Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI"

Átírás

1 Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Pécs, 2013

2 2 T a r t a l o m Bevezetés 3. oldal Nagypall községből az első világháborúban részt vettek főbb adatai 4. oldal Az első világháborúban hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai 7. oldal Az első világháborúban részt vett, hazatért, de a háborúban szerzett sebesülésük miatt rokkanttá vált nagypalli lakosok főbb adatai. 21. oldal Nagypall községből a második világháborúban részt vettek főbb adatai oldal A második világháborúban és a szovjet kényszermunkán hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai. 34. oldal A második világháborúban fogságba esett nagypalli férfiak főbb adatai 60. oldal A második világháborúban részt vett, megsebesült, hazatért, majd hadirokkanttá nyilvánított nagypalliak főbb adatai 61. oldal Nagypallon született, később más faluban élő, a második világháborúban elesett férfiak főbb adatai 63. oldal A második világháborúban részt vett, nem nagypalli lakosként bevonult, de később Nagypallra költözött férfiak és hozzátartozóik főbb adatai 67. oldal

3 3 B e v e z e t é s Nagypall község első és második világháborús hősi halottainak néhány fontos személyi adatát kellett írott levéltári források alapján feltárnom. E munkát bonyolította az a körülmény, hogy Nagypall lakossága nem ismeri első világháborús halottait, még nevüket sem, így e korszak vonatkozásában teljesen alapkutatást kellett végeznem. A cél, mind az első, mind a második világháborúban elesett nagypalliak esetében, hogy nevükön kívül lehetőség szerint ismerjünk meg róluk minél többet. Fontos tudni, hogy a háborús viszonyok miatt az adatok nyilvántartása nem volt és nem is lehetett tökéletes. Ezzel célzok arra is, hogy sok katona a harcok során eltűnt anélkül, hogy alakulatának parancsnokai bármit is megtudtak róluk. Előfordult, hogy az illető alakulat nem tájékoztatta a Honvédelmi Minisztériumot, vagy a Belügyminisztériumot az adott katona sorsáról. Így a központi szervek a családot sem értesítették. Ezért igen sok nehézség adódik az első világháborús hősi halottak sorsának kutatásában, de különösen így van ez a második világháborús hősi halottak esetében. A második világháborús halottaknál bonyolítja a helyzetet az is, hogy a katonai szervek hiába tudtak a katona sorsáról, annak anyakönyvezése nem a lakóhelyén, hanem a születési helyén történt meg, amely sok esetben nem esett egybe. Egy-egy hősi halott személyi adatainak összeállítása csak több levéltári forrás áttekintése alapján lehetséges, több esetben így is csak részadatokhoz jut hozzá a kutató.

4 4 NAGYPALL KÖZSÉGBŐL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN RÉSZT VETTEK FŐBB ADATAI Nagypall közönsége a két világháború között nem állított emléket első világháborús hősi halottainak, így a község ma nevüket sem ismeri, azok a feledésbe merültek. Persze, ahogy az ország és a megye minden településben itt is tisztelték háborús halottaik emlékét és többször kísérletet tettek helyi emlékmű felállítására, amely nem sikerült. Törekvéseikre bizonyítékként hozom fel az általam 2000-ben írt Nagypall község története című könyvet, ahol leírtam: A helyi képviselőtestületben pedig már 1921-ben felmerült az első világháborús hősi emlékműnek a kialakítása, amelyre a község pénzéből 3 ezer koronát és önkéntes adományokat vártak. Vagy néhány oldallal később megfogalmaztam: A helyi világháborús hősi emlékmű kialakítására irányuló törekvések nem maradtak abba, hiszen május 29-én a helyi levente egyesület a hősök emlékszobra alap javára ünnepséget rendezett, amelyen megjelent dr. Fischer Béla alispán, sokan jöttek a pécsváradi, a szomszédos bodai és zengővárkonyi leventék közül, akik a Levente teret teljesen megtöltötték. A műsor így alakult. 1. Himnusz 2. Fehér József református lelkész beszéde az elesett hősökről 3. Szavalat 4. Kántor Gyula református tanító, levente oktató által alakított helyi ifjúsági énekkar énekelte az Imádkozzunk a hazáért című művet négy szólamban

5 5 5. Levente díszmenet A következő évben május 20-án, vasárnap 16 órakor ismét megrendezték a Levente téren a hősök emlékünnepét a világháborúban elesett nagypalliak emlékére. Emellett szoborbizottságot alakítottak a helyi világháborús hősi emlékoszlop elkészítése és felállítása érdekében. A kutatás során a felsorolt nemcsak az elesettekről találtam adatokat, hanem néhány olyan név is felmerül, akik részt vettek az első világháborúban, megsebesültek, de sikerült haza térniük. Az első világháborúban a következő nagypalli polgárok haltak hősi halált: 1. Baumholczer József 2. Gerner József 3. Gyura István 4. Harczi Sándor 5. Kacza János 6. Katona János 7. Keller János 8. Mihály János 9. Szarka György 10. Szösz János 11. Tompek Nándor 12. Winkler Nándor Az első világháborúban részt vett, hazatért, de a háborúban szerzett sebesülésük miatt rokkanttá vált nagypalli lakosok: 1. Agg János 2. Kungl János 3. Kulcsár János 4. Mati István

6 5. Michl János 6. Nidling Ádám 7. Schütz Henrik 8. Straub János 9. Szabó István 10. Szabó János 11. Tiszt Ferenc 12. Török János 13. Varga József 14. Villányi Simon 6

7 7 Az első világháborúban hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai 1. Baumholczer József Született: május 29. Apja: Baumholczer József Anyja: Schunk Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: április 27. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Baumholczer József Született: május 29. Foglalkozása: földműves Apja: Baumholczer József Anyja: Schunk Katalin Menyasszony: Hubert Mária Született: február 18. Lakhelye: Pécsvárad Apja: Hubert Ferenc Anyja: Schvab Éva Tanúk: Karl Ferenc pécsváradi lakos és Schulter József pécsváradi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 24/1912.

8 8 Elhunyt: december 31. Kora: 31 év Foglalkozása: földműves Apja: Baumholczer József Anyja: néhai Schunk Katalin Családi állapota. házas Házastársa: Hubert Mária Megjegyzés: A halál ténye holttá nyilvánítás alapján történt megállapításra. Pécsváradi Járásbíróság Pk. 1372/1922. számú végzése alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 92/1922. Felesége, Baumholczer Józsefné, született Hubert Mária szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Baumholczer József két gyermeket hagyott hátra. Nevük Baumholczer József és Baumholczer Ferenc. Mindketten szerepelnek az 1920-as években a hadiárva ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Az egyik gyermek, Baumholczer József a második világháborúban eset el. Baumholczer József apja, Baumholczer József december 21-én reggel 8 órakor hunyt el, mégpedig 75 évesen, tüdőgyulladásban. Baumholczer József apai nagyapjának neve: Baumholczer Bálint Baumholczer József apai nagyanyjának neve: Gerner Margit 2. Gerner József Született: április 3.

9 9 Apja: Gerner József Anyja: Preisz Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: február 18. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Gerner József Született: április 3. Foglalkozása: földműves Apja: Gerner József Anyja: Preisz Katalin Menyasszony: Winkler Erzsébet Született: március 31. Apja: Winkler Ferenc Anyja: Resch Katalin Tanúk: Tompek József nagypalli lakos és Tompek Nándor nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 18/1912. Elhunyt: október 1. Halál helye: Bogomolje melletti csatatér Kora: 25 év Foglalkozása: földműves Katonai beosztása: őrvezető Katonai alakulata: Császári és Királyi 52. Gyalogezred

10 10 Megjegyzés: A Belügyminisztérium által közölt adatok alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 8/1919. Felesége, Gerner Józsefné, született Winkler Erzsébet szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 3. Gyura István Született: március 15. Anyja: Fábián Sára Házasságkötés ideje: április 28. Vőlegény: Gyura István Született: március 15 Foglalkozása: földműves Anyja: Fábián Sára Menyasszony: Kacza Éva Született: szeptember 2. Foglalkozása: háztartásbeli Anyja: Szép Erzsébet Elhunyt: március 20. Halál helye: Hidje Katonai beosztása: közvitéz Iskolai végzettsége: 6 elemi Pécsváradi járási főszolgabíró iratai Gyura Istvánné, született Kacza Éva nagypalli lakosként, a leírt adatok alapján hadiözvegyi ellátás folyósítását kérelmezte.

11 11 4. Harczi Sándor Született: november 24. Születési helye: Mohács Vallása: református Apja: Harczi Sándor Anyja: Tasi Éva Szülők lakhelye: Mohács Mohács református születési anyakönyv Házasságkötés ideje: március 25. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Harczi Sándor Született: november 24. Születési helye: Mohács Vallása: református Foglalkozása: földműves Lakhelye: Mohács Apja: Harczi Sándor Anyja: Tasi Éva Családi állapota: özvegy Menyasszony: Katona Éva Született: november 29. Vallása: református Apja: Katona József Anyja: Király Éva Tanúk: Samu János mohácsi lakos és Hegedűs János nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 15/1914. Elhunyt: között

12 12 Katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Harczi Sándorné, született Katona Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Harczi Sándor esetében felhívom a figyelmet arra, hogy neve szerepel a mohácsi, református vallású elesetteket felsoroló első világháborús emlékművön. Viszont kétségtelen tény, hogy felesége nagypalli lakos volt, férje halála után pedig Nagypallon részesült hadiözvegyi ellátásban, ami feltételezi, hogy ekkor Nagypallon élt. 5. Kacza János Született: április 2. Vallása: református Apja: Kacza Ferenc Anyja: Szép Erzsébet Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 6. Vőlegény: Kacza János Menyasszony: Tóth Sára Elhunyt: október 15. Született: április 2. Vallása: református

13 13 Foglalkozása: földműves Apja: Kacza Ferenc Anyja: Szép Erzsébet Családi állapota: nős Első házastársa: Geresdi Éva A házasságot felbontották Házastársa: Tóth Sára Házasságkötés ideje: február 6. Megjegyzés: holttá nyilvánították. Pécsvárad halotti anyakönyv 65/1921. A holttá nyilvánítás során megállapították, hogy Kacza János ingó és ingatlan vagyona Nagypallon található. Gyermekei: Kacza János és Kacza Erzsébet. Kacza Jánosné, született Tóth Sára szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 6. Katona János Született: február 26. Vallása: református Apja: Katona István Anyja: Aján Éva Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 26. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Katona János

14 14 Született: február 26. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Katona István Anyja: Aján Éva Családi állapota: özvegy Első házastársa: Fekete Erzsébet Menyasszony: Ambrus Éva Született: június 21. Vallása: református Lakhelye: Pécsvárad Apja: Ambrus József Anyja: Keresztes Éva Családi állapota: elvált Tanúk: Kulcsár János nagypalli lakos és Ambrus István zengővárkonyi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 19/1910. Elhunyt: július 29. Született: február 26. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Katona István Anyja: Aján Éva Megjegyzés: holttá nyilvánították Pécsvárad halotti anyakönyv 31/1921. Katona Jánosné, született Ambrus Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

15 15 A holttá nyilvánítás során megállapították, hogy Katona János vagyona a nagypalli határban található. Katona János első házasságából két gyermek született: Katona Júlia, később férjezett Domján Sándorné, valamint Katona János. Katona János második házasságából két gyermeke született: Katona József és Katona Éva. Katona János apja, Katona István elhunyt július 7-én 16 órakor Nagypallon, 82 évesen. 35. Katona János apai nagyapja: Katona István. Katona János apai nagyanyja: Ács Erzsébet. Katona János anyja, Aján Éva elhunyt március 2-án 10 órakor Nagypallon. 35. Katona János anyai nagyapja: Aján János. Katona János anyai nagyanyja: Sipos Zsófia. 7. Keller János Elhunyt: között Személyi és katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Keller Jánosné szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Az ellátás folyósítását 1947-be4n kitelepítési kötelezettsége miatt beszüntették.

16 16 8. Mihály János Született: június 7. Vallása: református Apja: Mihály János Anyja: Kulcsár Éva Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 20. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Mihály János Született: június 7. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Mihály János Anyja: Kulcsár Éva Menyasszony: Ropó Julianna Született: június 2. Vallása: református Lakhelye: Zengővárkony Apja: Ropó János Anyja: Szakács Erzsébet Tanúk: Kulcsár János nagypalli lakos és Szabó József zengővárkonyi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 5/1913. Elhunyt: december 15. Halál helye: Jugoszlávia Született: június 7. Vallása: református

17 17 Apja: néhai Mihály János Anyja: néhai Kulcsár Éva Családi állapota. házas Házastársa: Ropó Julianna Megjegyzés: holttá nyilvánították a Pécsváradi Járásbíróság Pk. 20/461/1954. számú végzése alapján. Nagypall halotti anyakönyv 7/1954. Mihály Jánosné, született Ropó Julianna szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 9. Szarka György Házasságkötés ideje: február 13. Vőlegény: Szarka György Menyasszony: Sallai Éva Született: november 25. Születési helye: Paks Elhunyt: között Foglalkozása: mezőgazda Katonai beosztása: közvitéz Pécsváradi járás főszolgabírója 1794/1947. Halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Szarka Györgyné, született Sallai Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

18 Szösz János Született: november 22. Vallása: református Apja: Szösz János Anyja: Ács Éva Házasságkötés ideje: március 30. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Szösz János Született: november 22. Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: Szösz János Anyja: Ács Éva Menyasszony: Kiss Éva Született: május 29. Vallása: református Apja: Kiss Sándor Anyja: Vajda Sára Tanúk: Katona Sándor nagypalli lakos és Hegedűs János nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 22/1912. Elhunyt: között Katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Szösz Jánosné, született Kiss Éva szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

19 Tompek Nándor Született: Elhunyt: június 7. Halál helye: Lemberg (Galícia) Kora: 46 év Foglalkozása: földműves Katonai beosztása: népfelkelő Katonai alakulata: Magyar Királyi 19. honvéd gyalogezred Megjegyzés: a halált bejegyezték a Belügyminisztérium által közölt adatok alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 45/1917. Tompek Nándorné szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 12. Winkler Nándor Született: július 9. Apja: Winkler Ferenc Anyja: Resch Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 18. Házasságkötés helye: Pécsvárad

20 20 Vőlegény: Winkler Mihály Született: július 9. Foglalkozása: földműves Apja: Winkler Ferenc Anyja: Resch Katalin Menyasszony: Tossenberger Borbála Született: január 16. Lakhelye: Lovászhetény Apja: Tossenberger András Anyja: Topler Apollónia Tanúk: Hering József lovászhetényi lakos és Tompek Nándor nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 19/1912. Elhunyt: között Katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Winkler Nándorné, született Tossenberger Borbála szerepel az 1920-as években a hadiözvegyi ellátásban részesülő nagypalli lakosok között.

21 21 Az első világháborúban részt vett, hazatért, de a háborúban szerzett sebesülésük miatt rokkanttá vált nagypalli lakosok főbb adatai 1. Agg János Született: február 12. Apja: Agg János Apja foglalkozása: földműves Anyja: Gyenis Katalin Szülők lakhelye: Nagypall 52. Keresztszülők: Ripszám Boldizsár és Baumholczer Margit Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 19/1884. Agg Jánosnak 1910-ben, 26 éves korában fia születik. Felesége Varga Jusztina. Gyermek neve: Agg János Születési ideje: Apja: Agg János Anyja: Varga Jusztina Anyja kora: 26 év Szülők lakhelye: Nagypall Pécsvárad születési anyakönyv Agg János neve szerepel 1923-ban a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Agg János 1926-ban tagja volt Nagypall község Képviselőtestületének.

22 22 2. Kungl János Született: június 26. Apja: Kungl László Anyja: Niedling Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: január 6. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Kungl János Született: június 26. Foglalkozása: szabó Apja: néhai Kungl László Apja foglalkozása: földműves Anyja: Niedling Katalin Anyja foglalkozása: háztartásbeli Menyasszony: Breier Éva Született: december 25. Születési helye: Monyoród Apja: néhai Breier János Apja foglalkozása: kisbirtokos Anyja: Fauszt Anna Anyja foglalkozása: háztartásbeli Tanúk: Tisztl Ferenc, kisbirtokos, 49 éves, nagypalli lakos és Szorg Konrád,

23 23 kisbirtokos, 24 éves, nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 1/1902. Kungl János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. 3. Kulcsár János Született: január 31. Vallása: református Apja: Kulcsár István Anyja: Szép Éva Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 16. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Kulcsár János Született: január 31. Vallása: református Foglalkozása: kisbirtokos családtagja Apja: Kulcsár István Apja foglalkozása: kisbirtokos Anyja: Szép Éva Anyja foglalkozása: háztartásbeli Menyasszony: Szabó Julianna Született: december 7. Születési helye: Ipacsfa

24 24 Vallása: református Foglalkozása: háztartásbeli Lakhelye: Magyarpeterd Apja: néhai Szabó József Apja foglalkozása: kisbirtokos Anyja: Porocska Mária Anyja foglalkozása: háztartásbeli Tanúk: Tanicza András, 49 éves, kisbirtokos, nagypalli lakos és Szemere János, 40 éves, kisbirtokos, ipacsfai lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 12/1899. Elhunyt: április óra Halál helye: Nagypall Kora: 51 év Vallása: református Foglalkozása: földműves Apja: néhai Szabó István Anyja: néhai Szép Erzsébet Családi állapota: házas Házastársa: Szabó Julianna Halál oka: tüdővész Pécsvárad halotti anyakönyv 23/1925. Kulcsár János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. 4. Mati István Született: Vallása: református

25 25 Mati István neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 50 %-ban állapították meg. Mati István feleségével együtt készült fényképe szerepel az általam Nagypall község története című könyvben, ahol Mati István katonaruhát visel. Mati István 1934-ben Nagypall község Képviselőtestületének tagja volt. Apja, idősebb Mati István 1921-ben Nagypall község Képviselőtestületének tagja volt. 5. Michl János Született: augusztus 22. Apja: Michl Ádám Apja foglalkozása: földműves Anyja: Inhof Margit Szülők lakhelye: Nagypall 85. Keresztszülők: Leier József és Kunnert Gertrúd Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 89/1883. Michl János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Házastársa Pucher Éva, aki 1888-ban született. Házasságukból szeptember 17-én Ferenc nevű fiúk született, aki 1996-ban hunyt el. Michl János 1926-ban Nagypall község Képviselőtestületének a tagja volt.

26 26 6. Nidling Ádám Született: Nidling Ádám neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Nidling Ádám házastársa Becker Anna. Nidling Ádámnak és Becker Annának 1917-ben Nagypallon Ádám nevű fiúk született. 7. Schütz Henrik Született: szeptember 6. Apja: Schütz Pál Anyja: Heller Anna Házasságkötés ideje: március 7. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Schütz Henrik Született: szeptember 6. Foglalkozása: földművelés Lakhelye: Feked Apja: Schütz Pál Anyja: Heller Anna Menyasszony: Tompek Teréz

27 27 Született: március 24. Apja: Tompek Ignác Anyja: Braun Katalin Tanúk: Tompek József nagypalli lakos és Gerner János nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 21/1912. Shütz Henrik neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. A járadékot folyamatosan kapta, aztán 1947-ben annak kifizetését a kitelepítési kötelezettsége miatt megszüntették. 8. Straub János Született: január 2. Apja: Straub János Apja foglalkozása: földműves Anyja: Bayer Terézia Szülők lakhelye: Nagypall 94. Keresztszülők: Tompek József és Straub Anna Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 1/1881. Straub János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. A járadékot folyamatosan kapta, aztán 1947-ben annak kifizetését a kitelepítési kötelezettsége miatt megszüntették.

28 28 9. Szabó István Született: szeptember 2. Apja: Szabó Mihály Apja foglalkozása: molnár Anyja: Szabó Julianna Szülők lakhelye: Nagypall 25. Keresztszülők: Pap Mihály és Hegedűs Katalin Erzsébet római katolikus születési anyakönyv 97/1879. Szabó István neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 50 %-ban állapították meg. 10. Szabó József Született: február 25. Vallása: református Apja: Szabó János Anyja: Bali Éva Házasságkötés ideje: november 28. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Szabó József Született: február 25. Vallása: református Foglalkozása: földműves Lakhelye: Belvárd (ma Belvárdgyula) Apja: Szabó János Anyja: Bali Éva

29 29 Családi állapota: özvegy Menyasszony: Fülöp Éva Született: december 1. Vallása: református Lakhelye: Pécsvárad Apja: Fülöp János Anyja: Bajszi Sára Tanúk: Cseke János pécsváradi lakos és Pintér Sándor belvárdi lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 24/1910. Szabó József neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 50 %-ban állapították meg. 11. Tisztl Ferenc Született november 29. Apja: Tisztl Ferenc Anyja: Frick Katalin Szülők lakhelye: Nagypall Házasságkötés ideje: február 13. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Tisztl Ferenc Született: november 29. Foglalkozása: földműves Családi állapota: özvegy

30 30 Apja: Tisztl Ferenc Anyja: Frick Katalin Menyasszony: Straub Anna Született: január 3. Apja: Straub Márton Anyja: Merk Anna Tanúk: Godi Antal nagypalli lakos és Tompek József nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 11/1912. Tisztl Ferenc neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. A pécsváradi járás főszolgabírója Tisztl Ferencről és egészségügyi állapotáról a következőket rögzítette: Született: november 29 Családi állapota: nős Gyermeke: Tisztl József Gyermeke születési ideje: január 10. Foglalkozása: önálló gazda Vagyona: ház, valamint 16 kh és 659 négyszögöl föld Katonai szolgálatot teljesített: 19. honvéd gyalogezred Katonai rangja: szakaszvezető Egészségügyi állapota: hadirokkant. Lövési sebzés után jobb lábon bokaízület teljes merevsége Tisztl Ferencről és családjáról tudjuk, hogy a második világháború után mindenüktől megfosztották őket és Hosszúheténybe telepítették át őket. Pécsváradi járás főszolgabírója 2867/1946.

31 Török János Személyi és katonai adatai a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Török János neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. Török János tagja volt 1921-ben és 1926-ban is Nagypall község Képviselőtestületének. 13. Varga József Személyi és katonai adatai a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Varga József neve szerepel az 1920-as években a hadirokkant ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Rokkantsági fokát 25 %-ban állapították meg. 14. Villányi Simon Személyi és katonai adatai a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Villányi Simon neve szerepel az 1920-as években a hadisegély ellátásban részesülő nagypalli lakosok között. Hadisegély ellátását 1947-ben kitelepítési kötelezettsége miatt beszüntették.

32 32 NAGYPALL KÖZSÉGBŐL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN RÉSZT VETTEK FŐBB ADATAI A község második világháborús halottainak 1990-ben második világháborús emlékművet emelt. A település Szabadság utcájában, rusztikus rózsamárvány tömb, azon pedig fehér márványtáblákon 28 név olvasható. Felirata: A II. VILÁGHÁBORÚ HŐSI HALOTTAI. Az emlékműre az elesett katonák és a szovjet kényszermunkán elhunyt nagypalliak nevét vésték fel. 1. Auth János 2. Baráth Vendel 3. Baumholczer János 4. Baumholczer József 5. Baumholczer Péter 6. Brusch Ferenc 7. Buszlauer János 8. Dénes Péter 9. Dittrich József 10. Dittrich Józsefné 11. Dömse Mihály ÚJ NÉV 12. Duba Gyula 13. Feld Ferenc 14. Feld János 15. Gerner István 16. Gerner János 17. Gerner János 18. Gerner József 19. Gráber Gáspár 20. Gráber Gáspárné

33 Guhr József 22. Hock Antal 23. Jung Ádám 24. Keller Ferenc 25. Michl Ferenc 26. Straub József 27. Szorg Mihály 28. Szűcs József 29. Weintraut Gáspár A második világháborúban fogságba esett nagypalli férfiak: 1. Szántó Simon A második világháborúban részt vett, megsebesült, hazatért, majd hadirokkanttá nyilvánított nagypalli férfiak: 1. Bognár Gyula 2. Borjus István Nagypallon született, később más faluban élő, a második világháborúban elesett férfiak: 1. Dobszai György 2. Straub Boldizsár A második világháborúban részt vett, nem nagypalli lakosként bevonult, de később Nagypallra költözött férfiak és hozzátartozóik 1. Balog József 2. Kácsor László

34 34 A második világháborúban és a szovjet kényszermunkán hősi halált halt nagypalli lakosok főbb adatai 1.Auth János A hősi emlékművön neve szerepel. Elhunyt: január 10. Halál helye: Szovjetunió Dombasz Horlovka - szénbánya Házastársa október 31-én megjelent a pécsváradi járás főszolgabírója előtt és a következőket mondta jegyzőkönyvbe: Neve: Auth Jánosné Leánykori neve: Baumholczer Katalin 101. Házastársa: Auth János december 26-án, férjét Auth Jánost Oroszországban munkára igénybe vették. Utolsó levelét szeptemberében kapta tőle. Az onnan hazaérkezők szerint január 10-én az ottani szénbányában elhalt. A hely neve Dombasz Horlovka. Auth János vagyontalan. Egy gyermekük van, Auth Margit, aki 9 éves. Auth Jánosné kérte a hatóságtól hadiözveggyé nyilvánítását és hadiözvegyi járadék megállapítását. Pécsváradi járás főszolgabirói iratai 4354/ Baráth Vendel

35 35 A hősi emlékművön neve szerepel Született: szeptember 12. Születési helye: Ozora Apja: Baráth Nándor Anyja: Gosztola Julianna Szülők lakhelye: Ozora Házasságkötés ideje: január 28. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Baráth Vendel Született: szeptember 12. Születési helye: Ozora Foglalkozása: földműves Lakhelye: Ozora 482. Apja: Baráth Nándor Anyja: néhai Gosztola Julianna Menyasszony: Pap Éva Született: február 28. Vallása: református 7. Apja: Pap János Anyja: Ács Éva Tanúk: Király József nagypalli lakos és Török János nagypalli lakos. Megjegyzés: A megegyezés szerint a születendő gyermekek az anya vallását fogják követni. Pécsvárad házassági anyakönyv 2/1941. Elhunyt: november 25.

36 36 Halál helye: ismeretlen Kora: 38 év Apja: Baráth Nándor Anyja: Gosztola Julianna Családi állapota: házas Házastársa: Pap Éva Megjegyzés: a halált megállapították a Pécsváradi Járásbíróság Pk. 539/ számú végzése alapján. Nagypall halotti anyakönyv 7/ Baumholczer János Neve a hősi emlékművön szerepel. Elhunyt: között Személyi és katonai adatai, valamint halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. 4. Baumholczer József Neve a hősi emlékművön szerepel. Apja nagypalli első világháborús hősi halott. Született: január 28.

37 37 Apja: Baumholczer József Apja kora: 24 év Apja foglalkozása: földműves Anyja: Hubert Mária Anyja kora: 24 év Szülők lakhelye: Nagypall Pécsvárad születési anyakönyv 9/1914. Házasságkötés ideje: május 20. Házasságkötés helye: Pécsvárad Vőlegény: Baumholczer József Született: január 28. Születési helye: Pécsvárad Foglalkozása: földműves 92. Apja: néhai Baumholczer József Anyja: Hubert Mária Menyasszony: Resch Katalin Született: július Apja: Resch Ferenc Anyja: néhai Schäffer Éva Tanúk: Ábel István nagypalli lakos és Nidling Antal nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 9/1937. Elhunyt: augusztus 2. Halál helye: ismeretlen Született: január 28.

38 38 Foglalkozása: földműves 93. Apja: Baumholczer József Anyja: Hubert Mária Családi állapota: nős Házastársa: Resch Katalin Házasságkötés ideje: Házasságkötés helye: Pécsvárad Megjegyzés: a halált bejegyezték a Pécsi Járásbíróság Pk / számú végzése alapján. Pécsvárad halotti anyakönyv 45/ Baumholczer Péter Neve a hősi emlékművön szerepel. Született: október 10. Apja: Baumholczer Gáspár Anyja: Müller Margit Szülők lakhelye: Nagypall Erzsébet római katolikus születési anyakönyv Házasságkötés ideje: október 25. Házasságkötés helye: Pécsvárad Született: október 10. Foglalkozása: kőfaragó

39 39 Apja: néhai Baumholczer Gáspár Anyja: néhai Müller Katalin Menyasszony: Riczl Teréz Született: december 2. Apja: Riczl Péter Anyja: Sziebert Regina Tanúk: Bősz Mihály nagypalli lakos és Vinkler József nagypalli lakos. Pécsvárad házassági anyakönyv 39/1921. Elhunyt: között Katonai adatai és halálának körülményei a levéltári forrásokban nem lelhetők fel. Baumholczer Péternek és Riczl Teréznek július 20-án Péter nevű fiúk született. Baumholczer Péter 1934-ben Nagypall község Képviselőtestületének tagja volt. 6. Brusch Ferenc Neve a hősi emlékművön szerepel. Született: január 27. Születési helye: Pécsvárad Apja: Brusch Sebestyén Anyja: Braunbach Terézia

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz...

MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz... MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) TARTALOMJEGYZÉK A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz... 2 Rövidítések jegyzéke... 3 Az I. világháború martonosi

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

C9rs4A8gytalt. Htvtuj l Irományszára. T / 2015. évi törvény ( ~( 9,L a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény rdi= gítálfi1máj 2. 7.

C9rs4A8gytalt. Htvtuj l Irományszára. T / 2015. évi törvény ( ~( 9,L a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény rdi= gítálfi1máj 2. 7. C9rs4A8gytalt. Htvtuj l Irományszára. T / 2015. évi törvény ( ~( 9,L a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény rdi= gítálfi1máj 2. 7. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa.

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929 Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944 Mundszer??-? Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Apa Brandl Ferenc 1895

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa Schwarz Lipót 1865 1929 Anya Schwarz Lipótné (szül. Friedmann Regina) 1860-as évek 1944 Testvérek Schwarz Jenő 1891 1944 Markovics Ernőné

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás Polgármester A polgármester Nagy Sándor FÜGGETLEN jelölt lett Az önkormányzat összetétele : Újfehértó települési i Önkormányzati A települési önkormányzat tagjainak : 11 fő, ebből egyéni választókerületben

Részletesebben

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv. Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.hu Az Ajánlás státusa Nem szabvány, hanem ajánlás, amely a

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2012" Beadási határidő: 2012. június 22. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 244/1997. (X.27.) számú h a t á r o z a t a a bírósági ülnökök választásáról A közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV tv. 10. j.)

Részletesebben

MACSE ADATBÁZISOK. Kónya Zsuzsanna. AKuFF szakmai nap - Zsámbék, 2012.10.20.

MACSE ADATBÁZISOK. Kónya Zsuzsanna. AKuFF szakmai nap - Zsámbék, 2012.10.20. MACSE ADATBÁZISOK Kónya Zsuzsanna AKuFF szakmai nap - Zsámbék, 2012.10.20. MACSE ADATTÁRAK Családfákból (kutatóink által gyűjtött családfák egyesítéséből) Anyakönyv (kutatóink által végzett anyakönyvi

Részletesebben

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950 V. 65. 93, 927950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 53. állvány, 46. polc C/ Polgári kori iratok 93, 927944 a/ Képviselőtestületi iratok 92794 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 93, 940944 0,20 fm D/

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Családfa. Dembitz Regina 1849. Greiner Adolf 1847. Ziegler Gábor 1848-1944. Anya. Apa. Greiner Mórné (szül. Ziegler Aranka) 1892-1974

Családfa. Dembitz Regina 1849. Greiner Adolf 1847. Ziegler Gábor 1848-1944. Anya. Apa. Greiner Mórné (szül. Ziegler Aranka) 1892-1974 Családfa Apai nagyapa Greiner Adolf 1847 Apai nagyanya Dembitz Regina 1849 Anyai nagyapa Ziegler Gábor 1848-1944 Anyai nagyanya Ziegler Gáborné (szül.katz Fáni) 1864-1900 Weisz Cecilia 1861-1942 Apa Greiner

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

Eszkimó-Indián Játékok Nagykanizsa, 2015.06.20-21. 1_U13_K1_fiu.xls. 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) helyezés r.szám. dobás húzó

Eszkimó-Indián Játékok Nagykanizsa, 2015.06.20-21. 1_U13_K1_fiu.xls. 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) helyezés r.szám. dobás húzó 1_U13_K1_fiu.xls 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) 1 3 Decsi Márk Dunaferr SE 2 22 2 1 Tapaszti Bence Kaposvári Vízügyi Sc 3 17 3 2 Bali Máté Tolna Vízmű Kajak-Kenu SE 3 27 4 9 Gubucz Bende Kaposvári Vízügyi

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920.

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grünberg?? 1920-as évek Grünberg?-né (szül. Grünberg Berta)? 1930 Neu Adolf 1830-as évek? Neu Adolfné (szül. Kraut Borbála) 1832 1922 Apa

Részletesebben

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950 V. 33. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 82. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945 0,08 fm b/ Elöljárósági iratok 945 3,30 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 3. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Intézmény neve, férőhelyeinek

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

AZ I. VILÁGHÁBORÚ ZENTAI KATONAÁLDOZATAI (1914-1918) ZENTAIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN... 2

AZ I. VILÁGHÁBORÚ ZENTAI KATONAÁLDOZATAI (1914-1918) ZENTAIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN... 2 AZ I. VILÁGHÁBORÚ ZENTAI KATONAÁLDOZATAI (1914-1918) TARTALOMJEGYZÉK ZENTAIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN... 2 A CS. ÉS KIR. 86. (SZABADKAI) GYALOGEZRED (1883) l914-1918... 2 A M. KIR. 6. (SZABADKAI) HONVÉD GYALOGEZRED

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 13-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez.

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 13-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 13-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 118/2012.(IX.13.) sz. önk.hat. A szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39 Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Kohn Jakab? 1930-as évek Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina)? 1930-as évek Anyai nagyapa Ornstein Mór? 1938/39 Anyai nagyanya

Részletesebben

Családfa. Beke Mihály Kb. 1885 1944. Interjúalany. Dósai Istvánné (szül. Hirschberger [Holló] Zsuzsa, korábban: Varga Györgyné) 1931.

Családfa. Beke Mihály Kb. 1885 1944. Interjúalany. Dósai Istvánné (szül. Hirschberger [Holló] Zsuzsa, korábban: Varga Györgyné) 1931. Családfa Apai nagyapa Hirschberger Ármin (Joachim) 872 930 Apai nagyanya Hirschberger Árminné (Joachimné) (szül. Wertheimer Netti ) 874 945 Anyai nagyapa Beke Mihály Kb. 885 944 Anyai nagyanya Beke Mihályné

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

SZENTLİRINC település választási eredményei

SZENTLİRINC település választási eredményei SZENTLİRINC település választási eredményei A polgármester MÁTIS ISTVÁN Független jelölt lett A települési önkormányzat tagjainak : 13 fı Az önkormányzat összetétele : Név Jelölı szervezet(ek) ASZTALOS

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke:

Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke: Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke: Az orosz hadsereg 1944. október 8-án vonult be Moholra. A bevonulását követően a községben eluralkodott az anarchia. Ezt kihasználva, a helyi szerbség, saját köreiből,

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

IV. "Csekklista" hogy ne felejtsetek el semmit!

IV. Csekklista hogy ne felejtsetek el semmit! 1 IV. "Csekklista" hogy ne felejtsetek el semmit! Eskető pap (diakónus) felkérve? (Ha többen vannak szerepek?) Lesz-e nászmise? Templom kiválasztva? Időpontok egyeztetve? Gyűrűk? Szentírási részek kiválasztva?

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

10. KÉSZ István Ev. 2015 V 2015.06.07. 19:19 Térkép: Gánt, Gránás Kész István 1940-2005 Eredmények OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2015

10. KÉSZ István Ev. 2015 V 2015.06.07. 19:19 Térkép: Gánt, Gránás Kész István 1940-2005 Eredmények OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2015 Lap 1 ARA Alba Regia Atlétikai Klub Skrop Róbert 2050672 1 Nyílt - B 68:15 Vékony Andor 980 1 Nyílt - C 60:16 Árva Kati 443187 4 Nyílt - C 62:31 Vizi István 46084 7 Nyílt - C 65:13 Szabó Lili 4714872 9

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9. 5. osztály I.emelet 9. 1. Albert Renáta Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 88 pont 10. hely 2. Arany Barbara Garay János Általános Iskola, Fót 88 pont 9. hely Jobb tollbamondással 3. Bódizs Szabolcs Vörösmarty

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ LAP Özvegyi nyugdíj és szülői nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán

IGÉNYBEJELENTŐ LAP Özvegyi nyugdíj és szülői nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Budapest XIII., Váci út 73. Postacím: Budapest 1820. e-mail:nyufig@onyf.hu Telefon: 350-0155, 350-2355, Fax: 320-9815 Az igénybejelentő laphoz kapcsolódó tájékoztatót kitöltés

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

Végeredmény: 1. Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 244 pont 2. Pécs, Janus Pannonius Gimnázium 240 pont

Végeredmény: 1. Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 244 pont 2. Pécs, Janus Pannonius Gimnázium 240 pont Végeredmény: 1. Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 244 pont Busai Franciska 1996, Deme Bálint Zoltán 1998, Deme Zsófia 1995, Tomcsányi Katinka 1997 Felkészítő: Tömösvári Sándor 2. Pécs,

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950 V. 25. Táborfalva nagyközség iratai 949 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3. polc D/ Népi demokratikus kori iratok a/ Képviselőtestületi iratok 949 0,0 fm b/ Elöljárósági iratok 949 0,70

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT Tagnyilvántartási azonosító: Egyesületi azonosító: 1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Csoport azonosító: Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok Név: Születési név: Neme: * Férfi/Nő

Részletesebben