Média tavasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Média 100 2015. tavasz"

Átírás

1 Média tavasz + kiadványaink

2 A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük. Joseph Ratzinger: Húsvéti imádság Postai vagy digitális úton a jezsuita rend adatbázisában tárolt, korábban Ön által megadott információk alapján értesítettük. Adatait kizárólag a rend által kezdeményezett kommunikációra használjuk, harmadik félnek nem adjuk át. Amennyiben nem kíván a jezsuita rendtől további hírlevelet, megkeresést kapni, kérjük jelezze a címen vagy a es telefonszámon. Ha szeretné a jezsuiták Barátainknak című értesítőjét a következő számától kezdve digitálisan fogadni, kérjük, küldje el kérését a címre. A digitális formátum igénylésével segít csökkenteni postai költségeinket. Köszönjük! Ha szívesen hirdetne kiadványunkban, örömmel fogadjuk jelentkezését. BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVél újsága Felelős kiadó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, P. Forrai Tamás Gergely SJ Felelős szerkesztő: Naszádos Márk Olvasószerkesztő: Szigeti László Grafikai tervezés: Tar Éva Fotó: Czope Anna, Ijjas Teréz, Studio Bakos, IstockPhoto Grafika: Fábry Katalin (23. és 24. oldal) Kapcsolat: /jezsuitak (Jezsuiták Barátai)

3 KÖSZÖNTŐ Kedves Barátaink! A Szerzetesek Éve komoly kihívás és lehetőség számunkra. Hogyan lehet hitelesen és érthetően megmutatni, megosztani azt a lelkiséget és karizmát, amely minket lelkesít? Hogyan tudjuk ezt még jobban egyházunk és világunk szolgálatába állítani? Örülök annak, hogy számunkra van arca ennek az évnek: Kaszap István, akire idén különösen is örömmel emlékezünk, hiszen az elmúlt évtizedek során nagyon sok fiatalnak tudta élesben megmutatni ezt a Jézushoz fordulást és teljes elköteleződést. Hálás vagyok azért, hogy habár ezen a télen is több idős rendtársat kellett elgyászolnunk, és látjuk törékenységünket, rendi közösségünk egyre hitelesebben, odaadottabban viszi tovább ezt a meghívást, amelyet Szent Ignác megtapasztalt és átadott barátainak. És talán éppen ez az igazi ignáci tapasztalat, amelyet magunk is megélünk: nem a mi erőnkből, hanem csak Jézusra figyelve tudunk részt venni Isten országának építésében. Ezt mindig, de legfőképpen nagyböjt idején jó ízlelgetni. Tavaszi újságunk elsősorban azt foglalja össze, hogy a médiumok világában hogyan mutatjuk fel e karizmát. Különösen is azért tesszük ezt, mert őszintén hálásak vagyunk a 100 éves A Szív folyóiratért. Mellette természetesen sok új csatorna is megjelent: honlapjaink a világhálón, applikációk, a Reflexió, s a közösségi oldalakon is aktívan jelen vagyunk. Azt kívánom, hogy mindenki találjon a maga számára érdekes cikket és érdekes könyvet, amely továbbsegíti az útján. Itt kérem és köszönöm előre az 1% -felajánlásokat: ignáci nagy családunk több kisebb közössége és programja függ ettől a segítségtől. Kérem, mások felé is továbbítsák e támogatás kérését! Jezsuita rendtársaim nevében is kívánok minden kedves barátunknak és olvasónknak áldott nagyböjti készületet. Segítsen ez minket csendhez, belső békéhez és főleg kiengesztelődéshez! Tisztelettel: P. Forrai Tamás Gergely SJ provinciális tavasz 3

4 Közösségeink életéből Százéves és fiatalos: A Szív A magyar jezsuita rendtartomány folyóirata, A Szív ez év szeptember 3-án lesz 100 éves. Az induló lap átvészelte az első világháború papírhiányos éveit, pedig akkor még hetente nyomtatták a friss példányokat. Az egyik ideiglenes szerkesztőségtől a másikig vezető kényszerű költözködések sem szegték az alapító főszerkesztő, P. Bíró Ferenc SJ kedvét. Nem törte meg a kezdeti lelkesedést, hogy az akkor még a Jézus Szíve Szövetség hetilapja alcímet viselő újságot még vidéki újságírók is jámbor fecsegésnek tekintették. S a lap elviselte a figyelemre méltó, mégis szerény igényű kezdeményezésről beszélő jezsuita, P. Bangha Béla SJ fanyalgását is. A példányszám gyors emelkedésnek indult, és az 1930-as évekre, a gazdasági világválság idején már megközelítette a kétszázezret. A második világháború során még keresettebbé váló lap megjelenését hamarosan papírhiány miatt kellett százezer példányra korlátozni. Budapest ostroma után a szerkesztőségi munka az elsők között indult újra, mígnem az újabb gyors felívelést követően a kiadást 1948-tól a politikai okokból elrendelt részleges, 1951-ben pedig a teljes tiltás lehetetlenítette el. A lap az emigrációba kényszerült jezsuitákkal együtt került át Kanadába, ahol Torontóban kezdett eleinte évkezdésre, nyárra vagy jeles egyházi ünnepekre, majd havi rendszerességgel is megjelenni. A rendszerváltás évében P. Sajgó Szabolcs SJ akkori főszerkesztő késlekedés nélkül telepítette vissza Magyarországra a folyóiratot, amely huszonhétezer itthoni példánnyal jelentős keresztény, családi magazinként folytatta működését, hamarosan már Bárdosy Éva irányítása alatt. 4 BARÁTAINKNAK

5 Közösségeink életéből A fordulatos történetű A Szív újság életében az elmúlt években P. Horváth Árpád SJ főszerkesztő irányítása alatt kezdődött lassabb, megfontoltabb, de nem kevésbé jelentős átalakulás. A külalakjában, esztétikai megjelenésében is megfrissült lap tartalmi célkitűzését új alcím Lelkiség, kultúra, önismeret ragadja meg. Napjainkban a tematikus számokkal jelentkező újság alapgondolatát igényes, korszerű, mégis gördülékenyen megírt teológiai és filozófiai írások adják, ezeket egészítik ki az állandó rovatok kulturális, biblikus, spirituális, pszichológiai és más témájú cikkei. A lap szellemi és lelki hátterét a jezsuita rend évszázados karizmáján túl tehetséges és elkötelezett munkatársak, javarészt fiatal szerzők odaadó munkája biztosítja. A lap címe, mint az induláskor is, Jézusra irányítja a figyelmet, aki az evangéliumot hirdetve szeretettel és figyelmesen fürkészte kortársai arcát, és akinek érzékeny, irgalmas szíve megesett a pásztor nélküli juhokra emlékeztető sokaságon. Reméljük, hogy hozzá hasonló egyértelműséggel és érzékenységgel tudunk beszélni mi is, és hogy szavunk a már közel levőkön túljutva elérkezik azokhoz is, akik még csak távolabbról kezdenek Rá felfigyelni. Tavasszal az újságban meghirdetett kampánnyal arra gyűjtünk, hogy a jubileumi évben olyan nagycsaládokhoz is eljuthasson lapunk, amelyek egyébként nem engedhetnék meg maguknak az előfizetést. P. Lukács János SJ a szerkesztőbizottság elnöke Itt vagyunk, naponta. Jezsuiták Barátai facebook.com/jezsuitak NEM AZ A SZÍV, AMIT AZ ORVOS vizsgál! tavasz 5

6 Könyvek, folyóiratok műhelye: a Jezsuita Kiadó 6 A Jézus Társasága szinte fennállásának kezdetétől hangsúlyt fektet az írott szó kultúrájára a könyvkiadáson keresztül. Noha az írott szót manapság egyre inkább felváltják a képek, sőt az írott és nyomtatott szó hordozója is egyre kevésbé a papír, a könyv még mindig könyv. Történelmünk, kultúránk, emberségünk része, s egyben kiváló eszköz arra, hogy ezerféle módon előkészítsen minket a Szó, az Ige befogadására. Ez a megfontolás késztetett minket arra, hogy Horváth Árpád rendtársam vezetése alatt 2011 óta szervezettebb és célirányosabb kiadáspolitika valósuljon meg Jezsuita Könyvek elnevezéssel január 1-jétől már az újonnan megalakult Jezsuita Kiadó végzi lapkiadói tevékenysége mellett a rendi könyvkiadás gondozását is. Kiadványaink célja, hogy a jezsuita szellemiségből merítve segítsék mindazokat, akik hitéletükhöz, egyházi és társadalmi elköteleződésükhöz támpontokat keresnek. A Források, a Lelkiség és a Rendtörténet sorozatban megjelenő könyvek az ignáci-jezsuita spirituális hagyomány régi és mai képviselőivel ismertetik meg az olvasót. Az Agóra sorozatban főleg közéleti, az Isten és tudományban pedig elsősorban BARÁTAINKNAK teológiai művek jelennek meg. A Tűz és Lélek sorozat a magyarországi romák egyházi-társadalmi integrációját szolgáló kiadványokat gyűjt össze, míg a Jezsuita Füzetek rövidebb dokumentumok, lelkiségi írások sorozata óta több mint negyven könyvünk látott napvilágot. Ebben az évben tizenöt kötet kiadására készülünk, köztük a teljesség igénye nélkül Ferenc pápa társadalmi-gazdasági kérdésekről szóló könyvével, a Patsch Ferenc blogbejegyzéseiből készült, elsősorban fiataloknak szánt gyűjteménnyel és John W. O Malley II. vatikáni zsinatról írott nagysikerű művének magyar fordításával. Kiadványaink megrendelhetők webboltunkban, a oldalon Kapcsolat: 1085 Budapest, Horánszky u. 20. Tel.: https://www.facebook.com/jezsuitakonyvek P. Bartók Tibor SJ a Jezsuita Könyvbizottság elnöke

7 Közösségeink életéből Néhány idei programunk: Április 21., 18 óra Mustó Péter SJ: Megszereted, ami a tiéd című könyvének bemutatója, KatHáz, Szeged, Dugonics tér 12. Április XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Millenáris Május XXIII. Szent István Könyvhét, Budapest Ferenciek tere Június 86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok, Budapest, Vörösmarty tér NEM AZ A SZÍV, AMIT A hentes mér! tavasz 7

8 források sorozat kiadványaink Luís Gonçalves da Câmara Memoriale Egy kortárs portré Szent Ignácról Fordította: Laczkó Zsuzsa SJC, 260 oldal, 3400 Ft Pillanatképek gyűjteménye Loyolai Szent Ignácról... Talán ezzel a kifejezéssel lehetne leginkább jellemezni a Memorialét. Az ignáci lelkiség és a jezsuita eljárásmód iránt érdeklődők immár magyar nyelven is találkozhatnak ezzel az egészen különleges és fontos forrással, amely kiegészíti a Jézus Társasága alapítójáról alkotott eddigi képünket. Fáber Szent Péter A Lélek útján Feljegyzések Isten ajándékairól Fordította: Nemeshegyi Péter SJ, 312 oldal, 3400 Ft Vajon miért tartja Ferenc pápa példaképének Fáber Pétert, ezt a sokak számára ismeretlen jezsuitát, Szent Ignác első társát? Fáber lelki naplójából egy tépelődésre hajlamos ember alakja bontakozik ki. A benső vívódások mögött azonban felsejlik a Lélek vezetése. Fáber őt akarja meghallani, észrevenni magában és másokban is, miközben apostoli útjait rója a XVI. századi Európában. 8 kiadványaink

9 lelkiség sorozat Jálics Ferenc SJ Szemlélődő lelkigyakorlat Fordította: Varga Péter Pius, 460 oldal, 3400 Ft Sok ember a lelke mélyén vágyódik, kutat Isten után. Keresi a lehetőleg egyszerű, spontán és közvetlen kapcsolatot Istennel. A szerző sokéves lelkigyakorlat-vezető munkájának személyes tapasztalatait adja közre ebben a könyvben. Tíz egységben, lépésről lépésre vezet Isten valóságának, jelenlétének közvetlen tapasztalatához. Nemes Ödön SJ, Perczel Forintos Dóra A lelkivezetés művészete 256 oldal, 3200 Ft Napjainkban egyre nyilvánvalóbban látszanak a spirituális éhség jelei, egyre többen keresnek lehetőséget lelki beszélgetésre, lelkivezetésre. E könyv szerzői Nemes Ödön SJ lelkivezetőként, Perczel Forintos Dóra pedig pszichológusként sokszor megtapasztalták, milyen gyakran elmosódnak a lelkivezetés és a pszichoterápia határai. Szinte minden pszichológiai probléma mögött spirituális kérdés húzódik meg, ugyanakkor számos spirituális kérdés mélyén fellelhető valamilyen pszichológiai elakadás. James Martin SJ Mennyei derű Öröm, humor és nevetés a lelki életben Fordította: Szigeti-Cseke Zsuzsa, 300 oldal, 3600 Ft Bizonyos vallásos körökben túlzásnak tartják a jókedvet, a humort és a nevetést, mondván, hogy mindez felesleges, nevetséges, illetlen, sőt botrányos. Holott a jó kedélyről egyik sem mondható el. Épp ellenkezőleg: a derű az egészséges lelki élet és általában az egészséges élet lényeges eleme. 9

10 lelkiség sorozat Mustó Péter SJ Csendben születik az élet A belső ima tapasztalatairól 244 oldal, 2800 Ft Az élet növekedése csendben, sötétben történik. Nem akkor, amikor mindent átlátsz. Nem akkor, amikor tudod, hova tartasz. Tanulj bizalommal várni, kivárni! Időre van szükséged ahhoz, hogy a lelked, az életed kibontakozhasson. Isten hat és működik benned, körülötted, még akkor is, ha nem érzed a jelenlétét. Ezt a ráhagyatkozást az imában gyakorlod. A belső ima érdeklődő, figyelmes jelenlét, amely a bizalmat erősíti. Nem kímél meg attól, ami fáj. Új szemmel nézhetsz arra, ami van. Megbékélhetsz vele. Jálics Ferenc SJ Lelkivezetés az evangéliumban Fordította: Várnai Jakab OFM 164 oldal, 2400 Ft Jézus a lelkivezetés igazi mestere, aki újabb és újabb utakra hív minket. Mindegyik út új kihívásokkal szembesít, de végigjárva egyre mélyebben ismerjük meg Jézust, és a korábban megtalált utak is különleges módon tökéletesednek. Ez a könyv elsősorban a lelkivezetőknek szeretne segítséget nyújtani, akik akárcsak Jézus azon fáradoznak, hogy elkísérjék az embereket Istenhez vezető útjukon. Ugyanakkor szól mindannyiunkhoz, akik úton vagyunk Jézus és az Atyaisten felé. Mustó Péter SJ Megszereted, ami a tiéd 208 oldal, 2800 Ft Ha komolyan veszem, hogy Isten mindannak, ami van, akarja a létét, és minden létezőben talál kedvelnivalót, akkor radikálisan megváltozik a hozzáállásom önmagamhoz, a másik emberhez. Istenhez is. 10 kiadványaink

11 rendtörténet sorozat Deák Ferenc SJ Chilei küldetésben 116 oldal, 1800 Ft Deák Ferenc SJ 1956 augusztusában érkezett meg Chilébe, és csaknem húsz éven keresztül szolgált ott különböző feladatkörökben, sokszor bizonytalan, sőt veszélyes politikai-társadalmi közegben. Bánkuti Gábor Jezsuiták a diktatúrában A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya története oldal, 2900 Ft Pusztulásra ítélt közösség túlélésének szilárd identitás a feltétele. Ha ez a fundamentum ép, lehetséges a stratégiaalkotás: a tudatos és csendes rezisztencia, a leleményes alkalmazkodás vagy akár a hősies helytállás is. A kötet a túlélés lehetőségeit vizsgálja a jezsuita rend második világháború utáni sorsfordulóinak tükrében. NEM AZ A SZÍV, AMi megszakad! 11

12 agóra sorozat Eötvös hite Egy hiteles ember közéleti hatékonysága Szerkesztette: Benkő Ágota, Vértesaljai László SJ 218 oldal, 2400 Ft A tanulmánykötet az Eötvös József hite címmel szeptember 27-én a Faludi Ferenc Akadémián lezajlott tudományos konferencia anyagát tartalmazza szerkesztett formában. Széchenyi hite Szerkesztette: Benkő Ágota, Vértesaljai László SJ 156 oldal, 2200 Ft A kötetben a reformkor avatott ismerői tárják fel a hit és a politika kapcsolatát Széchenyi életében. Fogom a kezét, és együtt emelkedünk Tanulmányok és interjúk a romaintegráció köréből Szerkesztette: Gereben Ferenc, Lukács Ágnes 352 oldal, 3200 Ft Fiatal szociológusok cigánysággal foglalkozó tanulmányait és interjúit gyűjti egybe a kötet, amely arra törekszik, hogy kiegészítse a hazai romakutatás gazdag, de nem hiánytalan spektrumát. Giovanni Cucci SJ, Hans Zollner SJ Az egyház nyílt sebe Fordította: Szigeti-Cseke Zsuzsa 118 oldal, 2400 Ft 12 kiadványaink

13 agóra sorozat A gyógyulás és megújulás felé Fordította: Szigeti-Cseke Zsuzsa 302 oldal, 3500 Ft Ez a kötet rettenetes témát dolgoz fel. Ki ne hallott volna a keresztény egyházakat világszerte megrázó, hatalmas médiavisszhangot és érthető felháborodást kiváltó botránysorozatról, a papok és lelkészek által gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaélésekről? Az itt megjelent tanulmányok a katolikus egyháznak e szörnyűségekre adott átfogó válaszát tükrözik. Annak a konferenciának az anyagát adjuk közre immár magyar nyelven is, amelyet e témában 2012 februárjában rendeztek a római Pápai Gergely Egyetemen. A jó kormányzásról Elméletek és kihívások Szerkesztette: Szigeti Szabolcs, Frivaldszky János 372 oldal, 2900 Ft Miért kell a XXI. század elején a jó kormányzás feltételeiről beszélni, miközben a politikával foglalkozó különböző tudományágak képviselői az európai civilizáció hajnala óta törekszenek a kormányzáshoz szükséges képességek, illetve az ideális államforma meghatározására? Mi az a jó kormányzás? Misszió, globalizáció, etika Matteo Ricci szellemi öröksége Szerkesztette: Patsch Ferenc SJ 324 oldal, 2900 Ft A tanulmánykötet a Misszió, globalizáció, etika Matteo Ricci szellemi öröksége címmel május án a Faludi Ferenc Akadémia, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Fakultása közös rendezésében lezajlott nemzetközi konferencia anyagát tartalmazza szerkesztett formában. 13

14 isten és tudomány sorozat Christian W. Troll Muszlimok kérdeznek, keresztények válaszolnak Fordította: Bárány Ottó, Jackánics Fülöp, Kormos Mária, Szedlák Ilona, Várnai Jakab OFM 156 oldal, 2900 Ft Ez a könyv főleg keresztényeknek szól: információt szeretne nyújtani számukra, és arra szeretné őket sarkallni, hogy további reflexiót és tanulmányokat végezzenek. Jó alap és hivatkozási pont lehet olyan keresztény csoportok számára, amelyek szeretnék pontosabban megérteni a muszlimok kérdéseit a keresztény hitet és életmódot illetően, és amelyek szeretnének felkészülni az ilyen kérdések lehetőleg őszinte és együtt érző megválaszolására. Nemeshegyi Péter SJ Istenkereső ember, emberkereső Isten 148 oldal, 2400 Ft Az emberi istenkeresés történetének néhány kimagasló mozzanatát elemzi ez a könyv, hogy végül rátérjen Isten önkinyilatkoztatásának történetére. Szabó Ferenc SJ A Vatikán keleti politikája közelről Az Ostpolitik színe és visszája 356 oldal, 3600 Ft Szabó Ferenc Magyarország és a Szentszék kapcsolatainak egyik koronatanúja. (Bánkuti Gábor történész) 14 kiadványaink

15 isten és tudomány sorozat Szabó Ferenc SJ Krisztus és egyháza Pázmány Péter életművében 486 oldal, 3900 Ft Szabó Ferenc monográfiája [...] rávilágít Pázmány teológiájának, krisztológiájának és egyháztanának modernségére... (Hargittay Emil egyetemi tanár, irodalomtörténész) Dogmafejlődés, dogmaértelmezés Szerkesztette és fordította: Tőzsér Endre SP, Várnai Jakab OFM 194 oldal, 2400 Ft Szabó Ferenc SJ Krisztus fénye Bevezetés Henri de Lubac életművébe 504 oldal, 3400 Ft Monográfiám fél évszázad tanulmányainak, reflexióinak gyümölcse. (Szabó Ferenc SJ) Patsch Ferenc SJ Globalizáció, vallásteológia, kölcsönösség 360 oldal, 2900 Ft Korunk kultúrájának egyik felkapott, gyakran használt, néha roszszul értelmezett, sokszor félreértett fogalma a párbeszéd. Ennek a fogalmi zűrzavarnak a tisztázásához szándékozik eligazítást nyújtani Patsch Ferenc tanulmánykötete. 15

16 Jezsuita Füzetek sorozat Stefan Bauberger SJ Nyitottan a teljességre Keresztény hit, zen gyakorlatok Fordította: Palóczné Kovács Beáta 96 oldal, 1600 Ft Lehetséges a párbeszéd kereszténység és buddhizmus között? Keresztények járhatják-e, s ha igen, hogyan járhatják a zen útját? Stefan Bauberger német jezsuita szerzetes izgalmas és nehéz lelki formálódáson ment át a válaszokért. Könyvében nem a két vallás közti különbségek gyors feloldásáról kíván meggyőzni, hanem megmutatja, hogy amikor a kereszténység a buddhizmussal találkozik, épp különbözőségeik lesznek egymás számára gyümölcsözővé. Nemeshegyi Péter SJ A szeretet útja 204 oldal, 1400 Ft Amikor a másik emberrel igazán önzetlen szeretetben találkozunk, akkor találkozunk a végső valósággal, akkor találkozunk Istennel. Amikor önmagunkból, énünk rabságából megmenekülünk, és az Istennel való teljes, örömteli egységbe belelendülünk, akkor leszünk igazán emberek. Tehát mindennek van értelme! A történelem drámája végül teljes harmóniában fog beletorkollni a szentháromságos Isten szeretetközösségébe. František Lízna SJ Tovább kell mennem Zarándokként Szent Jakab útján Fordította: Jakabffy Imre 208 oldal, 1400 Ft Frantísek Lízna SJ 2004 áprilisában indult el Santiago de Compostelába. Ez a kis könyv a háromezer kilométernyi gyaloglás közben mindennap gondosan vezetett útinaplója. 16 kiadványaink

17 Jezsuita Füzetek sorozat Hevenesi János SJ Megőrzöd életem 78 oldal, 1200 Ft Hevenesi János atya a magyar jezsuita rendtartomány egyik legidősebb tagja. Magyarországon valószínűleg nem sokan gyóntattak nála többet. Évtizedeken át hallgatta a megbékélésre vágyó emberek vallomásait. A lélek megnyílásaira válaszként a zsoltárok vigasztaló hangján igyekezett szólni. Idővel egész kis gyűjtemény állt össze azokból a zsoltárversekből, amelyeket János atya útmutatásul vagy vigasztalásul ajánlott. Ezeket gyűjtöttük össze ebben a kis könyvben. Nemeshegyi Péter SJ Számadás a reményről 172 oldal, 1300 Ft Szent Péter apostol írja első levelében: Legyetek mindig készen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi. Napjaink posztmodern szürkeségében bennünket, keresztényeket is megkísért az általános reménytelenség. A Szentírás szerint Isten a remény Istene, ezért mi a remény emberei vagyunk. De van-e igazán okunk reménykedni, és ha igen, honnan származik a mi reménységünk? Nemeshegyi Péter SJ Megesett rajtuk a szíve 116 oldal, 980 Ft Ebben a könyvecskében Nemeshegyi Péter SJ arra vállalkozik, hogy a Szentírás tizenegy evangéliumi szöveghelyéből kiindulva rámutasson a Jézus Szíve-tisztelet ma is érvényes és minden ember számára megérthető, megélhető üzenetére. 17

18 Jezsuita Füzetek sorozat Nemes Ödön SJ Élet, bölcsesség hazafelé 124 oldal, 980 Ft Nemes Ödön jezsuita Szakaszu apó néven 2009 októberétől 2011 májusáig írta a jezsuita blogon a bejegyzéseit, amelyeket most összegyűjtve nyújtunk át az olvasóknak. Jó napot! Ferenc pápa vagyok Fordította: Vértesaljai László SJ, Horváth Árpád SJ, Deák Viktória Hedvig OP, Petres Erika Lúcia OP 92 oldal, 1200 Ft Az első újságíró, aki Ferenc pápával négyszemközt, személyesen is leülhetett egy interjúra, Antonio Spadaro, aki a jezsuita kulturális folyóiratok főszerkesztőinek megbízásából háromszor is találkozott Ferenc pápával, s e párbeszédek eredménye egy sajátos hangulatú interjú lett. Ferenc pápa Ölellek benneteket! Beszédek fiatalokhoz Fordította: Tőzsér Endre SP 204 oldal, 1980 Ft Ebben a kötetben Ferenc pápának azt a huszonnyolc beszédét tesszük közzé, amelyeket megválasztása óta különböző alkalmakkor fiataloknak mondott. 18 kiadványaink

19 Jezsuita Füzetek sorozat A csendes szolgálat lelkisége A jezsuita testvéri hivatás 128 oldal, 1200 Ft Mi teszi napjainkban a jezsuita testvéri hivatást vonzó és járható életút lehetőségévé a szerzetesi élet iránt érdeklődő fiatal férfiak számára? Kötetünkben erre a kérdésre keressük a választ. Ignace de la Potterie SJ A Fiú imája Az Istennel való egység misztériuma Fordította: Wekerle Szabolcs 208 oldal, 1800 Ft Az evangéliumok szerint Jézus gyakran és a legkülönfélébb körülmények között imádkozott. Az erről tudósító szövegek olvasása és vizsgálata révén őt magát is jobban megismerhetjük, miközben legalább valamelyest belső életének mélyebb rétegeibe, személyiségének misztériumába is módunk van bepillantani. Nemeshegyi Péter SJ Isten éltető jóságában Találkozás a jezsuita lelkiség gyökereivel 128 oldal, 1500 Ft Lelkiség, teológia, élet, személyes néha egészen bizalmas vallomások Szent Ágoston módjára, s mindez a rendalapító Ignác lelkigyakorlatain átszűrve és keretbe öntve. A címben szereplő gyökerek valójában gyümölcsök is. Gyümölcsök, amelyeket az Ignácnak annyira drága isteni háromságos Jóság termett Péter atya lelkében. Gyümölcsök, amelyekből árad az evangélium íze, öröme. Gyümölcsök, amelyekre újra és újra rárajzolódik Jézus lelkülete, alázata. 19

20 tűz és lélek sorozat Rashajok, papok, szerzetesek Istenes emberek a cigányok között Szerkesztette: Tar Éva 136 oldal, 2300 Ft Korántsem mindennapi dolog, hogy egy cigány közösségből valaki papnak, szerzetesnek álljon. Számolnia kell a család és a tágabb közösség kétkedésével, ellenszenvével. És persze sok nehézséggel, megpróbáltatással. Mint ahogy annak a papnak a dolga sem egyszerű, akit hivatása a cigányok közé szólít. Pat s c h Ferenc: Katolikus spiritualitás tabuk nélkül (április) Előkészületben Jo h n W. O Malley: Mi történt a II. vatikáni zsinaton? (május) Ferenc p á pa: Ez a gazdaság öl (április) Nikl Já n o s: Tíz lépés a másik világ (április) Csiszár Kl á r a: Megújult lendülettel. Szatmári jezsuiták a 19. században. (március) Jo h n W. O Malley: A jezsuiták története Ja m e s Empereur: A lelki növekedés kilenc útja (május) William Co n n o l ly William Barry: A lelkivezetés gyakorlata (április) Sz e n t Ig n á c: A zarándok (július) Le h a j t o t ta d eged A SZÍV im á i LUMINA lumina: elmélkedések gyümölcse; felismerések, megvilágosodások megnevezése A LUMINA jezsuita bor, a 2011-es évjáratú Tokaji Furmint megvásárolható a Loyola Caféban. (1085 Budapest, Horánszky utca 20.)

21 média Webapostolkodás Tudatos internetes jelenlétünk első szakasza tavaly lezárult. Rendbe raktuk honlapjainkat, és a legújabb web2-es technológiákkal ruháztuk fel őket. Felületeinket egységbe foglalja és bekapcsolja a jezsuita internetes körforgásba hírfolyamunk. Az ott megjelenő, napi frissítésű hírek mindazon testvéroldalunkat erősítik, melyekre beágyazódnak. Elindítottuk Google Picasa fotótárunkat. A galériákban a nagyobb, provinciaszintű események (fogadalomtételek, Szent Ignácnap, temetések) mellett intézményeink életét is dokumentáljuk. Itt kapott helyet az immár digitálisan megjelenő 2015-ös naptár is, mely innen tölthető le különböző képernyőformátumokra. Youtube-csatornánkon hónapról hónapra elérhető egy-egy régebbi előadás: az utóbbi időszakban Nemes Ödön és Nemeshegyi Péter atya előadásai mellett A Szív folyóirat karácsonyi CD-melléklete is meghallgatható volt. A virtuális Párbeszéd Házának nevezhető a Reflexió, mely fiataloknak szóló, heti frissítésű újságunk. Legnépszerűbb cikkeink például Ferenc pápa repülős interjúinak fordításai. Ezek YouTube-csatornánkon magyarul feliratozva is elérhetők. Ferenc pápa napi üzeneteit a Twitteren több mint ezernégyszázan követik magyar nyelven, e rövid tweetek fordítását Korponai Gábor jezsuita skolasztikus készíti el napról napra. A jezsuiták barátainak Facebook-oldala karolja fel az előbb említett felületeken megjelenő tartalmakat, s juttatja el a közel ötezer követőnek és az ő barátaiknak. Népszerű bejegyzéseinket több tízezer ember olvassa. Újonnan induló honlapjainkat már a legmodernebb megoldásokkal készítettük el. Legújabb büszkeségünk a kaszapistvan.hu, mely a Szerzetesek Évében a cserkészek, a Székesfehérvári Egyházmegye, a ciszterek és a jezsuita rend Kaszap-évét kíséri végig hírekkel és játékokkal. Kiss Márton média- és kommunikációs referens A SZÍV jezsuita folyóirat. 100 éve.

22 Friendraising Lelki élmények anyagi forrásai Minden lehetőséget meg kell ragadni, amellyel támogatóink ösztönözhetők kezdeményezéseink támogatására. Nem. Olyan kezdeményezéseket kívánunk indítani, melyek mellé saját szándékukból, szívvel állnak oda barátaink is, segíteni minket. Hosszú évek óta dolgozunk azon, hogy a jezsuiták egyre tágabb baráti köre minden olyan hírt megkapjon, amely egységüket kovácsolja, s személyre szólóan értéket hordozhat számukra. Kiss Ulrich atya, aki idén ünnepli 70. születésnapját, évek hosszú sorát és szakmai tapasztalatait fektette a közösség megalapozásába. Isten éltesse még sokáig! Közben újabb és újabb jezsuita művek barátai, vendégei, látogatói válnak a közösség tagjaivá. Most már csak abban bízunk, hogy mindenkinek tudunk értékeset, hasznosat, krisztusit és evangéliumit nyújtani. A helyi gyűjtések mellett tavaly is indultak országos kampányok. Elsősorban azt szeretnénk, ha ezek által nagyobb nyilvánosságot kapnának az adott célok, de vitathatatlanul életképtelenek lennének a programok az önök jó szándéka nélkül. Tavasszal a MAGIS ifjúsági találkozó résztvevői támogatására 2,1 millió forintot, télen pedig a miskolci Közös- Tér program színeiben folyó munkákra februárig 1,9 millió forintot küldtek. S mindezek mellett ősszel, egyéb alapítványi céljainkra is érkezett 1,7 millió forint. Köszönjük, Isten áldja meg önöket felajánlásaikért! Kiemelt hálával adózunk egy nagylelkű adományozónak, akinek köszönhetően közel 600 rászoruló kaphat költségtámogatást ignáci lelkigyakorlata végzéséhez. Egy másik felajánlónak hála pedig a miskolci gimnázium kórusa tudott elutazni külföldi fellépésére. Ahogyan a téli kampányban is fogalmaztuk: mindenki abból adjon, ami adatott neki. Alkalmanként egy-egy telefonhívás vagy SMS az Adhat Vonalunkra mind sokat jelent. Az elmúlt, gazdaságilag szűkebb esztendők elvitték tartós vállalati támogatóink nagy részét. Továbbra is reméljük olyan jogi személyek együttműködési szándékát, amelyek a támogatásukért igényelhető 20%-os adóalap-csökkentés mellett a további 20%-os kedvezményt is örömmel fogadnák tartós, szerződött támogatókként. S idén is kérjük, ajánlják fel adójuk 1%-át alapítványunk javára. Most pedig? Abban legyenek partnereink, hogy olyan nagycsaládosok is olvashassák a 100 éves A Szív folyóiratot, amelyek az önök adománya nélkül nem engedhetnék meg maguknak ezt az élményt. Naszádos Márk Friendraiser forrásfejlesztő 22 BARÁTAINKNAK

23 KÉRDÉSEK-VÁLASZOK 1% LELKI TÁRS LELKIGONDOZÁS KULTÚRA TANÁCSADÁS ÉLETRENDEZÉS FIATALOK JÉZUS TÁRSASÁGA ALAPÍTVÁNY SPIRITUALITÁS ROMA-FELZÁRKÓZÁS NE LEGYEN KÖZÖMBÖS! A jogosultak 60%-a nem rendelkezik, de mi számítunk Önre és 1%-ára. Köszönjük, hogy segíti a magyar jezsuiták munkáit JÉZUS TÁRSASÁGA ALAPÍTVÁNY

24 SZÍVVEL ADJ! LELKISÉG, KULTÚRA, ÖNISMERET. KINEK JÁR MINDEZ?

Ó Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondoskodásodba ajánlom!

Ó Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondoskodásodba ajánlom! jelen 2014. ősz Ó Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondoskodásodba ajánlom! (Pietrelcinai Szent Pio) Postai vagy digitális úton a Jezsuita Rend adatbázisában tárolt, korábban

Részletesebben

tartalom BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVél újsága

tartalom BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVél újsága Magis 2015. Ősz tartalom Magis és Inigo magiszterként 4 Hivatás, mint követés 6 Vietnami magiszterek érkezése 8 Örökfogadalom 10 FFA-képzések, újra 12 Őrségváltás a KÉK-ben 15 Beszélgetések Süveges Gergővel

Részletesebben

A SZÍV ISTEN JELENLÉTÉRE FIGYELÜNK. Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről. Köszönjük bizalmát! BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVELE

A SZÍV ISTEN JELENLÉTÉRE FIGYELÜNK. Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről. Köszönjük bizalmát! BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVELE Hűség 2012. TÉL A SZÍV LELKISÉG ı KULTÚRA ı ÖNISMERET ALA PÍTVA : 1915 ISTEN JELENLÉTÉRE FIGYELÜNK kepeslap.indd 1 11/18/12 7:38:36 PM Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről. Ha Ön is csatlakozni

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 3. szám 2006. ősz 15 ÉVE ÁLL PANNONHALMA ÉLÉN VÁRSZEGI ASZTRIK FÕAPÁT ÚR 1991. augusztus 27-én, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

on the spot autumn 2014

on the spot autumn 2014 on the spot autumn 2014 Ó Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondoskodásodba ajánlom! (Pietrelcinai Szent Pio) Postai vagy digitális úton a Jezsuita Rend adatbázisában tárolt,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben