Rossz helyre születtünk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rossz helyre születtünk"

Átírás

1 1992. augusztus 17. Rossz helyre születtünk Alkonyodott. A narancsvörös izzású napkorong aranyszínűvé varázsolta a hegyek közt kanyargó folyócska türkizzöld víztükrét. A hullámokról visszaverődő fénycsíkok a part kövein ülő fiatalember állán, nyakán villództak. A fiatal férfi lábát fölhúzta, két karjával átfogta, s tekintete a tájat fürkészte. A szürkülő égbolt felé törő hegyek zöldellőn ölelték körül a völgyet. Oldalukba festői rendetlenségben piros cserepes házacskák kúsztak. Patinazöld kupolák, karcsú fehér minaretek s a folyó felett magasan átívelő világszép-kecses kőhíd még a XX. század végén is a középkort idézte az alkonyatban gyönyörködőnek. Odafönn a simára kopott hídköveken tarka ruhás emberek csoportja sietett dolgára. Közülük csak két fiatal nő nem igyekezett hazafelé. A lányok ráérősen támaszkodtak a korlátra, s a fiatalabbik a kezében színes kendőt tartva kutatón fürkészte az alant fodrozódó folyó két partját, mígnem pillantása megakadt a vízparton kuporgó legény alakján. Ekkor a virágos mintás kendő lecsúszott a korlátról, egy kósza esti szellő belékarolt s keringőtáncra kérve vitte, repítette egyre távolabb, míg a vidám minták bele nem olvadtak a víz aranyfelszínébe. A rózsaszín futórózsabokor árnyékában ülő fiatalember ekkor ágat ragadott, s kihalászta a szárnyaszegett pillangóként lebegő ruhadarabot, megtörülve vele homlokát felnevetett a hídra. A fiatalabbik leány visszamosolygott. A társnője azonban komoly maradt. Ne kacérkodj azzal a fiúval, Aisa! tanácsolta Ana. Ha Abdullah vagy Ali bátyád megtudják, mindketten rosszul járhattok. De én nem akarok az ő parancsaik szerint élni! csattant föl Aisa. Ki nem állhatom azokat, akiket kiszemeltek jövendőbelimül számomra. Miért nem dönthetek saját sorsomról magam? Mert rossz helyre születtünk - hangzott szomorú alt hangon a válasz. Mikor a napkorong elbújt a hegyek csipkés szélei mögött, a lányok befejezték sétájukat, s egy sikátorba fordultak. Mielőtt elnyelte őket egy ásító, sötét kapualj, Aisa visszafordult, s vetett

2 egy búcsúpillantást az őket követő fiatalemberre. Vid a zsákmánykendőt legényesen a nyakába kötötte, s széles, hódolatteljes karmozdulattal meghajolt. Aisa visszanevetett, majd társnőjével együtt eltűntek a belső udvar mélyén. Vid könnyed léptekkel haladt a telihold világítású, girbegurba utcácskákon, közben boldogságtól daloló belső hangjaitól nem hallotta meg a mögötte lopakodók ritkás gumitalp-csikkanásait, a fojtott, szapora lihegést sem. Csak akkor rezzent össze, mikor az egyik fekete kapualjból eléje toppantak. Hátulról zsák borult fejére, s vele a tehetetlen sötétség. Mellette autó fékezett, durva kezek beletuszkolták. Mit akarnak tőlem? jött a fojtott kérdés a zsák alól. Válasz nem érkezett. A kocsiban szorongók némán figyelték az utat, amíg a jármű el nem hagyta az utolsó házakat, s erdőbe nem értek. Videt kirángatták a hátsó ütésről, s a fűbe lökték. Kik maguk? Mit akarnak? Mondják meg már végre! Megtanítani a rendre! mordult rá odafentről egy rideg férfihang. Egy életre elvesszük a kedved, te szerb kutya, attól, hogy szemet vess igazhitű lányra! Azt hiszitek, nektek mindent szabad? Bitoroljátok földünket, balga hiteteket ránk akarjátok erőltetni, ráadásul asszonyaink, húgaink is kellenének? Én nem kényszerítettem senkit semmire! Nem is akartál megszerezni magadnak egy bosnyák lányt? Biztosan csak rosszul láttuk az imént sistergett a kérdező szájából a gyűlölet. Szeretjük egymást. Nincs jogotok beleszólni! Nincs? Majd mindjárt megmutatjuk, mihez van jogunk! * Kocsiajtók csapódtak. Vid ottmaradt az út szélén a fűben. Az utolsó rúgástól úgy érezte, valami megpattant benne. A felberregő autóból még kiszólt egy rekedt hang: Most még csak leckét kaptál, de ha nem tűntök el pereputtyostul innen, piszkos csetnikek, megtanulhatjátok, mi jár a hitetleneknek! 2. A sírásó lapátjával megigazított egy elgurult göröngyöt, majd gondosan oldalba lapogatta a friss hantot, közben várakozón

3 sandított a sírnál álló három fekete ruhás alakra. Egyikük végre megmozdult, odalépett a szorgoskodóhoz s pénzt csúsztatott kezébe. A másik férfi lehajolt, letette a friss hantra rózsacsokrát, felegyenesedve átkarolta a görnyedt háttal síró idősebb aszszonyt, s szelíd erőszakkal az út felé fordította. Anya, mennünk kell! mondta Milan. Rövidesen beesteledik. A két fekete öltönyös gyászoló férfi felsegítette az asszonyt a megpakolt teherkocsi vezetőfülkéjébe, ők maguk a platóra telepedtek. A két járműből álló menet megindult a város felé. Egyikük sem szólt semmit az úton, csak mikor elhaladtak a szülőház előtt, szisszent föl a fájdalomtól az idősebbik testvér. Meg fogom bosszulni Vid halálát, azokon is, akik a Kljakóknak hamis alibit igazoltak! sziszegte Radov, majd testvéréhez fordult. Remélem, számíthatok ebben rád, öcsém? Milan nem felelt, inkább a köveken rázkódó platóról figyelte az utca forgalmát. A házak előtt fekete ruhás öregek gubbasztottak, a sikátorokban maszatos kislegények csettegőtalpú szandálokban kergetőztek, az ablakokban hófehér fehérnemű zászlók lengedeztek a szárító köteleken. Meleg nyári szellő falakra kúszó virágbokrokat simogatott. A férfiak félreálltak a karaván útjából. Némelyik tekintet mélyén némi együttérzés villant, de a legtöbb helybéli elégtétellel fordult a városból kiűzöttek után. Egy kékhajnalka-futóval körülnőtt, faragott fa kapuhoz simulva karcsú leány álldogált. Fekete ruha volt rajta, s haját sem fedte kedvenc virágos mintás kendője. Te céda! kiáltott feléje elkeseredett gyűlölettel az idősödő asszony a kocsiból. Te ölted meg a fiamat! Légy átkozott! De anya, ő mit se tehet róla! csitította az asszonyt Milan. Vid halála előtt az orvosoknak a kórházban elmondta, kik tehették. A bátyjai bűnéért ne a lányt vádold. Tudod is te, öcsém, ki gyilkos itt s ki nem, mikor már egy évtizede Belgrádban biztonságos kényelemben dekkolsz! Élnél csak te itt, akkor tudnád, hogy ez a bagázs mind szívesen elvágná a torkodat, ha fegyvert kaparinthatna a kezébe vágott közbe az idősebb fivér, a szőkésbarna hajú, kék szemű, szélesvállú, magas, nagyerejű Radov. A negyvenkét éves férfi vadságáról volt híres a környéken. Mi-

4 lan és Vid mindig tartottak egy kicsit tőle, olyan más volt. Nem csak szokatlanul fehér bőrével, feltűnően világos színeivel ütött el jóval fiatalabb testvéreitől, hanem fékezhetetlen ingerlékenységével. Bár azt is meg kell adni gondolta magában Milan, erős benne a családi érzés. Szeretetteiért bármit megtenne, és tud kedves is lenni, ha akar. Csak ahogy idősödik, egyre ritkábban. Miközben haladtak tova, Milan a kapuban álló törékeny alakot figyelte. Aisához ekkor odalépett egy fiatal férfi valószínűleg egyik bátyja, Milan nem ismerte, és taszított egyet a lányon, aztán a költözők felé fordult kárörvendő vigyorral. Radov is elkapta e pillantást, s leüvöltött a kocsiról: Visszajövünk hamarosan, és akkor elszámolunk veletek! tágult ki Radov orrcimpája a tehetetlen haragtól. Valamennyiőtöket kinyírunk! Az utcán álló erre szélesen elmosolyodott, s jobb keze tenyerének élét végighúzta saját torkán metszést imitálva, s Radovék felé jelezve bal kezét ökölbe szorítva hüvelykujját lefelé fordítva. Radov erre majdnem kivetődött a járműből, hogy nyomban leszámoljon az ellenséges környék összes lakosával. Milan alig bírta lefogni. Szerencsére az út elfordult, s Karadzsoz-bég dzsámi impozáns kupolás épülettömbje, lombok közt magasodó minaretje jótékonyan eltakarta a vérbőszítő jelenetet szeptember A nap besütött az ablakon, s fénypásztái táncoló, csillogó porszem csillagokat világítottak meg. S persze a tanári asztalt, mögötte a sötét táblát a falon rajta fehér cirill betűkkel. A terem túloldalán már a félhomályban képek függeszkedtek a falakon. A vékony, fekete keretekből komoly, történelemszagú férfiak néztek a múltba vagy egyenesen a padokban buzgón körmölőkre. A múlt dicső hősei voltak ők. Szerb szabadságharcosok, hazafiak. A dolgozat is róluk szólt, a kötelező tanterv előírta diákszíveket dobogtató enyhe pátosz szellemében. Milan tanár úr sétált a padsorok között. Egy-egy együtt érző pil-

5 lantást vetett a papírjaik fölött görnyedő nebulókra, kik körmüket, tollaik végét rágták, vagy éppen elgondolkodva meredtek valahova a semmibe, miközben puskáikat suvasztották vissza a pad, esetleg a szoknyáik alá kinek mi esett kézre. Megszólalt a megváltó csengő. A történelem igájába hajtott emberpalánták egyik csoportja megkönnyebbülve egyenesedett ki, a másik csoport pedig ekkor kezdett csak lázas sietségbe. A ráadás percek elteltével Milan összeszedte a dolgozatokat, s hóna alatt a frissen készült remekművekkel benyitott a tanáriba. Lepakolt, majd az igazgatóhoz fordult, s kezébe nyomott egy hivatalos papírlapot. Most már nemcsak taníthatom a történelmet, csinálhatom is kommentálta a mozdulatot savanyú mosollyal Milan. Odaát nagyobb szüksége van rám a hazának. Az igazgató szemével végigfutotta a behívólevél sorait. Fölnézett. Behívtak? Most hogy keressek helyetted helyettest? Te vagy az első, akit a tanári karból katonának hívtak. Majd megszokod, főnököm. Lesznek majd mások is, kik ölni kénytelenek mosolygott kesernyésen Milan. A szerb nép érdekében. Tulajdonképpen irigyellek, hogy ebben az országot teremtő harcban személyesen is kitüntetheted magadat. Milan vágott egy fintort. Cserélhetünk ajánlotta. Nem vágyom hőstettekre. Az igazgató megigazította nyakán az inggallért és sajnálkozón mosolygott: Mennék is, csak éppen öreg vagyok én már katonának! A háború a fiataloké. Ők még fürgék, ügyesek, jól látják az irányzékot. Én már a puska végéig sem látok el. Mióta rossz a szemed, öreg főnököm? kérdezte enyhe kétkedéssel Milan. Különben is: a nyakadba akasztott géppisztollyal célozni sem kell. Csak megtudakolod merrefelé van az ellen, és már kaszálhatod is, míg ki nem fogy a tár Az igazgató hümmentett egyet, majd egy elhaladó kíváncsi kollégához fordult valamilyen halaszthatatlan szakmai kérdésben. * A belgrádi pályaudvaron Milan kibontakozott asszonya öleléséből. Még egy szenvedélyes búcsúcsókot adott Irene érzéki vastag ajkára, majd fordult, lehajolt táskájáért, s fellépett a vonat

6 lépcsőjén. Viktor, a barátjuk, a másik bőrönddel követte. Fölpakoltak a csomagtartóba. Csinálj nekem is helyet odaát, cimbora! mosolygott Viktor biztatóan Milanra. Ha én is megkapom a behívóparancsot, a te nyomdokaidba lépek. Én sem kívánom véremet ontani. Mélyen megértelek. Milan szomorkás keserűséggel kitekintett asszonyára a vagonablakon. Ugye vigyázol Irenére, amíg elrendezem a dolgom odaát Magyarországon, és utánam jöhet? kérdezte Milan, s viszszafordult Viktorhoz. Mihelyst szerzek szállást, rögtön táviratozok érte, és te segíts Irenének az utazás előkészítésében. Ez csak természetes. Minden úgy lesz, ahogy megbeszéltük, egy percet se aggódj, cimbora! mosolygott Viktor nyugtatóan, miközben kezet szorítottak, majd Viktor lelépett a peronra. Milan elhomályosult tekintettel pillantott hosszan vissza asszonya őszvirágcsokorral integető karcsú alakjára, miközben a vonat egyre gyorsulón gördült tova a síneken. * Órák múlva, ahogy közeledett a célállomás, Milan egyre idegesebb lett. Valahogy olyan idegen volt minden körülötte: a zsúfolásig tömött szerelvények, az elsuhanó házak, falvak, a feltűnően sok katonai jármű és egyenruhás. A határszéli kistelepülés vasútállomásán is katonák álltak a kijáratban, miközben a rendőrök igazoltattak. Milan zsebébe nyúlt papírjaiért, majd idegesen megmerevedett. A vele szemben álló rendőr kérdőn pillantott rá. Milan nyugalmat erőltetett arcvonásaira, s átnyújtotta iratait. A tiszt alaposan megvizsgálta az adatokat. Egy könyvbe is belepillantott. Aztán kérdezett: Hol lakik? Belgrádban. Mi célból van itt? Rokonlátogatóban. A rendőr hosszú pillantást vetett a válaszolóra. Lerítt róla, hogy túl sok rokonlátogatót talált már errefelé, úgyhogy jobbnak látta tovább érdeklődni. Milyen rokona lakik itt?

7 Az apám. Mondjam a címét, telefonszámát is? Ennyi elég bólintott a tiszt, és visszaszolgáltatta a hivatalos papírokat. * Örömteli üdvözlés után idősebbik Radovan Slovasics gondterhelten mutatott helyet fiának a konyhaszéken. Kiküldte feleségét a tyúkólba omlettnek való tojásért. Nagyon nehéz lesz átjutni a határon. Mióta háború van, nagyon megerősítették az őrséget a határon mondta az apa. Magam sem így terveztem bólogatott Milan rosszkedvűen, miközben szórakozottan csipegetett egy szőlőfürtöt. Szabályosan akartam átmenni Magyarországra, csakhogy útközben eltűnt az útlevelem. Valószínűleg ellopták. Vissza már nem fordulhatnék, úgyse kapnék újat, mint behívott hadkötelezett. Nem ismersz valakit, aki átvezethetne a határon? Megfizetném a fáradozását. Az idősebb ember gondolkodón nézett maga elé. Több csempészt is ismerek, de az utak alá vannak aknázva. Nem akarom, hogy menekülés helyett fölrobbanj, fiam. Mióta a horvátok a határon átkelve a szomszédos ország felől támadtak rendszeresen minket, a határőrség mellett a katonaság is őrzi a határt. Tele van a község velük. A bevált rejtekutak járhatatlanok, akit elkapnak, nem határsértőként, hanem horvát kémként kezelik, vagy rosszabb esetben, mint usztasa ellenséget egyenesen agyonlövik. Akkor mit tegyek? Forduljak vissza, álljak be katonának, gyilkoljam tegnapi jugoszláv testvéreinket, egykori egyetemi diáktársaimat, vagy sorkatonai cimboráimat csak azért, mert bosnyáknak születtek? kérdezte Milan. Tudod, hogy nem ezt mondtam, fiam. Elég baj, hogy bátyád ezt önként teszi. Találunk megoldást. Nem hagyom, hogy Vid fiam után téged is elveszejtsenek ebben az értelmetlen gyűlölködésben Apa és fia abbahagyták a beszélgetést, mert visszatért az aszszony, s perceken belül illatos, házikolbászos, harsánysárga rántottát tett az asztalra a férfiak elé. Kedvesnek látszott, de mint mindig, valami kellemetlen ellenérzés volt minden mozdulatában. Az asszony nem tudhatta Milan látogatásának okát, de női ösztönével nyilván megérezte, s féltette urát a veszedelmes kalandtól.

8 * Késő éjjel lett, mire lelopakodtak a lépcsőn. Milan az idősebbik Radovan fülébe lehelte a kérdést: Az asszony? Elaludt a TV mellett. Mindig így szokott lenni. Siessünk, hátha felriad nyitotta ki a bejáratot halkan az apa. A falu végén már várnak ránk a csempészcsoporttal. Kióvakodtak a hátsó ajtón. Orrukat megcsapta a trágyaszaggal kevert falusi szellő. Milan szerette ezt az illatot. Gyerekkorára emlékeztette: a vidám, gondtalan vidéki nyaralásokra. Jó nagyot szippantott belőle, s felfrissülve rántotta meg vállán a sporttáskája szíját. Mehetünk mondta. Ekkor a kétszintes frissen vakolt családi ház előtti bokor mögül reflektorok villantak. Szinte odaszögezték kettőjüket a házfalhoz 4. Csak a robbanások s a nyomukban fölcsapó fekete füstfellegek hatottak diszharmonikusan a különben ecsetre kívánkozó tájon. A hosszan elnyúló vadregényes völgyet alant a patak világoskék csíkja osztotta szinte szabályos két térfélre. A patak partján házak sorjáztak. Középen tágasabb tér, rajta kis mecset karcsú minarettel. A település végén másik imaház tornya nyújtózkodott, tetején napfényben villanó kereszttel. Néhány palatetős épület már a hegyoldal fái közt bújt meg. Innen fentről az egész úgy festett, mintha csak egy vasútmodell játék terepasztaljának apró modelljei szóródnának szét a zöld posztóalapon. Játék az egész. Legalábbis a sziklaperem oltalmából lövöldözőknek. Voltak vagy heten kekiszínű, lombtarka katonai egyenruhában. Egyikük a gépfegyver mögött hasalt, s időnként felkerregtette. Egy másik, majdhogynem süvölvény legény gránátvetővel játszadozott. Né, már, egy autó! rikkantott fel. Mit keres ez itt? Nem mindegy nekünk? rántott egyet a vállán a mellette hasaló, egy alig néhány évvel idősebb, amolyan parancsnokforma. Pörkölj oda neki! A süvölvény nem mondatta kétszer. Végre egy igazi harci feladat: durr!

9 Ezt még gyakorolnod kell, öcsi! vette ki kezéből a gránátvetőt a hetek egyike. Ő is a vállára illesztette az unaloműző játékszert és lőtt. A Zasztava darabjai szerteszóródtak a levegőben. Talált, elsüllyedt vigyorgott elégedetten a mesterlövész, de nem volt ideje besöpörni a dicséreteket, mert kis híján az ő fejét söpörte el egy válaszlövedék, mely a házak közül érkezett sietve. Mindannyian lesunnyadtak hát a vadrózsabokrok tövébe és onnan viszonozták a tüzet. A lentiek sem maradtak adósak, s a tűzpárbaj jó félórát is eltartott. Mire újra csönd töltötte be a tájat, a Zasztava benne gyanútlan utasaival alaktalan fekete ronccsá égett. Kitűnő állás volt ez a magasan elhelyezkedő sziklaperem, mert csak egyikük sérült meg a golyózáporban, ő is csak könnyebben a vállán. Hangosan szitkozódva szorított gézdarabot a vérző sebre, s még csak akkor kezdte a szidalmakat cifrázni, mikor egyik társa odalépett s hozzákezdett bekötözni. Na várjatok csak, bosnyák disznók! sziszegte. Megfizetek még ezért, szarosok, kerüljetek csak a kezem közé! Meddig tartatok még ki? Jaj, mit csinálsz, te marha? förmedt rá felcsert játszó társára. Csak a golyót bányászd ki, ne a csontomat! Vagy inkább hagyd a faszba, kibírom, míg találok egy dögészt! * Estére a szerb harcosok megpihentek. Ketten már lelkes hortyogásba is fogtak, mikor a semmiből előbukkant egy terepruhás középkorú férfi. A különben jelentéktelen megjelenését a hasán lógó géppisztoly tette nyomatékossá. Jó hírem van kezdte. Egy óra múlva érkezik a túloldalra Radov a többiekkel, együtt tűz alá vesszük a falut, és lemegyünk. Épp ideje morogta az egyik most ébredő, halálra untam már magam! Nem is telt el az óra, a völgy túlsó felén felkerepelt egy géppisztoly, s a többi csatlakozott hozzá szerte az éjbe borult hegyoldalakban. Ahogy a sziklák felerősödve verték vissza a fegyver ropogást, vált félelmetesen őrjítővé a hangzavar a település kelepcébe szorított, szórványosan visszalövöldöző, fejvesztetten rohangászó védői számára. Nem sokáig tartott ez az egyenlőtlen küzdelem. A falubeliek a túlerő láttán kétségbeesett mene-

10 külésbe fogtak. Ekkor az aszfalton két oldalról szerb dzsipek terelték vissza a menekülő asszonycsapatot a főtér felé. Mikor az egybeterelt nép fejét a nyaka közé húzva megadóan várta sorsát a mecset előtt, a szerb harcosok végigjárták a félig lakhatatlanná lőtt házakat. Minden zugot feltúrtak, összevissza dobálták a bútorokat, edényeket, ágyneműt. Felborogatták a TV-ket, felfeszítették a gyanús dobozokat, s ha nem találtak bennük értékeket, dühösen falhoz csapkodták a ládikákat. S nem sok érték volt. Szegény nép lakta e hegyek közt megbúvó települést, meglátszott a bútorzaton. Ha volt is valakinek elrejteni való vagyonkája, már rég eldugta valami biztos helyre. Órák teltek el, mire csillapodott a győzelmi mámor. Helyét csalódottság vette át: alig sikerült összeszedni valamit a szerb szabadságharcosoknak. Pedig járt volna, mint hadizsákmány. A falusiak is elcsitultak kissé. A lábukat maguk alá húzva az elkerülhetetlenre várva gubbasztottak a téren. A főtérre frissen begördülő terepszínű dzsipből egy magas, szőke, villogó fogsorú férfi szállt ki. Mozgásán látszott, hogy ő a parancsnok. Radov volt az. Széles, kisportolt vállán impozánsan feszült az egyenruha. Férfias megjelenését csak fokozta a fekete csizma és a fekete pisztolytáska az övén. Kék tekintete végigsuhant a mecset előtt kuporgókon. Egy-egy arcot alaposabban szemrevételezett, ezekre mutatóujjával rábökött. Nem szólt, emberei mégis tudták, mit jelent ez. Kiválogatták a katonakorú falusi férfiakat, kiráncigálták őket az embercsoportból, s egy házba terelték a foglyokat. Radov újra mutogatott. Most nőkre. Fiatalokra, szemrevalókra. Csapata a lányokat, fiatalaszszonyokat nagy sírás-rívás közt rángatta el beléjük kapaszkodó családtagjaik köréből, s beterelték őket egy másik épületbe, az iskolába. Közben persze elcsattant egy-két pofon. S ha valamelyik anya kitartóan könyörgött, átkozódott a tiszt urakhoz, kiérdemelhetett néhány fegyelmező rúgást is. Egy tizennégy év körüli kislány hirtelen kirántotta kezét kísérője kemény markából, és futásnak eredt. Nem lőttek rá. Vadásztak. Míg végül elégedett vigyorgással vissza nem vezették a pajtából, ahol a sarokba kucorogva megpróbált láthatatlanná válni. * Radov lépett be utolsónak a kisiskola legnagyobb termébe. Ez már sebtiben át volt rendezve a szokásos győzelmi bálra : pa-

11 dok félrehúzva, a tanári asztal megrakodva az összeszedett elemózsiával. Több pálinkás, sőt három pezsgőspalack is várta a kiéhezett, megszomjazott hadfiakat. A parancsnok tiszteletére bontották föl az első pezsgőt. A palack nagyot durrant, a dugólövedék a falon lógó térképet találta el valahol Szarajevó környékén. Radov alaposan meghúzta a feléje nyújtott üveget, majd mint egy macska kétfelé törölte a habot nemlétező bajuszán. Sligovicás flaska következett szintén pohár nélkül, majd egy darab sülthús minden nélkül. Ki ér rá ily háborús időkben késekkel, villákkal veszkődni? Miközben a többi tiszt is hozzálátott torkukban égő tűz oltásához, Radov jókedvűen mustrálta végig a sarokban padokra ültetett zsákmánynépet. A hat lány vállait összehúzva, kezüket tördelve a padlót nézte. Az egyik vékony teremtés a többieknél is jobban igyekezett nem föltekinteni. Fejét mélyen lehajtva próbált társnői mögött meghúzódni. Radov figyelmét épp ez a szemmel látható igyekezet keltette fel, annál is inkább, mert formájára ez a lány tetszett a legszemrevalóbbnak. A parancsnok kíváncsi lett rá, vajon az arca is ilyen csinos-e? Mialatt valaki beindította a zenét, Radov odasétált a remegő kis csapathoz. Megállt a megkívánt lány előtt, s az álla alá nyúlt. Te, parancsolt rá nézz rám! A leány lassan felemelte a fejét. Valóban ő volt a legszebb. Szabályos tojásdad madonna-arcából, vékonyan ívelt szemöldök alól fekete őzikeszemek néztek fel a férfira. Radov arcán váratlan változás ment át: elégedett kíváncsiságát döbbent düh váltotta föl. Vonásai olyan ijesztőek lettek, hogy okát nem értő társai felvont szemöldökkel bámulták előbb őt, majd a lányt, aztán körben egymást. Radov orrcimpája kétszeresére tágult, szeme résnyire szűkült. Nem szólt, csak megmarkolta a fiatal nő karját, sietve vonszolta magával a rettegő teremtést. Ki a folyosóra, át a következő terembe. Az ajtót lábával rúgta be maga után. A többi tiszt meghökkenten maradt kinn a közlekedőn: Hát ebbe meg mi a rossebb ütött? kérdezte egyikük. Odabenn Radov amennyire durván csak tudta, falhoz taszította Aisát.

12 Vetkőzz! üvöltött rá. Most megkapod, te szuka, amit megérdemelsz! Végre megfizethetek neked az öcsémért! Beszéd közben sietve bontogatta nadrágszíját. Kirántotta a tartópántok közül és csatos felével teljes erővel végigvágott Aisa hátán. Aztán földre vágva az övet, megmarkolta a lány mellén a ruhát, és nagy erővel kettészakította 5. Milant elvakította az erős reflektorfény. A mögüle jövő parancsnak megfelelően felemelte két kezét. Édesapja mellette úgyszintén. Ekkor fegyveres alakok vették körül őket. Egyikük pillantása nevetőn Milan szemébe mélyedt. A délután iratokat ellenőrző rendőré volt. Ő szólította meg őket: Hova lesz a séta ily késői órában, Milan Slovasics? Milan szívesen vágta volna rá, hogy a börtönbe, ha már ilyen szépen összejöttek, végül mégse szólt, nem adott ötletet a letartóztatóknak. Épp jelentkezni a seregnél, hogy mihamarabb idegen vérrel locsolhassam Nagy-Szerbia viharvert földjét felelte Milan inkább. A tiszt fürkészőn mérte végig a feleselőt. Látszott rajta, töpreng: tényleg gúnyosan mondta-e ezt a körbefogott, vagy halálosan komolyan? Ő határozottan iróniát vélt kiérezni Milan hangjából. Ezt Belgrádban is megtehette volna, nem kellett volna idáig fáradnia mosolygott a rendőr. Csak elbúcsúzni jöttem édesapámhoz, hogy utoljára láthassa vágóhídra hajtott, hamarosan hősi halottá váló fiát. Már mindenki kiérezte az iróniát a katonaszökevény hanghordozásából. Ennek megfelelően is bántak vele: puskatussal taszigálva rajta beültették a terepmintás furgonba, s elporzottak. Idősebb Slovasics megtört tekintettel nézett a távolodó piros lámpák után: Ne vigyék el a fiamat! kérte magamagában. Mikor az őszülő sárgásbarna lombok végleg elnyelték a dzsipek piros lámpafényeit, idősebb Radovan Slovasics szögletes, mereven körbehordozta tekintetét a szomszédos, éjjeli sötétségbe burkolódzott házakon. Egyik-másik mélysötét ablak mögött kíváncsi szempárok villantak, függöny rebbent.

13 Valaki elárult minket! hasított az idős emberbe a sejtés. Ne legyen nyugtod a sírban sem! kívánta a besúgónak. A függönyök visszalebbentek, az éjszaka elcsendesült. Szőlővenyigeág mintha búcsút integetne, lengedezett a távozók után. 6. Radov némileg lecsillapodva, vonásain elégtétellel lépett ki a tanterem ajtaján. A férfiakat hajtsátok föl a teherautóra! parancsolta harcosainak. Pirkadatkor indulunk vissza velük a táborba. A többi bosnyák nőt és a falusiakat mind engedjétek el, de ezt bökött állával hátrafelé, miközben nadrágját gombolta be és a szíjat fűzte vissza a helyére, magunkkal visszük április Jöjjön, látogatója van! felszólítással tárta ki a zárkaajtót Milan előtt a katonai börtön legrendesebb őre. Milan csodálkozón fölállt, tekintetét végighordta három zárkatársán, majd indult ki a folyosóra. Szevasz, öcskös! lépett feléje a beszélő különszobában a székéről vidáman felálló Radov, a látogató. Örömmel átölelték egymást. Radov jó erősen hátba veregette testvérét, megropogtatta csontjait. Lefogytál, öcsém méregette Milant szerető mosollyal. Nem éppen szanatóriumban vagyok itt mosolygott vissza Milan kesernyésen. Sebaj. Majd fölhizlalunk. Gyere, rögtön viszlek is magammal, s útközben betérünk egy vendéglőbe is. Milan megrökönyödve bámult a beszélőre: jó pár hónapja van hátra a büntetésből, mitől engednék most azt el? Ne tátogj már, mint egy sült ponty! nevetett rá Radov magabiztosan. Bátyád nagy ember lett: szabadságharcos. De még így is elég fáradtságomba került kiszabadítanom téged bólogatott. Megmagyaráztam, hogy nem akartál te határ-

14 sértő lenni és dezertálni, csak apád iránt érzett fiúi szeretet volt benned erős kacsintott Milanra cinkosan,s el akartál búcsúzni tőle, ezért késtél csak a bevonulásról. Megígértem, hogy most kiküszöbölöd a csorbát. Garanciát vállaltam érted: beveszlek a szabadcsapatomba. Milan erre megmerevedett. Lerázta magáról a bátorító kezet s szembefordult a másikkal. Inkább maradok mondta Milan határozottan. Nem fogok embert ölni. Ne csináld ezt, Milan! villant Radov kék szeme ingerülten. Ne blamálj engem! Gyere! A kocsiban majd mindent megbeszélünk. Egy óra teltével már a rózsaszín leánderekkel szegélyzett szürke országúton a főváros felé száguldottak. Anya hogy van? tudakolta Milan testvérétől útközben. Most már jól, hogy sikerült kiszabadítanom téged felelte Radov, miközben gyakorlott kézzel tekerte a kormányt hol jobbra, hol balra a szerpentines úton. Nem félsz, hogy baja esik? Az a falu főképp horvátok lakta település. Miért nem hoztad el hozzánk Belgrádba? Irene biztosan szívesen látta volna. Tudod, hogy anyánk nem kedveli a nejedet meredt előre az útra Radov elkomorodottan. Nem jöttek volna ki, tudod te is. S nagyapánkat sem akarta otthagyni. Két hónapja gutaütés érte szegény öreget. De ne félj, rövidesen nagyapa faluját is hozzánk csatoljuk, s akkor biztonságba kerülnek. Segíthetsz nekünk ebben. Nagyapa egyébként is horvát, anya is félig, rokonaink laknak a környéken, ki bántaná őket? Én személy szerint sokszor hívtam őket, de csak nem akarnak jönni. Éppoly makacsak mint mi, volt kitől örökölnünk. De majd elmegyünk hozzájuk látogatóba, s te segítesz jobb megoldásra rábeszélni. Milan elmerengett. S mit tudsz Irenéről? Megszűnt a munkahelye, és ő elszegődött egy másik céghez mesélte Radov. Most külföldön dolgozik tolmácsként. Na, ez az étterem jó lesz. Itt megebédelünk. Egyszer sem látogatott meg! bólintott Milan rosszkedvűen, miközben tartottak be a vendéglő épületébe. Radov rövid pillantást vetett oldalra öccsére, majd gyorsan elkapta tekintetét.

15 Mondom, nem volt erre módja. Külföldön van. De ne bánkódj, Milan, most velem jössz, de majd adok szabadságot, s akkor találkozhattok. * Irene valóban rég nem volt otthon. A bútorokon vastagon ült a magárahagyatottság pora. Léptükre rémült porcicák henderedtek be ágyak, fotelek alá. Amíg Radov telefonon konzultált valakivel, ígérve, hogy másnap időben Koszovóban lesznek, Milan a villa emeletén a nagymama hálójában ágyat húzott fivérének. Nagymama hálószobája! Már rég nem volt az. Csak ők hívták így ketten Irenével a nagyablakos, szép korlátos erkélyes vendégszobát, ahol szegényke utolsó hónapjait töltötte. Mama már nem bírt járni, gyenge volt és sápadt, mint a hópihe, de izgatott várakozással várta a napot, a legkedvesebb unokája ahogy mamuska szokta volt mondogatni az őt évek óta gondosan ápoló Milannak esküvőjét. A nagy napot, mikor végre összegyűlik a család. A megbékélés jeleként apa is ígérte, hogy eljön az új felesége nélkül. Mama szegényke nem érte meg. Két nappal korábban meghalt. Az esküvőt elhalasztották, csak a temetésre jött össze a rokonság. Persze később meglett a lakodalom is. A mama Milanra hagyta ezt a belgrádi századelős házat, Radovra és Vidre a másikat Mosztarban. Apjuk nem neheztelt. Neki amúgy is megvolt a lakása, a kétszintes modern porta, amit az új asszonnyal ketten építettek, s ahonnan ő, Milan hónapokkal korábban elindult a határ a börtön felé. Hajnalban Milan borotválkozva a tükörben szemlélte nyúzottá soványodott képmását. Arcát bekente arcvízzel. Azzal, amit talált. Bár nem szerette ezt a férfiasnak kikiáltott édeskés cukor illatot, melyet Irene vett neki még régebben ajándékba. Milan boldogan megköszönte akkor ezt a flakont, bárminek örült, amit ifjú asszonyától kapott, aztán elsüllyesztette a pipereszekrény mélyére, s visszatért megszokott márkájához, ami Irene érzékeny orrát dohányfüstre emlékeztette. De abból nem volt már. Viktornak volt örökké ilyen mézillata emlékezett mosolyogva Milan, miközben arcát törölte meg. Vajon mi lehet most a barátjával? Meglehet, őt is behívták már * Délutánra már valóban Dél-Szerbia útjain száguldottak a tervezett találkozó felé. Milan ismerte az utat, többször megtették

16 már asszonyával, mikor évente többször is jártak meglátogatni felesége szüleit Pecben. Milan emlékeiben felvillant a varázslatos környékű ortodox kolostor képe, már látni is vélte távolról fényben megcsillanó keresztjeit. Odáig persze most nem mentek el. Radov egy téren leparkolt a városban. Kiszállt, becsapta az ajtót. Rögtön jövök. Egy ügyet kell még elintéznem. Vigyázz addig a kocsira! s ezzel Radov eltűnt egy mellékutcában. Milan unatkozó magáramaradottságában elgyönyörködött az izgalmas rendetlenségben összebújó házakban, a téren pompázó szerb aranykupolás templom szabálytalanul szabályos kövekből összerótt falaiban. Meserózsaszín virágzó fák ágai hajlongtak a simogató tavaszi szélben. Milan orrüregét a nyár ígéretének méheket kábító illatai töltötték meg. Az illatok füllesztően áradtak, kavarogtak, s Milan élvezettel szippantotta tele lelkét a szabadsággal. Még ha nem is volt igazán szabad, hisz háborúba kényszerítik, most mégis örült, hogy élhet. Még asszonya kínzó hiányát sem érezte annyira. A varázst a dzsip mellett lépésben elsuhanó, elfüggönyözött üvegű Mercedes furgon megjelenése törte meg. Mikor Milan mellett elhaladtak, a függöny meglebbent, majd visszahullott. A jármű nem messze a sarkon lefékezett. Radov szállt ki belőle, vidáman visszaintett a benne ülőknek, majd visszatért a saját kocsijához. Holnapra nálam leszünk, a sasfészkemben huppant be a volán mögé Radov feltűnően vidáman. Mint Hitler? Sasfészek? kérdezte élesen Milan, rosszkedvűen gondolva a katonai táborra. Ne fasisztázz le minket többet, öcsém, ha megkérhetlek! Mi szabadságharcosok vagyunk. A szülőföldért harcolunk. A tiedért is. A szülőházunkból kergettek el minket, ha nem emlékeznél már rá, fiam, s nemcsak az én, hanem a te öcsédet is verték agyon, csak azért, mert szerb volt az apánk komorodott el Radov. * Másnap délben már Bosznia útjain kanyarogtak. Radov nem győzte kerülgetni az út bombatölcséreit. Mikor éppen a leginkább szlalomoztak a felszaggatott aszfalton, előttük úgy méterre lövedék robbant. Összerezzentek. Magukhoz sem térhettek, már mögöttük is robbant valami. Fát találhatott el a löve-

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

A menedék. Gellai Tamás

A menedék. Gellai Tamás Gellai Tamás A menedék a fiú a tengerparton áll Egy nagy és erős kéz ragadta meg hátulról, és belökte a sötét helyiségbe. A szorítás nyomán vadul lüktetett felkarja, még alig tudott másra gondolni, vagy

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza?

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza? Prológus Újabb lövés dördült el a lombkorona fölött. A hajtók kiáltozása sokkal kivehetőbbé vált. A vére a fülében lüktetett, miközben a tüdeje égett a levegőtől, amely szaporán és jegesen járta át légzőszerveit.

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Guy de Maupassant. Ékszerek

Guy de Maupassant. Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek 2011 Válogatta, fordította és az utószót írta Illés Endre Fapadoskonyv.hu Kft. Illés Endre jogutódja A TELLIER-HÁZ 1 Odamentek minden este, tizenegy

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON!

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON! *P141A10312* 2/12 *P141A1031202* *P141A1031203* 3/12 Üres oldal LAPOZZON! 4/12 *P141A1031204* 1. Irányított irodalmi fogalmazás Móricz Zsigmond Égi madár című novellájának részlete alapján A dárdás vasrácskerítésen

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA VÖRÖS ISTVÁN I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA 1 A lét mint küldetéses sors, ami igazságot küld, rejtett marad. A rejtett vakfolt a szabadság szívén. A szív olyan szó, amit a kimondhatatlan felvágott mellkasából

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Teremtés utazói. Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet

Teremtés utazói. Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet Teremtés utazói Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet - Képzeljük el, hogy az időnek nincs eleje és vége, végtelen folyamként halad önmagába visszatérve. Elméleti síkon lehetséges,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött.

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. C. A. Tűréshatár 0 Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. El kellett érnem a Szentpétervárra

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben