Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI"

Átírás

1 Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Pécs, 2013

2 2 T a r t a l o m Bevezetés 3. oldal Nagypall községből az első világháborúban részt vettek főbb adatai 4. oldal Az első világháborúban hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai 7. oldal Az első világháborúban részt vett, hazatért, de a háborúban szerzett sebesülésük miatt rokkanttá vált nagypalli lakosok főbb adatai. 21. oldal Nagypall községből a második világháborúban részt vettek főbb adatai oldal A második világháborúban és a szovjet kényszermunkán hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai. 34. oldal A második világháborúban fogságba esett nagypalli férfiak főbb adatai 60. oldal A második világháborúban részt vett, megsebesült, hazatért, majd hadirokkanttá nyilvánított nagypalliak főbb adatai 61. oldal Nagypallon született, később más faluban élő, a második világháborúban elesett férfiak főbb adatai 63. oldal A második világháborúban részt vett, nem nagypalli lakosként bevonult, de később Nagypallra költözött férfiak és hozzátartozóik főbb adatai 67. oldal

3 3 B e v e z e t é s Nagypall község első és második világháborús hősi halottainak néhány fontos személyi adatát kellett írott levéltári források alapján feltárnom. E munkát bonyolította az a körülmény, hogy Nagypall lakossága nem ismeri első világháborús halottait, még nevüket sem, így e korszak vonatkozásában teljesen alapkutatást kellett végeznem. A cél, mind az első, mind a második világháborúban elesett nagypalliak esetében, hogy nevükön kívül lehetőség szerint ismerjünk meg róluk minél többet. Fontos tudni, hogy a háborús viszonyok miatt az adatok nyilvántartása nem volt és nem is lehetett tökéletes. Ezzel célzok arra is, hogy sok katona a harcok során eltűnt anélkül, hogy alakulatának parancsnokai bármit is megtudtak róluk. Előfordult, hogy az illető alakulat nem tájékoztatta a Honvédelmi Minisztériumot, vagy a Belügyminisztériumot az adott katona sorsáról. Így a központi szervek a családot sem értesítették. Ezért igen sok nehézség adódik az első világháborús hősi halottak sorsának kutatásában, de különösen így van ez a második világháborús hősi halottak esetében. A második világháborús halottaknál bonyolítja a helyzetet az is, hogy a katonai szervek hiába tudtak a katona sorsáról, annak anyakönyvezése nem a lakóhelyén, hanem a születési helyén történt meg, amely sok esetben nem esett egybe. Egy-egy hősi halott személyi adatainak összeállítása csak több levéltári forrás áttekintése alapján lehetséges, több esetben így is csak részadatokhoz jut hozzá a kutató.

4 4 NAGYPALL KÖZSÉGBŐL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN RÉSZT VETTEK FŐBB ADATAI Nagypall közönsége a két világháború között nem állított emléket első világháborús hősi halottainak, így a község ma nevüket sem ismeri, azok a feledésbe merültek. Persze, ahogy az ország és a megye minden településben itt is tisztelték háborús halottaik emlékét és többször kísérletet tettek helyi emlékmű felállítására, amely nem sikerült. Törekvéseikre bizonyítékként hozom fel az általam 2000-ben írt Nagypall község története című könyvet, ahol leírtam: A helyi képviselőtestületben pedig már 1921-ben felmerült az első világháborús hősi emlékműnek a kialakítása, amelyre a község pénzéből 3 ezer koronát és önkéntes adományokat vártak. Vagy néhány oldallal később megfogalmaztam: A helyi világháborús hősi emlékmű kialakítására irányuló törekvések nem maradtak abba, hiszen május 29-én a helyi levente egyesület a hősök emlékszobra alap javára ünnepséget rendezett, amelyen megjelent dr. Fischer Béla alispán, sokan jöttek a pécsváradi, a szomszédos bodai és zengővárkonyi leventék közül, akik a Levente teret teljesen megtöltötték. A műsor így alakult. 1. Himnusz 2. Fehér József református lelkész beszéde az elesett hősökről 3. Szavalat 4. Kántor Gyula református tanító, levente oktató által alakított helyi ifjúsági énekkar énekelte az Imádkozzunk a hazáért című művet négy szólamban

5 5 5. Levente díszmenet A következő évben május 20-án, vasárnap 16 órakor ismét megrendezték a Levente téren a hősök emlékünnepét a világháborúban elesett nagypalliak emlékére. Emellett szoborbizottságot alakítottak a helyi világháborús hősi emlékoszlop elkészítése és felállítása érdekében. A kutatás során a felsorolt nemcsak az elesettekről találtam adatokat, hanem néhány olyan név is felmerül, akik részt vettek az első világháborúban, megsebesültek, de sikerült haza térniük. Az első világháborúban a következő nagypalli polgárok haltak hősi halált: 1. Baumholczer József 2. Gerner József 3. Gyura István 4. Harczi Sándor 5. Kacza János 6. Katona János 7. Keller János 8. Mihály János 9. Szarka György 10. Szösz János 11. Tompek Nándor 12. Winkler Nándor Az első világháborúban részt vett, hazatért, de a háborúban szerzett sebesülésük miatt rokkanttá vált nagypalli lakosok: 1. Agg János 2. Kungl János 3. Kulcsár János 4. Mati István

6 5. Michl János 6. Nidling Ádám 7. Schütz Henrik 8. Straub János 9. Szabó István 10. Szabó János 11. Tiszt Ferenc 12. Török János 13. Varga József 14. Villányi Simon 6

7 7 Az első világháborúban hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai 1. Baumholczer József Született: május 29. Apja: Baumholczer József Anyja: Schunk Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: április 27. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Baumholczer József Született: május 29. Foglalkozása: földműves Apja: Baumholczer József Anyja: Schunk Katalin Menyasszony: Hubert Mária Született: február 18. Lakhelye: Pécsvárad Apja: Hubert Ferenc Anyja: Schvab Éva Tanúk: Karl Ferenc pécsváradi lakos és Schulter József pécsváradi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 24/1912.

8 8 Elhunyt: december 31. Kora: 31 év Foglalkozása: földműves Apja: Baumholczer József Anyja: néhai Schunk Katalin Családi állapota. házas Házastársa: Hubert Mária Megjegyzés: A halál ténye holttá nyilvánítás alapján történt megállapításra. Pécsváradi Járásbíróság Pk. 1372/1922. számú végzése alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 92/1922. Felesége, Baumholczer Józsefné, született Hubert Mária szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Baumholczer József két gyermeket hagyott hátra. Nevük Baumholczer József és Baumholczer Ferenc. Mindketten szerepelnek az 1920-as években a hadiárva ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Az egyik gyermek, Baumholczer József a második világháborúban eset el. Baumholczer József apja, Baumholczer József december 21-én reggel 8 órakor hunyt el, mégpedig 75 évesen, tüdőgyulladásban. Baumholczer József apai nagyapjának neve: Baumholczer Bálint Baumholczer József apai nagyanyjának neve: Gerner Margit 2. Gerner József Született: április 3.

9 9 Apja: Gerner József Anyja: Preisz Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: február 18. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Gerner József Született: április 3. Foglalkozása: földműves Apja: Gerner József Anyja: Preisz Katalin Menyasszony: Winkler Erzsébet Született: március 31. Apja: Winkler Ferenc Anyja: Resch Katalin Tanúk: Tompek József nagypalli lakos és Tompek Nándor nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 18/1912. Elhunyt: október 1. Halál helye: Bogomolje melletti csatatér Kora: 25 év Foglalkozása: földműves Katonai beosztása: őrvezető Katonai alakulata: Császári és Királyi 52. Gyalogezred

10 10 Megjegyzés: A Belügyminisztérium által közölt adatok alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 8/1919. Felesége, Gerner Józsefné, született Winkler Erzsébet szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 3. Gyura István Született: március 15. Anyja: Fábián Sára Házasságkötés ideje: április 28. Vőlegény: Gyura István Született: március 15 Foglalkozása: földműves Anyja: Fábián Sára Menyasszony: Kacza Éva Született: szeptember 2. Foglalkozása: háztartásbeli Anyja: Szép Erzsébet Elhunyt: március 20. Halál helye: Hidje Katonai beosztása: közvitéz Iskolai végzettsége: 6 elemi Pécsváradi járási főszolgabíró iratai Gyura Istvánné, született Kacza Éva nagypalli lakosként, a leírt adatok alapján hadiözvegyi ellátás folyósítását kérelmezte.

11 11 4. Harczi Sándor Született: november 24. Születési helye: Mohács Vallása: református Apja: Harczi Sándor Anyja: Tasi Éva Szülők lakhelye: Mohács Mohács református születési anyakönyv Házasságkötés ideje: március 25. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Harczi Sándor Született: november 24. Születési helye: Mohács Vallása: református Foglalkozása: földműves Lakhelye: Mohács Apja: Harczi Sándor Anyja: Tasi Éva Családi állapota: özvegy Menyasszony: Katona Éva Született: november 29. Vallása: református Apja: Katona József Anyja: Király Éva Tanúk: Samu János mohácsi lakos és Hegedűs János nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 15/1914. Elhunyt: között

12 12 Katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Harczi Sándorné, született Katona Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Harczi Sándor esetében felhívom a figyelmet arra, hogy neve szerepel a mohácsi, református vallású elesetteket felsoroló első világháborús emlékművön. Viszont kétségtelen tény, hogy felesége nagypalli lakos volt, férje halála után pedig Nagypallon részesült hadiözvegyi ellátásban, ami feltételezi, hogy ekkor Nagypallon élt. 5. Kacza János Született: április 2. Vallása: református Apja: Kacza Ferenc Anyja: Szép Erzsébet Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 6. Vőlegény: Kacza János Menyasszony: Tóth Sára Elhunyt: október 15. Született: április 2. Vallása: református

13 13 Foglalkozása: földműves Apja: Kacza Ferenc Anyja: Szép Erzsébet Családi állapota: nős Első házastársa: Geresdi Éva A házasságot felbontották Házastársa: Tóth Sára Házasságkötés ideje: február 6. Megjegyzés: holttá nyilvánították. Pécsvárad halotti anyakönyv 65/1921. A holttá nyilvánítás során megállapították, hogy Kacza János ingó és ingatlan vagyona Nagypallon található. Gyermekei: Kacza János és Kacza Erzsébet. Kacza Jánosné, született Tóth Sára szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 6. Katona János Született: február 26. Vallása: református Apja: Katona István Anyja: Aján Éva Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 26. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Katona János

14 14 Született: február 26. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Katona István Anyja: Aján Éva Családi állapota: özvegy Első házastársa: Fekete Erzsébet Menyasszony: Ambrus Éva Született: június 21. Vallása: református Lakhelye: Pécsvárad Apja: Ambrus József Anyja: Keresztes Éva Családi állapota: elvált Tanúk: Kulcsár János nagypalli lakos és Ambrus István zengővárkonyi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 19/1910. Elhunyt: július 29. Született: február 26. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Katona István Anyja: Aján Éva Megjegyzés: holttá nyilvánították Pécsvárad halotti anyakönyv 31/1921. Katona Jánosné, született Ambrus Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

15 15 A holttá nyilvánítás során megállapították, hogy Katona János vagyona a nagypalli határban található. Katona János első házasságából két gyermek született: Katona Júlia, később férjezett Domján Sándorné, valamint Katona János. Katona János második házasságából két gyermeke született: Katona József és Katona Éva. Katona János apja, Katona István elhunyt július 7-én 16 órakor Nagypallon, 82 évesen. 35. Katona János apai nagyapja: Katona István. Katona János apai nagyanyja: Ács Erzsébet. Katona János anyja, Aján Éva elhunyt március 2-án 10 órakor Nagypallon. 35. Katona János anyai nagyapja: Aján János. Katona János anyai nagyanyja: Sipos Zsófia. 7. Keller János Elhunyt: között Személyi és katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Keller Jánosné szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Az ellátás folyósítását 1947-be4n kitelepítési kötelezettsége miatt beszüntették.

16 16 8. Mihály János Született: június 7. Vallása: református Apja: Mihály János Anyja: Kulcsár Éva Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 20. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Mihály János Született: június 7. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Mihály János Anyja: Kulcsár Éva Menyasszony: Ropó Julianna Született: június 2. Vallása: református Lakhelye: Zengővárkony Apja: Ropó János Anyja: Szakács Erzsébet Tanúk: Kulcsár János nagypalli lakos és Szabó József zengővárkonyi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 5/1913. Elhunyt: december 15. Halál helye: Jugoszlávia Született: június 7. Vallása: református

17 17 Apja: néhai Mihály János Anyja: néhai Kulcsár Éva Családi állapota. házas Házastársa: Ropó Julianna Megjegyzés: holttá nyilvánították a Pécsváradi Járásbíróság Pk. 20/461/1954. számú végzése alapján. Nagypall halotti anyakönyv 7/1954. Mihály Jánosné, született Ropó Julianna szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 9. Szarka György Házasságkötés ideje: február 13. Vőlegény: Szarka György Menyasszony: Sallai Éva Született: november 25. Születési helye: Paks Elhunyt: között Foglalkozása: mezőgazda Katonai beosztása: közvitéz Pécsváradi járás főszolgabírója 1794/1947. Halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Szarka Györgyné, született Sallai Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

18 Szösz János Született: november 22. Vallása: református Apja: Szösz János Anyja: Ács Éva Házasságkötés ideje: március 30. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Szösz János Született: november 22. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Szösz János Anyja: Ács Éva Menyasszony: Kiss Éva Született: május 29. Vallása: református Apja: Kiss Sándor Anyja: Vajda Sára Tanúk: Katona Sándor nagypalli lakos és Hegedűs János nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 22/1912. Elhunyt: között Katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Szösz Jánosné, született Kiss Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

19 Tompek Nándor Született: Elhunyt: június 7. Halál helye: Lemberg (Galícia) Kora: 46 év Foglalkozása: földműves Katonai beosztása: népfelkelő Katonai alakulata: Magyar Királyi 19. honvéd gyalogezred Megjegyzés: a halált bejegyezték a Belügyminisztérium által közölt adatok alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 45/1917. Tompek Nándorné szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 12. Winkler Nándor Született: július 9. Apja: Winkler Ferenc Anyja: Resch Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 18. Házasságkötés helye: Pécsvárad

20 20 Vőlegény: Winkler Mihály Született: július 9. Foglalkozása: földműves Apja: Winkler Ferenc Anyja: Resch Katalin Menyasszony: Tossenberger Borbála Született: január 16. Lakhelye: Lovászhetény Apja: Tossenberger András Anyja: Topler Apollónia Tanúk: Hering József lovászhetényi lakos és Tompek Nándor nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 19/1912. Elhunyt: között Katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Winkler Nándorné, született Tossenberger Borbála szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

21 21 Az első világháborúban részt vett, hazatért, de a háborúban szerzett sebesülésük miatt rokkanttá vált nagypalli lakosok főbb adatai 1. Agg János Született: február 12. Apja: Agg János Apja foglalkozása: földműves Anyja: Gyenis Katalin Szülők lakhelye: Nagypall 52. Keresztszülők: Ripszám Boldizsár és Baumholczer Margit Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 19/1884. Agg Jánosnak 1910-ben, 26 éves korában fia születik. Felesége Varga Jusztina. Gyermek neve: Agg János Születési ideje: Apja: Agg János Anyja: Varga Jusztina Anyja kora: 26 év Szülők lakhelye: Nagypall Pécsvárad születési anyakönyv Agg János neve szerepel 1923-ban a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Agg János 1926-ban tagja volt Nagypall község Képviselőtestületének.

22 22 2. Kungl János Született: június 26. Apja: Kungl László Anyja: Niedling Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: január 6. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Kungl János Született: június 26. Foglalkozása: szabó Apja: néhai Kungl László Apja foglalkozása: földműves Anyja: Niedling Katalin Anyja foglalkozása: háztartásbeli Menyasszony: Breier Éva Született: december 25. Születési helye: Monyoród Apja: néhai Breier János Apja foglalkozása: kisbirtokos Anyja: Fauszt Anna Anyja foglalkozása: háztartásbeli Tanúk: Tisztl Ferenc, kisbirtokos, 49 éves, nagypalli lakos és Szorg Konrád,

23 23 kisbirtokos, 24 éves, nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 1/1902. Kungl János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. 3. Kulcsár János Született: január 31. Vallása: református Apja: Kulcsár István Anyja: Szép Éva Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 16. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Kulcsár János Született: január 31. Vallása: református Foglalkozása: kisbirtokos családtagja Apja: Kulcsár István Apja foglalkozása: kisbirtokos Anyja: Szép Éva Anyja foglalkozása: háztartásbeli Menyasszony: Szabó Julianna Született: december 7. Születési helye: Ipacsfa

24 24 Vallása: református Foglalkozása: háztartásbeli Lakhelye: Magyarpeterd Apja: néhai Szabó József Apja foglalkozása: kisbirtokos Anyja: Porocska Mária Anyja foglalkozása: háztartásbeli Tanúk: Tanicza András, 49 éves, kisbirtokos, nagypalli lakos és Szemere János, 40 éves, kisbirtokos, ipacsfai lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 12/1899. Elhunyt: április óra Halál helye: Nagypall Kora: 51 év Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: néhai Szabó István Anyja: néhai Szép Erzsébet Családi állapota: házas Házastársa: Szabó Julianna Halál oka: tüdővész Pécsvárad halotti anyakönyv 23/1925. Kulcsár János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 4. Mati István Született: Vallása: református

25 25 Mati István neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 50 %-ban állapították meg. Mati István feleségével együtt készült fényképe szerepel az általam Nagypall község története című könyvben, ahol Mati István katonaruhát visel. Mati István 1934-ben Nagypall község Képviselőtestületének tagja volt. Apja, idősebb Mati István 1921-ben Nagypall község Képviselőtestületének tagja volt. 5. Michl János Született: augusztus 22. Apja: Michl Ádám Apja foglalkozása: földműves Anyja: Inhof Margit Szülők lakhelye: Nagypall 85. Keresztszülők: Leier József és Kunnert Gertrúd Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 89/1883. Michl János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Házastársa Pucher Éva, aki 1888-ban született. Házasságukból szeptember 17-én Ferenc nevű fiúk született, aki 1996-ban hunyt el. Michl János 1926-ban Nagypall község Képviselőtestületének a tagja volt.

26 26 6. Nidling Ádám Született: Nidling Ádám neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Nidling Ádám házastársa Becker Anna. Nidling Ádámnak és Becker Annának 1917-ben Nagypallon Ádám nevű fiúk született. 7. Schütz Henrik Született: szeptember 6. Apja: Schütz Pál Anyja: Heller Anna Házasságkötés ideje: március 7. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Schütz Henrik Született: szeptember 6. Foglalkozása: földművelés Lakhelye: Feked Apja: Schütz Pál Anyja: Heller Anna Menyasszony: Tompek Teréz

27 27 Született: március 24. Apja: Tompek Ignác Anyja: Braun Katalin Tanúk: Tompek József nagypalli lakos és Gerner János nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 21/1912. Shütz Henrik neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. A járadékot folyamatosan kapta, aztán 1947-ben annak kifizetését a kitelepítési kötelezettsége miatt megszüntették. 8. Straub János Született: január 2. Apja: Straub János Apja foglalkozása: földműves Anyja: Bayer Terézia Szülők lakhelye: Nagypall 94. Keresztszülők: Tompek József és Straub Anna Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 1/1881. Straub János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. A járadékot folyamatosan kapta, aztán 1947-ben annak kifizetését a kitelepítési kötelezettsége miatt megszüntették.

28 28 9. Szabó István Született: szeptember 2. Apja: Szabó Mihály Apja foglalkozása: molnár Anyja: Szabó Julianna Szülők lakhelye: Nagypall 25. Keresztszülők: Pap Mihály és Hegedűs Katalin Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 97/1879. Szabó István neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 50 %-ban állapították meg. 10. Szabó József Született: február 25. Vallása: református Apja: Szabó János Anyja: Bali Éva Házasságkötés ideje: november 28. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Szabó József Született: február 25. Vallása: református Foglalkozása: földműves Lakhelye: Belvárd (ma Belvárdgyula) Apja: Szabó János Anyja: Bali Éva

29 29 Családi állapota: özvegy Menyasszony: Fülöp Éva Született: december 1. Vallása: református Lakhelye: Pécsvárad Apja: Fülöp János Anyja: Bajszi Sára Tanúk: Cseke János pécsváradi lakos és Pintér Sándor belvárdi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 24/1910. Szabó József neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 50 %-ban állapították meg. 11. Tisztl Ferenc Született november 29. Apja: Tisztl Ferenc Anyja: Frick Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 13. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Tisztl Ferenc Született: november 29. Foglalkozása: földműves Családi állapota: özvegy

30 30 Apja: Tisztl Ferenc Anyja: Frick Katalin Menyasszony: Straub Anna Született: január 3. Apja: Straub Márton Anyja: Merk Anna Tanúk: Godi Antal nagypalli lakos és Tompek József nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 11/1912. Tisztl Ferenc neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. A pécsváradi járás főszolgabírója Tisztl Ferencről és egészségügyi állapotáról a következőket rögzítette: Született: november 29 Családi állapota: nős Gyermeke: Tisztl József Gyermeke születési ideje: január 10. Foglalkozása: önálló gazda Vagyona: ház, valamint 16 kh és 659 négyszögöl föld Katonai szolgálatot teljesített: 19. honvéd gyalogezred Katonai rangja: szakaszvezető Egészségügyi állapota: hadirokkant. Lövési sebzés után jobb lábon bokaízület teljes merevsége Tisztl Ferencről és családjáról tudjuk, hogy a második világháború után mindenüktől megfosztották őket és Hosszúheténybe telepítették át őket. Pécsváradi járás főszolgabírója 2867/1946.

31 Török János Személyi és katonai adatai a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Török János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. Török János tagja volt 1921-ben és 1926-ban is Nagypall község Képviselőtestületének. 13. Varga József Személyi és katonai adatai a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Varga József neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. 14. Villányi Simon Személyi és katonai adatai a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Villányi Simon neve szerepel az 1920-as években a hadisegély ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Hadisegély ellátását 1947-ben kitelepítési kötelezettsége miatt beszüntették.

32 32 NAGYPALL KÖZSÉGBŐL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN RÉSZT VETTEK FŐBB ADATAI A község második világháborús halottainak 1990-ben második világháborús emlékművet emelt. A település Szabadság utcájában, rusztikus rózsamárvány tömb, azon pedig fehér márványtáblákon 28 név olvasható. Felirata: A II. VILÁGHÁBORÚ HŐSI HALOTTAI. Az emlékműre az elesett katonák és a szovjet kényszermunkán elhunyt nagypalliak nevét vésték fel. 1. Auth János 2. Baráth Vendel 3. Baumholczer János 4. Baumholczer József 5. Baumholczer Péter 6. Brusch Ferenc 7. Buszlauer János 8. Dénes Péter 9. Dittrich József 10. Dittrich Józsefné 11. Dömse Mihály ÚJ NÉV 12. Duba Gyula 13. Feld Ferenc 14. Feld János 15. Gerner István 16. Gerner János 17. Gerner János 18. Gerner József 19. Gráber Gáspár 20. Gráber Gáspárné

33 Guhr József 22. Hock Antal 23. Jung Ádám 24. Keller Ferenc 25. Michl Ferenc 26. Straub József 27. Szorg Mihály 28. Szűcs József 29. Weintraut Gáspár A második világháborúban fogságba esett nagypalli férfiak: 1. Szántó Simon A második világháborúban részt vett, megsebesült, hazatért, majd hadirokkanttá nyilvánított nagypalli férfiak: 1. Bognár Gyula 2. Borjus István Nagypallon született, később más faluban élő, a második világháborúban elesett férfiak: 1. Dobszai György 2. Straub Boldizsár A második világháborúban részt vett, nem nagypalli lakosként bevonult, de később Nagypallra költözött férfiak és hozzátartozóik 1. Balog József 2. Kácsor László

34 34 A második világháborúban és a szovjet kényszermunkán hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai 1.Auth János A hősi emlékművön neve szerepel. Elhunyt: január 10. Halál helye: Szovjetunió Dombasz Horlovka - szénbánya Házastársa október 31-én megjelent a pécsváradi járás főszolgabírója előtt és a következőket mondta jegyzőkönyvbe: Neve: Auth Jánosné Leánykori neve: Baumholczer Katalin 101. Házastársa: Auth János december 26-án, férjét Auth Jánost Oroszországban munkára igénybe vették. Utolsó levelét szeptemberében kapta tőle. Az onnan hazaérkezők szerint január 10-én az ottani szénbányában elhalt. A hely neve Dombasz Horlovka. Auth János vagyontalan. Egy gyermekük van, Auth Margit, aki 9 éves. Auth Jánosné kérte a hatóságtól hadiözveggyé nyilvánítását és hadiözvegyi járadék megállapítását. Pécsváradi járás főszolgabirói iratai 4354/ Baráth Vendel

35 35 A hősi emlékművön neve szerepel Született: szeptember 12. Születési helye: Ozora Apja: Baráth Nándor Anyja: Gosztola Julianna Szülők lakhelye: Ozora Házasságkötés ideje: január 28. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Baráth Vendel Született: szeptember 12. Születési helye: Ozora Foglalkozása: földműves Lakhelye: Ozora 482. Apja: Baráth Nándor Anyja: néhai Gosztola Julianna Menyasszony: Pap Éva Született: február 28. Vallása: református 7. Apja: Pap János Anyja: Ács Éva Tanúk: Király József nagypalli lakos és Török János nagypalli lakos. Megjegyzés: A megegyezés szerint a születendő gyermekek az anya vallását fogják követni. Pécsvárad házassági anyakönyv 2/1941. Elhunyt: november 25.

36 36 Halál helye: ismeretlen Kora: 38 év Apja: Baráth Nándor Anyja: Gosztola Julianna Családi állapota: házas Házastársa: Pap Éva Megjegyzés: a halált megállapították a Pécsváradi Járásbíróság Pk. 539/ számú végzése alapján. Nagypall halotti anyakönyv 7/ Baumholczer János Neve a hősi emlékművön szerepel. Elhunyt: között Személyi és katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. 4. Baumholczer József Neve a hősi emlékművön szerepel. Apja nagypalli első világháborús hősi halott. Született: január 28.

37 37 Apja: Baumholczer József Apja kora: 24 év Apja foglalkozása: földműves Anyja: Hubert Mária Anyja kora: 24 év Szülők lakhelye: Nagypall Pécsvárad születési anyakönyv 9/1914. Házasságkötés ideje: május 20. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Baumholczer József Született: január 28. Születési helye: Pécsvárad Foglalkozása: földműves 92. Apja: néhai Baumholczer József Anyja: Hubert Mária Menyasszony: Resch Katalin Született: július Apja: Resch Ferenc Anyja: néhai Schäffer Éva Tanúk: Ábel István nagypalli lakos és Nidling Antal nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 9/1937. Elhunyt: augusztus 2. Halál helye: ismeretlen Született: január 28.

38 38 Foglalkozása: földműves 93. Apja: Baumholczer József Anyja: Hubert Mária Családi állapota: nős Házastársa: Resch Katalin Házasságkötés ideje: Házasságkötés helye: Pécsvárad Megjegyzés: a halált bejegyezték a Pécsi Járásbíróság Pk / számú végzése alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 45/ Baumholczer Péter Neve a hősi emlékművön szerepel. Született: október 10. Apja: Baumholczer Gáspár Anyja: Müller Margit Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: október 25. Házasságkötés helye: Pécsvárad Született: október 10. Foglalkozása: kőfaragó

39 39 Apja: néhai Baumholczer Gáspár Anyja: néhai Müller Katalin Menyasszony: Riczl Teréz Született: december 2. Apja: Riczl Péter Anyja: Sziebert Regina Tanúk: Bősz Mihály nagypalli lakos és Vinkler József nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 39/1921. Elhunyt: között Katonai adatai és halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Baumholczer Péternek és Riczl Teréznek július 20-án Péter nevű fiúk született. Baumholczer Péter 1934-ben Nagypall község Képviselőtestületének tagja volt. 6. Brusch Ferenc Neve a hősi emlékművön szerepel. Született: január 27. Születési helye: Pécsvárad Apja: Brusch Sebestyén Anyja: Braunbach Terézia

KIK VOLTAK ŐK? Emlékműsor a második világháborúban elesett fügödi hősi halottakról

KIK VOLTAK ŐK? Emlékműsor a második világháborúban elesett fügödi hősi halottakról KIK VOLTAK ŐK? Emlékműsor a második világháborúban elesett fügödi hősi halottakról Bevezetés (Elmondja az előadás felkészítője, aki ezután beáll a sorba, szereplőnek) Tisztelt ünneplő közönség! Hősi halottaink

Részletesebben

DUPKA GYÖRGY HOVA TÛNT A SOK VIRÁG

DUPKA GYÖRGY HOVA TÛNT A SOK VIRÁG DUPKA GYÖRGY HOVA TÛNT A SOK VIRÁG Kárpátaljai Magyar Könyvek 221. Készült a támogatásával Lektorálta: Zubánics László Dupka György, 2013 Fotók, térképrészletek, archív fotók: Fuchs Andrea, 2013 Fotók,

Részletesebben

A magyar keresztény politika nagy kísérlete

A magyar keresztény politika nagy kísérlete A magyar keresztény politika nagy kísérlete A DNP országgyűlési képviselőcsoportja (ELSŐ RÉSZ) E folyóirat 2008. évi 5. és 6., valamint 2009. évi 1. és 2. száma négyrészes cikksorozatot közölt: A nagy

Részletesebben

Vitéz Nagy László élete és tevékenysége. (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.)

Vitéz Nagy László élete és tevékenysége. (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.) Vitéz Nagy László élete és tevékenysége (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.) Boldog az a nép, melynek ilyen a gyermeke, és büszke az a gyülekezet, melynek ilyen szolgája van. 1 Bevezetés

Részletesebben

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Sey Gábor: 30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Valójában dolgozatom megírására elsősorban a Gyógyszerészet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Lapjának 2000.augusztusi számában, dr. Sági Erzsébet:

Részletesebben

Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai. I. A Nagy Háború

Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai. I. A Nagy Háború Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai I. A Nagy Háború Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-453-8 ISBN 978-963-235-454-5 A kézirat leadásának időpontja: 2014. július 4. Készült

Részletesebben

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt.

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt. 2009.május 2.szám Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja Tisztelt Olvasók! Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2008. augusztus 8-i ülésén testvérvárossá fogadta a Kazahsztánban lévõ Saga városát, amelynek

Részletesebben

Egy ember az embertelenségben. vitéz Baló Zoltán posztumusz vezérőrnagynak, a lengyel katonák megmentőjének rövid életrajza

Egy ember az embertelenségben. vitéz Baló Zoltán posztumusz vezérőrnagynak, a lengyel katonák megmentőjének rövid életrajza Egy ember az embertelenségben vitéz Baló Zoltán posztumusz vezérőrnagynak, a lengyel katonák megmentőjének rövid életrajza Nemrég hagytuk magunk mögött a XX. századot, amely során a Kárpát-medencében két

Részletesebben

Magyar névadási szokások

Magyar névadási szokások Varga Józsefné Magyar névadási szokások A kettős vagy több elemből álló keresztnevek adományozása A kettős, hármas vagy esetleg még több elemből álló keresztnevek adományozása a magyar névadásban az eddigi

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

-A LEGÚJABB KOR ESEMÉNYEI -

-A LEGÚJABB KOR ESEMÉNYEI - -A LEGÚJABB KOR ESEMÉNYEI - A II. világháború idején sokakat elvittek Kissikátorból is a frontra, közülük soha nem tért haza Elek Tivadar, Maruzsi Béla, Kisbenedek Péter, Medve Emil, Kocsik Kálmán és Palkovics

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

Balatonkenese. elsõ óvodája

Balatonkenese. elsõ óvodája 70 év története Balatonkenese elsõ óvodája Balatonkenese elsõ óvodájának története A balatonkenesei Református Egyházközség presbiteri ülések jegyzõkönyvében nyomon követhetjük az építés szükségességétõl

Részletesebben

vitéz Nagy János főtörzsőrmester tiszthelyettes őrsparancsnok

vitéz Nagy János főtörzsőrmester tiszthelyettes őrsparancsnok vitéz Nagy János főtörzsőrmester tiszthelyettes őrsparancsnok 1896-ban a Heves megyei Atkár községben született, Nagy János és Juhász Teréz gyermekeként. 19 éves volt, amikor besorozták a m. kir. kassai

Részletesebben

Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011.

Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011. Hetény Vezér A Hetényegyházi Városrészi Önkormányzat Lapja Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011. december Összefogás a még élhetõbb városrészért Dr. Zombor Gábor Megtiszteltetés számomra,

Részletesebben

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 1. szám A település közéleti lapja Devecser, 2015. január Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét,

Részletesebben

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit 13. évfolyam 4. szám Ötvenhatodik szám 2008. szeptember A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit Részletek Bíró László püspök búcsúi szentbeszédéből

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN Molnár Tibor A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN I. KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETE ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN 1945 ÉS 1955 KÖZÖTT I. 1. A Zentai Járási Népbizottság 1945 és 1955 között Zentán és környékén

Részletesebben

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS ÁTVÁLLALTA A KORMÁNY MINDSZENT ADÓSSÁGÁT (2.OLDAL) Az államtitkár a Rádió 7-ben egy későbbre szánt bejelentést tett. (4.oldal) Ára: 99Ft

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám 2010. december XVI. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti

Részletesebben

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János Másfél évszázada hunyt el Bolyai János A kapitány úr nints többé, - katonai egyenruhában temették el volt ÍRTA Ács Tibor Bolyai János Honvéd Alapítvány Kiadja a Bolyai János Honvéd Alapítvány 1101 Budapest

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE III. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2010. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja SZERKESZTŐSÉG: KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR DUNAKESZI, KOSSUTH LAJOS U. 6. FELELŐS SZERKESZTŐ: CSOMA ATTILA ÉS LŐRINCZ RÓBERT

Részletesebben