Beke Ferencné: Három év Hortobágy poklában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beke Ferencné: Három év Hortobágy poklában"

Átírás

1

2 0

3 1

4 2

5 Előszó "Csak azt csodálom, hogy még nem őrültünk meg valamenynyien. Harminchetedik hónapja minden gondolatunk, vágyunk a szabadulás, nem áll másból az életünk mint reménykedéscsalódásból. Az utóbbi hónapok eseményei különösen felcsigázták várakozásunkat türelmetlenek vagyunk, mert úgy érezzük, ha most rövidesen nem történik valami, talán örökre lemondhatunk az emberhez méltó szabad életről." jegyzi be megviselt, megfakult mert rejtegetett gulág naplójába a reménytelenség poklában is töretlen Isten-hittel június 29-én Beke Ferencné aki családjával, betegeskedő férjével és édesanyjával együtt több száz ártatlanul meghurcolt és megalázott becsületes magyar embernek állít emléket. A szemtanú hitelesítette dokumentum első kézből tesz tanúbizonyságot, elfogultság nélkül rajzol képet a magyarországi bolsevik-kommunizmus szégyenteljes, "az utódok által" mind a mai napig elhallgatni vágyott hatalmi tobzódásáról. Mintha csak Tormay Cecile híres "bujdosó könyvét" olvasnánk; amiben évtizedekkel korábban sem akartak sokan hinni, az a II. Világháború után ismét bekövetkezett: a szovjetek által hatalomra segített bolsevik-kommunista uralommal a józan észen, a polgári értékrenden az alantas indulatoktól felkorbácsolt emberi silányság ült tort. Ma is érvényes a kérdés: miért nem ismerhetjük meg azokat a magukból kivetkőzött vadállatokat, hóhérokat, verőlegényeket, akik százezreket nyomorítottak meg lélekben és fizikailag egyaránt? Kitől, vagy mi okból fakadóan élvezhetnek immunitást akár emlékükben is ezek a gazemberek? S ha itt járnak még közöttünk néhányan joviális, ősz urakként, miért érdemelnek kíméletet? A válasz valamelyest benne rejlik a naplóban. Mint ahogy ugyanis Beke Ferencné és fogva tartott sortársai meg tudták őrizni emberségüket az embertelenségben, nyilván úgy próbáltak túllépni a történteken, nem kiáltottak bosszúért, hiszen nekik visszanyert becsületük, nemkülönben szabad életük megváltás volt, s mint ilyen, nem a bosszú pillanata. Idevágó és beszédes a felszabadulásuk napján augusztus 22-én papírra vetett bejegyzés: " Felszabadultunk! (...) Semmit sem érzünk, még örömet 3

6 sem." Felejteni minden bizonnyal nem tudtak, lelkük mégsem engedett a bosszúnak. Nem így a kommunista rémuralom kiszolgálói, csendes vagy tevőleges résztvevői, élvezői! "Szolgálatuknak, tevékenységüknek" köszönhetően ezrek, százezrek szenvedése kiállt tetemrehívásért mind a mai napig. Mai történelemszemléletünk, történetírásunk jóvátehetetlen hibája, hogy nem fordít elegendő figyelmet a rengeteg mindmáig feldolgozatlan dokumentumra, illetve nem teszi lehetővé a felnövekvő történész nemzedékeknek, hogy tisztes megélhetésként, hivatásukként hiszen ezért tanultak kiássák, majd feldolgozva a nyilvánosság elé tárják a XX. század végi magyarországi bolsevik-kommunista terror szégyenteljes évtizedeinek dokumentumait. A feljegyzések persze arról is tanúskodnak, amivel a történelmünket ismerők régóta tisztában vannak: nevezetesen, hogy a művelt Nyugat egy beteg lelkű emberi torzó őrült regnálását éppoly cinizmussal vegyes közömbösséggel nézte végig, mint ahogy szemet hunyt a holocaust vagy a sztálini vérengzések felett. Megdöbbentő és torokszorító olvasmány Beke Ferencné visszaemlékezése. Ez a hortobágyi gulág napló újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarországon az elmaradt igazságszolgáltatás, ezrek derékbatört élete, tudatosan, ördögi aljassággal sárbatiport boldogsága, ellehetetlenítése kiált igazságtételért. Figyelmeztetés minden, hazáját szabadnak és magyarnak szerető honpolgárnak, hogy nem felejthetünk! Jogilag elévülhetnek bizonyos bűnök, a lelkekből azonban soha nem lehet kitörölni a fájdalom bevéste szörnyű emlékeket! A visszaemlékezések Dr. Barton Attila radiológus főorvos és Jeney Attila munkájának köszönhetően látnak majd fél évszázaddal később napvilágot. A néhol értelem zavaró mondatok szerkesztésével Jeney Attila egészítette ki a szöveget. * A milleniumi év nyarában augusztus 28-án atyai jóbarátomtól Dr. Barton Attila főorvos úrtól a következő levelet kaptam egy megfakult, megviselt papírköteg és annak átirata kíséretében: Kedves Attila! Küldöm Beke Ferencné naplóját és Apámnak küldött temeté- 4

7 si értesítését. Beke Ferenc Villányban lakott, kis szőlőjük és egy téglagyáruk volt. Gondolom az utóbbi miatt tették kuláklistára és internálták őket. Erről dokumentumom nincs. Az sem lehetett jelentőség nélküli abban az időben, hogy a Wenk Ilona név eléggé svábos hangzású. Családjaink között az ismeretség, mely barátsággá alakult, akkor kezdődött, amikor édesapámat segédjegyzőként Villányra helyezték, miután állami jogból doktorátust szerzett. Biztos vagyok abban, hogy a náci megszállás alatt is magyarként éltek és semmiféle elítélhető cselekedetet nem követtek el. Amikor a Délvidéket a Bécsi Egyezmény alapján visszakaptuk, apámat Dárdára helyezték körjegyzőnek, de a barátság és a kapcsolat továbbra is megmaradt. Nem véletlen, hogy Ilonka néni apámra bízta naplóját. Szándéka volt, hogy egyszer nyilvánosságra segítse, de sajnos Ő már nem érhette meg 1989-et. Ezért örülök, hogy Általad, a Te segítségeddel sorsuk mások által is ismertté válik. Talán ez is adalék lesz ahhoz, hogy ilyesmi idehaza többé ne fordulhasson elő. Minden bizonnyal Wenk Ilona sok más sortársa sem érhette meg a kommunista terror végét, és valószínűleg még számos feljegyzés lapulhat néhány ládafiában. Wenk Ilona gulág naplója azonban legalább 2000-ben a millenniumi szent évünkben súlyos, megmásíthatatlan egyben megcáfolhatatlan vádiratként jelenhet meg a történelem ítélőszéke előtt. Jeney Attila 5

8 Három év Hortobágy poklában Öt év telt el a " felszabadulás" óta. Pillantsunk vissza erre az időre! Az orosz hadsereg bevonulása előtt a német propaganda mindenkit megfélemlített. Izgalom, kétség, rettegés uralta a lelkeket. Igaz a sok rémség amiről hallottunk, olvastunk? Előre reszkettünk a gondolatra, hogy a sok szörnyűség bekövetkezhet. Baranya 1944 november végén szabadult fel. Itt is, úgy mint mindenütt előbújtak a patkányok: börtöntöltelékek, dologkerülők, csavargók, beteg hajlamúak ragadták magukhoz a hatalmat. A fékevesztett csőcselék szabadjára engedte indulatait, kiélte viszszafojtott dühét, bosszúvágyát. Gátlás nélkül őrjöng a hatalmi téboly, kegyetlenkedés, kapzsiság, erőszak. A polgári elemek hiába kísérelik meg a tömörülést, meddő küzdelmet folytatnak a megszokott rend fenntartása érdekében, bár látszatra eleinte kialakul valamiféle demokrácia. A kisgazdapártiak bíztak az ellenőrző bizottság nyugati tagjaiban, talán támogatást vártak, vagy azt remélték, hogy az első zavaros idők elmúltával a viszonyok rendeződnek, a kedélyek lehiggadnak és életbe lép majd egy mérsékelt, demokratikus kormányzat. Csak az első nehéz időkön essünk túl! A pártvezetőség többé-kevésbé együttműködött a szocialistákkal, s egy ideig ellensúlyozta a paraszt és kommunista párt kilengéseit. Azonban mind nehezebb az ellenállás. A kommunista párt, a kommunista párt vezetősége minden tiltakozás ellenére hatalmi szóval intézkedik ban megkezdődik a svábság kitelepítése, vagyonának prédálása. Szétosztják a földet, házat, állatot, felszerelést, bútort, ruhát, gabonát, bort, pálinkát. Megkezdődik az eszem-iszom, dínom-dánom, a könnyű szerzemény herdálása. És a politizálás A politika mindenekelőtt! Naponkint, " éjjel-nappal" gyűléseznek, utána a pincékben borkóstolás, részegeskedés, orgia. Föld, szőlő műveletlen, csak aratnak, szüretelnek, más munkát nem végeznek az új gazdák. Minek is, jövőre újra lesznek áldozatok, a 6

9 kulákok, akik helyett megint ők takarítják be a termést. Szép élet ez! A tenyészállatokat levágják, a szőlőkarókat, gyümölcsfákat, kerítéseket eltüzelik, a szobákban baromfit, disznót tartanak. Mindenfelé mocsok, pusztulás, züllés nyomai. Hiába a választások 80%-os kisgazda többsége, ennek a pártnak már nincs szava. A megyei vezetőség megalkuvást, engedékenységet sugall. Nagy Ferenc menekülése után a vezető kisgazdák sorozatos letartóztatása, internálása, a sok per mindenkit megfélemlít. Utolsó reménység a békeszerződés megkötése, de ez sajnos csak írott malaszt marad. Most már a "párt" uralkodik, tombol a diktatúra. Villányban, községünkben sok betelepült, az új gazdák és az állami üzemben elhelyezkedett " megbízhatók " egymást túllicitálva végzik a "pártmunkát". Minden negyedik ember besúgó. Jelszó: fő az éberség! A lakosság többi része megfélemlítve visszavonul. Állandó megfigyelés alatt állnak a megbízhatatlanok. Kivel érintkezik, milyen rádiót hallgat, jár-e templomba, mi a véleménye a rendszerről? Fenyegetéssel vagy ígérettel beszervezik a gyengéket. Bűnösökké teszik őket, hogy cinkossá váljanak, ne kívánják a rendszerváltozást, jutalmul koncot dobnak nekik. Feljegyzéseim az írói tehetség nélkül, sebtében odavetett pár sorral távolról érzékeltetik a valóságot. Írásomban semmit el nem túloztam, feleslegesen [ ki ] nem színeztem, csak a csupasz tényekről, eseményekről számoltam be, de csak azokról, amikről pontos értesülésem volt. Ötszázon felül éltünk együtt egy táborban. Sok minden történt, amit nem tudtam meg, hiszen beteg anyám mellől el sem mozdulhatok az utóbbi időben. Aki nem élte át a három év szenvedéseit, nem érezheti át mi rejlik a színtelen fakó mondatok mögött. Csak annyit láthat, hogy a kommunizmus papíron gyakran tetszetős, szónoki emelvényről jól hangzó elvei a gyakorlatban mivé torzulnak. Igaz, ha nem azt hirdetnék: "Vedd el a másét!", hanem azt, "Add oda, oszd szét a magadét!" nem volna annyi hívük. De ezzel már a Krisztus-i kommunizmus útjára térnénk és nem a földi poklot, hanem a paradicsomi boldog életet építenénk, valósítanánk meg. * 7

10 [1950. VI. 22-ről 23-ára virradó hajnal] Korán feküdtünk, mert fáradtak voltunk, egész nap bőven kijutott a munkából. Férjem kedves barackfáit permetezte, mert néhány levéltetűt fedezett fel rajtuk, én pedig komolyabb munka nélkül is kimerültem, hiszen pár hónapja súlyos műtéten estem keresztül, még lábadozó voltam. Mély álmunkból dörömbölés riasztott fel. - Ki van kint? - Rendőrség! Beke Ferenc itt lakik? - Igen. - Nyissa ki az ajtót! Két fegyveres rendőr jött be. Szó nélkül átvizsgálták a lakást, aztán az egyik elővett egy írást, és felolvasta: "- Beke Ferenc úri birtokost és családját kiutasítom... Kényszertartózkodási helyül Tiszaszentimre 9.-es tanyát jelölöm ki... Indokolás: nevezettnek a községben való tartózkodása a közrendet és a közbiztonságot veszélyezteti... Fellebbezésnek helye nincs. A sok rendeletszám közül csak ezek a mondatfoszlányok [jutnak] az eszembe. Jól hallottam? Lehetséges ez? Halottsápadtan, szótlanul álltunk. Mit akarnak velünk? Hiszen senkinek sem vétettünk! Csendes, visszavonult munkás életet éltünk, politikával nem foglalkoztunk, bírósággal, rendőrséggel nem volt dolgunk, férjem katona sem volt. - Na, készülődjenek! szólt ránk a rendőr. - Három mázsa holmit vihetnek magukkal, élelmiszert, pénzt minél többet. Viselkedjenek nyugodtan, mert különben másképp beszélnünk. Aki ellenszegül, megbilincselve visszük el, és csomagot sem vihet magával. Siessenek, mert hatkor indulás! Férjem mozdult meg elsőnek. Gyere fogjunk hozzá mondta -, már négy óra múlt. Gyorsan felöltöztettem síró 82 éves édesanyámat. Vigasztaltam, pedig az én szívem is majd meghasadt. Csaknem összeestem. De nem lehettem gyenge, minden perc drága, sietni kell. Hol is kezdjünk hozzá? Először az élelmiszert. Egy zsák lisztet, bödön zsírt, sonkát, szalonnát, szalámit. Jaj de nehéz minden, mintha ólomból lennének kezeim, lábaim, alig tudom felemelni ezt a cukros ládikót. Egyik rendőr állandóan a nyomunkban, a 8

11 másik a szekrényekben, fiókokban turkál. El ne felejtsünk sót, paprikát is csomagolni. Vigyünk 1 litert a hároméves, különösen jól sikerült szilvóriumunkból, jó lesz búfelejtőnek. Szerencse, hogy van két kenyerünk, pár napig elég lesz. Mézet, befőttet is egy-egy üveggel, meg egy kosárka tojást. Most aztán gyorsan a ruhákat csomagolni! Jó lenne kicsit leülni, pihenni, de nem lehet, szaladnak a percek. Télikabátokat, felső ruhát, cipőt, fehérneműt kapkodunk össze 3 személyre, ágyneműt kötünk batyuba. Nem vihetünk sokat, csak a legszükségesebbeket, de [hogy] mi szükséges, [vagy] mi felesleges, nem tudjuk, hiszen el sem képzelhetjük, milyen élet vár ránk. Élet? Lehet, hogy halál. A szekrények tartalma már halomban hever a földön, a nagy összevisszaságból húzunk ki még egy-egy darabot. Szerencsére eszünkbe jut tányért, bögrét, evőeszközt, sőt 2 lábost, mosdótálat, vödröt is csomagolni. Már 5 óra! Összeszorul a szívünk, utoljára halljuk megkondulni a hazai harangszót. Kocsi áll meg a ház előtt, 3 államvédelmi rendőr érkezik. Ránk rivallnak: rakodjunk fel! Hiába mondjuk, nem vagyunk készen, nincs appelláta. - Ne pofázzanak, kifelé, kifelé! förmed ránk az egyik. Visszafojtott könnyekkel, vérző szívvel dobálunk fel mindent a kocsira. 15 évi munkánk, takarékosságunk eredménye a ház és szőlő, nehéz elszakadni tőle. Mennyit számítgattunk, tervezgettünk, míg saját ízlésünk szerinti kényelmes otthont teremtettünk magunknak, és íme alig 6 évig élvezhettük! Talán éppen emiatt jutottunk erre a sorsra; tudjuk, már régen fenik a fogukat kis vagyonkánkra. Szőlőnkre és gyümölcsösünkre a gazdasági iskola pályázik, házunkat pedig többször kívül-belül megnézte a bíró kíséretében 2 ismeretlen férfi. Búcsút veszünk kedves bútorainktól, családi képeinktől, régi emlékeinktől. És a kert...! Minden bokrát, virágát magam ültettem, milyen szép most teljes pompájában. Isten veled otthonunk! De a legjobban fáj férjem szegény öreg szüleit itthagyni. Ők külön házban laknak, sejtelmük sincs mi történik velünk. Ki viseli gondjukat, ha mi nem leszünk? Az ajtót lepecsételték, indulhatunk. Anyám a kocsin, mi a rendőrök közt utána. Megismétlődött április 7. hajnala. A zsidókat is ilyen szomorú menetben hajtották el a faluból. 56-an mentek el, 8 jött vissza. Ez a sors vár ránk is? Az ártatlanul meg- 9

12 kínzottak, megöltek hóhérait megbüntette ez a rendszer, de most ugyanezt az égbekiáltó igazságtalanságot követi el, vagy ez a bosszú? Ragyogó nyári reggel van. Az utcán már sokan járnak, munkára mennek az emberek. Megdöbbenve néznek ránk, senki nem tudja mi történt. Az állomáson összetalálkozunk sorstársainkkal. A 2000 lakosú községből 18 személyt utasítottak ki. [ Ezek az alábbiak:] A volt főbíró V.F éves gyermekeivel. Előző nap beteg felesége orvosi vizsgálatra Budapestre utazott. Szerencsére sikerült sürgönyöztetni utána, úgyhogy sok huza-vona után elénk utazott, és ő is beállt hozzánk. F.A. nyugalmazott százados, özvegy ember, 23 éves jogszigorló fiával. S.I. kereskedő feleségével, 17 éves leányával. V.J. volt csendőr darálómalmos feleségével, G.A., 28 éves gazdálkodó. K.F., már egy éve pesti lakos; ő maga Villány közelében dolgozott hídépítésnél ideiglenesen -, két és féléves kisfia villányi nagyszüleinél nyaralt. Őket elhozták, felesége és 2 gyermeke [viszont] Budapesten maradt kenyérkereső nélkül. Érthetetlen, miért éppen őket és minket hurcoltak el? Hosszú szerelvény vár ránk csupa marhavagon mert a környékbeliek is itt rakodnak. 3-4 családot zsúfoltak össze egy kocsiba, a lovakat, teheneket, disznókat külön tették. Alig tudunk elhelyezkedni a sok holmi közt, pedig még két rendőrnek is helyet adunk, ők is velünk utaznak. Nem szállhatunk ki többet, csak a félig nyílt ajtóból lopva integettünk távol álló, zokogó öregjeinknek. Mikor [ezt] észrevették, elzavarták őket, mert az állomás közelében nem tartózkodhatik senki. Délfelé elindult velünk a vonat. Hogy mennyit szenvedtünk, gyötrődtünk ezen az úton, meg sem kísérlem leírni, úgy sem értheti meg, aki nem élt át hasonlót. Pécsett új őrséget kaptunk, de ők ránk zárták az ajtót, nem utaztak velünk. Gyorsan robogtunk, csak ötször állt meg a 400 kilométeres úton a vonat. [1950. VI. 24.] Másnap 24.-én délután 3-kor érkeztünk meg Tiszaszentimrére. Nem részletezem a sok kényelmetlenséget, fáradtságot, kimerültséget, amit ez a marhavagon padlóján eltöltött 30 óra jelentett. 10

13 Pár órai várakozás után kinyitották az ajtókat; akinek lova, kocsija volt befogott, felraktuk a batyukat, öregeket, gyerekeket és megindult a menet az ismeretlen cél felé. Sivár, szikes, szomorú vidék, bokáig porban gázolunk a dűlőúton. 3-4 kilométert megyünk, mire megérkezünk a tanyára. Este van már, nem sokat látunk. Mindenfelé emberek nyüzsögnek, nem tudjuk mihez fogjunk, hol húzódjunk meg. Végre egy rendőr a volt gazda lakóházában jelöl ki helyet. Gyorsan behordjuk a csomagokat, szalmát terítünk el a földön igaz nem nagy a helyünk, de azért összehúzódva elférünk kicsit megmosakszunk, felfrissülünk a kútnál és teljesen kimerülten álomba merülünk. [1950. VI. 25.] Amint világosodik felkelünk, ismerkedni akarunk új lakóhelyünkkel. Valaha szép lehetett... Öt egymástól m-re fekvő épületből áll. Nyugati oldalán egy 30 m hosszú magtár, emeletén 120, földszintjén 98 személyt helyeztek el. Északra a volt lakóház 6 tágas szobával. fürdőszobával, nagy verandával.[ A tanyának] vízvezetéke és gázvilágítása is volt; a falból itt-ott előbukkantak a kitépett csövek. Ebben az épületben helyezkedett el a rendőrség és két szobát mi " telepesek" kaptunk 38-an. A széles eresz alatt pedig a 25.-én vasárnap érkezettek (33-an) húzódtak meg. Ugyancsak északra feküdt még egy ház, már csak romjai voltak kivehetők, valószínűleg ebben voltak a személyzeti szobák, konyha, éléskamra stb. A keleti épületben 2 kis földes szoba egyikben 2, másikban 3 család lakik, mindegyik csecsemőkkel -, egy kamra, egy 7x5 méteres malacoztató ól és egy 7x12 m-es istálló. A déli oldalon szintén romok, azokon túl óriási széna-szalmakazlak. A négyszög közepén nagy trágyadomb, ihatatlan vizű gémeskút, egy nagy gödör innét bányásztuk a homokot -, és pár szomorú akácfa. a déli és északi épületen túl valamikor konyhakert, gyümölcsös, szép park lehetett. (lásd: 1.térkép J.A.) Sajnos csak a kerti, 362 lépésnyire lévő kút vize élvezhető. Egyik oldalon szögesdrót kerítés, tovább egy sor akác volt a határ. Ezekhez a fákhoz kötve bőgött és nyerített a magunkkal hozott 70 ló és 50 tehén. Úgy látszott, hogy a tej ellátásunk biztosít- 11

14 va lesz, de csakhamar csalódás ért. Az összes fogatot, tehenet, disznót már másnap elvitték a 6 kilométerre lévő gazdasági központba. Persze szép kártalanítást ígértek a gazdáknak, csak sajnos az ígéreten felül aztán mást azóta sem kaptak. Mire körülnéztünk, már elérkezett az ebédidő is. A romokból bőven került tégla, kettőt párhuzamosan élére állítottunk, rátettük a lábost. Alája szalmából, száraz gallyból tüzet raktunk és máris vígan lobogott a láng, szállt a füst, és a szegényes készletekből rögtönzött ételek illata csalogatott, csábított. Százöt család főzött két hétig szabad tűzön. Csoda, hogy a felcsapó lángok közt sürgölődő asszonyok szélben repkedő ruhája, a hancúrozó, rőzsét hordó gyerekek lobogó haja tüzet nem fogott! Igaz, hogy a szárított szederlevél tea, pótkávé, rántott leves, valamint a gyümölcsösből szigorú tilalom ellenére lopott, esetleg hullott almából főzött kompót mindig füstszagú volt, de jó étvággyal elfogyasztottunk mindent, mert sejtettük, hogy jönnek még napok, mikor mindezt csemegének tekintenénk. Kenyeret és tejet csak gyermekek, betegek és a 70 éven felüliek kaptak, naponta 1/2 litert. Július 15.-én kialudtak a szabad tüzek. Konyhának alakítottuk át a nagy verandát és megkezdődött a sorbanállás az ebédért, [valamint a] reggeliként és vacsoraként [kapott] feketéért vagy rántott levesért. Első délután sorakozó volt a rendőrség épülete előtt. A parancsnok L.P. (saját bevallása szerint két elemit végzett) közölte velünk, hogy titóista kutyák, fasiszta csirkefogók vagyunk, eddig saját jószántunkból nem alkalmazkodtunk a demokrácia követelményeihez, de itt majd átnevelnek. Feltétlen engedelmességet követel [- mondta -], hanyagságért, szabálytalanságért fenyítés jár. A rendőröket megszólítani, velük beszélgetést kezdeni tilos. Akkor még nem tudtuk, hogy balszerencsénk a kuláktábor parancsnokok legkegyetlenebbikének szolgáltatott ki. Hatalmi tébolyában minden tettünkön, szavunkon, még talán gondolatunkon is uralkodni akart. A sorakozón megjelent a központ vezetője P. is, akiben a környékiek legnagyobb meglepetésükre az otthoni piacok vásárok jeles tűzkőárusát és alkalmi kupecét vélték felismerni, mások szerint uradalmi bognár volt. Az ő helyettese, közvetlen főnökünk Nagy István agronómus egyesek szerint azelőtt artista összeállította a munkabrigádokat és kiadta az utasítást, hogy hajnali négykor kezdjük meg az aratást. 12

15 Ezzel elkezdődött a robot. Este 9-10, de sokszor 11 óra is volt mire holtfáradtan hazaértek a munkások aszerint, hogy gyalog jöttek, vagy 2 km-nél távolabbról vontató hozta haza őket. Addig mi otthoniak melegen tartottuk az ételt, mosdáshoz vizet melegítettünk. Vártunk, vártunk, pedig az őrök nem egyszer bekergettek, nem jó szemmel nézték, hogy a 9 órás takarodó után fent vagyunk. Végre bevánszorgott a tikkadt, elgyötört menet. Megint sorakozó, a kísérő rendőr átadja az embereket, [miközben] villanylámpával a fáradt, poros arcokba világít. - Holnap 3-kor ébresztő, 1/2 4-kor indulás! Sietni kell, mert munkaversenyben van a gazdaság! Ha valaki szól, hogy beteg, csak nevetnek. - Ilyen erős fiatal ember nem bírja a munkát? Csak akarni kell! mondják 48 éves férjemnek is, aki mint később hallom, délelőtt a hőségtől és kimerültségtől rosszul lett. Nem csoda, hiszen tisztviselő ember létére nagyon nehezére esik a mezei munka, otthon dolgozgatott sajátjában, de itt még a földművesek is kidőlnek ebben a órás hajrában. Ökölbe szorul a kezünk, de a géppisztolyokkal szemben tehetetlenek, kiszolgáltatottak vagyunk, holnap tovább kell húznunk az igát. Így megy ez amíg csak össze nem esnek a szerencsétlenek, közben halljuk a biztatást: "Csak szorgalmasan emberek, teljesítménybért fizetünk. Aki jól megállja a helyét, idővel elhelyezkedhet valamelyik gazdaságban.!" Még hittünk nekik. Elejtett szavakból arra következtettünk, hogy csak átmenetileg vagyunk itt, pár hétnél tovább nem tartanak ilyen nyomorúságos körülmények között.(?) A hangyák, méhek társadalmában sem kívánják a dolgozóktól, hogy harcoljanak, miért nem elég hát, ha mi is szorgalmas munkás életet éltünk, termeltünk, az ország hasznos fiai voltunk (?); csak az a bűnünk, hogy gyarapodtunk, kis vagyont gyűjtöttünk, de nem politizáltunk, nem voltunk kommunisták.(!) Ártatlanok vagyunk, vagyonunkat elvették, mindenünkből kiforgattak, de talán elhelyeznek megfelelő munkakörben, hogy szerényen, igénytelenül újra kezdhessük az életet. Aztán utánunk jön a többi "bűnös" kulák, akiktől még van mit elvenni. Így megy ez majd amíg egyformán nincstelenek, koldusok leszünk valamennyien, mert akik beültek az el- 13

16 kobzott vagyonokba, nem becsülik meg amit ingyen kaptak. Rövid időn belül mindent elherdálnak. Kik is a tábor lakói? Dunántúlról aránylag kevesen jöttünk ide, a többség Szeged környéki magyarok és 6 szerb család. Foglalkozásra nézve a túlnyomórészük földműves, jómódú gazda, 1 agronómus, 1 uradalmi intéző, pár kereskedő, 9 kocsmáros, egy volt tartalékos százados, nyugdíjas tábornok, 1 körjegyző, néhány csendőr és mi, villányi tisztviselő emberek. Egészen érthetetlen esetekről hallottam. Például elhozták Balla János bácsit, egy 83 éves egyedül álló aggastyánt. Haják Jánosné, egy malombérlő felesége 7 éves kislányával van itt; férjét valami szabálytalanságért májusban 6 hónapra ítélték. Mikor büntetését letöltötte nem engedték, hogy a családja után jöjjön. Őkrös M-t Dorozsmán valami családi évforduló alkalmából meglátogatta Szegeden lakó 2 lánya, mindkét veje és 3 hónapos unokája. Az egész családot deportálták. Lelkeséknél és Déséknél alkalmazásban volt egy-egy nőtlen fiatalember őket is kitelepítették. Lázár János Szentmártonban lakott, de Mohácson dolgozott. Volt azonban Mohácson is egy Lázár János nevű lakos. Így mindkettőt családostul kitelepítették, bár adataik nem egyeztek. Akadt köztünk még egy kommunista párttitkár is, MNDSZ elnöknő, leszerelt rendőr, és szerencsére egy cipész és egy szabó is. Keserves munkával teltek-múltak a napok. Hírt nem hallottunk a külvilágról, mert géppisztolyos hajcsárok őrizték és kísérték munkába az embereket, a tábort pedig idegennek meg sem lehetett közelíteni. Szigorúbban tartottak, mint a fegyházak rablógyilkosait vagy a politikai foglyokat az internáló táborokban. Állandóan fegyveres cirkált köztünk, nem találhattunk egy zugot, ahol megbújhattunk. Éjjel is csaknem minden órában végigjárták a helyiségeket az arcunkba világítottak, nem volt nyugtunk tőlük. Az aratást követte a rizsgyomlálás, cséplés, kaszálás, borsószedés. Hajnali 3-kor ébresztő, egész nap keserves munka, néha km gyaloglás, míg végre késő este vagy sokszor éjjel kimerülten fekvőhelyükre zuhanhattak az agyonhajszolt emberek. Az első 3 hét után vasárnap délelőtt volt a rendőrség előtt a fizetés. Egész nap eltartott a komédia. Aki elunta a várakozást leült egy kőre, vagy csak egyszerűen a porba, és várta, hogy szólítsák. Mindenki kapott egy cédulát, amelyen fel volt tüntetve milyen munkát végzett és mennyi ideig dolgozott az illető. Egyiknél csak 14

17 néhány óra, másiknál pár nap hiányzott, de az órabér minden esetben alacsonyabb volt a beígértnél. Panaszt tenni, fellebbezni nem lehetett. Például egy alkalommal éjjel kettőkor mentek borsót szedni 8 km távolságra. Ígérték, hogy csak ig dolgoznak, mert a nagy hőségben kiperegnek a szemek, de hiába vártuk őket délre; egyik óra a másik után múlt, míg végre este 8-kor izzadtan, porosan, teljesen kimerülten hazatámolyogtak éhesen, szomjasan. Ehhez hasonló eset hetenként 2-3-szor előfordult. Fizetésnél kiderült, hogy nem óra-, hanem teljesítménybért fizettek, mivel azonban a termés rossz volt, hát csak 4 forintot kerestek. Másik példa: egy vasárnap borsót szedettek 100 munkással, [akiknek]10 órára 1.60-t fizettek. Ugyanebben az időben a krumpliért és a hagyma kilójáért 2 forintot fizettünk, ugyanis július közepétől a központ egy embere intézte a bevásárlást. Összeadtunk egy nagyobb összeget és ezért hozott nekünk, amit jónak látott. Nem ellenőrizhettük, mert számlát nem láttunk soha, de szinte elszédültünk az elszámolásnál. Az otthoni piaci áraknak 8-10-szeresét fizettük mindenért. Ha cukrot hozott, a zsák mindig "kiszakadt a kocsin" és pár kiló hiányzott, a tej majd minden nap savanyú volt. A fűszerestől hozott dolgokat egyszer ilyen, máskor olyan áron számította. A konyhafelszerelést elképesztő összegért vettük. Ráadásul 480 forintot kellett fizetnünk neki havonta! A gazdaság is minden fuvarért bőségesen számított, egyszóval mi csak fizettünk, fizettünk, a pénzünk fogyott, a keserves munkánkért pedig szinte semmit sem kaptunk. [1950. VII. hó] Július elején szomorú napjaink voltak. A 72 éves Orbán bácsi sokat szenvedett az asztmájától. Éjjel-nappal az egyik nagy kazal tövében feküdt. Egy reggel a szokottnál is erősebb rosszullét fogta el. Felkelt, pár lépést támolygott és holtan esett össze. Megrendülve álltuk körül, de a rendőr elkergetett. Síró lányára és unokájára is rászólt, [hogy] menjenek a dolgukra. Világosné nem állta meg szó nélkül.: - Ne legyen olyan kegyetlen mondta -, maga is megsiratná halott édesapját! - Jöjjön az őrszobára!- kiáltott rá a rendőr. Pár perc múlva kijött, arca égett a kapott pofonoktól, szeme 15

18 pedig a visszafojtott könnyektől. Ez volt az első verés. Erre nem számítottunk! Az egész tábor megdöbbent. Később aztán megtanultuk, hogyha rossz kedvében van a rendőr, a legártatlanabb szóért is verés jár. Másnap Orbán bácsit lepedőbe takarva elvitte a bevásárló kocsi. Hozzátartozói rendőrkísérettel részt vehettek a temetésen. De azt ma sem tudjuk, hogy hol van eltemetve Dudás néni, mert családja nem kísérhette [el] utolsó útjára. A halálesettel kapcsolatban végre kijött a községi orvos. Gyuris nénit most megvizsgálta, aki már napok óta magas lázzal vérhasban, önkívületben feküdt a betegszobának kinevezett helyiség egyik sarkában. Nemcsak a betegségektől szenvedett, de a sok féreg is kínozta. Igaz, az egészségeseknek sem volt nyugtuk a legyek, szúnyogok, bolhák millióitól. Az egerek fényes nappal szaladgáltak a földre rakott edények és élelmiszerek között, és fekvőhelyünk szalmájában tanyáztak. Megrágták a falon lógó ruhákat, belefészkeltek a ládáinkba. Gyuris bácsi addig könyörgött az orvosnak és a parancsnoknak, míg mentőt hozattak, hogy feleségét a karcagi kórházba szállítsák. Sajnos elkéstek, már az úton meghalt. Ezután 3-4 hetenként kijött az orvos hozzánk. Sok volt a beteg, alig győzte. Férjem is elmondta panaszait: állandó es pulzus, gyengeség, idegesség, rohamos fogyás, stb. Az orvos Basedowkórt állapított meg. Kétségbeestem. Elég baj, hogy én munkaképtelen vagyok, a lépemet kioperálták a velem született sárgaság miatt, de ha most még ő is komolyan megbetegszik, mi lesz velünk? Hiszen ezt a hajszát a fiatalok és egészségesek is alig bírják. Az orvos receptet írt, de a gyógyszert csak jó pár nap múlva osztották ki. Gyakran azonban hiába vártuk, mert a parancsnok egyszerűen visszatartotta, amit jónak látott. Július végén nagy eset történt. Egy fiatal lány Wéber Margitka levelezőlapot kapott a parancsnoktól azzal, hogy írhat a hozzátartozóinak. Végre megtört a jég, megindul a postaforgalom, hallhatunk kedveseinkről és mi is adhatunk hírt magunkról; hiszen azt sem tudják rólunk, élünk, halunk-e? Nem is sejtettük mennyi keserűséget jelent még majd ez a kedvezmény. Őreink többé-kevésbé mindenkit hajszoltak gyötörtek, de most újból megbizonyosodtunk, hogy tanultabb embereket, a tisztviselő osztálybelieket különös örömmel kínozták. Az első lap után minden nap kiosztott [ti. a parancsnok J.A.] néhányat azok közt, akiket méltónak talált a kegyre. Már több mint 16

19 egy hónapja tartott a levelezés, míg sokadszori kérésünkre végre mi is írhattunk férjem szegény szüleinek. ( Megszoktuk már, hogy velünk különösen szigorúan bánik: a tejlistáról is törölte 82 éves édesanyámat, engem pedig a betegek közül [törölt]. Természetesen cenzúráztak minden sor írást. Sajnos parancsnokunknak nehezére esett az olvasás, ezért úgy segített magán, hogy az indításra váró, vagy érkező postát egyszerűen elégette a konyhán, a katlanokban. Minden este tisztes távolban csendben álldogáltunk az őrszoba ajtaja előtt, vártuk a postaosztást. Bent a rendőrök jöttek-mentek, beszélgettek, unatkoztak, mi pedig mint a birkanyáj némán, türelmesen álltunk és vártunk, mert nem tudhattuk [hogy] 8-kor, esetleg 9-kor fog hozzá kedvetlenül, ímmel-ámmal az osztáshoz. Végre megkaptuk a fél vagy befejezetlen megnyírbált leveleket, összeturkált csomagokat. Hogy fájt a szívünk, mikor láttuk szeretteink sorait az elégetésre szánt levelek közé hajítani! De ez a minden napi bánat és öröm sem tartott sokáig. Október 29-én este hiába álltunk az őrszoba előtt a hideg esőben. Nem kaptunk lapot, és attól a naptól kezdve megint el voltunk zárva a külvilágtól. Bánatunkban csak az vigasztalt, hogy parancsnokunk elesett egyik mellék- jövedelmétől. Ugyanis a csomagokban csak levelezőlapot, levélpapírt, bélyeget küldtek: talán úgy gondolták azért nem írunk, mert nem szerezhetjük be ezeket a dolgokat. A parancsnok azonban ezeket elkobozta, aztán eladta nekünk, mikor engedélyt kértünk az írásra. Azért sok levél bejutott a cenzúra megkerülésével. Mi is kaptunk az anyósomtól KALÁCSBA SÜTVE hosszú beszámolót az otthoni helyzetről: Elhurcolásunk után pár napra este leltározásra és árverésre vonult hozzánk a kommunista párt és az MNDSZ színe java. Eleinte még vásároltak egyes dolgokat (pl. olajfestmény 80 ft, kristályváza 5ft), de felfedező útjuk során leértek a pincébe is, gondosan végigkóstolták a borokat, pálinkákat. Hasznosan tanulmányozhatták az egyes fajtákat, mert utána már nem is volt kedvük leltározásra, árverezésre, hanem csak ittak és csomagoltak. A kommunista párt egyik oszlopos tagja egymaga 6 batyut cipelt el. Dolguk végeztével haza indultak, de útközben a koncon részeg fejjel összemarakodtak. Csészékkel, poharakkal, tojással dobálták egymást mesélték a szemtanúk. Másnapra kibékültek, úgyhogy a bútorokat szép egyetértésben hordták szét. Még egy szeget sem 17

20 hagytak az egész házban. Szegény öreg apósomék sírva nézték mint prédálják el munkánk gyümölcsét; sajnos tőlük is, mert vagyonuk a mi nevünkön volt. Elvették ingatlanaikat, termésüket. De múlt az idő, hazamenetelünkről szó sem esett, be kellett rendezkedni hosszabb tartózkodásra. Most láttuk csak mennyi mindenünk hiányzik, milyen koldusok vagyunk. Akinek seprűje, lámpája vagy éppen mosóteknője volt, az már a vagyonos osztályhoz tartozott, előre köszöntek nekik, igyekeztek a barátságukat megnyerni, mert minduntalan rájuk voltak szorulva. Bútoraink a hazulról küldött élelmiszeres ládákból kerültek ki. A kisebbeken ültünk, a nagyobbacskákat pedig asztalnak használtuk. Most már nem kellett földön kuporogva enni. Mi a jobb családokhoz tartoztunk, mert egy tepsink, tésztaszűrőnk és palacsintasütőnk volt. Nem tudom miért csomagoltam el éppen ezeket a dolgokat.(?!) [1950. szeptember.] Szeptember közepén költözködtünk. Az istállót és disznóólat kitisztogattuk, meszeltük, friss földet hordtunk be, kemencét építettünk, és már készen is volt a téli szállás Az aránylag szépen helyreállított, jó karban lévő főépület a rendőrségnek maradt; konyhát, éléskamrát és a szakácsnőnek szobát falaztunk el benne, és egyik helyiségben iskolát rendeztünk be a 28 gyereknek. A volt 7x5 méteres malacoztatóba 14 felnőtt és 14 gyerek költözött, az istállóban negyvenketten helyezkedtünk el 11 család, mind idősebb emberek. Minket istállóbelieket kicsit lenéztek a magtáriak, az előkelő negyed lakói, hiszen [ők]deszkapadon aludtak; de mi nem törődtünk velük, a mi lakásunknak is megvoltak az előnyei. A szemétgödör és a kút közelebb [volt ugyan] hozzánk, viszont a rendőrség távolabb volt tőlünk Az övék 58, a miénk csak 49 lépésnyire volt, esős időben és éjjel ez is sokat számított. Az istálló kis ablakán át nem sok levegőt kaptunk, de tökéletes szellőzést biztosítottak a mennyezetdeszkák ujjnyi hézagai. Ezután egy rozoga, régi istállóban mosakodtunk, mert a zsúfolt lakóhelyiségekben lehetetlen volt tisztálkodni. Természetesen [így is] csak mosdótálban, fürdésről szó sem lehetett. Egyik szeptemberi este autó állt meg a bejárat sorompója előtt. A lámpákat eloltotta, nem láttuk, hogy bejött volna valaki. 18

[1950. november] November elején mégis kórházba került 2 súlyos asztmás, 1 ízületi gyulladásos, 1 szívbajos beteg és ketten [kerültek] sérvmûtétre.

[1950. november] November elején mégis kórházba került 2 súlyos asztmás, 1 ízületi gyulladásos, 1 szívbajos beteg és ketten [kerültek] sérvmûtétre. [1950. november] November elején mégis kórházba került 2 súlyos asztmás, 1 ízületi gyulladásos, 1 szívbajos beteg és ketten [kerültek] sérvmûtétre. Szigorúan tilos volt beszélni, de az orvosok és az ápolók

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Így aztán a nagy tölgyfák alatt, egy pokrócon nekiálltunk ultizni. Ferkó, a figyelő pufajka kabátját szép vánkos alakúra tűrte, és az egyik sínre

Így aztán a nagy tölgyfák alatt, egy pokrócon nekiálltunk ultizni. Ferkó, a figyelő pufajka kabátját szép vánkos alakúra tűrte, és az egyik sínre A KISVASÚT Leérettségiztem. Az Erdőmérnöki Egyetemre fél pont híján nem vettek fel. Bölcs nagybátyám tanácsára az Észak-somogyi Állami Erdőgazdaságnál helyezkedtem el fizikai munkára, bizakodva, hogy igyekezetemet

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Mi lesz veled. A Nyíregyháza környéki tanyavilág lakói hagyományosan

Mi lesz veled. A Nyíregyháza környéki tanyavilág lakói hagyományosan Mi lesz veled *» * A Nyíregyháza környéki tanyavilág lakói hagyományosan evangélikusok, a gyerekek közül sokan most is a városi evangélikus iskolákba járnak. A fiatalok viszont már a közeli megyeszékhelyen

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra,

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra, Csalóka Péter Vót egyszer egy dologkerülő ember, kiment az erdőbe, nekidőt egy fának, a fa görbe vót, oszt úgy tett, mintha támasztotta vóna, hogy le ne dőjjön. Arra megyen két katona lóháton, osztan odaköszönnek

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Nagykanizsa és régiója az EU-s csatlakozáskor vállalkozások, intézmények 2004. Nagykanizsa : Kanizsa-Infó Lapkiadó Kft., 2004. 052 058.

Nagykanizsa és régiója az EU-s csatlakozáskor vállalkozások, intézmények 2004. Nagykanizsa : Kanizsa-Infó Lapkiadó Kft., 2004. 052 058. 1 Nagykanizsa és régiója az EU-s csatlakozáskor vállalkozások, intézmények 2004. Nagykanizsa : Kanizsa-Infó Lapkiadó Kft., 2004. 052 058. oldal Bátki József, Berentés tamás, Rózsás János, Szertics László

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Ozsváth Beáta ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Előszó Talán sokan meglepődnek a könyv címén. Rengetegen nem tudják, ezért mondom el a legelső kéziratom arról szólt, hogyan harcoltunk és küzdöttünk ketten a

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL CSONKA MARGARÉTA Ma arra ébredtem, fejemben sétált Camille Claudell, egyre csak verte a márványkövet, majd elrohant döngetni nagykaput, Rodin, Rodin, nyissál kaput! Gyermekeim

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Június 19. csütörtök

Június 19. csütörtök Június 19. csütörtök A tegnapi túra a városban úgy kinyuvasztotta a lábam, mint egy nehéz nap a Caminon. Igaz, több mint két órát mentem, megállás nélkül, és a szandálban, amiről már kiderült, hogy nem

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Döbbenet, már nem tudnak mit kitalálni, vagy inkább betartatnak egy felsőbb utasítást? CIVILHÁLÓZAT nyilvános állásfoglalása. Szia!

Döbbenet, már nem tudnak mit kitalálni, vagy inkább betartatnak egy felsőbb utasítást? CIVILHÁLÓZAT nyilvános állásfoglalása. Szia! Biztosan hallottad a médiákból, hogy szeptembertől tilos lesz a közétkeztetésben a sót + cukrot kitenni az asztalra! Többször hallottam, bemondták a Kossuth rádió híreiben és szépen beolvasták a miértet

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

Gyerekek-testvérek TÁRKI 4.

Gyerekek-testvérek TÁRKI 4. Tömegkommunikációs Kutatóközpont 154 Budapest, Akadémiai u. 17. A válaszadás önkéntes! Sorszám: _ _ _ _ _ Gyerekek-testvérek TÁRKI 4. Budapest, 1987 1. A kérdezett neme: 1- férfi 2 nő 2. Ön melyik évben

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben