Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI"

Átírás

1 Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Pécs, 2013

2 2 T a r t a l o m Bevezetés 3. oldal Nagypall községből az első világháborúban részt vettek főbb adatai 4. oldal Az első világháborúban hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai 7. oldal Az első világháborúban részt vett, hazatért, de a háborúban szerzett sebesülésük miatt rokkanttá vált nagypalli lakosok főbb adatai. 21. oldal Nagypall községből a második világháborúban részt vettek főbb adatai oldal A második világháborúban és a szovjet kényszermunkán hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai. 34. oldal A második világháborúban fogságba esett nagypalli férfiak főbb adatai 60. oldal A második világháborúban részt vett, megsebesült, hazatért, majd hadirokkanttá nyilvánított nagypalliak főbb adatai 61. oldal Nagypallon született, később más faluban élő, a második világháborúban elesett férfiak főbb adatai 63. oldal A második világháborúban részt vett, nem nagypalli lakosként bevonult, de később Nagypallra költözött férfiak és hozzátartozóik főbb adatai 67. oldal

3 3 B e v e z e t é s Nagypall község első és második világháborús hősi halottainak néhány fontos személyi adatát kellett írott levéltári források alapján feltárnom. E munkát bonyolította az a körülmény, hogy Nagypall lakossága nem ismeri első világháborús halottait, még nevüket sem, így e korszak vonatkozásában teljesen alapkutatást kellett végeznem. A cél, mind az első, mind a második világháborúban elesett nagypalliak esetében, hogy nevükön kívül lehetőség szerint ismerjünk meg róluk minél többet. Fontos tudni, hogy a háborús viszonyok miatt az adatok nyilvántartása nem volt és nem is lehetett tökéletes. Ezzel célzok arra is, hogy sok katona a harcok során eltűnt anélkül, hogy alakulatának parancsnokai bármit is megtudtak róluk. Előfordult, hogy az illető alakulat nem tájékoztatta a Honvédelmi Minisztériumot, vagy a Belügyminisztériumot az adott katona sorsáról. Így a központi szervek a családot sem értesítették. Ezért igen sok nehézség adódik az első világháborús hősi halottak sorsának kutatásában, de különösen így van ez a második világháborús hősi halottak esetében. A második világháborús halottaknál bonyolítja a helyzetet az is, hogy a katonai szervek hiába tudtak a katona sorsáról, annak anyakönyvezése nem a lakóhelyén, hanem a születési helyén történt meg, amely sok esetben nem esett egybe. Egy-egy hősi halott személyi adatainak összeállítása csak több levéltári forrás áttekintése alapján lehetséges, több esetben így is csak részadatokhoz jut hozzá a kutató.

4 4 NAGYPALL KÖZSÉGBŐL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN RÉSZT VETTEK FŐBB ADATAI Nagypall közönsége a két világháború között nem állított emléket első világháborús hősi halottainak, így a község ma nevüket sem ismeri, azok a feledésbe merültek. Persze, ahogy az ország és a megye minden településben itt is tisztelték háborús halottaik emlékét és többször kísérletet tettek helyi emlékmű felállítására, amely nem sikerült. Törekvéseikre bizonyítékként hozom fel az általam 2000-ben írt Nagypall község története című könyvet, ahol leírtam: A helyi képviselőtestületben pedig már 1921-ben felmerült az első világháborús hősi emlékműnek a kialakítása, amelyre a község pénzéből 3 ezer koronát és önkéntes adományokat vártak. Vagy néhány oldallal később megfogalmaztam: A helyi világháborús hősi emlékmű kialakítására irányuló törekvések nem maradtak abba, hiszen május 29-én a helyi levente egyesület a hősök emlékszobra alap javára ünnepséget rendezett, amelyen megjelent dr. Fischer Béla alispán, sokan jöttek a pécsváradi, a szomszédos bodai és zengővárkonyi leventék közül, akik a Levente teret teljesen megtöltötték. A műsor így alakult. 1. Himnusz 2. Fehér József református lelkész beszéde az elesett hősökről 3. Szavalat 4. Kántor Gyula református tanító, levente oktató által alakított helyi ifjúsági énekkar énekelte az Imádkozzunk a hazáért című művet négy szólamban

5 5 5. Levente díszmenet A következő évben május 20-án, vasárnap 16 órakor ismét megrendezték a Levente téren a hősök emlékünnepét a világháborúban elesett nagypalliak emlékére. Emellett szoborbizottságot alakítottak a helyi világháborús hősi emlékoszlop elkészítése és felállítása érdekében. A kutatás során a felsorolt nemcsak az elesettekről találtam adatokat, hanem néhány olyan név is felmerül, akik részt vettek az első világháborúban, megsebesültek, de sikerült haza térniük. Az első világháborúban a következő nagypalli polgárok haltak hősi halált: 1. Baumholczer József 2. Gerner József 3. Gyura István 4. Harczi Sándor 5. Kacza János 6. Katona János 7. Keller János 8. Mihály János 9. Szarka György 10. Szösz János 11. Tompek Nándor 12. Winkler Nándor Az első világháborúban részt vett, hazatért, de a háborúban szerzett sebesülésük miatt rokkanttá vált nagypalli lakosok: 1. Agg János 2. Kungl János 3. Kulcsár János 4. Mati István

6 5. Michl János 6. Nidling Ádám 7. Schütz Henrik 8. Straub János 9. Szabó István 10. Szabó János 11. Tiszt Ferenc 12. Török János 13. Varga József 14. Villányi Simon 6

7 7 Az első világháborúban hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai 1. Baumholczer József Született: május 29. Apja: Baumholczer József Anyja: Schunk Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: április 27. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Baumholczer József Született: május 29. Foglalkozása: földműves Apja: Baumholczer József Anyja: Schunk Katalin Menyasszony: Hubert Mária Született: február 18. Lakhelye: Pécsvárad Apja: Hubert Ferenc Anyja: Schvab Éva Tanúk: Karl Ferenc pécsváradi lakos és Schulter József pécsváradi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 24/1912.

8 8 Elhunyt: december 31. Kora: 31 év Foglalkozása: földműves Apja: Baumholczer József Anyja: néhai Schunk Katalin Családi állapota. házas Házastársa: Hubert Mária Megjegyzés: A halál ténye holttá nyilvánítás alapján történt megállapításra. Pécsváradi Járásbíróság Pk. 1372/1922. számú végzése alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 92/1922. Felesége, Baumholczer Józsefné, született Hubert Mária szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Baumholczer József két gyermeket hagyott hátra. Nevük Baumholczer József és Baumholczer Ferenc. Mindketten szerepelnek az 1920-as években a hadiárva ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Az egyik gyermek, Baumholczer József a második világháborúban eset el. Baumholczer József apja, Baumholczer József december 21-én reggel 8 órakor hunyt el, mégpedig 75 évesen, tüdőgyulladásban. Baumholczer József apai nagyapjának neve: Baumholczer Bálint Baumholczer József apai nagyanyjának neve: Gerner Margit 2. Gerner József Született: április 3.

9 9 Apja: Gerner József Anyja: Preisz Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: február 18. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Gerner József Született: április 3. Foglalkozása: földműves Apja: Gerner József Anyja: Preisz Katalin Menyasszony: Winkler Erzsébet Született: március 31. Apja: Winkler Ferenc Anyja: Resch Katalin Tanúk: Tompek József nagypalli lakos és Tompek Nándor nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 18/1912. Elhunyt: október 1. Halál helye: Bogomolje melletti csatatér Kora: 25 év Foglalkozása: földműves Katonai beosztása: őrvezető Katonai alakulata: Császári és Királyi 52. Gyalogezred

10 10 Megjegyzés: A Belügyminisztérium által közölt adatok alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 8/1919. Felesége, Gerner Józsefné, született Winkler Erzsébet szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 3. Gyura István Született: március 15. Anyja: Fábián Sára Házasságkötés ideje: április 28. Vőlegény: Gyura István Született: március 15 Foglalkozása: földműves Anyja: Fábián Sára Menyasszony: Kacza Éva Született: szeptember 2. Foglalkozása: háztartásbeli Anyja: Szép Erzsébet Elhunyt: március 20. Halál helye: Hidje Katonai beosztása: közvitéz Iskolai végzettsége: 6 elemi Pécsváradi járási főszolgabíró iratai Gyura Istvánné, született Kacza Éva nagypalli lakosként, a leírt adatok alapján hadiözvegyi ellátás folyósítását kérelmezte.

11 11 4. Harczi Sándor Született: november 24. Születési helye: Mohács Vallása: református Apja: Harczi Sándor Anyja: Tasi Éva Szülők lakhelye: Mohács Mohács református születési anyakönyv Házasságkötés ideje: március 25. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Harczi Sándor Született: november 24. Születési helye: Mohács Vallása: református Foglalkozása: földműves Lakhelye: Mohács Apja: Harczi Sándor Anyja: Tasi Éva Családi állapota: özvegy Menyasszony: Katona Éva Született: november 29. Vallása: református Apja: Katona József Anyja: Király Éva Tanúk: Samu János mohácsi lakos és Hegedűs János nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 15/1914. Elhunyt: között

12 12 Katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Harczi Sándorné, született Katona Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Harczi Sándor esetében felhívom a figyelmet arra, hogy neve szerepel a mohácsi, református vallású elesetteket felsoroló első világháborús emlékművön. Viszont kétségtelen tény, hogy felesége nagypalli lakos volt, férje halála után pedig Nagypallon részesült hadiözvegyi ellátásban, ami feltételezi, hogy ekkor Nagypallon élt. 5. Kacza János Született: április 2. Vallása: református Apja: Kacza Ferenc Anyja: Szép Erzsébet Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 6. Vőlegény: Kacza János Menyasszony: Tóth Sára Elhunyt: október 15. Született: április 2. Vallása: református

13 13 Foglalkozása: földműves Apja: Kacza Ferenc Anyja: Szép Erzsébet Családi állapota: nős Első házastársa: Geresdi Éva A házasságot felbontották Házastársa: Tóth Sára Házasságkötés ideje: február 6. Megjegyzés: holttá nyilvánították. Pécsvárad halotti anyakönyv 65/1921. A holttá nyilvánítás során megállapították, hogy Kacza János ingó és ingatlan vagyona Nagypallon található. Gyermekei: Kacza János és Kacza Erzsébet. Kacza Jánosné, született Tóth Sára szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 6. Katona János Született: február 26. Vallása: református Apja: Katona István Anyja: Aján Éva Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 26. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Katona János

14 14 Született: február 26. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Katona István Anyja: Aján Éva Családi állapota: özvegy Első házastársa: Fekete Erzsébet Menyasszony: Ambrus Éva Született: június 21. Vallása: református Lakhelye: Pécsvárad Apja: Ambrus József Anyja: Keresztes Éva Családi állapota: elvált Tanúk: Kulcsár János nagypalli lakos és Ambrus István zengővárkonyi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 19/1910. Elhunyt: július 29. Született: február 26. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Katona István Anyja: Aján Éva Megjegyzés: holttá nyilvánították Pécsvárad halotti anyakönyv 31/1921. Katona Jánosné, született Ambrus Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

15 15 A holttá nyilvánítás során megállapították, hogy Katona János vagyona a nagypalli határban található. Katona János első házasságából két gyermek született: Katona Júlia, később férjezett Domján Sándorné, valamint Katona János. Katona János második házasságából két gyermeke született: Katona József és Katona Éva. Katona János apja, Katona István elhunyt július 7-én 16 órakor Nagypallon, 82 évesen. 35. Katona János apai nagyapja: Katona István. Katona János apai nagyanyja: Ács Erzsébet. Katona János anyja, Aján Éva elhunyt március 2-án 10 órakor Nagypallon. 35. Katona János anyai nagyapja: Aján János. Katona János anyai nagyanyja: Sipos Zsófia. 7. Keller János Elhunyt: között Személyi és katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Keller Jánosné szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Az ellátás folyósítását 1947-be4n kitelepítési kötelezettsége miatt beszüntették.

16 16 8. Mihály János Született: június 7. Vallása: református Apja: Mihály János Anyja: Kulcsár Éva Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 20. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Mihály János Született: június 7. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Mihály János Anyja: Kulcsár Éva Menyasszony: Ropó Julianna Született: június 2. Vallása: református Lakhelye: Zengővárkony Apja: Ropó János Anyja: Szakács Erzsébet Tanúk: Kulcsár János nagypalli lakos és Szabó József zengővárkonyi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 5/1913. Elhunyt: december 15. Halál helye: Jugoszlávia Született: június 7. Vallása: református

17 17 Apja: néhai Mihály János Anyja: néhai Kulcsár Éva Családi állapota. házas Házastársa: Ropó Julianna Megjegyzés: holttá nyilvánították a Pécsváradi Járásbíróság Pk. 20/461/1954. számú végzése alapján. Nagypall halotti anyakönyv 7/1954. Mihály Jánosné, született Ropó Julianna szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 9. Szarka György Házasságkötés ideje: február 13. Vőlegény: Szarka György Menyasszony: Sallai Éva Született: november 25. Születési helye: Paks Elhunyt: között Foglalkozása: mezőgazda Katonai beosztása: közvitéz Pécsváradi járás főszolgabírója 1794/1947. Halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Szarka Györgyné, született Sallai Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

18 Szösz János Született: november 22. Vallása: református Apja: Szösz János Anyja: Ács Éva Házasságkötés ideje: március 30. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Szösz János Született: november 22. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Szösz János Anyja: Ács Éva Menyasszony: Kiss Éva Született: május 29. Vallása: református Apja: Kiss Sándor Anyja: Vajda Sára Tanúk: Katona Sándor nagypalli lakos és Hegedűs János nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 22/1912. Elhunyt: között Katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Szösz Jánosné, született Kiss Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

19 Tompek Nándor Született: Elhunyt: június 7. Halál helye: Lemberg (Galícia) Kora: 46 év Foglalkozása: földműves Katonai beosztása: népfelkelő Katonai alakulata: Magyar Királyi 19. honvéd gyalogezred Megjegyzés: a halált bejegyezték a Belügyminisztérium által közölt adatok alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 45/1917. Tompek Nándorné szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 12. Winkler Nándor Született: július 9. Apja: Winkler Ferenc Anyja: Resch Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 18. Házasságkötés helye: Pécsvárad

20 20 Vőlegény: Winkler Mihály Született: július 9. Foglalkozása: földműves Apja: Winkler Ferenc Anyja: Resch Katalin Menyasszony: Tossenberger Borbála Született: január 16. Lakhelye: Lovászhetény Apja: Tossenberger András Anyja: Topler Apollónia Tanúk: Hering József lovászhetényi lakos és Tompek Nándor nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 19/1912. Elhunyt: között Katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Winkler Nándorné, született Tossenberger Borbála szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

21 21 Az első világháborúban részt vett, hazatért, de a háborúban szerzett sebesülésük miatt rokkanttá vált nagypalli lakosok főbb adatai 1. Agg János Született: február 12. Apja: Agg János Apja foglalkozása: földműves Anyja: Gyenis Katalin Szülők lakhelye: Nagypall 52. Keresztszülők: Ripszám Boldizsár és Baumholczer Margit Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 19/1884. Agg Jánosnak 1910-ben, 26 éves korában fia születik. Felesége Varga Jusztina. Gyermek neve: Agg János Születési ideje: Apja: Agg János Anyja: Varga Jusztina Anyja kora: 26 év Szülők lakhelye: Nagypall Pécsvárad születési anyakönyv Agg János neve szerepel 1923-ban a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Agg János 1926-ban tagja volt Nagypall község Képviselőtestületének.

22 22 2. Kungl János Született: június 26. Apja: Kungl László Anyja: Niedling Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: január 6. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Kungl János Született: június 26. Foglalkozása: szabó Apja: néhai Kungl László Apja foglalkozása: földműves Anyja: Niedling Katalin Anyja foglalkozása: háztartásbeli Menyasszony: Breier Éva Született: december 25. Születési helye: Monyoród Apja: néhai Breier János Apja foglalkozása: kisbirtokos Anyja: Fauszt Anna Anyja foglalkozása: háztartásbeli Tanúk: Tisztl Ferenc, kisbirtokos, 49 éves, nagypalli lakos és Szorg Konrád,

23 23 kisbirtokos, 24 éves, nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 1/1902. Kungl János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. 3. Kulcsár János Született: január 31. Vallása: református Apja: Kulcsár István Anyja: Szép Éva Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 16. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Kulcsár János Született: január 31. Vallása: református Foglalkozása: kisbirtokos családtagja Apja: Kulcsár István Apja foglalkozása: kisbirtokos Anyja: Szép Éva Anyja foglalkozása: háztartásbeli Menyasszony: Szabó Julianna Született: december 7. Születési helye: Ipacsfa

24 24 Vallása: református Foglalkozása: háztartásbeli Lakhelye: Magyarpeterd Apja: néhai Szabó József Apja foglalkozása: kisbirtokos Anyja: Porocska Mária Anyja foglalkozása: háztartásbeli Tanúk: Tanicza András, 49 éves, kisbirtokos, nagypalli lakos és Szemere János, 40 éves, kisbirtokos, ipacsfai lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 12/1899. Elhunyt: április óra Halál helye: Nagypall Kora: 51 év Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: néhai Szabó István Anyja: néhai Szép Erzsébet Családi állapota: házas Házastársa: Szabó Julianna Halál oka: tüdővész Pécsvárad halotti anyakönyv 23/1925. Kulcsár János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 4. Mati István Született: Vallása: református

25 25 Mati István neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 50 %-ban állapították meg. Mati István feleségével együtt készült fényképe szerepel az általam Nagypall község története című könyvben, ahol Mati István katonaruhát visel. Mati István 1934-ben Nagypall község Képviselőtestületének tagja volt. Apja, idősebb Mati István 1921-ben Nagypall község Képviselőtestületének tagja volt. 5. Michl János Született: augusztus 22. Apja: Michl Ádám Apja foglalkozása: földműves Anyja: Inhof Margit Szülők lakhelye: Nagypall 85. Keresztszülők: Leier József és Kunnert Gertrúd Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 89/1883. Michl János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Házastársa Pucher Éva, aki 1888-ban született. Házasságukból szeptember 17-én Ferenc nevű fiúk született, aki 1996-ban hunyt el. Michl János 1926-ban Nagypall község Képviselőtestületének a tagja volt.

26 26 6. Nidling Ádám Született: Nidling Ádám neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Nidling Ádám házastársa Becker Anna. Nidling Ádámnak és Becker Annának 1917-ben Nagypallon Ádám nevű fiúk született. 7. Schütz Henrik Született: szeptember 6. Apja: Schütz Pál Anyja: Heller Anna Házasságkötés ideje: március 7. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Schütz Henrik Született: szeptember 6. Foglalkozása: földművelés Lakhelye: Feked Apja: Schütz Pál Anyja: Heller Anna Menyasszony: Tompek Teréz

27 27 Született: március 24. Apja: Tompek Ignác Anyja: Braun Katalin Tanúk: Tompek József nagypalli lakos és Gerner János nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 21/1912. Shütz Henrik neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. A járadékot folyamatosan kapta, aztán 1947-ben annak kifizetését a kitelepítési kötelezettsége miatt megszüntették. 8. Straub János Született: január 2. Apja: Straub János Apja foglalkozása: földműves Anyja: Bayer Terézia Szülők lakhelye: Nagypall 94. Keresztszülők: Tompek József és Straub Anna Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 1/1881. Straub János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. A járadékot folyamatosan kapta, aztán 1947-ben annak kifizetését a kitelepítési kötelezettsége miatt megszüntették.

28 28 9. Szabó István Született: szeptember 2. Apja: Szabó Mihály Apja foglalkozása: molnár Anyja: Szabó Julianna Szülők lakhelye: Nagypall 25. Keresztszülők: Pap Mihály és Hegedűs Katalin Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 97/1879. Szabó István neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 50 %-ban állapították meg. 10. Szabó József Született: február 25. Vallása: református Apja: Szabó János Anyja: Bali Éva Házasságkötés ideje: november 28. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Szabó József Született: február 25. Vallása: református Foglalkozása: földműves Lakhelye: Belvárd (ma Belvárdgyula) Apja: Szabó János Anyja: Bali Éva

29 29 Családi állapota: özvegy Menyasszony: Fülöp Éva Született: december 1. Vallása: református Lakhelye: Pécsvárad Apja: Fülöp János Anyja: Bajszi Sára Tanúk: Cseke János pécsváradi lakos és Pintér Sándor belvárdi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 24/1910. Szabó József neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 50 %-ban állapították meg. 11. Tisztl Ferenc Született november 29. Apja: Tisztl Ferenc Anyja: Frick Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 13. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Tisztl Ferenc Született: november 29. Foglalkozása: földműves Családi állapota: özvegy

30 30 Apja: Tisztl Ferenc Anyja: Frick Katalin Menyasszony: Straub Anna Született: január 3. Apja: Straub Márton Anyja: Merk Anna Tanúk: Godi Antal nagypalli lakos és Tompek József nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 11/1912. Tisztl Ferenc neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. A pécsváradi járás főszolgabírója Tisztl Ferencről és egészségügyi állapotáról a következőket rögzítette: Született: november 29 Családi állapota: nős Gyermeke: Tisztl József Gyermeke születési ideje: január 10. Foglalkozása: önálló gazda Vagyona: ház, valamint 16 kh és 659 négyszögöl föld Katonai szolgálatot teljesített: 19. honvéd gyalogezred Katonai rangja: szakaszvezető Egészségügyi állapota: hadirokkant. Lövési sebzés után jobb lábon bokaízület teljes merevsége Tisztl Ferencről és családjáról tudjuk, hogy a második világháború után mindenüktől megfosztották őket és Hosszúheténybe telepítették át őket. Pécsváradi járás főszolgabírója 2867/1946.

31 Török János Személyi és katonai adatai a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Török János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. Török János tagja volt 1921-ben és 1926-ban is Nagypall község Képviselőtestületének. 13. Varga József Személyi és katonai adatai a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Varga József neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. 14. Villányi Simon Személyi és katonai adatai a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Villányi Simon neve szerepel az 1920-as években a hadisegély ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Hadisegély ellátását 1947-ben kitelepítési kötelezettsége miatt beszüntették.

32 32 NAGYPALL KÖZSÉGBŐL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN RÉSZT VETTEK FŐBB ADATAI A község második világháborús halottainak 1990-ben második világháborús emlékművet emelt. A település Szabadság utcájában, rusztikus rózsamárvány tömb, azon pedig fehér márványtáblákon 28 név olvasható. Felirata: A II. VILÁGHÁBORÚ HŐSI HALOTTAI. Az emlékműre az elesett katonák és a szovjet kényszermunkán elhunyt nagypalliak nevét vésték fel. 1. Auth János 2. Baráth Vendel 3. Baumholczer János 4. Baumholczer József 5. Baumholczer Péter 6. Brusch Ferenc 7. Buszlauer János 8. Dénes Péter 9. Dittrich József 10. Dittrich Józsefné 11. Dömse Mihály ÚJ NÉV 12. Duba Gyula 13. Feld Ferenc 14. Feld János 15. Gerner István 16. Gerner János 17. Gerner János 18. Gerner József 19. Gráber Gáspár 20. Gráber Gáspárné

33 Guhr József 22. Hock Antal 23. Jung Ádám 24. Keller Ferenc 25. Michl Ferenc 26. Straub József 27. Szorg Mihály 28. Szűcs József 29. Weintraut Gáspár A második világháborúban fogságba esett nagypalli férfiak: 1. Szántó Simon A második világháborúban részt vett, megsebesült, hazatért, majd hadirokkanttá nyilvánított nagypalli férfiak: 1. Bognár Gyula 2. Borjus István Nagypallon született, később más faluban élő, a második világháborúban elesett férfiak: 1. Dobszai György 2. Straub Boldizsár A második világháborúban részt vett, nem nagypalli lakosként bevonult, de később Nagypallra költözött férfiak és hozzátartozóik 1. Balog József 2. Kácsor László

34 34 A második világháborúban és a szovjet kényszermunkán hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai 1.Auth János A hősi emlékművön neve szerepel. Elhunyt: január 10. Halál helye: Szovjetunió Dombasz Horlovka - szénbánya Házastársa október 31-én megjelent a pécsváradi járás főszolgabírója előtt és a következőket mondta jegyzőkönyvbe: Neve: Auth Jánosné Leánykori neve: Baumholczer Katalin 101. Házastársa: Auth János december 26-án, férjét Auth Jánost Oroszországban munkára igénybe vették. Utolsó levelét szeptemberében kapta tőle. Az onnan hazaérkezők szerint január 10-én az ottani szénbányában elhalt. A hely neve Dombasz Horlovka. Auth János vagyontalan. Egy gyermekük van, Auth Margit, aki 9 éves. Auth Jánosné kérte a hatóságtól hadiözveggyé nyilvánítását és hadiözvegyi járadék megállapítását. Pécsváradi járás főszolgabirói iratai 4354/ Baráth Vendel

35 35 A hősi emlékművön neve szerepel Született: szeptember 12. Születési helye: Ozora Apja: Baráth Nándor Anyja: Gosztola Julianna Szülők lakhelye: Ozora Házasságkötés ideje: január 28. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Baráth Vendel Született: szeptember 12. Születési helye: Ozora Foglalkozása: földműves Lakhelye: Ozora 482. Apja: Baráth Nándor Anyja: néhai Gosztola Julianna Menyasszony: Pap Éva Született: február 28. Vallása: református 7. Apja: Pap János Anyja: Ács Éva Tanúk: Király József nagypalli lakos és Török János nagypalli lakos. Megjegyzés: A megegyezés szerint a születendő gyermekek az anya vallását fogják követni. Pécsvárad házassági anyakönyv 2/1941. Elhunyt: november 25.

36 36 Halál helye: ismeretlen Kora: 38 év Apja: Baráth Nándor Anyja: Gosztola Julianna Családi állapota: házas Házastársa: Pap Éva Megjegyzés: a halált megállapították a Pécsváradi Járásbíróság Pk. 539/ számú végzése alapján. Nagypall halotti anyakönyv 7/ Baumholczer János Neve a hősi emlékművön szerepel. Elhunyt: között Személyi és katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. 4. Baumholczer József Neve a hősi emlékművön szerepel. Apja nagypalli első világháborús hősi halott. Született: január 28.

37 37 Apja: Baumholczer József Apja kora: 24 év Apja foglalkozása: földműves Anyja: Hubert Mária Anyja kora: 24 év Szülők lakhelye: Nagypall Pécsvárad születési anyakönyv 9/1914. Házasságkötés ideje: május 20. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Baumholczer József Született: január 28. Születési helye: Pécsvárad Foglalkozása: földműves 92. Apja: néhai Baumholczer József Anyja: Hubert Mária Menyasszony: Resch Katalin Született: július Apja: Resch Ferenc Anyja: néhai Schäffer Éva Tanúk: Ábel István nagypalli lakos és Nidling Antal nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 9/1937. Elhunyt: augusztus 2. Halál helye: ismeretlen Született: január 28.

38 38 Foglalkozása: földműves 93. Apja: Baumholczer József Anyja: Hubert Mária Családi állapota: nős Házastársa: Resch Katalin Házasságkötés ideje: Házasságkötés helye: Pécsvárad Megjegyzés: a halált bejegyezték a Pécsi Járásbíróság Pk / számú végzése alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 45/ Baumholczer Péter Neve a hősi emlékművön szerepel. Született: október 10. Apja: Baumholczer Gáspár Anyja: Müller Margit Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: október 25. Házasságkötés helye: Pécsvárad Született: október 10. Foglalkozása: kőfaragó

39 39 Apja: néhai Baumholczer Gáspár Anyja: néhai Müller Katalin Menyasszony: Riczl Teréz Született: december 2. Apja: Riczl Péter Anyja: Sziebert Regina Tanúk: Bősz Mihály nagypalli lakos és Vinkler József nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 39/1921. Elhunyt: között Katonai adatai és halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Baumholczer Péternek és Riczl Teréznek július 20-án Péter nevű fiúk született. Baumholczer Péter 1934-ben Nagypall község Képviselőtestületének tagja volt. 6. Brusch Ferenc Neve a hősi emlékművön szerepel. Született: január 27. Születési helye: Pécsvárad Apja: Brusch Sebestyén Anyja: Braunbach Terézia

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

Soós gyökerek kutatása

Soós gyökerek kutatása Soós gyökerek kutatása Lezárva: 2008. szeptember 8. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Bakonyszentlászlói temet0 SOÓS PÁLNÉ szül: KOVÁCS MÁRIA született: 1862. dec.

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Krausz Ábrahám?? Interjúalany. Ozorai Sándorné (szül. Sternberger Ida) 1923. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Krausz Ábrahám?? Interjúalany. Ozorai Sándorné (szül. Sternberger Ida) 1923. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Sternberger Ignác?? Apai nagyanya Sternberger Ignácné (szül. Weisz Mária) 1855 1933 Anyai nagyapa Krausz Ábrahám?? Anyai nagyanya Krausz Ábrahámné (szül. Brandl Teréz)?? Apa Sternberger

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz...

MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz... MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) TARTALOMJEGYZÉK A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz... 2 Rövidítések jegyzéke... 3 Az I. világháború martonosi

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki a) katonai szolgálat; b) kötelező katonai előképzés; c) légitámadás és hadművelet; d) visszamaradt

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Családfa. Kaufmann Jakabné (szül. Braun Hani) 1840-as évek 1920-as évek. Schöngut Jakabné (szül. Sternberg Jozefin)? 1905. Schöngut Jakab 1845 1931

Családfa. Kaufmann Jakabné (szül. Braun Hani) 1840-as évek 1920-as évek. Schöngut Jakabné (szül. Sternberg Jozefin)? 1905. Schöngut Jakab 1845 1931 Családfa Apai nagyapa Kaufmann Jakab 1830-as évek 1913 Apai nagyanya Kaufmann Jakabné (szül. Braun Hani) 1840-as évek 1920-as évek Anyai nagyapa Schöngut Jakab 1845 1931 Anyai nagyanya Schöngut Jakabné

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa Schwarz Lipót 1865 1929 Anya Schwarz Lipótné (szül. Friedmann Regina) 1860-as évek 1944 Testvérek Schwarz Jenő 1891 1944 Markovics Ernőné

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás Polgármester A polgármester Nagy Sándor FÜGGETLEN jelölt lett Az önkormányzat összetétele : Újfehértó települési i Önkormányzati A települési önkormányzat tagjainak : 11 fő, ebből egyéni választókerületben

Részletesebben

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv. Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.hu Az Ajánlás státusa Nem szabvány, hanem ajánlás, amely a

Részletesebben

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02.

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. Újonc1 fiú 1 2003 Mattenheim Bálint B 0:07:26 Bátaszék 2 2003 Sebestyén Tamás B 0:08:05 Szekszárd 3 2004 Bán

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áldozatai

Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áldozatai Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áldozatai Molnár Mihály Kordás István Csengele az I. világháború befejezése után Szeged tanyavilágához tartozott. Ebben az időszakban nem hogy falu, de

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa.

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929 Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944 Mundszer??-? Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Apa Brandl Ferenc 1895

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

E R E D M É N Y J E G Y Z É K

E R E D M É N Y J E G Y Z É K Baranya - Tolna Megyei Sportlövő Szövetség 7622 Pécs Nyírfa u.34.tel.: +36309528596 E-mail: baranyamssz@gmail.com E R E D M É N Y J E G Y Z É K Verseny neve: Baranya Megye Bajnoksága Verseny helye: Pécs

Részletesebben

Családfa. P. Ignácné (szül. Kohn Erzsébet) 1875 1931. Fk. Fülöpné (szül. Lőwinger Karolina)? 1920. P. Ignác 1867 1942/43. Fk. Fülöp? 1920. Apa.

Családfa. P. Ignácné (szül. Kohn Erzsébet) 1875 1931. Fk. Fülöpné (szül. Lőwinger Karolina)? 1920. P. Ignác 1867 1942/43. Fk. Fülöp? 1920. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Fk. Fülöp? 1920 Fk. Fülöpné (szül. Lőwinger Karolina)? 1920 P. Ignác 1867 1942/43 P. Ignácné (szül. Kohn Erzsébet) 1875 1931 Apa F. Hugó

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Családfa. Lazarovics Bruche-Etja (szül.?) 1870-es évek 1940. Katz Etja (szül.?) 1880-as évek 1944. Lazarovics Lázár 1870-es évek 1944

Családfa. Lazarovics Bruche-Etja (szül.?) 1870-es évek 1940. Katz Etja (szül.?) 1880-as évek 1944. Lazarovics Lázár 1870-es évek 1944 Családfa Apai nagyapa Katz Icik 1870-es évek 1939 Apai nagyanya Katz Etja (szül.?) 1880-as évek 1944 Anyai nagyapa Lazarovics Lázár 1870-es évek 1944 Anyai nagyanya Lazarovics Bruche-Etja (szül.?) 1870-es

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

E R E D M É N Y J E G Y Z É K

E R E D M É N Y J E G Y Z É K Pécs Városi Lövészklub 7622 Pécs Nyírfa u.8.tel.: 06-20-9495840 E-mail:pecsvarosilk@gmail.com E R E D M É N Y J E G Y Z É K Verseny neve: Regionális Kupa IV. forduló Verseny helye: Pécs Városi Lőtér Verseny

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Családfa. Weisz Farkasné (szül. Kesztenbaum Erzsébet) 1849 1920as évek. Garai Izsóné (szül. Weisz Gizella) 1871 1921. Garai Izsó 1859 1937

Családfa. Weisz Farkasné (szül. Kesztenbaum Erzsébet) 1849 1920as évek. Garai Izsóné (szül. Weisz Gizella) 1871 1921. Garai Izsó 1859 1937 Családfa Apai nagyapa Weisz Farkas 1847 1932 Apai nagyanya Weisz Farkasné (szül. Kesztenbaum Erzsébet) 1849 1920as évek Anyai nagyapa Garai Izsó 1859 1937 Anyai nagyanya Garai Izsóné (szül. Weisz Gizella)

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke:

Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke: Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke: Az orosz hadsereg 1944. október 8-án vonult be Moholra. A bevonulását követően a községben eluralkodott az anarchia. Ezt kihasználva, a helyi szerbség, saját köreiből,

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 11 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

NYÁRI BUDAPEST BAJNOKSÁG Helyszín: Budapest, X. Pongrácz u. 5. Időpont: 2004. 07. 03-04. Sportpisztoly, ifjúsági lányok: 1. 2. 3. P. 1. 2. 3. Gy. B Kovács Bernadett 88 KSI 89 92 91 272 90 94 91 275 547

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

Családfa. Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt. Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934. Rosenberg?? 1910-es évek. Roth Bernát 1847 1903.

Családfa. Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt. Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934. Rosenberg?? 1910-es évek. Roth Bernát 1847 1903. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Roth Bernát 1847 1903 Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934 Rosenberg?? 1910-es évek Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt Apa Roth

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. Lányok - 25 m-es gyorsúszás elıfutam 1. Sárközy Bori Jókai 18,29 2. Bíró Krisztina Kós 18,74 3. Ryan Noémi Jókai 19,66 4. Kampós Blanka

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben