Váci Napló. XVII/ június 10. kedd. Meghosszabbított nyitva tartás az EB alatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Váci Napló. XVII/46 2008. június 10. kedd. Meghosszabbított nyitva tartás az EB alatt"

Átírás

1 POROTHERM (PTH) téglák és YTONG falazó elemek házhoz szállítással. Cserepek kedvezményes áron kaphatók! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/ Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/ június 10. kedd MIRTUSZ Menyasszonyi és alkalmi ruha készítõ és kölcsönzõ Mártai Ferencné Vác, Csillag u. 7. Tel.: 06-27/ Nyitva tartás: H-P: 9-tõl 18 óráig, Szo: 8-tól 12 óráig Hetvenkét vármegye földje az ereklyés országzászlóban A Duna-parton felújított ereklyés országzászló felszentelésére, megáldására és avató ünnepségére június 6-án délután került sor. A Vác Város Önkormányzata és a Váci Városvédõk és Városszépítõk Egyesülete által szervezett ünnepség fõvédnöke dr. Beer Miklós váci megyéspüspök volt, az ünnepi beszédet dr. Pálos Frigyes prépost-kanonok mondta, közremûködött a Szent Cecília Kórus Varga László karnagy vezényletével, Nábelek Anita, a Fónay Színpad tagja, Péter Pál versmondó és a Váci Huszár és Nemzetõr Bandérium tagjai. Az Ereklyés Országzászló talapzatában elhelyezték a történelmi Magyarország 72 vármegyéjének földjét, melyet Moys Csaba tíz év alatt gyûjtött össze. Az országzászlót felszentelte dr. Beer Miklós megyéspüspök, megáldotta Fónagy Miklós református esperes, Csuka Tamás vezérõrnagy, nyugalmazott református tábori püspök és Detre János evangélikus lelkész. Az ünnepség elején a jelenlévõk elénekelték a magyar himnuszt, a végén a Szózatot és a székely himnuszt. Az ünnepi szónok Pálos Frigyes prépost-kanonok beszédében egyebek mellett felidézte június 4-ét, amikor 88 esztendõvel ezelõtt a trianoni békediktátumot rákényszeríttették hazánkra, a magyar nemzetre, melynek következtében országunk területének kétharmadát vesztette el és a magyar lakosság egyharmada került az új határokon kívülre. Akkor, fél év múlva, 1921 januárjában egy erdélyi magyar, Urmánczy Nándor mozgalmat indított, ami hét év múlva azt eredményezte, hogy augusztus 20-án a Szent István napi ünnepségek betetõzéseként nemzeti adakozásból elkészült és felavatták Budapesten az ereklyés országzászlót és a négy szoborcsoportot a négy égtáj felé: északra, keletre, délre és nyugatra tájolták az elszakított országrészek emlékeként. folytatás 2. oldalon Meghosszabbított nyitva tartás az EB alatt A Szerencsejáték Zrt is igyekszik alkalmazkodni a szurkolói igényekhez, ezért a szokásoktól eltérõen a most zajló labdarúgó EB ideje alatt, június 7-tõl 29-ig vasárnap 20 óra 30 percig meghosszabbítja az alábbi játékok értékesítését vállalkozó partnerei számára: Ötöslottó, Joker, Skandináv lottó, Tippmix, Luxor, Tangó, kaparós sorsjegyek, belépõjegyek. Az adott értékesítõ hely nyitva tartásáról a tulajdonos dönt. Cserhátvidéke Takarékszövetkezet Vác, Földváry tér 2. Tel.:

2 2 Váci Napló Váci kórház: bezárják az ajtót a politika elõtt Egy mandulamûtétért a biztosító ma 67 ezer forintot fizet a kórházaknak, holott egy ilyen mûtétet valójában 95 ezer forint alatt nem tudnak elvégezni. Ahhoz viszont, hogy a finanszírozás a valós értékekhez közelítsen, szükség van a több esztendeje megállapított HBCs (humán betegség csoport) pontok felülvizsgálatára. Errõl és a Jávorszky Ödön Kórház mûködésérõl, Dr. Jakab Zoltán és dr. Erõs András. Meg kell változtatni a jelenlegi pontszámítási rendszert költségvetésérõl az egészségügyi intézmény jövõjét kedvezõen befolyásoló eseményekrõl tartott sajtótájékoztatót június 5-én a kórház könyvtárában dr. Jakab Zoltán, az önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöke és dr. Erõs András fõigazgató. Dr. Jakab Zoltán a sajtótájékoztató tartását a nagy értékû mobil kardiológiai ultrahang készülék beszerzése körüli politikai támadások miatt tartotta fontosnak. Nem engedhetjük meg, hogy a politika szakmai irányítást gyakoroljon a magas szintû váci egészségügyi fekvõbeteg-ellátás felett. Nekünk az a feladatunk, hogy mindenki számára bármikor biztosítsuk a lehetõséget, hogy igénybe vehessék a Jávorszky Ödön Kórház szolgáltatásait - mondta dr. Jakab Zoltán. A bizottsági elnök beszélt azokról a tárgyalásokról, amelyek folyamatban vannak, például arról a reményeik szerint kölcsönös elõnyökkel járó együttmûködésrõl, amelyet egy váci telephelyû, külföldi tulajdonú, sterilizáló berendezéseket gyártó céggel kezdtek. Emellett tárgyalások folynak a legmodernebb orvosi diagnosztikai eszközök beszerzésérõl is. A kórház mûködése, költségvetése stabil, a bevételek túlnyomó részét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Az OEP finanszírozási alapját ma Magyarországon az egyes betegségekhez kapcsolt HBCs pontok forintosított értéke alapján számítják. Ez pontokra vetítve jelenleg 146 ezer forint. Az érvényben lévõ teljesítményvolumen-korlát behatárolja a lehetséges finanszírozás fiskális értékét. Mindezeken túlmenõen az egyes betegségtípusok ellátása során a ráfordítás nem fedi feltétlenül a HBCs alapján számított költséget, amelyet 1993-ban alakítottak ki, az akkori technikai és személyi feltételeknek megfelelõen tudtuk meg. Mint a fentiekbõl kiderül, szükség van a HBCs tartalmi felülvizsgálatára. A folyamat elsõ része a felmérés, amelybe a váci intézmény dr. Erõs András fõigazgató a Magyar Kórházszövetség vezetõségi tagjá- MEGHÍVÓ nak lobbitevékenysége folytán az országból kilenc másik kórházzal együtt bekapcsolódhat. Ez a feladat elismerése a kórház szakmai tevékenységének. Emellett a munkában résztvevõk anyagi díjazásban is részesülnek, s az eredmények ismeretében lehetõségük nyílik a költséghatékonyabb gazdálkodás bevezetésére. A kórház nagy hangsúlyt fektet az egyre magasabb színvonalú ellátásra és az ellátási profil bõvítésére. Ha sikerül megvalósítani a kórházi rekonstrukció negyedik ütemét, akkor korszerûbb feltételekkel, modern berendezésekkel, eszközökkel, alacsonyabb önköltséggel szolgáltathatnak. Az önkormányzat egészségügyi bizottsága támogat minden olyan tevékenységet, amely a kórház mûködési stabilitását szolgálja mondta dr. Jakab Zoltán. A Váci Zsidó Hitközség tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait, ismerõseit a Váci Holokauszt emlékére rendezett megemlékezõ Istentiszteletre, június 29-én, vasárnap 10 órára a felújított zsinagógába (Vác, Eötvös utca 3.). A szertartást Fröhlich Róbert fõrabbi dandártábornok tábori lelkész vezeti. Közremûködik Fekete László fõkántor. A szertartás elõtt lehetõség nyílik a közel múltban felavatott váci zsinagóga megtekintésére. Hetvenkét vármegye földje az ereklyés országzászlóban folytatás az 1. oldalról Az országzászló azért ereklyés, mert a talapzatába összegyûjtötték az ország összes vármegyéjének, községeinek, megszállott törvényhatóságainak, nevezetesebb történelmi emlékhelyeinek egy maroknyi kis földjét és az I. világháború külföldön fekvõ magyar katonai temetõinek sírjáról küldött földet hallottuk. A 30-as években minden, magára valamit adó városban állítottak országzászlót. Abban az évtizedben szám szerint több mint háromszázat. Vác városa is elkészítette a helyét a Duna korzón Moys Csaba az összegyûjtött földdel ben, a támfal mellett kiépített bástyaszerû talapzattal nagy telén egy télutói vasárnap megmozdult a teljesen befagyott Duna jege s a nagy robajjal meginduló áradással a jégtáblák szinte lenyírták a korzó öntöttvas korlátját és lerombolták az országzászlónak szánt bástyát és építményt. Akik erre az eseményre emlékeznek, vitatkoznak, 1940, vagy 1941 telén történt ez. A háború alatt, 1943-ban lényegesen erõsebben újjáépítették a talapzatot tudtuk meg, de a zászlószentelést a közbejött II. világháború miatt elhalasztották, majd egészen elmaradt. A háború után a Duna szabályozása során a meder beljebb került, és a kialakított sétány megváltoztatta a part látványát. Az emlékmû korlátját lebontották, a magyar címert eltávolították. Vácon az eredetileg elhatározott tervet, hogy az ereklyés országzászló megvalósuljon, a városvédõ egyesület ápolta és készítette elõ, hogy a Trianon elõtti Nagymagyarország valamennyi vármegyéjébõl származó maroknyi föld elhelyezést nyerhessen az alapjában. Ennek segítése Moys Csaba buzgalmának és fáradozásának köszönhetõen megtörtént és így elérkeztünk a 88. évfordulón a felszentelés napjához, a mai naphoz mondta Pálos Frigyes. A szónok megemlítette a rendszerváltás elõtti és utáni esztendõket, beszélt az emberek lelkében végbement erkölcsi rombolásról. Célunk nem az, hogy bûnbakokat keressünk, egyes személyeket, vagy csoportokat kipellengérezzünk az okozott károkért és botrányokért, hanem az, hogy közös erõvel dolgozzunk nemcsak az ország gazdasági, társadalmi, politikai életének, hanem értéktudatának, benne erkölcsi értékrendjének átalakulásáért és azért, hogy segíthessünk a jobb, emberibb élet megteremtésében mindenkinek, aki ebben az országban él, soha meg nem feledkezve a határainkon kívül élõ magyarokról sem. Ezt a közös fáradozást nem szabad kisajátítani pártpolitikai érdekeknek - mondta Pálos Frigyes.

3 Váci Napló 3 Díjak azoknak, akik másokért élnek Egyre fontosabb és sokszínûbb az összefogással megvalósult Esélyegyenlõségi nap Akkor élsz, ha másokért élsz. Ez a Széchenyi Istvántól származó gondolat volt az immáron nyolcadik alkalommal megrendezett Esélyegyenlõségi Nap idei mottója. Mintha a fõszervezõnek számító Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének vezetõje, munkatársai és a program megvalósításán dolgozó további civil szervezetek, intézmények képviselõi elõre tudták volna, hogy a Fogyatékossággal Élõ Váci Emberekért elnevezésû díjat kik vehetik át ebben az esztendõben. A közösségi elismerésben részesült Dunakanyari Látássérültek Egyesülete, valamint az egyéni díjazott, Floch Istvánné, a váci Floch cukrászat vezetõje ugyanis tényleg másokért végzik napi tevékenységüket. Az utóbbi nem hivatásszerûen tesz a különféle sérültséggel élõ emberekért Vác városában, de elkötelezett és önzetlen támogatója az itt mûködõ, fogyatékosokkal foglalko- A Fogyatékossággal Élõ Váci Emberekért elnevezésû díjat az idén Floch Istvánné is megkapta zó intézményeknek, egyesületeknek, civil szervezeteknek. A közösségi díjra jelölt és azt végül a város képviselõtestületétõl elnyert, érdekképviseleti munkát végzõ civil szervezet, a Dunakanyari Látássérültek Egyesülete noha 2005-ben alakult meg, de gyakorlatilag az 1978 óta létezett Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének váci, körzeti csoportja tevékenységének továbbvivõi. Az ilymódon idén harmincadik évfordulóját ünneplõ civil szervezet 1984-tõl rendelkezik a városban irodával. (A díjazottakról részletesen pénteki lapszámunkban olvashatnak.) A díjakat átadó dr. Bóth János polgármester, országgyûlési képviselõ, a Váci Fogyatékosügyi Tanács elnöke megnyitójában arra emlékeztette az egybegyûlteket, hogy a hagyományos Esélyegyenlõségi Nap amely egyre sokszínûbbé válik regionális összefogással valósul meg, s ez fontos, mert ez a jövõ. A polgármester gondolatai elõtt és után az I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskola énekkara által prezentált zenés-verses összeállításra került sor. Az egész napos megnyitó keretében dr. Váradi Iván Attila rajztanár, a Földváry Károly Általános Iskola igazgatója, városi képviselõ nyitotta meg a korábban meghirdetett gyermekrajzés képzõmûvészeti pályázatokra beérkezett alkotásokból nyílt tárlatot, s szintén õ adta át a díjakat is. E napon nyílt meg Bõhm András kiállítása is. Dr. Váradi Iván Attila szerint egyre fontosabbá válik a város és térsége számára ez a nap. Boda Mária, a váci Madách Imre Gimnázium pedagógusa az irodalmi alkotások értékelését végzõ háromtagú zsûri nevében elmondta: az irodalom az a mûvészeti ág, amely egy sajátos hidat képez a fogyatékossággal élõ és az ép emberek között. Ez az a mûvészeti ág, amelyben mindenki kifejezheti magát. A megnyitót követõ szakmai tanácskozás témája a következõ volt: az emberi jogok, különösen az önrendelkezési jog érvényesülése a bentlakásos szociális intézményekben. E fontos és aktuális témát valamennyi fél szempontjából igyekeztek körbejárni a szervezõk. A jogi szabályozásról a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fõosztályvezetõje, Cziráki Andrea, az intézmények mûködése során szerzett tapasztalatokról a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal fõosztályvezetõje, Kulcsárné dr. Schnell Éva adott tájékoztatást. Rajtuk kívül dr. Thúr Ottóné szociális szakértõ is kifejtette véleményét errõl a témáról, valamint felvázolta gondolatait arról is, hogyan lehetne javítani a jelenlegi helyzeten. A konferencián az említett szakterület fontos kulcsszereplõi, azaz több intézmény vezetõi is megosztották gondolataikat, tapasztalataikat az érdeklõdõkkel. A Dunakanyari Látássérültek Egyesülete nemcsak a városi díjátadás során kapott fõszerepet, hanem a szakmai konferencia keretében is. A civil szervezet a tevékenységét Mundi Mártonné mutatta be. Egy úttörõ jellegû kezdeményezés révén mindenki kipróbálhatta, milyen lehet látássérültként élni a mindennapokat. Erre a pénteki rendezvényhez csatlakozva megnyílt úgynevezett sötét szoba szolgált helyszínül, amelyben különféle, a mindennapokban használatos tárgyakat kellett felismerniük a bátor kipróbálóknak egy teljesen sötét szobában. Jelentkeztek is szép számban erre a programra. Éppúgy, mint a színpadi mûsorra, amelyben sérült és ép fiatalok együtt adták elõ produkcióikat. Mellrák: a családra is veszélyes A mellrákra való hajlam nem feltétlenül a szigorúan vett öröklõdés szabályát követi az emlõrákok csupán egy tizede alakul ki genetikai hiba miatt. Családon belül gyakran elõfordul, hogy az emlõrák halmozódik. Ennek oka lehet a géneken kívül - a hormonháztartás, az étkezési szokások, életmód, az alkat, illetve a környezeti ártalmas hatások hasonlósága - írja az informed.hu. Az emlõrákos nõk testvéreinél minimum 20 éven át fokozott az emlõrák kialakulásának kockázata, derül ki egy svéd vizsgálatból. Azok a nõk, akik családjában elõfordult emlõrák, életük végéig a betegség jelentette fenyegetettség árnyékában élnek. A stockholmi kutatók emiatt az emlõrák miatt kezelt nõk lánytestvéreinek, életkor szerinti ajánlásoktól független, élethosszig tartó, intenzív szûrését javasolják. Számos vizsgálatban foglalkoztak már korábban a családon belül halmozódó emlõrák jelenségével, és megállapítást nyert, hogy azoknál a nõknél, akiknek elsõági rokona emlõrákos volt, kétszer akkora valószínûséggel alakul ki a betegség, mint velük egykorú társaikban. A nõrokonok nagyobb mértékû kockázata akkor lesz ismert, amikor az elsõági rokonnál felismerik a betegséget. A kutatók most arra kerestek választ, vajon az emlõrák testvérnél való felismerésének idõpontjától kezdve, változik-e a kockázat mértéke az idõ múlásával. A szakemberek ezért svéd népességi adatokat használtak fel nõnél megbecsülték az emlõrák kialakulásának kockázatát. A nõk között volt, akinek testvérénél, az adatgyûjtés idõpontját megelõzõen, mellrákot állapítottak meg.

4 4 Váci Napló Mit jelent az éghajlatváltozás az építészet számára? Az épület olyan létesítmény, legyen az családi vagy társasház, akár középület, amely kívül mintegy burokként a külsõ környezettel érintkezik, míg benne emberek élnek, tartózkodnak. Eredetileg az épületeket, házakat azért találta ki és fejlesztette évezredeken keresztül az ember mai formájára, hogy az védelmet biztosítson a külsõ környezet zord körülményei, az idõjárás viszontagságai ellen. Így jutott el az építészeti kultúra számos ragyogó vagy kevésbé sikeres alkotással a mai építõanyagokhoz, szerkezetekhez és formákhoz, amelyeket Európa-szerte széleskörûen alkalmaznak az adott nemzeti sajátosságok, táji adottságok és anyagi lehetõségeken belül. Minden jel szerint azonban a korábban felépített épületek bizonyos tulajdonságai - legalábbis két ok következtében - egyre kevésbé felelnek meg a mai és a következõ évtizedek követelményeinek. Ez a két ok: az általános felmelegedés, az éghajlatváltozás, valamint az újkeletû világpiaci olaj-, illetõleg energiaválság: az olajárrobbanás és az azt követõ gázáremelkedés. Az elmúlt évtizedekben folytatott és részben a mai hazai épülettervezés - amely az anyagok, a funkcionalitás és az esztétikum területein óriási fejlõdésen ment keresztül - a huszadik század korábbi éghajlati és meteorológiai körülményeire méretezte, méretezi az épületek hõszigetelõ képességét. Ez magától értetõdõen kihat az épületek fûtési-hûtési energiaigényére és ez az a terület, ahol mind az általános felmelegedés, mind az energia-árrobbanás jelentõs változásokat fog kikényszeríteni az épülettervezés terén. (Az utóbbi években már tanúi lehettünk különbözõ kezdeményezéseknek, mint például a kötelezõen bevezetésre kerülõ energiatanúsítvány rendszere.) A közelgõ változásokra alapozta a Pest Megyei Építészkamara váci szervezete Zsoldos Mihály rendezésében a június 3-i szakmai összejövetelének témáját. Két meghívott elõadó vetette fel a problémákat, kereste a megoldásokat és vett részt az elõadások utáni megbeszélésen. Egyikük a különben váci illetõségû Medgyasszay Péter építész volt, aki az éghajlatváltozás építészetre kifejtett hatásáról beszélt. Bevezetõjében ismertette a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia fõbb megállapításait a hazánkban várható klímaváltozásról. Ezután a fent említett két közelítésben vizsgálta az építészet elõtt álló kihívásokat: az emelkedõ energiaárak és a felmelegedés elleni védekezés szempontjából. Elmondta, hogy ma Magyarországon az átlagos épületekben (házakban) a fûtés kw/m 2 /év energiaráfordítást igényel, holott a fejlett európai régiókban egyre több úgynevezett alacsony energiafogyasztású (50-70 kw/ m 2 /év) épület mûködik és készül, de mind nagyobb számban létesítenek családi ház és középület céljára úgynevezett passzív épületeket (kb kw/m 2 /év). Ehhez az ottani építtetõk országonként és épülettípusonként eltérõ, de számottevõ állami támogatást kapnak. Magyarországon mind a technikai, mind az üzleti feltételei az ilyen irányú fejlõdésnek megvannak, az építészet és a megrendelõk elindulhatnának ebbe az irányba, de egy azonos alapterületû hagyományos és passzívház ára között ma még akár százalékos többlet is jelentkezik az utóbbinál. Mind az alacsony energiafogyasztású, mind a passzív házak létesítésében legnagyobb szerepet az épületek nagy gonddal és szakértelemmel kialakított hõszigetelése játssza. Az épületek fûtési energiaigényének ily módon történõ fokozatos csökkentésével két legyet is üthetünk egy csapásra : egyfelõl jelentõsen mérsékelhetõ a fûtéshez szükséges kiadás, másfelõl ezzel hasonló arányban fékezhetõ az épületek (háztartások) széndioxid kibocsátása, ami közismerten az általános felmelegedés, az éghajlatváltozás legfontosabb elõidézõje. A jó és még jobb hõszigeteléssel ugyanakkor egy harmadik legyet is megfoghatunk : az így szigetelt épületek a nyári kánikulák (hõhullámok) során sem melegednek fel olyan mértékig, hogy az akár a hõkomfortra, akár az egészségre káros lenne. A második elõadó Szekér László építész volt, aki széleskörû áttekintést adott - illusztrálva számos külföldi, de egy jól sikerült hazai példával is - a passzív ház témakörrõl. A passzívház koncepció és kialakítás lényeges pontjait fontosságuk sorrendjében külön-külön ismertette. Az elsõ és legfontosabb a szuperszigetelés. Ennél abból kell kiindulni, hogy egy szabadon álló hagyományos épület hõvesztesége (a hõszökés ) mintegy 40 százalékban a nyílászárókon, másik 40 százaléka a födémen, a maradék 20 százalék pedig nagyobb részt a járófelületen (lefelé), míg kisebb hányada a falakon keresztül következik be. Mára bebizonyosodott, hogy a modern épületszigetelõ (a korábbi hungarocellhez hasonló, de azoknál jobb) anyagokat nem érdemes 12 centiméteres vastagság alatt alkalmazni, de ennél több lehet (bár ahogy nõ a vastagság 20 cm felé, a szigetelõképesség nem tart lépést az árral). A szuperszigeteléshez tartozik a három rétegû ablak, amely sajnos ma az egyik legdrágább elem. Nagy gondot kell fordítani emellett az úgynevezett hõhidak mennél teljesebb kiküszöbölésére. Ezután a passzívház koncepció következõ fontos elemei: a szoláris nyereség biztosítása (a jó tájolással); a légtömörség és hõvisszanyerés, vagyis a ház nem szellõzik spontán, hanem azt egy olyan rendszer biztosítja, amely a házból kifújt (elhasznált levegõ) hõjével elõmelegíti a beszívott friss levegõt; valamint az épület úgynevezett kompakt tömege. Ennél a pontnál az elõadó felhívta a figyelmet arra, hogy ne feledkezzünk meg a magyar népi építészet jól bevált hagyományairól: a téglalap alapterületû, délre tájolt és árnyékolást adó tornácos formáról, ami a hazai jelenlegi, de még inkább a jövõbeni éghajlati feltételeknek is jól megfelel. A tájolás és árnyékolás egymást jól kiegészítõ szempontok: az ablakok télen alacsony napállásnál biztosítják a kellõ benapozást, míg az ablakok fölé kinyújtott tetõ (árnyékoló elemek) a már 45 fok felett beesõ nyári, túlmelegítõ napsugárzást nem engedik be. Vissza-visszatérõen hangsúlyozta, hogy az energia-megtakarítást növelõ épülettervezés, építkezés egyben az éghajlatváltozás fékezését is elõsegíti, emellett az annyira fontos fenntarthatóságot ugyancsak szolgálja. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy az elhangzott szempontokat maguknak az építészeknek kell elõször elfogadni, szakmailag kidolgozni és kisugározni a társadalom, a piac és a megrendelõk felé. Az elõadások után a jelenlévõ szakmai közönség számos kérdést vetett fel, amire az elõadók válaszoltak. A téma érdekességét és jelentõségét az is mutatja, hogy a rendezvény az esti órákba nyúlt. KISS ERNÕ, THÉZEUSZ ALAPÍTVÁNY

5 Váci Napló 5 Levegõtisztaság, és ami mögötte van Az elmúlt hetekben több helyen is olvastam, illetve szembesülhettem azzal a kijelentéssel az Országos Közegészségügyi Intézet szakvéleményére támaszkodva, hogy sokkal tisztább a levegõ a városban. Nos, akár laikus szemmel a felsorolt számadatok és az összefüggések alapján még el is hinném, hogy minden rendben van és nem okoz gondot a toxikus szennyezettség a városban, viszont szakmai szemmel igen csak gondolkodóvá tett, hogy ilyen állításokat hogyan tesz az, aki nem lát a dolgok valós helyzete mögé. Értelmezésem szerint a sokkal tisztább levegõ a toxikus nehézfémek méréshatár szint alatti értékét jelenti, amely csak a legminimálisabb mértékben képes károsítani az emberi szervezetet. Ez azonban csak a higany esetében mondható el az Országos Közegészségügyi Intézet szakvéleménye alapján. A további értékeknél, mint például az arzén (amelynek nincs határértéke, mivel a szervezetben felhalmozódik és nagyon nehezen ürül ki), kimutatható mennyiség található Vác minden egyes mérõpontján. Az arzénról érdemes tudni, hogy a legveszélyesebb nehézfémek közé tartozik, súlyosan rákkeltõ, idegméreg, szövetelhalásért felelõs stb. Figyelemre ad okot az is, hogy a vizsgálatok négyzetméteres területi egységben történtek, amely értékelése nem ad és nem adhat 100 százalékos eredményt. A légkörbe került nehézfém tartalmú por és korom szemcsék napokig, sõt hetekig is a levegõben maradhatnak lebegõ állapotban és több kilométerre is eljutnak az emisszió helyétõl, így az útvonal menti mérõállomásokon mért ülepedõ por nem mutathatja egyértelmûen a szennyezési értéket. A szakvélemény nem tartalmaz hibaszázalék táblázatot vagy ehhez kapcsolódó feltüntetését. Az elmúlt egy évben görögországi és hollandiai tudományos kutatásaimmal azt próbáltam kideríteni, hogy a nehézfém terhelés hogyan mutatkozik meg a növényekben és mi módon bizonyítható az emberi szervezetre mért hatása. Megállapításra került, hogy a nehézfémek növényi szövetekbe történõ berakodásának két módja van: a levegõbõl leülepedõ porból, illetve a talajból felvétel. Vác különbözõ területi egységein vizsgáltam a növényekben a következõ nehézfémek tartalmát: nikkel, réz, cink, mangán, ólom, kadmium, kobalt, vas. A megvizsgált növényanyagban megtalálható több fa, cserje, valamint lágyszárú. A leszárított minták toxikus szennyezettség mérési eredményeit atomabszorpciós spektrometriával készítettem el az Athéni Agrártudományi Egyetemen. Az elkészült mérési eredményeim alapján megállapítható, hogy a fõútvonal közelében sajátos nehézfém koncentráció alakult ki a növényzetben. A fa fajok tavaszi és õszi eredményének összesítésében szembetûnõen látszik, hogy a fõút védtelen sávjában jóval magasabb a nehézfém tartalom a növényekben, mint például a Liget belsõ, védett területén. Kimagaslóan nagy az eltérés egyes elemeknél, mint például a cink, ólom és a vas. Egyes fa- és lágyszárú fajok esetében, a fõút szegélye mentén többszörös értéket kaptam a Liget belsõ terültén gyûjtött mintához képest, ez az érték akár 5-8-szoros nagyságú számot is mutat. A nehézfémek kimutatható jelenléte a növényekben bizonyítja azt, hogy Vác városa nem hagyhatja figyelmen kívül további mélyreható szennyezési vizsgált és szakvélemény elkészítetését. A tisztaság egyértelmû kijelentése és fontossága csak abban az esetben kaphat kiemelkedõ hangsúlyt, ha a város rendelkezni fog több mérõpontú színvonalas víz-, illetve talajminõség vizsgálattal is (legutolsó részletes vízvizsgálat kb. 10 évvel ezelõtt készült). De mindaddig, amíg ez nem készül el és az újonnan elkészített levegõvizsgálati eredmény is hagy kérdéseket maga után, addig csak reménykedhetünk abban, hogy mind kevesebb károsító elem jut szervezetünkbe. CSEREKLYE E. KRISZTINA OKL. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK Újabb sikeres együttmûködés Pest megye és a BKV között TAMÁS AUTÓ KFT 2600 Vác, Rádi út 1-3. Tel.: 27/ , fax: 27/ Ismét bebizonyosodott, hogy a Pest megyében élõk érdekében a megye vezetése politikától független együttmûködést tud megvalósítani a Budapest Közlekedési Vállalattal. A HÉV-járatok szolgáltatása ügyében már több szakmai tárgyaláson vannak túl az érintett felek, most az agglomerációs buszok ügyében tárgyaltak. A találkozón képviseltette magát az érintett tizenkét település polgármestere is. Az egyeztetést Szûcs Lajos, Pest megye közgyûlésének elnöke kezdeményezte. Sajnálatos, hogy az érintett szervezetek közül sem a Pénzügyminisztérium, sem a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium nem képviseltette magát. Jelzésértékû Demszky Gábor, Budapest fõpolgármesterének távolmaradása is, hiszen többször is úgy nyilatkozott: az agglomerációban élõ emberek okozzák a BKV veszteségét. Demszky Gábor kijelentése azonban meg sem közelíti a valóságot, ráadásul sérti nemcsak a településeket, hanem a többszázezer Pest megyében élõt is. Szûcs Lajos mindezek ellenére kijelentette, a települések nem a fõváros ellen kívánnak dolgozni, az agglomerációs közlekedés ügyében minden szereplõvel szeretnének együttmûködni. Példaértékû a BKV vezetésének hozzáállása, akik a HÉV-járatok mellett már az agglomerációs buszok ügyében is rendkívül nyitottak az egyeztetésre. A nagyfokú együttmûködési készség miatt az elsõ tárgyaláson konkrét megállapodást is kötöttek a résztvevõk. Eszerint megállapodtak abban, hogy szûk szakértõi grémiumot hoznak létre, amely megoldást fog találni az agglomerációs buszok finanszírozási problémáira. Jelenleg ugyanis jogi hiányosságok miatt a buszjáratok finanszírozása és szabályozása nem megoldott. A szakértõi csoport az ajánlásokat törvényjavaslat formájában fogalmazza meg, amit Szûcs Lajos, mint országgyûlési képviselõ a Parlament elé terjeszt.

6 6 Váci Napló (a Halló Mintabolt mellett) ILLATSZER BIZSUK PLAYBOY KIEGÉSZÍTÕK RANDI KELLÉKEK ÖVEK - TÁSKÁK BKV-jegyek a Tourinformban Ne álljon sorba a Nyugati pályaudvarnál, vegyen BKV jegyet a Tourinform Irodánál! Vonaljegyek, 10 és 20 db-os kedvezményes árú jegyfüzetek kaphatók az irodában, a váci fõtéren, a Duna-presszó mellett! 2600 Vác, Március 15. tér 17. Tel.: 27/ Fax: 27/ Internettelefon: Vác Város Sportintézményeinek Állandó Sporttörténeti Kiállítása Megtekinthetõ minden pénteken 16-tól 19 óráig a Vörösház emeletén. Egyéb idõpontokban a tárlat kizárólag elõzetes bejelentkezés alapján, csoportosan látogatható! Bejelentkezés és információ: 06-20/ Varázslatos az idõ ma! De jó lenne elmenni a váci strandra! Kínálatunk: BRAMAC, TONDACH, ALTEK tetõcserepek gyári áron. Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig Vállalunk: könnyûszerkezetes és hagyományos házak építését (a tervezés ingyenes); asztalosoknak: szerkezetkész, hossztoldott, euro falcos, borovi fenyõ, ablakok készítése 2-3 héten belül, Ft/m+áfa. Dr. Nagy Lajos plasztikai sebész fõorvos magánrendelése Vibrációs zsírszívás, arc-, szemhéj-, orr- és fülplasztika, ráncfeltöltés, ajakvastagítás, emlõkorrekciós mûtétek, hasplasztika és más esztétikai mûtétek, hegkorrekció, anyajegyek és egyéb bõrelváltozások eltávolítása Rendelési idõ: szerda óra, Rendelés helye: Vác, Argenti Döme tér 1-3, Járóbeteg szakellátás épülete Telefon: 30/ , Web:

7 Váci Napló 7 Egyházi élet - rovatszerkesztõ: Hivert Gábor Sok hûhó semmiért Meghosszabbított jelentkezés a Magyar Sidney-re. Július 17-tõl 21-ig Egerben rendezik meg a Magyar Sydney nyári országos katolikus ifjúsági napokat, amelynek a jelentkezési határidejét június 15-ig hosszabbították meg. Bõvebb információ és internetes jelentkezés: Így még lehetõség nyílik a legolcsóbb részvételi díjak mellett jelentkezni. Még ezen a héten lehet jelentkezni a váci találkozóra. A Váci Egyházmegye találkozója az idén Vácon kerül megrendezésre június között. A találkozó mottója: Az Egyházmegye megújulásáért a Biblia erejével. Jelentkezni a honlapról letölthetõ ûrlap visszaküldésével lehet, amelynek leadási határideje június 15., vasárnap. Szálláslehetõségek: péntekrõl szombatra virradó éjszaka szálláslehetõségek vannak a Karolina Iskolában, a Ferences Kolostorban, a Vác-Deákvári Közösségi Házban, a Fehérek plébániáján. A jelentkezési lapokon kérik feltüntetni a szállásigényeket. Június 27-én, pénteken 9 és 12 óra között cserkészprogramok, interaktív bibliai játékos programok, kispályás foci és sportolási lehetõség lesz. 10 órától rajtól a Fussunk együtt a megújulásért futóverseny különbözõ távokon tól ünnepi szentmisét mutat be dr. Bábel Balázs, kalocsai, dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, és dr. Varga Lajos segédpüspök atya tól Szekeres István és Polyák Ferenc péceli keresztútját adják elõ multimédiás színielõadásban. 17 órától a Galamb utcai Oktatási Központban táncház lesz, 19 órakor veszi kezdetét a szombat délutánig tartó szentségimádás a Piarista templomban. Este 8 órától a székesegyház terén felállított nagyszínpadon a Gável Testvérek adnak koncertet. Szombaton is számos program várja az érdeklõdõket, amelyekrõl részletek olvashatóak a Váci Egyházmegye honlapján is. Orgonakoncert a szécsényi Ferences templomban. Június 14-én, szombaton 18 órától Yashuhiro Yamada japán orgonamûvész ad kon-ceret. Mûsorán különbözõ Bach-mûvek szerepelnek. A koncertre a belépés ingyenes, adományokat szeretettel várnak. Sok hûhó semmiért. Shakespeare népszerû vígjátékát adja elõ a piarista gimnázium színköre 10-én, kedden este 18 órától a Credo-házban. Jelenések könyve. Pénteken 17 órakor folytatódik Stanco Attila atya elõadássorozata a Biblia éve kapcsán a Jelenések könyvérõl a Galamb utcai Oktatási Központban. Palotakoncert a püspöki palotában. Szebbnél szebb operaáriák és kettõsök kerülnek Komáromi Éva és Oláh Zsolt énekmûvészek mûsorára vasárnap 18 órától. Ingyenes belépõjegyeket Sátori Lászlónénál lehet igényelni a 06-20/ os telefonszámon. KONI BT AUTÓSISKOLA (Vác, Csányi krt. 45. Telefon: 06-27/ ) Gépjármûvezetõi tanfolyamot indítunk: SM, A, B, C 1, C, E, D kategóriákban; belföldi árufuvarozó és személyszállító szaktanfolyam; TIR szaktanfolyam, ezenkívül indul még ADR, NEHÉZ-, ILLETVE KÖNNYÛGÉPKEZELÕI ÉS MOTORFÛRÉSZ-KEZELÕI SZAKTANFOLYAM. HALLÓ Mintabolt (Vác, dr. Csányi L. krt. 29. (2-es fõút) a város központjában. Telefon: 27/ *, 20/ , Fax: 27/ Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 óráig Kaphatók: HÁZTAR- TÁSI ESZKÖZÖK: elektromos, kõlapos raklett sütõ Ft-tól, ventilátorok 4190 Ft-tól, videó kábelek-átalakítók, külsõbelsõ vezeték nélküli hõmérõk. Elemek, akkuk, töltõk, lámpák! DURACELL és GILETTE termékek! Vérnyomásmérõk 7390 Ft-tól, mérlegek, fitness mérleg: Ft-tól, középsikolások részére számológépek Fttól. SZÁMÍTÁSTECHNIKA: számítógépek egyedi elképzelés alapján is, nyomtatók, routerek, web kamerák, egerek, mikrofonok, fejhallgat ó k, hangfalak, írható CD és DVD lemezek, videó- és kamera kazetták, memóriák, FlashDrivek, infra és bluetooth portok. MP3-as és MP4-es lejátszók. TÁVBESZÉLÕ ÉS IRO- DATECHNIKA: másológépek, nyomtatók, számológépek, diktafonok, telefonok Fttól, normál papíros faxok Ft-tól, vezeték nélküli csengõk 2990 Ft-tól, telefon és számítógép kábelek, csatlakozók, átalakítók. Kapható: író-, számoló-, pénztár- és másológépbe, nyomtatóba, faxba különféle: eredeti és utángyártott festék szalag, festék por, tinta patron, utántöltõ, lézer toner; - másoló-, fotó-, fax-, tekercs-, leporelló papírok. IRODABÚ- TOR: fotelok Ft-tól! Profi számítógépasztalok. SZOLGÁLTATÁSAINK: iratmásolás, laminálás, iratok bekötése - fûzése; faxok feladása - fogadása; telefon, fax, nyomtató, telefonközpont javítása - szerelése, lézer toner töltés. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az AKCIÓ-s árak a készlet erejéig érvényesek. Legyen a TÖRZSVÁSÁRLÓNK! Termékcsoporttól függõen 5-20% közötti kedvezmény! Sodexho, sulicsekk, CADHOC, Egészség, Otthoncsekk utalványokat elfogadunk! Üzleteinkben történõ vásárlásnál elfogadunk: VISA, AMERICAN EX- PRESS, OTP, Maestro, stb. bankkártyákat! SZEMORVOSI SZAKREN- DELÉS VÁCOTT. Szerda 15- tõl 16 óráig rendel dr. Kalmár Kornélia, csütörtök 16- tól 17-ig rendel dr. Rácz Zsuzsanna, szombat 9-tõl 10-ig rendel dr. Kalmár Kornélia, bejelentkezés: a 06-30/ PETI BOLT (Vác, a Zichy utca és a Görgey utca sarkán) Tel.:06-30/ , fax: 27/ Nyitva tartás: H-P: 7.15-tõl 17 óráig, Szo.: 7.30-tól 12 óráig. A postával szemben lévõ vegyesboltunk olcsó áraival várja kedves vásárlóit. Rendezvényekre italrendelést felveszünk. KÖLTÖZTETÉS, FUVARO- ZÁS: Homok, sóder, termõföld, tüzelõ és egyéb anyagok szállítása billenõs teherautóval, költöztetés ponyvás teherautóval. Bútorszállítás! Szeidl János fuvarozó, Tel.: 06-27/ , 06-30/ , VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁ- SA, döntés nélkül is, elszállítás megoldható. Tel.: 06-27/ , 06-30/

8 8 Váci Napló APRÓHIRDETÉSEK 02*JÁRMÛVET KÍNÁL Eladó 1990-es Fiat Croma TDI. Érvényes mûszaki és zöldkártya. Téli gumival, alufelnikkel. Irányár: forint. Érdeklõdni lehet: 06-70/ vagy 06-30/ (205/02) 04*ÁLLÁST KÍNÁL RAKTÁROS munkakörbe fiatal férfi kollégát Vácra felveszünk. Élelmiszer és ital kereskedelmi gyakorlat, targoncavezetõi engedély elõny. Jelentkezés munkaidõben: 06-20/ (327/04) ADMINISZTRÁTOR munkakörbe fiatal nõi kolléga részére Vácra felvételt hírdetünk. Elvárások: középfokú gazdasági vagy kereskedelmi végzettség, alapfokú felhasználói számítógépes ismeretek. Jelentkezni lehet munkaidõben: 06-20/ (328/04) 06*INGATLANT KÍNÁL Nógrád belterületén parasztház eladó a várra nézõ panorámával. A telek 1070 négyzetméteres és megosztható. Víz, villany, csatorna, központi fûtés, kábeltévé van. A ház összkomfortos. Irányár: 10,5 millió forint. Tel.: 06-70/ (272/06) Családi ház eladó sûrgõsen Vácon a Bácska dûlõben. Érdeklõdni lehet: 06-20/ (290/06) Verõcén felújításra szoruló ház 668 négyzetméteres, panorámás telken eladó. Érdeklõdni lehet: 06-30/ (310/06) 10*VEGYES Motorcsónak eladó. Tel.: 06-20/ decemberében alakult, jelenleg inaktív, veszteséges betéti társaság eladó! Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-20/ Szobai térelválasztó, hegesztõtrafó, szalagfûrész nagyon barátságos áron eladó. Tel: 06-30/ (323/10) 13*OKTATÁS Angol, német, francia tanfolyamok, csoportos és egyéni oktatás, üzleti (szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható) nyelvtanfolyamok, cégre szabott tananyag alapján. Fordítás, tolmácsolás, minden nagyobb európai nyelven. Egzisztencia oktató és fordító iroda. Tel.: 06-27/ vagy 06-20/ Nysz.: (52/13) Lováry nyelvoktatás indul Vácon június 12-tõl, szeptemberi vizsgával. Részletfizetési lehetõség. Tel: 03-30/ vagy 06-30/ (299/13) 16. ÜDÜLÉS Mezõkövesd Zsórin teljesen felszerelt nyaraló kiadó 8 fõig (5 percre a fürdõtõl, 3 szoba, garázs, TV - parabola antenna) Tel: 06-30/ (326/16) 17*SZOLGÁLTATÁS Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padló lerakást. Csiszolás, lakkozás, javítás, recsegés megszüntetése. Tel.: 06-70/ (243/17) T and P Trans Építõipari és Fuvarozó Kft Építõipari A-Z-ig. Korrekt áron rövid határidõvel, garanciával. Tel.: 06-30/ (314/17) Masszázshoz helyet keresek Vác belvárosában ANTSZ engedéllyel, maximum 25 ezer forint/hó-ig. Tel.: 06-20/ Változott a kórház telefonszáma! Január 7-tõl a Jávorszky Ödön Kórház a 27/ as központi telefonszámon érhetõ el! Fax: 27/ A telefonszám hívása után az eddig használt mellékeket továbbra is változatlanul lehet tárcsázni. Fogyatékosok segítõi Fogyatékosokat segítõ szolgálat várja azon, bármilyen fogyatékkal élõ váci személyek jelentkezését, akik mindennapi életvitelük során segítségre szorulnak. Szolgáltatásainkat kedvezményes térítési díj ellenében végezzük. Elsõsorban fogyatékossági támogatással, vakok személyi járadékával, emeltszintû családi pótlékkal rendelkezõk jelentkezésére számítunk. Jelentkezés az es telefonszámon. A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK Földváry polgárõrség ügyelet: 06-20/ Naszály polgárõrség ügyelet: 06-70/ Rendõrség ügyelet: 107, 27/ Rendõrség: 107 és 27/ Tûzoltók: 105 és 27/ Mentõk: 104 és 27/ Jávorszky Ödön Városi Kórház: 27/ Duna Menti Regionális Vízmû hibaelhárító: 27/ Tigáz hibaelhárítás: 27/ , , Áramszolgáltató (Elmû): 06-40/ Volánbusz menetrendi információ: 27/ Halló Mintabolt: iratmásolás, fûzés, faxok feladása, továbbítása: 27/ , Vác, Csányi krt. 29/A. - Fogtechnika: Teljeskörû fogtechnikai munkák, fogsor készítés-javítás Vác, Március 15. tér 18. Telefonszám: 30/ , 27/

9 Váci Napló 9 Váciaké a Decathlon-kupa A Váci NKSE rendezésében Gödön került lebonyolításra az elsõ alkalommal kiírt Decathlonkupa nõi ifjúsági kézilabda torna. Az eseményen hat környékbeli együttes két trióban vívott csoportmeccseket. A váciak eredményei: VNKSE Csömör (11-12) és VNKSE Esztergom (12-8). Ezután került sor a helyosztókra, amelyeken a csoportokban azonos helyen zárók döntötték el a végsõ sorrendet. Az 5-6. helyért: Dunakeszi Csömör 15-14, a 3-4. helyért: Esztergom Göd A fináléban az elmúlt évi élvonalban szereplõ két csapat találkozott: Váci NKSE Goldberger (12-9). Ezzel Schmidt Erika tanítványai nyerték el a serleget. Különdíjak is kiosztásra kerültek. A gólkirálynõnek járó elismerést a húsz találatig jutó Barján Bianka (a képen jobbra) vehette át, a legjobb kapusként pedig Sipeki Flórát jutalmazták. Pénteki számunkban a Váci NKSE NB I-es felnõtt csapatáról megjelent értékelõ cikkünk végérõl sajnos lemaradt az edzõ osztályzatai közül egy. Kenyeres József Veszeli Juditnak a teljesítményét hatosra értékelte. A hibáért elnézést kérünk, és egyben felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a most pénteki lapunkban a csapat szereplésének részletes statisztikáját közöljük. A kézilabdások köszönik KERESZTURI GYULA A Váci NKSE vezetõsége, játékosai nevében Kapos György klubelnök ezúton is köszönetét fejezi ki minden támogatónak és szponzornak az elmúlt bajnokságban való zavarmentes szereplés biztosításáért. Az egyesület külön köszönetet mond: Vác Város Önkormányzat Képviselõtestülete tagjainak, elsõsorban dr. Bóth János polgármesternek, Csereklye Károly, sportot felügyelõ alpolgármesternek és Mokánszky Zoltán szakbizottsági elnöknek; Vác Város Kézilabdasportjáért Közalapítvány tagjainak; a rendezvények lebonyolításában nyújtott kiváló biztosításért a Vásárhelyi Péter elnök által vezetett RAV Zrt-nek; az edzések, mérkõzések helyszínét biztosító Vác Város Sportintézményei vezetõinek (Tóth Kornél és Princz Miklós igazgatónak) valamint munkatársainak; az eddig nyújtott támogatásért a DDC Kft-nek; az étkezések biztosításáért Ambrus Ákosnak (Kõkapu Étterem), Ambrus Tibornak (Vácz Remete Pince), Floch Istvánnénak (Floch cukrászat) és Lebán Tibornak (Foci büfé); az utazások segítéséért a Volánbusz Zrt-nek; a sporteszközök biztosításáért és szponzorálásért a Decathlon áruháznak; a mérkõzésekre való felkészülés segítéséért a Pólus Palace Thermal Golf Klub Hotelnek; a szükséges frissítõk biztosításáért az AVE Ásványvíz Kft-nek; az egyesület eredményeit megjelenítõ helyi média munkatársainak; a klubmûködést szponzori tevékenységükkel elõsegítõ Derbystar-nak, Front Grafika Kft-nek, Magyar Tonernek, Remondis Kft-nek és Tornádo Fitness-nek. Az egyesület vezetõsége és a csapat kiemelt köszönetet mond az együttest hazai és idegenbeli mérkõzéseken is lelkesen buzdító szurkolóknak, különösen a Red Blue Panthers tagjainak. A köszönetnyilvánítás mellett Kapos György tisztelettel kér mindenkit, hogy lehetõségeihez mérten a jövõben is segítse a Váci NKSE minél jobb szereplését. Válogatón és diákolimpián versenyeztek KAJAK-KENU Szolnok adott otthont a közelmúltban megrendezett II. síkvízi kajak-kenu válogatónak, amelyen részt vettek a Váci Hajó Sportegyesület versenyzõi is. Noé Milán K méteren 2., 500 méteren pedig 3. lett. Holicza Péter K méteren 2., 1000 méteren pedig a 3. helyen végzett. A Duna Régió kajak-kenu diákolimpiára Én az Elefántokkal vagyok! Galléros pólóban úriemberek játsszák és egyesek szerint a legférfiasabb sport a világon: ez a rögbi. Csapatonként 15 fõ játssza, kétszer 40 percig. Angliában, Dél-Afrikában és Ausztráliában az 1900-as évekig nyúlik vissza a sport története. És Magyarországon? Hallott már valaki egyáltalán magyar rögbi csapatról? Pedig hazánkban is több évtizedes történelme van már ennek a sportágnak 1990-ben vált hivatalossá országunkban, 1év múlva tagja lett a nemzetközi szövetségnek. A váci Elefántok Rögbi Egyesületének 18 évre tekint vissza a múltja. Ekkor nyerte el a klub a Magyar Köztársasági Kupát elsõ ízben. A csapat neve többször megváltozott az évek során Fe- kete Hollók, Zöld Sólymok majd Kispesti Elefántokként is szerepeltek a nemzeti bajnokságban. Amikor a kispesti önkormányzat támogatta a csapatot, olyannyira sikeresek voltak, hogy veretlenül nyertek kupát és bajnokságot. Ebben az idõben a Velencén került sor. A Váci Hajósok közül versenyszámában nyert: Kassai Csenge, Fábry Richárd, Noé Zsombor, Péter Bálint, Floch Tamás 1-1 és Noé Bálint 2 számban. A második helyen végzett Erdélyi Dávid, Bárdfalvi Márk, Nagy Zsolt 1-1 és Apró Richárd 2 számban. A 3. helyen ért célba Debreceni Ádám 1, és Orlik Ádám 2 számban. KOVACSICS JÓZSEF Hazánkban is több évtizedes történelme van már a rögbi sportágnak. (A kép illusztráció) váci csapat játékosai adták a nemzeti csapat gerincét. Ha már a játékosoknál tartunk 4 szezon során is az Elefántok közül került ki Magyarországon az év játékosa (1992 Kump László, 1993 Horváth Imre, 2001 Tóth Imre, 2003 Madarász Viktor) óta Elefántok Rögbi Egyesület néven jegyzik a csapatot. Az utóbbi években folyamatosan átalakult, egymást váltották az edzõk és a játékosok. A csapatot jelenleg Tóth István irányítja és a tavalyi idényben az 5. helyen végzett az együttes. Az utóbbi két hónapban angol és holland csapatot is vendégül láttak az Elefántok. Sajnos még a helyiek közül is csak kevesen tudnak a csapatról, pedig már évek óta a Király Endre Szakközépiskola pályáján játsszák meccseiket és minden hétköznap este 18 órától edzenek. Az edzéseket mindenki szabadon megtekintheti, aki kíváncsi egy-két kemény fiúra. PAP VIKTOR

10 10 Váci Napló Névnapok június 10. június 11. június 12. Margit, Gréta Barnabás, Barna Villõ Az élet bizonytalan. Kezdd a desszerttel! ERNESTINE ULMER NAPPAL: o C ÉJSZAKA: o C Fronthatás nem várható Idõjárás Ma és holnap meleg nyári idõnk lesz. A többórás napsütést fõként délután zavarja átmeneti felhõsödés, de legfeljebb elvétve fordul elõ rövid zápor, zivatar. Csütörtökön folytatódik a meleg, nyári idõ. A sok napsütést követõen délután elszórtan kialakulhat zápor. Lottószámok Ötös lottó: 27, 33, 39, 65, 83 Jokerszám: Hatos lottó: 5, 6, 14, 18, 36, 39 Atlétikai verseny Dubnicán Június 4-én immár 4. alkalommal vett részt a Földváry Károly Általános Iskola az évente Dubnicában, a városi stadionban megrendezésre kerülõ Herda Márta nemzet- A verseny megnyitó ünnepsége közi ifjúsági atlétikai emlékversenyen. A váci fiatalok ezúttal is szépen szerepeltek. Eredményeik: távolugrás: Bohony Bálint I. hely, Benda Csenger II., magasugrás: Széles Roland III., kislabda hajítás: Kajtor Richárd I., Adame Máté II., Bohony Bálint III., 600 méteres síkfutás: Horváth Péter I., Hoffmann Bence II., 4 x 60 méteres váltófutás: I., tagjai Benda Csenger, Bolla Árpád, Siklósi Márk, Széles Roland. Kísérõ tanár: Horváth Zsolt testnevelõ. Ugyanakkor az iskola teljes küldöttségét vendégül látta a Centrum I. sz. szlovák testvérintézmény. A delegáció vezetõségét, Némedy Lászlóné tanítót és Váradi Iván Attila igazgatót fogadta Jozef Gašparík, Dubnica polgármestere. A 12 diák és 4 pedagógus kiutazását a sport- és ifjúsági bizottság, valamint a Váci Szlovák Önkormányzat támogatta. Macskaivartalanítási akció a deákvári állatorvosi rendelõben június hónapban! Dr. Zsombokos András állatorvos Vác, Deákvári fõtér (a körforgalomnál) Tel.: 06-27/ (rendelõ), 06-30/ ErõLét Energia a mindennapokban Szociális térkép készül ErõLét Energia a mindennapokban címmel május második felében jelent meg Hajdú László elsõ könyve, mely az ezoterika, a bioenergetika, a természetgyógyászat, a kinezio-lógia iránt érdeklõdõknek alapmû lesz, hiszen a szerzõ által feldolgozott témában eddig elég hiányos volt a magyar nyelvû könyvkínálat. Az ErõLét azonban a már említett tudományágak iránt szkeptikus olvasóközönség körében is népszerû lesz, hiszen Hajdú László hétköznapi, sokszor a sportéletbõl vett példákkal támasztja alá gondolatait; így olvasmányos stílusban, mindenféle misztifikáció nélkül mutatja be a mindennapok energiáját. A könyvben olyan témák kerülnek elõ, mint a társas kapcsolatok, a kommunikáció, de arról is szó esik, hogy mi is az energia, miért jó, ha pozitívan gondolkodunk, de azt is megtudhatjuk, hogy mi a legnagyobb probléma elve. Természetesen a szerzõ sportolói múltja, jelene miatt a könyvben helyet kapott az egészséges életmód, a mindennapos testmozgás. Az ErõLétben minden benne van, amit a mindennapok energiájáról tudni érdemes, így akár tankönyvként is használható, de bárkinek gondolatindító esti olvasmánya is lehet. A könyv ára: 1950 forint. Értékesítõ helyek: Éghajlat Könyves Kávéházban (1117 Budapest, Karinthy Frigyes 9.). A könyv megrendelhetõ postán, utánvéttel is a honlapon, vagy a kiadótól: ER Press Kft, 1734, Budapest, Pf.188/a. Telefon: 06-30/ június 2-tól július 25- ig két hónapos kérdõíves felmérést végeznek a Szociális Szolgáltatások Háza (volt Családsegítõ Központ) munkatársai, az eredményekbõl szociális térkép készül. A kutatás eredményességéhez 1000, véletlenszerûen kiválasztott váci háztartás együttmûködése szükséges. A kérdezõbiztosok az Önkormányzat jegyzõjének pecsétes megbízólevelével és az intézmény fényképes igazolványával keresik fel a válaszadókat, a kérdõív kitöltése körülbelül 30 percig tart. Közremûködésüket elõre is köszönjük. VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA

11 Váci Napló 11 Mi igyon a gyerek? Számtalan vizsgálat talált már összefüggést az édesített italok és a gyerekek súlyfeleslege között. - olvasható az informed.hu internetes portálon a WebMDre hivatkozva. Tudjuk, hogy a gyümölcslé, a szénsavas üdítõk és már cukrozott italok kalóriabombaként hatnak. De mennyi a túl sok? Két új vizsgálat is elemezte a gyerekek ivási szokásait. Az egyik kimutatta, hogy a gyerekek és a serdülõk egyre több cukrozott italt és gyümölcslét fogyasztanak, a másikból az derül ki, hogy a 100 százalékos gyümölcslét fogyasztók nem híznak el gyakrabban, mint akik ilyen gyümölcsleveket nem isznak. A gyerekek és a serdülõk össz-kalória bevi- A gyerekek és a serdülõk egyre több cukrozott italt és gyümölcslét fogyasztanak telének százaléka cukrozott italokból és gyümölcslevekbõl származik. A 6-11 évesek cukrozott üdítõ-fogyasztása 120 százalékkal növekedett, és a sportitalok fogyasztása megháromszorozódott 1988 és 2004 között, A legtöbb üdítõt otthon isszák a gyerekek, egy átlagos hétköznapon a fogyasztott összmennyiség százalékát, míg az iskolában 7-15 százalékot. A kutatók kérik a gyermekorvosokat, hogy figyeljenek fel erre a tényre, és segítsenek a szülõknek, hogy a gyerekek egészségesebb szokásokat alakítsanak ki. A vizsgálat nem talált súlygyarapodást a 100 százalékos gyümölcsleveket fogyasztóknál, és a 2-11 éves korosztályban nem találtak emiatt elhízott gyereket. Az amerikai gyermekgyógyászok szövetsége azt ajánlja, hogy a gyermekek és a serdülõkorúak a 100 százalékos gyümölcslé fogyasztását is korlátozzák napi 1-2 deciliterre 1-2 éves korában és 2-4 deciliterre 7-18 éves korban. Hozzáteszik azonban, hogy aki a gyümölcsöt eszik, az a gyümölcs levén kívül több tápanyagot is magához vesz. Ü G Y E L E T E K Vác Város Önkormányzata pályázat útján beépítésre alkalmas ingatlanokat és lakásokat értékesít, valamint nem lakás célú helyiségeket ad bérbe. Az ingatlanhirdetések részletei, a pályázat feltételei és teljes szövegei letölthetõk a oldalról (pályázatok menüpont alatt). További információ: Vác Város Polgármesteri Hivatal, Vác Március 15. tér 11., Vagyonhasznosítási Osztály, Tel.: 06-27/ , 06-27/ , 06-27/ Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium portást és karbantartót keres. Munkába állás: augusztus 25-én. Az írásbeli jelentkezéseket az iskola címére kérjük megküldeni (2600 Vác, Géza király tér 8.) június 30-ig. Érdeklõdni lehet a 06-30/ telefonszámon. Dr. Pajor Csaba állatorvos Vác fõúton) Vác Árpád út 21. (2-es fõúton) Tel / Macskaivartalanítási Tel.: 06-20/ akció! Fogorvosi ügyelet Vácott az ügyelet megszûnt! Legközelebbi ingyenes fogorvosi ügyelet Budapesten a VIII. kerületben a Szentkirályi utca 47. szám, vagy a Mária utca 52. szám alatt található Orvos Vácott az éjszakai orvosi ügyelet a 06-27/ /1465-ös melléken hívható hétfõtõl csütörtökig este 7 óra és reggel 7 óra között, illetve pénteken 16 órától hétfõn reggel 7 óráig. Vidéki háziorvosi ügyelet (Kosd, Acsa, Csõvár, Püspökhatvan, Galgagyörk, Rád, Penc, Kisnémedi, Püspökszilágy, Szõd, Csörög, Szõdliget, Vácduka, Vácrátót, Váchartyán): hétköznapokon 17 órától másnap reggel 7 óráig. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, valamint továbbképzési napokon 24 órás, egész nap. Az ügyelet helye: váci mentõállomás, tel.: 06-27/ Mentõk (súlyos esetben): 104. Gyógyszertári ügyelet Június 9. Június 10. Június 11. Június 12. Június 13. Június 14. A 24. héten: Deákvári Gyógyszertár Központi Gyógyszertár Vácz Remete Gyógyszertár Gyöngyvirág Gyógyszertár Szent Rókus Gyógyszertár Fekete Kígyó Gyógyszertár A következõ hétfõn, 15-én az: Alsóvárosi Gyógyszertár Váci Napló megjelenik kedden és pénteken. Fõszerkesztõ: FURUCZ ZOLTÁN (Tel.: 27/ ). Szerkesztõség telefon/fax: 27/ Szerkesztõségi olvasószolgálat munkanapokon 9 és 15 óra között: Vác, Csányi krt. 45. I. emelet * Levelezési cím: 2601 Vác, Pf 64. Interneten levelezés: Kiadja a Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft, 2167 Vácduka, Petõfi S. u. 28. Felelõs kiadó: a kft vezetõje. Nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt. Felelõs vezetõ: a kiadó vezetõje. Terjeszti a Lapker Zrt, a Posta és a kiadó. Elõfizethetõ a hírlapkézbesítõnél és a kiadónál, megvásárolható az újságárusoknál. Elõfizetési díj: egy hónapra 825 forint, negyedévre 2475 forint. HU ISSN

12 12 Váci Napló Természetgyógyászat Fûszereink olyan gyógynövények, melyeket a konyhában használunk. Aromájuk, illatuk össze nem hasonlítható a boltokban megvásárolható, káros anyagokat tartalmazó fûszerkeverékekkel. A rozmaring A rozmaring gyógynövény, a rozmaring fûszernövény, a rozmaring tetszetõs bokor a cserépben, mediterrán hangulatot varázsolva a verandára, a rozmaring 3-4 évesen a kertünk büszkesége lehet és a házilag készített rozmaringbor üdítõ csemege esténként az asztalunkon. Jótékony hatásai: Kiemelkedõ étvágygerjesztõ, emésztést javító hatása. Különösen rozmaringbor formájában való fogyasztása esetén, mely hatékonyan kezeli a teltségérzést, a puffadásos panaszokat és a gyomorbélgörcsöket. Serkenti a központi idegrendszer mûködését, javítja a keringést. Lazítja az izomzatot, csökkenti az inak feszülését. Kiváló hatású izületi fájdalmak kezelésére a rozmaring illóolajat tartalmazó krém. Rendezi a menstruációs ciklust, csökkenti a görcsöket, enyhíti a változókori panaszokat. Ruha közé téve molyirtóként is kitûnõ. A rozmaring nevelése. Évelõ félcserje, melynek hazája a mediterrán vidék, ezért hazánkban óvni kell a fagytól. Három éves koráig érdemes cserépben nevelni és a muskátlikhoz hasonlóan átteleltetni. Májusi fagyok után ültessük ki, vagy vigyük ki a szabadba az átteleltetett növényt, nyáron figyelmesen locsoljuk! Dugványokkal szaporítható. A télre már kint maradó növényt takarni kell. Virágzás elõtt vagy után szedjük a kifejlõdött, és el nem fásodott szárakat. Így nemcsak fûszert nyerünk, hanem növényünk ettõl fog bebokrosodni. Felfüggesztve szárítjuk, majd befõttesüvegben eltesszük rosszabb napokra. Szárítás során nem veszít aromájából! Finomságok rozmaringgal. Rozmaringbor: három nagy rozmaringágat bedugunk (legjobb, ha már virágzik) 1 liter jó minõségû fehérborba és négy hétig állni hagyjuk világos helyen. Négy hét után leszûrjük és fél decinként étkezés után szépen megiszogatjuk. Rozmaringolaj készítési is egyszerû: olaj és rozmaring ág. 1-2 hetes A rozmaring serkenti a központi idegrendszer mûködését, javítja a keringést érlelés után salátaolajnak használva fenséges! A rozmaring kellemes aromát kölcsönöz a húsételeknek, grillezett zöldségeknek és mártásoknak. A szárított rozmaring semmit nem veszít aromájából, ezért ugyanannyit kell használnunk a szárítottból, mint a frissen szedettbõl. Aromája a fõzés és a sütés során jelenik meg, ezért sohasem az elkészült ételhez adjuk, mint például a zöldpetrezselymet, hanem együtt sütjük-fõzzük az étellel. DR. KONKOLY RITA ORVOS-TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS TEL: 06-20/ Elektronikus jegyek váltják le a papír alapú dokumentumokat Új idõszámítás kezdõdik a jövõ héten a légiutasok számára: június 1- jétõl a Lufthansa és valamennyi IATA-tag légitársaság már csak elektronikus formában állíthat ki repülõjegyeket. A légiközlekedési iparág már 2004-ben megállapodott errõl, amikor az IATA kezdeményezésére létrehozták az Egyszerûsítsük az üzletet kezdeményezést. Az e- jegyek egyszerre kínálnak számos kényelmi elõnyt az utasoknak és költségcsökkentési lehetõséget a légitársaságoknak, ráadásul a kevesebb papírfelhasználás jótékonyan hat a környezetre is. A papír alapú jegyek megszûntetése révén az IATA szerint évente mintegy fával kevesebbet kell kivágni. A jövõben az utasok a Lufthansanál a foglalás után már nem kapnak papír alapú jegyet, hanem a légitársaság elektronikus dokumentumot, rövidítve etix-et állít ki. Az etix segítségével az utasok kényelmesen online becsekkolhatnak, a beszállókártyát otthon is kinyomtathatják, illetve a repülõtereken található több mint 350 check-in automatát is igénybe vehetik. Újabban pedig az utasok immár ben, illetve SMS-ben is igényelhetik e-jegyüket, ehhez mindössze egy internet-kompatibilis mobiltelefonra van szükségük. Ezek a szolgáltatások nem jöhettek volna létre az elektronikus jegy nélkül. A Lufthansa június 1- jétõl már szinte az összes jegyét etix formájában állítja ki, ezzel pedig megszûnik az eddigi választási lehetõség a papír alapú és az e-jegy között. Természetesen a június 1-je elõtt kiállított papír alapú jegyek sem veszítik el érvényességüket. A Lufthansa számításai szerint az általa kibocsátott jegyek több mint 98 százaléka lesz etix, s ezzel az értékkel meghaladja az IATA által elõírt 96,5 százalékos értéket. Összehasonlításképpen 2004-ben, az IATA megállapodás idõpontjában ez az arány még a 45%-ot sem érte el a német légitársaságnál. Az elektronikus jegyek arányának növelése érdekében mintegy 80 partner-légitársaság kapcsolódott az e-jegy hálózathoz, s világszerte több mint 200 Lufthansa képviselet állt át az etixre, ami természetesen magával vonta a foglalási és jegykiállítási rendszerek átállítását. Valamennyi repülõjegy-értékesítésben dolgozó munkatárs intenzív oktatásban részesült, így magabiztosan használják az e-jegyfoglalást. A következõ hónapokban még néhány belsõ partnert is rácsatlakoztatnak a rendszerre, illetve további IT-fejlesztéseket hajtanak végre az etix minél gördülékenyebb mûködése érdekében.

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny 36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny Békéscsaba, 2015. április 26. vasárnap Magyarország Felnőtt 20 km-es Gyalogló Férfi, Női Egyéni és Csapatbajnoksága, Havasi István-emlékverseny

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FORDULÓVAL Európa gazda(g)ságot tanul! Részletes ismertető 2 / 5 oldal EBC*L GAZDASÁGI VERSENY Európa gazda(g)ságot tanul! Immár negyedik éve kerül megrendezésre

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Eger, április 26.

Eger, április 26. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS ZF Lenksysteme Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2015. április 26. Időpont : 2014. április

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Olympic Agenda 2020 elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlés 2015. február 6. Agenda 2020 - Cél

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Előterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében Az előterjesztést

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Jászvidék 6 Mezei Béla T magánoktató Tel.: 06 30 945-70-36 JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM indul Segédmotor-motorkerékpár-személygépkocsimezőgazdasági vontató kategóriában Jászárokszálláson! Tanfolyamok délelőtt

Részletesebben

VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA. Ügyességi verseny. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. és a. Magyar Paralimpiai Bizottság.

VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA. Ügyességi verseny. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. és a. Magyar Paralimpiai Bizottság. VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA Ügyességi verseny A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége és a Magyar Paralimpiai Bizottság meghirdeti a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A rendezvény célja. Sporteszközök, szervizek, edzőtermek bemutatkozása, kitelepüléssel.

A rendezvény célja. Sporteszközök, szervizek, edzőtermek bemutatkozása, kitelepüléssel. A rendezvény célja Az egészségtudatos és energikus életvitel népszerűsítése, ahol megmutatjuk az országnak, hogy az egészségünk megőrzéséért mit tudunk tenni. Megmozdítjuk, megmozgatjuk az országot, egy

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10.

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. MEGHÍVÓ A Kongresszus fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

Rendezvényhelyszín kiajánló

Rendezvényhelyszín kiajánló Rendezvényhelyszín kiajánló 6726 Szeged, Közép fasor 1-3 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Bemutatkozik a Délvidék Ház DÉLVIDÉK HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített név: DÉLVIDÉK

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/6. szám (14. hét) 2016. április 8. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++ Kiváló energetikai minőség okostéglával! A+++ Megoldás falazatra Miért fontos a megfelelő téglaválasztás? Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár több éve csatlakozott az Európai Mobilitási Hét (2011. szeptember 16-22.) rendezvény sorozathoz, melynek záró napja az Európai

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

NAGYKŐRÖS SPORT RENDEZVÉNYNAPTÁRA. (2014. évi előzetes)

NAGYKŐRÖS SPORT RENDEZVÉNYNAPTÁRA. (2014. évi előzetes) NAGYKŐRÖS SPORT RENDEZVÉNYNAPTÁRA (2014. évi előzetes) JANUÁR FEBRUÁR 2014. február 2. Asztalitenisz megyei diákolimpia Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 362. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

Rákoshegyi Vasutas SE V.

Rákoshegyi Vasutas SE V. Rákoshegyi Vasutas SE. 2007. V. Csipet Kupa 1. A VERSENY CÉLJA A tekesport népszerűsítése. A sportolók tudásszintjének emelése. Megfelelő minőségi versenyzési lehetőség biztosítása a résztvevők számára.

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL Rendezvények Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése partnerek vagyunk! C&T CONVENTION & TRAVEL Hungary Tisztelt Partnerünk! Fő profilunk, a kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok és kulturális

Részletesebben

A SIKET EMBEREK NEM HALLANAK. A SIKET EMBEREK A KEZÜKKEL BESZÉLGETNEK. A KEZEKKEL JELEKET MUTATNAK. EZ A JELELÉS. EZ A JELNYELV.

A SIKET EMBEREK NEM HALLANAK. A SIKET EMBEREK A KEZÜKKEL BESZÉLGETNEK. A KEZEKKEL JELEKET MUTATNAK. EZ A JELELÉS. EZ A JELNYELV. HALLATLAN ALAPÍTVÁNY OKTATÁSI KÖZPONT ÉS JELNYELVI VIDEOTOLMÁCS-SZOLGÁLAT BUDAPEST Leírás, hogyan lehet videó jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2013 Könnyen érthető Szolgáltatási rendet készítette az ÉFOÉSZ.

Részletesebben

Miskolci Barátság Maraton 2015 - Versenykiírás

Miskolci Barátság Maraton 2015 - Versenykiírás Miskolci Barátság Maraton 2015 - Versenykiírás Futónaptár.hu A Miskolci Barátság Maraton A verseny ideje: 2015. október 25., vasárnap (a belvárosban!) A verseny célja: Az egészség megőrzését szolgáló rendszeres

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Eger, május 21.

Eger, május 21. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2016. május 21. Időpont : 2016. május 21. Helyszín :

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Szenvedély van február programod van. Fotó: Gémesi Jóka

Szenvedély van február programod van. Fotó: Gémesi Jóka Szenvedély van. 2017. február 23-26. programod van Fotó: Gémesi Jóka BUDAPEST BOAT SHOW 2017 Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, a hajózás és a vízi sportok szezonnyitó nagyrendezvénye a HUNGEXPO

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28.

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S. u. 137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Időpont: 2015. november

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL 2015. március 29. Rajt: 9.30 óra - Jótékonysági Futás 11.00 óra - 1/4 maraton 11.05 óra - 1/2 maraton 11.10 óra - maraton (egyéni, váltó) Helyszín Debrecen, Gyulai István Atlétikai

Részletesebben

A rendezvény célja. Sporteszközök, szervizek, edzőtermek bemutatkozása, kitelepüléssel.

A rendezvény célja. Sporteszközök, szervizek, edzőtermek bemutatkozása, kitelepüléssel. A rendezvény célja Az egészségtudatos és energikus életvitel népszerűsítése, ahol megmutatjuk az országnak, hogy az egészségünk megőrzéséért mit tudunk tenni. Megmozdítjuk, megmozgatjuk az országot, egy

Részletesebben

Nyitási akciók! Váci Napló. XVII/30 2008. április 15. kedd. Narancsfák. Állítólag ötven év múlva már akár banánt is szüretelhetünk Vácon

Nyitási akciók! Váci Napló. XVII/30 2008. április 15. kedd. Narancsfák. Állítólag ötven év múlva már akár banánt is szüretelhetünk Vácon Nyitási akciók! Ha két gombócos fagyit vásárol tölcsérben, a harmadikat ráadásként ajándékba kapja! Sütemény kedvelõknek hétköznaponként öt óra után 4-et fizet, 5-öt vihet! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút

Részletesebben

RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa

RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2013 évi RKSZ önvédelmi Magyar Kupa bajnoki címek eldöntése - a 2013. évi verseny évad megnyitása,

Részletesebben

Tartósan beteg gyermekek támogatása: 250. 000,- Családi nap megrendezése: 100 000,- Mikulás ünnep Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Tartósan beteg gyermekek támogatása: 250. 000,- Családi nap megrendezése: 100 000,- Mikulás ünnep Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány Nagykálló Város Önkormányzathoz 2011. évre az önszerveződő közösségek támogatási igényei Szociális és Népjóléti Bizottság A Bizottságok által javasolt támogatás dévai és helyi hátrányos helyzetű gyerekeknek

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

NŐI KÉZILABDA DÖNTŐ A FÉRFI KÉZILABDA DÖNTŐ A

NŐI KÉZILABDA DÖNTŐ A FÉRFI KÉZILABDA DÖNTŐ A MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI KÉZILABDA DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI KÉZILABDA DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2015. május 18-19. 1 A BAJNOKSÁG DÖNTŐJÉT A MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

Javaslat a Szabolcs Kupa települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Szabolcs Kupa települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szabolcs Kupa települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Zserdin Balázs (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 25. (település, dátum) (P. H.) 1 2 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.

Részletesebben

KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI FELHÍVÁS

KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI FELHÍVÁS Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezetének Továbbképző Konferenciája Helyszín: Ramada Resort Aquaworld Budapest 1044 Budapest, Íves út 16. Időpont: 2016. január 16 17. (Szombat Vasárnap) KIÁLLÍTÓI

Részletesebben

Összesen 135 válasz érkezett Összegzés

Összesen 135 válasz érkezett Összegzés Összesen 135 válasz érkezett Összegzés ügyfélfogadási, rendelési ideje? Mennyire tudja azt összeegyeztetni munkaidejével? - Polgármesteri Hivatal Megfelelő, egyáltalán nem okoz gondot 83 61% Néha gondot

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

XXXV. ARANY ÜST. NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása. MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014.

XXXV. ARANY ÜST. NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása. MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014. XXXV. ARANY ÜST NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014. 1. A verseny célja: Nemzetközi versenyzési lehetőség biztosítása a serdülő korosztály számára. Szintidők

Részletesebben

ARANY ÜST a Sport XXI. Kupáért. NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása. MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014.

ARANY ÜST a Sport XXI. Kupáért. NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása. MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014. ARANY ÜST a Sport XXI. Kupáért NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014. 1. A verseny célja: Nemzetközi versenyzési lehetőség biztosítása a gyermek korosztály

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésének, 4. számú A TVSE tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása - tárgyú napirendi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24.

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. VERSENYKIÍRÁS Muay Thai Amatőr Világkupa Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. A Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség (1066 Budapest, Jókai utca 18.) engedélyével nyílt bajnokságként megrendezésre

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

PÉTER ANDRÁS EMLÉKVERSENY

PÉTER ANDRÁS EMLÉKVERSENY PÉTER ANDRÁS EMLÉKVERSENY Országos felnőtt B, C kategóriájú tollaslabda ranglista verseny kiírása 2016. szeptember 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi Miklós Laktanya, BUDAPEST 1. A verseny célja:

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben