Rossz helyre születtünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rossz helyre születtünk"

Átírás

1 1992. augusztus 17. Rossz helyre születtünk Alkonyodott. A narancsvörös izzású napkorong aranyszínűvé varázsolta a hegyek közt kanyargó folyócska türkizzöld víztükrét. A hullámokról visszaverődő fénycsíkok a part kövein ülő fiatalember állán, nyakán villództak. A fiatal férfi lábát fölhúzta, két karjával átfogta, s tekintete a tájat fürkészte. A szürkülő égbolt felé törő hegyek zöldellőn ölelték körül a völgyet. Oldalukba festői rendetlenségben piros cserepes házacskák kúsztak. Patinazöld kupolák, karcsú fehér minaretek s a folyó felett magasan átívelő világszép-kecses kőhíd még a XX. század végén is a középkort idézte az alkonyatban gyönyörködőnek. Odafönn a simára kopott hídköveken tarka ruhás emberek csoportja sietett dolgára. Közülük csak két fiatal nő nem igyekezett hazafelé. A lányok ráérősen támaszkodtak a korlátra, s a fiatalabbik a kezében színes kendőt tartva kutatón fürkészte az alant fodrozódó folyó két partját, mígnem pillantása megakadt a vízparton kuporgó legény alakján. Ekkor a virágos mintás kendő lecsúszott a korlátról, egy kósza esti szellő belékarolt s keringőtáncra kérve vitte, repítette egyre távolabb, míg a vidám minták bele nem olvadtak a víz aranyfelszínébe. A rózsaszín futórózsabokor árnyékában ülő fiatalember ekkor ágat ragadott, s kihalászta a szárnyaszegett pillangóként lebegő ruhadarabot, megtörülve vele homlokát felnevetett a hídra. A fiatalabbik leány visszamosolygott. A társnője azonban komoly maradt. Ne kacérkodj azzal a fiúval, Aisa! tanácsolta Ana. Ha Abdullah vagy Ali bátyád megtudják, mindketten rosszul járhattok. De én nem akarok az ő parancsaik szerint élni! csattant föl Aisa. Ki nem állhatom azokat, akiket kiszemeltek jövendőbelimül számomra. Miért nem dönthetek saját sorsomról magam? Mert rossz helyre születtünk - hangzott szomorú alt hangon a válasz. Mikor a napkorong elbújt a hegyek csipkés szélei mögött, a lányok befejezték sétájukat, s egy sikátorba fordultak. Mielőtt elnyelte őket egy ásító, sötét kapualj, Aisa visszafordult, s vetett

2 egy búcsúpillantást az őket követő fiatalemberre. Vid a zsákmánykendőt legényesen a nyakába kötötte, s széles, hódolatteljes karmozdulattal meghajolt. Aisa visszanevetett, majd társnőjével együtt eltűntek a belső udvar mélyén. Vid könnyed léptekkel haladt a telihold világítású, girbegurba utcácskákon, közben boldogságtól daloló belső hangjaitól nem hallotta meg a mögötte lopakodók ritkás gumitalp-csikkanásait, a fojtott, szapora lihegést sem. Csak akkor rezzent össze, mikor az egyik fekete kapualjból eléje toppantak. Hátulról zsák borult fejére, s vele a tehetetlen sötétség. Mellette autó fékezett, durva kezek beletuszkolták. Mit akarnak tőlem? jött a fojtott kérdés a zsák alól. Válasz nem érkezett. A kocsiban szorongók némán figyelték az utat, amíg a jármű el nem hagyta az utolsó házakat, s erdőbe nem értek. Videt kirángatták a hátsó ütésről, s a fűbe lökték. Kik maguk? Mit akarnak? Mondják meg már végre! Megtanítani a rendre! mordult rá odafentről egy rideg férfihang. Egy életre elvesszük a kedved, te szerb kutya, attól, hogy szemet vess igazhitű lányra! Azt hiszitek, nektek mindent szabad? Bitoroljátok földünket, balga hiteteket ránk akarjátok erőltetni, ráadásul asszonyaink, húgaink is kellenének? Én nem kényszerítettem senkit semmire! Nem is akartál megszerezni magadnak egy bosnyák lányt? Biztosan csak rosszul láttuk az imént sistergett a kérdező szájából a gyűlölet. Szeretjük egymást. Nincs jogotok beleszólni! Nincs? Majd mindjárt megmutatjuk, mihez van jogunk! * Kocsiajtók csapódtak. Vid ottmaradt az út szélén a fűben. Az utolsó rúgástól úgy érezte, valami megpattant benne. A felberregő autóból még kiszólt egy rekedt hang: Most még csak leckét kaptál, de ha nem tűntök el pereputtyostul innen, piszkos csetnikek, megtanulhatjátok, mi jár a hitetleneknek! 2. A sírásó lapátjával megigazított egy elgurult göröngyöt, majd gondosan oldalba lapogatta a friss hantot, közben várakozón

3 sandított a sírnál álló három fekete ruhás alakra. Egyikük végre megmozdult, odalépett a szorgoskodóhoz s pénzt csúsztatott kezébe. A másik férfi lehajolt, letette a friss hantra rózsacsokrát, felegyenesedve átkarolta a görnyedt háttal síró idősebb aszszonyt, s szelíd erőszakkal az út felé fordította. Anya, mennünk kell! mondta Milan. Rövidesen beesteledik. A két fekete öltönyös gyászoló férfi felsegítette az asszonyt a megpakolt teherkocsi vezetőfülkéjébe, ők maguk a platóra telepedtek. A két járműből álló menet megindult a város felé. Egyikük sem szólt semmit az úton, csak mikor elhaladtak a szülőház előtt, szisszent föl a fájdalomtól az idősebbik testvér. Meg fogom bosszulni Vid halálát, azokon is, akik a Kljakóknak hamis alibit igazoltak! sziszegte Radov, majd testvéréhez fordult. Remélem, számíthatok ebben rád, öcsém? Milan nem felelt, inkább a köveken rázkódó platóról figyelte az utca forgalmát. A házak előtt fekete ruhás öregek gubbasztottak, a sikátorokban maszatos kislegények csettegőtalpú szandálokban kergetőztek, az ablakokban hófehér fehérnemű zászlók lengedeztek a szárító köteleken. Meleg nyári szellő falakra kúszó virágbokrokat simogatott. A férfiak félreálltak a karaván útjából. Némelyik tekintet mélyén némi együttérzés villant, de a legtöbb helybéli elégtétellel fordult a városból kiűzöttek után. Egy kékhajnalka-futóval körülnőtt, faragott fa kapuhoz simulva karcsú leány álldogált. Fekete ruha volt rajta, s haját sem fedte kedvenc virágos mintás kendője. Te céda! kiáltott feléje elkeseredett gyűlölettel az idősödő asszony a kocsiból. Te ölted meg a fiamat! Légy átkozott! De anya, ő mit se tehet róla! csitította az asszonyt Milan. Vid halála előtt az orvosoknak a kórházban elmondta, kik tehették. A bátyjai bűnéért ne a lányt vádold. Tudod is te, öcsém, ki gyilkos itt s ki nem, mikor már egy évtizede Belgrádban biztonságos kényelemben dekkolsz! Élnél csak te itt, akkor tudnád, hogy ez a bagázs mind szívesen elvágná a torkodat, ha fegyvert kaparinthatna a kezébe vágott közbe az idősebb fivér, a szőkésbarna hajú, kék szemű, szélesvállú, magas, nagyerejű Radov. A negyvenkét éves férfi vadságáról volt híres a környéken. Mi-

4 lan és Vid mindig tartottak egy kicsit tőle, olyan más volt. Nem csak szokatlanul fehér bőrével, feltűnően világos színeivel ütött el jóval fiatalabb testvéreitől, hanem fékezhetetlen ingerlékenységével. Bár azt is meg kell adni gondolta magában Milan, erős benne a családi érzés. Szeretetteiért bármit megtenne, és tud kedves is lenni, ha akar. Csak ahogy idősödik, egyre ritkábban. Miközben haladtak tova, Milan a kapuban álló törékeny alakot figyelte. Aisához ekkor odalépett egy fiatal férfi valószínűleg egyik bátyja, Milan nem ismerte, és taszított egyet a lányon, aztán a költözők felé fordult kárörvendő vigyorral. Radov is elkapta e pillantást, s leüvöltött a kocsiról: Visszajövünk hamarosan, és akkor elszámolunk veletek! tágult ki Radov orrcimpája a tehetetlen haragtól. Valamennyiőtöket kinyírunk! Az utcán álló erre szélesen elmosolyodott, s jobb keze tenyerének élét végighúzta saját torkán metszést imitálva, s Radovék felé jelezve bal kezét ökölbe szorítva hüvelykujját lefelé fordítva. Radov erre majdnem kivetődött a járműből, hogy nyomban leszámoljon az ellenséges környék összes lakosával. Milan alig bírta lefogni. Szerencsére az út elfordult, s Karadzsoz-bég dzsámi impozáns kupolás épülettömbje, lombok közt magasodó minaretje jótékonyan eltakarta a vérbőszítő jelenetet szeptember A nap besütött az ablakon, s fénypásztái táncoló, csillogó porszem csillagokat világítottak meg. S persze a tanári asztalt, mögötte a sötét táblát a falon rajta fehér cirill betűkkel. A terem túloldalán már a félhomályban képek függeszkedtek a falakon. A vékony, fekete keretekből komoly, történelemszagú férfiak néztek a múltba vagy egyenesen a padokban buzgón körmölőkre. A múlt dicső hősei voltak ők. Szerb szabadságharcosok, hazafiak. A dolgozat is róluk szólt, a kötelező tanterv előírta diákszíveket dobogtató enyhe pátosz szellemében. Milan tanár úr sétált a padsorok között. Egy-egy együtt érző pil-

5 lantást vetett a papírjaik fölött görnyedő nebulókra, kik körmüket, tollaik végét rágták, vagy éppen elgondolkodva meredtek valahova a semmibe, miközben puskáikat suvasztották vissza a pad, esetleg a szoknyáik alá kinek mi esett kézre. Megszólalt a megváltó csengő. A történelem igájába hajtott emberpalánták egyik csoportja megkönnyebbülve egyenesedett ki, a másik csoport pedig ekkor kezdett csak lázas sietségbe. A ráadás percek elteltével Milan összeszedte a dolgozatokat, s hóna alatt a frissen készült remekművekkel benyitott a tanáriba. Lepakolt, majd az igazgatóhoz fordult, s kezébe nyomott egy hivatalos papírlapot. Most már nemcsak taníthatom a történelmet, csinálhatom is kommentálta a mozdulatot savanyú mosollyal Milan. Odaát nagyobb szüksége van rám a hazának. Az igazgató szemével végigfutotta a behívólevél sorait. Fölnézett. Behívtak? Most hogy keressek helyetted helyettest? Te vagy az első, akit a tanári karból katonának hívtak. Majd megszokod, főnököm. Lesznek majd mások is, kik ölni kénytelenek mosolygott kesernyésen Milan. A szerb nép érdekében. Tulajdonképpen irigyellek, hogy ebben az országot teremtő harcban személyesen is kitüntetheted magadat. Milan vágott egy fintort. Cserélhetünk ajánlotta. Nem vágyom hőstettekre. Az igazgató megigazította nyakán az inggallért és sajnálkozón mosolygott: Mennék is, csak éppen öreg vagyok én már katonának! A háború a fiataloké. Ők még fürgék, ügyesek, jól látják az irányzékot. Én már a puska végéig sem látok el. Mióta rossz a szemed, öreg főnököm? kérdezte enyhe kétkedéssel Milan. Különben is: a nyakadba akasztott géppisztollyal célozni sem kell. Csak megtudakolod merrefelé van az ellen, és már kaszálhatod is, míg ki nem fogy a tár Az igazgató hümmentett egyet, majd egy elhaladó kíváncsi kollégához fordult valamilyen halaszthatatlan szakmai kérdésben. * A belgrádi pályaudvaron Milan kibontakozott asszonya öleléséből. Még egy szenvedélyes búcsúcsókot adott Irene érzéki vastag ajkára, majd fordult, lehajolt táskájáért, s fellépett a vonat

6 lépcsőjén. Viktor, a barátjuk, a másik bőrönddel követte. Fölpakoltak a csomagtartóba. Csinálj nekem is helyet odaát, cimbora! mosolygott Viktor biztatóan Milanra. Ha én is megkapom a behívóparancsot, a te nyomdokaidba lépek. Én sem kívánom véremet ontani. Mélyen megértelek. Milan szomorkás keserűséggel kitekintett asszonyára a vagonablakon. Ugye vigyázol Irenére, amíg elrendezem a dolgom odaát Magyarországon, és utánam jöhet? kérdezte Milan, s viszszafordult Viktorhoz. Mihelyst szerzek szállást, rögtön táviratozok érte, és te segíts Irenének az utazás előkészítésében. Ez csak természetes. Minden úgy lesz, ahogy megbeszéltük, egy percet se aggódj, cimbora! mosolygott Viktor nyugtatóan, miközben kezet szorítottak, majd Viktor lelépett a peronra. Milan elhomályosult tekintettel pillantott hosszan vissza asszonya őszvirágcsokorral integető karcsú alakjára, miközben a vonat egyre gyorsulón gördült tova a síneken. * Órák múlva, ahogy közeledett a célállomás, Milan egyre idegesebb lett. Valahogy olyan idegen volt minden körülötte: a zsúfolásig tömött szerelvények, az elsuhanó házak, falvak, a feltűnően sok katonai jármű és egyenruhás. A határszéli kistelepülés vasútállomásán is katonák álltak a kijáratban, miközben a rendőrök igazoltattak. Milan zsebébe nyúlt papírjaiért, majd idegesen megmerevedett. A vele szemben álló rendőr kérdőn pillantott rá. Milan nyugalmat erőltetett arcvonásaira, s átnyújtotta iratait. A tiszt alaposan megvizsgálta az adatokat. Egy könyvbe is belepillantott. Aztán kérdezett: Hol lakik? Belgrádban. Mi célból van itt? Rokonlátogatóban. A rendőr hosszú pillantást vetett a válaszolóra. Lerítt róla, hogy túl sok rokonlátogatót talált már errefelé, úgyhogy jobbnak látta tovább érdeklődni. Milyen rokona lakik itt?

7 Az apám. Mondjam a címét, telefonszámát is? Ennyi elég bólintott a tiszt, és visszaszolgáltatta a hivatalos papírokat. * Örömteli üdvözlés után idősebbik Radovan Slovasics gondterhelten mutatott helyet fiának a konyhaszéken. Kiküldte feleségét a tyúkólba omlettnek való tojásért. Nagyon nehéz lesz átjutni a határon. Mióta háború van, nagyon megerősítették az őrséget a határon mondta az apa. Magam sem így terveztem bólogatott Milan rosszkedvűen, miközben szórakozottan csipegetett egy szőlőfürtöt. Szabályosan akartam átmenni Magyarországra, csakhogy útközben eltűnt az útlevelem. Valószínűleg ellopták. Vissza már nem fordulhatnék, úgyse kapnék újat, mint behívott hadkötelezett. Nem ismersz valakit, aki átvezethetne a határon? Megfizetném a fáradozását. Az idősebb ember gondolkodón nézett maga elé. Több csempészt is ismerek, de az utak alá vannak aknázva. Nem akarom, hogy menekülés helyett fölrobbanj, fiam. Mióta a horvátok a határon átkelve a szomszédos ország felől támadtak rendszeresen minket, a határőrség mellett a katonaság is őrzi a határt. Tele van a község velük. A bevált rejtekutak járhatatlanok, akit elkapnak, nem határsértőként, hanem horvát kémként kezelik, vagy rosszabb esetben, mint usztasa ellenséget egyenesen agyonlövik. Akkor mit tegyek? Forduljak vissza, álljak be katonának, gyilkoljam tegnapi jugoszláv testvéreinket, egykori egyetemi diáktársaimat, vagy sorkatonai cimboráimat csak azért, mert bosnyáknak születtek? kérdezte Milan. Tudod, hogy nem ezt mondtam, fiam. Elég baj, hogy bátyád ezt önként teszi. Találunk megoldást. Nem hagyom, hogy Vid fiam után téged is elveszejtsenek ebben az értelmetlen gyűlölködésben Apa és fia abbahagyták a beszélgetést, mert visszatért az aszszony, s perceken belül illatos, házikolbászos, harsánysárga rántottát tett az asztalra a férfiak elé. Kedvesnek látszott, de mint mindig, valami kellemetlen ellenérzés volt minden mozdulatában. Az asszony nem tudhatta Milan látogatásának okát, de női ösztönével nyilván megérezte, s féltette urát a veszedelmes kalandtól.

8 * Késő éjjel lett, mire lelopakodtak a lépcsőn. Milan az idősebbik Radovan fülébe lehelte a kérdést: Az asszony? Elaludt a TV mellett. Mindig így szokott lenni. Siessünk, hátha felriad nyitotta ki a bejáratot halkan az apa. A falu végén már várnak ránk a csempészcsoporttal. Kióvakodtak a hátsó ajtón. Orrukat megcsapta a trágyaszaggal kevert falusi szellő. Milan szerette ezt az illatot. Gyerekkorára emlékeztette: a vidám, gondtalan vidéki nyaralásokra. Jó nagyot szippantott belőle, s felfrissülve rántotta meg vállán a sporttáskája szíját. Mehetünk mondta. Ekkor a kétszintes frissen vakolt családi ház előtti bokor mögül reflektorok villantak. Szinte odaszögezték kettőjüket a házfalhoz 4. Csak a robbanások s a nyomukban fölcsapó fekete füstfellegek hatottak diszharmonikusan a különben ecsetre kívánkozó tájon. A hosszan elnyúló vadregényes völgyet alant a patak világoskék csíkja osztotta szinte szabályos két térfélre. A patak partján házak sorjáztak. Középen tágasabb tér, rajta kis mecset karcsú minarettel. A település végén másik imaház tornya nyújtózkodott, tetején napfényben villanó kereszttel. Néhány palatetős épület már a hegyoldal fái közt bújt meg. Innen fentről az egész úgy festett, mintha csak egy vasútmodell játék terepasztaljának apró modelljei szóródnának szét a zöld posztóalapon. Játék az egész. Legalábbis a sziklaperem oltalmából lövöldözőknek. Voltak vagy heten kekiszínű, lombtarka katonai egyenruhában. Egyikük a gépfegyver mögött hasalt, s időnként felkerregtette. Egy másik, majdhogynem süvölvény legény gránátvetővel játszadozott. Né, már, egy autó! rikkantott fel. Mit keres ez itt? Nem mindegy nekünk? rántott egyet a vállán a mellette hasaló, egy alig néhány évvel idősebb, amolyan parancsnokforma. Pörkölj oda neki! A süvölvény nem mondatta kétszer. Végre egy igazi harci feladat: durr!

9 Ezt még gyakorolnod kell, öcsi! vette ki kezéből a gránátvetőt a hetek egyike. Ő is a vállára illesztette az unaloműző játékszert és lőtt. A Zasztava darabjai szerteszóródtak a levegőben. Talált, elsüllyedt vigyorgott elégedetten a mesterlövész, de nem volt ideje besöpörni a dicséreteket, mert kis híján az ő fejét söpörte el egy válaszlövedék, mely a házak közül érkezett sietve. Mindannyian lesunnyadtak hát a vadrózsabokrok tövébe és onnan viszonozták a tüzet. A lentiek sem maradtak adósak, s a tűzpárbaj jó félórát is eltartott. Mire újra csönd töltötte be a tájat, a Zasztava benne gyanútlan utasaival alaktalan fekete ronccsá égett. Kitűnő állás volt ez a magasan elhelyezkedő sziklaperem, mert csak egyikük sérült meg a golyózáporban, ő is csak könnyebben a vállán. Hangosan szitkozódva szorított gézdarabot a vérző sebre, s még csak akkor kezdte a szidalmakat cifrázni, mikor egyik társa odalépett s hozzákezdett bekötözni. Na várjatok csak, bosnyák disznók! sziszegte. Megfizetek még ezért, szarosok, kerüljetek csak a kezem közé! Meddig tartatok még ki? Jaj, mit csinálsz, te marha? förmedt rá felcsert játszó társára. Csak a golyót bányászd ki, ne a csontomat! Vagy inkább hagyd a faszba, kibírom, míg találok egy dögészt! * Estére a szerb harcosok megpihentek. Ketten már lelkes hortyogásba is fogtak, mikor a semmiből előbukkant egy terepruhás középkorú férfi. A különben jelentéktelen megjelenését a hasán lógó géppisztoly tette nyomatékossá. Jó hírem van kezdte. Egy óra múlva érkezik a túloldalra Radov a többiekkel, együtt tűz alá vesszük a falut, és lemegyünk. Épp ideje morogta az egyik most ébredő, halálra untam már magam! Nem is telt el az óra, a völgy túlsó felén felkerepelt egy géppisztoly, s a többi csatlakozott hozzá szerte az éjbe borult hegyoldalakban. Ahogy a sziklák felerősödve verték vissza a fegyver ropogást, vált félelmetesen őrjítővé a hangzavar a település kelepcébe szorított, szórványosan visszalövöldöző, fejvesztetten rohangászó védői számára. Nem sokáig tartott ez az egyenlőtlen küzdelem. A falubeliek a túlerő láttán kétségbeesett mene-

10 külésbe fogtak. Ekkor az aszfalton két oldalról szerb dzsipek terelték vissza a menekülő asszonycsapatot a főtér felé. Mikor az egybeterelt nép fejét a nyaka közé húzva megadóan várta sorsát a mecset előtt, a szerb harcosok végigjárták a félig lakhatatlanná lőtt házakat. Minden zugot feltúrtak, összevissza dobálták a bútorokat, edényeket, ágyneműt. Felborogatták a TV-ket, felfeszítették a gyanús dobozokat, s ha nem találtak bennük értékeket, dühösen falhoz csapkodták a ládikákat. S nem sok érték volt. Szegény nép lakta e hegyek közt megbúvó települést, meglátszott a bútorzaton. Ha volt is valakinek elrejteni való vagyonkája, már rég eldugta valami biztos helyre. Órák teltek el, mire csillapodott a győzelmi mámor. Helyét csalódottság vette át: alig sikerült összeszedni valamit a szerb szabadságharcosoknak. Pedig járt volna, mint hadizsákmány. A falusiak is elcsitultak kissé. A lábukat maguk alá húzva az elkerülhetetlenre várva gubbasztottak a téren. A főtérre frissen begördülő terepszínű dzsipből egy magas, szőke, villogó fogsorú férfi szállt ki. Mozgásán látszott, hogy ő a parancsnok. Radov volt az. Széles, kisportolt vállán impozánsan feszült az egyenruha. Férfias megjelenését csak fokozta a fekete csizma és a fekete pisztolytáska az övén. Kék tekintete végigsuhant a mecset előtt kuporgókon. Egy-egy arcot alaposabban szemrevételezett, ezekre mutatóujjával rábökött. Nem szólt, emberei mégis tudták, mit jelent ez. Kiválogatták a katonakorú falusi férfiakat, kiráncigálták őket az embercsoportból, s egy házba terelték a foglyokat. Radov újra mutogatott. Most nőkre. Fiatalokra, szemrevalókra. Csapata a lányokat, fiatalaszszonyokat nagy sírás-rívás közt rángatta el beléjük kapaszkodó családtagjaik köréből, s beterelték őket egy másik épületbe, az iskolába. Közben persze elcsattant egy-két pofon. S ha valamelyik anya kitartóan könyörgött, átkozódott a tiszt urakhoz, kiérdemelhetett néhány fegyelmező rúgást is. Egy tizennégy év körüli kislány hirtelen kirántotta kezét kísérője kemény markából, és futásnak eredt. Nem lőttek rá. Vadásztak. Míg végül elégedett vigyorgással vissza nem vezették a pajtából, ahol a sarokba kucorogva megpróbált láthatatlanná válni. * Radov lépett be utolsónak a kisiskola legnagyobb termébe. Ez már sebtiben át volt rendezve a szokásos győzelmi bálra : pa-

11 dok félrehúzva, a tanári asztal megrakodva az összeszedett elemózsiával. Több pálinkás, sőt három pezsgőspalack is várta a kiéhezett, megszomjazott hadfiakat. A parancsnok tiszteletére bontották föl az első pezsgőt. A palack nagyot durrant, a dugólövedék a falon lógó térképet találta el valahol Szarajevó környékén. Radov alaposan meghúzta a feléje nyújtott üveget, majd mint egy macska kétfelé törölte a habot nemlétező bajuszán. Sligovicás flaska következett szintén pohár nélkül, majd egy darab sülthús minden nélkül. Ki ér rá ily háborús időkben késekkel, villákkal veszkődni? Miközben a többi tiszt is hozzálátott torkukban égő tűz oltásához, Radov jókedvűen mustrálta végig a sarokban padokra ültetett zsákmánynépet. A hat lány vállait összehúzva, kezüket tördelve a padlót nézte. Az egyik vékony teremtés a többieknél is jobban igyekezett nem föltekinteni. Fejét mélyen lehajtva próbált társnői mögött meghúzódni. Radov figyelmét épp ez a szemmel látható igyekezet keltette fel, annál is inkább, mert formájára ez a lány tetszett a legszemrevalóbbnak. A parancsnok kíváncsi lett rá, vajon az arca is ilyen csinos-e? Mialatt valaki beindította a zenét, Radov odasétált a remegő kis csapathoz. Megállt a megkívánt lány előtt, s az álla alá nyúlt. Te, parancsolt rá nézz rám! A leány lassan felemelte a fejét. Valóban ő volt a legszebb. Szabályos tojásdad madonna-arcából, vékonyan ívelt szemöldök alól fekete őzikeszemek néztek fel a férfira. Radov arcán váratlan változás ment át: elégedett kíváncsiságát döbbent düh váltotta föl. Vonásai olyan ijesztőek lettek, hogy okát nem értő társai felvont szemöldökkel bámulták előbb őt, majd a lányt, aztán körben egymást. Radov orrcimpája kétszeresére tágult, szeme résnyire szűkült. Nem szólt, csak megmarkolta a fiatal nő karját, sietve vonszolta magával a rettegő teremtést. Ki a folyosóra, át a következő terembe. Az ajtót lábával rúgta be maga után. A többi tiszt meghökkenten maradt kinn a közlekedőn: Hát ebbe meg mi a rossebb ütött? kérdezte egyikük. Odabenn Radov amennyire durván csak tudta, falhoz taszította Aisát.

12 Vetkőzz! üvöltött rá. Most megkapod, te szuka, amit megérdemelsz! Végre megfizethetek neked az öcsémért! Beszéd közben sietve bontogatta nadrágszíját. Kirántotta a tartópántok közül és csatos felével teljes erővel végigvágott Aisa hátán. Aztán földre vágva az övet, megmarkolta a lány mellén a ruhát, és nagy erővel kettészakította 5. Milant elvakította az erős reflektorfény. A mögüle jövő parancsnak megfelelően felemelte két kezét. Édesapja mellette úgyszintén. Ekkor fegyveres alakok vették körül őket. Egyikük pillantása nevetőn Milan szemébe mélyedt. A délután iratokat ellenőrző rendőré volt. Ő szólította meg őket: Hova lesz a séta ily késői órában, Milan Slovasics? Milan szívesen vágta volna rá, hogy a börtönbe, ha már ilyen szépen összejöttek, végül mégse szólt, nem adott ötletet a letartóztatóknak. Épp jelentkezni a seregnél, hogy mihamarabb idegen vérrel locsolhassam Nagy-Szerbia viharvert földjét felelte Milan inkább. A tiszt fürkészőn mérte végig a feleselőt. Látszott rajta, töpreng: tényleg gúnyosan mondta-e ezt a körbefogott, vagy halálosan komolyan? Ő határozottan iróniát vélt kiérezni Milan hangjából. Ezt Belgrádban is megtehette volna, nem kellett volna idáig fáradnia mosolygott a rendőr. Csak elbúcsúzni jöttem édesapámhoz, hogy utoljára láthassa vágóhídra hajtott, hamarosan hősi halottá váló fiát. Már mindenki kiérezte az iróniát a katonaszökevény hanghordozásából. Ennek megfelelően is bántak vele: puskatussal taszigálva rajta beültették a terepmintás furgonba, s elporzottak. Idősebb Slovasics megtört tekintettel nézett a távolodó piros lámpák után: Ne vigyék el a fiamat! kérte magamagában. Mikor az őszülő sárgásbarna lombok végleg elnyelték a dzsipek piros lámpafényeit, idősebb Radovan Slovasics szögletes, mereven körbehordozta tekintetét a szomszédos, éjjeli sötétségbe burkolódzott házakon. Egyik-másik mélysötét ablak mögött kíváncsi szempárok villantak, függöny rebbent.

13 Valaki elárult minket! hasított az idős emberbe a sejtés. Ne legyen nyugtod a sírban sem! kívánta a besúgónak. A függönyök visszalebbentek, az éjszaka elcsendesült. Szőlővenyigeág mintha búcsút integetne, lengedezett a távozók után. 6. Radov némileg lecsillapodva, vonásain elégtétellel lépett ki a tanterem ajtaján. A férfiakat hajtsátok föl a teherautóra! parancsolta harcosainak. Pirkadatkor indulunk vissza velük a táborba. A többi bosnyák nőt és a falusiakat mind engedjétek el, de ezt bökött állával hátrafelé, miközben nadrágját gombolta be és a szíjat fűzte vissza a helyére, magunkkal visszük április Jöjjön, látogatója van! felszólítással tárta ki a zárkaajtót Milan előtt a katonai börtön legrendesebb őre. Milan csodálkozón fölállt, tekintetét végighordta három zárkatársán, majd indult ki a folyosóra. Szevasz, öcskös! lépett feléje a beszélő különszobában a székéről vidáman felálló Radov, a látogató. Örömmel átölelték egymást. Radov jó erősen hátba veregette testvérét, megropogtatta csontjait. Lefogytál, öcsém méregette Milant szerető mosollyal. Nem éppen szanatóriumban vagyok itt mosolygott vissza Milan kesernyésen. Sebaj. Majd fölhizlalunk. Gyere, rögtön viszlek is magammal, s útközben betérünk egy vendéglőbe is. Milan megrökönyödve bámult a beszélőre: jó pár hónapja van hátra a büntetésből, mitől engednék most azt el? Ne tátogj már, mint egy sült ponty! nevetett rá Radov magabiztosan. Bátyád nagy ember lett: szabadságharcos. De még így is elég fáradtságomba került kiszabadítanom téged bólogatott. Megmagyaráztam, hogy nem akartál te határ-

14 sértő lenni és dezertálni, csak apád iránt érzett fiúi szeretet volt benned erős kacsintott Milanra cinkosan,s el akartál búcsúzni tőle, ezért késtél csak a bevonulásról. Megígértem, hogy most kiküszöbölöd a csorbát. Garanciát vállaltam érted: beveszlek a szabadcsapatomba. Milan erre megmerevedett. Lerázta magáról a bátorító kezet s szembefordult a másikkal. Inkább maradok mondta Milan határozottan. Nem fogok embert ölni. Ne csináld ezt, Milan! villant Radov kék szeme ingerülten. Ne blamálj engem! Gyere! A kocsiban majd mindent megbeszélünk. Egy óra teltével már a rózsaszín leánderekkel szegélyzett szürke országúton a főváros felé száguldottak. Anya hogy van? tudakolta Milan testvérétől útközben. Most már jól, hogy sikerült kiszabadítanom téged felelte Radov, miközben gyakorlott kézzel tekerte a kormányt hol jobbra, hol balra a szerpentines úton. Nem félsz, hogy baja esik? Az a falu főképp horvátok lakta település. Miért nem hoztad el hozzánk Belgrádba? Irene biztosan szívesen látta volna. Tudod, hogy anyánk nem kedveli a nejedet meredt előre az útra Radov elkomorodottan. Nem jöttek volna ki, tudod te is. S nagyapánkat sem akarta otthagyni. Két hónapja gutaütés érte szegény öreget. De ne félj, rövidesen nagyapa faluját is hozzánk csatoljuk, s akkor biztonságba kerülnek. Segíthetsz nekünk ebben. Nagyapa egyébként is horvát, anya is félig, rokonaink laknak a környéken, ki bántaná őket? Én személy szerint sokszor hívtam őket, de csak nem akarnak jönni. Éppoly makacsak mint mi, volt kitől örökölnünk. De majd elmegyünk hozzájuk látogatóba, s te segítesz jobb megoldásra rábeszélni. Milan elmerengett. S mit tudsz Irenéről? Megszűnt a munkahelye, és ő elszegődött egy másik céghez mesélte Radov. Most külföldön dolgozik tolmácsként. Na, ez az étterem jó lesz. Itt megebédelünk. Egyszer sem látogatott meg! bólintott Milan rosszkedvűen, miközben tartottak be a vendéglő épületébe. Radov rövid pillantást vetett oldalra öccsére, majd gyorsan elkapta tekintetét.

15 Mondom, nem volt erre módja. Külföldön van. De ne bánkódj, Milan, most velem jössz, de majd adok szabadságot, s akkor találkozhattok. * Irene valóban rég nem volt otthon. A bútorokon vastagon ült a magárahagyatottság pora. Léptükre rémült porcicák henderedtek be ágyak, fotelek alá. Amíg Radov telefonon konzultált valakivel, ígérve, hogy másnap időben Koszovóban lesznek, Milan a villa emeletén a nagymama hálójában ágyat húzott fivérének. Nagymama hálószobája! Már rég nem volt az. Csak ők hívták így ketten Irenével a nagyablakos, szép korlátos erkélyes vendégszobát, ahol szegényke utolsó hónapjait töltötte. Mama már nem bírt járni, gyenge volt és sápadt, mint a hópihe, de izgatott várakozással várta a napot, a legkedvesebb unokája ahogy mamuska szokta volt mondogatni az őt évek óta gondosan ápoló Milannak esküvőjét. A nagy napot, mikor végre összegyűlik a család. A megbékélés jeleként apa is ígérte, hogy eljön az új felesége nélkül. Mama szegényke nem érte meg. Két nappal korábban meghalt. Az esküvőt elhalasztották, csak a temetésre jött össze a rokonság. Persze később meglett a lakodalom is. A mama Milanra hagyta ezt a belgrádi századelős házat, Radovra és Vidre a másikat Mosztarban. Apjuk nem neheztelt. Neki amúgy is megvolt a lakása, a kétszintes modern porta, amit az új asszonnyal ketten építettek, s ahonnan ő, Milan hónapokkal korábban elindult a határ a börtön felé. Hajnalban Milan borotválkozva a tükörben szemlélte nyúzottá soványodott képmását. Arcát bekente arcvízzel. Azzal, amit talált. Bár nem szerette ezt a férfiasnak kikiáltott édeskés cukor illatot, melyet Irene vett neki még régebben ajándékba. Milan boldogan megköszönte akkor ezt a flakont, bárminek örült, amit ifjú asszonyától kapott, aztán elsüllyesztette a pipereszekrény mélyére, s visszatért megszokott márkájához, ami Irene érzékeny orrát dohányfüstre emlékeztette. De abból nem volt már. Viktornak volt örökké ilyen mézillata emlékezett mosolyogva Milan, miközben arcát törölte meg. Vajon mi lehet most a barátjával? Meglehet, őt is behívták már * Délutánra már valóban Dél-Szerbia útjain száguldottak a tervezett találkozó felé. Milan ismerte az utat, többször megtették

16 már asszonyával, mikor évente többször is jártak meglátogatni felesége szüleit Pecben. Milan emlékeiben felvillant a varázslatos környékű ortodox kolostor képe, már látni is vélte távolról fényben megcsillanó keresztjeit. Odáig persze most nem mentek el. Radov egy téren leparkolt a városban. Kiszállt, becsapta az ajtót. Rögtön jövök. Egy ügyet kell még elintéznem. Vigyázz addig a kocsira! s ezzel Radov eltűnt egy mellékutcában. Milan unatkozó magáramaradottságában elgyönyörködött az izgalmas rendetlenségben összebújó házakban, a téren pompázó szerb aranykupolás templom szabálytalanul szabályos kövekből összerótt falaiban. Meserózsaszín virágzó fák ágai hajlongtak a simogató tavaszi szélben. Milan orrüregét a nyár ígéretének méheket kábító illatai töltötték meg. Az illatok füllesztően áradtak, kavarogtak, s Milan élvezettel szippantotta tele lelkét a szabadsággal. Még ha nem is volt igazán szabad, hisz háborúba kényszerítik, most mégis örült, hogy élhet. Még asszonya kínzó hiányát sem érezte annyira. A varázst a dzsip mellett lépésben elsuhanó, elfüggönyözött üvegű Mercedes furgon megjelenése törte meg. Mikor Milan mellett elhaladtak, a függöny meglebbent, majd visszahullott. A jármű nem messze a sarkon lefékezett. Radov szállt ki belőle, vidáman visszaintett a benne ülőknek, majd visszatért a saját kocsijához. Holnapra nálam leszünk, a sasfészkemben huppant be a volán mögé Radov feltűnően vidáman. Mint Hitler? Sasfészek? kérdezte élesen Milan, rosszkedvűen gondolva a katonai táborra. Ne fasisztázz le minket többet, öcsém, ha megkérhetlek! Mi szabadságharcosok vagyunk. A szülőföldért harcolunk. A tiedért is. A szülőházunkból kergettek el minket, ha nem emlékeznél már rá, fiam, s nemcsak az én, hanem a te öcsédet is verték agyon, csak azért, mert szerb volt az apánk komorodott el Radov. * Másnap délben már Bosznia útjain kanyarogtak. Radov nem győzte kerülgetni az út bombatölcséreit. Mikor éppen a leginkább szlalomoztak a felszaggatott aszfalton, előttük úgy méterre lövedék robbant. Összerezzentek. Magukhoz sem térhettek, már mögöttük is robbant valami. Fát találhatott el a löve-

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1 2 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest, 2008 3 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette

Részletesebben

Gebriel Booth. Bomba-gól

Gebriel Booth. Bomba-gól Gebriel Booth Bomba-gól FEBRUÁR 2002. február 22. péntek, 05 óra 23 perc (helyi idő) Kalattól nyugatra, Pakisztán A férfi hajnalban ébredt. Mintha puskalövés dördült volna a súlyos csendben, de lehet,

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. New York Times bestseller-szerzõ L. J. Smith Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Tombolás ámpírnaplók L. J. Smith ámpírnaplók 3. Tombolás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó,

Részletesebben

3 999 Ft http://www.facebook.com/vorospottyos

3 999 Ft http://www.facebook.com/vorospottyos Colleen Houck COLLEEN HOUCK első regénye saját kiadású elektronikus könyvként is be tudott robbanni a TOP bestsellerek közé, és bejutott a 2010-es Next Generation Indie Book Award döntősei közé, YA regény

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

Írta: Collecn Houck A mű eredeti címe: Tiger's Curse. Fordította: Pásztor Judit A szöveget gondozta: AncsaT. A borítót tervezte: Zsibrita László

Írta: Collecn Houck A mű eredeti címe: Tiger's Curse. Fordította: Pásztor Judit A szöveget gondozta: AncsaT. A borítót tervezte: Zsibrita László Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012 Írta: Collecn Houck A mű eredeti címe: Tiger's Curse A művet eredetileg kiadta: Splinter, an Imprint of Sterling Publishing Co. Inc. Fordította: Pásztor Judit

Részletesebben

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.)

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.) Marion Lennox: Babatöbblet The Baby Affair (1999.) A csecsemőosztály nővérkéinek mindössze egy hétig sikerült kijátszaniuk Jock Blaxton doktor éberségét, a férfi ekkor rájön, hogy az egyik baba nem szerepel

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

KARIN SLAUGHTER Sebek

KARIN SLAUGHTER Sebek KARIN SLAUGHTER Sebek Fordította Berta Ádám KARIN SLAUGHTER Sebek Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 A fordítás alapjául szolgáló mű: Karin Slaughter: Kisscut A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Az éjféli látogató a halál. (arab közmondás) AZ ELŐZMÉNYEK 1.

Az éjféli látogató a halál. (arab közmondás) AZ ELŐZMÉNYEK 1. Fordította Prikler Renáta Jack Higgins Éjféli látogató Alexandra 0017300126521 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Jack Higgins: Midnight Runner Harper Collins Publishers, 2002 77-85 Fulham Palace

Részletesebben

Mindenki törölgette a homlokáról a verítéket. Irgalmatlan hőség fojtogatott, már napok óta. Az egyik fogoly átszökött az építkezést elkülönítő

Mindenki törölgette a homlokáról a verítéket. Irgalmatlan hőség fojtogatott, már napok óta. Az egyik fogoly átszökött az építkezést elkülönítő VAVYA I FABLE Halálnak halálával Az öreg király egy szép napon így szóla három fiához: Menjetek, vágjátok le a tüzet okádó sárkány hét fejélt. Füstöljétek ki a pokolból az ördögöt és térítsétek igaz hitre!

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Zentay László: Népleges napfogyatkozás

Zentay László: Népleges napfogyatkozás Zentay László: Népleges napfogyatkozás Felbolydult a város és mindenki lázban égett a hírre: habár mindenhol a világon csak részleges lesz a napfogyatkozás, innen, az ő városkájukból teljes napfogyatkozást

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. Irodalmi-mûvészeti folyóirat III. évfolyam 3. szám, 2008. március. Pintér Ágnes tavaszi fotói

BÖRZSÖNYI HELIKON. Irodalmi-mûvészeti folyóirat III. évfolyam 3. szám, 2008. március. Pintér Ágnes tavaszi fotói BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi-mûvészeti folyóirat III. évfolyam 3. szám, 2008. március Pintér Ágnes tavaszi fotói Tartalom: 3. o.: Olyanok ; (Karaffa Gyula verse) 4. o.: A tékozló fiú monológja; (Ketykó István

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy SZILVÁSI LAJOS EGYSZER-VOLT SZERELEM REGÉNY KOZMOSZ KÖNYVEK 1966 "Bujkál a hold" címû regényemben megírtam öt Kanadába szakadt soproni fiú sorsát. Azokról a soproni fõiskolásokról van szó, akik 1956 novemberében

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 435 0. Mercator Stúdió, 2007

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 435 0. Mercator Stúdió, 2007 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 435 0 Mercator Stúdió, 2007 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben