A képviselő testület tagjai közül is sokan megtisztelik ünnepségünket.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A képviselő testület tagjai közül is sokan megtisztelik ünnepségünket."

Átírás

1 Kedves Barátaim: sportolók, edzők, sportkedvelők! Tisztelettel Köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket abból az alkalomból, hogy ebben a mozgalmas évben végre időt tudtunk szakítani arra, hogy átadjuk a Paks Város Sportjáért kitüntetést Csoknyai Lászlónak. Tisztelettel Köszöntöm Hamvass István, Süli János és Pónya József vezérigazgató urakat. Köszönöm, hogy elfogadták az önkormányzat meghívását a mai ünnepségre. Köszöntöm Hajba Antalt, Kovács Antalt és Hangyási Lászlót. Szándékosan nem mondtam el, hogy ők mikor, hol és mit tettek, nyertek, értek el, mert egyrészt itt ezt mindenki tudja, másrészt tekintettel vagyok a jelenlévők idejére A képviselő testület tagjai közül is sokan megtisztelik ünnepségünket. Felvetődhet ebben a körben az a kérdés, hogy egy kissé pocakos, láthatóan keveset mozgó polgármester mit tüsténkedik itt ezen az eseményen! A védelmemre legyen mondva: tornáztam, kézilabdáztam, súlyt emeltem és egy kicsit lövészkedtem is. Jó, ez utóbbit egy politikusról nyilván feltételezték is, de mentségemre szól, hogy ezt is abba hagytam időben. Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Jelenlévők! Ép testben ép lélek, szól a latin mondás a közhiedelem szerint. Ezzel a mondással, még ha egy kicsit elcsépelt is, talán mindannyian egyetérthetünk. De tudnunk kell, hogy ez a köznyelvben megkurtított mondás, ami az első és második század fordulóján élt római költőtől, Juvenalistól származik, eredetiben így hangzik: Oradium est, ut sit mens sana is corpore sano. Vagyis: Azért kellene imádkozni, hogy ép testben ép lélek legyen. Hoppá! Így már egészen más ugye!? Végül is nem azt állította a körülbelül 1900 évvel ez előtt élő költő, hogy kizárólag egészséges testben lakhat egészséges lélek, hanem azt, hogy kívánatos lenne, hogy egészséges testben egészséges lélek lakjon! Csak halkan jegyzem meg: Mért mondta volna, ha nem találkozott volna ennek az ellenkezőjével!? Én, mint botcsinálta politikus és botcsinálta filozófus úgy fordítom le mindezt a hétköznapok nyelvére beleszőve az élettapasztalataimat is -, hogy kívánatos az ép test, mint az ép lélek lehetséges lakhelye.

2 Kedves Vendégeink! Önöknek nagyon sokat köszönhet Paks Városa. De nem túlzás azt állítani, hogy az ország is! Nagyon örülök, hogy nemcsak a sportolók, nemcsak a versenyzők jöttek el a mai rendezvényünkre, hanem azok is, akik sok-sok éven át bábáskodtak a város sportja felett. Nélkülük nem lehetnénk itt, nélkülük csak ábránd lenne Paks, a sport városa kitüntető cím és szlogen. És azt is tudnunk kell, hogy bár komoly hagyományai voltak Pakson a sportnak az atomerőmű idetelepülése előtt is, az igazi, minőségi változást mégis az erőmű hozta meg. Az erőmű, és azok a vezetők, akik egyrészt megértették a sport fontosságát, másrészt szívügyüknek tekintették egyes sportágak működését. A város mindenkori vezetése, minden képviselő-testülete, minden politikai oldal, teljes mértékben egyetértett abban, hogy a sportra szánt, sportra juttatott összeg megtérül. Igaz, nem rövidtávon, de megtérül. Megtérül, mert a sport nem játék, még ha játékosoknak hívják is egyes sportágakban a szereplőket. Igaz, játék is, a szó eredeti értelmében, sőt nagyon nemes játék, de lássuk be: ha játék, akkor véresen komoly játék. (Természetesen az élsportról beszélek!) Megtérül, hiszen olyan emberek nevelődnek a sport által, akik tudják, hogy csak munkából lesz eredmény. Ebben az egyszerű mondatban benne foglaltatik minden. Minden, ami a mai társadalom baja, diagnózisa és terápiája. Napjainkban kezdi megérteni a társadalom többsége azt az előbbi mondatot, hogy csak munkából lesz eredmény, csak a munka teremt értéket. Nem a pénz, nem a bankszektor, nem a reklám, nem a marketing, nem a duma meg a színház. A munka! És tudjuk! A mai élsport: munka. Komoly és kitartó munka. A város vezetése tudja, hogy megtérül a befektetés, hiszen a sportoló, különösen, ha élsportoló, PÉLDA. A példa vonzza a fiatalokat. Megpróbálják, talán meg is szeretik, talán ott is maradnak. A választott sportágnál, az edzőnél. Itt jegyzem meg, hogy Kovács Antiék évek óta szervezik és bonyolítják a Nagy Sportágválasztó rendezvényt városunkban, ahol az addig sportot, sportágat nem választó fiatalok megismerkedhetnek a sportágakkal, és talán egy életre elkötelezettjeivé válhatnak az egészséges gondolkodásnak, szemléletnek.

3 És ha ott maradnak, talán megtanulnak dolgozni. Megtanulnak küzdeni, megtanulnak nyerni, de veszíteni is. Megtanulják, hogy mi a sportszerűség, hogy nem adják ingyen a győzelmet, nem adják ingyen az eredményt. Megtanulják, hogy nem ctrl C, ctrl V az élet. S, hogy nem röpül senkinek a szájába a sültgalamb! Hogy nincs hova menekülni! Néhány csapatsport kivételével, s ez most nem minősítés! nincs hova menekülni: Face too face kell helyt állni. A tatamin, a sakktábla mellett, a hajóban (még ha többen vagytok is!), s helyt kell állni a lasszó-mezőn. Sok-sok küzdőtéren, ahol nagyon egyedül van az ember! Itt nincs súgás, puska, fülhallgatós eligazítás! Itt magad vagy! Magad vagy, és nagyon fognak ünnepelni, nagyon fognak dicsőíteni, ha nyersz, és fanyalognak, ha nem. De mi tudjuk, hogy megtérül az erőfeszítés, tudjuk, hogy a sport, a portolók, az edzők támogatásával olyan emberek nevelődnek, akik nem borogatják föl a kukákat, akik nem törik ketté a kiültetett fákat, akik tudják, hogy értéket csak munka teremthet! Köszönöm mindezt Nektek, köszönöm mindezt Önöknek! Egy város, egy település rendkívül összetett formáció. Sok feladat, sok indulat, sok akarás, sok stílus jellemzi. Ebben a sok sokszínűségben, ebben a sokfajtaságban kell együtt élnünk. Ha vannak ideáink, ha vannak jelképeink, ha vannak céljaink, példaképeink, akkor könnyebb, akkor jóval könnyebb az együttélés! Ehhez segítenek, ehhez járulnak Önök is hozzá. Az Önök neve sok esetben Paksot jelenti. Vagyis sokszor nem egy egyesületet, nem egy szakosztályt kötnek a nevükhöz, hanem egy várost. Egy közösséget, amelynek jó működése mindnyájunk ügye, merthogy itt lakunk, itt élünk! A város vezetésének, és minden polgárának az érdeke, hogy Paksot élhető településsé tegyük. Mindnyájan tudjuk, hogy egy település nem csak attól élhető, hogy tiszták és rendezettek a közterületek, hogy biztonságosak a közszolgáltatások, hogy széleskörű az intézményi kínálat, hanem attól és főleg attól, hogy milyen emberek lakják, és milyen emberek vezetik. Hogy az egyéni érvényesülés lehetőségeinek biztosításán túl, milyen a közbiztonság és az emberek közötti szolidaritás szintje és tartalma. Türelmesek, megértők vagyunke egymáshoz? Segítünk-e a bajbajutottakon? (ha másért, nem, hát a saját érdekünk miatt! jegyzem meg zárójelben) Ezekhez a tiszta emberi erényekhez leginkább alázatra van szükségünk. Arra, hogy sohasem éljünk vissza helyzetünkkel, valamilyen testi vagy anyagi előnyünkkel, fölényünkkel. Ennek a szemléletnek, ennek a magatartásformának az elsajátításához, kialakításához a nevelésen kívül leginkább a sport segíthet hozzá.

4 Hemigway azt mondta, hogy A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. Azt gondolom, ehhez nincs mit hozzátenni. Nádori László, a Testnevelési Egyetem professzora a következőket írta az Új Ember című katolikus lap február 18-diki számában: Állítjuk, hogy az életmód a sportolással kedvezően befolyásolható, módosítható. De azt is állítjuk, hogy az egészségmegőrző kormányzati programokat gazdasági megfontolásból vétek elvinni költségkímélő tudatformálás irányába. Történelmi tapasztalatok szerint erre mindig találnak késztetést az egymást követő kormányok. A Nemzeti Torna Egylet egyik nagy egyénisége, Péter Dénes testnevelő tanárom a Vörösmarty Gimnáziumban, fél évszázaddal ezelőtt hangsúlyozta: a tornatermeket, uszodákat, sportpályákat meg kell fizetnünk - akkor is, ha megépítjük őket, de akkor is, ha nem. Minden jel arra vall: igaza volt. Tisztelt Jelenlévők! Az alpolgármester asszony azzal kezdte, hogy mi már két évvel ezelőtt bevezettük a mindennapos testnevelést. Ennek a fontosságát ebben a körben nem kell hangsúlyoznom. Városunk mindenkori vezetése felismerte a sport jelentőségét és támogatását kötelességének érezte. Igen jelentős beruházások igazolják ezt: PSE klubház, műfüves pályák, csónakház, teniszcsarnok, dunakömlődi öltöző, sportház, extrém sporttelep előkészítése, az iskolák sportlétesítményeinek felújítása, sorolhatnám. Az utóbbi tíz évben a beruházásaink meghaladták az egy milliárdot. A jelentősebb egyesületeknek a városi költségvetésben kiemelt nevesített támogatást nyújt a képviselő-testület. Az önkormányzat szakbizottsága rendszeresen ír ki pályázatot sport területén működő alapítványok számára. Önkormányzati rendelet szabályozza a kiváló sportolók teljesítményének anyagi elismerését. Ezeknek a pénzben kifejezett támogatásoknak az összege az utolsó öt évben elérte az 1,1 milliárd Ft-ot. Bízom benne, hogy a város bevételei a jövőben is lehetővé teszik, hogy az egyik legfontosabb területre, a sportra megfelelő figyelmet tudjon fordítani a város vezetése.

5 Megköszönöm megtisztelő jelenlétüket. Munkájukra, tevékenységükre a város továbbra is számít, hiszen a legfontosabb polgári erények kialakítása közös ügyünk. A tettrekészség, az összetartás, az önfeláldozás, az önállóság, a tisztesség, a fair play, a lélek, a jellem legfontosabb legnemesebb tulajdonságaihoz, jellemzőihez tartoznak. Az országnak ilyen lelkületű polgárokra van szüksége. Különösen a mai helyzetben. Köszönöm, hogy meghallhattak! Hajdú János

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Iktatószám: /2013. Jegyzőkönyv Készült az Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

J e g y zőkönyv IFJ-1/2012. (IFJ-7/2010-2014.)

