DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ"

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u Magyarország Tel: Fax: DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására. Projekt megnevezése, száma: A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése KEOP-1.2.0/ EU-KA finanszírozás I. KÖTET Útmutató az ajánlattevőknek Ajánlatkérő: PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (7030 Paks, Dózsa Gy. u ) június 1/92. oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓFELHÍVÁS 4 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 25 a) Általános információk Határidők számítása Definíciók Pénzforrások, szerződéskötési engedély Üzleti titok Alkalmazandó jogszabályok b) Az ajánlat elkészítése A dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás A felhívás és/vagy a dokumentáció módosítása, visszavonása Az ajánlatok módosítása és visszavonása Az ajánlattétel költségei Az ajánlat pénzneme Az ajánlat nyelve Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat Az ajánlati árak Szerződéses árak Teljesítési és fizetési határidő Ajánlati kötöttség Kizáró okok Alkalmasság igazolása más szervezet (vagy személy kapacitásaira támaszkodva) Hatóságok megnevezése a Kbt. 54. (2) bekezdése alapján Az ajánlatok benyújtási határideje Késedelmes ajánlatok Az ajánlatok felbontása Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása Az ajánlat érvénytelensége Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása Az értékelés szempontja Az eljárás eredménye Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele A szerződés megkötése Az eljárás nyertesének visszalépése 44 II/A. FELADATLEÍRÁS (II. KÖTET) II/B. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (III. KÖTET) II/C. MELLÉKLETEK: NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK.. 47 M0 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke 49 M1 Felolvasólap.. 53 M2 Ajánlati nyilatkozat M3 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében.. 58 M4 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében.. 62 M5 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében /92. oldal

3 M6 Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bek. c) pontja tekintetében. 68 M7 Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bek. a) pontja tekintetében. 70 M8 Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bek. d) pontja tekintetében. 72 M9 Szakmai önéletrajz...74 M10 Nyilatkozat a rendelkezésre állásról. 77 M11 Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról 79 M12 Nyilatkozat a fénymásolatban becsatolt iratokról 83 M13 Nyilatkozat az idegen nyelvű iratokról.. 85 M14 Nyilatkozat teljesítési biztosíték rendelekzésre bocsátásáról M15 Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról...89 M16 Nyilatkozat foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervről..91 CD melléklet: A nyilatkozatmintákat, formanyomtatványokat és a szerződéses feltételeket 2 db.docx kiterjesztésű fájl tartalmazza, ami Microsoft Office Word programmal készült. 3/92. oldal

4 I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 4/92. oldal

5 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 3. számú melléklet az 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Hum Ferenc műszaki osztályvezető II. emelet 239. iroda Postai irányítószám: 7030 Telefon: 75/ Fax: 75/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): Ország: Magyarország A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Közszolgáltató I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 5/92. oldal

6 Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Egyéb I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.)Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Megbízási szerződés, a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése elnevezésű projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 6/92. oldal

7 Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma: 12 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Paks, Szennyvíztisztító telep, 024, 023/27 hrsz-ú ingatlanok NUTS-kódHU233 NUTS-kód NUTS-kód NUTS-kód II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel VAGY (adott esetben) maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartamév(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: VAGY: és Pénznem: között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága(ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: Megbízási szerződés, a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítási szakaszában a FIDIC szerződéses feltételek szerinti kivitelezési munkák és az árubeszerzések független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a KEOP eljárásrendnek és a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 7/92. oldal

8 II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék(cpv) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók(csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): igen nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték:(valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Megbízási szerződés, a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú projekt megvalósítási szakaszában a FIDIC szerződéses feltételek szerinti kivitelezési munkák és az árubeszerzések független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a KEOP eljárásrendnek és a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az ellátandó feladatok részletes meghatározását az Dokumentáció Feladatleírása tartalmazza, főbb feladatok a következők: A feladat ellátás gyakorisága: - A mérnök, illetve a mérnök helyettese és a műszaki ellenőrök (együtt: Megbízott szakembere) szükség szerinti, de a mérnök vagy helyettese esetében legalább hetente 1 alkalommal, a műszaki ellenőrök esetében a VZ/I műszaki ellenőr kivételével, aki a kivitelezési munkák során állandó helyszíni jelenlétre kötelezett - pedig a munkák előre haladtának megfelelően, szükség szerint, de legalább heti 3 alkalommal helyszíni jelenléte az építés, a Projekt megvalósítása folyamán. A Megbízott minden szakembere személyes jelenlétre és kapcsolattartásra kötelezett. - Helyszíni egyeztető értekezletek szervezése szükség szerint, de legalább heti 1 alkalom rendszerességgel, ezeken való részvétel, szükség esetén azok kezdeményezése, problémafelvetés, javaslattétel. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készítése feladatok meghatározásával és azok elvégzésének felelőseivel. Főbb feladatok: - A Projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények és azok megvalósításához szükséges kiviteli tervek, árubeszerzések maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának biztosítása. - A feladatok végrehajtásához szükséges szakemberek és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói, szállítói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése; - A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése; - Az üzempróbák és a próbaüzem lefolytatásában való közreműködés után a műszaki átadás-átvétel lefolytatása, lebonyolítása. - Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokbana jótállási időszak alatt (Az előírt 12 hónapon felül vállalt többlet jótállást az ajánlatkérő a bírálati szempontok között értékelni kívánja, amely I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 8/92. oldal

9 mértéke a 12 hónapon felül legfeljebb 36 hónap lehet.); - Szükség esetén a kedvezményezett szakértőjeként a Projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottságban való részvétel; - A vállalkozói és szállítói horizontális vállalások betartásának felügyelete; A felügyelendő építési munkák és árubeszerzések mennyiségei az alábbiak. A FIDIC Piros könyv szerinti szerződéses rendszerben megvalósuló építési beruházás főbb jellemző adatai: Megvalósítandó m3/d hidraulikai kapacitású (36600 LE tisztító kapacitású) biológiai N és P eltávolításra képes, vegyszeres P eltávolítással kiegészített eleveniszapos biológiai tisztítómű, mechanikai tisztítással, iszap víztelenítéssel és a víztelenített iszap komposztálása, 1020,7 m2 fedettnyitott komposzttároló építése, 117,54 m2-es gépház építése és a meglévő 523,03 m2-es kiszolgáló épület teljes körű felújítása, valamint az üzempróba és a próbaüzem szakmai irányítása. A kivitelezést a meglévő szennyvíztelep területén a zavartalan üzemelés biztosítása mellett kell végrehajtani. A nyers szennyvíz paraméterek: KOI 940 g/m3, BOI5 610 g/m3, TKN 70 g/m3, NH4-N 62,5 g/m3, TP 14 g/m3, L.a. 360 g/m3 Tisztított víz elfolyó paraméterek: ph 6-9,5, KOI 125 g/m3 BOI5 25 g/m3, TN 55 g/m3, NH3-NH4-N 20 g/m3, TP 10 g/m3, L.a. 35 g/m3, SZOE 30 g/m3, Coliform szám 10 CFU/cm3 Becsült érték: ,- Ft (tartalékkerettel együtt) A tartalékkeret értéke: szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 5%-a (Kbt (9)bek.) Az árubeszerzések főbb jellemző adatai: 1. rész 1 db új kotró-rakodógép 2. rész 1 db új mezőgazdasági vontató 3. rész 1 db szervestrágya keverő/szóró A részek becsült értéke: ,- Ft (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: ,- Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): igen nem (Igen válasz esetén) A vételi jogmeghatározása: (ha ismert)a vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk(adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: igen nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 9/92. oldal

10 hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: 19 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés / / (év/hó/nap) Befejezés hónap (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér: a nettóajánlati ár 0,3 %-a/késedelmes nap, de maximum a nettó ajánlati ár 20 %-a. Teljesítési biztosíték: a nettó ajánlati ár 5 %-a, melyet a Kbt (4) bek. alapján a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték érvényességi határideje: a sikeres, hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételek lezárásáig (tervezett időpontja: május 25. napja). Jótállási biztosíték (a jótállási igények teljesítésének biztosítására): a nettó ajánlati ár 5 %-a. A mérnök által kiállított átvételi igazolások kiállításától a rendelkezésre álló teljesítési biztosíték jótállási biztosítékká alakul át. A jótállási biztosíték a műszaki átadás-átvételek lezárásától a vállalkozási, valamint a szállítási szerződés(ek)ben rögzített jótállási időszak végét követő 60. napig érvényes. Az ajánlattevő ajánlatában a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról a 126. (5) bek. szerint nyilatkozni köteles. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény átadásával lehet teljesíteni, a Kbt (6) a) alapján. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A szerződés finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a Magyar Köztársaság központi költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik. A támogatás szempontjából elszámolható munkák költségének mértékéig a számlák 74, %-a EU és a hazai központi költségvetési támogatásból, valamint 25, %-a ajánlatkérői saját forrásból kerül finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében az ajánlatkérőt terheli. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el. Az ÁFA finanszírozása teljes egészében az ajánlatkérőt terheli. A projekt a támogatott rész tekintetében szállítói finanszírozású. Ha nem merül fel hiánypótlás, vagy olyan probléma, amely miatt a kifizetési kérelem támogatástartalmának kifizetését fel kell függeszteni, akkor a támogatás folyósítására a (rész)teljesítéstől számított 30 nap áll rendelkezésre. A megbízási díj kifizetésére a szerződéstervezetben részletesen meghatározott építési fázisokhoz kötötten, a projekt előrehaladásával összhangban teljesítésarányosan kerül sor. I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 10/92. oldal

11 Az részszámlák összege nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár 80 %-át. A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A Megbízott által nyújtott szolgáltatások díja, a szolgáltatás maradéktalan, teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla a támogatott rész vonatkozásában a KEOP Közreműködő Szervezet által átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt (3) bekezdése szerint, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: - 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről. - Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. - A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a benyújtott számlákhoz teljesítésigazolási jegyzőkönyvet kér csatolni, ez feltétele a számlák benyújtásának A számlákon fel kell tüntetni Pályázati azonosítószám: KEOP-1.2.0/ , FIDIC mérnök. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen nem (igen válasz esetén)a különleges feltételek meghatározása: Környezetvédelem: az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés teljesítése során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció elsősorban elektronikus úton történjen. A szerződés teljesítése során a dokumentálás is elektronikus adathordozókon történjen, nyomtatott formában csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerüljenek kinyomtatásra, ha ez nem lehetséges, akkor papíralapon valósítsa meg a feladatot úgy, hogy a nyomtatás során a kétoldalas nyomtatás aránya legalább 30% legyen. A nyertes ajánlattevőnek köteles vállalni, hogy a megbízás ellátása során a nyomtatáshoz legalább 15%-ban újrahasznosított papírt használ. A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállításánál környezetbarát szerkesztési elveket kell alkalmazni (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), a használt lapokat szelektáltan kell gyűjteni, a tonereket, tintapatronokat újra kell tölteni. A nyertes ajánlattevő a számára Kivitelező által fenntartott irodahelységet köteles a zöld iroda követelményeinek megfelelően használni. Ezen előírás teljesítés során a fenti pontban felsoroltakon túl köteles az iroda természetes megvilágításának lehetőségét kihasználni, szelektív hulladékgyűjtésre és a településen kijelölt helyen történő elhelyezésére, használaton kívüli helyiségek villany világításának és munkavégzésre nem használt eszközök (pl. számítógépek, fénymásolók) kikapcsolására Az ajánlatkérő egyebekben előírja, hogy a nyertes ajánlattevő járuljon hozzá az ajánlatkérő támogatási szerződésben vállalt horizontális kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez: Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során a kivitelező általi létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének minimalizálására kell törekednie a kiviteli terv elfogadása során. Esélyegyenlőség: ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja ha nem rendelkezik ilyennel foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv kidolgozását és annak megfelelő módon történő munkavégzést. A foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv meglétéről, illetve nyertességük esetére a szerződéskötést követő 30 napon belüli elkészítéséről az ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell. A foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervnek meg kell felelnie az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. tv. III. fejezetének és az Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára című dokumentumnak. A nyertes ajánlattevő köteles továbbá a feladatai teljesítéséhez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésében esélytudatosságot kifejezni, azaz nem közvetíthet szegregációt, megnyilvánulásaival a csoportokra vonatkozó előítéletek csökkentésére kell törekedjen, továbbá ellene a szerződés teljesítése során az esélyegyenlőségi szabályok megsértése miatt eljárás nem indulhat. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során kötelezettséget vállal arra, hogy sem közvetlen, sem közvetett módon hátrányos megkülönböztetést nem alkalmaz. III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 11/92. oldal

12 III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is(adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) és az 57. (1) bekezdésben foglalt kizáró ok fennállnak.az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. A megkövetelt igazolási mód: A Kbt (1) bekezdés alapján a kizáró ok fenn nem állásáról a (közös) ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontját azonban a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. szerint kell eljárnia. A nyilatkozatokat eredeti vagy egyszerű másolati példányban, az igazolásokat egyszerű másolati példányban szükséges benyújtani.a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumától nem régebbinek kell lennie. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal: - a vezetett bankszámla száma, - a számlavezetés kezdete, - az ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek határidőben és maradéktalanul eleget tett-e, - az ajánlattevő számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben 30 napon túli sorban állás jelentkezett-e, - volt-e a számla ellen folyamatban bírósági végrehajtás. P.2. a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. (1) bekezdése b) pontja szerint az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleg és az eredmény kimutatás benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét)a hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan. Ha az ajánlatkérő által kért mérleg és az eredmény kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján (www.ebeszamolo.kim.gov.hu) megismerhető, annak adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható mérleg és az eredmény kimutatás csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (mérnöki, műszaki ellenőrzési szolgáltatások) származó árbevételről szóló nyilatkozattal is igazolhatja. Ebben az esetben az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas, amennyiben valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata alapján számláján 30 napon túli sorban állás nem volt az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben, továbbá fizetési kötelezettségeinek határidőben és maradéktalanul eleget tett, illetve a számlája ellen nem volt bírósági végrehajtás folyamatban. P.2. Alkalmas, amennyiben az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben egynél nem többször negatív. I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 12/92. oldal

13 tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja ,- Ft-ot. P.3. a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. (1) c) pontja szerint az előző három évre (2011, 2010, 2009) vonatkozó a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (mérnöki, műszaki ellenőrzési szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P.4. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevőnek szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolása (kötvény másolata). A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése szerint, ha ajánlattevő a P.2. vagy P.3. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. P.3. Alkalmas, amennyiben az ajánlattevőnek az előző három évre (2011, 2010, 2009) vonatkozó teljes árbevételének átlaga eléri a nettó 32 millió forintot és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (mérnöki, műszaki ellenőrzési szolgáltatások) szerinti nettó árbevételének átlaga eléri a nettó 25 millió forintot. P.4. Alkalmas, amennyiben rendelkezik érvényes, legalább ,-Ft/év éves és ,- Ft/káresemény limit értékű a közbeszerzés tárgyával (mérnöki, műszaki ellenőrzési szolgáltatások) megegyező szakmai felelősségbiztosítással. A Kbt. 55. (4) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a P.1., P.2. és P.3., P.4. követelményeknek elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelménynek a ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a Kbt. 55. (5)- (6) bekezdése szerint kell eljárni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített szolgáltatásokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdés szerinti igazolással. Az igazolásnak tartalmaznia kell a teljesítés helyét, idejét és tárgyát, az építési beruházás ellenszolgáltatásának összegét vagy mennyiségére utaló más adatot, a szerződést kötő másik fél megnevezését, telefonszámát, Európai Uniós forrásból való megvalósulást és azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmas, amennyiben ajánlattevő a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül összesen rendelkezik legalább 2 db, sikeres műszaki átadás átvétellel és/vagy rész műszaki átadás átvétellel lezárult Európai Uniós forrásból megvalósult építési beruházás során végzett FIDIC mérnöki és műszaki ellenőrzési szolgáltatások teljesítésére vonatkozó referenciával, amelyek közül: - Legalább 1 db nettó 500 millió HUF értékű szennyvíztisztító telep építése, bővítése, vagy korszerűsítése területén valósult meg, vagy olyan építmény építése, bővítése, korszerűsítése, I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 13/92. oldal

14 amelynek rendeltetése technológiai értelemben folyadékok hasznosítása, szállítása, azok fizikai, kémiai vagy biológiai jellegének, állapotának átalakítására vonatkozik; - Legalább egy projekttel kapcsolatos kiviteli szerződés feltételei a FIDIC szerződéses feltételeken alapultak; - legalább egyik min m3 hidraulikai kapacitású szennyvíztisztító telep építésére, bővítésére vagy korszerűsítésére vonatkozik, vagy olyan legalább ugyanakkora hidraulikai kapacitású építmény építésére, bővítésére, korszerűsítésére, amelynek rendeltetése technológiai értelemben folyadékok hasznosítása, szállítása, azok fizikai, kémiai vagy biológiai jellegének, állapotának átalakítására vonatkozik. (Egy referencia a fenti feltételek közül egyszerre több előírást is kielégíthet.) M.2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. Ajánlattevő által bevonni kívánt szakembereknek csatolandó a saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot és szakmai nyelvismeretet ismertető szakmai önéletrajzuk és a rendelkezésre állási nyilatkozatuk, valamint a szakemberek képzettségét, végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Azon szakembereknél akiknél előírt követelmény a hatósági nyilvántartásba vétel, jelöljék meg, hogy a szakember melyik kamarai névjegyzékben szerepel, milyen kamarai nyilvántartási számmal, és elektronikus hivatkozással. Továbbá az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell tennie arra, hogy személy szerint kit, melyik, alkalmasság minimumkövetelményei között megjelölt szakértelemre kíván bevonni a teljesítésbe. M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a következő szakemberekkel: 1 fő Projektvezető Mérnök, aki rendelkezik: egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki, vagy közmű- és mélyépítő, vagy vízépítő mérnöki végzettséggel, összesen legalább 5 év projektvezetői tapasztalattal a víziközművek létesítése és/vagy mélyépítés területén, valamint legalább 3 év projektvezetői tapasztalattal csatornázási, szennyvíztisztítási munkák terén, legalább 3 év tapasztalattal a FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított munkák mérnök-műszaki ellenőri feladatainak ellátása terén, 244/2006 (XII.5.) Korm rendelet szerinti "ME-VZ/I." érvényes műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, SZB beruházás szakértői jogosultsággal, legalább 36 órás akkreditált intézmény által tartott FIDIC szerződéses rendszerekkel kapcsolatos tanfolyami végzetséggel. 1 fő Projektvezető helyettes Mérnök, aki rendelkezik: egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki, vagy közmű- és mélyépítő, vagy vízépítő mérnöki végzettséggel, összesen legalább 3 év felelős műszaki vezetői és/vagy műszaki ellenőri tapasztalattal víziközművek létesítése területén, legalább 2 év tapasztalattal a FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított munkák ellátása terén, 244/2006 (XII.5.) Korm rendelet szerinti "ME-VZ/I." érvényes műszaki ellenőri I. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 14/92. oldal