A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei"

Átírás

1 Egészségügyi szakmacsoport Általános asszisztens Modulszám: 3.0/ Matlákné Csizmadia Györgyi A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris képzésével, a humán értékrend és az esélyegyenlőség megvalósításával TÁMOP /1-2vF A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg ÚMFT infovonal:

2

3 Matlákné Csizmadia Györgyi A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei

4 A kiadásért felelős: A projekt kedvezményezettje: Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1. Megbízásából: C-Vision Kft. Nyomdai kivitelezés: Ligatura Kft

5 Tisztelt Tanuló! Az egészségmegőrzés,- egészségfejlesztés,- egészségnevelés modulon belül az egészségpedagógia tantárgy tanulását segítő tanulói jegyzetet tartod a kezedbe. A jegyzet célja az ismeretek elsajátításának megkönnyítése. Az egészségügyben végzett munka nem kizárólag a beteg emberek gyógyításában való részvételt jelenti. Sőt! Minden egészségügyi dolgozó feladata és kötelessége az egészségmegőrzésben aktívan közreműködni. Az egészséges és beteg embereket olyan tanácsokkal ellátni melyek hozzájárulnak egészségük megőrzéséhez, illetve mielőbbi helyreállításához. Az egészségpedagógia tantárgy és jelen jegyzet célja ennek a rendkívül fontos munkának a megkönnyítése. Az elméleti ismereteken túl sok gyakorlati feladatot, gondolkodtató kérdést is találtok a jegyzetben és a jegyzethez tartózó munkafüzetben. A munkafüzet gyakorlati feladatainak megfelelő szintű megoldásai nemcsak a tananyag mélyebb elsajátítását teszik lehetővé, de megkönnyítik a modulvizsga sikeres teljesítését is! Mindezekhez hatékony munkavégzést, jó tanulást kívánok! A könnyebb eligazodást segítik a jegyzetben használt ikonok, melyeknek a jelentéseit itt láthatod: Ikon Jelentés A fejezet célmeghatározása. Figyelmesen olvasd el, így megismered a fejezet fókuszpontjait. Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez. Az ikon mellett olyan gondolatébresztő, kérdéseket, felvetéseket, problémákat találsz, amelyek megválaszolásával elmélyülhetsz a témában. Az ismeretek elsajátítását megkönnyítik a példák. Az ikon mellett érdekességeket, példákat, gyakorlati életből vett esetleírásokat találsz. 3

6 4

7 A PEDAGÓGIA ÉS AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS HELYE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN A fejezet célja megmutatni, hogy az egészségügyi ellátás során a gyógyító tevékenység szerves részét képezi az egyének egészségvédelme, egészségnevelése. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon megfelelő pedagógiai ismeretekkel kell rendelkezni. Ennek része AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS KEZDETEI A nevelés és az egészségvédelem kapcsolata, már az emberiség korai időszakában fellelhető volt. Az emberek a rendelkezésükre álló eszközök segítségével törekedtek arra, hogy mások számára ismereteket, tanácsokat, tiltásokat fogalmazzanak meg. Ennek kezdetleges formái megtalálhatók már a barlangrajzokon, különböző festményeken. Az írásosság és később a könyvnyomtatás elterjedésével ezek az ismeretterjesztési módok jelentősen kibővültek. Az összefoglaló ismeretterjesztő művek hazánkban először a XVII. század-ban jelentek meg. Ebből a korból származik Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediája és Pápai Páriz Ferenc Pax Corporis c. orvosi könyve. A XVIII. században Mátyus István Dietetica címmel megjelent műve az egészséges életmód szabályainak összegezését tartalmazza. A kifejezetten pedagógiai célú feladatvállalás Tessedik Sámuel nevéhez köthető. Ő a gyakorlatias képzés részének tekintette az egészségkultúráltság növelését. A XX. Században erre a tevékenységre az egészségügyi felvilágosítás, ismeretterjesztés fogalmát használták. Az 1960-as évek végétől egyre gyakrabban találkozunk az egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés kifejezésekkel. Mára egyértelművé vált, hogy az egészségügyben is nagy szükség van oktató, nevelő tevékenység végzésére. Az egészségtudomány felismerései és az általa leírt törvényszerűségek alapján pontosan leírhatók mindazok a szükségletek, melyeket az egészségügyi dolgozóknak kell kielégíteni. E szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen műveltséget nevezzük egészségkultúráltságnak. AZ EGÉSZSÉGKULTÚRÁLTSÁG Az egészségkultúráltság része az egyetemes kultúrának. Mindazon tevékenységeket foglalja magába melyek, hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez, helyreállításához. Az embereket alkalmassá kell tenni arra, hogy az anyagi és szellemi kultúrát befogadják. A kultúrált életmód révén az egyén képes egészségét megtartani, fejleszteni, esetleg visszaállítani. 5

8 Az egészségkultúráltság alapvetően abban különbözik a többi kultúrától, hogy annak nem minden eleme tanulható. Az egészségkultúráltság összetevőit az alábbi ábra szemlélteti! Egészségkultúra Egészség Életmód AZ EGÉSZSÉG Az egészség, illetve az egészségi állapot több részben biológiai meghatározottsággal bír. Egészség fogalom alakulása, egészségmodellek Az egészség fogalom meghatározása kiemelt jelentőségű az egészségtudományban. Az elmúlt évtizedekben azonban jelentősen módosult a fogalom jelentése. A naturalista egészségmodell azt tekintette egészségesnek, akinél semmiféle betegséget nem tudtak kimutatni. Ez egyben azt is jelenti, hogy csak a testi tüneteket produkáló betegségeket tekintették betegségnek. Sokszor a lelki tünetek megnyilvánulásait büntetésnek, rontásnak vélték még a XX. században is. A normativista egészségdefiníció szerint egészséges az aki, el tudja látni azokat a feladatokat, amelyeket az adott helyzetben a társadalom elvár. Mára azonban nyilvánvaló, hogy ez a meghatározás sem pontos. A beteg ember is képes hosszabb-rövidebb ideig a feladatokat, akár maximális szinten is teljesíteni. Ez az egészség definíció is függ a társadalmi normáktól. Az emberi egészség előfeltétele a társadalmi egészség, hiszen csak egy jól működő társadalom által meghatározott normarendszert fogadhatunk el viszonyítási alapnak. Ezeket az egyenlőtlenségeket hívatott csökkenteni az Egészségügyi Világszervezet definíciója. Az egészség WHO meghatározása Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota nem csupán a betegség vagy nyomorékság hiánya. Ennek a definíciónak a nehezen értelmezhetőség a hibája. Amíg a testi jóllét egyértelműen meghatározható, mérhető, addig a lelki egyensúly állapota már nehezebben mérhető, s a szociális jóllét, pedig viszonyfogalom. Az, hogy az adott társadalomban mi számít szociális jólléti szintnek meghatározható, adatokkal leírható. Ennek ellenére ez a meghatározás nehezen alkalmazható a gyakorlatban. Ennél a meghatározásnál pontosabb az egészég dinamikus meghatározottsága. Dinamikus egészségmodell E szerint azt tekintjük egészségesnek, aki a környezet változásaihoz dinamikusan alkalmazkodni képes. A megítélés hibája itt is az egyén szubjektivitása. Ennek csökkentésére az egészségtudomány különféle anatómiai, fiziológiai sztenderdeket pl. vérnyomás, vérben lévő alkotók mennyisége dolgozott ki. Az egészség tehát az egyén valamennyi működéséből összegződő állapot. Az egyes részműködések élettanitól való eltérésének ellenére is egészségesnek érezheti magát az egyén. Ez a szervezet kompenzációs mechanizmusának köszönhető. Az egyén szubjektíven képes saját egészségi állapotát átélni, megítélni. 6

9 Az egészség Maslowi lépcsője: 6. jól-lét 5. megelőzés, egészséges életmód, prevenció 4. egészségügyi és szociális ellátás megfelelő szolgáltatásai 3. egészség tudatosság, az egészséget befolyásoló tényezők fel és elismerése 2. lelki, szellemi túlélés, önbecsülés, önértékelés 1. meleg hajlék, biztonság, élelem Egészséget befolyásoló tényezők Bármelyik meghatározást fogadjuk is el az egészséget több tényező befolyásolja, melyek a következők: Külső tényezők Természeti környezet Társadalmi környezet Szociális és gazdasági tényezők Kulturális háttér Belső tényezők Az egyén fejlettségi szintje Intellektuális háttér Az egyén saját állapotának felismerése Érzelmi és lelki tényezők Genetikai tényezők Az egészséget befolyásoló tényezők %-os megoszlási arányát az alábbi ábra szemlélteti: 11% 5% életmód 21% 47% egészségügyi ellátás genetikai tényezők környezeti hatások eü. Politika 16% 7

10 Pozitív egészség jegyei Jó közérzet Kiegyensúlyozottság Megelégedettség Munkakedv Kreativitás Életöröm Pozitív társas kapcsolatok Empátia Problémaviselés, megoldási képesség Célszerű alkalmazkodás Terhelhetőség Az egészség, mint érték Ahogy az egészség meghatározása koronként változó, úgy nem egységes az érték fogalom sem. Világnézetünk, ismereteink, az adott társadalom kultúrája, szokásai jelentősen befolyásolják gondolkodásunkat. Az általunk elfogadott értékek meghatározzák viselkedésünket. Te mit értesz azon, hogy érték? Fontossági sorrendben sorold fel mi az öt legfontosabb érték számodra! Az élet és az egészség az ember alapvető értékei! Nélkülük sem az ember sem a társadalom nem létezhet! Az egészség, olyan érték, mely anyagi javakkal nem meghatározható, meglétét természetesnek vesszük. Felméréseket végeztek azzal kapcsolatban, hogyan vélekedünk egészségünk fontosságáról. A válaszolok nagy többségénél az első három helyen egyéb értékek. Pl. anyagi biztonság, családi boldogság, munkahely szerepeltek. Sajnálatos módon az egészség csak a negyedik, ötödik helyre került! Hosszútávon megvalósíthatók ezek egészség nélkül? Az előbbi példa végiggondolása után egyértelmű, hogy az egészségnek a legfontosabb értékek között kell szerepelnie. A különböző népegészségügyi programok egyik elérendő feladata, hogy a lakosság nagy százaléka tekintse legfőbb értéknek az egészséget! Azonban nemcsak az egyes ember, hanem a társadalom gondolkodásmódjába is tükröződnie kell ennek. Természetesen mint a legtöbb értéknek ennek is vannak anyagi vetületei, tehát az egészség társadalmi és gazdasági érték. 8

11 Társadalmi érték Az egyén és a társadalom számára. Az egészséges emberjókedvű, kiegyensúlyozott, környezetét pozitívan befolyásolja. Az gazdasági érték. Az egyén számára. Egészségesen képes munkát vállalni, s ezáltal anyagi biztonságot teremteni önmaga és családja számára. A társadalom számára. Egyrészt az egészséges ember képes részt venni a termelő munkába, ezáltal a befizetési kötelezettségeket teljesíteni. Másrészt a beteg ember gyógyítása, ellátása pénzbe kerül ÉLETMÓD Az egészségkultúráltság másik összetevője az életmód. Az életmód nem vonatkozik kizárólag az emberek látható megnyilvánulásaira. Az életmód három összetevője a következő: Feltételek, lehetőségek Szükségletek, indítékok Életvitel Feltételek, lehetőségek A feltételek és lehetőségek objektíven meghatározottak. Egyik részük anyagi-tárgyi jellegű a másik a szellemi kultúra része. A tárgyi jellegűek az egyén termelésben elfoglalt helyének függvényei: anyagi javak életkor tárgyi felszereltség lakóhely családnagyság közlekedési lehetőség Foglakozás Munkahely Szellemi kultúra része az egyén szociális státuszával van összefüggésben Ide sorolhatók: Erkölcsi normák Jogi szabályok Szokások Társas szerepek 9

12 Szükségletek, indítékok A feltételeknek és a lehetőségeknek az egyén tudatában való tükröződései. Az egyén életmódjának szükségleteit az határozza meg, ahogyan a feltételeket, lehetőségeket magára vonatkoztatva használja. A szükségleteknek többféle csoportosítása létezik. Mindegyik csoportosítás beszél létszükségletektől vagy alapvető szükségletekről és önmegvalósítási vagy magasabb rendű szükségletekről. Létszükségletek pl. Étkezés Folyadékfogyasztás Ürítés Megfelelő ruházat Testhőmérséklet Megfelelő oxigenizáció Önmegvalósítási szükséglet Tudásvágy Megismerés Önképzés Valakihez való tartozás Önbeszülés Mások megbecsülése Életvitel Az egészségkultúráltság harmadik eleme az életvitel. Ez nem más, mint a lehetőségek által meghatározott életmód. Ez az életvitel, illetve az azt meghatározó szükségletek, amelyek az egészségnevelés által jelentősen befolyásolhatók! Ennek a befolyásolásnak a lehetőségét szemlélteti a következő példa! Gondolkodj! Ugyanabból az összegből hányféle képen lehet megvalósítani egy hétvégi bevásárlás! Ha ebéd után édességgel szeretnénk kínálni vendégeinket hányféle lehetőségünk van? Milyen lehetőségek vannak a hétvégi szabadidő eltöltésére, ugyanazon anyagi források felhasználásával? Az egyén anyagi lehetőségek adottak. Annak megváltoztatására, befolyásolására az egészségnevelés nem vállalkozhat! Arra viszont módunk van, hogy az embereket olyan információkkal lássuk el, melyekkel szemléletük változhat! Ezen tudás birtokában az egyének egészségkultúráltsága kialakítható, fejleszthető! Így képessé válnak arra, hogy életmódjuk révén szabályozzák, optimalizálják egészségi állapotukat! 10

13 Ehhez elengedhetetlen feladat az egyének nevelése. Az egészségkultúráltságnak két eleme van: az egészség és az életmód! Az egészség egy része biológiai adottságok függvénye, ezért nehezen befolyásolható! Az életmód objektív és szubjektív részre bontható, valamint a kettő együttes megnyilvánulására, az életvitelre! EGÉSZSÉGNEVELÉS Mint ahogy a nevelés egyéb területei, úgy az egészségnevelés is arra törekszik, hogy az embereket megfelelő ismeretekkel lássa el. Az egészségnevelés során a velünk kapcsolatba kerülő emberek egészségkultúráltságát fejleszszük. Ez természetesen vonatkozik az egészséges és a beteg emberekre egyaránt. Ami viszont alapvetően más a hagyományos neveléstől, hogy itt felnőttképzési /andragógiai/ feladatokat kell megoldani. A felnőttképzési feladatoknak két területe alakult ki. Az egyik a pótló feladat, mely arra hivatott, hogy a gyermek és serdülőkorban elmulasztott ismereteket pótolja. A másik terület a korábbi ismeretek korszerűsítését, naprakésszé tételét szolgálja. A FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI A felnőtt motiválása, érdekeltté tétele. Ehhez a bevétel-kiadás egyensúlyát egyértelműen a bevétel javára kell billenteni. Az egyén számára azokat az előnyöket kell hangsúlyozni. Érvelésünk során az egyénnek fel kell adnia azokat az énvédelmi stratégiákat, melyek korábbi rutinjához, életviteléhez kötik. Az egyéni fogékonyság növelése csoportdinamikai hatások által. A különböző énvédelmi technikák felerősödése akadályozhatja az egyén nevelhetőségét. A felnőtt nem szívesen válalja önmaga hibáit, kudarcait. Ezt a védekezést olyan csoportok létrehozásával tudjuk csökkenteni, ahol a csoporttagok is hasonló problémákkal küzdenek. Ezekben az esetekben számítani lehet a megértésre egymás segítésére. Az elfogadó-támogató társas légkör nagymértékben megkönnyíti a felnőtt nevelhetőségét. Ez megvalósítható a család bevonásával illetve öntevékeny, önsegítő civil csoportok által. Önértékelés pozitívumaira való támaszkodás. A felnőtteknek is nagy szükségük van azon pozitív megerősítésekre, melyekkel önmaga teljesítménye sikerként élhető meg. Különösen fontos ez a kudarc orientált egyének esetén. A számonkérések, értékelések során ne a hiányosságokat, hibákat hangsúlyozzuk, hanem az eredményeket, előrehaladásokat. A pozitívumok kiemelése az önmagát beteljesítő jóslat segítségével a teljesítmény javítható, az önbecsülés fokozható. A tartalmi komplexitás logikai szerkezetének érvényesítése. A felnőttkori észlelés alkalmas az összefüggések felismerésére. A tanulást segítő asszociációk a logikai összefüggések mentén szerveződnek. 11

14 Tapasztalatokkal alapozás. A felnőtt jelentős mennyiségű tapasztalattal rendelkezik. Ezeket a tapasztalatokat fel kell használni a nevelés során. Elviselhető terhelés. A felnőttkor egyik jellegzetessége a nagyfokú terhelhetőség. Ennek a terhelhetőségnek jelentős része azonban egyéb feladatokra fordítódik. Megfelelő módszerek segítségével meg kell találni annak a lehetőségét, hogy a maradék terhelhetőséget megfelelően tudjuk kihasználni. Célszerű a művelődést és a szórakozást összekapcsolni. Lehetőség szerint azon tevékenységeket helyezzük előtérbe amik önmegvalósítási szükségletet elégítenek ki. Fontos, hogy ezeket saját elhatározásából végezze és pozitív érzelmi állapotot eredményezzen. A terhelhetőséget csak akkor tudjuk fokozni, ha az egyben a felnőtt idejével és energiájával való ésszerű gazdálkodást is jelent. Ehhez nagyon fontos hatékony, gazdaságos tanulási technikák elsajátítása. Törekedni kell az értelmi képességek fejlesztésére, mozgósítására. A képző személy támogató szerepe. A nevelésre általában is jellemző a bipolaritás. A hatékony felnőtt nevelés azonban nem képzelhető el a megfelelő partneri viszony nélkül. Az eltérő szerepek ellenére meg kell tartani a nevelő és a nevelt egyenértékűségét. Bizonyos területeken a felnőtt több információval rendelkezik, mint a képző. Ezt a felnőtteket oktatóknak el kell tudni fogadni, megfelelően kezelni. Ebben az esetben a képzés gyakran segítő, támogató, motiváló tevékenység. Az egészségnevelés során ezeket mindenképpen figyelembe kell venni! Nem szabad azonban azt sem elfelejteni, hogy nevelő, oktató tevékenységünk során gyakran beteg emberekkel kerülünk kapcsolatba. A betegellátás során a megbetegedett embereket tájékoztatni kell betegségéről, gyógyulásának esélyeiről. Segíteni kell életvitelének megváltoztatásában, megfelelő életmód kialakításában. Ehhez azonban figyelembe kell venni a következőket: Betegközpontú gondoskodás Betegjogok érvényesülése A hatás tartósságának biztosítása A beteg érdeklődésének kielégítése Gazdaságossági törekvések Az emberi méltóság tisztelete Az egészségnevelés során arra törekszünk, hogy a megfelelő információkkal, kultúratartalmak átadásával az egyén életmódját tudjuk megváltoztatni. Ezt a felnőtt nevelés illetve a betegvezetés sajátosságainak figyelembevételével kell elvégezni! 12

15 EGÉSZSÉGNEVELÉS GYAKORLATA, NEVELÉSI OKTATÁSI MÓDSZEREK A fejezet célja vázolni az egészségnevelés különféle módjait, azok alkalmazhatóságát. Az egyes módszerek áttekintése során kiemelésre kerülnek azok kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt. A módszereket a következő csoportosításban elemezzük: A személyiség működési területeire ható módszerek A neveltek aktivitási szintjét befolyásoló módszerek A hatáskörbe vont neveltek száma szerinti módszerek A felhasznált eszköz hatásmechanizmusa szerinti módszerek A nevelő-nevelt kapcsolat jellege szerinti módszerek A nevelő társkapcsolati készségei A fejezetben említésre kerülnek az egészségnevelés szinterei, valamint az egészségnevelési előadás megtervezésekor figyelembe veendőket. A különböző módszerek ismertetése előtt fontos megjegyezni, hogy önmagában jó vagy rossz módszer nincs. Valamennyi módszer rendelkezik kedvező és kedvezőtlen hatásokkal. Az, hogy adott esetben melyik alkalmazható tudatos, körültekintő választás eredménye. A mérlegelésnél figyelembe kell venni a következőket: Az adott nevelési tevékenység célját, feladatát A feldolgozandó műveltségi tartalmakat A nevelt sajátosságait, műveltségi szintjét, személyiségét A nevelő sajátosságait, lehetőségeit, képességeit A rendelkezésre álló szervezeti formát, színteret és eszközöket A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI TERÜLETEIRE HATÓ MÓDSZEREK 1. Érzelmi minták közvetítése Ez a módszer alkalmas az empátia, az érzelmi hatások, reakciók kiváltására, érzelmi mechanizmusok szabályozására. Csak akkor érvényesülhet megfelelő hatással, ha a nevelőt a közlés tárgyához, a közölt jelenséghez sokrétű és intenzív viszony fűzi. 13

16 Rendelkezésre álló eszközök: 1) Izommozgások a) Tekintet b) Mimika c) Gesztus d) Testtartás e) Nagymozgások 2) Intonáció a) Beszédritmus b) Hangerő c) Hanglejtés d) Hangszín E módszer előnyei: Ezek a nemverbális jelek többsége alapvetően öröklöttek, bizonyos fokig kultúráltságtól függetlenek. Pótolhatják, kiegészíthetik az értelemre ható verbális kommunikációt. Nagy hatásfokkal alkalmazhatók. Alkalmazása tanulható, fejleszthető. (A tanulást nehezíti, hogy az csak tudatos gyakorlással, önmegfigyeléssel történhet. Hátrányai: Könnyen kikerülhet a tudat ellenőrzése alól, s így ellentétbe kerülhet azzal a szóbeli/verbális/ közléssel melyet kiegészíteni, alátámasztani szeretnénk vele. Ez a jelenség az inkongruencia. Ez a neveltben bizalomvesztést okozhat. Túlzott tudatos alkalmazása esetén az egyén mesterkéltté, teátrálissá válik, ami szintén bizalomvesztést eredményezhet. A felhasználás körét csökkenti, hogy csak személyes kapcsolatban alkalmazható. Próbáld többféle nemverbális kommunikációval elmondani ugyan azt a közlést! Pl. de jól áll az új frizurád. Beszéljétek meg, hogy a különbözőképpen előadott közlések milyen hatást váltanak ki! 2. Viselkedési minták közvetítése, példamutatás A példamutatás alkalmas a viselkedés közvetlen szabályozására. Fontos a viselkedési minta közvetlen és szemléletes bemutatása, a példa követhetősége, és a példaként alkalmazott személy modellszerűsége. Előnyei: Pontos és részleteiben is teljes mintakövetést tesz lehetővé. Hátránya: A kiváltott viselkedés merev, csak a példában szereplő helyzetekre alkalmazható. A példa lényegtelen mozzanatai túlzott hangsúlyt kaphatnak elnyomva a lényeges mozzanatokat. 14

17 3. Jutalmazás, büntetés, megerősítés Ez a módszer alkalmas a személyiség önértékelő rendszerének szabályozására. A jutalmazás és a büntetés a tanulás megerősítését szolgálja és a tanulás eredményességéről informálja az egyént. Az értékelésnek pontosan érthetőnek, konkrétnek kell lennie ahhoz, hogy az a nevelt fejlődését szolgálja. Az, hogy mi számít jutalomnak illetve büntetésnek függ a nevelt érdekeltségétől, véleményétől, a környezet szokás és normarendszerétől. Az egészségnevelés illetve a betegvezetés során a büntetés legenyhébb módozatai /gesztusok, hanglejtés/ csak óvatosan vagy egyáltalán nem alkalmazhatók. Előnyei: Sokféle helyzetben való alkalmazhatósága. A jutalmazással és a büntetéssel elősegíthetjük az egyén reális önértékelés fejlődését. Elősegítik az egyén számára az elvárások, normák közvetítését. Hátrányai: A többféle értelmezhetőség. Amennyiben a nevelő és a nevelt eltérően ítéli meg vagy nem ismeri fel a különböző tényezőket az elhibázott hatáshoz vezethet. 4. Döntési helyzetek biztosítása Ez a módszer alkalmas az önkontroll és az akarati működés fejlesztésére. Különböző alternatív feladatok, lehetőségek biztosításával tudjuk a neveltet bevonni a folyamatba és a döntés lehetőségét átadni számára. A nevelő irányító szerepe azonban így is megmarad. Előnyei: Biztosítja a nevelt önállóságát és illetékességét saját tevékenysége, életmódja vonatkozásában. Ez jelentősen növeli az egyén motiváltságát, együttműködési hajlandóságát. Hátránya: Az előkészítése, megtervezése sok munkát igényel, hiszen csak valóságos alternatívákat kínálhatunk fel. Formális és helytelen alternatívák felkínálása gyorsan lelepleződik és bizalomvesztést okozhat. Az alkalmazása kockázattal is jár, ugyanis a döntés sikere függ a nevelt döntésre való érettségtől. További hátrány, hogy nem minden tevékenységre alkalmazható. Gyűjt össze többféle alternatív lehetőséget a szabadidő megfelelő eltöltésére! 15

18 5. Ismeretek tapasztalatok közvetítése: követelés, meggyőzés, gyakoroltatás A megismerő működésre gyakorolt legösszetettebb módszertani csoport. Ide tartozik a követelés, meggyőzés, gyakoroltatás. Követelés /kérés, utasítás/ alkalmas olyan helyzetek megteremtésére, szabályozására, amelyben a nevelt találkozik az értelmi működéshez, fogalomalkotáshoz szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal. Létrehozza a tapasztalást és egyben motiválja is az egyént a különböző helyzetek kihasználására. Ide tartozik a tiltás is, ami a káros, felesleges tapasztalatoktól való eltérítést szolgálja. A követelés általában feladatokban realizálódik. A feladatnak konkrétnak, érthetőnek, egyértelműnek és teljesíthetőnek kell lennie. A végrehajtást általában az motiválja, ha az, az egyén számára szükségletet elégít ki. A követelés előnye: A motiváló szerepe és az hogy a különböző feladathelyzetek kapcsolatba hozhatók az egyén mindennapi tevékenységével. Hátránya: Időigényes, hiszen a követelés végrehajtását ellenőrizni, értékelni kell. A meggyőzés alkalmas a megszerzett tapasztalatok általánosítására, illetve a szemléletformálásra egyaránt. Lehetséges a konkrét tapasztalatok nélkül is általánosított fogalmak átadására Előnye: Az ismeretterjesztő, felvilágosító előadások során a legelterjedtebben alkalmazható módszer. Egyszerre, egy időben nagy létszámú közösség számára adhatunk ismeretet. Hátránya: Túlzott mértékű alkalmazása csökkenti a neveltek önállóságát. E módszer eredményessége nehezen ellenőrizhető Gyakoroltatással elősegíthetjük az ismeretek alkalmazását, a készségek, szokások rögzítését. A gyakoroltatással szemben lényeges követelmény, hogy valós helyzetekben, szituációkban történjen. A tevékenység bemutatása után a nevelő már csak irányító, ellenőrtő szerepet töltsön be, a tevékenységet a nevelt végezze. Előnye: Nagyfokú hatékonysága, hiszen a nevelt közvetlenül vesz részt a tanulási folyamatban, lehetőség van annak készség szinten történő elsajátítására. Hátránya: Idő- és eszközigényes. A helytelenül vezetett gyakorlás során az egyén felesleges, esetleg káros tevékenységi mozzanatokat sajátít el, melye helytelen készségekhez vezethetnek, s kijavításuk hosszú időt és energiát igényel. 6. Tanuláselméletek, tanulásra vonatkozó felfogások A tanulás az emlékezeti bevésést elősegítő asszociatív kapcsolatok létrehozása, ezáltal az idegrendszeri folyamatok dinamikus sztereotípiáinak felidézhetővé tétele. Attól függően, hogy az asszociatív társítás milyen ingerületi folyamatok között képződik a tanulásnak több típusa lehet: 16

19 Klasszikus tanulás, klasszikus kondicionálás. Ezekben az esetekben két inger között jött létre asszociáció, tehát stimulus-stimulus típusú tanulástól beszélhetünk. /Ilyennel találkozunk Pavlov ismert kísérleteiben, mikor is a kutya számára az étel látványát csengőhanggal kísérte. A két inger gyakori társítása azt eredményezte, hogy már a csengő hang is a nyálelválasztás megindulásával járt. Instrumentális vagy operáns tanulás, próba-szerencse tanulás. Itt egy inger és egy válasz között jön létre asszociáció, tehát ez stimulus-reakció típusú tanulás. Ehhez a tanulási folyamathoz az egyén aktivitása is szükséges. / Erre irányuló kísérletet Thorndike végzett. Macskák ketrecén kívül táplálékot helyezett el, amihez a macska csak úgy juthatott, ha rálépett egy a ketrecben lévő pedálra. Ez kezdetben véletlenszerűen, miközben a ketrecből a táplálékhoz igyekezett sikerült. Az ismétlések során a vak próbálkozások folyamatosan csökkentek, míg végül az étel megjelenésekor a macska egyenesen a pedálhoz ment és bejuttatta az ételt. Belátásos tanulás ez reakció-reakció típusú tanulás. /Csimpánz kísérletek során a majomtól távol banánt helyetek el és a közelébe tettek olyan eszközt, amivel azt elérheti. A csimpánz egy ideig tartó szemlélődést követően az odakészített eszközzel elérte a táplálékot./ Fogalmi vagy verbális tanulás. Kifejezetten emberre jellemző sajátosság, melyben az absztrahált fogalmi műveletek és a fogalmakat jelentő szavak között jön létre asszociáció. A tanulás valamennyi típusa szerepet kap az emberi viselkedés elsajátításában. Gondolkodj! Az ember fejlődésének mely szakaszában kapnak helyett az előbb felsorolt tanulási típusok! Keress konkrét példákat a különböző tanulásra! A tanulás során lényegesek azok a tényezők, amelyek elősegítik az asszociatív kapcsolatok rögzítését. A legfontosabb tényezők a következők: o Az egyén szükségleti állapota, motivációja o A kapcsolat megerősítése, általában a különböző jutalmak által o A tanultak kapcsolhatósága a már meglévő ismeretekhez o Gyakori ismétlések, melyek elősegítik a dinamikus sztereotípiák rögzítését A nevelési módszerek közül a személyiség működési területeire ható módszerek a következők: Érzelmi minták közvetítése Viselkedési minták közvetítése Jutalmazás, büntetés Döntési helyzetek biztosítása Ismeretek tapasztalatok közvetítése Tanulás az asszociatív kapcsolatok rögzítésével A NEVELTEK AKTIVITÁSI SZINTJÉT BEFOLYÁSOLÓ MÓDSZEREK A nevelés egyik legfontosabb elve a nevelt megfelelő aktivitásának biztosítása. Ahhoz, hogy az egyén életvitele változzon elengedhetetlenül fontos az ő aktív részvétele a nevelési folyamatban. A nevelési módszerek az általuk kiváltott aktivitási szint szerint is csoportosíthatók. 17

20 1. Részvételi aktivitás A nevelt nem vonja ki magát a nevelési hatás alól, így az előszelekció nem érvényesül. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az egyén az első ismeretközlés után magára vonatkoztatja a közölt ismeretket Az azonban elengedhetetlenül fontos, hogy az ismereteket birtokolja. E módszerek leggyakoribb eljárásai: írásos kiadványok, előadások, tömegközlés. Előnye: Nagy tömeghez szólhat, s a kezdeti részvétel az érdeklődés felébresztésével egyéb ismeretszerzési tevékenységeket indíthat el. Ezek a későbbiekben szokássá válhatnak, beépülhetnek az egyén belső értékrendjébe. A másik előny a tömeghatás, másik részvételének mozgósító példája. Végül de nem utolsósorban az is fontos, hogy az egyént minimális mértékben terheli a nagyszámú és gyakran ismétlődő hatás sem okoz telítődést. Hátránya: Nem szabályozza az életvitelt, a magatartást, ritkán eredményezi az adott kultúratartalom beépítését az egyén értékrendjébe. 2. Befogadó, interiorizáló aktivitás Ez a módszer az egyén aktív befogadását teszi lehetővé. A nevelt nemcsak megismeri az információt, hanem elfogadja, feldolgozza azokat. Előnye: Lehetővé teszi a művelődési tartalom indítékainak, megoldási módjainak feldolgozását, a velük való azonosulást. Hátránya: A viselkedés belső feltételét hozza létre, ami nem jelenti a magatartás változását is. Az egyén rendelkezik a szükséges kultúratartalommal s úgy gondolja, hogy elérte a megfelelő hatékonyságot. Azonban a megfelelő ismeret birtoklása, még nem azt jelenti, hogy a szerint is viselkedünk. Gondold végig, hogy az egészséges étrendre vonatkozó ismeretek birtoklása mennyiben jelenti annak a gyakorlatban való megvalósítását is! 3. Szükségletkielégítő aktivitás A neveléssel elérhető legmagasabb aktivitási szint. Ilyenkor a nevelt életvitele, viselkedése a kívánt irányba változik. A nevelés során arra törekszünk, hogy ezt az aktivitási szintet érjük el. Ezt eredményezheti például a gyakorlás, a szituációs helyzetek megoldása. Előnye: A nevelési cél megvalósulása. Hátránya: A kívánt viselkedés közvetlen szabályozása csökkentheti az egyén önkontrollját. Olyan esetekben, amelyeket a nevelés nem szabályoz döntési nehézség jelentkezhet. 18

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013.

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013. KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Átdolgozva: 2013. 1. BEVEZETŐ: 1.1. Rövid áttekintés intézményünkről: Vésztőn 1681-től az államosításig működött református elemi iskola. A mintegy

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Testnevelés-elmélet SPORTISMERETEK I. Dr. Hamar Pál 2008.

Testnevelés-elmélet SPORTISMERETEK I. Dr. Hamar Pál 2008. Testnevelés-elmélet SPORTISMERETEK I. Dr. Hamar Pál 2008. C s a n á d i Á r p á d Á l t a l á n o s I s k o l a é s P e d a g ó g i a i I n t é z e t TESTNEVELÉS-ELMÉLET (SPORTISMERETEK I.) ELŐSZÓ A fejezet

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja. K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010.

Helyi Nevelési Programja. K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010. Helyi Nevelési Programja K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010. Semminemű más pályán fel nem lelhető élmények és örömök birtokába jutnak azok, akik féltő gonddal és felelősséggel nevelik

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN Készítette: Konkoly Renáta Budapest,

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpádfejedelem Általános Iskola OM-032 538 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail: igazgato@arpadsuli.hu www.arpadsuli.hu HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Árpád Fejedelem

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Az autizmussal élő gyermekek nevelés -

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben