Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók"

Átírás

1 Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók A hatósági erkölcsi bizonyítvány, hatósági bizonyítvány fogalma A hatósági erkölcsi bizonyítvány A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntettesek nyilvántartásában valamint a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában kezelt adatok alapján az igazolás alanyának kérelmére kiállított közokirat, amely az erre a célra rendszeresített hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlapon kérelmezhető. A közokirat a kérelmező bűnügyi nyilvántartásokban tárolt adatainak valamely eljárásban vagy jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, valamint törvényben előírt feltételek igazolásához kerül kiállításra. A hatósági bizonyítvány A bűnügyi nyilvántartásokban tárolt adatok alapján kiállított igazolás, amelyet állampolgárságtól függetlenül az érintett természetes személy kérhet az erre a célra rendszeresített adattovábbítás iránti kérőlapon A bűnügyi nyilvántartó szerv a hatósági bizonyítványt a kérelemben megjelölt címzett részére, vagy az adattovábbítást kérelmező részére külföldi felhasználás céljából továbbítja. A kérelmező az adattovábbítási kérelemben kikötheti, hogy a bűnügyi nyilvántartó szerv az adatait a címzettnek csak meghatározott esetekben továbbítsa. A hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a hatósági bizonyítvány ha törvény másképp nem rendelkezik a kiállításától számított kilencven napig érvényes. A hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a hatósági bizonyítvány kiállítására a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jogosult.

2 Tájékoztatási kérelem A évi XLVII törvény 87. (1) bekezdése értelmében a kérelmező jogosult a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII törvény 11. a alapján a nyilvántartott adatai kezelésére vonatkozóan tájékoztatást kérni. A papír alapú kérelmet a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság levelezési címére lehet benyújtani. A kérelem azonban ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, az erre rendszeresített űrlapon is benyújtható. Az elektronikus kérelmezésre vonatkozó szabályokat Az igénylés módja elektronikus kérelmezés esetén menüpont tartalmazza. A kérelem, valamint az adatszolgáltatás ingyenes az ügyfelek részére, amennyiben a tájékoztatást kérő folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Jogosultság A hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti illetve adattovábbítás iránti kérelmet állampolgárságtól függetlenül bármely természetes személy előterjesztheti. A hatósági erkölcsi bizonyítványt az igazolás alanyának kérelmére a bűnügyi nyilvántartó szerv állítja ki valamely eljárásban, valamint jogviszony létesítéséhez, fenntartásához szükséges vagy egyéb, törvényben előírt feltételeknek való megfelelés igazolására. Az adattovábbítás iránti kérelemben foglaltak alapján a bűnügyi nyilvántartó szerv a kérelmező saját adatai igazolása céljából hatósági bizonyítványt állít ki, melyet a) az adattovábbítási kérelemben megjelölt címzett részére, annak másolatát pedig a kérelmező részére vagy b) az adattovábbítást kérelmező részére külföldi felhasználás céljából továbbít. Papír alapú kérelmezés A Hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlap, valamint az Adattovábbítás iránti kérőlap postai értékcikként a postahivataloknál szerezhető be. A kérőlapot a kérelmező érvényes személyazonosító igazolványában, útlevelében vagy kártya formájú vezetői engedélyében bejegyzett adatokkal megegyezően kell kitölteni és aláírni. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 3100 forint, melyet a kérőlaphoz mellékelt készpénzátutalási megbízáson kell teljesíteni. A kérőlapot és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló készpénz átutalási megbízás feladóvevényét postai úton kell megküldeni a kiállításra jogosult szerv címére: a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapok a

3 KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA 1475 Budapest Pf. 172., az Adattovábbítás iránti kérőlapok a KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság 1476 Budapest Pf címre továbbítandók. Soron kívüli eljárás A hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti és az adattovábbítás iránti kérelem személyesen, ügyfélfogadási időben soron kívül is előterjeszthető a KEK KH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóságának Ügyfélszolgálatán a Budapest IX. kerület Vaskapu utca 30/B. szám alatt. A kérelemhez a kérelmező által kitöltött hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapot/adattovábbítás iránti kérőlapot és a 3100 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló feladóvevényt kell az Ügyfélnek magával hoznia. A soron kívüli eljárás díja összesen Ft. A sürgősségi díj (a 3100 és a 4400 forint közötti különbözet összege, azaz 1300 forint) megfizetésére szolgáló csekk az Ügyfélszolgálaton szerezhető be. Az elkészült hatósági erkölcsi bizonyítvány/hatósági bizonyítvány a kérelem benyújtását követő ügyfélfogadási napon, de legkésőbb 3 munkanapon belül, személyesen vehető át. A kérelmező akadályoztatása esetén lehetőség van az elkészült hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hatósági bizonyítvány meghatalmazott útján történő átvételére, az erről szóló meghatalmazás birtokában. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait (név, anyja neve, lakóhelye, személyazonosító igazolvány száma) és sajátkezű aláírását, a meghatalmazás tárgyát, két tanú aláírását, lakóhelyét valamint a dátumot. Kérelmezés külföldről A külföldön élő és tartózkodó természetes személyek állampolgárságtól függetlenül a hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint az adattovábbítás iránti kérelmüket a Magyar Köztársaság nagykövetségein, illetve konzulátusain nyújthatják be. Az elkészült bizonyítványokat Hivatalunk a Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya útján a külképviseleti szerven keresztül kézbesíti.

4 A konzulátushoz benyújtott kérelemmel kapcsolatos eljárásért, valamint a konzuli hatóság által teljesített szolgáltatásért (pl. hiteles fordítás készítése) konzuli díjat kell fizetnie a kérelmezőnek, a díjat a konzulátusok egyedileg határozzák meg. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítványok és a hatósági bizonyítványok kizárólag magyar nyelven kerülnek kiállításra, Hivatalunk hiteles fordítást nem készít. Elektronikus kérelmezés Elektronikus kérelmezés A Hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlap, az Adattovábbítás iránti kérőlap, valamint a Tájékoztatási kérelem Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, a KEK KH honlapján (www.nyilvantarto.hu) és a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) közzétett, erre a célra rendszeresített űrlapon is benyújtható. A kérelmek benyújtása az Ügyfélkapuba történő regisztrációt követően történhet meg a Dokumentum feltöltő szolgáltatással. A kérelmek elektronikus továbbítása után a Központi Rendszer (KR) értesíti a felhasználót a kérelem befogadásáról, a KEK KH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (KEK KH BNYH) részére történő továbbításáról és az ügy azonosítójáról (érkeztetési szám) június 30 tól a Kormányzati Portál (www.magyarorszag.hu) felületén is elérhetők a fentiekben említett kérelmek. A nyomtatványok kitöltésére és ellenőrzésére az Általános nyomtatványkitöltő keretprogram (Abev 2006) segítségével nyílik mód, amely az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) érhető el. Az Általános nyomtatványkitöltő programhasználattal kapcsolatos kérdésekben szintén az APEH honlapján található felvilágosítás. Az elektronikus kérelmek kitöltése és az azt követő teendők: 1. A nyomtatványkitöltő program és a szükséges nyomtatvány telepítése a számítógépre. 2. A szükséges nyomtatvány(ok) kitöltése a kitöltő program segítségével. 3. A kitöltött nyomtatvány ellenőrzése, a beépített ellenőrző funkciók segítségével. 4. A hibátlanul kitöltött nyomtatvány(ok) elektronikus beküldése a KEK KH részére az Ügyfélkapun keresztül. 5. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással az alábbiaknak megfelelően. Az elektronikus igényléshez szükséges nyomtatványokat a Letölthető dokumentumok menüpontunkban találja. A kérelem benyújtását követő 24 órán belül az ügyfélnek át kell utalnia az igazgatási szolgáltatási díjat a KEK KH részére a bankszámlaszámra. Az átutalás közlemény rovatában a kérelem típusától függően kizárólag az alábbiakat szükséges feltüntetni folytonosan, szóköz, valamint kötőjelek nélkül:

5 a) az adattovábbítási eljárás iránti kérelem esetén a #3109 technikai számot, valamint az adattovábbítási kérelemnek a központi elektronikus szolgáltató rendszerbe megküldését követően kapott visszaigazoláson szereplő érkeztető számot, b) a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadására irányuló kérelem esetén a #3108 technikai számot, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadására irányuló kérelemnek a központi elektronikus szolgáltató rendszerbe megküldését követően kapott visszaigazoláson szereplő érkeztető számot. Az alábbiakban egy példán keresztül bemutatjuk az elektronikus fizetés ügymenetét: Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem az alábbiakban leírtak alapján történik az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a KEK KH nem vállal garanciát arra, hogy hiánypótlási felszólítás nélkül előállítsa az igényelt bizonyítványt! 1. Az ügyfél hatósági erkölcsi bizonyítványt kérelmez elektronikusan Ügyfélkapun keresztül Hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlap elektronikus nyomtatvány beküldésével. 2. Az ügyfél e mail címére, vagy az Értesítési tárhelyére értesítést kap, amely jelen példában az alábbi érkeztetési számot tartalmazza: A fentiek alapján az alábbi karaktersorozatot szükséges feltüntetni szóköz, valamint kötőjelek nélkül az átutalás közlemény rovatában: # Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fentiekben bemutatott karaktersorozat csak példaként szolgál. Az átutalás közlemény rovatát minden esetben az egyedileg megkapott érkeztetési szám alapján szükséges meghatározni! Kérjük, hogy csak és kizárólag a fentiekben bemutatott adatokat (technikai szám, érkeztetési szám) tüntesse fel az átutalás közlemény rovatában. Ezen adatok megjelenítése elengedhetetlen a befizetés azonosításához. Az elektronikus fizetésre két módon nyílik lehetőség: 1. Átutalás személyes megjelenéssel a bankfiókban o Bankfiók felkeresése o Átutalási megbízás feladása személyesen a bankfiókban a fentiekben meghatározott adatok feltüntetésével a közlemény rovatban 2. Elektronikus fizetés Home Banking használatával

6 o Interneten keresztül a kérelem Kitöltési útmutatójában meghatározott számlaszámra a kérelmek számának függvényében az igazgatási szolgáltatási díj átutalása, o Átutalási megbízás feladása internet banking szolgáltatás segítségével a fentiekben meghatározott adatok feltüntetésével a közlemény rovatban Az igazgatási szolgáltatási díj A bizonyítvány kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, mely Ft. Ügyintézési határidő, ügyfélszolgálat Ügyintézési határidő: A hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a hatósági bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás rendjéről, valamint a bűnügyi nyilvántartásokban kezelt adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjéről szóló 22/2009. (VI.19.) IRM rendelet 8. (1) bekezdése, valamint a 11. (1) bekezdése értelmében a kérelem beérkezéstől számított öt munkanapon belül kell kiadni, ha a kérelemnek helyt ad a KEK KH. A postai kézbesítés időtartamát figyelembe véve a hatósági erkölcsi bizonyítványok és a hatósági bizonyítványok a kérőlap postára adásától számított tizenkettő tizennégy napon belül kerülnek kézbesítésre a kérelemben megadott postacímre. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a bizonyítványok tértivevénnyel ellátva kerülnek megküldésre, átvételükre kizárólag a címzett jogosult. BNYH Ügyfélszolgálat: A BNYH ügyfélszolgálata a hatósági ügyekben nyújt tájékoztatást az ügyfelek részére. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Bűnügyi Nyilvántartó Hatósága által működtetett ügyfélszolgálaton lehetőség van soron kívüli eljárás személyes kérelmezésére. Az ügyfélszolgálaton személyesen benyújtott soron kívüli kérelmek elbírálására legkorábban a benyújtást követő munkanapon, de legkésőbb 3 munkanapon belül kerül sor. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint hatósági bizonyítvány kiadással kapcsolatos kérdéseikre további felvilágosítással ügyfélfogadási időben telefonon állunk rendelkezésükre. Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő: Szerda:

7 Péntek: Elérhetőségek: Cím: 1097 Budapest, Vaskapu u. 30/B. Telefon: 06 1/ és 06 1/ Fax: 06 1/ E mail: E közszolgáltatások Ügyfélközpontja Az E Közszolgáltatások Ügyfélközpontja az elektronikus kérelem nyomtatványok, valamint az Általános Nyomtatványkitöltő program hibájából adódó problémákkal kapcsolatos kérdésekben nyújt felvilágosítást. Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő Csütörtök Péntek: Elérhetőségek: Cím: 1062 Budapest VI. kerület Andrássy út 55. Telefon: E mail: A hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos jogszabályok A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló évi XLVII. törvény A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI.19.) IRM rendelet A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI.19.) IRM rendelet A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás rendjéről, valamint a bűnügyi nyilvántartásokban kezelt adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjéről szóló 22/2009. (VI.19.) IRM rendelet

8 A bűnügyi nyilvántartásokból a kérelmező saját adatairól történő adattovábbítási eljárásért és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem teljesítésére irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 23/2009. (VI.19.) IRM rendelet Törvényi változások: T Á J É K O Z T A T Ó Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy június 30. napjával a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló évi LXXXV. törvény hatályát veszti és hatályba lép a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi es rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló évi XLVII. törvény. A jogszabályváltozás következtében a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérelmezésének és kiadásának rendje megváltozott, továbbá új típusú hatósági bizonyítvány igénylésére is lehetőség nyílik június 30 tol kétféle, a bűnügyi előélet igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem terjeszthető elő a Közigazgatási es Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál: Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi nyilvántartásokban tárolt adatok igazolására szolgál, érvényességi ideje a kiállítástól számított 90 nap, kiadására biztonsági okmányként kerül sor. A bizonyítvány iránti kérelem a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapon terjeszthető elő. A kérelmező a kérőlap megfelelő mezőinek kitöltésével kiválaszthatja, hogy milyen adattartalmú bizonyítvány kerüljön részére kiállításra. A bizonyítvány ezentúl a büntetlen előélet vagy a bűntettesek nyilvántartásában szereplés tényének igazolása mellett erre irányuló kérelem eseten arról is tájékoztatást ad, hogy a kérelmező áll e intézkedés, foglalkozástól, közügyek gyakorlásától vagy járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt. Felhívjuk a figyelmet, hogy június 30 tol kizárólag az újonnan kibocsátott kérőlapokon előterjesztett kérelmek alapján adható ki a hatósági erkölcsi bizonyítvány. Adattovábbítási kérelem június 30 tol lehetőség nyílik a bűnügyi nyilvántartásokban tarolt adatok igazolását kérni adattovábbítási kérelem útján. A kérelem alapján kiállításra kerülő hatósági bizonyítvány érvényességi ideje a kiállítástól számított 90 nap. A hatósági bizonyítvány célja, hogy a kérelmező által a kérőlapon megjelölt tényeket egy folyamatban levő eljárásban vagy külföldön történő felhasználás céljából igazolja. A hatósági bizonyítvány konkrét eljárásban történő felhasználás eseten az adattovábbítási kérelemben megjelölt (az eljárást lefolytató)

9 szerv részére, annak másolata pedig a kérelmező által megadott címre kerül továbbításra. Külföldi felhasználás esetén a hatósági bizonyítvány a kérelmező által megadott címre kerül továbbításra, ebben az esetben a bizonyítványon jól látható módon feltűntetésre kerül a a hatósági bizonyítvány kizárólag külföldön történő felhasználás céljára szolgál. Előnye, hogy a kérelmező a hatósági bizonyítvány továbbítását közvetlenül annak a szervnek a részére kérheti, amely előtt azt fel kívánja használni, ezáltal elkerülhető a személyes ügyintézéssel járó kellemetlenség. Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság A kérelmező rendelkezhet arról, hogy a bűnügyi nyilvántartó szerv az adatait a címzettnek csak akkor továbbítsa, ha a nyilvántartásban nem szerepel. A két kérelemhez külön kérőlap kerül forgalomba, melyeket a postahivatalokban lehet megvásárolni. Az egységcsomagok a kérőlap mellett részletes kitöltési útmutatót, valamint az igazgatási szolgáltatási díj (3.100, forint) megfizetésére szolgáló készpénz átutalási megbízást is tartalmaznak. A postahivatalokban értékcikként megvásárolható hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlapokat tartalmazó boríték felső része a könnyebb felismerhetőség miatt világoszöld, míg az adattovábbítási kérőlapokat tartalmazó boríték halványsárga csíkot tartalmaz! A Hivatal a kérelemnek megfelelő hatósági bizonyítványokat a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül állítja ki. Soron kívüli eljárás Az új szabályok következtében lehetőség nyílik a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadásának valamint az adattovábbítási kérelem elbírálásának soron kívüli lefolytatását is kérni. Ebben az esetben a Hivatal a kérelemnek megfelelő bizonyítványt a kérelem benyújtásától számított három munkanapon belül továbbítja a címzettnek vagy a kérelmező azt három munkanapon belül személyesen illetve meghatalmazottja útján átveheti a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság Ügyfélszolgálatán (1097 Budapest, Vaskapu u. 30/B). A soron kívüli eljárás lefolytatására irányuló kérelem személyesen terjeszthető elő a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben. A soron kívüli eljárás díja összesen 4400, forint.