Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára"

Átírás

1 REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2009 / 1. Vasárnap válságnap? Ünnep-e neked is a vasárnap? Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára Hitvallásunk terei: Dr. Varga Zsigmondné vallomása A Kollégium új Kálvin-terme Pocsaj, Kismarja, Nagyléta Debrecen, Ebes gyülekezeteink

2 de a növekedést az Isten adta. (1Kor 3,6) A logó magyar református hagyományaink alapján jel-képes beszéddel él, mesél, működik. A tojás könnyen áttekinthető rajzolatának alsó részében megszületik egy piros magocska, Krisztus maga. Fejlődése során két oldalról összefonódó ívei által szív alakot formáz. Hitünk lényegéről, a krisztusi szeretetről szól e közismert forma. Ebből alakul aztán még tovább-feljebb a rajzolat, s egy élő-lebegő szárnyas forma születik meg egyszer csak előttünk, maga a Lélek. Testet ölt a Szeretet! Van, lehet látni, nézni, kérdezni tőle, tanulni általa. Közösség: itt van újra a lehetőség, éljünk vele! Debrecen, ősze Buka László tervező, rajztanár KÖZÖSSÉG Református Magazin A Debreceni Református Egyházmegye lapja Felelős kiadó: Vad Zsigmond esperes Dr. Csabina Sándor főgondnok T A R T A L O M 3 Beköszöntő Vad Zsigmond esperes 4 Dr. Kustár Zoltán: Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt! 6 Dr. Gonda László: Vasárnap válságnap? 8 Berkesi Sándor: Megszentelt liturgia 10 Püski Lajos: Vegyétek, egyétek! 12 Dr. Oláh Szabolcs: Mit akarsz Isten házában? 14 Győri József: A Kálvin terem története 16 Ember-közelben Vad Zsigmond 18 Papp Tibor és Tóthné Szerencsi Erika: Szolgáljatok az Úrnak örömmel 20 Bohátka Sándor: Látogatás az Amerikai Magyar Református Egyház Keleti Egyházmegyéjében 22 Dr. Varga Zsigmondné: Életem bizonyságtétele Kérjetek és adatik néktek 24 Gyülekezeti tükör: Ebes, Kismarja, Nagyléta, Pocsaj, Csapókert, Mester utca, Nagytemplom 28 Kustár Gábor: Készülünk az ünnepre 30 Salánki: Védőoltás?! Egy hitvita margójára 31 Hadházi Tamás: Eberhard Busch Református 1+1% Beköszöntő Közösség nélkül nincs élet. Az ember a teremtési rend alapján közösségi lény. Jó dolog (jó) közösségben élni. Egy olyan közösségben, amelyben közös ügyek, közös élmények, közös múlt, közös célok, közös kultusz, közös hitvallás, közös reménység köt össze. A közösség különféle embereket egyesít vérségi, anyagi, szellemi, lelki kapoccsal a köz érdekében, amely az egymásért való élésre felelősségteljesen elkötelez. A Közösség Református magazin híradás olyan közösségekről, amelyek az ünnepeken és a hétköznapokban megélik az összetartozást a Debreceni Egyházmegye gyülekezeteiben. Magazinunknak a közösségépítés a feladata. Egyfajta közösséget kíván létrehozni azok között, akik olvassák a lapot. Ismerősök és ismeretlenek így válhatnak lélekben a Lélek által éltető közösséggé. A Magyar Református Egyházban a esztendő a közösség éve volt, amikor megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a közösségek megismerésére, támogatására, és építésére. Bár a közösségépítés éve elmúlt, a közösségépítés feladata tovább tart, amelyet folyamatosan, rendkívüli érzékenységgel lehet és kell végezni. Közösséget rombolni nagyon egyszerű dolog, s gyorsan el lehet érni a kívánt eredményt. De a közösség építéséhez, az újra felépítéséhez hosszú időre, kitartó türelemre és odafigyelésre van szükség. A keresztyén médiának óriási a feladata és a felelőssége ezen a területen. Magazinunk lehetőséget nyújt a Gyülekezeti tükör segítségével egymás jobb megismerésére, hiszen minél többet látunk a másikból, annál inkább megértjük egymást. Az intézményeink gyakran gyülekezeteink mellett élnek, holott a gyülekezet a lelki forrása, az intézmény az érett gyümölcse lehetne egymásnak. Az intézményekről tudósít a Műhely rovat. A magazin célja, hogy ne csupán a lelkészeket, hanem a presbitereket, gyülekezeti tagokat is megismerjük egyházmegyénken belül (Élő kövek). A tematikus írások egy-egy olyan spirituális érdeklődésünket felkeltő kérdéssel foglal- koznak, amelyre a különböző szakterületek képviselői (biblikus, irodalmár, zenész, missziológus, hitoktató) együtt keresik a választ. Emberközelben szerezhetünk benyomásokat egy-egy keresztyén testvérünk életéről, portré formájában. Kép és szöveg együtt üzeni: keressétek egymással a közösséget, amely nem azt jelenti, hogy nincs véleménykülönbség közöttünk, hanem azt, hogy kíváncsiak vagyunk egymás véleményére. Ablakot kívánunk nyitni a környezetünkre, hiszen a keresztyén közösségek nem önmagukért való közösségek. Úton lévő, fejlődő, változó, és a cél felé tartó közösségek, amelyeknek nemcsak múltjuk és jövőjük van, hanem jelenük is, s talán ez a jelen a legizgalmasabb. Hiszen ennek a jelennek a garanciája Jézus szavaiban kereshető és érthető meg: Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így éljük meg a keresztyén közösségekben az Istenhez és az egymáshoz tartozás csodáját. Naponként tapasztaljuk és érzékeljük társadalmunkban, hogy az emberek ki vannak éhezve az igazi és tartós, élő és éltető közösségre, ahol valóban tudnak együtt gondolkodni, beszélgetni, és cselekedni. Ha lapunk egy kicsiny falatot képes lesz kínálni és adni az igaz közösségből, akkor nem hiába íródnak riportok, élménybeszámolók, meditációk, híranyagok. Ezzel a reménységgel indítjuk útjára a Közösség magazint, bízva abban, hogy sokak örömére és épülésére szolgál. Kísérje áldás, és legyen általa nagyobb az Isten dicsősége! Vad Zsigmond esperes Szerkesztőbizottság: Berkesi Sándor, Dr. Gonda László, Dr. Kustár Zoltán, Dr. Korsós Bálint, Dr. Oláh Szabolcs Főszerkesztő: Tóth Tamás Grafikus és tördelőszerkesztő: Lente István Olvasószerkesztő: Tóth-Mihala Veronika Munkatársak: Bukáné Zakar Zsuzsanna, Hadházi Tamás, Kustár Gábor Szerkesztőség: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17. Nyomda: Litográfia Nyomda Felelős vezető: Vécsei Tibor Fotóillusztrációk: Profimédia, 2 3

3 kiáltó szó Nem mindig könnyű ez. Nem mindig esik jól madártávlatból, Isten szemszögéből nézni az életünket. Csak vigyen a lendület, csak peregjen egyik nap a másik után. Szóljon mindig a tévé, harsogjon a zene, hogy a csend felszínre ne engedje bennünk a súlyos kérdéseket. Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt! (5Móz 20,12) Mi a különbség az emberek és az állatok között? Sokan sokféleképpen válaszolnak erre: a beszéd, a szerszámkészítés, vagy éppen a környezet átalakítása. A Biblia is többféle különbséget tesz. Egyedül az ember képes Isten szavát meghallani, felfogni akaratát, és arra szabadon igent, vagy éppen nemet is mondani. És csak az ember képes a teremtésben társa lenni az Istennek: csak mi tudunk várost építeni, azaz magunk körül tárgyi és szellemi kultúrát teremteni. De van még egy kiváltságunk nekünk, embereknek: csak mi tudunk megállni és visszanézni arra, amit létrehoztunk. Csak mi tudjuk, hogy egy folyamat része az életünk: hogy mindaz, amit teszünk, egymást követő lépések sora egy megszabott cél felé. Ezért csak mi, emberek szoktunk ünnepelni. Emlékezni. Értékelni. Csak mi, emberek szoktunk számvetést tartani. Előre- és hátratekinteni. Csak mi vagyunk képesek megállni egy percre, és visszanézni: honnan indultunk, és éppen most hol tartunk. De előretekinteni is csak az ember szokott. Előttünk van még a cél, amit magunk elé tűztünk? Jó felé haladunk, vagy meg kellene változtatni a menetirányt? Vagy jó célt választottunk egyáltalán? Vállalkozásaink sikereit megünnepeljük, és számba vesszük, ki mindenki járult hozzá a sikerhez, s hogy az milyen új lehetőségeket nyitott meg előttünk. A házassági évfordulón visszatekintünk az együtt töltött évre, és biztatva erősítjük meg egymásban azt, ami szép és A vasárnap és az ünnep alkalom arra, hogy vendégségbe menjünk az Istenhez. A»megszentelés«ezt jelenti: neki szánunk, vele töltünk ismét egy napot. Nemcsak a nyílt isteni parancs, hanem a testünkbe ír t természet is úgy kívánja, hogy e napra lerakjuk szerszámainkat. De az ünnep valódi ér telme ezzel korántsem teljes. A beálló csendben tovább lüktet a világ, s a csönd mélyéről kihalljuk Isten jelenlétét, örökös működésének»neszét«. (Pilinszky János: Az Úr napja) előre visz. A születésnapon rácsodálkozunk gyermekeinkre, hogy már megint mennyit nőttek, és tekintetünkből kiolvashatják: továbbra is nagyon fontosak vagytok nekünk. Nemzeti ünnepeinken pedig felidézünk egy fontos történelmi eseményt, átéljük a közös múlt összetartó erejét, és a jövőre nézve is igyekszünk megkeresni a múlt tanulságait. A bibliai teremtéstörténet szerint teremtő munkája után egy napra maga Isten is megpihent. Hat napon át dolgozott, végezte munkáját, majd megszentelte a hetedik napot. Megállt, és visszanézett. Közben pedig rácsodálkozott a maga világára, hiszen az igen jó, és hallgatta a mindenség himnuszát, amely szépségén és rendezettségén keresztül Őt, a bölcset és mindenhatót magasztalja. Mitől különleges lény az ember? kérdeztünk fentebb. A teremtéstörténet, amely beszámolt arról, hogy Isten megszentelte a hetedik napot, egyben azt is mondja: Mi, és csakis mi, Isten képére és hasonlatosságára lettünk megteremtve (1Móz 26k.). Ám nem erőben vagy bölcsességben hasonlítunk Istenre. Mi abban vagyunk, és abban lehetünk olyanok, mint Ő, hogy mi is megállunk munkánk során, megpihenünk, és az Ő szemszögéből is megszemléljük az eltöltött időt. A vasárnap, és általában az ünnep éppen arra való, hogy ezt megtehessük. Alkalom arra, hogy akár egy mellúszó, néhány karcsapás után előre nézzünk, és ismét levegőt vegyünk. Hogy kiemeljük fejünket a hétköznapokból, és ismét észrevegyük Őt. Hogy szívünket Istenhez emelve a célt ismét megkeressük, a hitből pedig erőt nyerjünk a hétköznapokhoz. És Pilinszky János szavaival élve mint az utcát kockakővel burkoló mesterek, a térdeplésből néha felemelkedjünk, és rátekintsünk az eddig elvégzett munkánkra. Hogy egyben lássuk azt, amit eddig tettünk. Hogy észrevegyük, Isten tervei szerint rakjuk a köveket, s a dolgos, kusza hétköznapokban meglássuk egy hoszszú, megtervezett út állomásait. Egy útét, aminek kikövezését nem mi kezdtük el, és nem is mi fogjuk befejezni tán: de hogy végül, egyszer, célba érhessen, kellenek hozzá az általunk lerakott kövek is Nem mindig könnyű ez. Nem mindig esik jól madártávlatból, Isten szemszögéből nézni az életünket. Csak vigyen a lendület, csak peregjen egyik nap a másik után. Szóljon mindig a tévé, harsogjon a zene, hogy a csend felszínre ne engedje bennünk a súlyos kérdéseket. Hogy most hol tartunk. Az ő útján járunk-e. Vagy holtvágányra tévedtünk? A vasárnap és az ünnep alkalom arra, hogy vendégségbe menjünk az Istenhez. A megszentelés ezt jelenti: neki szánunk, vele töltünk ismét egy napot. Együtt vagyunk, figyelünk rá. Érezzük, hallgatjuk, kérdezzük. Rácsodálkozunk. Nem csak saját életünkre, hanem Őrá, aki hordoz minket. Aki kijelölte az utat. És akihez mindig visszatérhetünk Dr. Kustár Zoltán teológiai tanár 4 5

4 szempontjaink HÉTKÖZNAPI TEOLÓGIA Vasárnap válságnap? Adja meg az Isten, Mit adni nem szokott, Száz bús vasárnap helyett, Sok víg hétköznapot, Adja meg az Isten. (Ady Endre) Optimalizált töltés folyamatban. (a mobil telefonom) Megint vasárnap? - sóhajtunk fel talán sokszor, amikor a hét utolsó (vagy első?!) napja reggelén kinyitjuk a szemünket. Persze, jó egy kicsit tovább aludni (már ha a gyerekek hagyják az embert), és nem hiányoljuk különösebben a telefon ébresztő-funkcióját sem, de aztán erőt vesz rajtunk a már megint vasárnap érzése. lőket, vagy egy rég nem látott rokont. És meg kellene javítani a szekrényajtót három hete romlott el, és le kellene vágni a füvet, és a nagybevásárlás is esedékes lenne. Legjobb lenne mégis még lustálkodni egy kicsit, de hát akkor a gyerek a tévé előtt ragad, és azt mégsem akarhatjuk. És ott van a templom is, meg a rossz lelkiismeret, hiszen ott is régen voltunk Talán sokunk számára ismerősek az ilyen, vagy hasonló gondolatok. Sokan és sokszor írtak már a szabadidő-stresszről: arról a jelenségről, hogy a ma embere szabadidejével nehezen tud mit kezdeni, mert sokféle lehetőség közül lehet és kell választania, és mindig benne marad a kérdés: nem érezném-e jobban magam, ha másképp döntöttem volna. Külső és belső elvárások, örökölt viselkedésminták, családi kötelezettségek, de a hétköznapok túlhajtott tempója okozta fáradtság is hozzájárul ahhoz, hogy a pihenőnapokkal és köztük a vasárnappal egyre nehezebben tudunk mit kezdeni. Európában évszázadokon keresztül természetesen hozzátartozott a vasárnapokhoz a templomi istentiszteleteken való részvétel és a munkavégzéstől való tartózkodás. A vallási motívumok mellett a társadalmi elvárások, sőt sokszor a közösség formális vagy informális büntetőmechanizmusai is hozzájárultak ennek a gyakorlatnak a fennmaradásához. Nem kell tehát idealizálnunk az elmúlt korokat, mintha akkor minden rendben lett volna, de tény, hogy a szokások rendjéhez való alkalmazkodás segített egyfajta rendezett életforma kialakításához a szabadidő eltöltése tekintetében is. Ennek korunkban már alig van nyoma. Ma inkább úgy tesszük fel a kérdést, hogy mi értelme, mi haszna, milyen hozadéka van a vasárnap különlegessé tételének. Az ószövetségi Szentírás szerint a hetedik nap a nyugalom napja, mely a teremtés rendjéhez tartozik: maga a Teremtő is megnyugodott a hetedik napon (2Móz 20,8 9). Ebből kiindulva azt mondhatjuk: a vasárnap értelme a nyugalom, a megnyugvás és a feltöltekezés, mely egyet jelent az Isten rendjébe való beilleszkedéssel. A munkavégzéstől való tartózkodás és a templomi istentisztelet közös ünneplése nem egy vallásos szabály tehát hiszen Jézus szerint a nyugalom napja lett az emberért és nem az ember a nyugalom napjáért (Mk 2,27) hanem lehetőség arra, hogy életünk az Istentől kapott emberi méltóságunk szerint nyerjen keretet és ritmust, és ezáltal: tartalmat és értelmet. Hogy az optimális feltöltekezés ne csak fizikai pihenést jelentsen, hanem egész valónk, teljes személyiségünk feltöltődését, erővel és nyugalommal, a hétköznapokra. Gonda S László teológiai tanár Mert hétköznap minden sokkal egyszerűbb. A nap teendői ki vannak jelölve. Felkelés, reggeli, óvoda-iskola, munkahely, ügyintézés, óvoda-iskola, vacsora, fürdetés, és már este is van újból. Minden megy a maga rendje szerint. Vasárnap azonban ezer döntést kell hozni. Vasárnap nem írja elő senki, hogy mit kell csinálnunk. Lehet, hogy kis döntések ezek, de mégis, úgy érezzük, jobb lenne, ha nem kellene őket meghozni. Mert a gyerekünk már kérdezi is, hogy mi lesz a mai program. És nemsokára cseng majd a telefon, hogy miért nem megyünk meglátogatni a nagyszü- Egy régi történet szerint egy remetéhez kíváncsi vendégek érkeztek. Nem értették, miért választotta a magányt és a csendet. A remete éppen a kútba merítette a vödrét: - Nézzenek bele, és mondják meg mit látnak? kérdezte. Vizet- Válaszolták azok értetlenül a fodrozódó mozgó hullámokba nézve. Kis idő múlva újból megkérdezte:- És most mit látnak? A kisimult víztükörre pillantva egyszerre válaszolták:- Önmagunkat. Látják, így van ez velünk is. A hétköznapi elfoglaltságok hullámokat kavarnak és az ember nem látja a lényeget. Egy kis csend és figyelés eredményeképpen viszont mint egy tükörben, megláthatom önmagam, és Istent. 6 7

5 szempontjaink MŰVÉSZETEK ÉS ZENE Megszentelt liturgia Egy neves keleti gondolkodó szerint a földön az állatvilág életének három dimenzióját figyelhetjük meg. A tengerekben élőket a csend, a nyugalom veszi körül. A levegőben, a magasban a madarak tiszta éneke dicséri az Istent. A szárazföldön az állatok üvöltenek, vonyítanak, bőgnek. S mi, akik közöttük élünk, hajlamosak vagyunk átvenni a kommunikációjukat. Ahelyett, hogy figyelnénk a tenger csendjére, és igényt tartanánk a befelé forduló meditatív imádságos elmélyülésre. Vagy elirigyelnénk a madarak tehetségét, akik taníthatnának bennünket az önfeledt boldog éneklésre, amely a mennyei istentiszteletnek is reménység szerint része lesz. Mi az itt a földön, amely már most felkészíthetne bennünket arra a lelki élményre, amely odaát vár bennünket? A Isten Lelke által megszentelt liturgia. Amely a beavatottak közösségének hódolata a Bárány felé. Nem műsor, nem a hívek szórakoztatása. Sokszor szürkék, laposak, uniformizáltak istentiszteleteink. Vagy átesünk a másik végletbe, és különféle kitalált ajzószerekkel próbáljuk a hézagok pótlását. Spirituálisan kiüresedtünk. Liturgiánk meghatározó közösségformáló ereje legyen az éneklés. A dallam segítségével ez vehetné szárnyára az evangélium üzenetét. De hát mindez magától nem születhet meg. Az éneket a gyülekezetben tanítani kell! S hogy ennek a feltételei adva legyenek a kántorokat és a lelkészeket erre fel kell készíteni! Mindez hosszú távú reformok megvalósítása nélkül elképzelhetetlen. Ha egyházunkban a zenei képzést összehasonlítjuk a többi történelmi egyházéval, önkritikusan megállapíthatjuk, koldusok vagyunk. Ebbe a vákuumos helyzetbe magától értődően hézagpótlásként támadnak gyülekezeteinkben a kétes minőségű könnyűzenei próbálkozások, sokszor a globalizáció értéknihilizmusa jegyében. Hamvas Béla még keményebb szavakkal emlékeztet: A zenei hazugság a legelvetemültebb valamennyi hazugság között, mert az embert a legvédtelenebb oldaláról demoralizálja. Mindezen még az sem változtat, ha a szöveg önmagában tartalmas, biblikus. A Kálvin évforduló emlékeztessen bennünket: újra és újra önvizsgálatot kell tartanunk a reformálódás jegyében. Ez viszont nem lehet a talmi értékek favorizálása, miközben minden valódi új érték felé nyitottnak kell lennünk. Mindenekelőtt a megszentelt hagyományainkat, a meglévő énekkincsünket kell kiemelni az elfáradt, uniformizált szürke egyformaságból, és élő, új spirituális tartalommal megtölteni, hogy vigasztaló, tápláló erőforrásul szolgálhasson az evangélium szent üzenetét hangzó életre keltve. Mindez kiemelten kell, hogy vonatkozzon a gyermek és ifjúsági munkánkra! Istentiszteleti alkalmaink így tölthetik be méltó közösségépítő feladatukat. Illusztrációként szeretettel adok közre tanításra javasolva egy példaértékű ifjúsági éneket. Dóka Zoltán evangélikus lelkész szövege hitelesen biblikus. Jézus én-mondásait foglalja modern strófikus keretbe, Trajtler Gábor frappáns dallamával hitvallásosan magyar, friss, fiatalos ritmussal gazdagítva. Berkesi Sándor egyházzenész 8 9

6 szempontjaink KEGYESSÉG GYAKORLÁSA Haszon elvű, rohanó világunkban bár sokan vallásosnak mondják magukat, mégis ritkán találkozhatunk velük vasárnapi istentiszteleteinken. A vasárnapi ebédet és a családi együttlétet viszont mégis nagyon fontosnak tartják Vegyétek, egyétek! nak a látottak, és elgondolkozunk azon, hogy mi csatlakozzunk, vagy ne egy-egy ilyen csoporthoz. Az istentiszteleten való puszta jelenlétünk már önmagában fontos hitvallás a környezetünk felé. Egy-egy népes vasárnapi gyülekezet is felhívja az emberek figyelmét, érdeklődővé teszi őket, és így könnyebben felbátorodnak, hogy eljöjjenek, és megtudják, mi történik ott, ahova rendszeresen és sokan járunk. 4. Befelé pedig gyülekezetet erősítő bizonyságtétel már a jelenlétünk is. Az istentiszteleten való aktív részvételünk, éneklésünk, imádáságunk, vagy más, az alkalmat segítő szolgálatunk pedig további közösségépítő, hitvalló cselekedet. A vasárnapi megterített asztal mellett csendben, tétlenül együtt ülni is nagyszerű dolog lehet, de még többet jelent, ha együtt részesedünk az ételből a beszélgetésből és a közösségből. 5. Az asztalra helyezett étel lehet, hogy nem mindig éppen a kedvenc eledelünk, vagy nem a mi ízlésünk szerint van elkészítve, de a benne lévő kalória és a közösség miatt mégis nagyon fontos és hasznos. Lehet, hogy az istentisztelet egyik-másik eleme, énekek, igehirdetés nem Az emberek többségének a vasárnapi családi ebéd szent és sérthetetlen. Pedig lehet, hogy nem minden vasárnapi ebéd hagy mély, emlékezetes nyomokat bennünk, de ha gyakran kihagyjuk a testi táplálékot, és a családtagokkal való rendszeres találkozást, akkor megszegényítjük egymást. Az elmaradozásnak szomorú következményeit viszont tapasztalni fogjuk. Milyen haszna lehet annak, ha ott vagyunk rendszeresen gyülekezetünk vasárnapi istentiszteletén? 1. A vasárnapi pihenővel rohanó világunkban a munka és a felüdülés ritmusát adhatjuk meg életünknek, testünknek, családunknak. A vasárnap megszentelésével pedig egy-egy fárasztó hét után lelki feltöltekezésben, megerősödésben lehet részünk, mert az istentiszteletre nem az Úrnak, hanem nekünk van szükségünk. Tudnunk kell ünnepelni is, nemcsak dolgozni. 2. Ha a vasárnapi családi asztal mellől hiányzik valaki, akkor azonnal azt kérdezzük, hogy miért nem intézte úgy dolgait, hogy itt tudjon lenni. Ha túl sokszor mondvacsinált okok miatt nincs jelen, akkor megértjük, hogy nem is akar jelen lenni, nem vagyunk fontosak számára, pedig nekünk hiányzik! Vasárnapi istentiszteletünkön együtt kell, hogy legyenek a különböző generációk tagjai, valamint a gyülekezet különböző csoportjaihoz tartozóak is. Így valósulhat meg az egymást gazdagító különbözőségek életünket megtermékenyítő nagyszerűsége. 3. Ha valahol kisebb-nagyobb tömeget látunk, kíváncsiak leszünk arra, hogy miért gyűlt ott össze annyi ember, és közelebb megyünk, kérdezősködünk. Valószínűleg el fogjuk mesélni azoknak, akikkel utána találkozunk, esetleg napokig foglalkoztatmindegyike lesz a legemlékezetesebb, hozzánk közel álló, bennünket megszólító, mégis a folyamatos lelki karbantartásunk, közösséggyakorlásunk miatt fontos a rendszeres részvételünk. 6. Nemcsak az fontos, ami közvetlenül a már megterített családi asztal mellett történik, hanem a közös étkezésre való készülésünk, és az utána következő időszak is. Fontos az istentiszteleteinkért imádkoznunk, és nyitott vágyakozó szívvel érkeznünk, és azon aktívan részt vennünk. A találkozáskor egymásnak örülve köszönteni egymást, utána megszólítani a másikat, örömeinket gondjainkat megosztani egymással. Számon tartani egymást, az észrevett hiányzókat felhívni, esetleg meg is látogatni. 7. Vasárnapi istentiszteletünk áldása attól is függ, hogy mi hogyan, milyen módon készülünk fel rá. Aki részese az ebéd elkészítésének, az asztal megterítésének, a beszélgetéseknek, az mindig talál a maga számára valami áldásos, emlékezetes részletet, és már vágyakozik a következő találkozásra. Püski Lajos lelkipásztor Találkozzunk a házamban! Vasárnap, ebéd előtt. Aláírás: Isten 10 11

7 szempontjaink NYELV, IRODALOM, MENTALITÁS Mit akarsz Isten házában? Buzdítás Sören Kierkegaard Építő keresztény beszédei (1848) alapján Tekintsetek az égi madarakra, a mező liliomaira! Aggodalmaskodás nélkül élnek: egyszerű, boldog és teljes függőségben Istentől. Ennek ellentéte a pogányok élete: ők aggodalmaskodnak a holnap felől. Jézus a világias lelkülettől óvja a keresztényt. Ám a madár és a liliom sem keresztény, sosem lesz azzá. A példa így intés is: a kereszténynek nem adottsága az Istentől való függősége. Bejuthat ebbe a teljes függésbe: szabad döntése árán. Jézus tehát döntésre szólít fel: Ne aggodalmaskodjatok (Mt 6, 31), ehelyett Keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát (Mt 6, 33)! Az Úr házában Isten igazsága egészen közel van hozzád. Őszintén állsz-e Isten előtt? Micsoda félelmetes súlya van ennek a kérdésnek! Az őszinte válasz felelősséget követel meg, mert Isten egészen közelről látja az embert: közelebbről és áthatóbban, mint ahogyan az ember látja saját magát. Ezért komoly döntés, hogy Istennek milyen fogadással kötelezi el magát az ember, amikor az Úr házába megy. Szent érzések vannak a szívedben, de anélkül, hogy az életed valóságosan megfelelne azoknak az érzéseknek? A fellengzős őszinteség Isten színe előtt fölösleges. Talán támogatásért mégy az Úr házába, segítséget kérni Istentől? Megfontoltad-e, mit kérsz valójában? Azt kéred-e, hogy segítsen eltávoztatnod világi kívánságaidat? Vagy a neked alkalmas megoldást várod el tőle, mert továbbra is csak saját emberi gondjaiddal foglalkozol? Aki Istentől kér, kérésével elkötelezi magát, hogy a segítséget úgy fogadja el, ahogyan azt őtőle kapja. Mert az Úr házában az ember olyan vigasztalást kap, amely közvetlenül nem enyhíti a szegénységet, nem gyógyítja a betegséget, nem szünteti meg a köznapi kellemetlenségeket. Elszántad magad, hogy aggodalmaidat és emberi okoskodásaidat legyőzd, s elfogadd azt a segítséget, amit Isten ad: az ő igazságát? Mert meglehet, hogy az Úr házában sokkal többet tud meg az ember, mint amennyit a serény iparkodás alkalmi pihenőjében megtudni kívánt, amikor a nyugalom napján szent érzésekkel a szívében, földi szenvedéseivel elfoglaltan, menedékre vágyva elment az Isten házába. Melléfog, aki a háborgó világ iszonyata elől a nyugodt szemlélődés békés biztonságába akar menekülni, amikor az Úr házába megy. Te, aki bízol önmagadban, az értelem- mel kiszámítható dolgokban, a közvetlenül megismerhető tényekben, valóban őszintén akarod-e, hogy az Úr házában alaposan megértsed, mi az önmegtagadás? Megértsd kibúvó, szépítgetés, részrehajlás nélkül. Mert az Úr házában nem elsőként a te földi nyomorúságaidról van szó, holott te ezek mérséklését várod aggodalmaid szerint Istentől. Az Úr házában másról szól a beszéd. Az égbekiáltó igazságtalanságot idézik emlékezetünkbe, hogy a bűnös ember szembeszállt Istennel, keresztre feszítette őt. Az Úr házában a beszéd Krisztusnak a keresztfán történt egyetlenegy áldozatát idézi fel. Az ember igazságtalanságáról szól ez a beszéd; s bűnnel terheli meg a lelkiismeretedet, pedig te azt vártad, hogy a hétköznapi kellemetlenségeid után a nyugalom napján a vigasz melengető szavait fogod hallani. Ám fölkínálnak ott neked egy másik vigaszt. A legáldottabb vigasztalást, ami nem emberi léptékű gondolat, nem a modern kegyesség vallásos élménye, nem fér bele az ember kiszámítható életviszonylataiba. Fölajánlják neked Isten szeretetét és az ő kegyelmét a Jézus Krisztusban. Az Úr házában azt hirdeti a beszéd, hogy Jézus küldetése és feltámadása által valósággá vált az ember és az Isten közössége. Ez Isten igazságossága az emberhez. Isten igéjét hirdetik meg neked, s ez döntés elé állít: ha hiszel a Szentlélek újjáteremtő, kibékítő és megszentelő erejében, akkor kiléphetsz önmagadból, önelégültséged szövevényből. Ha a Szentlélek újjáteremtő munkája révén az ember többé már nem a magáé, hanem az Istené, így szól örömmel az Úr házába jövet: jobb egy nap a te tornácaidban, hogysem ezer másutt (Zsolt 84, 11). Oláh Szabolcs, irodalmár 12 13

8 műhely A KÁLVIN TEREM története A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 1972-ben költözött át mai helyére a Péterfia utcai épületből. Az új épületben szintenként két-két zsibongót alakítottak ki, de a helyszűke miatt ezek egymás után beépítésre kerültek, hiszen sok feladatra nem is gondoltak az építők. A földszinti, addig használaton kívüli, mintegy 120 m2-es zsibongóban ben került kialakításra a reggeli áhítatok helyszínéül szolgáló terem, a Gyülekezeti terem. A Gyülekezeti terem gondolata és kialakítása Dr. Gaál Botond frissen megválasztott igazgató és Dr. Rózsai Tivadar vallástanár érdeme volt. A terem berendezését gyülekezeti adományok segítették. Az 1990-es évek közepére szinte elviselhetetlenné vált a zsúfoltság az épületben. Az iskola iránt megnövekedett érdeklődés, a szintén az épületben elhelyezett Leányinternátus létszámának állandó növekedése, és a hat évfolyamos oktatás tervezett indítása minden lehetséges hely osztályteremmé alakítását követelte. Ezért kerültek át a reggeli áhítatok 1995-ben az Oratóriumba, és a terem leválasztásával tanítani kényszerültünk a Gyülekezeti teremben is. Erre a feladatra a terem nem volt igazán alkalmas, visszhangos, zajos, télen hideg volt. A Gimnázium Leányinternátusa megépítésekor, 1998-ban újra gondoltuk a terem funkcióját, az egyik felében raktárt alakítottunk ki, a másikban pedig a diákság kívánságára egy büfét létesítettünk. Ez a fajta hasznosítás mintegy 10 éven keresztül megmaradt, bár mind többször megfogalmazódott az igény, különösen Horsai Ede vallástanár részéről, hogy a Gimnáziumban kialakított Gyülekezeti teremnek nagy lelki és pedagógiai haszna lenne. A visszaköltözést egyrészt anyagi okok, az állandó pénzhiány akadályozták, másrészt a megszigorodott feltételek miatt az épület egyetlen helyisége sem volt alkalmas új büfé kialakítására. Végül 2008 tavaszán biztosítottá vált a fedezet: a 2006-ban jogellenesen visszatartott állami kiegészítő támogatás korrekciója olyan nagyobb egyszeri összeg volt, amiből több beruházást, beleértve a gyülekezeti terem visszaállítását is tervbe vehettünk. A mind kisebb érdeklődés mellett működő büfét automata gépekkel váltottuk ki, a raktárt áttelepítettük, illetve kiselejteztük. A legnehezebb feladat a terem funkciójának meghatározása, a tervezés folyamata volt. A Nevelőtestület vélemény egységes volt abban, hogy a terem igényes kialakítású, több funkcióra is alkalmas legyen, s a legmodernebb technika kerüljön beépítésre. A tervezést Kiss Imre építészmérnök, Kossuth utcai presbiter vállalta, aki többször is konzultált tanárainkkal, s végül egészen egyedi tervet alkotott. Az ősi magyar református templomépítés jellegzetességeit (kazettás mennyezet, karzat, színek, motívumok...) a legmodernebb technikai eszközökkel és anyaghasználattal ötvözte. A teljes beruházás összköltsége 13,6 millió forint volt. Ebből az iskolai költségvetés 6,6 millió forintot, az Alapítvány a Refiért 7 millió forintot fedezett. A mintegy 100 főt befogadó teremben sikerült megvalósítani a különböző funkciók összhangját ( áhítatok tartása, konferenciák rendezése, diákszínház működtetése, filmvetítés, kóruspróba ). Természetes tartozéka a teremnek az internetkapcsolat, az automatikus függöny és vászon mozgatás, a fényeffektusok sokfélesége, de mégis a meghittsége, harmóniája teszi a legnagyobb hatást a belépőre. A terem elnevezése sem volt egyszerű, sokféle javaslat és terv is elhangzott ( Aula, Auditórium ). Végül a Kálvin év adta az ötletet a névadáshoz, s külön öröm volt a számunkra, hogy május 23-án, a magyar református összefogás debreceni ünnepi alkalmát követő napon vehettük hivatalosan is használatba ezt a gyöngyszemet. Kívánom, hogy hosszú időn keresztül szolgálhassa diákjaink, tanáraink és a tágabb közösség lelki növekedését, adjon helyet minél több értékes és emlékezetes rendezvénynek. Debrecen, október 20. Győri József igazgató Fotó: Kőszeginé Pótor Erika 14 15

9 ember-közelben A zártság veszteglés, a nyitottság éledés Emlékek, állomások, távlatok, vállalások, mesterek, utazások Vad Zsigmond esperest kérdeztük. Nagykőrösi származású vagy, miben határozza meg ez az identitásodat? Szüleim, családom, gyökereim valóban Nagykőrösre nyúlnak vissza. Tizennégy éves koromban elkerültem otthonról, és most már csak a szüleim, és a rokonságom sírja van a nagykőrösi temetőben. A tőlük kapott gazdag örökség azonban mindig ott van bennem, és meghatározza azt a pályát, amelyikre kerültem, azt az életutat, amelyen járok. A Debreceni Kollégium falai között folytattad az életedet. Mit jelentett számodra Nagykőrösről Debrecenbe kerülni? Nagykőrös nagy alföldi mezőváros, ahol gyakorlatilag mindenki mindenkit ismer. A A beszélgetést rövidítve közöljük. A teljes interjú elolvasható a oldalon. Fotó: Kőszeginé Pótor Erika szüleimet foglalkozásuk révén édesapám kereskedő volt, édesanyám is a boltban dolgozott szinte mindenki ismerte, és a sokszor igen rosszhírű fiúkat is jól ismerték a városban. Mert bár nagyon jó tanuló voltam az általános iskolában, s ezt nem dicsekvésképp mondom, mégis mindig keringtek rólam negatív hírek is, hogy már megint olyanba keveredtem, amitől a szüleim és mindenki más is óvott. Így, amikor a Teológiára mentem tanulni, elcsodálkoztak a nagykőrösiek: végtelen rossz gyerek volt, és mi lett belőle! Nagykőrösről Debrecenbe kerülve legelőször azzal szembesültem, hogy itt más tájszólással beszélnek az emberek, mint Nagykőrösön. Mi ő -vel beszéltünk. Nagyon érdekes az, hogy amikor eljöttem otthonról, igen hamar leszoktam az őzésről. Nem azért, mert ezt akartam, ez nem volt bennem tudatos. A Kollégium váltotta ki ezt a hatást bennem. Amikor időközönként hazamentem látogatóba a szüleimhez, a keresztmamámhoz, akkor teljesen természetes volt az, hogy zsigerből átálltam a hazai tájszólásra. A debreceni Kollégiumban, főleg a kezdeti időben egy kicsit magányosnak éreztem magam, elkerülve egy olyan közegből, ahol mindenkit ismertem és mindenki ismert. Távol kerültem, mert azért az a százhetven kilométer nagy távolság, főleg ha belegondolunk, hogy abban az időben, egy félévben egyszer lehetett haza menni, s az első félévben én is csak karácsonykor mentem haza. Bizony, nagy volt bennem a honvágy, de soha nem bántam meg, hogy a szüleim a Debreceni Református Kollégiumba adtak. A történet ott kezdődött, hogy jó néhányszor Hajdúszoboszlón nyaraltam a szüleimmel, és egy ilyen alkalommal olyan hat-hét éves lehettem a szüleim áthoztak Debrecenbe, hogy megmutassák a Kollégiumot. Ők mondták el én nem is emlékeztem már rá, hogy akkor azt mondtam nekik, én itt szeretnék tanulni!, és ők ezt a kívánságomat halálosan komolyan vették. Ezért lettem debreceni diák, és debreceninek is érzem magam. A teológián nagyon jó tanáraid voltak. Kit tekintettél úgy igazán mesterednek? Az első arcok, amelyek megjelennek előttem: Czeglédy Sándor, Varga Zsigmond, Makkai Sándor, Kocsis Elemér. A sorrend sem véletlen, hiszen Czeglédy Sándornak a szeminaristája voltam két és fél éven keresztül. Czeglédy Sándortól megtanultam egy nagyon fontos dolgot: nem szégyen az, ha valaki átvesz gondolatokat, kifejezéseket akár szószerint is olyanoktól, akik előtte jártak, akiket tisztel, és akikre felnéz. Kit tartasz példaképednek? Két embert említenék, akik nagyon közel álltak hozzám, bár nem sok időt tölthettem velük. Az egyik a principálisom volt Balmazújvároson, tőle vettem át a gyülekezetet, Tussay János, aki nagyon sokat szenvedett az elmúlt rendszer alatt. Teológiai professzornak kellett volna lennie, úgy is indult a pályája, ószövetségesként. Nagyon egyszerűen, közvetlenül tudott prédikálni, szakmailag is igen felkészült volt. A másik ember Hamar István, szolnoki lelkipásztor, akinek széleskörű tudása mellett a lelkületét és hozzáállását lenne jó átvenni. Nem Szolnokról ismerem, hanem Nagykőrösről. Konfirmandusa voltam, amikor Nagykőrösön volt beosztott lelkész, abban az időben, amikor Hegedűs Lóránt is Nagykőrösre került beosztott lelkészként. Nagyon szép emlékeim vannak róluk. Hamar István úgy értette meg az Ige mélységét, és azt úgy tudta átadni, ahogyan arra nagyon kevesen képesek. Ez érződött a szolgálataiban, egész egyéniségében. Milyen voltál pályakezdő lelkészként? Mit szerettél volna változtatni a kapott örökségen? Az as években az egyház és az akkor uralmon lévő társadalmi rend között nagyon sok összefonódás volt. Számomra egyértelmű volt az, hogy nem ez az út az, amelyen az egyháznak járnia kell. Akkor ezt az utat a szolgálat teológiájá -nak nevezték, amely tulajdonképpen s ezt mindenféle ítélkezés nélkül mondom, sok esetben a kiszolgálás teológiája volt. Természetesen ez nem mindenkire volt igaz, mert azokban az időkben is voltak olyan emberek, akik a lehetőségeik szerint a legtöbbet tették az egyházért. De nem úgy, hogy lázadtak, azaz mindent feldöntöttek, nem is úgy, hogy megtalálták mindig a kiskaput, hanem azt az utat keresték, amelyen tovább lehetett haladni, meg lehetett őrizni az értékeket, óvni a nyájat, továbbadni az üzenetet. Ez a hozzáállás volt szimpatikus számomra. Nagyon kevesen tudták ezt jól csinálni. Egy olyan közegyházi közösségben szeretnék élni és szolgálni, amelyben egyre inkább a gyülekezetek kerülnek a központi helyre. Ki hogyan tette, hogyan szolgált? ennek megítélése Istenre tartozik, nem rám. Balmazújvároson kezdted a szolgálatodat. Milyen új kihívást jelentett számodra a nagytemplomi meghívás? Nem akartunk eljönni Balmazújvárosról. Tíz évig a feleségemmel együtt szolgáltunk ott, és felépítettük az új gyülekezeti házat és parókiát, másfél éve költöztünk be, nem is volt teljesen kész, amikor jött a hívás Debrecenből a Nagytemplomtól, hogy jöjjünk. Egyetlen indokot tudok mondani arra, hogy miért jöttünk mégis Debrecenbe. Általában nem volt jó vélemény a Nagytemplomi gyülekezet életéről. Bennem is sok kritika fogalmazódott meg az akkori állapotokról, a sok személyes jó kapcsolat ellenére is. Ennek a véleményemnek hangot is adtam. Amikor hívtak a gyülekezetbe, akkor azzal kellett szembesülnöm, hogy most csak a szám jár, csak kritizálni tudok, vagy pedig igent mondok, és megpróbálom másként végezni a szolgálatot. Nem bántam meg, hogy igent mondtam, és a Nagytemplomi gyülekezet lelkipásztora lettem. Emberileg: jó lett volna néhány évvel később, érettebben idekerülni, de a hívás akkor jött. Nem lehet, hogy az a néhány év pont csak így telhetett el, ahhoz hogy ma itt tarts? Igen, az ember másképpen képzeli az életét. Ember tervez, Isten végez. A feleségemmel úgy terveztünk: jó volna egy kis faluban elkezdeni a szolgálatunkat, hogy ott gyarapítsuk ismeretünket, tapasztalatainkat, készüljünk a szolgáltra. Ez nem adatott meg. Melyek azok a munkaterületek, amelyeket szívesen felvállalsz, s melyek azok, amelyekhez mindig erőt kell merítened, és újra meg újra nehezen szánod rá magad? Nagyon szeretek Igét hirdetni, a szolgálatra készülni. Nyomaszt, ha nincs elég időm ar

10 ra, hogy felkészüljek egy-egy szolgálatra, és úgy gondolom ezt a kollegáknak nem kell különösképpen magyaráznom. Nagyon szeretek foglalkozni az Igével, és ehhez sok idő kell. Nemcsak ahhoz kell idő, hogy az ember utána olvasson, utána nézzen különböző kommentárokban, hanem ahhoz is, hogy az ember forgassa magában azt az Igét. Idő és csend, nyugalom és békesség szükséges hozzá. A másik, amit nagyon szeretek: az emberekkel való foglalkozás. Szeretek látogatni. Balmazújvároson rendszeresen látogattam a gyülekezeti tagokat. Debrecenben is volt erre lehetőségem, éltem is vele. Jelenleg, sajnos, erre a kettőre kevesebb időm van: a látogatásra és a készülésre. Sokféle egyházstruktúrát láttál, szerteágazóak a tapasztalataid. Az egyház jövője szempontjából fontos az a kérdés, hogy milyen formában tudja vállalni az egyház azt a beszédmódot, életvitelt, hagyományrendszert, amely gyökeresen különbözik minden mástól ezen a világon? Van- e erre az égető kérdésre nézve belső koreográfiád? kézfogás TESTVÉRGYÜLEKEZETEK A jelenlegi egyházi struktúra, vagyis a gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati felépítés - szerkezet átgondolásra szorul. Ugyanis amíg a gyülekezetektől valami eljut a zsinathoz, addig hosszú idő telik el. Azt sem tudom elfogadni, hogy a zsinat a legfelsőbb szint, mert valójában a legfelső szint: a gyülekezet. Természetesen, ami jó ebben a struktúrában, azt meg kellene őrizni, mert én nem szeretnék egy kongregacionalista egyházban élni, amelyben mindenki úr a saját portáján. Egy olyan közegyházi közösségben szeretnék élni és szolgálni, amelyben egyre inkább a gyülekezetek kerülnek a központi helyre. Egy valamit azonban egyre világosabban és mélyebben értek és látok: azt, hogy feltétel nélkül legyek nyitott arra a világra, amelyben élek. S ez egyre inkább belém rögzül, mert tapasztalom, hogy ha bezárkózok, abban a pillanatban valamit elveszítek. A másik pedig az, hogy az egyház kapuit se zárjuk be, ne válasszuk szét, hogy ez itt a világi és az pedig ott az egyházi, azok a kívülállók, ezek pedig a bent lévők. Én arra törekszem, hogy ne csak prédikáljak, hanem őszintén mondjam el a véleményem, s ezzel teszek bizonyságot. Isten őrizzen attól, hogy kánaáni nyelven beszéljek, és nehezen tudom elviselni, ha ilyet hallok. Mert ezt a nyelvet nem értik azok, akik hallgatják. Azt szeretném, ha partneri viszonyban lennénk a körülöttünk lévő világgal. Az ember a saját gyerekein látja azt, hogy milyen különbség van a generációk gondolkozásmódja között: a nagy fiam már a húszas éveinek derekán tart, a kis fiam, pedig még csak tinédzser. Érzékelem, hogy milyen óriási változás történt az alatt a tizenegynéhány év alatt, ami köztük a korkülönbség. Megdöbbentő. Arra van szükségük az embereknek, hogy érezzék, szeretjük őket. Erre, nem másra. Na, az nem elég, hogy állandóan a szeretetről beszélünk, mert akkor azt mondják rólunk, hogy ezek mindig a szeretetről papolnak, de ez nem segít rajtunk. Ha azonban érzik a szavainkból, a mozdulatainkból, és tapasztalják, mert sugárzik a lényünkből, hogy valóban szeretjük őket, akkor hitelesen élünk. Tóth-Mihala Veronika testvérünk van tőlünk messzi vidékeken, akik lelkiekben mégis közeliek. Régi álmom vált valóra, amikor egyházmegyénkben arra kaptak felhívást a gyülekezetek, hogy keressenek testvérgyülekezetet a közösség határain belül is. Fontos, hogy még közelebbről is megismerjük egymást, hogy rádöbbenjünk, sokszor mekkora különbségek vannak egy városi gyülekezet, és a tőle fél órai autóútra levő vidéki, falusi gyülekezet élete között. Észre kell vennünk, hogy közelünkben is vannak olyanok, akikért imádkozhatunk, akikre figyelhetünk, akik felé bizonyságot tehetünk, akiket erősíthetünk, akikkel együtt örülhetünk, akiket lehetőségeink szerinti eszközökkel támogathatunk, vagy éppen segítségüket kérhetjük. A kistemplomi és kokadi gyülekezetek ennek az egymásra találásnak és egymás megismerésének ajándékát kezdték ízlelgetni a közelmúltban. Találkozásaink, közös alkalmaink arra indítottak, hogy testvérkapcsolatunkban még inkább megkeressük a közös köteléket, Krisztus igéjét és azt, hogyan tudnánk együtt is Neki engedelmeskedve betölteni igéjét: Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. E közös teherhordozásra bátorítjuk egyházmegyénk valamennyi gyülekezetét. Építkező kapcsolat Kokadon a templom felújításának céljából az egyházközség jótékonysági koncertet szervezett szeptember 27-én, a református templomban. Az igehirdetés szolgálatát Vad Zsigmond esperes úr végezte a Zsoltárok könyve 100. fejezete alapján. Igehirdetésének fő mondanivalója az örömmel végzett szolgálat fontossága volt. Papp Tibor a Kistemplomi Gyülekezet lelkipásztora szólt néhány mondatban a gyülekezetek közötti testvérkapcsolatról, amelynek alapján ez a koncert is szerveződött, majd Szakács György, a Kistemplomi Gyülekezet beosztott lelkésze, egyben az énekkar jelenlegi karvezetője felvezette a műsort, melynek célja a Krisztusról szóló bizonyságtétel volt. A műsort az énekkar által igényesen előadott, többszólamú darabok, Virginás István csellójátéka és Szakács György orgonajátéka tette még emelkedettebbé. Ünnepi alkalmunkat Menyhárt Dánielné polgármester asszony férjével együtt, illetve Guba Pál Tiborné iskolaigazgató is megtisztelte. Ezúton is megköszönjük minden szolgálattevőnek a közreműködést, minden vendégünknek az érdeklődést és természetesen a templom felújítására tett felajánlásokat is. Papp Tibor és Tóthné Szerencsi Erika lelkipásztorok Sok vendég tisztelt meg bennünket. Az igehirdetés szolgálatát Vad Zsigmond esperes úr végezte. Figyelemmel, áhítattal hallgatjuk az előadást. Szolgáljatok az Úrnak örömmel Zsolt 100, 2 A Debrecen-Kistemplomi és a Kokadi Gyülekezet kapcsolatáról Talán őrizője vagyok én a testvéremnek? Ezt kérdezte az ősidőkben egy nem túl szimpatikus férfiú (Káin). Azóta is alapkérdés ez, s mi tudjuk a választ: IGEN! Igen, őrizői vagyunk egymásnak, testvér a testvérnek, gyülekezet a gyülekezetnek. Az igenünket tettekben kell átélni, igazivá tenni. Az alábbiakban a Debrecen-Kistemplomi és a Kokadi Gyülekezet vall arról, hogyan lett valósággá számukra a testvérőrzés. Egymás terhét hordozva Testvérgyülekezeti kapcsolatot létesíteni azt jelenti: olyan kötődést vállalni, ami nem földi értelemben vett genetikai örökség, de mégis egy vérségi kötelék szerinti összetartozás. Krisztus vére megtisztít mindnyájunkat, bárhol is éljünk, bárhol is szolgáljuk Őt, ha hittel elfogadjuk mindazt, amit Ő értünk tett, és ránk bízott. Református egyházunkban a rends zer v áltás utáni időben s z ámt alan testvérgyülekezeti kapcsolat létesült az anyaországi és az azon túl élő gyülekezetek közt. Számos közösség valódi testvéri kapcsolatokra lelt, amiben megismerhették egymás életét, sorsát, szolgálatát, küzdelmeit, örömeit, kudarcait, céljait. Egymás hite által épültünk, amikor akár sok száz kilométert utazva kölcsönös látogatásokon, találkozókon keresztül rájöttünk, hogy sok A megvendégelés előkészületei Szakács György játszik a gyülekezet régi, de igen értékes mesterharmóniumán. A kistemplomi egyházközség énekkara énekel. Virginás István csellón, Szakács György orgonán játszik

11 kézfogás KÜLKAPCSOLATOK A Debreceni Református Egyházmegye delegációjának látogatása az Amerikai Magyar Református Egyház Keleti Egyházmegyéjében augusztus A két egyházmegye már korábban kialakult testvérkapcsolatának idei eseményeként látogatott a debreceni küldöttség Amerikába. A delegáció tagjai: Vad Zsigmond esperes, Bukáné Zakar Zsuzsanna, Karcza Sándor, Széles Csongor lelkipásztorok és Dr. Bohátka Sándor presbiter. Amerikai oldalról Dr. Kocsis Attila esperes (Perth Amboy, New Jersey) volt a meghívónk és fő vendéglátónk. Az amerikai magyar reformátusoknak történelmi okokból és az egyesülést megnehezítő jogi-gazdasági viszonyok miatt 2 nagy szervezete van: a Krisztus Egyesült Egyháza és a Független Amerikai Magyar Református Egyház. Ez utóbbinak 3 egyházmegyéjében 32 gyülekezet él, amelyből a minket fogadó keletiek területén 14 található. Küldöttségünk központi programja a pennsylvaniai Ligonierban szombat-vasárnap megtartott presbiteri és a hétfőnkedden azt követő lelkészi konferencia volt. Ezeken a szervezetek beszámolói és a választások mellett értékes előadások hangoztak el többek között Kálvin magyarországi, erdélyi hatásáról.. Mindkét konferencián hangsúlyozták az egye- A laikus vezetőknek (presbitereknek, diakónusoknak, a kiscsoportos foglalkozások önkéntes vezetőinek) kiemelt szerepük és jelentőségük van a gyülekezetben; ahhoz, hogy a presbiterek felelősséget érezzenek és viseljenek, szükséges a döntés előkészítésébe is bevonni őket. temes papság, valamint a lelkészek és presbiterek alkotó, testvéri együttműködésének fontosságát. Mindkét konferencia alkalmával úrvacsorás istentiszteleten vettünk részt. Egyházmegyénk életéről esperesünk tartott előadást. A konferenciáknak a ligonieri Bethlen Otthon konferenciaterme és kápolnája adott helyet. Innen alkalmunk nyílott röviden meglátogatni a magyar közösségek által alapított néhány gyülekezetet Pittsburgh városában és a csatlakozó településeken. Pittsburgh és környékének gazdasági aktivitása idővel teljesen megváltozott. Ennek következtében a legtöbb magyar elköltözött. Itt a magyar gyülekezetek halódóak, vagy erős küzdelemben tartják még fenn magukat. Különösen megható volt tapasztalni a betegen is kitartóan dolgozó Komjáthy Ilona helytállását. Posta József nagytiszteletű úr kedves kíséretének köszönhettük az ottani élményeket. Időnk nagyobbik felét a New Yorktól délre fekvő, vele majdnem egybeépült városokban töltöttük, ki-ki egy-egy családnál elszállásolva. Ottani tartózkodásunk központja Perth Amboy volt. Jártunk New Brunswick Magyar Kulturális Központjában, ahol hűséggel őrzik a magyar kultúra hagyományait. Röviden megtekinthettük Princeton teológiai fakultását és félnapos kirándulást tettünk New Yorkba. Az utolsó vasárnap mindannyian két-két gyülekezetben szolgáltunk Perth Amboyban, New Brunswickban, Woodbridgeban, Carteretben és New Yorkban lelkészeink igehirdetéssel, én köszöntéssel és egyházmegyénk rövid ismertetésével. A programot vasárnap este egy kerti parti keretében vendéglátóinkkal elköltött vacsora zárta. A New Yorktól délre eső területre is jellemző a magyarok elköltözése miatt a magyar nyelv visszaszorulása, és a gyülekezetek létszámának csökkenése. Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy a néhány évtizede szinte tisztán magyarok lakta negyedekben már spanyol ajkú bevándorlók laknak (akik legtöbbje még angolul sem beszél). A hagyományosan erős magyar fellegvárnak számított Perth Amboy lakosainak manapság 65%-a latin-amerikai. Az anyaországi és amerikai kapcsolatokról 2 igény fogalmazódott meg: jó lenne az amerikai (főként a már ott született) lelkészeknek magyarországi továbbképzésen részt venniük; a magyarországi fiatal lelkészek a segédlelkészi évüket Amerikában is eltölthetnék enyhítve az ottani lelkészhiányt. A gyülekezet életében hasznosítható tanulságok, különös tekintettel a presbiterek feladataira: a gyülekezet vezetője a lelkész, de egyedül, segítők nélkül nem tud hatékony munkát végezni; a laikus vezetőknek (presbitereknek, diakónusoknak, a kiscsoportos foglalkozások önkéntes vezetőinek) kiemelt szerepük és jelentőségük van a gyülekezetben; ahhoz, hogy a presbiterek felelősséget érezzenek és viseljenek, szükséges a döntés előkészítésébe is bevonni őket; mind a lelkészek, mind a laikus vezetők továbbképzése állandó feladat; a gyülekezet tagjainak számon tartása, látogatása nélkülözhetetlen az élő gyülekezetben. Ebben a munkatársak szerepe közös, a lelkészé kiemelt. Megtisztelő volt élvezni vendéglátóink vendégszeretetét, kedvességét. Külön köszönet illeti szállásadó vendéglátóinkat (Nitsch Gábor és felesége; Tisza Ilona; Török István és felesége Cindy; Ötvös Zsolt; Tóth Csilla), különösen Kocsis Attilát és családját bensőségesen családias, hitet sugárzó, magyaros vendéglátásukért, szerénységükért. Bohátka Sándor presbiter 20 21

12 élő kövek Életem bizonyságtétele Dr. Varga Zsigmondné, sokunk Éva nénije, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség köztiszteletben álló presbitere. Az alábbiakban önvallomását olvashatjuk azokról a közösségekről, amelyek életútját meghatározták, egyéniségét formálták. Éva néni élete a több mint háromnegyed évszázad csodálatos példatára az Úr tetteinek, aki megmutatja: hogyan lehetnek gondviselő szeretetének eszközei családi, iskolai, munkahelyi, gyülekezeti közösségek. A parókia hatalmas, titokzatos kertjét, udvarát látom magam előtt, amikor első emlékeimet idézgetem. Egyedül játszottam, bátyám és nővérem már kamaszkorban. De a kertben, udvaron, konyhában dolgozó felnőttek jó barátaim, szeretnek engem. Kisiskolás korom nagy élményei a karácsonyi ünnepélyek, amelyeket apám rendezett a szegény gyerekeknek. Közülük kerültek ki a barátnőim. Tízévesen lettem gimnazista. Tudtam, hogy háború van, de számomra az a felnőttek furcsaságának látszott. 44-ben egy vagonban elindultunk Pestre. A front átvonulását egy budai pincében vártuk meg, közben jókat játszottunk a szintén lent lévő gyerekekkel. Feljövetel után ismét a régi iskola, a régi barátnők, mintha nem történt volna nagy baj. Aztán Pestre kerültem. A Baár-Madasba jártam, én voltam az aranyos copfos vidéki kislány, de kitaposott cipőben, ócska ruhában a pesti elit gyerekei közt nem éreztem jól magam, megkeseredett voltam. Csak nyaranként oldódott bennem ez a görcs Debrecenben élő nagynénémnél. Tizenhét éves voltam, amikor nyáron a Péterfia utcán egy fiatal tanár az általa összeállított bibliaolvasó kalauz sokszorosításán dolgozott. Néhány napig együtt dolgoztunk, aztán a hét végén megkért, legyek a felesége. Bár apám naponta ecsetelte döntésem felelőtlenségét, ben mégis házasságot kötöttünk. A Református Gimnáziumban kaptunk lakást. Egy év múlva megszületett az első fiam, huszonhárom évesen már három gyermek édesanyja voltam ben költöztünk a Református Kollégiumba. Férjem az Újszövetségi Tanszéken kívül több kollégiumi intézmény vezetését is ellátta. A Kollégium életünk részévé vált: a konyhában mindig ültek teológusok, hívtuk őket, együtt mentünk az áhítatokra, gyülekezeti közösségként éltünk. Közben a gyerekeink nőttek, növekedtek ben ki kellett költöznünk a Kollégiumból. Férjemet állásából felfüggesztették, majd kutató professzorrá minősítették át. Dolgozni kezdtem, mivel a gyerekek még otthon voltak, egyébként nem tudtunk volna megélni. Előbb képesítés nélkül tanítottam egy vidéki iskolában, majd az Agrártudományi Egyetemen kezdtem dolgozni. Édesapám betegsége, majd halála nagyon megrendített. Az jelentett segítséget, hogy közben fiaim házasságot kötöttek. Negyvennégy és ötvenkét éves korom közt megszületett a hét unokám. Ahogy nőttek, felsős korukban mindegyik nálunk ebédelt. Sokat beszélgettünk velük, jó volt, hogy jönnek, nekik is, nekünk is ben nyugdíjba mentem, hirtelen több lett a szabadidőm. Ebben az időszakban kezdtük hiányát érezni az igazi gyülekezetnek. Alig ismertünk valakit, amikor templomba mentünk. Így vetődött fel 1995-ben a Nyitott Ajtó Otthon létrehozásának gondolata. Ez olyan hely, ahol jó lenni, ahol szükségünk van egymásra, ahol fölfelé nézve eligazítást, magunk köré nézve testvéreket találunk. Ennek a közösségnek köszönhetem, hogy férjem halála után újra tudtam kezdeni az életemet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy - egész életemet ennek jegyében éltem. Tudom, hogy Ő ismer bennünket, személyre szóló feladatokat, a feladatok elvégzéséhez pedig társakat ad. Csak oda kell rá figyelni. Dr. Varga Zsigmondné presbiter Imádkozzunk közösen! Kérjetek, és adatik néktek Az egyházmegyénk terültén összesen 29 oktatási és szociális intézmény működik. Az ott végzendő szellemi, lelki, fizikai munka, és az intézmények működtetésének gondja nem lehet csupán az intézmények terhe, hiszen egyházmegyénk közösségének szeretete és tisztelete övezi munkájukat. Jézus Krisztus megadta az összefogás lehetőségét az imádság ajándéka által egyházának. Imádkozzunk hát közösen az egyházmegyénk területén szolgáló intézményekért, hogy legyenek kitartóak az evangéliumi bizonyságtételben, a testvéri szeretetben, türelmesek a lelkek gondozásában, és leleményesek a sáfárkodásban. A Debreceni Egyházmegye Elnöksége 22 23

13 gyülekezeti tükör A Debrecen-Mester utcai Gyülekezetben történt Debrecenben és környékén élő látássérültek a Debrecen-Mester utcai Református Gyülekezettel és annak énekkarával közösen hálaadó alkalmat tartottak szeptember 26-án, szombaton 11 órától a gyülekezeti teremben. Szakáll Zsombor, a gyülekezet presbitere és a misszió vezetője az 1Sámuel 7, 12 versével röviden köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy egy gyülekezet közösségi életét, színvonalát és értékét emeli, ha fogyatékosok is jelen vannak a gyülekezetben. Az énekkar éneke után Vincze András, a gyülekezet lelkipásztora igehirdetéssel szolgált a János 7,38 alapján. Az énekkar verssel, novellával és énekekkel szolgált. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult. Presbiteri délutánt tartottunk szeptember 27-én, vasárnap. Az aktuális ügyek megbeszélése és a közös, családi istentisztelet után a presbiterek együtt főztek az udvaron bográcsban, közben jobban megismerhettük egymás családtagjait. Jónás könyve alapján Az Úrtól jön a szabadulás címmel evangélizációs alkalmak voltak esténként a templomban szeptember 30-tól október 03-ig. A Szeretethíd programban gyülekezetünk is részt vett október 03-án, szombaton. Mintegy huszonöt fő szorgoskodott, hogy szebbé tegyük a templom környékét. Gyülekezetünk énekkara október 04-én ünnepelte egy éves születésnapját. Egynapos gyülekezeti kirándulás volt október 10-én Lillafüred, Diósgyőr és Miskolc vidékére. Megtekintettük a helyi nevezetességeket, így például az avasi református templomot és a Deszkatemplomot is. A Szeretetszolgálat szervezésében október 15-re közel ötven vödörnyi adománnyal tudtunk segíteni a kárpátaljai gimnáziumoknak. A gyülekezet egy csoportja október 21-én a temetőben megemlékezett azokról az elődökről közöttük Tóth Lajos templom építtető kályhásmesterről, akik sokat tettek a gyülekezetért. Vincze András Vakmissziós alkalom Szeretethíd Az énnekkar születésnapja Gyülekezeti kirándulás Fotó: Vincze András Éden zenekar Isten csodálatos ajándéka a zene! Úgy is mondhatnánk, Isten szeretete a zene ajándéka! A Nagytemplomi Gyülekezet életében valósággá lett ez a szeretet, hiszen a zenei élet felüdítő, élettel teli nálunk. Csodaként éljük meg Isten szeretetét a gyülekezetben, kaptunk dicsérő ajkakat, dicsérő hangszereket, dicsérő, talentumokkal megáldott tehetségeket, és dicsérő lehetőségeket. Megkaptuk a dicséret idejét és alkalmát. Kisebb-nagyobb szolgálatokban láthatták és hallhatták az elmúlt években a saját gyülekezetünk ifjúságából összeállt Ifjúsági Zenekart januárjában a zenekar névkeresztségen esett át, és az újjászületett ÉDEN előtt megnyílt a szolgálat útja. Kiterjedt, Istentől kapott missziói szolgá- latunkat nemcsak a Nagytemplomi Gyülekezeten belül végezzük. Évről évre nő azon gyülekezetek száma, amelyek meghívásának eleget teszünk. A es esztendőben koncertjeink száma majd elérte a negyvenet. Kisebb-nagyobb rendezvényeken, gyülekezeti alkalmakon, egyházmegyei, egyházkerületi, országos találkozókon teljesítettünk szolgálatot. Isten ígéreteire és csodáira támaszkodva nagy izgalommal és várakozással tekintünk a jövőbe. Elsődleges célunk továbbra is az, hogy eleget tegyünk Isten Igéjének, hogy Jézus Krisztus legyen számunkra minden mindenekben. Minden tekintetben Ő legyen az első! Őt dicsérjük énekeinkkel és egész életünkkel, a benne megtalált új életben járjunk, és erre hívogassunk másokat is. Terveink és céljaink csakis az Ő dicsőségét szolgálják. Amibe belevágtunk, s amit folytatunk csakis az Ő nevében merészeljük, hogy az evangélium üzenete, Jézus Krisztus személye ismertté váljon minél szélesebb körben! Krisztus Jézusban, a mi Urunkban: őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. (Efézus 3, 11-12) Széles Csongor Hálaadó istentisztelet Nagylétán De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. (Zsolt 73, 28) A fenti igével hívogatott bennünket örömteli hálaadó istentiszteletre a Mindenható Isten a nagylétai református templomba szeptember 13-án. A templomtető felújításáért adtunk hálát, amely munkával elkezdődött templomunk külső-belső rendbetétele. A teljes renoválás terveink szerint a templom építésének 200. évfordulójára, vagyis ra készül el. Megemlékeztünk a parókia építésének 80. évfordulójáról is, majd lelepleztük azt az emléktáblát, amelyet néhai Kiss Ferenc, egykori nagylétai lelkipásztor halálának 40. évfordulójára családja készíttetett. Istentiszteletünkön Nagytiszteletű Vad Zsigmond, egyházmegyénk esperese hirdette az Igét, énekekkel szolgált gyülekezetünk énekkara, valamint első ízben gyülekezetünk ifjúsága. Az ünnepség után az általános iskola sportcsarnokába vártunk szeretetvendégségre minden megjelent vendégünket és gyülekezeti tagunkat. Istennek legyen hála, hogy ismét egy jelentős lépést tehettünk előre gyülekezetünk fizikai és lelki építését illetően. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ebben a hatalmas munkában segítségünkre voltak. Istené legyen mindezért a dicsőség! Hadházi Tamás Fotó: Hadházi Tamás Fotó: Lovász Krisztián 24 25

14 gyülekezeti tükör A reformáció hónapja Ebesen Az október nálunk is a Szeretethíddal kezdődött. Mind a fiatalok, mind az idősebbek megmozdultak: templomkerti munkálatok, egymás és betegeink látogatása, illetve a történelem felé is építettünk hidat, amikor letisztogattuk, és friss virággal ékesítettük a kitelepítettek emlékművét. Immár tizenkét esztendeje, hogy október 5-e nálunk nagy és igazi ünnep, ugyanis október 5-én szenteltük fel templomunkat. Erről idén is hálaadó, örvendező istentiszteleten emlékeztünk meg. Számunkra üzenete volt annak, hogy a reformáció hónapjára esett az a nagyszabású akció, mellyel a kárpátaljai református diákokat segítette, támogatta egyházmegyénk és szeretetszolgálatunk. Mi, ebesi reformátusok tíz kék vödröt töltöttünk meg jó minőségű élelmiszerrel és további adományokat juttattunk el a szeretetszolgálathoz. Örömmel tettük! Október 17-re szerveztük meg azt a gyülekezeti napot, melyen mi is megemlékez tünk a Kálvin - év fordulóról. Derencsényi István főjegyző úr tartott előadást Kálvin életéről és munkásságáról, zsoltárénekléssel dicsértük Istent, és Dr. Püski Levente történész jóvoltából betekinthettünk a XX. századi református egyháztörténetbe és a kálvinizmus irányzataiba. Természetesen a terített asztal mellett jókat beszélgettünk, és szívünkben hazavihettük az áhítat és az egész nap üzenetét: ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! Amikor a hónap utolsó napján mi is részt vettünk a Nagytemplomban az ökumenikus istentiszteleten, éreztük, hogy a kérdés nekünk is szól: vannak-e boldog reformátusok, s ha igen, hol? Meggyőződéssel tudunk válaszolni e nehéz kérdésre: Ebesen egészen biztosan! Bukáné Zakar Zsuzsanna Isten jelöli ki a helyünket Lelkészváltás történt a Kismarjai Református Gyülekezetben 2009 szeptemberében Biztosan izgalmas dolog egy gyülekezet számára, amikor egy lelkipásztor elmegy közülük, és egy újat várnak. Hiszen meg kell válni valakitől, akiben megbíztak, akit szerettek, akit már megszoktak, és biztosan rengeteg a kérdés egy ismeretlen emberrel kapcsolatban. Nem tudom pontosan, milyen érzés lehet ez egy gyülekezetnek, de biztosan nem könnyű. Azt viszont már tudom, milyen új lelkipásztornak lenni. Ez sem könynyű. Három hónapja vagyok a Kismarjai Református Gyülekezet helyettes lelkipásztora. Ideérkezésem előtt a legnagyobb kérdés talán az volt számomra, hogy a helyemen fogom-e érezni magam és el tudom-e végezni azt a szolgálatot, amit az Úr rám bízott? Azonnal rövid és frappáns választ kaptam a kérdésemre: Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. (1Tim 1, 12). A mindenható Isten megbízhatónak tart annak ellenére, milyen jól ismer? Pál is így folytatja jóllehet előbb őt káromló voltam, mégis irgalmat nyertem. Fontos és nehéz feladat az, amit azokra bízott, akik követik Őt: hirdetni a Róla szóló örömhírt. És rám merte bízni a kismarjai gyülekezetet. Nem azért, mert annyira rászolgáltam a bizalomra, hanem mert Ő is itt van velünk, és Ő maga segít meg abban, hogy ne csak a szószékről, hanem egész életemmel bizonyságot tegyek az itt élőknek Jézus Krisztusról. Így vettem át a szolgálati helyemet, ezzel a bizalommal: nem önmagamban, hanem a mindenható Istenben reménykedem. Tamás Gergely Mit kívánsz, mit tegyek veled? Csodálatos dolog, hogy Istenünk gondoskodik rólunk. Az Ő kezébe tehetünk mindent, meghallgat bennünket, ha hozzá kiáltunk. Bármilyen lépésre is szánjuk el magunkat tanácskozzuk meg ezt először az Úr Jézussal. Egy ilyen mennyei megbeszélést követően jutott el a Debrecen- Csapókerti Református Egyházközség is arra a döntésre, hogy evangélizációs alkalmakat szervezzen. Az előkészületeket sok-sok imádság kísérte, az Úr nélküli lépéseken ugyanis nincs áldás. Minden lakásba el kell juttatni az örömteli meghívást. Ez nem kis feladat, hiszen a Csapókertben tizenhatezer ember él. De az Úr küldött mellénk segítő társakat. Az EMO (Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány) munkatársai október 17-től kezdődően váltották egymást gyülekezetünkben. Fáradhatatlanul rótták az utcákat és a csapókerti gyülekezet tagjaival karöltve sikerült személyesen kihordani és célunknak megfelelően többeknek kezébe adni a meghívókat. Nagyon fontos volt, hogy sokan harcoltak az ima erejével napról-napra a szórólapozókért, azért hogy elgördüljenek az akadályok előlük. Így is akadtak néhányan, akik visszautasították még a meghívó átvételét is. Az imák rendületlenül szóltak a november 5-8-ig tartó evangélizációs alkalmakért. Isten üzenetét Berkesi Gábor a Budapes-Pozsonyi úti Református Gyülekezet lelkipásztora hirdette. Hiszszük, hogy az alkalmak központi kérdése (Mit kívánsz, mit tegyek veled?) sokakat elgondolkoztatott. A kérdést Jézus teszi fel a vak Bartimeusnak (Márk 10, 46-52). Vajon mi mit válaszolnánk neki? Dóka Alíz Fotó: Az erős hit csodája Pocsajon A Debrecen-Csapókerti Református Gyülekezet részéről meghívás érkezett hozzánk szeptember 20-ra, amikor is az Evangéliumi Mária Mozgalom két tagja tartott beszámolót a nővériség szolgálatáról, Isten közöttük végzett csodáiról. A pocsaji gyülekezetből néhányan elmentünk erre az alkalomra. A bizonyságtétel egyik érdekes mozzanata az volt, amikor megtanultuk, hogyan kell margarint kérni Istentől. Vendégeket vártak, de elfogyott a margarin. Alázatos szívvel kértek a Jóatyától, még aznap este beállított egy család és hozott. Tiszteltes úr megjegyezte: - Ezt már megtanultuk, de azt szeretnénk megkérdezni, hogy hogyan lehet elektromos robogót kérni. A nővérek megkérdezték, hogy ki az, akiért imádkoznak? A jelenlevők megtudták, hogy az ott lévő Simon Antalnénak két porckorong sérve, gerinc cisztája, szívritmuszavara van és kétszer volt agyi infarktusa. Nehezen tud menni. Ekkor a gyülekezet a vendégekkel együtt a nővérek vezetésével imádkozott érte. Eltelt egy-két hét és a lelkipásztor a Re- formátus Cigánymisszión keresztül eljutott a Református Szeretetszolgálathoz. Ott közölték: várnak egy segélyszállítmányt, melyben valószínűleg lesz ilyen robogó. Október 20-án Angéla megkapta az elektromos robogót, az átadásnál ott volt a polgármester úr is. Visszakapta azt a szabadságot, amit mi természetesnek tartunk. Már el tud menni a boltba és a gyermekeivel az istentiszteletekre is. A gondnoknő szavai: - Nagy öröm számunkra is, egy csoda részesei lehetünk. Tiszteletes úr elmondta a helyzetet, imádkoztunk érte. Ötvenkilenc éves vagyok, de ilyen esettel nem találkoztam. Angéla a hentesnél boldogan mondta: - Aranka néni, egyedül jöttem! Már ott az átvételnél ügyesen kezelte a gépet. Kocsi Gyula Fotó: Nagy Georgina Fotók: Bukáné Zakar Zsuzsanna 27

15 ifjúság Gyerekek írták adventről és a szeretetről Csat haj nélkül, óralánc óra nélkül Mégis két boldog ember ölelte át egymást ezen a karácsonyon. Az advent a várakozás ideje, amikor szeretetben készülődünk az év talán legnagyobb ünnepére. Mert ez az az ünnep, amikor a családtagok összejönnek, beszélgetnek, szeretettel gondolnak Krisztus születésére. Ez az ünnep a legfontosabb. Sok törődést és készülődést igényel. Várjuk, hogy megajándékozzuk egymást, mivel ezzel örömet tudunk szerezni. Nagy Henrietta, 14 éves A családom és én úgy szoktuk ünnepelni az adventet, hogy a külvilágot kizárjuk. Pl.: leoltjuk a lámpát, kikapcsoljuk a rádiót stb. Mikor látom a kis lángot, mindig melegség tölt el, és megnyugszom. Mi így szoktuk ünnepelni az adventet. Fekete Adrienn, 12 éves A szeretet egy fogalom. Amelyet én nem tudok megfogalmazni. Majd mindenki rájön, mi is a szeretet. Nagy Mariann, 13 éves A szeretet olyan érzés, amelyet nem vehet el tőled senki. Ha nem éreznéd át a szeretet ízét, akkor nem lennél boldog a földön. Ha nem lenne szeretet a világon, nem lennének barátaid. Hogyha valaki iránt érzel szeretetet, az örökre benne marad a szívedben. A szeretet néha nagyon tud fájni, de néha nagyon is jól esik. Hajdú Ildikó, 13 éves Én azt szeretem, hogy a családommal vagyok. Ilyenkor nincs nagy rohanás. Lelassul az élet, és mindenki pihen, várjuk a Megváltó születését. A testvéreimmel sem veszekszem. A gyertya lángja melegséget áraszt, és ez a kis láng akár egy családot is összetarthat. Kovács Bence, 10 éves Én mindig várom a karácsonyt, mert olyan csodálatos a hangulat. Olyan szép a karácsonyfa ezen a napon! Jó illatok szállnak este, szaloncukor a fán. Vajon csak ezen a napon lehet ilyen jó? Orszáczky Anna, 9 éves Számomra a karácsony azt jelenti, hogy a család és a barátok összegyűlnek. Sokan azt hiszik, hogy a karácsony az ajándékok és az édességek ünnepe, de a karácsony Jézus születésének az ünnepe. Szerintem az is ajándék, ha szeretnek, és minden karácsony este összegyűlhetünk. Erdelics Patrik, 11 éves Készülünk az ünnepre Karácsony és ajándékozás összetartozó dolgok. A Karácsonyt ajándék nélkül el se tudnánk képzelni. Hozzá tartozik, akár csak az ünnepi étel, vagy a feldíszített fenyőfa. Eltűnődünk. Ajándék. Milyen is a jó ajándék? Egyáltalán képes vagyok valamit adni? Ki tudom találni, mire vágyik a másik? Egyáltalán tudom, hogy milyen titkos vágyai vannak azoknak, akiket ismerek, akik körülvesznek? Jó ajándékot nehéz találni. Ismerni kell hozzá a másikat. Ha fontos nekünk az ünnep, és az ünnepben a másik, egy kicsit mindig aggódva figyeljük az ajándékbontó arcát. Megkönnyebbülve sóhajtunk fel, ha örömöt, meglepetést látunk, kicsit csalódottak vagyunk, ha csalódottságot, vagy közönyt olvasunk le róla. Van, aki nem találgat. Úgysem tudom kitalálni, inkább megkérdezem egyenesen tőle. Meglepetés ugyan nincs, de garantált a siker. A karácsony a szeretet ünnepe. Ez az ünnep semmit sem ér, ha nem veszem komolyan a másikat, és akkor sem, ha engem nem vesznek komolyan. Kell, hogy érezzük, van valaki, aki annyira közel áll hozzánk, hogy érti érzésünket, vágyainkat, legbelső kívánságunkat. Ezért gondolkozunk annyit mi is, otthon és a kirakat előtt. Ezért vagyunk csalódottak, ha azt érezzük, nem sikerült igazán jó ajándékot adni. De ezért örülünk akkor, ha tudjuk, ajándékunk célba ért, s nem csupán kéztől kézig, hanem szívtől szívig jutott. Ismerős a történet a fiatal párról? Nem volt sok mindenük, és nem sok mindenre vágytak. A lánynak legbecsesebb kincse gyönyörű haja volt, dús és ra- gyogó. A fiúnak egy lánc nélküli zsebóra, egyetlen emlék édesapjától. Eljött a karácsony, s bár pénzük nemigen volt, mind a ketten tudták, mit adjanak a másiknak. Izgatottan várták a szentestét. Amikor találkoztak, a fiú döbbenten látta, hogy a lány levágatta gyönyörű haját. Zavartan adta át az ajándékát, egy meseszép hajcsatot. Az óráját adta zálogba érte. A lány következett. A kibontott kis csomagban egy óralánc lapult. Gyönyörű hajának árából vásárolta. Csat haj nélkül, óralánc óra nélkül Mégis két boldog ember ölelte át egymást ezen a karácsonyon. A világ talán két legboldogabb embere. Milyen hát a jó ajándék? Amiben benne vagyok én, és benne van a másik is, s mindaz a szeretet, ami a tárgyak nyelvén alig elmondható. Kustár Gábor, vallástanár 28 29

16 Persze nem könnyű erre a kérdésre felelni, hiszen sokféle részegyház szövetsége alkotja a református egyházat szerte a világon. Úgymint akik magukat reformátusnak, presbiteriánusnak vagy kongregacionalistának vallják. Másrészt számunkra nem a pápa vagy a tanítói hivatal mondja meg, mit kell higgyünk, nem is egy reformátor tekintélye mutat utat, mint a lutheránusoknál. Harmadrészt pedig a református egyházak soha nem önállóságuk jellemzőit akarták megfogalmazni, hanem csupán Jézus Krisztus egyháza akartak lenni. Szükséges tehát református hittudatunk megerősítése, amelyhez segítséget kínál e könyv, Isten igéjének fényében, református hitvallásaink szövegei által. Ehhez régi és új hitvallásokat értékel Európa és az egész világ különböző részeiből (pl.: skót, belga, holland és több svájci, német hitvallást, valamint koreai, afrikai és amerikai hitvallási szövegeket). Egy sor olyan témával foglalkozik, amelyek ezekben az egyházakban lényegesek voltak, vagy ma is azok: miért olyan fontos az Isten Igéjének egysége? Hogyan kapcsolódik egymáshoz az evangélium és a törvény? Mi a keresztyén etika lényege? Mi az, hogy egyház, és milyen tisztséablak Védőoltás?! Egy hitvita margójára Te beoltatod magad? Ha két ismerős találkozik mostanság, elég valószínű, hogy hamarosan felmerül a kérdés: oltani, vagy nem oltani. Záporoznak az érvek, mellette és ellene, barátoktól, médiából, a világháló ismert lapjairól vagy titkos zugaiból. A leggyakoribb hivatkozás ezekben a beszélgetésekben, hogy orvos ismerősöm azt mondta. A gond csak az, hogy ezután egyforma eséllyel érkezhetnek érvek az oltás ellen, és az oltás mellett is. A H1N1 elleni védőoltás kérdése mintegy állatorvosi lóként mutatja be a mai magyar társadalom mélyreható problémáit. Adva van egy új influenza-vírustörzs, talán egy kialakuló világjárvány is, egy olyan betegség, amelynek sok vélemény szerint az eddigieknél súlyosabb, akár halálos szövődményei is lehetnek. Ilyenkor, amikor gyerekeink, szüleink, barátaink, és saját magunk életéről van szó, joggal várhatnánk, hogy háttérbe szorulnak a politikai viták, és a társadalom minden szinten összefog, hogy megelőzze, és amennyire lehet, enyhítse a bajt. Ezzel szemben megdöbbenve olvassuk a felmérésekben, hogy szoros összefüggés van ma Magyarországon a pártszimpátia és az oltási hajlandóság között. Óriási a felelőssége a politikai elitnek és a médiának abban, hogy ez a helyzet kialakulhatott. Egyszerre groteszk és abszurd, hogy miközben emberek életéről van szó, a közbeszéd azt az egyébként valóban felháborító tényt vitatja, hogy ki húz hasznot az oltóanyag-bizniszből a részben vagy egészben sok évre titkosított (!) állami szerződések alapján. Nem könnyű világosan látnunk az új influenza kérdésében. Vannak, akik globális szintű manipulációról, az embertömegek kezelhetőségét szolgáló mesterséges félelemkeltésről, a nagy gyógyszergyártó cégek érdekeit szolgáló pánikkeltésről beszélnek. Mások ugyanakkor felhívják a figyelmet a valós veszélyre is. Jó olvasni olyan tiszta és világos beszédet, mint amilyen Velkey Tamásé, a budapesti Bethesda Kórház igazgatójáé (www.reformatus.hu) aki egyébként egyértelműen a védőoltás mellett foglal állást. A protestáns szellemi szabadság hagyománya bennünket arra ösztönöz és kötelez, hogy igyekezzünk minél szélesebb körben tájékozódni erről a kérdésről (is), és felelős döntést hozni, nem várva, hogy mások állam, politikus, média, egyház döntenek majd helyettünk. Ez azt is jelenti, hogy jogunk van hozzáférni minden olyan információhoz, amely ezt a döntést megalapozottá teheti, és jogunk van felemelni a hangunkat, ha ebben a szabadságban bárki korlátozni kíván bennünket. A református ember nem a kegyetlen és megváltoztathatatlan sorsban hisz. A gondviselő Istenbe vetett hitünk nem kizárja, hanem éppen motiválja, hogy igyekezzünk mindent megtenni a ránk bízottak és saját életünk védelme érdekében. Felelősen, a legjobb tudásunk szerint. Adventben arra figyel az egyház közössége, hogy Krisztusban Isten emberré lett. Mindez világos útmutatás: ami az emberi életet és az emberiességet szolgálja, egyben krisztusi is. Hitünk világossá teszi számunkra, hogy döntéseinket mindig az emberi élet tisztelete és szolgálata kell, hogy mozgassa. Abban a kérdésben is, hogy beadassuk-e a védőoltást. Itt is igaz: Isten emberré lett legyünk hát mi is emberek. Salánki Eberhard Busch: Református Egy felekezet arculata Kálvin kiadó, Eberhard Busch munkásságának fő területe: mit jelent a 16. századtól a 21. századig a református teológia élő öröksége, egyszerűen: mit jelent reformátusnak lenni? 1+1% Kedves Testvérek! A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról rendelkező nyilatkozatukkal támogathatjuk a Magyarországi Református Egyházat, és az egyház bármely közhasznú alapítványát. Ezzel a lehetőséggel élve rendelkezhetünk arról, hogy jövedelmünk 1+1 %-a egyházunk fenntartásához járuljon hozzá, és ezért köszönet illet minden támogatót. Az utóbbi időben azonban az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz benyújtott nyilatkozatokkal kapcsolatosan tömegesen tapasztaljuk, hogy az APEH a nyilatkozatokat olyan esetben is érvénytelennek nyilvánítja, amikor azok szabályszerűen kerültek benyújtásra. A fentiek következtében egyházunk, és a hozzá kötődő szervezetek évről-évre jelentős mértékű támogatástól esnek el. Erre tekintettel biztatjuk a kedves testvéreket, hogy amennyiben az APEH-től ilyen elutasító határozatot kapnak, szíveskedjenek megvizsgálni, hogy valóban hibás volt-e a nyilatkozatuk. Amennyiben úgy találják, hogy szabályszerűen nyúj- könyvajánló gek vannak benne? Valamint az egyház és a politika kapcsolatával foglalkozik. Ez utóbbi témáról, tehát az egyház és a politika kapcsolatáról szóló részt szeretném egy kicsit bővebben ismertetni. A mi reformátoraink álláspontja szerint, az állam feladata, hogy elviselhetővé tegye az emberi együttélést, megbízatását Istentől kapta, Isten szolgája az állam, hogy az emberek békében és igazságban élhessenek együtt. A felsőbbséget tisztelni kell, nem feltétlen a tisztségviselőit, hanem a tisztelet, vagy az engedelmesség a tisztségnek jár. Mindebből következik a kálvini felfogás, hogy ameddig az állam valóban Isten szolgája, tehát feladatát teljesíti, addig jár a tisztelet és az engedelmesség, értelmezve tulajdonképpen a Róma 13 üzenetét. Kálvin véleménye szerint ez azonban kizárja, hogy az egyház maga formáljon jogot a jogtalanság elleni erőszakos fellépésre. De az erőszakról való lemondás, nem beletörődés. Az egyháznak igenis van közéleti felelősége, ha úgy tetszik, igenis politizálhat. E tiszt betöltéséhez is feltétlenül szükséges, hogy tudjuk mit is jelent reformátusnak lenni, amihez e könyv fontos segítség lehet. Hadházi Tamás tották be a nyilatkozatot, éljenek fellebbezési jogukkal. Biztatjuk továbbá a gyülekezeteket, hogy szervezzék meg azt, hogy a megfelelő szaktudással rendelkező gyülekezeti tagok segítsenek az elutasító határozatok megvizsgálásában, és az alaptalan határozatok elleni fellebbezés előterjesztésében az érintett gyülekezeti tagoknak, és az egyházunk és szervezetei részére rendelkező egyéb ismerősöknek is. Amennyiben gyülekezetükben nincs olyan szaktudással bíró tag, aki ezt a szolgálatot vállalni tudná, úgy iránymutatás végett nyugodtan forduljanak a kedves testvérek újságunk szerkesztőségéhez

17 A Református Könyvesbolt ajánlja karácsonyra Kálvin emlékérme Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank ezüst emlékérmét bocsátott ki. Az érme hátoldalán Csikai Márta szobrászművész Kálvinnak Hals Holbein festménye alapján rajzolt portréját és jelmondatát Soli Deo Gloria ábrázolta. Az előlapon Krisztus-monogram látható. Az érme ára díszdoboz zal együtt: Forint. Hans-Joachim Eckstein Hit kapcsolat Isten emberi valóságáról Fordította: Szabó Csaba Kálvin Kiadó; 950 Ft Hogyan tarthatunk ki amellett a hitünk mellett, hogy Isten személyes létező és mindenható, ha szeretetéből olyan keveset látunk a világ életében, de a saját magunkéban is? Lehet-e valóban mindenható egy szerető Isten, aki elnézi a világban tapasztalható mérhetetlen szenvedést, vagy pedig az életellenes és emberellenes erőkkel szemben ő maga is tehetetlen? ( ) Ami alapvetően más lett azzal, hogy Isten ( ) kijelentette magát, az az a bizonyosság, hogy ő Krisztusban személyesen jelen van szenvedéseinkben. ( ) Az Újszövetség a»teodicea«kérdésére nem racionális, hanem ( ) személyes választ ad. (Részlet a műből) Legyen szó akár Isten»emberi valóságáról«, akár az Isten elrejtettsége miatti szenvedésről, akár Krisztus jelenlétéről személyes életünkben vagy Isten»Lélekjelenlétéről«az emberi kapcsolatokban és a közösségek életében, a hit maga mindig életigenlő és felszabadító kapcsolatként jelenik meg. (Részlet az Előszóból) Dr. Hans-Joachim Eckstein (Köln, 1950) a Tübingeni Egyetem újszövetséges professzora. Számos evangéliumi írás népszerű szerzője. Új könyvünket ajánlom a hit alapvető kérdései iránt érdeklődőknek és a hit alapjainak elmélyítését keresőknek, egyetemistáknak, értelmiségi olvasóknak, egyéni olvasásra és beszélgetésekre bibliaórákon, presbiteri képzésben. Peter Spangenberg Kiscsacsi útja a jászolig A karácsonyi történet Fordította: Zámbóné Tóth Emese Kálvin Kiadó; 1700 Ft Kiscsacsi Betlehem felé tartva meglátja a nagy, fénylő csillagot az égen, s a nyomába ered. Útját homokvihar és forróság nehezíti, harcol egy kígyóval és farkasokkal, végül pedig az isteni gyermek megmentője lesz. Ez a kalandos történet, melyet a szerző a kiscsacsi nézőpontjából mesél el, a karácsony csodáját és titkát tárja újból, kicsit másképpen, a gyermekek elé. 4 éves kortól ajánlható olvasásra és felolvasásra. A könyvek és az emlékérme más kiadványokkal együtt megvásárolható a Nagytemplomi Református Könyvesboltban (Debrecen, Piac utca 4-6, Telefon: ).

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek 32 Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek Kisnémet Mónika Nincs kockázat a szerelemben, és ezt te is meg fogod tanulni. Az emberek évezredek óta keresik és megtalálják egymást.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben