SZILVÁSI LAJOS Karácsony Fehér, frissen meszelt a mennyezet. Fehérek a falak is a mennyezettől lefelé embermagasságig, ahol ujjnyi széles okkersárga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZILVÁSI LAJOS Karácsony Fehér, frissen meszelt a mennyezet. Fehérek a falak is a mennyezettől lefelé embermagasságig, ahol ujjnyi széles okkersárga"

Átírás

1 SZILVÁSI LAJOS Karácsony Fehér, frissen meszelt a mennyezet. Fehérek a falak is a mennyezettől lefelé embermagasságig, ahol ujjnyi széles okkersárga csík fut körbe az egyik ajtófélfától az ablakmélyedésig és az ablakmélyedéstől a másik ajtófélfáig. A csík alatt vízzöld csempe burkolja a falat. Vízzöld a padló is, ragasztott linóleúm, sima és fényes. A másik két ágy üres. Feszes és makulátlanul fehér rajtuk a lepedő. Vadonatúj, szinte kékesfehér a takaró és a vánkos huzata is, friss vászon, még nem sárgult meg a sok mosástól. Fehér és tiszta a mennyezeten a lámpa, egyetlen légypiszok se pettyezi. fehér az üvegajtós gyógyszeres szekrény, ragyog az oldalán a lakkozás. Fehér a frissen festett ajtó, fehér az ablak kerete is, párkánya is, fehérek az ágyak mellé állított székek. Fehér a sarokban a virágállvány, és fehér rajta a fordított csonka gúla, a növénytartó, amiből jól fejlett filodendron ágaskodik a magasba. Levélfüleinek zsíros zöldjével élő, üdítő, idegen szín a szoba élettelen fényű felületei között. Ez nem kórterem. Betegszoba. Olyan betegeknek fenntartva, akiket valamilyen okból különleges gondoskodásban akarnak részesíteni, meg akarnak kímélni a zsúfolt kórtermek ártalmaitól, nehéz emberszagától, a többi beteg panaszaitól, nyöszörgésétől, horkolásától, krákogásától, csoszogásától, motozásától, saját fogalmazásban előadott részletes kórtörténetétől. Itt csak három ágy van, és a három közül is csak az egyik foglalt. Ide a folyosó neszei-zajai se hallatszanak be, mert az ajtó pontosan zár. Fehér az éjjeliszekrény is az ágy mellett. Tetején tisztán csillog a vizeskancsó, hasas üvegfalán egyetlen ujjlenyomat sincs, és friss benne a víz. Fehér az ágy másik oldalán az infúziós állvány, és áttetsző, csaknem fehér a cső, ami az alvadásgátló hígított, színtelen cseppjeit tóvábbítja a kis palackból. A fehér állvány mellett a fehér széken fehér vászonnal letakart szögletes tárgy lapul: a hordozható elektrokardiográf. Akármikor bekapcsolható. Mint a filodendronból a léggyökerek, úgy erednek belőle az elektródok vezetékei. Az ablakon kívül alacsony és szürke az ég, mintha esteledne odakint. Csal a homály : reggel van, nyolc óra 20 perc. Az ég a felhőitől álmos. Konokul, ólomszürkén, lomhán, dagadtan úsznak a felhők az ablak osztott képernyőjén. Alaktalan páranőstények, hóval vemhesek. Nyolc óra 22 perc december 23. holnap este már karácsony, gyantás fenyőillattal, hajladozó lángú gyertyácskákkal, szikrázó csillagszórókkal, mennyből az angyallal. Egyeseknek infarktussal. Az ágy végén a lázlap. A beteg neve: dr. Pásztor Zoltán. Orvos. Diagnózis: akut miokardium-infarktus. A felhőkből már megeredt a hó. Nagyok a pelyhek, mintha hirtelen megfagyott fehér lepkék hullanának alá súlytalanul a magasságból, ahol a hideg a vesztüket okozta. Itt lent, az ablak magasságában nincs hideg odakint: Ahány hópehely ráragad az ablakmélyedés vakolatára, mindegyik rögtön elolvad. Az utcáról, az emeletnyi mélységből fölhallatszik, az ablaküvegen át is, hogy a nyálkás úton sisteregve húz jobbrabalra a forgalom. A teherautók gumiabroncsai rekedten fröcskölik szét maguk alól a latyakot, a személyautók kerekeinek gumiköpenyei sziszegve surrannak a vizes aszfalton. Szívinfarktus karácsonyra. Ez az én formám. Feküdni súlytalanul, de tehetetlenül, mert ahhoz is alig van erőm, hogy a fejem mozdítsam. Fekszem fakón vagy fehéren, hogy mozdulatlanul belemosódjak a szoba sápadt, élettelen színeinek együttesébe. Színtelen, lapos és talán végtelen volt a rét. A szalmakazal oldalába kapart lyukból nézve szédítően végtelen. Szédítő, mert kilométernyi távolban fehér köd hempergett rajta részegen. Lustán, alattomosan hullámzott a lapos terepen, mint a gyomromban az éhség. A szalmakazal dobásnyira volt a háztól. A ház meg csúzlilövésnyire a falu szélétől. Két rezgőnyár meg három satnya akác között

2 bújt meg a ny-omorék épület. Ablakaival a falu felé sunyított, mint egy vén kutya, akit kivertek onnan, mert már ugatni se volt ereje. Elöregedett, megfeketedett zsúptetejével, tapasztott falával, amiről tenyérnyi foltokban hullott-pergett a meszelés, igazán olyan szánalmas volt, mint egy fekete-fehér foltos, vedlő vén korcs. Az üregben, amit késő este fúrtam magamnak a szalmakazalba, altató meleg volt meg száraz, orrcsiklandozó por, amit a szalma szitált magából, bele a borzas üstökömbe, be az ingem alá. Amíg mélyen aludtam, nem viszkettem tőle, de mióta lassan derengeni kezdett, amitől föl-fölébredtem, nem győztem eleget vakarózni. Jutott eszembe többször is, hogy kibújjak a vackomból, de odakint még borzongatóan párás volt az imént lecsapódott harmattól a talajmenti levegő. Ahogy egyre vakaróztam, a mozgásomtól sűrűn zizegett a szalma. Nem hallottam a lépteket. Csak akkor vettem észre, hogy valaki rám talált, amikor az árnyékától elsötétült a rejtekhelyem. Asszony volt, fekete fejkendős, a ruhája is fakult fekete, a köténye meg színe vesztett kék. Nem volt kövér, és nem volt sovány. Öreg se, fiatal se. Barátságos se, haragos se. - Gyere ki, gyerek... nem várta meg,teszem-e,amit mondott, csámpásan elcsoszogott, vissza a ház felé. Kimásztam négykézláb a szalmából, talpra álltam, ráztam magamról a töreket, hajamból a port. Aztán kihúztam az odú mélyéből a fűzőszíjukkal összekötött két bakancsomat, átdobtam őket a vállamon, hogy eltűnjek a tetthelyről, de előbb lestem egy laposat a ház felé is, hogy lássam, békességben indulhatok-e tovább, vagy vegyem futásra a dolgot, mert a fekete asszony megkergettet valakivel. De az csak egyedül volt. Állt a ház ajtajában, két keze a hasán, az ujjai összekulcsolva, ahogy kövér papok nyugtatják kezüket a pocakjukon. Várta, mire szánom magam, de hogy nem mozdultam, intett a fejével, hogy menjek utána a tornácra. Megegyeztem magammal, hogy nincs mit tartanom tőle. elindultam a ház felé, lassan, ráérősen, mint akinek semmi se sietős. Legalábbis az asszony higgye így. Mert közben járt a szemem, meg füleltem is, hogy az első gyanús moccanásra vagy neszre egy ugrással forduljak és iramodjak, neki a pusztának. A tornácon kecskelábú, repedezett asztal állt. Mellette szútól szitás lóca. A fekete asszony csak a hegyes állával mutatott az asztalra. - Egyél, gyerek. Festetlen cserépcsuporban aludttej, fehérre sikált vágódeszkán nagy karéj parasztkenyér, a likacsos kenyéren arasznyi hoszszú, ujjnyi vastag szikkadt szalonna várt. Két kis fej vöröshagyma is volt az asztalon. - Van-e késed? - Nincs. - Hány esztendős vagy? - Kilenc. - Ekkora legénynek már van kése itt minálunk. Még a kisebbnek is. Hallgattam. A bicskám előző nap vesztettem el. A vándorlásban, ahogy csak mentem-mentem, kikoptatta a nadrágom zsebét. A dűlőutakon, ahol baktattam, vastag volt a por. Nem hallottam meg, mikor hagyott el a bicskám, porba esett, nem kőre. Az asszony öreg, elköszörült kést tett elém a kenyér mellé. EgYél. Vigyázatosan, lúdtalpasok módjára tapogatózott le a lába a tornác lépcsőin. Nem láttam, merre megy. Háttal ültem az udvarnak, ami ugyan nem is volt udvar, sehol se állt kerítés a ház körül. Hallottam, hogy mindenfelől fut az asszony után a baromfi. A szalonna kemény volt, késsel vágni se könnyű, megrágni még nehezebb. Dolgoztattam a fogaimat, fárasztottam az állkapcsomat, szolgáljanak meg a szíjas falatokért. AmúgY ízre jó szalonna volt. Amikor már kezdett megmelegedni tőle a gyomrom, bele mertem kanalazni a hideg aludttejbe is. Sűrűn rezgett, mint a kocsonya. Mögöttem a templomtorony, talán a falu közepén, hat órára harangozott. Mellettem kövér szürke veréb ugrált a tornác párkányán. A kony hából csenevész macska lopakodott elő. A veréb

3 látta, de nem tartott tőle. A macska leült a lábamhoz. Lustán mosakodott a rózsaszín nyelvével. Ejtettem neki egy falat szalonnát. Gyanakvóan fölnézett rám. Csak lassan mert nyújtózni a szalonnáért. HegYes foga közé csípte, és eliramodott vele, meg se állt az első akácfa tövéig. Fejét rázva kínlódott a rágós falattal. A harangszó elhallgatott. A szalonnával már végeztem. A csupor aljában volt még egy ujjnyi aludttej. Kikapartam a kanállal. A veréb lökött magán egyet, elém ugrott az asztalra, fölcsippentett egy morzsát, és már el is hussant vele. Néztem utána, kegyesen, jóllakottan. Valahol, talán a fekete asszony istállójában tehén bődült. Éhesen vagy szomjasan. Fölkeltem a kecskelábú asztaltól, kiálltam atornáclépcső tetejére, és körüljártattam a szemem, merre lehet az asszony. Sehol se láttam. A kocsiszín, jobbra, túl az akácokon, roskatag volt. Csüggedten, beletörődve állt a helyén, mintha már csak egy erősebbre várt volna, hogy engedelmesen összerogyjon tőle. Valahol, talán túl a falun, vonat sippantott. Összerezzentem, mert jelt hallottam a mozdonyfüttyben. Elkésett riasztás volt a füttye. Biciklis ember fordult elő a kocsiszín mögül. Aztán előbukkant a másik is. Rendőrök voltak. Egy őrmester meg egy tizedes. A tornác előtt szálltak le a biciklijükről. Az őrmester nagy ember volt, apámkorú vagy öregebb, csontos képű, lelógó tatárbajusszal a hegyes orra alatt: A tizedes fiatal volt, de kalácsképű, tokás-pofás, alig fért a szürke zubbonyában. Összetámasztották a két kerékpárt. A zsíros tizedes mellettük maradt. Az őrmester föllépkedett hozzám a tornácra. Letekintett hozzám a magasból. Oldalra törülte a bajuszát. Akkor megláttam a fekete asszonyt is. Visszafelé igyekezett már a faluból. Szaporán kapkodta csámpás lábát a porban. Két karja úgy lötyögött a teste mellett, mint egy madárijesztő kabátján az üres ujjak. Az őrmester előtt nyomtatott jegyzőtömb feküdt a kecskelábú asztalon. Ki volt nyitva, mint a Tartozik-Követel könyv otthon a Gyertyán fűszeresnél a vaslábú cukrosláda tetején. JEGYZÖKÖNYV. Felvétetett szeptember 23-án. - No, halljam, legény, mi a rossebnek mentél világgá. A csenevész macska szürkén sündörgött a bokám körül. Hálásan dorombolt a szalonnáért, hozzám is törleszkedett. - Ö adott föl? - Nem néztem hátra, ahol a fekete asszony állt. - Ö hát, tudom. Az őrmester megint félretörülte a bajuszát. - Hogy ki adott föl, fiam, az teneked mindegy. Köröznek tegnap óta. Az egész országban. - Engem? - Mit álmodott, főorvos úr? - Aludtam volna, nővér? - Ugy látszott. Figyelem már vagy öt perce. Olyan békés volt az arca, mint egy kisgyereké. Szépet álmodott? - Nem. Egy gyerekről álmodtam. - Fiúról? Lányról? - Fiúról. Világgá ment. - Fiúkkal megesik. Megbukott az iskolában? - Nem. Megnősült az apja. - Verte a mostohája? - Nem verte. Csak sohase nevetett. Otthon sohase. - Máshol igen? - A postán igen. A tolóablak mögött. Ott nevetett. Mindenkire, aki bélyeget kért vagy levelet adott be. Ott jókedvű volt. - Otthon még jókedvü se... - Otthon csak ideges. Öregebb is. A postán, a pult mögött, ott fiatal volt. - Mint aki két életet él... - Valahogy úgy. Két élete volt. Az egyik a postán, mint a színésznőnek a színpadon. Ahol elemében érzi magát, átváltozik... Otthon meg a másik élete. Otthon savanyú volt, mindig ideges. Utálta a lakást, hogy szűk. A bútorokat, hogy kopottak. A konyhaszagot. Azt már nem lehetett kiszellőztetni. Beleivódott a falakba.

4 - És... a mostohafiát? - - Azt? Talán nem is utálta. De nem állhatta. Annak a másik asszonynak a gyereke volt, akinek a sírjához minden vasárnap kijárt a temetőbe... az ura. Kijárt? Kiszökdösött. Csaknem minden vasárnap. Igen.... Mit hozott, nővér? - Tejet. Nem ette meg a reggelijét. Egy falatot se evett belőle. Legalább egy kis tejet igyon. - Nem kívánom. - Az este se evett. Ellenőriztem. Igy nem leszünk jóba, főorvos úr. Pedig ha én valakire megharagszom... - Akkor? - Akkor hét rossz. Értem. Engedjek az erőszaknak. Hát legyen... - Ez már helyes beszéd. Maradjon így, ebben a helyzetben, ahogy van, majd én szépen megitatom. Igy... Na látja. Rendes, szofogadó ember maga. Igy, így... Apró kortyokban elfogy az egész, csak idő kell hozzá. - Tartsunk szünetet. Ahogy óhajtja. Közben megtörlöm a homlokát. Azért kell tisztességesen enni, hogy el ne gyengüljön. Annál gyöngébb már nem lehetek, mint amilyen vagyok. Ahhoz is erőtlen, hogy humorosan fogjam föl a helyzetemet. Magának csak ne legyen egy szó panasza se a helyzetére. Jobb helyen nem lehetne. Mi nem tetszik a helyzetében? A helyzetem. Fekszem itt, vagyis félig ülök, félig fekszem, ytatnak, mint egy csecsemőt... - Itatom, bizony. Sőt, akár tetszik, akár nem, mindjárt meg is pisiltetem. Ne vágjon képeket, főorvos úr, vitának nincs helye... Még két-három korty van itt a csésze alján. Magának, ugye, nincs valami nagy gyakorlata a betegeskedésben? Látná csak, hogyan csinálják más férfiak! Ahogy azok tűrik, a sok eszemadta, ahogy imádják, ha dajkálja őket az ember! Majdhogynem kéjesen szuszognak, mint a kutya, ha a hasán vakarják. - Egy pillanat, nővér, köhögni fogok... - Köhögjön csak. Katonás torokgyulladása van, hallom. Gégész látta már? - Tegnap. Még másnapos voltam a morfiumtól. - Mit adott? - Kodeint. - Bevette? Nem tegnap, hanem amit most reggel kellett. Nem. Gondoltam. - Elfelejtettem. - Ezzel az utolsó korty tejjel most bevesszük. Tessék, nyelje le... Jó. Most aztán pisilünk még, és már békén is hagyom. - Nővérke, inkább magam... - Ugyan már főorvos úr, azt hiszi, a magáé az első, amit látok? Meg ne mozduljon!... Tavaly volt egy esetünk... Na látja, már jön is, mint a parancsolat. Az az ember is infarktussal feküdt itt. Hát nem kiment a vécére a hülye eszével! Az őrzőszobából! Ott szedték össze a vécén, már nem lehetett mit kezdeni vele. A nővérek ellen vizsgálat meg minden hercehurca... Fázik? Már be is takartam. Látja, milyen gyenge. De a tejet, azt úgy kell belediktálni... Jól van, nem molesztálom tovább, pihenjen csak. Ahogy látom, rögtön elalszik megint. Fárasztó fehérnép vagyok, tudom én; mondják elegen. De ha nem lennék erőszakos, mi lenne magukból? Jól be van takarva? Pár percre kinyitom az ablakot, jöjjön be az a kis friss hideg. Nemrég havazott egy keveset, ilyenkor frissebb,tisztább a levegő. Aludjon el nyugodtan, csendben maradok, csendben megyek ki, vigyázok, be ne csapódjon az ajtó... Bevágtam magam mögött a párnázott ajtót. Tompán puffant, mint egy bokszkesztyű egy izmos állkapcson. A tágas, teremnyi helyiség enyhén illatos levegőjében ideiglenesen megszűnt a molekulák mozgása. A korosabbik titkárnő

5 májfoltos keze megállt az írógép fölött. Két-három ujja ráragadt a billentyűkre. A fiatalabbik hölgy kék szeme duplájára tágult. Tüdeje felfüggesztette a lélegzést, és mintha a torka is megbénult volna, nem nyelte le a kávékortyot. Ha a sliccem kezdtem volna kigombolni, akkor se bámulhattak volna dermedtebben rám. A teremben, ahol hosszú évek óta legalább nyolc órát töltöttek minden hétköznapon, a szentély előcsarnokában, a Horka megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága második elnökhelyettesének titkárságán példátlan, az adott pillanatig mindkettejük számára elképzelhetetlen, de még az esemény észlelése után is hihetetlen szentségtörés zajlott le: egy közönséges halandó, jelentéktelen alárendelt, harmincadrendű senki - egy szürke orvos a megyei kórházból - rácsapta az ajtót Sermány elvtársra! És a lélegzetelállító tett után nem vágottbelé a villám, szívszélhűdés se terítette a padlóra. Ellenkezőleg: határozott léptekkel kifelé indult, oda is ért az ajtóhoz, kezét a kilincsre tette, majd visszafordult, rájuk nézett, és természetes hangon, világosan érthető szavakkal, tagadhatatlanul udvariasan köszönt is : - Kézcsókom a hölgyeknek. Amikor lenyomtam a kilincset, a nehéz tölgyajtó hangtalanul nyílt ki. Nem vágtam be magam után. A megyeháza boltíves körfolyosója csöndes volt, mint egy kolostor kerengője ebédidőben, amikora kövér szerzetesek zsíros csülökpörköltet falnak a refektóriumban. Nesztelen léptekkel haladtam a főlépcső felé : lábam alatt ruganyos, tömött bordó szőnyeg borította a körfolyosó csiszolt kőlapjait. A megyeháza zárt udvarának mélyéről frissen nyírott fű üde Illata párázott föl hozzám. Kihajoltam a kőkorláton. Lent a pázsiton motoros fűnyíró sárgállott. Szalmakalapos kertész kuporgott mellette törökülésben. Komótosan szalonnázott. Bokája mellett sörösüveg állt. A látványtól észlelnem kellett, hogy szomjas vagyok. A főlépcső mennyezetének freskójáról fehér pendelyes ősmagyar szűz lányok tekintettek le rám. Közömbös szemük keresztülnézett rajtam. Ök még nem tudták, mit követtem el. Az ősmagyar férfialak, akit körülvettek, pillantásra se méltatott. Öt örök időkre törzsfői tartásba merevítette a festő: tatáros metszésű szeme valahová messze, a vérzivataros jövőbe kémlelt. Bizonyára viszonylag békés esztendők után kutatott az utódaira leselkedő évszázadokban. Amint az emeleti körfolyosó, a főlépcső is üres volt. Aljában, a megyeházalenyűgöző méretű aulájában is csak egy magányos lény képviselte az épületben székelő adminisztrációt: a portás. Sötétszürke zakója feszes volt, mintha kinőtte volna. Kitérdesedett sötétkék nadrágja harmonikázva csuklott rá ragyogóra kefélt, már repedező bőrű fekete cipőjére. De fekete tányérsapkáján a kétujjnyi széles, vadónatúj aranyszalag csillogása tekintélyt kölcsönzött személyének. - Jó napot - mondtam neki, amikor elléptem előtte. Nem méltatott válaszra. Évtizedek alatt felhalmozott tapasztalataiból bizonyára levonta már a következtetést, hogy aki neki előre köszön, csakis az alattvalók silányabbjainak egyike lehet, észrevételezésre érdemtelen ügyfél, akinek létezésére csak akkor kell fölfigyelni, ha valami szembeszökő illetlenséget követ el itt, a megyei tanács ős falai között. Kiléptem a vasveretes kapun. A megyeháza árkádja alatt gorombán oldalba taszított a csípős őszi szél. Megőriztem egyensúlyomat. Átvágtam az úttesten a túloldalra. Talpam alatt nyirkos volt a zebra. Megcsúsztam. Egy tekintélyes fekete személygépkocsinak sisteregve kellett fékeznie miattam. A szélvédő mögött a labdaképű sofőrnek mozgott a szája. Barátságosan intettem neki, és rá is mosolyogtam. Szájmozgásából arra következtettem, hogy udvariatlan a szövege. A járdán megálltam a Delfin étterem bejárata előtt. Ittam volna valamit, de még csak tíz óra volt. A Delfin csak ebéd előtt szokott

6 kinyitni. Megfordultam, hogy fölnézzek a megyeháza első emeletére. A méltóságos sárga palota ablakai üresek voltak. Azok az ablakok is, amelyek mögül Sármány, a megye egészségügyét gondviselésként kormányzó elnökhelyettes nézhetett volna le rám. - Felébresztettem? - Dehogy doktornő. Ébren voltam. - Be volt hunyva a szeme. - Sok itt a fény. - Orvoskollégának a legjobb szobát... Hogy érzi magát? - Köszönöm, doktornő, szabályszerűen. - Ez mit jelent közelebbről? - Kitűnően, mert maga itt van. Ha magát látom, derűvel telik meg a szívem, még az a seb is, amit az infarktus ütött rajta. Látom, reggel fodrásznál volt. Miért vágatta rövidebbre a haját? - Mert a kelleténél hosszabb volt már. Mutassa a torkát. Szedi rendesen a kodeint? - Utasítása szerint. Muszáj kitátanom a számat? -Attól tartok, igen. Fáj a torka, ha nagyra nyitja a száját? - Nem. Az zavar, hogy maga néz be a számba. Szabálytalanok a fogaim, négy zápfogamban tömés van, a nyelvem pedig aszáyos, mint a Szahel övezet. - Eleve nem számítottam rá, hogy fogpasztareklámot találok a szájában. Nos, mondja szépen, hogy ááá... Még egyszer, legyen szíves. Ugy. Végeztünk. A kodeint foly tatjuk. Ami a fogait illeti, tényleg elég szabálytalanok,de legalább egy se hiányzik. Pihenjen tovább. Pihenek, de még ne menjen el. Tudom, hogy most is sok a dolga, mégis... Kiegyezünk három percben? Az én helyzetemben az ember gyorsan hozzászokik, hogy minduntalan kiegyezzen. Ha egy percet mondott volna, azért is hálás lennék. A maga szövegéből sohase lehet kihámozni, hogy mikor beszél komolyan, és mikor viccelődik. Szívesen diskurálnék itt magával akár órák hosszat is, de tényleg sok a dolgom. Ma ambuláns vagyok, és lent az ambulancián végig a folyosón feketéllenek a betegek. Egyébként tegnap ebéd közben magáról beszélgettünk. - A torokgyulladásomról vagy az infarktusomról? - Az infarktusának az okáról. - Semmi szakmai ritkaság sincs az anamnézisben. Típusos kórtörténet. - Már megint a humora... Mondja, amikor már kezdte észrevenni, hogy végzetesen rájár a rúd magára, miért nem adta fel? Senki egy árva szóval nem vádolhatta volna. Miért nem állt félre? - Mondjam, hogy lustaságból? Nem tudom. Azt hiszem, bizonyos értelemben kíváncsi voltam. Néha még élveztem is, hogy kívülről figyelem magamat. A fejleményeket pedig bizonyos objektivitással, mint egy idegen. - Tegyük fel, hogy elhiszem. De amikor már tudomásul kellett vennie, hogy ha nem áll félre, tönkre fogják tenni... - Egyszer, amikor éppen ráértem, voltak ilyen gondolataim. De akkor már nem volt érdemes abbahagyni. Egyik reggel, borotválkozás közben megbeszéltem a tükörképemmel, hogy úgy kell viselkednem, mintha sivatagi vándor lennék, és már nem lenne erőm továbbvánszorogni. Mi a teendő ilyenkor? Az ember elnyúlik a homokon, és tudományosan figyelni kezdi, melyik testtájékába marnak belé legelőször a sakálok. Ha már abszolút reménytelen a helyzet, legalább annyi haszon legyen belőle, hogy az áldozat néhány egzakt megfigyeléssel gazdagabban fejezi be pályafutását. - Hátborzongató alak. Akik pedig magához tartoznak, törvényszerűen áldozatai lesznek a neurózisnak. Végignézni, ahogyan maga a vesztébe rohan... - Kire gondol? - A feleségére. Például. - Tartalékolja más feleségek javára a részvétét. A bajok közepette abban a szerencsében volt részem, hogy feleség nélkül döcöghettem végig a pályafutásom legutóbbi szakaszát. Ugyanis, mint köztudott, öt éve elváltam. Vagyis a feleségem vált el tőlem... - Hátnem nősült meg újra?

7 - Nem. De már lejárt a három perc, doktornő. - Persze. A legjobbkor. A kórelőzmények olyan pontjához jutottunk el, ha jól ítélem meg, amiről már nem óhajt nyilatkozni a beteg. - Szó sincs róla, doktornő. Nincsenek titkaim. Elfáradtam, ennyi az egész. Amióta itt fekszem maguknál, összevéve nem beszéltem annyit, mint most három perc alatt. Magát türelmetlenül várják az ambulancián, én pedig, megint elbódulok egy időre... - Rendben van, Zoltán. Aludjon egy sort. De a párnáját megigazítom, ha megengedi. Juli... Dr. Juhász Júlia. Juhász doktornő. Egykori szép szeretőm. Ezt a három szót, így együtt, versben olvashattam. Sipos Gyuszi valamelyik versében. A ritmusból gyanítom. Hogy megtudjam, férjhez ment-e időközben, meg kellene kérdeznem valamelyik nővért vagy valamelyik kollégát, kérdezősködni pedig nincs kedvem. Miért ne ment volna férjhez? Ez is az én formám. Összeszednek valahol az országút szélén, félholtan vakarnak ki a kocsimból, mentőautóba raknak, behoznak ebbe a kórházba, belefektetnek ebbe az ágyba, nyomják belém a morfiumot, hogy visszarángassanak a nihilből, ahová fél lábbal már belelógtam, és közben azt is észreveszik, hogy ocsmányul ugatok a begyulladt torkommal. Reggel lássa gégész is a kollégát. Amikor a nővér felébresztett, Juli állt itt az ágyam mellett. Három év után. Mint akit leütöttek, és órák múlva lassan magához tér, de még félig béna a feje, és csak bámul bele hülyén a világba, ilyen kába lehettem én is, amikor kinyitottam a szemem, és azt hittem, képzelem csak, hogy Juli áll mellettem, rövidre szabott fehér vászonköpenyben, szőkén, homlokán a gégetükörrel. Néztem rá valahonnan mélyről, fektemben is imbolyogva, fejemben a két köbcenti dólorgán-pipolphen-hibernál koktéllal. Juli nyúlánk alakja látomásosan lebegett valahol messze a magasban, és mégis mellettem, elmosódottan hullámzott bizonytalan távolságban, de előttem, mint részeg ember előtt a saját delíriumos délibábjai. Három év után. Akkor is aludtam, három éve, amikor Juli hangtalanul eltűnt mellőlem. Nesztelenül csúszott ki a takaró alól, ahogy egy vékony hal az ügyetlen horgász síkos kezéből. Súlytalanul állt talpra. Se a széles ágy nem moccant, se a padló nem roppant. Még aludt az erdei szálloda. Hajnal volt, őszi hajnal, későn derengő. Mozdulatlanul figyeltem a mozgását. A fürdőszoba ajtaja hangtalanul csukódott. Ö ott bent hosszú pillanatokig várt, hallgatózott, fölébredtem-e, s csak amikor megbizonyosodott, hogy én nem vettem észre semmit, gyújtotta föl a villanyt. Az üres csendben a kapcsoló élesen kattant az ajtó mögött. Alig-alig nyitotta meg a vízcsapot. Susogása se volt a csap sugarának. Behunyt szemmel láttam, időarányosan képzeltem magam elé a mozdulatait. Végigtörli arcát, nyakát, vállát a kék szivaccsal, kölnit vesz a tenyerébe, rádörzsöli a bőrére a tarkóján. Ideges. A-visszafogott, vigyázó mozdulataitól, amelyek ugyanolyan hamisak, mint máskor a jókedvű, dallamgyilkos fürdőszobai fütyülése, amivel a bőven ömlő víz csobogásába szokott színes szalagokat fűzni. Nem mozdultam a takaróm alatt. Megfordult a fejemben a szándék, hogy kikászálódjak a vastag pléd alól, odatapogatózzak a fürdőszoba ajtajához, kinyissam, nekitámaszkodjak az ajtó félfájának, és szembenézzek vele. Szó nélkül, egyetlen kérdés nélkül. Mit is kérdezhetnék tőle? Éjfél után kettőig, amikorra görcsbe merevedett az agyam, mindent elmondott. Amikor elhallgatott; egy mondat közepén, aminek már az elejét se értettem, már aludt is. Agyonkínzottan. Elhasználta minden erejét. Nem hallottam, csak éreztem, hogy kisurran a fürdőszobából. Lélegzetét visszafojtva állt hosszú másodpercekig. Gyanú vibrált a néma levegőben. Talán gyűlölet is. Szakadásig feszült a csend, mint a gumi, amit kétfelöl húznak. Félt, hogy fölébredek, és megakadályozom a szökését. Talán ébren is vagyok. De ha fölébredtem, miért nem rúgom ki magam a takaró alól s miért

8 nem ragadom meg, miért nem vágom rá a széles ágyra, miért nem bénítom tehetetlenné, miért nem tartom vissza erőszakosan a szökéstől? Feküdtem a takaró alatt, már zsibbadtan, kevés levegővel a tüdőmben, és nem akartam visszatartani. Aki szökik, nem szabad megfogni, nem szabad elvenni tőle a szabadulást. Én is szöktem egyszer, én is szabadulni akartam, nekem is kellett volna, hogy visszatartsanak, de közben tele voltam rettegő gyűlölettel is; elszánt dühvel, hogy megmarom, aki visszatartani próbál. Később, egyre távolodva, megmarkolja a gégét, présbe fogja a tüdőt a hirtelen kattanó fölismerés, hogy otthagytam mindent, ami otthonos volt és megszokott, másfél napja cipelt kemény kolonc a szorongás, hogy messze van már minden, ami ismerős volt, és őrző is a maga módján. Mégis, amikor elveszett-egyedül baktattam azon a végtelen mezőn, ami legelő volt, de a jöttömre eltüntek róla a csordák vagy a nyájak, ropogni kezdett a fejemben és remegni kezdett a bőröm alatt a villamos érzés hogy szabad vagyok és boldog is, éppen ettől a félelmes szabadságtól, ami azért igazi, mert szorongással keveredik, ismeretlen váratlanságokat rejteget magában. Fázott a meztelen lábam, mert a gyepfű még nedves volt a kora délutáni szeles, hideg záportól, fázott a nyakam is, és lúdbörösen fázott a Hátam az ingem alatt, az alattomos ősz borzongott már a levegőben, de én hetykén boldog voltam, a hideglelős szorongásommal is szabad, és nem selytettem, hogy már országosan köröznek, és másnap kora reggel fölad a rendőröknek a fekete asszony.. LIlIputi csörrenést hallottam. Tudtam, hogy Juli kezében adott hangot a kulcscsomó, amire én a kocsi tartalékkulcsát fűztem. Másodpercekig megint csönd volt, Juli dermedten vártfülelt, fölneszelek-e. Nem mozdultam. Aki elmegy, aki szökik, nem szabad megfogni, nem szabad elvenni tőle a szabadulás lehetőségét. Tőlem elvették, amikor föladott a fekete asszony, hazatoloncoltak oda, ahol az otthonom nem volt nekem otthon, és ha a rendőrök nem vertek is meg, goromba szóval se bántottak, csak félig emberségesen, félig közömbösen teljesítették a kötelességüket, én máig az akkori tehetetlenségem keserű gyűlöletével látom őket magam előtt. Az ajtó, amire kívül a 41-es számot szögezték, hangtalanul fordult a tengelyén, és a kilincs nyelve se kattant, amikor Júli lehelet-lassan becsukta maga után. Nem tudtam, csak éreztem, hogy kint, az ajtó előtt is vár még kis ideig. A lépteit se hallottam, amikor elindult a folyosón. Az ablakredőny résein már becsurgott a derengés. Nem nyitottam ki a szemem. Nem akartam látni, amit tudtam, hogy egyedül vagyok, nemcsak abban a szállodaszobában, de az életem folytatásához is egyedül. Elveszetten magányos, mint egy sokat futott autó a ködös autópályán karácsony éjszaka. Hallottam, hogy a szálloda parkolóján indítómotor morran. Biztos voltam benne, hogy Juli nem nyomja ki rendesen a kuplungot, amikor sebességbe kapcsol. Ezer mozdulatát ismertem; belém ivódtak a pontos mozdulatai is, a hanyag mozdulatai is mint a filmlemezbe a tónusok. Két embernek egy közös év is adhat annyit, mint egy egész közös élet. Fölkeltem. A szálloda előtt reccsent egy keményet a kocsim sebességváltója. Panaszosan pörgött föl a motor a rögtön következő nagy gázfröccstől. Juli széles ívben kanyarodott ki a parkoló betonjáról. A gumiabroncsok hosszút nyivákoltak, mint a gyerekek sípos hasú babái, ha felnőtt ember cipője alá kerülnek. Kinéztem a redöny résén. Láttama kocsi sárgásvörös hátsó lámpáit, majd amikor fordult, a reflektorok éles fehér pásztáját is, ahogy a kanyarban a fény végigvágott az úton, mint egy menekülő lovas nádpálcája az állat véknyán. Az út második kanyarjával együtt a kocsit is elnyelte az erdő. Odabotorkáltam a szállodaszoba ajtajához. Fehér foltot láttam a szőnyegen. Juli névjegye volt. Az ajtó alatt csúsztatta be.

9 A folyosón firkálta rá nyugtalan betűivel a szöveget. Elvittem a kocsit, hogy elérjem a vonatot. A jankavölgyi állomáson megtalálod. A kulcsot a kesztyűtartóban hagyom. Én mást akartam. Magadra vess. Ne haragudj. Juli. Hangtalanul tűnt el három éve, és hangtalanul került elő tegnap, három év után. Itt senki se gyanítja, hogy mi ismerjük egymást. Mi pedig szerepet játszunk. Nemcsak akkor, ha valamelyik nővér is jelen van. Akkor is, amikor - ahogyan az imént - kettesben vagyunk. Ma járt nálam harmadszor. Ma először úgy, hogy senki se volt itt kettőnkön kívül. De mi még négyszemközt is úgy viselkedtünk, mintha tegnap reggelig sohase láttuk volna egymást. Pedig most nem kellett volna szerepet játszanunk. De ő ma se változtatott a stíluson. Csak a végén, egy pillanatig feledkezett meg a szerepéről: amikor véletlenül, önkéntelenül a nevemen szólított. Hamarosan jön a nagyvizit. Rohadt állapot ez a tehetetlen gyöngeség..aludnék, mindig csak aludnék. Alúdni és tovább aludni. Három éve is, az erdei szállodában, a 41-es szobában is tehetetlen voltam. Visszabotorkáltam a széles ágyhoz, elterültem rajta és elaludtam. Mintha három évig aludtam volna, tegnap reggelig, amikor arra ébredtem, hogy Juli áll itt az ágyam mellett. Másik ágy mellett másik Juli. Leült ide az ágy szélére, a makulátlanul tiszta, szinte kékesfehér lepedőre a makulátlanul tiszta, frissen vasalt fehér köpenyében, lehajtotta homlokáról a gégetükröt, és a kis kerek nyíláson át láttam, hogy inkább szürke, mint zöld a szeme, és tágult, fekete kút a nagy pupilla a keskeny irisz közepén. Fürkészve nézett, ahogy gyanakvó katonák kémlelik a terepet fedezék mögül, a bunker lörésén át. - Láthatnám a torkát, kérem? Olyan gyönge vagyok, hogy fektemben is úgy érzem, mindjárt összeesek. Hagynom kellene, hogy elaludjak. Időbe telik, amíg a nagyvizit ideér. Ha alva találnak, majd fölébresztenek. csak el kell engednem magam, hagyni, hogy lecsússzak a sűrű semmibe ezen a sima lepedőn, ahogy gyerekek siklanak le a csúszdán a játszótér puha homokjába. Most sikerül, ha hagyom. Ott az országúton hiába akartam belehullani a semmibe, ott nem sikerült. Nem vagyok típusos eset: nem volt halálfélelmem. Csak azt akartam, hogy ne tudjak magamról, azt akartam, hogy elveszítsem az eszméletemet, de ha nem, hát legalább aludjak el, hogy ne érezzem azt a repesztő, markóló prést a szívem körül vagy benne a szívemben. Világosan emlékszem, hogy azt hittem, víz és vatta vesz körül, vizes vatta ragad mindenütt a testemre, hideg verejtéktől volt lucskos az ingem alatt a bőröm, hideg verejtéktől fájt a homlokom, a tarkóm, tapadó lepedék fojtogatta minden pórusomat, nedves hártya tapadt rá a szám nyálkahártyájára is, enyves dugó tömte el az orromat, attól fuldokoltam, mint akit vákuumba zártak. A hangokat is csak a ragacsos, légzáró hártyán át hallom... - Infarktus ez, higgye el nekem, tisztelettel, akkora infarktus, mint egy szakadék. Nem az első, amit látok, higgye el nekem. Tavaly az unokabratyeszom, tisztelettel, annak is, ahogy a nagykönyvben meg van írva... - Megmarad a krapek, amíg ideér a mentő? - Nem vagyok én jós, uram... - El kell ismerni, volt lélekjelenléte az ürgének. Én mindig úgy hallottam, hogy amikor köszön az infarktus, akkor egyszerűen lefordul az áldozat onnan, ahol éppen ül, aztán snitt. Ez meg, le a kalappal, ez meg először precízen lehozza a kocsit ide a padkára, szabályosan lekormányozza a betonról, de ez nem elég, még le is horgonyoz vele. - Frankón így csinálta! Nemcsak megállította a kocsit, hanem még ahhoz is volt reflexe, hogy bekapcsolja az elakadásjelzőt. - Ki is kéne kapcsolni, mielőtt ez a négy vészvillogó leszopja az akkut. - Lehet szállítani ilyen állapotban? - Lehet vagy nem lehet, el fogják szállítani, mese nincs. - Gondolják, tisztelettel, hogy kitart benne a szufla, amíg megjön a mentő?

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy SZILVÁSI LAJOS EGYSZER-VOLT SZERELEM REGÉNY KOZMOSZ KÖNYVEK 1966 "Bujkál a hold" címû regényemben megírtam öt Kanadába szakadt soproni fiú sorsát. Azokról a soproni fõiskolásokról van szó, akik 1956 novemberében

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA

A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA 1 A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA Fõszerkesztõk: MARKÓ BÉLA (1989. december 2005.) GÁLFALVI GYÖRGY (2005. december 2007.) Fõszerkesztõ: Szerkesztõk: Tördelõszerkesztõ:

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Egymás szemében SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST Harmadik kiadás A nagyvárosok, amelyek a távolból az érzékiség füstölgő

SZILVÁSI LAJOS Egymás szemében SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST Harmadik kiadás A nagyvárosok, amelyek a távolból az érzékiség füstölgő SZILVÁSI LAJOS Egymás szemében SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST Harmadik kiadás A nagyvárosok, amelyek a távolból az érzékiség füstölgő kénkőtelepeinek látszanak, számtalan tiszta lélek és ártatlan otthonai.

Részletesebben

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ MARTHA TAILOR: VÍZIÓ Mi a fene történik vele mostanában? Lehet, hogy nem volt okos dolog kifejleszteni magában ezt a képességet? Jobb lett volna, ha soha nem foglalkozott volna a vízióval való gyógyítással,

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

kentaur a terminálban KAPITÁNY MÁTÉ

kentaur a terminálban KAPITÁNY MÁTÉ kentaur a terminálban KAPITÁNY MÁTÉ KAPITÁNY MÁTÉ kentaur a terminálban KÖNYVEK DÖGÖK REGGELI COWBOY Kinyitottam a szekrényajtót, hogy kivegyem az egyik kabátomat, de a vállfa eltörött a kezemben. A

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László SZÕRÖS IRODALOM u MÛVÉSZET u KRITIKA KÕ Nagy Farkas Dudás Erika prózája Szeles Annamária versei François Bréda abszurd drámája Startvonalon: Bárdos Kinga Kelemen Zoltán Dömény Andrea Varga Melinda Hámori

Részletesebben

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1 2 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest, 2008 3 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Egyedül IRODALOM FEKETÉN-FEHÉREN FOLYÓIRAT KAUER CSILLA MÁRIA BEMUTATKOZÁSA Négy évtizede

Részletesebben

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS SZABÓ MAGDA Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS Szabó Magda, 1970, 1997 Móra Könyvkiadó, 1994, 1997 TARTALOMJEGYZÉK GINA INTÉZETBE KERÜL... 3 MATULA PÜSPÖK ISKOLÁJA... 7 AZ

Részletesebben

Szalai Vivien. Stohl őszintén

Szalai Vivien. Stohl őszintén Szalai Vivien Stohl őszintén Újsághír Stohl Andrást ittas járművezetés miatt 2011. szeptember 6-án jogerősen tíz hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Pest Megyei Bíróság. Az elítélt legkorábban csak

Részletesebben

persze kellőleg kihasználni, gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokonszenveztem vele túlságosan.

persze kellőleg kihasználni, gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokonszenveztem vele túlságosan. WASS ALBERT JÖNNEK! A RÁDIÓ MELLETT ültünk és vártuk a híreket. Sem kezünk, sem agyunk nem foglalkozott semmivel. Csak éppen ültünk és néztünk magunk elé, mint ilyenkor mindig, egy képre, vagy a szőnyeg

Részletesebben

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Kőrössi P. József A kép címe nálam: Érkezők. (Nyurga lány az átló közepén) 5 kávéházi szegleten... Németh Zoltán Magzatnyelv

Részletesebben

Anthony Horowitz Kettes számú közellenség

Anthony Horowitz Kettes számú közellenség Anthony Horowitz Kettes számú közellenség A mű eredeti címe: Public Enemy Number Two Copyright Anthony Horowitz, 1987, 1997 A fordítás a Walker Books 1997-es kiadása alapján készült Magyar kiadás Animus

Részletesebben

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 [Az első kiadás impresszuma] A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Stephen King: Firestarter A Signet Book. New American Library, New York,

Részletesebben

JÁCHYM TOPOL NŐVÉREM FORDÍTOTTA: KOLOSZÁR PÉTER

JÁCHYM TOPOL NŐVÉREM FORDÍTOTTA: KOLOSZÁR PÉTER JÁCHYM TOPOL NŐVÉREM FORDÍTOTTA: KOLOSZÁR PÉTER TARTALOM VÁROS 1 KÉZ A BROKÁTBAN REPEDÉS ÉS AZ ODÚBAN HOGY VOLT SZUKÁVAL LÁTJUK ŐKET, MENNEK A PINCE TARTOTT ENGEM 2 MITŐL LETT A SZÍVEM FUTOTTUNK AZOK A

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

A SZELLEMIDÉZÔ. Sötét erõ Trilógia 1. kelley armstrong. New York Times bestseller szerző

A SZELLEMIDÉZÔ. Sötét erõ Trilógia 1. kelley armstrong. New York Times bestseller szerző A SZELLEMIDÉZÔ Sötét erõ Trilógia 1 kelley armstrong New York Times bestseller szerző KELLEY ARMSTRONG A SZELLEMIDÉZÔ Sötét erõ Trilógia 1 1 2 KELLEY ARMSTRONG A SZELLEMIDÉZÔ Sötét erõ Trilógia 1 Első

Részletesebben

JAMES HERRIOT. Kutyák a rendelőmben. 2. javított kiadás

JAMES HERRIOT. Kutyák a rendelőmben. 2. javított kiadás JAMES HERRIOT Kutyák a rendelőmben 2. javított kiadás A fordítás alapjául szolgáló kiadás James Herriot: DOG STORIES Pan Books, London, Sydney and Auckland, 1987 James Herriot, 1986 Fordította SZÁSZ IMRE

Részletesebben

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk szembe magunkat, amint kilépünk ebből a pillanatból.

Részletesebben

VÁMOS MIKLÓS. Tiszta tűz PÁROS NOVELLÁK, PÁROS KISREGÉNYEK

VÁMOS MIKLÓS. Tiszta tűz PÁROS NOVELLÁK, PÁROS KISREGÉNYEK VÁMOS MIKLÓS Tiszta tűz PÁROS NOVELLÁK, PÁROS KISREGÉNYEK EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2009 Páros novellák MÚMIÁK I. (TÍZ) Midőn az ember tízéves, még majdnem mindenre képes. Még rendben vannak a leletek.

Részletesebben