J e g y zőkönyv IFJ-1/2012. (IFJ-7/2010-2014.) IFJ-1/2012. (IFJ-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. január 14-én, szombaton 10 óra 12 perckor Topolyán,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Testületi ülés ideje: 2015. január 15. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

Választ Szigetmonostor

Választ Szigetmonostor 2014. augusztus - szeptember XX. 8-9. Választ Szigetmonostor Polgármester- és képviselő jelöltek 2014. A Helyi Választási Bizottság által, a 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselő és

Részletesebben

Önkormányzati választás október 3-án Helyben döntünk

Önkormányzati választás október 3-án Helyben döntünk A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 16. szám I 2010. szeptember 22. I Megjelenik: kéthetente Önkormányzati választás október 3-án Helyben döntünk O ÖNKORMÁNYZAT Idõsbarát péntek

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2012. december/iii. évfolyam 12. szám Most tizenéves lányok kapták a szurit (8. old.) MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN INGYENES Líbor Ilona nevét vette fel az óvoda (7. old.) További fejlesztések várhatók (6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről Ügyszám: 1/73/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, VI. emeleti nagyterme

Részletesebben

Kampánynyitás Érden. Száz év. Vereség. Farsangi bál a gimnáziumban. Jótékonysági mûsor

Kampánynyitás Érden. Száz év. Vereség. Farsangi bál a gimnáziumban. Jótékonysági mûsor XXIV. évfolyam, 7. szám 2014. február 20. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 4 5 11 Rendkívüli közgyûlés A sürgõsséget csupán egyetlen napirendi pont, a Választási Bizottság megalakítása

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! KÜLÖNSZÁM www.tahitotfalu.hu 2014. SZEPTEMBER Önkormányzati választás 2014. A települési és a megyei önkormányzatok választására 2014. október 12-én kerül sor, melyrôl minden választópolgár személyre szóló

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Születési helye: Mezőkövesd

Születési helye: Mezőkövesd Városunk lapja XXVI. évf. 4. szám 2014. február 27. Születési helye: Mezőkövesd városháza Kormányzati támogatás aktuális Kibővült térfigyelőrendszer Sportkalauz Sikeresen rajtolt az MKC mezőkövesdi újság

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Röplabdasport fejlesztési koncepció

Röplabdasport fejlesztési koncepció Röplabdasport fejlesztési koncepció 2013 1 RÖPLABDASPORT FEJLESZTÉSI TERVE a Nyugat Balatoni régióban, Gyenediáson és környékén Nyugat Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület Röplabdaközpont Terem-

Részletesebben

Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap. A fiatalság demokráciájának próbanapja

Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap. A fiatalság demokráciájának próbanapja Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap A fiatalság demokráciájának próbanapja Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap Tisztelt Olvasónk! Ön a Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Kulturális bizottságának 2015. április 21-én, kedden, 9 óra 35 perckor az Országgyűlés Irodaháza V.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást:

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást: Metródöntés! ŐRMEZŐ KELENFÖLD GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY A kormány január 14-i ülésén véglegesen és visszavonhatatlanul döntött a 4-es metró állami finanszírozásának

Részletesebben

Kőbányai. Boldog születésnapot, Bill! Hírek. 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12.

Kőbányai. Boldog születésnapot, Bill! Hírek. 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12. Új Kőbányai XXIII/7. 2013. július A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Boldog születésnapot, Bill! 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12. Dr. Bodnár Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként

Részletesebben

A Velencei-tótól a Dunáig

A Velencei-tótól a Dunáig Országgyűlési választások 2010 A Velencei-tótól a Dunáig L. SIMON LÁSZLÓNAK, a Fidesz KDNP képviselőjelöltjének kiadványa Fejér megye 4. számú választókerület É l e t r a j z L. Simon László 1972-ben születtem

Részletesebben

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról Az előterjesztés száma: 117/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 8-án, 18 órakor megtartandó rendkívüli ülésére Döntés

Részletesebben

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról szóló 26/2010.(II.1.) számú határozat módosítására

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról szóló 26/2010.(II.1.) számú határozat módosítására 1970 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. szeptember 20-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 206-225/2010. c./ rendeletei: 22-24/2010. Napirend előtt: Ivancho

Részletesebben