A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei"

Átírás

1 Egészségügyi szakmacsoport Általános asszisztens Modulszám: 3.0/ Matlákné Csizmadia Györgyi A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris képzésével, a humán értékrend és az esélyegyenlőség megvalósításával TÁMOP /1-2vF A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg ÚMFT infovonal:

2

3 Matlákné Csizmadia Györgyi A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei

4 A kiadásért felelős: A projekt kedvezményezettje: Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1. Megbízásából: C-Vision Kft. Nyomdai kivitelezés: Ligatura Kft

5 Tisztelt Tanuló! Az egészségmegőrzés,- egészségfejlesztés,- egészségnevelés modulon belül az egészségpedagógia tantárgy tanulását segítő tanulói jegyzetet tartod a kezedbe. A jegyzet célja az ismeretek elsajátításának megkönnyítése. Az egészségügyben végzett munka nem kizárólag a beteg emberek gyógyításában való részvételt jelenti. Sőt! Minden egészségügyi dolgozó feladata és kötelessége az egészségmegőrzésben aktívan közreműködni. Az egészséges és beteg embereket olyan tanácsokkal ellátni melyek hozzájárulnak egészségük megőrzéséhez, illetve mielőbbi helyreállításához. Az egészségpedagógia tantárgy és jelen jegyzet célja ennek a rendkívül fontos munkának a megkönnyítése. Az elméleti ismereteken túl sok gyakorlati feladatot, gondolkodtató kérdést is találtok a jegyzetben és a jegyzethez tartózó munkafüzetben. A munkafüzet gyakorlati feladatainak megfelelő szintű megoldásai nemcsak a tananyag mélyebb elsajátítását teszik lehetővé, de megkönnyítik a modulvizsga sikeres teljesítését is! Mindezekhez hatékony munkavégzést, jó tanulást kívánok! A könnyebb eligazodást segítik a jegyzetben használt ikonok, melyeknek a jelentéseit itt láthatod: Ikon Jelentés A fejezet célmeghatározása. Figyelmesen olvasd el, így megismered a fejezet fókuszpontjait. Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez. Az ikon mellett olyan gondolatébresztő, kérdéseket, felvetéseket, problémákat találsz, amelyek megválaszolásával elmélyülhetsz a témában. Az ismeretek elsajátítását megkönnyítik a példák. Az ikon mellett érdekességeket, példákat, gyakorlati életből vett esetleírásokat találsz. 3

6 4

7 A PEDAGÓGIA ÉS AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS HELYE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN A fejezet célja megmutatni, hogy az egészségügyi ellátás során a gyógyító tevékenység szerves részét képezi az egyének egészségvédelme, egészségnevelése. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon megfelelő pedagógiai ismeretekkel kell rendelkezni. Ennek része AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS KEZDETEI A nevelés és az egészségvédelem kapcsolata, már az emberiség korai időszakában fellelhető volt. Az emberek a rendelkezésükre álló eszközök segítségével törekedtek arra, hogy mások számára ismereteket, tanácsokat, tiltásokat fogalmazzanak meg. Ennek kezdetleges formái megtalálhatók már a barlangrajzokon, különböző festményeken. Az írásosság és később a könyvnyomtatás elterjedésével ezek az ismeretterjesztési módok jelentősen kibővültek. Az összefoglaló ismeretterjesztő művek hazánkban először a XVII. század-ban jelentek meg. Ebből a korból származik Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediája és Pápai Páriz Ferenc Pax Corporis c. orvosi könyve. A XVIII. században Mátyus István Dietetica címmel megjelent műve az egészséges életmód szabályainak összegezését tartalmazza. A kifejezetten pedagógiai célú feladatvállalás Tessedik Sámuel nevéhez köthető. Ő a gyakorlatias képzés részének tekintette az egészségkultúráltság növelését. A XX. Században erre a tevékenységre az egészségügyi felvilágosítás, ismeretterjesztés fogalmát használták. Az 1960-as évek végétől egyre gyakrabban találkozunk az egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés kifejezésekkel. Mára egyértelművé vált, hogy az egészségügyben is nagy szükség van oktató, nevelő tevékenység végzésére. Az egészségtudomány felismerései és az általa leírt törvényszerűségek alapján pontosan leírhatók mindazok a szükségletek, melyeket az egészségügyi dolgozóknak kell kielégíteni. E szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen műveltséget nevezzük egészségkultúráltságnak. AZ EGÉSZSÉGKULTÚRÁLTSÁG Az egészségkultúráltság része az egyetemes kultúrának. Mindazon tevékenységeket foglalja magába melyek, hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez, helyreállításához. Az embereket alkalmassá kell tenni arra, hogy az anyagi és szellemi kultúrát befogadják. A kultúrált életmód révén az egyén képes egészségét megtartani, fejleszteni, esetleg visszaállítani. 5

8 Az egészségkultúráltság alapvetően abban különbözik a többi kultúrától, hogy annak nem minden eleme tanulható. Az egészségkultúráltság összetevőit az alábbi ábra szemlélteti! Egészségkultúra Egészség Életmód AZ EGÉSZSÉG Az egészség, illetve az egészségi állapot több részben biológiai meghatározottsággal bír. Egészség fogalom alakulása, egészségmodellek Az egészség fogalom meghatározása kiemelt jelentőségű az egészségtudományban. Az elmúlt évtizedekben azonban jelentősen módosult a fogalom jelentése. A naturalista egészségmodell azt tekintette egészségesnek, akinél semmiféle betegséget nem tudtak kimutatni. Ez egyben azt is jelenti, hogy csak a testi tüneteket produkáló betegségeket tekintették betegségnek. Sokszor a lelki tünetek megnyilvánulásait büntetésnek, rontásnak vélték még a XX. században is. A normativista egészségdefiníció szerint egészséges az aki, el tudja látni azokat a feladatokat, amelyeket az adott helyzetben a társadalom elvár. Mára azonban nyilvánvaló, hogy ez a meghatározás sem pontos. A beteg ember is képes hosszabb-rövidebb ideig a feladatokat, akár maximális szinten is teljesíteni. Ez az egészség definíció is függ a társadalmi normáktól. Az emberi egészség előfeltétele a társadalmi egészség, hiszen csak egy jól működő társadalom által meghatározott normarendszert fogadhatunk el viszonyítási alapnak. Ezeket az egyenlőtlenségeket hívatott csökkenteni az Egészségügyi Világszervezet definíciója. Az egészség WHO meghatározása Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota nem csupán a betegség vagy nyomorékság hiánya. Ennek a definíciónak a nehezen értelmezhetőség a hibája. Amíg a testi jóllét egyértelműen meghatározható, mérhető, addig a lelki egyensúly állapota már nehezebben mérhető, s a szociális jóllét, pedig viszonyfogalom. Az, hogy az adott társadalomban mi számít szociális jólléti szintnek meghatározható, adatokkal leírható. Ennek ellenére ez a meghatározás nehezen alkalmazható a gyakorlatban. Ennél a meghatározásnál pontosabb az egészég dinamikus meghatározottsága. Dinamikus egészségmodell E szerint azt tekintjük egészségesnek, aki a környezet változásaihoz dinamikusan alkalmazkodni képes. A megítélés hibája itt is az egyén szubjektivitása. Ennek csökkentésére az egészségtudomány különféle anatómiai, fiziológiai sztenderdeket pl. vérnyomás, vérben lévő alkotók mennyisége dolgozott ki. Az egészség tehát az egyén valamennyi működéséből összegződő állapot. Az egyes részműködések élettanitól való eltérésének ellenére is egészségesnek érezheti magát az egyén. Ez a szervezet kompenzációs mechanizmusának köszönhető. Az egyén szubjektíven képes saját egészségi állapotát átélni, megítélni. 6

9 Az egészség Maslowi lépcsője: 6. jól-lét 5. megelőzés, egészséges életmód, prevenció 4. egészségügyi és szociális ellátás megfelelő szolgáltatásai 3. egészség tudatosság, az egészséget befolyásoló tényezők fel és elismerése 2. lelki, szellemi túlélés, önbecsülés, önértékelés 1. meleg hajlék, biztonság, élelem Egészséget befolyásoló tényezők Bármelyik meghatározást fogadjuk is el az egészséget több tényező befolyásolja, melyek a következők: Külső tényezők Természeti környezet Társadalmi környezet Szociális és gazdasági tényezők Kulturális háttér Belső tényezők Az egyén fejlettségi szintje Intellektuális háttér Az egyén saját állapotának felismerése Érzelmi és lelki tényezők Genetikai tényezők Az egészséget befolyásoló tényezők %-os megoszlási arányát az alábbi ábra szemlélteti: 11% 5% életmód 21% 47% egészségügyi ellátás genetikai tényezők környezeti hatások eü. Politika 16% 7

10 Pozitív egészség jegyei Jó közérzet Kiegyensúlyozottság Megelégedettség Munkakedv Kreativitás Életöröm Pozitív társas kapcsolatok Empátia Problémaviselés, megoldási képesség Célszerű alkalmazkodás Terhelhetőség Az egészség, mint érték Ahogy az egészség meghatározása koronként változó, úgy nem egységes az érték fogalom sem. Világnézetünk, ismereteink, az adott társadalom kultúrája, szokásai jelentősen befolyásolják gondolkodásunkat. Az általunk elfogadott értékek meghatározzák viselkedésünket. Te mit értesz azon, hogy érték? Fontossági sorrendben sorold fel mi az öt legfontosabb érték számodra! Az élet és az egészség az ember alapvető értékei! Nélkülük sem az ember sem a társadalom nem létezhet! Az egészség, olyan érték, mely anyagi javakkal nem meghatározható, meglétét természetesnek vesszük. Felméréseket végeztek azzal kapcsolatban, hogyan vélekedünk egészségünk fontosságáról. A válaszolok nagy többségénél az első három helyen egyéb értékek. Pl. anyagi biztonság, családi boldogság, munkahely szerepeltek. Sajnálatos módon az egészség csak a negyedik, ötödik helyre került! Hosszútávon megvalósíthatók ezek egészség nélkül? Az előbbi példa végiggondolása után egyértelmű, hogy az egészségnek a legfontosabb értékek között kell szerepelnie. A különböző népegészségügyi programok egyik elérendő feladata, hogy a lakosság nagy százaléka tekintse legfőbb értéknek az egészséget! Azonban nemcsak az egyes ember, hanem a társadalom gondolkodásmódjába is tükröződnie kell ennek. Természetesen mint a legtöbb értéknek ennek is vannak anyagi vetületei, tehát az egészség társadalmi és gazdasági érték. 8

11 Társadalmi érték Az egyén és a társadalom számára. Az egészséges emberjókedvű, kiegyensúlyozott, környezetét pozitívan befolyásolja. Az gazdasági érték. Az egyén számára. Egészségesen képes munkát vállalni, s ezáltal anyagi biztonságot teremteni önmaga és családja számára. A társadalom számára. Egyrészt az egészséges ember képes részt venni a termelő munkába, ezáltal a befizetési kötelezettségeket teljesíteni. Másrészt a beteg ember gyógyítása, ellátása pénzbe kerül ÉLETMÓD Az egészségkultúráltság másik összetevője az életmód. Az életmód nem vonatkozik kizárólag az emberek látható megnyilvánulásaira. Az életmód három összetevője a következő: Feltételek, lehetőségek Szükségletek, indítékok Életvitel Feltételek, lehetőségek A feltételek és lehetőségek objektíven meghatározottak. Egyik részük anyagi-tárgyi jellegű a másik a szellemi kultúra része. A tárgyi jellegűek az egyén termelésben elfoglalt helyének függvényei: anyagi javak életkor tárgyi felszereltség lakóhely családnagyság közlekedési lehetőség Foglakozás Munkahely Szellemi kultúra része az egyén szociális státuszával van összefüggésben Ide sorolhatók: Erkölcsi normák Jogi szabályok Szokások Társas szerepek 9

12 Szükségletek, indítékok A feltételeknek és a lehetőségeknek az egyén tudatában való tükröződései. Az egyén életmódjának szükségleteit az határozza meg, ahogyan a feltételeket, lehetőségeket magára vonatkoztatva használja. A szükségleteknek többféle csoportosítása létezik. Mindegyik csoportosítás beszél létszükségletektől vagy alapvető szükségletekről és önmegvalósítási vagy magasabb rendű szükségletekről. Létszükségletek pl. Étkezés Folyadékfogyasztás Ürítés Megfelelő ruházat Testhőmérséklet Megfelelő oxigenizáció Önmegvalósítási szükséglet Tudásvágy Megismerés Önképzés Valakihez való tartozás Önbeszülés Mások megbecsülése Életvitel Az egészségkultúráltság harmadik eleme az életvitel. Ez nem más, mint a lehetőségek által meghatározott életmód. Ez az életvitel, illetve az azt meghatározó szükségletek, amelyek az egészségnevelés által jelentősen befolyásolhatók! Ennek a befolyásolásnak a lehetőségét szemlélteti a következő példa! Gondolkodj! Ugyanabból az összegből hányféle képen lehet megvalósítani egy hétvégi bevásárlás! Ha ebéd után édességgel szeretnénk kínálni vendégeinket hányféle lehetőségünk van? Milyen lehetőségek vannak a hétvégi szabadidő eltöltésére, ugyanazon anyagi források felhasználásával? Az egyén anyagi lehetőségek adottak. Annak megváltoztatására, befolyásolására az egészségnevelés nem vállalkozhat! Arra viszont módunk van, hogy az embereket olyan információkkal lássuk el, melyekkel szemléletük változhat! Ezen tudás birtokában az egyének egészségkultúráltsága kialakítható, fejleszthető! Így képessé válnak arra, hogy életmódjuk révén szabályozzák, optimalizálják egészségi állapotukat! 10

13 Ehhez elengedhetetlen feladat az egyének nevelése. Az egészségkultúráltságnak két eleme van: az egészség és az életmód! Az egészség egy része biológiai adottságok függvénye, ezért nehezen befolyásolható! Az életmód objektív és szubjektív részre bontható, valamint a kettő együttes megnyilvánulására, az életvitelre! EGÉSZSÉGNEVELÉS Mint ahogy a nevelés egyéb területei, úgy az egészségnevelés is arra törekszik, hogy az embereket megfelelő ismeretekkel lássa el. Az egészségnevelés során a velünk kapcsolatba kerülő emberek egészségkultúráltságát fejleszszük. Ez természetesen vonatkozik az egészséges és a beteg emberekre egyaránt. Ami viszont alapvetően más a hagyományos neveléstől, hogy itt felnőttképzési /andragógiai/ feladatokat kell megoldani. A felnőttképzési feladatoknak két területe alakult ki. Az egyik a pótló feladat, mely arra hivatott, hogy a gyermek és serdülőkorban elmulasztott ismereteket pótolja. A másik terület a korábbi ismeretek korszerűsítését, naprakésszé tételét szolgálja. A FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI A felnőtt motiválása, érdekeltté tétele. Ehhez a bevétel-kiadás egyensúlyát egyértelműen a bevétel javára kell billenteni. Az egyén számára azokat az előnyöket kell hangsúlyozni. Érvelésünk során az egyénnek fel kell adnia azokat az énvédelmi stratégiákat, melyek korábbi rutinjához, életviteléhez kötik. Az egyéni fogékonyság növelése csoportdinamikai hatások által. A különböző énvédelmi technikák felerősödése akadályozhatja az egyén nevelhetőségét. A felnőtt nem szívesen válalja önmaga hibáit, kudarcait. Ezt a védekezést olyan csoportok létrehozásával tudjuk csökkenteni, ahol a csoporttagok is hasonló problémákkal küzdenek. Ezekben az esetekben számítani lehet a megértésre egymás segítésére. Az elfogadó-támogató társas légkör nagymértékben megkönnyíti a felnőtt nevelhetőségét. Ez megvalósítható a család bevonásával illetve öntevékeny, önsegítő civil csoportok által. Önértékelés pozitívumaira való támaszkodás. A felnőtteknek is nagy szükségük van azon pozitív megerősítésekre, melyekkel önmaga teljesítménye sikerként élhető meg. Különösen fontos ez a kudarc orientált egyének esetén. A számonkérések, értékelések során ne a hiányosságokat, hibákat hangsúlyozzuk, hanem az eredményeket, előrehaladásokat. A pozitívumok kiemelése az önmagát beteljesítő jóslat segítségével a teljesítmény javítható, az önbecsülés fokozható. A tartalmi komplexitás logikai szerkezetének érvényesítése. A felnőttkori észlelés alkalmas az összefüggések felismerésére. A tanulást segítő asszociációk a logikai összefüggések mentén szerveződnek. 11

14 Tapasztalatokkal alapozás. A felnőtt jelentős mennyiségű tapasztalattal rendelkezik. Ezeket a tapasztalatokat fel kell használni a nevelés során. Elviselhető terhelés. A felnőttkor egyik jellegzetessége a nagyfokú terhelhetőség. Ennek a terhelhetőségnek jelentős része azonban egyéb feladatokra fordítódik. Megfelelő módszerek segítségével meg kell találni annak a lehetőségét, hogy a maradék terhelhetőséget megfelelően tudjuk kihasználni. Célszerű a művelődést és a szórakozást összekapcsolni. Lehetőség szerint azon tevékenységeket helyezzük előtérbe amik önmegvalósítási szükségletet elégítenek ki. Fontos, hogy ezeket saját elhatározásából végezze és pozitív érzelmi állapotot eredményezzen. A terhelhetőséget csak akkor tudjuk fokozni, ha az egyben a felnőtt idejével és energiájával való ésszerű gazdálkodást is jelent. Ehhez nagyon fontos hatékony, gazdaságos tanulási technikák elsajátítása. Törekedni kell az értelmi képességek fejlesztésére, mozgósítására. A képző személy támogató szerepe. A nevelésre általában is jellemző a bipolaritás. A hatékony felnőtt nevelés azonban nem képzelhető el a megfelelő partneri viszony nélkül. Az eltérő szerepek ellenére meg kell tartani a nevelő és a nevelt egyenértékűségét. Bizonyos területeken a felnőtt több információval rendelkezik, mint a képző. Ezt a felnőtteket oktatóknak el kell tudni fogadni, megfelelően kezelni. Ebben az esetben a képzés gyakran segítő, támogató, motiváló tevékenység. Az egészségnevelés során ezeket mindenképpen figyelembe kell venni! Nem szabad azonban azt sem elfelejteni, hogy nevelő, oktató tevékenységünk során gyakran beteg emberekkel kerülünk kapcsolatba. A betegellátás során a megbetegedett embereket tájékoztatni kell betegségéről, gyógyulásának esélyeiről. Segíteni kell életvitelének megváltoztatásában, megfelelő életmód kialakításában. Ehhez azonban figyelembe kell venni a következőket: Betegközpontú gondoskodás Betegjogok érvényesülése A hatás tartósságának biztosítása A beteg érdeklődésének kielégítése Gazdaságossági törekvések Az emberi méltóság tisztelete Az egészségnevelés során arra törekszünk, hogy a megfelelő információkkal, kultúratartalmak átadásával az egyén életmódját tudjuk megváltoztatni. Ezt a felnőtt nevelés illetve a betegvezetés sajátosságainak figyelembevételével kell elvégezni! 12

15 EGÉSZSÉGNEVELÉS GYAKORLATA, NEVELÉSI OKTATÁSI MÓDSZEREK A fejezet célja vázolni az egészségnevelés különféle módjait, azok alkalmazhatóságát. Az egyes módszerek áttekintése során kiemelésre kerülnek azok kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt. A módszereket a következő csoportosításban elemezzük: A személyiség működési területeire ható módszerek A neveltek aktivitási szintjét befolyásoló módszerek A hatáskörbe vont neveltek száma szerinti módszerek A felhasznált eszköz hatásmechanizmusa szerinti módszerek A nevelő-nevelt kapcsolat jellege szerinti módszerek A nevelő társkapcsolati készségei A fejezetben említésre kerülnek az egészségnevelés szinterei, valamint az egészségnevelési előadás megtervezésekor figyelembe veendőket. A különböző módszerek ismertetése előtt fontos megjegyezni, hogy önmagában jó vagy rossz módszer nincs. Valamennyi módszer rendelkezik kedvező és kedvezőtlen hatásokkal. Az, hogy adott esetben melyik alkalmazható tudatos, körültekintő választás eredménye. A mérlegelésnél figyelembe kell venni a következőket: Az adott nevelési tevékenység célját, feladatát A feldolgozandó műveltségi tartalmakat A nevelt sajátosságait, műveltségi szintjét, személyiségét A nevelő sajátosságait, lehetőségeit, képességeit A rendelkezésre álló szervezeti formát, színteret és eszközöket A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI TERÜLETEIRE HATÓ MÓDSZEREK 1. Érzelmi minták közvetítése Ez a módszer alkalmas az empátia, az érzelmi hatások, reakciók kiváltására, érzelmi mechanizmusok szabályozására. Csak akkor érvényesülhet megfelelő hatással, ha a nevelőt a közlés tárgyához, a közölt jelenséghez sokrétű és intenzív viszony fűzi. 13

16 Rendelkezésre álló eszközök: 1) Izommozgások a) Tekintet b) Mimika c) Gesztus d) Testtartás e) Nagymozgások 2) Intonáció a) Beszédritmus b) Hangerő c) Hanglejtés d) Hangszín E módszer előnyei: Ezek a nemverbális jelek többsége alapvetően öröklöttek, bizonyos fokig kultúráltságtól függetlenek. Pótolhatják, kiegészíthetik az értelemre ható verbális kommunikációt. Nagy hatásfokkal alkalmazhatók. Alkalmazása tanulható, fejleszthető. (A tanulást nehezíti, hogy az csak tudatos gyakorlással, önmegfigyeléssel történhet. Hátrányai: Könnyen kikerülhet a tudat ellenőrzése alól, s így ellentétbe kerülhet azzal a szóbeli/verbális/ közléssel melyet kiegészíteni, alátámasztani szeretnénk vele. Ez a jelenség az inkongruencia. Ez a neveltben bizalomvesztést okozhat. Túlzott tudatos alkalmazása esetén az egyén mesterkéltté, teátrálissá válik, ami szintén bizalomvesztést eredményezhet. A felhasználás körét csökkenti, hogy csak személyes kapcsolatban alkalmazható. Próbáld többféle nemverbális kommunikációval elmondani ugyan azt a közlést! Pl. de jól áll az új frizurád. Beszéljétek meg, hogy a különbözőképpen előadott közlések milyen hatást váltanak ki! 2. Viselkedési minták közvetítése, példamutatás A példamutatás alkalmas a viselkedés közvetlen szabályozására. Fontos a viselkedési minta közvetlen és szemléletes bemutatása, a példa követhetősége, és a példaként alkalmazott személy modellszerűsége. Előnyei: Pontos és részleteiben is teljes mintakövetést tesz lehetővé. Hátránya: A kiváltott viselkedés merev, csak a példában szereplő helyzetekre alkalmazható. A példa lényegtelen mozzanatai túlzott hangsúlyt kaphatnak elnyomva a lényeges mozzanatokat. 14

17 3. Jutalmazás, büntetés, megerősítés Ez a módszer alkalmas a személyiség önértékelő rendszerének szabályozására. A jutalmazás és a büntetés a tanulás megerősítését szolgálja és a tanulás eredményességéről informálja az egyént. Az értékelésnek pontosan érthetőnek, konkrétnek kell lennie ahhoz, hogy az a nevelt fejlődését szolgálja. Az, hogy mi számít jutalomnak illetve büntetésnek függ a nevelt érdekeltségétől, véleményétől, a környezet szokás és normarendszerétől. Az egészségnevelés illetve a betegvezetés során a büntetés legenyhébb módozatai /gesztusok, hanglejtés/ csak óvatosan vagy egyáltalán nem alkalmazhatók. Előnyei: Sokféle helyzetben való alkalmazhatósága. A jutalmazással és a büntetéssel elősegíthetjük az egyén reális önértékelés fejlődését. Elősegítik az egyén számára az elvárások, normák közvetítését. Hátrányai: A többféle értelmezhetőség. Amennyiben a nevelő és a nevelt eltérően ítéli meg vagy nem ismeri fel a különböző tényezőket az elhibázott hatáshoz vezethet. 4. Döntési helyzetek biztosítása Ez a módszer alkalmas az önkontroll és az akarati működés fejlesztésére. Különböző alternatív feladatok, lehetőségek biztosításával tudjuk a neveltet bevonni a folyamatba és a döntés lehetőségét átadni számára. A nevelő irányító szerepe azonban így is megmarad. Előnyei: Biztosítja a nevelt önállóságát és illetékességét saját tevékenysége, életmódja vonatkozásában. Ez jelentősen növeli az egyén motiváltságát, együttműködési hajlandóságát. Hátránya: Az előkészítése, megtervezése sok munkát igényel, hiszen csak valóságos alternatívákat kínálhatunk fel. Formális és helytelen alternatívák felkínálása gyorsan lelepleződik és bizalomvesztést okozhat. Az alkalmazása kockázattal is jár, ugyanis a döntés sikere függ a nevelt döntésre való érettségtől. További hátrány, hogy nem minden tevékenységre alkalmazható. Gyűjt össze többféle alternatív lehetőséget a szabadidő megfelelő eltöltésére! 15

18 5. Ismeretek tapasztalatok közvetítése: követelés, meggyőzés, gyakoroltatás A megismerő működésre gyakorolt legösszetettebb módszertani csoport. Ide tartozik a követelés, meggyőzés, gyakoroltatás. Követelés /kérés, utasítás/ alkalmas olyan helyzetek megteremtésére, szabályozására, amelyben a nevelt találkozik az értelmi működéshez, fogalomalkotáshoz szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal. Létrehozza a tapasztalást és egyben motiválja is az egyént a különböző helyzetek kihasználására. Ide tartozik a tiltás is, ami a káros, felesleges tapasztalatoktól való eltérítést szolgálja. A követelés általában feladatokban realizálódik. A feladatnak konkrétnak, érthetőnek, egyértelműnek és teljesíthetőnek kell lennie. A végrehajtást általában az motiválja, ha az, az egyén számára szükségletet elégít ki. A követelés előnye: A motiváló szerepe és az hogy a különböző feladathelyzetek kapcsolatba hozhatók az egyén mindennapi tevékenységével. Hátránya: Időigényes, hiszen a követelés végrehajtását ellenőrizni, értékelni kell. A meggyőzés alkalmas a megszerzett tapasztalatok általánosítására, illetve a szemléletformálásra egyaránt. Lehetséges a konkrét tapasztalatok nélkül is általánosított fogalmak átadására Előnye: Az ismeretterjesztő, felvilágosító előadások során a legelterjedtebben alkalmazható módszer. Egyszerre, egy időben nagy létszámú közösség számára adhatunk ismeretet. Hátránya: Túlzott mértékű alkalmazása csökkenti a neveltek önállóságát. E módszer eredményessége nehezen ellenőrizhető Gyakoroltatással elősegíthetjük az ismeretek alkalmazását, a készségek, szokások rögzítését. A gyakoroltatással szemben lényeges követelmény, hogy valós helyzetekben, szituációkban történjen. A tevékenység bemutatása után a nevelő már csak irányító, ellenőrtő szerepet töltsön be, a tevékenységet a nevelt végezze. Előnye: Nagyfokú hatékonysága, hiszen a nevelt közvetlenül vesz részt a tanulási folyamatban, lehetőség van annak készség szinten történő elsajátítására. Hátránya: Idő- és eszközigényes. A helytelenül vezetett gyakorlás során az egyén felesleges, esetleg káros tevékenységi mozzanatokat sajátít el, melye helytelen készségekhez vezethetnek, s kijavításuk hosszú időt és energiát igényel. 6. Tanuláselméletek, tanulásra vonatkozó felfogások A tanulás az emlékezeti bevésést elősegítő asszociatív kapcsolatok létrehozása, ezáltal az idegrendszeri folyamatok dinamikus sztereotípiáinak felidézhetővé tétele. Attól függően, hogy az asszociatív társítás milyen ingerületi folyamatok között képződik a tanulásnak több típusa lehet: 16

19 Klasszikus tanulás, klasszikus kondicionálás. Ezekben az esetekben két inger között jött létre asszociáció, tehát stimulus-stimulus típusú tanulástól beszélhetünk. /Ilyennel találkozunk Pavlov ismert kísérleteiben, mikor is a kutya számára az étel látványát csengőhanggal kísérte. A két inger gyakori társítása azt eredményezte, hogy már a csengő hang is a nyálelválasztás megindulásával járt. Instrumentális vagy operáns tanulás, próba-szerencse tanulás. Itt egy inger és egy válasz között jön létre asszociáció, tehát ez stimulus-reakció típusú tanulás. Ehhez a tanulási folyamathoz az egyén aktivitása is szükséges. / Erre irányuló kísérletet Thorndike végzett. Macskák ketrecén kívül táplálékot helyezett el, amihez a macska csak úgy juthatott, ha rálépett egy a ketrecben lévő pedálra. Ez kezdetben véletlenszerűen, miközben a ketrecből a táplálékhoz igyekezett sikerült. Az ismétlések során a vak próbálkozások folyamatosan csökkentek, míg végül az étel megjelenésekor a macska egyenesen a pedálhoz ment és bejuttatta az ételt. Belátásos tanulás ez reakció-reakció típusú tanulás. /Csimpánz kísérletek során a majomtól távol banánt helyetek el és a közelébe tettek olyan eszközt, amivel azt elérheti. A csimpánz egy ideig tartó szemlélődést követően az odakészített eszközzel elérte a táplálékot./ Fogalmi vagy verbális tanulás. Kifejezetten emberre jellemző sajátosság, melyben az absztrahált fogalmi műveletek és a fogalmakat jelentő szavak között jön létre asszociáció. A tanulás valamennyi típusa szerepet kap az emberi viselkedés elsajátításában. Gondolkodj! Az ember fejlődésének mely szakaszában kapnak helyett az előbb felsorolt tanulási típusok! Keress konkrét példákat a különböző tanulásra! A tanulás során lényegesek azok a tényezők, amelyek elősegítik az asszociatív kapcsolatok rögzítését. A legfontosabb tényezők a következők: o Az egyén szükségleti állapota, motivációja o A kapcsolat megerősítése, általában a különböző jutalmak által o A tanultak kapcsolhatósága a már meglévő ismeretekhez o Gyakori ismétlések, melyek elősegítik a dinamikus sztereotípiák rögzítését A nevelési módszerek közül a személyiség működési területeire ható módszerek a következők: Érzelmi minták közvetítése Viselkedési minták közvetítése Jutalmazás, büntetés Döntési helyzetek biztosítása Ismeretek tapasztalatok közvetítése Tanulás az asszociatív kapcsolatok rögzítésével A NEVELTEK AKTIVITÁSI SZINTJÉT BEFOLYÁSOLÓ MÓDSZEREK A nevelés egyik legfontosabb elve a nevelt megfelelő aktivitásának biztosítása. Ahhoz, hogy az egyén életvitele változzon elengedhetetlenül fontos az ő aktív részvétele a nevelési folyamatban. A nevelési módszerek az általuk kiváltott aktivitási szint szerint is csoportosíthatók. 17

20 1. Részvételi aktivitás A nevelt nem vonja ki magát a nevelési hatás alól, így az előszelekció nem érvényesül. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az egyén az első ismeretközlés után magára vonatkoztatja a közölt ismeretket Az azonban elengedhetetlenül fontos, hogy az ismereteket birtokolja. E módszerek leggyakoribb eljárásai: írásos kiadványok, előadások, tömegközlés. Előnye: Nagy tömeghez szólhat, s a kezdeti részvétel az érdeklődés felébresztésével egyéb ismeretszerzési tevékenységeket indíthat el. Ezek a későbbiekben szokássá válhatnak, beépülhetnek az egyén belső értékrendjébe. A másik előny a tömeghatás, másik részvételének mozgósító példája. Végül de nem utolsósorban az is fontos, hogy az egyént minimális mértékben terheli a nagyszámú és gyakran ismétlődő hatás sem okoz telítődést. Hátránya: Nem szabályozza az életvitelt, a magatartást, ritkán eredményezi az adott kultúratartalom beépítését az egyén értékrendjébe. 2. Befogadó, interiorizáló aktivitás Ez a módszer az egyén aktív befogadását teszi lehetővé. A nevelt nemcsak megismeri az információt, hanem elfogadja, feldolgozza azokat. Előnye: Lehetővé teszi a művelődési tartalom indítékainak, megoldási módjainak feldolgozását, a velük való azonosulást. Hátránya: A viselkedés belső feltételét hozza létre, ami nem jelenti a magatartás változását is. Az egyén rendelkezik a szükséges kultúratartalommal s úgy gondolja, hogy elérte a megfelelő hatékonyságot. Azonban a megfelelő ismeret birtoklása, még nem azt jelenti, hogy a szerint is viselkedünk. Gondold végig, hogy az egészséges étrendre vonatkozó ismeretek birtoklása mennyiben jelenti annak a gyakorlatban való megvalósítását is! 3. Szükségletkielégítő aktivitás A neveléssel elérhető legmagasabb aktivitási szint. Ilyenkor a nevelt életvitele, viselkedése a kívánt irányba változik. A nevelés során arra törekszünk, hogy ezt az aktivitási szintet érjük el. Ezt eredményezheti például a gyakorlás, a szituációs helyzetek megoldása. Előnye: A nevelési cél megvalósulása. Hátránya: A kívánt viselkedés közvetlen szabályozása csökkentheti az egyén önkontrollját. Olyan esetekben, amelyeket a nevelés nem szabályoz döntési nehézség jelentkezhet. 18

A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei

A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei Egészségügyi szakmacsoport Általános asszisztens Modulszám: 3.0/2328-06 Matlákné Csizmadia Györgyi A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei Tanulói munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Nevelés a közösségben. Dr. Nyéki Lajos 2016

Nevelés a közösségben. Dr. Nyéki Lajos 2016 Nevelés a közösségben Dr. Nyéki Lajos 2016 A nevelés individuális és szociális felfogása Az individuális és a szociális felfogás jellemzői Történeti előzmények - Edward Flanagan: Boys Town, 1921 - Makarenko

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét.

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét. 4_Teszt_próbavizsga Mely típusú tanulásnak felel meg az írástanulás? Perceptuális tanulás Motoros tanulás Verbális tanulás Nem szándékos tanulás Ki tekintette a tanulást feltételes reflexek sorozatának?

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3.

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3. Pedagógusok az egészségért konferencia 2014. október 3. Belső (M)órarend A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Egészségfejlesztési programja bemutatja: Dátán Attila Tartalom Előzmények,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás A fejezet tartalma Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás Bauer András Berács József Fogyasztói magatartás Vásárlási folyamat Fogyasztói információ-feldolgozás A fogyasztói magatartást befolyásoló

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/1 Az önálló életre való felkészítés folyamatának és elemeinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS

SZERVEZETI VISELKEDÉS SZERVEZETI VISELKEDÉS DR. FINNA HENRIETTA EGYETEMI ADJUNKTUS MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK FINNA@MVT.BME.HU Q.A.317. +36-1-463-4010 Meggyőzés és társai 1 http://tinyurl.com/kutatok2016 2 További

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben