Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI"

Átírás

1 Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Pécs, 2013

2 2 T a r t a l o m Bevezetés 3. oldal Nagypall községből az első világháborúban részt vettek főbb adatai 4. oldal Az első világháborúban hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai 7. oldal Az első világháborúban részt vett, hazatért, de a háborúban szerzett sebesülésük miatt rokkanttá vált nagypalli lakosok főbb adatai. 21. oldal Nagypall községből a második világháborúban részt vettek főbb adatai oldal A második világháborúban és a szovjet kényszermunkán hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai. 34. oldal A második világháborúban fogságba esett nagypalli férfiak főbb adatai 60. oldal A második világháborúban részt vett, megsebesült, hazatért, majd hadirokkanttá nyilvánított nagypalliak főbb adatai 61. oldal Nagypallon született, később más faluban élő, a második világháborúban elesett férfiak főbb adatai 63. oldal A második világháborúban részt vett, nem nagypalli lakosként bevonult, de később Nagypallra költözött férfiak és hozzátartozóik főbb adatai 67. oldal

3 3 B e v e z e t é s Nagypall község első és második világháborús hősi halottainak néhány fontos személyi adatát kellett írott levéltári források alapján feltárnom. E munkát bonyolította az a körülmény, hogy Nagypall lakossága nem ismeri első világháborús halottait, még nevüket sem, így e korszak vonatkozásában teljesen alapkutatást kellett végeznem. A cél, mind az első, mind a második világháborúban elesett nagypalliak esetében, hogy nevükön kívül lehetőség szerint ismerjünk meg róluk minél többet. Fontos tudni, hogy a háborús viszonyok miatt az adatok nyilvántartása nem volt és nem is lehetett tökéletes. Ezzel célzok arra is, hogy sok katona a harcok során eltűnt anélkül, hogy alakulatának parancsnokai bármit is megtudtak róluk. Előfordult, hogy az illető alakulat nem tájékoztatta a Honvédelmi Minisztériumot, vagy a Belügyminisztériumot az adott katona sorsáról. Így a központi szervek a családot sem értesítették. Ezért igen sok nehézség adódik az első világháborús hősi halottak sorsának kutatásában, de különösen így van ez a második világháborús hősi halottak esetében. A második világháborús halottaknál bonyolítja a helyzetet az is, hogy a katonai szervek hiába tudtak a katona sorsáról, annak anyakönyvezése nem a lakóhelyén, hanem a születési helyén történt meg, amely sok esetben nem esett egybe. Egy-egy hősi halott személyi adatainak összeállítása csak több levéltári forrás áttekintése alapján lehetséges, több esetben így is csak részadatokhoz jut hozzá a kutató.

4 4 NAGYPALL KÖZSÉGBŐL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN RÉSZT VETTEK FŐBB ADATAI Nagypall közönsége a két világháború között nem állított emléket első világháborús hősi halottainak, így a község ma nevüket sem ismeri, azok a feledésbe merültek. Persze, ahogy az ország és a megye minden településben itt is tisztelték háborús halottaik emlékét és többször kísérletet tettek helyi emlékmű felállítására, amely nem sikerült. Törekvéseikre bizonyítékként hozom fel az általam 2000-ben írt Nagypall község története című könyvet, ahol leírtam: A helyi képviselőtestületben pedig már 1921-ben felmerült az első világháborús hősi emlékműnek a kialakítása, amelyre a község pénzéből 3 ezer koronát és önkéntes adományokat vártak. Vagy néhány oldallal később megfogalmaztam: A helyi világháborús hősi emlékmű kialakítására irányuló törekvések nem maradtak abba, hiszen május 29-én a helyi levente egyesület a hősök emlékszobra alap javára ünnepséget rendezett, amelyen megjelent dr. Fischer Béla alispán, sokan jöttek a pécsváradi, a szomszédos bodai és zengővárkonyi leventék közül, akik a Levente teret teljesen megtöltötték. A műsor így alakult. 1. Himnusz 2. Fehér József református lelkész beszéde az elesett hősökről 3. Szavalat 4. Kántor Gyula református tanító, levente oktató által alakított helyi ifjúsági énekkar énekelte az Imádkozzunk a hazáért című művet négy szólamban

5 5 5. Levente díszmenet A következő évben május 20-án, vasárnap 16 órakor ismét megrendezték a Levente téren a hősök emlékünnepét a világháborúban elesett nagypalliak emlékére. Emellett szoborbizottságot alakítottak a helyi világháborús hősi emlékoszlop elkészítése és felállítása érdekében. A kutatás során a felsorolt nemcsak az elesettekről találtam adatokat, hanem néhány olyan név is felmerül, akik részt vettek az első világháborúban, megsebesültek, de sikerült haza térniük. Az első világháborúban a következő nagypalli polgárok haltak hősi halált: 1. Baumholczer József 2. Gerner József 3. Gyura István 4. Harczi Sándor 5. Kacza János 6. Katona János 7. Keller János 8. Mihály János 9. Szarka György 10. Szösz János 11. Tompek Nándor 12. Winkler Nándor Az első világháborúban részt vett, hazatért, de a háborúban szerzett sebesülésük miatt rokkanttá vált nagypalli lakosok: 1. Agg János 2. Kungl János 3. Kulcsár János 4. Mati István

6 5. Michl János 6. Nidling Ádám 7. Schütz Henrik 8. Straub János 9. Szabó István 10. Szabó János 11. Tiszt Ferenc 12. Török János 13. Varga József 14. Villányi Simon 6

7 7 Az első világháborúban hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai 1. Baumholczer József Született: május 29. Apja: Baumholczer József Anyja: Schunk Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: április 27. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Baumholczer József Született: május 29. Foglalkozása: földműves Apja: Baumholczer József Anyja: Schunk Katalin Menyasszony: Hubert Mária Született: február 18. Lakhelye: Pécsvárad Apja: Hubert Ferenc Anyja: Schvab Éva Tanúk: Karl Ferenc pécsváradi lakos és Schulter József pécsváradi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 24/1912.

8 8 Elhunyt: december 31. Kora: 31 év Foglalkozása: földműves Apja: Baumholczer József Anyja: néhai Schunk Katalin Családi állapota. házas Házastársa: Hubert Mária Megjegyzés: A halál ténye holttá nyilvánítás alapján történt megállapításra. Pécsváradi Járásbíróság Pk. 1372/1922. számú végzése alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 92/1922. Felesége, Baumholczer Józsefné, született Hubert Mária szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Baumholczer József két gyermeket hagyott hátra. Nevük Baumholczer József és Baumholczer Ferenc. Mindketten szerepelnek az 1920-as években a hadiárva ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Az egyik gyermek, Baumholczer József a második világháborúban eset el. Baumholczer József apja, Baumholczer József december 21-én reggel 8 órakor hunyt el, mégpedig 75 évesen, tüdőgyulladásban. Baumholczer József apai nagyapjának neve: Baumholczer Bálint Baumholczer József apai nagyanyjának neve: Gerner Margit 2. Gerner József Született: április 3.

9 9 Apja: Gerner József Anyja: Preisz Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: február 18. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Gerner József Született: április 3. Foglalkozása: földműves Apja: Gerner József Anyja: Preisz Katalin Menyasszony: Winkler Erzsébet Született: március 31. Apja: Winkler Ferenc Anyja: Resch Katalin Tanúk: Tompek József nagypalli lakos és Tompek Nándor nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 18/1912. Elhunyt: október 1. Halál helye: Bogomolje melletti csatatér Kora: 25 év Foglalkozása: földműves Katonai beosztása: őrvezető Katonai alakulata: Császári és Királyi 52. Gyalogezred

10 10 Megjegyzés: A Belügyminisztérium által közölt adatok alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 8/1919. Felesége, Gerner Józsefné, született Winkler Erzsébet szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 3. Gyura István Született: március 15. Anyja: Fábián Sára Házasságkötés ideje: április 28. Vőlegény: Gyura István Született: március 15 Foglalkozása: földműves Anyja: Fábián Sára Menyasszony: Kacza Éva Született: szeptember 2. Foglalkozása: háztartásbeli Anyja: Szép Erzsébet Elhunyt: március 20. Halál helye: Hidje Katonai beosztása: közvitéz Iskolai végzettsége: 6 elemi Pécsváradi járási főszolgabíró iratai Gyura Istvánné, született Kacza Éva nagypalli lakosként, a leírt adatok alapján hadiözvegyi ellátás folyósítását kérelmezte.

11 11 4. Harczi Sándor Született: november 24. Születési helye: Mohács Vallása: református Apja: Harczi Sándor Anyja: Tasi Éva Szülők lakhelye: Mohács Mohács református születési anyakönyv Házasságkötés ideje: március 25. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Harczi Sándor Született: november 24. Születési helye: Mohács Vallása: református Foglalkozása: földműves Lakhelye: Mohács Apja: Harczi Sándor Anyja: Tasi Éva Családi állapota: özvegy Menyasszony: Katona Éva Született: november 29. Vallása: református Apja: Katona József Anyja: Király Éva Tanúk: Samu János mohácsi lakos és Hegedűs János nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 15/1914. Elhunyt: között

12 12 Katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Harczi Sándorné, született Katona Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Harczi Sándor esetében felhívom a figyelmet arra, hogy neve szerepel a mohácsi, református vallású elesetteket felsoroló első világháborús emlékművön. Viszont kétségtelen tény, hogy felesége nagypalli lakos volt, férje halála után pedig Nagypallon részesült hadiözvegyi ellátásban, ami feltételezi, hogy ekkor Nagypallon élt. 5. Kacza János Született: április 2. Vallása: református Apja: Kacza Ferenc Anyja: Szép Erzsébet Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 6. Vőlegény: Kacza János Menyasszony: Tóth Sára Elhunyt: október 15. Született: április 2. Vallása: református

13 13 Foglalkozása: földműves Apja: Kacza Ferenc Anyja: Szép Erzsébet Családi állapota: nős Első házastársa: Geresdi Éva A házasságot felbontották Házastársa: Tóth Sára Házasságkötés ideje: február 6. Megjegyzés: holttá nyilvánították. Pécsvárad halotti anyakönyv 65/1921. A holttá nyilvánítás során megállapították, hogy Kacza János ingó és ingatlan vagyona Nagypallon található. Gyermekei: Kacza János és Kacza Erzsébet. Kacza Jánosné, született Tóth Sára szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 6. Katona János Született: február 26. Vallása: református Apja: Katona István Anyja: Aján Éva Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 26. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Katona János

14 14 Született: február 26. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Katona István Anyja: Aján Éva Családi állapota: özvegy Első házastársa: Fekete Erzsébet Menyasszony: Ambrus Éva Született: június 21. Vallása: református Lakhelye: Pécsvárad Apja: Ambrus József Anyja: Keresztes Éva Családi állapota: elvált Tanúk: Kulcsár János nagypalli lakos és Ambrus István zengővárkonyi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 19/1910. Elhunyt: július 29. Született: február 26. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Katona István Anyja: Aján Éva Megjegyzés: holttá nyilvánították Pécsvárad halotti anyakönyv 31/1921. Katona Jánosné, született Ambrus Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

15 15 A holttá nyilvánítás során megállapították, hogy Katona János vagyona a nagypalli határban található. Katona János első házasságából két gyermek született: Katona Júlia, később férjezett Domján Sándorné, valamint Katona János. Katona János második házasságából két gyermeke született: Katona József és Katona Éva. Katona János apja, Katona István elhunyt július 7-én 16 órakor Nagypallon, 82 évesen. 35. Katona János apai nagyapja: Katona István. Katona János apai nagyanyja: Ács Erzsébet. Katona János anyja, Aján Éva elhunyt március 2-án 10 órakor Nagypallon. 35. Katona János anyai nagyapja: Aján János. Katona János anyai nagyanyja: Sipos Zsófia. 7. Keller János Elhunyt: között Személyi és katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Keller Jánosné szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Az ellátás folyósítását 1947-be4n kitelepítési kötelezettsége miatt beszüntették.

16 16 8. Mihály János Született: június 7. Vallása: református Apja: Mihály János Anyja: Kulcsár Éva Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 20. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Mihály János Született: június 7. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Mihály János Anyja: Kulcsár Éva Menyasszony: Ropó Julianna Született: június 2. Vallása: református Lakhelye: Zengővárkony Apja: Ropó János Anyja: Szakács Erzsébet Tanúk: Kulcsár János nagypalli lakos és Szabó József zengővárkonyi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 5/1913. Elhunyt: december 15. Halál helye: Jugoszlávia Született: június 7. Vallása: református

17 17 Apja: néhai Mihály János Anyja: néhai Kulcsár Éva Családi állapota. házas Házastársa: Ropó Julianna Megjegyzés: holttá nyilvánították a Pécsváradi Járásbíróság Pk. 20/461/1954. számú végzése alapján. Nagypall halotti anyakönyv 7/1954. Mihály Jánosné, született Ropó Julianna szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 9. Szarka György Házasságkötés ideje: február 13. Vőlegény: Szarka György Menyasszony: Sallai Éva Született: november 25. Születési helye: Paks Elhunyt: között Foglalkozása: mezőgazda Katonai beosztása: közvitéz Pécsváradi járás főszolgabírója 1794/1947. Halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Szarka Györgyné, született Sallai Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

18 Szösz János Született: november 22. Vallása: református Apja: Szösz János Anyja: Ács Éva Házasságkötés ideje: március 30. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Szösz János Született: november 22. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Szösz János Anyja: Ács Éva Menyasszony: Kiss Éva Született: május 29. Vallása: református Apja: Kiss Sándor Anyja: Vajda Sára Tanúk: Katona Sándor nagypalli lakos és Hegedűs János nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 22/1912. Elhunyt: között Katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Szösz Jánosné, született Kiss Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

19 Tompek Nándor Született: Elhunyt: június 7. Halál helye: Lemberg (Galícia) Kora: 46 év Foglalkozása: földműves Katonai beosztása: népfelkelő Katonai alakulata: Magyar Királyi 19. honvéd gyalogezred Megjegyzés: a halált bejegyezték a Belügyminisztérium által közölt adatok alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 45/1917. Tompek Nándorné szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 12. Winkler Nándor Született: július 9. Apja: Winkler Ferenc Anyja: Resch Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 18. Házasságkötés helye: Pécsvárad

20 20 Vőlegény: Winkler Mihály Született: július 9. Foglalkozása: földműves Apja: Winkler Ferenc Anyja: Resch Katalin Menyasszony: Tossenberger Borbála Született: január 16. Lakhelye: Lovászhetény Apja: Tossenberger András Anyja: Topler Apollónia Tanúk: Hering József lovászhetényi lakos és Tompek Nándor nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 19/1912. Elhunyt: között Katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Winkler Nándorné, született Tossenberger Borbála szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

21 21 Az első világháborúban részt vett, hazatért, de a háborúban szerzett sebesülésük miatt rokkanttá vált nagypalli lakosok főbb adatai 1. Agg János Született: február 12. Apja: Agg János Apja foglalkozása: földműves Anyja: Gyenis Katalin Szülők lakhelye: Nagypall 52. Keresztszülők: Ripszám Boldizsár és Baumholczer Margit Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 19/1884. Agg Jánosnak 1910-ben, 26 éves korában fia születik. Felesége Varga Jusztina. Gyermek neve: Agg János Születési ideje: Apja: Agg János Anyja: Varga Jusztina Anyja kora: 26 év Szülők lakhelye: Nagypall Pécsvárad születési anyakönyv Agg János neve szerepel 1923-ban a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Agg János 1926-ban tagja volt Nagypall község Képviselőtestületének.

22 22 2. Kungl János Született: június 26. Apja: Kungl László Anyja: Niedling Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: január 6. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Kungl János Született: június 26. Foglalkozása: szabó Apja: néhai Kungl László Apja foglalkozása: földműves Anyja: Niedling Katalin Anyja foglalkozása: háztartásbeli Menyasszony: Breier Éva Született: december 25. Születési helye: Monyoród Apja: néhai Breier János Apja foglalkozása: kisbirtokos Anyja: Fauszt Anna Anyja foglalkozása: háztartásbeli Tanúk: Tisztl Ferenc, kisbirtokos, 49 éves, nagypalli lakos és Szorg Konrád,

23 23 kisbirtokos, 24 éves, nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 1/1902. Kungl János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. 3. Kulcsár János Született: január 31. Vallása: református Apja: Kulcsár István Anyja: Szép Éva Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 16. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Kulcsár János Született: január 31. Vallása: református Foglalkozása: kisbirtokos családtagja Apja: Kulcsár István Apja foglalkozása: kisbirtokos Anyja: Szép Éva Anyja foglalkozása: háztartásbeli Menyasszony: Szabó Julianna Született: december 7. Születési helye: Ipacsfa

24 24 Vallása: református Foglalkozása: háztartásbeli Lakhelye: Magyarpeterd Apja: néhai Szabó József Apja foglalkozása: kisbirtokos Anyja: Porocska Mária Anyja foglalkozása: háztartásbeli Tanúk: Tanicza András, 49 éves, kisbirtokos, nagypalli lakos és Szemere János, 40 éves, kisbirtokos, ipacsfai lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 12/1899. Elhunyt: április óra Halál helye: Nagypall Kora: 51 év Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: néhai Szabó István Anyja: néhai Szép Erzsébet Családi állapota: házas Házastársa: Szabó Julianna Halál oka: tüdővész Pécsvárad halotti anyakönyv 23/1925. Kulcsár János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 4. Mati István Született: Vallása: református

25 25 Mati István neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 50 %-ban állapították meg. Mati István feleségével együtt készült fényképe szerepel az általam Nagypall község története című könyvben, ahol Mati István katonaruhát visel. Mati István 1934-ben Nagypall község Képviselőtestületének tagja volt. Apja, idősebb Mati István 1921-ben Nagypall község Képviselőtestületének tagja volt. 5. Michl János Született: augusztus 22. Apja: Michl Ádám Apja foglalkozása: földműves Anyja: Inhof Margit Szülők lakhelye: Nagypall 85. Keresztszülők: Leier József és Kunnert Gertrúd Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 89/1883. Michl János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Házastársa Pucher Éva, aki 1888-ban született. Házasságukból szeptember 17-én Ferenc nevű fiúk született, aki 1996-ban hunyt el. Michl János 1926-ban Nagypall község Képviselőtestületének a tagja volt.

26 26 6. Nidling Ádám Született: Nidling Ádám neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Nidling Ádám házastársa Becker Anna. Nidling Ádámnak és Becker Annának 1917-ben Nagypallon Ádám nevű fiúk született. 7. Schütz Henrik Született: szeptember 6. Apja: Schütz Pál Anyja: Heller Anna Házasságkötés ideje: március 7. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Schütz Henrik Született: szeptember 6. Foglalkozása: földművelés Lakhelye: Feked Apja: Schütz Pál Anyja: Heller Anna Menyasszony: Tompek Teréz

27 27 Született: március 24. Apja: Tompek Ignác Anyja: Braun Katalin Tanúk: Tompek József nagypalli lakos és Gerner János nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 21/1912. Shütz Henrik neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. A járadékot folyamatosan kapta, aztán 1947-ben annak kifizetését a kitelepítési kötelezettsége miatt megszüntették. 8. Straub János Született: január 2. Apja: Straub János Apja foglalkozása: földműves Anyja: Bayer Terézia Szülők lakhelye: Nagypall 94. Keresztszülők: Tompek József és Straub Anna Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 1/1881. Straub János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. A járadékot folyamatosan kapta, aztán 1947-ben annak kifizetését a kitelepítési kötelezettsége miatt megszüntették.

28 28 9. Szabó István Született: szeptember 2. Apja: Szabó Mihály Apja foglalkozása: molnár Anyja: Szabó Julianna Szülők lakhelye: Nagypall 25. Keresztszülők: Pap Mihály és Hegedűs Katalin Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 97/1879. Szabó István neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 50 %-ban állapították meg. 10. Szabó József Született: február 25. Vallása: református Apja: Szabó János Anyja: Bali Éva Házasságkötés ideje: november 28. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Szabó József Született: február 25. Vallása: református Foglalkozása: földműves Lakhelye: Belvárd (ma Belvárdgyula) Apja: Szabó János Anyja: Bali Éva

29 29 Családi állapota: özvegy Menyasszony: Fülöp Éva Született: december 1. Vallása: református Lakhelye: Pécsvárad Apja: Fülöp János Anyja: Bajszi Sára Tanúk: Cseke János pécsváradi lakos és Pintér Sándor belvárdi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 24/1910. Szabó József neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 50 %-ban állapították meg. 11. Tisztl Ferenc Született november 29. Apja: Tisztl Ferenc Anyja: Frick Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 13. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Tisztl Ferenc Született: november 29. Foglalkozása: földműves Családi állapota: özvegy

30 30 Apja: Tisztl Ferenc Anyja: Frick Katalin Menyasszony: Straub Anna Született: január 3. Apja: Straub Márton Anyja: Merk Anna Tanúk: Godi Antal nagypalli lakos és Tompek József nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 11/1912. Tisztl Ferenc neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. A pécsváradi járás főszolgabírója Tisztl Ferencről és egészségügyi állapotáról a következőket rögzítette: Született: november 29 Családi állapota: nős Gyermeke: Tisztl József Gyermeke születési ideje: január 10. Foglalkozása: önálló gazda Vagyona: ház, valamint 16 kh és 659 négyszögöl föld Katonai szolgálatot teljesített: 19. honvéd gyalogezred Katonai rangja: szakaszvezető Egészségügyi állapota: hadirokkant. Lövési sebzés után jobb lábon bokaízület teljes merevsége Tisztl Ferencről és családjáról tudjuk, hogy a második világháború után mindenüktől megfosztották őket és Hosszúheténybe telepítették át őket. Pécsváradi járás főszolgabírója 2867/1946.

31 Török János Személyi és katonai adatai a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Török János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. Török János tagja volt 1921-ben és 1926-ban is Nagypall község Képviselőtestületének. 13. Varga József Személyi és katonai adatai a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Varga József neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. 14. Villányi Simon Személyi és katonai adatai a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Villányi Simon neve szerepel az 1920-as években a hadisegély ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Hadisegély ellátását 1947-ben kitelepítési kötelezettsége miatt beszüntették.

32 32 NAGYPALL KÖZSÉGBŐL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN RÉSZT VETTEK FŐBB ADATAI A község második világháborús halottainak 1990-ben második világháborús emlékművet emelt. A település Szabadság utcájában, rusztikus rózsamárvány tömb, azon pedig fehér márványtáblákon 28 név olvasható. Felirata: A II. VILÁGHÁBORÚ HŐSI HALOTTAI. Az emlékműre az elesett katonák és a szovjet kényszermunkán elhunyt nagypalliak nevét vésték fel. 1. Auth János 2. Baráth Vendel 3. Baumholczer János 4. Baumholczer József 5. Baumholczer Péter 6. Brusch Ferenc 7. Buszlauer János 8. Dénes Péter 9. Dittrich József 10. Dittrich Józsefné 11. Dömse Mihály ÚJ NÉV 12. Duba Gyula 13. Feld Ferenc 14. Feld János 15. Gerner István 16. Gerner János 17. Gerner János 18. Gerner József 19. Gráber Gáspár 20. Gráber Gáspárné

33 Guhr József 22. Hock Antal 23. Jung Ádám 24. Keller Ferenc 25. Michl Ferenc 26. Straub József 27. Szorg Mihály 28. Szűcs József 29. Weintraut Gáspár A második világháborúban fogságba esett nagypalli férfiak: 1. Szántó Simon A második világháborúban részt vett, megsebesült, hazatért, majd hadirokkanttá nyilvánított nagypalli férfiak: 1. Bognár Gyula 2. Borjus István Nagypallon született, később más faluban élő, a második világháborúban elesett férfiak: 1. Dobszai György 2. Straub Boldizsár A második világháborúban részt vett, nem nagypalli lakosként bevonult, de később Nagypallra költözött férfiak és hozzátartozóik 1. Balog József 2. Kácsor László

34 34 A második világháborúban és a szovjet kényszermunkán hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai 1.Auth János A hősi emlékművön neve szerepel. Elhunyt: január 10. Halál helye: Szovjetunió Dombasz Horlovka - szénbánya Házastársa október 31-én megjelent a pécsváradi járás főszolgabírója előtt és a következőket mondta jegyzőkönyvbe: Neve: Auth Jánosné Leánykori neve: Baumholczer Katalin 101. Házastársa: Auth János december 26-án, férjét Auth Jánost Oroszországban munkára igénybe vették. Utolsó levelét szeptemberében kapta tőle. Az onnan hazaérkezők szerint január 10-én az ottani szénbányában elhalt. A hely neve Dombasz Horlovka. Auth János vagyontalan. Egy gyermekük van, Auth Margit, aki 9 éves. Auth Jánosné kérte a hatóságtól hadiözveggyé nyilvánítását és hadiözvegyi járadék megállapítását. Pécsváradi járás főszolgabirói iratai 4354/ Baráth Vendel

35 35 A hősi emlékművön neve szerepel Született: szeptember 12. Születési helye: Ozora Apja: Baráth Nándor Anyja: Gosztola Julianna Szülők lakhelye: Ozora Házasságkötés ideje: január 28. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Baráth Vendel Született: szeptember 12. Születési helye: Ozora Foglalkozása: földműves Lakhelye: Ozora 482. Apja: Baráth Nándor Anyja: néhai Gosztola Julianna Menyasszony: Pap Éva Született: február 28. Vallása: református 7. Apja: Pap János Anyja: Ács Éva Tanúk: Király József nagypalli lakos és Török János nagypalli lakos. Megjegyzés: A megegyezés szerint a születendő gyermekek az anya vallását fogják követni. Pécsvárad házassági anyakönyv 2/1941. Elhunyt: november 25.

36 36 Halál helye: ismeretlen Kora: 38 év Apja: Baráth Nándor Anyja: Gosztola Julianna Családi állapota: házas Házastársa: Pap Éva Megjegyzés: a halált megállapították a Pécsváradi Járásbíróság Pk. 539/ számú végzése alapján. Nagypall halotti anyakönyv 7/ Baumholczer János Neve a hősi emlékművön szerepel. Elhunyt: között Személyi és katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. 4. Baumholczer József Neve a hősi emlékművön szerepel. Apja nagypalli első világháborús hősi halott. Született: január 28.

37 37 Apja: Baumholczer József Apja kora: 24 év Apja foglalkozása: földműves Anyja: Hubert Mária Anyja kora: 24 év Szülők lakhelye: Nagypall Pécsvárad születési anyakönyv 9/1914. Házasságkötés ideje: május 20. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Baumholczer József Született: január 28. Születési helye: Pécsvárad Foglalkozása: földműves 92. Apja: néhai Baumholczer József Anyja: Hubert Mária Menyasszony: Resch Katalin Született: július Apja: Resch Ferenc Anyja: néhai Schäffer Éva Tanúk: Ábel István nagypalli lakos és Nidling Antal nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 9/1937. Elhunyt: augusztus 2. Halál helye: ismeretlen Született: január 28.

38 38 Foglalkozása: földműves 93. Apja: Baumholczer József Anyja: Hubert Mária Családi állapota: nős Házastársa: Resch Katalin Házasságkötés ideje: Házasságkötés helye: Pécsvárad Megjegyzés: a halált bejegyezték a Pécsi Járásbíróság Pk / számú végzése alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 45/ Baumholczer Péter Neve a hősi emlékművön szerepel. Született: október 10. Apja: Baumholczer Gáspár Anyja: Müller Margit Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: október 25. Házasságkötés helye: Pécsvárad Született: október 10. Foglalkozása: kőfaragó

39 39 Apja: néhai Baumholczer Gáspár Anyja: néhai Müller Katalin Menyasszony: Riczl Teréz Született: december 2. Apja: Riczl Péter Anyja: Sziebert Regina Tanúk: Bősz Mihály nagypalli lakos és Vinkler József nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 39/1921. Elhunyt: között Katonai adatai és halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Baumholczer Péternek és Riczl Teréznek július 20-án Péter nevű fiúk született. Baumholczer Péter 1934-ben Nagypall község Képviselőtestületének tagja volt. 6. Brusch Ferenc Neve a hősi emlékművön szerepel. Született: január 27. Születési helye: Pécsvárad Apja: Brusch Sebestyén Anyja: Braunbach Terézia

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához családi és utóneve: születési neve:

a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához családi és utóneve: születési neve: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA (Átvétel: Szignó: ) Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Az I G É N Y B E J E L E N

Részletesebben

Dokumentum típusa: fotó. Állomány: Digdok/Endrőd/Magánélet/Családi fotók. Leírás: Bálint Tivadarné. Dokumentum típusa:

Dokumentum típusa: fotó. Állomány: Digdok/Endrőd/Magánélet/Családi fotók. Leírás: Bálint Tivadarné. Dokumentum típusa: Cím: Szerző:? Leírás: Édesapám nővére Eszter két szép fiával. Géza fia Olaszországban halt meg. A Piava folyóban sok szép magyar katona halt meg. Laci fia hazakerült, félszemmel. Cím: Szerző: Ganz L. fényképészeti,

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza)

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya?? Kovács Lina kb. 1869 1943 Vulfovic????? Apa Kovács Antal 1889 1970 Anya Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) 1891 1944 Testvérek Kovács

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Soós gyökerek kutatása

Soós gyökerek kutatása Soós gyökerek kutatása Lezárva: 2008. szeptember 8. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Bakonyszentlászlói temet0 SOÓS PÁLNÉ szül: KOVÁCS MÁRIA született: 1862. dec.

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Minısítés Átlag Fehér Évjárat Név Nagy- Arany

Minısítés Átlag Fehér Évjárat Név Nagy- Arany Minısítés Átlag Fehér Évjárat Név Nagy- Arany 19,87 Debrıi Hárslevelő 2006 Aldebrı Tóth és Tóth Szılıbirtok és Borpince Arany 19,47 Debrıi Hárslevelő 2006 Aldebrı Tóth és Tóth Sz.birtok. Borp. Arany 18,90

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz...

MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz... MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) TARTALOMJEGYZÉK A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz... 2 Rövidítések jegyzéke... 3 Az I. világháború martonosi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye 1.) A támogatás célja: Hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott SABAU PETRU és házastársam,

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

Hely. Atléta Sz. év Nevező Eredmény Rekord Futam

Hely. Atléta Sz. év Nevező Eredmény Rekord Futam EREDMÉNYEK Fiú 100 méter Időfutam SERDÜLŐ Hely. Atléta Sz. év Nevező Eredmény Rekord Futam 1 Mitru Máté 2001 VEDAC 11.9h PB 1 2 Galántai Bence 2002 TSC-Geotech 12.5h PB 1 2 Kertész Levente 2001 Reménység

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

Temetõi melléklet 2009

Temetõi melléklet 2009 A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Temetõi melléklet 2009 Tisztelt Hozzátartozók! A temetıi nyilvántartás szerint az alábbi ek feletti rendelkezési jog lejárt! Mivel a felett rendelkezık

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Singer Bernát 1871 1943 Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) 1867 1944 vagy 1945 Illés (Jajtelesz) Miksa 1883 1944 Illés Miksáné (sz. Stark

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Krausz Ábrahám?? Interjúalany. Ozorai Sándorné (szül. Sternberger Ida) 1923. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Krausz Ábrahám?? Interjúalany. Ozorai Sándorné (szül. Sternberger Ida) 1923. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Sternberger Ignác?? Apai nagyanya Sternberger Ignácné (szül. Weisz Mária) 1855 1933 Anyai nagyapa Krausz Ábrahám?? Anyai nagyanya Krausz Ábrahámné (szül. Brandl Teréz)?? Apa Sternberger

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Családfa. Junger Jékef 1850-es évek Interjúalany. Moskovics Iván Gyermekek

Családfa. Junger Jékef 1850-es évek Interjúalany. Moskovics Iván Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovics? 1850-es évek 1910- es évek Moskovics? (szül.?) 1850-es évek 1910-es évek Junger Jékef 1850-es évek 1944 Junger Jékefné (szül.?)

Részletesebben

A VŐLEGÉNY ADATAI. Születési helye(helységnév, település hivatalos magyar elnevezése, kanton, tartomány vagy szövetségi tagállam, országnév)

A VŐLEGÉNY ADATAI. Születési helye(helységnév, település hivatalos magyar elnevezése, kanton, tartomány vagy szövetségi tagállam, országnév) 01. Házasságkötés helye: 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Házasságkötés tervezett időpontja: Házasságkötés időpontja: Születési családi neve: Házasságkötés előtt

Részletesebben

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki a) katonai szolgálat; b) kötelező katonai előképzés; c) légitámadás és hadművelet; d) visszamaradt

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Családfa Apai Apai Anyai nagyanya Anyai nagyapa nagyanya nagyapa Apa Anya Testvérek Házastárs Interjúalany Gyermekek

Családfa Apai Apai Anyai nagyanya Anyai nagyapa nagyanya nagyapa Apa Anya Testvérek Házastárs Interjúalany Gyermekek Családfa Apai nagyapa? Friedman 1845 1887 Apai nagyanya? Friedman (szül.?) 1852 1925 Anyai nagyapa Bernard Rosenzweig 1855 1938 Anyai nagyanya Katarine Rosenzweig (szül. Katarine Ertler) 1858 1940 Apa

Részletesebben

Családfa. Kupferstein?-né (szül.? Heléna)? Grósz?-né (szül. Grósz Regina)?? Kupferstein??? Grósz??? Apa. Anya

Családfa. Kupferstein?-né (szül.? Heléna)? Grósz?-né (szül. Grósz Regina)?? Kupferstein??? Grósz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grósz??? Grósz?-né (szül. Grósz Regina)?? Kupferstein??? Kupferstein?-né (szül.? Heléna)? 1956 Apa Gáti (Grósz) Dániel 1906 1967 Anya Gáti

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór)

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) 1856 1930 Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) 1857 1918 Reichard Salamon 1857 1939 Reichard Salamonné

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/23420/ Szektor : 61

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/23420/ Szektor : 61 Gyula 5700 Petõfi tér 2. Oldal: 1 / 7 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv ha m2 k.fill

Részletesebben

50 m női gyorsúszás 1 Galamb Szimonetta TE 27, Tompa Orsolya SE 27, Rátkai Petra TE 28,27 4

50 m női gyorsúszás 1 Galamb Szimonetta TE 27, Tompa Orsolya SE 27, Rátkai Petra TE 28,27 4 A verseny rendezője: BME Testnevelési Központja x Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség A verseny helye, ideje: Komjádi uszoda 2016.04.3. A verseny neve: SportPont Úszó Bajnokság 50 m ffi gyorsúszás

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

Családfa. Kaufmann Jakabné (szül. Braun Hani) 1840-as évek 1920-as évek. Schöngut Jakabné (szül. Sternberg Jozefin)? 1905. Schöngut Jakab 1845 1931

Családfa. Kaufmann Jakabné (szül. Braun Hani) 1840-as évek 1920-as évek. Schöngut Jakabné (szül. Sternberg Jozefin)? 1905. Schöngut Jakab 1845 1931 Családfa Apai nagyapa Kaufmann Jakab 1830-as évek 1913 Apai nagyanya Kaufmann Jakabné (szül. Braun Hani) 1840-as évek 1920-as évek Anyai nagyapa Schöngut Jakab 1845 1931 Anyai nagyanya Schöngut Jakabné

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról:

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áldozatai

Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áldozatai Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áldozatai Molnár Mihály Kordás István Csengele az I. világháború befejezése után Szeged tanyavilágához tartozott. Ebben az időszakban nem hogy falu, de

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Családfa. Lustig Jenőné (szül.? Ilona)? 1960-as évek. Rosenfeld Dávidné (szül.? Etelka)?? Lustig Jenő? 1970-es évek. Rosenfeld Dávid? Apa.

Családfa. Lustig Jenőné (szül.? Ilona)? 1960-as évek. Rosenfeld Dávidné (szül.? Etelka)?? Lustig Jenő? 1970-es évek. Rosenfeld Dávid? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Rosenfeld Dávid? 1921 Rosenfeld Dávidné (szül.? Etelka)?? Lustig Jenő? 1970-es évek Lustig Jenőné (szül.? Ilona)? 1960-as évek Apa Rosenfeld

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos Családfa Apai nagyapa Schwarcz Dávid 1843 1929 Apai nagyanya Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) 1868 1920 körül Anyai nagyapa Ander Lajos 1869 1944 Anyai nagyanya Ander Lajosné (szül. Spán Amália) 1876

Részletesebben

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki a) katonai szolgálat; b) kötelező katonai előképzés; c) légitámadás és hadművelet; d) visszamaradt

Részletesebben

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Fülöp??? Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahám 1853 1935 Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) 1843 1935 Apa Fülöp Móric 1873 1945 Anya Fülöp

Részletesebben

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás Polgármester A polgármester Nagy Sándor FÜGGETLEN jelölt lett Az önkormányzat összetétele : Újfehértó települési i Önkormányzati A települési önkormányzat tagjainak : 11 fő, ebből egyéni választókerületben

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben