képzőművészeti nevelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "képzőművészeti nevelés"

Átírás

1 1

2

3 képzőművészeti nevelés az alapiskolák 7. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 2. évfolyama számára Ladislav Čarný Kiadó: Združenie EDUCO 2012

4 Szerző - Autor: prof. akad. mal. Ladislav Čarný, 2011 Társszerzők - Spoluautori: Mgr. Daniela Čarná, PhD. PaeDr. Klára Ferliková Mgr. Norbert Lacko PaedDr. Renáta Pondelíková Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. Lektorálták - Lektorovali: prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. Mgr. Miloslava Salanciová Grafikai elrendezés, reprodukciók és illusztrációk kiválasztása - Grafická úprava, výber reprodukcií a ilustrácie: prof., akad. mal. Ladislav Čarný, 2011 Köszönet az észrevételekért - Poďakovanie za pripomienky: doc. PhDr. Marian Zervannak, PhD., az anyagokért- za podklady Mgr. art. Ria Kmeťovának, ArtD. Prepress: Výtvarná agentúra A1, Žilina - Ing. Jaroslav Horečný, Ing. Jaromír Moškoř Fordítás preklad: Laukó Zsuzsanna Nyelvi korrektúra Jazyková korektúra: Krcsmériné Gyurkovics Mária A tankönyv része egy DVD, mely külön kerül kiadásra. A tankönyvhöz tartozik egy DVD, melyen kibővített tananyag, filmrészletek, az elektronikus média oktatásához szükséges szabad programok, filmek vágása és hangosítása, zene és egyéb anyagok találhatók. A DVD tartalma az oktatók és a diákok számára készült a tankönyv szöveges részében lévő tananyag kiegészítésére és illusztrálására. A DVD elérhetőségéről a kiadó ad információkat: A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sport Minisztériuma Képzőművészeti nevelés az alapiskolák 7. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 2. évfolyama számára címmel november 15-én /44968:4-919 határozati számon tankönyvvé nyilvánította. Az engedélyezési záradék 5 évig érvényes A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľov práv. A tankönyv és a DVD, mely a tankönyv része, kizárólag edukációs célokra használható. Učebnicu a DVD, ktoré je súčasťou učebnice, je možné používať výhradne na edukačné účely. Első kiadás - Prvé vydanie, 2012 Kiadta - Vydalo: Združenie EDUCO 2012 Nyomda: Patria I., spol. s r.o., Prievidza ISBN

5 tartalom a tankönyvről 6 rend és káosz 8 tervszerű és véletlen a művészetben 10 a tér ábrázolása/perspektíva 14 a táj ábrázolása 20 az installáció művészete 24 tér az építészetben 30 a tér számítógépes ábrázolása 32 a forma számítógépes változtatása 36 dadaizmus 38 ready-made 40 pop-art 42 akcióművészet 46 kép és szó 52 forgatókönyv, film és videó készítése 58 az épület típusa és funkciója 60 az épület kifejezőereje 64 fotóriport 68 ajánld a termékedet 74 mesterségek és öltözetek 80 a reneszánsz művészet 86 a reneszánsz szlovákiában (slovensko) 90 a régió és település legendájának, 94 történetének művészi feldolgozása képzőművészeti kifejezések kislexikona 98 művészek kislexikona 107

6 a tankönyvről A hetedik évfolyam képzőművészeti nevelés óráin is alkotó módon dolgoztok majd - rajzoltok, festetek, modelleztek, terveztek, fényképeztek, videofilmet készítetek tehát képzeletetek, ötleteitek és a környező világ megfigyelése alapján új dolgokat alkottok majd. A képzőművészeti nevelés nem tanulható tankönyv szerint. A tankönyv útikalauz lesz számotokra, melyben információkat találtok. Szélesíti látókörötöket a vizuális kultúra és a művészet világára. A múltra és a jelenre. Mai világunkban a vizuális információk nagyon fontosak. Az újságok, reklámok, a billboardok, az internetes oldalak, filmek, játékok képei A benneteket körülvevő dizájn formái (a rajtatok lévők is pl. a ruhák), az építészeti formák és terek, melyben időtök nagy részét töltitek. Mindez folyamatosan hat rátok. Elmondhatjuk: állandó felhasználói vagytok a vizuális kultúrának. Ennek segítségével nyertek információkat és ismerkedtek a világgal. Lehet, hogy nem is tudatosul bennetek, hogy a körülöttetek létező színek, formák és terek kellemesen (vagy kellemetlenül) hatnak rátok, hogy ráhangolnak benneteket életetek átélésére. Ezekkel az eszközökkel kifejezhetitek magatokat, kommunikálhattok más emberekkel. Ezért fontos tudni, megismerni, érteni és szükség esetén használni azt a nyelvet, melyet a vizuális eszközök (média) különféle fajai beszélnek, (mert nem muszáj mindenkinek jól rajzolnia, festenie vagy modelleznie de mindnyájunknak szüksége lehet néha felvázolni, lefényképezni valamit, berendezni vagy rendbe hoznia környezetét, külsejét, öltözékét). A művészetet, mely nemcsak érzékszerveinkre és érzéseinkre hat, hanem közvetíteni is akar bizonyos gondolatokat, meg kell érteni. Sok minden abból, amivel a képzőművészeti nevelés órákon foglalkozunk, összefügg más tantárgyakkal is. Például a zenei neveléssel (ritmus, hangulat, szín ), történelemmel, (történeti korok építészete és művészete), biológiával (a sejtek, kristályok alakja és szerveződése ), matematikával (összeadás, kivonás, osztás, szorzás kifejezhető képzőművészettel is), földrajzzal (ábrázolás a térképen), informatikával (a számítógép monitorán végzett munka többnyire képzőművészeti elemekkel történik) és másokkal. A képzőművészeti nevelés így fonódik össze más tantárgyak ismereteivel. A tankönyv ebben akar segíteni nektek a hozzá megjelenő DVD-vel együtt, mely olyan anyagokat (filmeket, hanganyagot, animációkat) tartalmaz, melyek szélesítik látókörötöket, kulturális írástudásotokat. A tankönyv végén lévő kislexikonban megtalálhatjátok azokat a művészeket, és kifejezéseket, melyekkel a képzőművészeti nevelés tankönyvben találkozhattok. Kívánunk nektek sok jó ötletet és az alkotásból, megismerésből fakadó örömöt. 6 A könyv szerzői

7 A tankönyvben néhány jelet és színes mezővel kiemelt szöveget találhatunk. nézd meg, mit jelentenek! Ehhez a fejezethez nézd meg a DVD szemelvényeit! A tankönyvben ilyen sárga mezőben a műalkotásokról és képekről találsz információkat, és segítséget a művekről való gondolkodáshoz. ez a kép a fejezetek mellett azt jelenti, hogy a 7. osztályos képzőművészeti nevelés oktatásához a DvD-ről további anyag megtekintését javasoljuk. A DvD-t külön adják ki, melyről az iskolákat tájékoztatni fogjuk. lásd a 46.o: Akcióművészet ez az üzenet arra figyelmeztet, hogy az, amiről ebben a fejezetben tanulsz, összefügg valamivel, mely egy másik oldalon található. nézd meg A szürke mezőben kérdések találhatók (megpróbálhatsz válaszolni rájuk). A narancssárga pipával jelölt szürke mezőben alkotói feladatokat találsz. Ezek típusfeladatok a képzőművészeti nevelés tanításához, melyeket ki is próbálhatsz szabadidődben. Az oldalszám melletti szürke szövegrész információ az oktató számára. megjelöli, hogy a fejezet a nemzeti Oktatási program mely témájához tartozik (csillaggal jelölt). A többi fejezet (nem csillaggal jelölt) a téma kiegészítésének lehetőségeit mutatja meg. új szó Az ilyen világoskék mezőben az aktuális fejezet legfontosabb új szavainak magyarázatát találod. ismételj A lila mezőben azok a szavak találhatók, melyekről az előző évfolyamokon tanultunk, de nem árt átismételni őket, mert fontosak annál a témánál, amellyel éppen foglalkozunk. a képzőművészet nyelve és a kompozíció* 7

8 rend és káosz Ehhez a fejezethez nézd meg a DVD szemelvényeit! Hésziodosz (K. e sz.) Káosz (a görög chainein=ásítani szóból) - határozatlanságot, rendezetlenséget jelent, a rend és törvényszerűség ellentéte. A görög mitológiában a legelső teret jelenti, mely üres vagy már jelen van benne a világegyetem összes alkotóeleme, de még rendezetlenül. A görög gondolkodó, Hésziodosz szerint a Káoszból keletkezett Érosz, aki rendezni kezdte az elemeket, így kialakította az általunk ismert világot. Kozmosz (világegyetem) a görögök számára a rendet, rendezettséget jelentette. A világ, melyben élünk rendezett, saját rendje van. Rendezettek az anyagot alkotó legkisebb részecskék, az energia, a növényi és emberi sejtek egyaránt. Egy bizonyos rendezettséget találunk az egész világegyetemben. Ebben a rendezettségben mégis előfordulnak eltérések, kisebb szabálytalanságok, részaránytalanságok. A renddel és káosszal több minden foglalkozik. Foglalkozunk vele a mindennapi életben, amikor rendet rakunk munkaasztalunkon, berakjuk az iskolatáskába a tankönyveket vagy a füzeteket, megfésüljük a hajunkat... A renddel és káosszal foglalkozunk akkor is, amikor rajzolunk, festünk, modellezünk. Amikor már megszületett az ötletünk, elképzelésünk, gondolatunk - valamit elrendeztünk a fejünkben: kialakult valamilyen forma, helyzet vagy eset; lehet színe, hangja, illata... Létezhet kizárólag a mi fantáziánkban. Ott rendeződött. Létrehoztuk egyéni gondolati képünket, melynek saját rendszere, rendje van. Utána ezt a gondolati képet szavakba is önthetjük - tehát elmesélhetjük valakinek; vagy kifejezhetjük alkotással, mozgással, zenével is. Mindenképpen valamilyen rendet, rendezettséget adtunk az alkotóelemeknek (hangoknak és szavaknak, vonalaknak és formáknak, a zenei hangoknak), melyet más ember is megért. A hangokat, szavakat, vonalakat, formákat, színeket... át is rendezhetjük. Véletlenszerűen, úgy, hogy belőlük káosz (rendetlenség) alakul ki, melyet senki sem fog megérteni. Próbáld meg elmesélni osztálytársadnak, mit álmodtál. Próbáld meg álmodat lerajzolni vagy lefesteni! Hasonlítsd össze az álom mindkét kifejezésmódját! A rajzod alapján osztálytársaid el tudják mesélni az álmodat? Néha az álmok olyan kuszák, hogy el sem tudjuk mesélni őket, olykor könnyebb lerajzolnunk vagy lefestenünk. Néha azonban még azt sem. Nem tudunk álmainkban olyan rendet teremteni, hogy más is megértse. Fejezd ki közök segítségével alkotóesz- a rendet és a káoszt! Használj ehhez azonos alkotóelemeket! Lehet absztrakt (nem ábrázoló), vagy konkrét tárgyi ábrázolás. Hasonlítsd össze a rend és káosz kifejezésére készült alkotásodat osztálytársaidéval! 8 Rend és káosz, internetes oldal a képzőművészet nyelve és a kompozíció* Káosz és rend, diákmunka

9 A káosz szó hallatán rendszerint rendetlenségre, összevisszaságra gondolunk. A magyar nyelvben erre gyakran használjuk a zűrzavar kifejezést. Ha a betűk szavakba rendeződnek, akkor a mondatot el tudjátok olvasni. Rendje van és értelmezhető számotokra. Ha ugyanezeket a betűket összekeverjük pl. így: tkűsz bevanebaka rdezenődk, akkor a mondat zavaros, értelmetlen. Ez nem zárja ki, hogy az ilyen mondat tetszik nektek. Figyelem! Első látásra úgy tűnhet, hogy a betűk véletlenszerű csoportosításának nincs értelme, de ez lehet valamilyen titkosírás is. Ha valaki ismeri, hogy a titkosírásban a betűk mi alapján követik egymást, elmondhatjuk, hogy a titkosíráshoz van egy megoldókulcsa. Hasonlóképpen történhet ez a képekkel is. Ingres Riviere kisaszszony portréjának reprodukcióját feldarabolhatjuk olyan összeviszsza, hogy a kép értelmezhetetlenné válik. De feldarabolhatjuk úgy is, hogy egy új elrendezés szerint ragasztjuk össze a részeket, kollázst készíthetünk belőle, ahogyan ezt Jiří Kolář is tette az új kép kompozíciójában. Jean-Auguste-Dominique INGRES: Riviere kisasszony portréja, 1805, olaj, részlet lásd 38.o.: Dadaizmus és 52.o.: Kép és szó Jiří KOLÁŘ: Riviere kisasszony portréja, 1981, kollázs (rollázs) Hubble űrteleszkóp Két felvétel a Hubble űrteleszkópjával (amerikai távcső a Föld (Zem) keringési pályáján, mely figyeli és fényképezi a világűrt). Az űrhajósok az elsőnek a Káosz Orion szívében nevet adták, a másikat Isten Szemének nevezték el. Mindkét felvétel a világűr alakzatait ábrázolja. Az elsőben semmi konkrétat, rendezettet nem látunk. Úgy tűnik, mintha rendetlen, kaotikus lenne. Fordítva, a másik felvételen egy szemet láthatunk, még ha a valóságban ez a világűr egy alakzata is. A részecskék belső rendeződését az egészben (ebben az esetben a fényképen) struktúrának nevezzük. Běla KOLÁŘOVÁ: Tárgyak ábécéje, 1964, fénykép Képzelj el egy munkaasztalt szétdobált tárgyakkal, és hasonlítsd össze Běla Kolářová fotójával! Próbálj meg valami hasonlót készíteni, pl. iskolai felszerelésből, konyhai eszközökből... Keress vagy találj ki példákat a káosz és a rendezettség összehasonlítására! a képzőművészet nyelve és a kompozíció* 9

10 tervszerű és véletlen a művészetben Csinálj néhány pacát! Nézd meg különböző oldalról a keletkezett foltokat; milyen tokat fedezel fel bennük, alakzavan olyan, amely több dologra is hasonlít? Ha szükséges egészítsd ki, rajzolj hozzá részleteket! Hasonlítsd össze elképzeléseidet az osztálytársaidéval! Ha kiömlik a tus vagy a tinta, akkor paca keletkezik. A formája véletlenszerű. Ha véletlenül öntöttük ki, semmit sem akartunk ábrázolni vele. De ha figyelmesen nézzük, bizonyos alakzatokat fedezhetünk fel benne. Lehet, hogy elég csak hozzárajzolni valamit, és máris kép lesz belőle. Az, ami belőle kialakult, tervszerűen, a mi szándékunk szerint jött létre. A pszichológusok a Rorschach-tesztnél tintafoltokat használnak. A vizsgált személynek el kell mondania, mire emlékeztetik a foltok. Különböző képeket kell bennük keresnie. Martin MARTINČEK, Kacérkodó, , fénykép a fatönk repedéseiről Martin MARTINČEK, Ragadozó madár, fénykép a víz csillogásáról, 1963 Ahhoz, hogy valami véletlenszerűben képet fedezzünk fel, képzelőerőre van szükség. Martin Martinček, fényképész egy gyors folyású hegyi patakban fedezte fel egy sas fejét. A lefűrészelt fatönkön pedig egy portrét. Képzelőerőnk érvényesül, ha figyeljük az égen úszó felhőket vagy a régi falak repedéseit. Keress alakzatokat a Rorschach-teszt foltjaiban! Mire emlékeztetnek? Mire emlékeztetik osztálytársaidat? Alexander COZENS, Felhők, 1770, akvarell Ľubo Stacho fotójának diák általi értelmezése 10 a képzőművészet nyelve és a kompozíció

11 Vladimír Boudník felhívta a járókelők figyelmét a prágai (Praha) öreg falakon látható formákra. Ehhez a fejezethez nézd meg a DVD szemelvényeit! lásd 46.o.: Akcióművészet 98.o.: Képzőművészeti kifejezések kislexikona Vladimír BOUDNÍK, akció, 1950 Kép festhető olyan nem véletlenül keletkezett foltok segítségével is, melyeket a festő szándékosan alkotott az ujjával,locsolással, maszatolással, lavírozással, fúvással; ecsettel vagy más eszköz segítségével. Joseph BEUYS, Anya és gyermeke, 1958, folt a papíron Leonardo da VINCI ( ), Önarckép Alkotás közben a véletlen is inspirálhat. Már Leonardo da Vinci is ajánlotta tanítványainak, hogy figyeljék az öreg, repedezett falakat, és a repedésekben keressenek tájat vagy alakokat, melyeket azután lefesthetnek. Frank GEHRY, próbálkozás anyaggal és dobozokkal Az amerikai építész, Frank Gehry egy épület építésének készítésénél különböző formákat kombinál. Szövetdarabokkal, dobozokkal, zsugorfóliákkal játszik. Ha felfedez egy neki tetsző formát, lerajzolja, és ennek alapján elkészíti a projektet. Pisai ferde torony, , Olaszország (Taliansko) A pisai (Pisa) ferde torony építése idején egyenes volt. Azért dőlt meg, mert az alatta lévő föld, nem volt elég stabil. Ezzel szemben a prágai (Praha) Táncoló házat ilyenre tervezték és szándékosan így építették. Frank GEHRY, Koncertterem épülete, 1995, Seattle (Seattle), USA (USA) Frank GEHRY, Táncoló ház, 1995, Prága (Praha) a képzőművészet nyelve és a kompozíció Fényképezz le érdekes felhőket vagy régi, repedezett falat! Keress a fényképeken olyasvalamit, mely emberre, állatra, tárgyra vagy tájra emlékeztet! A fényképeken látható formákat alkotó módon ki is egészítheted. 11

12 elgondolkodtató képek Sok nagyváros peremkerületeiben olyan negyedek alakulnak ki, ahol a szegények tervezés nélkül, rendezetlenül építik fel viskóikat. A dél-afrikai, johannesburgi (Johannesburg) fotóművész, David Goldblat fényképén láthatjuk, hogyan építettek ezek közé a viskók közé egy építész által tervezett lakóépületet, melynek átgondolt, megtervezett formája van. Szervezettséget, rendet jelképez. Keress lakóhelyeden, környezetedben példát tervszerű és kaotikus építkezésre! Gondolkozz el azon, mely tevékenységet végzed csak úgy, véletlenszerűen, átgondolatlanul! Mi az, amit átgondolsz és megtervezel? Jackson Pollock, amerikai festő munka közben David GOLDBLATT, Areál, 2011, fénykép ismételj Az ABSZTRAKT MŰVÉSZET nem ábrázoló akkor sem, ha geometriai formákból, ecsetvonásokból, fröccsöntésből, foltokból, a festő kézmozdulatainak lenyomataiból áll; érzést, hangulatot, gondolatot fejezhet ki vagy csupán színt, formát, kompozíciót Jackson Pollock úgy alkotta meg absztrakt képeit, hogy a földre terített vászonra csöpögtette, fröcskölte vagy spriccelte a festéket. Így különböző formákat, vonalakat és textúrákat ( mintázott felületeket ) hozott létre. A véletlenszerű cseppekkel és foltokkal ellentétben Jackson Pollock festészete céltudatos. Képei szándékosan megörökítik a művész gyors vagy lassú mozdulatait, melyeket festés közben vagy a festék öntése közben végez. Festeni nem csak tárgyakat, alakokat, tájat lehet. Érzéseinket, hangulatunkat és végeredményképpen a festés közben végzett mozdulatainkat is ábrázolhatjuk. Jackson POLLOCK, a 20. sz. 50-es évei, absztrakt kép lásd a 46.oldalt: Akcióművészet 12 a képzőművészet nyelve és a kompozíció

13 Alberto BURRI, Repedés LA, 1976, anyagkép Alberto BURRI, Nagy vasdarab, 1958, anyagkép Alberto BURRI, Zsák, 1964, anyagkép Ha repedezett talajt, egy régi, rozsdás pléhdarabot vagy egy foltos zsákot látunk, nem nagyon köti le a figyelmünket. Az olasz festő, Alberto Burri azonban ilyen és ehhez hasonló anyagokból alkotja képeit. A repedések, rozsda vagy a lyukak a zsákon véletlenül, az ember szándéka nélkül keletkeznek. Burri képein azonban ezek az anyagok a művész által rendezetten jelennek meg. Kompozíciót alkotnak. Arra figyelmeztetnek, hogy az egyszerű anyagok is lehetnek érdekesek és szépek. A víz felszínére eső vízcsepp makrofotói A görbe tükör a valóságot mutatja. Ezt megfigyelhetjük például, ha közelről belenézünk egy karácsonyi gömbbe vagy az útkereszteződésnél lévő tükörbe. A művész-építész számára azonban egy ilyen kép inspiráló lehet. Egy lengyel építészpáros pontosan úgy tervezett meg egy épületet, mintha azt görbe tükörben látnánk. Makrofotó (egy apró részlet felnagyított fotója) azzal lep meg bennünket, hogy olyat is megláthatunk rajta, amit a szemünk normál körülmények között nem lát. Némely természeti jelenség meglepő, érdekes és gyönyörű lehet. Az új technikai eszközök, mint pl. a fényképezőgép nagyítólencséi, ezeket láthatóvá teszik számunkra. a képzőművészet nyelve és a kompozíció SZOTYŃSCY & ZALESKI, Görbe házikó, 2004, Sopoty (Sopoty), Lengyelország (Poľsko) 13

14 a tér ábrázolása Perspektíva (lat. perspicere, szóból, jelentése: kilátás, nézőpont) egy optikai jelenség, mely a tárgyak térbeli érzetét kelti, a távolabbi tárgyak kisebbeknek, a közelebbi tárgyak nagyobbaknak látszanak. Két távolba futó párhuzamos látszatra a távolban (horizonton) egy távoli pontban találkozik (enyészpont). Az ókori Egyiptom (Egypt) festői nem ismerték a perspektívát. Alakjaikat sorokban festették. A fontosabbak (istenek, fáraó) nagyobbak voltak, a jelentéktelenebbek kisebbek. Hasonlóképpen volt ez a régi Kínában (Čína). Diákmunka, 7. o., perspektíva rajz A tereket, melyekben élünk, legyen az egy épület belseje vagy a természet, a perspektíva segítségével ábrázolhatjuk. A perspektivikus ábrázolással úgy ábrázolhatjuk a teret, ahogyan érzékeljük, közelit és távolit, előteret és hátteret. Egyidejűleg azt is, hogy a tárgyat elölről, oldalról, felülnézetből (felülről) vagy alulnézetből (alulról) ábrázoljuk. Ha egy perspektivikus ábrát nézünk, maga a kép határozza meg a néző helyét a kép előtt: Te vagy a néző, előttem állsz, én pedig megmutatom neked a teret, úgy, ahogy azt a valóságban látod. Piero della FRANCESCA, Krisztus megkorbácsolása, 1469, olaj lásd 86. o.: Reneszánsz művészet Ismeretlen szerző, Madárvadászat, Egyiptom (Egypt), Kr. e , festmény Ismeretlen szerző, Kína (Čína), 14. sz. 14 A perspektivikus ábrázolás az európai kultúra nagy találmányainak egyike (a művészetnek, optikának, geometriának és matematikának). Más kultúrák az ilyen ábrázolást nem ismerték. A reneszánszban sok művész egyben tudós is volt. Az ókori görög művészek elképzeléseiből és néhány középkori gondolkodó ismereteiből indultak ki. Megpróbálták a világot olyannak lerajzolni (és kiszámolni), amilyennek a szemünk látja. Sikerült nekik ábrázolni a tér mélységét. Piero della Franceska képén két teret látunk: az egyiket az előtérben, nagy beszélgető alakokkal, a másikat balra hátul kisebb alakokkal; azonban itt játszódik le a kép fő eseménye (Krisztus megkorbácsolása) és a főszereplő Jézus Krisztus alakja a legkisebb a képen, egészen hátul áll. Mikor tekintetünk rászegeződik, mintha az egész ábrázolt tér alagútján kellene végigmennünk. az ábrázolás lehetőségei*

15 perspektíva Nézd meg a perspektíváról szóló szemelvényeket a DVD-n! horizont P Ismeretlen olasz szerző, Szentlélek templom, perspektíva rajz A perspektíva szerkesztésénél a reneszánsz művészek segédvonalakat használtak. A templom rajzán (fent) látjuk, hogy minden vonal, amely a valóságban párhuzamos, a képen egy pontban enyészpontban (P) találkozik, mely a vízszintes egyenesen (horizonton) szemmagasságunkban helyezkedik el. Ezek a vonalak és a pont csak képzeletbeliek, elképzeljük őket, de segítenek a látott tér ábrázolásában. Perspektivikusan összetett formákat is ábrázoltak, csigalépcsőket, sőt emberi alakokat is. Ellentétben a régi korok művészeivel (pl. gótika) a látott valóság pontos ábrázolására törekedtek. Jacopo de BARBARI, Luca Pacioli portréja, 1495, olajfestmény Több reneszánsz művész is foglalkozott geometriával és matematikával. Műveiket - rajzaikat, festményeiket, szobraikat és épületeiket kiszámolni és vázolni is tudták. Matheus MAROLOIS, Csillagperspektíva, 1614, rajz Leonardo da VINCI, Tanulmány a Háromkirályok imádása hátteréhez, 1481, rajz A festők a képeken különböző tereket ábrázolnak. Jan Van Eyck képén belső teret látunk, helyiséget ülő alakokkal. A teret, mely a külső térben, a tájban folytatódik, majd eltűnik az égbolton, perspektivikusan ábrázolta. Összeköti a lakóteret a természettel és az égbolttal. Rajzold le perspektivikusan a folyosót, egy hosszú helyiséget vagy a járdát a parkban! Használj segédvona- lakat, a horizontot és az enyészpontot! Helyezz el a térben alakokat vagy tárgyakat, melyek különböző távolságban helyezkednek el! Jan Van EYCK, Madonna Rolin kancellárral, 1439, olajfestmény az ábrázolás lehetőségei* 15

16 P P P Diákmunkák. Példák a homlokzatperspektívára. A tőlünk távolabbi tárgyakat kisebbnek látjuk. A horizonthoz közelítve egyre kisebbeknek tűnnek. Ezért lehet pl. az Eiffel toronyról egy vicces fotót készíteni. Homlokzatperspektíva Sarokperspektíva A perspektivikus ábrázolás lehet homlokzat- és sarokperspektíva. A homlokzatperspektívánál (bal felső képek) egy enyészpontot (P) használunk, melyben találkozik az összes, a valóságban párhuzamos vonal. Így ábrázoljuk a folyosókat, sínpárokat stb. A sarokperspektívánál (jobb felső képek) két enyészpont (P) szükséges, az egyikben találkoznak az épület sarkától jobbra lévő párhuzamosok, a másikban pedig a balra lévők. Victor VASARELY, Perspektíva, 1935, tinta, karton Victor VASARELY, 4. sz. kompozíció, akrilfestmény Diákmunkák Ha falak vagy tárgyak felületét beborítjuk a sakktábla négyzeteivel, megfigyelhetjük, hogyan jelenik meg a perspektíva az alakzatokon. A perspektíva elemeit (a vonalak találkozása az enyészpontban, a távolban lévő formák lekicsinyítése) felhasználja az op-art is, ahogy ezt Victor Vasarely képein is láthatjuk (a szöveg fölött). Vincent van Gogh kávéházi képén a sarokperspektíva (biliárdasztal) alkalmazását és a homlokzatperspektíva (az egész helyiség) alkalmazását is megfigyelhetitek. Vincent van GOGH, Éjjeli kávézó, 1888, olajfestmény 16 az ábrázolás lehetőségei*

17 P horizont Épületek látképe felülnézetből Épület látképe alulnézetből A felülnézetet madárperspektívának az alulnézetet békaperspektívának nevezzük. A horizont felett lévő tárgyakat alulnézetből látjuk. A horizont alattiakat pedig felülnézetből. Ha körülnézünk, a világot nem csak elölnézetből látjuk. Látjuk felülnézetből (ha lefelé tekintünk) és alulnézetből (ha felfelé nézünk). A felülről nézett tárgyakon észrevesszük, hogy párhuzamos oldalaik látszatra lefelé közelítenek, azoknak a tárgyaknak, melyeket alulról nézünk, párhuzamos oldalaik látszólag felfelé közelítenek. Perspektivikusan alakot is ábrázolhatunk, ha a lába felől vagy fordítva, a fejétől szemléljük. Az ilyen ábrázolást perspektivikus rövidülésnek nevezzük, mert az alakot (vagy tárgyat) lerövidítve látjuk. Emberi alak madárperspektívából Andrea MANTEGNA, Halott Krisztus siratása, 1480, tempera Albrecht DÜRER, Lantrajzoló, 1525, rajz A művészek a tárgyak és alakok perspektivikus rövidülésének lerajzolásához különböző segédeszközöket találtak ki. A német reneszánsz festő és grafikus Albrecht Dürer összeállított egy négyzethálós keretet. Azon keresztül nézte a lerajzolandó tárgyat, majd amit látott, lemásolta egy ugyanolyan négyzethálós papírra. az ábrázolás lehetőségei* Erdő békaperspektívából Fényképezd le a rátodat vagy barátnődet bamadár-és békaperspektívából! Hasonlítsd össze a két képe! Írd le, miben különböznek! 17

18 elgondolkodtató képek Ismeretlen szerző, Szent Lukács evangéliumot ír, ikon Oroszország (Rusko) 15. sz. Az ikonfestők a tárgyak térbeli ábrázolásánál a perspektívát különböző nézőpontból szemlélik. Némely tárgyat felülről, némelyet alulról látnak. A tárgyak élei nem a távolban találkoznak, hanem a néző irányában. Mintha a néző nem egy helyről nézné a képet, hanem lebegne előtte, mint egy angyal. ismételj Az IKON (eikón görög szóból, kép) - leggyakrabban fára festett szentkép; a bizánci kultúrából származik; Jézust, angyalokat, szenteket és bibliai motívumokat ábrázol; a pravoszláv és görög katolikus templomok szertartásaira jellemző. M. C. Escher grafikáján több teret látunk. Első látásra összefüggnek egymással, kapcsolatban állnak. Ha figyelmesebben megnézzük, megállapíthatjuk, hogy a képen néhány különböző irányú tér van, mindegyiknek van saját gravitációja, saját fel és le iránya. Ha az egyiket figyeljük, a többi észlelését mintha kikapcsolnánk. Mauritius Cornelius ESCHER, Relativitás, 1953, litográfia A képeken a tárgyakat és jelenségeket úgy is ábrázolhatjuk, ahogy a valóságban nem fordulhatnak elő. Ugyanazon a képen a teret egyszerre felülről és alulról is ábrázolhatjuk. Lehetséges, hogy az előtérben zajló esemény találkozzon a háttérben zajló eseménnyel. Keress William Hoghart grafikáján legalább 5 olyan részletet, mely ellentmond a perspektívának, mely úgy néz ki, ahogy az a valóságban lehetetlen. Magyarázd meg, miért? William HOGARTH, A perspektíva abszurditásai, 1754, grafika 18 az ábrázolás lehetőségei

19 A pozsonyi (Bratislava) Szentháromság-templomnak (Trinitáriustemplom) nincs kupolája (félgömb alakú boltozata). Ha azonban bemegyünk a templomba, a menynyezeten magas kupolát látunk. Az olasz festőművész, Galli Bibiena úgy festette meg, hogy a templom közepéről nézve a kupola tökéletesen perspektivikus. Antonio Galli BIBIENA, A Trinitárius-templom festett boltozata, Pozsony (Bratislava), 1740 Ha alaposan megfigyeljük Robert Smithson építményét, megállapíthatjuk, hogy hamis perspektívát jelenít meg: egy szűkülő, egyenetlen, ferde lépcsőt. lásd 24. o.: Az installáció művészete Robert SMITHSON, Értelmetlen enyészpont, 1968, objektum Hasonlítsd össze Ester Stocker két installációját! A jobb oldali installáció egy valós tér képzetét kelti, mert a helyiségben a falakon, a boltozaton, a padlón, a tárgyakon lévő vonalak vízszintesek és függőlegesek, így erősítik a perspektívát. A bal oldali képen rendezetlenül ferdék, így elveszítjük tájékozódó képességünket. az ábrázolás lehetőségei Ester STOCKER, Hasonló megnyilvánulás, 2004, installáció Ester STOCKER, Cím nélkül, 2008, installáció 19

20 a táj ábrázolása Marc TANSEY, Akciófestmény II, 1989, olajfestmény Színperspektíva azon alapszik, hogy a közelebbi tárgyakat hangsúlyosabban, telt, meleg színekkel festik. Minél távolabbi a megfestett tárgy, annál halványabb, kevésbé hangsúlyos (elmosódott) hideg színeket használnak. Ez akkor érvényes, ha a tájat nappal festjük le. Éjszaka a közelebbi tárgyak világosabbak, a háttér pedig sötét. Sorold fel a meleg és a hideg színeket! Haladj a legmelegebbiktől a leghidegebb felé! A festők - a tájképfestők fogják a festékeiket, vásznaikat és állványaikat, felállítják a természetben és azt festik le, amit látnak. Néha azonban ez nem lehetséges. Úgy, mint Marc Tansay képén. Nem lenne rá idejük. A helyzetet csak felvázolják, és a műteremben fejezik be; vagy egy fénykép alapján festenek. Vincent van Gogh két tájképén láthatjuk, ahogy a festő az előtérben lévő részeket élesebben, a háttérben lévőket halványabban ábrázolta. Ezzel sikerült elérnie a térbeliség hatását. Ezt a festék kiválasztásával és keverésével (árnyalásával) érte el. A tér ilyen fajta ábrázolási technikáját színperspektívának nevezzük. Vincent van GOGH, Párizs látképe, 1889, olajfestmény Vincent van GOGH, Híd a Szajnán, 1889, olajfestmény Vigyél magaddal állványt, papírt, festéket a természetbe vagy a városba (településre)! Jól nézz körül, majd válassz ki egy letet, melyet szívesen tájrész- lefestenél! Először próbáld meg lerajzolni azt, amit látsz (ceruzával vagy egyszínű festékkel - ecsettel vagy zsírkrétával). Azután fess! A színeket úgy keverd ki, hogy a távolabb lévő tárgyak és terek világosabbak és hidegebbek legyenek. Érezhetővé váljon, hogy közted és a távoli tér között több a levegő, mely elhomályosítja azokat. 20 az ábrázolás lehetőségei

21 Joseph W. TURNER, Velence (Benátky), látképe, Giudecca, 1841, olajfestmény A régmúltban az emberek nem festettek tájképeket. Nem volt rá szükségük, hiszen a természetben éltek. Csak a középkorban és a reneszánszban festettek tájképet, de csak térként vagy háttérként, amelyben valamilyen jelenet zajlik. Fontosak a jelenetben szereplő alakok voltak és nem a táj. A képen a tér és a távolság érzését nem csak a hidegebb és melegebb színárnyalatok váltják ki. Létrejön azzal is, hogy az előtérben lévő tárgyak nagyobbak, élesebbek, több apró dolgot (részletet) veszünk észre rajtuk. GIOTTO, Menekülés Egyiptomba (Egypt), 1300 körül, tempera lásd 86. o: Reneszánsz művészet Vincent van GOGH, A vörös szőlőhegy, 1888, olajfestmény Vincent van Gogh egyik képén egy nappal lefestett szőlőhegyet látunk, a másikon egy éjszaka lefestett utcarészletet. A nappal készült festményen az előtérben sötétebbek a színek, a háttérben pedig világosabbak, az éjszaka festett képen fordítva. Ernest ZMETÁK, Szicíliai olívaerdő, 1998 az ábrázolás lehetőségei Vincent van GOGH, Éjjeli kávézó 1888, olajfestmény Ernest Zmeták képén nem alkalmazza a színperspektívát. Szándékosan fest úgy, mintha a képen minden egyforma távolságban lenne a nézőtől; egy síkban. A táj olyan, mint az álomban (vagy a mesében?). A festők műveikben különböző technikákat alkalmazhatnak. Keress információkat Vincent van Gogh festőművészről az interneten! Milyen volt életútja? Melyek a leghíresebb képei? A tájfestészetről további információkat találsz a DVD-n. 21

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

INGATLAN FOTÓZÁS S Z A L L A S. H U

INGATLAN FOTÓZÁS S Z A L L A S. H U INGATLAN FOTÓZÁS S Z A L L A S. H U Fontos teendők Szállásadó elérhetősége, pontos cím ellenőrzése Felszerelés áttekintése: állvány nagylátószögű objektív gép töltöttsége elég hely a memória kártyán egyéb

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

2.7.2.A hét színkontraszt

2.7.2.A hét színkontraszt 2.7.2.A hét színkontraszt Kontrasztról akkor beszélünk, ha két összehasonlítandó színhatás között szembeszökő különbségek, vagy intervallumok állapíthatók meg. Érzékszerveink, csak összehasonlítás útján

Részletesebben

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5 Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 20/20 II. forduló. A macska és az egér jobbra indulnak el. Ha az egér négyzetet ugrik, akkor a macska 2 négyzetet lép előre. Melyik négyzetnél éri utol a macska az

Részletesebben

A GIMP festő és rajzolóeszközei

A GIMP festő és rajzolóeszközei A GIMP festő és rajzolóeszközei Az eszközök felsorolása Menü: Eszközök/Festőeszközök, vagy eszköztár Kitöltési eszköz (Bucket fill) színnel vagy mintával tölti ki a hasonló egybefüggő területet Színátmenet

Részletesebben

Osztályfoglalkozások

Osztályfoglalkozások Osztályfoglalkozások Vasarely egyszerre tartotta magát magát művésznek, építésznek és kutatónak. Művészként az őt körülvevő látott és tapasztalt világból merített ihletet. Emellett figyelemmel követte

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag

Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag Sorozatok 3.4 Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 10 12 sorozat tengelyes szimmetria összeszámlálás különböző szempontok szerint átdarabolás derékszögű elforgatás

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A LOGO MOTION TANÍTÁSA

A LOGO MOTION TANÍTÁSA A LOGO MOTION TANÍTÁSA ÍRTA: SZABÓ JÁNOS TANÍTÓ 2010, KECEL LOGO MOTION TANÍTÁSA KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS TANÍTÓ 2010. 1 1. FOGLALKOZÁS Kattintsunk a Logo motion ikonjára. A Színes teki. Ez a program ablaka.

Részletesebben

1. A testek csoportosítása: gúla, kúp

1. A testek csoportosítása: gúla, kúp TÉRGOMTRI 1. testek csoportosítása: gúla, kúp Keressünk a környezetünkben gömböket, hengereket, hasábokat, gúlákat, kúpokat! Keressük meg a fenti képen az alábbi testeket! gömb egyenes körhenger egyenes

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

A műalkotás értelmezése

A műalkotás értelmezése A műalkotás értelmezése A mű megismerése 1. Személyes benyomások Milyen a hangulata? Milyen érzéseket vált ki a nézőből? A mű megismerése 2. Az alkotás adatai Alkotó neve, mű címe, a keletkezés ideje,

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

Színharmóniák és színkontrasztok

Színharmóniák és színkontrasztok Színharmóniák és színkontrasztok Bizonyos színösszeállításokat harmonikusnak, másokat össze nem illőnek érzünk. A kontrasztjelenségekkel már Goethe (1810) és Hoelzel (1910) is foglalkozott. Végül Hoelzel

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

könyvet ír, publikál, és még sorolhatnám.

könyvet ír, publikál, és még sorolhatnám. Orosz István Szalma Edit Orosz István sokoldalú művész. Grafikái mellett animációs filmmel is foglalkozik. Plakátjaival sok külföldi és magyarországi kiállításon vett részt. A Nyugat-Magyarországi Egyetem

Részletesebben

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek Microsoft Power Point 2003 program esetén Különböző nézetek közül választhatunk, melyeket többféleképpen érhetünk el: kattinthatunk a Nézet menüre, és onnan választjuk ki a használni kívánt nézetet; a

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

Objektumok és osztályok. Az objektumorientált programozás alapjai. Rajzolás tollal, festés ecsettel. A koordinátarendszer

Objektumok és osztályok. Az objektumorientált programozás alapjai. Rajzolás tollal, festés ecsettel. A koordinátarendszer Objektumok és osztályok Az objektumorientált programozás alapjai Rajzolás tollal, festés ecsettel A koordinátarendszer A vektorgrafikában az egyes grafikus elemeket (pontokat, szakaszokat, köröket, stb.)

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

Tervezés eszköztár. Alapszínek alap betűk. Háttérszín (háttérstílus) Betűszínek. Betűtípusok. w w w. h a n s a g i i s k. h u

Tervezés eszköztár. Alapszínek alap betűk. Háttérszín (háttérstílus) Betűszínek. Betűtípusok. w w w. h a n s a g i i s k. h u 6 Tervezés eszköztár Alapszínek alap betűk Háttérszín (háttérstílus) A diák háttere legyen világossárga! RGB (255,255,200) Betűszínek Állítsd át a betűszínt! Az 1. szöveg módosításával minden szövegszín

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

TARTALOM: TEMPLOM, KÉPEK, GÖRÖGTEMPLOM T E M P L O M

TARTALOM: TEMPLOM, KÉPEK, GÖRÖGTEMPLOM T E M P L O M TARTALOM: TEMPLOM, KÉPEK, GÖRÖGTEMPLOM T E M P L O M A templom alapépülete egy kockából az lapkihúzás (extrude face) eljárással készült. Ez az eljárás az alaptest (1. ábra) egyik oldalát elmozdítja, úgyhogy

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Vizuális nevelés tantárgypedagógia NEVELÉS KIFEJEZÉS- KÉPZŐMŰVÉSZETTEL, TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRÁVAL alkotó- és elemző feladatok Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat SZUBJEKTÍV OBJEKTÍV a TÁRGY-

Részletesebben

A tárgy maga. Bikácsi Daniela munkáiról

A tárgy maga. Bikácsi Daniela munkáiról 08 Gardonyi + Bikacsi.qxd 15.03.26 13:31 Page 67 A tárgy maga Bikácsi Daniela munkáiról Amit gondolkodásnak nevezünk, az lemeztelenítés. Jean-Francois Lyotard Bikácsi Daniela a kilencvenes évek közepe

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1.

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1. 4.Lecke / 1. 4. Lecke Körök és szabályos sokszögek rajzolása Az előző fejezetekkel ellentétben most nem újabb programozási utasításokról vagy elvekről fogunk tanulni. Ebben a fejezetben a sokszögekről,

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv A ForteMap használatához 1 T a r talomjegyzék 1. AZ ALKALMAZÁS ELINDÍTÁSA... 3 1.1. A KEZELŐFELÜLET ISMERTETÉSE... 3 1.2. NAVIGÁLÁS A TÉRKÉPEN... 3 1.2.1. Térkép nagyítása... 4 1.2.2.

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

Nem-hely installáció 2009 kiállitási látkép, Apropódium Galéria, Budapest 2009

Nem-hely installáció 2009 kiállitási látkép, Apropódium Galéria, Budapest 2009 Nem-hely installáció 2009 kiállitási látkép, Apropódium Galéria, Budapest 2009 Nem-hely Ile-de-France fotósorozat 2006-7 Nem-hely óriásposzter 2009 négyféle képeslap az Ostia fotósorozatból, 2000-1, képeslaptartóban

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY. Informatika. Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013

ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY. Informatika. Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY Informatika 5 Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 HOGYAN KELL HASZNÁLNI? 1. Mi a szoftver? Fogalmazd meg

Részletesebben

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint I. Ablakok I.1. Ablak fogalma Windows = ablak, rövidítése: win Program indítás kinyílik az ablaka I.2. Ablak részei A programablak rendszerint az alábbi részekre

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

TÉRÉRZÉKELÉS. 3 dimenzió. függőleges / gravitáció vízszintes / horizont. fent lent elöl hátul jobbra - balra

TÉRÉRZÉKELÉS. 3 dimenzió. függőleges / gravitáció vízszintes / horizont. fent lent elöl hátul jobbra - balra TÉR TÉRÉRZÉKELÉS 3 dimenzió függőleges / gravitáció vízszintes / horizont fent lent elöl hátul jobbra - balra 1. tárgyak, építészeti részletek szétválasztása, elkülönítése - figura - háttér, tömör I. üres,

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

tér- és időábrázolás VIZUÁLIS MEGISMERÉS A tanuláshoz szükséges animációkat tartalmaz, töltse le a PPt fájlt is!

tér- és időábrázolás VIZUÁLIS MEGISMERÉS A tanuláshoz szükséges animációkat tartalmaz, töltse le a PPt fájlt is! tér- és időábrázolás VIZUÁLIS MEGISMERÉS tanár: Sándor Zsuzsa A tanuláshoz szükséges animációkat tartalmaz, töltse le a PPt fájlt is! TÉRÁBRÁZOLÁS a térábrázolás legismertebb módjai (a kétdimenziós síkon):

Részletesebben

1.A. feladat: Programablakok

1.A. feladat: Programablakok 1.A. feladat: Programablakok Nyisd meg sorban a Sajátgép mappát, Hálózatok mappát, indítsd el az Internet Explorer programot. Ehhez kattints kettőt mindegyik asztalon lévő ikonjára. Ha egy ablak teljes

Részletesebben

LELTÁROZD SZÍNEZÉSSEL A FELADATOKAT!

LELTÁROZD SZÍNEZÉSSEL A FELADATOKAT! LELTÁROZD SZÍNEZÉSSEL A FELADATOKAT! (Segítség a megoldáshoz: zöld: 10 db, piros: 1 db, lila: 5 db, kék: 2 db) 1 LÉPJ BE! Kedves Tanítványom! Meghívlak különleges játékkészítő műhelyembe, ahová két tanítványom

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Képek és grafikák. A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása

Képek és grafikák. A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása Képek beszúrása A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása Az eszköztárról is beszúrhatunk ClipArt képeket, ha kihúzzuk a ClipArt ikont,

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint I. Grafikai programok Grafika rajz I.1. Mit várunk el egy rajzolóprogramtól? Ld. tk. 57. oldal I.2. Szabadkézi rajz és számítógépes rajz Szabadkézi rajz Számítógép

Részletesebben

Fürdőszoba tutorial 01

Fürdőszoba tutorial 01 Fürdőszoba tutorial 01 Nyissunk egy új dokumentumot: Ctrl+N vagy File menü/new. Adjuk meg a dokumentum méretét: legyen most egy fektetett A/4-es lapunk. Kattintsunk a Tools Palettán a Rectangle Tool-ra,

Részletesebben

Rajz 02 gyakorló feladat

Rajz 02 gyakorló feladat Rajz 02 gyakorló feladat Alkatrészrajz készítése A feladat megoldásához szükséges fájlok: Rjz02k.ipt Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható tengely alkatrészrajzát! A feladat célja: Az alkatrész

Részletesebben

Játékszabály. Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc. A doboz tartalma:

Játékszabály. Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc. A doboz tartalma: Játékszabály Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc A doboz tartalma: 75 fakocka (15 15 db öt színből) 5 db kétoldalú játéktábla pontozótábla 5 db pontszám jelölő

Részletesebben

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2. Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária sokszínû gyakorló kompetenciafejlesztõ munkafüzet. kötet Mozaik Kiadó Szeged, Színesrúd-készlet. Törtek bõvítése és egyszerûsítése

Részletesebben

A számítógép beállításainak megváltoztatása

A számítógép beállításainak megváltoztatása Megjelenés és témák Először tekintsük át, hogy hogyan lehet a képernyőn megjelenő elemek küllemét módosítani. Válasszuk a Start menü Vezérlőpultban a Megjelenés és témák hivatkozást. Itt kattintsunk a

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

tükörkép beszámoló Térszemlélet-fejlesztés 10-14 éves tanulóknak

tükörkép beszámoló Térszemlélet-fejlesztés 10-14 éves tanulóknak tükörkép beszámoló Térszemlélet-fejlesztés 10-14 éves tanulóknak Témakörök 1. Játék a síkidomokkal 2. Tovább játszunk a síkon Játék a tükörrel, fénnyel, élekkel, lapokkal 3. Testek építése csúcsok, élek,

Részletesebben

Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) 4. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány

Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) 4. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány 4. rész Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) Készítette: Burián Mónika FonalDesign(er) www.fonaldesign.cafeblog.hu

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel 6.osztály 1.foglalkozás 6.osztály 2.foglalkozás kocka kockafal :db minta Készítsd el ezt a mintát! A minta hosszú oldala 60 a rövid oldala 40 egység hosszú. A hosszú oldal harmada a négyzet oldala! A háromszög

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET

HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET Kompetencia fejlesztés Kooperációs módszerek Életpálya építés Óratervek 9. évfolyam számára (14-15 évesek) Vizuális kultúra tantárgy, 7 tanóra Adaptáció a Berzsenyi

Részletesebben

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800 Építész Informatika Batyu Előveszünk egy Új lapot 1. Szintek beállítása Lenullázzuk!!!!! A táblázat kitöltését az Alap szinten kezdjük az alap alsó síkjának megadásával. (-0,800) Beírni csak a táblázatba

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 7 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni a grafikus fordatervezés módszerét támogató körülményeket; saját szavaival meghatározni a grafikus

Részletesebben

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tisztelt Szülő / Gondviselő! Egyéb közlendők: Tolltartóba KÉREM, HOGY MINDEN ESZKÖZRE, felszerelésre ÍRJÁK RÁ A GYERMEK ÓVODAI JELÉT. A tankönyveket csak átlátszó, erős nejlonba csomagolják be! A könyvek, füzetek címkéire kérem ráírni

Részletesebben

Animáció Inkscape-pel

Animáció Inkscape-pel 1 Animáció Inkscape-pel 2 Mission Inkspassible Az Inkscape nem animációs program. Ugyanakkor ideális rajzfilmfigurák készítésére, s a benne végzett transzformációk (mozgatás, forgatás, nagyítás, stb.)

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

Szín számokkal Képábrázolás

Szín számokkal Képábrázolás 2. foglalkozás Szín számokkal Képábrázolás Összegzés A számítógépek a rajzokat, fényképeket és más képeket pusztán számokat használva tárolják. A következő foglalkozás bemutatja, hogyan tudják ezt csinálni.

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

ARCHLine.XP Interior 2010. Windows. Interior alapok. Oktatási anyag az ARCHLine.XP Interior alapszintű használatához.

ARCHLine.XP Interior 2010. Windows. Interior alapok. Oktatási anyag az ARCHLine.XP Interior alapszintű használatához. ARCHLine.XP Interior 2010 Windows Interior alapok Oktatási anyag az ARCHLine.XP Interior alapszintű használatához. A dokumentációban lévő anyag változásának jogát a CadLine Kft. fenntartja, ennek bejelentésére

Részletesebben

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés Keskeny Nyomda Effektlakk forma készítés Tisztelt Partnerünk! A Keskeny Nyomda új Hibrid effekt UV lakkozási technológiáinak alkalmazásával, olyan egyedi és elegáns megjelenésű nyomdatermékeket hozhatunk

Részletesebben

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak?

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Géczy László Óbudai Egyetem NIK Ez a kedvenc ábrám. A kedvenc ábrám azt hiszem, megmutatja a célt. Megmutatja, hogy a célt az igazi multimédiával

Részletesebben

Nagy Erika. Matekból Ötös. 5. osztályosoknak. www.matek.info

Nagy Erika. Matekból Ötös. 5. osztályosoknak. www.matek.info Nagy Erika Matekból Ötös 5. osztályosoknak www.matek.info 1 Készítette: Nagy Erika 2009 Javított kiadás 2010 MINDEN JOG FENNTARTVA! Jelen kiadványt vagy annak részeit tilos bármilyen eljárással (elektronikusan,

Részletesebben

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset.

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset. Technika Nyersanyagunk, a fa Az ember számára ôsidôk óta a legkönnyebben elérhetô természetes nyersanyag a fa volt. (A nyersanyagok: a természeti környezetbôl kitermelt, további feldolgozásra váró anyagok.)

Részletesebben