Szakmai beszámoló a gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásáról 2011-ben I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai beszámoló a gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásáról 2011-ben I."

Átírás

1 1. sz. melléklet Szakmai beszámoló a gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásáról 2011-ben I. Az intézmény alapadatai Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ 3530 Miskolc Arany J. u. 37. Adóazonosító szám: II. Rövid általános értékelés A Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ szeptember 1-től folyamatosan látja el Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében a gyermekjóléti módszertani feladatokat a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalának kijelölő határozata alapján. Intézményünket a Megyei Gyámhivatal /2005 számú határozatával 2005-ben benyújtott pályázatunkat követően augusztus 31-ig újra kijelölte Borsod Abaúj Zemplén megyében a módszertani gyermekjóléti feladatok ellátására augusztusában intézményünk ismét felhatalmazást kapott a gyermekjóléti szakmai módszertani és továbbképzési feladatok ellátására az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala B-GYA/2756-7/2010. számú kijelölő határozata alapján. A Miskolci Családsegítő Központ integrált, gyermekjóléti alapellátást, szociális alapellátást és szakellátást biztosító intézmény, melynek működési területe szakfeladatonként eltérő, elsősorban Miskolc városának területén, egy-egy tevékenység tekintetében viszont kistérségi viszonylatban történik az ellátás: Az intézmény működési területe: Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás/központ tekintetében Miskolc város meghatározott területén Regionális szociális módszertani feladatok tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye (Észak-Magyarországi Régió) Megyei gyermekjóléti módszertani feladatok tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolci Többcélú Kistérségi Társulásától átvállalt családsegítés vonatkozásában az intézményfenntartói társulási szerződésben meghatározottak szerint: Bükkszentkereszt, Répáshuta, Harsány, Kistokaj, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajósenye, Sajóvámos, Szirmabesenyő Miskolci Többcélú Kistérségi Társulásától átvállalt gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában: Bükkszentkereszt, Répáshuta, Harsány, Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajósenye, Sajóvámos, Szirmabesenyő, Kistokaj, Sajóbábony A fogyatékos személyek gondozóháza Borsod-Abaúj Zemplén megye területe, az értelmi fogyatékosok napközi otthona és a bentlakásos, átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóházai vonatkozásában Miskolc város közigazgatási területe A szociális étkeztetést az Arany János út 37. sz. alatt található 700 adagos főzőkonyha (Belvárosi Konyha) biztosítja az illetékességi területén (Miskolc város meghatározott területe). Az egyes Szolgáltatási Központok tálalókonyhával rendelkeznek. A házi segítségnyújtás és az idősek klubja/nappali ellátási formákban Miskolc város meghatározott területén.

2 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai központja az Őszi Fények Szolgáltatási Központjában van. A diszpécser központ feladatait az együttműködési megállapodás alapján az Iránytű Szociális Szolgálat Kabar úton működő Diszpécser Központja biztosítja. Az ellátási terület megegyezik az egyes Szolgáltatási Központok illetékességi körzetével. A Miskolci Többcélú Kistérségi Társulástól átvállalt támogató szolgáltatás vonatkozásában a külön közgyűlési határozattal jóváhagyott mindenkor intézményi társulási szerződésben foglalt kistérséghez tartozó települések közigazgatási területe (Miskolc, Bükkszentkereszt, Répáshuta). A Miskolci Családsegítő Központ tevékenységi köre a kezdetektől fogva igyekszik válaszokat adni a városban és az illetékességi területén megjelenő problémákra, új ellátásokat kialakítani a megjelenő szükségletek tekintetében. Gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően biztosítja az alapszolgáltatási feladatokat és a speciális ellátásokat egyaránt. A szociális alapellátások biztosítása szempontjából az intézmény szolgáltatásai széles spektrumon kínálnak ellátást az igénybe vevő személyeknek, az idős emberek életvezetésének támogatásában, az egyének /családok/, közösségeknek nyújtott professzionális segítő tevékenységgel, a fogyatékos személyek nappali tartózkodásáról, társas kapcsolataik kialakításáról való gondoskodással, közlekedésük megoldásával, önállóságuk segítésével és a szociálisan rászorultak étkezési lehetőségének biztosításával. A szociális szakellátások körében a Miskolci Családsegítő Központ olyan fogyatékkal élő személyek teljes körű ellátását biztosítja gondozóházában, akiknek a családjukban nem biztosított az ellátásuk és időskorúak számára biztosít átmeneti elhelyezést legfeljebb egy év időtartamra az időskorúak átmeneti gondozóházában. A Miskolci Családsegítő Központ gyermekjóléti szolgáltatás módszertana tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében végzi tevékenységét. Személyi feltételek A Gyermekjóléti Módszertani tevékenységet jelenleg 1 fő módszertani munkatárs látja el főállásban. A gyermekjóléti módszertani munkában, részmunkaidőben részt vesz az intézmény általános igazgató helyettese, gyermekjóléti szolgáltatás szakmai vezetője. A módszertani tevékenység egy-egy feladat tekintetében közös szakmai team munkában történik a szakmai egység munkatársaival, mely 10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársból áll. A szakmai team tagjai szakirányú felsőfokú végzettséggel (szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, mentálhigiénés szakember, szociológus) és több éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásába, annak adminisztrációs, illetve gazdasági feladataiba eseti szinten bekapcsolódnak az intézmény illetékes szakemberei. Ellátási terület Az Észak-Magyarországi Régióhoz tartozó Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország második legnagyobb területű, és egyik legsűrűbben lakott megyéje, melynek területe 7247 km2. Megyénket az aprófalvas településszerkezet jellemzi, így 358 település gyermekjóléti szolgáltatásának megfelelő ellátását kell támogatnunk módszertani munkánk során. Közel tíz évvel ezelőtt, mikor módszertani munkánkat megkezdtük a megyében, a gyermekjóléti szolgáltatásban az egyszemélyes családgondozóval történő ellátás biztosítása volt túlsúlyban és számtalan település volt ellátatlan gyermekjóléti alapellátás tekintetében. Módszertani tevékenységünk egy évtizede alatt a gyermekjóléti szolgáltatás strukturális átalakulása volt megfigyelhető, így jelenleg az önálló családgondozók által biztosított ellátást felváltotta a kistérségek által biztosított feladatellátás. Ez azt jelenti, hogy a

3 módszertani munka tartalma szakmai átgondolást igényelt és a változások figyelembevételével új alapelvek mentén szükséges a gyermekjóléti szolgáltatók munkájának támogatása. Ellátás típusa Gyermekjóléti szolgálatok száma 2011 Társulásos 33 gyermekjóléti szolgálat (331 települést lát el) Ellátási szerződés szolgáltatás útján biztosított Egy (saját településen) biztosítja szolgáltatást -Intézménybe -Családsegítő Szolgálattal integráltan (3 település gyermekjóléti szolgáltatását biztosítja 2 társulás, illetve 1 önálló családgondozó) a 10 gyermekjóléti szolgálat Egy (saját településen) biztosítja a 14 gyermekjóléti szolgálat szolgáltatást Önálló családgondozó foglalkoztatásával Összesen: 57 gyermekjóléti szolgáltató (ebből 3 gyermekjóléti központ) Korábban a település lakosságához közel dolgozó, de szakmai team nélkül működő gyermekjóléti szolgáltatók segítése, támogatása volt a módszertani munka elsődleges feladata, jelenleg azonban a szolgáltatók nagy része intézményi keretek között, illetve szakmai team tagjaként végzi tevékenységét a területen. Módszertani intézményként az egyenlőség elvének figyelembevételével szükséges szem előtt tartani azoknak a gyermekeknek a szükségleteit, akik kis településen élnek és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenység nem közvetlenül elérhető számukra, bár a szolgáltatás a településen megoldott. A módszertani munka jelenlegi célkitűzése a családgondozók mindennapi szakmai támogatása és ellenőrzése mellett, hogy a kistérségi team-ek szolgáltató tevékenységét abba az irányba terelje, hogy a gyermekek és családok számára a szolgáltatás minősége közel egyenértékű legyen mind a nagyobb, mind a legkisebb településeken egyaránt. A kistérségi társulások feladatellátásával a települések gyermekjóléti szolgáltatás által való lefedettsége közel 100%-os, ami hatalmas fejlődés a szolgáltatás hozzáférésének szempontjából, azonban a szolgáltatás tartalma (szabadidős programok, pszichológus, esetleg ügyfélfogadási idő hiánya stb.) az elzárt kistelepüléseken nem közelíti meg a gesztortelepüléseken, nagyobb településeken biztosított szolgáltatásokat. A gyermekjóléti szolgáltatás lefedettsége B-A-Z megyében Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja B-A-Z megyében III. Konkrét feladatok

4 III/1.a. Tervezett feladatok - teljesülés Módszertani intézményünk minden év elején szakmai team megbeszélés keretében sorba rendezi azokat a feladatokat, melyeket az év folyamán meg kíván valósítani és munkatervében az előre tervezhető programokat rögzíti. A szakmai team a konkrét programok mellett a módszertani munka alapját képező szakmai segítő tevékenység kereteit meghatározza és esetlegesen az év folyamán felmerülő újabb igényeket ebbe a keretbe illeszti bele. A tervezett feladatok közé sorolhatók a szakmai továbbképzések, melyeket a korábbi év októberében nyújt be akkreditációra intézményünk a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez (jelenleg már a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézethez). Intézményünk 7 szakmai továbbképzés tekintetében kapott minősítést 2011-re, melyből 4 továbbképzés került megvalósításra. A továbbképzési minősítést 1szakmai tanácskozás, 1 szakmai tanfolyam, 1 személyiségfejlesztő tréning és 4 szakmai műhely tekintetében kaptuk meg. A továbbképzések megvalósulása megtörtént a szakmai tanfolyam, a szakmai tanácskozás és 2 szakmai műhely esetében. A személyiségfejlesztő tréninget nem sikerült megvalósítani, mert a továbbképzés díjának mértéke miatt nem volt megfelelő számú jelentkező a képzésre. Korábbi évben sikerült a képzést nagyon alacsony áron kínálni a kollégáknak és módszertani finanszírozással pótolni a képzés költségét, 2011-ben azonban a módszertani tevékenység finanszírozásának kiszámíthatatlansága lehetetlenné tette a képzés megvalósítását. Az egyik szakmai műhely megszervezését korábbi évben az egyik kistérségi alapszolgáltatási intézmény rendelte meg intézményünktől, miszerint európai uniós pályázat keretében szeretné az akkreditált programot a projekt tartalmába beépíteni. A kistérségi szolgáltató intézmény sajnos nem nyerte el a pályázati támogatást, ezért a tervezett képzés elmaradt a kistérségben. Olyan képzést is benyújtott intézményünk akkreditációra, melyet a korábbi években többször sikeresen szervezett meg és igény mutatkozott annak témája iránt az ellátási területünkön. A továbbképzést késő tavasszal és kora nyáron terveztünk indítani, de a jelentkezők száma minimális volt a területről. Ennek egyik oka lehet, hogy a képzés díjának megfizetését az intézmények a továbbképzési normatívából nem tudják biztosítani a dolgozóik számára, annak ellenére, hogy a képzés díját minimális szintre csökkentette intézményünk. Másik oka lehet a képzés iránti igény csökkenésének, hogy a képzés tartalma nem volt annyira vonzó a szakemberek számára, mint az intézmény által hasonló időszakban szervezett másik képzésünk, melyet maximális létszámmal indítottunk. A továbbképzési terveinket ennek ismeretében gondoljuk át a jövő évre vonatkozólag és újabb igényfelmérést követően az egyértelmű, a szakemberek többsége által megjelölt témákra fókuszálunk. Szakmai tevékenységünk során használt jogszabályok változásait nyomon követtük, melyről a megyében dolgozó szakembereket rendszeresen tájékoztattuk. Folyamatosan gyűjtöttük a szabadidős programokra, valamint táborozási lehetőségekre vonatkozó információkat, melyek intézményünknél hozzáférhetőek voltak, a friss információk beszerzése érdekében folyamatosan kapcsolatban álltunk civil szervezetekkel, információs irodákkal ben a tervezettnek megfelelően rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a területünkön működő gyermekjóléti szolgálatokkal, módszertani látogatásainkat megvalósítottuk a megye számos kistérségében. A látogatások során elsősorban az előre meghatározott tematika mentén tartottuk meg szakmai napjainkat, így: A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény változásainak hatása a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységben (iskoláztatási támogatás felfüggesztése az 50 órát igazolatlanul mulasztott tanulók esetében)

5 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény január 1-től hatályos változásainak gyakorlata a mindennapi munka során.(az iskoláztatási támogatás felfüggesztése kapcsán megjelenő gyermekjóléti szolgáltató feladatok) A területünkön működő gyermekjóléti szolgálatok felkérésére segítséget nyújtottunk szakmaközi megbeszélések, szakmai tanácskozások megszervezésében, lebonyolításában. Az eddigiekhez hasonlóan folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítottunk a területen dolgozó gyermekjóléti szolgálatok munkatársai részére. Telefonos elérhetőséget biztosítottunk az azonnal megbeszélésre szoruló problémák, és dilemmás esetek kapcsán év elején egyeztettük munkatervünket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával, mind az ellenőrzések időpontjának, mind a szakmai ellenőrzések tartalmi kritériumainak tekintetében. Több szakmai rendezvényen vettünk részt közösen a szociális és gyámhivatal vezetőjével és a gyermekjóléti alapellátás referensével, bűnmegelőzési koordinátorával. A Borsod- Abaúj-Zemplén megyében működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai számára több éve elérhető a módszertani munkacsoport szervezésében működő esetmegbeszélő műhely első felében havonta 2 helyszínen folytattuk az esetmegbeszélő csoportok vezetését, Miskolcon és Mezőcsáton, majd az év második felétől 3. helyszínem is beindítottuk esetmegbeszélő csoportunkat, az edelényi kistérségben. Korábban az ózdi kistérségben terveztük a 3. esetmegbeszélő csoport beindítását, de nagyobb igény jelentkezett az edelényi kistérségben dolgozó szakemberek részéről, így Edelény városban rendszeresítettük 3. esetmegbeszélő csoportunkat. Módszertani hírlevelünk kiadását ben negyedévente terveztük, de a módszertani finanszírozás kiszámíthatatlansága miatt első félévben 1 dupla számot adtunk ki, második félévben viszont 1 hírlevelet szerkesztettünk és az intézmény honlapján biztosítottuk a hozzáférés lehetőségét. Intézményünk tagja a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének, amely munkacsoportként, módszertani ajánlásokat készít a területen megjelenő aktuális problémák kapcsán. Az egyesület rendszeresen találkozókat szervez, ahol a munkacsoportok beszámolnak az aktuális tevékenységeikről, azokkal kapcsolatos dilemmákról, és egyeztetnek az ágazati minisztérium megjelenő munkatársaival az aktuális gyermekvédelmet érintő problémák kapcsán. A munkacsoportok által elkészített szakmai anyagokat miden év májusában Konszenzus Konferencián vitatja meg a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete. Munkatársaink több munkacsoportban részt vettek 2011-ben, egyik munkacsoportban munkatársunk vezetőként dolgozott. A szakmai munkacsoportok részletes, tartalmilag terjedelmes munkaanyagokat adnak ki a Konszenzus Konferencia Füzetében, melyet a területen dolgozó kollégák megismerhetnek. A munkacsoportok az év folyamán is rendszeresen találkoztak, így a munkaanyagok a Konszenzus Konferencia időpontjára elkészültek ben akkreditált szakmai tanácskozást rendezett a MOGYESZ Ezerarcú család címmel Budapesten a József Attila Művelődési Központban. Intézményünk munkatársai mind szervezőként, mind résztvevőként a konferencia részesei voltak májusában szakmai együttműködés indult a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete és Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata, mint módszertani intézmény között. A közös szakmai tevékenység alapját olyan munkacsoportok együttes munkája adta, ahol a gyermekvédelmi szakellátás szakemberei a gyermekjóléti szolgálatok módszertani kollégáival közösen dolgoztak. A munkacsoportok

6 működése 2011 első felében volt rendszeres, a második félévben a szakmai munka a gyermekvédelemben előrevetített változások tükrében szünetelt ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának felkérése alapján részt vettünk a kijelölt városi gyámhivatali körzetekhez tartozó gyermekjóléti szolgálatok szakmai munkájának vizsgálatában. A tervezettnek megfelelően a szociális és gyámhivatal által megjelölt két gyámhivatali körzetben elvégeztük ellenőrzéseinket, majd az év második felében újabb 2 megadott gyámhivatali körzet vizsgálatát végeztük el a határidők betartásával. Intézményünkben csaknem 1150 kötetes szakkönyvtárát 2011-ben folyamatosan működtettük. Ennek hozzáférhetőségét a megyéhez tartozó szolgálatok munkatársainak biztosítottuk. Módszertani csoportunkban külön szakmai mikrokönyvtár biztosította a kollégák szakmai fejlődését, elérhetővé tettük a szakemberek számára a szociális szakvizsga gyermekjóléti alapellátás tekintetében kötelező szakirodalmi anyagát. Intézményünk web oldalt / /működtet, melyen külön felületet biztosítunk a gyermekjóléti szolgáltatásnak ben is elérhetőek voltak a gyermekjóléti és a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai anyagok, aktuális információk, továbbképzéseink részletes adatai. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő gyermekjóléti szolgálatok adatbázisát módszertani intézményünk minden évben frissíti a szolgáltatók által megadott információk alapján. Igyekszünk az adatbázist a legrészletesebben elkészíteni, így a településeken dolgozók nevével, ügyfélfogadási rendjével, elérhetőségével ellátni, és az aktuális adatbázist a megye minden szakemberének elküldeni. Az esetátadások, a több településen párhuzamosan végzett családgondozás könnyebb a területen dolgozók számára, ha pontosan tudják, hogy egy-egy gyermek esetében ki az illetékes családgondozó a területen. III/1.b. Év közben felmerült/vállalt feladatok - teljesülés A munkatervben módszertani csoportunk nem tudja tervezni a szakmai tanácskozások, jelzőrendszeri találkozók pontos számát, mert ezek a felkérések a területen dolgozó kollégák részéről mindig év közben érkeznek intézményünkhöz. Minden esetben igyekszünk megjelenni ezeken a rendezvényeken, különös tekintettel azokra a programokra, amikor meghívott előadóként hívják kollégánkat a B-A-Z megyei szakemberek. A szakmai tanácskozások időszaka minden év március 31-ig terjed, mivel a jogszabály ebben az időpontban jelöli meg ezt a tevékenységet a megvalósítandó feladatok között. Ez azt jelenti, hogy a módszertani munkatársak ebben az időszakban egy héten többször is részt vesznek a megye különböző pontjain megvalósuló szakmai napokon. Intézményünk minden ilyen felkérésnek eleget tett az elmúlt esztendőben, kivétel egy-egy alkalom, ahol torlódtak a szakmai tanácskozások a megyében, ilyen esetben mindig a korábban érkezett felkérést tudtuk elfogadni. A családsegítő szolgálatok szakmai tevékenységével kapcsolatos kérdőívezésben vett részt módszertani munkatársunk, mivel a kérdőív fókuszált a társszakmákkal, így a gyermekjóléti szolgálatokkal való együttműködésre is. A kérdőívezés lehetőséget kínált a két szakmaterület közötti együttműködés megismerésére a megye számos intézményében. A konzultációs lehetőség biztosítása, szakmai nap megszervezése a módszertan székhelyén adott a kollégák számára, de nem tervezhető előre annak igénybevétele ben is több esetben kerestek meg a kollégák, szakmai team-ek a személyes egyeztetés igényével, melynek az időpontok egyeztetését követően mindig eleget tettünk. Módszertani intézményünk három programmal indult az NCSSZI szervezésében meghirdetett Jó gyakorlatok a gyermekvédelemben című pályázati programon, melyből 2 pályamunka díjazásban

7 részesült. Egyik pályamunkát a módszertani munkához kapcsolódóan nyújtottuk be, mely interprofesszionális együttműködésre épülő továbbképzési programot mutatott be. Az NCSSZI honlapján megjelenő pályamunka kapcsán más megyéből érkezett intézményünkhöz ifjúságvédelmi felelősökből és gyermekvédelmi szakemberekből álló csoport, akiknek szakmai nap keretében mutattuk be a megyénkben működő továbbképzés jó gyakorlatát. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának kirendelése alapján a kötelező szakmai ellenőrzések mellett módszertani intézményünk gyermekjóléti szolgálatot érintő célvizsgálatban is részt vett az elmúlt évben, melyet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kezdeményezett a megyei szociális és gyámhivatalnál. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény változásainak (iskoláztatási támogatás felfüggesztése) hatásáról készít kutatást és tanulmányt a TÁRKI (Társadalomkutatási Intézet), a TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt., a TÁRKI csoport tagja. Az intézet kutató asszisztense felkereste intézményünk módszertani csoportját és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozóan kért információt, szakmai véleményt, gyűjtött tapasztalatokat az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével összefüggésben. Intézményünk minden tekintetben igyekezett segíteni az intézet kutatását. Módszertani munkatársunk a MOGYESZ munkacsoportjában végzett vezetői feladataival kapcsolatban felkérést kapott más megye szakmai napján történő részvételre előadóként, melynek eleget téve ismertette a munkacsoport éves tevékenységét és a Konszenzus Konferencia füzetben megjelenő szakmai anyag tartalmi részét. Felkérés érkezett Módszertani Családok Átmeneti Otthona részéről módszertani intézményünkhöz, hogy az elhelyezésekkel kapcsolatos szakmai dokumentációt egyeztessük és a megyében egyöntetű eljárást dolgozzunk ki az átmeneti gondozásba történő be- illetve kikerüléssel kapcsolatban. Egyeztetésünk három alkalommal megszervezett szakmai megbeszélésen zajlott, ahol egységesítésre került a gyermekjóléti szolgálatok részére az átmeneti otthonba történő be, illetve kikerüléshez kapcsolódó dokumentumok szakmai tartalma. Intézményünk fenntartója részéről érkezett felkérés értelmében módszertani munkacsoportunk szükségletfelmérést végzett Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, melynek aktualitása, hogy területünkön (B.-A.-Z. megye) egy átmeneti gondozó intézmény (válsághelyzetben lévő várandós anyák részére) létrehozása volt tervben. A felmérést minden szükséges adat tekintetében sikerült elvégezni, a területen dolgozó kollégák módszertani intézményünk számára mindig segítőkészen szolgáltatják az aktuálisan kért adatokat. Intézményünk segítségét kérte több egyetemi hallgató szakdolgozatának elkészítésénél, szakértői vélemény tekintetében egy-egy téma kapcsán. Módszertani munkatársunk igyekezett teljes szakmai képet adni a megyei tapasztalatokat tekintve a szakdolgozat témájával összefüggésben. III/2. Az egyes feladatok részletező leírása Rendezvények Szakmai napok, jelzőrendszeri találkozók, szakmaközi tanácskozások A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő gyermekjóléti szolgálatokkal folyamatos a szakmai kapcsolat, így sok esetben számítanak a módszertani csoport részvételére egy egy szakmai rendezvény levezetésénél, szakmai témákban előadásra, és szakmai konzultációra. Az elmúlt időszakban részvételünkre leginkább előadói minőségben számítottak a kollégák, melynek minden esetben eleget tettünk Edelény (Módszertanban szakmai nap) Megyaszó (Módszertanban szakmai nap) Mezőkövesd (Helyszínen szakmai nap) Rudabánya (Helyszínen szakmai tanácskozás) Alsózsolca (Helyszínen szakmai nap) Bőcs (Helyszínen szakmai tanácskozás) Sajókaza (Módszertanban szakmai megbeszélés)

8 Tokaj (Helyszínen szakmai tanácskozás) Mucsony (Helyszínen szakmai tanácskozás) Szerencs (Helyszínen szakmai nap) Edelény (Módszertanban- szakmai megbeszélés) Csenyéte (Módszertanban- szakmai nap) Edelény (Módszertanban szakmai megbeszélés) Edelény (Helyszínen szakmai nap) Szentes (Helyszínen-szakmai nap) Sajókaza (Helyszínen-jelzőrendszeri találkozó) Szolnok (Módszertanban-szakmai nap-jó gyakorlat) Esetmegbeszélő műhelymunka A Borsod- Abaúj-Zemplén működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai számára több éve elérhető a módszertani munkacsoport szervezésében működő esetmegbeszélő műhely. A szakmai beszámolót érintő időszakban havonta 3 helyszínen biztosítottuk az esetmegbeszélés lehetőségét: a Mezőcsáti Kistérségben (2011.január 21.,február 18., március 18., április 15.. május 20., szeptember 16., október 21., november 18.,), a miskolci módszertani csoport telephelyén(2011.január 10, február 14.,március 21.,április 11 május 9.., szeptember 12., október 11., október 10., november 14., december 12.), és az Edelényi Kistérségben (2011.szeptember 22., november 15). Az esetmegbeszélő csoport nagy segítséget nyújt a kollégáknak a családgondozás során. Különösen igénylik azok a munkatársak, akik tevékenységüket önállóan végzik a településen, így nem számíthatnak egy háttérintézmény segítségére, támogatására a mindennapi munka során. Az esetmegbeszélő csoport lehetőséget biztosít a kollégáknak a folyamatos tapasztalatcserére, hogy visszajelzést kapjanak családgondozói munkájukról, illetve alternatívákat kínál számukra más szakemberek véleményének megismerése által. Együttműködés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Szociális és Gyámhivatalával Szakmai egyeztetés Gyámhivatali koordinátori értekezlet Ellenőrzések 1. negyedév Arló Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrzése működési engedélyt kiadó jegyző felkérésére Sárospatak gyámhivatali körzet illetékességi területe: Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Györgytarló, Háromhuta, Hercegkút, Kenézlő, Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod negyedév Felsőzsolca gyámhivatali körzet illetékességi területe: ,04.06.,04.07.,04.12., 05.04, Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti, Onga, Ónod, Sajólád, Sajópálfala, Sajópetri Encs gyámhivatali körzet illetékességi területe: Abaújalpár, Abaújkér, Alsógagy, Arka, Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal, Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Gibárt, Hernádbűd, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Hernádvécse, Ináncs, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Méra, Novajidrány, Pamlény, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Szalaszend, Szászfa, Szemere Gönc gyámhivatali körzet illetékességi területe: Abaújszántó, Abaújvár, Baskó, Fony, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádcéce, Hernádszurdok,

9 Hidasnémeti, Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Sima, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta 4. negyedév Edelényi gyámhivatali körzet illetékességi területe: ,10.05.,10.07.,10.10., Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Edelény, Égerszög, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Irota, Jósvafő, Komjáti, Ládbesenyő, Lak, Nyomár, Perkupa, Szakácsi, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Varbóc, Ziliz Szikszó kistérség célvizsgálat, teljes szakmai ellenőrzés: Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Felsődobsza, Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Léh, Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Rásonysápberencs, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szikszó Oktatás, továbbképzés Intézményünk 2011-ben 4 továbbképzési programot valósított meg a területen dolgozó szakembereknek, melyek mindegyike továbbképzési pontot adott a gyermekjóléti szolgáltatásból érkezett kollégáknak. A továbbképzési terveket minden esetben külön kritériumok alapján nyújtjuk be, ahol minden képzés kapcsán pontos tematikát kell leadnunk. A program tartalmát és a képzés célját részletesen rögzíteni kell, az előadók és műhelyvezetők felkészültségét igazoló dokumentumokat és nyilatkozatukat a képzésben való szándékukról minden esetben csatolni szükséges. A továbbképzési program akkreditációját minden esetben kizárólag ezt követően kapjuk meg. A beszámolási időszakban az alábbi képzések kerültek megrendezésre a módszertani csoport által: Határ-esetek - Pszichiátriai problémák a gyermekvédelem oldaláról A szakmai műhelysorozatot 2011 tavaszán valósítottuk meg, melynek célja volt a szakemberek kompetenciájának tisztázása, szakmai eszköztáruk bővítése a pszichiátriai beteg kliensekkel való munkában..a képzés szakmai programját annak megfelelően állítottuk össze, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek mindennapi munkájának gyakorlatát hatékonyabbá tegye a pszichiátriai beteg gyermekekkel, illetve szülőkkel történő munkában. A képzésben 2 előadást gyermekvédelmi szakember, 2 előadást gyermekpszichiáter, 2 előadást pszichiáter tartott meg. Az elméleti és gyakorlati ismeretek segítették a gyermekvédelemben dolgozókat a megalapozott és megalapozatlan félelmek kezelésében, a megfelelő gyermekvédelmi intézkedések megtalálásában. A szakmai műhely továbbképzési értéke: 16 pont A szakmai műhelysorozaton 24 szakember vett részt, mely 6 alkalommal 4-4 órában zajlott. A szakemberek közül 19 fő családgondozó és 1fő pszichológus a gyermekjóléti szolgáltatásból, 2 fő családgondozó és 2 fő módszertani munkatárs a családsegítő szolgáltatásból vett részt a műhelysorozaton. A műhelysorozat végén a részt vevők igazolást kaptak a továbbképzésen való részvételről és az előadók által összeállított szakmai anyagokat kézhez kapták. A műhelysorozat tematikája: A gyermekvédelemben megjelenő pszichiátriai problémák. Az alapellátás rendszere a pszichiátriai problémák kezelésében. Az egészségügyi szolgáltatók, a szociális és gyermekvédelmi ellátások és az oktatásügy együttműködésének lehetséges területei a pszichiátriai betegek ellátásában. Előadó: Gúr Péter Attila általános igazgató helyettes- szakmai vezető gyjsz. Miskolci Családsegítő Központ A gyermek kórós viselkedése, betegsége miatti gyermekvédelmi intézkedés. A családgondozás

10 kompetencia kérdései A gyermekkori depresszió, szorongásos betegségek, a viselkedés zavarai, korai étkezési zavarok és korai deviancia. Előadó: Dr. Varga Tamás gyermekpszichiáter A kritikus serdülés. A szorongásos depressziós betegségek megjelenése a serdülőkorban. A deviancia, kriminalitás és a pszichiátriai betegségek lehetséges kapcsolata a serdülőkorban. A családgondozó lehetséges eszközei a pszichiátriai beteg serdülő és családjának gondozásában. Előadó: Dr. Varga Tamás gyermekpszichiáter Pszichiátriai beteg felnőtt a gyermekes családban. A várandósság időszakában fellépő szorongások. Az anyai depresszió, a pszichózis kialakulása. A családgondozó segítő szerepe, a beavatkozás lehetséges eszközei. Előadó: Dr. László Zsuzsanna pszichiáter kiképző családterapeuta A skizofrénia és a szülői szerep. A betegség hatása a gyermek életére. A szenvedélybeteg felnőtt gyermekeinek veszélyeztetettségi kockázatai. A családgondozás határai a beteg családban. Előadó: Dr. László Zsuzsanna pszichiáter kiképző családterapeuta Az önmaga vagy más személy által veszélyeztetett pszichiátriai beteg gyermek helye a gyermekvédelmi ellátórendszerben. A gyermekvédelmi ellátórendszer válasza a pszichiátriai problémák megjelenésére a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás szintjén. Előadó: Lasztócziné Szomoru Mónika módszertani munkatárs Miskolci Családsegítő Központ Tapasztalatcsere és hálózatépítés szakmai műhely családgondozók számára A Tapasztalatcsere és hálózatépítés című szakmai műhelyünket családgondozó kollégák számára szerveztük meg. Módszertani munkánk tapasztalataira hagyatkoztunk a tematika összeállításánál, a különböző szakmai napokon, konzultációkon a kollégák által elmondott téma, probléma és kérdésfeltevéseket összegyűjtöttük, továbbá a szakmai ellenőrzéseink eredményei, tapasztalatai is nagyban inspirálták az egyes témafeltevéseket. A műhelyfoglalkozás tematikáját kiemelten úgy állítottuk össze, hogy a családgondozó kollégák aktuális problémáit, felmerülő kérdéseit is érintsük, megvitassuk, továbbá a területen dolgozó kollégák kiemelt igénye egymás intézményeinek a megismerése, a kollégákkal való aktívabb kapcsolat kiépítése, a hasonló működési, szervezési problémák megvitatása, mely igényt szintén megjelenítettük programunkban. A továbbképzés értéke: 10 pont A szakmai műhelysorozaton 26 fő vett részt, annak a 6 kistérségnek a képviselői, melyek a műhelysorozat alkalmával bemutatásra kerültek. Így Miskolc, Mezőkövesd, Sárospatak, Kazincbarcika, Ózd és Encs térségének családgondozói, intézményvezetői és szakmai vezetői találkoztak egymással a műhelyek alkalmával, minden alkalommal más kistérségi helyszínen. A továbbképzés tematikája: Miskolci Családsegítő Központ bemutatkozása Témafeldolgozás: Miért nem hallatja jobban a hangját a szociális szféra? A műhelymegbeszélésen arról kívánunk értekezni, hogy hogyan tudnák a szociális területen

11 dolgozók az érdekeiket hatékonyabban érvényesíteni, továbbá szeretnénk kitérni a különböző érdekérvényesítő önszerveződések jelentőségének kiemelésére, valamint annak az okoknak a vizsgálatára, hogy miért érzik alacsonyabb presztízsűnek szakmájukat a szociális szférában dolgozók más humán szférához képest. Előadók: Földessy Judit-Igazgató, gyógypedagógus, szociálpolitikus, általános szociális munkás Deákné Benke Judit Családsegítő szolgálat szakmai vezető, szociálpolitikus, szociális munkás Szolnoki Beáta -Családterapeuta, szociális munkás Karácsonyi Csilla -Családterapeuta, szociális munkás és mentálhigiénés szakember Vajdáné Homovics Dóra -Szociológus, közgazdász, adósságkezelési tanácsadó A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bemutatkozása Témafeldolgozás: Kiégés helyett A műhelybeszélgetésen arról szeretnénk beszélgetni, hogy mennyire fontos a családgondozók munkájában a rendszeres esetmegbeszélő csoportokon, szupervízión való részvétel, milyen kiemelt jelentősége van a kiégésveszély elhárításában a folyamatos önfejlesztésnek, mindez egy szakmai szemléletváltást eredményezhet, mely mind a kliensek, mind a családgondozók számára pozitív eredményekkel jár. Előadók: Zsák Terézia -Intézményvezető, szociálpedagógus, szociális igazgatásszervező Szolnoki Beáta -Családterapeuta, szociális munkás Karácsonyi Csilla -Családterapeuta, szociális munkás és mentálhigiénés szakember Vajdáné Homovics Dóra -Szociológus, közgazdász, adósságkezelési tanácsadó Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának /Sárospatak/ bemutatkozása Témafeldolgozás: Hogyan adminisztráljunk tartalmasan? A műhelymegbeszélésen szeretnénk megvitatni, hogy a családsegítés kötelező adminisztrációjának megfelelő vezetése hogyan segíthetné jobban a szakmai munkát, valamint hogy ne egy önmagát szolgáló rendszerként funkcionáljon, hanem az esetet ténylegesen bemutató szakmai dokumentum szerepét töltse be. Előadók: Molnár Marianna Intézményvezető, tanár, pszichológus Szolnoki Beáta -Családterapeuta, szociális munkás Karácsonyi Csilla -Családterapeuta, szociális munkás és mentálhigiénés szakember Vajdáné Homovics Dóra -Szociológus, közgazdász, adósságkezelési tanácsadó Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcika bemutatkozása Témafeldolgozás: Nyitva tartás, ügyeleti-fogadóidő a családsegítésben A műhelymegbeszélés alkalmával azzal kívánunk foglalkozni, hogy a családsegítő szolgálatok jellemzően milyen nyitvatartási rendszert alakítottak ki, azon belül elkülönül-e, és ha igen hogyan választódik el az ügyeleti és fogadórend. Mindennek azért van jelentősége, mert ennek a rendszernek a családgondozókat támogató rendszernek kellene lennie, míg a gyakorlatban sok esetben összemosódnak a határok, nem átlátható a kliensek többségének, valamint a munkatársak szakmai munkájának hatékonyságát is csökkenti. Előadók: Seri Tamás Szakmai vezető, vezető családgondozó, szociális munkás Szolnoki Beáta -Családterapeuta, szociális munkás Karácsonyi Csilla -Családterapeuta, szociális munkás és mentálhigiénés szakember Vajdáné Homovics Dóra -Szociológus, közgazdász, adósságkezelési tanácsadó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Tokaj bemutatkozása Témafeldolgozás: Ügyintézés vagy családgondozás A műhelybeszélgetésen arra keressük a választ, hogy miért lett több esetben ügyintézés a családgondozás, hogyan lehet minőségi szakmai tartalommal még inkább megtölteni az egyes

12 családgondozói feladatokat, kiemelten a rendszeres szociális segélyezettekkel, valamint az adósságkezelési tanácsadásban részesülőkkel folytatott munkát. Előadók: Posta Andrea intézményvezető Szolnoki Beáta -Családterapeuta, szociális munkás Karácsonyi Csilla -Családterapeuta, szociális munkás és mentálhigiénés szakember Vajdáné Homovics Dóra -Szociológus, közgazdász, adósságkezelési tanácsadó Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Encs intézményének bemutatkozása Témafeldolgozás: Miért nem alkalmazzuk a rendszerszemléletet a családgondozói munkában? A műhelyfoglalkozás alkalmával szeretnénk felhívni a családgondozók figyelmét annak a szemléletnek a fontosságára, mely azt hangsúlyozza, hogy a családgondozásban a családot mint egységet szükséges kezelni, a problémák megoldásához valamennyi családtag bevonása szükséges a segítői folyamatba, hisz minden család egy kölcsönhatáson alapuló interaktív rendszer, valamennyi tag részvétele szükséges Előadók: Rivnyák Istvánné Intézményvezető, szociális munkás Szolnoki Beáta -Családterapeuta, szociális munkás Karácsonyi Csilla -Családterapeuta, szociális munkás és mentálhigiénés szakember Vajdáné Homovics Dóra -Szociológus, közgazdász, adósságkezelési tanácsadó Családi Album Rendszerszemléletű megközelítés eszközei a komplex családgondozói folyamatban szakmai tanfolyam A továbbképzést 2011 őszén rendezte meg módszertani intézményünk. A szakmai tanfolyam célja a rendszerszemlélet átültetése volt a segítői gyakorlatba, mely hatékonyabbá teheti a komplex családgondozói munkát. Az elméleti oktatás végig bemutatta mint egy családi albumot azokat a probléma típusokat, amelyekkel egy családnak természetesen vagy váratlanul meg kell küzdenie. Minden tanfolyami nap második felében intenzív gyakorlati élménnyel mélyítettük el a résztvevők szemlélet váltását. Olyan családokkal, családtagokkal történt a beszélgetés családterápiás módszerrel vezetett interjú keretében az adott probléma összefüggéseiről, akik előzetesen írásban beleegyeztek ebbe a helyzetbe és maguk is érintettek voltak. Minden tanfolyami nap tartalmazott egy szakmai készségfejlesztő elemet is az adott napi témához illeszkedve. A képzés előadói, kivétel nélkül gyakorlatban dolgozó szakmailag elismert segítők voltak, akik a résztvevőket egységes multidiszciplináris rendszerszemléletben vezették végig a család segítésének stációit. A tanfolyam résztvevői nagyon elégedettek voltak a szakmai tartalommal, különösen a gyakorlatban megtapasztalt családterápiás módszerrel vezetett beszélgetéseket érezték hatékonynak a szakmai fejlődésük szempontjából szeptember 28. 9:00-15:00 A mai felgyorsult világ jelentette problémák és a válság hatása a család rendszerére. A családterápia alapszemléletének létjogosultsága a családgondozói munkában. Előadó: Dr. László Zsuzsa Saját élményű problématérkép megalkotása a családgondozók elakadásaiból. Gyakorlatvezető: Karácsonyi Csilla Helyzetgyakorlat első interjú a családgondozói munka céljainak meghatározása rendszerszemléletű beszélgetés segítségével. Gyakorlatvezető: Szolnoki Beáta október 5. 9:00-15:00 A rendszerszemlélet szerepe és többlet eszköztára a gyermekjólétis családgondozó munkájában.

13 Előadó: Lasztócziné Szomoru Mónika A gyermeknevelés gyakori csapdahelyzetei a család különböző életciklusaiban. Előadó: Gúr Péter Attila Családterapeuták által vezetett interjú egy, az adott problémával érintett családtaggal. Gyakorlatvezető: Karácsonyi Csilla A motiválatlan család családtag bevonásának módszerei a segítői munkába. Gyakorlatvezető: Szolnoki Beáta október 12. 9:00-15:00 A munkanélküliség hatása a család rendszerére, a probléma kezelésének új technikái a rendszerszemléletű szociális munka eszközeivel. Előadó: Tollas Erzsébet A családi szerepek alakulása a mai háztartásokban, a családi összefogás szerepe az eladósodás megfékezésében. Előadó: Vajdáné Homovics Dóra Családterapeuták által vezetett interjú egy, az adott problémában érintett családtaggal. Gyakorlatvezető: Karácsonyi Csilla Komplex szemléletű segítő beszélgetés anamnézis készítése egy reintegrációs cselekvési terv elkészítéséhez. Gyakorlatvezető: Szolnoki Beáta október 19. 9:00-15:00 Az időskor jellemzőiről. Az Üres fészek szindróma Előadó: Győrffy Judit Idősek háztartásgazdálkodási jellegzetességei szemérmes szegények. Előadó: Vajdáné Homovics Dóra Családterapeuták által vezetett interjú egy, az adott problémában érintett családtaggal Gyakorlatvezető: Karácsonyi Csilla Tapasztalatcsere az ellátórendszer sajátosságairól a felmerülő problémák lehetséges kezeléséről. Gyakorlatvezető: Szolnoki Beáta október 26. 9:00-15:00 A család nyereségei és veszteségei a speciális szükségletű, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy családban maradása esetén. Előadó: Karlaki Orsolya A szakember lehetőségei eszközei a család és az ellátórendszer kapcsolata. Családterapeuták által vezetett interjú egy, az adott problémában érintett családtaggal. Gyakorlatvezető: Karácsonyi Csilla Félelmek és előítéletek tisztázása. Gyakorlatvezető: Szolnoki Beáta november 2. 9:00-15:00 Családi játszmák a szenvedélybeteg személlyel élő családokban. Az alapellátási formák szakembereinek lehetőségei és korlátai az adott szakterületen, új kihívások a szenvedélybeteg ellátás területén. Előadó: Czirják Ildikó Családterapeuták által vezetett interjú egy, az adott problémában érintett családtaggal. Gyakorlatvezető: Karácsonyi Csilla Én üzenet Te üzenet Játszma megelőző kommunikációs technikák.

14 Gyakorlatvezető: Szolnoki Beáta november 9. 9:00-15:00 Szegénykultúra vagy romakultúra Családi rendszerszemlélet a különféle roma és nem roma, szegénységben élő családok családgondozása esetén. Előadók: Viszolay Zoltánné, Szegedi Edit Válás Vegyes családok újrastrukturálódása miatt keletkező problémái. Levállás Segítő folyamat lezárása rendszerszemlélettel. Családterapeuták által vezetett interjú egy, az adott problémában érintett családtaggal. Gyakorlatvezető: Karácsonyi Csilla Egy konkrét eset feldolgozása az esetmegbeszélés speciális módszerével. Gyakorlatvezető: Szolnoki Beáta november 16. 9:00-15:00 A tanfolyami élmények, érzések összegzése, lezárása. Vizsga: Az előre leadott esettanulmányok megvédése. Továbbképzési pontérték: 44 pont Továbbképzés típusa: továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Szociális Mozaik A családsegítő szolgálatok társintézményeivel való együttműködésének lehetőségei- szakmai tanácskozás A szakmai tanácskozás célja az volt, hogy értékelje a családsegítő szolgálatok és a különböző társszakmáinak egymásra hatását, kölcsönhatását. A konferencia öt előadás mentén mutatta meg az együttműködés, egymásra hatás lényegét. 1. előadás - Földessy Judit igazgató, szociális munkás, szociálpolitikus Válság és válaszok a családsegítésben Az előadás bemutatta a gazdasági válság hatására kialakuló szociálpolitikai folyamatokat, azok hatását a családsegítő szolgálatok klienseinek életére, és a lehetséges kezelési módokat a szociális munka eszközeivel. Bemutatásra került továbbá a válság hatása az adósságkezelési szolgáltatás rendszerében, valamint a munkanélküliekkel való munkában. 2. előadás- Telek Ervin szakmai vezető, regionális módszertani szakértő, addiktológiai konzultáns Szenvedélybeteg vagy pszichiátriai beteg a kliensem? Az előadás bemutatta azokat a lehetséges segítői módokat, formákat, technikákat, melyeket egy családgondozó valamilyen szenvedélybetegséggel, avagy pszichiátriai betegséggel küzdő kliens esetében alkalmazhat. Az előadás során bemutatásra került továbbá a kliens

15 továbbirányításának lehetséges módjai, a két szakterület kompetenciahatárainak tisztázása. 3. előadás - Jónyer Lajosné Igazgató, szociális szervező, szociális menedzser Idős a családban Az előadás során bemutatásra került, hogy a családsegítés szolgáltatása és az idős személyek ellátásának alapszolgáltatásai hogyan tudnak hatékonyan együttműködni, valamint az előadás bemutatta az idős személyek szakellátásba kerülésének régiós tapasztalatait, formáit, lehetőségeit. 4. előadás Pordán Ákos- Kézenfogva Alapítvány Ügyvezetője Segíteni egy fogyatékkal élő klienst Az előadás bemutatta a két szakterület egymásra hatását, kompetenciahatárainak tisztázását. Részletezte továbbá a különböző típusú fogyatékossággal élő személyek problémáira adott lehetséges intézményi válaszokat is kiemelten az Észak-Magyarországi régió vonatkozásában. 5. előadás- Rigóné Kiss Éva Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakembere Hajléktalanság és családsegítés Az előadás bemutatta, hogy a hajléktalanná váló kliensek esetében milyen lehetőségeket biztosít az ellátórendszer a kliensek segítésére, és milyen együttműködést kíván a családgondozók és a hajléktalan személyek ellátásában tevékenykedőktől. 1. szekció műhely- Lasztócziné Szomoru Mónika módszertani munkatárs, szociális munkás Gúr Péter Attila ált. igazgatóhelyettes, szociálpedagógus, szociálpolitikus Drog és a mindennapok - avagy a szenvedélybetegekkel folytatott családgondozás A szekcióülésen két műhelyvezető irányításával Pesti László Egy nap című, - néhány kábítószerfüggő fiatal mindennapjait drámai hitelességgel bemutató- dokumentumfilmjét dolgoztuk fel szakmai beszélgetés keretében. A szekcióülés keretében lehetőség nyílt a családsegítő és gyermekjóléti munka során megjelenő szenvedélybetegséggel kapcsolatos problémák megvitatására, kezelési lehetőségeinek számbavételére. 2. szekció műhely - Karácsonyi Csilla módszertani munkatárs, családterapeuta Szolnoki Beáta módszertani munkatárs, szociális munkás, családterapeuta Hogyan ne legyünk kiégett családgondozók? A családgondozói munka során különböző okok vezethetnek a szakemberek kiégésveszélyéhez, mely nagyban hátráltatja a különböző szociális problémákkal küzdő kliensek hatékony segítését. Szekcióülés keretében két gyakorló családterapeuta segítségével a kiégést megelőző és feldolgozó ismereteket és technikákat kívántuk megbeszélni és feldolgozni esetmegbeszélés keretében.

16 3. szekció műhely - Délceg Péterné terápiás munkatárs, Intézményvezető helyettes Kovács-Balogh Ildikó mentálhigiénés munkatárs, tánckarvezető Táncolj... avagy a táncterápia jelentősége a fogyatékkal élő személyeknél A szekcióülésen két gyakorlatban /fogyatékos személyek ellátása/ tevékenykedő táncterápiát végző szakember segítségével kívántuk bemutatni a fogyatékkal élő személyek esetében a táncterápia alapjait, elemeit, lehetséges hatásait, megvalósítását gyakorlati elemek segítségével. A szekcióülés lehetőséget biztosított ennek az alternatív munkamódszernek a megismertetésére a családgondozókkal, a cél az érzékenyítés volt az adott témában, valamint egyes gyakorlati elemek átvétele a családgondozói munkába. A továbbképzés értéke: 5 pont A továbbképzés formája: szakmai tanácskozás Tanulmány, szakmai ajánlás Módszertani intézményünk és módszertani munkatársaink is tagjai a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének, amely szervezet országos tekintetben egységes szakmai ajánlásokat készít a gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára a mindennapi gyakorlati munka hatékonyabbá és egyértelműbbé tétele érdekében. Az egyesület tagjai munkacsoportokban dolgoznak az aktuálisan felvetett problémacsoportokon, melyek a gyermekjóléti szolgáltatásban megjelennek. A munkacsoportok által elkészített szakmai anyagokat az egyesület minden év májusában megtárgyalja és Konszenzus Konferencia keretében véglegesíti a szakmai ajánlásokat. Munkatársaink a évben munkacsoport vezetését végezték és a 2011-es Konszenzus Konferencián a szakmai ajánlás (Teendők titkolt terhesség esetén) véglegesítésre került és a többi Konszenzus Füzetben lévő szakmai anyaggal együtt a gyermekjóléti szolgáltatók birtokába került. Szakmai program szakértői véleménye Intézményünk a 15/1998. NM rendelet 33. -a - (2) A módszertani feladatot is ellátó gyermekjóléti szolgálat a megyei gyámhivatal, a fenntartó, illetve a működést engedélyező jegyző felkérésre szakvéleményt ad arról, hogy az ellenőrzött gyermekjóléti szolgálat működése megfelel-e a jogszabályban előírt szakmai követelményeknek. Működési engedélyeztetési eljárásban több alkalommal részt vettünk az intézmények szakmai programjának szakértői véleményezésében 2011-ben (Arló, Encs, Szikszó, Girincs, Hejőbába) IV. Összegző, rendszerező rész IV/1. Tevékenység típusok, fajták összesítése Az alábbi táblázat mutatja a megyei gyermekjóléti módszertani munkát szakmai tevékenységekre lebontva, számszerűsített eredményekkel. Az akkreditált szakmai továbbképzések tekintetében a számok a módszertani munkacsoport közös tevékenységét mutatják, mivel ennek bonyolítása, illetve szervezése team munkában történik. Jelzőrendsze ri találkozó, szakmai tanácskozás Szakmai konzultáci ó /alkalom/ Akkreditált szakmai továbbképzés Esetmegbeszélő /havonta/ műhely Minősítésre beadott szakmai tovább- Elvég-zett szakmai ellenőrzés Szakmai Program Szakértő

17 52 3 személyes 17 telefon /előadás, koordinálás/ 14 Szakmai műhely szakmai tanácskozás szakmai tanfolyam képzés /2012-re/ település tekinteté- /alk./ ben Résztvevő szakember Résztvevő szakember Résztvevő szakember Résztvevő szakember /havi/ összesen összesen összesen Összesen kiadott pontérték Összesen kiadott pontérték Összesen kiadott pontérték IV/2. Összefoglaló a főbb problémákról, szakmai kérdésekről, a tapasztalt tendenciákról Ellátási terület 2011-ben A módszertani gyermekjóléti tevékenységet Borsod Abaúj - Zemplén megyében jelenleg 57 gyermekjóléti szolgálat tekintetében végezzük. Évről évre csökken a gyermekjóléti szolgálatok száma, ez azt jelenti, hogy az ellátás majdnem 100%-osan biztosítva van a megyében, de egy-egy szolgáltató egyre nagyobb területeket lát el, mind településszám, mind területi nagyságot tekintve. Az önálló családgondozó alkalmazásával biztosított szolgáltatások száma minimális az ellátási területen, összesen 14. Az önálló családgondozó által nyújtott szolgáltatások szakmai színvonala minden esetben összefügg a fenntartó képviselőinek értékrendjével, miszerint fontosnak tartja-e a gyermekvédelmi munka jelenlétét a településén vagy nem. Az önálló családgondozó alkalmazásával biztosított szolgáltatások esetében közel 50 % az, ahol a fenntartó pár órában biztosítja a településen a gyermekjóléti szolgáltatást, általában csatolva a munkakört egy főállásban más szakterületen (pedagógus, óvodapedagógus, idősek nappali ellátását biztosító szakember stb.) alkalmazott munkavállaló munkájához. Az elmúlt év során egy település (Szakáld) nem oldotta meg a gyermekjóléti szolgáltatást a településén, de információink szerin a közeljövőben társulás jön létre a környező kistelepülések között, melynek keretében a feladatellátást is megoldják majd. Korábban az önálló családgondozóval biztosított ellátások között volt olyan pozitív példa, ahol a fenntartó heti 40 órában biztosította a szolgáltatást szakirányú végzettséggel rendelkező kollégát alkalmazva a településen év végén ez a szolgáltató is bejelentette, hogy a jövő évtő a település ellátási szerződést köt a közeli kistérségi szolgáltatóval és az ellátást a továbbiakban ők szolgáltatják a településen. Ez azt jelenti, hogy az ellátás biztosítása a törvényi előírásoknak megfelelően történik majd, de a szolgáltatás kevesebb óraszámban valósul meg a településen. Egyre inkább jellemző az óriás társulásokkal működtetett ellátások többsége a területen. Ez több szempontból pozitívum a szolgáltatásban, hiszen az ellátás finanszírozása így könnyebb a településeknek, a családgondozók mögött szakmai team áll a mindennapokban, másrészt viszont a szakmai jelenlét sok esetben nem elegendő a kisebb településeken. Van olyan társulás (Sajószentpéteri Kistérség, Mezőkövesdi Kistérség, Sárospataki kistérség, Encsi Kistérség, Bódvaszilasi Kistérség stb.), ahol a családgondozók a kistelepüléseken töltik a munkaidejüket, az ügyélfogadási rendjük is többször elérhető a település gyermekei, családjai számára, a gesztorintézményben kizárólag a szakmai team megbeszélések alkalmával jelennek meg a hét egy napján. Van olyan társulás (Putnoki Kistérség, Rudabánya Kistérség, Edelényi Kistérség stb.) is ahol a családgondozók a gesztorintézményből járnak ki a településekre, de van a kisebb településeken ügyfélfogadási helyszín és időpont megadva, amikor a szolgáltatást közvetlenül igénybe vehetik. Az a kedvezőtlen tapasztalat, hogy olyan kistérségi társulási forma (Ózd Kistérség) is megjelenik az ellátásban, ahol a családgondozók a gesztortelepülésről járnak ki az ellátott

18 kistelepülésre, amennyiben jelzést kapnak, de ügyfélfogadási rend a kistelepüléseken egyáltalán nem kialakított, így a gyermekek és családok számára a szolgáltatás önkéntes igénybevétele a gyakorlatban nincs biztosítva. Lehetetlen tökéletes rálátással rendelkezni a helyi szintű gyermekvédelmi problémákra úgy, ha a családgondozó heti vagy esetleg kétheti egy alkalommal van jelen a településen pár órában. A szabadidős programok az ilyen típusú szolgáltatási struktúrában leginkább a gesztortelepülés gyermeklakosságára számára elérhetők, hiszen a családgondozók minimális létszáma és az ellátott települések magas száma miatt nem kivitelezhető a Gyvt.-ben meghatározott sokrétű tevékenység. A szolgáltatók kisebb részét az jellemzi, hogy pár település tekintetében végzik a szolgáltatást vagy kisebb társulás (Sajókaza mikrotérség, Mucsonyi kistérség, Pálháza kistérség stb.)formájában (intézményfenntartó: gyermekjóléti szolgálat, alapszolgáltatási központ, stb,.) vagy ellátási szerződéssel egy-két település ellátásával. Ezek a szolgáltatók az ellátott területre nagy rálátással rendelkeznek, szakmai munkájukra általában jellemző az igényesség. Legtöbb esetben több szolgáltatással egy intézményben végzik a munkájukat, így rendszerszemléletben tudják végezni a tevékenységüket, szakmai és szakmaközi kommunikációjuk rendszeres. Az ilyen típusú ellátási formában nem érvényesül egyértelműen a gesztorintézmény jelentősége, mert az ellátott települések számára is biztosított minden típusú gyermekjóléti tevékenység (szabadidős programok, ügyfélfogadási idő, a jelzőrendszeri munka rendszeressége, stb.). A gyermekjóléti szolgáltatóknál nagy hiányosság a családgondozók helyettesítésének kérdése, ami a szakmai program szerint biztosítva van, de a valóságban a helyzet a helyettesítés területén nem egyértelmű. Az egyszemélyes szolgáltatóknál legtöbb esetben a településen dolgozó valamely közalkalmazott (pedagógus, védőnő) kerül megjelölésre, aki esetleg krízis kapcsán megteszi a szükséges lépéseket a krízis elhárítására, de a szolgáltatás biztosítása a helyettesített településeken nem a szakmai program szerint történik. Társulás keretében biztosított szolgáltatásnál a családgondozók egymást helyettesítik, de egyértelműen megmutatkozik az a tény, hogy az a családgondozó, aki 5 települést már ellát a heti munkaidejében, az a családgondozó képtelen másik 5 településen is szolgáltatni egy időben, kizárólag a saját ellátási területének a rovására. Ellenőrzési tapasztalatok 2011-ben ben egy-egy szolgáltató kivételével az ellenőrzéseinket társulásos formában működtetett intézménynél végeztük. Egyértelműen megfogalmazható, hogy a társulás által biztosított szolgáltatásoknál a fenntartó törekszik a minimális szakmai létszámmal történő feladatellátásra a területen, így a családgondozók nagy leterheltséggel, magas esetszámokkal dolgoznak, a közlekedés nehézsége és a települések hátrányos helyzete sem teszi könnyebbé a helyzetüket. Elmondható az ellenőrzések tükrében, hogy a szakirányú végzettséggel rendelkező családgondozók aránya évről évre jobb. A gyermekjóléti szolgáltatók használják a kötelező nyilvántartási rendszer adatlapjait az esetek dokumentálására. A családgondozók a védelembe vétel eredménytelensége esetén és a gyermekek fokozott veszélyeztetése esetén javaslatot tesznek a jegyző/jegyzői gyámhatóság irányában ideiglenes hatályú elhelyezés irányában. A gyermekek ellátása a gyermekjóléti szolgálatok részéről megfelelő módon történik. Veszélyeztető tényezőként jelenik meg azonban sok esetben a jegyzői hatáskör intézkedéseinek hiánya a kisebb településeken. Az ellenőrzés szempontjából egyértelmű tapasztalatként megfogalmazható, hogy sok esetben folyamatos elhanyagolás és rendszeres veszélyeztetés esetén, gyermekjóléti szolgálat javaslatával alátámasztva sem történik intézkedés. A hatósági intézkedések felülvizsgálatában,

19 intézkedések megvalósításában mulasztások történnek a gyermekjóléti szolgálat iratanyaga szerint. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megjelenő legjellemzőbb gyermekvédelmi problémák Iskolai hiányzás, elhanyagolás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek és fiatalok iskolai hiányzása jelenti az egyik legnagyobb problémát, illetve a megye nagy részének halmozottan hátrányos helyzetéből adódóan az elszegényedésből és kilátástalanságból fakadó értékválság és elhanyagolás. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI törvény (Gyvt.) és a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (Cst.) jogszabályi változásai, melyek az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről rendelkeztek az 50 óra igazolatlan hiányzás tekintetében, azzal a céllal kerültek hatályba, hogy a gyermekek, fiatalok oktatásból való kimaradását megakadályozzák. A törvény célja szerint a korábban tartósan hiányzó gyermekeket és családjaikat a jogszabályban rögzített szankciók miszerint az 50 óra igazolatlan hiányzást az iskoláztatási támogatás felfüggesztése követi- a tankötelezettség betartására és betartatására kívánták ösztönözni. A törvény célja Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csak minimális mértékben érte el a célját. A befektetett szakmai munka mértéke nagyon nagy mértékben meghaladta az eredményeket ebben a tekintetben. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az iskoláztatási támogatás felfüggesztése 50 órán túli igazolatlan mulasztás miatt kiemelkedően magas az országos átlaghoz képest. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése jellemzően a hátrányos helyzetben élő családok gyermekei esetében jelenik meg, ahol az elmúlt években is magas volt az iskolai hiányzások száma és az intenzív családgondozói munka hatására sem szűntek meg ezek a problémák. A Gyvt. változása kapcsán bevezetett intézkedések a hátrányos helyzetű családokban nem nagy változásokat hoztak e tekintetben az aktuális tapasztalatok szerint. A családtámogatás összege a szankció bevezetésével is a család felhasználásában marad, melyet egy közvetítő eseti gondnok természetbeni juttatás formájában biztosít az érintetteknek. Minimális azoknak az eseteknek a száma, ahol a család problémaként éli meg az önrendelkezés megcsorbítását, legtöbb esetben szívesen veszik a kijelölt eseti gondnok bevásárlását. Különösen igaz ez azokban az esetekben, ahol a kamatos pénz miatt az uzsorások szorításából felszabadul a család, legalább a gyermek iskoláztatási támogatásának erejéig. A gyermeki jogok biztosításának szempontjából ezt sikeres intézkedésnek lehet megítélni, az iskolába járás szempontjából viszont ellenhatást válthat ki a törvény változásának céljaival szemben. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének felhasználásával a jogszabályban meghatározott szakemberek vannak megbízva Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, de egyértelmű a kép, hogy a jogszabályban meghatározott személyek közül elsősorban a segítő szakmában dolgozó családgondozók kerülnek kijelölésre. A hatályos jogszabályok lakosságszám alapján határozzák meg a szakemberek létszámát és nem veszik figyelembe az adott terület társadalmi és szociális problémáit, azok mértékét és súlyosságát. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a gyermekvédelmi és szociális ellátórendszer alapvetően túlterhelt, hiszen az esetek száma és a problémák mélysége halmozottan jelenik meg a térségben. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével összefüggő feladatok az amúgy is túlterhelt családgondozók esetszámát növelték, mind a védelembe vételek, mind az eseti gondnoki tevékenység tekintetében. A gyermekjóléti szolgálat családgondozójának javaslattételi joga van az eseti gondnok személyével kapcsolatban, de az eseti gondnoki kijelölést a jogszabályban meghatározott egyéb szakemberek (ifjúságvédelmi felelős, védőnő) és hivatali alkalmazottak az esetek javarészében visszautasítják. Egyértelmű, különösen a kistérségekben, kistelepüléseken, hogy a családgondozónak kötelessége a család számára történő bevásárlás. Egyenlőtlenek a viszonyok e tekintetben, hiszen egy kis településen a polgármesteri hivatal alkalmazásában lévő családgondozó nem tudja visszautasítani az eseti gondnoki kijelölést. Vannak helyzetek, amikor több, mint 10 gyermek esetében viszi a

20 családgondozó az eseti gondnoki szerepet (ebből természetesen csak 10 esetben szerepel a határozatban a családgondozó neve). Vannak olyan települések, ahol nem dolgozik a településen olyan szakember, akit eseti gondnoki feladattal meg lehetne bízni, mivel a település méretei miatt közoktatási intézmény nem működik, családgondozó és védőnő is kizárólag heti pár órában van jelen a településen. Az eseti gondnoki szerepet tekintve a vonatkozó jogszabályok nem egyértelműek, munkajogi és egyéb jogi kérdéseket vetnek fel. Előfordulhat olyan eset, hogy az eseti gondnoki szerepet egyik jogszabályban megjelölt szakember sem vállalja. Ilyen esetben a jegyző/jegyzői gyámhatóság a polgármesteri hivatal munkatársát jelölheti ki, aki felett munkáltatói jogkörrel rendelkezik. Amennyiben a polgármesteri hivatal alkalmazottja már 10 kiskorú iskoláztatási támogatásának felhasználásában végez eseti gondnoki teendőket és nincs más lehetséges személy, aki kötelezhető munkáltatói jogon a feladat elvégzésére, úgy a jogszabály betartása problémás lehet, különösen kistelepüléseken, ahol a polgármesteri hivatalban korlátozott számú a dolgozói létszám. A jogszabályban megnevezett szakemberek és hivatali alkalmazottak munkaköri leírása nem tartalmazza az eseti gondnoki teendők végzési kötelezettségét, így annak elutasítása mindenki részéről jogosan megtörténhet. Az eseti gondnok feladatai és lehetőségei nem azonosak a különböző települési szinteken, mivel a kistelepüléseken a lehetőségek korlátozottak mind bevásárlás, mind utazás tekintetében. Amíg a városokban lehetőség nyílik a jogszabály által meghatározott pénzfelhasználás bármely módjára, addig egy kis településen kizárólag az élelmiszer vásárlás lehetősége adott, az is korlátozott keretek között. Ez esélyegyenlőtlenséget jelent az érintett gyermek szempontjából is, hiszen a felhasználható összeget, nem az érdekeinek megfelelően, hanem a helyi lehetőségek szerint költi el a kirendelt eseti gondnok. A vonatkozó jogszabály szerint az eseti gondnok költségeinek megtérítéséről az önkormányzat, saját terhére gondoskodik a családi pótlék összegének 10%-áig, ami a mai helyzetben irreális, hiszen az önkormányzatok ezt a költséget nem tudják vállalni és nem is fizetik meg az eseti gondnok számára. Ilyen helyzetben a pénzfelhasználási terv is annak megfelelően készül el, ami a körülmények figyelembe vételével reálisan teljesíthető és nem minden esetben jelenik meg benne a kiskorú mindenek felett álló érdeke (pl.: várostól messze fekvő településekről a városi bérlet megvásárlása nem lehetséges, pedig a középiskolás kiskorú iskoláztatásának feltétele, hogy rendelkezzen érvényes bérletigazolvánnyal). Az 50 órán túl igazolatlanul mulasztott tanuló iskoláztatási támogatását a jegyző/jegyzői gyámhatóság felfüggeszti és védelembe vételt kezdeményez az érintett kiskorú esetében. Az intézkedés a magántanulói jogviszony szerint tanuló kiskorúakat nem érinti, hiszen számukra nem kötelező a tanórák látogatása. Sajnálatos tendencia Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hogy a jogszabályváltozás kapcsán megnövekedett a magántanulói kérelmek száma. A visszatérő iskolai hiányzást produkáló tanulók magántanulóvá nyilvánítása szülői kérelemre mentesíti a kiskorút és családját a szankció alól és egyértelműen ütközik a gyermekvédelmi törvény változtatásának céljaival és alapelveivel. Az a jogszabályi kitétel, hogy az iskoláztatási támogatás megszüntetése nem érinti a magántanulói jogviszonyban tanuló diákokat káros folyamatokat indít el. Azok a kiskorúak, akik tartós hiányzást produkálnak leggyakrabban hátrányos helyzetben élnek, szociális hátrányaik mellett a nevelés-oktatás terén is súlyos lemaradásban vannak. A magántanulóság esetükben a további kirekesztés eszköze, mellyel a hátrányaik sokszorozódnak. A magántanulóság a kiskorú helyzetét nem oldja meg. A magántanulóvá válással a kiskorú szabadidejének időtartama megnövekszik, a neki szóló figyelem csökken, így legtöbb esetben a figyelmet rendbontással provokálja, a sok szabadidőt csavargással tölti. A magántanulóság adta helyzetben a kiskorú könnyebben keveredhet rossz baráti társaságba és a tapasztalat azt mutatja, hogy ebben a helyzetben a bűncselekmény elkövetése is gyakori jelenség. A magántanuló kirekesztődik az iskolai gyermektársadalomból és a későbbiekben nem tud beilleszkedni a felnőtt

CSALÁDI ALBUM. Meghívó

CSALÁDI ALBUM. Meghívó CSALÁDI ALBUM Meghívó A Miskolci Családsegít Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ szeretettel meghívja Önt és kollégáit a Családi Album Rendszerszemlélet

Részletesebben

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep VÍZSZOLGÁLTATÁS Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep Kapacitás m3/d Nyékládházi Üzemigazgatóság gatóság Emőd térségi Emőd Emőd Adorjántanya 3600 Bükkaranyos Kistokaj Mályi Nyékládháza Emőd-Istvánmajor

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a MÁV sztrájk ideje alatt - 2009. május 8.-án üzemkezdettől üzemzárásig - a Borsod Volán Zrt. járatain a vasúti szabadjegyeket, valamint

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért.

LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. LEADER A LEADER egy francia betűszó (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale), jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. Az Európai Közösség által 99-ben

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű 4. számú melléklete: Települések 3.1-3.15 sz. melléklet szerinti országos és megyei övezetekkel való sége Mag erdő szántó ek 1. Abaújalpár x x x x x x 2. Abaújkér x x x x x x x 3. Abaújlak x x x x x x

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége 2. SZÁMÚ : Települések 1.1-1.15 sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége Természetvédelmi, Exlege ek term. 1. Abaújalpár x x madárvédelmi 2. Abaújkér x x x x x 3. Abaújlak x x

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek térképei utcakeresővel,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 5000

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2002.01.01 2 Abaújkér 6000 Ft/év 1995.01.01

Részletesebben

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1 A 1367 ref. 234/1 ABAÚJKÉR vegyes 1739-1851 176 ref. 234/2 1842-1854 23 ref. 234/3 1852-1895 106 ref. 234/A1 Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) 1746-1810 59 ref.

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok

Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok Érv: 2015.09.01-től Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy műszaki meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén előfordulhat, hogy a listában szereplő

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat pontjában foglalt táblázat 18. sorában a 3533 irányítószám helyébe 3534 irányítószám lép.

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat pontjában foglalt táblázat 18. sorában a 3533 irányítószám helyébe 3534 irányítószám lép. 1. számú melléklet a Közgyűlés XII-171/315.004/2016. számú határozatához Okirat száma:../2016. Módosító okirat A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Miskolc Környéki

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Ároktő 06. 01. - 06. 30. Bogács 03. 01. - 04. 30. Borsodgeszt 06. 01. - 06. 30. Borsodivánka 05. 01. - 05. 31. Bükkábrány 05. 01. - 05. 31. Bükkzsérc 04. 03. - 04. 30. Cserépfalu 04. 03. - 04. 30. Cserépváralja

Részletesebben

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület Encs városháza Kiállítótermében június 14-én órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület Encs városháza Kiállítótermében június 14-én órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 583-6/2013-Rk JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület Encs városháza Kiállítótermében 2013. június 14-én 7. 00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Jelen

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna Módszertani Gyermekjóléti Központként célunk a megyében működő gyermekjóléti

Részletesebben

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718 ALACSONYPADLÓS JÁRATOK Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy muszaki meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén elofordulhat, hogy a listában szereplo járatot nem alacsonypadlós autóbusz végzi

Részletesebben

A továbbképzés részvételi díja: 19.500 Ft/fő a 6 alkalmas szakmai műhelyen

A továbbképzés részvételi díja: 19.500 Ft/fő a 6 alkalmas szakmai műhelyen É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Támogatott kérelmek listája 135/2008 FVM rendelet

Támogatott kérelmek listája 135/2008 FVM rendelet 1 Támogatott kérelmek listája 135/2008 FVM rendelet A falumegújítás és fejlesztés jogcímre 2009. január 10-ig benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában Jóváhagyott támogatás összege (Ft) Megvalósítás

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki-karszt és peremterületei (HUAN20001) Aggtelek 02, 03, 04, 05,

Részletesebben

Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok

Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok Abaújlak X 6.50 + 7.20 M 9.00 O 9.00 O 12.15 M113.05 + 14.05 X 15.10 M 15.40 + 16.00 M 16.40 O 16.40 O 17.40 X 20.15 22.50 (aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Miskolc, Blaskovics u. 24. Földszint 2. előadóterem

HIRDETMÉNY Miskolc, Blaskovics u. 24. Földszint 2. előadóterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében átadás dátuma 2000.03.02. 2000.04.12. 2000.04.12. 2000.04.18. 2000.04.20. 2000.04.26. 2000.04.28. 2000.04.29. 2000.04.29. 2000.05.01. 2000.05.11.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FSZH Szociális Főosztály és a referencia intézmények kapcsolódási pontjai

FSZH Szociális Főosztály és a referencia intézmények kapcsolódási pontjai FSZH Szociális Főosztály és a referencia intézmények kapcsolódási pontjai Farkasné Farkas Gyöngyi főosztályvezető helyettes Budapest 2010. március 04. Statisztikai adatok Finanszírozási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Cigándi járás Molnár Mózes Általános Iskola Bodroghalom, Szabadság út 109 Cigándi járás Bodrohalom Művelődési Ház Bodroghalom, Szabadság út 93

Cigándi járás Molnár Mózes Általános Iskola Bodroghalom, Szabadság út 109 Cigándi járás Bodrohalom Művelődési Ház Bodroghalom, Szabadság út 93 Cigándi járás Molnár Mózes Általános Iskola Bodroghalom, Szabadság út 109 Cigándi járás Bodrohalom Művelődési Ház Bodroghalom, Szabadság út 93 Cigándi járás Szabadidő Központ Cigánd, Vasút utca 46 Cigándi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Mérés tervezett helye

Mérés tervezett helye 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november 01. vasárnap 07.00-08.00 Miskolc, József

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ. 2012. évi módszertani munkaterve

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ. 2012. évi módszertani munkaterve Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ 2012. évi módszertani munkaterve 0 1. Célok, szakmai koncepció Módszertani Gyermekjóléti Központként - a szabályozásoknak megfelelően - célunk a megyében

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015.

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2015. Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.)

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

B.-A.-Z. megye települései és referensei július

B.-A.-Z. megye települései és referensei július B.-A.-Z. megye települései és referensei 2009. július Sorsz. Település Ügyintézı 1. Abaújalpár Dr. Czikóházi-Mihály Tilda 2. Abaújkér Czikóházi-Mihály Tilda 3. Abaújlak Dr. Jererbák József 4. Abaújszántó

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály október

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás:

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás: szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Idısek 3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. Idısek 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Idısek 3743 Ormosbánya, Ady Endre u. 33. Idısek

Részletesebben

2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 9/2004. (VI. 3.) rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 9/2004. (VI. 3.) rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 9/2004. (VI. 3.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakok formáiról, azok

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenörző Alosztály augusztus

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak 2015. évi tevékenységéről Újhartyán Városban Intézményünk a 2015. évben is társulás keretében működtette a három szociális alapellátást (étkeztetést,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, javaslat a gyermekvédelmi szakellátás működésének és szervezeti rendszerének átalakítására

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, javaslat a gyermekvédelmi szakellátás működésének és szervezeti rendszerének átalakítására Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 8/2005. (II. 17.) Kgy. számú határozat Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, javaslat a gyermekvédelmi szakellátás működésének

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Jász - Nagykun - Szolnok Megye

Jász - Nagykun - Szolnok Megye É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

MISKOLC város HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATAINAK MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓJA

MISKOLC város HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATAINAK MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓJA 1 MISKOLC város HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATAINAK MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓJA Érvényes: 2003.december 14-től Frissítve: 2004. november 1-től Készítette és frissítette: Farkas Pál 2 AZ AUTÓBUSZJÁRATOK KÖZLEKEDÉSÉRE

Részletesebben