BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGÁRÚT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGÁRÚT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY"

Átírás

1 BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGÁRÚT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY TSZ. 55/ FEBRUÁR.

2 Ez a dokumentáció a VÁTERV95 Kft szellemi terméke. A hozzá fűződő a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvényben meghatározott vagyoni jogok a szerzőket illetik. BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGÁRÚT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY Felelős tervező: Nagy Ágnes TT VÁTERV95. Kft... Munkatárs: Lombár István VÁTERV95 Kft Minőségirányítási felelős: Mokry Ferenc. Ügyvezető igazgató: Molnár Attila TT VÁTERV95 Kft Készítette Budapest, XI. ker. Újbuda Önkormányzata megbízásából és közreműködésével a VÁTERV95 Kft TSZ. 55/ FEBRUÁR FEBRUÁR

3 Bevezetés Tartalom 1. A Béla kulturális sugárút projekt rövid tartalmi összefoglalója 1.1. A projekt illeszkedése a kerületfejlesztési koncepcióhoz A terület jelenlegi állapotának összefoglalása, problémái Általános célok A feladat: A közterületek ill. a közterületekhez kapcsolódó földszintek átalakítása A megvalósítás feltételeként szükséges közlekedési változtatások A Béla úti lineáris városközpont funkcionális tartalma és térbeli elhelyezkedése A fejlesztések ütemezhetősége A fejlesztések fizikai feltételei A Gárdonyi tér és környéke Átalakítási javaslatok A Gárdonyi téri program térbeli és tartalmi bővíthetősége (a Hadik laktanya átalakítási programja) A Gárdonyi téri program közlekedési megvalósíthatósági feltételei A teljes (Szt. Gellért tér-móricz Zsigmond körtér) Béla úti szakasz átalakítási programja A Béla út Duna felőli (páros) oldal programja A hegy felőli (páratlan) oldal programja A közterületrendezési javaslatai A projekt lehetőségeinek megőrzéséhez szükséges, sürgősen meghozandó döntések Önkormányzati ingatlanvagyon gazdálkodási javaslat Az önkormányzati tulajdonok eladhatósága Eladási moratórium alá eső ingatlanok Célzott funkcióra feltételekkel - eladható ingatlanok Minőségi felújítási kötelezettséggel (a jelenlegi funkció megtartásával is) eladható ingatlanok Összesítő Önkormányzati ingatlanvásárlási javaslat A szűkített területű (Gárdonyi téri) programhoz Első ütemben Második ütemben Gárdonyi téri ingatlangazdálkodási költségösszesítő A bővített területű (Szt. Gellért tértől a Móricz Zsigmond térig tartó) programhoz Első ütemben Második ütemben A területi bővítés ingatlangazdálkodási költségösszesítője A meglevő önkormányzati tulajdonok bérbe adhatósága A jelenlegi funkcióra bérbe adható üzlethelyiségek Feltételek nélkül bérbe adható üzlethelyiségek Feltételekkel bérbe adható üzlethelyiségek Csak funkcióváltási kötelezettséggel bérbe adható üzlethelyiségek A teljes Béla úti szakasz üzlethelyiségeire vonatkozó vagyongazdálkodási lehetőségek és változtatási tennivalók/kötelezettségek összefoglalása Hivatali, hatósági intézkedéseket érintő meghozandó döntések Építési ügyek és telephely/működési engedélyek A földszintre és pinceszintre építési engedély kiadási moratórium elrendelésének szükségességével érintett épületek Homlokzat felújítási moratóriummal érintett épületek Homlokzat felújítási, egységes portálrendezési kötelezettség elrendelése Profilváltási kötelezettség előírása Üzletek előtti közterület-használat szabályozása Költségvetési kérdések, pénzügyek 49 (A jövő évi önkormányzati költségvetésben a projekthez szükséges költségfedezettel kapcsolatosan szükséges döntések) 2.3. Meghozandó önkormányzati/politikai döntések A kulturális városközpont prioritásainak, tartalmi programjának véglegesítése Célok, prioritások rögzítése A Béla kulturális sugárút tartalma, az egyes szakaszok funkciói FEBRUÁR

4 A feltétlenül megvalósítandó projektelemek kiválasztása, az ütemek tartalmának véglegesítése, a program fokozatos bővítésének elemei A megvalósításra és a fenntartás-üzemeltetésre vonatkozó előzetes döntések meghozatala A megvalósítással kapcsolatosan szükséges előzetes döntések A finanszírozással kapcsolatos előzetes döntések A pályázati lehetőségek felmérése és a szükséges döntések Meghozatala A KMOP /B Budapest integrált városfejlesztés keretében kerületi központok fejlesztése c. pályázat legfontosabb paraméterei Szervezeti kérdések A fenntartás-üzemeltetéssel kapcsolatosan szükséges előzetes döntés A továbbtervezéssel, a megvalósításhoz és a pályázat előkészítéséhez szükséges tervek elkészíttetésével kapcsolatos döntések Átfogó projekt-terv és költségkalkuláció (pályázati akcióterületi terv) elkészíttetése A Gárdonyi tér első ütemének megvalósításához szükséges városrendezési-, szakági-, műszaki tervek Közlekedési (forgalomtechnikai) tervek Szabályozási terv és a területre vonatkozó részletes KVSZ Közterület rendezési és kertészeti tervek és költségkalkulációk Építészeti, műszaki egyeztetési és engedélyezési tervek Közmű- és díszvilágítási tervek elkészíttetése A Gárdonyi tér második ütemének megvalósításához szükséges tervek A teljes Béla úti szakasz tervei A pályázati támogatás igényléséhez szükséges további tervek Integrált Városfejlesztési (kerületfejlesztési) Stratégia Esélyegyenlőségi terv Partnerségi együttműködési terv Fenntarthatósági terv Projekt-menedzsment terv A projekt társadalmi elfogadtatásának, a partnerség kialakításának programjával kapcsolatos döntések A program véglegesítésébe bevonható/bevonandó civil szervezetek Az érintett lakóközösségekkel való egyeztetés programja A projekttel érintett (önkormányzati) intézményekkel egyeztetés programja A projekt által érintett, a területen már jelen levő üzlettulajdonosokkal, bérlőkkel való egyeztetés programja Lakossági tájékoztatók Marketingpolitika és ösztönző/támogatási rendszer kialakításának programja a megvalósítás elősegítésére A megcélozandó befektetői csoport meghatározása és megkeresése Ösztönzési rendszer kidolgozásának programja Várható hatások Területi hatások Idegenforgalmi hatásterület Lakossági hatásterület Gazdasági hatások Városképi és esztétikai-örökségvédelmi hatások Társadalmi hatások FEBRUÁR

5 BEVEZETÉS A kultúra minden formája ezen belül a rendszerváltás óta rendkívül megerősödött műtárgy kereskedelem különösen jelentős jövedelemtermelő gazdasági erővé, települési és idegenforgalmi vonzerővé vált, amely segíti a népességmegtartó erő fokozását, a lakossági elégedettség érzés kialakulását, a turizmus élénkítését és bevételeinek növelését, és nem utolsó sorban az igényesebb környezettel a települési színvonal magasra emelését is. Ezért a kerület a településfejlesztési koncepcióban már határozott a kulturális élet fellendítéséről, sőt a létrehozandó kulturális központ területét is nevesítette: a Béla út alkalmas arra, hogy a kulturális élet különböző területeinek otthont adjon egy lineáris központlánc kialakításával. Ezen döntés alapján készült el múlt évben a Béla út Szt. Gellért tér és Móricz Zsigmond tér közötti szakaszának kulturális kerületközponttá alakításának előzetes megvalósíthatósági tanulmánya (2007. július, VÁTERV95 Kft.). A tervezés folytatásának célja annak feltárása, hogy milyen további önkormányzati testületi/politikai döntések meghozatala szükséges o a program tartalmának véglegesítéséhez, o a megvalósítás megszervezéséhez, o az EU (KMROP) pályázati támogatási lehetőségek kihasználásához milyen hivatali feladatokat kell elvégezni a továbbtervezés és megvalósítás érdekében, mely EU pályázati támogatások vehetők igénybe a megvalósításhoz (a ROP-on túl is) a pályázatokhoz és a megvalósításhoz milyen további munkák elvégzése, mely tervek elkészítése szükséges hogyan lehet megőrizni a fokozatos fejlesztés lehetőségeit hosszabb távra is (pl. a kulcspozícióban levő önkormányzati ingatlantulajdonok megtartásával ill. megvásárlásával) hol és hogyan vonható be a magántőke a megvalósításba, melyek azok a projektelemek, amelyek PPP-ben vagy magántőkéből (is) finanszírozhatók milyen marketing-politikával, ösztönzési rendszerrel lehet elősegíteni a megvalósulást a lakossági egyetértés és bevonás érdekében mit kell tenni és a projektnek milyen gazdasági, társadalmi/lakossági és környezeti hatásai várhatók. A jelenlegi anyag azonban nemcsak a korábbi megvalósíthatósági tanulmány folytatása. A dokumentáció első fejezete a tavalyi tanulmány aktualizálását, átdolgozását is tartalmazza éppen az egy év alatt megváltozott önkormányzati ingatlantulajdon viszonyok miatt. Ezért a kötet elején a terv jelenlegi állásának megfelelően - összefoglalásra kerülnek a Béla kulturális sugárút Szt. Gellért tér és Móricz Zsigmond körtér közötti szakaszra vonatkozó terv javaslatai, de felvetésre kerülnek a terv véglegesítéséhez szükséges - még hiányzó önkormányzati döntésekkel kapcsolatos kérdések is. A kötet második része foglalkozik a megvalósításhoz szükséges tennivalókkal, az ahhoz kapcsolódó testületi döntések meghozatalának szükségességével, a Polgármesteri Hivatal projekt végrehajtáshoz nélkülözhetetlen feladataival, a Béla úti ingatlanokat érintően javasolható önkormányzati vagyongazdálkodással, a pályázati lehetőségekkel és a pályázat-előkészítési munkák sorával. A záró fejezet érinti a várható hatásokat, azt, hogy a tervezett átalakítások hogy hatnak majd a környék gazdaságára, hogyan járulhatnak hozzá a terület bevételeinek és ezáltal az önkormányzat adóbevételeinek - növeléséhez, a kereskedelem és a turizmus fellendítéséhez, társadalmára, mekkora közvetlen és közvetett lakossági hatásterület várható, hogyan járulhatnak hozzá a lokálpatriotizmus erősítéséhez, a különböző lakossági csoportok és korosztályok kohéziójához és a foglalkoztatási és önkéntes munka lehetőségei hogyan bővülhetnek a profilváltás által, a környezet mennyiben és hogyan változik esztétikai, fizikai és közbiztonsági szempontból, a komfortosság növekedése miként válik vonzerőnövelő tényezővé és ezáltal elindítható-e a területen a pozitív, öngerjesztő fejlődési spirál FEBRUÁR 4

6 1. A PROJEKT RÖVID TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓJA 1.1. A PROJEKT ILLESZKEDÉSE A KERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ A kulturális központ tervjavaslata és Újbuda településfejlesztési koncepciójának összhangját az alábbi a településfejlesztési koncepcióból idézett célok bizonyítják: a fejlesztendő kulcságazatok céljai között: o a városrészi karakter megőrzését o a népesség-vonzás erősítését, a lakossági elvándorlásának mérséklését és megállítását o az idegenforgalom fejlesztését a népesség növelése (1.1. cél) keretében feladatként: o a környezet fejlesztését, a közterületek, a lakókörnyezet komfortosabbá tételét o az időskorúak ellátásának javítását, a kulturális fejlesztések során az idősek nappali elfoglaltságának biztosítását, speciális (közcélú, önkéntes) foglalkoztatási lehetőségeik kialakítását Az időskorúak ellátásának javítása (1.2. cél) keretében feladat: o A kerületi kultuárlis fejlesztések során az idősek nappali elfoglaltságát biztosító kezdeményezések támogatása o Speciális (közcélú, önkéntes) foglalkoztatási lehetőségek kialakítása időseknek (a Béla 32. közösségi ház esetében) a kulturális élet fellendítése (1.5. cél) keretében feladat: o kerületi kulturális városközpont kialakítása, a földszinti helyiségek kulturális, szabadidős célokra történő felhasználása o az egyes városrészek sajátos karakterének erősítése (hagyományőrzés és örökségvédelem) o a magántőke ill. a helyi non-profit kezdeményezések bevonása a helyi kulturális intézményrendszerekbe az élhető város megalapozása (1.7. cél) keretében feladat: o a jelenleginél több minőségi és kulturált közösségi színtér biztosítása, a közterületek hatékonyabb ápolása-karbantartása, különösen a belvárosias beépítésű belbudai kerületrészekben Az önkormányzat és lakosság közötti kommunikáció fejlesztése (1.9. cél) keretében: o Lakossági aktivitás felkeltése, rendezvényeken, fórumokon részvétel fokozása, a lakosság és az önkormányzat közötti kapcsolatok javítása, követlenebbé tétele ( 32 közösségi ház által) A civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztése (2.10. cél) keretében: o Civil adattár, kerületi információs központ, civil fórumok lehetősége a 32 közösségi házban A központrendszer továbbfejlesztése (2.5.cél) keretében fontos: o a kulturális városközpont és a harmonikus a városrész karakterét erősítő, hagyományait őrző és tudatosító közterületi arculat kialakítása A közpark hiányos területek közösségi zöldfelületi igényeinek kielégítése (3.3. cél) alapján o A belső városközpontban a gyalogos funkciók erősítése, kertészeti gazdagítás, utcabútorozás (Gárdonyi tér) A kerületfejlesztési koncepcióban jóváhagyott feladatokból csak azok lettek kiemelve, melyek megvalósulásához a Béla út kulturális központtá válása és annak pozitív népességi, közérzeti, városképi és városműködési hatásai hozzájárulnak FEBRUÁR 5

7 1.2. A TERÜLET JELENLEGI ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA, PROBLÉMÁI sok a városrész kívánatos presztízsénél alacsonyabb színvonalú és oda nem illő profilú üzlet, kevés az elegáns és belvárosi kínálatot biztosító, igényes vásárló közönséget vonzó bolt, feltűnően sok a használtruha bolt és az ingatlanügynökség üres, elhagyott, használaton kívüli üzletek vannak a portálok színvonala, esztétikai megjelenése nem kielégítő, az üzletek egy része befelé fordul, a kirakatok leragasztottak, nem működnek rendeltetésszerűen, rendezetlenek kevés a vendéglátás és azok elhelyezkedése sem kedvező, a járdák általában keskenyek (5,0 m) a kiülők befogadására, a szélesebb járdaszakaszok (7,0 m) mentén nem jellemző a vendéglátó funkció, előfordul, hogy a kiülők és a buszmegálló azonos helyen szűkíti le a járdát, ezzel akadályozva a gyalogos forgalmat olyan helyeken, ahol elegendő tér lenne vendéglátó teraszok elhelyezésére (pl. Lágymányosi u. eleje) befelé forduló zárt, a külső térhez nem kapcsolódó funkciók (bank, Rossmann zárt, halott homlokzatok) vannak előteret igénylő funkcióknál (pl. házasságkötő terem) a Béla út/szt. Gellért tér átépítése után sincs kialakítva megfelelő előtér a násznép befogadására a védett fasor ellenére kevés a zöld, gyakorlatilag nincs cserje-szint, a fák tövénél levő földtányérok üresek, a járdák és az úttest kertészeti elválasztása nincs megoldva, hiányzik a folyamatos zöldsáv 1.3. ÁLTALÁNOS CÉLOK a városrész presztízsvesztésének megállítása, a terület fizikai, gazdasági és erkölcsi felértékelése, lakossági és idegenforgalmi vonzerejének növelése és a területen megtermelhető bevételek emelése a Gárdonyi tér közvetlen környezetében a Hadik kávéház, a 32 galéria, az általános iskola és a kollégium felhasználásával a társadalmi identitást és összetartozást fokozó közösségi és kulturális helyszínek létrehozása, közösségi terek megteremtése, a közösségi célú földszintek közterület felé megnyitása, a külső és belső közösségi terek összekapcsolása a teljes Béla úti szakaszon a földszintek és a közterületek rehabilitációjával a kulturális- és műtárgy-kereskedelem, galériák és aukciósházak, rendezvényhelyszínek, klubok és vendéglátás fejlesztése, ezzel a Béla út belbudai promenáddá alakítása, az igényes népesség vonzása a közterületek rendezése, a kialakítás színvonalának emelése, az esztétikai megjelenés javítása, utcabútorozással és a mikroklímát is befolyásoló (árnyékoló) növényzettel a közterületek hosszabb tartózkodásra alkalmassá tétele, kulturális és közösségi funkciókkal, rendezvényekkel megtöltése, környezetbarát és humanizált környezet kialakítása FEBRUÁR 6

8 1.4. A FELADAT: első ütemben: a Gárdonyi tér és környéke második ütemben: a Béla út Szt. Gellért tér és Móricz Zsigmond körtér közötti teljes szakaszának közösségi-kulturális célú rehabilitációja: A közterületek ill. a közterületekhez kapcsolható földszintek átalakítása: Kulturális és kulturkereskedelmi funkciók elhelyezése, melyek biztosítják: o a lineáris kulturális városközpont kialakulását, a városrész lakossági és idegenforgalmi vonzerejének növekedését, a városrész élénkítését, o a kulturális gazdaság megerősödését, a helyi gazdaság (kulturális kereskedelem) fellendülését és bevételeinek növelését o eseményterek kialakulását, szabadtéri kulturális rendezvények megtarthatóságát Közösségi funkciók tereinek biztosítása, melyeknek hozzá kell járulniuk o a kerületfejlesztési koncepcióban kitűzött társadalmi kohézió eléréséhez, a civilek közügyekbe bevonásához, az önkormányzat és a lakosság ill. civil szervezetek jobb kapcsolatának kialakításához azaz létre kell hozni a közösségi lét helyiségeit és fórumait, o a különböző korosztályok kiemelt jelentőséggel az idősek és fiatalok tereinek megteremtéséhez, találkapontok, pihenőhelyek kialakulásához, o a közösségi terek használatában, felügyeletében és üzemeltetésében az idősek közcélú/önkéntes foglalkoztatásának megteremtéséhez, o a diákság részére vonzó és kötődéserősítő létesítmények kialakításához, a szabadidő eltöltés lehetőségeinek bővítéséhez o a közbiztonság javulásához Városképi arculat javítása, melynek a fejlesztési célok elérése érdekében: o egyedinek, esztétikusnak, a terület történetileg kialakult építészeti stílusához illeszkedőnek, ugyanakkor funkcionálisan célszerűnek kell lennie, o üzemeltetési szempontból gazdaságosnak, könnyen karbantarthatónak és minél inkább rongálásmentesnek kell lennie, o figyelembe kell vennie a globális felmelegedésből adódó viszonyokat és természetes úton kialakítható mikroklímatikus szabályozási lehetőséggel kell rendelkeznie o növelnie kell a környezet zöld jellegét, a zöldterület-hiányos térségben a növényállomány gazdagítását és mennyiségi növelését kell elérnie o biztosítania kell az egységesebb színvonalú portálok, kulturáltabb homlokzatok kialakulását, a reklám -környezet és az építészeti arculat összhangját A megvalósítás feltételeként szükséges közlekedési változtatások (kapcsolódó és elengedhetetlen közlekedési beruházások): a forgalomcsillapítás következtében gyalogos célra felszabadítható jelenlegi gépjármű közlekedési területek a parkolási hiány megoldására szóba jövő lehetőségek a kerékpáros közlekedés fejlesztési lehetőségei Ez a dokumentáció az átalakítások programját, a hozzá kapcsolódó feltételeket és a megvalósításhoz szükséges tennivalókat foglalja össze FEBRUÁR 7

9 1.5. A BARTÓK BÉLA ÚTI LINEÁRIS KULTURÁLIS KÖZPONT FEJLESZTÉSÉNEK FUNKCIO- NÁLIS TARTALMA ÉS TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSE FEBRUÁR 8

10 1.6. A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZHETŐSÉGE A fejlesztési akció mind területi, mind időbeli ütemezése lehetséges: Területi ütemezés: első ütem: a Gárdonyi tér és szűkebb környezete: a Béla út mindkét oldala a Zenta utcától a Hadik-kávéház épületével bezárólag és a Bercsényi, valamint a Bertalan Lajos utca eleje, valamint a vele szemben levő Béla úti szakasz a Mészöly utcától a Béla út 33. sz. házzal bezárólag második ütem: a Béla út mindkét oldala a Szt. Gellért tértől a Móricz Zsigmond térig, beleértve a kapcsolódó mellékutcák torkolatát, a Hadik-laktanya területét és az út hegy felőli oldalán a hozzá kapcsolható tervezett gyalogos ma magánutcák - területét is. Időbeli ütemezés: első ütem: a Gárdonyi tér körüli közterületek és közösségi célú épület(rész)ek átalakítása és - a teljes Béla úti szakaszon - a földszinti önkormányzati tulajdonok koncepció szerinti funkcióváltása és átépítése, a nem önkormányzati tulajdonú földszintek átalakulásának elősegítése, üzletek profilváltása, portálrendezések második ütem: a teljes Béla úti szakasz közterületi humanizálása, épületek sortatarozása, az út Ny-i oldalán a magánutcák közhasználatra megnyitása és publikus funkcióval ellátása, a Gárdonyi térhez kapcsolódóan a Hadik laktanya funkcióváltása és átépítése (ha a honvédségi terület privatizálhatóvá válik). Tartalmi szempontból egy szűkebb - reálisabban ill. kisebb költséggel végrehajtható -, feltétlenül megvalósítandó és egy bővebb nagyvonalúbb/elegánsabb, javasolt változat került felvázolásra. Az önkormányzatnak a továbbtervezés folytatásához döntenie kell, hogy melyik fejlesztési alternatívát kívánja megvalósítani A FEJLESZTÉS FIZIKAI FELTÉTELEI minimális feltétel: a Gárdonyi tér forgalmi átrendezésének lehetősége o a Hadik kávéház előterének a térhez kapcsolása a Béla utat a Bercsényi utcával összekötő rövid útszakasz forgalom mentesítése, a Béla útról a balra nagyíves fordulás áthelyezése a Bertalan Lajos u-i torkolatba, o a Hadik laktanya előtti területen a parkolás megszűntetése és gyalogos térré alakítása második ütemben, o a Béla út Ny-i oldalán a járda szélesítése az általános iskolától D-re a nagyvonalúbb megoldás feltétele: a metró megépítése után (és az alsórakparti út kapacitásbővítése esetén) a Béla út forgalomcsillapítása, a gyalogos felületek növelése, o a parkolókapacitás növelése - külső (Műegyetem rakparti, Kelenhegyi utcai víztározó, Hadik laktanya udvara alatti) parkolási területek bevonásával, o a Hadik-laktanya funkcióváltása. (Ez utóbbi nélkül is megvalósítható a fejlesztés, csak kisebb területfelértékelő hatással.) FEBRUÁR 9

11 1.8. A GÁRDONYI TÉR ÉS KÖRNYÉKE Átalakítási javaslatok FEBRUÁR 10

12 Az önkormányzati tulajdonú helyiségek a megvalósításban kulcsszerepet játszanak. A jelenlegi és megtartandó vagy feltételekkel eladható önkormányzati tulajdonok, valamint a program végrehajtásához az önkormányzat által megvásárolandó ill. megvásárlásra javasolt ingatlanok az alábbi térképvázlaton láthatók: Az első ütem területén az önkormányzat tulajdonában van és emiatt a térség funcióváltásához, átalakításához közvetlenül figyelembe vehető: A Gárdonyi téren Béla út Hadik kávéház 396 m 2 földszint és alatta (a földszinttel összekapcsolhatóan) 130 m 2 pince Béla út 32. galéria 158 m 2 (udvarról nyílik) Béla út 32. Gárdonyi téri oldalán üzlethelyiségek 67 m m 2 hozzá kapcsolható félemeleti helyiség és 173 m 2 földszint+pince Béla út 30. a Gárdonyi tér felé néző üzlethelyiségek közül: 81 m 2 üveges, 42 m 2 gázkészülék javító, 12 m 2 fagyizó, 33 m 2 biobolt. A Béla út Ny-i oldalán Béla út 21. üzlethelyiség 41 m 2 (antikvárium) Béla út 25. üzlethelyiség 255 m 2 (Libri könyvesbolt) Béla út 27. általános iskola Béla út 29. üzlethelyiség (vendéglő) 188 m 2 és alagsori pékség 455 m 2 Béla út 31. alagsori üzlethelyiség 23 m 2 (bűvészbolt) és Csonka Múzeum 297 m 2 Béla út 33. üzlethelyiségek 24 m 2, 40 m 2, 199 m m 2 pince, utcai földszint (sajnos nem szomszédosak, így jelenleg nem összekapcsolhatók) Az egyes épületek fejlesztési program-javaslataival kapcsolatos tulajdonjog rendezési javaslatok Béla út Hadik kávéház épülete Az épületben önkormányzati tulajdonban van: a Hadik kávéház teljes területe: 396 m 2 földszint (üzlethelyiség) és alatta hozzá kapcsolható, együtt használható módon m 2 pince (raktár) FEBRUÁR 11

13 BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA a magántulajdonú (de önkormányzati megvásárlásra javasolt) papírbolt alatt 59,0m2 pince és a hozzákapcsolható és megvásárlásra javasolt lakások alatt további 34,5 m2 pince. A Hadik kávéház épületének földszinti alaprajza1 A jelenlegi önkormányzati tulajdon folyamatos piros keretezéssel, a feltétlenül megvásárolandó piros szaggatott, a megvásárlásra javasolt piros pöttyözött vonallal jelölve. A lefedésre és a földszinti funkciókhoz kapcsolásra javasolt udvar (csak az udvar, a kapualj nem!) kék pöttyözött vonallal kiemelve. Javaslatok: Mint a tér meghatározó és a helyi hagyományok - legendák emblematikus épülete, a Gárdonyi tér és környéke rendezésének kulcs-létesítménye. Vissza kell állítani az épület eredeti fényét, környezetére is kiterjedő vonzerejét. Ezért: A kávéház kulturális hely szerepkörét az irodalmi kávéház újra megnyitásával és zenei funkciókkal történő kiegészítésével helyre kell állítani, kamaraelőadások tartására alkalmassá kell tenni, a tér felé kialakítandó terasszal a közterületen is megjelenő vonzerejét növelni kell. A terasz hosszított szezonú használhatóságát nyáron árnyékolással, tavaszszal-ősszel hősugárzó ernyőkkel, szélárnyékolással - célszerű biztosítani. A sajnos nem önkormányzati tulajdonban levő - papírbolt funkcióváltását el kellene érni. Javasolt funkció a tér felé megnyitható második terasz kialakítása érdekében étterem, mely funkcióban is jól kiegészítené a kávéházat (teljes vendéglátási komplexum létrehozása). Ehhez a mellette levő (két) lakás, valamint az alatta levő két (különálló) pinceterület lépcsővel hozzákapcsolása nyújthat jó lehetőséget. 1 Az alaprajzokon kék pötty jelzi az önkormányzati tulajdonban megtartandó, zöld pötty a feltételekkel eladható, piros pötty az önkormányzat által megvásárolandó, és piros karika az önkormányzati megvásárlásra javasolt ingatlanokat. A folyamatos piros keret a meglevő kerületi tulajdont, a szaggatott a megvásárlandót, a pöttyözött vonal a vásárlásra javasolt ingatlant keretezi. A kékpöttyös vonal az udvarhasználat (lefedés) jogának megszerzési javaslatát jelöli FEBRUÁR 12

14 A Bercsényi utcai üzletek színvonal-emelését és legalább részben - kulturális kereskedelmi célú profilváltását el kellene érni. Különösen a térhez legközelebb levő ingatlanügynökség funkciócseréje hatna kedvezően az együttes átalakulására. A kulturális kereslet növekedéséhez a kávéház és étterem jó működése is hozzájárulhat. A megvalósításhoz szükséges: Az épület és a Gárdonyi tér közötti utca megszűntetése a Béla útról a Bercsényi utca felé balra nagy ívben kanyarodás megszűntetésével, és vendéglátó teraszok kiépítése a forgalomtól felszabadított területen, a kiülők elhatárolása a tér közhasználatú részeitől növényzettel A kávéház felújítása, berendezése, irodalmi-zenei előadásokra és kamara-kiállításokra alkalmassá tétele, különtermek létrehozása (a terület esetleges kiegészítése a hátsólépcsőház melletti, udvarról nyíló komfort nélküli szoba-konyhás lakás (38 m 2 ) hozzákapcsolásával) A papírbolt (49 m 2) önkormányzati megvétele és kiegészítése a mellette levő 2 lakással (együtt 119 m 2 ) és a megnövelt ingatlan étteremmé átalakítása, homlokzatosítása a Gárdonyi tér - Bercsényi utcai sarkon, a tér felé fogyasztóterasz-kiülő kialakítása a kávéházi terasszal vizuális összhangban és a tér közösségi funkcióihoz (társasjáték-tér) a kialakítás harmonizálásával is kapcsolódva A Bercsényi utcai oldalon magántulajdonban levő üzlethelyiségek)funkcióváltásra ösztönzése, az ösztönzés/támogatás módjainak kidolgozása az egységesebb portálok kialakításának biztosítása A teljes épület homlokzat-tatarozása Javasolt: Az udvar hozzákapcsolása a vendéglátó és kulturális funkciókhoz, (színházi és zenei előadásokra, filmvetítésekre alkalmassá tétele), az udvar lefedése zöldtetővel és üveggel, a zöldtető lakóházi használatra alkalmassá tétele, lakókertté alakítása. Béla út 32. (galéria-ház) Az épületben több önkormányzati tulajdon található (a rajzon folyamatos keretezéssel jelölve): A 32. Galéria 158 m 2, eldugott helyen, az udvarról nyílik, a kapubejárat általában zárva, nehéz a bejutás, a galéria nehezen található meg, emiatt látogatottsága, kihasználtsága csekély, nem hatékony. Feltétlenül el kell érni az utcáról megközelíthetőséget, ez a fszt.1. sz. lakás megvásárlásával és a galériával ill. a barkácsbolttal összekapcsolásával megoldható. Gárdonyi tér - Bertalan Lajos u. sarok 2 db (egyesíthető) üzlethelyiség (Műszaki-barkács, Buda kuckó) összesen 67m 2 és a hozzá kapcsolható 100m 2 alapterületű félemeleti helyiség Üzlethelyiség (kávézó) a kapubejárattól a Bercsényi u. felé, a földszinten 70 m 2 alapterülettel, melyhez a pinceszinten (belső lépcsővel) további 103 m 2 jelenleg raktárként használt terület kapcsolódik, de átalakítás után használata a földszinti funkcióhoz csatlakoztatható. Béla út 32. fszt.-i és a Bertalan Lajos utcai sarkon levő félemeleti önkormányzati tulajdonok FEBRUÁR 13

15 Javaslatok: Ez az épület lehet a funkcióprogram alapján is a térség közösségi központja, a lokálpatrióták háza, mely tartalmazzon: helytörténeti klubot, ahol - a galériai időszaki kiállítások mellett - állandó programként bemutatja a kerületi helytörténeti gyűjteményt ill. Újbuda aktuális kiállítani valóit is egy nagyobb (konferencia)termet, ahol lakossági fórumokat, vitaesteket, lakó - képviselő találkozásokat lehet megszervezni (ezzel elősegítve a kerületfejlesztési koncepcióban elhatározott lakosság-önkormányzat kapcsolatjavítást), tervismertetéseket lehet tartani, a tervek közszemlére tételét meg lehet oldani, de amely terem konferenciateremként bérbeadása egyben a közösségi létesítmény üzemeltetésének költségeihez is bevételi forrást jelentene és hozzájárulhatna a teljes komplexum nullszaldós (önkormányzati támogatást nem igénylő) működtetéséhez önkormányzati e-központot, információs központot lehet létrehozni kedvezményes internetezési lehetőséggel, tanfolyamokkal (időseknek is) az esélyegyenlőség megerősítéseként, ugyanakkor internet kávézóként profitábilisan üzemeltethető környezetvédő gyerek/ifjúsági-kör, helyismereti gyerek/ifjúsági-klub számára helyet és felszerelést civil szervezeti központot a civil szervezetek egymással és az önkormányzattal való jobb és aktívabb kapcsolatának kialakítására ismeretterjesztő és közérdekű előadások tartására alkalmas helyisége(ke)t, közéleti klubokat az épület környezetében közterületre helyezve, a tér/ Béla út felé működően köztéri kivetítő elhelyezése, amin a kerületi tevékenységek, aktualitások, események bemutathatók, szabad térről is figyelemmel kísérhetők. Ehhez: szükséges a ma egymástól elkülönülten elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek összekapcsolása, együttes használhatóságuk megteremtése, a galéria ill. közösségi helyiségek utcáról elérhetősége, ezért o feltétlenül (elengedhetetlenül) szükséges a galéria és a Bertalan Lajos utca sarki üzlethelyiségek összekapcsolása, mely a közéjük ékelődő 46,9 m 2 alapterületű, az udvarról nyíló földszint 1. sz. lakás megvásárlásával (a mellékelt rajzon szaggatott vonallal jelölve) lehetséges o kívánatos a Gárdonyi téri oldalon a teljes földszint hozzákapcsolása a közösségi funkciókhoz, azaz a meglevő önkormányzati üzlethelyiségekhez a közöttük levő földszinti helyiségek valamint a kapualjból nyíló fszt. 2. lakás megvásárlása és öszszekapcsolása (a rajzon piros szaggatott vonallal jelölve). Ez fontos lenne, hogy a tér közösségi területeihez a teljes homlokzat mentén kapcsolódhassanak köz/publikus funkciók, térben is összefüggő rendszert alkotva a külső közterületi, az épületben levő és a ház udvarán kialakítható területekkel/funkciókkal. o javasolható de nem elengedhetetlen, vagy második ütemben is megvalósítható - a Bertalan Lajos utcáról nyíló két irodaszint (2x76 m 2 ) hozzákapcsolása a közösségi együtteshez (a rajzon piros pöttyözött vonallal jelölve), valamint a hátsólépcsőház melletti földszinti lakások (fszt. 3. és 5.) megvásárlása, ezzel a teljes földszint közfunkciójú használatának biztosítása. javasolt az udvar és a kapualj bekapcsolása a közösségi használatba (a rajzon kék pötytyözött vonallal keretezve), ezért a lépcsőház lezárhatóságával kell megoldani a felsőbb szintek lakásainak biztonságát, a privát és közhasználatú területek elkülönítését. A kapu nyitvatartását és az udvar megközelítését a nappali órákban (min. 7-20/22 óráig) biztosítani kellene. Ez nemcsak az udvar rendezése és a helyiségekhez kapcsolódóan szabadtéri tevékenységek helyszíneként történő kialakítása miatt kívánatos, hanem azért is, mert a Bercsényi utca felőli (pincével kétszintes) üzlethelyiség galériával való kapcsolata csak az udvaron keresztül teremthető meg. Meggondolandó az udvar lefedése üvegtetővel és/vagy zöldtetővel. Ez esetben a közösségi terület jelentős mértékben kibővülne, az utcai fronton levő helyiségeknek a mai galériával szerves kapcsolata alakulhatna ki és a lakóház a zöldtetőt belső kertként használhatnák, azaz a lakók érdeke sem sérülne FEBRUÁR 14

16 Béla út 30. Az épület Gárdonyi tér felőli homlokzatára nyíló öt üzlethelyiség közül négy (a cipőbolt kivételével) önkormányzati tulajdonban van, ami jó lehetőségeket teremt az utca tervezett funkciójába jobban illeszkedő profilok kialakítására. A gézkészülék javító egyáltalán nem, az üveges alig illeszthető a távlati szerepkörbe. A javítószolgálat helyére feltétlenül funkcóváltás javasolt, az üveges esetleg üvegművészeti design bolttá vagy antik üvegművészeti tárgyak boltjává alakítható. A fagylaltozó és a biobolt megtartható, de utóbbi vendéglátási szerepét (bioétterem) erősíteni kellene. Mindkettőnek a tér felé megnyitása, kiülő fogyasztóhely kialakítása szükséges. Hosszú távon az épület jelentősége tovább növekszik, ha sikerül a honvédség területét a programba bevonni és ezáltal a Gárdonyi tér folytatásaként a Bertalan Lajos u. és Zenta u. közötti keskeny háromszöges teresedést is gyalogos felületté és eseménytérré átalakítani. Béla út 33. Jelenlegi állapot: Az épület földszintjének túlnyomó része önkormányzati tulajdonban van, csupán egyetlen üzlethelyiség van magántulajdonban, de ez akadályozza a meglevő kerületi tulajdonok összekapcsolhatóságát. Érdemes lenne megvásárolni a közbeékelődő (58,2 m 2 ) ingatlant. A biztosító földszintje 146 m 2, alatta pinceszinten további 52,8 m 2 alapterület önkormányzati tulajdonban van, de ez jelenleg nem kapcsolódik közvetlenül (belső lépcsővel) az üzlettérhez. Ugyancsak önkormányzati tulajdonú a méterárubolt (40,0 m 2 ) és a papucsbolt (24,0 m 2 ). A homlokzat egységes megjelenését helyre kellene állítani, az utcaképbe nem illő földszinti homlokzat-színezést szükséges lenne megváltoztatni. Béla út 33. földszinti alaprajz Javaslatok: A biztosító 146 m 2 -es földszintjéhez az 53 m 2 -es pinceszinti tulajdonrészt belső lépcsővel összekapcsolva a 199 m 2 -es önkormányzati ingatlan jó lehetőséget ad nagyobb alapterületet igénylő, nívós, belvárosi funkciójú üzlet kialakítására (pl. művészeti galéria/aukciós ház, régiségbolt, design-üzlet, esetleg divattervező szalon). A jelenlegi bérleti szerződés lejártakor a célzott, megadott funkciókra irányuló bérbeadást preferálni kell. A kisebb üzlethelyiségek ha külön, önállóan megmaradnak kisebb helyigényű, de hasonlóan magas színvonalú kialakítású kultúrkereskedelmi létesítménnyé alakíthatók vagy egyéb belvárosi tevékenységre (pl. ékszerbolt/kincses-bolt, parfüm-szalon, antikvárium) alkalmasak. Abban az esetben, ha a két üzlet közötti jelenleg nem önkormányzati tulajdonú bolt a kerület által megvásárolható, a három üzlet egyesítésével 103 m 2 -es össz-alapterületű nagyméretű üzlet FEBRUÁR 15

17 nyerhető, mely a biztosító helyén létesíthető kereskedelmi egységhez hasonló adottságokkal és lehetőségekkel bír(hat). Közlekedési változások: az épület előtti járda egy forgalmi sáv szélességgel (min. 3,0 m-rel) bővíthető már az első ütemben - a metró üzembe helyezés utáni változásoktól, út-visszaépítéstől függetlenül is, ha a balra nagyíves kanyar a Hadik Kávéház előtt elmarad (és helye gyalogos felületté és nem parkolóvá alakítható). Ez lehetőséget adna az üzletek előterében a bolt profiljára utaló kirakodásra, figyelem felhívásra. Amennyiben a későbbiekben leírt vendéglátási funkció a Béla útra merőleges magánúton/francia-udvarban nem valósulna meg, a 33. sz. épület földszinti helyiségei vendéglátásra (cukrászda, étterem) is átalakíthatók, ez esetben a járda megnövekedett szélessége kiülő-terasz létesítésére ad lehetőséget. A megvalósítás feltételei: Az önkormányzati tulajdonban levő üzlethelyiségek profilváltása éppen a tulajdonviszonyok következtében viszonylag könnyen irányítható, a megvalósításnak komoly fizikai vagy tulajdoni feltételei nincsenek. Az átalakítás a biztosítónál a pinceszint üzlettérrel összekapcsolása nélkül (kisebb alapterületen) is lehetséges, a kisboltok színvonal és profilváltása is végrehajtható a közöttük levő magántulajdon megmaradásával és az összekapcsolás mellőzésével. Béla út 31. és 29., a magánutat/francia-udvart szegélyező két épület A két épület egymással összefüggésben kerül bemutatásra, mivel a közöttük levő terület javasolt (köz)használatát mindkét épület földszinti funkciói határozzák meg. A Gárdonyi térrel szemben a Béla út túloldalán kialakítható kávéházi utcát jó lenne már az első ütemben létrehozni. A 29. sz. épület melletti, közhasználatra ma is megnyitott magánútszakasz átalakítása, díszburkolatosítása, kertészeti gazdagítása, a pékség funkcióváltása vendéglátásra akár a finom-pékség/sütöde jelleg megőrzésével is kialakítható reggeliző hely/kávézó - és a hozzá kapcsolódó szabadtéri fogyasztóhelyek, teraszok kialakítása a pékség önkormányzati tulajdonban léte következtében megoldható. A 31. sz. ház alagsorában a Csonka Múzeumhoz tartozó dekoratív boltíves alagsor és a franciaudvar területe alkalmas a múzeumi funkció (kiállított gépek) megőrzésével, az eredeti autószerelő imázs megtartásával is vendéglátó hellyé alakításra. Béla út 31. épület utcához kapcsolódó részén önkormányzati tulajdonban van az egyik alagsori üzlet és a bolthajtásos téglafalazatú pince, melyben a Csonka Múzeum gépei vannak kiállítva. Az épület Béla úti homlokzatán utcaszinti helyiségek nem találhatók, a lakófunkciójú magasföldszint alatt az utcáról megközelíthető alagsori boltok (magántulajdonú használt ruha, önkormányzati bűvészbolt) működnek. Emiatt a Béla úti oldalon portálok ma nincsenek. A francia-udvari oldalhomlokzaton publikus funkció nincs, de a Csonka Múzeum bejárata a franciaudvarra néz. A gépek megtartásával a helyiség hangulata vendéglátó funkciók ( mérnök-kávézó, feltalálók étterme ) befogadására alkalmas, melyhez a francia-udvarban kiülő terasz kialakítható. Ma a francia-udvar bekerített, 100 %- ban burkolt, növényzet nem jelenik meg rajta FEBRUÁR 16

18 Béla út 29. utcai földszinten levő önkormányzati tulajdon a jelenlegi kínai vendéglő. A mellette levő használtruha bolt megvásárlása javasolt. Béla út 29. Az épület mellett a magánút megnyitott, közhasználatban van. A Béla úti földszinten a kínai vendéglő (103 m 2 földszint + 85 m 2 belső galériaszint) az önkormányzat tulajdona. A ház állaga egyébként kielégítő, de a portálok rendezése és a földszint átalakítása szükséges. A magánút felőli oldalon az alagsori pékség ugyancsak kerületi tulajdon, nagy (455 m 2 ) alapterülete és a magánút felé eső hosszan elnyúló formája jó lehetőségeket rejt magában vendéglátási profilváltásra. Így az Ízek utcájának kialakítását a Csonka Múzeum és a pékség önkormányzati tulajdona megkönnyíti. Béla út 29. alagsori pékség, önkormányzati tulajdon Javaslatok: Első ütemben: a ma is közhasználatú magán-utcarész díszburkolatos gyalogos térré alakítása és profilváltásként reggeliző-hellyé, kávézóvá, étteremmé alakítással fogyasztó terasz létrehozása a kialakítandó gyalogos téren. A vendéglátási funkciók megerősítése érdekében a használtruha bolt és a (jelenleg kínai) étterem valamit a pékség összekapcsolása javasolható, mivel így lehetővé válna a sarokhelyiség bekapcsolása a vendéglátásba és az étterem a kisutca felé megnyitása is terasz kialakítási lehetőséggel. Ugyancsak javasolható hatékony környezetfelértékeléssel járna és presztízsemelkedést inspirálna a Béla út 31. sz. ház magánút felőli oldalán a francia-udvar legalább napközbeni - kinyitása, a közhasználat biztosítása és az önkormányzati tulajdonú épületrészek vendéglátásikávéházi célra átalakítása, kompletté téve ezáltal az Ízek utcáját. Különféle profilú és ízvilágú (különböző nemzetek konyháit képviselő) éttermek nyitása kívánatos a vonzerő fenntartása és a változatos kínálat érdekében. A megvalósítás feltételei, tennivalók: Szükséges: első ütemben: a jelenleg közhasználatú magánutca díszburkolatos gyalogos térré átépítése és kertészeti gazdagítása, a rányíló portálok (pékség) rendezése, a mögötte levő vendéglátási funkciók erősítése, a sarki használtruha-bolt vendéglátó profilváltása, mindkét ház Béla úti portáljainak rendezése. A járdaszélesítés következtében lehetőség nyílna a 31. sz. épület alagsori üzletei előtt a járdaszint süllyesztésére is, ezáltal az alagsor jelleg csökkentésére ha az alagsori üzletek is vendéglátásra profilt váltanának, a süllyesztett rész teraszként kialakítása kedvezően befolyásolná az utcaképet és a közterületi funkciókat. Javasolt: a francia-udvar ma lezárt felének közhasználatra megnyitása (ha másképp nem lehetséges, akkor önkormányzati tulajdonba vétellel, megvásárlással vagy kisajátítással), azon a gyalogos felület kibővítése, az oldalhomlokzat vendéglátási funkcióváltása, a portálok megnyitása, kiülő FEBRUÁR 17

19 teraszok kialakítása, a 31. sz. ház előtt a járda szélesítés eredményeként a kiülő teraszok Béla útra átfordítása, kiterjesztése. Béla út 27. Általános iskola Az önkormányzati iskola földszintje zárt homlokzatú, csak a kapubejárat nyílik az út felé. Az alagsornak csak ablakai vannak a járdaszinten. Az épület állaga megfelelő. Javaslat: Az alagsori helyiségek diák-centrummá, diák- ill. gyerek-klubbá, ifjúsági szabadidős klubokká/helyiségekké alakítása az iskolai funkciótól elkülönítetten, lehetőleg közvetlen utcai bejárattal. A megvalósítás feltételei, tennivalók: Az épület felmérési és statikai terveinek függvényében a külső lejáratok kialakíthatóságának vizsgálata, az átalakítás megtervezése. Béla út 25. Az épület földszintjén a kapubejárat egyik oldalán több kisebb üzlet, másik oldalán önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségben a Libri könyvesbolt (területe 135 m 2, mely alatt a pinceszinten 120 m 2 raktár) található. Az üzletek profilja (antikvárium, fehérneműbolt, bútorszövet) elfogadható, bár kedvezőbb lenne az antikvárium és a könyvesbolt közé kultúrkereskedelmi funkció (pl. zeneműbolt, hangszerbolt, régiségkereskedő) tevékenység betelepülése. Béla út 25. a Libri könyvesbolt földszint és pinceszintje Javaslat: A Libri és az alatta levő raktárterület összenyitása belső lépcsővel és nagyobb alapterületű, gazdagabb esetleg speciális (pl. művészeti könyvek, idegen nyelvű könyvesbolt, műszaki/építészeti könyvek szakboltja, gyerekirodalom) - kínálatot nyújtó kétszintes könyvesbolt kialakítása, olvasósarok, internetezési lehetőség biztosítása. A kisboltok kereskedelmi (árukínálat) és esztétikai színvonalának emelése, a portálok összehangolt felújítása szükséges. Béla út 23. A földszinti üzletek funkciója (optika, élelmiszer) megtartható, de nem feltétlenül megtartandó. Az épületben önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség nincs. A homlokzat állaga megfelelő. Javaslat: Valamennyi üzlet színvonaljavítása. Béla út 21. Jelenlegi helyzet: A kapubejárattól D-re levő két kisebb üzlet (ingatlan ügynökség 51 m 2, antikvárium 41 m 2 ) volt az önkormányzat tulajdonában 2007-ig, de az ingatlanügynökség nagyobb alapterületű helyisége tavaly eladásra került. A Mészöly utca sarki Pub, magántulajdon. Az üzletek funkciója megfelel, az antikvárium és a vendéglátás illeszkedik az út tervezett profiljába, de minőségi színvonalemelés javasolt. A fogyasztó-terasz kedvezően alakítja az arculatot, kár, hogy a jár FEBRUÁR 18

20 da szélessége nem enged meg többet. Az épület állaga megfelelő, bár az egész épület homlokzatfestésének felfrissítése kedvező lenne, a földszinti homlokzat és portálok egységesítésre várnak. Javaslatok: A homlokzat legalább földszinten történő egységes(!) újrafestése, a foltokban történt felújítás nyomainak eltűntetése. A homlokzatra helyezett klíma elrejtése vagy a klímatizálás egyéb (homlokzaton nem jelentkező) úton történő megoldása. Második ütemben a forgalmi sávok számának csökkentése után lehetséges a kiülő bővítése. A Béla út 21. földszinti alaprajza az önkormányzati tulajdon jelölésével A Gárdonyi téri program térbeli és tartalmi bővíthetősége (a Hadik laktanya átalakítási programja) A honvédségi terület átalakítása A Gárdonyi téri együtteshez kapcsolódhatna funkcionálisan is az egykori Hadik huszárlaktanya funkcióváltása és a védelemre érdemes épületek kulturális-idegenforgalmi központtá átalakítása. A telek utcai határán meglevő, védelemre javasolt épületek a volt huszárlaktanya - megtartása mellett az udvari épületek és a toldaléképületek ( Béla út sarok) valamint a földszintes garázsépület bontása javasolható. A legkedvezőbb távlati funkció: szálloda, kulturális- és konferenciaközpont. A belső kertben kialakítható a határoló utcák menti keretes beépítésnél alacsonyabb - konferenciaközpont kulturális (színház/hangversenyterem) funkciót is betölthet. A körbeépített és ezáltal zajvédetté váló belső kert - legalább részben a közhasználat számára megnyitandó és pihenőhelyként vagy akár szabadtéri kulturális rendezvényekre is használható. A belső kert megközelítését a Béla út felől a tömbbelsőbe vezető passzázzsal kell megoldani. A Béla út mentén megmaradó épületszárnyat a kongresszusi központtal (nyaktaggal) össze lehet kapcsolni, de csak úgy, hogy az összekötő (egy szakaszon csupán földszintes) épületrész a szomszédos udvar légterét ne zárja le, de a szomszédos telek hátsó épületének tűzfalát magasabb épületrésszel takarja. Kereskedelmi funkciók elhelyezése az épületegyüttesben csak az utcai földszinten képzelhető el, a belső kert felé inkább vendéglátás kávézó, kertvendéglő és kulturális létesítmények javasolhatók. Nem elképzelhetetlen szálloda helyett a keretes beépítésű utcai épületrészek színvonalas irodai hasznosítása sem, de a határoló utcák felé ebben az esetben is feltétlenül publikus földszinti használatot kell kialakítani (kiállító- ill. bemutatóterem, tájékoztatási és információs központ, utazási iroda, klubok, vendéglátás, stb.). Az udvarban létesítendő konferenciaközpont és a kert napközbeni közhasználatát biztosítani kell FEBRUÁR 19

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag Újbuda Kulturális Városközpont program Újbuda Önkormányzatának vezetése több éve megfogalmazta az Újbuda Kulturális Városközpont létrehozásának

Részletesebben

A Közösségi Tervezés jegyében

A Közösségi Tervezés jegyében Egy új j TÉR T R szület letése Újbudán A Közösségi Tervezés jegyében Kultúra színház Kultúra Opera MIT? - Problémafelvet mafelvetés A budapesti kiskereskedelmi és kulturális folyosóhoz való illeszkedés

Részletesebben

Schreffel János főépítész. Munkatárs: Telek Viktória 2010. augusztus

Schreffel János főépítész. Munkatárs: Telek Viktória 2010. augusztus Schreffel János főépítész Munkatárs: Telek Viktória 2010. augusztus ÚJBUDA FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE Budapest Európában Újbuda Budapesten A KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT JELENLEGI ARCA E S Z K Ö Z Ö K C

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 1/18 Dokumentáció A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 2/18 1 AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE 1.1 Az ingatlanok elhelyezkedése,

Részletesebben

További információk: Varga Koritár Zoltán ügyvezető Phoenix Yachtport Kft 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53 +36309403717 phoenix@delta.

További információk: Varga Koritár Zoltán ügyvezető Phoenix Yachtport Kft 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53 +36309403717 phoenix@delta. Ingatlan ismertető a Budapest, 34624/0/A/8 és -/9 Hrsz alatti, egyéb önálló ingatlan megnevezésű, 588+116 m2 területű ingatlanról, amely a Budapest, VIII. ker. Kenyérmező u. 3. fszt. alatt található. 1.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Komplex 2. pótzh. / május

Komplex 2. pótzh. / május Komplex 2. pótzh. / 2013. május 03-06. Fedett lovarda és kültéri lovaglópálya lelátókkal A tervezési feladat helyszíne Alcsútdoboz külterület. A tervezési területet a jelenleg részben beépített telek jelenti,

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Előzmények Karinthy

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013 (IX.24.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról egységes szerkezetben a 14/2014. (IX.15.); és a 8/2015. (IV.24.) sz. rendelettel

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2006. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2007. ÉVI PROGRAM

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2006. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2007. ÉVI PROGRAM BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2006. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2007. ÉVI PROGRAM 2006. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2006. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

BOLTOK, HELYEK, EMBEREK FÖLDSZINTI FUNKCIÓK TÉRBELI MEGOSZLÁSA ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI

BOLTOK, HELYEK, EMBEREK FÖLDSZINTI FUNKCIÓK TÉRBELI MEGOSZLÁSA ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI BOLTOK, HELYEK, EMBEREK FÖLDSZINTI FUNKCIÓK TÉRBELI MEGOSZLÁSA ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI SZENDREI ZSOLT építészmérnök, PhD hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki kar, Urbanisztika

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Önkormányzati Ingatlanigényekről és funkciókról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Önkormányzati Ingatlanigényekről és funkciókról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati Ingatlanigényekről

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

Helyszín A tervezési terület Budapest talán legfrekventáltabb pontján helyezkedik el. A Clark tér legfőbb potenciája a világörökség részévé vált Duna

Helyszín A tervezési terület Budapest talán legfrekventáltabb pontján helyezkedik el. A Clark tér legfőbb potenciája a világörökség részévé vált Duna S z á l l o d a a C l a r k t é r e n T e r v p á l y á z a t 2 0 0 7 É p í t é s z e t Helyszín A tervezési terület Budapest talán legfrekventáltabb pontján helyezkedik el. A Clark tér legfőbb potenciája

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

ÚJPEST-VÁROSKAPU BEÉPÍTÉSI PROGRAM

ÚJPEST-VÁROSKAPU BEÉPÍTÉSI PROGRAM ÚJPEST-VÁROSKAPU BEÉPÍTÉSI PROGRAM ACZÉL VÁROSÉPÍTÉSZ BT. 2016. november ÚJPEST VÁROSKAPU VÁROSÉPÍTÉSZETI PROGRAMTERV Újpest Városközpont Kerületi Építési Szabályzatát (KÉSZ) a CDC Aczél Konzorcium készíti.

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásról 1 KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Kormányzati és innovációs negyed

Kormányzati és innovációs negyed Kormányzati és innovációs negyed a felvirágzó, új belvárosban www.corvinsetany.hu Corvin Sétány pályázati előnyök Már meglévő koncepció Az előírt irodai nagyságot tudjuk biztosítani Megvalósítás indulásra

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum Liget Park Fórum 2016.11.24. CSE OMR PVA CIR FAN PAV PHE LAK KKI BA P VAJ BAZ BRE ZEN NGL PAR KKO MKO KOM OLO ROM NEP REM PDO SZI ÚJ NEMZETI GALÉRIA Funkció: Múzeum Terület: nettó 51.950 m 2 Státusz: tervezés

Részletesebben

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani. F e l h í v á s ingatlan hasznosításra Ózd Város Önkormányzata ajánlatot kér a tulajdonában lévő 3600 Ózd, Bolyki főút 13. szám alatti, ózdi belterületi 8379 hrsz-ú, 1004 m 2 területű, egyéb ingatlan megnevezésű,

Részletesebben

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül.

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(...) önkormányzati rendelete a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Tsz.: HAP 1-236 " D " ÉPÍTÉSI TERÜLET. Dátum : 2007 október HUNGARO-AUSTRO PLAN Kft. Budapest Építészeti Nívódíja 2007 1027 Budapest, Margit krt 24.

Tsz.: HAP 1-236  D  ÉPÍTÉSI TERÜLET. Dátum : 2007 október HUNGARO-AUSTRO PLAN Kft. Budapest Építészeti Nívódíja 2007 1027 Budapest, Margit krt 24. !"#$%$& '(()(*+,-*.*'/( A tervezett irodaház három pince-garázs szinttel, a földszinttel és hat emeleti szinttel rendelkezik. A hatodik emelet homlokzati síkja az épületet határoló homlokzati síkhoz képest

Részletesebben

Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ

Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ 2011 Február Megközelíthetőség: M1-es metró Hősök tere megállótól 300 méter gyalogosan; 30-as BKV busz, 75 trolibusz, 70 trolibusz, 79 trolibusz KIADÓ IRODÁK KEDVEZMÉNYES

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 26-26/53-2/2016 TÁRGY: PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA AZ URÁNVÁROSI PIAC ÉS KAPCSO- LÓDÓ TERÜLETEK FEJLESZTÉSÉ- RE (TOP-6.1.3-15, TOP-6.3.2-15) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

VÁZLAT TERV Műszaki leírás A tárgyi vázlatterv a két intézmény közötti átrium zárt udvar lefedésének és a városi könyvtár művelődési ház felőli feltárásának kialakításával foglalkozik. A tervben javasolt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAPIREND Ügyiratszám: 14/503-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport. tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.eu A POSTÁS STRAND TERÜLETFEJELESZTÉSE SORÁN FELMERÜLT KÉRDÉSEK? PARKOLÁSI LEHETŐSÉG - JELENLEG RENDEZETLEN ez a terület még csak papíron ad lehetőséget a parkolásra?

Részletesebben

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban. Hogyan csinálom én?

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban. Hogyan csinálom én? Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban Hogyan csinálom én? Pályázatok, elnyert támogatások 2007-2013 programozási időszakban Szolnok Megyei

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítás építési koncepció, tervező kiválasztás Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Budapest, 2010. szeptember

Budapest, 2010. szeptember A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukciójára és bővítésére kiírt tervpályázat Zárójelentés és összefoglaló értékelés Budapest, 2010. szeptember 1. Összefoglaló eredmény B u d

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ.

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ. 8,80,,,77,,97,0,88,9 m,9 m 8, m,90 m nyílászáró csere 7,8 m W, m 8, m TERASZ,7 m,0 m ÁTJÁRÓ,7 m LÉPSÕHÁZ, ELÕ,7 m ERK,79 m, m 7,89 m nyílászáró csere HALL 7,97 m 7,80 m, m ESZ,99 m,7 m,0 KA 0, m TERASZ,

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b Irodaház XIII. kerületben 3,5 / m 2 tól! Általános leírás Az irodaház a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésétől 100 méterre helyezkedik el (3-as metró Dózsa György úti megállóhelye), de mégis nyugodt,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben