Gyermeknevelés és munkapiaci részvétel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermeknevelés és munkapiaci részvétel"

Átírás

1 25 september 2012 Gyermeknevelés és munkapiaci részvétel by Ládan Éva Magyarországon több kutatás szerint is viszonylag erős az a szemlélet, amely szerint a nőknek lehetőleg minél tovább otthon kell maradniuk a gyermekükkel. A szakirodalom alapján bemutatok néhány idevágó eredményt, és érintem a lehetséges magyarázatokat a jelenségre! A KSH 2005-ös felvétele a gyermekgondozási ellátást igénybe vevők körében megmutatja, hogy bár a szülők nagy többsége (71%) a gyermekel szeretné tölteni a kisgyermeke életének első három életét, és nem szeretne ez idő alatt munkába állni. A nők negyede dolgozna, ha lenne kire hagynia gyermekét (13%), vagy ha találna állást magának (10%). Interjút készítettek 40 anyával, akinek 2 és 3 között voltak a gyermekeik. A felmérésben 68% nem dolgozik, mert az idejét a gyerekre akarja szánni. Ez az arány a 0 és 3 közötti anyák véleményének átlagától, a 71%-tól igen kismértékben tér el. Az anyák preferenciáinak és ehhez kapcsolódóan a szerepkonfliktusnak a problémáját megállapíthatjuk, hogy a magyar társadalomban uralkodó többségi vélemény, és a leginkább érintett, kisgyerekes nők kinyilvánított álláspontja szerint is az a jó, ha az anya minél tovább otthon tud maradni a gyermekel.

2 Munkavállalás és munkavállalási szándékok a 3 es vagy fiatalabb gyermeket nevelő nők körében százalék KSH Visszatérés a munkaerőpiacra a gyermekvállalás után, 2005 c. adatfelvétele alapján Gyermekel töltené a 3 et Nem dolgozik - dolgozna Dolgozik Nemzetközi kitekintés A nemzetközi szakirodalomból ismerjük azokat a kutatásokat, amelyek az anya munkába állása és a gyermek fejlődése között keres kapcsolatot a fizikai-egészségi jólét, a kognitív és a pszichoszociális fejlődés területén. A következtetések lényegében azok, hogy a gyermek 1 es koráig káros hatással van a gyermekre, ha nem az anya van vele ez a gyermek 6 hónapos koráig nem cserélhető föl az apával sem. Az anyától való elmozdítás még a hátrányos helyzetű gyerekek számára sem lehet kedvező, akkor is igaz ez az állítás, ha jó minőségű intézményi szolgáltatásban részesülnek a kisdedek. A gyermek 1 és 3 e kora között - attól függően, hogy milyen késő vagy korán került gyermekintézménybe, hogy naponta mennyi időt töltött el az anya nélkül, hogy milyen minőségű szolgáltatás kapott kisebb- nagyobb mértékben, de sérül a kisgyermek. Kiemelésre tartom érdemesnek, hogy ebből a szempontból a bébiszitteres megoldás sem mutat kedvezőbb képet. Érzelmi és társas viselkedési magatartászavarok 6-8 es korban, de 8-9 es korban jelentkező externalizálási nehézségek is vezethetőek vissza. Mindezek mellett lényeges szempont a kérdés megválaszolásánál, hogy a munkába való visszatérés milyen hatással van az anya életére.

3 Szerepkonfliktus és depresszió. Vizsgálat feleségek körében USA 1983 (regressziós együtt hatók) Nem dolgozik - nem is akar Dolgozik - nem akarna Nem dolgozik - dolgozna Dolgozik - akar is Minden olyan állapot, amitől az anya stresszt, feszültséget él át hatással van gyermekére. Így, az anya szerepkonfliktusa, stressz-állapota negatívan hat a gyermek fejlődésére. Nem tudom, hogy a magyar gyerekek nem egészségesebbek pszichésen, mint azon más országbeli társaik, ahol az anyák mondjuk, csak 1 es korukig vannak otthon velük. Úgy vélem, gyerekeink nem okosabbak, tehetségesebbek, kevésbé frusztráltabbak, mint külföldi társaik. De lehet, hogy tedek, és vannak olyan összehasonlító kutatások, amelyek erre mutatnak rá én nem találtam ilyet, bár biztosan jó lenne, ha védeni akarnám a gyermekellátási rendszerünk bázisát. Azt gondolom, hogy a meddig maradjon otthon az anya kérdésre kiemelhetem azt a felmérést is, amelyben a nők 65% (férfiaknál 66%) teljesen egyetértett azzal, hogy a gyermek hates kora előtt káros, ha az anya dolgozik. A válaszok nagyobb részében fellelhetőek a tradicionális sztereotípiák is, de változott-e a nők élete ezen sztereotípiák kialakulása óta? Az anya és apa részvállalása a családi feladatok ellátásában, a nők családon belüli helyzete döntően nem változott bár fellelhető már, hogy a férfiak nagyobb szerepet vállalnak a családon belüli feladatokban, de ez a mérleg még messze van az egyensúlytól. A gyermeknevelést segítő szolgáltatások sokba kerülnek. A gyermeknevelés és a munkavállalás összehangolása természetszerűleg a nagycsaládosok számára a legnehezebb. Érdekes viszont, hogy mint munkavállalást nehezítő okot, a gyermekfelügyelet megoldhatatlanságát az anya

4 iskolai végzettségétől, gyermekszámtól függetlenül KSH felmérésben (2009) - a válaszadók 2/5-e említette ezt. Nem gondolom azt sem, hogy nagy öröm lehet az anyának, ha a munkahelye egy másik városban/településen van, vagy Budapest egyik végéből a másik végébe kell rohannia, hogy leadja vagy átvegye a gyereket. Ez a napi nyolcórai munka mellett legkevesebb óra távollét úgy, hogy közben nyitásra (6 óra) kell a kisgyermeket vinni és jó esetben zárás előtt elhozni. A hazai kultúrában mélyen gyökerező és abból táplálkozó közgondolkodást, a sztereotípiákat és előítéleteket, amely azokat a nőket érintik, akik karriert építenek, és gyereket nevelnek/vagy csak karriert építenek. A magyar közgondolkodás még mindig jobban elfogadja a gyerekeket otthon nevelő, és a tradicionális szerepekhez ragaszkodó nőket, mint a rebelliseket. Csakhogy közben a világ változik és az elhúzódó gazdasági válság is egyre sürgetőbbé teszi a nők szerepvállalását a munkaerőpiacon. A nők 56% végez a felsőoktatásban, közülük 42% szerez doktori fokozatot ergo: a nők képzettsége nemzetgazdasági szempontból sem elhanyagolható. Miért kellene kiesniük a munkából hosszú ekre, értékteremtő munkát is végezhetnek? Vagy miért kell szinte utolsó leheletükig sokszor éjszaka olvasni-tanulni -, hogy szinten tudják tartani magukat szakmai területükön. A nők választás szabadságának joga a legfontosabb tényező, mert frusztrált és agyonhajszolt anya semmiképpen sem lehet segítségére sem a családjának sem pedig a társadalomnak. A megoldás a nők 4-6 órás munkavégzésének biztosítása, a távmunka, az elektronikus munkavégzés és akár ezek a foglalkoztatási formák keverve, vagy a heti 4 óra két-három napba sűrítve megoldás lehet, ha ez az anyáknak is jó. Ha a szakirodalom is azt támasztja alá, hogy akkor nem sérül a gyermek pszichoszociális fejlődése, ha nincs választási kényszerben az anya - nem szenved attól sem, ha otthon kell maradnia, de attól sem, ha el kell mennie dolgozni. (Ha a probléma ez, akkor ezt kell kezelni ahhoz, hogy növekedjen a nők foglalkoztatottsága, és nem az ellátások szűkítése, megvonása.) A menni vagy maradni választás szabadságának foka megadhatja a választ is erre a kérdésre, de a magyarországi gyermekelhelyezés nehézségei, és a visszatérést nehezítő munkáltatói magatartások nem kedveznek az anyák döntési szabadságának. Elég nagy kényszer a nők munkavállalásában az is, ha a családnak nincs elég pénze. Ha az átlagos és az átlag alatti jövedelmeket nézem, akkor sok esetben a tranzakciós költségek nagysága is beleszól a családok döntéseibe. A nem éri meg nem feltétlenül számolódik a költségek oldalán különösen, ha nem egy, hanem kettő vagy három gyermek is van a családban. Mérlegelés tárgya lehet az is, hogy a kisgyermekemnek talán jobb, ha én főzök, és a lehetőségeimhez mérten, de jobb minőségű ételt kap.

5 Gondolni kell arra is, hogy elérhető távolságban és magas színvonalú ellátórendszer bölcsőde, családi napközi álljon a családok rendelkezésére, hogy az anyák, ha a munkavégzést választották, ne éljenek át bűntudatot döntésük miatt. Bölcsődék száma KSH frissítve január 13. A bölcsődék száma Magyarországon 2009 ben 625. A családi napközik számára vonatkozóan nincs adat, csak a férőhelyek számát ismerjük, de ebből a bölcsődés korú gondozottak száma: gyermek. Bölcsődei férőhelyek száma KSH frissítve január 13.

6 Bölcsődei gondozásban 2009-ben gyermek részesült, ezzel egy időben családi napköziben gyermeket gondoztak. Bölcsődében átlagosan 6 gyermek jut egy gondozónőre. A Népesedési Kerekasztal 2. munkacsoportja (Család és munka), széles szakmai és politikusi körben megfogalmazott javaslatai között közmegegyezéssel mondja ki, hogy a három en aluli gyermekek számára nélkülözhetetlen az anya jelenléte. Összefoglaló a Család és munka összeegyeztetésének elősegítése munkacsoportjának vitaanyagáról: Magyarországon a párok által tervezett gyermekszám 2-2,2 körül mozog, míg a teljes termékenységi arány 1,3 körül ingadozik. Ez világviszonylatban a legalacsonyabb mutatók közé tartozik. Európában a születésszám viszonylag kedvezően alakult azokban az országokban, amelyek nagy gondot fordítanak a kisgyermekes szülők családi és munkahelyi kötelezettségének összehangolására. Ott magasak a születési ráták, ahol jelentős a női foglalkoztatottság. A magyar családtámogatási rendszer hosszú ideig vonja ki a nőket a munkaerőpiacról, ami után nehezen tudnak újra elhelyezkedni. A valódi probléma a foglalkoztatás rugalmatlansága, és a 3 esnél fiatalabb gyermekek ellátását végző intézmények hiánya. Az ellátások időtartamának mérséklése a második és harmadik gyermekek vállalásában legalábbis átmenetileg súlyos visszaesést eredményezhet. A hagyományos, a nők anyai szerepét hangsúlyozó szemlélet, valamint a gyermekvállalás és a szakmai karrier összeegyeztethetőségére törekvők látásmódjai közötti értékkonfliktus miatt mindkét álláspont képviselői úgy érzékelik, hogy a társadalom jelentős része elítéli, az állam pedig egyes intézkedéseivel hátrányba hozza őket. Ezért az államnak mindkét értékrendet el kell fogadnia, és a család és a munka összeegyeztetését szolgáló intézkedései rén a választás valódi lehetőségét kell megteremtenie. A kisgyermek gondozására biztosított ellátások továbbfejlesztésének fő irányát is az ellátások rugalmasabbá tételében határozhatjuk meg. Célszerű ezen ellátások feltételrendszerét úgy átalakítani, hogy az segítse elő az ellátást igénybe vevő szülő fokozatos (részmunkaidős és egyéb atipikus formában történő) munkába állását. A családi és a munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetésének elengedhetetlen feltétele a mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt megfelelő gyermekintézményi háttér megteremtése. A legsürgetőbb a bölcsődei ellátás fejlesztése a bölcsödel ellátatlan területeken. Szükség van a családi napközik dinamikus bővítésére, a családi gyermekfelügyelet bevezetésel kapcsolatos tapasztalatok gyors kiértékelésére. E két intézmény megjelenése és az előbbi gyors terjedése szükségessé teszi annak az

7 újragondolását, hogy az állam milyen elvek szerint támogassa 3 esnél fiatalabb gyermekek napközbeni felügyeletének megoldását. Célszerű (pl. uniós támogatásokkal) ösztönözni a munkaadókat, hogy létesítsenek bölcsődei férőhelyeket, illetve szövetkezzenek ezek közös létesítésére. A kisgyermekes szülők számára a részidős (és az egyéb atipikus) munkavégzés a család és munka összeegyeztetésének leginkább bevált módja. A részfoglalkoztatás terjedésében frontáttörést jelentene, ha a közszféra nagyobb arányban élne a részidős és egyéb rugalmas foglalkoztatás lehetőségel. A munkáltatók fogadókészségének ösztönzésére ajánlható a Start-részmunkaidő kártya bevezetése, amely átmeneti járulék-kedvezménnyel kompenzálná a részmunkaidősök foglalkoztatásának többlet-költségeit. A családbarát munkahelyi környezet kialakítása a vállalatoknak jól felfogott gazdasági érdeke is. Ezért javasoljuk a Családbarát munkahely mozgalom megújítását az Érdekegyeztető Tanács munkavállalói és munkáltatói oldalának aktív részvételel: családbarát munkahely cím elnyerésére legyen lehetőség azon vállalkozások és intézmények esetében, amelyek ennek feltételeit bizonyítottan teljesítik és tartósan fenntartják. A kisgyermekes szülők munkába állását, a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását, valamint a foglalkoztatás bővítését (az informális foglalkoztatás kifehérítését) egyaránt jól szolgálná egy olyan utalvány bevezetése, amely gyermekgondozási és háztartási szolgáltatások igénybevételére lenne felhasználható. Az utalványt a munkáltatók közterhektől mentesen adhatnák (kisgyermekes) dolgozóiknak a cafetéria kereten felül. Az utalványt az önkormányzatok is beépíthetnék a rászoruló családok megsegítésének rendszerébe. Véleményem, illetve a szakirodalomban olvasható összefüggések alapján azt gondolom, hogy a női munkavégzés szintjére illetve a gyermekvállalási hajlandóságra nézve az Orbán-kormány által tervezett módosításoknak a gyes-gyed rendszerben pozitív hatása lesz a gyermekvállalásra és gyermeknevelésre. Magyarországon jelentős az elmaradás a gyermekes nők foglalkoztatásában az európai átlaghoz képest ezzel együtt az anyák foglalkoztatási szintje nemcsak alacsony, de mind abszolút értékben, mind pedig a gyermektelen nőkhöz viszonyítva jelentősen csökkent is az elmúlt tizedben. Az OECD családi adattára szerint valamennyi tagország közül Magyarország költ legtöbbet a kisgyermekes szülők otthonlétét támogató segélyekre, egy-egy megszülető gyermekre vetítve, a kiadás az egy főre jutó GDP százalékában mérve az osztrák érték közel duplája, a svéd szint másfélszerese. (Nehezen írom le ezeket, mert nem néztem

8 utána pontosan, de mindenképpen jelzésnek gondolom az adatot, mert hivatkozni szoktak rá.) Az Orbán-kormány módosításai: 1/ A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására irányuló kötelezettségének a bölcsőde működtetése mellett családi napközi formájában is eleget tehetnek az önkormányzatok, és a tízezer lakónépesség feletti települési önkormányzatok számára hangsúlyossá tegye, hogy a bölcsőde kötelező fenntartása mellett más napközbeni ellátási formával, tehát családi napközi biztosításával is megoldhatják a 3 alatti gyermekek ellátását. Továbbá szabályozták a bölcsődék nyári nyitva tartását, mert bezárni csak az es karbantartás, felújítás végzése miatt lehet, és ezen idő alatt is lehetősége lesz szülői igény esetén a gyermekek intézményi gondozását megszervezni. A gyermek élelmezi térítési díjak nyersanyagköltségének a megfizetése és a rezsiköltségének a felét lehet alapul venni a térítési díj kiszámításánál, de a legrászorultabb családok számára ingyenes. Véleményem szerint ezek az intézkedések éppen a női munkavégzés szintjének a növelését segítő lépések. 2/ A GYES folyósítási idejét két ről három re állítja vissza, a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekek esetében 10 es korig jár a gyermekgondozási segély. Véleményem szerint a GYES visszaállítása 3 re nem jelentett törést sem a családok életében, sem a munkaerőpiacon, miután azon kívül. Nem tudok tömeges bölcsőde fejlesztésekről, amelyeket azért kellett leállítani, mert visszamondták az igényüket az anyukák, de olyat sem hallottam, hogy egyetlen munkáltató panaszkodott volna, hogy nem jön vissza az alkalmazottja. Miután a véleményemben a szabadon választás mellett voksoltam, ez a visszaállítás éppen azt segítette, mert óvodás korig lehetőséget adott az anyák és segít is a döntésükben. (Ahol nincsenek bölcsődék csak óvoda, ott komoly előny ez.) Visszaállította a GYET t, amely azokat a családokat érintette ahol három vagy annál több gyermek van a családban, akkor a legkisebb gyermek 8 es koráig otthon maradhatott az anya, ez most visszaállt az eredeti törvényben is alkalmazott - 10 re. 3/ További változtatás, hogy a GYES mellett folytatható keresőtevékenységet, heti 30 órában maximálta vagyis ezzel megszüntette a teljes idős munkavállalást, de a rugalmasságnak is teret adott benne. De az sem elhanyagolható jelzés, hogy ezzel a lehetőséggel nem is éltek az anyák. Véleményem az, hogy értelmetlen is, mert miért is vagyunk GYES-en, ha közben

9 rendes dolgozunk és miért dolgozzunk, ha éppen elég dolog akad a gyerekünk mellett is otthon? Úgy emlékszem, a legjobban megtérülő beruházás éppen az, ami az emberi tőke minőségét javítja, és ez a gyermekünkbe fektetett és szeretettel átvitt beruházás szinergikus hatást is elérő. Az GYES visszaállításának a foglalkoztatás szintjére gyakorolt hatása éppen annyi, amennyi növekedés várható volt a csökkentés kapcsán. A munkaerőpiachoz kötődő és gyermeket nevelő nők foglalkoztatása olcsóbb is lehet, mint a kisgyermek 2 és 3 es korára tehető anyák foglalkoztatási kényszeréből munkát vállaló nők száma. A GYES előtti a Bajnaikormány intézkedései akkor sem voltak számadatok arra vonatkozóan, hogy mennyi nő tudott volna elhelyezkedni, hova tették volna a gyermekeket, hány munkanélküli lett volna ezekből és hányan estek volna ki mindenféle ellátásból. A Bajnai-kormány intézkedése, a GYES megkurtítására a nők munkába való visszatérésének ösztönzését mutatta volna meg ha jól emlékszem - az IMF felé és bizalomerősítés céljával. A kisgyermekes anyák munkába visszatérése támogatható lehetett volna, de a GYES lerövidítése inkább kényszerítő, mintsem ösztönző intézkedés. A gyermekintézményi ellátottság hiánya sem kedvezett a folyamat sikerének, sőt visszafogja a kisgyermekes anyák munkavállalását. Az elhelyezkedni nem tudók munkanélküli ellátása a passzív és az aktív oldalt egyaránt érintette volna, de az iskolázatlanabb csoportok körében jelentkező segélyezési többlet is a költségvetési oldalt, de az egy főre jutó bölcsődei költségek kvóta a 125 ezer Ft. is a költségvetés terheit növeli ban 106 ezer forintra becsülhettük azoknak a gyesen lő anyáknak a várható bruttó havi keresetét, akiknek a legkisebb gyermeke a harmadik életében volt. (Erre a mondatra elindult a fantáziám, de megkímélem a soroktól az olvasót.) Sem a döntés meghozatalakor sem utána nem láttam olyan számításokat, amiben az összes kiadást és összes bevételt pontosan összevetették volna. Ha egy intézkedés nem jó az érintetteknek mert aki akar dolgozni (19%+6%), az eddig is dolgozhatott volna -, akkor mitől várható a pozitív irányú elmozdulás? Az ismerőseim között számtalan anya van, akik kénytelenek havonta ezer forintért - magánbölcsődébe adni a kisgyermeküket, mert visszavárta őket a bankjuk és ők is fontosnak tartották a karrier-útjuk megtartását. Ha meghagyom a három et, és az ösztönző és segítő intézkedéseket hozok, abból értelmes irányok is kijöhettek volna. Be lehetett volna vonni a cégeket egy bölcsődefejlesztési programba. Nem feltételezem, hogy a cégeknek közfeladatokat kell ellátni, de azt igen is elvárom, hogy ne közpénzekből növekedjenek a magánvagyonok. A már-már természetessé vált 3 helyett az ennél korábbi munkavállalása kényszerítő intézkedés, miközben a feltételek megteremtése elmaradt hiba. Elkerülhetetlenül nagy

10 számban teremtettek volna olyan helyzeteket, amikor a nő nem tudja elhelyezni a gyermekét, de ellátást sem fog kapni, mert lecsengett a idő és a munkába állása olyan teher teherként éli meg, ami mint láttuk a nemzetközi felmérésekből is - negatívan hat a gyermek fejlődésére. A gyermek két es kora után a április 30. után született kisgyermek esetében legkésőbb április 30-án el kellett volna mennie a nőknek dolgozni, akkor is, ha nem tudják elhelyezni a kisgyermeküket. Nem láttam olyan projekt-beruházási tervet, amelyben a bölcsődeépítések, átépítések lettek volna kedvezményezve csupán a férőhelyeket növelték oly módon, hogy az egy gondozónőre jutó gyerek száma nőtt. Minőségi szempontoknak hogyan lehet megfelelni, ha a gondozónő figyelmét többfelé kell megosztani. Összegezve, az anyák nagy része ha egyáltalán vissza tud térni a munkapiacra igen nehezen tudja összehangolni a családi és a munkahelyi teendőit. A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya Magyarországon nagyon alacsony, de kevés családban is jelenthet megoldást, miután az ezért szerezhető jövedelem is csekély, ezért csak kevesek számára jelent megoldást. Véleményem szerint békén kellene hagyni az anyákat, mert képesek vagyunk eldönteni, hogy mi a jó a gyereknek, de megfordítom, mert egészséges (lélek) esetben az anyának is az jó, ami a gyereknek. Nem tudok elképzelni olyan társadalmat, ahol az, ami jó a gyerekeknek, károkat okozna a társadalom egészének. Inkább a fordítottja lehet igaz, mert a közjó a lehető legtöbb ember lehető legmagasabb szintű boldogsága, és ehhez nélkülözhetetlen, hogy testben, szellemben és lélekben egészséges gyermekek szülessenek. A sokszor demagógiába hajló és érzelmi megnyilvánulásaim mögött a sokes tapasztalat és történetek sokasága húzódik. Mindezek közben egy percig sem felejtem el, hogy a gyermekvállalás egy életre - közvetlenül is több generációra kiható döntés a családnak, amit a politikának, a kormányoknak illene számításba venni és a rövid-, közép- és hosszabbtávú hatásokat vizsgálva meghozni döntéseiket. Dr. Ladán Éva Sociology expert MOSZ

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Gazdaságpszichológia Alprogram DR. NAGY ÁGNES A CSALÁDI NAPKÖZI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE, MUNKAHELYTEREMTŐ SZEREPE,

Részletesebben

2. A gyermeknevelési támogatások munkaerő-piaci hatásai *

2. A gyermeknevelési támogatások munkaerő-piaci hatásai * 2. A gyermeknevelési támogatások munkaerő-piaci hatásai * Bevezetés A kisgyermekes anyák foglalkoztatási rátája Magyarországon nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony, és az elmúlt 15 évben mind

Részletesebben

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag 2 Készítette: Nemzetgazdasági Minisztérium Családbarát Magyarországért Munkacsoport

Részletesebben

A SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK FELTÁRÁSA CSALÁDI SEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA CÉLJÁBÓL - HELYZETFELTÁRÓ KUTATÁS J Ó L - L É T K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 0 A kutatást a Szociális

Részletesebben

A gyermektámogatási rendszer Magyarországon

A gyermektámogatási rendszer Magyarországon BGF Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A gyermektámogatási rendszer Magyarországon Készítette: Zsiray Borbála Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Gazdaságpszichológia Alprogram. Dr. Nagy Ágnes

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Gazdaságpszichológia Alprogram. Dr. Nagy Ágnes Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Gazdaságpszichológia Alprogram Dr. Nagy Ágnes A CSALÁDI NAPKÖZI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE, MUNKAHELYTEREMTŐ SZEREPE,

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

A gyermeknevelési támogatások munkaerõ-piaci hatásai

A gyermeknevelési támogatások munkaerõ-piaci hatásai BÁLINT MÓNIKA KÖLLÕ JÁNOS A gyermeknevelési támogatások munkaerõ-piaci hatásai A tanulmány a gyes, gyed és gyet hatását vizsgálja a kisgyerekes anyák munkavállalására a KSH Munkaerõ-felvételébõl épített

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

SZAKDOLGOZAT. Munkajogi és Agrárjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Munkajogi és Agrárjogi Tanszék Munkajogi és Szociális jogi intézmények a családbarát munkahely megteremtéséhez Labour and social law institutions for initation of family-friendly workplaces

Részletesebben

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban készítette: Molnár Diána Budapest, 2003. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...7

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek

Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek 3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 6 1.1. A témaválasztás aktualitása... 6 2. Kutatási módszerek és alapfogalmak... 7 2.1. A kutatás célja...

Részletesebben

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre Kutatási előzmények jelenlegi helyzet Készült Az Esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban

Részletesebben

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK KÉSZÍTETTE: BLASKÓ ZSUZSA, CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI

Részletesebben

Szociális védõháló a régiókban

Szociális védõháló a régiókban Szociális védõháló a régiókban Központi Statisztikai Hivatal Szociális védõháló a régiókban Miskolc 2008. augusztus Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-184-1

Részletesebben

Gyermekvállalás és gyermeknevelés

Gyermekvállalás és gyermeknevelés Központi Statisztikai Hivatal Gyermekvállalás és gyermeknevelés 211. április Tartalom 1. Változó gyermekvállalási szokások... 2 A késői gyermekvállalás kockázatai... 3 A családi állapot változásának hatása...

Részletesebben

Kisgyermekek napközbeni ellátása

Kisgyermekek napközbeni ellátása Központi Statisztikai Hivatal Kisgyermekek napközbeni ellátása 2012. november Tartalom Bevezetés...2 Bölcsődetörténet...2 Kereslet-kínálat alakulása az elmúlt 50 évben...3 Alternatív ellátási lehetőségek...6

Részletesebben

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT!

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! LÉPÉSEK EGY FENNTARTHATÓ JÓLÉTI RENDSZER FELÉ KÉSZÍTETTE: CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI BALÁZS BUDAPEST SZAKPOLITIKAI ELEMZŐ INTÉZET 2009. április

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/3 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Segítõ tanácsadással a családok

Részletesebben

KÖZELEBB A TÁVMUNKÁHOZ, AVAGY AZ ATIPIKUS MUNKAFORMÁK TIPIKUSSÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

KÖZELEBB A TÁVMUNKÁHOZ, AVAGY AZ ATIPIKUS MUNKAFORMÁK TIPIKUSSÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI KÖZELEBB A TÁVMUNKÁHOZ, AVAGY AZ ATIPIKUS MUNKAFORMÁK TIPIKUSSÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI KÖZELEBB A TÁVMUNKÁHOZ, AVAGY AZ ATIPIKUS MUNKAFORMÁK TIPIKUSSÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Budapest, 2013 Szerző: Keveházi

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN MUNKAFÜZET Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI POZÍCIÓ ÉS GYERMEKVÁLLALÁS

MUNKAERŐ-PIACI POZÍCIÓ ÉS GYERMEKVÁLLALÁS MUNKAERŐ-PIACI POZÍCIÓ ÉS GYERMEKVÁLLALÁS DR. LAKATOS JUDIT Az anyasági ellátás igénybevételi jellemzői és a gazdaság munkaerőigénye között az utóbbi évtizedekben jól kimutatható kapcsolat állt fenn. Jóllehet

Részletesebben

4. A hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatás 4.1. Összefoglaló

4. A hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatás 4.1. Összefoglaló 4. A hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatás 4.1. Összefoglaló 1. Az elemzés során a 2007-2013 közti időszakra szóló Operatív Programokat aszerint vizsgáltuk, hogy milyen hatással lesznek a tervezett

Részletesebben

Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig

Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig A tanulmány célja a rendszerváltástól napjainkig bemutatni

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN 7 A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN Bass László, Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Ferge Zsuzsa (MTA KTI Gyermekprogram Iroda) Vezetői összefoglaló A Nemzeti Stratégia induló éve 2007 volt.

Részletesebben

Nők a munkahelyen, munka és magánélet összeegyeztetése. Ajánlások az atipikus foglalkoztatásról munkáltatóknak II.

Nők a munkahelyen, munka és magánélet összeegyeztetése. Ajánlások az atipikus foglalkoztatásról munkáltatóknak II. Nők a munkahelyen, munka és magánélet összeegyeztetése Ajánlások az atipikus foglalkoztatásról munkáltatóknak II. Készült a Budapest Esély Nonprofit Kft. szakmai műhelyében. Írta és szerkesztette: Erdélyi

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben