BTE Szakmai Nap Budapest A.Molnár György

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014.11.20. BTE Szakmai Nap Budapest A.Molnár György"

Átírás

1

2 Nézőpont szakterület egészség-munkavédelem közlekedés-szállítás környezetvédelem cél biztonság biztonság biztonság érték pozitív pozitív negatív adatok/képzettség részletes/alapos korlátozott/részleges hiányos/??? minőség pontosan ismert ismert bizonytalan, változó idő tényező közép táv rövid táv hosszú táv érintett terület ismert/kicsi/lehatárolt/zárt ismert/kicsi/nyílt bizonytalan hatás ismert, ellenőrzött, mért ismert, változó lappangó, elhúzódó ráfordítási igény jelentős közepes jelentős szabályozás szabályozás/negatív ösztönzés szabályozás/ brutális negatív ösztönzés szabályozás/kényszerítés

3 Hulladékgazdálkodási tevékenységet csak környezetvédelmi hatósági engedély följogosításával lehet végezni! hulladékgazdálkodás: közvetítés, kereskedelem, gyűjtés, szállítás, kezelés, és ezek felügyelete kezelés: előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás Az engedély tartalmazza többek között: Az engedélyes azonosító adatait, Hulladékazonosító kódokat, Hulladék neveit, Az adott hulladékra vonatkozó engedélyezett gazdálkodás éves mennyiségét, Hulladék kezelési kódot (közvetítés, kereskedelem, szállítás) stb. Naprakész hulladék nyilvántartási kötelezettséget Adatszolgáltatási kötelezettség-et (éves, ¼ éves, 2015-től napi elektronikus)

4 Személyi Tárgyi Anyagi Egyéb (jogi)

5 Személyi feltételek: Fuvarozási engedély Szakirányú képzettség Környezetvédelmi megbízott ADR tanácsadó ADR-es tgk. vezető

6 Tárgyi feltételek: Telephely Járművek Egyéb eszközök

7 Telephely: Tervezett tevékenységgel érintett telephely címét (ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét), helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitását), a jogerős építésügyi hatósági engedélyét, telepengedély másolatát

8 Járművek: a hulladék szállításához szükséges a járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat

9 Egyéb eszközök: a hulladék szállításához, szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat

10 Meg kell adni, hogy az elkövetkező 5 évben a (818 db!) azonosító kóddal jelzett hulladékok közül, melyikből mennyit kíván szállítani hulladék fajta, hulladék típus hulladék jelleg szerint tonnában kifejezve.

11 Anyagi feltételek Felelősség biztosítás, Banki letét, Igazgatási szolgáltatási díj Konzultációs díj

12 környezetvédelmi igazgatási szolgáltatási díj Engedélykérelem tárgya Nem vh. Vh. Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység engedélyezése Huladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenységből két tevékenység együttes engedélyezése Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenység együttes engedélyezése Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység, valamint előkezelés engedélyezése

13 Konzultációs díj: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 5. -ában foglalt tájékoztatási kötelezettségén túlmenő - szóbeli konzultációs lehetőséget biztosít környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogi, műszaki kérdésekben. A konzultációért az ügyfélnek, illetve képviselőjének megkezdett óránként és szakágazatonként 6.750,- Ft+áfa díjat kell fizetnie, készpénzben, vagy átutalással

14 2004. évi CXL. törvény deklarált célja többek között: Valósítsa meg a közhatalom szolgáltató funkcióját (az ügyfelek eljárási terheinek a csökkentése); Biztosítsa az eljárásjogi szabályozás átláthatóságát; Érvényesítse, segítse az ügyfelek jogait, és az önkéntes jogkövetést

15 Hull.gazd.-i hatósági engedélyezési eljárás 60 naptári nap Hull.gazd.-i hat.-i engedély egységes szerkezetbe foglalása 60 naptári nap Igazolás kiadása pályázatokhoz Részletfizetési kérelem elbírálása Szakhatósági állásfoglalás kiadása 21 naptári nap 21 naptári nap 30 naptári nap

16 Az ügyintézési határidőbe nem számít be: a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, a szakhatóság eljárásának időtartama, a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, A hatóság vezetője az ügyintézési határidőt annak letelte előtt kivételesen indokolt esetben 1 alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthatja. (nem teljes lista!)

17 Maximum 5 évre adható Felügyeleti díj Ft/év Hosszabbítás, bővítés, módosítás esetén új eljárás szükséges

18 A környezetvédelmi hatóság az engedélyt visszavonhatja: a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, b) az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat ad meg és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza,

19 Besorolás Ártalmatlanítási mód megválasztása Lerakás alapjellemzés, megfelelőségi, ellenőrző vizsgálat 20/2006. KvVM rend.

20 Csomagolás Jelölés, föliratozás Vegyes szállítási mód Rakományrögzítés

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) december 12-től hatályos A hazai jogrendbe illesztés határideje november 12-én lejárt!! Az első jelentés beküldése az elért eredményekről december Az irányelv egy része, mint a évi CLXXXV. törvény a hulladékról január 1-től lépett érvénybe.

22 Hulladék keletkezés csökkentéséről, Hulladék újra-használat növeléséről Hulladék hasznosítás növeléséről, Hulladék visszagyűjtés növeléséről Hulladéklerakás visszaszorításáról

23 A hulladék törvény a megjelenése óta (2013.) 295 pontban módosult! A végrehajtási rendeletek egy része megjelent, (folyamatosan változnak) egy része még az idén, (2014. XII. 27.?) várható. Jelenleg még érvényes a 98/2001. Korm.rend.! Az elmúlt időszakban 85 pontban módosult

24 Hulladék (102/1998.korm.r.) : a termelő, szolgáltató vagy fogyasztói tevékenységek során, vagy ezek következtében keletkező tulajdonosa által rendeltetése szerint fel nem használt, illetve a keletkezés folyamatába vissza nem vezetett, vagy adott formájában arra alkalmatlan maradékanyag, elhasználódott, illetve selejtté vált termék Hulladék (2012/185. törv.) : ) bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles

25

26 Munkahelyi gyűjtőhely (98/2001.korm.r.) : a veszélyes hulladékok keletkezésének helyén, környezeti veszélyességük függvényében kialakított gyűjtőhely Munkahelyi gyűjtőhely (246/2014. Korm.r.) : a természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtő-edényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti. Ha környezetvédelmi szempontból indokolt és műszakilag megvalósítható, a munkahelyi gyűjtőhelyet a hulladék képződésének helyén kell kialakítani.

27 Munkahelyi gyűjtőhely (246/2014.korm.r.) : Ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni, ide nem értve azt az esetet, ha a munkahelyi gyűjtőhelyet egészségügyi szolgáltatónál alakítják ki. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.

28 Üzemi gyűjtőhely (98/2001.korm.r.) : a saját telephelyen létesített, a saját tevékenységből származó veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló terület, illetve építmény Üzemi gyűjtőhely (246/2014. Korm.r.) : a gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál

29 Az üzemi gyűjtőhelyet térben körülhatárolt gyűjtőtérrel rendelkező hulladékgazdálkodási létesítményként kell kialakítani Az üzemi gyűjtőhelyet körül kell keríteni. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Az üzemi gyűjtőhelyen nyílt téri gyűjtés és az üzemi gyűjtőhely területén belüli gépjárművel történő közlekedés esetén a forgalom irányítására szolgáló közlekedési jelzőtáblákat kell elhelyezni. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. (ovi) Konténer (246/2014. Korm.r.) : a hulladék mennyiségétől, illetve minőségétől függő méretű és speciális kialakítású, zárható vagy nyitott rendszerű tárolóeszköz, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és alkalmas a hulladék gyűjtésére, tárolására, valamint szállítására, ideértve a préselő rendszerrel ellátott konténert és az áruszállítás céljára gyártott fémkonténert is

30 Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és szükség szerint kármentő aljzattal kell kialakítani.

31 5.3 Halogénmentes szerves oldószerek és oldószer-keverékek gyártásából és felhasználásából származó hulladékok V aceton I. V akrolein I. V etil-acetát I. V dimetil-szulfát I. V etilén-glikol I. V etil-glikol I. V etil-fenol I Ásványi eredetű iszapok V benzol I. V vörösiszap II. V butil-acetát I. V ciklohexanon I.

32 V fáradt olaj II. V lakk maradékok II. V lejárt szavatosságú festékek és lakkok II. V lakk- és festékiszapok II. V festék maradékok II. V mázolóanyag maradékok II. V nyomdafesték maradékok II.

33 V szennyezett fűrészpor, forgács, fa V szennyezett vas, acél és ötvözeteik V szennyezett cellulóz, szűrőpapír, papír, karton V szennyezett üveg és kerámia V szennyezett halogénmentes műanyagok V szennyezett halogéntartalmú műanyagok V szennyezett textilanyagok V szennyezett bőr és szőr V elhasznált szűrő- és itatómasszák, felitató ag. V elhasznált aktív szén V gipsziszapok V ioncserélő gyanták V kimerült kontaktmasszák V kimerült katalizátorok V hulladékká vált, szennyezett talaj V egyéb műgyanták V szennyezett gumi, gumiőrlemény V Szennyezett színesfémek, könnyűfémek és ötv.-ek V hulladékká vált, szennyezett föld, kő, kavics homok

34 5.3 Halogénmentes szerves oldószerek és oldószerkeverékek gyártásából és felhasználásából származó hulladékok V aceton I. V etil-acetát I. V etilén-glikol I. V etil-glikol I. V etil-fenol I. V benzol I. V butil-acetát I. V ciklohexanon I. V akrolein I. V dimetil-szulfát I. 14 Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz hulladék (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék) szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hull * klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC * egyéb halogénezett oldószer és keverékek * egyéb oldószer és oldószer keverék * halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék * egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hull.

35 A hulladékos keret-irányelv? A rezsicsökkentés? Hazai vállalkozások, önkormányzatok támogatása? A hulladékkezelés nonprofittá alakítása?

36 E rendelet hatálya a következő hulladékgazdálkodási létesítmények kialakítására és üzemeltetésére terjed ki: a) átvételi hely, b) a hulladékgyűjtő pont, c) a hulladékgyűjtő udvar, d) a munkahelyi gyűjtőhely, e) az üzemi gyűjtőhely, f) a hulladéktároló hely, g) a komposztáló telep, h) az átrakóállomás, valamint i) a válogatómű.

37 3. melléklet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelethez A válogatóművek kialakítására vonatkozó műszaki előírások 1. A kész bálák tárolására fedett bálatárolót kell építeni, amelynek alapterülete 1000 tonna/év kapacitásonként a) vegyes hulladék esetén legalább 7 m 2 ; b) elkülönítetten gyűjtött hulladék esetén legalább 50 m 2.

38 A válogatóművek kialakítására vonatkozó műszaki előírások 2. A válogatóműnek legalább a következő műszaki berendezésekkel, felszerelésekkel, eszközökkel kell rendelkeznie: a) számítógépes kapcsolattal ellátott hitelesített hídmérleg; b) illemhelyiséggel, mosdóval, zuhanyzóval, öltözővel, munkaruha- és kézi raktárral ellátott porta- vagy irodaépület; c) gyűjtő- és felhordó szalagok, válogatószalag; d) válogatókabin munkaállásokkal; e) kármentesítési anyagok; f) tűzoltó készülékek; g) kéziszerszámok; h) egyéni védőfelszerelések; i) telefon; j) konténer.

39 3. melléklet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelethez A válogatóművek kialakítására vonatkozó műszaki előírások 3. A válogatóműnek a következő műszaki berendezések közül legalább eggyel kell rendelkeznie: a) dobrosta; b) mágnes szeparátor; c) előaprító vagy zsáknyitó berendezések; d) légszeparátor; e) ballisztikus szeparátor; f) optikai, infravörös, illetve röntgensugaras szeparátor; g) örvényáramú szeparátor; h) egyéb fajsúly, méret vagy a hasznosítható anyagok megkülönböztetésére és leválasztására szolgáló szortírozó berendezések; i) utóaprító berendezés.

40 Az erőforrásainkat a saját lehetőségeink, érdekeink figyelembe vételével kell fölhasználni! Senki nem fog segíteni! Sajnálni sem. A hibánkat, gyengeségeinket könyörtelenül kihasználják.

41 2006 szept. 29,5 millió km² től, mérési hiba?! Svédország (1978. hajtógáz) Montreal 1987., Illegális kereskedelem: tonna/év től nem forgalmazható az R-22

42

43 Ausztrália terület: 6., népesség: 51. (23,5 Mfő), GDP (2008.) USD Magyarország terület: 110. népesség: 88. (EU terület 18., népesség 16.) (10 Mfő) GDP (2013.) USD

44 Környezeti elemek: levegő, víz, talaj (bioszféra) Károsítás módjai Hulladék (mind három halmazállapot, szennyvíz, légszennyező anyag) Zaj Fény Élőhely foglalás Erőforrás foglalás

45

46

47 A zaj hatása az emberi szervezetre: 30 db-től pszichés 65 db-től vegetatív problémák 90 db-től károsodnak a hallószervek 120 db fizikai fájdalmat okoz 160 db-nél átszakad a dobhártya 175 db-t nem éljük túl

48 Villanykörte összeesküvés, tervezett avulás Bővülő termelés, bővülő fogyasztás, egyre több hulladék, Reklám, hitel. Erőforrás pazarlás.

49 Közelről

50 De csak ha valaki megveszi a fát

51 Az eredmény. Majd begyógyul.

52 Google Maps Nem gyógyul!

53 Puente Hills, California tonna kommunális hulladék (2010. jan.)

54 Van hely!!! (Magyarország)

55 Hulladékhasznosítás Mozambikban

56 al Saida (LIB) 2012.

57 A fenntartható fejlődéshez, hogy hosszú életű legyen az emberiség, takarékoskodni kell az természeti erőforrásokkal, és minimalizálni kell a hulladék keletkezést.

58

59

60

61 Jó mulatság, férfimunka volt! St. Andrew s Egyetem (GB) gólyaavatási bulija borotvahab-fürdővel. Korábbi években a egyetem szökőkútjában fürödtek.

62 Paradicsom fesztivál Bunol (E) Legutóbb kg paradicsom volt az anyagszükséglet! (forrás:internet)

63

64 Ugyanaz narancsban Ivrea (I)

65 Halászat, Fülöp-szigetek

66 Tényleg csak egy van belőle

67 Az előadással az volt a szándékom, hogy gondolatok és kérdések, szülessenek. Köszönöm a figyelmüket!

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 1. oldal 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás 1319 Folyamatszabályozás

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet hatálya

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet hatálya 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11206. számú törvényjavaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. május 2013.

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

Hogyan létesítsünk hulladékudvart? - a HuMuSz segédanyaga önkormányzatoknak -

Hogyan létesítsünk hulladékudvart? - a HuMuSz segédanyaga önkormányzatoknak - Hogyan létesítsünk hulladékudvart? - a HuMuSz segédanyaga önkormányzatoknak - 2009 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Mikor, hol érdemes hulladékudvart létesíteni?... 4 2. Mit érdemes hulladékudvarban

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben