Takáč Zsolt képviselőnek a városi hivatal alkalmazottairól elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Takáč Zsolt képviselőnek a városi hivatal alkalmazottairól elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban"

Átírás

1

2 AKTUális 2 galántai újság Nyilatkozat Takáč Zsolt képviselőnek a városi hivatal alkalmazottairól elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban AGalántai Városi Hivatal alkalmazottai határozottan tiltakoznak Takáč Zsolt önkormányzati képviselő kijelentései ellen, amelyek október 20-án a testület rendkívüli ülésen a hivatal alkalmazottai címére hangzottak el. A képviselő véleményét elítéljük és úgy véljük, hogy az veszélyes, romboló jellegű és elfogadhatatlan. A városi hivatal alkalmazottai tiszteletben tartják a képviselő-testületet és annak egyes tagjait - mint a város választott képviselőit - akiknek az önkormányzati demokrácia jegyében jogukban áll a város életét érintő fontos kérdésekben dönteni, véleményt nyilvánítani, az önkormányzat végrehajtó szerveit építő jellegű kritikával illetni, valamint orvoslást követelni. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a városi hivatal alkalmazottai nincsenek semmiféle alárendelt munkaviszonyban a városi képviselő-testülettel sem annak szerveivel. A jogszabályi követelményekkel összhangban a városi hivatal alkalmazottai munkájuk során igyekeznek megfelelni Értesítés november 25-én és 26-án óra között használtruha gyűjtés lesz a galántai és a városrészek napközi otthonaiban (Denné centrá). A ruhákat jótékonysági célokra használják fel. Mgr. Molnáriová Adriana Galántai Városi Hivatal Önkéntes véradók Az önkéntes véradók fogadása a városi hivatalban többéves hagyományra tekint vissza. Idén sem volt ez másképp. Október 5-én a város polgármestere, Maťašovský László fogadta a Dr. Jánskyplakett arany és gyémánt fokozatával megjutalmazott önkéntes galántai véradókat. Hárman voltak : Zoltán Manek és Jozef Dudák, akik több mint negyvenszeres véradók, és Ján Šálka, aki eddig nyolcvan alkalommal adott vért. A polgármester ünnepi beszédében kifejezte csodálatát, tiszteletét és háláját e nemes és humánus cselekedetükért, és köszönőlevelet ill. pénzjutalmat adott át nekik. Bár az emberek különböző okokból döntenek úgy, hogy véradók lesznek, sajnos mégse hajlandó minden egészséges ember vért adni az arra rászorulóknak. Épp ezért álljon ez a három ember mindannyiunk előtt olyan példaként, amit érdemes követni. Mgr. Adriana Molnáriová Galántai Városi Hivatal Meghívó a Karácsonyi vásárba Galánta Városa sok szeretettel meghívja a vállalkozókat, kézműveseket és minden látogatót a Karácsonyi vásárba, amely december között kerül megrendezésre a Béke téren (a városi hivatal épülete előtt). Örömmel várjuk a kereskedőket, akik főleg karácsonyi jellegű portékát árusítanak, mint pl. karácsonyi díszek, gyertyák, a lakosok elvárásainak, és a hivatalnokok etikai kódexével összhangban viselkednek és végzik feladatukat. Szeretnénk rámutatni arra a tényre is, hogy a nemzetgazdasági mutatók romlása és a lakosok kedvezőtlen szociális helyzete semmi esetben sem jelent kevesebb munkát a hivatalnokok számára, sőt. Aki tisztában van az önkormányzat szerepével és munkájával, az tudja, hogy a gazdasági bizonytalanság idején az önkormányzat szerepe nagyobb, munkája igényesebb. A törvény szerint a városi képviselő feladata, hogy segítsen a közügyek intézéseben, továbbítsa a lakosok követeléseit a városi hivatal felé, de semmiképp sem az, hogy populista megnyilvánulásokkal hergelje a lakosokat a városi hivatal és annak alkalmazottai ellen. A hivatalnokok etikai kódexével összhangban a városi hivatal alkalmazottait kötik a személyiségi követelmények, a magatartás és a viselkedés. A munkáltató elvárja, hogy az alkalmazottak munkájuk végzése során tartsák tiszteletben a demokrácia alapelveit, helyezzék előtérbe a közérdeket, a politikai pártatlanságot, a reprezentativitást, a helyes viselkedést, a vélemény toleranciát, az önfegyelmet, a megfontoltságot és stresszkezelő képességüket. Felszólítjuk Takáč Zsoltot, hogy a közügyek intézése során ő is minden szinten hasonló elvek alapján járjon el. A sértő és méltatlan szóbeli megnyilvánulásokat pedig - irányuljanak bárki ellen - nyilvánosan elítéljük. A Galántai Városi Hivatal alkalmazottai Galánta, 2011 október 25. Fotó: méz mézbor, gyümölcs, játék, könyv, karácsonyi puncs, forralt bor, művészi ajándéktárgyak, karácsonyi ostya, mézeskalács stb. Bízunk benne, hogy az Önök részvétele a vásárban színesebbé varázsolja városunk karácsonyváró hangulatát. Az érdeklődők a következő címen érhetnek el bennünket: Galántai Városi Hivatal vállalkozói tevékenységek osztálya Béke tér 940/1, Galánta tel.:031/ , fax:031/

3 2011. november 3 AKTUális Építési beruházások a városban Az Arli Hotel A város folyamatosan tárgyal a beruházóval és elsődleges érdeke, hogy az építkezés minél hamarabb befejeződjön, hisz nagy gondot jelentene egy félig kész épület a város szívében. A rendelkezésre álló információk szerint az építési munkálatok felfüggesztésének oka a társtulajdonosok között kialakult belviszály. Egyikük ugyanis nem hajlandó tovább finanszírozni az építkezést. A beruházó ezért olyan megoldást is fontolgat, hogy eladná az épületet egy másik beruházónak, aki befejezné az építkezést. Egyelőre a város követelésének eleget téve jobban bebiztosította az építési területet, hogy gyerekek és más illetéktelen személyek ne juthassanak be. Kijavította a kerítést és tiltó táblákat helyezett el, melyek arra figyelmeztetnek, hogy tilos a belépés. Tovább folynak viszont a tárgyalások, hogy a beruházó ennél hatékonyabb intézkedésekkel akadályozza meg az illetéktelen személyek bejutását az épületbe, mivel ez biztonsági kockázatot jelent. A város arra is felszólította a beruházót, hogy távolítsa el a darut, ami alatt naponta több száz ember halad el. A beruházó képviselőjének kétszeri ígérete ellenére a daru nem lett lebontva sem november elsejéig, sem a meghosszabbított időpontban, november 4-ig. A beruházó, aki állítása szerint szeretné megoldani a problémát, arra hivatkozik, hogy a daru a beszállító tulajdonában van, aki nem adta át a munkálatokat és nem is tárgyal vele. A következő tárgyalásnak a város képviselői és a beruházó között november közepén kéne megvalósulnia. A K-PARTNERS kft. többfunkciós épülete Vajanský utca Az építési munkálatok, amelyek a közüzemi hálózatok áthelyezése miatt késlekedtek, újra folytatódnak. A munkálatokat leginkább az új gázvezeték lefektetése és átadása késleltette. Az építkezési engedély szerint az építkezést június 8-ig kéne befejezni. A kultúrház mögötti parkoló A Kaskády társaság bizonyos módosításokat kérvényezett, és jelenleg az érintett hatóságok határozatára várnak. A módosítás szerint egy különálló kivezető sávval bővülne a Vajanský utcai körforgalom, ami egyúttal a City Hotel előtti parkoló bejárataként szolgálna. A hotel előtt parkolóhelyeket alakítanának ki nemcsak a szállóvendégek, de a Vajanský utcai többfunkciós épületek számára is. Ez a szakasz egyirányú lenne. A parkoló bejárata sorompóval lenne ellátva és csakis a vendégek és a kijelölt parkolóhelyek tulajdonosai vehetnék igénybe. Az így kialakított új parkoló rácsatlakoztatásával a kultúrház mögötti parkolóra megoldódna a parkolóban való megfordulás problémája, amit a kijárat és a bejárat összevonása okozott volna. A parkolóba két irányból lehetne bejutni, de csak egy kijárata lenne, mégpedig a jelenlegi, ami a kultúrház mögötti parkolóból vezet ki. A park és a neogótikus kastély északi szárnya A projektet uniós forrásokból, valamint állami és városi költségvetésből finanszírozták, és a kolaudáció után szeptember 29-én ünnepélyes keretek közt adták át a park és az épület üzemeltetőjének, a Városi Művelődési Központnak. Ing. Miriam Károlyiová, a városi hivatal beruházási és környezetvédelmi osztályának vezetője szerint a munkálatokat a tervekkel összhangban végezték el. Minden további változtatás a projektben bonyolította volna és megváltoztatta volna a finanszírozás folyamatát, mivel ezeket a munkákat a városnak saját forrásból kellett volna kifizetnie. Ing. Károlyiová szerint megalapozatlanok azok a hiányosságok, amelyekre Fridrich Psota, a független képviselők és a MOST HÍD párt közös képviselői klubjának tagja október 20-án a testület rendkívüli ülésén rámutatott. A hiányzó képfüggesztési rendszer a kiállítóteremben, vagy a konyha létrehozása iránti követelmény az üzemeltetőt, tehát a Városi Művelődési Központot érinti, mivel ezek a dolgok nem képezték a projekt részét. A többi felsorolt hiányosság sem kolaudációs, hanem általános, kisebb működési hiányosság, ami a használat során keletkezhet. Ezért a hibás kamerákat és az akadozó üvegajtót szokásos eljárás szerint kellet reklamálni. A kamerarendszer problémáját három nem működő kamera okozta, ezért reklamáció keretén belül mind a hármat kicserélték. Az épület komoly átalakításokon esett át, az ún. nedves folyamatokat télen végezték, ezért a falak még dolgoznak, és emiatt előfordulhat, hogy az üvegajtón még állítani fog kelleni. Ing. Károlyiová szerint nem igaz, hogy nem működik a riasztórendszer, pont ellenkezőleg. Működik, amiről a gyakori riasztások is tanúskodnak. Csak megfelelően be kellet állítani a működését. Valamennyi hiányosságot az akadozó ajtón kívül kb. 1,5 hónappal a kolaudáció után kijavították, amit maga Psota képviselő is megerősített a testület ülésén. A park revitalizációs projektjének előkészítése az Állami Természetvédelmi Hivatal, a Kerületi Környezetvédelmi Hivatal természetvédelmi főosztálya, a Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal, valamint a többi érintett állami hatóság képviselőinek együttműködésével zajlott. A tervező az ő szakvéleményük alapján dolgozta ki a terveket, hogy mit milyen feltételek mellett lehet és mit nem lehet a park felújítása folyamán megvalósítani. A parkban nem lehet akármit csinálni, ahogy ezt néhányan gondolják, mert ez egy történelmi park, ami a természetvédelmi törvény szerint 4. fokozatú védett területnek számít, és egyben nemzeti kulturális emlék is. Bármilyen beavatkozást a park területén belül csak hatósági engedély alapján szabad végrehajtani, csak ők adhatnak mentesítést bizonyos tevékenységek alól, és nekünk tiszteletben kellett tartani a határozataikat, ezzel indokolta Miriam Károlyiová azt, hogy némelyik járdát miért nem lehetett kikövezni vagy hogy miért nem volt szabad eltávolítani az eredeti aknát. Az akna a fedelével együtt sértetlen maradt, és abból az időből való, amikor még működött az eredeti kút. Mindenféle élőlények, bogarak és békák laknak alatta. Ugyanezen okból kifolyólag nem távolíthattuk el az öreg farönköket sem, mivel azokban madarak fészkelnek. A projekt befejezése nem jelenti a munkálatok befejezését. Pont ellenkezőleg. Ez csak a kezdet volt, és most a tényleges üzemeltetéssel és a megfelelő karbantartással növelhetjük a park és az épület értékét és folytathatjuk a helyreállítást, tette hozzá a beruházási és környezetvédelmi osztály vezetője. Rybársky Róbert Fotó: Rybársky Róbert

4 események 4 galántai újság A képviselőtestület rendkívüli ülése Rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte a független képviselők és a MOST HÍD párt képviselőinek közös klubja. Az ülésen, amelyre október 20-án került sor, több kérdésre szerettek volna választ kapni. Mi lesz az építés alatt álló Arli hotellal? A képviselők felszólították a polgármestert, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az Arli Tomi Kide Kovács, KO BOX CLUB körül kialakult helyzetről, ill. arról, hogy a város milyen módon szándékozik megoldani az építkezés befejezését, ill. az építési terület biztonságát. A képviselők elé beterjesztett átdolgozott jelentés szerint a város legfelsőbb vezetése ez év elejétől intenzív tárgyalásokat folytatott és folytat a mai napig a beruházó képviselőivel. Próbáltak megoldást találni a beruházó cégében bekövetkezett problémákra is. A biztonságot veszélyezteti az építési területen álló daru is, amely alatt nap mint nap többszáz ember halad el. A jelentés szerint ezzel a problémával már foglalkozik a beruházó képviselője is, aki ígéretet tett a daru eltávolítására. A képviselők javasolták a polgármesternek, hogy legalább havonta egyszer a Galántai Újság által és a város weboldalán keresztül tájékoztassa a lakosságot az Arli hotellal kapcsolatos új fejleményekről, a beruházóval való tárgyalásokról, és hogy kövesse figyelemmel a daru eltávolítását is. A városi szauna befejezi működését. Miután a lakosok az elmúlt időszakban többször is felszólaltak a városi szauna ügyében, a képviselők elfogadtak egy javaslatot, mely szerint a Városi Sportlétesítmények Kezelősége nyilvános versenypályázatot hirdetett ki a szauna működtetésére a Sportok Házában. A pályázat nyertese Takáč Zsolt lett. Az október elsejével hatályba lépő bérleti szerződést szeptember 22-én írták alá. A szerződés részét kellett volna, hogy képezze egy jegyzőkönyv is a helyiségek átvételéről, mivel azokat addig az ökölvívóklub bokszolói használták öltözőként. A felszólítást a szaunához tartozó helyiségek kiürítésére az ökölvívóklub képviselője szeptember 28-án vette át a Városi Sportlétesítmények Kezelőségétől, de a klub ezt a felszólítást figyelmen kívül hagyta és a helyiségeket nem ürítette ki. Takáč Zsolt ezért úgy döntött, hogy felbontja az aláírt szerződést. E tények ismeretében a képviselők azt javasolták a polgármesternek, hogy vizsgálja ki a felmerült gyanút, miszerint jogosulatlanul használják a városi szauna helyiségeit, de ellenezték, hogy a polgármester következtetéseket vonjon le a Városi Sportlétesítmények Kezelősége igazgatójával szemben azért, hogy nem szentelt kellő figyelmet a képviselőtestület érvényes határozata végrehajtásának. A képviselők végül hatályon kívül helyezték a szau na működtetésére meghirdetett versenypályázatról szóló határozatot, és megbízták a VSK igazgatóját, hogy a szauna helyiségeit alakítsa át öltözőkké a városi sportklubok sportolói számára. Az elkerülőút 2. szakaszának építése, az épülő útkereszteződés körüli problémák. Még el sem készült az elkerülőút részét képező útkereszteződés, de már megkapta a halálos útkereszteződés elnevezést. A tervek szerint ugyanis egyszintű kereszteződés épül arra az útszakaszra, ahol az elkerülőút a Kolónia lakónegyedből Vága (Váhovce) irányában haladó utat keresztezi. Galánta Városa körforgalmat szeretett volna ide építtetni, de a kérvényt a Szlovák Közútkezelő Vállalat elutasította. A város ezután felüljárót javasolt, de a Szlovák Közútkezelő Vállalattal folytatott tárgyalások után mégis olyan határozat született, hogy egy minden irányba vezető egyszintű kereszteződést építenek, annak ellenére, hogy a város ezzel a megoldással nem ért egyet. Peter Černý képviselő elégedetlenségét fejezte ki a Szlovák Közútkezelő Vállalat hozzáállását illetően, Takáč Zsolt képviselő pedig arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy tudomása szerint petíció készül a nagyobb közlekedésbiztonság érdekében. Mivel az építkezés költségeit uniós strukturális alapokból fedezik, a városnak aggályai vannak az építkezés esetleges leállítása miatt. A képviselők ennek ellenére fontosnak tartják a tárgyalások folytatását és a város időben történő közbelépését. Kérvényezték egy jelentés beterjesztését a legközelebbi testületi ülésre, melybe belefoglalják a Puskin utca rákapcsolásának lehetőségét az elkerülőútra, valamint annak a lehetőségét, hogy a jóváhagyott egyszintű kereszteződés helyett mégis körforgalom épüljön. A képviselők tudni akarják, ki a vétkes abban, hogy a város kasszája 113 ezer euróval lett szegényebb. Az uniós forrásokból felépített komposztálóról van szó. A városi főellenőr a múltban már tájékoztatta a képviselőket, hogy azzal, hogy az egyik számla megfizetése kapcsán rossz számlaszámra utalták át a pénzt, majd pedig ugyanezt az összeget átutalták a megfelelő számlaszámra is, a városnak nem keletkezett kára, mivel abban az időben még nem zárultak le azok a jogi lépések, amiket a város folytatott. A tévedést, ami még az előző választási időszakban történt, az új városvezetés próbálta helyrehozni. Az Eperjesi (Prešov) Járásbíróság viszont csak mintegy 16 ezer eurónyi összeg megtérítésére kötelezte az adóst a számlatulajdonost, aki ellen végrehajtási eljárás folyik, és akinek a számlájára tévedésből utalta át a város a 130 ezer eurót. A város követelése a fennmaradó több mint 113 eurónyi összegre az adóssal szemben a bíróság ezen döntése után megszűnik. A képviselők ezért azt javasolták a polgármesternek, hogy tegyen

5 2011. november 5 események Karácsony a múzeumban Az iskolás csoportok részére szervezett oktatóprogramok sikerén felbuzdulva elhatároztuk, hogy további célcsoportok számára is szervezünk programokat a galántai Honismereti Múzeumban októberében elsőként egy családi rendezvényt valósítottunk meg a galántai és a környékbeli családok számára. Örömünkre szolgált, hogy még a legkisebb látogatók is, szüleik társaságában jól érezték magukat nálunk, és hogy e hétvégi napon olyanok is ellátogattak hozzánk, feljelentést ismeretlen tettes ellen. Bérlakások építése. A vita elején Gál Gábor parlamenti képviselő felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a bérlakások építése az állami költségvetésre kapcsolódik, és ha a jövőben költségvetési provizórium lenne, kizárólag a város költségvetéséből nehezebben épülhetnének bérlakások. Elmondta azt is, hogy az állami költségvetésben keresik a lehetőségeket a lakásépítési programra szánt pénzösszeg emelésére. A bérlakások a tervek szerint a Patria Nyugdíjasotthon mellett épülnének, ahol már lehetőség van rácsatlakozni a közüzemi hálózatokra. Készült egy tanulmány 16 lakásra, és az Euroline céget megbízták, hogy dolgozza ki a terveket egy- és kétszobás lakásokra. Néhány képviselő felvetette, hogy át kéne értékelni a kiválasztott helyet és a városnak egy másik pontján kéne felépíteni a bérlakásokat. A testület végül elfogadta a javaslatot a kiválasztott építési terület felülvizsgálatára. A város gazdálkodása pozitív (a város számlájának szeptember 30-i állása). Ez a napirendi pont az utóbbi időben napvilágot látott hírek kapcsán került megvitatásra. Peter Závodský képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke szerint megdöbbentő, hogy a szociális hálókon olyan hírek keringenek, melyek szerint a város 600 ezer euró mínuszban van. Miután ellenőrizte az információt, megállapította, hogy félretájékoztatásról van szó. A jövő évi költségvetés-tervezet első változatáról volt szó, ami ilyen összegű hiánnyal számolt. És miután ez az információ több forrásból különbözőképp volt értelmezve, végül félreértelmezték. Takáč Zsolt képviselő felhívta a többiek figyelmét arra a tényre, miszerint a városi szervezetek úgy gazdálkodnak, mint a gazdasági válság előtt. Véleménye szerint a városnak meg kéne fontolni bizonyos szerkezetátalakítási lépéseket. Javasolta a Városi Sportlétesítmények Kezelőségének összevonását a Városi Közterületfenntartó Vállalattal, ami szerinte mintegy 4 ezer euró megtakarítást jelentene. Költségvetési viszonylatban magasnak tartja a fizetésekre szánt összeget is. Mintha a városi hivatalt és a városi szervezeteket nem is érintette volna a gazdasági válság. Maťašovský László polgármester válasza szerint sok mindenben azonosul a képviselő által elmondottakkal, viszont ami a fizetéseket illeti, úgy nyilatkozott, hogy nem volt ok azok csökkentésére de emelésére sem. Viszont a jövő évi költségvetés-tervezetben a polgármester szavai szerint - látható a béralap csökkentése. Peter Závodský elmondta, hogy a lakosok a szemétdíj állítólagos emeléséről kérdezgetik a képviselőket, de velük erről a város vezetéséből senki nem beszélt. Rámutatott a város és a képviselők között fennálló kommunikációs gondokra. A polgármester szerint december 13-ig, a képviselőtestület következő soros üléséig, amelyen a költségvetés kerül megvitatásra, elegendő idő áll rendelkezésre, hogy a képviselők hozzászólásait is belefoglalják a javaslatba. Minden valószínűség szerint jövőre emelkedni fog az ebadó; az ingatlanadó pedig, amit már 8 éve nem emeltek, legfeljebb 5 8 százalékkal emelkedhet. A képviselők egyetértenek a választókörzetek módosításával. Peter Černý, a javaslat beterjesztője szerint ha a választókörzetekkel kapcsolatban bármilyen változtatást szeretnének foganatosítani, azt mindenképp korábban kell megtenni, mint legkésőbb 65 nappal a választások előtt ahogy azt a törvény kimondja. Szerinte ez így tisztességes a választópolgárokkal szemben. A polgármester megjegyezte, hogy Galántán ez akiknek a hétköznapokon erre nincs lehetőségük. Ez a családi szombat volt az első fecske és a pozitív visszajelzések után 2011 re két családi programot is beterveztünk a Múzeumok és Galériák Éjszakáján kívül. Áprilisban került sor a Húsvét a múzeumban elnevezésű családi szombatra, amelyen az érdeklődők megtekinthettek egy néprajzi gyűjteményből összeállított hímes tojás kamara kiállítást valamint egy csipkés tojás kiállítást. Az alkotóműhely ugyan kicsit túlzsúfolt volt, de mi örültünk neki, mert a gyerekek szebbnél szebb képeslapokat a kérdés a választási időszak elején szokott felvetődni. A városi hivatal jogi osztályának vezetője szerint meg kéne várni a jövendő kormány programnyilatkozatát. A jelenlegi kormánynak ugyanis szándékában állt megváltoztatni a választási kódexet. Ha ezzel a szándékkal az új kormány is azonosul, az olyan változtatásokat vonhat maga után a választási törvényben, ami miatt az idő előtt hozott testületi döntést újra kell majd tárgyalni és megváltoztatni a törvény esetleges módosítása értelmében. Kolek képviselő több társa nevében is kifejtette, hogy szerinte a választókörzetek jelenlegi felosztása diszkriminatív. Takáč képviselő elmondta, hogy sok galántai szeretne olyan képviselőt választani, akit a jelenlegi felosztás szerint nem választhat, mivel az illető másik választókörzetben indul. Szerinte ez az oka annak, hogy sokan nem is mennek el szavazni. Galánta kisváros, melyben elég lenne három választókörzet. Milan Bičan képviselő azonosult a jogi osztály vezetőjének véleményével és kifejtette, hogy szerinte LeRa ez a pont fölöslegesen szerepelt a testületi ülés programjában. Peter Závodský elmondta, hogy a választókörzetek rendszere nem ideális, de a jelenleg érvényben lévő választási törvény sem az. Véleménye szerint az is diszkriminatív lenne, ha ugyanannyi lakosra nem ugyanannyi képviselő jutna az egyes körzetekben. A jelenlegi választási rendszert tartja a lehető legjobb megoldásnak arra, hogy a képviselők száma arányos legyen a lakosok számához képest. Végül a képviselők javasolták a polgármesternek, hogy június 30-ig dolgozza ki a város új választókörzetekre való felosztásának lehetséges változatait. A szerkesztőség Fotó: készítettek. A galántai rajziskolások gyönyörű alkotásaiból készült időszaki kiállítás pedig mindehhez pompás háttérként szolgált. Engedjék meg, hogy sok szeretettel meghívjam Önöket a következő családi szombatra, amelyre december 10-én kerül sor a múzeum Fő utcai épületében, Karácsony a múzeumban címmel. Az advent idejére kamara kiállítást rendezünk betlehemekből, és saját néprajzi és történelmi gyűjtésünkből karácsonyi díszeket is bemutatunk. A látogatók bekapcsolódhatnak a Mindennapi kenyerünk c. oktatóprogramba, de akár alkotóműhelyünkbe is beülhetnek. A Patika és a Molnármesterség és malomipar a Kis-Duna és a Vág alsó folyása mentén c. állandó kiállításaink szintén látogathatók. A hátteret ezúttal az Élet a határ mindkét oldalán c. időszaki kiállítás szolgáltatja, amely betekintést nyújt a Duna két oldalán élő rómaiak és germánok mindennapi életébe. Kultúrműsorral és meglepetésekkel is készülünk. A múzeum kapui december 10-én 9.30 tól ig lesznek nyitva. Mindenkit szeretettel várunk! Pukkai Judit

6 Innen-onnan 6 galántai újság Dobverseny Két év elteltével, október 8-án a Városi Művelődési Központban került sor a kerületi dobverseny második évfolyamának megrendezésére. A versenyt a Spektrum Szabadidőközpont szervezte és anyagilag Galánta Városa támogatta. A verseny megvalósításának ötlete egyrészt annak köszönhető, hogy a Spektrum Szabadidőközpontban doboktatás folyik, másrészt pedig Karol Danišnak, aki a környékbeli ifjú tehetségekkel foglalkozik. A két fordulóból álló versenyen idén is sok gyerek mérte össze tudását. Az első fordulóban, az úgynevezett play long -ban a versenyzők háttérzene mellett mutatták be tudásukat. A második fordulóban dobszólók következtek. A teljesítményt háromtagú zsűri értékelte, melynek tagjai Juraj Gergely, Karol Sucháň és Ladislav Kováč voltak. A legjobb előadó a tizennégy éves galántai Adam Kováč lett, aki már kilenc éve tanul dobolni, és annak a Karol Danišnak a tanítványa, akitől a dobverseny ötlete származik. Fotó: Koncert a kastélyban 55 éves a Kodály Zoltán Daloskör Az 1956-ban alapított Daloskörünk október 15-én jubileumi koncert keretében ünnepelte fennállásának 55. évfordulóját. Az ünnepi koncertet Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke nyitotta meg, az est folyamán Erdei Péter, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense mondott köszöntőt. A műsort a szombathelyi Erkel Kórus és a székesfehérvári Primavera Vegyeskar vendégfellépése, valamint Farkas Gábor zongorajátéka színesítette. A Kodály Zoltán Daloskör tagjai az ünnepi koncerten először léptek színpadra új ruhájukban, ezt a pályázatokon, többek között a várostól elnyert támogatások tették lehetővé. Reméljük, hogy városunkkal való jó kapcsolatunk a további években, évtizedekben is megmarad, hogy a város vezetésének anyagi és erkölcsi támogatását, a közönség szeretetét a jövőben is élvezni fogjuk. A kulturális rendezvényeken az elkövetkező években továbbra is szívesen és örömmel részt veszünk, hazai és külföldi hangversenyeinken AVárosi Művelődési Központ által rendszeresen megrendezésre kerülő Koncert a kastélyban sorozat keretén belül egy újabb előadást hallgathatott meg a zenekedvelő közönség október 26-án kora este a Reneszánsz kastélyban. Jaroslav Pehal basszus énekest Branislav Malatinský kísérte zongorán. Felcsendültek Liszt Ferenc és Ján Cikker szlovák zeneszerző művei is, aki előtt születésének 100. évfordulója alkalmából így tisztelegtek az előadók. A koncertsorozat támogatója a kulturális minisztérium. Fotó: tudásunk legjavát adva öregbítjük városunk hírnevét. KZD Viliam Farkaš emlékkoncert Viliam Farkaš hegedűművészről, aki egész életét hazai és külföldi színpadokon töltötte, nem feledkezett meg szülővárosa. Október 20-án nagyszabású emlékkoncerten tisztelegtek a művész emléke előtt. Viliam Farkaš az egyik legkeresettebb szlovák hegedűvirtuóz volt itthon és a nagyvilágban. Éveken át a Szlovák Filharmónia koncertmestere volt, valamint a Bratislavské komorné združenie zenekar tagja, ill. szólistája. A Prix de Musique folklorique de Radio Bratislava nemzetközi zenei verseny első helyezettje, és az OPUS lemezkiadó is díjjal jutalmazta kíváló előadásmódját. A rendezvény szervezői a Városi Művelődési Központ, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat, a Galántai Népművelési Központ és a Szlovák Köztársaság Helyi és Regionális Kultúregyesületének galántai szervezete voltak.

7 2011. november 7 Innen-onnan A Close Harmony Friends Galántán Az MS3 Baroque Ensemble koncertje Egy kivételes énekegyüttes, a Close Harmony Friends fellépését hallgathatták meg az érdeklődők október 10-én a Városi Művelődési Központban. Repertoárjukban rock- és popzene, dzsessz és gospel egyaránt megtalálható. A 9-tagú együttes, amely több mint négy év után látogatott el újra Galántára, néhány egészen friss dalt is műsorra tűzött. A meglepően és különlegesen hangzó ismert világslágerek hallatán a közönség nem is tudott ülve maradni. Hosszan tartó tapssal jutalmazták az énekeseket, akik hangjukkal tökéletesen utánozták különféle hangszerek hangját, és egyben kiváló énekesi teljesítményt is nyújtottak. Az együttes 1990-től működik Szlovákiában és megalakulása óta rendszeresen fellép a hazai és külföldi színpadokon ban lehetőségük nyílt arra, hogy vendégegyüttesként felléphessenek Bobby McFerrin pozsonyi koncertjén. Hét zenei albumot készítettek, 2008-ban pedig elkészítették a Live in Bratislava című első szlovák a capella DVD-t. Az együttes művészeti vezetője és megalapítója Mgr. Art. Mario Fančovič, a pozsonyi Október 6-án a galántai reneszánsz kastélyban mutatkozott be a komolyzene kedvelőinek a 4-tagú MS3 Baroque Ensemble kamarazenekar. A műsort a Városi Művelődési Központ és a Magyar Kulturális Intézet szervezték és a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatta. Az MS3 Baroque Ensemble kamarazenekart a klasszikus zene magyar gitárvirtuóza, Mester Sándor alapította. Zenészként tisztában van vele, hogy a komolyzene fiatal, kezdő művészeinek nem egyszerű a színpadra jutás. Ez adta neki az ötletet, Művészeti Főiskola (VŠMU) abszolvense, jelenleg a badeni (Ausztria) színház tagja. Fotó: Rybársky Róbert hogy szlovák, cseh és lengyel zenészek számára létrehozzon egy zenei versenyt Klassik Star on-line címmel. A verseny győztesei Simona Pingitzerová szlovák fuvolaművész, Aleksandra Pykaczová lengyel gordonkaművész és Jakub Junek cseh hegedűművész lettek. Így alakult meg az MS3 Baroque Ensemble kamaraegyüttes, képviselve a V4 tagállamait, amely államokban összesen 12 koncertet adnak a közeljövőben. A koncerteken együtt, de szólóban is zenélnek, és francia barokk zeneszerzők műveit, szonetteket, színházi muzsikát és barokk táncokat adnak elő. Fotó: Festészeti és szobrász szimpózium A4D Galéria idén harmadik alkalommal adott otthont a MASO objekt elnevezésű festészeti és szobrász szimpóziumnak. Október 15-én több önálló képzőművészeti projektet tekinthettek meg az ide látogatók. A leglátványosabb ezek közül rögtön a galéria bejáratánál fogadta őket. Ez Šymon Klíman fényképalkotása, a Partizánok volt. Ezután olyan szobrokat nézhettek meg az érdeklődők, amelyek idén születtek a 4D Galéria alkotóműhelyeiben. A szobrászművészek, akik megalkották őket, részt vettek a 2GraMy Projekt elnevezésű kőfaragó szimpóziumon. Ez a szimpózium a 4D Galéria hosszútávú projektje, amely egészen 2012-ig tart. Az idei MASO objekt szimpózium folyamán egy grafikus csapat elkészített egy kézi kötésű, linóleummetszeteket tartalmazó 88 oldalas könyvet, és bemutatkoztak a graffiti művelőinek cseh képviselői is. Illah van Oijen fényképész a tájat és a tér idő identitását mutatta be alkotásain keresztül. Az este kiváló zene mellett jó hangulatban telt, ahol együtt szórakoztak a műalkotások szerzői és a galéria látogatói. Fotó:

8 Innen-onnan 8 galántai újság Tiszteletadás az időseknek szeptember 23-án a galántai reneszánsz kastélyban került sor a Naša Vansovej Lomnička címen megrendezett hagyományos előadóművészi találkozóra, amelyet minden évben a jelentős írónő és kiemelkedő személyiség, Terézia Vansová tiszteletére rendeznek. A 44. országos évfolyam kerületi fordulóját, amely a nők szavaló- és prózamondó versenye, valamint saját irodalmi alkotásaik bemutatója, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat fenntartói körébe tartozó Galántai Népművelési Központ szervezte. A rendezvényt anyagilag a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma is támogatta. A Naša Vansovej Lomnička c. vetélkedő egyedülálló eseménye a művészi szónak, Naša Vansovej Lomnička 2011 Kerületi női előadóverseny Galántán amely nagy népszerűségnek örvend a nők több generációja körében. Már hagyományosan részt vesznek rajta fiatal hölgyek, érett nők, és megérdemelt nyugdíjas éveiket töltő asszonyok is. Évről évre nagy örömmel látogatnak Galántára az egész nagyszombati kerületből az írott szó művészi előadása iránt érdeklődő hölgyek. A szervező célja az esemény megrendezésével az, hogy a nők fejleszthessék vers- és prózamondói képességüket és hogy összemérhessék tudásukat az előadóművészet ezen területén. A rendezvényen költészet, próza és saját irodalmi alkotások hangzottak el és a felsőbb, országos fordulóba PaedDr. Judita Bujnová, Zuzana Zelinková és Anna Pokorná segítettek kiválasztani a legjobbakat. A mondott szó és a muzsika nagyon Szép szokás ilyenkor ősszel kinyilvánítani tiszteletünket az idős emberek iránt, akik saját életük alkonyát élik. Így történt ez októberben Galántán is. A legnagyobb rendezvény, amit ez alkalomból az idős emberek részére szerveztek, a Városi Művelődési Központban zajlott. A kerek évfordulójukat ünneplő galántai nyugdíjasokat Maťašovský László, Galánta Város polgármestere köszöntette fel : további jó erőt, egészséget és optimizmust kívánva az ünnepelteknek. A Galánta Városa által szervezett eseményre a Városi Művelődési Központ egy fiatal zenészekből álló együttest hívott meg, akik a múlt század első feléből származó örökzöld slágerekkel mutatkoztak be a közönség előtt. Ezután az RH Duo húzta a nyugdíjasoknak a talpalávalót. Galánta városrészében, Nemesnebojszán idén első alkalommal szintén megemlékeztek az idős emberekről Az idősebb korosztály találkozása című rendezvényen, amelyet a nemesnebojszai Rozvoj polgári társulás szervezett. A helyi szabadidőközpontban a műsor első részében fiatal előadók kedveskedtek a nyugdíjasoknak egy rövid kultúrműsorral. A nyugdíjasok ezután az Okos bagoly címért versengve összemérhették tudásukat. Egy tudástesztet kellett kitölteniük Galántáról és Nemesnebojszáról. A kellemes összejövetelt Galánta Városa és Horváth Zoltán parlamenti képviselő támogatták. A Patria Nyugdíjasotthon idős lakóiról sem feledkeztek meg. A Janko Matúška Gimnázium és a Kodály Zoltán Gimnázium diákjai közösen látogatást szerveztek számukra az újonnan megnyílt városi parkba. A Patria vezetősége által rendezett ünnepi műsoron Csemez Henrietta, a városi hivatal elöljárója intézett kedves szavakat az otthon lakóihoz. Az ünnepségen tiszteletét tette városunk polgármestere Maťašovský László, és az alpolgármester Fekete László is. A kultúrműsort fellépésükkel gazdagították azok a nyugdíjasok is, akik különböző szakkörökben tevékenykednek a nyugdíjasotthonban. Az ünnepség befejezéseképp Józsa Attila galántai esperes-plébános az otthon lakóinak szentmisét celebrált. Fotó: közel állnak egymáshoz. Ezért az előző évekhez hasonlóan most is zenei betétekkel tarkították a művészi szavalatokat. Gyönyörű zenei összeállítással mutatkozott be két tehetséges fiatal művész, Karol és Norbert Daniš. A Naša Vansovej Lomnička országos fordulójára, amelyre Ólublón (Stará Ľubovňa) kerül sor, idén Alica Dömötörová és Ing. Soňa Gogová diószegi (Sládkovičovo), Zuzana Bartošová, Nina Kramárová és Lenka Valentová galgóci (Hlohovec), és Monika Slobodová szeredi (Sereď) hölgyek jutottak be. A verseny végén a Galántai Népművelési Központ igazgatónője megköszönte a résztvevőknek és a vendégeknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt, és a versenyző hölgyeknek virágot és oklevelet nyújtott át. A Galántán minden évben megrendezésre kerülő kerületi verseny hozzájárul a nők művészi előadásmódja színvonalának növeléséhez, akik az országos fordulóban a nagy versengésben mindig előkelő helyezéseket érnek el. ib

9 2011. november A művészet körülöttünk ANagyszombati Kerületi Önkormányzat Napja alkalmából október 6-án ünnepélyes keretek közt megnyitották a Művészet körülöttünk c. kiállítást. A kiállítás a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat égisze alatt született, de a szervezésben jelentős segítséget nyújtott a Nyugat-szlovákiai Képzőművészek Társasága, a Kortárs Magyar Művészek Galériája, a Városi Művelődési Központ és a galántai Honismereti Múzeum is. Az alkotások a Kortárs Magyar Művészek Galériájának gyűjteményéből valók. A kiállítást Almási Róbert festőművész, a Nyugatszlovákiai Képzőművészek Társaságának elnöke állította össze. A festményeknek a Reneszánsz kastély adott otthont, és az érdeklődők március 31-ig tekinthetik meg őket. Fotó: 9 Innen-onnan Tükröződések A Matica slovenská gálaműsora Két kerület maticásai találkoztak muzsika, tánc és nóta mellett október 21-én a Városi Művelődési Központban a Trenčín, Trnava ruža voňavá című gálaműsoron. A trencséni (Trenčín) és a nagyszombati (Trnava) kerületek maticás hídjainak 4. évfolyamát a galántai és a máriatölgyesi (Dubnica nad Váhom) Matica slovenská házak szervezték közösen. Az ünnepi műsort, melyet Galánta Városa támogatott, megtekintették Jozef Gašparík és Maťašovský László - Máriatölgyes és Galánta polgármesterei is. A gálaműsorban felléptek többek között a Gemerské hlasy, a Jeseň ének Areneszánsz kastély kiállítótermeiben október 26-án megnyílt Helena Gasper Ludiková képkiállítása Tükröződések címmel. A kiállítás ünnepi megnyitóján részt vett Maťašovský László, Galánta polgármestere, Csemez Henrietta, a városi hivatal elöljárója, és még sokan mások. A kultúrműsor keretén belül Barbora Bazsová Hana Hegerová dalait énekelte, gitáron Matej Skalnický kísérte. Helena Gasper Ludiková élete egy részét Galántán töltötte. Tanított a helyi rajziskolában, és egy ideig az igazgatói tisztséget is betöltötte. Simona Jurčová, a kiállítás védnöke röviden bemutatta a kiállítást és az alkotót: Helena Gasper Ludiková ma egy új, az eddigiektől teljesen eltérő gyűjteményét mutatja be. Az alkotások mintegy két éven át készültek. A Tükröződések c. kollekció olyan események kapcsán született, amelyek mélyen és közelről érintették az alkotót. Fivére, Joska Venson súlyos betegsége, a vele töltött utolsó és dráma csoport Simonyból (Partizánske), a máriatölgyesi Zenei Általános Iskola diákjai, Ivan Ožvát operaénekes, a Szlovák Nemzeti Színház szólistája, a Dudváh népművészeti együttes Vágkeresztúrról (Križovany nad Dudváhom), a galántai Calma studio, Miško Bednár, a Joseph Haydn Zenei Általános Iskola diákja, és még sokan mások. A romák színes világa 2011 hónapok arra kényszerítették őt, hogy elgondolkozzon az élet múlandóságán. Rajzain csak a golyóstoll négy színét a pirosat, zöldet, kéket és a feketét használta. A negatív és pozitív elemeket jelképezik az egészség harcát a betegséggel, az életet és a halált. A képeken látható alakzatok főleg a görbék, ívek és spirálok jegyében születtek, amik éles ellentétben állnak a hegyes, tűszerű idomokkal. Így született meg ez az absztrakt képsorozat, egyszerű tollrajzból. Az alkotó a kollekciót kiegészítette néhány optimistán ható olajfestménnyel is, amelyek korábbi korszakaiban születtek. Napsütötte tájak, életerőt sugárzó képek, harmonikus és szemet gyönyörködtető színvallomások ezeket kínálja a szerző az emberi szenvedés ellenpontjaként. A kiállítás december 3-ig tart. Fotó: Immár hetedik alkalommal nyílt lehetőségük roma gyermekeknek és fiataloknak, hogy bemutassák tehetségüket, képességeiket és kreativitásukat A romák színes világa elnevezésű kerületi képzőművészeti versenyen, amelyet a Szlovákiai Helyi és Regionális Kultúra Munkatársainak Egyesülete hirdetett meg a Galántai Népművelési Központtal együttműködve a kisebbségi kultúra fejlődésének támogatása jegyében. A kiállítás megnyitója és a verseny kiértékelése október 6-án zajlott a Galántai Városi Hivatal épületében. Ez az esemény egyúttal egyike volt a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Napja kísérőrendezvényeinek is. Az alkotások, amelyek különböző technikákkal készültek, mint pl. festés, rajz és kevésbé hagyományos kombinált technikák, a színes világot láttatják a fiatal romák szemével. A verseny, amely a roma gyerekek és fiatalok képzőművészeti kreativitását mutatja be, lehetőséget nyújt e nemzeti kisebbség műveltségi és kulturális színvonalának fejlesztésére. Köszönet illeti a Nagyszombati Kerületi Önkormányzatot és Galánta Várost az anyagi támogatásért, valamint a pedagógusokat, akik a gyerekekkel foglalkoznak, a művészi kreativitás felé vezetik őket, és ezzel fejlesztik esztétikai érzéküket. A verseny legszebb alkotásaiból egy gyönyörű színes katalógus készült. Nagy öröm, hogy a verseny iránt évről évre érdeklődést tanúsítanak az iskolák, ezért a szervezők elhatározták, hogy a jövő évtől kezdve meghirdetik A romák színes világa országos versenyét, amelynek kiértékelése ismét az ősz folyamán lesz Galántán. Popluhár Andrej

10 OKTATÁSÜGY 10 galántai újság Nyílt nap a Gejza Dusík Alapiskolában Október 18-án kedden a Szülők és iskolák európai napja 10. évfolyama alkalmából a Gejza Dusík Alapiskola és a szülői tanács nyílt napot szerveztek az alapiskolában. A program reggel 8 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődött és délutánig tartott. Ez alatt az idő alatt bárki szülők és az iskolabarátok szabadon megtekinthették az oktató - nevelői folyamatot bármelyik osztályban. A nyílt napra ellátogatott a Galántai Városi Hivatal elöljárója, Csemez Henrietta, valamint a hivatal oktatásügyi, kulturális és sport osztályának vezetője, Geško Lívia is. A Gejza Dusík alapiskola az egyetlen olyan iskola Galántán, ahol az ún. Dalton-módszer szerint oktatják az alsótagozatos gyerekeket, mely módszer nagyfokú önállóságra neveli őket. Fotó: A jótékony gimnázium Nemrégiben iskolánk egy rendkívül megtisztelő feladatra lett hivatott. A galántai Pátria Idősek Otthona felkereste az igazgató urat telefonon, egy olyan ügy érdekében, mely mindenki figyelmét felkeltette. Az otthonban sajnos sok a mozgásképtelen, immobilis lakó, akik nem tudják elhagyni az épületet segítség nélkül. Ebben álltunk mi, (Kodály Zoltán Gimnázium diákjai) a rendelkezésükre október Szivárvány-hét Agalántai Janko Matúška Gimnázium diáktanácsa, a GYGA JAMA minden évben hadat üzen az egyhangú őszi napoknak egy igazán eredeti rendezvénynyel, amit Szivárvány-hétnek neveztek el. Célunk, hogy tarka öltözetünkkel színesebbé tegyük az unalmas, borongós őszi napokat, és kicsit feldobjuk a diákéletet, ezekkel a szavakkal szólította fel a diáktanács a gimnázium tanárait és diákjait, de a többi közép- és alapiskolát, valamint minden szimpatizánst is, hogy csatlakozzanak a Szivárvány-héthez, és tarka öltözetükkel vegyék fel a harcot az egyhangúság ellen. Így történt, hogy hétfőn pirosban, kedden sárgában és narancssárgában, szerdán zöldben, csütörtökön kékben és lilában, végül pénteken fekete-fehér színösszeállításban jelent 4-én, szép napos időben izgatottan vártuk a találkozást a városi sétára induló, segítségre szoruló idős emberekkel. Az első pár méter még kicsit döcögősen ment, hiszen kevés gimisnek volt tapasztalata a tolókocsival, ennek ellenére gyorsan megszoktuk a helyzetet. Uticélunk az Esterházy-kastély újonnan nyílt udvara volt. A séta nem volt nevezhető rövidnek, mindenki örült a parkban levő padoknak. A 3.B osztály tanulója, Hambalkó András, meglepett meg több száz diák és sok tanár a galántai iskolákban Szelektív hulladékgyűjtés Galántán Galánta városa már évek óta támogatja az óvodák és iskolák környezetvédelem terén kifejtett tevékenységét. Ide tartozik a Szelektív hulladékgyűjtés Galántán elnevezésű projekt is. A papír és PET-palackok gyűjtésére meghirdetett verseny a gyerekek számára minden évben ösztönzést jelent. A projekt az iskolák és az óvodák bevételi lehetőségén kívül főleg környezetvédelmi előnyökkel bír. A másodlagos nyersanyagok gyűjtésével a hulladék osztályozása a gyerekek számára megszokássá válik, és tudat alatt szüleiket is rávezetik a szelektálás gondolatára. A 2011/2012-es tanévben már a projekt bennünket egy hangszeres előadással, énekével mosolyra derítette mindannyiunk arcát. A pihenő után visszaindultunk az otthonba. Az intézmény meghívta az időseket és segítőiket egy kis frissítőre az egyik helyi vendéglőbe, ami a nagy melegben jól is jött. Az út visszafelé sokkal gyorsabban telt, mint reggel, szinte repült az idő. Örömmel láttuk, hogy a nénik és bácsik is jól érezték magukat, elégedetten indultunk vissza az iskolába. Jó érzéssel töltött el minket a tudat, hogy segíthettünk a rászorulóknak, s ha lesz rá igény, a jövőben bármikor vállalkozunk hasonló feladatokra. Szarka Csilla, 2.B 8. évfolyamát szervezzük az óvodák és iskolák részére, ami október 1-től június 15-ig tart. A 2010/2011- es tanévben a projektbe a város összes alapiskolája és óvodája bekapcsolódott. Hatékonyságát bizonyítja az összegyűjtött papír és műanyag palack mennyisége is. Tavaly júniusig a legtöbb műanyag palackot a Clementis Kertvárosi Óvoda (1830 zsák) és a G. Dusík Alapiskola (1350 zsák) gyűjtötte össze. A legtöbb papírt a Sznf Lakótelepi Óvodában (11,4 tonna) és a Sznf Lakótelepi Alapiskolában (113,1 tonna) gyűjtötték össze a gyerekek. Köszönettel tartozunk pedagógusainknak, hogy népszerűsítik a szelektív hulladékgyűjtést, megismertetik annak célját és fontosságát, hogy a fiatalok a jövőben felelősségteljes környezetbarát magatartást tanúsítsanak. Mgr. Orbán Alíz tanügyi metodikus

11 2011. november 11 Innen-onnan Öt éves a Félhomályban A Félhomályban címet viselő, tematikus beszélgetések ötödik évada zárult le nemrég az őszi trilógiával. A három előadásból az elsőn Pekarovič György galántai helytörténész mutatta be azt a 2012-es falinaptárt, amit saját régi képeslapgyűjteményéből állított össze. Mind a 12 képhez bőséges magyarázatot fűzött az általa ismert történelmi tények alapján. A falinaptárt Galánta első írásos emlékének 775-ik évfordulója alkalmából adták ki. Az 1. Csehszlovák Köztársaság idejéből származó, régi és sokat érő képeslapok másolatai az közötti évek Galántáját mutatják be. A következő előadáson, melynek címe a Cigányok és Galánta volt, Novák Veronika, a vágsellyei levéltár igazgatónője osztotta meg a hallgatósággal a város történelméről szóló új és kevésbé új ismereteit. Főleg arról mesélt, ami a Galántáról szóló könyvből kimaradt. A Honismereti Múzeum harmadik és egyben utolsó idei Félhomályban előadott története gróf Esterházy Mihály afrikai szafarijáról szólt. Az előadó Keppert József volt, aki a szenvedélyes fotográfus szemszögéből mutatta be a tulajdonában lévő, ből megőrzött fényképalbumot. Keppert József az előadását egy kiállítással is kiegészítette, melyet az albumban található fényképek másolataiból állított össze. Mesélt az akkor használatos guminyomatos fényképezési technikáról, valamint az Esterházyakról, akikről sokat megtudott a család közvetlen leszármazottaival való találkozások során. A városi rendőrség jegyzetfüzetéből 2011 október Mindenszentek ünnepe alkalmából a városi rendőrség az állami rendőrséggel együttműködve több intézkedést is bevezetett annak érdekében, hogy megakadályozza a magántulajdon ellen elkövetett bűncselekményeket a város és városrészek temetőiben, ill. azok környékén. A megnövelt létszámban járőröző rendőrök felügyelték az ünnepek zavartalan lebonyolítását, valamint a közlekedés biztonságát és folyamatosságát. Segítséget nyújtottak főleg az idősebb embereknek abban is, hogy a forgalmassá vált utakon biztonságosan átkelhessenek. A rendőrök feladata volt még a megfelelő és biztonságos parkolás biztosítása a temetőbe látogatók Galánta nevezetes személyiségei évvel ezelőtt (1766. november án vagy 19-én) hunyt el Bécsben Franz Anton Palko festő. A bécsi képzőművészeti akadémián tanult. Esterházy Imre érsek udvari festője volt. Előbb Morvaországban alkotott, majd Bécsbe költözött. Pozsony több templomában is oltárképeket festett. A galántai Szent István király Római Katolikus Templomban található a Szent László temetése című alkotása (1760. körül). számára. Az intézkedések kizárólag a vagyon elleni bűncselekmények megelőzősére irányultak. Itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk városunk polgárainak, akik segítséget nyújtanak abban, hogy leleplezhessük polgártársainkat, akik tisztességtelen tevékenységükkel megkeserítik életünket. Az elmúlt hónapban a városi rendőrség négy illegális szemétlerakó, ill. négy autóroncs ügyében is intézkedett, amelyek a város különböző pontjain parkoltak. Az illegális szemétlerakatokat felszámolták, a költéségeket a szemétlerakatok létrehozói állták. Annak kiderítése, hogy ki hozta létre az illegális szemétlerakatot, sok esetben nagyon nehéz és évvel ezelőtt (1931. november 19-én) 80 Galántán született Viliam Farkaš zenész. Régi galántai zenészcsaládból származott. Miután megkezdte katonai szolgálatát, felvételt nyert a pozsonyi Katonai Művészeti Együttesbe. Az E. Farkaš népzenekar szólistája lett. A pozsonyi konzervatóriumot magántanulóként végezte el. A pozsonyi Szlovák Filharmónia tagja, később annak koncertmestere lett. A Csehszlovák Rádió és a Csehszlovák több napig vagy akár több hétig is eltarthat. Ezért szívesen fogadjuk a lakosok segítségét is. Végülis mindnyájunk környezetéről és pénzéről van szó. A volt városi gyógyszertár melletti körforgalomban egy teherautóból nagyobb mennyiségű üzemanyag folyt ki az úttestre. A kifolyt üzemanyag ezt követően egy másik teherautó balesetét okozta. A városi rendőrök a tűzoltóság segítségét kérték, hogy távolítsák el a veszélyes anyagot az úttestről. Amíg a mentési munkálatok folytak, a forgalmat elterelték. Csak anyagi károk keletkeztek. Grell Miroslav városi rendőrparancsnok Televízió zenekarával is dolgozott. Lemezfelvételeket készített hazai és külföldi lemeztársaságokkal is. évvel ezelőtt (1931. november 20-án) 80 Budapesten született Porozsnyák László ökölvívó. Ökölvívói pályafutását Galántán kezdte. Karlove Vary és a Slavoj Žižkov Praha színeiben is versenyzett. A Slovan Bratislava csapatkapitánya volt között a galántai ökölvívókat edzette. Húsz éven át a galántai boksz kulcsfigurája volt. A Galántai Könyvtár regionális adattárából válogatta és összeállította Mgr. Kontárová Judita Értesítés A Galántai Újság szerkesztősége értesíti az olvasókat, hogy a jövőben a Krónika című rovatban csak abban az esetben jelenik meg az újszülöttek, elhunytak és házasságot kötöttek neve, ha ehhez a hozzátartozók, illetve az érintett személyek írásos beleegyezésüket adták a Galántai Városi Hivatal anyakönyvi hivatalában. KRÓNIKA Újszülöttek: Nina Zonová Aimée Medíková Laura Jablončíková Hanka Horváthová Házasságot kötöttek: Milan Tószegi Naďa Džuganová Tibor Koday Erika Szalayová Martin Zatlakovič Jana Lehotská Robin Sabo Veronika Farkašová Elhunytak: Julianna Szabová, szül. Ondrejkovičová (78) Pavol Priesol (69) Gyeszat Tibor (62) Alžbeta Režňáková, szül. Vadovičová (71) Gašpar Ješko (62) Miloslav Sučík (47).

12 sport 12 galántai újság A régi galántai járás golfversenye Kutyasport fesztivál A Dog Fest első évfolyama több szlovák elsőséget is hozott : az első hivatalos repülőkorong versenyt ( dogfrisbee ), a legjobb kutyatrükkök versenyét ( trickdogging ), de az első hivatalos kutyatánc versenyt ( dogdancing ) is, ami alkalmazható a fogyatékossággal élő gazdik, illetve kutyáik számára is. Ügyességi versenyek és mentőkutya bemutató is volt. A Szlovákiában kevésbé ismert és nem hagyományos kinológiai versenyszámokban közel 70 versenyző vett részt. A fesztivált az Ezüst-tó rancson szervezte meg október első hétvégéjén Viktória Obetková, Sabina Strapcová és Alexandra Vavrová, a Dogdancing Club Slovakia Gyönyörű napfényes idő kísérte a golfozókat, akik 6 km-es szakaszt teljesítettek október 22-én, szombaton a Somorja (Šamorín) melletti Bacsfán (Báč), a Welten Golf Club 18-lyukú golfpályán. A régi galántai járás golfversenyének első évfolyamát Horváth Zoltán parlamenti képviselő, Peter Závodský önkormányzati képviselő és Milan Ščasný vállalkozók szervezték meg, akik megszerették ezt a sportot. Szerettük volna visszaállítani a régi galántai járás értékét és összeverbuválni azokat a golfjátékosokat, akik a múltban egy járásba tartoztak. Ilyen módon is ápolhatnánk a régiónkban a barátságokat, mondta Peter Závodský, aki két éve golfozik és 54-es hendikepű játékos. A vágsellyei (Šaľa) barátainkról vettünk példát, akik együtt járnak golfozni, és így született meg a verseny gondolata, tette hozzá Milan Ščasný, az egyik szervező, rangsorban a 3. galántai golfozó, aki a mezőny legjobb hendikepjével rendelkezett. Évről évre egyre több ember golfozik Galántán, ezért feltételezem, hogy előbb-utóbb megalakul majd egy golfklub a városban. Egy időben szó volt arról, hogy golfpálya épül Galántán, de véleményem szerint ez inkább nem lesz, mint lesz, mondta Horváth Zoltán parlamenti képviselő. A golfpálya greenjén 65 játékos mutatta be tudását, ebből tizenketten galántaiak voltak. Három kategóriában folyt a verseny a játékosok hendikepje szerint, a leghosszabb ütésért és a lyukhoz legközelebbi ütésért. A flájtokban (együtt játszó csapatok) olyan golfozókat fedezhettünk fel, akiknek neve ismerősen cseng a galántai, tagjai. A klub tavaly alakult és Galántán székel. A győztesekről, akikre tárgynyeremények, serlegek és oklevelek vártak, nemzetközileg elismert bírók döntöttek. Az idei versenyen hazai és cseh versenyzők vágsellyei, nagyszombati (Trnava), pozsonyi (Bratislava) és zólyomi (Zvolen) üzleti életben, közéletben és politikában. Eredmények: HCP 0-24 Škovina Rudolf 43 (pontszám) / 20.8 (HCP) Belej Vladimír 41 (pontszám) / 23.2 (HCP) Kubovič Pavol 35 (pontszám) / 19.5 (HCP) HCP 24,1 36 Oravec Miloš 48 (pontszám) / 30.5 (HCP) Rehák Jozef 46 (pontszám) / 32 (HCP) Strašík Dušan 42 (pontszám) / 27.7 (HCP) HCP Čibrik František - 54 (pontszám) / 54 (HCP) Liška Bohuš - 52 (pontszám) / 54 (HCP) Závodský Michal - 39 (pontszám) / 38 (HCP) Rybársky Róbert Fotó: Rybársky Róbert vettek részt, de a szervezők remélik, hogy a következő évfolyam még nagyonbb nemzetközi részvétellel zajlik majd. Fotó:

13 2011. november 13 sport Befejeződött az Interliga 33. évfolyama október 16-án, vasárnap a Galántai Interliga utolsó mérkőzései után hivatalosan is kihirdették a legjobb csapatokat, kapusokat és csatárokat. Az Interliga és Extraliga idei, 33. évfolyamán összesen 18 fordulót rendeztek a tavaszi és az őszi idényben, melyek alapján eldőlt, ki lesz az idei győztes. A felsőbb csoportba az Extraligába, amelyben a jobb csapatok játszanak, az alacsonyabb rangú Interligából két csapat az Arsenal és a RAF Team harcolta ki magának a feljutást. Ugyaninnen kiesett a Chelsea és a Maracana. Az Extraligát elhagyta a Galantasaray és a Santos csapata. Éjjeli fürdőzés a Galandiában November 4-től ismét éjjeli fürdőzésre hív a Galandia Termálközpont. A látogatók minden második pénteken este nyolctól éjfélig élvezhetik az éjjeli fürdőhangulatot. Továbbra is folytatódik az aquazumba, minden szombaton órától. Az Extraliga győztese a Rekostav lett. Kezdettől fogva a bajnoki cím megszerzése volt a cél, nyilatkozta a győztes Rekostav csapat nevében Andrej Kostka, és hozzátette: Az elején nem igazán ment nekünk, de a tavaszi idény utolsó mérkőzései a legerősebb ellenfelekkel meggyőztek minket arról, hogy csapatunk igenis képes rá és innentől fogva már nem engedtük ki a kezünkből a győzelmet. A csapat nagyon örült a győzelemnek, amit igazi sportolók módjára készültek megünnepelni: Kitárgyaljuk az idei szezont, és megbeszéljük, hogy mit szeretnénk elérni a következőben. Egy hónap múlva tervezzük a hagyományos Eurotrade Rekostav Megnyílt az iskolai uszoda Heti két alkalommal, hétfőn és pénteken óráig ismét nyitva a Kodály Zoltán Gimnázium uszodája a nyilvánosság részére. A levegő és a víz hőmérséklete az uszodában 28 C. Az úszomedence vízminőségét valamint az uszoda helyiségeit havonta ellenőrzi a regionális egészségügyi hivatal. Az uszodába a Šafárik utca felőli kapun lehet bemenni. Nyugdíjasoknak, fogyatékkal élőknek és gyerekeknek 50 százalékos kedvezmény jár a 3,50 belépődíjból. Gyermekek számára úszótanfolyamot is terveznek, szakpedagógus Kupa megrendezését, amivel megkezdjük a téli szezont. Úgyhogy szeretnénk ráhangolódni a téli időszakra, és természetesen ismét győzni akarunk, mondta Andrej Kostka.. A 33. Galántai Interliga eredményei: Interliga: 1. Arsenal, 2. RAF Team, 3. FC Sparta, legjobb góllövő: Ivan Adamko (Arsenal), legjobb kapus: Norbert Lancz (FC Sparta), kiesők: Chelsea a Maracana Extraliga: 1. Rekostav, 2. Galvan, 3. Juventus, legjobb góllövő: Marian Vlčan (Profesionál), legjobb kapus: Róbert Hollósy (Hurikán), kiesők: Galantasaray a Santos. Fotó: r felügyelete mellett. A téli időszakban, december elejétől az uszoda szombatonként is nyitva tart ugyanebben az időpontban. Bővebb információt a Kodály Zoltán Gimnázium titkárságán kaphatnak az érdeklődők: tel /31/ , tel./ fax: /31/

14 galántai műsorfüzet 14 galántai újság VMK programja nov Esztrádterem, Presser Gábor koncert nov Reneszánsz kastély, koncert a GZN keretén belül, Eva Šušková szoprán és Peter Pažický zongora nov színházterem, Érdi Tamás zongorakoncertje nov Bábterem, Nemzetközi hegedűverseny nov. 18. Esztrádterem, Járási MKP-bál nov Esztrádterem, Találkozás nem csak magányosoknak Katalin-bál nov Színházterem, Luxemburg grófja, opera három felvonásban a komáromi Teátrum Színház előadásában nov VMK 56. sz. terme, PILATES tanfolyam megnyitója nov Evangélikus templom, kamarakoncert a GZN keretén belül, Jozef Lupták gordonka, Boris Lenko harmonika nov. 25. Esztrádterem, a J. Matúška Gimnázium végzős diákjainak szalagavató ünnepsége nov. 27. Esztrádterem, Szamaritánus és Simeon barátainak napja nov Sz. István Király r.k. Templom, Ternóczky István orgonakoncertje a GZN keretén belül nov. 29. Színházterem, A MSH karácsonyi koncertje dec Színházterem, mese alapiskolás gyerekeknek a Tihanyi Vándorszínpad előadásában, Mikulás-napi ünnepség dec Városi park, Mikulás-ünnepség és káposztaleves főzés december Reneszánsz kastély, a Galántai Foto Klub kiállításának megnyitója, koncert a kastélyban dec. 10. Esztrádterem, a TS CALMA Mikulás-napi fellépése dec Esztrádterem, Bródy János koncertje dec A Honismereti Múzeum programja november március 31. kiállítás Élet a határ mindkét oldalán. A kiállítás témája az együttélés a római germán határ mentén a Kr. u században, és a Kincsek határok nélkül elnevezésű nemzetközi projektből valósult meg. Állandó kiállítások: Patika, Molnármesterség és malomipar a Kis-Duna és a Vág alsó folyása mentén Művelődési programok: Mindennapi kenyerünk a Molnármesterség és malomipar a Kis-Duna és a Vág alsó folyása mentén c. kiállításhoz Elixír Immortality a Patika c. kiállításhoz Kincsek nagymama ládikójából a taksonyi (Matúškovo) tájház kiállításához Színházterem, UNICEF koncert Gyerekek a gyerekeknek a GZN keretén belül Kultúrház moziműsor: nov (szombat vasárnap) Transformers 3 A hold sötétsége, amerikai, 100 perc, cseh szinkron, akciós/sci-fi, belépődíj 2,33, K-12 nov (kedd szerda) Tintin kalandjai, amerikai, 107 perc, szlovák szinkron, vígjáték, belépődíj 2,53, korhatár nélkül nov (szombat vasárnap) Lóve, szlovák/cseh, 90 perc, szlovák változat, romantikus dráma, belépődíj 2,53, K-15 nov (kedd szerda) Őrült, dilis szerelem, amerikai, 118 perc, szlovák feliratos, vígjáték, belépődíj 2,53, K-12 nov (szombat vasárnap) Harry Potter és a halál ereklyéi (2. rész), amerikai, 130 perc, szlovák feliratos, kaland- és fantáziafilm, belépődíj 2,33, K-12 nov (kedd szerda) Johny English újratöltve, amerikai, 100 perc, szlovák feliratos, vígjáték, belépődíj 2,33, K-12 A műsorváltozás joga fenntartva! Mindenkit szeretettel várunk. Tel.: , , Jegyelővétel egy órával kezdés előtt Reneszánsz kastély Aktuális kiállítások: Galántai Népművelési Központ nov Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen határon túli tapasztalatcsere az elsődleges megelőzésről. Helyszínek: Galánta és Győr nov. 26. Digitfoto Galánta 2011 Nemzetközi digitális fotóverseny IX. évfolyama - eredményhirdetés és az alkotások bemutatása, helyszín a Galántai Népművelési Központ dec Ivona Kollátovának és Ivan Slezáknak - a Galántai Paletta képzőművészeti klub tagjainak a kiállítása a Galántai Népművelési Központban dec. 10. Jaroslav Červenka dzsessz emlékkoncert/zenés est a szeredi (Sereď) kultúrházban november december A dohányzás ártalmai előadássorozat alap- és középiskolások részére, helyszín a galántai járás november december Az életet szeresd, ne a drogokat! előadássorozat speciális alapiskolások részére, helyszín a galántai járás minden pénteken ig Kreatív drámaműhely gyerekeknek, helyszín a Galántai Népművelési Központ Információk: tel./fax: 031/ , mobil: 0902/ , A Galántai Könyvtár rendezvényei 2011 nov. 8. és A művészet körülöttünk 2 válogatás a dunaszerdahelyi (Dunajská Streda) Kortárs Művészek Galériájának gyűjteményéből Helena Gasper Ludiková Tükröződések, képkiállítás december 3-ig Előkészületben: Fotoklub fényképkiállítás, december 8-tól január 31-ig. Nyitva tartás: kedd péntek: szombat: vasárnap, hétfő: zárva. Spektrum SZIK nov. 16-án 8.30 a SzDSSz kerületi kosárlabda bajnoksága alapiskolás fiúknak kor a szeredi Juraj Fándly Alapiskolában nov. 23-án 8.30 a SzDSSz kerületi kosárlabda bajnoksága alapiskolás lányoknak kor a szeredi Juraj Fándly Alapiskolában nov. 24-én 8.30 a SzDSSz kerületi teremfoci bajnoksága középiskolásoknak kor a galántai Sportcsarnokban nov. 24-én órakor a galántai Spekrum SZIK-ben, Adventi koszorúk készítése nov. 25-én órakor a nemesnebojszai SZIK-ben, Adventi koszorúk készítése december Megjött a Mikulás órakor a galántai Spektrum SZIK-ben nov. 21-től a helyszínen, Jegyelővétel belépődíj 0,50, belépődíj Mikulás-csomaggal 2, december Megjött a Mikulás órakor a nemesnebojszai SZIK-ben nov tól, Alkotóműhelyek helyszín a könyvtár ifjúsági részlege nov , Könyvbörze naponta 8.00 és óra között, helyszín a Galántai Könyvtár előcsarnoka MsH program nov. 29. Karácsonyi koncert, helyszín a MS Háza, óra dec. 2. gyermekszínház óvodásoknak, helyszín a MS Háza, 9.00 óra dec. 10. röplabdatorna a MS Háza kupájáért, helyszín a G. Dusík Alapiskola, 9.00 óra dec. 14. A legszebb mézeskalács mézeskalácsdíszítő-verseny, helyszín a MS Háza, óra dec Karácsonyi alkotóműhely, karácsonyi díszek készítése a MS Házában, órától dec. 19. Šaliansky Maťko prózamondó verseny, helyszín a MS Háza, 8.30 óra Közelebbi információk: Gyógyszertárak készenléti szolgálata Szt. Márton gyógyszertár, Béke u Medicana, Posta u. 1599/ Felicita, Hódi u. 373/ Szt. Lukács gyógyszertár, Hódi u. 373/ Medicen, Šafárik u. 1531/ Dr. Max, HM Tesco, Fa utca 762/ Szt. Lukács gyógyszertár, Hódi u. 373/ SUN PHARMA, OD Kaufland, Esterházy u Areál zdravia, Nálepka százados u. 727/ Dr. Max, HM Tesco, Fa utca 762/ Felicita, Hódi u. 373/ SUN PHARMA, OD Kaufland, Esterházy u Klokner, Hódi u Medicana, Posta u. 1599/ Szt. Lukács gyógyszertár, Hódi u. 373/ Medicen, Šafárik u. 1531/ Centrum GA, Vajanský u. 909/ Klokner, Hódi u Medicana, Posta u. 1599/ Areál zdravia, Nálepka százados u. 727/ Szt. Lukács gyógyszertár, Hódi u. 373/ Dr. Max, HM Tesco, Fa utca 762/ Szt. Márton gyógyszertár, Béke u Medicen, Šafárik u. 1531/ Felicita, Hódi u. 373/ Klokner, Hódi u Areál zdravia, Nálepka százados u. 727/ SUN PHARMA, OD Kaufland, Esterházy u Dr. Max, HM Tesco, Fa utca 762/ Medicana, Posta u. 1599/ Felicita, Hódi u. 373/ Klokner, Hódi u SUN PHARMA, OD Kaufland, Esterházy u Areál zdravia, Nálepka százados u. 727/ Medicana, Posta u. 1599/ Szt. Lukács gyógyszertár, Hódi u. 373/38 Sportrendezvények Spor tc sarnok Tollaslabda: a nyilvánosság részére hétfő péntek 10:00 22:00 szombat vasárnap 7:00 19:00 Információ és helyfoglalás, tel.: , 0910/ Cselgáncs Slovak Open, november (szombat vasárnap) Asztalitenisz Szlovák Ifjúsági Torna, november 26. (szombat) Kosárlabda városi kosárlabdabajnokság minden vasárnap között Szálláshelyek a Sportok Házában A Galántai Városi Sportlétesítmények Kezelősége 40-férőhelyes turistaszállót üzemeltet a Sportok Házában. A szálláshely kiválóan alkalmas az olcsó szállást kereső turisták, sportolók, valamint a Galandia Termálközpont vendégei számára. A szállás 2, 3, 4 és 5 ágyas szobákból és két db. 5 és 6 személyes kényelmes apartmanból áll. Kapcsolatfelvétel: a Sportcsarnok recepcióján, vagy a és 031/ telefonszámokon. Galántai Újság: Kiadja Galánta Város Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Rybársky Róbert ( ). Szerkesztő: ( ). Szerkesztőbizottság: elnök: Stern Juraj. Tagok: Mgr. Benkovics László, Bičan Milan, MUDr. Kertészová Helena, Kolek Péter. Magyar fordítás és korrektúra: Szabó Ingrid. Nyomja: KOEF s.r.o. Nová Dedinka. Lapengedély: EV 3076/09. A szerkesztőség címe: Galántai Újság, Városi Hivatal, Béke tér 940/1, Galánta, tel.: 031 / http: e mail: A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a levelezői írások rövidítésére és szerkesztésére. A közölt anyagokban megfogalmazott olvasói vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét. A GÚ kiadója a sajtótörvény 6 3. bekezdésével összhangban közli, hogy Galánta Város az újság 100%-os tulajdonosa.

A választókerületeket érintő változások

A választókerületeket érintő változások AKTUális 2 A képviselő-testület 12. ülése Agalántai városi képviselő-testület idei utolsó, november 15-i, ülésének fő témái a jövő évi költségvetés, valamint a választókerületeket érintő változások voltak.

Részletesebben

Választási évnek nézünk elébe. Ebben

Választási évnek nézünk elébe. Ebben KTUÁLIS 2 Tisztelt olvasóink! Választási évnek nézünk elébe. Ebben az évben három alkalommal is a választási urnák elé vonulunk. köztársasági elnökön és az európai parlamenti képviselőkön kívül idén városi

Részletesebben

2014. március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli

2014. március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli AKTUÁLIS 2 A galántai városi képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén a 342/Z-2014-es sz. határozatban jóváhagyta a városi főellenőr posztjára kiírandó pályázat feltételeit. Galánta Város a többször

Részletesebben

tájékoztató lap Számadás helyett bocsánatkérés MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5

tájékoztató lap Számadás helyett bocsánatkérés MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5 tájékoztató lap D I Ó S Z E G I É L E T Számadás helyett bocsánatkérés kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5 MEGHÍVÓK Minden négy év után, a választási időszak végén számadásról olvashattak újságunk

Részletesebben

pályázatunk is sikeres volt, de számunkra legfontosabb,

pályázatunk is sikeres volt, de számunkra legfontosabb, TÁJÉKOZTATÓ LAP DIÓSZEGI ÉLET A tizenkét éves Jézus, amikor szülei három napos keresés után megtalálják a templomban és kérdőre vonják, ezt feleli nekik: Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban

Részletesebben

Kedves polgáraink! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Kedves polgáraink! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves Olvasónknak! V. évfolyam A község közéleti lapja 2011-es év eseményei Tartalomból: A rimaszécsi képviselőtestület tevékenysége, Polgárainkhoz, Ellenőriztük, Baráti találkozás, Szépül Rimaszécs, Régi dicsőségünk...,pósa

Részletesebben

A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei

A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei FARKASDI HÍRMONDÓ IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. MÁJUS A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei fotó:internet Farkasd és Negyed községek közös nagy beruházása a csatornahálózat befejezése

Részletesebben

Tisztelt polgártársak!

Tisztelt polgártársak! Ipolyság 2006. január XV. évfolyam 1. szám Ára 8 korona Tisztelt polgártársak! 2006 küszöbén városunk minden lakójának sikerekben gazdag új évet, erőt, e- gészséget, boldogságot, szeretetteljes új évet

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

tavaszi vásár a fő téren május 16 18. részletes program a plakátokon és a www.samorin.sk honlapon

tavaszi vásár a fő téren május 16 18. részletes program a plakátokon és a www.samorin.sk honlapon XXIII. évfolyam 5. szám 2013. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Akinek nem csak a káplánjai köszönhetnek sokat Február elején a Mária Rádió egyik vasárnap esti műsorában beszélgetés hangzott

Részletesebben

Még jó, hogy. a nyár. Alkalmazott informatika a Selye János Egyetemen. Megnyílt a Jókai Színház 59. évada

Még jó, hogy. a nyár. Alkalmazott informatika a Selye János Egyetemen. Megnyílt a Jókai Színház 59. évada 0,40 www.deltakn.sk 30. augusta 2011. augusztus 30. Ročník VIII. évfolyam/35 Még jó, hogy visszatért a nyár 100 ezer eurós támogatás Komáromnak Észak- és Dél-Komárom közös területfejlesztési koncepció

Részletesebben

Újra kétnyelvű a komáromi kórház felirata

Újra kétnyelvű a komáromi kórház felirata 0,40 www.deltakn.sk 16. mája 2011. május 16. Ročník VIII. évfolyam/20 Nagy beruházásokra készülnek hitelből Gúta Nehéz pénzügyi problémákkal küszködnek régiónk önkormányzatai. Saját erőből már szinte megoldhatatlan

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Berényi, Bugár vita 0,50. Drogot találtak a nőnél Komárom Házkutatást tartottak múlt. Megfojtotta a nagymamáját

Berényi, Bugár vita 0,50. Drogot találtak a nőnél Komárom Házkutatást tartottak múlt. Megfojtotta a nagymamáját 0,50 27. mája 2013. május 27. Delta hetilap www.deltakn.sk Ročník X. évfolyam 22 Kátyúk, fura kérvények, sikeres és sikertelen gazdasági mutatók, heves viták Aváros járulékos szervezeteinek eredményei,

Részletesebben

Nők a Gödöllői Művésztelepen A Híres Hölgyek Gödöllőn 2012 a Nők Éve rendezvénysorozat

Nők a Gödöllői Művésztelepen A Híres Hölgyek Gödöllőn 2012 a Nők Éve rendezvénysorozat XXI. évf. 11. szám 2012. március 28. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A felelős állattartásról rendezett tanácskozást a MÖSZ és a MEOE március 20- án Gödöllőn.

Részletesebben

ÚJBUDA www.ujbuda.hu XXI. ÉVFOLYAM 21. SZÁM A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA 2011. OKTÓBER 19.

ÚJBUDA www.ujbuda.hu XXI. ÉVFOLYAM 21. SZÁM A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA 2011. OKTÓBER 19. KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS ÚJBUDA www.ujbuda.hu XXI. ÉVFOLYAM 21. SZÁM A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA 2011. OKTÓBER 19. 3 Segítség

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

SZENTENDRE 17. ÉS VIDÉKE. Az uszoda a szentendreieké! DROGPREVENCIÓ A RÁKÓCZIBAN

SZENTENDRE 17. ÉS VIDÉKE. Az uszoda a szentendreieké! DROGPREVENCIÓ A RÁKÓCZIBAN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI.HU ÁRA: 158 Ft SZENTENDRE ÉS VIDÉKE ALAPÍTVA 1899-BEN ÚJRAALAPÍTVA 1987-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN XXIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. MÁJUS

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XVIII. évfolyam 1. szám 2008. január Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Boldog új esztendőt, Somorja, boldog új esztendőt, Somorjaiak! Mire e sorok megjelennek, már visszazökkenünk az új év mindennapjaiba,

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

Megalakult a városi képviselő-testület

Megalakult a városi képviselő-testület XIX. évf. 37. szám 2010. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Sokan örültek a hétvégi lakossági elektronikus hulladékgyűjtő akciónak városunkban. (2.

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

0,50. Jubileumi tanévnyitó az egyetemen ASelye János Egyetem idén tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit.

0,50. Jubileumi tanévnyitó az egyetemen ASelye János Egyetem idén tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit. 0,50 23. septembra 203. szeptember 23. Hitelek ingatlan fedezet nélkül 30 000 euróig 4 év futamidőre.,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan fedezettel 28 év futamidőre - most vásárolja meg álmai ingatlanát.

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XXIV. évfolyam 2. szám 2014. február Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Beruházások az adott lehetőségekhez mérten Az önkormányzat legutóbbi ülésén a képviselők megvitatták és elfogadták a város

Részletesebben

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes.

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes. XIV. évf. 2008. február www.kispest.hu 3. Paktum O L DA L Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki öt dél-pesti kerület, az együttműködést rögzítő paktumot januárban írták alá. 5. Látogatás O L DA

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben