Fogalom3. Fogalom4. Fogalom5. Fogalom6. Fogalom7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogalom3. Fogalom4. Fogalom5. Fogalom6. Fogalom7"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a Excel-táblázathoz Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Telefon: (1) Internet: A évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó adatszolgáltatás A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 47/A. -a alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő tevékenységéhez szükséges. A közszolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a közszolgáltató e kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez a MEKH_15_HD_NK és a Excel-táblázatok kitöltése szükséges. Az Excel-táblázatokat a MEKH_15_HD ÁNYK űrlaphoz csatoltan kell megküldeni a Hivatal részére. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Excel-táblázat 9 munkalapot tartalmaz. A kitöltés megkönnyítése érdekében munkalaponként szürkére változnak azok a mezők, amelyeket adott esetben nem kell kitölteni. Ennek oka, hogy egyes munkalapokon találhatók számított mezők (pl. gyűjtőpontok száma összesen) valamint Automatikusan betöltődő mezők (pl. KSH adatok), illetve meghatározott opció választása esetén egyes oszlopok kitöltése értelemszerűen nem indokolt (pl. amennyiben a saját létesítménynél előkezelő kerül kiválasztásra akkor a többi létesítményre vonatkozó oszlopokat nem kell kitölteni). A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését foglalja magába, a települési önkormányzat vonatkozó rendeletében - ennek hiányában a települési önkormányzat és a adatszolgáltatóközött létrejött közszolgáltatási szerződésben - meghatározott tartalommal. A hulladékgazdálkodás a hulladék gyűjtését, szállítását, kezelését, az ilyen műveletek felügyeletét, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenységet, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetését, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozását foglalja magába. Tehát a hulladékgazdálkodáson belül, a közszolgáltatás keretében végzett, továbbá a közszolgáltatáson kívül végzett, egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek összeségére vonatkozó adatokat kérjük megadni. Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató alvállalkozót vagy más teljesítési segédet vett igénybe, úgy az általuk végzett, de a közszolgáltató felelősségi körébe tartozó tevékenységekre vonatkozó adatokat is a közszolgáltatónak kell szolgáltatnia jelen adatszolgáltatás keretében, különös tekintettel a Ht. 2. -ában meghatározott közszolgáltatási tevékenységek naturális adataira vonatkozóan (a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése). Tehát az adatszolgáltatásnak ki kell terjednie valamennyi, a közszolgáltató által a települési önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a tárgyidőszakban ellátott település vonatkozásában a hulladék átvételére, gyűjtésére, elszállítására és kezelésére. A bevételekre és költségekre vonatkozó adatokat a valóságnak megfelelően szükséges kitölteni, tehát az adatszolgáltatónál a tárgyidőszakban ténylegesen felmerült bevételek és költségek feltüntetése szükséges, oly módon, hogy az a tárgyidőszakra vonatkozó főkönyvi kivonattal alátámasztható legyen (pl. amennyiben a kezelési tevékenységet a teljesítési segéd végezte el a közszolgáltató helyett, úgy ennek költéségét a kezelés költséghelynél szükséges feltüntetni igénybevett szolgáltatásként). A kitöltés során minden hulladékmennyiségre vonatkozó adatot tonnában, a költségeket pedig nettó összegben, Ft-ban kérjük feltüntetni. A létesítmények, gépek, berendezések és járművek értékét is Ft-ban kérjük megadni, kérünk külön figyelmet fordítani arra, ahol bruttó és ahol nettó értéket kell megadni. A kért mennyiségi adatok - eltérő megjegyzés hiányában - tárgyidőszakra vonatkoznak. A kért egységárak, tárgyidőszakra vonatkoztatott nettó egységárak. Amennyiben a tárgyidőszakra vonatkoztatva több egységár is alkalmazásra került, úgy az átlagukat kérjük megadni az adott cellához tartozó utasítás figyelembe vételével. 1

2 Az adatokat a évben végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozóan szükséges feltüntetni (a továbbiakban: tárgyidőszak). FOGALOMTÁR Hulladékkezelő létesítmény: az átrakóállomás, a válogatómű, a hulladék előkezelését biztosító telephely, berendezés, Fogalom1 valamint a hulladékhasznosító és a hulladékártalmatlanító létesítmény; Átrakó állomás: olyan hulladékkezelő létesítmény, ahol a hulladékot a gyűjtőjárműből konténerbe ürítik, adott esetben Fogalom2 tömörítik, és - ha az azonnali elszállítás nem lehetséges - a konténert további ürítés nélkül a továbbszállításig tárolják Fogalom3 Fogalom4 Hulladékgyűjtő udvar: Hulladékgyűjtő udvar: az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott hulladék átvételére és elszállításig történő tárolására szolgáló, közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely Hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse; a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 3. melléklet tartalmazza. Fogalom5 Fogalom6 Fogalom7 Ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás. A művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez. Az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 2. melléklet tartalmazza; pl. lerakás. Hulladéklerakó: olyan hulladékártalmatlanító létesítmény, amely a hulladéknak a földtani közeg felszínén vagy a földtani közegben történő lerakására szolgál Hulladékgyűjtő pont: a hulladékgyűjtő sziget és a speciális gyűjtőhely; hulladékgyűjtő sziget: különböző fajtájú, hasznosításra alkalmas hulladék elkülönített gyűjtésére és a közszolgáltatónak történő átadására szolgáló, felügyelet nélküli, közterületen kialakított, folyamatosan a lakosság rendelkezésére álló hulladékgyűjtő pont, amelyre gyűjtőedényt telepítettek; speciális gyűjtőhely: a környezetre fokozott veszélyt jelentő, valamint a háztartásban képződő veszélyes hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, jól látható és a lakosság számára könnyen megközelíthető helyen, környezetvédelmi és közegészségügyi érdekből kialakított hulladékgyűjtő pont, ahol kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott hulladékfajta (így különösen elem- és akkumulátorhulladék, elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka, hulladékolaj, növényvédőszer vagy ezek csomagolása) a hulladékgyűjtő pontra telepített - az időjárás hatásainak ellenálló - gyűjtőedényben vagy konténerben térítésmentesen elhelyezhető Fogalom8 Közszolgáltatási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül az ingatlanhasználók részére az adott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ugyanaz a közszolgáltató végzi. Minden olyan település felsorolása szüksége, ahol az űrlapot kitöltő közszolgáltató a tárgyévben hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzett. Fogalom9 Elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg - adott esetben típus -szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú vagy jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve gyűjtenek. Fogalom10 Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék: hulladékká vált csomagolás, csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy termelési tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot. Ide számítandó a papír, fém, műanyag és egyéb csomagolási hulladék mennyisége. Fogalom11 Elkülönítetten gyűjtött lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Fogalom12 Elkülönítetten gyűjtött zöld hulladék: elkülönítetten gyűjtött, kertben vagy kertészeti tevékenység soránképződő növényi eredetű települési hulladék. Fogalom13 Elkülönítetten gyűjtött egyéb hulladék: a "Fogalom10"-ben, "Fogalom11"-ban, "Fogalom12"-ben meghatározott hulladékfajtákon kivüli elkülönítetten gyűjtött hulladék Fogalom14 Gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; Fogalom15 Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása ELŐLAP 2

3 A Hivatal által az adatszolgáltatást benyújtó hulladékgazdálkodási közszolgáltató (a továbbiakban: adatszolgáltató) részére kibocsátott Partnertörzs azonosító feltüntetése szükséges. RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Munkalaponként, oszlopok szerinti felbontásban tartalmazza a kitöltéshez szükséges információkat. Az adott munkalaphoz tartozó fogalom magyarázatok a fogalomtáron kívül az adott munkalapra vonatkozó útmutatás elején is megtalálhatók. SL-Saját létesítmények A munkalapot abban az esetben kell kitölteni, ha az adatszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett létesítményt üzemeltet. A munkalapon az adatszolgáltató tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő, illetve általa használt, vagy bérelt létesítményekre vonatkozó adatok felüntetése szükséges. Fogalom1 Fogalom2 Fogalom3 Fogalom4 Fogalom5 Fogalom6 sl1 sl2 sl3 sl4-sl5 sl6 sl7 sl8 sl9 sl10 sl11 sl12 sl13 sl14 sl15 sl16 Hulladékkezelő létesítmény: az átrakóállomás, a válogatómű, a hulladék előkezelését biztosító telephely, berendezés, valamint a hulladékhasznosító és a hulladékártalmatlanító létesítmény; Átrakó állomás: olyan hulladékkezelő létesítmény, ahol a hulladékot a gyűjtőjárműből konténerbe ürítik, adott esetben tömörítik, és - ha az azonnali elszállítás nem lehetséges - a konténert további ürítés nélkül a továbbszállításig tárolják Hulladékgyűjtő udvar: Hulladékgyűjtő udvar: az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott hulladék átvételére és elszállításig történő tárolására szolgáló, közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely Hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse; a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 3. melléklet tartalmazza. Ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás. A művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez. Az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 2. melléklet tartalmazza; pl. lerakás. Hulladéklerakó: olyan hulladék ártalmatlanító létesítmény, amely a hulladéknak a földtani közeg felszínén vagy a földtani közegben történő lerakására szolgál A létesítmény típusának megjelölése szükséges a felsorolt lehetőségek alapján. Annak a településnek a megnevezése, amely közigazgatási területéhez az adott létesítmény tartozik. Az sl2 mezőben megjelölt település KSH kódja. Automatikusan betöltődő mező! Az adott település közigazgatási területéhez tartozó létesítmény pontos GPS koordinátáinak feltüntetése szükséges (6 tizedesjegyig). Amennyiben az sl1 cellában a "3"-as szám került feltüntetésre, úgy a cella kitöltése kötelező. Az előkezelő típusának megjelölése szükséges a felsorolt lehetőségek alapján. Amennyiben az sl1 cellában az "5"-ös szám került feltüntetésre, úgy a cella kitöltése kötelező. Az ártalmatlanító üzem típusának megjelölése szükséges a felsorolt lehetőségek alapján. Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó épületek, építmények üzemeltetésének típusát kell megjelölni a felsorolt lehetőségek alapján. Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó épületek, építmények összes alapterületének feltüntetése szükséges. Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó épületek, építmények bruttó értékének feltüntetése szükséges. Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó épületek, építmények nettó értékének feltüntetése szükséges. Saját tulajdonban lévő vagy vagyonkezelésbe vett létesítményhez tartozó épületekre, építményekre elszámolt, tárgyidőszakra vonatkozó értékcsökkenés feltüntetése szükséges. Az sl12 cellában nem szereplő - bérelt vagy használatba vett - épületek, építmények éves használati/bérleti díjának feltüntetése szükséges. Az sl1 cellában megjelölt létesítmény üzemszerű müködésének kezdő időpontját Az sl1 cellában megjelölt létesítmény tárgyidőszakra vonatkozó működtetési idejének feltüntetése szükséges(műszakóra vagy nyitvatartási idő alapján). Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó fixen telepített, berendezések (állóeszközök) üzemeltetésének típusát kell megjelölni a felsorolt lehetőségek alapján. 3

4 sl17 sl18 sl19 sl20 sl21 sl22 sl23 sl24-sl35 sl24 sl25 sl26 sl27 sl28 sl29 sl30 sl31 sl32 sl33 sl34 sl35 sl36-sl38 sl36 sl37 Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez fixen telepített gépek, berendezések (állóeszközök) tárgyidőszakban irányadó teljesítményének feltüntetése szükséges. Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó fixen telepített gépek, berendezések (állóeszközök) bruttó értékének feltüntetése szükséges. Az sl1 cellában megjelölt létesítményhez tartozó fixen telepített gépek, berendezések (állóeszközök) nettó értékének feltüntetése szükséges. Saját tulajdonban lévő vagy vagyonkezelésbe vett létesítményhez tartozó fixen telepített gépekre berendezésekre (állóeszközök) elszámolt, tárgyidőszakra vonatkozó értékcsökkenés feltüntetése szükséges. Az sl20 cellában nem szereplő - bérelt vagy használatba vett - fixen telepített gépek, berendezések használati/bérleti díjának feltüntetése szükséges. Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett átrakó állomáson tömörítő berendezést alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az sl22 oszlopban az "1"-es szám került feltüntetésre a tömörítő berendezés tárgyidőszakra vonatkozó, átlagos tömörítési arányát szükséges feltüntetni két tizedesjegy pontossággal. Abban az esetben kell kitölteni, ha az "sl1" cellában a "3"-as szám került feltüntetésre. Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben zsákfelbontó,előtömörítő berendezést alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben törőt alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es számot kell feltüntetni, ellenkező esetben kérjük, a cellát hagyja üresen. Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben rostát alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es számot kell feltüntetni, ellenkező esetben kérjük, a cellát hagyja üresen. Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben légszeparátort alkalmaz, akkor a cellába az"1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben ballisztikus szeparátort alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben mágneses szeparátort alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben örvényáramú szeparátort alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben egyéb szeparátorokat (optikai, infravörös stb.) alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműbene gyéb - fajsúly, méret vagy a hasznosítható anyagok megkülönböztetésére és leválasztására szolgáló - szortírozó berendezéseket alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben utóaprítót alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben mosót/tisztítót alkalmaz, akkor a cellába az "1"- es Amennyiben az adatszolgáltató az általa üzemeltetett előkezelőműben bálázót alkalmaz, akkor a cellába az "1"-es Abban az esetben kell kitölteni, ha az "sl1" cellában az "5"-ös szám került feltüntetésre és a hulladék ártalmatlanítása hulladéklerakóban történik. Az adatszolgáltató által üzemeltett hulladéklerakó alapterületét Az adatszolgáltató által üzemeltett hulladéklerakó teljes feltöltődésének várható dátumát Az adatszolgáltató által üzemeltett hulladéklerakóhoz tartozó depóniagáz kutak darabszámát sl38 mgj1 ebben a cellában tüntesse fel. GYP-Gyűjtőpont 4

5 Fogalom7 A munkalapon az adatszolgáltató által a teljes közszolgáltatási területen, a tárgyidőszakban üzemeltett gyűjtőpontokra vonatkozó adatok feltüntetése szükséges. Hulladékgyűjtő pont: a hulladékgyűjtő sziget és a speciális gyűjtőhely; hulladékgyűjtő sziget: különböző fajtájú, hasznosításra alkalmas hulladék elkülönített gyűjtésére és a közszolgáltatónak történő átadására szolgáló, felügyelet nélküli, közterületen kialakított, folyamatosan a lakosság rendelkezésére álló hulladékgyűjtő pont, amelyre gyűjtőedényt telepítettek; speciális gyűjtőhely: a környezetre fokozott veszélyt jelentő, valamint a háztartásban képződő veszélyes hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, jól látható és a lakosság számára könnyen megközelíthető helyen, környezetvédelmi és közegészségügyi érdekből kialakított hulladékgyűjtő pont, ahol kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott hulladékfajta (így különösen elem- és akkumulátorhulladék, elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka, hulladékolaj, növényvédőszer vagy ezek csomagolása) a hulladékgyűjtő pontra telepített - az időjárás hatásainak ellenálló - gyűjtőedényben vagy konténerben térítésmentesen elhelyezhető Fogalom8 Közszolgáltatási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül az ingatlanhasználók részére az adott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ugyanaz a közszolgáltató végzi. Minden olyan település felsorolása szüksége, ahol az űrlapot kitöltő közszolgáltató a tárgyévben hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzett. Fogalom9 Elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg - adott esetben típus -szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú vagy jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve gyűjtenek. Fogalom10 Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék: hulladékká vált csomagolás, csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy termelési tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot. Ide számítandó a papír, fém, műanyag és egyéb csomagolási hulladék mennyisége. Fogalom11 Elkülönítetten gyűjtött lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Fogalom12 Elkülönítetten gyűjtött zöld hulladék: elkülönítetten gyűjtött, kertben vagy kertészeti tevékenység soránképződő növényi eredetű települési hulladék. Fogalom13 Elkülönítetten gyűjtött egyéb hulladék: a "Fogalom10"-ben, "Fogalom11"-ban, "Fogalom12"-ben meghatározott hulladékfajtákon kivüli elkülönítetten gyűjtött hulladék gyp1 gyp2 gyp3 gyp4 gyp5 gyp6 gyp7 gyp8 gyp9 gyp10 vegyesen gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát vegyesen gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az adatszolgáltató által bérelt és általa a tárgyidőszakban a teljes szolgáltatási területen üzemeltetett, vegyesen gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát vegyesen gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát A vegyesen gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusanan kitöltődő, számított mező. elkülönített papír hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített papír hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát papír hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített papír hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített papír hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusanan kitöltődő, számított mező. 5

6 gyp11 gyp12 gyp13 gyp14 gyp15 gyp16 gyp17 gyp18 gyp19 gyp20 gyp21 gyp22 gyp23 gyp24 gyp25 gyp26 gyp27 gyp28 gyp29 gyp30 gyp31 gyp32 gyp33 gyp34 gyp35 elkülönített műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusanan kitöltődő, számított mező. elkülönített csomagolási fém hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített csomagolási fém hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát csomagolási fém hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített csomagolási fém hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített fém csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. elkülönített üveg hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített üveg hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát üveg hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített üveg hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített üveg hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. elkülönített zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített zöld hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusanan kitöltődő, számított mező. elkülönített lomhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített lomhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát lomhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített lomhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített lom hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. 6

7 gyp36 gyp37 gyp38 gyp39 gyp40 gyp41 gyp42 gyp43 gyp44 gyp45 gyp46 gyp47 gyp48 gyp49 gyp50 gyp51 gyp52 gyp53 gyp54 gyp55 gyp56 gyp57 gyp58 elkülönített építési-bontási (inert) hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített építési-bontási (inert) hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát építési-bontási (inert) hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített építési-bontási (inert) hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített építési és bontási (inert) hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. elkülönített gumi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített gumi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát gumi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített gumi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített gumi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. elkülönített textil hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített textil hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát textil hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített textil hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített textil hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. elkülönített elektronikai hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített elektronikai hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elektronikai hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített elektronikai hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített elektronikai hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. Automatikusan kitöltődő, számított mező. elkülönített veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát elkülönített veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát 7

8 elkülönített veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát gyp59 Az elkülönített veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. gyp60 Automatikusan kitöltődő, számított mező. gyp61 elkülönített egyéb hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát gyp62 elkülönített egyéb hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát egyéb gyp63 hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát gyp64 elkülönített egyéb hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok számát Az elkülönített egyéb hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőpontok száma összesen a teljes szolgáltatási területen. gyp65 Automatikusan kitöltődő, számított mező. Az adatszolgáltató által a tárgyidőszakban a teljes szolgáltatási területen üzemeltetett gyűjtőpontok száma. gyp66 Automatikusan kitöltődő, számított mező. Az adatszolgáltató tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő, tárgyidőszakban üzemeltetett gyűjtőpontok teljes bruttó gyp67 értékét Az adatszolgáltató tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő, tárgyidőszakban üzemeltetett gyűjtőpontok teljes nettó gyp68 értékét Az adatszolgáltató tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő, tárgyidőszakban üzemeltetett gyűjtőpontokra elszámolt gyp69 értékcsökkenés mértékét Az adatszolgáltató által használt vagy bérelt, tárgyidőszakban általa üzemeltetett gyűjtőpontok tárgyidőszakra irányadó gyp70 használati/bérleti díját mgj2 ebben a cellában tüntesse fel. GJ-Gépjárművek Az adatszolgáltató által a hulladék gyűjtésére és szállítására a tágyidőszakban használt gépjárművekre vonatkozó adatok feltüntetése szükséges gépjárművek szerinti bontásban. Fogalom14 Gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; Fogalom15 Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása Az adatszolgáltató által a hulladék gyűjtésére és távolsági szállítására a tárgyidőszakban használt gépjármű gyártmányát gj1 és típusát gj2 gj3 gj4 gj5 gj6 gj7-gj10 gj7 gj8 gj9 gj10 gj11 gj12 gj13 A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű 6 karakterből álló rendszámát (kötőjel nélkül) A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű felépítményének típusát szükséges megjelölni a felsorolt lehetőségek alapján. A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű maximális térfogatát A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű üzemeltetési formájának megjelölése szükséges a felsorolt lehetőségek alapján. A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű gyártásának évszámát Abban az esetben kell kitölteni, ha a "gj5" cellában az "1"-es vagy a "2"-es szám került feltüntetésre. A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű aktiválásának dátumát A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű bruttó értékét A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű nettó értékét A "gj1" mezőben feltüntetett gépjárműre a tárgyidőszakban elszámolt értékcsökkenés mértékét Amennyiben a "gj5" mezőben a "3"-as vagy a "4"-es szám került feltüntetésre, a "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű tárgyidőszakra vonatkozó bérleti vagy használati díjának feltüntetése szükséges. A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű 100 km-re eső átlagos üzemanyag fogyasztását A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű tárgyidőszakra vonatkozó összes üzemóra számát 8

9 gj14 gj15 gj16 gj17 gj18 gj19 gj20 gj21 gj22 mgj3 M+E A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű által a tárgyidőszakban a vegyes hulladék gyűjtésére fordított kilométereket A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű által a tárgyidőszakban az elkülönített hulladék gyűjtésére fordított kilométereket A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű által a tárgyidőszakban a hulladék hasznosításra szállítása során megtett kilométereket A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű által a tárgyidőszakban a hulladék ártalmatlanításra szállítása során megtett kilométereket A "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű által a tárgyidőszakban megtett összes kilométer. Automatikusan kitöltődő, számított mező. Amennyiben a "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű rendelkezik edénymosó berendezéssel, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben a "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű rendelkezik olyan berendezzésel, amely képes az ingatlanhasználóhoz tartozó gyűjtőedény egyedi beazonosítására (pl.: chip, vonalkód stb.), akkor a cellába az "1"-es Amennyiben a "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű rendelkezik olyan berendezzésel, amely képes a gyűjtőedény súlyának mérésére, akkor a cellába az "1"-es Amennyiben a "gj1" mezőben feltüntetett gépjármű rendelkezik darus felépítménnyel, akkor a cellába az "1"-es számot kell feltüntetni, ellenkező esetben kérjük, a cellát hagyja üresen. ebben a cellában tüntesse fel. A munkalapot minden adatszolgáltatónak ki kell töltenie a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozóan. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény ( a továbbiakban Ht. ) 50. (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó mérleg és eredménykimutatás adatait a Számv.tv. alapján, Ft-ban A két típusú eredménykimutatás közül azt kell kitölteni, amely az auditált éves beszámoló kiegészítő mellékletében feltüntetésre került. KK-Köv-Köt A munkalapon az adatszolgáltató gazdasági társaság tárgyidőszakban irányadó követelés és kötelezettség-állományára vonatkozó adatokat szükséges feltüntetni (Ft-ban). A gazdasági társaság tárgyidőszakban irányadó követelésállományát szükséges feltüntetni a munkalap szerinti köv1-köv7 felosztásnak megfelelően. köv8-köv9 Automatikusan kitöltődő, számított mezők. A gazdasági társaság tárgyidőszakban irányadó kötelezettség-állományát szükséges feltüntetni a munkalap szerinti köt1 -köt7 felosztásnak megfelelően. köt8-köt9 Automatikusan kitöltődő, számított mezők. CF Cash-flow munkalap A munkalapon a Számv.tv. 7. melléklete szerinti cash flow kimutatás adatainak feltüntetése szükséges (Ft-ban). T1- Támogatás A munkalapot minden olyan adatszolgáltatónak kötelező kitölteni, amely olyan hulladékgazdálkodásra vonatkozó pályázat nyertese (kedvezményezettje), melynek eredményeként európai uniós és/vagy állami/és vagy önkormányzati forrásból támogatást kapott és a támogatási összegből megvalósított beruházás vagy beszerzés kapcsán a tárgyidőszakban fenntartási kötelezettség terhelte. A pályázat pénzügyi adataival kapcsolatos összegeket Ft-ban tám1 Támogatás kódszáma. Rögzített mező. tám2 tám3 tám4 A hulladékgazdálkodásra vonatkozó nyertes pályázat típusának megjelölése szükséges, a felsorolt lehetőségek alapján. A "tám2" mezőben megjelölt pályázat szabad szöveges megnevezése szükséges. A "tám2" mezőben megjelölt pályázat azonosítószámát 9

10 tám5 A "tám2" mezőben megjelölt pályázat nyomán befolyt teljes összeget Amennyiben az adatszolgáltató több forrásból is kapott támogatást a pályázathoz (pl. uniós és állami támogatást is elnyert) akkor a különböző forrásokból kapott támogatást összesítve tám6 Az adatszolgáltató által a "tám2" mezőben megjelölt pályázathoz biztosított önrész feltüntetése szükséges. A "tám2" mezőben megjelölt pályázathoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség kezdő dátumát szükséges feltüntetni, amennyiben a támogatásból megvalósított beruházás/beszerzés kapcsán az adatszolgáltatót bizonyos ideig fenntartási tám7 kötezettség terheli. A "tám2" mezőben megjelölt pályázathoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség befejező dátumát szükséges feltüntetni, amennyiben a támogatásból megvalósított beruházás/beszerzés kapcsán az adatszolgáltatót bizonyos ideig fenntartási tám8 kötezettség terheli. mgj4 ebben a cellában tüntesse fel. T2-Beruházások A munkalapot minden olyan adatszolgáltatónak kötelező kitölteni, amely olyan hulladékgazdálkodásra vonatkozó pályázat nyertese (kedvezményezettje), melynek eredményeként európai uniós és/vagy állami/és vagy önkormányzati forrásból támogatást kapott és a támogatási összegből megvalósított beruházás vagy beszerzés kapcsán a tárgyidőszakban fenntartási kötelezettség terhelte. A pályázat pénzügyi adataival kapcsolatos összegeket Ft-ban tám9 tám10 tám11 tám12 tám13 tám14 tám15 tám16 tám17 tám18 tám19 tám20 tám21 tám22 tám23 tám24 tám25 A pályázati támogatásból megvalósult beruházás típusának megjelölése szükséges, a felsorolt lehetőségek alapján. Amennyiben a "tám9" mezőben a "3"-as szám került feltüntetésre, az eszköz típusának megjelölése szükséges, a felsorolt lehetőségek alapján. A "tám9" mezőben megjelölt beruházás szabad szöveges megnevezése szükséges. A "tám9" mezőben megjelölt létesítmény/berendezés/eszköz beszerzésének időpontját A "tám9" mezőben megjelölt létesítmény/berendezés/eszköz aktiválásának dátumát A "tám9" mezőben megjelölt létesítmény/berendezés/eszköz bruttó értékét A "tám9" mezőben megjelölt létesítmény/berendezés/eszköz nettó értékét A "tám9" mezőben megjelölt létesítmény/berendezés/eszköz üzemeltetési jogviszonyának megjelölése szükséges. Amennyiben az adott létesítmény/berendezés/eszköz az adatszolgáltatást benyújtó közszolgáltató tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában van vagy a létesítményt bérleti, vagy haszonbérleti jogviszony keretében az adatszolgáltató üzemelteti úgy a cellába az "1"-es számot kell feltüntetni. Amennyiben az adott létesítményt/berendezést/eszközt nem az adatszolgáltató üzemelteti, úgy a cellába a "2"-es számot kell feltüntetni. A létesítmény/berendezés/eszköz üzemeltetőjének teljes cégnevét szükséges feltüntetni, amennyiben a "tám16" mezőben a "2"-es szám került feltüntetésre. Annak a T1-Támogatás munkalapon feltüntetett támogatásnak a mezőkódját szükséges feltüntetni, amelyből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósult. Amennyiben a "tám9" mezőben megjelölt beruházás több forrásból valósult meg, úgy a további oszlopokban ezen támogatások is megjelölhetők. A "tám18" mezőben megjelölt teljes támogatási összegből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósításához felhasznált pénzösszeget Annak a T1-Támogatás munkalapon feltüntetett támogatásnak a mezőkódját szükséges feltüntetni, amelyből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósult. A "tám20" mezőben megjelölt teljes támogatási összegből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósításához felhasznált pénzösszeget Annak a T1-Támogatás munkalapon feltüntetett támogatásnak a mezőkódját szükséges feltüntetni, amelyből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósult. A "tám22" mezőben megjelölt teljes támogatási összegből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósításához felhasznált pénzösszeget Annak a T1-Támogatás munkalapon feltüntetett támogatásnak a mezőkódját szükséges feltüntetni, amelyből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósult. A "tám24" mezőben megjelölt teljes támogatási összegből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósításához felhasznált pénzösszeget 10

11 Annak a T1-Támogatás munkalapon feltüntetett támogatásnak a mezőkódját szükséges feltüntetni, amelyből a "tám9" tám26 mezőben megjelölt beruházás megvalósult. A "tám26" mezőben megjelölt teljes támogatási összegből a "tám9" mezőben megjelölt beruházás megvalósításához tám27 felhasznált pénzösszeget mgj5 ebben a cellában tüntesse fel. CT-Céltartalék ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 ct6 ct7 ct8 ct9 ct10 ct11 ct12 mgj6 A Ht a alapján az a közszolgáltató, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerülő hulladék mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez. A munkalapon az adatszolgáltató által a hulladékgazdálkodással összefüggésben tárgyidőszakban képzett, valamint a évre tervezett céltartalék összegének feltüntetése szükséges a munkalap szerinti felosztának megfelelően. Az adatszolgáltató által a hulladékgazdálkodással összefüggésben, tárgyidőszakban képzett céltartalék teljes összegét Az adatszolgáltató által a hulladékkezelési létesítményekre vonatkozóan a tárgyidőszakban képzett céltartalék összegét Az adatszolgáltató által üzemeltetett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett létesítmények bezárásának, rekultivációjának és monitoringjának tárgyidőszakra vonatkozóan figyelembe vett költségeit Az adatszolgáltató által a környezetvédelmi hatósági eljárásokért a tárgyidőszakban fizetett illetékek és szolgáltatási díjak összegét Az adatszolgáltató által a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében tárgyidőszakban elvégzett beruházások, mérések és vizsgálatok összes költségének feltüntetése szükséges. Az adatszolgáltatónál az egyéb környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése során a tárgyidőszakban felmerült költségek feltüntetése szükséges. Az adatszolgáltató által a hulladékgazdálkodással összefüggésben évre tervezett céltartalék teljes összegét Az adatszolgáltató által a hulladékkezelési létesítményekre vonatkozóan évre tervezett céltartalék összegét Az adatszolgáltató által üzemeltetett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett létesítmények bezárásának, rekultivációjának és monitoringjának évre tervezett költségeit Az adatszolgáltató által a évre tervezett környezetvédelmi hatósági eljárásokért fizetendő illetékek és szolgáltatási díjak tervezett összegét Az adatszolgáltató által a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében évre tervezett beruházások, mérések és vizsgálatok összes tervezett költségének feltüntetése szükséges. Az adatszolgáltatónál az egyéb környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése során évben várhatóan felmerülő, tervezett költségek feltüntetése szükséges. ebben a cellában tüntesse fel. 11

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11206. számú törvényjavaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. május 2013.

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. június 25-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. június 25-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon.

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás 1319 Folyamatszabályozás

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben