Fogalom3. Fogalom4. Fogalom5. Fogalom6. Fogalom7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogalom3. Fogalom4. Fogalom5. Fogalom6. Fogalom7"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a Excel-táblázathoz Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Telefon: (1) Internet: A évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó adatszolgáltatás A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 47/A. -a alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő tevékenységéhez szükséges. A közszolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a közszolgáltató e kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez a MEKH_15_HD_NK és a Excel-táblázatok kitöltése szükséges. Az Excel-táblázatokat a MEKH_15_HD ÁNYK űrlaphoz csatoltan kell megküldeni a Hivatal részére. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Excel-táblázat 9 munkalapot tartalmaz. A kitöltés megkönnyítése érdekében munkalaponként szürkére változnak azok a mezők, amelyeket adott esetben nem kell kitölteni. Ennek oka, hogy egyes munkalapokon találhatók számított mezők (pl. gyűjtőpontok száma összesen) valamint Automatikusan betöltődő mezők (pl. KSH adatok), illetve meghatározott opció választása esetén egyes oszlopok kitöltése értelemszerűen nem indokolt (pl. amennyiben a saját létesítménynél előkezelő kerül kiválasztásra akkor a többi létesítményre vonatkozó oszlopokat nem kell kitölteni). A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését foglalja magába, a települési önkormányzat vonatkozó rendeletében - ennek hiányában a települési önkormányzat és a adatszolgáltatóközött létrejött közszolgáltatási szerződésben - meghatározott tartalommal. A hulladékgazdálkodás a hulladék gyűjtését, szállítását, kezelését, az ilyen műveletek felügyeletét, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenységet, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetését, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozását foglalja magába. Tehát a hulladékgazdálkodáson belül, a közszolgáltatás keretében végzett, továbbá a közszolgáltatáson kívül végzett, egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek összeségére vonatkozó adatokat kérjük megadni. Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató alvállalkozót vagy más teljesítési segédet vett igénybe, úgy az általuk végzett, de a közszolgáltató felelősségi körébe tartozó tevékenységekre vonatkozó adatokat is a közszolgáltatónak kell szolgáltatnia jelen adatszolgáltatás keretében, különös tekintettel a Ht. 2. -ában meghatározott közszolgáltatási tevékenységek naturális adataira vonatkozóan (a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése). Tehát az adatszolgáltatásnak ki kell terjednie valamennyi, a közszolgáltató által a települési önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a tárgyidőszakban ellátott település vonatkozásában a hulladék átvételére, gyűjtésére, elszállítására és kezelésére. A bevételekre és költségekre vonatkozó adatokat a valóságnak megfelelően szükséges kitölteni, tehát az adatszolgáltatónál a tárgyidőszakban ténylegesen felmerült bevételek és költségek feltüntetése szükséges, oly módon, hogy az a tárgyidőszakra vonatkozó főkönyvi kivonattal alátámasztható legyen (pl. amennyiben a kezelési tevékenységet a teljesítési segéd végezte el a közszolgáltató helyett, úgy ennek költéségét a kezelés költséghelynél szükséges feltüntetni igénybevett szolgáltatásként). A kitöltés során minden hulladékmennyiségre vonatkozó adatot tonnában, a költségeket pedig nettó összegben, Ft-ban kérjük feltüntetni. A létesítmények, gépek, berendezések és járművek értékét is Ft-ban kérjük megadni, kérünk külön figyelmet fordítani arra, ahol bruttó és ahol nettó értéket kell megadni. A kért mennyiségi adatok - eltérő megjegyzés hiányában - tárgyidőszakra vonatkoznak. A kért egységárak, tárgyidőszakra vonatkoztatott nettó egységárak. Amennyiben a tárgyidőszakra vonatkoztatva több egységár is alkalmazásra került, úgy az átlagukat kérjük megadni az adott cellához tartozó utasítás figyelembe vételével. 1

2 Az adatokat a évben végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozóan szükséges feltüntetni (a továbbiakban: tárgyidőszak). FOGALOMTÁR Hulladékkezelő létesítmény: az átrakóállomás, a válogatómű, a hulladék előkezelését biztosító telephely, berendezés, Fogalom1 valamint a hulladékhasznosító és a hulladékártalmatlanító létesítmény; Átrakó állomás: olyan hulladékkezelő létesítmény, ahol a hulladékot a gyűjtőjárműből konténerbe ürítik, adott esetben Fogalom2 tömörítik, és - ha az azonnali elszállítás nem lehetséges - a konténert további ürítés nélkül a továbbszállításig tárolják Fogalom3 Fogalom4 Hulladékgyűjtő udvar: Hulladékgyűjtő udvar: az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott hulladék átvételére és elszállításig történő tárolására szolgáló, közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely Hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse; a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 3. melléklet tartalmazza. Fogalom5 Fogalom6 Fogalom7 Ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás. A művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez. Az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 2. melléklet tartalmazza; pl. lerakás. Hulladéklerakó: olyan hulladékártalmatlanító létesítmény, amely a hulladéknak a földtani közeg felszínén vagy a földtani közegben történő lerakására szolgál Hulladékgyűjtő pont: a hulladékgyűjtő sziget és a speciális gyűjtőhely; hulladékgyűjtő sziget: különböző fajtájú, hasznosításra alkalmas hulladék elkülönített gyűjtésére és a közszolgáltatónak történő átadására szolgáló, felügyelet nélküli, közterületen kialakított, folyamatosan a lakosság rendelkezésére álló hulladékgyűjtő pont, amelyre gyűjtőedényt telepítettek; speciális gyűjtőhely: a környezetre fokozott veszélyt jelentő, valamint a háztartásban képződő veszélyes hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, jól látható és a lakosság számára könnyen megközelíthető helyen, környezetvédelmi és közegészségügyi érdekből kialakított hulladékgyűjtő pont, ahol kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott hulladékfajta (így különösen elem- és akkumulátorhulladék, elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka, hulladékolaj, növényvédőszer vagy ezek csomagolása) a hulladékgyűjtő pontra telepített - az időjárás hatásainak ellenálló - gyűjtőedényben vagy konténerben térítésmentesen elhelyezhető Fogalom8 Közszolgáltatási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül az ingatlanhasználók részére az adott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ugyanaz a közszolgáltató végzi. Minden olyan település felsorolása szüksége, ahol az űrlapot kitöltő közszolgáltató a tárgyévben hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzett. Fogalom9 Elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg - adott esetben típus -szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú vagy jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve gyűjtenek. Fogalom10 Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék: hulladékká vált csomagolás, csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy termelési tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot. Ide számítandó a papír, fém, műanyag és egyéb csomagolási hulladék mennyisége. Fogalom11 Elkülönítetten gyűjtött lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Fogalom12 Elkülönítetten gyűjtött zöld hulladék: elkülönítetten gyűjtött, kertben vagy kertészeti tevékenység soránképződő növényi eredetű települési hulladék. Fogalom13 Elkülönítetten gyűjtött egyéb hulladék: a "Fogalom10"-ben, "Fogalom11"-ban, "Fogalom12"-ben meghatározott hulladékfajtákon kivüli elkülönítetten gyűjtött hulladék Fogalom14 Gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; Fogalom15 Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása ELŐLAP 2

3 A Hivatal által az adatszolgáltatást benyújtó hulladékgazdálkodási közszolgáltató (a továbbiakban: adatszolgáltató) részére kibocsátott Partnertörzs azonosító feltüntetése szükséges. RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Munkalaponként, oszlopok szerinti felbontásban tartalmazza a kitöltéshez szükséges információkat. Az adott munkalaphoz tartozó fogalom magyarázatok a fogalomtáron kívül az adott munkalapra vonatkozó útmutatás elején is megtalálhatók. SL-Saját létesítmények A munkalapot abban az esetben kell kitölteni, ha az adatszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett létesítményt üzemeltet. A munkalapon az adatszolgáltató tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő, illetve általa használt, vagy bérelt létesítményekre vonatkozó adatok felüntetése szükséges. Fogalom1 Fogalom2 Fogalom3 Fogalom4 Fogalom5 Fogalom6 sl1 sl2 sl3 sl4-sl5 sl6 sl7 sl8 sl9 sl10 sl11 sl12 sl13 sl14 sl15 sl16 Hulladékkezelő létesítmény: az átrakóállomás, a válogatómű, a hulladék előkezelését biztosító telephely, berendezés, valamint a hulladékhasznosító és a hulladékártalmatlanító létesítmény; Átrakó állomás: olyan hulladékkezelő létesítmény, ahol a hulladékot a gyűjtőjárműből konténerbe ürítik, adott esetben tömörítik, és - ha az azonnali elszállítás nem lehetséges - a konténert további ürítés nélkül a továbbszállításig tárolják Hulladékgyűjtő udvar: Hulladékgyűjtő udvar: az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott hulladék átvételére és elszállításig történő tárolására szolgáló, közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely Hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse; a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 3. melléklet tartalmazza. Ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás. A művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez. Az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 2. melléklet tartalmazza; pl. lerakás. Hulladéklerakó: olyan hulladék ártalmatlanító létesítmény, amely a hulladéknak a földtani közeg felszínén vagy a földtani közegben történő lerakására szolgál A létesítmény típusának megjelölése szükséges a felsorolt lehetőségek alapján. Annak a településnek a megnevezése, amely közigazgatási területéhez az adott létesítmény tartozik. Az sl2 mezőben megjelölt település KSH kódja. Automatikusan betöltődő mező! Az adott település közigazgatási területéhez tartozó létesítmény pontos GPS koordinátáinak feltüntetése szükséges (6 tizedesjegyig). Amennyiben az sl1 cellában a "3"-as szám került feltüntetésre, úgy a cella kitöltése kötelező. Az előkezelő típusának megjelölése szükséges a felsorolt lehetőségek alapján. Amennyiben az sl1 cellában az "5"-ös szám került feltüntetésre, úgy a cella kitöltése kötelező. Az ártalmatlanító üzem típusának megjelölése szükséges a felsorolt lehetőségek alapján. Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó épületek, építmények üzemeltetésének típusát kell megjelölni a felsorolt lehetőségek alapján. Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó épületek, építmények összes alapterületének feltüntetése szükséges. Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó épületek, építmények bruttó értékének feltüntetése szükséges. Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó épületek, építmények nettó értékének feltüntetése szükséges. Saját tulajdonban lévő vagy vagyonkezelésbe vett létesítményhez tartozó épületekre, építményekre elszámolt, tárgyidőszakra vonatkozó értékcsökkenés feltüntetése szükséges. Az sl12 cellában nem szereplő - bérelt vagy használatba vett - épületek, építmények éves használati/bérleti díjának feltüntetése szükséges. Az sl1 cellában megjelölt létesítmény üzemszerű müködésének kezdő időpontját Az sl1 cellában megjelölt létesítmény tárgyidőszakra vonatkozó működtetési idejének feltüntetése szükséges(műszakóra vagy nyitvatartási idő alapján). Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó fixen telepített, berendezések (állóeszközök) üzemeltetésének típusát kell megjelölni a felsorolt lehetőségek alapján. 3

4 sl17 sl18 sl19 sl20 sl21 sl22 sl23 sl24-sl35 sl24 sl25 sl26 sl27 sl28 sl29 sl30 sl31 sl32 sl33 sl34 sl35 sl36-sl38 sl36 sl37 Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez fixen telepített gépek, berendezések (állóeszközök) tárgyidőszakban irányadó teljesítményének feltüntetése szükséges. Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó fixen telepített gépek, berendezések (állóeszközök) bruttó értékének feltüntetése szükséges. Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó fixen telepített gépek, berendezések (állóeszközök) nettó értékének feltüntetése szükséges. Saját tulajdonban lévő vagy vagyonkezelésbe vett létesítményhez tartozó fixen telepített gépekre berendezésekre (állóeszközök) elszámolt, tárgyidőszakra vonatkozó értékcsökkenés feltüntetése szükséges. Az sl20 cellában nem szereplő - bérelt vagy használatba vett - fixen telepített gépek, berendezések használati/bérleti díjának feltüntetése szükséges. Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett átrakó állomáson tömörítő berendezést alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az sl22 oszlopban az "1"-es szám került feltüntetésre a tömörítő berendezés tárgyidőszakra vonatkozó, átlagos tömörítési arányát szükséges feltüntetni két tizedesjegy pontossággal. Abban az esetben kell kitölteni, ha az "sl1" cellában a "3"-as szám került feltüntetésre. Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben zsákfelbontó,előtömörítő berendezést alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben törőt alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es számot kell feltüntetni, ellenkező esetben kérjük, a cellát hagyja üresen. Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben rostát alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es számot kell feltüntetni, ellenkező esetben kérjük, a cellát hagyja üresen. Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben légszeparátort alkalmaz, akkor a cellába az"1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben ballisztikus szeparátort alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben mágneses szeparátort alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben örvényáramú szeparátort alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben egyéb szeparátorokat (optikai, infravörös stb.) alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműbene gyéb - fajsúly, méret vagy a hasznosítható anyagok megkülönböztetésére és leválasztására szolgáló - szortírozó berendezéseket alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben utóaprítót alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben mosót/tisztítót alkalmaz, akkor a cellába az "1"- es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben bálázót alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Abban az esetben kell kitölteni, ha az "sl1" cellában az "5"-ös szám került feltüntetésre és a hulladék ártalmatlanítása hulladéklerakóban történik. Az adatszolgáltató által üzemeltett hulladéklerakó alapterületét Az adatszolgáltató által üzemeltett hulladéklerakó teljes feltöltődésének várható dátumát Az adatszolgáltató által üzemeltett hulladéklerakóhoz tartozó depóniagáz kutak darabszámát sl38 mgj1 ebben a cellában tüntesse fel. GYP-Gyűjtőpont 4

5 Fogalom7 A munkalapon az adatszolgáltató által a teljes közszolgáltatási területen, a tárgyidőszakban üzemeltett gyűjtőpontokra vonatkozó adatok feltüntetése szükséges. Hulladékgyűjtő pont: a hulladékgyűjtő sziget és a speciális gyűjtőhely; hulladékgyűjtő sziget: különböző fajtájú, hasznosításra alkalmas hulladék elkülönített gyűjtésére és a közszolgáltatónak történő átadására szolgáló, felügyelet nélküli, közterületen kialakított, folyamatosan a lakosság rendelkezésére álló hulladékgyűjtő pont, amelyre gyűjtőedényt telepítettek; speciális gyűjtőhely: a környezetre fokozott veszélyt jelentő, valamint a háztartásban képződő veszélyes hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, jól látható és a lakosság számára könnyen megközelíthető helyen, környezetvédelmi és közegészségügyi érdekből kialakított hulladékgyűjtő pont, ahol kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott hulladékfajta (így különösen elem- és akkumulátorhulladék, elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka, hulladékolaj, növényvédőszer vagy ezek csomagolása) a hulladékgyűjtő pontra telepített - az időjárás hatásainak ellenálló - gyűjtőedényben vagy konténerben térítésmentesen elhelyezhető Fogalom8 Közszolgáltatási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül az ingatlanhasználók részére az adott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ugyanaz a közszolgáltató végzi. Minden olyan település felsorolása szüksége, ahol az űrlapot kitöltő közszolgáltató a tárgyévben hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzett. Fogalom9 Elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg - adott esetben típus -szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú vagy jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve gyűjtenek. Fogalom10 Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék: hulladékká vált csomagolás, csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy termelési tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot. Ide számítandó a papír, fém, műanyag és egyéb csomagolási hulladék mennyisége. Fogalom11 Elkülönítetten gyűjtött lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Fogalom12 Elkülönítetten gyűjtött zöld hulladék: elkülönítetten gyűjtött, kertben vagy kertészeti tevékenység soránképződő növényi eredetű települési hulladék. Fogalom13 Elkülönítetten gyűjtött egyéb hulladék: a "Fogalom10"-ben, "Fogalom11"-ban, "Fogalom12"-ben meghatározott hulladékfajtákon kivüli elkülönítetten gyűjtött hulladék gyp1 gyp2 gyp3 gyp4 gyp5 gyp6 gyp7 gyp8 gyp9 gyp10 vegyesen gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát vegyesen gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az adatszolgáltató által bérelt és általa a tárgyidőszakban a teljes szolgáltatási területen üzemeltetett, vegyesen gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát vegyesen gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát A vegyesen gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusanan kitöltődő, számított mező. elkülönített papír hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített papír hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát papír hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített papír hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített papír hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusanan kitöltődő, számított mező. 5

6 gyp11 gyp12 gyp13 gyp14 gyp15 gyp16 gyp17 gyp18 gyp19 gyp20 gyp21 gyp22 gyp23 gyp24 gyp25 gyp26 gyp27 gyp28 gyp29 gyp30 gyp31 gyp32 gyp33 gyp34 gyp35 elkülönített műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusanan kitöltődő, számított mező. elkülönített csomagolási fém hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített csomagolási fém hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát csomagolási fém hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített csomagolási fém hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített fém csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. elkülönített üveg hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített üveg hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát üveg hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített üveg hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített üveg hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. elkülönített zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített zöld hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusanan kitöltődő, számított mező. elkülönített lomhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített lomhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát lomhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített lomhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített lom hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. 6

7 gyp36 gyp37 gyp38 gyp39 gyp40 gyp41 gyp42 gyp43 gyp44 gyp45 gyp46 gyp47 gyp48 gyp49 gyp50 gyp51 gyp52 gyp53 gyp54 gyp55 gyp56 gyp57 gyp58 elkülönített építési-bontási (inert) hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített építési-bontási (inert) hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát építési-bontási (inert) hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített építési-bontási (inert) hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített építési és bontási (inert) hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. elkülönített gumi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített gumi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát gumi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített gumi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített gumi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. elkülönített textil hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített textil hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát textil hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített textil hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített textil hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. elkülönített elektronikai hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített elektronikai hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elektronikai hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített elektronikai hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített elektronikai hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. elkülönített veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát 7

8 elkülönített veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát gyp59 Az elkülönített veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. gyp60 Automatikusan kitöltődő, számított mező. gyp61 elkülönített egyéb hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát gyp62 elkülönített egyéb hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát egyéb gyp63 hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát gyp64 elkülönített egyéb hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített egyéb hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. gyp65 Automatikusan kitöltődő, számított mező. Az adatszolgáltató által a tárgyidőszakban a teljes szolgáltatási területen üzemeltetett gyűjtőpontok száma. gyp66 Automatikusan kitöltődő, számított mező. Az adatszolgáltató tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő, tárgyidőszakban üzemeltetett gyűjtőpontok teljes bruttó gyp67 értékét Az adatszolgáltató tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő, tárgyidőszakban üzemeltetett gyűjtőpontok teljes nettó gyp68 értékét Az adatszolgáltató tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő, tárgyidőszakban üzemeltetett gyűjtőpontokra elszámolt gyp69 értékcsökkenés mértékét Az adatszolgáltató által használt vagy bérelt, tárgyidőszakban általa üzemeltetett gyűjtőpontok tárgyidőszakra irányadó gyp70 használati/bérleti díját mgj2 ebben a cellában tüntesse fel. GJ-Gépjárművek Az adatszolgáltató által a hulladék gyűjtésére és szállítására a tágyidőszakban használt gépjárművekre vonatkozó adatok feltüntetése szükséges gépjárművek szerinti bontásban. Fogalom14 Gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; Fogalom15 Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása Az adatszolgáltató által a hulladék gyűjtésére és távolsági szállítására a tárgyidőszakban használt gépjármű gyártmányát gj1 és típusát gj2 gj3 gj4 gj5 gj6 gj7-gj10 gj7 gj8 gj9 gj10 gj11 gj12 gj13 A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű 6 karakterből álló rendszámát (kötőjel nélkül) A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű felépítményének típusát szükséges megjelölni a felsorolt lehetőségek alapján. A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű maximális térfogatát A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű üzemeltetési formájának megjelölése szükséges a felsorolt lehetőségek alapján. A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű gyártásának évszámát Abban az esetben kell kitölteni, ha a "gj5" cellában az "1"-es vagy a "2"-es szám került feltüntetésre. A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű aktiválásának dátumát A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű bruttó értékét A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű nettó értékét A "gj1" mezőben feltüntetett gépjárműre a tárgyidőszakban elszámolt értékcsökkenés mértékét Amennyiben a "gj5" mezőben a "3"-as vagy a "4"-es szám került feltüntetésre, a "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű tárgyidőszakra vonatkozó bérleti vagy használati díjának feltüntetése szükséges. A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű 100 km-re eső átlagos üzemanyag fogyasztását A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű tárgyidőszakra vonatkozó összes üzemóra számát 8

9 gj14 gj15 gj16 gj17 gj18 gj19 gj20 gj21 gj22 mgj3 M+E A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű által a tárgyidőszakban a vegyes hulladék gyűjtésére fordított kilométereket A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű által a tárgyidőszakban az elkülönített hulladék gyűjtésére fordított kilométereket A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű által a tárgyidőszakban a hulladék hasznosításra szállítása során megtett kilométereket A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű által a tárgyidőszakban a hulladék ártalmatlanításra szállítása során megtett kilométereket A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű által a tárgyidőszakban megtett összes kilométer. Automatikusan kitöltődő, számított mező. Amennyiben a "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű rendelkezik edénymosó berendezéssel, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben a "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű rendelkezik olyan berendezzésel, amely képes az ingatlanhasználóhoz tartozó gyűjtőedény egyedi beazonosítására (pl.: chip, vonalkód stb.), akkor a cellába az "1"-es Amennyiben a "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű rendelkezik olyan berendezzésel, amely képes a gyűjtőedény súlyának mérésére, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben a "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű rendelkezik darus felépítménnyel, akkor a cellába az "1"-es számot kell feltüntetni, ellenkező esetben kérjük, a cellát hagyja üresen. ebben a cellában tüntesse fel. A munkalapot minden adatszolgáltatónak ki kell töltenie a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozóan. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény ( a továbbiakban Ht. ) 50. (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó mérleg és eredménykimutatás adatait a Számv.tv. alapján, Ft-ban A két típusú eredménykimutatás közül azt kell kitölteni, amely az auditált éves beszámoló kiegészítő mellékletében feltüntetésre került. KK-Köv-Köt A munkalapon az adatszolgáltató gazdasági társaság tárgyidőszakban irányadó követelés és kötelezettség-állományára vonatkozó adatokat szükséges feltüntetni (Ft-ban). A gazdasági társaság tárgyidőszakban irányadó követelésállományát szükséges feltüntetni a munkalap szerinti köv1-köv7 felosztásnak megfelelően. köv8-köv9 Automatikusan kitöltődő, számított mezők. A gazdasági társaság tárgyidőszakban irányadó kötelezettség-állományát szükséges feltüntetni a munkalap szerinti köt1 -köt7 felosztásnak megfelelően. köt8-köt9 Automatikusan kitöltődő, számított mezők. CF Cash-flow munkalap A munkalapon a Számv.tv. 7. melléklete szerinti cash flow kimutatás adatainak feltüntetése szükséges (Ft-ban). T1- Támogatás A munkalapot minden olyan adatszolgáltatónak kötelező kitölteni, amely olyan hulladékgazdálkodásra vonatkozó pályázat nyertese (kedvezményezettje), melynek eredményeként európai uniós és/vagy állami/és vagy önkormányzati forrásból támogatást kapott és a támogatási összegből megvalósított beruházás vagy beszerzés kapcsán a tárgyidőszakban fenntartási kötelezettség terhelte. A pályázat pénzügyi adataival kapcsolatos összegeket Ft-ban tám1 Támogatás kódszáma. Rögzített mező. tám2 tám3 tám4 A hulladékgazdálkodásra vonatkozó nyertes pályázat típusának megjelölése szükséges, a felsorolt lehetőségek alapján. A "tám2" mezőben megjelölt pályázat szabad szöveges megnevezése szükséges. A "tám2" mezőben megjelölt pályázat azonosítószámát 9

10 tám5 A "tám2" mezőben megjelölt pályázat nyomán befolyt teljes összeget Amennyiben az adatszolgáltató több forrásból is kapott támogatást a pályázathoz (pl. uniós és állami támogatást is elnyert) akkor a különböző forrásokból kapott támogatást összesítve tám6 Az adatszolgáltató által a "tám2" mezőben megjelölt pályázathoz biztosított önrész feltüntetése szükséges. A "tám2" mezőben megjelölt pályázathoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség kezdő dátumát szükséges feltüntetni, amennyiben a támogatásból megvalósított beruházás/beszerzés kapcsán az adatszolgáltatót bizonyos ideig fenntartási tám7 kötezettség terheli. A "tám2" mezőben megjelölt pályázathoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség befejező dátumát szükséges feltüntetni, amennyiben a támogatásból megvalósított beruházás/beszerzés kapcsán az adatszolgáltatót bizonyos ideig fenntartási tám8 kötezettség terheli. mgj4 ebben a cellában tüntesse fel. T2-Beruházások A munkalapot minden olyan adatszolgáltatónak kötelező kitölteni, amely olyan hulladékgazdálkodásra vonatkozó pályázat nyertese (kedvezményezettje), melynek eredményeként európai uniós és/vagy állami/és vagy önkormányzati forrásból támogatást kapott és a támogatási összegből megvalósított beruházás vagy beszerzés kapcsán a tárgyidőszakban fenntartási kötelezettség terhelte. A pályázat pénzügyi adataival kapcsolatos összegeket Ft-ban tám9 tám10 tám11 tám12 tám13 tám14 tám15 tám16 tám17 tám18 tám19 tám20 tám21 tám22 tám23 tám24 tám25 A pályázati támogatásból megvalósult beruházás típusának megjelölése szükséges, a felsorolt lehetőségek alapján. Amennyiben a "tám9" mezőben a "3"-as szám került feltüntetésre, az eszköz típusának megjelölése szükséges, a felsorolt lehetőségek alapján. A "tám9" mezőben megjelölt beruházás szabad szöveges megnevezése szükséges. A "tám9" mezőben megjelölt létesítmény/berendezés/eszköz beszerzésének időpontját A "tám9" mezőben megjelölt létesítmény/berendezés/eszköz aktiválásának dátumát A "tám9" mezőben megjelölt létesítmény/berendezés/eszköz bruttó értékét A "tám9" mezőben megjelölt létesítmény/berendezés/eszköz nettó értékét A "tám9" mezőben megjelölt létesítmény/berendezés/eszköz üzemeltetési jogviszonyának megjelölése szükséges. Amennyiben az adott létesítmény/berendezés/eszköz az adatszolgáltatást benyújtó közszolgáltató tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában van vagy a létesítményt bérleti, vagy haszonbérleti jogviszony keretében az adatszolgáltató üzemelteti úgy a cellába az "1"-es számot kell feltüntetni. Amennyiben az adott létesítményt/berendezést/eszközt nem az adatszolgáltató üzemelteti, úgy a cellába a "2"-es számot kell feltüntetni. A létesítmény/berendezés/eszköz üzemeltetőjének teljes cégnevét szükséges feltüntetni, amennyiben a "tám16" mezőben a "2"-es szám került feltüntetésre. Annak a T1-Támogatás munkalapon feltüntetett támogatásnak a mezőkódját szükséges feltüntetni, amelyből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósult. Amennyiben a "tám9" mezőben megjelölt beruházás több forrásból valósult meg, úgy a további oszlopokban ezen támogatások is megjelölhetők. A "tám18" mezőben megjelölt teljes támogatási összegből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósításához felhasznált pénzösszeget Annak a T1-Támogatás munkalapon feltüntetett támogatásnak a mezőkódját szükséges feltüntetni, amelyből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósult. A "tám20" mezőben megjelölt teljes támogatási összegből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósításához felhasznált pénzösszeget Annak a T1-Támogatás munkalapon feltüntetett támogatásnak a mezőkódját szükséges feltüntetni, amelyből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósult. A "tám22" mezőben megjelölt teljes támogatási összegből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósításához felhasznált pénzösszeget Annak a T1-Támogatás munkalapon feltüntetett támogatásnak a mezőkódját szükséges feltüntetni, amelyből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósult. A "tám24" mezőben megjelölt teljes támogatási összegből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósításához felhasznált pénzösszeget 10

11 Annak a T1-Támogatás munkalapon feltüntetett támogatásnak a mezőkódját szükséges feltüntetni, amelyből a "tám9" tám26 mezőben megjelölt beruházás megvalósult. A "tám26" mezőben megjelölt teljes támogatási összegből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósításához tám27 felhasznált pénzösszeget mgj5 ebben a cellában tüntesse fel. CT-Céltartalék ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 ct6 ct7 ct8 ct9 ct10 ct11 ct12 mgj6 A Ht a alapján az a közszolgáltató, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerülő hulladék mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez. A munkalapon az adatszolgáltató által a hulladékgazdálkodással összefüggésben tárgyidőszakban képzett, valamint a évre tervezett céltartalék összegének feltüntetése szükséges a munkalap szerinti felosztának megfelelően. Az adatszolgáltató által a hulladékgazdálkodással összefüggésben, tárgyidőszakban képzett céltartalék teljes összegét Az adatszolgáltató által a hulladékkezelési létesítményekre vonatkozóan a tárgyidőszakban képzett céltartalék összegét Az adatszolgáltató által üzemeltetett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett létesítmények bezárásának, rekultivációjának és monitoringjának tárgyidőszakra vonatkozóan figyelembe vett költségeit Az adatszolgáltató által a környezetvédelmi hatósági eljárásokért a tárgyidőszakban fizetett illetékek és szolgáltatási díjak összegét Az adatszolgáltató által a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében tárgyidőszakban elvégzett beruházások, mérések és vizsgálatok összes költségének feltüntetése szükséges. Az adatszolgáltatónál az egyéb környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése során a tárgyidőszakban felmerült költségek feltüntetése szükséges. Az adatszolgáltató által a hulladékgazdálkodással összefüggésben évre tervezett céltartalék teljes összegét Az adatszolgáltató által a hulladékkezelési létesítményekre vonatkozóan évre tervezett céltartalék összegét Az adatszolgáltató által üzemeltetett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett létesítmények bezárásának, rekultivációjának és monitoringjának évre tervezett költségeit Az adatszolgáltató által a évre tervezett környezetvédelmi hatósági eljárásokért fizetendő illetékek és szolgáltatási díjak tervezett összegét Az adatszolgáltató által a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében évre tervezett beruházások, mérések és vizsgálatok összes tervezett költségének feltüntetése szükséges. Az adatszolgáltatónál az egyéb környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése során évben várhatóan felmerülő, tervezett költségek feltüntetése szükséges. ebben a cellában tüntesse fel. 11

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. MEKH_15_HD Adatszolgáltatás a 2015. Évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Díjelőkészítéshez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. MEKH_15_HD Adatszolgáltatás a 2015. Évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Díjelőkészítéshez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MEKH_15_HD Adatszolgáltatás a 2015. Évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Díjelőkészítéshez A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 47/A. -a alapján a

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjelőkészítés 2014. Az adatszolgáltatás tapasztalatai

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjelőkészítés 2014. Az adatszolgáltatás tapasztalatai Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjelőkészítés 2014. Az adatszolgáltatás tapasztalatai 1. Bevezetés A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (a továbbiakban: Ht.) 47/A. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Adatszolgáltatás haszonanyag

Adatszolgáltatás haszonanyag Adatszolgáltatás haszonanyag 2015-2016 Haszonanyag: valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladék. Hasznosítható hulladéknak tekinthető különösen: 1) csomagolási

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A szolgáltatási díjról szóló, /2016. ( ) NFM rendelet tervezete (a március 24-i állapot ismeretében)

A szolgáltatási díjról szóló, /2016. ( ) NFM rendelet tervezete (a március 24-i állapot ismeretében) A szolgáltatási díjról szóló, /2016. ( ) NFM rendelet tervezete (a 2016. március 24-i állapot ismeretében) Előadó: Hajnal Zsolt szakmai vezérigazgató-helyettes Budapest, 2016. március 24. A rendelet hatálya

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató Budapest, 2016. szeptember 28. Hulladékáramok nyomon követésének, koordinálásának alapjai Hasznosítói

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1/2015. ajánlása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók számára előírt számviteli szétválasztási

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1/2015. ajánlása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók számára előírt számviteli szétválasztási Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1/2015. ajánlása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók számára előírt számviteli szétválasztási szabályok gyakorlati alkalmazásáról és javasolt költségfelosztásról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Előadó: Schubert Viktor közszolgáltatási koordinációs igazgató Budapest, 2016. május 5. Fogalmak kapcsolata OHKT Standard díj Szolgáltatási díj Korrekció OHKT Európai

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28.

Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28. Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, 2016. szeptember 28. Jogszabályi áttekintés I. A közszolgáltató tevékenysége Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Győr, 2016. november 16. A kezdetek. 1-ör. Meghagyatik szigorúan minden háztulajdonosnak,

Részletesebben

Útmutató a közszolgáltatók vagyonkataszter adatszolgáltatásához

Útmutató a közszolgáltatók vagyonkataszter adatszolgáltatásához Általános információk Útmutató a közszolgáltatók vagyonkataszter adatszolgáltatásához Az adatszolgáltatás vonatkozik minden, az adatszolgáltatást benyújtó közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elfogadott jogszabályok, vagyonkezelés. Előadó: dr. Kuti Dániel

Elfogadott jogszabályok, vagyonkezelés. Előadó: dr. Kuti Dániel Elfogadott jogszabályok, vagyonkezelés Előadó: dr. Kuti Dániel 2016. május 20. Köztársasági Elnök tájékoztatója a T/10093 számú javaslat aláírásáról és kihirdetésének elrendeléséről 2016. évi XLVII. törvény

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kis tamási Község Önkormányzat Képviselií-testiiletének az 2/2015. (TI. 10.) iinkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szahályairéil. Kistamási Község

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. /2015. (..) önkormányzati RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. /2015. (..) önkormányzati RENDELETE MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) önkormányzati RENDELETE 2. sz. előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

2. malléklet. 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2. malléklet. 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 2. malléklet 21. (1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatóan legalább 30 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik. (2) A felfüggesztésre

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint MiReHuKöz Nonprofit ei a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint Sors zám Szerződés kelte Szerződő partner 1 2013.07.17. Miskolc Holding Zrt. 2 2013.09.30. Miskolc

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (3) bekezdés b) pont bh) alpontjában kapott

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Dunatetétlen Község Önkormányzatának. 7/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dunatetétlen Község Önkormányzatának. 7/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dunatetétlen Község Önkormányzatának 7/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dunatetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok:

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: A Hulladékgyűjtő udvar olyan zárt területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyűjtőhely, ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Szabó Zsolt Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiindulási

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

Vagyonfelmérés és vagyonkataszter összeállítása

Vagyonfelmérés és vagyonkataszter összeállítása Vagyonfelmérés és vagyonkataszter összeállítása Előadó: Török Gábor fejlesztési koordinátor Sopron, 2016. június 15. Vagyonfelmérés és vagyonkataszter jogi alapjai 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 246/24. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 22. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 32. pontjában

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról

T/ számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10093. számú törvényjavaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2016. április 1 2016.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mosonszentmiklós község

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

JAVASLAT a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosítására Pásztó Városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Email: forum@paszto.hu Szám:1-3 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken 1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét: Hulladékmennyiség

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről Hatályos: 2015.04.01-309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Táp Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (I.19.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Táp Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételi tevékenysége

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételi tevékenysége HungaroControl Zrt. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételi tevékenysége Műszaki tartalom Papp Zoltán LFCS 2015.06.15. Oldal:1 Tartalomjegyzék MŰSZAKI LEÍRÁS... 3 I.2.1. MUNKAERŐ BIZTOSÍTÁSA...

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben