Bevezetés A tömegkommunikáció korszakában

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Sportoló nők és az agresszió Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Agyunk evolúciós programozottsága Nemi szerepek Állatvilág: pl. főemlősök domináns

Részletesebben

Elso elemzés Example Anorexia

Elso elemzés Example Anorexia 50 KHz R 739 Xc 62 [Víz és BCM zsír nélkül] A mérés 11.07.2005 Ido 15:11 dátuma: Név: Example Anorexia Születési dátum: 05.02.1981 Keresztnév: Kor:: 24 Év Neme: no Magasság: 1,65 m Mérés sz.: 1 Számított

Részletesebben

Nők testképe, önértékelése és elégedettsége életmódjával

Nők testképe, önértékelése és elégedettsége életmódjával Nők testképe, önértékelése és elégedettsége életmódjával Schmidt Judit, Kovács Ildikó, Arató Györgyi, Pénzes Veronika, Lelovics Zsuzsanna Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet Egészséges

Részletesebben

Amerikából jelentem LXXXVIII. - Botox babák

Amerikából jelentem LXXXVIII. - Botox babák 2011 április 09. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Amerikából értékelve jelentem Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az amerikai sajtóban, televízióban a napokban tetőfokára hágott a felháborodás a

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

TEHETSÉGPEDAGÓGIA. I. Alapfogalmak, definíciók, modellek

TEHETSÉGPEDAGÓGIA. I. Alapfogalmak, definíciók, modellek TEHETSÉGPEDAGÓGIA I. Alapfogalmak, definíciók, modellek A TEHETSÉG DEFINÍCIÓI 1. Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-0869 MOZDULJ

TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-0869 MOZDULJ a kövérség nem a probléma, hanem a megoldás a problémára. Dr. Vincent Feletti TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-0869 MOZDULJ meg MAGADÉRT! Informálás és motiváció fenntartás az Testkép Empátia Mentálhigiénés Egyesület

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal A SZEXUÁLIS AROUSAL 3 NAGY RENDSZERE:

Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal A SZEXUÁLIS AROUSAL 3 NAGY RENDSZERE: Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal Humán szexuális válasz: interperszonális, vallási, szociális, pszichológiai és biológiai tényezők Szexuális izgalom (arousal): egy emelkedett

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon

Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon Jelen tanulmány a Care Work 1 nemzetközi idősellátás-kutatás interjús részében

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Kovács András 1. Bevezetés A kommunista rendszer 1990-ben bekövetkezett bukása, a szabad véleménynyilvánítás jogának és

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela Kötődés és párkapcsolat Nistor Mihaela 2010 Gyerekkori kötődés I. Érzelmileg kapcsolódni valaki máshoz Alapgondolat: biztos alapot nyújtani a másik számára A kötődési kapcsolatban a gyerek, majd a felnőtt

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

A táplálkozászavarok kialakulásának hátterében nemcsak társadalmi hatások, hanem idegrendszeri, illetve hormonális problémák is állhatnak.

A táplálkozászavarok kialakulásának hátterében nemcsak társadalmi hatások, hanem idegrendszeri, illetve hormonális problémák is állhatnak. SAJTÓCIKK SPORT ÉS TÁPLÁLKOZÁSZAVAROK 2013.10.30. Az étkezési zavarok évszázadok óta jelen vannak az emberiség életében, ám csak az utóbbi évtizedekben fedezték fel ezek élettani, pszichológiai és társadalmi

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Hogyan mentsd meg a szíved?

Hogyan mentsd meg a szíved? Hogyan mentsd meg a szíved? Mivel minden második haláleset oka szív- és érrendszeri betegségbõl adódik, a statisztikán sokat javíthatunk, ha tudjuk, hogyan is küzdjünk e probléma ellen. Pl. már minimális

Részletesebben

Kerékpár éghajlati teszt

Kerékpár éghajlati teszt Benchmarking Kerékpár éghajlati teszt supported by www.trendy-travel.eu A kiadvány tartalmáért az egyedüli felelősség a szerzőket terheli, és nem szükségszerűen tükrözi az Európai Közösség álláspontját.

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952. : Férfi frizuraforma kiválasztását meghatározó tényezők

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952. : Férfi frizuraforma kiválasztását meghatározó tényezők 1 : Férfi frizuraforma kiválasztását meghatározó tényezők A vendégek az előnyös frizurára vonatkozó tanácsadást tartják a fodrász legfontosabb tevékenységének. A frizurának a koponya rendellenes formáját

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

SZEMÉLYÉSZLELÉS. 1. Fizikai észlelés. 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul)

SZEMÉLYÉSZLELÉS. 1. Fizikai észlelés. 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul) SZEMÉLYÉSZLELÉS 1. Fizikai észlelés 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul) A személyészlelés pontossága - 1 Arckifejezés értékelése érzelemkeltő helyzetekben exponált fényképek alapján: alapérzelmeket

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész. Dolgozó nők a magánéletben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész. Dolgozó nők a magánéletben Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész Dolgozó nők a magánéletben A válaszolók 52%-a gyermektelen, 19-19%-nak egy vagy két gyermeke van, legkevesebben (1%) a 3-nál több gyermekes családanyák

Részletesebben

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés A problémás s diák A problémás s diák Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés iperaktivitás Hiperaktivitás kai: 1906-óta gyanítjuk, hogy

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A kortársak rsak közötti k bántalmazás, önsértés Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A bullying/ / bántalmazb ntalmazás

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Egészségvédő viselkedés. Orvosi pszichológia I. Előadás Hamvai Csaba

Egészségvédő viselkedés. Orvosi pszichológia I. Előadás Hamvai Csaba Egészségvédő viselkedés Orvosi pszichológia I. Előadás Hamvai Csaba 2012.03.02. Kérdések 1. Mi a koherencia (Antonovsky)? 2. Mik a szívós személyiség ismérvei? 3. Mi a belső kontroll? Miről lesz szó? Az

Részletesebben

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok Olvasói szegmentáció, olvasói profilok A hatékony sajtó V. - A sajtófogyasztásról általánosan A sajtófogyasztásba bevontak aránya 3 Kiterjedt olvasói bázis: 14 év feletti lakosok öthatoda elérhető valamilyen

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A gazdaságilag aktív nő életútjának, életciklusainak kutatását bemutató tanulmányomban (Molnár,

Részletesebben

Dr. Fábián Emília, PhD

Dr. Fábián Emília, PhD Hormonhiánya van? PROGESZTERON JELEK ÉS TÜNETEK SOHA MINDIG 1. A melleim nagyok. Közvetlen környezetem arra panaszkodik, hogy ideges és izgatott vagyok. 3. Ideges vagyok. 4. Éberen és nyugtalanul alszom.

Részletesebben

Nemek és a vásárlói magatartás

Nemek és a vásárlói magatartás Nemek és a vásárlói magatartás A magyar férfiak és nők A nemek között lényeges különbségek vannak a vásárlásokkal kapcsolatban beállítódásaikat, szokásaikat tekintve, amit kutatásokkal és tapasztalatokkal

Részletesebben

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Emeljük a szintet Pedagógia és pszichológia a labdarúgásban Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Fózer-Selmeci Barbara sport szakpszichológus +36 20 405 72 77 barbara.selmeci@atwork.hu

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes: Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes 1. Bevezetı A rendszeres

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI

Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI Látás Ízlelés Hallás Tapin tás Szaglás AZ ORR A SZAGLÁS SZERVE a szaglás a legősibb

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

ANOREXIA ÉS BULÍMIA Mi is az a testképzavar? Készítette: Elek Lívia, Szücs Renáta

ANOREXIA ÉS BULÍMIA Mi is az a testképzavar? Készítette: Elek Lívia, Szücs Renáta ANOREXIA ÉS BULÍMIA Mi is az a testképzavar? Készítette: Elek Lívia, Szücs Renáta Miről lesz szó? 1) Miért kell beszélnünk erről? 2) Mik a kritériumai annak, hogy valakit evészavarraldiagnosztizáljanak?

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP)

HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP) HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP) MH EK VEI KJSZ Egészségfejlesztési Osztály Dr. Juhász Zsolt alezredes programvezető Pápa, 2015. november 12. Az előadás vázlata I. Jogszabályi háttér (10/2015. (VII. 30.)

Részletesebben

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com)

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Wednesday, April 27, 2011 Néhány egyszerű példa azzal kapcsolatosan, hogy egy átlagos lakásban milyen elektromos sugárzás

Részletesebben