Gyermeknevelés és munkapiaci részvétel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermeknevelés és munkapiaci részvétel"

Átírás

1 25 september 2012 Gyermeknevelés és munkapiaci részvétel by Ládan Éva Magyarországon több kutatás szerint is viszonylag erős az a szemlélet, amely szerint a nőknek lehetőleg minél tovább otthon kell maradniuk a gyermekükkel. A szakirodalom alapján bemutatok néhány idevágó eredményt, és érintem a lehetséges magyarázatokat a jelenségre! A KSH 2005-ös felvétele a gyermekgondozási ellátást igénybe vevők körében megmutatja, hogy bár a szülők nagy többsége (71%) a gyermekel szeretné tölteni a kisgyermeke életének első három életét, és nem szeretne ez idő alatt munkába állni. A nők negyede dolgozna, ha lenne kire hagynia gyermekét (13%), vagy ha találna állást magának (10%). Interjút készítettek 40 anyával, akinek 2 és 3 között voltak a gyermekeik. A felmérésben 68% nem dolgozik, mert az idejét a gyerekre akarja szánni. Ez az arány a 0 és 3 közötti anyák véleményének átlagától, a 71%-tól igen kismértékben tér el. Az anyák preferenciáinak és ehhez kapcsolódóan a szerepkonfliktusnak a problémáját megállapíthatjuk, hogy a magyar társadalomban uralkodó többségi vélemény, és a leginkább érintett, kisgyerekes nők kinyilvánított álláspontja szerint is az a jó, ha az anya minél tovább otthon tud maradni a gyermekel.

2 Munkavállalás és munkavállalási szándékok a 3 es vagy fiatalabb gyermeket nevelő nők körében százalék KSH Visszatérés a munkaerőpiacra a gyermekvállalás után, 2005 c. adatfelvétele alapján Gyermekel töltené a 3 et Nem dolgozik - dolgozna Dolgozik Nemzetközi kitekintés A nemzetközi szakirodalomból ismerjük azokat a kutatásokat, amelyek az anya munkába állása és a gyermek fejlődése között keres kapcsolatot a fizikai-egészségi jólét, a kognitív és a pszichoszociális fejlődés területén. A következtetések lényegében azok, hogy a gyermek 1 es koráig káros hatással van a gyermekre, ha nem az anya van vele ez a gyermek 6 hónapos koráig nem cserélhető föl az apával sem. Az anyától való elmozdítás még a hátrányos helyzetű gyerekek számára sem lehet kedvező, akkor is igaz ez az állítás, ha jó minőségű intézményi szolgáltatásban részesülnek a kisdedek. A gyermek 1 és 3 e kora között - attól függően, hogy milyen késő vagy korán került gyermekintézménybe, hogy naponta mennyi időt töltött el az anya nélkül, hogy milyen minőségű szolgáltatás kapott kisebb- nagyobb mértékben, de sérül a kisgyermek. Kiemelésre tartom érdemesnek, hogy ebből a szempontból a bébiszitteres megoldás sem mutat kedvezőbb képet. Érzelmi és társas viselkedési magatartászavarok 6-8 es korban, de 8-9 es korban jelentkező externalizálási nehézségek is vezethetőek vissza. Mindezek mellett lényeges szempont a kérdés megválaszolásánál, hogy a munkába való visszatérés milyen hatással van az anya életére.

3 Szerepkonfliktus és depresszió. Vizsgálat feleségek körében USA 1983 (regressziós együtt hatók) Nem dolgozik - nem is akar Dolgozik - nem akarna Nem dolgozik - dolgozna Dolgozik - akar is Minden olyan állapot, amitől az anya stresszt, feszültséget él át hatással van gyermekére. Így, az anya szerepkonfliktusa, stressz-állapota negatívan hat a gyermek fejlődésére. Nem tudom, hogy a magyar gyerekek nem egészségesebbek pszichésen, mint azon más országbeli társaik, ahol az anyák mondjuk, csak 1 es korukig vannak otthon velük. Úgy vélem, gyerekeink nem okosabbak, tehetségesebbek, kevésbé frusztráltabbak, mint külföldi társaik. De lehet, hogy tedek, és vannak olyan összehasonlító kutatások, amelyek erre mutatnak rá én nem találtam ilyet, bár biztosan jó lenne, ha védeni akarnám a gyermekellátási rendszerünk bázisát. Azt gondolom, hogy a meddig maradjon otthon az anya kérdésre kiemelhetem azt a felmérést is, amelyben a nők 65% (férfiaknál 66%) teljesen egyetértett azzal, hogy a gyermek hates kora előtt káros, ha az anya dolgozik. A válaszok nagyobb részében fellelhetőek a tradicionális sztereotípiák is, de változott-e a nők élete ezen sztereotípiák kialakulása óta? Az anya és apa részvállalása a családi feladatok ellátásában, a nők családon belüli helyzete döntően nem változott bár fellelhető már, hogy a férfiak nagyobb szerepet vállalnak a családon belüli feladatokban, de ez a mérleg még messze van az egyensúlytól. A gyermeknevelést segítő szolgáltatások sokba kerülnek. A gyermeknevelés és a munkavállalás összehangolása természetszerűleg a nagycsaládosok számára a legnehezebb. Érdekes viszont, hogy mint munkavállalást nehezítő okot, a gyermekfelügyelet megoldhatatlanságát az anya

4 iskolai végzettségétől, gyermekszámtól függetlenül KSH felmérésben (2009) - a válaszadók 2/5-e említette ezt. Nem gondolom azt sem, hogy nagy öröm lehet az anyának, ha a munkahelye egy másik városban/településen van, vagy Budapest egyik végéből a másik végébe kell rohannia, hogy leadja vagy átvegye a gyereket. Ez a napi nyolcórai munka mellett legkevesebb óra távollét úgy, hogy közben nyitásra (6 óra) kell a kisgyermeket vinni és jó esetben zárás előtt elhozni. A hazai kultúrában mélyen gyökerező és abból táplálkozó közgondolkodást, a sztereotípiákat és előítéleteket, amely azokat a nőket érintik, akik karriert építenek, és gyereket nevelnek/vagy csak karriert építenek. A magyar közgondolkodás még mindig jobban elfogadja a gyerekeket otthon nevelő, és a tradicionális szerepekhez ragaszkodó nőket, mint a rebelliseket. Csakhogy közben a világ változik és az elhúzódó gazdasági válság is egyre sürgetőbbé teszi a nők szerepvállalását a munkaerőpiacon. A nők 56% végez a felsőoktatásban, közülük 42% szerez doktori fokozatot ergo: a nők képzettsége nemzetgazdasági szempontból sem elhanyagolható. Miért kellene kiesniük a munkából hosszú ekre, értékteremtő munkát is végezhetnek? Vagy miért kell szinte utolsó leheletükig sokszor éjszaka olvasni-tanulni -, hogy szinten tudják tartani magukat szakmai területükön. A nők választás szabadságának joga a legfontosabb tényező, mert frusztrált és agyonhajszolt anya semmiképpen sem lehet segítségére sem a családjának sem pedig a társadalomnak. A megoldás a nők 4-6 órás munkavégzésének biztosítása, a távmunka, az elektronikus munkavégzés és akár ezek a foglalkoztatási formák keverve, vagy a heti 4 óra két-három napba sűrítve megoldás lehet, ha ez az anyáknak is jó. Ha a szakirodalom is azt támasztja alá, hogy akkor nem sérül a gyermek pszichoszociális fejlődése, ha nincs választási kényszerben az anya - nem szenved attól sem, ha otthon kell maradnia, de attól sem, ha el kell mennie dolgozni. (Ha a probléma ez, akkor ezt kell kezelni ahhoz, hogy növekedjen a nők foglalkoztatottsága, és nem az ellátások szűkítése, megvonása.) A menni vagy maradni választás szabadságának foka megadhatja a választ is erre a kérdésre, de a magyarországi gyermekelhelyezés nehézségei, és a visszatérést nehezítő munkáltatói magatartások nem kedveznek az anyák döntési szabadságának. Elég nagy kényszer a nők munkavállalásában az is, ha a családnak nincs elég pénze. Ha az átlagos és az átlag alatti jövedelmeket nézem, akkor sok esetben a tranzakciós költségek nagysága is beleszól a családok döntéseibe. A nem éri meg nem feltétlenül számolódik a költségek oldalán különösen, ha nem egy, hanem kettő vagy három gyermek is van a családban. Mérlegelés tárgya lehet az is, hogy a kisgyermekemnek talán jobb, ha én főzök, és a lehetőségeimhez mérten, de jobb minőségű ételt kap.

5 Gondolni kell arra is, hogy elérhető távolságban és magas színvonalú ellátórendszer bölcsőde, családi napközi álljon a családok rendelkezésére, hogy az anyák, ha a munkavégzést választották, ne éljenek át bűntudatot döntésük miatt. Bölcsődék száma KSH frissítve január 13. A bölcsődék száma Magyarországon 2009 ben 625. A családi napközik számára vonatkozóan nincs adat, csak a férőhelyek számát ismerjük, de ebből a bölcsődés korú gondozottak száma: gyermek. Bölcsődei férőhelyek száma KSH frissítve január 13.

6 Bölcsődei gondozásban 2009-ben gyermek részesült, ezzel egy időben családi napköziben gyermeket gondoztak. Bölcsődében átlagosan 6 gyermek jut egy gondozónőre. A Népesedési Kerekasztal 2. munkacsoportja (Család és munka), széles szakmai és politikusi körben megfogalmazott javaslatai között közmegegyezéssel mondja ki, hogy a három en aluli gyermekek számára nélkülözhetetlen az anya jelenléte. Összefoglaló a Család és munka összeegyeztetésének elősegítése munkacsoportjának vitaanyagáról: Magyarországon a párok által tervezett gyermekszám 2-2,2 körül mozog, míg a teljes termékenységi arány 1,3 körül ingadozik. Ez világviszonylatban a legalacsonyabb mutatók közé tartozik. Európában a születésszám viszonylag kedvezően alakult azokban az országokban, amelyek nagy gondot fordítanak a kisgyermekes szülők családi és munkahelyi kötelezettségének összehangolására. Ott magasak a születési ráták, ahol jelentős a női foglalkoztatottság. A magyar családtámogatási rendszer hosszú ideig vonja ki a nőket a munkaerőpiacról, ami után nehezen tudnak újra elhelyezkedni. A valódi probléma a foglalkoztatás rugalmatlansága, és a 3 esnél fiatalabb gyermekek ellátását végző intézmények hiánya. Az ellátások időtartamának mérséklése a második és harmadik gyermekek vállalásában legalábbis átmenetileg súlyos visszaesést eredményezhet. A hagyományos, a nők anyai szerepét hangsúlyozó szemlélet, valamint a gyermekvállalás és a szakmai karrier összeegyeztethetőségére törekvők látásmódjai közötti értékkonfliktus miatt mindkét álláspont képviselői úgy érzékelik, hogy a társadalom jelentős része elítéli, az állam pedig egyes intézkedéseivel hátrányba hozza őket. Ezért az államnak mindkét értékrendet el kell fogadnia, és a család és a munka összeegyeztetését szolgáló intézkedései rén a választás valódi lehetőségét kell megteremtenie. A kisgyermek gondozására biztosított ellátások továbbfejlesztésének fő irányát is az ellátások rugalmasabbá tételében határozhatjuk meg. Célszerű ezen ellátások feltételrendszerét úgy átalakítani, hogy az segítse elő az ellátást igénybe vevő szülő fokozatos (részmunkaidős és egyéb atipikus formában történő) munkába állását. A családi és a munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetésének elengedhetetlen feltétele a mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt megfelelő gyermekintézményi háttér megteremtése. A legsürgetőbb a bölcsődei ellátás fejlesztése a bölcsödel ellátatlan területeken. Szükség van a családi napközik dinamikus bővítésére, a családi gyermekfelügyelet bevezetésel kapcsolatos tapasztalatok gyors kiértékelésére. E két intézmény megjelenése és az előbbi gyors terjedése szükségessé teszi annak az

7 újragondolását, hogy az állam milyen elvek szerint támogassa 3 esnél fiatalabb gyermekek napközbeni felügyeletének megoldását. Célszerű (pl. uniós támogatásokkal) ösztönözni a munkaadókat, hogy létesítsenek bölcsődei férőhelyeket, illetve szövetkezzenek ezek közös létesítésére. A kisgyermekes szülők számára a részidős (és az egyéb atipikus) munkavégzés a család és munka összeegyeztetésének leginkább bevált módja. A részfoglalkoztatás terjedésében frontáttörést jelentene, ha a közszféra nagyobb arányban élne a részidős és egyéb rugalmas foglalkoztatás lehetőségel. A munkáltatók fogadókészségének ösztönzésére ajánlható a Start-részmunkaidő kártya bevezetése, amely átmeneti járulék-kedvezménnyel kompenzálná a részmunkaidősök foglalkoztatásának többlet-költségeit. A családbarát munkahelyi környezet kialakítása a vállalatoknak jól felfogott gazdasági érdeke is. Ezért javasoljuk a Családbarát munkahely mozgalom megújítását az Érdekegyeztető Tanács munkavállalói és munkáltatói oldalának aktív részvételel: családbarát munkahely cím elnyerésére legyen lehetőség azon vállalkozások és intézmények esetében, amelyek ennek feltételeit bizonyítottan teljesítik és tartósan fenntartják. A kisgyermekes szülők munkába állását, a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását, valamint a foglalkoztatás bővítését (az informális foglalkoztatás kifehérítését) egyaránt jól szolgálná egy olyan utalvány bevezetése, amely gyermekgondozási és háztartási szolgáltatások igénybevételére lenne felhasználható. Az utalványt a munkáltatók közterhektől mentesen adhatnák (kisgyermekes) dolgozóiknak a cafetéria kereten felül. Az utalványt az önkormányzatok is beépíthetnék a rászoruló családok megsegítésének rendszerébe. Véleményem, illetve a szakirodalomban olvasható összefüggések alapján azt gondolom, hogy a női munkavégzés szintjére illetve a gyermekvállalási hajlandóságra nézve az Orbán-kormány által tervezett módosításoknak a gyes-gyed rendszerben pozitív hatása lesz a gyermekvállalásra és gyermeknevelésre. Magyarországon jelentős az elmaradás a gyermekes nők foglalkoztatásában az európai átlaghoz képest ezzel együtt az anyák foglalkoztatási szintje nemcsak alacsony, de mind abszolút értékben, mind pedig a gyermektelen nőkhöz viszonyítva jelentősen csökkent is az elmúlt tizedben. Az OECD családi adattára szerint valamennyi tagország közül Magyarország költ legtöbbet a kisgyermekes szülők otthonlétét támogató segélyekre, egy-egy megszülető gyermekre vetítve, a kiadás az egy főre jutó GDP százalékában mérve az osztrák érték közel duplája, a svéd szint másfélszerese. (Nehezen írom le ezeket, mert nem néztem

8 utána pontosan, de mindenképpen jelzésnek gondolom az adatot, mert hivatkozni szoktak rá.) Az Orbán-kormány módosításai: 1/ A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására irányuló kötelezettségének a bölcsőde működtetése mellett családi napközi formájában is eleget tehetnek az önkormányzatok, és a tízezer lakónépesség feletti települési önkormányzatok számára hangsúlyossá tegye, hogy a bölcsőde kötelező fenntartása mellett más napközbeni ellátási formával, tehát családi napközi biztosításával is megoldhatják a 3 alatti gyermekek ellátását. Továbbá szabályozták a bölcsődék nyári nyitva tartását, mert bezárni csak az es karbantartás, felújítás végzése miatt lehet, és ezen idő alatt is lehetősége lesz szülői igény esetén a gyermekek intézményi gondozását megszervezni. A gyermek élelmezi térítési díjak nyersanyagköltségének a megfizetése és a rezsiköltségének a felét lehet alapul venni a térítési díj kiszámításánál, de a legrászorultabb családok számára ingyenes. Véleményem szerint ezek az intézkedések éppen a női munkavégzés szintjének a növelését segítő lépések. 2/ A GYES folyósítási idejét két ről három re állítja vissza, a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekek esetében 10 es korig jár a gyermekgondozási segély. Véleményem szerint a GYES visszaállítása 3 re nem jelentett törést sem a családok életében, sem a munkaerőpiacon, miután azon kívül. Nem tudok tömeges bölcsőde fejlesztésekről, amelyeket azért kellett leállítani, mert visszamondták az igényüket az anyukák, de olyat sem hallottam, hogy egyetlen munkáltató panaszkodott volna, hogy nem jön vissza az alkalmazottja. Miután a véleményemben a szabadon választás mellett voksoltam, ez a visszaállítás éppen azt segítette, mert óvodás korig lehetőséget adott az anyák és segít is a döntésükben. (Ahol nincsenek bölcsődék csak óvoda, ott komoly előny ez.) Visszaállította a GYET t, amely azokat a családokat érintette ahol három vagy annál több gyermek van a családban, akkor a legkisebb gyermek 8 es koráig otthon maradhatott az anya, ez most visszaállt az eredeti törvényben is alkalmazott - 10 re. 3/ További változtatás, hogy a GYES mellett folytatható keresőtevékenységet, heti 30 órában maximálta vagyis ezzel megszüntette a teljes idős munkavállalást, de a rugalmasságnak is teret adott benne. De az sem elhanyagolható jelzés, hogy ezzel a lehetőséggel nem is éltek az anyák. Véleményem az, hogy értelmetlen is, mert miért is vagyunk GYES-en, ha közben

9 rendes dolgozunk és miért dolgozzunk, ha éppen elég dolog akad a gyerekünk mellett is otthon? Úgy emlékszem, a legjobban megtérülő beruházás éppen az, ami az emberi tőke minőségét javítja, és ez a gyermekünkbe fektetett és szeretettel átvitt beruházás szinergikus hatást is elérő. Az GYES visszaállításának a foglalkoztatás szintjére gyakorolt hatása éppen annyi, amennyi növekedés várható volt a csökkentés kapcsán. A munkaerőpiachoz kötődő és gyermeket nevelő nők foglalkoztatása olcsóbb is lehet, mint a kisgyermek 2 és 3 es korára tehető anyák foglalkoztatási kényszeréből munkát vállaló nők száma. A GYES előtti a Bajnaikormány intézkedései akkor sem voltak számadatok arra vonatkozóan, hogy mennyi nő tudott volna elhelyezkedni, hova tették volna a gyermekeket, hány munkanélküli lett volna ezekből és hányan estek volna ki mindenféle ellátásból. A Bajnai-kormány intézkedése, a GYES megkurtítására a nők munkába való visszatérésének ösztönzését mutatta volna meg ha jól emlékszem - az IMF felé és bizalomerősítés céljával. A kisgyermekes anyák munkába visszatérése támogatható lehetett volna, de a GYES lerövidítése inkább kényszerítő, mintsem ösztönző intézkedés. A gyermekintézményi ellátottság hiánya sem kedvezett a folyamat sikerének, sőt visszafogja a kisgyermekes anyák munkavállalását. Az elhelyezkedni nem tudók munkanélküli ellátása a passzív és az aktív oldalt egyaránt érintette volna, de az iskolázatlanabb csoportok körében jelentkező segélyezési többlet is a költségvetési oldalt, de az egy főre jutó bölcsődei költségek kvóta a 125 ezer Ft. is a költségvetés terheit növeli ban 106 ezer forintra becsülhettük azoknak a gyesen lő anyáknak a várható bruttó havi keresetét, akiknek a legkisebb gyermeke a harmadik életében volt. (Erre a mondatra elindult a fantáziám, de megkímélem a soroktól az olvasót.) Sem a döntés meghozatalakor sem utána nem láttam olyan számításokat, amiben az összes kiadást és összes bevételt pontosan összevetették volna. Ha egy intézkedés nem jó az érintetteknek mert aki akar dolgozni (19%+6%), az eddig is dolgozhatott volna -, akkor mitől várható a pozitív irányú elmozdulás? Az ismerőseim között számtalan anya van, akik kénytelenek havonta ezer forintért - magánbölcsődébe adni a kisgyermeküket, mert visszavárta őket a bankjuk és ők is fontosnak tartották a karrier-útjuk megtartását. Ha meghagyom a három et, és az ösztönző és segítő intézkedéseket hozok, abból értelmes irányok is kijöhettek volna. Be lehetett volna vonni a cégeket egy bölcsődefejlesztési programba. Nem feltételezem, hogy a cégeknek közfeladatokat kell ellátni, de azt igen is elvárom, hogy ne közpénzekből növekedjenek a magánvagyonok. A már-már természetessé vált 3 helyett az ennél korábbi munkavállalása kényszerítő intézkedés, miközben a feltételek megteremtése elmaradt hiba. Elkerülhetetlenül nagy

10 számban teremtettek volna olyan helyzeteket, amikor a nő nem tudja elhelyezni a gyermekét, de ellátást sem fog kapni, mert lecsengett a idő és a munkába állása olyan teher teherként éli meg, ami mint láttuk a nemzetközi felmérésekből is - negatívan hat a gyermek fejlődésére. A gyermek két es kora után a április 30. után született kisgyermek esetében legkésőbb április 30-án el kellett volna mennie a nőknek dolgozni, akkor is, ha nem tudják elhelyezni a kisgyermeküket. Nem láttam olyan projekt-beruházási tervet, amelyben a bölcsődeépítések, átépítések lettek volna kedvezményezve csupán a férőhelyeket növelték oly módon, hogy az egy gondozónőre jutó gyerek száma nőtt. Minőségi szempontoknak hogyan lehet megfelelni, ha a gondozónő figyelmét többfelé kell megosztani. Összegezve, az anyák nagy része ha egyáltalán vissza tud térni a munkapiacra igen nehezen tudja összehangolni a családi és a munkahelyi teendőit. A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya Magyarországon nagyon alacsony, de kevés családban is jelenthet megoldást, miután az ezért szerezhető jövedelem is csekély, ezért csak kevesek számára jelent megoldást. Véleményem szerint békén kellene hagyni az anyákat, mert képesek vagyunk eldönteni, hogy mi a jó a gyereknek, de megfordítom, mert egészséges (lélek) esetben az anyának is az jó, ami a gyereknek. Nem tudok elképzelni olyan társadalmat, ahol az, ami jó a gyerekeknek, károkat okozna a társadalom egészének. Inkább a fordítottja lehet igaz, mert a közjó a lehető legtöbb ember lehető legmagasabb szintű boldogsága, és ehhez nélkülözhetetlen, hogy testben, szellemben és lélekben egészséges gyermekek szülessenek. A sokszor demagógiába hajló és érzelmi megnyilvánulásaim mögött a sokes tapasztalat és történetek sokasága húzódik. Mindezek közben egy percig sem felejtem el, hogy a gyermekvállalás egy életre - közvetlenül is több generációra kiható döntés a családnak, amit a politikának, a kormányoknak illene számításba venni és a rövid-, közép- és hosszabbtávú hatásokat vizsgálva meghozni döntéseiket. Dr. Ladán Éva Sociology expert MOSZ

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

A Kormány családpolitikai elképzelései

A Kormány családpolitikai elképzelései A Kormány családpolitikai elképzelései Máriabesnyő, 2014. november 13. Magyar Katolikus Családegyesület XXI. Családkongresszus Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS 4. CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS Makay Zsuzsanna Blaskó Zsuzsa FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyar családtámogatási rendszer igen bőkezű, és a gyermek hároméves koráig elsősorban az anya által

Részletesebben

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI)

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Kutatási kérdések Hogyan változott a szülők és a gyermekek

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

1. ábra: A foglalkoztatottság aránya a nemek függvényében (%)

1. ábra: A foglalkoztatottság aránya a nemek függvényében (%) Fábián Gergely: A gazdasági aktivitás jellemzői - 2008 Arra a kérdésre, hogy Dolgozik-e Ön jelenleg a válaszadók 54.9 százaléka válaszolt igennel, és 45.1 százaléka nemmel. Bár kutatásunk módszertanilag

Részletesebben

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03.

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. LAMENDA KFT. tevékenysége számviteli, pénzügyi, könyvelési szolgáltatás civil szervezetek

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Röviden az Alapítványról Története: 1997-ben hozta létre egy idős pedagógus, aki lehetőséget kívánt teremteni, külföldi jóléti szolgáltatások

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit A családi élet és a munka összeegyeztethetősége Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit Fogalom Cél: családi élet és a munkavégzés összeegyeztethetősége Lényege: - Az egyén munkája

Részletesebben

A NŐI FOGLALKOZTATÁS LEGSIKERESEBB IDŐSZAKA 1 Készítette: Szalai Piroska a Nemzetgazdasági Miniszter női foglalkoztatási tanácsadója, 2015.06.21.

A NŐI FOGLALKOZTATÁS LEGSIKERESEBB IDŐSZAKA 1 Készítette: Szalai Piroska a Nemzetgazdasági Miniszter női foglalkoztatási tanácsadója, 2015.06.21. 1992 1993 1994 1995 1996 2015. febr-ápr. A NŐI FOGLALKOZTATÁS LEGSIKERESEBB IDŐSZAKA 1 Készítette: Szalai Piroska a Nemzetgazdasági Miniszter női foglalkoztatási tanácsadója, 2015.06.21. -ben hazánkban

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK - ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK Ágyas Réka, szociológus 2014.05.15. ELŐADÁS TARTALMA Atipikus foglalkoztatás Nők és az Y-generáció atipikus foglalkoztatása Előnyök és hátrányok/nehézségek

Részletesebben

ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ. 2014. szeptember VARGA MIHÁLY

ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ. 2014. szeptember VARGA MIHÁLY ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ 2014. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kockázatok és lehetőségek Gazdaságpolitikai teendők Irányvonalak a jövőre nézve Kockázatok és lehetőségek Csak némileg javul a nemzetközi

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

http://szocialisregiszter.afsz.hu/

http://szocialisregiszter.afsz.hu/ Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények ágazati azonosítója, országos nyilvántartási rendszere Szociális regiszter publikus felület használata http://szocialisregiszter.afsz.hu/

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár 2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben Banai Péter Benő államtitkár 1 Gazdaságpolitikai eredmények és célok A Kormány gazdaságpolitikai prioritásait az alábbi, az ország

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Salamin Géza 2014.11.11. 2

Salamin Géza 2014.11.11. 2 GAZDASÁG DEMOGRÁFIA TERÜLETI FEJLŐDÉS Salamin Géza főosztályvezető Magyar Nemzeti Bank Gazdaságstratégiai Igazgatóság Népesedési Kerekasztal Jubileumi Konferencia KSH, 2014.11.11. 1 Demográfiai átrendeződés

Részletesebben

Családtámogatás, gyermeknevelés, munkavállalás

Családtámogatás, gyermeknevelés, munkavállalás 4. fejezet Családtámogatás, gyermeknevelés, munkavállalás Makay Zsuzsanna Főbb megállapítások» A magyar családtámogatási rendszer európai viszonylatban bőkezűnek tekinthető: évente a GDP mintegy 1,9 százalékának

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Nők és férfiak a munkaerőpiacon

Nők és férfiak a munkaerőpiacon Nők és férfiak a munkaerőpiacon Dr. Frey Mária SzMM, Gender képzés, Budapest, 2008. május 22. Az előadás témái Foglalkoztatottság Munkanélküliség Inaktivitás Munkaerő-piaci támogatások és egyéb támogatások

Részletesebben

"Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!"

Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! - 2 0 1 4.0 2.2 8. A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

CSALÁD- POLITIKA. Tartalomjegyzék EGYES KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE. Családpolitika 2. Családi adókedvezmény 2

CSALÁD- POLITIKA. Tartalomjegyzék EGYES KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE. Családpolitika 2. Családi adókedvezmény 2 Kormányzati Tükör CSALÁD- ÉS KÖZÖSSÉG- POLITIKA EGYES KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE Tartalomjegyzék Családpolitika 2 Családi adókedvezmény 2 A gyermekágyi segély kettőről három évre való

Részletesebben

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4.

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka Magyarországon Jogszabályi környezet adott Több pályázati lehetőség Sikeres projekt: örkényi távmunkaház Több szervezet is

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalat átadó konferencia 2012.11.15. Misszió Jövőképünk egy olyan társadalom,

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

Egészséges társadalom?

Egészséges társadalom? Egészséges társadalom? Kerülő Judit 09-11-07 1 Egészséges Társadalom Komplex Programja 2006. Az egészséges társadalom jól mérhető 1. A népességszám alakulása (születési, halálozási mutatók) 2. A népesség

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában A gazdasági válság hatása a szervezetek működésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Gazdaság-és Jogtudományok Osztálya Gazdálkodástudományi Bizottság Budapest, 2012. november

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv

A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv A gazdasági és munkaerőpiaci helyzet 2004 -ben a magyar gazdaság folyamatait a fenntartható növekedési pályára való visszatérés

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054

Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 CSALÁDI NAPKÖZI FELVÉTELI KÉRELEM A gyermek neve:.. Születési helye:...év:.hó:..nap:.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben