ECOVIS DR. BALOGH PÉTER UND PARTNER ANWALTSKANZLEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ECOVIS DR. BALOGH PÉTER UND PARTNER ANWALTSKANZLEI"

Átírás

1 P ECOVIS DR. BALOGH PÉTER UND PARTNER ANWALTSKANZLEI Datum MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS RAHMENVERTRAG FÜR ENTGELTLICHE GESCHÄFTSBESORGUNG 1

2 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) [*] (székhely: [*]; cégjegyzékszám: [*]; adószám: [*]; képviseli: [*] és [*]) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), RAHMENVERTRAG FÜR ENTGELTLICHE GESCHÄFTSVERSORGUNG Zustande gekommen zwischen einerseits [*] (Sitz: [*], Handelsregister Nr.: [*]; Steuernummer: [*]; vertreten durch: [*] Titel [*] und [*] Titel [*]) als Auftraggeberin (nachfolgend: Auftraggeberin) másrészről pedig az und andererseits der ECOVIS Dr. Balogh Péter és Társai ÜGYVÉDI IRODA (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. II/7.; kamarai bejegyzési szám: BÜK 1064; adószám: ; képviseli: Dr. Balogh Péter ügyvéd) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, ECOVIS Dr. Balogh Péter und Partner ANWALTSKANZLEI (Sitz: 1036 Budapest, Bécsi út 52. II/7.; Reg.-Nr. der Anwaltskammer: BÜK 1064; Steuernummer: ; vertreten durch: Dr. Balogh Péter, Rechtsanwalt) als Auftragnehmerin (nachfolgend: Auftragnehmerin), alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: am unterzeichneten Tag und Ort zu den folgenden Bedingungen: 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1. Megbízó a jelen okiratba foglalt feltételek szerint megbízást ad Megbízott részére jogi képviseletének ellátására, ügyvédi szolgáltatások nyújtására. Megbízott a megbízást elfogadja Megbízott tevékenységet eseti megbízások alapján végez. 1. GEGENSTAND DES VERTRAGES 1.1. Die Auftraggeberin beauftragt die Auftragnehmerin anhand der im vorliegenden Vertrag bestimmten Bedingungen zur rechtlichen Vertretung sowie zur Leistung anwaltlicher Dienstleistungen. Die Auftragnehmerin nimmt den Auftrag an Die Auftragnehmerin erledigt die einzelnen Tätigkeiten aufgrund einzelner 2

3 1.3. A jelen megbízási szerződés nem kizárólagos jellegű Megbízott vállalja, hogy az eseti megbízásoknak megfelelően rábízott jogi, ügyvédi feladatokat a magyar hatályos anyagi és eljárási jog szabályai és legjobb tudása szerint látja el, eljárása során figyelembe veszi Megbízó egyedi szempontjait is A megbízás tárgyát képezi különösen: jogi tanácsadás, jogesetek írásbeli véleményezése, megoldása, szerződések, okiratok, beadványok véleményezése, szerkesztése, ellenjegyzése, Megbízó jogi képviselete peren kívüli, üzleti tárgyalásokon, Megbízó jogi képviselete cégbírósági eljárások során, Megbízó jogi képviselete bírósági és egyéb hatósági eljárások során, on-line céginformáció (OCCR) szolgáltatása, on-line földhivatali információ (TakarNet) szolgáltatása, Aufträge Der vorliegende Rahmenvertrag für entgeltliche Geschäftsbesorgung hat keinen ausschließlichen Charakter Die Auftragnehmerin ist verpflichtet die ihr aufgrund der einzelnen Aufträge anvertrauten rechtlichen und anwaltlichen Aufgaben gemäß den geltenden ungarischen Rechtsnormen und nach ihrem besten Wissen zu versehen. Die Auftragnehmerin hat bei der Wahrnehmung des Auftrages die einzelnen Gesichtspunkte der Auftraggeberin zu berücksichtigen Tätigkeiten der Auftragnehmerin sind insbesondere: Rechtsberatung, Schriftliche Klärung von und Stellungnahme zu rechtlichen Problemen, Stellungnahme, Ausfertigung und Gegenzeichnung von Verträgen, Urkunden sowie Eingaben, Außergerichtliche Vertretung der Auftraggeberin und bei geschäftlichen Verhandlungen, Vertretung der Auftraggeberin im Verfahren vor dem Handelsgericht, Rechtliche Vertretung der Auftraggeberin im Verfahren vor Gerichten sowie sonstigen Behörden, Dienstleistung des Online Firmeninformationsdienstes (OCCR), Dienstleistung des Online Grundbuchinformationsdienstes 3

4 minden egyéb ügyvédi tevékenységnek minősülő ügy ellátása. (TakarNet) Wahrnehmung sonstiger rechtsanwaltlicher Angelegenheiten. 2. FELEK KAPCSOLATTARTÁSA 2.1. Megbízó és Megbízott munkatársai személyesen, telefonon, telefax és útján tartanak kapcsolatot, minden külön időbeli és formai megkötöttség nélkül Megbízó kívánsága szerint Megbízott munkatársai minden munkanapon (a helytől és a megjelenések számától függetlenül akár személyesen is) 9-19 óra között rendelkezésére állnak. Megbízott munkafeladatait egyébként saját időbeosztása szerint, de mindig a Megbízó kívánságához rugalmasan igazodva látja el Megbízó munkatársai Megbízottnak feladatokat formai kötöttség nélkül adhatnak. 2. KONTAKT 2.1. Die Mitarbeiter der Auftraggeberin sowie der Auftragnehmerin sind jederzeit persönliche Ansprechpartner und stehen einander ohne zeitliche und formelle Begrenzung auch per Telefon, Telefax, und zur Verfügung Auf Wunsch der Auftraggeberin stehen die Mitarbeiter der Auftragnehmerin jeden Werktag (unabhängig vom Ort und von der Anzahl der Erscheinungen auch persönlich) von 9 bis 19 Uhr zur Verfügung. Die Auftragnehmerin nimmt ihre Tätigkeit aufgrund eigener Zeiteinteilung, jedoch nach den Anweisungen der Auftraggeberin richtend, flexibel wahr Die Mitarbeiter der Auftraggeberin können der Auftragnehmerin Aufgaben ohne formelle Bindung erteilen. 3. MEGBÍZÁS DÍJA 3.1. Megbízott az általa ténylegesen elvégzett és ennek megfelelően az IroDATA 2002 munkaidő nyilvántartó és számlázó programmal dokumentált munkavégzését havonta utólag jogosult a Megbízó részére számlázni Megbízott díja az alábbiakban meghatározott óradíjak alapján kerül meghatározásra: 3. HONORAR 3.1. Die Auftragnehmerin ist berechtigt, die tatsächlich geleistete und dementsprechend mit Software IroDATA 2002 für Registrierung und Rechnungsstellung dokumentierte Arbeit am Monatsende nachträglich der Auftraggeberin in Rechnung zu stellen Die Vergütung der Auftragnehmerin richtet sich nach der folgenden Stundensatzabrechnung: 4

5 Ügyintéző: I. Irodavezető, senior partner ügyvéd II. Partner ügyvéd III. Alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt Óradíj mértéke: ,- Ft + 20 % ÁFA ,- Ft + 20 % ÁFA ,- Ft + 20% ÁFA Sach- Stundensatz: bearbeiter: I. Kanzleileiter, Senior ,- HUF + 20 % MwSt Partneranwalt II. Partneranwalt ,- HUF + 20 % MwSt III. Angestellter Rechtsanwalt, ,- HUF + 20% MwSt Referendar Amennyiben Megbízott új munkatársakkal bővül, az ügyvédekre a II., ügyvédjelöltekre a III. díjkategória az irányadó. Amennyiben Megbízó utasítása alapján, az adott munkafeladat sürgősségére tekintettel óra utáni, vagy hivatalos munkaszüneti napon történő munkavégzés válik szükségessé, a Megbízott óradíjai 1,5 szorzóval kerülnek felszámításra A legkisebb elszámolható időegység: 0,1 óra Megbízott jogosult a megbízások ellátásához szükséges utazási időt is kiszámlázni Felek az általuk kiemelt jelentőségűnek minősített ügyekben - erre vonatkozó külön megállapodásuk alapján - speciális díjakban is megállapodhatnak. Erfolgt eine Personalerweiterung seitens der Auftragnehmerin, so ist für die Partneranwälte die Kategorie II. und für die angestellte Rechtsanwälte sowie Referendare die Kategorie III. anzuwenden. Wird aufgrund der Anweisungen der Auftraggeberin mit Rücksicht auf die Dringlichkeit des gegebenen Auftrages eine Arbeitsleistung nach Uhr sowie an offiziellen Ruhetagen erforderlich, so ist die Auftragnehmerin berechtigt, die anderthalbfache Gebühr ihrer Stundensätze in Rechnung zu stellen Die geringste Einheit der abzurechnenden Zeit beträgt 0,1 Stunde Die Auftragnehmerin ist berechtigt, die zur Wahrnehmung des Auftrags aufgewandte Reise-/Fahrzeit in Rechnung zu stellen Die Parteien sind berechtigt, in allen von ihnen als wichtig bezeichneten Angelegenheiten aufgrund gesonderter Vereinbarung spezielle Stundensätze zu bestimmen. 5

6 3.6. A megbízási díj magában foglalja Megbízott valamennyi költségét és kiadását is az alábbi kivételek mellett: A munkadíj mellett Megbízó viseli a hivatalos eljárások során felmerülő külön jogszabály alapján fizetendő, illetve lerovandó díjakat, illetékeket, az OCCR céginformáció, a TakarNet földhivatali információ valamint az Egyéb szolgáltatások (1.-3. sz. mellékletek szerinti) díját, fordítási- és egyéb hasonló költségeket. Megbízott ezeket a költségeket csak kifejezett vállalása esetén köteles megelőlegezni Amennyiben Megbízott dokumentumok magyar német/angol fordítását is végzi, azt óradíjban számlázza ki Megbízott jogosult Budapest igazgatásrendészeti területén kívüli személyes megjelenés egyéb költségeit Megbízónak leszámlázni (kivéve: benzinköltség) Das Honorar enthält sämtliche Kosten und Ausgaben der Auftragnehmerin mit den folgenden Ausnahmen: Die Auftraggeberin hat die im offiziellen Verfahren auftauchenden, aufgrund gesonderter Rechtsvorschriften zu zahlenden bzw. zu entrichtenden Gebühren und Kosten, die Gebühr der OCCR Handelsinformation, der TakarNet Grundbuchinformation sowie sonstiger Dienstleistungen (gemäß Anlage 1-3), Übersetzungs- und sonstige Aufwendungen zu tragen. Zur Vorverauslagung dieser Aufwendungen ist die Auftragnehmerin nur im Falle ihrer ausgesprochenen Zustimmung verpflichtet Bei Übersetzung ungarischerdeutscher/englischer Unterlagen durch die Auftragnehmerin wird ein Stundensatz in Rechnung gestellt Die Auftragnehmerin ist berechtigt, die wegen persönlichen Erscheinens außerhalb der Verwaltungsgrenze von Budapest entstehenden Kosten (ausgenommen Kraftstoffkosten) in Rechnung zu stellen. 4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 4.1. A tárgyhavi munkadíjat Megbízott a tárgyhónapot követő hónapban számlázza. Megbízó köteles Megbízott díját a Megbízott által szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül átutalással kiegyenlíteni, a Megbízott ERSTE Bank Hungary Nyrt-nél vezetett, alábbi számú 4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 4.1. Das Honorar für den jeweiligen Monat wird im darauf folgenden Monat in Rechnung gestellt. Die Auftraggeberin ist verpflichtet, die von der Auftragnehmerin vorschriftgemäß ausgestellte Rechnung innerhalb von 8 (acht) Tagen nach Zugang per Überweisung auf das Konto der Auftragnehmerin bei der ERSTE 6

7 bankszámlaszámára: HU (SWIFT kód: GIBAHUHB) Bank Hungary Nyrt. geführte Konto Nr. HU (SWIFT Code: GIBAHUHB) zu begleichen Fizetési késedelem esetén Megbízott 15%-os mértékű késedelmi kamatot is jogosult érvényesíteni Megbízott a teljesítéséhez jogosult alvállalkozót, közvetített szolgáltatást igénybe venni, közvetített szolgáltatást nyújtani (a teljesség igénye nélkül például: adótanácsadó, könyvvizsgáló, ügyvéd, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő, szakértő, stb. szolgáltatásai). Megbízott számlájában a közvetített szolgáltatás tényét feltünteti Bei Zahlungsverzug ist die Auftragnehmerin auch berechtigt einen Verzugszinssatz in Höhe von 15 % geltend zu machen Die Auftragnehmerin ist berechtigt Subunternehmer und Dienstleistungen von Dritten in Anspruch zu nehmen sowie vermittelnde Dienstleistungen zu leisten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit z.b.: Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Rechtsanwaltskanzlei, Patentanwalt, Experte usw.) bzw. diese auf die Auftraggeberin umzulegen und sie in ihrer Rechnung aufzuzeigen. 5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 5.1. Jelen szerződés irányadó Megbízott [*] napjától végzett teljesítéseire. A jelen, határozatlan időtartamra kötött megbízási szerződést felek bármikor jogosultak 3 (három) hónapos felmondási idő betartása mellett, írásban felmondani Az ügyvédi óradíjak évfordulóval - az évközi gazdasági változások függvényében történő megváltoztatási jogát, továbbá az OCCR céginformációs szolgáltatás, a TakarNet földhivatali információs szolgáltatás és az Egyéb szolgáltatások díjainak - a szolgáltató árváltoztatásától függő akár évközi egyoldalú megváltoztatási jogát 5. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 5.1. Dieser Vertrag wird auf eine unbefristete Zeit geschlossen und ist für die Tätigkeit der Auftragnehmerin ab dem [*] maßgebend. Jede Vertragspartei ist berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von 3 (drei) Monaten schriftlich zu kündigen Die Auftragnehmerin behält sich ausdrücklich die Änderung der Stundensätze der Rechtsanwälte am Ende eines Kalenderjahres abhängig von den geschäftlichen Auswirkungen im Kalenderjahr-, sowie die auch einseitige und im laufenden Jahr wirksam werdende Änderung unter anderem wegen Modifikation der Tarife der OCCR 7

8 Megbízott kifejezetten fenntartja. Megbízott a változtatásról minden esetben legalább 30 (harminc) nappal korábban értesíti a Megbízót, így az új szolgáltatási díjak visszaható hatálya kizárt A Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy partner és alkalmazott ügyvédenként 30 millió forint / év, illetve 15 millió forint / káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél. Handelsinformations-Dienstleistung, der TakarNet Grundbuchinformations- Dienstleistung und sonstiger Dienstleistungen, vor. Die Auftragnehmerin hat die Auftraggeberin mindestens 30 (dreißig) Tage vor in Kraft treten der Änderung zu benachrichtigen. Eine rückwirkende Änderung ist somit ausgeschlossen Die Auftragnehmerin unterrichtet die Auftraggeberin, dass sämtliche Partner sowie angestellten Rechtsanwälte über eine Haftpflichtversicherung bei dem Versicherungsverein der Ungarischen Rechtsanwälte (MÜBSE) in Höhe von HUF 30 Millionen / Jahr bzw. HUF 15 Millionen /Schaden verfügen. Felek Megbízott felelősségét bármely károkozás miatt (ide nem értve azonban a szándékosságot) ügyintéző ügyvédenként 15 millió forint / káresemény, de ügyintéző ügyvédenként maximum 30 millió forint / év összegre korlátozzák. Káreseményenként a Megbízott felelőssége 15 millió forint / káresemény összegben maximált akkor is, ha több ügyintéző ügyvéd vett részt az ügy intézésében. Felek Megbízott ezt meghaladó mértékű anyagi felelősségét kizárják. Die Parteien beschränken die Haftung für jegliche Schäden (gilt nicht für Vorsatz) auf HUF 15 Millionen / Schaden für jeden vorgehenden Rechtsanwalt, jedoch auf höchstens HUF 30 Millionen / Jahr für jeden vorgehenden Rechtsanwalt. Die Haftung der Auftragnehmerin wird auf HUF 15 Millionen / Schaden beschränkt, auch dann, wenn mehrere Rechtsanwälte in der Sache gehandelt haben. Die Parteien schließen eine darüber hinausgehende materielle Verantwortung aus. Felek kijelentik, hogy a Megbízott jelen szerződésben írt díjai a Megbízott jelen szerződésben rögzített felelősség korlátozásával arányos, megfelelő díjcsökkentés eredményeképpen kerültek Die Parteien erklären, dass die in diesem Vertrag niedergelegten Honorarsätze der Auftragnehmerin im Verhältnis mit der in diesem Vertrag niedergelegten Haftungsbeschränkung der 8

9 meghatározásra. A felelősség fentiek szerinti korlátozása nélkül a Megbízott csak jelentősen nagyobb díj és további adminisztratív kikötések mellett tudná elvállalni az együttműködést. Auftragnehmerin stehen und als Ergebnis einer entsprechenden Honorarsenkung bestimmt wurden. Die Auftragnehmerin kann ohne die obige Haftungsbeschränkung nur mit höherem Honorar und weiteren administrativen Einschränkungen die Zusammenarbeit übernehmen. Amennyiben Megbízónak magasabb összegű Megbízotti helytállásra vonatkozó igénye merülne fel, azt a konkrét üggyel kapcsolatos megbízás megadásakor kifejezetten írásban kell közölnie Megbízottal. Megbízott ilyen esetben is csak akkor és attól kezdődően vállal magasabb anyagi felelősséget, ha számára megfelelő kiegészítő felelősségbiztosítást tudott kötni. Ennek megtörténtét, és az így jelentkező többletköltségek Megbízó általi megtérítését felek egy kiegészítő megállapodás keretében írásban rögzítik. Sollte von der Auftraggeberin eine erhöhte Haftpflichtversicherung erwünscht werden, so hat sie diese bei der Erteilung des konkreten Auftrages ausdrücklich schriftlich mitzuteilen. Die erhöhte Haftungsübernahme der Auftragnehmerin ist auch in diesem Fall und erst ab dem Zeitpunkt des Abschlusses ihrer erweiterten Haftpflichtversicherung möglich. Die Erweiterung der Haftpflicht sowie die Erstattung der dadurch entstandenen Mehrkosten der Auftragnehmerin durch die Auftraggeberin werden im Rahmen einer Sondervereinbarung schriftlich geregelt. Felek az üzleti érdekeiket és a költségoptimalizálást mérlegelve a kockázat megosztás fentiekben írt módját választották. Die obige Verteilung der Risiken erfolgte unter Abwägung der geschäftlichen Interessen sowie der Kostenoptimalisierung der Parteien Megbízott vállalja, hogy a Megbízóval, illetve munkatársaival kapcsolatban tudomására jutott mindennemű adatot üzleti és ügyvédi titokként kezel és időben korlátlanul megőriz, illetve munkatársaival is betartatja ezen 5.4. Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, alle ihr durch die Auftraggeberin und deren Mitarbeiter bekannt gewordenen Informationen als Geschäfts- bzw. Rechtsanwaltsgeheimnis zeitlich unbeschränkt zu behandeln und zu 9

10 rendelkezéseket Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott - saját üzleti döntése alapján - Megbízó személyét a referencia megbízói között feltüntesse, kizárólag ebben a körben az ügyvédi titoktartás alóli felmentés Megbízó részéről megadottnak tekintendő. bewahren. Die Auftragnehmerin hat diese Bestimmungen ebenso durch ihre Mitarbeiter einhalten zu lassen Die Auftraggeberin gibt ihre Zustimmung zur Aufnahme ihrer Daten in die Referenzliste der Auftragnehmerin auf Grund deren eigener geschäftlicher Entscheidung und entbindet die Auftragnehmerin ausschließlich zu diesem Zweck von der anwaltlichen Geheimhaltungspflicht. 6. A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ ELŐÍRÁSOK 6.1. Megbízó tudomásul veszi és jelen okirat aláírásával egyben hozzájárul, hogy a Megbízott a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Törvény) értelmében Megbízó, illetve a képviseletében eljáró személy (továbbiakban: Ügyfél) Törvényben meghatározott személyes adatait a személyes adatokat tartalmazó hatósági okmányok alapján rögzítse (kötelező ügyfél-átvilágítás) Az ügyfél-átvilágítási eljárás során az Ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár-e el, továbbá írásban kell hozzájárulását adja személyes adatainak a Megbízott által történő kezeléshez. 6. VORSCHRIFTEN ZUR VORBEUGUNG DER GELDWÄSCHE 6.1. Die Auftraggeberin nimmt zur Kenntnis und erklärt sich mit der Unterzeichnung der vorliegenden Urkunde damit einverstanden, dass die Auftragnehmerin gemäß dem Gesetz über die Vorbeugung und Verhinderung der Geldwäsche Nr. CXXXVI. aus dem Jahre 2007 (nachfolgend: Gesetz) die vom Gesetz bestimmten persönlichen Daten der Auftraggeberin bzw. der in ihrer Vertretung handelnde Person (nachfolgend: Mandantin) auf Grund der die persönlichen Daten beinhaltenden amtlichen Dokumente erfasst. (Verpflichtende Mandanten- Durchleuchtung) Im Laufe der Mandanten-Durchleuchtung ist die Mandantin verpflichtet eine schriftliche Erklärung dahingehend zu leisten, dass sie im eigenen, bzw. im Namen und im Interesse des tatsächlichen Eigentümers vorgeht, weiterhin ist eine schriftliche Zustimmung 10

11 6.3. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás fennállása alatt az ügyféátvilágítás során rögzített adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül értesíti Megbízottat Megbízó tudomására szolgál, hogy amennyiben az Ügyfél nem kíván az ügyfél-átvilágítási eljárásnak eleget tenni, akkor a Törvény előírása alapján Megbízottnak nem áll módjában a megbízást elfogadni, és/vagy a Megbízó részére jogi szolgáltatást nyújtani. erforderlich, dass sie der Bearbeitung ihrer persönlichen Daten durch die Auftragnehmerin zustimmt Die Auftraggeberin verpflichtet sich, während der Gültigkeit der Beauftragung jede eintretende Änderung in den während der Mandanten-Durchleuchtung erfassten Daten, bzw. Änderungen die Person des tatsächlichen Eigentümers betreffend, innerhalb von 5 (fünf) Arbeitstagen ab Kenntniserhalt der Auftragnehmerin mitzuteilen Zur Information der Auftraggeberin sei gesagt, dass sofern die Mandantin der Mandanten-Durchleuchtung nicht zustimmt, auf Grund der gesetzlichen Vorschriften die Auftragnehmerin die Beauftragung nicht annehmen und/oder die juristische Dienstleistung für die Auftraggeberin nicht leisten kann. Felek a fenti okiratot átolvasás, értelmezés és megértés után, mint szerződési akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Die Vertragsparteien unterzeichnen die vorliegende Urkunde nachdem sie sie gelesen, ausgelegt und verstanden haben, als inhaltlich in allem ihrem Willen entsprechend. Für weitere in diesem Vertrag unberührte Fragen finden die Bestimmungen des ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung. MELLÉKLETEK: 1.sz.: OCCR (online céginformáció) aktuális díjtáblázat 2.sz.: TakarNet (online földhivatali információ) aktuális díjtáblázat 3.sz.: Egyéb szolgáltatások aktuális díjtáblázat ANLAGEN: Anlage 1: Aktuelle Preisliste OCCR (Online Handelsinformation) Anlage 2: Aktuelle Preisliste TakarNet (Online Grundbuchinformation) Anlage 3: Aktuelle Preisliste für sonstige Dienstleistungen 11

12 Kelt: [*] Datum: [*]... [*] Megbízó / Auftraggeberin képv. / vertreten durch: [*], tisztség/titel: [*]... Dr. Balogh Péter és Társai ANWALTSKANZLEI Megbízott / Auftragnehmerin képv. / vertreten durch: Dr. Balogh Péter ügyvéd / Rechtsanwalt 12

13 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZ. MELLÉKLETE ANLAGE NR. 1 DES RAHMENVERTRAGS Irodánk szeptember 1. napjától rácsatlakozott az Igazságügyi Minisztérium által törvényi rendelkezés alapján létrehozott, a megyei bíróságokon, mint cégbíróságokon nyilvántartott és nyilvánosnak minősülő cégadatok feldolgozására és tárolására hivatott Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerre [a továbbiakban OCCR]. Unsere Kanzlei steht seit dem 1. September 1998 in Verbindung mit dem auf Grund eines Gesetzes vom Justizministerium ins Leben gerufenen Nationalen Firmenregister und Firmeninformations-System [nachfolgend: OCCR], welches zur Aufarbeitung und Lagerung der bei den Komitatsgerichten als Handelsgerichten registrierten und als öffentlich geltenden Firmendaten berufen ist. Az OCCR adatbankja segítségével bármely Magyarországon cégnyilvántartásba vett cégnek a cégbíróságokon nyilvántartott adataihoz on-line módon hozzáférhetünk. Mit Hilfe der Datenbank des OCCR können wir auf alle in Ungarn im Handelsregister eingetragenen Firmen und auf die bei den Handelsgerichten registrierten Daten On-line zurückgreifen. A közvetlen hozzáférés lehetőségének a gyorsaság melletti másik hatalmas előnye a pontosság és hitelesség. Az OCCR adatbankja - bár maga a lehívott információ jogi szempontból nem közhiteles - a napi cégbírósági adatokra épül. Az on-line rendszer ily módon az alábbi szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé: Neben der Schnelligkeit des direkten Datenrückgriffes ist ein weiterer großer Vorteil die Genauigkeit und Authentizität. Die Datenbank des OCCR obwohl die abgerufenen Informationen von rechtlichem Gesichtspunkt aus nicht von öffentlichem Glauben sind gründen sich auf die tagesaktuellen Daten der Handelsgerichte. So ermöglicht das On-line System die Inanspruchnahme der folgenden Dienstleistungen: Szolgáltatás/Dienstleistung Ár/Preis 1 Rendelkezésre áll/verfügbar 2 Cég beazonosítása/firmenidentifikation 500, Sikertelen névre keresés találat nélkül/erfolglose 1.200, Suche nach dem Namen Hirdetmény, közlemény/bekanntmachung, 1.200, Veröffentlichung 1 Az ügyvédi szolgáltatást tartalmazó számlánkba beépítve. Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Az árak január 1-től érvényesek. Die Preise sind in unserer Rechnung über die Anwaltstätigkeit enthalten. Die Preise verstehen sich in HUF ohne Mehrwertsteuer und gelten ab dem 1. Januar Kivéve négy cégbíróságot (Fővárosi Bíróság, Pest Megyei Bíróság, Bács-Kiskun Megyei Bíróság, Nógrád Megyei Bíróság), melyek adatai non-stop hozzáférhetőek. Ausgenommen vier Handelsgerichte (Hauptstädtisches Gericht, Komitatsgericht Pest, Komitatsgericht Bács-Kiskun und Komitatsgericht Nógrád) deren Dienstleistungen rund um die Uhr erreichbar sind. 13

14 Névjegy/Visitenkarte 2.000, Cégnév priorálás/vorrangiger Firmenname 2.200, Cégbizonyítvány/Handelsregisterbescheinigung 2.750, Cégkivonat/Handelsregisterauszug 3.300, Cégmásolat/Handelsregisterabschrift 4.400, Cégkivonat + mérleg vagy eredménykimutatás/handelsregisterauszug 7.500, Bilanz oder Gewinn-Verlustrechnung Éves beszámolóból mérleg/ Bilanz aus dem 5.000, Jahresabschluss Éves beszámolóból eredménykimutatás/gewinn , Verlustrechung aus dem Jahresabschluss Éves beszámolóból kiegészítő melléklet/ergänzende 2.500, Anlage aus dem Jahresabschluss Mérleg+eredmény- kimutatás+kieg.melléklet/bilanz+gewinn- Verlustrechnung+ergänzende Anlage , Folyamatos cégfigyelés/ständige 5.500, Firmenbeobachtung 3 Cégirat/Firmenurkunde 1.200, Iratjegyzék/Urkundenrolle 2.500, Iratjegyzék csatolt adatai/anlagen zur Urkundenrolle 1.200, Áraink tartalmazzák a szolgáltatásért az Igazságügyi Minisztérium felé fizetendő alaptarifát, az egyes kiadmányok árait, valamint a számítógép-hálózati költségeket (biztonsági kapuk használati költségét és az adatátvitel költségét). Unsere Preise beinhalten den an das Justizministerium zu zahlenden Grundbetrag, den Preis der einzelnen Ausfertigungen, sowie die Kosten für die Nutzung des Computer-Netzwerks (Nutzungsgebühr der Sicherheitsportale und Gebühr für Datenübertragung). Szolgáltatásaink igénybevétele - az OCCR munkarendje miatt, a táblázatban megjelölt mértékben - időben korlátozott. Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen ist wegen der Öffnungszeiten des OCCR, in dem in der Tabelle angeführten Maße zeitlich beschränkt. 3 Cégfigyelés keretében megbízóink a cégbíróságokkal egyidejűleg értesülhetnek az általuk megjelölt cégek adataiban bekövetkezett, illetőleg a cég gazdasági tevékenységét érintő egyes lényeges változásról, így különösen csőd vagy felszámolási eljárás indulásáról. Im Rahmen der Firmenbeobachtung erhält die Auftraggeberin gleichzeitig mit dem Handelsgericht die Information über Änderungen von Daten, bzw. grundlegenden, die wirtschaftliche Tätigkeit der ausgewählten Firmen betreffenden Änderungen, so vor allem bei Konkurs oder Beginn des Liquidationsverfahrens 14

15 A hitelesség garanciája az Igazságügyi Minisztérium felelősségvállalása azért, hogy az általa közvetített adatok az adatszolgáltatás időpontjában azonosak az OCCR-ben tárolt adatokkal. Természetesen a közvetített adatok helyességéért maga a szolgáltató nem vállal felelősséget. Das Justizministerium übernimmt die Verantwortung für die Authentizität in der Weise, dass die von ihm weitergeleiteten Daten zum Zeitpunkt der Datenlieferung mit den im OCCR registrierten Daten übereinstimmen. Selbstverständlich übernimmt der Dienstleister für die Richtigkeit der weitergeleiteten Daten keine Verantwortung. A rendszerből származó adatok, valamint a lehívott kiadmányok felhasználásából eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett kárt maga a felhasználó viseli saját üzleti kockázatának körében, irodánk felelősségvállalása tehát megegyezik az Igazságügyi Minisztériuméval. Für die direkten oder indirekten Schäden, welche durch Verwendung der aus dem System stammenden Daten, sowie aus der Verwendung der abgerufenen Ausfertigungen entstehen, trägt der Verwender im Rahmen seines eigenen geschäftlichen Risikos die Verantwortung. Die Verantwortung unserer Kanzlei entspricht der des Justizministeriums. 15

16 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. SZ. MELLÉKLETE ANLAGE NR. 2 DES RAHMENVERTRAGS Irodánk április 22. napjától az ügyvédi irodák közül elsőként csatlakozott a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földmérési és Távérzékelési Osztálya (a továbbiakban: Földmérési és Távérzékelési Osztály) által törvényi rendelkezés alapján létrehozott, az ország valamennyi földhivatalában nyilvántartott ingatlannal kapcsolatos adat tárolására hivatott TakarNet földügyi információs szolgálathoz (a továbbiakban TakarNet). Unsere Kanzlei hat sich als erste Rechtsanwaltskanzlei am 22. April 2003 dem auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift von der Abteilung für Landvermessung und Fernerkennung (nachfolgend: Abteilung für Landvermessung und Fernerkennung) des Ministeriums für Landwirtschaft und Regionalentwicklung ins Leben gerufenen TakarNet Informationsdienst für Landwesen (nachfolgend: TakarNet) angeschlossen, welcher die Angaben aller bei allen Grundbuchämtern eingetragenen Immobilien speichert. A TakarNet bármely magyarországi ingatlan földhivatal által nyilvántartott adataihoz on-line módon közvetlen hozzáférést biztosít az alábbi szolgáltatások tekintetében: Das TakarNet gewährt direkten Zugriff per On-line auf die Daten aller, in Ungarn beim Grundbuchamt registrierten Immobilien, bezüglich der folgenden Dienstleistungen: Szolgáltatás/Dienstleistung Ár/Preis 4 Rendelkezésre áll/verfügbar 5 Ingatlanok 1.000,- Mo-Do: beazonosítása/identifikation von Fr: Immobilien 6 Nem közhiteles tulajdoni 3.750,- Mo-Do: lap/grundbuchauszug nicht von Fr: öffentlichem Glauben Térképmásolat/Abschrift der Grundbuchkarte 5.000, Az ügyvédi szolgáltatást tartalmazó számlánkba beépítve. Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Az árak január 1-től érvényesek. Die Preise sind in unserer Rechnung über die Anwaltstätigkeit enthalten. Die Preise verstehen sich in HUF ohne Mehrwertsteuer und gelten ab dem 1. Januar Szolgáltatásaink igénybevétele a földhivatalok munkarendje miatt, a táblázatban megjelölt mértékben időben korlátozott. Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen ist wegen der Öffnungszeiten der Grundbuchämter - in dem in der Tabelle angeführten Maße zeitlich beschränkt. 6 E szolgáltatás körében a helyrajzi szám alapján a cím, valamint a cím alapján a helyrajzi szám beazonosítására van lehetőség. A cím alapján történő helyrajzi szám beazonosítás működése az eddigi tapasztalatok alapján még nem teljesen megbízható. Im Rahmen dieser Dienstleistung gibt es die Möglichkeit zur Identifikation der Adresse auf Grund der Katasternummer sowie der Katasternummer auf Grund der Adresse. Bei der Identifikation der Katasternummer auf Grund der Adresse arbeitet auf Grund der bisherigen Erfahrungen das System noch nicht fehlerfrei. 16

17 Ingatlanfigyelés 1 év/immobilienbeobachtung für 1 Jahr ,- Mo-Do: Fr: A fenti árak tartalmazzák a szolgáltatásért a Földmérési és Távérzékelési Osztály felé fizetendő alaptarifát, az egyes kiadmányok árait, valamint a számítógép-hálózati költségeket (biztonsági kapuk használati költségét és az adatátvitel költségét). Die obigen Preise beinhalten den an die Abteilung für Vermessung und Fernerkennung zu zahlenden Grundbetrag, die Kosten für einzelne Ausfertigungen, sowie die Kosten für die Nutzung des Computer- Netzwerks (Nutzungsgebühr der Sicherheitsportale und Gebühr für Datenübertragung.) A TakarNet adatbankja a napi földhivatali adatokra épül, tehát a lehívott adat a lehívás időpontjában megegyezik a földhivatalban nyilvántartott adatokkal. Die TakarNet Datenbank baut auf die Daten der Grundbuchämter auf, d.h. die abgerufenen Daten entsprechen den zur Zeit des Abrufes beim Grundbuchamt registrierten Daten. A lehívott információ jogi szempontból azonban nem közhiteles, így azok helyességéért sem a Földmérési és Távérzékelési Osztály, sem pedig irodánk nem vállal felelősséget. Die abgerufenen Daten sind aus juristischer Sicht nicht von öffentlichem Glauben, so dass für deren Richtigkeit weder die Abteilung für Vermessung und Fernerkennung, noch unsere Kanzlei Verantwortung übernimmt. A rendszerből származó adatok, valamint a lehívott kiadmányok felhasználásából eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett kárt maga a felhasználó viseli saját üzleti kockázatának körében. Für die direkten oder indirekten Schäden, welche durch Verwendung der aus dem System stammenden Daten, sowie aus der Verwendung der abgerufenen Ausfertigungen entstehen, trägt der Verwender im Rahmen seines eigenen geschäftlichen Risikos die Verantwortung. 17

18 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS 3. SZ. MELLÉKLET ANLAGE NR. 3 DES RAHMENVERTRAGS Egyéb szolgáltatási díjak/preise für weitere Dienstleistungen: Földhivatali ügyintézés, közhiteles iratok beszerzése / Vorgehen beim Grundbuchamt, Beschaffung von Urkunden öffentlichen Glaubens Szolgáltatás/Dienstleistung Ár/Preis 7 Rendelkezésre áll/verfügbar 8 Tulajdoni lap/grundbuchauszug 6.000,- Iratmásolatok/beglaubigte Abschriften 2.000,- 9 Térképmásolat/Abschrift der 5.000,- Grundbuchkarte Helyszínrajz/Topographische Beschreibung 5.000,- Cégbírósági ügyintézés, közhiteles iratok beszerzése / Vorgehen beim Handelsgericht, Beschaffung von Urkunden öffentlichen Glaubens Cégbizonyítvány/ 4.500,- Handelsregisterbescheinigung Cégkivonat/Handelsregisterauszug 6.000,- Cégmásolat/Handelsregisterabschrift 7.000,- Éves beszámoló: mérleg/jahresabschluss: 7.000,- Bilanz Éves beszámoló: eredménykimutatás/jahresabschluss: 7.000,- Gewinn- 7 Az ügyvédi szolgáltatást tartalmazó számlánkba beépítve. Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Az árak január 1-től érvényesek, budapesti ügyintézést alapul véve. Vidéki ügyintézés esetén az ügyvédi iroda az utazási időt óradíjban számolja el. Die Preise sind in unserer Rechnung über die Anwaltstätigkeit enthalten. Die Preise verstehen sich in HUF ohne Mehrwertsteuer und gelten ab dem 1. Januar 2008, unter Zugrundlegung von Arbeitserledigung in Budapest. Bei Arbeitserledigung außerhalb von Budapest berechnet die Anwaltskanzlei die Fahrt/Reisekosten auf Stundenbasis. 8 Szolgáltatásaink igénybevétele a föld- és egyéb hivatalok és cégbíróság munkarendje miatt időben korlátozott. Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen ist wegen der Öffnungszeiten der Grundbuch- und anderer Ämter, sowie der Handelsgerichte zeitlich beschränkt. 9 A szolgáltatás díja nem tartalmazza az iroda által illetékbélyegben lerótt szolgáltatási díjat, mely ÁFA körön kívüli szolgáltatásként lesz továbbterhelve a megbízóra. Der Preis für die Dienstleistung beinhaltet nicht die in Kostenmarken bezahlten Auslagen, welche als nicht in den MwSt-Bereich fallende Dienstleistung an die Auftraggeberin weiterberechnet werden 18

19 Verlustrechnung Egyéb közhiteles iratok beszerzése / Beschaffung weiterer Urkunden öffentlichen Glaubens Közhiteles fordítások [OFFI]/ Übersetzungen öffentlichen Glaubens [OFFI] BM Központi Hivataltól adatszolgáltatás/datenbeschaffung bei der Zentralstelle des Innenministeriums Egyéb/Sonstiges Kosten + Stundensatz für 0,4 Std ,- egyedi megállapodás/gemäß individueller Absprache 19