Benedek István: Freud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Benedek István: Freud"

Átírás

1 Benedek István: Freud szeptember 23-án hunyt el Londonban, ahová a hitlerizmus elől menekült. Abban a hónapban halt meg, amelyben kitört a világháború; azon a napon, amikor a németek már le is tiporták első ellenfelüket, Lengyelországot. 83 éves volt. Egy világ süllyedt el vele: a polgári emelkedés és hanyatlás világa. Iszonyú belegondolni, milyen régen született: 1856-ban. Magyarországon Bach-korszak volt éppen, Freud morvaországi szülőföldjéről cseh beamterek szállták meg a hivatalokat. A 26 éves Ferenc József még azt hitte, örökös birodalom felett uralkodik. Darwin még nem adta ki A fajok eredetét, Pasteur még nem vezette diadalmas új útjára az orvostudományt. De amikor a fiatal magántanár elfoglalta helyét a bécsi egyetemen ahonnan el sem mozdult fél évszázadon át, Ausztria annektálásáig soha nem látott pezsgésben volt a tudományos élet. A századvég, a fin de siècle állítólag dekadenciát jelentett az ízlésben és művészetben, de semmi esetre sem a tudományban. A haladás, a fejlődés, a változás eszméje szinte mániákussá tette a tudósokat; a Spenceren és Darwinon nevelkedő nemzedék úgy hitt a világ megfejthetőségében, mint másfélszáz évvel korábban Diderot és társai, csakhogy már megvoltak az eszközei is hozzá. Határtalan távlatokat feltáró új felfedezések bukkantak elő szinte varázsütésre, a századforduló új eszméket és új bűvöleteket hozott: röntgensugarat, amely belopakodik az eleven szervezet csontjaiba és zsigereibe, rádiumot és kvantumelméletet, amelyek világfelforgató új fizikát ígérnek, kemoterápiát és immunológiát, amelyek lebírják az évezredes járványok kórokozóit, feltételes reflexeket, amelyek felfedik az idegműködés rejtélyét, megindulnak a ló nélküli kocsik, és Blériot átrepüli a csatornát Mi lehetetlen ebben a korban, a mindent lebíró Ész diadalmas korában? Miért volna lehetetlen behatolni a lélek mélyébe, bekúszni a tudat alá, feltárni az ösztönélet rejtett rétegeit? Csak a kulcsot kell meglelni hozzá. Párizsban tanult Freud, Charcot-nál, aki a gyógyításban polgárjogot szerzett a hipnózisnak. Ezen a ponton sejtette Freud a kulcsot: a hipnotikus álom szabaddá teszi az utat a lélek mélységei felé. Első könyvében, amelyet a hipnotizáló Breuerral közösen írt (Studien über Hysterie, 1895), ezt az utat járta: egy különös hisztériás beteg hipnotikus kezelése során arra a meggyőződésre jutott, hogy a lélek a gátlás, az elfojtás kemény eszközeivel őrzi fájdalmas emlékeit, szégyenletes élményeit, illetlennek ítélt ösztönös vágyait; ezek a mélybe űzött hatalmak uralkodnak a tudaton, ezek irányítják. belülről az akaratunkat, a sorsunkat. És a gyógyulás útja a katharzis, a kínzó élmények lereagálása, a tudat mélyének megtisztulása. Később elvetette a hipnózis módszerét, áttért az éber eszmetársításra, de nem vetette el a pszichoanalízisnek már itt kikristályosuló alapeszméjét: a tudattalan uralmát a tudat felett. Ennek kutatására szentelte egész életét. Orvos volt, tehát a patológia felől közelítette meg a lélek működését. De mihamar világossá lett, hogy a neuraszténiások; hisztériások, szorongásos és kényszeres neurotikusok vizsgálata nemcsak a kórtani mechanizmust: leplezi le,

2 hanem az egészséges lélek dinamikáját is. Mi az egészség? Egyensúly, harmónia. A Harvard egyetem fiziológusa, W. B. Cannon ez idő tájt dobta köztudatba a homeosztázis fogalmát, amely oly nagy segítséget nyújtott az élettani és kórtani folyamatok megértéséhez. A szervezet örökösen működő anyagokból áll, a működés egyensúlya az egészség. Van különbség egészség és betegség közt? Van: az anyagok mennyiségi és a működés minőségi különbsége határolja el egymástól a kettőt, de az egészséges és a beteg szervezetnek közös az anyaga, energiája, ereje, dinamizmusa, közösek a törvényei. Nem új felfedezés ez, az ősi humorálpatológiától a kínaiak jang-jin elvéig ezt az utat járta majd minden kórtani magyarázó törekvés, csakhogy a misztikus erők helyét most fogható és mérhető tényezők vették át. A föllendülő hormonkutatás elárulta, hogy elegendő a mirigyek néhány cseppnyi túltermelése a testi és lelki egyensúly megbontásához; a jellem és viselkedés sejtelmes fondorlatai mögött feltűnt az anyagi valóság a maga élettani és kórtani dinamizmusával. Meg lehet találni ennek lélektani törvényeit? Freud úgy vélte, meg lehet; heroikus kísérletet tett a módszer kidolgozására és a lélek működésének megfejtésére. Kutatásának útvonalát a betegek elemzése szabta meg. Türelmesen végzett asszociáltatás szabad gondolattársítás: a beteg válogatás nélkül kimondja mindazt, ami eszébe jut elfelejtett és elfojtott élmények, lelki sérülések (traumák) és a korai gyermekkorban lezajlott összeütközések (konfliktusok) nyomára vezette. Segítségül hívta az álomfejtést, mert analíziseiben azt tapasztalta, hogy az álomnak rejtett értelme van: a kimondástól eltiltott élményanyag kerülő úton, szimbólumok és furcsa torzítások formájában jut az álomban kifejezésre; az álom csak meg kell fejteni leleplezi a szégyellt vágyakat, a rejtett bűntudatot, a megtagadott erőszakot. Másik segítsége az apró tévedések elemzése volt: a nyelvbotlások, félreszólások, értelmetlennek látszó feledékenységek megfejtése. Amit ma, elviselhetetlenül divatos szóhasználattal úgy mondanak: nem véletlen az, hogy, annak lélektani rugóit kereste: nem véletlen az, hogy valakinek éppen ez a szó nem jut eszébe, éppen ebbe a hétköznapi kifejezésbe bicsaklik bele a nyelve, s helyette éppen ezt mondja Itt meg kell állni egy percre, mert a józan ész tiltakozik az ellen, hogy minden álom vágyálom, vagy hogy minden nyelvbotlás mélyén titkos bűntudat lappang. De aki ismeri azt az atmoszférát, amit a lélekelemzés teremt, az megérti Freud valószínűleg eltúlzott általánosítását. Mert az analízis során a páciens mintegy saját tudattalanjának reflektorfénybe emelt világában él, álma és nyelvbotlása egyformán az analízist szolgálja, tehát természetesen megfejthető. Az egészséges ember hétköznapi életében is előfordulnak freudi álmok vagy nyelvbotlások, amelyek mögött maga is érzi az analitikus tartalmat, s ez a tartalom bizonyára sok esetben megvan akkor is, ha az álmodó nem érzi (hiszen a tudattalan azért tudattalan, mert nem tudatos) de mindig? Freud azt mondja: mindig. Ez a tétele bizonyítatlan és bizonyíthatatlan. Első könyvei az álomfejtés meg az elvétés pszichológiájáról szóltak (Traumdeutung, 1900, Zur Psychopathologie des Alltagslebens, 1904), s már ezekben kibontakozott a pszichoanalízis egész rendszere. Ösztönös vágyak és elfojtott tudattartalmak töltik ki a tudattalant, amely mintegy harci területe a biológiai és a társadalmi erőknek, az ösztön és a nevelés összeütközésének porondja. Soha, egyetlen pedagógus előtt sem volt kérdéses, hogy ez a két tényező alakítja az

3 egyéniséget: egyfelől az alkati adottságok, képességek, törekvések összessége, másfelől a család, a környezet, az iskola, a társadalom nevelő élményei de hogy ez a harc nem zárul le akkor, amikor a tudat valamilyen kiegyezéssel állást foglal, hanem a mélyben szakadatlanul dúl tovább, éspedig az egészségeseknél és erőseknél is, a gyengéket pedig megbetegíti ez Freud felfedezése. A pszichoanalízis iránytűje, mint veres nyíl mutat a szexualitás felé. Az első világháború tombolása idején megjelenő alapmű, a Bevezetés (Einführung in die Psychoanalyse, ), érthető módon keltett visszatetszést azzal, hogy amikor a világot egy iszonyú társadalmi konfliktus tartja fegyverben, akkor Freud a libidó köré csoportosítja mindazt, amiről szerinte beszélni érdemes. Nem menekülés ez a valóság elől? De talán nem az, hanem a valóság egy másik oldalának feltárása. Nem árt tudni, hogy a valóságnak több oldala van, s nem válik kevésbé valóságossá attól, hogy más oldalról szemlélve másként fest. Freud egyhelyütt idézi Charcot szavát, aki az elutasító ellenvélemények hallatára vállat vont: Ça n empèche pas d exister azért mégis van. A világháború nem változtat azon, hogy van szexualitás, van libidó, és úgy látszik, nagyobb az egyéni és társadalmi szerepe, mint általában gondolták. A polgári előítéletektől és romantikus hamisítástól amúgy is túlterhelt társadalomnak nem volt könnyű elismerni azt, hogy az ártatlan gyermeki lélek mélyén agresszió, szerelem, gyűlölet, perverzitás, narcista önimádat, exhibíciós magamutogatási vágy, szadista hajlam, féltékenység és irigység lappang. Ma is mulatságos elnézni, kisgyermekes családanyák mily természetesen számolnak be ezekről a mindennapos észlelésekről, s pár év múlva mily tökéletesen megfeledkeznek az egészről, már csak az ártatlan csöppségre emlékeznek, a benne elaltatott bocsánat a szóért vadállatra nem. Az önámításnak ezt a közhasznú módját Freud óta elhárító mechanizmusnak nevezik. Megint ne feledjük: Freud a neurotikus szorongókon és kényszereseken ismerte meg a lélek szerkezetét, fejlődését. De éppen ez a két szó a szorongás meg a kényszer, harmadiknak hozzávehetjük az agresszivitást mutatja, mennyire általános tulajdonságokat fedezett fel, s mily nehéz megvonni az egészséges és a beteg közt a határt. A kép, amit a gyermeki szexualitásról már egyik legkorábbi munkájában festett (Drei Abhandlungen über Sexualtheorie, 1905), félelmetes és hátborzongató. Ilyenek voltunk, ilyenek vagyunk? Egy percig sem hiszem, hogy mindenben igaza van, de tisztelem a kimondás bátorságáért; a modern gyermeklélektan mindenesetre ezzel a három értekezéssel kezdődött. Ha valaki kereken kimondja, hogy a gyermek perverz szörnyeteg, akkor ne csodálkozzék azon, ha a társadalom életbe lépteti vele szemben elhárító mechanizmusát. Freud nem csodálkozott, utána a két világháborúban mi csodálkoztunk, mert a bőrünkön tapasztaltuk, mint búvik ki az ártatlan csöppségből a perverz szörnyeteg, mihelyt fegyvert kap a kezébe. Időközben mozgalommá vált a pszichoanalízis, orvosok, pedagógusok, pszichológusok, gondolkodó emberek eszmei áramlatává. Sohasem jó, amikor egy eszméből mozgalom lesz, de elkerülhetetlen. Megmerevedést jelent. Az egyoldalúság kultusza minden mozgalom rákfenéje; amikor Freudból freudizmus lett, akkor a tan egyoldalúsága túlburjánzott és önálló életre kelt. Maga Freud sokoldalúan volt egyoldalú, vagyis az élet minden területén felfedezte a pszichoanalízis törvényszerűségeit. Neki ezt nem róhatjuk fel hibául, az

4 alkotás láza általában bizonyos fajta korlátozottsággal párosul. Darwin mindenütt természetes kiválasztódást látott, Pavlov mindenütt feltételes reflexeket, Freud mindenütt elfojtott szexualitást, ez természetes. Kitűnő tanulmányok születtek ebből a sokoldalú egyoldalúságból, például a vallás keletkezéséről és jövőjéről (Die Zukunft einer Illusion, 1927), vagy a civilizáció félelmetes elemeiről (Das Umbehagen in der Kultur, 1930), de jöttek kalandos eszmefuttatások is, például a totemről és taburól, vagy Mózesről, Leonardóról és sok másról, amelyek minden szellemességük mellett is azt bizonyították, mily önkényessé válik az eszmei konstrukció ott, ahol az ellenőrzésre nem nyílik alkalom. Freud még szerény volt nem koncepciójában, hanem modorában, merészségében is óvatos, tételeit megtűzdelte háthával és talánnal, de a kianalizált freudisták ebben nem követték mesterüket: elviselhetetlenül magabiztosak voltak, mindenkinél mindent jobban tudtak, lejáratták a tan és a mester tekintélyét. Gyanús az a módszer, amely mindig és mindent meg tud magyarázni. 25 év távlata vagy ha a tan születésnapjától számítjuk, 70 év távlata elegendő-e arra, hogy lemérjük: mi időálló benne, mi nem? Természetesen nem elegendő. De azt már meg lehet mondani, mi hatott a pszichoanalízisben, mit vártunk és mit várunk tőle, mit szórt ki máris az idő rostája. Ez az értékelés is csak szubjektív lehet, de ne feledjük, hogy a lélektan területén vagyunk, ahol a technika mai állása mellett csak azok igényelhetnek objektivitást, akik összecserélik a pszichológiát a fiziológiával. A pszichoanalízis az elmekórtanból nőtt ki; indokolt először ott kutatni a hatását. (Hatáson itt nem azt értem, kik hogyan fogadták, hanem mi vált belőle közkinccsé.) A neurózisok értékelésében új utat mutat, ez biztos. Lehetőséget ad a tünetek kauzális oki értelmezésére. Nagy dolog ez, mert korábban csak észlelni tudtuk a tüneteket, esetleg kategóriákba sorolni, genetikájuk ismeretlen maradt. Most nem kell hozzá analitikusnak lenni, csak érteni kell azokat az összefüggéseket, amelyeket Freud tárt fel a tünet nem puszta jelenség immár, hanem áruló jele valaminek. Valaminek, mondom bizonytalanul, hiszen nem egészen bizonyos, hogy csakugyan annak, aminek Freud gondolja. De tény, hogy a mélylélektan előtt a neurózistannak egyszerűen nem volt szemlélete, most pedig van, ami már azért is nagy dolog, mert vitába lehet szállni vele, s a tudomány a viták tüzében edződik. Más lapra tartozik a pszichoanalitikus gyógymód. Kitűnően lehet keresni vele, ezért az utóbbi időben nagyon divatba jött, főként Amerikában. Az analitikusoknak mindenesetre jót tesz, talán azoknak a pácienseknek is, akik divatból mennek analízisbe, de hogy a valódi betegeken tömegesen segít, azt kétlem. Aki meggyógyul, az persze nem megy újra orvoshoz, igy a sikeres gyógyításokról nem lehet tiszta képünk, annál inkább a sikertelenekről: mindnyájan ismerjük azokat a neurotikusokat, akik 6 8 évi analízis után idejénvalónak látják, hogy orvoshoz forduljanak. És mégis sokban adósai az elmeorvosok Freudnak. Mert ha nem pszichoanalízissel gyógyítanak, akkor is vagy éppen akkor látniok kell, hogy a lélekben működik az elfojtásnak az a mechanizmusa, amelyet Freud fedezett fel, s hogy valamilyen módon a gátlásokat kell feloldaniok, az agresszió és kisebbrendűségi érzés konfliktusát kell megoldaniok, a szublimálás és szocializálás

5 egészséges útját kell megtalálniok ahhoz, hogy betegeiket megszabadítsák kényszeres és szorongó tüneteiktől. És fel kell ismerniök a konverziót, a betegségbe-menekülést azokban az esetekben, ahol a testi tünetnek lelki sérülés az okozója. A pszichoszomatikus szemlélet (amely helyett ma még nervizmust kell mondani, de talán holnap már polgárjogot nyer a belgyógyászatban) elképzelhetetlen Freud nélkül. Tömegjelenséggé vált az ideges panasz, a rendelőkben orvosok és betegek fáradt tömege bús legyintéssel törődik bele abba, hogy a legkülönfélébb tünetek ideges alapon lépnek fel, de hogy e misztifikálás mögött valójában mi rejlik, a környezetnek és az egyénnek micsoda morbid és morbogén párharca, azt Freud nélkül elképzelni sem lehet. Még valamit köszönhetnek az orvosok Freudnak: az egészséges és beteg közti merev, mesterséges válaszfal ledöntését. Nem egyedül Freud műve ez. Bleuler, Jung, Kretschmer, Jaspers, Meyer és az egész modern orvoslélektan egyértelműen vallja, hogy az egészség és betegség reláció, nem pedig elkülönült állapot. Furcsa, hogy a laikusok mily nehezen törődnek ebbe bele. Mily konokul ragaszkodnak ahhoz, hogy valaki vagy beteg, vagy egészséges; középút, fokozat, átmenet s pláne kettősség hogy valaki beteg is, meg egészséges is egyszerre, vagy se nem beteg, se nem egészséges, ilyen nincs. De az élet azt mutatja, van, sőt mondhatni csak ez van. És ezt voltaképpen mindenki tudja, hiszen mindenki látott már makkegészséges embert féltékenységi rögeszmével, makkegészséges embert tériszonnyal vagy jól-rosszul leplezett szorongással, lámpalázzal, gyomoridegességgel, makkegészséges embert tisztogatási kényszerrel vagy babonás szokásokkal, makkegészséges embert szadizmusig fokozódó agresszióval vagy mártírságba olvadó, önsorsrontó mazochizmussal; egyszóval mindenki látott már mindenféle makkegészséges embert, csak egyfélét nem: makkegészségeset. Az ellenállás ez a szó is Freudtól kapta meg pszichológiai tartalmát, az ellenállás mégis itt éppoly erős, mint a gyermekkori szexualitás elfogadásának vonalán. Csak a darwinizmussal szemben tanúsított ellenálláshoz hasonlítható. Elfogadni, hogy közünk van a betegekhez, éppoly visszatetsző, mint elfogadni, hogy közünk van az állatokhoz. De hol ér véget az egészség, hol kezdődik a betegség, ki mondja meg? Az egészséges embernek szokásai vannak, a betegnek tünetei, de mikor válik a szokás tünetté, ki mondja meg? Csak egy megfogalmazást tartok elfogadhatónak: egészséges az, aki harmonikus békében él a tüneteivel amelyek ez esetben szokások. És ne feledjük soha: Freud célja nem az volt, hogy felrúgja az emberek lelki nyugalmát, hanem az, hogy segítségükre legyen a lelki béke megteremtésében vagyis egészségessé tegye a makkegészségesnek álcázott, de szenvedő (vagy kínjukban szenvedést okozó) embereket. A pedagógia is sokat köszönhet Freudnak, de ott még nagyobb a zűrzavar. Mert igaz az, hogy a gyermekkor telve van traumatogén (lelki sérülést okozó) élmények lehetőségével, ám annyira telve van, hogy ezeket egyszerűen nem lehet elkerülni. Az egyetlen gyermeket például kényeztetni szokták alkalom a lelki sérülésre. Aztán megszületik a második gyermek, mire az elsőt nem kényeztetik tovább újabb alkalom a sérülésre. Rekompenzálja magát, basáskodik a második szülöttön alkalom arra, hogy a másodszülött sérüljön. Megszületik az utolsó, a kicsi, akit vagy dédelgetnek, vagy elnyomnak ez is baj, az is baj. A szülő vagy engedékeny,

6 vagy szigorú, vagy következetes, vagy következetlen (hisz ő is ember, amit a pedagógiában gyakran nem vesznek számításba), a gyerek vagy mindent lát otthon, amit nem kellene, vagy nem látja mindazt, amit kellene; egyszóval nincs olyan szülő a talpán, aki egy analitikus pedagógiai igényeit ki tudná elégíteni. S hogy ezeket a neurotizáló körülményeket miért dolgozza fel kórosan az egyik gyerek, miért rázza le magáról könnyedén a másik, ezt a legkörmönfontabb pszichoanalitikus sem tudja megmondani. És mégis, Freud hatására újjáéledt az ellentmondásoktól agyongyötört pedagógia. A pedagógusok közt Freud legszenvedélyesebb ellenfelei sem tudnak már meglenni a gátlás, konfliktus, indulatáttétel, imágóképzés, azonosítás, ellenállás, latencia, vágytendencia, elhárítás, kisebbrendűségi komplexus, kompenzálás és túlkompenzálás fogalmainak gyakorlati ismerete nélkül, még ha talán az elnevezésekkel s pláne a freudi értelmezéssel hadilábon állnak is, és mivé lenne a mai gyerekek közt az a pedagógus, aki még mindig ragaszkodnék ahhoz a fikcióhoz, hogy a gyermekkorban nincs szexualitás? A lélektani iskolák sorát Freud nemcsak a pszichoanalízissel gyarapította, hanem az egész úgynevezett mélylélektani irányzattal, hiszen Adler, Jung, Stekel vagy Szondi speciális pszichológiai koncepciója mind Freudban gyökeredzik. Megint Darwinra kell hivatkoznom: ahogyan belőle sorra kiágaztak az evolúció újabb magyarázó elméletei, úgy nőttek ki a pszichoanalízisből a mélylélektani iskolák. Mit bizonyít ez? Hogy Darwin, illetve Freud olyasmit talált, amivel megragadta, magához vonzotta, töprengésre kényszerítette a tudósokat, valósággal megtermékenyítette őket; továbbá, hogy amit talált, az nem volt elég világos, egyértelmű, meggyőző, pontosabban: nem lezárt egység volt, hanem nyíltan felvetett problémahalmaz. Tény, hogy ahogyan Darwin a biológiába, úgy vitt új életet Freud a pszichológiába. Nemcsak a kórlélektanba, az alkotás lélektanába, sőt a társadalomlélektanba is. Kimutatta, hogy a lélek titkos rugói a társas együttélés semmiféle területén nem hanyagolhatók el. Freud bírálóinak kifogásai közt második helyen (közvetlenül a szexualitás központi szerepének hibáztatása után) az szokott szerepelni, hogy elhanyagolja a gazdasági tényezők szerepét, s a társadalmi jelenségeket a tudattalan irracionális és megváltoztathatatlan (?) erőivel magyarázza. Ebben sok az igazság, de megfontolandó, vajon nem volna-e ugyanilyen súlyos hiba ezeknek az irracionális (és megváltoztatható!) erőknek az elhanyagolása? Végre is a saját bőrünkön tapasztalhattuk, hogy a gazdasági és társadalmi tényezők által felszabadított irracionális erők milyen hatalmas megmozdulásokra képesek. Nem hiszem és Freud sem hitte, hogy a racionális (pl. gazdasági) és az irracionális (pl. tudattalan) erőket végletesen el lehet különíteni egymástól, sőt nagyon valószínűnek látszik, hogy a kettő szoros kölcsönhatásban van egymással. De mindezeken a részletkérdéseken túl Freud nagyságát legvilágosabban az mutatja, hogyan szőtte át eszméivel az egész modern gondolkodást. Benne van a levegőben, hatása alól nem vonhatta ki magát senki, sem barát, sem ellenség. A tudattalant nem lehet quantité nègligeable-nak tekinteni, ha tetszik, ha nem. Az irodalom és művészet, mint szellemi életünk hű tükre, félreérthetetlenül elárulja, hogy tudomást vett Freudról. A német Mann, a francia Proust, az angol Joyce, az amerikai O Neill, az osztrák Kafka, a magyar Márai (hogy csak a legjellegzetesebb

7 neveket soroljam) nyilván nagy író lett volna Freud nélkül is, de másként írt volna. Költészet, próza, dráma, festészet, talán még a zene is azt tanítja, hogy Freudban nemcsak az orvostudomány és a pszichológia, hanem általánosságban a mai kultúra a maga nyelvét, a maga problémáit és törekvéseit ismerte fel. Freud sorsa tipikus volt: a forradalmár sorsa, aki megszállottan küzd eszméjéért, szerényen és fanatikusan, s egyszerre szemben találja magát a hivatalosan jóváhagyott tudománnyal, pályatársaival, aztán osztályával, nemzetével, az emberiséggel: ellenségnek tekintik, mert nem értik. Valljuk meg, nem is volt könnyű érteni. Merőben új és vad volt, amit tanított, amellett telve nyilvánvaló tévedéssel, túlzással, egyoldalúsággal. A kortársak berzenkedtek, de csakhamar kialakult a tanítványok köre, aztán a tisztelők és hívek tábora, előbb Amerikában, Angliában, Svájcban és Magyarországon, csak megkésve Németországban, ahol az antiszemitizmus mindig erősebb kötelék volt, mint másutt. Freud még megérte, hogy a hitleri Németországban antikrisztusnak kiáltották ki; Ausztriából az életét kellett mentenie Londonba (ahol nagy tisztelettel fogadták). Sok jogos és jogtalan támadás érte életében és halála után; a szenvedélyes vitairatok helyett ma már itt volna az ideje a higgadt értékelésnek. Be kell ismernünk, hogy ez mindmáig nem történt meg; még a 25 éves évfordulóra megjelenő műveket is a szenvedély és a tájékozatlanság jellemzi. De talán ez is nagyságát mutatja: kire érdemes negyed századdal a halála után még ennyire haragudni? Freud életműve haláláig összefonódott a pszichoanalitikus mozgalommal, azóta fokozatosan távolodnak egymástól: Freud egyre emelkedik, a mozgalom egyre satnyul, mindinkább értelmét veszti. Ez voltaképpen természetes. Ismét a Darwin-analógiára kell utalnom: világnagyság lett és maradt, de 25 évvel a halála után anakronizmus nélkül senki sem vallhatta magát darwinistának. Ugyanilyen anakronizmusnak hat ma a pszichoanalitikus mozgalom. Mit akar? Freud egyoldalúságait tovább erőltetni? Ami Freudban nagy, annak nincs szüksége mozgalomra, az szervesen beleolvadt a kultúrába, el sem választható tőle. Közös kincsünk lett, nem sajátítható ki. Nincs szükség külön kincstárosokra, sem papokra, akik kultuszának áldoznak: ami ebben a kultuszban érték, az mindenkié. A többi vesszen.

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich *

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich * Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70 PSZICHOANALÍZIS ÉS SZOCIALIZMUS Wilhelm Reich * Ha a pszichoanalízist szociológiai vizsgálódás tárgyának tekintjük, úgy a következõ kérdésekkel találjuk magunkat szemben:

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés 8-9. óra Miről lesz szó az órán? A személyiségfejlődés két jelentős pszichoanalitikus elmélete: 1. Sigmund Freud pszichoszexuális elmélete 2. Erik H. Erikson pszichoszociális

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Mi a disszociáció? Énvédő mechanizmus Bizonyos feltételek mellett a traumák emlékei leválnak a tudat többi részétől, a tudaton kívül

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila A SZEMÉLYISÉG Lélektana Dr Szabó Attila Mi különbözteti meg az embereket egymástól? A személyiség definiciója Allport (1961) meghatározása: A személyiség a személyen belüli pszichofizikai rendszerek olyan

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Hogyan jött az üzleti rész? Hogyan csöppentem a DXN üzletbe?

Hogyan jött az üzleti rész? Hogyan csöppentem a DXN üzletbe? Hogyan jött az üzleti rész? Hogyan csöppentem a DXN üzletbe? Amikor első kisbabámat vártam, a munkahelyem megszűnt. Elgondolkodtam, mihez fogok kezdeni, ha nem találok később sem munkahelyet. A kisgyermekes

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

ELŐSZÓ írta: Helmut Jansen 21. A hipnózis ősi praktikái 23 Sumerok India Egyiptom Görögország Róma A hipnózis és a kereszténység Paracelsus Inkvizíció

ELŐSZÓ írta: Helmut Jansen 21. A hipnózis ősi praktikái 23 Sumerok India Egyiptom Görögország Róma A hipnózis és a kereszténység Paracelsus Inkvizíció ELŐSZÓ írta: Helmut Jansen 21 1. A HIPNÓZIS TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE A hipnózis ősi praktikái 23 Sumerok India Egyiptom Görögország Róma A hipnózis és a kereszténység Paracelsus Inkvizíció A magnetizmustól

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Test: mereven huzalozott szabályok; agy: plasztikus

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő kitüntetéséhez Két fogalmat választottam, amelyek köré csoportosítva könnyen megérthetjük, miért tiszteljük meg a mi Magyar Örökség Díjunkat

Részletesebben

Michael Rohrwasser: Freud olvasmányai. Arthur Conan Doyle-tól Arthur Schnitzlerig

Michael Rohrwasser: Freud olvasmányai. Arthur Conan Doyle-tól Arthur Schnitzlerig Thalassa (18) 2007, 2 3: 193 198 Michael Rohrwasser: Freud olvasmányai. Arthur Conan Doyle-tól Arthur Schnitzlerig Freuds Lektüren. Von Arthur Conan Doyle bis zu Arthur Schnitzler Az olvasó meg fog lepõdni,

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége", népközössége", sorsközös-

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége, népközössége, sorsközös- Hozzászólás (Második közlemény) Ha a Jugoszláviában megjelenő magyarnyelvű újságokat, folyóiratokat és egyéb kiadványokat olvassuk: ezt a szót egység majd minden cikkben ott találjuk. Az idegenből jött

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány "Mindennek van értelme, nem létezik okozat, ok nélkül" A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány Hamer doktor legjelentősebb felfedezése az Germán Új Medicina, mely egy mérnöki pontosságú,

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Benedek István: Freudizmus és agresszió

Benedek István: Freudizmus és agresszió Benedek István: Freudizmus és agresszió Alig valószínű, hogy ebben az illusztris társaságban bármi újat mondhatnék Freudról, annál is kevésbé, minthogy nem vagyok pszichoanalitikus. Mint hajdani pszichiáter

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Pszichoterápia szakvizsga tételei, Pécs

Pszichoterápia szakvizsga tételei, Pécs Pszichoterápia szakvizsga tételei, Pécs 1. Általános pszichoterápiás kérdések 1.1. A pszichoterápia története, hazai története, jelen helyzete 1.2. A pszichoterápiás diagnosztikai rendszerek 1.3. A pszichoterápiás

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés Miről lesz szó az órán? Ifjúkor, fiatal felnőttkor jellemzői, pályaválasztás, párkapcsolat Érett felnőttkor a korszak jellemzői, érett, egészséges személyiség, életközépi

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

SZEMLE. Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat

SZEMLE. Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat SZEMLE Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat Az ausztrál szerző, aki írása alapján évtizedek óta foglalkozik az iskolai kegyetlenkedés, a bullying problémájával, hasznos kötettel örvendezteti meg az olvasókat.

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

INTERJÚ A PSZICHOANALÍZIS KIMEGY AZ UTCÁRA, HOGY TALÁLKOZZON AZ EMBEREKKEL

INTERJÚ A PSZICHOANALÍZIS KIMEGY AZ UTCÁRA, HOGY TALÁLKOZZON AZ EMBEREKKEL Thalassa (15) 2004, 1: 73 79 INTERJÚ A PSZICHOANALÍZIS KIMEGY AZ UTCÁRA, HOGY TALÁLKOZZON AZ EMBEREKKEL Csabai Márta interjúja Bice Benvenutóval Bice Benvenuto olasz pszichoanalitikus. A londoni Tavistock

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

AZ ÉRETT ÉS EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG

AZ ÉRETT ÉS EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG 369 FERENCZI ENIKŐ AZ ÉRETT ÉS EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG,, A személyiség elérése nem kevesebbet tartalmaz, mint egy különleges egyedi lény teljességének a lehető legjobb kibontakozását. " (C. G. Jung) Talán

Részletesebben

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV ALAPÉRZELMEK MIMIKÁVAL: Mennyire ismered a nem verbális jeleket? (teszt) Tárgyalás, beszélgetés közben érdemes ezekre a jelekre is figyelnünk. Végezzétek el a tesztet, és értékeljétek ki az eredményt!

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old.

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Létezik egy kulcs a tudat kozmikus titkához, és mindannyian ezt a kulcsot használjuk, amikor gondolatainkat valóra

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

TARTALOM. Typotex Kiadó ELŐSZÓ FEJEZET / A NAIV ÉS A TUDOMÁNYOS EMBERISMERET 2. FEJEZET / A MODERN PSZICHOLÓGIA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA

TARTALOM. Typotex Kiadó ELŐSZÓ FEJEZET / A NAIV ÉS A TUDOMÁNYOS EMBERISMERET 2. FEJEZET / A MODERN PSZICHOLÓGIA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA TARTALOM ELŐSZÓ 11 1. FEJEZET / A NAIV ÉS A TUDOMÁNYOS EMBERISMERET 1.1 A népi pszichológia fogalma, eredete és értéke 15 1.2 A tudományos pszichológia rendszeressége 20 1.3 Versengő emberképek a pszichológiában

Részletesebben

Babits és az antikvitás 587

Babits és az antikvitás 587 RITOÓK ZSIGMOND BABITS ËS AZ ANTIKVITÁS ODYSSEUS ÉS A SZIRÉNEK Talán nem kell külön kiemelnem, hogy Babits és az antikvitás viszonyának kérdése nem meríthető ki egy rövid előadás keretében, hiszen az antikvitás

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

ETIKA. 11. évfolyam. Tematikai egység címe

ETIKA. 11. évfolyam. Tematikai egység címe ETIKA 11. évfolyam Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok értelmének megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének megerősítésével

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám>

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

. UTÓSZÓ ZEN-BUDDHIZMUS ÉS PSZICHOANALÍZIS

. UTÓSZÓ ZEN-BUDDHIZMUS ÉS PSZICHOANALÍZIS . UTÓSZÓ Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of ZEN-BUDDHIZMUS ÉS PSZICHOANALÍZIS,.. Az 1957-ben Mexikóban, a Nemzeti Egytemen (Autonomous National

Részletesebben

Pályaválasztás. Pályaválasztás Suplicz Sándor 1

Pályaválasztás. Pályaválasztás Suplicz Sándor 1 Pályaválasztás Pályaválasztás Suplicz Sándor 1 A pályaválasztás fejlodéslélektani összefüggései 12 éves kor után alakul ki a reális pályaorientáció, de az igények ébredése, a mintakeresés már 6 éves kortól

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A történelemtudomány előretörése. Az európai gondolkodás központja áttevődik Franciaországból Németföldre. 1. A kulturológia a

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1

BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1 BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1 Fleischer Tamás MEDENCE? ÁTJÁRÓHÁZ? Magyarország fekvésének, helyzetének metaforájaként két meghatározás tér rendre vissza különböző elemzésekben: a térség,

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

Apedagóguskutatás nagy állomásai: a pedagógus tulajdonságainak személyiségének, A kezdõ pedagógus. Szivák Judit

Apedagóguskutatás nagy állomásai: a pedagógus tulajdonságainak személyiségének, A kezdõ pedagógus. Szivák Judit Szivák Judit A kezdõ pedagógus Az elsõ és legfontosabb dolog: legyen bátorságunk elkezdeni. Clemenceau Új címszó jelent meg a pedagóguskutatás nemzetközi szakirodalmában a hatvanas hetvenes években: a

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben