Vizsgaszabályzat június 16. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizsgaszabályzat. 2014. június 16. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központ"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központ Vizsgaszabályzat június 16. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központ

2 Vizsgaszabályzat, június Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A BGF NYTK szaknyelvi vizsgarendszereiről Vizsgatípusok Vizsgaidőszakok Vizsgahelyek Meghirdetett és megszervezett vizsgatípusok Jelentkezés a vizsgákra A vizsgázó Jelentkezés Jelentkezési időszaktól a vizsgákig Alacsony jelentkezői létszám Hiányzó adatok és összeférhetetlenség Utójelentkezés Vizsgabeosztás Adatváltozás Halasztás Végleges visszalépés A vizsgák A vizsgák felépítése A személyazonosság ellenőrzése Megjelenés a vizsgán A vizsgák érvényessége Felfüggesztés A vizsgák után A vizsga eredménye Felülvizsgálat Megtekintés és konzultáció Vizsgaeredménnyel kapcsolatos értesítések és igazolás Bizonyítvány Vizsgadíjak és eljárási díjak A díjak mértéke A díjak visszatérítése Vizsgázói ügyek kezelése Különleges elbírálást igénylő (vis maior) esetek Különleges esetek a vizsgahelyen A vizsgázót érintő különleges esetek A vizsgára történő eljutást akadályozó különleges esetek Vizsgaanyaggal kapcsolatos különleges esetek Eredményekkel kapcsolatos különleges esetek Hatálybalépés... 43

3 Vizsgaszabályzat, június A BGF NYTK szaknyelvi vizsgarendszereiről 1.1. Vizsgatípusok (1) A Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központ (a továbbiakban Vizsgaközpont) három szaknyelvi vizsgarendszert működtet, ezek: (a) üzleti szaknyelvi vizsgarendszer, (b) idegenforgalmi vendéglátóipari szaknyelvi vizsgarendszer, (c) pénzügyi szaknyelvi vizsgarendszer. (2) Mindhárom fenti szaknyelvi vizsgarendszerben a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott követelményekhez illesztett szintű alapfokú (B1), középfokú (B2) és felsőfokú (C1) kétnyelvű vizsgák tehetők. (3) A Vizsgaközpontban nyolc nyelvből tehetők vizsgák, ezek: (a) angol (b) német (c) francia (d) olasz (e) spanyol (f) orosz (g) japán (h) kínai A fenti nyolc nyelvből az egyes szaknyelvi vizsgarendszerekben akkreditált és így vizsgára választható nyelvek száma eltér. A Vizsgaközpontban letehető vizsgák összefoglalását az 5. bekezdés táblázata tartalmazza. (4) A vizsgák minden esetben szóbeli, írásbeli és komplex típusúak lehetnek. (5) A Vizsgaközpont három vizsgarendszerében az alábbi kétnyelvű szaknyelvi vizsgákat szervezi meg. üzleti szaknyelvi vizsgarendszer (írásbeli, szóbeli vagy komplex típus) idegenforgalmi vendéglátóipari szaknyelvi vizsgarendszer (írásbeli, szóbeli vagy komplex típus) pénzügyi szaknyelvi vizsgarendszer (írásbeli, szóbeli vagy komplex típus) B1 B2 C1 B1 B2 C1 B1 B2 C1 angol német francia spanyol olasz orosz japán kínai (6) A különböző típusú vizsgák mindhárom szinten (alapfok (B1), középfok (B2) és felsőfok (C1)) a következő vizsgarészekből állnak: (a) szóbeli típus: beszédértés és szóbeli vizsgarész (b) írásbeli típus: írásbeli vizsgarész (c) komplex típus: beszédértés, írásbeli és szóbeli vizsgarész

4 Vizsgaszabályzat, június Vizsgaidőszakok (7) A Vizsgaközpont évente három alkalommal hirdet nyelvvizsgákat: (a) a tavaszi (májusi), (b) az őszi (augusztus szeptemberi) és (c) a téli (januári) nyelvvizsgaidőszakban. (8) A Vizsgaközpont valamely vizsgahely által előzetesen felmért igények alapján az egyes vizsgaidőszakok között is hirdethet meg vizsgát. Erről minden esetben a vizsgahely indoklásának és a vizsgázói igények mérlegelése után a Központ vezetője dönt. (9) A Vizsgaközpont az alábbi táblázatban szereplő vizsgákat hirdeti meg országosan az egyes vizsgaidőszakokban. angol német francia olasz spanyol orosz japán kínai május alapfok (B1) ü, i, p ü, i, p ü, i ü, i ü, i ü ü ü középfok (B2) ü, i, p ü, i, p ü, i ü, i ü, i ü ü ü felsőfok (C1) ü, i, p ü, i, p ü, i ü, i ü, i ü ü ü augusztus szeptember középfok (B2) ü, i, p ü, i, p január alapfok (B1) középfok (B2) ü, i ü, i ü, i ü, i ü, i ü felsőfok (C1) ü, i ü: üzleti, i: idegenforgalmi vendéglátóipari, p: pénzügyi (10) A fenti táblázat az országos szinten meghirdetett vizsgatípusokat foglalja össze. Az egyes vizsgahelyek ezek közül nem az összes vizsgatípust hirdetik meg, azaz a lokálisan meghirdetett vizsgatípusok az országos szinten meghirdetett vizsgatípusoktól eltérőek az adott vizsgaidőszakban. (11) A Vizsgaközpont nem szervez adott vizsgaidőszakhoz tartozó pótvizsgaidőszakot, illetve pótvizsgát Vizsgahelyek (12) A Vizsgaközpont jelenleg 18 vizsgahellyel rendelkezik országosan: (a) Budapesten a BGF KVIK, BGF KKK és BGF PSZK, illetve a Katedra Nyelviskola Kft., valamint (b) vidéken: a debreceni, egri, gyöngyösi, pécsi, szolnoki, kecskeméti, zalaegerszegi, veszprémi, pápai, győri, tokaji, miskolci, szegedi és nyíregyházi vizsgahely. A vizsgahelyek pontos neve és címe a Mellékletben található.

5 Vizsgaszabályzat, június (13) A vizsgahelyek adott vizsgaidőszakra vonatkozóan a 9. bekezdés táblázatában található vizsgatípusok közül az előzetes igényfelmérés alapján választják ki az általuk az adott vizsgaidőszakban megrendezendő és így a jelentkezési lapon szereplő vizsgákat Meghirdetett és megszervezett vizsgatípusok (14) A fentiek szerint országosan és az egyes vizsgahelyeken meghirdetett, valamint a valójában megszervezett vizsgatípusok között a jelentkezők számától függően, illetve új felmerülő igényeknek megfelelően eltérések lehetnek. (15) A május júniusi vizsgaidőszakban országos szinten minden vizsga megrendezésre kerül, ezzel teljesül az a kívánalom, hogy a Vizsgaközpont egy naptári évben legalább egy alkalommal minden akkreditált vizsgatípusából szervezzen vizsgát. A másik két időszakban azonban a Központ fenntartja a jogot, hogy a jelentkezők alacsony száma esetén a táblázatban az adott vizsgaidőszaknál szereplő valamely vizsgát országosan ne szervezze meg. (16) Az adott vizsgahelyen meghirdetett vizsgatípusokkal kapcsolatban a vizsgahelynek szintén jogában áll, hogy nem elegendő jelentkező esetén a vizsgát a meghirdetés ellenére ne szervezze meg. Ez a május júniusi vizsgaidőszakra is érvényes azzal a kitétellel, hogy abban a vizsgaidőszakban a Vizsgaközpont vizsgahelyei közül legalább egynek mindenképpen vállalnia kell a kis létszámú vizsgák megszervezését is a 15. bekezdésben leírt kívánalomnak megfelelően. (17) Adott vizsgaidőszakban lehetőség van arra, hogy vizsgázói igények alapján megfelelő jelentkezői létszám esetében a Vizsgaközpont egy vagy több, ill. egy adott vizsgahelyen megszervezze olyan vizsga valamely vagy mindhárom típusát is, amelyet eredetileg országosan (őszi és téli időszakban), vagy az adott vizsgahelyen (tavaszi időszakban) nem hirdetett meg. Az ilyen utólagosan meghirdetett vizsgák esetében (a) ugyanazon szabályok és határidők érvényesek, mint az eredetileg meghirdetett vizsgákra, kivéve azt, hogy (b) amennyiben azok megfelelő jelentkezői létszám esetében megszervezésre kerülnek, azokat halasztani vagy azoktól visszalépni nem lehetséges. 2. Jelentkezés a vizsgákra 2.1. A vizsgázó (1) A BGF NYTK vizsgáira minden az adott évben 14. életévét betöltött vagy betöltő személy jelentkezhet. (2) Minthogy a BGF NYTK vizsgái kétnyelvűek, a magyar nyelv használata a vizsga része. Ezzel együtt a vizsgára magyar és nem magyar anyanyelvű személy egyaránt jelentkezhet, azonban az idegen anyanyelvű vizsgázók esetén sem kérhető felmentés a magyar nyelv használata alól.

6 Vizsgaszabályzat, június (3) Amennyiben a Vizsgaközponttal bármilyen munkakapcsolatban álló személy hozzátartozója kíván vizsgát tenni a Vizsgaközpontban, az összeférhetetlenség miatt a Ptk. szabályozásával összhangban személyesen külön tájékoztatást kell kérnie a vizsgázási lehetőségekről. Hasonló egyeztetés szükséges a Vizsgaközponttal abban az esetben, ha a vizsgahely (intézményének) valamely munkatársa, vagy a vizsgahellyel kapcsolatban álló személy kíván vizsgát tenni a vizsgahelyen. (4) A Vizsgaközpont lehetővé teszi fogyatékkal élő személyek jelentkezését is. Törekvése, hogy minden vizsgázójának azonos feltételeket biztosítson, ennek megfelelően lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a fogyatékkal élők számára. (5) A Vizsgaközpont lehetőségeihez mérten az általa meghatározott időpontban és feltételekkel teszi lehetővé a vizsgázást azok számára, akik vallási/lelkiismereti okokból szombati napon nem vizsgázhatnak. (6) Amennyiben a vizsgázó fogyatékossága vagy lelkiismereti okok miatt segítséget kíván igénybe venni, azt a jelentkezéskor szükséges jeleznie, valamint lapjával együtt, ill. online jelentkezés esetén a jelentkezés beadását követően le kell adnia a kérvényét és fogyatékosság esetén a fogyatékosság természetére és mértékére vonatkozó hivatalos igazolás másolatát. (7) A kérvényeket a Vizsgaközpont vezetője bírálja el. Fogyaték esetén a Vizsgaközpont lehetőségeihez mérten a szakirodalom ide vonatkozó, valamint az Esélyegyenlőség a nyelvtanulásban kutatócsoport ajánlásaira alapozva dönt a segítségnyújtás módjáról, ami lehet például: (a) megközelíthetőség, illetve akadálymentes közlekedés biztosítása, (b) külön teremben vizsgázás lehetősége, (c) többletidő engedélyezése a feladatok megoldásához, (d) a feladatok kedvező formátumban való rendelkezésre bocsátása. (8) A Vizsgaközpont döntéséről a vizsgázót írásban értesíti legkésőbb 20 nappal a vizsgaidőszak első vizsganapját megelőzően Jelentkezés (9) A BGF NYTK vizsgáira történő jelentkezés az azonosításhoz és a vizsgafolyamathoz szükséges adatok megadása és a vizsgadíj befizetése után fogadható el. Az adatok megadása vagy a díjbefizetés önmagukban még nem tekinthetők jelentkezésnek (lásd ehhez: online jelentkezés esetében az adatok megadása csak beadott, de nem elfogadott jelentkezést jelent). (10) A szükséges adatokat megadni kétféle módon lehetséges: (a) papíralapon az adott időszakra és vizsgahelyre érvényes jelentkezési lap kitöltésével, (b) online módon a Vizsgaközpont honlapján elérhető felületen előzetes egyszeri regisztrációt követően. A kétféle módon jelentkezőkre a jelentkezés után a vizsgafolyamatban ugyanazon szabályok érvényesek.

7 Vizsgaszabályzat, június (11) A vizsgadíj befizetésére az alábbi lehetőségek nyílnak: (a) jelentkezési lap kitöltésekor: (i) postai csekken való befizetés, amelyhez kizárólag a Vizsgaközpont által kiadott sárga színű postai csekkek használhatók, a postán beszerezhető rózsaszín csekkek nem; ez a befizetési mód akkor használható, ha a vizsgázó saját nevében fizeti be a díjat (és így arra is kér számlát), (ii) átutalás, melynek érvényességéhez az átutalás megjegyzés rovatában elengedhetetlen megadni a jelentkezési lapon az átutaláshoz megadott adatokat; amennyiben a vizsgadíj befizetését cég vagy egyéni vállalkozó átvállalja, a vizsgadíj csak átutalással fizethető be az adott cég vagy vállalkozó bankszámlájáról; az átvállalást a cégnek/vállalkozónak a jelentkezési lapon aláírásával igazolnia kell, (b) online adatmegadás esetében: (i) postai csekken saját néven történő befizetés a Vizsgaközpont által kiadott sárga színű készpénzátutalási megbízás segítségével, (ii) átutalás, melynek érvényességéhez az átutalás megjegyzés rovatában elengedhetetlen megadni az online oldalon az átutalási lehetőségnél leírt adatokat; amennyiben a vizsgadíj befizetését cég vagy egyéni vállalkozó átvállalja, a vizsgadíj csak átutalással fizethető be az adott cég vagy vállalkozó bankszámlájáról, (iii) bankkártyás fizetés online módon, ehhez a jelentkezőnek rendelkeznie kell saját VISA vagy MasterCard bankkártyával. (12) A Vizsgaközpont a befizetésekről kizárólag a befizető nevére tud számlát kiállítani. A befizető neve utólag nem módosítható. Amennyiben tehát a vizsgázó (a) saját névre kér számlát, úgy a befizetés módjától függően (i) (ii) a sárga postai csekken saját nevét és címét kell feltüntetnie átutalásnál saját bankszámlájáról kell utalnia, (iii) bankkártyás fizetésnél saját VISA vagy MasterCard bankkártyáját kell használnia, (b) cég vagy egyéni vállalkozó nevére kér számlát, mivel az átvállalja a vizsgadíját, az átutalást a cég vagy vállalkozó bankszámlájáról kell teljesíteni. (13) A papíralapú jelentkezéshez az egyes vizsgahelyek számára külön jelentkezési lapok készülnek minden vizsgaidőszakban, melyek a következő módokon szerezhetők be: (a) személyesen a vizsgahelyeken (csak az adott vizsgahelyre érvényes lapok) vagy a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán (budapesti vizsgahelyekre szóló lapok) a meghatározott félfogadási idők szerint, (b) postai úton a Vizsgaközpontnak írt levélben egy felbélyegzett, saját névre és címre megcímzett válaszboríték csatolása mellett (bármely vizsgahelyre szóló lapok), (c) a Vizsgaközpont honlapjáról letöltve (minden vizsgahely jelentkezési lapja elérhető).

8 Vizsgaszabályzat, június (14) Papíralapú jelentkezés esetén a vizsgadíj befizetéséhez használható sárga postai csekkeket a Vizsgaközpont adja ki, ezek bármely vizsgahelyen való jelentkezés esetén használhatók a vizsgadíj befizetésére. Sárga csekket kétféle módon lehet beszerezni: (a) személyesen a vizsgahelyeken vagy a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán a meghatározott félfogadási időkben, (b) postai úton a Vizsgaközpontnak írt levélben egy felbélyegzett, saját névre és címre megcímzett válaszboríték csatolása mellett. (15) Amennyiben a vizsgázó (a) postai csekkes befizetés esetén rózsaszín csekket használ, (b) átutalás esetében nem tünteti fel pontosan a megjegyzés rovatban a kért adatokat, a befizetés azonosíthatóságának nehézsége miatt a Vizsgaközpont a jelentkezés elfogadásához a pótjelentkezés különeljárási díjának megfizetését írhatja elő. (16) Egy vizsgaidőszakban több vizsgára is lehet jelentkezni, azonban ilyen esetben a vizsgázónak mérlegelnie szükséges, hogy a különböző vizsgák azonos típusú vizsgarészeinek időpontja egybeeshet, amiről a beosztások elkészülte és közzététele után szerezhet tudomást (vö. 3. fejezet 20. bekezdés). (17) A jelentkezési lapot a vizsgázó tölti ki és írja alá. Kiskorú vizsgázó esetén szülő vagy törvényes képviselő aláírása is szükséges. A vizsgázó akadályoztatása esetén egy általa meghatalmazott személy is kitöltheti, aláírhatja és leadhatja a jelentkezési lapot. Ebben az esetben írásos meghatalmazásra van szükség, amit a jelentkezési laphoz mellékelni kell. A meghatalmazás formanyomtatványa a honlapról letölthető. (18) A kitöltött, aláírt jelentkezési lapokat a vizsgadíj befizetését igazoló csekkfeladóvevény vagy átutalási bizonylat csatolása mellett arra a vizsgahelyre kell eljuttatni, ahol a vizsgázó vizsgázni kíván. Ez történhet: (a) személyesen a vizsgahely ügyfélszolgálatán ebben az esetben a vizsgázónak az átvételi elismervényt, (b) postai úton ajánlott küldeményként ebben az esetben az ajánlott szelvényt szükséges megőriznie jelentkezése igazolásául. Amennyiben a vizsgázó valamely budapesti BGF-vizsgahelyen kíván vizsgát tenni, lapját bármelyik ilyen vizsgahelyen leadhatja. (19) A Vizsgaközpont a budapesti jelentkezésekkel kapcsolatban fenntartja a jogot, hogy külön írásos értesítés nélkül (a) a budapesti BGF-vizsgahelyekre jelentkező vizsgázók vizsgáját bármely BGF-vizsgahelyre vagy a Katedra vizsgahelyre beoszthatja a lap leadási helyétől függetlenül, (b) a Katedra vizsgahelyre jelentkező vizsgázók teljes vagy részvizsgáját beoszthatja valamely BGF-vizsgahelyre.

9 Vizsgaszabályzat, június (20) A jelentkezés akkor érvényes, ha a vizsgázó (a) az adott jelentkezési határidőig, vagy (b) a jelentkezési határidőt követő pótjelentkezési időszakban különeljárási díj (3000 Ft) megfizetése mellett papíralapon (a jelentkezési lap aláírásával) vagy online leadta a szükséges adatokat és a választott módon befizette a vizsgadíjat. (21) Jelentkezési lap ajánlott küldeményként történő feladásakor a megadott postai feladási határidőig szükséges a kitöltött lapokat postára adni. A feladási határidő után, de még a személyes jelentkezési határidőig postára adott lapokat a Vizsgaközpont csak a pótjelentkezés különeljárási díjának megfizetése után fogadja el. A vizsgázó a díjat az ismert módokon fizetheti be az adatpótlási határidőig. Ha ezt nem teszi meg, jelentkezését a Vizsgaközpont érvényteleníti és a vizsgadíj 1500 Ft eljárási költség levonása után maradó részét visszatéríti. (22) A pótjelentkezési időszakban papíralapú jelentkezési lap kizárólag a Vizsgaközpont irodájában adható le. (23) Papíralapú jelentkezés esetében a jelentkezési lap leadása csak a vizsgadíj befizetése után lehetséges, így a jelentkezési lap leadása hiánytalan adatok esetében egyben a vizsgajelentkezés elfogadását is jelenti. (a) A jelentkezési határidőig papíralapú jelentkezés leadása történhet (i) (ii) a választott vizsgahelyen személyesen, a választott vizsgahely címére a kijelölt postai feladási határidőig postára adott ajánlott küldeményként. (b) A pótjelentkezési időszakban papíralapú jelentkezés leadása a különeljárási díj befizetése mellett kizárólag a Vizsgaközpont budapesti irodájában személyesen lehetséges. (24) Online jelentkezéskor (a) a vizsgadíj befizetése az adatok leadását követi, így a megadott adatok, azaz a beadott vizsgajelentkezés csak akkor válik elfogadottá, miután az online rendszerbe a vizsgadíj befizetése (a megfelelő átfutási idő után) a Vizsgaközpont részéről pénzügyileg átvezetésre kerül. (b) a jelentkezési határidőig online beadott vizsgajelentkezéshez tartozó vizsgadíjat a jelentkezési határidőig szükséges befizetni. Amennyiben ezt a vizsgázó a jelentkezési határidő után a pótjelentkezési időszakban teszi meg, a Vizsgaközpont utólagosan állapítja meg a pótjelentkezés különeljárási díját, amit a vizsgázó az ismert módokon fizethet be beadott jelentkezése aktiválásához. Ha ezt nem teszi meg, jelentkezését a Vizsgaközpont érvényteleníti és a vizsgadíj 1500 Ft eljárási költség levonása után maradó részét visszatéríti.

10 Vizsgaszabályzat, június (c) a pótjelentkezési időszakban online beadott vizsgajelentkezésekhez a rendszer már automatikusan megállapítja a különeljárási díjat is. A vizsgadíjat és a különeljárási díjat ilyen esetekben egy időben szükséges befizetni a pótjelentkezés utolsó napjáig. (d) sárga postai csekkes befizetés esetén a befizetést követően a vizsgázónak a csekk(ek) számát fel kell töltenie az online felületen. (e) a jelentkezés érvényességéhez, azaz elfogadásához minden esetben a befizetés időpontja mérvadó (nem pedig a csekkszám(ok) feltöltésének időpontja). (f) ha akár a jelentkezési határidőig, akár a pótjelentkezési időszakban beadott vizsgajelentkezéshez tartozó vizsgadíj (és különeljárási díj) a pótjelentkezési időszak utolsó napjáig sem kerül befizetésre, a Vizsgaközpont a pénzügyi átfutás miatti türelmi idő (legfeljebb 4 munkanap) leteltével törli a beadott vizsgajelentkezést. Erről a vizsgázó ben írásos értesítést kap. (25) A Vizsgaközpont nem fogad el (a) bármely vizsgahelyen személyesen leadni kívánt jelentkezési lapot a jelentkezési határidő lejárta után, (b) a pótjelentkezés időszakában személyesen a Vizsgaközpont irodájában leadni kívánt lapot, illetve online jelentkezést a különeljárási díj megfizetése nélkül, (c) jelentkezést, ha az utólagosan megállapított különeljárási díjat a vizsgázó az adatpótlási határidőig nem fizeti meg (i) (ii) a postai feladási határidő után, de még a személyes jelentkezés határideje előtt postára adott jelentkezési lap esetében, rózsaszín csekken történő fizetés, vagy nem megfelelő átutalási közlemény esetében, (d) a jelentkezési határidőig online beadott jelentkezést, ha az ahhoz tartozó vizsgadíjat a vizsgázó a jelentkezési határidő után, de még a pótjelentkezés időszakában fizeti be, és a megállapított különeljárási díjat nem fizeti be a pótjelentkezési határidőig, (d) a jelentkezési határidőig, vagy a pótjelentkezési időszakban online beadott jelentkezést, ha az ahhoz tartozó vizsgadíjat (és különeljárási díjat) a vizsgázó a pótjelentkezési időszak letelte után fizeti be, (e) a pótjelentkezés lezárulta után személyesen leadni kívánt jelentkezési lapot, (f) a jelentkezési határidőt követően postára adott kitöltött jelentkezési lapot. Az ilyen esetekben visszatéríthető összegeket a 6. fejezet 8. bekezdése foglalja össze. (26) A Vizsgaközpont a beszédértés és írásbeli vizsgarészek napjait, valamint a szóbeli vizsgákra kijelölt időszakot előre meghatározza és honlapján, faliújságján, valamint a vizsgahelyek honlapján közzéteszi. (27) A jelentkezőnek lehetősége van a jelentkezési lap mellé, vagy az online jelentkezéssel egy időben kérelmet benyújtani, melyben kérheti, hogy a Vizsgaközpont bizonyos napokra ne ossza be vizsgára. Azonban

11 Vizsgaszabályzat, június (a) ez a lehetőség csak a szóbeli részvizsgákra érvényes, a beszédértés és írásbeli vizsgarészekre minden vizsgatípus esetén egy, országosan egységes időpont áll rendelkezésre, (b) a kérelmek teljesítését vizsgaszervezési okok akadályozhatják, ilyen esetben a vizsgázó nem élhet panasszal, ha kérelmét a Vizsgaközpont nem vette figyelembe. (28) Korábbi vizsgaidőszakról történt halasztás esetén a halasztóknak nem szükséges új jelentkezést benyújtani, azonban az adataikban történt esetleges változásokat így az eltelt időben őket oktató tanárok neveit írásban jelezniük kell a Vizsgaközpont felé. (29) A Vizsgaközpont a hivatalos jelentkezési határidő lezárta után meghirdethet utójelentkezést bizonyos vizsgatípusokra (lásd 3.3. fejezet). (30) A jelentkezési lap aláírásával, illetve a jelentkezés online beadásával a vizsgázó (a) igazolja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, (b) elismeri, hogy a vizsgaszabályzatot magára érvényesnek tekinti, (c) tudomásul veszi, hogy az állami nyelvvizsgáztatás jogszabályi előírásainak megfelelően szóbeli vizsgájáról hangfelvétel készül és (d) hozzájárul, hogy adatait, eredményeit, valamint a szóbeli vizsgáról készült hangfelvételt a Vizsgaközpont a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával kezelje, valamint ezeket a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ felé továbbítsa. 3. Jelentkezési időszaktól a vizsgákig 3.1. Alacsony jelentkezői létszám (1) A jelentkezési és pótjelentkezési időszak lezárultával a Vizsgaközpont összesíti az egyes vizsgahelyek által meghirdetett vizsgákra jelentkezők létszámát, majd ennek függvényében dönthet arról, hogy valamely vizsgát egy adott vizsgahelyen vagy országosan nem szervezi meg (lásd 1.4. fejezet). (2) A nem megszervezett vizsgákra jelentkezőket a Vizsgaközpont írásban értesíti a számukra lehetséges alternatívákról, valamint az ezekhez kapcsolódó határidőkről. Adott vizsgahelyen vagy országosan megszervezésre nem kerülő vizsgák esetében a következőkre nyílhat lehetőség: (a) a vizsga vagy vizsgarész más vizsgahelyen történő letételére (kivételt képeznek a budapesti vizsgahelyekre jelentkezők (BGF-vizsgahelyek és Katedra), mivel ők külön kiértesítés nélkül átoszthatók az említett vizsgahelyek között), (b) a teljes vizsga azon következő vizsgaidőszakra történő díjmentes halasztására, amelyben a választott vizsga az adott vizsgahelyen vagy országosan meghirdetésre kerül,

12 Vizsgaszabályzat, június (c) vagy végleges visszalépésre (i) (ii) az adott időszakban jelentkező, valamint korábbról a vizsga meg nem szervezése miatt halasztó vizsgázó esetében a vizsgadíj 100%-ának visszatérítése mellett, korábbról saját szándék szerint halasztott vizsga esetében a vizsgadíj 1500 Ft eljárási költség levonása után maradó részének visszatérítése mellett. Amennyiben a vizsgázó választását a megadott határidőig nem közli, a Vizsgaközpont törli jelentkezését és a vizsgadíj 1500 Ft eljárási költség levonása után maradó részét a vizsgázó megadott címére visszautalja Hiányzó adatok és összeférhetetlenség (3) Amennyiben a leadott jelentkezési lapok adatainak feldolgozása során kiderül, hogy a vizsgázó (a) nem töltött ki valamely, az elektronikus anyakönyvhöz vagy a vizsgafolyamathoz nélkülözhetetlen adatot, melyek (i) a vizsga pontos megjelölése, (ii) édesanyja neve, (iii) születési idő és/vagy hely, (iv) azonosító okirat száma (mely lehet személyi igazolvány, útlevél, új típusú vezetői engedély), (b) nem írta alá a jelentkezési lapot, vagy (c) nem ragasztotta fel, illetve csatolta a vizsgadíj befizetését igazoló csekkfeladóvevényt vagy átutalási bizonylatot, a Vizsgaközpont munkatársai a telefonos úton és írásban ( ben vagy postai levélben) is tájékoztatják a vizsgázót a jelentkezési lap hiányosságairól és az ezzel kapcsolatos teendőkről. (4) A jelentkezési lap a fenti adatok és az aláírás hiányában az adatok pótlásáig érvénytelen. (5) A vizsgázó a hiányzó adatot, csekkfeladóvevényt, átutalási bizonylatot, vagy az aláírást az alábbi módokon pótolhatja a megadott adatpótlási határidőig: (a) személyesen a Vizsgaközpont budapesti irodájában, ahol a leadott jelentkezési lapján maga töltheti ki az adatot, adhatja le a csekkfeladóvevényt, vagy írhatja alá a lapot, (b) kitöltheti a Vizsgaközpont honlapjáról letölthető Adatpótlási nyomtatványt, és postai úton megküldheti a Vizsgaközpontnak. A vizsgázó az adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében telefonon is bediktálhatja a hiányzó adatot, azonban ez nem helyettesíti a nyomtatvány kitöltését. Az adatok pótlása díjmentes. (6) Amennyiben a fenti adatokat vagy az aláírást a vizsgázó a megadott határidőig nem pótolja, jelentkezését a Vizsgaközpont érvényteleníti, és a vizsgadíj 1500 Ft eljárási költség levonása után maradó része a megadott postai címre visszatérítésre kerül. (7) Amennyiben a nem budapesti lakcímmel rendelkező vizsgázó nem töltötte ki a bizonyítvány átvételi módját, a Vizsgaközpont személyes átvételi módot rögzít a vizsgázó adatlapján.

13 Vizsgaszabályzat, június (8) Ha a vizsgázó a vizsgadíjról kiállított számlával kapcsolatban (a) megjelölte, hogy más nevére kéri a befizetett vizsgadíjról kiállított számlát, mégis saját névvel fizette be a díjat, a Vizsgaközpont azt a vizsgázó nevére és megadott címére állítja ki, ez utólag nem módosítható, (b) nem jelölte meg, hogyan kívánja átvenni a számlát, a Vizsgaközpont a vizsgaeredményről szóló hivatalos értesítés mellett adja át/küldi meg azt. Az egyes lehetőségekről lásd a 6. fejezet 6. bekezdését. (9) Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a vizsgázónak a jelentkezéskor (papíralapon és online módon is) meg kell jelölnie azon tanárok nevét, akik a nyelvvizsgára történő felkészítésében a vizsgát megelőző egy évben részt vettek. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület állásfoglalása szerint összeférhetetlenség áll fenn annak a vizsgáztatónak, illetve teremfelügyelőnek az esetében, aki a vizsgázót tanította (a) minimum egy kurzus időtartama alatt (30 tanóra) a vizsgát megelőző egy éven belül, vagy (b) a vizsgát megelőző három hónapon belül bármilyen időtartamú kurzuson jogviszonytól és oktatási formától függetlenül. Az adat jellegét tekintve a Vizsgaközpont ezen adat hiányában nem szólítja fel a vizsgázót adatpótlásra. (10) Amennyiben a vizsgázó a jelentkezéskor elmulasztja megadni az oktatók nevét, (a) az adatpótlási határidőig díjmentesen pótolhatja azt, (b) az adatpótlási határidő letelte után a halasztási-visszalépési határidőig az adatpótlás különeljárási díjának (3000 Ft) megfizetése mellett jelezheti azt, (c) és a halasztási-visszalépési határidő után vagy a vizsgán derül ki az összeférhetetlenség, a vizsgázó csak különeljárási díj (5000 Ft) megfizetése után kaphatja meg vizsgaeredményét. Az összeférhetetlenség tényét a vizsgáztatók a jegyzőkönyvben rögzítik. A Vizsgaközpont az említett különeljárási díjat be nem fizető (i) (ii) sikeres vizsgát tett vizsgázó bizonyítványát a befizetés megtörténtéig visszatarthatja, sikertelen eredményt elérő vizsgázó esetén az esetet jogi útra terelheti Utójelentkezés (11) A Vizsgaközpont a (pót)jelentkezési határidő lezárta után igény szerint és vizsgaszervezési lehetőségek megléte esetén meghirdethet utójelentkezést bizonyos vizsgatípusokra a beosztások internetes közzétételét megelőző napokra. Az utójelentkezés időszakát és szabályait honlapján hirdeti meg. (a) Utójelentkezést leadni csak a Vizsgaközpont által meghatározott és az utójelentkezésre szolgáló lapon feltüntetett vizsgatípusokra lehet. Az utójelentkezéskor a Vizsgaközpont kizárólag az adott jelentkezési időszakban választható vizsgahelyeken meghirdetett

14 Vizsgaszabályzat, június vizsgatípusok közül hirdet meg olyan vizsgákat, amelyekre a jelentkezést vizsgaszervezési körülmények és a létszámkeret még lehetővé teszik. (b) Utójelentkezés papíralapon (az utójelentkezési lapon) különeljárási díj (5000 Ft) megfizetése mellett lehetséges. A díjak befizetésére a Vizsgaközpont által kiadott sárga postai csekken vagy átutalással van lehetőség. (c) Az utójelentkezési lap beszerezhető a Vizsgaközpont budapesti irodájában, illetve letölthető a honlapról. A vizsgadíj és a különeljárási díj befizetésére szolgáló sárga csekk a Vizsgaközpontban vagy a vizsgahelyeken vehető át. (d) A kitöltött utójelentkezési lapot (a befizetést igazoló dokumentummal együtt) a Vizsgaközponthoz kell eljuttatni az utójelentkezésre kijelölt napokon (i) (ii) személyesen, vagy postai úton, ebben az esetben azonban az időszak rövidsége miatt az utójelentkezés csak akkor fogadható el, ha a jelentkező a kitöltött lap másolatát faxon, vagy szkennelt képét elektronikusan is megküldi a Vizsgaközpontnak a postára adás napján. Amennyiben ezt elmulasztja, az utójelentkezést a Vizsgaközpont nem fogadja, a befizetett vizsgadíj és az eljárási díj egészét visszatéríti. (e) Hiányosan kitöltött utójelentkezési lapot a Vizsgaközpont nem fogad. Amennyiben a 3. bekezdés (a) pontjában szereplő valamely adat, aláírás vagy befizetési bizonylat hiányzik, a Vizsgaközpont a lapját személyes leadni kívánó jelentkezőtől a lapot nem veszi át, a faxon/ ben érkező másolat alapján pedig a rövid határidő miatt azonnali pótlásra szólítja fel a jelentkezőt. Ha a postai feladást választó jelentkező a felszólításra nem reagál, vagy a pótlást elmulasztja, a befizetett vizsgadíj 1500 Ft eljárási költség levonása után maradó részét és az eljárási díj egészét visszatéríti. (f) Utójelentkezés esetén is lehetőség van arra, hogy a vizsgázó helyett egy általa meghatalmazott személy töltse ki, írja alá és adja le az utójelentkezési lapot írásos meghatalmazás csatolása mellett, melynek formanyomtatványa a honlapról letölthető. (g) Utójelentkezés több vizsgára is leadható (vö. a 2. fejezet 16. bekezdésével), ilyen esetben több utójelentkezési lapot szükséges kitölteni, és minden jelentkezéshez meg kell fizetni a különeljárási díjat. (h) Utójelentkezést beadó vizsgázó szintén benyújthat kérelmet a szóbeli vizsga időpontjával kapcsolatban a 2. fejezet 27. bekezdésében leírtaknak megfelelően. (i) Az utójelentkezési lap kitöltésével a jelentkező az adatkezelés és a vizsgaszabályzat tekintetében a 2. fejezet 30. bekezdésében olvasható nyilatkozatot teszi. (j) A meghirdetett utójelentkezési lehetőség nem módosítja a hivatalos jelentkezés és pótjelentkezés 2. fejezetben leírt szabályait, valamint az azok határidejének túllépésével járó következményeket.