Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus rendszerek a közigazgatásban"

Átírás

1 Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Előadó: Kalotay Balázs Fujitsu Akadémia

2 1 Előadások

3 2 Tartalom Bevezetés Definíció, aspektusok és trendek E-Government és az EU A hazai helyzet Hogyan valósítsuk meg? Esettanulmány magyarországi okmányirodák Esettanulmány Közjegyzői Digitális Levéltár Esettanulmány Szeged e-önkormányzat Összefoglalás

4 3 Probléma felvetések Társadalmi különbségek információs szakadék Eltérő munkastílusok egyéni elképzelések Központi szabályozás változásai a politikai akarat hatása Humán erőforrás szervezeti kultúra Közigazgatás szerkezete?? Azonosítás kérdésköre Jogi környezet megfelelő-e?

5 4 Tartalom Bevezetés Definíció, aspektusok és trendek E-Közigazgatás és az EU A hazai helyzet Hogyan valósítsuk meg? Esettanulmány magyarországi okmányirodák Esettanulmány Közjegyzői Digitális Levéltár Esettanulmány Szeged e-önkormányzat Összefoglalás

6 5 E-kormányzat fogalomkör Az elektronikus kormányzat (e-kormányzat) kifejezés mára mind a köznyelvben mind az állami zsargonban egy univerzális jövőkép-javító tényezővé nőtte ki magát. Ennek megfelelően jelentése nem egynemű, hanem több, a valóságban párhuzamosan zajló folyamatot igyekszik megragadni. A legtipikusabb jelentéstartalmai: a közigazgatás (és az igazságszolgáltatás) átfogó, minden szintet érint reformja: a közigazgatás technológiai modernizációja, a szolgáltatások és az ezeket elérhetővé tévő csatornák multifunkcionálissá válása, intézményesített, konzultatív, partneri viszony kialakítása kormányzat és polgárok, valamint azok közösségei között, amelyek együttesen egy új demokráciaállapot kialakulásához vezetnek.

7 6 Definíciók e-kormányzat nem más, mint hogy a kormányszervek és a közigazgatás felhasználja az információtechnológia (IKT) eredményeit (hálózati infrastruktúra, internet, mobiltelefónia) annak érdekében, hogy átalakítsák kapcsolati rendszerüket az állampolgárral, az üzleti szférával és a közigazgatás többi szereplőjével. (Világbank) E-Government refers to the use of information and communications technologies to improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of government. (Világbank) egovernment means the use of information and communication technologies (ICT) in public administrations combined with organisational changes and new skills. The objective is to improve public services, reinforce democratic processes and support public policies. (EU)

8 7 Az elektronikus közszolgáltatások szintjei 1. szint: információ - online információk ("ügyleírások") a közigazgatási szolgáltatásokról; 2. szint: egyirányú interaktivitás - az ügyleírások által adott információk mellett letölthetők, kinyomtathatók az ügyintézéshez szükséges űrlapok, nyomtatványok; 3. szint: kétirányú interaktivitás - online kitölthetők az ügyintézéshez szükséges űrlapok, nyomtatványok, majd elektronikusan (elektronikus aláírással) hitelesíthetők, s szintén online továbbíthatók; 4. szint: teljes körű elektronikus ügyintézés - elektronikus ügymenet; űrlap, nyomtatvány kitöltése, hitelesítés, továbbítás, döntés, kézbesítés, illeték lerovása (elektronikus aláírással).

9 8 A legalapvetőbb szolgáltatások I.

10 9 A legalapvetőbb szolgáltatások II.

11 10 e-government szempontok Kormányzás Szervezet Infokommunikáci ó Gazdaságosság Jogi kérdések

12 11 Hatások a közszolgáltatásokra A költségvetési források beszűkülése Az állampolgárok fokozódó elvárásai A közszolgálati gazdálkodás megújításának kényszere Az EUtagság kihívásai Forrás: IFUA A regionalitás szerepének erősödése

13 Trendek és kihívások a kapcsolattartásban Téma Szolgáltatás orientáció Hozzáférés Nyomtatvány Kérés & tranzakció Tartalom menedzsment Most Bürokratikus személyes, levél, telefon stb. Papír alapú Különböző hivatalokban Heterogén, független szigetek Jövőben Ügyfélorientált Multi csatornás Biztonságos, elektronikus Kapu / ügyintéző Integrált CMS Kihívások o o o o Polgárbarát ügyintézés (Citizen Relation Mgmt) Költség csökkentés Újraszervezés Változás kezelés Kalotay Balázs 12

14 13 New Public Management az állami szerepvállalás átértékelése, és állami beavatkozás módjának újragondolása (az államnak ott kell beavatkoznia a társadalmi és gazdasági folyamatokba, ahol a civil társadalom, az autonómiák arra nem képesek, s ahol a beavatkozás szükséges, ott dinamikusan és kezdeményezően kell ezt elérni); a megfelelő mértékű decentralizáció, mely a feladat és hatáskörök megfelelő szintre telepítésével, az ügyfélközpontúság érvényesítésével (ügyfelek, együttműködő partnerek, civil társadalom) és a minőségi kultúra javításával érhető el; az egyéni felelősség és beszámoltathatóság erősítése; a költségtakarékosság (az eredményorientált működéssel és a teljesítményelv alkalmazásával, a költség-elszámolási és kontrolling-rendszerek bevezetésével érhető el); a szakszerűség, átláthatóság, ellenőrizhetőség, (mely a szervezeti rendszerekben és a működési folyamatokban a jogi normáknak a jogállami intézményeknek alárendeltséget, a transzparenciát, a folyamatosan kontrollált működést jelenti); a minőségi fejlesztés (a humán és technikai, informatikai fejlesztésekkel, a rugalmas munkaerő-gazdálkodás megvalósításával, a minőségbiztosítási rendszerek alkalmazásával, egyéni érdekeltség javításával érhető el); az autonóm civil szervezetekkel kapcsolattartás (a társadalmi szervezetekkel, érdekképviseletekkel való kapcsolattartás, a makroszintű érdekegyeztetés működtetése).

15 Kormányzati megközelítés Intézményközpontú Ügyfélközpontú 14 Az e-kormányzati fejlődés Átalakulási rés Az ügyfélközpontú gondolkodás, a közigazgatási kooperáció, az információ-megosztás és a felelősségi pontok átalakítása komoly ellenállást szül. Transzformáció Félelem rés A statikus jelenlét után az on-line interakcióra történő áttérés biztonsági kérdéseket vet fel és tanulási feladattal jár. Tranzakció Interakció Jelenlét Szervezeti rés Korábban elszigetelten működő közigazgatási szervek együttműködését igényli. Forrás: MEH EKK IKT szerepe, fejlettsége

16 E-Közigazgatás architektúra I Ügyfél Multi csatornás hozzáférés Szolgáltatás közvetítő Internet Hivatal Call Center Portál / Ügyintézés Tranzakció platform / Ügyintéző Mobil hozzáférés Front Office & vertikális integráció Back Office folyamatok Management & támogató folyamatok Biztonságos hozzáférés, fizetés, digitális aláírás, PKI stb. Az ideális e-kormányzati architektúra egységes a szervezetek, folyamatok és a platform szempontjából is. Kalotay Balázs 15

17 16 E-közigazgatás architektúra II Forrás: Gartner

18 17 Merre tart az e-közigazgatás? (Gartner)

19 18 Tartalom Bevezetés Definíció, aspektusok és trendek E-Government és az EU A hazai helyzet Hogyan valósítsuk meg? Esettanulmány magyarországi okmányirodák Esettanulmány Közjegyzői Digitális Levéltár Esettanulmány Szeged e-önkormányzat Összefoglalás

20 19 Az Európai Unió releváns programjai

21 20 eeurope 2005 I Az Európai Unió e-kormányzat programja Lisszaboni cél: az Európai Unió gazdaságát 2010-re a leghatékonyabb és legdinamikusabb tudás alapú gazdasággá tenni. eeurope 2005: Modern online közszolgáltatások e-government e-learning services e-health services Dinamikus e-business környezet Alap feltételek: szélessávú Internet-elérés versenyképes áron, rendelkezésre álló biztonságos infrastruktúra

22 21 eeurope 2005 II - A kijózanodás és a realitás időszaka 3% K+F csak néhány ország Nem teljesülnek a tervek Válság ?? Megoldás: i2010 e-közigazgatás programterv céljai: Kormányzati eszközrendszer megújítása (jogalkotás) Civil társadalom megerősítése Közigazgatás mint szolgáltatás Humán erőforrás fejlesztése Kistérségi és területi döntési szint erősítése Forrás: EITO

23 22 Tartalom Bevezetés Definíció, aspektusok és trendek E-Government és az EU A hazai helyzet Hogyan valósítsuk meg? Esettanulmány magyarországi okmányirodák Esettanulmány Közjegyzői Digitális Levéltár Esettanulmány Szeged e-önkormányzat Összefoglalás

24 23 e-kormányzat történelem I.

25 24 MITS I Közigazgatás főirány: e-kormányzat 2005 : Az EKK által készített stratégia és programterv alapján A szolgáltató állam megvalósítása az ügyintézés korszerűsítése és a lakosság széles köre által elérhető szolgáltatások rendelkezésére bocsátásával, az EU által meghatározott szolgáltatások biztosításával e-önkormányzat : elektronikus szolgáltatások kiépítése az EU által megfogalmazott nyilvános alapszolgáltatások szerint 2006-ig úgy, hogy az integrált tranzakciós szolgáltatások aránya 70% legyen Forrás: IHM

26 25 MITS II Az Információs Társadalom Stratégia célul tűzte ki az e-közigazgatás kialakítását. A stratégiai terv előirányozta, hogy az állampolgárok részére lehetővé kell tenni az elektronikus ügyintézést, továbbá el kell érni, hogy bárki alkalmazhassa az elektronikus aláírást a hivatalos ügyek interaktív és tranzaktív bonyolítására. Az állampolgársággal, egészségügyi és nyugdíjellátással, a helyi és központi adózással stb. kapcsolatos, a személyi azonosítást igénylő ügyeket megfelelően védett, bizalmas, biztonságos technológiával kell megoldani. Az e-közigazgatás megcélzott szolgáltatási platformjai: ekormányzat eönkormányzatok eegészségügy eigazságszolgáltatás ekultúra egazdaság eközlekedés

27 e-kormányzat történelem III emagyarország program (emo) Eredmények: Kiépül az alap infrastruktúra (e-pontok) Már léteznek e-szolgáltatások Problémák: Nincsenek (vagy csak kevés) aktív e-közösségek Hiányzik a szakmai háttér támogatás (e-tanácsadók) Folyamatosan romlik a szolgáltatási szint Nincs központi felügyelet lejárnak a támogatási szerződések! Kalotay Balázs 26

28 27 e-kormányzat történelem III Szakmai felülvizsgálat és értékelés 1500 pont önfenntartó és működik tovább Döntés: a program megújítása emo tól folyamatos, évenként megújuló támogatási rendszer Alapelvek: A program gyerekbetegségeiből a tanulságok levonása Az értékek megtartása, a hibák kiküszöbölése szükséges! A program megújult folytatása új működési modell alapján Fókuszban a HOZZÁÉRTÉS és ESÉLYEGYENLŐSÉG a SZOLGÁLTATÁS

29 Az internet-előfizetések száma hozzáférési szolgáltatások szerint Magyarországon Kalotay Balázs egyéb vezeték nk XDSL+kábel kapcsolt+isdn Forrás: KSH

30 Jellemző internetes tevékenységek (%) Magyarországon Kalotay Balázs 29 Információ munka v. tanulmány Termék információ Információ személyes Szórakozás, játék Chatelés, csevegés, fórum EÜ-információ Állást keresni Bankügyek VoB (Voice over Broadband) Forrás: World Internet Project 2006

31 30 IKT fejlettsége

32 31 Az e-közigazgatás terjedésének hazai korlátai A tudás-intenzív gazdaság intézmény-rendszerének hiánya Alacsony Internet-penetráció Szűkös erőforrások (anyagi, emberi) Állampolgári Állami A magyar gazdaság szerkezeti problémái IKT megoldásokra való fókuszálás gyengesége a kormányzaton belül, minisztériumok szintjén széttagolt rendszerek Közép- és hosszútávú gondolkodás és elkötelezettség hiánya

33 32 Lehetőség: EU támogatások rendszere Nem visszatérítendő támogatások Visszatérítendő támogatások Előcsatlakozás Phare (Ispa) (Sapard) Csatlakozás utáni European Investment Bank (EIB) Strukturális alapok Kohéziós alapok Szektor programok

34 33 NIS célok és feladatok I. az EU-ban alakuló informatika szabályozás honosítása; az EU kormányzati rendszereihez szükséges csatlakozások kiépítése; a kormányzati szintű adatvagyon gazdálkodás szabályozása; a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást, a kormányzati döntéseket az állampolgárokkal és üzleti szervezetekkel való gyors ügyintézést támogató információs rendszerek fejlesztése; a központi kormányzati, az alárendelt szervezetek és az önkormányzatok informatika fejlesztésének harmonizálására a megfelelő mechanizmus kialakítása;

35 34 NIS célok és feladatok II. a kormányzati telekommunikációs és információs infrastruktúra (különösen a kormányzati adat és hangátviteli zártcélú hálózat, EKG) fejlesztése; a kormányzati informatikai és telekommunikációs tevékenység szervezeti kereteinek továbbfejlesztése.

36 35 Magyarorszag.hu

37 36 Állami Foglalkoztatási Szolgálat

38 37 Tartalom Bevezetés A tantárgy célja, előadásai Definíció, aspektusok és trendek E-Government és az EU A hazai helyzet Hogyan valósítsuk meg? Esettanulmány magyarországi okmányirodák Esettanulmány Közjegyzői Digitális Levéltár Esettanulmány Szeged e-önkormányzat Összefoglalás

39 38 Az e-kormányzat megvalósításának a lépcsőfokai 1. Az információs társadalmi stratégia megfogalmazása 2. Kormányzati modernizációs program, e-kormányzati stratégia 3. Kormányzati portál 4. Együttműködési keretrendszer 5. Helyhatósági e-kormányzati stratégia 6. Várható befejezés meghatározása Forrás: EU

40 39 Tartalom Bevezetés A tantárgy célja, előadásai Definíció, aspektusok és trendek E-Government és az EU A hazai helyzet Hogyan valósítsuk meg? Esettanulmány magyarországi okmányirodák Esettanulmány Közjegyzői Digitális Levéltár Esettanulmány Szeged e-önkormányzat Összefoglalás

41 40 Kormányzati Portál APEH Polgárok Ügyintéző Web szolgáltatás Okmányirodák Vállalatok Internet ONyF Másik közigazgatási intézmény Hitelesítés és engedélyezés Lekérdezés / válasz Web szolgáltatás Munkaügy

42 Közigazgatás és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - szerepe, jellemzői Kalotay Balázs 41 Felelős a magyar közigazgatási adatvagyon jelentős részéért (rendelkezésre állás, hozzáférés, biztonság) Az adatvagyon kezelése a polgárok jogbiztonságának és a bűnmegelőzésnek kulcsfontosságú eleme Hiteles és megbízható nyilvántartások kezelése A Hivatal működteti az államigazgatás egyik legnagyobb informatikai infrastruktúráját A Hivatalnak hatósági feladatokkal együtt egyre több szolgáltatást kell nyújtania a közigazgatás és a vállalkozási szféra részére is

43 Közigazgatás és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - feladatai Kalotay Balázs 42 Feladatok: Országos nyilvántartások kezelése Választások szervezése és bonyolítása Anyakönyvi igazgatási feladatok Statisztikai adatfeldolgozás Okmányirodai rendszer működtetése, felügyelete, logisztikai támogatása Okmány előállítás (zárt rendszer) A Hivatal a hatáskörébe utalt ügyekben első és másodfokú hatósági feladatokat lát el

44 43 Jogszabályi környezet (nem teljes) Az új, korszerű okmánycsalád kidolgozásáról és bevezetéséről szóló 2380/1996. (XII.20.) Kormány határozat, Korszerű okmánycsalád bevezetésével összefüggő egyes intézkedésekről szóló 2231/1999 (IX.8.) Kormány határozat, Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 143/1999. (IX.25) Kormány rendeletet módosító 62/2000 (V.4.) számú rendelet, A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXXIII. törvény, Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 129/2000. (VII.11.) Kormány rendelet, A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény, A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1998. (VI.14.) Kormány rendelet, amely a vállalkozói igazolvánnyal bővítette a jogosultságokat igazoló okmányok körét, a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény tervezett módosítása (szolgáltatási képesség),

45 44 Az okmányirodai projekt céljai Országos okmányirodai hálózat létrehozása az igazolványok kiadása céljából Online személyadat és lakcímnyilvántartás új igazgatási és ügyviteli modelljének kialakítása Online népesség nyilvántartás Lépés az egykapus ügyintézés felé Centralizált központi adatbázis létrehozása Gazdaságos és költséghatékony igazolvány-gyártás Gyorsabb, biztonságosabb és megbízhatóbb ügyintézés EU előírásoknak megfelelő modern igazolványok kiadása Egységes IT platform kialakítása az elektronikus közigazgatás megteremtése érdekében

46 45 Az okmányirodai projekt története 1999 november: megbízás a Siemens részére a megvalósításra 2000 január: 152 okmányiroda, 600 ügyintéző, 2 féle igazolvány (személyazonosító igazolvány és lakcím igazolvány) 2007: 360 okmányiroda, 3500 ügyintéző

47 46 Okmányirodák funkcionalitása magyar igazolvány választások gépjármű biztosítás nyilv. adatszolgáltatás ügyfélkapu regisztráció személyazonosító igazolvány gépjármű nyivántartás népesség nyilvántartás gépjármű biztosítás nyilvántartás forgalmi engedély, törzskönyv interfész a kormányzati portálhoz lakcím igazolvány jogosítvány útlevél vállalkozói igazolvány

48 47 Okmányirodák rendszerarchitektúrája

49 48 Okmányirodák Magyarországon

50 Kihívások - Megoldás Kihívások Logisztika Új szervezeti keretek Egységes adatstruktúra mission critical működés Adatbiztonság és hozzáférés garantálása Megoldás Előnyök Gyorsabb, biztonságosabb és megbízhatóbb ügyintézés Gazdaságos és költséghatékony igazolvány-gyártás és kiadás Statisztikailag tervezető terhelés Közel 300 okmányiroda 7 különböző EU konform igazolvány kezelése, gyártása Centralizált 3 rétegű szerver kliens alkalmazás Felhasználóbarát felület és működés Zárt VPN alapú architektúra End to end security (lehető legmodernebb biztonsági megoldásokkal, pl. chip kártya, ) Kalotay Balázs 49

51 50 Tartalom Bevezetés A tantárgy célja, előadásai Definíció, aspektusok és trendek E-Government és az EU A hazai helyzet Hogyan valósítsuk meg? Esettanulmány magyarországi okmányirodák Esettanulmány Közjegyzői Digitális Levéltár Esettanulmány Szeged e-önkormányzat Összefoglalás

52 51 Közjegyző Digitális Levéltár A Közjegyzők a nemperes bírósági feladatokat látják el (outsourcing) Projekt összefoglaló: Ügyfél: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) Végfelhasználó: közjegyzők A lebonyolítás módja: Közbeszerzés Szerződéskötés dátuma: 2002 Megvalósítás: 2003 Éles üzem kezdete: 2004 Futamidő: 5 év Fontosabb események: 2007 Minősített Elektronikus Aláírás bevezetése 2008 Minősített Archiválás Szolgáltatás kialakítása

53 52 Magyar Országos Közjegyzői Kamara szerepe, jellemzői és feladatai Felelős a közjegyzői szervezet működtetéséért a területi kamarákra támaszkodva Előkészíti a közjegyzői szabályozásokat Együttműködik a nemzetközi közjegyzői szervezetekkel Közjegyzői rendszerek (ZONY, VONY) üzemeltetése Hiteles és megbízható nyilvántartások kezelése Közjegyzői irattár működtetése Feladatok: Országos nyilvántartások kezelése A végfelhasználói támogatás biztosítás (Helpdesk)

54 53 Jogszabályi környezet (nem teljes) évi XLI törvény a közjegyzőkről (KTV) 37/2003. IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól 34/2004. IM rendelet az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról 55/2007 IRM rendelet (többek közt a 34-es módosítása, minősített archiválás szolgáltatót ír elő) évi XXXV. Törvény - Elektronikus Aláírás törvény évi CVIII. Törvény -az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 3/2005 IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről

55 54 A KDL projekt céljai A közjegyzői okiratok digitális megőrzésének biztosítása Az egyes közjegyzők irattárolási kötelezettségének egyszerűsítése Az iratok KÖZJEGYZŐK KÖZÖTTI hiteles elektronikus átadásnak megvalósítása Kereshető nyilvántartás (e - Lajstromkönyv) Egységes informatika rendszer kialakítása (irodák közötti különbség csökkentése)

56 Kihívások - Megoldás Kihívások Logisztika az írógéptől a PC-ig Internet kapcsolat kiépítés Egységes adatstruktúra mission critical működés Adatbiztonság és hozzáférés garantálása Előnyök Gyorsabb, biztonságosabb és megbízhatóbb ügyintézés Statisztikák készítése Statisztikailag tervezető terhelés Központi digitális irattár Megoldás több mint 300 közjegyzői iroda PKI infrastruktúra kialakítása Centralizált 3 rétegű szerver kliens alkalmazás Felhasználóbarát felület és működés Zárt VPN alapú architektúra End to end security (lehető legmodernebb biztonsági megoldásokkal, pl. chip kártya, ) Kalotay Balázs 55

57 56 Tartalom Bevezetés A tantárgy célja, előadásai Definíció, aspektusok és trendek E-Government és az EU A hazai helyzet Hogyan valósítsuk meg? Esettanulmány magyarországi okmányirodák Esettanulmány Közjegyzői Digitális Levéltár Esettanulmány Szeged e-önkormányzat Összefoglalás

58 57 Polgármesteri Hivatal szerepe, jellemzői és feladatai Felelős Az önkormányzat működéséért, A város üzemeltetésért Közel 300 munkatárs 11 iroda (jegyzői, szociális, városüzemeltetés, adó, építés, sport és kulturális, fejlesztési, stb. ) Feladatok (csak ízelítő): Építési engedélyek kiadása Szociális segélyek elbírálása Helyi adók Városüzemeltetési feladatok (tömegközlekedés, területfoglalás, stb.) Önkormányzat működésének támogatása Eb nyilvántartás Parlagfű

59 58 Jogszabályi környezet (nem teljes) KET évi CXL törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályáról

60 59 A GVOP projekt céljai A polgármesteri hivatal elektronikus rendszereinek integrálása Modern terheléstűrő alapinfrastruktúra kialakítása Az iktatási technológia modernizálása (jogszabályi kötelezettség!) KKV és az állampolgárok kiszolgálása (ügyfélkapu bevezetése) EU-s indikátorok teljesítése Open source technológia Felhasználóbarát portál kialakítása

61 Kihívások - Megoldás Kihívások Open source technológia Szigetszerű rendszerek Egységes adatstruktúra mission critical működés Adatbiztonság és hozzáférés garantálása Előnyök Gyorsabb, biztonságosabb és megbízhatóbb ügyintézés Statisztikák készítése Integrált rendszer Statisztikailag tervezető terhelés Központi összekapcsolt adatbázisok Megoldás TITAN keretrendszer használata Folyamat felmérés Centralizált vékony kliens technológiára épülő alkalmazás Felhasználóbarát felület és működés Nagy adatbiztonság Modern központi infrastruktúra Kérdések /Problémák Szűk határidők Nincs reuse Üzemeltetési hiányosságok Tovább fejlesztési lehetőségek hiánya Nem voltak a folyamatok újragondolva Kalotay Balázs 60

62 61 Projekt történet 2003 Szeged város informatikai stratégia 2004 Szeged GVOP pályázat 2005 Megvalósításra közbeszerzés 2005 november szerződéskötés Megvalósítás 2007 Éles üzem 2008 Támogatás, következmény projektek

63 62 Szegedvaros.hu

64 63 Elérhetőségek Köszönöm a figyelmet! Kalotay Balázs, PMP Senior Projektmenedzser Menedzselt Szolgáltatások Vezető Fujitsu Technology Solutions Kft Cím: 1143 Budapest, Gizella út Tel.: Fax: Web:

65 64 Rövidítések jegyzéke CMS Content Management System CRM Customer Relationship Managment, ügyfélkapcsolat menedzsment E-Government elektronikus kormányzás, közigazgatás GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program ICT, IKT Information and Communication Technology, info-kommunikációs technológia IDA - Interchange of Data between Administrations, IT Information Technology, információ technológia NFT Nemzeti Fejlesztési Terv NIS Nemzeti Információs Stratégia PKI Public Key Infrastructure, nyilvános kulcsú titkosítás PPP Public Private Partnership, együttműködés a köz- és a privát szféra között (közös vállalkozás) ROI Return on Investment, megtérülés TCO Total Cost of Ownership, teljes birtoklási költség VPN Virtual Private Network, virtuális magánhálózat

66 65 Az előadás forrásai Budai Balázs Benjámin: Az E-Közigazgatás elmélete (Akadémiai Kiadó) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem E-Government Alapítvány Európai Unió (http://europa.eu.int) Figyelő (gazdasági hetilap) HVG (www.hvg.hu) IFUA Horváth & Partner tanulmány IHM (www.ihm.hu) Iparági elemzések (pl. Gartner, Forrester) IT-Business (hazai szaklap) IVSZ (www.ivsz.hu) KSH (www.ksh.hu) MEH Elektronikus Kormányzat Központ (www.meh.hu) Kormányzati Portál (www.magyarorszag.hu) NFH (www.nfh.hu) PwC Siemens tanulmányok, dokumentációk Szeged város honlapja - (www.szegedvaros.hu) The Economist (www.economist.com) World Bank (www.worldbank.org) Magyar Nemzeti Bank (www.mnb.hu)

67

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

Önkormányzati Informatikai Kerekasztal. 2005. március 10.

Önkormányzati Informatikai Kerekasztal. 2005. március 10. Önkormányzati Informatikai Kerekasztal 2005. március 10. Piróth István IHM Stratégia és e-szolgáltatások Helyettes Államtitkárság A Magyar Információs Társadalom Stratégia Az információs társadalom stratégia

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE *

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 1. szám - 2008. március Pándi Balázs ZMNE PhD hallgató Takács Attila ZMNE PhD hallgató Pándi Erik Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pandi.erik@zmne.hu A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az információs társadalom meghatározása

Az információs társadalom meghatározása Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.). A törvény X. fejezete foglalkozik

Részletesebben

Egészségügyi informatika

Egészségügyi informatika Egészségügyi informatika Egészségügyi informatika Tartalom 1. Az e-egészségügy szabályozása... 1 1. 1. Az e-egészségügy kezdetei Magyarországon... 1 1.1. 1.1. Az egészségügy elektronizációja... 1 1.2.

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON

E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON SZERZŐ: KOVÁCS PETRA TAGOZAT: LEVELEZŐ KONZULENS: DR. TURKOVICS ISTVÁN EGYETEMI TANÁRSEGÉD MISKOLC 2013

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 83. szám 2009. december Szigetvári Tamás A POSTÁK LEHETSÉGES SZEREPE A DIGITÁLIS KORMÁNYZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN 1014

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. E-gazdaság/IT stratégia 2008

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. E-gazdaság/IT stratégia 2008 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara www.mkik.hu E-gazdaság/IT stratégia 2008 MKIK IT/ e-gazdaság stratégia 2008-2013 I. A stratégia célja: Tágabb értelemben a hazai vállalkozások bekapcsolása az információs

Részletesebben

Magya y r r I n I f n orm r ációs s T árs r a s da d lo l m S ra r tég é ia l é l t é re r h e ozá z sá s na n k k cél é j l a

Magya y r r I n I f n orm r ációs s T árs r a s da d lo l m S ra r tég é ia l é l t é re r h e ozá z sá s na n k k cél é j l a A Magyar Információs Társadalom Stratégia Dr. Bakonyi Péter c. docens Magyar Információs Társadalom Stratégia létrehozásának célja Hozzájáruljon az információs társadalom kiépítésének felgyorsításához

Részletesebben

A 1214/2002 (XII.28) Sz. Kormányhatározat rendelkezik a Magyar Információs Társadalom Stratégia megalkotásáról.

A 1214/2002 (XII.28) Sz. Kormányhatározat rendelkezik a Magyar Információs Társadalom Stratégia megalkotásáról. A Magyar Információs Társadalom Stratégia Dr. Bakonyi Péter c. docens Magyar Információs Társadalom Stratégia létrehozásának célja Hozzájáruljon az információs társadalom kiépítésének felgyorsításához

Részletesebben

Digitális Magyarország

Digitális Magyarország Digitális Magyarország SZAKMAI PROGRAM A kitörés útjai, a remény programja 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A Digitális Magyarország Program megvalósításának szakpolitikai támogatása... 6 Digitális

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

E-közigazgatás Éves jelentés 2005

E-közigazgatás Éves jelentés 2005 ITTK Csoport E-közigazgatás Éves jelentés 2005 Készítette a BME UNESCO Információs Társadalomés Trendkutató Központ (ITTK) és az INFONIA Alapítvány kutatócsoportja: Molnár Szilárd, kutatásvezetõ Borovitz

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK A SZEÜSZ-ÖK TÜKRÉBEN

ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK A SZEÜSZ-ÖK TÜKRÉBEN Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXII. (2014), pp. 135 145. ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK A SZEÜSZ-ÖK TÜKRÉBEN CZÉKMANN ZSOLT CSEH GERGELY Az e-közigazgatás

Részletesebben