BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGÁRÚT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGÁRÚT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY"

Átírás

1 BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGÁRÚT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY TSZ. 55/ FEBRUÁR.

2 Ez a dokumentáció a VÁTERV95 Kft szellemi terméke. A hozzá fűződő a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvényben meghatározott vagyoni jogok a szerzőket illetik. BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGÁRÚT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY Felelős tervező: Nagy Ágnes TT VÁTERV95. Kft... Munkatárs: Lombár István VÁTERV95 Kft Minőségirányítási felelős: Mokry Ferenc. Ügyvezető igazgató: Molnár Attila TT VÁTERV95 Kft Készítette Budapest, XI. ker. Újbuda Önkormányzata megbízásából és közreműködésével a VÁTERV95 Kft TSZ. 55/ FEBRUÁR FEBRUÁR

3 Bevezetés Tartalom 1. A Béla kulturális sugárút projekt rövid tartalmi összefoglalója 1.1. A projekt illeszkedése a kerületfejlesztési koncepcióhoz A terület jelenlegi állapotának összefoglalása, problémái Általános célok A feladat: A közterületek ill. a közterületekhez kapcsolódó földszintek átalakítása A megvalósítás feltételeként szükséges közlekedési változtatások A Béla úti lineáris városközpont funkcionális tartalma és térbeli elhelyezkedése A fejlesztések ütemezhetősége A fejlesztések fizikai feltételei A Gárdonyi tér és környéke Átalakítási javaslatok A Gárdonyi téri program térbeli és tartalmi bővíthetősége (a Hadik laktanya átalakítási programja) A Gárdonyi téri program közlekedési megvalósíthatósági feltételei A teljes (Szt. Gellért tér-móricz Zsigmond körtér) Béla úti szakasz átalakítási programja A Béla út Duna felőli (páros) oldal programja A hegy felőli (páratlan) oldal programja A közterületrendezési javaslatai A projekt lehetőségeinek megőrzéséhez szükséges, sürgősen meghozandó döntések Önkormányzati ingatlanvagyon gazdálkodási javaslat Az önkormányzati tulajdonok eladhatósága Eladási moratórium alá eső ingatlanok Célzott funkcióra feltételekkel - eladható ingatlanok Minőségi felújítási kötelezettséggel (a jelenlegi funkció megtartásával is) eladható ingatlanok Összesítő Önkormányzati ingatlanvásárlási javaslat A szűkített területű (Gárdonyi téri) programhoz Első ütemben Második ütemben Gárdonyi téri ingatlangazdálkodási költségösszesítő A bővített területű (Szt. Gellért tértől a Móricz Zsigmond térig tartó) programhoz Első ütemben Második ütemben A területi bővítés ingatlangazdálkodási költségösszesítője A meglevő önkormányzati tulajdonok bérbe adhatósága A jelenlegi funkcióra bérbe adható üzlethelyiségek Feltételek nélkül bérbe adható üzlethelyiségek Feltételekkel bérbe adható üzlethelyiségek Csak funkcióváltási kötelezettséggel bérbe adható üzlethelyiségek A teljes Béla úti szakasz üzlethelyiségeire vonatkozó vagyongazdálkodási lehetőségek és változtatási tennivalók/kötelezettségek összefoglalása Hivatali, hatósági intézkedéseket érintő meghozandó döntések Építési ügyek és telephely/működési engedélyek A földszintre és pinceszintre építési engedély kiadási moratórium elrendelésének szükségességével érintett épületek Homlokzat felújítási moratóriummal érintett épületek Homlokzat felújítási, egységes portálrendezési kötelezettség elrendelése Profilváltási kötelezettség előírása Üzletek előtti közterület-használat szabályozása Költségvetési kérdések, pénzügyek 49 (A jövő évi önkormányzati költségvetésben a projekthez szükséges költségfedezettel kapcsolatosan szükséges döntések) 2.3. Meghozandó önkormányzati/politikai döntések A kulturális városközpont prioritásainak, tartalmi programjának véglegesítése Célok, prioritások rögzítése A Béla kulturális sugárút tartalma, az egyes szakaszok funkciói FEBRUÁR

4 A feltétlenül megvalósítandó projektelemek kiválasztása, az ütemek tartalmának véglegesítése, a program fokozatos bővítésének elemei A megvalósításra és a fenntartás-üzemeltetésre vonatkozó előzetes döntések meghozatala A megvalósítással kapcsolatosan szükséges előzetes döntések A finanszírozással kapcsolatos előzetes döntések A pályázati lehetőségek felmérése és a szükséges döntések Meghozatala A KMOP /B Budapest integrált városfejlesztés keretében kerületi központok fejlesztése c. pályázat legfontosabb paraméterei Szervezeti kérdések A fenntartás-üzemeltetéssel kapcsolatosan szükséges előzetes döntés A továbbtervezéssel, a megvalósításhoz és a pályázat előkészítéséhez szükséges tervek elkészíttetésével kapcsolatos döntések Átfogó projekt-terv és költségkalkuláció (pályázati akcióterületi terv) elkészíttetése A Gárdonyi tér első ütemének megvalósításához szükséges városrendezési-, szakági-, műszaki tervek Közlekedési (forgalomtechnikai) tervek Szabályozási terv és a területre vonatkozó részletes KVSZ Közterület rendezési és kertészeti tervek és költségkalkulációk Építészeti, műszaki egyeztetési és engedélyezési tervek Közmű- és díszvilágítási tervek elkészíttetése A Gárdonyi tér második ütemének megvalósításához szükséges tervek A teljes Béla úti szakasz tervei A pályázati támogatás igényléséhez szükséges további tervek Integrált Városfejlesztési (kerületfejlesztési) Stratégia Esélyegyenlőségi terv Partnerségi együttműködési terv Fenntarthatósági terv Projekt-menedzsment terv A projekt társadalmi elfogadtatásának, a partnerség kialakításának programjával kapcsolatos döntések A program véglegesítésébe bevonható/bevonandó civil szervezetek Az érintett lakóközösségekkel való egyeztetés programja A projekttel érintett (önkormányzati) intézményekkel egyeztetés programja A projekt által érintett, a területen már jelen levő üzlettulajdonosokkal, bérlőkkel való egyeztetés programja Lakossági tájékoztatók Marketingpolitika és ösztönző/támogatási rendszer kialakításának programja a megvalósítás elősegítésére A megcélozandó befektetői csoport meghatározása és megkeresése Ösztönzési rendszer kidolgozásának programja Várható hatások Területi hatások Idegenforgalmi hatásterület Lakossági hatásterület Gazdasági hatások Városképi és esztétikai-örökségvédelmi hatások Társadalmi hatások FEBRUÁR

5 BEVEZETÉS A kultúra minden formája ezen belül a rendszerváltás óta rendkívül megerősödött műtárgy kereskedelem különösen jelentős jövedelemtermelő gazdasági erővé, települési és idegenforgalmi vonzerővé vált, amely segíti a népességmegtartó erő fokozását, a lakossági elégedettség érzés kialakulását, a turizmus élénkítését és bevételeinek növelését, és nem utolsó sorban az igényesebb környezettel a települési színvonal magasra emelését is. Ezért a kerület a településfejlesztési koncepcióban már határozott a kulturális élet fellendítéséről, sőt a létrehozandó kulturális központ területét is nevesítette: a Béla út alkalmas arra, hogy a kulturális élet különböző területeinek otthont adjon egy lineáris központlánc kialakításával. Ezen döntés alapján készült el múlt évben a Béla út Szt. Gellért tér és Móricz Zsigmond tér közötti szakaszának kulturális kerületközponttá alakításának előzetes megvalósíthatósági tanulmánya (2007. július, VÁTERV95 Kft.). A tervezés folytatásának célja annak feltárása, hogy milyen további önkormányzati testületi/politikai döntések meghozatala szükséges o a program tartalmának véglegesítéséhez, o a megvalósítás megszervezéséhez, o az EU (KMROP) pályázati támogatási lehetőségek kihasználásához milyen hivatali feladatokat kell elvégezni a továbbtervezés és megvalósítás érdekében, mely EU pályázati támogatások vehetők igénybe a megvalósításhoz (a ROP-on túl is) a pályázatokhoz és a megvalósításhoz milyen további munkák elvégzése, mely tervek elkészítése szükséges hogyan lehet megőrizni a fokozatos fejlesztés lehetőségeit hosszabb távra is (pl. a kulcspozícióban levő önkormányzati ingatlantulajdonok megtartásával ill. megvásárlásával) hol és hogyan vonható be a magántőke a megvalósításba, melyek azok a projektelemek, amelyek PPP-ben vagy magántőkéből (is) finanszírozhatók milyen marketing-politikával, ösztönzési rendszerrel lehet elősegíteni a megvalósulást a lakossági egyetértés és bevonás érdekében mit kell tenni és a projektnek milyen gazdasági, társadalmi/lakossági és környezeti hatásai várhatók. A jelenlegi anyag azonban nemcsak a korábbi megvalósíthatósági tanulmány folytatása. A dokumentáció első fejezete a tavalyi tanulmány aktualizálását, átdolgozását is tartalmazza éppen az egy év alatt megváltozott önkormányzati ingatlantulajdon viszonyok miatt. Ezért a kötet elején a terv jelenlegi állásának megfelelően - összefoglalásra kerülnek a Béla kulturális sugárút Szt. Gellért tér és Móricz Zsigmond körtér közötti szakaszra vonatkozó terv javaslatai, de felvetésre kerülnek a terv véglegesítéséhez szükséges - még hiányzó önkormányzati döntésekkel kapcsolatos kérdések is. A kötet második része foglalkozik a megvalósításhoz szükséges tennivalókkal, az ahhoz kapcsolódó testületi döntések meghozatalának szükségességével, a Polgármesteri Hivatal projekt végrehajtáshoz nélkülözhetetlen feladataival, a Béla úti ingatlanokat érintően javasolható önkormányzati vagyongazdálkodással, a pályázati lehetőségekkel és a pályázat-előkészítési munkák sorával. A záró fejezet érinti a várható hatásokat, azt, hogy a tervezett átalakítások hogy hatnak majd a környék gazdaságára, hogyan járulhatnak hozzá a terület bevételeinek és ezáltal az önkormányzat adóbevételeinek - növeléséhez, a kereskedelem és a turizmus fellendítéséhez, társadalmára, mekkora közvetlen és közvetett lakossági hatásterület várható, hogyan járulhatnak hozzá a lokálpatriotizmus erősítéséhez, a különböző lakossági csoportok és korosztályok kohéziójához és a foglalkoztatási és önkéntes munka lehetőségei hogyan bővülhetnek a profilváltás által, a környezet mennyiben és hogyan változik esztétikai, fizikai és közbiztonsági szempontból, a komfortosság növekedése miként válik vonzerőnövelő tényezővé és ezáltal elindítható-e a területen a pozitív, öngerjesztő fejlődési spirál FEBRUÁR 4

6 1. A PROJEKT RÖVID TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓJA 1.1. A PROJEKT ILLESZKEDÉSE A KERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ A kulturális központ tervjavaslata és Újbuda településfejlesztési koncepciójának összhangját az alábbi a településfejlesztési koncepcióból idézett célok bizonyítják: a fejlesztendő kulcságazatok céljai között: o a városrészi karakter megőrzését o a népesség-vonzás erősítését, a lakossági elvándorlásának mérséklését és megállítását o az idegenforgalom fejlesztését a népesség növelése (1.1. cél) keretében feladatként: o a környezet fejlesztését, a közterületek, a lakókörnyezet komfortosabbá tételét o az időskorúak ellátásának javítását, a kulturális fejlesztések során az idősek nappali elfoglaltságának biztosítását, speciális (közcélú, önkéntes) foglalkoztatási lehetőségeik kialakítását Az időskorúak ellátásának javítása (1.2. cél) keretében feladat: o A kerületi kultuárlis fejlesztések során az idősek nappali elfoglaltságát biztosító kezdeményezések támogatása o Speciális (közcélú, önkéntes) foglalkoztatási lehetőségek kialakítása időseknek (a Béla 32. közösségi ház esetében) a kulturális élet fellendítése (1.5. cél) keretében feladat: o kerületi kulturális városközpont kialakítása, a földszinti helyiségek kulturális, szabadidős célokra történő felhasználása o az egyes városrészek sajátos karakterének erősítése (hagyományőrzés és örökségvédelem) o a magántőke ill. a helyi non-profit kezdeményezések bevonása a helyi kulturális intézményrendszerekbe az élhető város megalapozása (1.7. cél) keretében feladat: o a jelenleginél több minőségi és kulturált közösségi színtér biztosítása, a közterületek hatékonyabb ápolása-karbantartása, különösen a belvárosias beépítésű belbudai kerületrészekben Az önkormányzat és lakosság közötti kommunikáció fejlesztése (1.9. cél) keretében: o Lakossági aktivitás felkeltése, rendezvényeken, fórumokon részvétel fokozása, a lakosság és az önkormányzat közötti kapcsolatok javítása, követlenebbé tétele ( 32 közösségi ház által) A civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztése (2.10. cél) keretében: o Civil adattár, kerületi információs központ, civil fórumok lehetősége a 32 közösségi házban A központrendszer továbbfejlesztése (2.5.cél) keretében fontos: o a kulturális városközpont és a harmonikus a városrész karakterét erősítő, hagyományait őrző és tudatosító közterületi arculat kialakítása A közpark hiányos területek közösségi zöldfelületi igényeinek kielégítése (3.3. cél) alapján o A belső városközpontban a gyalogos funkciók erősítése, kertészeti gazdagítás, utcabútorozás (Gárdonyi tér) A kerületfejlesztési koncepcióban jóváhagyott feladatokból csak azok lettek kiemelve, melyek megvalósulásához a Béla út kulturális központtá válása és annak pozitív népességi, közérzeti, városképi és városműködési hatásai hozzájárulnak FEBRUÁR 5

7 1.2. A TERÜLET JELENLEGI ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA, PROBLÉMÁI sok a városrész kívánatos presztízsénél alacsonyabb színvonalú és oda nem illő profilú üzlet, kevés az elegáns és belvárosi kínálatot biztosító, igényes vásárló közönséget vonzó bolt, feltűnően sok a használtruha bolt és az ingatlanügynökség üres, elhagyott, használaton kívüli üzletek vannak a portálok színvonala, esztétikai megjelenése nem kielégítő, az üzletek egy része befelé fordul, a kirakatok leragasztottak, nem működnek rendeltetésszerűen, rendezetlenek kevés a vendéglátás és azok elhelyezkedése sem kedvező, a járdák általában keskenyek (5,0 m) a kiülők befogadására, a szélesebb járdaszakaszok (7,0 m) mentén nem jellemző a vendéglátó funkció, előfordul, hogy a kiülők és a buszmegálló azonos helyen szűkíti le a járdát, ezzel akadályozva a gyalogos forgalmat olyan helyeken, ahol elegendő tér lenne vendéglátó teraszok elhelyezésére (pl. Lágymányosi u. eleje) befelé forduló zárt, a külső térhez nem kapcsolódó funkciók (bank, Rossmann zárt, halott homlokzatok) vannak előteret igénylő funkcióknál (pl. házasságkötő terem) a Béla út/szt. Gellért tér átépítése után sincs kialakítva megfelelő előtér a násznép befogadására a védett fasor ellenére kevés a zöld, gyakorlatilag nincs cserje-szint, a fák tövénél levő földtányérok üresek, a járdák és az úttest kertészeti elválasztása nincs megoldva, hiányzik a folyamatos zöldsáv 1.3. ÁLTALÁNOS CÉLOK a városrész presztízsvesztésének megállítása, a terület fizikai, gazdasági és erkölcsi felértékelése, lakossági és idegenforgalmi vonzerejének növelése és a területen megtermelhető bevételek emelése a Gárdonyi tér közvetlen környezetében a Hadik kávéház, a 32 galéria, az általános iskola és a kollégium felhasználásával a társadalmi identitást és összetartozást fokozó közösségi és kulturális helyszínek létrehozása, közösségi terek megteremtése, a közösségi célú földszintek közterület felé megnyitása, a külső és belső közösségi terek összekapcsolása a teljes Béla úti szakaszon a földszintek és a közterületek rehabilitációjával a kulturális- és műtárgy-kereskedelem, galériák és aukciósházak, rendezvényhelyszínek, klubok és vendéglátás fejlesztése, ezzel a Béla út belbudai promenáddá alakítása, az igényes népesség vonzása a közterületek rendezése, a kialakítás színvonalának emelése, az esztétikai megjelenés javítása, utcabútorozással és a mikroklímát is befolyásoló (árnyékoló) növényzettel a közterületek hosszabb tartózkodásra alkalmassá tétele, kulturális és közösségi funkciókkal, rendezvényekkel megtöltése, környezetbarát és humanizált környezet kialakítása FEBRUÁR 6

8 1.4. A FELADAT: első ütemben: a Gárdonyi tér és környéke második ütemben: a Béla út Szt. Gellért tér és Móricz Zsigmond körtér közötti teljes szakaszának közösségi-kulturális célú rehabilitációja: A közterületek ill. a közterületekhez kapcsolható földszintek átalakítása: Kulturális és kulturkereskedelmi funkciók elhelyezése, melyek biztosítják: o a lineáris kulturális városközpont kialakulását, a városrész lakossági és idegenforgalmi vonzerejének növekedését, a városrész élénkítését, o a kulturális gazdaság megerősödését, a helyi gazdaság (kulturális kereskedelem) fellendülését és bevételeinek növelését o eseményterek kialakulását, szabadtéri kulturális rendezvények megtarthatóságát Közösségi funkciók tereinek biztosítása, melyeknek hozzá kell járulniuk o a kerületfejlesztési koncepcióban kitűzött társadalmi kohézió eléréséhez, a civilek közügyekbe bevonásához, az önkormányzat és a lakosság ill. civil szervezetek jobb kapcsolatának kialakításához azaz létre kell hozni a közösségi lét helyiségeit és fórumait, o a különböző korosztályok kiemelt jelentőséggel az idősek és fiatalok tereinek megteremtéséhez, találkapontok, pihenőhelyek kialakulásához, o a közösségi terek használatában, felügyeletében és üzemeltetésében az idősek közcélú/önkéntes foglalkoztatásának megteremtéséhez, o a diákság részére vonzó és kötődéserősítő létesítmények kialakításához, a szabadidő eltöltés lehetőségeinek bővítéséhez o a közbiztonság javulásához Városképi arculat javítása, melynek a fejlesztési célok elérése érdekében: o egyedinek, esztétikusnak, a terület történetileg kialakult építészeti stílusához illeszkedőnek, ugyanakkor funkcionálisan célszerűnek kell lennie, o üzemeltetési szempontból gazdaságosnak, könnyen karbantarthatónak és minél inkább rongálásmentesnek kell lennie, o figyelembe kell vennie a globális felmelegedésből adódó viszonyokat és természetes úton kialakítható mikroklímatikus szabályozási lehetőséggel kell rendelkeznie o növelnie kell a környezet zöld jellegét, a zöldterület-hiányos térségben a növényállomány gazdagítását és mennyiségi növelését kell elérnie o biztosítania kell az egységesebb színvonalú portálok, kulturáltabb homlokzatok kialakulását, a reklám -környezet és az építészeti arculat összhangját A megvalósítás feltételeként szükséges közlekedési változtatások (kapcsolódó és elengedhetetlen közlekedési beruházások): a forgalomcsillapítás következtében gyalogos célra felszabadítható jelenlegi gépjármű közlekedési területek a parkolási hiány megoldására szóba jövő lehetőségek a kerékpáros közlekedés fejlesztési lehetőségei Ez a dokumentáció az átalakítások programját, a hozzá kapcsolódó feltételeket és a megvalósításhoz szükséges tennivalókat foglalja össze FEBRUÁR 7

9 1.5. A BARTÓK BÉLA ÚTI LINEÁRIS KULTURÁLIS KÖZPONT FEJLESZTÉSÉNEK FUNKCIO- NÁLIS TARTALMA ÉS TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSE FEBRUÁR 8

10 1.6. A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZHETŐSÉGE A fejlesztési akció mind területi, mind időbeli ütemezése lehetséges: Területi ütemezés: első ütem: a Gárdonyi tér és szűkebb környezete: a Béla út mindkét oldala a Zenta utcától a Hadik-kávéház épületével bezárólag és a Bercsényi, valamint a Bertalan Lajos utca eleje, valamint a vele szemben levő Béla úti szakasz a Mészöly utcától a Béla út 33. sz. házzal bezárólag második ütem: a Béla út mindkét oldala a Szt. Gellért tértől a Móricz Zsigmond térig, beleértve a kapcsolódó mellékutcák torkolatát, a Hadik-laktanya területét és az út hegy felőli oldalán a hozzá kapcsolható tervezett gyalogos ma magánutcák - területét is. Időbeli ütemezés: első ütem: a Gárdonyi tér körüli közterületek és közösségi célú épület(rész)ek átalakítása és - a teljes Béla úti szakaszon - a földszinti önkormányzati tulajdonok koncepció szerinti funkcióváltása és átépítése, a nem önkormányzati tulajdonú földszintek átalakulásának elősegítése, üzletek profilváltása, portálrendezések második ütem: a teljes Béla úti szakasz közterületi humanizálása, épületek sortatarozása, az út Ny-i oldalán a magánutcák közhasználatra megnyitása és publikus funkcióval ellátása, a Gárdonyi térhez kapcsolódóan a Hadik laktanya funkcióváltása és átépítése (ha a honvédségi terület privatizálhatóvá válik). Tartalmi szempontból egy szűkebb - reálisabban ill. kisebb költséggel végrehajtható -, feltétlenül megvalósítandó és egy bővebb nagyvonalúbb/elegánsabb, javasolt változat került felvázolásra. Az önkormányzatnak a továbbtervezés folytatásához döntenie kell, hogy melyik fejlesztési alternatívát kívánja megvalósítani A FEJLESZTÉS FIZIKAI FELTÉTELEI minimális feltétel: a Gárdonyi tér forgalmi átrendezésének lehetősége o a Hadik kávéház előterének a térhez kapcsolása a Béla utat a Bercsényi utcával összekötő rövid útszakasz forgalom mentesítése, a Béla útról a balra nagyíves fordulás áthelyezése a Bertalan Lajos u-i torkolatba, o a Hadik laktanya előtti területen a parkolás megszűntetése és gyalogos térré alakítása második ütemben, o a Béla út Ny-i oldalán a járda szélesítése az általános iskolától D-re a nagyvonalúbb megoldás feltétele: a metró megépítése után (és az alsórakparti út kapacitásbővítése esetén) a Béla út forgalomcsillapítása, a gyalogos felületek növelése, o a parkolókapacitás növelése - külső (Műegyetem rakparti, Kelenhegyi utcai víztározó, Hadik laktanya udvara alatti) parkolási területek bevonásával, o a Hadik-laktanya funkcióváltása. (Ez utóbbi nélkül is megvalósítható a fejlesztés, csak kisebb területfelértékelő hatással.) FEBRUÁR 9

11 1.8. A GÁRDONYI TÉR ÉS KÖRNYÉKE Átalakítási javaslatok FEBRUÁR 10

12 Az önkormányzati tulajdonú helyiségek a megvalósításban kulcsszerepet játszanak. A jelenlegi és megtartandó vagy feltételekkel eladható önkormányzati tulajdonok, valamint a program végrehajtásához az önkormányzat által megvásárolandó ill. megvásárlásra javasolt ingatlanok az alábbi térképvázlaton láthatók: Az első ütem területén az önkormányzat tulajdonában van és emiatt a térség funcióváltásához, átalakításához közvetlenül figyelembe vehető: A Gárdonyi téren Béla út Hadik kávéház 396 m 2 földszint és alatta (a földszinttel összekapcsolhatóan) 130 m 2 pince Béla út 32. galéria 158 m 2 (udvarról nyílik) Béla út 32. Gárdonyi téri oldalán üzlethelyiségek 67 m m 2 hozzá kapcsolható félemeleti helyiség és 173 m 2 földszint+pince Béla út 30. a Gárdonyi tér felé néző üzlethelyiségek közül: 81 m 2 üveges, 42 m 2 gázkészülék javító, 12 m 2 fagyizó, 33 m 2 biobolt. A Béla út Ny-i oldalán Béla út 21. üzlethelyiség 41 m 2 (antikvárium) Béla út 25. üzlethelyiség 255 m 2 (Libri könyvesbolt) Béla út 27. általános iskola Béla út 29. üzlethelyiség (vendéglő) 188 m 2 és alagsori pékség 455 m 2 Béla út 31. alagsori üzlethelyiség 23 m 2 (bűvészbolt) és Csonka Múzeum 297 m 2 Béla út 33. üzlethelyiségek 24 m 2, 40 m 2, 199 m m 2 pince, utcai földszint (sajnos nem szomszédosak, így jelenleg nem összekapcsolhatók) Az egyes épületek fejlesztési program-javaslataival kapcsolatos tulajdonjog rendezési javaslatok Béla út Hadik kávéház épülete Az épületben önkormányzati tulajdonban van: a Hadik kávéház teljes területe: 396 m 2 földszint (üzlethelyiség) és alatta hozzá kapcsolható, együtt használható módon m 2 pince (raktár) FEBRUÁR 11

13 BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA a magántulajdonú (de önkormányzati megvásárlásra javasolt) papírbolt alatt 59,0m2 pince és a hozzákapcsolható és megvásárlásra javasolt lakások alatt további 34,5 m2 pince. A Hadik kávéház épületének földszinti alaprajza1 A jelenlegi önkormányzati tulajdon folyamatos piros keretezéssel, a feltétlenül megvásárolandó piros szaggatott, a megvásárlásra javasolt piros pöttyözött vonallal jelölve. A lefedésre és a földszinti funkciókhoz kapcsolásra javasolt udvar (csak az udvar, a kapualj nem!) kék pöttyözött vonallal kiemelve. Javaslatok: Mint a tér meghatározó és a helyi hagyományok - legendák emblematikus épülete, a Gárdonyi tér és környéke rendezésének kulcs-létesítménye. Vissza kell állítani az épület eredeti fényét, környezetére is kiterjedő vonzerejét. Ezért: A kávéház kulturális hely szerepkörét az irodalmi kávéház újra megnyitásával és zenei funkciókkal történő kiegészítésével helyre kell állítani, kamaraelőadások tartására alkalmassá kell tenni, a tér felé kialakítandó terasszal a közterületen is megjelenő vonzerejét növelni kell. A terasz hosszított szezonú használhatóságát nyáron árnyékolással, tavaszszal-ősszel hősugárzó ernyőkkel, szélárnyékolással - célszerű biztosítani. A sajnos nem önkormányzati tulajdonban levő - papírbolt funkcióváltását el kellene érni. Javasolt funkció a tér felé megnyitható második terasz kialakítása érdekében étterem, mely funkcióban is jól kiegészítené a kávéházat (teljes vendéglátási komplexum létrehozása). Ehhez a mellette levő (két) lakás, valamint az alatta levő két (különálló) pinceterület lépcsővel hozzákapcsolása nyújthat jó lehetőséget. 1 Az alaprajzokon kék pötty jelzi az önkormányzati tulajdonban megtartandó, zöld pötty a feltételekkel eladható, piros pötty az önkormányzat által megvásárolandó, és piros karika az önkormányzati megvásárlásra javasolt ingatlanokat. A folyamatos piros keret a meglevő kerületi tulajdont, a szaggatott a megvásárlandót, a pöttyözött vonal a vásárlásra javasolt ingatlant keretezi. A kékpöttyös vonal az udvarhasználat (lefedés) jogának megszerzési javaslatát jelöli FEBRUÁR 12

14 A Bercsényi utcai üzletek színvonal-emelését és legalább részben - kulturális kereskedelmi célú profilváltását el kellene érni. Különösen a térhez legközelebb levő ingatlanügynökség funkciócseréje hatna kedvezően az együttes átalakulására. A kulturális kereslet növekedéséhez a kávéház és étterem jó működése is hozzájárulhat. A megvalósításhoz szükséges: Az épület és a Gárdonyi tér közötti utca megszűntetése a Béla útról a Bercsényi utca felé balra nagy ívben kanyarodás megszűntetésével, és vendéglátó teraszok kiépítése a forgalomtól felszabadított területen, a kiülők elhatárolása a tér közhasználatú részeitől növényzettel A kávéház felújítása, berendezése, irodalmi-zenei előadásokra és kamara-kiállításokra alkalmassá tétele, különtermek létrehozása (a terület esetleges kiegészítése a hátsólépcsőház melletti, udvarról nyíló komfort nélküli szoba-konyhás lakás (38 m 2 ) hozzákapcsolásával) A papírbolt (49 m 2) önkormányzati megvétele és kiegészítése a mellette levő 2 lakással (együtt 119 m 2 ) és a megnövelt ingatlan étteremmé átalakítása, homlokzatosítása a Gárdonyi tér - Bercsényi utcai sarkon, a tér felé fogyasztóterasz-kiülő kialakítása a kávéházi terasszal vizuális összhangban és a tér közösségi funkcióihoz (társasjáték-tér) a kialakítás harmonizálásával is kapcsolódva A Bercsényi utcai oldalon magántulajdonban levő üzlethelyiségek)funkcióváltásra ösztönzése, az ösztönzés/támogatás módjainak kidolgozása az egységesebb portálok kialakításának biztosítása A teljes épület homlokzat-tatarozása Javasolt: Az udvar hozzákapcsolása a vendéglátó és kulturális funkciókhoz, (színházi és zenei előadásokra, filmvetítésekre alkalmassá tétele), az udvar lefedése zöldtetővel és üveggel, a zöldtető lakóházi használatra alkalmassá tétele, lakókertté alakítása. Béla út 32. (galéria-ház) Az épületben több önkormányzati tulajdon található (a rajzon folyamatos keretezéssel jelölve): A 32. Galéria 158 m 2, eldugott helyen, az udvarról nyílik, a kapubejárat általában zárva, nehéz a bejutás, a galéria nehezen található meg, emiatt látogatottsága, kihasználtsága csekély, nem hatékony. Feltétlenül el kell érni az utcáról megközelíthetőséget, ez a fszt.1. sz. lakás megvásárlásával és a galériával ill. a barkácsbolttal összekapcsolásával megoldható. Gárdonyi tér - Bertalan Lajos u. sarok 2 db (egyesíthető) üzlethelyiség (Műszaki-barkács, Buda kuckó) összesen 67m 2 és a hozzá kapcsolható 100m 2 alapterületű félemeleti helyiség Üzlethelyiség (kávézó) a kapubejárattól a Bercsényi u. felé, a földszinten 70 m 2 alapterülettel, melyhez a pinceszinten (belső lépcsővel) további 103 m 2 jelenleg raktárként használt terület kapcsolódik, de átalakítás után használata a földszinti funkcióhoz csatlakoztatható. Béla út 32. fszt.-i és a Bertalan Lajos utcai sarkon levő félemeleti önkormányzati tulajdonok FEBRUÁR 13

15 Javaslatok: Ez az épület lehet a funkcióprogram alapján is a térség közösségi központja, a lokálpatrióták háza, mely tartalmazzon: helytörténeti klubot, ahol - a galériai időszaki kiállítások mellett - állandó programként bemutatja a kerületi helytörténeti gyűjteményt ill. Újbuda aktuális kiállítani valóit is egy nagyobb (konferencia)termet, ahol lakossági fórumokat, vitaesteket, lakó - képviselő találkozásokat lehet megszervezni (ezzel elősegítve a kerületfejlesztési koncepcióban elhatározott lakosság-önkormányzat kapcsolatjavítást), tervismertetéseket lehet tartani, a tervek közszemlére tételét meg lehet oldani, de amely terem konferenciateremként bérbeadása egyben a közösségi létesítmény üzemeltetésének költségeihez is bevételi forrást jelentene és hozzájárulhatna a teljes komplexum nullszaldós (önkormányzati támogatást nem igénylő) működtetéséhez önkormányzati e-központot, információs központot lehet létrehozni kedvezményes internetezési lehetőséggel, tanfolyamokkal (időseknek is) az esélyegyenlőség megerősítéseként, ugyanakkor internet kávézóként profitábilisan üzemeltethető környezetvédő gyerek/ifjúsági-kör, helyismereti gyerek/ifjúsági-klub számára helyet és felszerelést civil szervezeti központot a civil szervezetek egymással és az önkormányzattal való jobb és aktívabb kapcsolatának kialakítására ismeretterjesztő és közérdekű előadások tartására alkalmas helyisége(ke)t, közéleti klubokat az épület környezetében közterületre helyezve, a tér/ Béla út felé működően köztéri kivetítő elhelyezése, amin a kerületi tevékenységek, aktualitások, események bemutathatók, szabad térről is figyelemmel kísérhetők. Ehhez: szükséges a ma egymástól elkülönülten elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek összekapcsolása, együttes használhatóságuk megteremtése, a galéria ill. közösségi helyiségek utcáról elérhetősége, ezért o feltétlenül (elengedhetetlenül) szükséges a galéria és a Bertalan Lajos utca sarki üzlethelyiségek összekapcsolása, mely a közéjük ékelődő 46,9 m 2 alapterületű, az udvarról nyíló földszint 1. sz. lakás megvásárlásával (a mellékelt rajzon szaggatott vonallal jelölve) lehetséges o kívánatos a Gárdonyi téri oldalon a teljes földszint hozzákapcsolása a közösségi funkciókhoz, azaz a meglevő önkormányzati üzlethelyiségekhez a közöttük levő földszinti helyiségek valamint a kapualjból nyíló fszt. 2. lakás megvásárlása és öszszekapcsolása (a rajzon piros szaggatott vonallal jelölve). Ez fontos lenne, hogy a tér közösségi területeihez a teljes homlokzat mentén kapcsolódhassanak köz/publikus funkciók, térben is összefüggő rendszert alkotva a külső közterületi, az épületben levő és a ház udvarán kialakítható területekkel/funkciókkal. o javasolható de nem elengedhetetlen, vagy második ütemben is megvalósítható - a Bertalan Lajos utcáról nyíló két irodaszint (2x76 m 2 ) hozzákapcsolása a közösségi együtteshez (a rajzon piros pöttyözött vonallal jelölve), valamint a hátsólépcsőház melletti földszinti lakások (fszt. 3. és 5.) megvásárlása, ezzel a teljes földszint közfunkciójú használatának biztosítása. javasolt az udvar és a kapualj bekapcsolása a közösségi használatba (a rajzon kék pötytyözött vonallal keretezve), ezért a lépcsőház lezárhatóságával kell megoldani a felsőbb szintek lakásainak biztonságát, a privát és közhasználatú területek elkülönítését. A kapu nyitvatartását és az udvar megközelítését a nappali órákban (min. 7-20/22 óráig) biztosítani kellene. Ez nemcsak az udvar rendezése és a helyiségekhez kapcsolódóan szabadtéri tevékenységek helyszíneként történő kialakítása miatt kívánatos, hanem azért is, mert a Bercsényi utca felőli (pincével kétszintes) üzlethelyiség galériával való kapcsolata csak az udvaron keresztül teremthető meg. Meggondolandó az udvar lefedése üvegtetővel és/vagy zöldtetővel. Ez esetben a közösségi terület jelentős mértékben kibővülne, az utcai fronton levő helyiségeknek a mai galériával szerves kapcsolata alakulhatna ki és a lakóház a zöldtetőt belső kertként használhatnák, azaz a lakók érdeke sem sérülne FEBRUÁR 14

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

beépítési koncepció A Károly körút térfala

beépítési koncepció A Károly körút térfala beépítési koncepció Szimbolikus, és funkcionális értelemben a központi elem egyértelműen a Városháza. A téren belül ennek az épületnek kell méltó, a funkciót kifejező megjelenéssel a középpontban állni.

Részletesebben

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Parkvárosi alközpont (Bem tér) Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Előszó...1 1 A projektek bemutatása...1 1.1

Részletesebben

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Integrált Településfejlesztési Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia Budapest XXII. kerület, Budafok-Tétény Carpathia Tanácsadó Zrt 2015.02.08. Tartalom 1. Bevezető és előzmények... 3 2. Az

Részletesebben

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOGÁRMESTERI HIVATAL Készítette: Kiemelten közhasznú Nonprofit Zrt. A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: A megbízó képviseletében: Hagyó

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

I. PROGRESS RIPORT/ HALADÁSI JELENTÉS... 4 I.1. ELŐZMÉNYEK, AZ IVS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB ELVEI... 4 I.2. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATA... 4 I.3.

I. PROGRESS RIPORT/ HALADÁSI JELENTÉS... 4 I.1. ELŐZMÉNYEK, AZ IVS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB ELVEI... 4 I.2. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATA... 4 I.3. I. PROGRESS RIPORT/ HALADÁSI JELENTÉS... 4 I.1. ELŐZMÉNYEK, AZ IVS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB ELVEI... 4 I.2. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATA... 4 I.3. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI... 7 I.4.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

Programjavaslat a Klauzál tér és környékének közösségi megújítása KÉK Kortárs Építészeti Központ Alapítvány

Programjavaslat a Klauzál tér és környékének közösségi megújítása KÉK Kortárs Építészeti Központ Alapítvány Programjavaslat a Klauzál tér és környékének közösségi megújítása KÉK Kortárs Építészeti Központ Alapítvány Vezetői összefoglaló A KÉK Kortárs Építészeti Központ Alapítvány az alábbiakban foglalja össze

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

7. SRATÉGIA. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek:

7. SRATÉGIA. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek: 7. SRATÉGIA A tervezett és szükségszerű város-rehabilitációs akciókat az integrált városfejlesztési stratégiára alapozva kell megvalósítani. A stratégia megalkotásakor alapvető elvárasként fogalmaztuk

Részletesebben

BELVÁROS LIPÓTVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2011. évi felülvizsgálata és 2012. évi áttekintése egységes szerkezetben

BELVÁROS LIPÓTVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2011. évi felülvizsgálata és 2012. évi áttekintése egységes szerkezetben BELVÁROS LIPÓTVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2011. évi felülvizsgálata és 2012. évi áttekintése egységes szerkezetben BELVÁROS-LIPÓTVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Megbízó: Megbízó

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 Készült Hévíz Város Önkormányzatának megbízásából 2014. február 15. Készítette: HÉTFA Elemző Központ A használható tudásért H-1051 Budapest Október

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata Megbízott: Városkutatás Kft. Tosics Iván Szemző Hanna Ekés

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: 2 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben