ECOVIS DR. BALOGH PÉTER UND PARTNER ANWALTSKANZLEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ECOVIS DR. BALOGH PÉTER UND PARTNER ANWALTSKANZLEI"

Átírás

1 P ECOVIS DR. BALOGH PÉTER UND PARTNER ANWALTSKANZLEI Datum MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS RAHMENVERTRAG FÜR ENTGELTLICHE GESCHÄFTSBESORGUNG 1

2 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) [*] (székhely: [*]; cégjegyzékszám: [*]; adószám: [*]; képviseli: [*] és [*]) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), RAHMENVERTRAG FÜR ENTGELTLICHE GESCHÄFTSVERSORGUNG Zustande gekommen zwischen einerseits [*] (Sitz: [*], Handelsregister Nr.: [*]; Steuernummer: [*]; vertreten durch: [*] Titel [*] und [*] Titel [*]) als Auftraggeberin (nachfolgend: Auftraggeberin) másrészről pedig az und andererseits der ECOVIS Dr. Balogh Péter és Társai ÜGYVÉDI IRODA (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. II/7.; kamarai bejegyzési szám: BÜK 1064; adószám: ; képviseli: Dr. Balogh Péter ügyvéd) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, ECOVIS Dr. Balogh Péter und Partner ANWALTSKANZLEI (Sitz: 1036 Budapest, Bécsi út 52. II/7.; Reg.-Nr. der Anwaltskammer: BÜK 1064; Steuernummer: ; vertreten durch: Dr. Balogh Péter, Rechtsanwalt) als Auftragnehmerin (nachfolgend: Auftragnehmerin), alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: am unterzeichneten Tag und Ort zu den folgenden Bedingungen: 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1. Megbízó a jelen okiratba foglalt feltételek szerint megbízást ad Megbízott részére jogi képviseletének ellátására, ügyvédi szolgáltatások nyújtására. Megbízott a megbízást elfogadja Megbízott tevékenységet eseti megbízások alapján végez. 1. GEGENSTAND DES VERTRAGES 1.1. Die Auftraggeberin beauftragt die Auftragnehmerin anhand der im vorliegenden Vertrag bestimmten Bedingungen zur rechtlichen Vertretung sowie zur Leistung anwaltlicher Dienstleistungen. Die Auftragnehmerin nimmt den Auftrag an Die Auftragnehmerin erledigt die einzelnen Tätigkeiten aufgrund einzelner 2

3 1.3. A jelen megbízási szerződés nem kizárólagos jellegű Megbízott vállalja, hogy az eseti megbízásoknak megfelelően rábízott jogi, ügyvédi feladatokat a magyar hatályos anyagi és eljárási jog szabályai és legjobb tudása szerint látja el, eljárása során figyelembe veszi Megbízó egyedi szempontjait is A megbízás tárgyát képezi különösen: jogi tanácsadás, jogesetek írásbeli véleményezése, megoldása, szerződések, okiratok, beadványok véleményezése, szerkesztése, ellenjegyzése, Megbízó jogi képviselete peren kívüli, üzleti tárgyalásokon, Megbízó jogi képviselete cégbírósági eljárások során, Megbízó jogi képviselete bírósági és egyéb hatósági eljárások során, on-line céginformáció (OCCR) szolgáltatása, on-line földhivatali információ (TakarNet) szolgáltatása, Aufträge Der vorliegende Rahmenvertrag für entgeltliche Geschäftsbesorgung hat keinen ausschließlichen Charakter Die Auftragnehmerin ist verpflichtet die ihr aufgrund der einzelnen Aufträge anvertrauten rechtlichen und anwaltlichen Aufgaben gemäß den geltenden ungarischen Rechtsnormen und nach ihrem besten Wissen zu versehen. Die Auftragnehmerin hat bei der Wahrnehmung des Auftrages die einzelnen Gesichtspunkte der Auftraggeberin zu berücksichtigen Tätigkeiten der Auftragnehmerin sind insbesondere: Rechtsberatung, Schriftliche Klärung von und Stellungnahme zu rechtlichen Problemen, Stellungnahme, Ausfertigung und Gegenzeichnung von Verträgen, Urkunden sowie Eingaben, Außergerichtliche Vertretung der Auftraggeberin und bei geschäftlichen Verhandlungen, Vertretung der Auftraggeberin im Verfahren vor dem Handelsgericht, Rechtliche Vertretung der Auftraggeberin im Verfahren vor Gerichten sowie sonstigen Behörden, Dienstleistung des Online Firmeninformationsdienstes (OCCR), Dienstleistung des Online Grundbuchinformationsdienstes 3

4 minden egyéb ügyvédi tevékenységnek minősülő ügy ellátása. (TakarNet) Wahrnehmung sonstiger rechtsanwaltlicher Angelegenheiten. 2. FELEK KAPCSOLATTARTÁSA 2.1. Megbízó és Megbízott munkatársai személyesen, telefonon, telefax és útján tartanak kapcsolatot, minden külön időbeli és formai megkötöttség nélkül Megbízó kívánsága szerint Megbízott munkatársai minden munkanapon (a helytől és a megjelenések számától függetlenül akár személyesen is) 9-19 óra között rendelkezésére állnak. Megbízott munkafeladatait egyébként saját időbeosztása szerint, de mindig a Megbízó kívánságához rugalmasan igazodva látja el Megbízó munkatársai Megbízottnak feladatokat formai kötöttség nélkül adhatnak. 2. KONTAKT 2.1. Die Mitarbeiter der Auftraggeberin sowie der Auftragnehmerin sind jederzeit persönliche Ansprechpartner und stehen einander ohne zeitliche und formelle Begrenzung auch per Telefon, Telefax, und zur Verfügung Auf Wunsch der Auftraggeberin stehen die Mitarbeiter der Auftragnehmerin jeden Werktag (unabhängig vom Ort und von der Anzahl der Erscheinungen auch persönlich) von 9 bis 19 Uhr zur Verfügung. Die Auftragnehmerin nimmt ihre Tätigkeit aufgrund eigener Zeiteinteilung, jedoch nach den Anweisungen der Auftraggeberin richtend, flexibel wahr Die Mitarbeiter der Auftraggeberin können der Auftragnehmerin Aufgaben ohne formelle Bindung erteilen. 3. MEGBÍZÁS DÍJA 3.1. Megbízott az általa ténylegesen elvégzett és ennek megfelelően az IroDATA 2002 munkaidő nyilvántartó és számlázó programmal dokumentált munkavégzését havonta utólag jogosult a Megbízó részére számlázni Megbízott díja az alábbiakban meghatározott óradíjak alapján kerül meghatározásra: 3. HONORAR 3.1. Die Auftragnehmerin ist berechtigt, die tatsächlich geleistete und dementsprechend mit Software IroDATA 2002 für Registrierung und Rechnungsstellung dokumentierte Arbeit am Monatsende nachträglich der Auftraggeberin in Rechnung zu stellen Die Vergütung der Auftragnehmerin richtet sich nach der folgenden Stundensatzabrechnung: 4

5 Ügyintéző: I. Irodavezető, senior partner ügyvéd II. Partner ügyvéd III. Alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt Óradíj mértéke: ,- Ft + 20 % ÁFA ,- Ft + 20 % ÁFA ,- Ft + 20% ÁFA Sach- Stundensatz: bearbeiter: I. Kanzleileiter, Senior ,- HUF + 20 % MwSt Partneranwalt II. Partneranwalt ,- HUF + 20 % MwSt III. Angestellter Rechtsanwalt, ,- HUF + 20% MwSt Referendar Amennyiben Megbízott új munkatársakkal bővül, az ügyvédekre a II., ügyvédjelöltekre a III. díjkategória az irányadó. Amennyiben Megbízó utasítása alapján, az adott munkafeladat sürgősségére tekintettel óra utáni, vagy hivatalos munkaszüneti napon történő munkavégzés válik szükségessé, a Megbízott óradíjai 1,5 szorzóval kerülnek felszámításra A legkisebb elszámolható időegység: 0,1 óra Megbízott jogosult a megbízások ellátásához szükséges utazási időt is kiszámlázni Felek az általuk kiemelt jelentőségűnek minősített ügyekben - erre vonatkozó külön megállapodásuk alapján - speciális díjakban is megállapodhatnak. Erfolgt eine Personalerweiterung seitens der Auftragnehmerin, so ist für die Partneranwälte die Kategorie II. und für die angestellte Rechtsanwälte sowie Referendare die Kategorie III. anzuwenden. Wird aufgrund der Anweisungen der Auftraggeberin mit Rücksicht auf die Dringlichkeit des gegebenen Auftrages eine Arbeitsleistung nach Uhr sowie an offiziellen Ruhetagen erforderlich, so ist die Auftragnehmerin berechtigt, die anderthalbfache Gebühr ihrer Stundensätze in Rechnung zu stellen Die geringste Einheit der abzurechnenden Zeit beträgt 0,1 Stunde Die Auftragnehmerin ist berechtigt, die zur Wahrnehmung des Auftrags aufgewandte Reise-/Fahrzeit in Rechnung zu stellen Die Parteien sind berechtigt, in allen von ihnen als wichtig bezeichneten Angelegenheiten aufgrund gesonderter Vereinbarung spezielle Stundensätze zu bestimmen. 5

6 3.6. A megbízási díj magában foglalja Megbízott valamennyi költségét és kiadását is az alábbi kivételek mellett: A munkadíj mellett Megbízó viseli a hivatalos eljárások során felmerülő külön jogszabály alapján fizetendő, illetve lerovandó díjakat, illetékeket, az OCCR céginformáció, a TakarNet földhivatali információ valamint az Egyéb szolgáltatások (1.-3. sz. mellékletek szerinti) díját, fordítási- és egyéb hasonló költségeket. Megbízott ezeket a költségeket csak kifejezett vállalása esetén köteles megelőlegezni Amennyiben Megbízott dokumentumok magyar német/angol fordítását is végzi, azt óradíjban számlázza ki Megbízott jogosult Budapest igazgatásrendészeti területén kívüli személyes megjelenés egyéb költségeit Megbízónak leszámlázni (kivéve: benzinköltség) Das Honorar enthält sämtliche Kosten und Ausgaben der Auftragnehmerin mit den folgenden Ausnahmen: Die Auftraggeberin hat die im offiziellen Verfahren auftauchenden, aufgrund gesonderter Rechtsvorschriften zu zahlenden bzw. zu entrichtenden Gebühren und Kosten, die Gebühr der OCCR Handelsinformation, der TakarNet Grundbuchinformation sowie sonstiger Dienstleistungen (gemäß Anlage 1-3), Übersetzungs- und sonstige Aufwendungen zu tragen. Zur Vorverauslagung dieser Aufwendungen ist die Auftragnehmerin nur im Falle ihrer ausgesprochenen Zustimmung verpflichtet Bei Übersetzung ungarischerdeutscher/englischer Unterlagen durch die Auftragnehmerin wird ein Stundensatz in Rechnung gestellt Die Auftragnehmerin ist berechtigt, die wegen persönlichen Erscheinens außerhalb der Verwaltungsgrenze von Budapest entstehenden Kosten (ausgenommen Kraftstoffkosten) in Rechnung zu stellen. 4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 4.1. A tárgyhavi munkadíjat Megbízott a tárgyhónapot követő hónapban számlázza. Megbízó köteles Megbízott díját a Megbízott által szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül átutalással kiegyenlíteni, a Megbízott ERSTE Bank Hungary Nyrt-nél vezetett, alábbi számú 4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 4.1. Das Honorar für den jeweiligen Monat wird im darauf folgenden Monat in Rechnung gestellt. Die Auftraggeberin ist verpflichtet, die von der Auftragnehmerin vorschriftgemäß ausgestellte Rechnung innerhalb von 8 (acht) Tagen nach Zugang per Überweisung auf das Konto der Auftragnehmerin bei der ERSTE 6

7 bankszámlaszámára: HU (SWIFT kód: GIBAHUHB) Bank Hungary Nyrt. geführte Konto Nr. HU (SWIFT Code: GIBAHUHB) zu begleichen Fizetési késedelem esetén Megbízott 15%-os mértékű késedelmi kamatot is jogosult érvényesíteni Megbízott a teljesítéséhez jogosult alvállalkozót, közvetített szolgáltatást igénybe venni, közvetített szolgáltatást nyújtani (a teljesség igénye nélkül például: adótanácsadó, könyvvizsgáló, ügyvéd, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő, szakértő, stb. szolgáltatásai). Megbízott számlájában a közvetített szolgáltatás tényét feltünteti Bei Zahlungsverzug ist die Auftragnehmerin auch berechtigt einen Verzugszinssatz in Höhe von 15 % geltend zu machen Die Auftragnehmerin ist berechtigt Subunternehmer und Dienstleistungen von Dritten in Anspruch zu nehmen sowie vermittelnde Dienstleistungen zu leisten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit z.b.: Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Rechtsanwaltskanzlei, Patentanwalt, Experte usw.) bzw. diese auf die Auftraggeberin umzulegen und sie in ihrer Rechnung aufzuzeigen. 5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 5.1. Jelen szerződés irányadó Megbízott [*] napjától végzett teljesítéseire. A jelen, határozatlan időtartamra kötött megbízási szerződést felek bármikor jogosultak 3 (három) hónapos felmondási idő betartása mellett, írásban felmondani Az ügyvédi óradíjak évfordulóval - az évközi gazdasági változások függvényében történő megváltoztatási jogát, továbbá az OCCR céginformációs szolgáltatás, a TakarNet földhivatali információs szolgáltatás és az Egyéb szolgáltatások díjainak - a szolgáltató árváltoztatásától függő akár évközi egyoldalú megváltoztatási jogát 5. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 5.1. Dieser Vertrag wird auf eine unbefristete Zeit geschlossen und ist für die Tätigkeit der Auftragnehmerin ab dem [*] maßgebend. Jede Vertragspartei ist berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von 3 (drei) Monaten schriftlich zu kündigen Die Auftragnehmerin behält sich ausdrücklich die Änderung der Stundensätze der Rechtsanwälte am Ende eines Kalenderjahres abhängig von den geschäftlichen Auswirkungen im Kalenderjahr-, sowie die auch einseitige und im laufenden Jahr wirksam werdende Änderung unter anderem wegen Modifikation der Tarife der OCCR 7

8 Megbízott kifejezetten fenntartja. Megbízott a változtatásról minden esetben legalább 30 (harminc) nappal korábban értesíti a Megbízót, így az új szolgáltatási díjak visszaható hatálya kizárt A Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy partner és alkalmazott ügyvédenként 30 millió forint / év, illetve 15 millió forint / káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél. Handelsinformations-Dienstleistung, der TakarNet Grundbuchinformations- Dienstleistung und sonstiger Dienstleistungen, vor. Die Auftragnehmerin hat die Auftraggeberin mindestens 30 (dreißig) Tage vor in Kraft treten der Änderung zu benachrichtigen. Eine rückwirkende Änderung ist somit ausgeschlossen Die Auftragnehmerin unterrichtet die Auftraggeberin, dass sämtliche Partner sowie angestellten Rechtsanwälte über eine Haftpflichtversicherung bei dem Versicherungsverein der Ungarischen Rechtsanwälte (MÜBSE) in Höhe von HUF 30 Millionen / Jahr bzw. HUF 15 Millionen /Schaden verfügen. Felek Megbízott felelősségét bármely károkozás miatt (ide nem értve azonban a szándékosságot) ügyintéző ügyvédenként 15 millió forint / káresemény, de ügyintéző ügyvédenként maximum 30 millió forint / év összegre korlátozzák. Káreseményenként a Megbízott felelőssége 15 millió forint / káresemény összegben maximált akkor is, ha több ügyintéző ügyvéd vett részt az ügy intézésében. Felek Megbízott ezt meghaladó mértékű anyagi felelősségét kizárják. Die Parteien beschränken die Haftung für jegliche Schäden (gilt nicht für Vorsatz) auf HUF 15 Millionen / Schaden für jeden vorgehenden Rechtsanwalt, jedoch auf höchstens HUF 30 Millionen / Jahr für jeden vorgehenden Rechtsanwalt. Die Haftung der Auftragnehmerin wird auf HUF 15 Millionen / Schaden beschränkt, auch dann, wenn mehrere Rechtsanwälte in der Sache gehandelt haben. Die Parteien schließen eine darüber hinausgehende materielle Verantwortung aus. Felek kijelentik, hogy a Megbízott jelen szerződésben írt díjai a Megbízott jelen szerződésben rögzített felelősség korlátozásával arányos, megfelelő díjcsökkentés eredményeképpen kerültek Die Parteien erklären, dass die in diesem Vertrag niedergelegten Honorarsätze der Auftragnehmerin im Verhältnis mit der in diesem Vertrag niedergelegten Haftungsbeschränkung der 8

9 meghatározásra. A felelősség fentiek szerinti korlátozása nélkül a Megbízott csak jelentősen nagyobb díj és további adminisztratív kikötések mellett tudná elvállalni az együttműködést. Auftragnehmerin stehen und als Ergebnis einer entsprechenden Honorarsenkung bestimmt wurden. Die Auftragnehmerin kann ohne die obige Haftungsbeschränkung nur mit höherem Honorar und weiteren administrativen Einschränkungen die Zusammenarbeit übernehmen. Amennyiben Megbízónak magasabb összegű Megbízotti helytállásra vonatkozó igénye merülne fel, azt a konkrét üggyel kapcsolatos megbízás megadásakor kifejezetten írásban kell közölnie Megbízottal. Megbízott ilyen esetben is csak akkor és attól kezdődően vállal magasabb anyagi felelősséget, ha számára megfelelő kiegészítő felelősségbiztosítást tudott kötni. Ennek megtörténtét, és az így jelentkező többletköltségek Megbízó általi megtérítését felek egy kiegészítő megállapodás keretében írásban rögzítik. Sollte von der Auftraggeberin eine erhöhte Haftpflichtversicherung erwünscht werden, so hat sie diese bei der Erteilung des konkreten Auftrages ausdrücklich schriftlich mitzuteilen. Die erhöhte Haftungsübernahme der Auftragnehmerin ist auch in diesem Fall und erst ab dem Zeitpunkt des Abschlusses ihrer erweiterten Haftpflichtversicherung möglich. Die Erweiterung der Haftpflicht sowie die Erstattung der dadurch entstandenen Mehrkosten der Auftragnehmerin durch die Auftraggeberin werden im Rahmen einer Sondervereinbarung schriftlich geregelt. Felek az üzleti érdekeiket és a költségoptimalizálást mérlegelve a kockázat megosztás fentiekben írt módját választották. Die obige Verteilung der Risiken erfolgte unter Abwägung der geschäftlichen Interessen sowie der Kostenoptimalisierung der Parteien Megbízott vállalja, hogy a Megbízóval, illetve munkatársaival kapcsolatban tudomására jutott mindennemű adatot üzleti és ügyvédi titokként kezel és időben korlátlanul megőriz, illetve munkatársaival is betartatja ezen 5.4. Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, alle ihr durch die Auftraggeberin und deren Mitarbeiter bekannt gewordenen Informationen als Geschäfts- bzw. Rechtsanwaltsgeheimnis zeitlich unbeschränkt zu behandeln und zu 9

10 rendelkezéseket Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott - saját üzleti döntése alapján - Megbízó személyét a referencia megbízói között feltüntesse, kizárólag ebben a körben az ügyvédi titoktartás alóli felmentés Megbízó részéről megadottnak tekintendő. bewahren. Die Auftragnehmerin hat diese Bestimmungen ebenso durch ihre Mitarbeiter einhalten zu lassen Die Auftraggeberin gibt ihre Zustimmung zur Aufnahme ihrer Daten in die Referenzliste der Auftragnehmerin auf Grund deren eigener geschäftlicher Entscheidung und entbindet die Auftragnehmerin ausschließlich zu diesem Zweck von der anwaltlichen Geheimhaltungspflicht. 6. A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ ELŐÍRÁSOK 6.1. Megbízó tudomásul veszi és jelen okirat aláírásával egyben hozzájárul, hogy a Megbízott a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Törvény) értelmében Megbízó, illetve a képviseletében eljáró személy (továbbiakban: Ügyfél) Törvényben meghatározott személyes adatait a személyes adatokat tartalmazó hatósági okmányok alapján rögzítse (kötelező ügyfél-átvilágítás) Az ügyfél-átvilágítási eljárás során az Ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár-e el, továbbá írásban kell hozzájárulását adja személyes adatainak a Megbízott által történő kezeléshez. 6. VORSCHRIFTEN ZUR VORBEUGUNG DER GELDWÄSCHE 6.1. Die Auftraggeberin nimmt zur Kenntnis und erklärt sich mit der Unterzeichnung der vorliegenden Urkunde damit einverstanden, dass die Auftragnehmerin gemäß dem Gesetz über die Vorbeugung und Verhinderung der Geldwäsche Nr. CXXXVI. aus dem Jahre 2007 (nachfolgend: Gesetz) die vom Gesetz bestimmten persönlichen Daten der Auftraggeberin bzw. der in ihrer Vertretung handelnde Person (nachfolgend: Mandantin) auf Grund der die persönlichen Daten beinhaltenden amtlichen Dokumente erfasst. (Verpflichtende Mandanten- Durchleuchtung) Im Laufe der Mandanten-Durchleuchtung ist die Mandantin verpflichtet eine schriftliche Erklärung dahingehend zu leisten, dass sie im eigenen, bzw. im Namen und im Interesse des tatsächlichen Eigentümers vorgeht, weiterhin ist eine schriftliche Zustimmung 10

11 6.3. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás fennállása alatt az ügyféátvilágítás során rögzített adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül értesíti Megbízottat Megbízó tudomására szolgál, hogy amennyiben az Ügyfél nem kíván az ügyfél-átvilágítási eljárásnak eleget tenni, akkor a Törvény előírása alapján Megbízottnak nem áll módjában a megbízást elfogadni, és/vagy a Megbízó részére jogi szolgáltatást nyújtani. erforderlich, dass sie der Bearbeitung ihrer persönlichen Daten durch die Auftragnehmerin zustimmt Die Auftraggeberin verpflichtet sich, während der Gültigkeit der Beauftragung jede eintretende Änderung in den während der Mandanten-Durchleuchtung erfassten Daten, bzw. Änderungen die Person des tatsächlichen Eigentümers betreffend, innerhalb von 5 (fünf) Arbeitstagen ab Kenntniserhalt der Auftragnehmerin mitzuteilen Zur Information der Auftraggeberin sei gesagt, dass sofern die Mandantin der Mandanten-Durchleuchtung nicht zustimmt, auf Grund der gesetzlichen Vorschriften die Auftragnehmerin die Beauftragung nicht annehmen und/oder die juristische Dienstleistung für die Auftraggeberin nicht leisten kann. Felek a fenti okiratot átolvasás, értelmezés és megértés után, mint szerződési akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Die Vertragsparteien unterzeichnen die vorliegende Urkunde nachdem sie sie gelesen, ausgelegt und verstanden haben, als inhaltlich in allem ihrem Willen entsprechend. Für weitere in diesem Vertrag unberührte Fragen finden die Bestimmungen des ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung. MELLÉKLETEK: 1.sz.: OCCR (online céginformáció) aktuális díjtáblázat 2.sz.: TakarNet (online földhivatali információ) aktuális díjtáblázat 3.sz.: Egyéb szolgáltatások aktuális díjtáblázat ANLAGEN: Anlage 1: Aktuelle Preisliste OCCR (Online Handelsinformation) Anlage 2: Aktuelle Preisliste TakarNet (Online Grundbuchinformation) Anlage 3: Aktuelle Preisliste für sonstige Dienstleistungen 11

12 Kelt: [*] Datum: [*]... [*] Megbízó / Auftraggeberin képv. / vertreten durch: [*], tisztség/titel: [*]... Dr. Balogh Péter és Társai ANWALTSKANZLEI Megbízott / Auftragnehmerin képv. / vertreten durch: Dr. Balogh Péter ügyvéd / Rechtsanwalt 12

13 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZ. MELLÉKLETE ANLAGE NR. 1 DES RAHMENVERTRAGS Irodánk szeptember 1. napjától rácsatlakozott az Igazságügyi Minisztérium által törvényi rendelkezés alapján létrehozott, a megyei bíróságokon, mint cégbíróságokon nyilvántartott és nyilvánosnak minősülő cégadatok feldolgozására és tárolására hivatott Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerre [a továbbiakban OCCR]. Unsere Kanzlei steht seit dem 1. September 1998 in Verbindung mit dem auf Grund eines Gesetzes vom Justizministerium ins Leben gerufenen Nationalen Firmenregister und Firmeninformations-System [nachfolgend: OCCR], welches zur Aufarbeitung und Lagerung der bei den Komitatsgerichten als Handelsgerichten registrierten und als öffentlich geltenden Firmendaten berufen ist. Az OCCR adatbankja segítségével bármely Magyarországon cégnyilvántartásba vett cégnek a cégbíróságokon nyilvántartott adataihoz on-line módon hozzáférhetünk. Mit Hilfe der Datenbank des OCCR können wir auf alle in Ungarn im Handelsregister eingetragenen Firmen und auf die bei den Handelsgerichten registrierten Daten On-line zurückgreifen. A közvetlen hozzáférés lehetőségének a gyorsaság melletti másik hatalmas előnye a pontosság és hitelesség. Az OCCR adatbankja - bár maga a lehívott információ jogi szempontból nem közhiteles - a napi cégbírósági adatokra épül. Az on-line rendszer ily módon az alábbi szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé: Neben der Schnelligkeit des direkten Datenrückgriffes ist ein weiterer großer Vorteil die Genauigkeit und Authentizität. Die Datenbank des OCCR obwohl die abgerufenen Informationen von rechtlichem Gesichtspunkt aus nicht von öffentlichem Glauben sind gründen sich auf die tagesaktuellen Daten der Handelsgerichte. So ermöglicht das On-line System die Inanspruchnahme der folgenden Dienstleistungen: Szolgáltatás/Dienstleistung Ár/Preis 1 Rendelkezésre áll/verfügbar 2 Cég beazonosítása/firmenidentifikation 500, Sikertelen névre keresés találat nélkül/erfolglose 1.200, Suche nach dem Namen Hirdetmény, közlemény/bekanntmachung, 1.200, Veröffentlichung 1 Az ügyvédi szolgáltatást tartalmazó számlánkba beépítve. Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Az árak január 1-től érvényesek. Die Preise sind in unserer Rechnung über die Anwaltstätigkeit enthalten. Die Preise verstehen sich in HUF ohne Mehrwertsteuer und gelten ab dem 1. Januar Kivéve négy cégbíróságot (Fővárosi Bíróság, Pest Megyei Bíróság, Bács-Kiskun Megyei Bíróság, Nógrád Megyei Bíróság), melyek adatai non-stop hozzáférhetőek. Ausgenommen vier Handelsgerichte (Hauptstädtisches Gericht, Komitatsgericht Pest, Komitatsgericht Bács-Kiskun und Komitatsgericht Nógrád) deren Dienstleistungen rund um die Uhr erreichbar sind. 13

14 Névjegy/Visitenkarte 2.000, Cégnév priorálás/vorrangiger Firmenname 2.200, Cégbizonyítvány/Handelsregisterbescheinigung 2.750, Cégkivonat/Handelsregisterauszug 3.300, Cégmásolat/Handelsregisterabschrift 4.400, Cégkivonat + mérleg vagy eredménykimutatás/handelsregisterauszug 7.500, Bilanz oder Gewinn-Verlustrechnung Éves beszámolóból mérleg/ Bilanz aus dem 5.000, Jahresabschluss Éves beszámolóból eredménykimutatás/gewinn , Verlustrechung aus dem Jahresabschluss Éves beszámolóból kiegészítő melléklet/ergänzende 2.500, Anlage aus dem Jahresabschluss Mérleg+eredmény- kimutatás+kieg.melléklet/bilanz+gewinn- Verlustrechnung+ergänzende Anlage , Folyamatos cégfigyelés/ständige 5.500, Firmenbeobachtung 3 Cégirat/Firmenurkunde 1.200, Iratjegyzék/Urkundenrolle 2.500, Iratjegyzék csatolt adatai/anlagen zur Urkundenrolle 1.200, Áraink tartalmazzák a szolgáltatásért az Igazságügyi Minisztérium felé fizetendő alaptarifát, az egyes kiadmányok árait, valamint a számítógép-hálózati költségeket (biztonsági kapuk használati költségét és az adatátvitel költségét). Unsere Preise beinhalten den an das Justizministerium zu zahlenden Grundbetrag, den Preis der einzelnen Ausfertigungen, sowie die Kosten für die Nutzung des Computer-Netzwerks (Nutzungsgebühr der Sicherheitsportale und Gebühr für Datenübertragung). Szolgáltatásaink igénybevétele - az OCCR munkarendje miatt, a táblázatban megjelölt mértékben - időben korlátozott. Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen ist wegen der Öffnungszeiten des OCCR, in dem in der Tabelle angeführten Maße zeitlich beschränkt. 3 Cégfigyelés keretében megbízóink a cégbíróságokkal egyidejűleg értesülhetnek az általuk megjelölt cégek adataiban bekövetkezett, illetőleg a cég gazdasági tevékenységét érintő egyes lényeges változásról, így különösen csőd vagy felszámolási eljárás indulásáról. Im Rahmen der Firmenbeobachtung erhält die Auftraggeberin gleichzeitig mit dem Handelsgericht die Information über Änderungen von Daten, bzw. grundlegenden, die wirtschaftliche Tätigkeit der ausgewählten Firmen betreffenden Änderungen, so vor allem bei Konkurs oder Beginn des Liquidationsverfahrens 14

15 A hitelesség garanciája az Igazságügyi Minisztérium felelősségvállalása azért, hogy az általa közvetített adatok az adatszolgáltatás időpontjában azonosak az OCCR-ben tárolt adatokkal. Természetesen a közvetített adatok helyességéért maga a szolgáltató nem vállal felelősséget. Das Justizministerium übernimmt die Verantwortung für die Authentizität in der Weise, dass die von ihm weitergeleiteten Daten zum Zeitpunkt der Datenlieferung mit den im OCCR registrierten Daten übereinstimmen. Selbstverständlich übernimmt der Dienstleister für die Richtigkeit der weitergeleiteten Daten keine Verantwortung. A rendszerből származó adatok, valamint a lehívott kiadmányok felhasználásából eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett kárt maga a felhasználó viseli saját üzleti kockázatának körében, irodánk felelősségvállalása tehát megegyezik az Igazságügyi Minisztériuméval. Für die direkten oder indirekten Schäden, welche durch Verwendung der aus dem System stammenden Daten, sowie aus der Verwendung der abgerufenen Ausfertigungen entstehen, trägt der Verwender im Rahmen seines eigenen geschäftlichen Risikos die Verantwortung. Die Verantwortung unserer Kanzlei entspricht der des Justizministeriums. 15

16 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. SZ. MELLÉKLETE ANLAGE NR. 2 DES RAHMENVERTRAGS Irodánk április 22. napjától az ügyvédi irodák közül elsőként csatlakozott a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földmérési és Távérzékelési Osztálya (a továbbiakban: Földmérési és Távérzékelési Osztály) által törvényi rendelkezés alapján létrehozott, az ország valamennyi földhivatalában nyilvántartott ingatlannal kapcsolatos adat tárolására hivatott TakarNet földügyi információs szolgálathoz (a továbbiakban TakarNet). Unsere Kanzlei hat sich als erste Rechtsanwaltskanzlei am 22. April 2003 dem auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift von der Abteilung für Landvermessung und Fernerkennung (nachfolgend: Abteilung für Landvermessung und Fernerkennung) des Ministeriums für Landwirtschaft und Regionalentwicklung ins Leben gerufenen TakarNet Informationsdienst für Landwesen (nachfolgend: TakarNet) angeschlossen, welcher die Angaben aller bei allen Grundbuchämtern eingetragenen Immobilien speichert. A TakarNet bármely magyarországi ingatlan földhivatal által nyilvántartott adataihoz on-line módon közvetlen hozzáférést biztosít az alábbi szolgáltatások tekintetében: Das TakarNet gewährt direkten Zugriff per On-line auf die Daten aller, in Ungarn beim Grundbuchamt registrierten Immobilien, bezüglich der folgenden Dienstleistungen: Szolgáltatás/Dienstleistung Ár/Preis 4 Rendelkezésre áll/verfügbar 5 Ingatlanok 1.000,- Mo-Do: beazonosítása/identifikation von Fr: Immobilien 6 Nem közhiteles tulajdoni 3.750,- Mo-Do: lap/grundbuchauszug nicht von Fr: öffentlichem Glauben Térképmásolat/Abschrift der Grundbuchkarte 5.000, Az ügyvédi szolgáltatást tartalmazó számlánkba beépítve. Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Az árak január 1-től érvényesek. Die Preise sind in unserer Rechnung über die Anwaltstätigkeit enthalten. Die Preise verstehen sich in HUF ohne Mehrwertsteuer und gelten ab dem 1. Januar Szolgáltatásaink igénybevétele a földhivatalok munkarendje miatt, a táblázatban megjelölt mértékben időben korlátozott. Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen ist wegen der Öffnungszeiten der Grundbuchämter - in dem in der Tabelle angeführten Maße zeitlich beschränkt. 6 E szolgáltatás körében a helyrajzi szám alapján a cím, valamint a cím alapján a helyrajzi szám beazonosítására van lehetőség. A cím alapján történő helyrajzi szám beazonosítás működése az eddigi tapasztalatok alapján még nem teljesen megbízható. Im Rahmen dieser Dienstleistung gibt es die Möglichkeit zur Identifikation der Adresse auf Grund der Katasternummer sowie der Katasternummer auf Grund der Adresse. Bei der Identifikation der Katasternummer auf Grund der Adresse arbeitet auf Grund der bisherigen Erfahrungen das System noch nicht fehlerfrei. 16

17 Ingatlanfigyelés 1 év/immobilienbeobachtung für 1 Jahr ,- Mo-Do: Fr: A fenti árak tartalmazzák a szolgáltatásért a Földmérési és Távérzékelési Osztály felé fizetendő alaptarifát, az egyes kiadmányok árait, valamint a számítógép-hálózati költségeket (biztonsági kapuk használati költségét és az adatátvitel költségét). Die obigen Preise beinhalten den an die Abteilung für Vermessung und Fernerkennung zu zahlenden Grundbetrag, die Kosten für einzelne Ausfertigungen, sowie die Kosten für die Nutzung des Computer- Netzwerks (Nutzungsgebühr der Sicherheitsportale und Gebühr für Datenübertragung.) A TakarNet adatbankja a napi földhivatali adatokra épül, tehát a lehívott adat a lehívás időpontjában megegyezik a földhivatalban nyilvántartott adatokkal. Die TakarNet Datenbank baut auf die Daten der Grundbuchämter auf, d.h. die abgerufenen Daten entsprechen den zur Zeit des Abrufes beim Grundbuchamt registrierten Daten. A lehívott információ jogi szempontból azonban nem közhiteles, így azok helyességéért sem a Földmérési és Távérzékelési Osztály, sem pedig irodánk nem vállal felelősséget. Die abgerufenen Daten sind aus juristischer Sicht nicht von öffentlichem Glauben, so dass für deren Richtigkeit weder die Abteilung für Vermessung und Fernerkennung, noch unsere Kanzlei Verantwortung übernimmt. A rendszerből származó adatok, valamint a lehívott kiadmányok felhasználásából eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett kárt maga a felhasználó viseli saját üzleti kockázatának körében. Für die direkten oder indirekten Schäden, welche durch Verwendung der aus dem System stammenden Daten, sowie aus der Verwendung der abgerufenen Ausfertigungen entstehen, trägt der Verwender im Rahmen seines eigenen geschäftlichen Risikos die Verantwortung. 17

18 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS 3. SZ. MELLÉKLET ANLAGE NR. 3 DES RAHMENVERTRAGS Egyéb szolgáltatási díjak/preise für weitere Dienstleistungen: Földhivatali ügyintézés, közhiteles iratok beszerzése / Vorgehen beim Grundbuchamt, Beschaffung von Urkunden öffentlichen Glaubens Szolgáltatás/Dienstleistung Ár/Preis 7 Rendelkezésre áll/verfügbar 8 Tulajdoni lap/grundbuchauszug 6.000,- Iratmásolatok/beglaubigte Abschriften 2.000,- 9 Térképmásolat/Abschrift der 5.000,- Grundbuchkarte Helyszínrajz/Topographische Beschreibung 5.000,- Cégbírósági ügyintézés, közhiteles iratok beszerzése / Vorgehen beim Handelsgericht, Beschaffung von Urkunden öffentlichen Glaubens Cégbizonyítvány/ 4.500,- Handelsregisterbescheinigung Cégkivonat/Handelsregisterauszug 6.000,- Cégmásolat/Handelsregisterabschrift 7.000,- Éves beszámoló: mérleg/jahresabschluss: 7.000,- Bilanz Éves beszámoló: eredménykimutatás/jahresabschluss: 7.000,- Gewinn- 7 Az ügyvédi szolgáltatást tartalmazó számlánkba beépítve. Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Az árak január 1-től érvényesek, budapesti ügyintézést alapul véve. Vidéki ügyintézés esetén az ügyvédi iroda az utazási időt óradíjban számolja el. Die Preise sind in unserer Rechnung über die Anwaltstätigkeit enthalten. Die Preise verstehen sich in HUF ohne Mehrwertsteuer und gelten ab dem 1. Januar 2008, unter Zugrundlegung von Arbeitserledigung in Budapest. Bei Arbeitserledigung außerhalb von Budapest berechnet die Anwaltskanzlei die Fahrt/Reisekosten auf Stundenbasis. 8 Szolgáltatásaink igénybevétele a föld- és egyéb hivatalok és cégbíróság munkarendje miatt időben korlátozott. Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen ist wegen der Öffnungszeiten der Grundbuch- und anderer Ämter, sowie der Handelsgerichte zeitlich beschränkt. 9 A szolgáltatás díja nem tartalmazza az iroda által illetékbélyegben lerótt szolgáltatási díjat, mely ÁFA körön kívüli szolgáltatásként lesz továbbterhelve a megbízóra. Der Preis für die Dienstleistung beinhaltet nicht die in Kostenmarken bezahlten Auslagen, welche als nicht in den MwSt-Bereich fallende Dienstleistung an die Auftraggeberin weiterberechnet werden 18

19 Verlustrechnung Egyéb közhiteles iratok beszerzése / Beschaffung weiterer Urkunden öffentlichen Glaubens Közhiteles fordítások [OFFI]/ Übersetzungen öffentlichen Glaubens [OFFI] BM Központi Hivataltól adatszolgáltatás/datenbeschaffung bei der Zentralstelle des Innenministeriums Egyéb/Sonstiges Kosten + Stundensatz für 0,4 Std ,- egyedi megállapodás/gemäß individueller Absprache 19

ECOVIS DR. BALOGH PÉTER ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

ECOVIS DR. BALOGH PÉTER ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA ECOVIS DR. BALOGH PÉTER ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 2008. [*] ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI KERETSZERZÕDÉS WWW.ECOVIS.HU 1 MEGBÍZÁSI KERETSZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a [*] (székhely: [*] ; cégjegyzékszám: [*]

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG

BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG amely egyrészről az név: székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviseli: mint Bérbeadó (a továbbiakban: a Bérbeadó ), másrészről

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Wie wir auch selber an nützliche Marktinformationen kommen können? - aufgrund des Handelsregisters

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 282/2011/ EU végrehajtási rendelet fő tartalmi elemeiről, amely

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AUFTRAGSVERTRAG

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AUFTRAGSVERTRAG MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AUFTRAGSVERTRAG M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A U F T R A G S V E R T R A G amely egyrészről a név: székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

1. Definitionen. 2. Az ügyvédi megbízási szerződés tárgya 2. Gegenstand der Mandatsvereinbarung

1. Definitionen. 2. Az ügyvédi megbízási szerződés tárgya 2. Gegenstand der Mandatsvereinbarung A Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda Általános Szerződési Feltétele A jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF ) azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Dr. Mohos László Ügyvédi

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

NEM HIVATALOS FORDÍTÁS. S z ó b e l i J e g y z é k

NEM HIVATALOS FORDÍTÁS. S z ó b e l i J e g y z é k BGBl. III - Ausgegeben am 31. Mai 2011 - Nr. 91 1 von 6 NEM HIVATALOS FORDÍTÁS Ikt.sz. Budapest-ÖB/KONS/1598/2010 S z ó b e l i J e g y z é k Az tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA QSR24h HUNGARY Kft. H-9027 Győr, Pesti út 1/B PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A QSR24h felelőssége a hibás szolgáltatásokért A QSR24h-val szemben csak a szolgáltatást megrendelő és igénybe vevő megbízó jogosult

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

Az ajánlatok értékelésének új irányai a Kbt.-ben. Dr. Dezső Attila, ügyvéd

Az ajánlatok értékelésének új irányai a Kbt.-ben. Dr. Dezső Attila, ügyvéd Az ajánlatok értékelésének új irányai a Kbt.-ben Dr. Dezső Attila, ügyvéd RICHTLINIE 2014/24/EU Artikel 89: Ausschussverfahren (89) Der Begriff der Zuschlagskriterien stellt einen zentralen Begriff dieser

Részletesebben

Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn

Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM Jelen hírlevél különszám kiadásának indoka, hogy Magyarország Európai Unióba való belépésével egyre sürgetőbbé válik a számviteli rendszerek fejlesztése, a beszámolók nemzetközi

Részletesebben

Magyar............................................................ 96....................................................

Magyar............................................................ 96.................................................... MFQ364.. hu Magyar............................................................96.................................................... hu Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához. Ön egy kiváló

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Geschäftsbedingungen der ebanking-dienstleistungen. ebanking Szolgáltatások Üzletszabályzata

Geschäftsbedingungen der ebanking-dienstleistungen. ebanking Szolgáltatások Üzletszabályzata ebanking Szolgáltatások Üzletszabályzata az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep speciális üzletági szabályzata (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., Cg. 01-17-000456, adószám: [22353605-2-42] PSZÁF nyilvántartási

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

1. sz. dokumentum Unterlage Nr. 1. 1. Általános rendelkezések 1. Allgemeine Bestimmungen

1. sz. dokumentum Unterlage Nr. 1. 1. Általános rendelkezések 1. Allgemeine Bestimmungen (Jelen melléklet az 1. [További szerződési feltételek] és 2. sz. dokumentumot [Általános Beszerzési Feltételek] formailag együttesen tartalmazza. Az 1. sz. dokumentum az elő-ajánlatkérés / megrendelés/keretmegrendelés

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESCHAFFUNGSORDNUNG 1. Angenommen durch den Senatsbeschluss Nr. 12./2015 vom 19.02.2015

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESCHAFFUNGSORDNUNG 1. Angenommen durch den Senatsbeschluss Nr. 12./2015 vom 19.02.2015 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESCHAFFUNGSORDNUNG 1 1 Angenommen durch den Senatsbeschluss Nr. 12./2015 vom 19.02.2015 1 Beszerzési Szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat hatálya Jelen szabályzat

Részletesebben

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata Ordnung über die Organisation und Benutzung der Bibliothek der Andrássy Gyula deutschsprachigen Universität Budapest (Bibliotheksordnung) Auszug Benutzerordnung Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű

Részletesebben

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 1. szöveg Stellenausschreibung Die Landeshauptstadt München sucht Juristinnen/Juristen I. Sie erwartet ein vielfältiges Aufgabenfeld. In ihrer täglichen Arbeit sind Juristinnen und Juristen bei der Stadt

Részletesebben

A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF)

A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) 1. A szerződéskötés rendje A QSR24h HUNGARY Kft. (Cg. 08-09-026340, a továbbiakban röviden: QSR24h) a minőségi menedzsment

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

Orderausführungsgrundsätze der FXdirekt Bank AG für Differenzkontrakte und Devisenkassageschäfte im OTC-Handel

Orderausführungsgrundsätze der FXdirekt Bank AG für Differenzkontrakte und Devisenkassageschäfte im OTC-Handel Orderausführungsgrundsätze der FXdirekt Bank AG für Differenzkontrakte und Devisenkassageschäfte im OTC-Handel Az FXdirekt Bank AG ajánlat- (order) kivitelezésekre vonatkozó alapszabályzata, devizákkal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL INFORMATIONEN ÜBER DIE WICHTIGSTEN, STEUER- UND GEPLANTEN RECHNUNGSWESENSVERÄNDERUNGEN AB 01.01.2006 Személyi jövedelemadó

Részletesebben

Meghívó a 10. Ottokar Havlik emlékére rendezett nemzetközi úszó versenyre (21. Nemzetközi schwechati ifjúsági verseny)

Meghívó a 10. Ottokar Havlik emlékére rendezett nemzetközi úszó versenyre (21. Nemzetközi schwechati ifjúsági verseny) Meghívó a 10. Ottokar Havlik emlékére rendezett nemzetközi úszó versenyre (21. Nemzetközi schwechati ifjúsági verseny) Idöpont: A verseny helye: Medence adatai: Idömérés: 2010. Március 20. Szombat és 2009.

Részletesebben

Seite 2 von 12. Terjesztőpartner és WellStar a továbbiakban együttesen szerződő felek vagy Felek.

Seite 2 von 12. Terjesztőpartner és WellStar a továbbiakban együttesen szerződő felek vagy Felek. Wellstar GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe/ Wellstar GmbH & Co. KG Filialbetrieb in Ungarn Andrássy út 121., 1062 Budapest Cg./Hr. Nummer: 01 17 000575/6 Magyar adószám / ungarische Steuernummer:

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Cégnév/Rövidített név: Ügyfélszám:. Székhely: Fiókkód:. Azonosító okirat száma:..

Cégnév/Rövidített név: Ügyfélszám:. Székhely: Fiókkód:. Azonosító okirat száma:.. NYILATKOZAT A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdonos 1 személyére vonatkozóan (Jogi személyek vagy jogi

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Mercedes-Benz: Beszerz, Einkäufer, Werk Kecskemét, Ungarn

Mercedes-Benz: Beszerz, Einkäufer, Werk Kecskemét, Ungarn November 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz: Beszerz, Einkäufer, Werk Kecskemét, Ungarn Tasks Feladatok: IT hardverek és szoftverek, egyéb informatikai eszközök beszerzése;

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS. VEREINBARUNG zur STADTENTWICKLUNG. zwischen der. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

VÁROSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS. VEREINBARUNG zur STADTENTWICKLUNG. zwischen der. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata VÁROSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS VEREINBARUNG zur STADTENTWICKLUNG zwischen der és Magnum Hungária Argon Építőipari és Szolgáltató Kft. Selbstverwaltung der Stadt Szekszárd und Magnum Hungária Argon Építőipari

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/5 JÚLIUS 2014 SEITE 1/5 JULI 2014 Am 3. April 2014 ist die Verordnung der Wirtschaftsministers Nr. 15/2014 (IV.3.) über die steuerfreien veröffentlichen worden. Aufgrund der Verordnungsregelungen

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF)

A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) 1. A szerződéskötés rendje A QSR24h HUNGARY Kft. (Cg. 08-09-026340, a továbbiakban röviden: QSR24h) a minőségi menedzsment

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Modell megnevezések széria P00 széria P00 széria P300 széria P400 3 széria P500 3 Méretfüggő kivitelek 3 Díszítő elemek iránya 4 Nemesacél lizénák 4 Fa dekor 5 Beton design 6 Szín logika

Részletesebben

V E RT R I E B S V E RT R A G G O L D & S I LV E R

V E RT R I E B S V E RT R A G G O L D & S I LV E R V E RT R I E B S V E RT R A G MUNKATÁRSI SZERZÕDÉS G O L D & S I LV E R PHYSICAL METALS KG GOLD& SILVER PHYSICAL METALS KG V e r t r i e b s v e r t r a g Munkatársi Szerzõdés Persönliche Daten / Szemelyes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 6 ^ l m BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A KÜLFEJTÉSSEL KAPCSOLATOS FÖLDTANI ADATFELDOLGOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA MŰSZAKI-MATEMATIKAI MÓDSZE KEKKEL

A KÜLFEJTÉSSEL KAPCSOLATOS FÖLDTANI ADATFELDOLGOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA MŰSZAKI-MATEMATIKAI MÓDSZE KEKKEL A KÜLFEJTÉSSEL KAPCSOLATOS FÖLDTANI ADATFELDOLGOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA MŰSZAKI-MATEMATIKAI MÓDSZE KEKKEL MÁRIAI PÁL* (4 ábrával) Összefoglalás: Külfejtések tervezésének komplex, egymáshoz kapcsolódó

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Budapest, 7. September 2012 Tűzvédelem az elektrotechnikában A tűzvédelmi tervezővel szemben

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

HÍRLEVÉL a számviteli törvény 2007. évi lényegesebb változásairól

HÍRLEVÉL a számviteli törvény 2007. évi lényegesebb változásairól HÍRLEVÉL a számviteli törvény 2007. évi lényegesebb változásairól INFORMATIONSBRIEF über die wesentlichen Änderungen Rechnungslegungsgesetzes ab 2007 Az alábbiakban ismertetjük a Számviteli Törvény 2007.01.01-től

Részletesebben

Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB ) der GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) Általános Üzleti Feltételek ( AÜF )

Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB ) der GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) Általános Üzleti Feltételek ( AÜF ) Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB ) der GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) Általános Üzleti Feltételek ( AÜF ) 1. INFORMATIONSPFLICHTEN Unternehmen: GOLDATO Handels GmbH

Részletesebben

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Lead Partner Seminar Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Sopron, 18.04.2012 Projektänderungen / Projekt módosítások Lóránth Kinga Joint Technical Secretariat 18.04.2012 Reporting Seminar

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

BF Projekte. Oggau am Neusiedler See Österreich

BF Projekte. Oggau am Neusiedler See Österreich BF Projekte Oggau am Neusiedler See Österreich 4 Stern Superior Hotel PANNONIA RESIDENZ mit Medical SPA AQUA PARK mit Tages SPA Einrichtung SENIORENRESIDENZ OAU Exklusives betreutes Wohnen UID: ATU64382929

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster BGF NYTK Wirtschaftsdeutsch Aufgabenmuster B2 Schreiben 50 Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

Case Law Hungary (HU) Nr. 10

Case Law Hungary (HU) Nr. 10 Fővárosi Bíróság, 01.07.2004, OFE (Kläger I.) v. Vodafone Rt. Relevant Provisions (European and National Law): Art 3. Abs. 1 und 2 der Klauselrichtlinie; Ptk. 209/B Abs. 1 und 4, 39 Abs. 1 des Gesetzes

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben