Család - családterápia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Család - családterápia"

Átírás

1 Család - családterápia Ny-mE RPSZKK Nevelési Tanácsadó Vidonyiné Sólymos Rita 2010

2 A család támogató funkciója Caplan szerint 1. A világra vonatkozó információk összegyűjtője és terjesztője 2. Visszajelentő-útmutató rendszer 3.A világról kialakuló kép, életfilozófia forrása 4. A megoldandó problémák megoldásában eligazít, közbenjár 5. Gyakorlati és konkrét segítség forrása 6. Pihenés regenerálódás színtere 7.Referencia és kontroll csoportként is hat 8. Identitás forrása 9. Érzelmi teherbírást fokozza

3 A hatékonyabb funkcionálás néhány elengedhetetlen feltétele: A nyílt kommunikáció, a közös nyelv a családban Egészséges interperszonális kapcsolatok kölcsönösség, az adás, kapás kiegyenlítettsége Generációk közötti élő kapcsolat Felelősségérzet egymásért, a családi kontroll elfogadása Bizonyos egyetértés a család és a tágabb közösség, a társadalmi és kulturális környezet között ennek hiányában az egyén belső biztonsága veszélybe kerülhet.

4 Jól funkcionáló, egészséges családrendszerben a gyermek: Fejlődőképes Az élet stresszhelyzeteivel szemben védettséget szerez Konstruktív coping mechanizmusokat sajátít el Mentális egészségének védelméhez erőforrásként szolgál Önmegvalósító életvezetésének garanciája

5 A diszfunkcionális működés gyermekre irányuló hatásai Rigid és ésszerűtlen ítéleti és viselkedésmintákat közvetít Mentális zavarok, adaptációs nehézségek, karakterzavarok léphetnek fel A szülők védelmi és ellenőrző funkciója elégtelen érzelmi bizonytalanságot okoz Identifikációs nehézségek, nemkívánatos családi minták átvétele hibás, kedvezőtlen viselkedési mintákat rögzít A hiányzó családi vonzerő következtében a gyerek sodorhatóvá válik, deviálódhat.

6 A család rendszer kölcsönhatás szokások szabályok rituálék hiedelmek Interakciós rendszer Kialakult strukturális viszonyok Kommunikációs sémák

7 homeosztázis A család Önszabályozó rendszer funkciói: adaptáció A homeosztázis zis fenntartása: szabályok által kis szabályok, pl. azonnal el kell mosogatni nagy szabályok: rendnek kell lenni, konfliktuskerülés a szabályokon való vita hátterében egy újabb mozzanat: a felek közötti viszony fedezhető fel

8 Családi alrendszerek házastársi lányok szülői fiúk gyermeki

9 JÓL MŰKÖDŐ CSALÁDOK: az alrendszerek közötti határok tisztán kivehetők erős szülői alrendszer a szülők szociális hatalommal rendelkeznek pozitív feed-back mechanizmus KEVÉSBÉ HATÉKONY CSALÁDOK: nem működnek az alrendszeri határok gyenge a szülői alrendszer a szülők nem rendelkeznek megfelelő szociális hatalommal. korlátozott lehetőségek

10 összeolvadás Határok rigid Integrált flexibilis kaotikus elkülönülés

11 Konfliktusok és a család életciklusai A konfliktusok kihívások amelyek megoldása fejleszti a személyt, családot (Erikson) életszakasz 1.) 0-2 éves 2.) 2-3 éves 3.) 3-5 éves 4.) 6-12 év 5.) év 6.) év 7.) év 8.) 65 felett siker bizalom autonómia kreativitás megbízható önazonos intimitás kompetens generációs felelősség kudarc bizalmatlan szégyen bűntudat kisebbrendű szerepzavar magány stagnálás reménytelen kapcsolat anya szülők nagy család szomszéd, isk kortárs cs. párkapcsolat Munka, önmegv. emberiség

12 A családi életciklusok: házasság, gyerekek születése gyerekek felnevelése, gyerekek elköltözése családmag: magukra maradt szülők özvegység

13 A CSALÁD ÉLETCIKLUSAI Életciklus Otthon elhagyása, egyedül élés Házass zasság, házasp zaspár Kisgyermekes család Serdülők a családban Gyerekek kirepülése, üres fészek szek szindróma Késői életszakasz Átmeneti feladat Elkülönülés, függetlens f ggetlenség Új j helyzet érzelmi felvállal llalása Kéttag ttagúból l három rom- vagy négytag gytagúvá alakulás Viselkedési si és vélem leményszabads nyszabadság rugalmasabb (szex is), de még az autoritás is fennáll Új j családtagok jövés- menésének nek elfogadása, új j határok a pár p r körül k A gyerektől l való nagyobb függ ggőség g elfogadása Családi rendszerben szüks kséges feladatok Lehetővé tenni a fiatal leválását t a családr dról Krízis esetén se hívja h vissza a család a fiatalt 1. Új j családtag elfogadása 2. Magánélet tiszteletben tartása, új j egyensúly létrejl trejötte tte 1. Helyet csinálni a jövev j vevénynek 2. Érzelmi elérhet rhetőség új j formái 3. Nagyszülő szerepek elfogadása 1. A család fiatal tagjai elismerik a változ v ltozás ért rtékess kességét 2. Küzdelem, vita és tárgyal t rgyalás ért rtékeinek elfogadása 3. Az egymást stól l való különb nbözés fontosságának nak felismerése se 1. A gyerekkel új, felnőtt viszonyulás s kialakítása 2. Családon kívüli k világ lehetőségeinek újragondol jragondolása: időben, térben, pénz p nzügyileg 1. A pár/egy p r/egyén az öregs regséggel ggel szemben is fenntartja tevékenys kenységét 2. Túlgondoskod lgondoskodás s nélk n lküli li függf ggés elfogadása 3. Veszteség, halál l (saját t is) gondolatának nak elfogadása

14 ÉLETSZAKASZOK, ÉLETESEMÉNYEK VÁLTOZÁSAI Szakaszok Az átmenet jelenségei Az átmenet rítusa Váls lságjelek Az ifjúkori átmenetek Gimnáziumi tanulmányok, szakképzés, egyetemi tanulmányok Érettségi vizsga Iskolaiszony, vizsgafóbia, halasztás, munkaiszony A felnőttkor megszilárdulása Új cím, önmeghatározás, a képzettség az identitás része Diploma-osztás Ismételt életpályaválasztások Udvarlás Tapasztalatszerzés Együttélés, próbaházasság Korai v. elhúzódó elköteleződés Átmenet a házasságba Szerződés a társsal Esküvő Unalom vagy háborúskodás Terhesség Élettani változások, új élettér Kismamatanfolyam Hypochondriasis, leválás

15 ÉLETSZAKASZOK, ÉLETESEMÉNYEK VÁLTOZÁSAI Szakaszok Az átmenet jelenségei Az átmenet rítusa Váls lságjelek Gyermekszülés Áldott állapot, kismamaszerep Szülés Fokozott szorongás a szülés előtt és alatt Szülőszerepek Anyaság, mint meghatározó szerep Keresztelő Házassági zavarok, zavarok a gyermek fejlődésében Középkorúak válsága Gyász 40. születésnap, midlife crisis Visszahúzódás, hirtelen életstílusváltás Átmenet az öregkorba A kulturális értékek helyreállítása Visszavonulás, nyugdíjazás, élettárs, barátok halála Leépülés, Lear király komplexus

16 új családtípusok együttélés, A családi életformák pluralizálódása: válás után újraházasodás, együttélés az új partner előző kapcsolatából származó gyerekekkel

17 A stressz generalizálódik A változás-nem változás folyamata Jenkins Következő változás Újfajta szükségletek Harc a régi és az új viselkedés között instabilitás A stressz fokozódik konszolidáció konzerválás Stabilizálódott új szerepek Újjászerveződő struktúra tünet A rendszer diszfunkciója terápia Külső intézmény beavatkozása

18 A családterápia: Olyan pszichoterápiás módszer, mely a kezelés tárgyának nem a tünethordozó egyént, hanem az egész családot tekinti. (Székely, 2008) A tünet szimbolikus jelentést hordoz, a család metaforájává válik.

19 A családterápia filozófiája 1. Az emberi természet alapvetően jó. 2. Törekvés a megbízható kapcsolatra. 3. Belső fejlődési potenciálja van. 4. A kapcsolati torzulások kapcsolatban javulnak

20 A rendszerszemlélet a rendszerszemlélet szerint egy rendszer minden eleme elkerülhetetlenül és kölcsönösen befolyásolja egymást az okozati rendszer nem lineáris, hanem körkörös. ha egy családi rendszer stabilitásának fenntartását az segíti elő, hogy valamelyik tagja beteg, vagy megőrül, akkor a stabilitást szolgáló szabályrendszer, a kialakult kommunikációs séma és a kialakult struktúra kóros a rendszer erősebb, mint az egyén, ezért a rendszer működésének módosításával az egyénen is segíteni lehet

21 A család olyan rendszer, mely állandó stabilitásra törekszik. Meghatározói: A szabályrendszer A kialakult strukturális viszonyok A kommunikációs sémák. Lineáris okság Cirkuláris okság

22 Kommunikációs sémák a családban a partnerek alapviszonylatának bizonytalansága minden kommunikációs torzulás alapja a kapcsolat bizonytalanságának kinyilvánítása veszélyes, ha ez a kapcsolat megszakadásával fenyeget, ezért az ilyen kommunikáció fő célja a kapcsolat biztosítása. Ez többféle kommunikációs sémát kialakíthat, de mindenütt a lehetségesnek vélt és félt elutasítás elkerülése a cél. (pl. Ha szeretnél, nem mondanál ellent.. Rendes gyerek ilyet nem érez Ne törődj velem, én nem számítok.)

23 Pszichoszomatikus beteg családi kommunikációja a család retteg attól, hogy róluk kiderüljön bármilyen probléma, a kommunikáció fő célja a konfliktuskerülés. A fő félelmük, hogy ha lenne konfliktus, az veszélyes lenne, azt mindenáron el kell kerülni. konfliktus tabu: a család bizonyos tagjai között a konfliktus lehetőségének még a feltételezése is tilos; ilyenkor az elfojtott feszültség áthelyeződhet a gyerekre, vagy valamelyik fél önmaga ellen fordítja a tiltott agressziót (depressziós lesz, megbetegszik)

24 Konfliktustabu A gyermek bevonása a konfliktusba: (1) trianguláció - a házastársak közül mindkettő a maga oldalára akarja állítani a gyereket konfliktushelyzetben; (2) szülő-gyermek koalíció - az egyik szülő szövetkezik a gyermekkel a másik szülő ellen; (3) terelőút szerep - a házastársak között látszólagos egyetértés van a gyermek gondja köti össze őket

25 Cél: Az objektíven létező rendszer összefüggéseinek és működésének felderítése, megváltoztatása. A tünet szimbolikus üzenete mögött rejlő családi patológia megértése. A rendszer kóros szabályainak, struktúrájának és kommunikációs sémáinak megváltoztatása. Az egyén változása a rendszer változásának a következménye!

26 Destabilizáló módszerek: A rendszer minden tagjának megerősítése A kommunikációs sémákba való beavatkozás Átstrukturálás Átértelmezés Paradox utasítás

27 Genogram - családfa

28 Köszönöm a figyelmüket!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry)

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry) Marosfői Levente: Állatorvosként mentálhigiénés segítő (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet.

Részletesebben

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola Dr. Komlósi Piroska Antal Mária Ildikó A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola A tanulmány keretében áttekintjük a holisztikus egészségszemlélet alapismérveit, az egészség lelki

Részletesebben

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Fejlődés - olyan folyamat, amely minőségi változásokkal és egyre differenciáltabb szerveződéssel jár - a fogantatástól a halálig tart - a bekövetkezőváltozások egyaránt tükrözik

Részletesebben

PREAMBULUM. A standardok kidolgozásának okai

PREAMBULUM. A standardok kidolgozásának okai PREAMBULUM Célunk a javítóintézeti nevelés protokolljával, támogatás biztosítása a szakterület professzionalizálódásához, a módszertani eszköztár egységes kialakításához, fejlesztéséhez. A standardok a

Részletesebben

Viselkedési zavarok gyermekkorban

Viselkedési zavarok gyermekkorban Viselkedési zavarok gyermekkorban Előadás vázlata Egészséges személyiségfejlődést befolyásoló tényezők Családi hatás Nevelési attitűd Fejlődéssel járó indulati feszültségek Agresszió, szorongás, félelmek

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Doktori (Ph.D.) értekezés Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Budapest 2007. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

Megváltozott családok, megváltozott gyermekek?

Megváltozott családok, megváltozott gyermekek? Megváltozott családok, megváltozott gyermekek? Pszichológusi munkám során gyakran panaszolják pedagógus kollégák, hogy a tanulók között egyre több nehezen nevelhető, tiszteletlenül viselkedő gyermekkel

Részletesebben

Az iskolai szociális munka szerepe serdülőkorú diákok esetén

Az iskolai szociális munka szerepe serdülőkorú diákok esetén Az iskolai szociális munka szerepe serdülőkorú diákok esetén Az emberi élet szakaszokra tagolható. Minden életszakasznak meg vannak a jellemzői, feladatai, melyeket teljesítenünk kell, ahhoz személyiségünk

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS)

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS) ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827 2011 TÁMOP 5.6.1.c 11/1 2011 0003 PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

Stang Tünde. Szociális munka családokkal

Stang Tünde. Szociális munka családokkal Stang Tünde Szociális munka családokkal A szakma különböző területein dolgozó szociális munkások egyre inkább érzik, hogy a családok belső forrásai kiapadnak, nem tudják biztonságban tartani beteg, bajba

Részletesebben

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 2. A PROBLÉMA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 2.1. Az orvosi

Részletesebben

A transzgenerációs minták átvitele genogram alkalmazása a családterápiában

A transzgenerációs minták átvitele genogram alkalmazása a családterápiában A transzgenerációs minták átvitele genogram alkalmazása a családterápiában A rendszert alkotó tagok közötti akciók sajátos, egymás utáni lefutást mutatnak, amelyek megfigyelése, leírása alapján előre valószínűsíthetjük

Részletesebben

Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék

Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék KÖNYVEK: Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus

Részletesebben

Osztályfőnöki óra Összesen: Kiemelt fejlesztési feladatok Fejlesztési követelmények

Osztályfőnöki óra Összesen: Kiemelt fejlesztési feladatok Fejlesztési követelmények Osztályfőnöki óra ÉVFOLYAMOK 5. 6. 7. 8. HETI ÓRASZÁM 1 1 1 1 ÉVES ÓRASZÁM 36 36 36 36 Közösség és személyiség alakítása 12 12 12 12 Tanulás és munka 6 6 6 6 Ember és társadalom 5 5 4 4 Emberismeret 5

Részletesebben

STRESSZ, MEGKÜZDÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZER

STRESSZ, MEGKÜZDÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZER STRESSZ, MEGKÜZDÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZER Nagy Erika DE Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu BEVEZETÉS A stressz nem jár egyedül, általában szorongás és depresszió

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED HÁZASSÁG KONTRA EGYÜTTÉLÉS VÁLASZTÁSI MOTÍVUMAI TUDATOS ÉS TUDATTALAN KOGNITÍV SÉMÁK SZINTJÉN

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED HÁZASSÁG KONTRA EGYÜTTÉLÉS VÁLASZTÁSI MOTÍVUMAI TUDATOS ÉS TUDATTALAN KOGNITÍV SÉMÁK SZINTJÉN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED HÁZASSÁG KONTRA EGYÜTTÉLÉS VÁLASZTÁSI MOTÍVUMAI TUDATOS ÉS TUDATTALAN KOGNITÍV SÉMÁK SZINTJÉN Készítette: Kisnémet Mónika EHA kód: HOKOAAB.SZE Pszichológia

Részletesebben

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 V I I I. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a 2 0 0

Részletesebben

Borderline 1. A tünetek összefoglalása Identitászavarok: Hangulati zavarok: Észlelési zavarok: Viselkedési zavarok: 8)

Borderline 1. A tünetek összefoglalása Identitászavarok: Hangulati zavarok: Észlelési zavarok: Viselkedési zavarok: 8) 1 Borderline 1. A borderline fogalmát a pszichoanalitikus Adolf Stern használta először 1938-ban a betegek egy olyan csoportjának jellemzésére, akik betegebbnek tűntek, mint a neurotikusok, de kevésbé

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpádfejedelem Általános Iskola OM-032 538 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail: igazgato@arpadsuli.hu www.arpadsuli.hu HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Árpád Fejedelem

Részletesebben

Fejlődéspszichológia

Fejlődéspszichológia Fejlődéspszichológia Vázlatok 1. rész Összeállította: Szentes Erzsébet Az érett felnőtt az egyik legfigyelemreméltóbb termék, amelyet a társadalom képes létrehozni. Élő katedrális, sok ember sokévi keze

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására

Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek

Részletesebben