LEGYÜNK ISMÉT SPORTOLÓ NEMZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEGYÜNK ISMÉT SPORTOLÓ NEMZET"

Átírás

1 20. ÉVF. 17. SZÁM SZOMBATHELY, MÁJUS 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP LEGYÜNK ISMÉT SPORTOLÓ NEMZET KOVÁCS KOKO ISTVÁNNAL BOKSZRÓL, MÉDIÁRÓL, POLITIKÁRÓL KÖLTSÉGVETÉS, MEGSZORÍTÁSOKKAL ANNO: MEGYÉS PÜSPÖK A NEHÉZ IDÔKBEN

2 EGY JÓ LÉPÉS. 4+2 TÉLI HIRDETÉSI AKCIÓ! RÉSZLETES INFORMÁCIÓ Tel.: 94/ , A Nyugat Média és Világháló Egyesület a nyugat.hu internetes magazin kiadója. Kérjük, adója 1%-ával Ön is támogassa a számítógépes kultúra népszerûsítését! Adószámunk: A passzív elektronikai alkatrészek piacán hosszú évek óta jelen lévô szombathelyi EPCOS Kft tôl a TDK elektronikai alkatrész üzletága és az EPCOS egyesülését követôen létrejövô TDK-EPC csoport tagjaként mûködik tovább. Piaci pozíciónk megerôsítése és a vevôi igényeknek való minél jobb megfelelés érdekében cégünk a következô munkakörökbe várja új kollégák jelentkezését: GÉPBEÁLLÍTÓ Elvárások: mûszaki szakközépiskolai végzettség, felhasználói szintû számítástechnikai ismeret, önálló munkaszervezés, gyors problémafelismerés Feladat: gyártóberendezések folyamatos mûszakvitelének biztosítása, mûszaki, elsôdlegesen gépészeti feladatok elvégzése, tervszerû karbantartások végrehajtása, gépkezelô személyzet koordinálása, dokumentációk vezetése Ha ajánlatunk felkeltette érdeklôdését, jelentkezzen vállalatunk portáján (Szombathely, Szent László király u. 6.) található PÁLYÁZATI LAP kitöltésével vagy a címen EPCOS Kft. a TDK-EPC csoport tagja FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Károlyi Renáta, Szabó Zoé FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt CÍMLAPFOTÓ: Mészáros Zsolt HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Press-Tige 2009 Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2010. MÁJUS 8. F Ó R U M B A N Költségvetés, megszorításokkal TÖBB MINT 3,5 MILLIÁRDDAL NÔ A VÁROS HITELÁLLOMÁNYA Van a városnak költségvetése. A múlt csütörtökön több órás vita után fogadták el a felek a büdzsét. Kevesebb pénz jut az oktatásra, a kultúrára és a sportra, de feltehetôen csökken a hivatal létszáma is. A múlt csütörtöki közgyûlésen délután a polgármester a pénzügyi és gazdasági bizottság által beterjesztett költségvetés-tervezetet tárta a közgyûlés elé. Molnár Miklós (Pro Savaria), a bizottság elnöke jelezte, hogy még így, a módosított büdzsével is rendkívül magas lehet a város hitelállománya: a módosítások súlyosak, és soha nem volt még szükség ekkora hitelfelvételre. A korábbi 5 milliárd forintos hiánnyal számolva a város hitele 17 milliárd forintra nôtt volna, így 3,6 milliárddal is mintegy 15 milliárdos lesz Szombathely hitelkerete. Ismertette a bizottság javaslatát, miszerint például adják el a fiatalabbik gépkocsit (Opel Vectra), szûnjön meg két alpolgármesteri pozíció, vagy mindhárman társadalmi feladatként lássák el feladatukat. A tisztségviselôi osztályt három fôvel csökkentenék. Dr. Czeglédy Csaba (MSZP) alpolgármester a Fidesz ígéretére hivatkozott, miszerint az országnak lesz új költségvetése júniusban, így azt javasolta, építsenek be egy 500 millió forintos állami normatívát a büdzsébe, ami fedezné az egyes ágazatok többletkiadásait, például oktatásra plusz 180 milliót, sportra plusz 80 milliót lehetne így költeni. Sági József (Fidesz), a kulturális bizottság elnöke kiemelte: a kormányzati forrásmegvonások miatt a kultúra is nagy bajba került. A költségvetési bizottság elnöke, dr. Nemény András (MSZP) szerint félelem és irracionalitás jellemzi a jobboldal javaslatait. Varga Tamás (SZDSZ) az oktatás helyzetére utalva azt húzta alá: már nincs honnét pénzt elvonni. Rettegi Attila (Fidesz), az oktatási bizottság elnöke egyetértett az elôzô felszólalóval, de kiemelte, hogy képviselôtársa rossz helyre címezte mondandóját, ezt a szocialista országgyûlési képviselôk felé kellene jelezni, hiszen nem az önkormányzat vonja el az oktatástól a pénzt, hanem az állam. Rettegi Attila szerint az a cél, hogy az intézményvezetôk próbáljanak meg elérni 2-3 százalékos megtakarítási szintet, majd ha valóban nem tudnak mit tenni, a bizottság megvizsgálja a helyzetet. Dr. Czeglédy Csaba szerint egyáltalán nincs már megtakarítási lehetôség az intézményeknél. Az alpolgármester elôregondolkodva kilátásba helyezte, hogy ha ezt a költségvetést elfogadják, a májusi közgyûlésen majd az intézmények költség- és létszámlefaragásáról kell majd szavazni, iskolánként 8-10 pedagógust kell majd elküldeni. Arra kérte a polgármestert, ha létszámleépítést terjesztenek elé, ne írja alá. Majd jelezte, hogy hajlandó társadalmi feladatként végezni a munkáját, ha Molnár Miklós és Marton Zsolt is lemondanak a fizetésükrôl. Mint mondta, ez pont kiteszi a másik két alpolgármester fizetését. Be kellene látni, hogy nem lehet városvezetôi szerepbôl ellenzéket játszani mondta Molnár Miklós, majd hozzátette, ha a polgármester nem szavazza meg ezt a költségvetést, akkor erkölcsi, politikai értelemben nincs joga ahhoz, hogy továbbra is ezt a posztot töltse be. A polgármester kijelentette, nem szokott okoskodni közgazdasági ügyekben, de a joghoz ért. A polgármestert külön választják a választópolgárok, így mandátuma nem kötôdik a testületéhez. A törvény együttmûködési kötelezettséget ír elô, ami vagy mûködik, vagy nem, mondta, majd hozzáfûzte: hogy mit szavaz meg, azt meg hadd döntse el saját maga, nincs szüksége kioktatásra. Horváth Zsolt (Fidesz) költségvetési tanácsnok szerint adósságcsapdába került a város az elmúlt években, erre jön a Bajnai-csomag hatása, így szükséghelyzetben van a város. Ezt meg kell oldani, de az ötmilliárdos kötvénykibocsátás hazárdjáték. A Fidesz és a Pro Savaria javaslata a város teherbírásának határát jelenti, de ezt kell elfogadni. Ha lesz forrás, lehet még módosítani. Dr. Czeglédy Csaba szerint viszont jogszabályt sért az oktatásból tervezett elvonás, ha pedagógusokat kell elbocsátani, nem lehet megtartani a tanórákat. De problémás az is, hogy 700 milliós kölcsönre számítanak a SZOVA Zrt.-tôl. Helyette azt javasolta, hogy állítsák vissza a folyószámlahitel-keretet a régi szintre. A Falco és a Haladás bajnokságának pedig a fele eltelik az eredeti üzleti tervek szerint, így kevés lesz Az oktatásra is kevesebb pénz jut a támogatásuk. Plusz a Csicsergô Bölcsôdének is többlettámogatás kell a felújításhoz, mintegy 25 millió forint. Marton Zsolt (Fidesz) koordinációs tanácsnok kiemelte, vannak pozitívumok is a tervezetben. Például az intézményés útfelújítások, szolgáltatások bôvítése. A frakcióvezetô elnézést kér az ágazatoktól, hogy ilyen megszorításokra kényszerülnek a költségvetésben. Már az elôzô évben nagy összegû alapot tudtak elkülöníteni intézményfelújításra, és ez a tétel a nehéz helyzet ellenére is bent maradt az idei javaslatban. A módosító indítványok szavazásakor kiderült: dr. Ipkovich György ötmilliós polgármesteri keretét a többség nem támogatta, mint ahogy a szocialista alpolgármester 500 milliós állami támogatási keret beépítésére vonatkozó felvetését is leszavazták, viszont a folyószámla-hitelkeretet felemelték 2,5 milliárdra. Nem szavazták meg a plusz 180 millió forintot, amivel az oktatás kiadásait akarták fedezni, a Csicsergô Bölcsôde plusz 25 milliója, a sport 80 milliós kiadásnövelése és a szociális ágazat intézményoldalának 40 milliós támogatása sem kapott többséget a szavazáson. A bizottság három, szervezeti átalakítást célzó javaslatát nem akarta feltenni szavazásra a polgármester, elôtte jogi kontroll alá akarta vetni, de végül meggyôzték. Így a jobboldali többség megszavazta a polgármesteri hivatal létszámcsökkentését és az alpolgármesteri státuszok megszüntetését, de a polgármester hangsúlyozta, a végrehajtás elôtt törvényi kontroll alá vetik a két döntést. A közgyûlés végül elfogadta a költségvetést 21 igen, 1 nem és 6 tartózkodás mellett. Károlyi Renáta 3

4 4 Átadták az új ügyfélszolgálatot Hétfôn adták át hivatalosan a polgármesteri hivatalban az akadálymentesített központi ügyfélszolgálatot, így a jövôben a mozgáskorlátozottak, a nagyothallók és a gyengén látók is el tudják intézni hivatalos ügyeiket. A 18 millió forintos, részben uniós pályázati pénzbôl megvalósított beruházásból az épület akadálymentesítésén túl informatikai fejlesztéseket is végrehajtottak, így az önkormányzat munkatársai már 21. századi technikával, kilenc felvevôhelyen állnak a város polgárainak rendelkezésére, mondta el Németh Kálmán alpolgármester az ünnepi átadáson. A fejlesztések jelentôsen javítják a munkavégzés feltételeit, az ügyintézés zökkenômentesebbé és gyorsabbá válik, ami azt is jelenti, hogy csökken a várakozási idô részletezte a politikus. Kaczmarski János jegyzô arról számolt be, hogy mivel nem elég technikailag korszerûen mûködni, a szervezésfejlesztés keretében 150 köztisztviselôt oktattak ki e korszerû ügyintézés menetérôl, hiszen az évi 90 ezer fôs forgalom, amire számítanak a jövôben, a kollégáktól is sokat követel majd. Keringer Zsolt, a polgármesteri hivatal informatikai osztályának vezetôje elmondta, hogy az elektronikus ügyfélszolgálat kínálatát is bôvítették, létrehozták az esküvôi naptárat, mely lehetôvé teszi, hogy a házasodni vágyók akár interneten is regisztrálhassák egybekelésük idôpontját és helyszínét, lerövidítve így az ügyintézés menetét. A zöld munkahelyeké a jövô? 16. alkalommal rendezték meg a héten az Osztrák Magyar Munkaügyi Konferenciát, amelyen ezúttal a zöld munkahelyek és képzések lehetôségeirôl, jövôbeli térnyerésérôl és jelentôségérôl, a foglalkoztatáspolitika kihívásairól értekeztek a résztvevôk. A két ország szakemberei megpróbálták megválaszolni a kérdést, hogy valóban a zöld munkahelyeké-e a jövô. Mivel a gazdasági válság, illetve a környezettudatos gondolkodás térhódításával számos munkahely szûnt meg az elmúlt idôszakban, indokoltnak látják a határon átnyúló összefogást. A konferencián Herczog László szociális és munkaügyi miniszter köszöntötte az egybegyûlteket, és felhívta a figyelmet a zöld gazdaságpolitika fejlesztésének, bôvítésének, valamint a zöld képzések támogatásának fontosságára. Rudolf Hundstorfer osztrák szövetségi munkaügyi, szociális és fogyasztóvédelmi miniszter szerint a munkahelyteremtés az egyik legfontosabb prioritást jelentô kérdés, ezért tovább kell dolgozni az új, zöld képzési formák kialakításán is. Látványos bemutatók a mentômajálison Mentô- és Vöröskeresztes Napot rendeztek a Vasi Múzeumfaluban május 1- én, a szervezett embermentés és az Országos Mentôszolgálat megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából. A fôigazgatótól a mentôápolókig mindenki ott volt, hogy kikapcsolódjon, a hétköznapokon ugyanis egyre több a munka: tavaly szor vonultak csak Szombathelyen, ez 15 százalékkal haladja meg az elôzô évit. Közelrôl lehetett szemügyre venni a mentô- és tûzoltóautókat, a muzeális értékû Robur rohamkocsira fel is szállhatott, aki akart. Délután látványos bemutató kezdôdött: a mentôk és a tûzoltók közösen menekítették ki a sérülteket egy égô házból. Válságkonferencia a levéltárban Gödörbôl gödörbe, Mindennemû válságok Magyarhonban a 19. és a 20. században címmel tartottak konferenciát a levéltárban szerdán. A Mediawave fesztivál kísérôprogramján nem csupán az elsô világháború elôtti és utáni idôszakban kialakult gazdasági válságokról hallhattak érdekes elôadásokat az érdeklôdôk, hanem bepillantást nyerhettek a régmúlt magánéleti problémáiba, válságaiba is. Az elôadások közti szünetekben pedig megtekinthették A franciák Magyarországon, 1809 címû kiállítást, melyet Vigh Kálmán, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának docense nyitott meg. Terület- és településfejlesztési fórum Kovács Ferenc, a megyei közgyûlés elnöke köszöntötte csütörtökön a Megyeháza dísztermében a terület- és településfejlesztési fórumra érkezetteket. Az elnök kiemelte, hogy a hatalomra jutott kormányzat újra megerôsíti majd a megyéket ugyanúgy, mint ahogy azt az elmúlt 8 év kormányzási ciklusai elôtt is megtette. Éppen ezért fontos és aktuális most a témáról beszélni, hiszen az új közigazgatási struktúrában más feladatkörrel kell majd szembenézni, így nem árt, ha akadnak olyan gondolatok, amelyek mentén el lehet indulni. Dr. Ipkovich György polgármester a közös érdekre hívta fel a figyelmet. Vannak olyan kérdések, mint például a településfejlesztés, melyek átlépik a politika határait, és közös gondolkodásra serkentik a szakmát, a lakosságot, a politikusokat. Akadnak olyanok, amelyeket régiós szinten kell kezelnünk, s vannak, melyeket megyei szinten kell megoldanunk. A területfejlesztés az a téma, ami nem vitát és ellentéteket, hanem konszenzust teremt húzta alá a városatya. Dr. Horváth Boldizsár, a Vas Megyéért Egyesület elnöke kiemelte a fórumok fontosságát, hiszen mint mondta, lehetôséget adnak arra, hogy a lakosság, (esetleg nemzetközi kitekintésekkel is rendelkezô) szakemberek és elôadók közösen találjanak megoldást bizonyos kérdésekre. Jelen esetben arra, hogy milyen lehetôségeink vannak a fejlesztésekre. Dancsó maradt a világbajnok Dancsó Zoltán, a Kondor & Controll SE kick-boxolója kilencedszer védte meg félnehézsúlyú profi világbajnoki címét a múlt szombaton az Aréna Savariában. A több ezer nézô elôtt vívott mérkôzésen a harminckét esztendôs Kicsi óriási csatában, 2 1-es pontozással kerekedett felül szlovák kihívóján. Eredményes vasi vívók Több korosztályban is érmet szereztek a PM Szombathelyi Vívóakadémia Sportegyesület vívópalántái az Olimpici Grand Prix ötödik fordulóján. A háromnapos versenynek helyszínt adó Békéscsabán Gajdán Viktor az 1997-es születésûek korcsoportjában a 8. helyen zárt a 94 fôs mezônybôl. Törpi korosztályban Szabó Viktória két körön keresztül veretlen volt, végül csupán egy tussal csúszott le a dobogó legfelsô fokáról, a fiúknál Bende Bence a negyedik lett.

5 2010. MÁJUS 8. V I S S Z A P I L L A N T Ó A N N O Megyés püspök a nehéz idôkben élete helytállás és állandó várás volt és ebben derûs magára vállalása mindannak, amit Isten azoknak a vállára helyez, akiktôl sok hitet és kitartó szeretetet várhat Bevonul egy szép, várakozásteli egyházmegyébe, amikor minden romokban hever, amikor testi-lelki nyomor veszi körül a fôpásztort, székesegyháza is rommá dôlt, az egyedüli háborúban elpusztult székesegyház, mely jelképpé is lett, mert az égnek meredô üszkös falai, és nyitott teteje, mint nagy kiáltás törtek az ég felé, tiltakozva mindaz ellen, ami történt. És a püspök hozzálátott: a székesegyház újjáépítéséhez. Élete utolsó napjáig az arról való gondoskodás foglalta le erôit Az Új Ember január 21-i számában Nagy részvéttel temették el Kovács Sándor volt szombathelyi megyés püspököt címmel megjelent írásból idéztünk. Az egykori szombathelyi püspök tevékenysége amiatt keltette fel az érdeklôdésünket, mert nemrégiben a Püspökvárban a Szombathelyi Egyházmegye és a Szombathelyi Zsidó Hitközség közös szervezésében, a holokauszt 66. évfordulóján, a zsidó és keresztény emberek közötti megbékélés jegyében konferenciát tartottak Kovács Sándor II. világháború alatti tevékenységérôl, a zsidók, de különösképpen a konvertiták (megkeresztelkedett zsidók) megmentése érdekében tett lépéseirôl. Nehéz idôben veszem át az egyházmegye kormányzását, olvasható Kovács Sándornak az egyházmegye papjaihoz intézett elsô püspöki levelében 1944-ben, Szent György havában. Március 19-én ugyanis megszállták az országot a németek. Mire a püspököt Szombathelyen beiktatták április 16-án, írja tanulmányában Katona At=tila történész, a szimpózium egyik felkért elôadója, addigra már sárga csillagot kellett viselni a magyar és a szombathelyi zsidóságnak. A püspök számára kevés mozgástér mutatkozott a kialakult helyzetben, de a mentési kísérletek között volt a helyi hatóságok túlkapásai elleni tiltakozás, civil-egyházi mentési kísérlet és bátrabb, kollektív fellépés. Mindegyikre akadt példa 1944-ben, de ezekrôl mélyen hallgatni kellett a siker érdekében. A püspöknek a legtöbbet a zsidó származású keresztényekért sikerült tennie. Kérésére a gettó területén lévô katolikus óvodában kápolnát alakítottak ki mintegy 120 szombathelyi számára, és a szomszédságában lévô, munkaszolgálatosokat mentô ferences kolostor vezetôit kérte meg arra, hogy a lelkipásztori szolgálatot e kápolnában végezzék. Sajnos nem tudta megakadályozni, hogy a gettó üldözöttjeit Auschwitzba szállítsák ben fenntartásait fejezte ki a nyilas uralommal szemben, küzdött Szombathely nyílt várossá nyilvánításáért azért, hogy a hadicselekményeket elkerüljék. Nem így történt, a bombatalálatot kapott Székesegyház és az egyházmegye újjáépítése az ô feladata lett. SaFó (A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár munkatársai segítettek.) S A F Ó A N N O Éjféli seprés Sokan panaszkodtak már a Savaria Fórum hasábjain is, hogy nincs, aki megállítaná, megzabolázná a garázdákat. Van, aki közönyös, van, aki nem mer megszólalni: fél a buszmegállókat rongálóktól, a telefonnal erôsködôktôl, a szemeteskukákkal küzdôktôl. Nem merünk megszólalni, s alighanem indokoltan, hiszen ki tudja, mire képes az, aki velünk szemben áll. Ráadásul a rongálók ritkán magányosak, többnyire csapatosan mondhatnánk hordában jönnek. Aki egyedül szelíd, annak erejét is megsokszorozza a csapat. Néhány napja viszont meglepô dolgot láttam. Mielôtt folytatnánk a történetet, szeretnénk gyorsan leszögezni, hogy a fenti idézet nem új keletû, a Savaria Fórum 1995-ben megjelent januári számában találtuk, s arra a következtetésre jutottunk, hogy az elmúlt 15 évben a rongálások terén vajmi kevés javulást sikerült elérni. A közelmúltban még Ipkovich György polgármester is kifakadt, miután több garázda esetet követôen valakik a belvárosban található pelikán szobrot ismételten megrongálták. De térjünk csak vissza a 90-es évekre, hiszen történetünk igencsak tanulságos. A lap újságírója éjfélkor a Március 15. téren félrészeg fiatalokra lett figyelmes, akik készakarva egy vastag üveget törtek szét az úttesten. Jót röhög- tek, majd továbbsétáltak, de egy szemtanú utánuk ment. Nem kiabált, nem kezdett verekedni a rend nevében, hanem szép csendesen megkérte a fiúkat, hogy szedjék össze az üvegdarabokat, mert a szilánkok veszélyesek lehetnek. A fiúk vonakodva ugyan, de egy közeli vendéglátóhelyrôl kapott söprûvel feltakarították az üvegdarabokat. Igaz, ehhez kellett a bátor közbeszóló kétméteres termete és határozottsága is. És ez az eset bizonyítja azt is, vont mérleget derék újságírónk, miszerint nem minden garázdálkodó bûnözô: a fiúk egész becsületesen, s lelkiismeretesen sepertek. SaFó 5

6 Legyünk ismét sportoló nemzet KOVÁCS KOKO ISTVÁNNAL BOKSZRÓL, MÉDIASZEREPLÉSRÔL, POLITIKÁRÓL A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományôrzô Egyesület meghívására Szombathelyen járt az ismert olimpiai bajnok. Megosztotta velünk, hogy él a visszavonulása óta, valamint milyen céljai és reformötletei vannak a sport területén. Nyolc évvel ezelôtt azt hittem, hogy egy demokratikus országban a politikai szerepvállalás nem kirívó cselekedet. De már lassan ott tartunk, ha valaki a saját neméhez vonzódik, azt könnyebb felvállalni, mint azt, hogy melyik politikai oldal nézeteivel ért egyet. Miközben szerintem butaság az, hogy bal vagy jobb: úgy gondolom, nem oldalakra kell bontani a politikát, hanem gondolatokra, tervekre, emberekre, tettekre. Ezeket kell értékelni, nem pedig azt firtatni, hogy valaki bal-, vagy jobboldali. Soha nem titkoltam, Kovács István ökölvívó Budapest, augusztus 17. Nevelôedzôje: Wallenhofer Zoltán Egyesületei: EVIG SE, Vasas SC, Universum Box-Promotion DICSÔSÉGLISTÁJA: Amatôrként: 1988 Gdansk: Junior Európa-bajnok, papírsúly 1990 Dublin: Világ Kupa 2. hely, légsúly 1991 Göteborg: Európa-bajnok, légsúly 1991 Sydney: világbajnok, légsúly 1992 Barcelona: olimpiai bronzérmes, légsúly 1993 Bursa: Eb 3. hely, harmatsúly 1994 Bangkok: Világ Kupa 3. hely, harmatsúly 1996 Vejle: Európa-bajnok, harmatsúly 1996 Atlanta: olimpiai bajnok, harmatsúly 1997 Budapest: világbajnok, pehelysúly Amatôr mérlege: 297 mérkôzés: 282 gy, 1d, 14 v Hétszeres magyar bajnok 1991,1996: Az Év Sportolója Profiként: 1997 WBC nemzetközi bajnoka 2000 EBU Európa-bajnoka 2001 WBO világbajnoka Profi mérlege: 23 mérkôzés: 22 gyôzelem, 1 vereség Hogy kerültél kapcsolatba a boksszal, és hogy vált az életed egyik fôszereplôjévé? Az elsô emlékeim az ökölvívásról a családhoz kötôdnek, mert édesapám és a bátyám aktívan, sôt viszonylag sikeresen bunyóztak. De nem ezért kezdtem el, 1984-ben egy barátom akarta kipróbálni ezt a sportot, én pedig csak elkísértem az elsô edzésre. Amikor beléptem az EVIG-be (ez a Gyömrôi úton volt egy kis egyesület), akkor elájultam a látványtól és az érzéstôl. Mondhatni olyan volt, mint szerelem elsô látásra: ettôl kezdve tudtam, hogy ez az én életem. Aztán pillanatok alatt elröpült az a mintegy húsz év, amit a bunyóval töltöttem. Teljesen elevenen él bennem, nem is gondoltam 6 volna, hogy ez ennyi érdekes és különleges élményt tartogathat számomra. Milyen a profi boksz világa? A világon az egyik legjobban mûködô iparág a sport és a show-biznisz határán. A legfontosabb szempont a gazdasági megtérülés. Komoly szakmai teljesítményt várnak el a versenyzôktôl, akik megméretnek egymással. Ugyanakkor a mérkôzések létrejöttében az egyik legfontosabb kritérium az anyagi siker. Mivel itt cégek állnak egymással érdekkapcsolatban, a haszon kulcsszempont. Ha egy meccset megfelelô profitbevétellel lehet indokolni, úgy létrejön, ellenkezô esetben viszont nem. Nálam is volt egy ilyes eset: a Hamed elleni mérkôzés kimaradásának kizárólag egy oka volt, nem kecsegtetett megfelelô bevétellel az ô oldalukon. Lényegesen kevesebbet kereshetett volna egy ellenem vívandó mérkôzésen, mint amekkora veszélyt hordozott egyébként a csata. A 2000-es évek elején a politikával is többször kapcsolatba hoztak. Vállalnál esetleg nyílt politikai szereplést, vagy részt vennél az állami sportvezetésben? hogy a saját értékrendemet és gondolataimat a Fidesz szemléletével tudom a leginkább összefésülni. Egyébként igen, valószínû vállalnék szerepet a politikában, de ez nem függ attól, hogy ki irányítja az országot. Az a fontos, hogy a sportban rejlô lehetôségeket meg tudjuk valósítani. Azt hiszem, megértünk már arra, hogy a sportban is megtörténjen a rendszerváltás. A sportot csak úgy lehet fellendíteni, ha humánerôforrás-változás is lesz a szférában.

7 2010. MÁJUS 8. I N T E R J Ú Mi lenne az a cél, szerep, amit a sportnak be kellene töltenie az ország életében? Ismét sportoló nemzetté kell varázsolni a magyart. Elôdeink Trianon után a közegészségügy és az oktatás segítségével felépítették a magyar sportot. Az összeomlott gazdaság és hadsereg mellett akkor ez egy remek hangulatjavító intézkedés volt. Kötelezô lett az iskolákban a testnevelés, elkezdett az egész ország sportolni. Ha belegondolunk, megérte, hisz lett belôle egy Aranycsapatunk, büszkén gondolhatunk Papp Lászlóra, Puskás Öcsire. Emellett nem utolsósorban akkortájt 3-3,5 millió magyar sportolt. Ma ez a szám alig közelíti meg a 800 ezret, de ebben benne vannak az élsportolók és a hobbisportolók is. Ilyen kevés emberbôl kicsi esély van kiemelni a tehetségeket. Nem véletlenül állunk egészséges életmód tekintetében is a statisztikák végén. Egy országot visszaszoktatni a sportra nem megy egyik pillanatról a másikra. Nem hagyhatjuk, hogy miközben a világon egyre fontosabb ez az ágazat, és a kormányok egyre több pénzt fordítanak rá, nálunk elsorvadjon. Ez olyan befektetés, ami hosszú távon meg is térül, például több lesz az egészséges ember. Nemcsak az a lényeg, hogy sportnemzet legyünk, hanem sportoló nemzet legyünk! A fiatalokkal meg kell szerettetni a sportot, hisz ôk jelentik az utánpótlást minden ágazatban. Persze ehhez elsôsorban az oktatást kellene átalakítani, ma a testnevelés órák többnyire lazulással telnek. Ha az iskolában kialakulna a diákokban a sport szeretete, akkor szívesebben töltenék ezzel a szabadidejüket, és könnyebb lenne ôket becsalogatni egy-egy sportegyesülethez, edzôterembe. Mennyire követed figyelemmel, és mennyire segíted a fiatal tehetségeket az ökölvívásban? Idén indítottunk a Magyar Villamos Mûvekkel egy közös projektet: Vedd fel a kesztyût!. Ez kizárólag a kezdô, és az utánpótlás korosztályú bunyósokkal foglalkozik. Ez nem magyar ötlet, Németországban láttuk, nagyon jól kidolgozott program. Nagy állami cégek szponzorálják ezt a fajta utánpótlás bázisképzést. A sportiskola és a szimpla szakosztály közti átmeneti lehetôséggel próbáljuk bevonzani a kistérségekbôl a gyerekeket az edzôtermekbe. Három helyszínen valósítottuk meg eddig: Salgótarjánban, Kecskeméten és Pécsett. Elképesztô eredményesen mûködik a program, a jövôt illetôen minden sportágnak egy jó stratégia lehet, ha tömegbázist szervez maga alá. Fontos szempont az is, hogy nem szabad a jelenlegi forrásoknak a nagy részét elkölteni az élsportra, mert ha nem fordítunk figyelmet az utánpótlásra, idôvel elfogynak az élsportolók. Immár két éve vagy a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökségének a tagja. Most pedig felröppent a hír, hogy te lehetsz az elnök is. Hogy jutottál el ide? Amikor befejeztem az ökölvívó pályafutásomat, teljesen véletlenül belecsöppentem a sportdiplomáciába. Életem utolsó profi mérkôzésének a bankettjén odajött hozzám a Boksz Világszervezet (World Boxing Organization, WBO) vezetôje, és meghívott a következô kongresszusra. A találkozó után elkezdtem ezzel komolyan foglalkozni. Felépítettek engem, mint supervisort, körülbelül egy éven keresztül szemináriumokra jártam, nyelvet tanultam. Onnantól kezdve minden területen megpróbáltam a sportdiplomáciát a lehetô legjobban beépíteni az életembe. Így lettem a WBO-nak az európai alelnöke, a Magyar Ökölvívó Szövetség tiszteletbeli elnöke, a síszövetség, s végül a MOB elnökségének a tagja. Jelenleg olyan tervek vannak kilátásban, hogy a MOB lényegesen nagyobb feladatot szakít majd a sportból, ami egy sokkal átfogóbb és komplexebb munkát igényel és nagyobb gazdasági háttér, források szükségesek a megvalósításhoz. Ennek kivitelezésére többen engem tartanak alkalmasnak. Ez jó, hogy ilyen sokan bíznak bennem. Egy ilyen lehetôségre gondolkodás nélkül mondanék igent. Ilyen helyzetben, amiben most a sport van, ha alkalma adódik valakinek egy megfelelô pénzügyi és kormánytámogatással alkotni, akkor kötelessége azonnal igent mondani. Ez nem akarom, nem akarom, ráérek, nem érek rá kérdése. Bajban van a magyar sport, meg kell menteni. Új dimenzióba kell vezetni! Ebben mindenkinek együtt kell mûködni: sportvezetônek, sportolónak, sportszeretônek egyaránt. Hogy kerültél a tv képernyôjére? Számtalan szerepben láthattunk már: mûsorvezetô, színész Viszonylag komoly ember vagyok, mindig is céltudatosan éltem. Az egyik célom az volt, hogy az amatôr ökölvívásban minden egyes megnyerhetô címet megszerezzek. Ez 1996-ra sikerült is, hiszen arra már Európa-, világ és olimpiai bajnok voltam. Ebben az évben keresett meg Knézy Jenô, hogy dolgozzak a Telesportnak. Mellette a Duna Tv-nél vezettem két éven át egy mûsort. A 2002-es visszavonulásom elôtti öt évben pedig már rengeteg filmben, sorozatban, moziban, tv-mûsorban szerepeltem. Majd 2006-ban az egyik országos kereskedelmi tévé elindított egy sportcsatornát, onnantól ott is aktívan tevékenykedem. Közben egyébként feltûntem újságíróként is, fôként a sportrovatokban, és most már évek óta rádiózom is. Emellett van egy saját éttermed. Hogy jött az ötlet? Az élet úgy hozta, hogy Németországban, Hamburgban is élhettem egy ideig. A környéken, ahol laktam, volt egy nagyon jó görög és egy spanyol étterem is, de persze a német gasztronómia csodáit is megismertem. Volt a környezetemben akkoriban 5-6 ember, akinek vendéglôje volt, és láttam, hogy milyen elégedettek, boldogok. Tetszett ez az életmód, gondoltam, érdemes lenne kipróbálni. El is indítottunk 2002-ben egy közös vállalkozást az akkori menedzseremmel, barátommal, Dámosi Zsolttal, ez lett a Boksz utca, és szerencsére megy magától. Károlyi Renáta Fotó: Mészáros Zsolt Alakformálás felsôfokon! Beautytek kezelések CSAK NÁLUNK! Szombathely, Fô tér 2. fszt. 1. Bejelentkezés: 94/ , / Nyitva: H P: Elsô kezelés fél áron: Ft! Kedvezményes bérletek! Szalonunk szakorvosi irányítás mellett mûködik! Gyors, garantált fogyás és lifting fájdalom és fáradtság nélkül! elôtte 12 kezelés után arc, toka akne, heg ráncok mellemelés has, derék láb, fenék cellulitisz, stria 7

8 H Á T T É R Dr. Hende Csaba a honvédelmi tárca élén Vasszigorral állítaná meg a tárcánál tapasztalt erkölcsi mélyrepülést dr. Hende Csaba leendô honvédelmi miniszter. A politikus elmondta: ahogy az elmúlt négy esztendôben, úgy a jövôben is nagy figyelmet fordít városára, hiszen mint fogalmazott: elsôdlegesen Szombathely és környéke országgyûlési képviselôje vagyok. Rutinos, a honvédelmet jól ismerô szombathelyi politikus vezeti majd a tárcát a második Orbán-kormányban. Dr. Hende Csaba már 1991-ben is dolgozott a minisztériumban, majd pedig ô volt az egyik kidolgozója az 1993-ban, szinte teljes konszenzussal elfogadott honvédelmi törvénynek. Elôdömmel ellentétben én voltam sorkatona, no és az sem mellékes, hogy a legapróbb részletekig ismerem a honvédség mûködését, felépítését fogalmazott a politikus, aki egyelôre személyi kérdésekrôl nem kívánt nyilatkozni, ugyanakkor annyit elárult, hogy az elmúlt húsz esztendôben szolgálatot teljesítô három vezérkari fônök, vezérezredes van a stábjában. Erre a páratlan tudásra mindenképpen számítok, és kamatoztatni is kívánom a jövôben húzta alá dr. Hende Csaba, akit arról is megkérdeztünk, hogy elsô munkanapján milyen feladatot kíván elvégezni. Sajnos ott tartunk, hogy annak is örülni kell, ha úgy telik el egy nap, hogy egy vezetôt sem tartóztatnak le a tárcánál vagy a hadseregnél A legfontosabb feladatom nem is lehet más, mint hogy az elsô naptól kezdve vasszigorral állítsam meg ezt az erkölcsi mélyrepülést húzta alá a tárca leendô vezetôje. Dr. Hende Csabától aziránt is érdeklôdtünk, hogy miniszterként lesz-e elegendô ideje a választókerületében adódó problémák orvoslására. Ez természetes, hiszen elsôdlegesen Szombathely és környéke országgyûlési képviselôje vagyok. A városban élô adófizetô állampolgár vagyok, itt szavaztak bizalmat a választók, úgyhogy természetesen minden erômmel dolgozom a választókerületemért. Egyébként a hétvége eseménynaptára jól tükrözi ezt: szombaton a megyeszékhely civil rendezvényén veszek részt, délután Egyházasrádócon és Sárváron van jelenésem, közben pedig Jákon egyeztetünk arról, hogy végre mikor folytatódhat a páratlan szépségû templom rekonstrukciója. Több lesz miniszterként a feladatom, de több lesz a segítségem is. Ahogy eddig, úgy a jövôben is elérnek a választóim mondta végül dr. Hende Csaba. KI Elismerés az önzetlen segítôknek A Szociális Hét zárásaként átadták a szociális területen kimagasló teljesítményt nyújtó szakembereknek a város elismeréseit. Idén nyolcan vehettek át díjat dr. Ipkovich György polgármestertôl és Szakály Gábortól, a szociális bizottság elnökétôl. 8 (balról jobbra) Kissné Nagy Margit, Kiss Bernadett, Soós Tibor, Barcsik Éva, Ôr Imréné, Vitár Ágnes, Reményi Istvánné, Wágner Lászlóné Tizennegyedik alkalommal rendezték meg Szombathelyen a Szociális Hetet. Dr. Ipkovich György a programsorozat fontosságát emelte ki: a szociális terület dolgozói olyan ismeretekkel és tapasztalatokkal gazdagodhatnak, amelyek segíthetik mindennapi munkájukat és szakmai elômenetelüket. Hangsúlyozta, hogy ez egy hivatás, ami elsôsorban nem a pénzrôl szól, hanem emberségrôl, szeretetrôl. A szombathelyi szakemberek kimagasló teljesítményének köszönhetôen városunkat példaként emlegetik a szociális munka terén. A városunk által alapított kitüntetéseket azok kaphatják, akik munkájukkal segítették Szombathely hatékonyabb szociális ellátását. A Pálos Károly-díj elsô fokozatát Wágner Lászlóné, a Pécsi Tudomány Egyetem Szombathelyi Képzési Központjának nyugdíjas adjunktusa és Reményi Istvánné, a Pálos Károly Családsegítô Szolgálat családgondozója kapta. Az elismerés második fokozatában részesült Barcsik Éva, a Savaria Rehab Team projektmenedzsere, Ôr Imréné, a Szociális Szolgáltató Központ 2. számú Idôsek Klubjának vezetôje, valamint Vitár Ágnes, a Százszorszép Bölcsôde vezetôje. Szociális Ellátás Segítéséért-díjat vehetett át Kissné Nagy Margit és Kiss Bernadett. Mindketten a Regionális Szociális Forrásközpont munkatársai. Rajtuk kívül jutalmazták még Soós Tibort, az Egyesített Bölcsôdei Intézmény gépkocsivezetôjét. Az elismerések átadása után Szakály Gábor pohárköszöntôjében elmondta, ez egy olyan pálya, ahol nem lehet anyagi javakról beszélni, csak segítségrôl, segítô szolgáltatásról. Károlyi Renáta

9 2010. MÁJUS 8. P R O G R A M A J Á N L Ó Május AGORA SAVARIA FILMSZÍNHÁZ május 8. Szûzanya-templom Olad, 24 órás szentségimádás május 8., 9.30 Prevenciós Ház Civil-szakmai összefogás a szívbetegek rehabilitációjáért május 8., Agora Gyermekek Háza Kreatív mûhelyek Kézmûves kuckó május 8., Fô tér IV. Civil Nap és 1%-os Civil Börze május 8., MMIK Családi hét Apa, gyere Te is! május 8., MMIK Illyés Gyula V. Országos Vers- és Prózamondó Verseny Vas megyei fordulója május 8., Apáczai Waldorf Iskola Az örömtelibb tanulásért elôadássorozat következô elôadása: Szentkúti Márta: Tanulni akarok! A Waldorfiskola pedagógiája május 8., MMIK Angyali Töredék Hindi Fatima koncertje május 9., Apáczai Waldorf Iskola Molnár V. József (néplélekrajz-kutató): Csillagocska születik az otthonszülés hajdanvolt szertartása. május 10., Martineum Felnôttképzô Akadémia Egyházmegyei Papi Lelkinap május 10., Berzsenyi Dániel Könyvtár Dr. Szigeti Jenô: Krisztus himnusz. Szervezô: Adventista Teológiai Fôiskola május 11., Vas Megyei TIT Folyóiratok háza A Közgazdasági Szemle folyóirat szerkesztôségi estje. Bevezetôt mond: Szabó Katalin, a Közgazdasági Szemle fôszerkesztôje május 11., Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ C elôadó Kúti Zsuzsanna: A párizsi történelem helyszínei május 12., Agora Gyermekek Háza Regélô tehetséggondozó klub május 12., Agora Gyermekek Háza Világjárók 8. elôadás: A mûvészetek városa: Párizs Kúti Zsuzsanna elôadása május 12, Vas Megyei TIT Hölgyklub Beszélgetés Mayer Ferencnével és Tátrainé Irénkével május 13., Vas Megyei Levéltár Szombathely építészeti értékei 1. Helyi védelem alatt álló épületek címû DVD bemutatója május MMIK (Weöres Sándor Színház) A jó pálinka itassa magát május 13. Szombathelyi Egyházmegye Fatimai este (Szent István királytemplom Szentkirály) Szentségimádás papokért és papi hivatásokért (Székesegyház) május 14., Berzsenyi Dániel Könyvtár Kötelezô olvasmány Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia május MMIK (Weöres Sándor Színház) Anconai szerelmesek (utolsó elôadás) május Agora Gyermekek Háza Szent Mihálytól Péter Pálig. Az óvodás és 1. osztályos csoportoknak szóló néprajzi sorozat 4. foglalkozása. május Agora Gyermekek Háza Matéria A 2 8. osztályos csoportoknak szóló kézmûves sorozat 4. foglalkozása április 30 május MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál kor Katyn 117 (12) 41. Magyar Filmszemle (2010) Legjobb televíziós film kor Átok 100 (12) kor Vinyan Az elveszett lelkek 96 (16) kor és kor Szélcsend 91 (16) kor Igazából apa 90 (12) kor Komfortos mennyország 139 (16) kor Születés Hete Fesztivál 2010 Az Életkapu Alapítvány szervezésében Debra Pascali-Bonaro: Orgazmikus szülés A legrejtettebb titok A filmet beszélgetés követi, ahol szülés körüli segítôk válaszolnak a felmerülô kérdésekre Magyar Filmszemle (2010) Legjobb televíziós film án és 15-én kor; 14-én és ig kor Átok 100 (BA) én és ig kor; 15-én kor Igazából apa 90 (12) án, 14-én és ig Budapest 113 (16) án, 14-én és ig kor és kor; 15-én kor Szélcsend 91 (16) Bármely ÚJ étel* és 1L Next termék rendelése esetén megajándékozzuk 1L Next gyümölcsitallal** *Pizzák, húsételek, vega és szezonális ételek, tészták, saláták (kivéve: savanyúságok) **Barack-alma, narancs, alma, ananász Szombathely Körmendi út (a Savaria Plázában) 94/ / AZ AKCIÓ CSAK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSNÁL ÉRVÉNYES, A MEGJELENÉS NAPJÁTÓL ÁPRILIS 30-IG TART án, 14-én és ig kor; 15-én kor Így neveld a sárkányodat 92 (12) án, 14-én és ig kor Komfortos mennyország 139 (16) 9

10 OLVASÓI LEVÉL TISZTELT SZERKESZTÔSÉG, KEDVES SZABÓ ZOÉ! Olvastam a rongálásokkal kapcsolatos, figyelemreméltó írását. Nagy kár, hogy a Szent Márton temetôt ért brutális támadások kimaradtak belôle. Mint a jelenleg még létezô, a temetôvel foglalkozó egyesület elnöke, erre különösen szeretném figyelmét felhívni. Ez egy közel héthektáros, óriási sírkert, mely kétezer évig folyamatosan mûködött, így egyedülálló Európában. Ehhez képest a város szinte tudomást sem vesz róla és sorsát rendszerint csendes felszámolással gondolta megoldani (kegyeleti park-terv). Úgy tûnik azonban, hogy ezt a parkosítást a környék vandál, gyakran veszélyes eszmékkel is rokonszenvezô, egyes fiataljai ingyen elvégzik. 1994, 2000 és 2009 húsvét táján (érdekes, mindig akkor), sírt tettek tönkre egy-egy éjszaka alatt. Tehát eddig több, mint százat. Az is érdekes, hogy a jelenség valahogy nem kapta meg azt a súlyt a nyilvánosságban, amit megérdemelt volna, talán a középsô esetet leszámítva. Tavaly is: mintha mi sem történt volna. A rendôrség nem tudom, hogy milyen munkát végez ezzel kapcsolatban, de én habár 1988 óta legalább százszor jártam a temetôben ott rendôrt még nem láttam. Bûnösök megbüntetésérôl soha nem hallottam. Mi van itt? A szombathelyi polgárok sírja szabad préda? A mi egyesületünk restauráltatott több ledöntött, mûemlék értékû követ és kovácsoltvasat. Szinte csak mi. Miért csak egy volt polgármester sírja érdekli az önkormányzatot? A többi, méltatlanul pihenô, jelentôs polgármester, politikus, mûvész, gyáros, köztisztviselô emléke miért nem? Sokba kerülne? Miért nyugszik elfelejtve a nagy fotográfus Knébel Ferenc, vagy Kiss Zoltán? Miért felejtettük el Eredics Ferencet, Kerner Tivadart, aki mindenét a városra hagyta, Varasdy Károlyt, vagy Szombathely egyik jó szellemét, Alexy Emilt? A sort még hosszan folytathatnám. Egy-egy odavetett megemlítés nem emlékezés. Miért a hozzátartozóknak kell a tönkretett sírok helyreállítását egyedül állni? Ha kiskorúak az elkövetôk, akkor vannak szüleik Most új falat akar a város a temetô keleti oldalára építeni. A tervezôt ismerem, minden fali sírt tiszteletben tartott a terv elkészítésekor. De milyen lesz a kivitel? Tisztelettel: Torjay Valter festô, mûvészettörténész P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS ALAPRA Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet a városban mûködô kulturális intézmények, kulturális civil szervezetek, egyesületek, természetes személyek pénzügyi támogatására. A pályázat célja: A város kulturális kínálatának bôvítése, gazdagítása színvonalas programokkal. A Kulturális és Társadalmi KapcsoIatok Bizottsága elônyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek Szombathely meglévô kulturális eseményeit gazdagítják, színesítik. Támogatottak köre: Szombathely város területén mûködô és bejegyzett: mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyeket a bíróság január 1. elôtt nyilvántartásba vett, kulturális intézmények, kulturális civil szervezetek, egyéb társadalmi szervezetek, egyesületek illetve számlaképes természetes személyek, akik a kultúra területén tevékenykednek. Nem nyújthatnak be pályázatot: a pártok; a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek; az egyházak, tömegmozgalmak; közalapítványok; közhasznú társaságok, valamint azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekrôl szóló évi CLVI. törvény 26. d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak. Kizáró feltételek. Nem részesülhet támogatásban: aki a bizottsághoz benyújtott kérelmében megtévesztô vagy valótlan adatot szolgáltatott; amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be; amely nem felel meg a felhívásban elôírt formai és tartalmi követelményeknek; lejárt esedékességû köztartozása van; amely a évi pályázat keretében pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban meghatározott határideig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel; a pályázó bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében az adott tevékenység nem szerepel. A pályázatok benyújtása és elbírálása. A pályázatot a pályázati felhívásban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelôen, a pályázati adatlap kitöltésével, csatolandó dokumentumokkal együtt 1 példányban postán, ajánlott küldeményként kell feladni, a felhívásban megjelölt befogadó szervezethez. Befogadó szervezet, Neve: Polgármesteri Hivatal Tisztségviselôi Osztálya, Kulturális, Idegenforgalmi és Civil Iroda, Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u Pályázni csak hiánytalanul kitöltött adatlappal együtt lehet. A pályázati felhívás és az adatlap letölthetô a honlapról, illetve beszerezhetô ügyfélfogadási idôben a Kulturális, Idegenforgalmi és Civil Iroda VI. emelet 624. irodájában. A pályázat benyújtásának határideje: legkésôbb május 31., ami a postára adási dátum határideje. Határidôn túl érkezô pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek! A kötelezôen csatolandó dokumentumok listáját a pályázati adatlap tartalmazza. Döntés: A benyújtási határidôtôl számított 30 napon belül a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt. A döntés eredményérôl a pályázó írásban értesül. A döntéssel szemben fellebbezési lehetôség nincs. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be! Támogatás folyósítása: A támogatás átutalása a szerzôdésnek a szerzôdô felek által történô aláírását követô 20 banki napon belül esedékes. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága FELHÍVÁS Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy Szombathely Jáki úti köztemetô A és B parcellájában lévô lejárt sírhelyek december 31-ig újraválthatók. Amennyiben újraváltásukra a törvényes örökösök a megadott határidôig nem tartanak igényt, a sírhelyek értékesítésre kerülnek. A lejárt sírhelyek a temetô hirdetôtábláján megtekinthetôk. Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a C-4-es és az Alsó kórházi parcellák szintén újrahasznosításra kerülnek. Ezeket már nem lehet újraváltani. Bôvebb felvilágosítás kérhetô a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelô KFT. Kegyeleti Ágazatánál (volt Vas Megyei Temetkezési Vállalat, Szombathely, Ferenczy u. 1.). 10

11 2010. MÁJUS 8. C I V I L P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A CIVIL SZERVEZETEK ÉVI ÖNKORMÁNYZATI CIVIL ALAPBÓL TÖRTÉNÔ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a 6/2007. (II. 22.) sz. önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján pályázatot hirdet a városban mûködô civil szervezetek pénzügyi támogatására. A pályázat célja: A Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett szombathelyi székhelyû, illetve országos, regionális, megyei szervezet szombathelyi szervezettel is rendelkezô civil szervezetei számára, azok helyi mûködéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása. Pályázatot nyújthatnak be azon társadalmi szervezetek alapítványok és egyesületek (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, valamint az egyházak), amelyeket a bíróság a pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak/alapszabályuknak megfelelô tevékenységüket ténylegesen folytatják. Nem támogathatók az Alapból: a sportegyesületek kivéve azon egyesületeket, amelyek alapszabályukban foglaltak szerint szabadidôsport és rekreációs tevékenységet folytatnak; a következô önkormányzati választásig terjedô idôszakban azon civil szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelôzô, országgyûlési, önkormányzati és európai parlamenti választáson jelöltet vagy listát állítottak, illetve támogattak; közalapítványok. Az Önkormányzati Civil Alapból az alábbi célokra teljesíthetôk kifizetések: civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása; civil szervezeteket érintô évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történô részvétel támogatása, európai integrációt elôsegítô civil programok támogatása; civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztô, segítô tevékenységek támogatása; civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; civil szervezetek pályázati önrészének támogatása; civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása; egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása; a civil szervezetek mûködési költségeinek támogatása. Csak azok a civil szervezetek kaphatnak támogatást, amelyek az elôzô évben kapott támogatás összegével határidôben elszámoltak. A támogatás felhasználásának ellenôrzését biztosítják, és ezt megállapodásban vállalják. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használja fel, a támogatás teljes összegét köteles visszafizetni. A támogatásban részesült pályázó február 21-éig köteles szakmai beszámolót és tételes pénzügyi elszámolást készíteni (számlaösszesítôt, záradékkal ellátott, hitelesített számlamásolatokat mellékelve.) A pályázaton elnyert támogatás március február 15. közötti számlákkal kerülhet elszámolásra. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási összeg Szombathely város internetes honlapján, és a Savaria Fórumban közzétételre kerül. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. Pályázni csak hiánytalanul kitöltött adatlappal együtt lehet. A pályázati felhívás és az adatlap letölthetô a honlapról, illetve beszerezhetô ügyfélfogadási idôben a Kulturális, Idegenforgalmi és Civil Iroda VI. emeleti 624. irodájában. A pályázatot postai úton Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának címezve a Kulturális, Idegenforgalmi és Civil Irodának kell megküldeni 1 példányban, ajánlott küldeménykényt. Határidôn túl érkezô pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek! A kötelezôen csatolandó dokumentumok listáját a pályázati adatlap tartalmazza. Döntés: A benyújtási határidôtôl számított 30 napon belül a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt. A döntés eredményérôl a pályázó írásban értesül. A döntéssel szemben fellebbezési lehetôség nincs. Támogatás folyósítása: A támogatás átutalása a szerzôdésnek a szerzôdô felek által történô aláírását követô 20 banki napon belül esedékes. A pályázat benyújtásának határideje: legkésôbb május 31., ami a postára adási dátum határideje. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága RECEPT FEHÉRBOROS MUSTÁROS CSIRKE Hozzávalók: 2 db csirkecomb, 1 egész csirkemell, 2,5 dl száraz fehérbor, 3 ek. magos dijoni mustár, 2 db vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, só, bors A hagymát vékony karikákra vágjuk. A bort elkeverjük a mustárral. A sütôt elômelegítjük 245 C-ra (légkeveréses 220 C). A megmosott, leszárítgatott combokat a forgó mentén kettévágjuk (nem kötelezô, de én így jobban szeretem), a csirkemellet kettévágjuk, a húsokat sózzuk, borsozzuk. Egy serpenyôben kevés olajat hevítünk, amin oldalanként pár perc alatt aranybarnára pirítjuk a húsokat, majd kivesszük ôket. A fennmaradó olajon megdinszteljük a vöröshagymát, míg kissé meg nem barnul. Ha a serpenyô hôálló, akkor visszarakjuk bele a húsokat, ha nem, akkor a csirkedarabokat egy sütôtepsibe rendezzük és ráhalmozzuk a hagymát. A hagymás húsokra (illetve alá) öntjük a mustáros-boros levet, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és közédugdossuk az egész fokhagymagerezdeket. Bô fél óráig alufóliával letakartan pároljuk a húst. Ha már puha, mindkét oldalát szép barnára pirítjuk. Közben a pecsenyelé szépen besûrûsödik. HETI AKCIÓ! Friss sertés csont nélküli tarja Ft/kg Friss sertésdagadó 949 Ft/kg Friss csirkecomb (egész, alsó, felsô) 639 Ft/kg Friss pulykanyak 699 Ft/kg Pápai Májas Ft/kg Betyár grillkolbász (enyhén csípôs) Ft/kg Étkezési jegyeket elfogadunk! Szombathely, Maros u. 2. Tel.: 94/ AZ AKCIÓ IDÔTARTAMA IG (KEDD SZOMBAT), ILL. A KÉSZLET EREJÉIG. 11

12 C I V I L FOGADÓÓRÁK Dr. Czeglédy Csaba, Szombathely alpolgármestere és az 5. sz. választókerület önkormányzati képviselôje május 11-én (kedden) órától képviselôi fogadóórát tart a Derkovits Általános Iskolában (Szombathely, Bem J. u. 7. sz.). PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szentivánéji Vigasságok rendezvényen történô vendéglátói kitelepülésre és kézmûipari termékek árusítására Az árusítás idôtartama: június órától óráig. Az árusítás helyszínei: Csónakázótó és környéke (Kenderesi utca, Bartók Béla körút). Árusítható termékek: perec, langalló, lángos, kürtôs kalács, kalács, lepény, rétes, fôtt kukorica, gyümölcs, méz, sajt és sajtféleségek, sör, üdítô ital, szeszes italok, koktélok, pop-corn, fagylalt, jégkrém, vattacukor, helyben sütött-fôzött hús- és zöldséges ételek, csomagolt szendvics és sütôipari termékek, kézmûipari termékek, játék, lufi, hanglemez, könyv, CD, kazetta, ajándéktárgyak. Az árusítás feltételeirôl a Részvételi szabályzatban tájékozódhat, melyet a oldalon a felhívások rovatban talál meg a jelentkezési lappal együtt, vagy az AGORA Mûvelôdési és Sportházban (Szombathely, Március 15. tér 5.) személyesen vehetik át. A pályázat benyújtásának határideje: május 31. (hétfô) óra. A pályázatokat az alábbi címre kérjük: AGORA Kulturális és Turisztikai Központ, 9700 Szombathely, Fô tér 10. ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet május 8-tôl május 14-ig. 8., Szo Elefánt, Zanati u. 20., , ; 9, V Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., , ; 10., H Gondviselés, Vasút u. 17., , ; 11., K Kígyó, Fô tér 31., , ; 12., Sz Levendula, Zanati u. 70., (TESCO), , ; 13., Cs Gyógyszerpont, Zanati u , (MOL-kút), , ; 14., P Kámoni, Munkácsy M. u. 33., , Ne bízza a kisbíróra! Menjen biztosra, hirdessen a Savaria Fórumban! Tel.: 94/ TAVASZI LOMTALANÍTÁS A 2010-es tavaszi lomtalanítás ötödik napja május 15., a terület pedig: a Ferenczy I. Szt. Gellért Csaba utcák vonalától délre esô városrész (tehát a Hajnóczy u., Újperint, Petôfi-telep, valamint a Diófa u. környéki ltp., Gyöngyösszôlôs, Gyöngyöshermán és Szentkirály), illetve Zanat városrész. A szombathelyi lomtalanítás teljes ütemtervét az újság március 6-ai számában találják! NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/ O L V A S Ó I L E V É L MÁJUS MÁJUS 09. A II. világháború fizikai és erkölcsi borzalmairól az emberiség még nem tudhat mindent. A történészek a politikusoknak vannak alárendelve mindig és mindenkor. A politikusok nagyon jól tudták és tudják, hogy nem a nemzeteket terheli a felelôsség a sztalinista és fasiszta rémtettekért. A történelmi tények alapján Hitlernek és Sztálinnak és tábornokaik egy részének együtt kellett volna a nürnbergi perben a vádlottak padján ülni a lengyel nép ellen elkövetett rémtettek miatt. A II. vh. hétköznapi hôseirôl is kevés szó esik. A hitleri gépezet magyartalan embergyûlölô erkölcsi elmebeteg emberekbôl létrehozta a nyilasfasiszta pártot. Szálasi Ferenc szolgalelkûsége és elmebaja abban nyilvánult meg, hogy a szövetséges haderôk és német tábornokok már 1942 végén tudták, hogy Hitler elvesztette a háborút. A szolgalelkû Szálasi Ferenc miatt, aki az utolsó pillanatig kitartásra kényszerítette a magyar hadsereget, Magyarország legalább 100 évre orosz diktatúra alá került. A történészek szolgalelkûsége miatt a II. vh. hôseirôl kevés szó esik. Budapest felszabadítása közben a nyilas bûnözôk ki akarták végezni a budapesti gettó lakóit. Ezt egy német tábornok akadályozta meg. Történészek? A gyôztes politikai erôknek az volt a fontos, hogy területeket foglaljanak el, ezért tették igazságtalanul a nemzeteket felelôssé. A II. vh.-nak Magyarországra nézve tragikus következményei lettek: sztálini diktatúra brutális bevezetése, szabadságharc, rendszerváltás gyôztes hatalom megegyezett Magyarország politikai és társadalmi helyzetérôl, Amerika katonailag elfoglalta Magyarországot, Oroszország politikailag, gazdaságilag és mentálisan irányítja Magyarországot. Magyarországon nem jöhet létre párt, amit nem az oroszok szerveznek. Az oroszok 87 és 90 között létrehoztak MSZMP-sekbôl, ÁVO-sokból és ezek gyerekeibôl 6 pártot. Jóvátételként Oroszországnak valutát vesznek fel, amit aztán a magyar népnek kell visszafizetni. Ezért volt sokk-terápia és van ma is Magyarországon nehéz gazdasági helyzet telén RTL Fejthi György: a 6 párt azt akarta, hogy külön fogadjuk ôket, de mi ezt nem tettük, mert még egymást sem ismerték a párttagok. A párt tagjai nem a magyar népet képviselik, Kuncze Gábor SZDSZ 2009: ciánkálét adnék az elégedetlenkedôknek, Herényi Károly 2010 kommunista áldozatok napja: a kommunizmus áldozatai felelôsek azért, hogy áldozatok lettek. Miközben több tízezer gyerek éhezik, nincs pénz egészségügyre, az emberek máról-holnapra élnek. Gyurcsány Ferenc Ôszödön felkapcsolta a villanyt. Majd utána 3 nappal Hiller István sajtótájékoztatón kijelentette: 20 éve hazugságspirálba van az ország. A sajtó képviselôi hallgattak. A történészek Szombathely bombázása kapcsán is szolgalelkûen hallgatnak, Szálasi Ferenc feláldozta Szombathelyt azzal, hogy a polgári és hatósági intézményekbe telepítette a minisztériumokat tudván, hogy ezeket az intézményeket bombatámadás fogja érni. Az amerikai bombázók így is a szántóföldekre dobták bombaterheiket. Írásomat a II. vh. polgári és katonai áldozatai tiszteletére és édesapám Erdélyi Ferenc és katonatársai a 2. Magyar Hadsereg emlékére írtam. Erdélyi László

13 2010. MÁJUS 8. O T T H O N ÖRÖK KÉRDÉS: KÁROS-E A KLÍMA? A meleg idô beálltával egyre többen kapcsolják be autóikban a légkondicionálót, ami manapság szinte már a gépjármûvek alapfelszereltségéhez tartozik. A nyári napokon azonban nem csak a kocsiban forrósodhat fel a levegô, de a lakásban is elviselhetetlenné válik olykor a hôség. Többen döntenek úgy, hogy klímát vásárolnak, ám még mindig akadnak, akik tartanak a készüléktôl, és annak vélt, vagy valós káros hatásaitól. A klímaberendezések nem károsak az egészségünkre, amennyiben rendszeresen karban vannak tartva tájékoztatott Horváth Csaba klímaszakértô. Sokan attól félnek, hogy káros baktériumok, por, szennyezôdések kerülnek így a légtérbe, hiszen ahogy a gép hûti a levegôt, kicsapódik a víz, és ez lerakódik a rácsokon, ami valóban baktériumok melegágya lehet. Ám ha évente egyszer szakemberrel karbantartatjuk a klímát, semmiféle káros hatása nincsen az egészségünkre nézve részletezte a szakember. Az újabb, jobb minôségû berendezések már rendelkeznek egy öntisztító funkcióval is, ami azt jelenti, hogy miután mi kikapcsoljuk a készüléket, az automatikusan leszárítja magát. Egy ilyen készülék 120 ezer forintnál kezdôdik, sima klímát pedig már 100 ezer forint alatt is kaphatunk. A legújabb készülékek azontúl, hogy hûtenek és fûtenek (ez utóbbit energiatakarékosan teszik, tehát kiválóan alkalmasak az átmeneti idôszakokban a lakás felmelegítésére), szagelszívásra is képesek, sôt, létezik olyan fajtájuk is, melyek ózonnal dúsítják a levegôt. Ezek a berendezések már a legkülönbözôbb dizájnban kaphatók, a tükrös elôlaptól kezdve a festményt ábrázolóig. Sz.Z. Szombathelyen, a Kámoni Arborétum közelében kétszintes, 150 m 2 -es családi ház parkosított kerttel, kedvezô áron eladó! Irányár: 24,9 M. Ugyanitt Malaga fônöki fotel Ft; vezetôi íróasztal Ft, mérete: 177x90; Vénusz 3+1 iratkonténer, zárható Ft, mérete: 60x45 eladó. Tel: / KÉMÉNY és TETÔDOKTOR Bt. Szombathely, Bakó J. u. 14. Tel.: 94/ , 30/ Kémény-béléscsövezés Szerelt kéménykészítés Termoforkémény-kiváltás egyedi kéményekre GÉPKÖLCSÖNZÔ Háztartási, építôipari és mezôgazdasági kisgépek kölcsönzése Szombathely, Mátyás király u. 8. Tel.: 06 20/ / Complett-Bau-Credit Bt. Építkezések, családi házak, közintézmények teljes körû kivitelezése, lebonyolítása TERVEZÉSTÔL a KULCS- ÁTADÁSIG 06 20/ , NYÍLÁSZÁRÓ ÉS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA CENTRUM: FORGALMAZÁS ÉS BEÉPÍTÉS pl.: MÛANYAG ABLAKOK 5 légkamrás K 1 = 1.0 üvegezéssel, beépítéssel együtt Szombathely, Rumi út (Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében) Telefon: Nyitva tartás: H P: , Szo.: FÜRDÔSZOBA SZAKÜZLET Burkolatok Szaniterek Csaptelepek Fürdôszobabútorok Ft-tól redônyök beépítéssel együtt már Ft/m 2 -tôl reluxák beépítéssel együtt már Ft/m 2 -tôl szúnyoghálók beépítéssel együtt már Ft/m 2 -tôl Ingyenes helyszíni felmérés, szállítás, árajánlat-készítés! Szakszerû beépítés, kômûvesmunkák, szemétszállítás! Az akciók a megjelenéstôl visszavonásig érvényesek. Nyílászáróknál 33-féle, redônyöknél 31-féle, reluxáknál 30-féle dekorszín. Bemutatóterem: Szombathely, Szily J. u. 19. Tel.: 94/ , 06 20/ Mediterrán burkolólapok, fürdôszoba-felszerelések kis- és nagykereskedelme Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 4. Tel./fax: 0694/ Nyitva tartás: H P 8 12; SZ 8 12 Szédítôen jó ajánlatok a Bonita repertoárból: Beltéri rusztikus járólapok 1.o.: Ft/m 2!!! (szemet szúr a jó ár-érték arány!) Novabell modular különbözô méretû lapok (30x30,15x30,15x15) randevúja egy dobozban!!! Modul ÁR: Ft/m 2 helyett Ft/m 2!!! (lerakási minta mellékelve eszméletlen összhatás!) Mr. Valentino Projetti: 30x60-as anyagában színezett kôporcelán lapok Ft/m 2 helyett Ft/m 2!!! Apró: Csempék 890 Ft/m 2 -tôl kültéri járólapok Ft/m 2 -tôl masszázs kádak Ft/db zuhanykabinok Ft/db BONITOUCH A STÍLUS KÖNNYÛ ÉRINTÉSE! (Az akció tôl ig, illetve a készlet erejéig érvényes!) 13

14 Dizájn vagy stílus kérdése a bútorválasztás? Azt mondják, lakásunk bútorai éppúgy árulkodnak rólunk, mint a ruháink. Mutatnak egy tükröt a személyiségünkrôl, bepillantást engednek kicsit lelkünk világába. Vannak, akik kötôdnek berendezési tárgyaikhoz, újra és újra felújítják azokat, egyik falról a másikra tolják, ha tönkremegy, megjavíttatják, de nem válnának meg tôlük csak azért, hogy lecseréljék egy modernebbre. S vannak, akik a lakás felöltöztetésekor is a legújabb trendet követik, és sokkal inkább a dizájn, mintsem a funkciót tartják fontosnak. Persze ez részben pénz kérdése is. Ezt mutatja, hogy az elmúlt idôben visszaesett valamelyest a bútoráruházak forgalma. Érdemes azonban odafigyelni, hiszen a piac sokszor jó áron kínál minôségi darabokat, és meglehet, hogy elegendô egy-egy új darab ahhoz, hogy életet vigyünk a megszokott, talán unalmassá vált környezetünkbe, és új hangulatot, érzést csempésszünk a lakásunkba. Egy kanapé például sokat dobhat a nappalin, s manapság egyre többször elôfordul, hogy a nagyobb bútoráruházak több huzatot is kínálnak egy-egy darabhoz, így idônként váltogathatjuk azokat, újra és újra más hangulatot kölcsönözve a környezetünknek. Ráadásul, ez a megoldás pénztárcánkat sem terheli meg annyira. Ugyancsak több perspektívát nyújtanak a fenyôbútorok. Soha nem mennek ki a divatból, ha egyszer megvásároljuk a jó minôségût és ápoljuk, örök darabok lehetnek. Ha idôvel felújítjuk a lakásunkat, új színeket festünk a falakra, vagy még olcsóbb megoldást választunk, és csupán a textíliákat cseréljük le, a fenyô egészen biztos, hogy az új környezetben is kifejezô lesz, és egy új arcát tárja elénk. Amennyiben bátrabban vagyunk, a bútorokat is átfesthetjük, pácolhatjuk, viaszolhatjuk. De választhatunk olyan bútorcsaládot is, melynek elemei többféle módon összeszerelhetôk, kombinálhatók, bôvíthetôk. Ez a megoldás fôként a kisgyermekes családoknak ajánlatos, hiszen így nem kell az egész szobát újraépíteni, ha a gyermek már nem használja a pelenkázót, kinôtte a kiságyat, nagyobb szekrényre vagy több polcra van szüksége a ruhák és játékok tárolásához. Vannak, akik a dizájnt, a legújabb trendet tartják szem elôtt, és csak néhány évre vásárolnak bútorokat, majd ha úgy érzik, már divatjamúltak, lehe- Szombathely, Erkel F. u. 60. Tel.: , 30/ / , 30/ Faszerkezetek, komplett tetôk gyártása! AKCIÓ! MÛSZÁRÍTOTT BOROVI palló Ft+ÁFA/m 3 = Ft/m 3 ÉRVÉNYES ÁPRILIS 1 TÔL A KÉSZLET EREJÉIG! SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS HOZOTT TERV ALAPJÁN 3 DIMENZIÓS LÁTVÁNYTERV GYÁRTÁS: CNC-VEZÉRLÉSÛ ÁCS-SZABÁSZ GÉPPEL TETÔFELÚJÍTÁS, TETÔCSERE HELYSZÍNI KIVITELEZÉS épületfa faanyagvédelem lambéria, hajópadló mûszárított asztalosáru 14

15 2010. MÁJUS 8. O T T H O N novodom.hu A házépítés szakértôje tôségeikhez mérten lecserélik azokat. Több bútoráruházlánc is felismerte már az embereknek ezt az új szokását, igényét, kihasználta a lehetôséget, és trendi darabokat is kínál elfogadható áron. Ám mivel ezek a bútorok átmenetiek, nem árt tudni, hogy gyártásuk során nem feltétlenül a legjobb minôség elôállítása, a funkcionális használat figyelembevétele, hanem a díszlet, a külsôség, a dizájn megteremtése volt az elsôdleges szempont. Most pedig még azok is trendivé tehetik lakásukat, akik amúgy nem követik a divat hóbortjait, a legújabb hullám szerint ugyanis a 60-as évekbeli retro bútorok hódítanak teret. Elég, ha körülnézünk kicsit szüleink, nagyszüleink lakásában, s elkobzunk, rendbe hozunk egy-egy nekünk tetszô darabot. SaFó könnyûszerkezetes családi házak Telefon: 94/ novodom.hu kiváló hôszigetelés U=0,16 Web: Heckenast István: 30/ Buús Péter: 20/ Horváth Jolán: 30/ Divós Katalin: 30/ ÚJ ÉPÍTÉSÛ INGATLAN KÍNÁLATUNKBÓL: Játék Játék: Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a pelikán szobor. A kétszer félórás sétarepülést Mándli-Szabó Éva és Butiné Bognár Lívia nyerték. A jegyeket a szerkesztôségünkben vehetik át a nyertesek. E heti kérdésünk: Milyen bútorok hódítanak teret a legújabb lakberendezési trend szerint? A helyes megfejtést beküldôk között Don Pepe pizzautalványokat sorsolunk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk május 13-ig. Kérjük, hogy írják meg telefonszámukat is! Bocskai körúton 2010 nyári költözéssel, az elsô és második emeleten, nappali és 1 szobás lakások: m 2 -ig Ár: 11,9 18 mft-ig Saját telkén is felépítjük! Egyszintes családi házak kulcsrakészen m 2 -ig 11,2 17,2 mft-ig Telek nélküli árak! D-ÉG AKCIÓ CSERÉLJE LE elavult RADIÁTORÁT korszerûre GAZDASÁGOSAN! Az akció tól a készlet erejéig tart. Ingyenes szaktanácsadásért keresse mérnök kollégáinkat! D-ÉG Épületgépészeti ÁRUHÁZ Szombathely, Puskás Tivadar u. 2. Telefon: 94/

16 ALLERGIÁSOK FIGYELEM! Jönnek az allergének és velük együtt a szenvedés: viszketés, tüsszögés, orrfolyás Mindezt sikeresen kezeljük, mellékhatások nélkül (álmosság) több éves tapasztalattal! Jöjjön el hozzánk, és meg fog lepôdni, mennyire egyszerûen kezelhetôk problémái! Szeretettel várom: Dr. Kún Csaba homeopátiás családorvos Címünk: Kossuth L. u. 10., I. em. 15. Telefonos idôpont-egyeztetés: Megbízható útitárs Belföldi és nemzetközi személyszállítás 14, 18, 35, 44, 50, 72 fôs LUXUS autóbuszokkal! Kérje kedvezô árajánlatainkat! Tel./fax: 94/ / AHÁNY ÉVES, ANNYI % A kedvezmény mértéke max. 50%. KEDVEZMÉNYT ADUNK! Laki és Társa KERTÉSZETI KISGÉP SZAKÜZLET SZERVIZ ELKÖLTÖZTÜNK! Új címünk: Szombathely 11-es Huszár út 196. Parkoló az udvarban. SAROKKANAPÉ ÁGYAZHATÓ MÁR FT-TÓL Az akció április 19-tôl május 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes, a részletekrôl érdeklôdjön üzletünkben! Árkádia Lakberendezési Áruház Szombathely, Dolgozók útja 1/A Tel.: 94/ a Weöres Sándor Színház bérletes elôadásai a 2010/2011-es évadban MADÁCH IMRE: Az ember tragédiája rendezô: Jordán Tamás bemutató: 2011.január... MASTEROFF-KANDER-EBB: Kabaré rendezô: Béres Attila bemutató: 2011.március... HELTAI: Naftalin rendezô: Mohácsi János bemutató: 2011.május... G.B.SHAW: Pygmalion rendezô: Keszég László bemutató: március... A. MILLER: Az ügynök halála rendezô: Valló Péter bemutató: 2011.május MÁJUS 31-IG KEDVEZMÉNY A BÉRLET ÁRÁBÓL! Keresse május 8-án a Weöres Sándor Színház pavilonját a Fô téren, a Civil Börzén, óráig! Az itt megvásárolt bérlettel sorsoláson vehet részt, melynek nyereménye 2 db belépôjegy a Karneválszínház elôadására. AZ 5 ELÔADÁST TARTALMAZÓ BÉRLETEK ÁRAI: Bemutató elôadásokra: Ft MÁJUS 31-IG Ft Hétfô-, kedd-, és szerda esti és szombat délutáni elôadásokra: Ft MÁJUS 31-IG Ft Csütörtök-, péntek és szombat esti elôadásokra: Ft MÁJUS 31-IG Ft Weöres Sándor Színház Jegyiroda Szombathely, Király u. 11. tel.:

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN?

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN? 20. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. ÁPRILIS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN? MAGYAR

Részletesebben

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL 24. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER

Részletesebben

ÖN KOCKÁZTATNA 1 MILLIÓT?

ÖN KOCKÁZTATNA 1 MILLIÓT? 24. ÉVF. 8. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A NÔ ÖRÖK PÁRTOKRÓL, KAMPÁNYRÓL, ESÉLYEKRÔL INTERJÚ TÖRÖK GÁBOR POLITIKAI ELEMZÔVEL ANNO: MENNYEZET HELYETT AZ ÉG FESZÜLT A TEMPLOMRA

Részletesebben

LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ AKCIÓNK!

LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ AKCIÓNK! 20. ÉVF. 46. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. DECEMBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ

Részletesebben

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL 21. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. SZEPTEMBER 17. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL ANNO: CSÓTÓ-ÉPÍTÉS TÁRSADALMI MUNKÁBAN NEHEZEBB LESZ FÜSTÖLÖGNI A CHIPSADÓ ÉS ANNAK MELLÉKHATÁSAI A

Részletesebben

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN 21. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. FEBRUÁR 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS

Részletesebben

A KIS LORD NAGY KALANDJAI

A KIS LORD NAGY KALANDJAI Safo_2010_11_06 11/5/10 10:25 AM Page 1 20. ÉVF. 41. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. NOVEMBER 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A KIS LORD NAGY KALANDJAI ÖRÖKKÉ SZERETNI FOGLAK ÔSZINTÉN AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRÓL NOVEMBER 4.

Részletesebben

HOVÁ JELENTKEZZEM? ÚSZÓTANFOLYAM TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930. A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

HOVÁ JELENTKEZZEM? ÚSZÓTANFOLYAM TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930. A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében 22. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HOVÁ JELENTKEZZEM? TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930 ÚSZÓTANFOLYAM A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

Részletesebben

KÓRHÁZ: RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM CSÁBÍTÓ INGYEN HITELEK KÖZGYÛLÉS: KÖZÉPPONTBAN A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ANNO: ÍNYENC RABOK

KÓRHÁZ: RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM CSÁBÍTÓ INGYEN HITELEK KÖZGYÛLÉS: KÖZÉPPONTBAN A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ANNO: ÍNYENC RABOK 19. ÉVF. 44. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. NOVEMBER 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KÓRHÁZ: RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM CSÁBÍTÓ INGYEN HITELEK KÖZGYÛLÉS: KÖZÉPPONTBAN A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ANNO: ÍNYENC RABOK

Részletesebben

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 db alkotása vásárolható meg kedvezménnyel, kamatmentes

Részletesebben

EBÉD TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK

EBÉD TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK 24. ÉVF. 4. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. FEBRUÁR 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK ÉLETBEN MARADNI, MINDENÁRON! BALESET, FELÉPÜLÉS, ÚJRAKEZDÉS

Részletesebben

ALÁS SZOLGÁJA! MAGAMAT AJÁNLOM! ILLATSZERTÁR: PREMIER A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN AZ ELTÉVEDT EMBER INTERJÚ FÛZFA BALÁZZSAL

ALÁS SZOLGÁJA! MAGAMAT AJÁNLOM! ILLATSZERTÁR: PREMIER A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN AZ ELTÉVEDT EMBER INTERJÚ FÛZFA BALÁZZSAL 24. ÉVF. 3. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. FEBRUÁR 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ALÁS SZOLGÁJA! MAGAMAT AJÁNLOM! ILLATSZERTÁR: PREMIER A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN AZ ELTÉVEDT EMBER INTERJÚ

Részletesebben

KI A LEGSZEBB? BRÜSSZEL A KETTÔS FÔVÁROS ZSÉDÁVAL SZÍNPADRÓL, MAGÁNÉLETRÔL ISKOLAVÁLASZTÁS ELÔTT

KI A LEGSZEBB? BRÜSSZEL A KETTÔS FÔVÁROS ZSÉDÁVAL SZÍNPADRÓL, MAGÁNÉLETRÔL ISKOLAVÁLASZTÁS ELÔTT 18. ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. FEBRUÁR 9. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KI A LEGSZEBB? BRÜSSZEL A KETTÔS FÔVÁROS ZSÉDÁVAL SZÍNPADRÓL, MAGÁNÉLETRÔL ISKOLAVÁLASZTÁS ELÔTT Akciónk január 25-tôl a készlet erejéig.

Részletesebben

MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI! ÚJABB ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK A GENCSI ÁRVÁKNAK KÉSZÜLÔDÉS A VÁLASZTÁSRA: KÉT JELÖLT MÁR ISMERT

MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI! ÚJABB ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK A GENCSI ÁRVÁKNAK KÉSZÜLÔDÉS A VÁLASZTÁSRA: KÉT JELÖLT MÁR ISMERT 23. ÉVF. 42. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. NOVEMBER 23. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI! ÚJABB ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK A GENCSI ÁRVÁKNAK KÉSZÜLÔDÉS A VÁLASZTÁSRA: KÉT JELÖLT MÁR ISMERT

Részletesebben

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA 24. ÉVF. 15. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP PLAYSTATION ÉS OLIMPIA INTERJÚ LIGETI DÁNIEL BIRKÓZÓVAL KÖZGYÛLÉS: FALCO GYÁR, HOLOCAUST-EMLÉKMÛ, ZÁRSZÁMADÁS ANNO: UTAZÓK ÉS ÚTONÁLLÓK

Részletesebben

CSÚCSON A BENZIN ÁRA JÁNOS VITÉZ NYOMDOKAIN LÉPEGETVE ÜNNEPEL A BÁBSZÍNHÁZ FALCO: HARMADSZOR IS EZÜST ANNO: A NAGYLELKÛ ERNUSZT KELEMEN

CSÚCSON A BENZIN ÁRA JÁNOS VITÉZ NYOMDOKAIN LÉPEGETVE ÜNNEPEL A BÁBSZÍNHÁZ FALCO: HARMADSZOR IS EZÜST ANNO: A NAGYLELKÛ ERNUSZT KELEMEN 20. ÉVF. 15. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. ÁPRILIS 24. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP CSÚCSON A BENZIN ÁRA JÁNOS VITÉZ NYOMDOKAIN LÉPEGETVE ÜNNEPEL A BÁBSZÍNHÁZ FALCO: HARMADSZOR IS EZÜST ANNO: A NAGYLELKÛ ERNUSZT KELEMEN

Részletesebben

KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI: ÚJABB FELAJÁNLÁSOK!

KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI: ÚJABB FELAJÁNLÁSOK! 23. ÉVF. 45. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. DECEMBER 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP GÓLYÁKAT AVATTAK! KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI,

Részletesebben

DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS

DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS 24. ÉVF. 10. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS SEBESEN hívjon!

Részletesebben

ÉRSZÛKÜLET ÉS ÉRRENDSZERI KEZELÉSEK SZOMBATHELYEN!

ÉRSZÛKÜLET ÉS ÉRRENDSZERI KEZELÉSEK SZOMBATHELYEN! 21. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. JANUÁR 15. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ITT A SZEZON, ÁLL A BÁL SZÍNES ESTÉLYIK, CSILLOGÓ SMINK AZ IDEI TREND ANNO: A MEGNÔTT SZOMBATHELY TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET ÉRSZÛKÜLET

Részletesebben

BOMBATÁMADÁS ELÔTT KIKÖLTÖZÜNK, BEKÖLTÖZÜNK: VISSZACSÁBÍTOTT VÁROSIAK KÖZGYÛLÉSEN TÖRTÉNT: ELBÚCSÚZOTT A JEGYZÔ EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA

BOMBATÁMADÁS ELÔTT KIKÖLTÖZÜNK, BEKÖLTÖZÜNK: VISSZACSÁBÍTOTT VÁROSIAK KÖZGYÛLÉSEN TÖRTÉNT: ELBÚCSÚZOTT A JEGYZÔ EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA 21. ÉVF. 8. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. MÁRCIUS 5. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOMBATÁMADÁS ELÔTT KIKÖLTÖZÜNK, BEKÖLTÖZÜNK: VISSZACSÁBÍTOTT VÁROSIAK KÖZGYÛLÉSEN TÖRTÉNT: ELBÚCSÚZOTT A JEGYZÔ EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS

Részletesebben

A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról

A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról 2 Tájékoztató a közgyógyellátási igazolványok érvényességérõl

Részletesebben

SZÍNHÁZTEREMTÉS ADÓVÁLTOZÁSOK: MENNYI KERÜL A BORÍTÉKBA? A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN PÉNZBEHAJTÁS VAGY FORGALOMSZABÁLYOZÁS?

SZÍNHÁZTEREMTÉS ADÓVÁLTOZÁSOK: MENNYI KERÜL A BORÍTÉKBA? A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN PÉNZBEHAJTÁS VAGY FORGALOMSZABÁLYOZÁS? 21. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. JANUÁR 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZÍNHÁZTEREMTÉS ADÓVÁLTOZÁSOK: MENNYI KERÜL A BORÍTÉKBA? A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN PÉNZBEHAJTÁS VAGY FORGALOMSZABÁLYOZÁS? T Á M O G A T

Részletesebben

MOZGALMAS ÉVEK VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ GYEREKEK KÉSIK A BUSZPÁLYAUDVAR-BERUHÁZÁS ORVOSOK A VILÁGHÁLÓN. Safo_2008_10_11 10/10/08 8:38 AM Page 1

MOZGALMAS ÉVEK VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ GYEREKEK KÉSIK A BUSZPÁLYAUDVAR-BERUHÁZÁS ORVOSOK A VILÁGHÁLÓN. Safo_2008_10_11 10/10/08 8:38 AM Page 1 Safo_2008_10_11 10/10/08 8:38 AM Page 1 18. ÉVF. 38. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. OKTÓBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MOZGALMAS ÉVEK VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ GYEREKEK KÉSIK A BUSZPÁLYAUDVAR-BERUHÁZÁS ORVOSOK A

Részletesebben

SAVARIA FÓRUM. Megújult Horváth Boldizsár szobra. Az Év Zenekari Mûvésze. Hõsök napi megemlékezés. Elhunyt a mesteredzõ

SAVARIA FÓRUM. Megújult Horváth Boldizsár szobra. Az Év Zenekari Mûvésze. Hõsök napi megemlékezés. Elhunyt a mesteredzõ 2 SAVARIA FÓRUM Megújult Horváth Boldizsár szobra A szobor közel száz évig állt talapzatán karbantartás nélkül, azonban dr. Hankó Faragó Miklós, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára és dr.

Részletesebben

ÁLLAMFÔI LÁTOGATÁS SZOMBATHELY AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON ANNO: RENDÔRKÉZEN A KASSZAFÚRÓKIRÁLY FREKVENCIA NÉLKÜL RÁDIÓZNAK TOVÁBB

ÁLLAMFÔI LÁTOGATÁS SZOMBATHELY AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON ANNO: RENDÔRKÉZEN A KASSZAFÚRÓKIRÁLY FREKVENCIA NÉLKÜL RÁDIÓZNAK TOVÁBB 22. ÉVF. 9. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. MÁRCIUS 10. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÁLLAMFÔI LÁTOGATÁS SZOMBATHELY AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON ANNO: RENDÔRKÉZEN A KASSZAFÚRÓKIRÁLY FREKVENCIA NÉLKÜL RÁDIÓZNAK TOVÁBB A fotó

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Safo_2012_10_06 12/10/5 11:46 AM Page 1 22. ÉVF. 37. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. OKTÓBER 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BEHÚZTÁK! ÚJ NÉVVEL AZ ÚJ ÉVBEN A MODERN VÁROS SZÜLETÉSE A természet íze Bio és natúr termékek

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN

ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN 23. ÉVF. 20. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. MÁJUS 25. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN

Részletesebben