Bőzsöny Ferenccel. interjú

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bőzsöny Ferenccel. interjú"

Átírás

1 ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA MÁRCIUS Dr. Bőzsöny Ferenc, Zebegény díszpolgára, a Magyar Rádió legendás főbemondója mesél életéről és osztja meg velünk gondolatait, értékekről, hitről, emberségről. TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK LETT GERESDLAK 2 Zebegény és Geresdlak képviselőtestületei döntöttek a testvértelepülési kapcsolat kialakításáról és aláírták az erre vonatkozó megállapodást. A POLGÁRMESTER LEVELESLÁDÁJÁBÓL 4 Havonta visszatérő új rovatunkban kaphatnak választ kérdéseikre. Az ehavi, első kérdést a szerkesztőség teszi fel: Mi újság a forrással? interjú Bőzsöny Ferenccel 8. oldal BEINDUL A MINTAMENZA 5 Zebegény község Önkormányzata februárban kifejezte csatlakozási szándékát a Mintamenza programhoz. Megújul az iskolai étkeztetés. KONYHAKERTEK VERSENYE 24 A zöld munkacsoport javaslatára idén Zebegény is csatlakozott a Legszebb konyhakertek elnevezésű országos versenyhez.

2 ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 18/2014.(II. 13.) Kt. határozat Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósításának támogatása címen kiírt BM pályázatot megismerte. A pályázaton részt kíván venni. A pályázat tartalma: Zebegényi Napraforgó Óvoda teljes fűtéskorszerűsítése, szigetelése és nyílászáró cseréje. A támogatási összeg: Ft, melyből eszközbeszerzés: Ft. Az önerő összege: Ft Utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására. Felelős: Hutter Jánosné polgármester Határidő: azonnal 19/2014.(II. 20.) Kt. határozat Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy csatlakozik a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesülethez, mint programozási időszakra vonatkozó várományos LEADER Helyi Akciócsoporthoz. Az egyesület munkáját segíti a felkészülésben, továbbá a fejlesztési dokumentumok elkészítésében is. Zebegény község tagja kíván lenni továbbra is a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesületnek, mely egyesület a Szobi járásban az egyetlen egyesület, amely LEADER HACS címmel rendelkezik. Az önkormányzatot a település mindenkori polgármestere képviseli. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közötti vidékfejlesztési programozási időszakra való felkészüléshez a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: azonnal és folyamatos 20./2014.(II.20.) Kt. határozat Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zebegényi futballpálya használatba adására vonatkozó, dr. Galambos Károly ügyvéd által véleményezett szerződéstervezetet megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Hutter Jánosné polgármester Határidő: azonnal Testvértelepülésünk Geresdlak Közel nyolc hónapos előkészítést követően, decemberében Zebegény és Geresdlak képviselő-testületei arról döntöttek, hogy testvértelepülési kapcsolatot alakítanak ki, és alá is írták az erre vonatkozó megállapodást. SZERZŐ HUTTER JÁNOSNÉ FOTÓ GALISZ VIRÁG Először a IV. Gőzgombóc Fesztiválra kapott meghívást, majd a Zebegényiek Napjára és a Tökvilág Fesztiválra jött el hozzánk kedves feleségével. Október közepén az Alacsony-Tátra túrán is együtt vettünk részt. Zebegény képviselői pedig a Falu Pincéjének avatására kaptak meghívást Geresdlakra, majd októberben a VII. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválon jártunk, november végén pedig a Mézeskalács falu megnyitóján lehettünk jelen. Zebegény e kapcsolatok miatt már szerepelt a Neue Zeitung hasábjain, és a szintén testvértelepülés Grambach helyi lapjában is. Megpróbáltunk együtt részt venni a októberi Magyarország Szeretlek programban is. ÖNKORMÁNYZAT A két település vezetősége tehát megalapozta az együttműködés feltételeit. Most már a civil szervezeteken, az intézmények vezetőin, és a lakosságon múlik, hogy tartalommal töltsük meg ezt a megállapodást. Március elsején, a geresdlaki német nemzetiségi önkormányzat szervezésében részt vettünk a Sváb-bálon és annak rendje és módja szerint ismét aláírtuk a megállapodást. Az aláírást követően levetítettük a falunkat bemutató kisfilmet, és a jelenlevők Büdi Vivien és Polgár László táncát élvezhették. Vendéglátóink, az először Geresdlakra látogató zebegényi képviselő-testületnek megmutatták értékmentő munkájukat, a település gazdaságát, az új és régi értékeket. Másnap a mohácsi busójárásra látogattunk el közösen. Képviselő-testületünk tagjai maguk is megtapasztalhatták azt a vendégszeretetet, önzetlenséget és kedvességet, mellyel geresdlaki barátaink ismét elbűvöltek bennünket. A kapcsolatok erősítésére még ebben az évben tervezünk egy közös futballmérkőzést, és amennyiben az intézményvezetés támogatja, osztálykirándulás szervezését is. A nyári időszakban pedig iskolás korú gyermekeink cseretáboroztatására teremtünk módot. Geresdlak jelmondata a testvértelepülési kapcsolatunkra is érvényes: Együtt vagyunk eredményesek! Éljünk hát a lehetőséggel minél többen! Várjuk a civil szervezetek és magánszemélyek jelentkezését, kezdeményezéseit az új kapcsolatok felvételére, kibővítésére! Idén február végén Zebegényben fogadtuk Geresdlak képviselő-testületét, akik találkoztak a mi képviselőtestületünkkel, a bizottsági tagjainkkal, a civil szervezeteink vezetőivel és néhány érdeklődő magánszeméllyel is. Vendégeink részt vettek a Banyabálon és a település bemutatása mellett, a Dőry kastélyban került sor a testvértelepülési megállapodás ünnepélyes aláírására. Geresdlak polgármestere, dr. Habjánecz Tibor az aláíráskor elmondta, hogy már három finn és egy osztrák testvértelepülése van Geresdlaknak, és Zebegény az első hazai település ebben a sorban. Országon belül ez a fajta kapcsolatfelvétel elég ritka, de a sok történelmi azonosság és a két település jelene mindenképpen erősíti ezt a kapcsolatot. A polgármester úr négy ízben járt Zebegényben. 2 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 3

3 ÖNKORMÁNYZAT A polgármester levelesládájából A Zebegényi Hírnök kérdőívére beküldött véleményekből kiderült, hogy olvasóink szeretnének több tájékoztatást kapni problémás helyi ügyeinkről. Hutter Jánosné polgármester ezentúl minden számban összefoglalja egy témakörben az aktuális tudnivalókat és a kérdéssel kapcsolatos önkormányzati intézkedéseket. Kérjük kérdéseiket a vagy a címre, A polgármester levelesládájából tárgy megjelölésével küldjék. Az első kérdést a Zebegényi Hírnök szerkesztősége intézi a polgármesterhez. A helyieket és az idelátogatókat egyaránt érintő, nagyon rossz hír, hogy a hivatalos vizsgálati eredmény szerint nem iható az Erzsébet-forrás vize. Úgy tudjuk az előző években is volt vizsgálat, és eddig még nem volt probléma a víz tisztaságával. Mi történt? Mitől szennyeződik a víz? Milyen intézkedéseket hoz az önkormányzat a szennyezés megakadályozására, és mikor lesz ismét iható a forrás vize? 2011 óta állnak rendelkezésre vizsgálati eredmények a forrás vizével kapcsolatosan, melyek szerint a víz bizonyos időszakokban iható, máskor pedig nem volt iható. Ennek oka, hogy az Erzsébet-forrás egy természetes vízlelőhely, nincs rajta tisztítómű. Sőt, a felette levő mészkőhegy is tele van az Erzsébet-forrással kapcsolatban lévő természetes forrásokkal és vízfolyásokkal. Mint ilyen, bármikor belekerülhet szennyeződés például egy állat elhullása kapcsán, vagy tavasszal olvadáskor. A környező ingatlanokról nem folyik szennyvíz a forrásba, a Szőnyi út és környéke végig csatornázva van. A legutóbbi rossz eredményben közrejátszhatott egy csatornadugulás a környéken, amit még akkor elhárítottunk. Folyamatos ellenőrzés alatt tartjuk a környéket. Most várjuk az Zebegényi fejlesztések AZ ÖNKORMÁNYZAT AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI Óvodabővítés december 15-én községünk 20 millió forintot nyert az óvoda bővítésére egy a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton. A pénz már meg is érkezett, a közel 5 millió forintnyi önrészt az önkormányzat biztosítja. A fejlesztés már tervezési szakaszban van, a kivitelezés szeptemberig meg is fog valósulni. Az óvópedagógusok képzése már megkezdődött, a fejlesztéssel egy gondozói állás is létesül. A pályázat kivitelezése alatt három fő közfoglalkoztatott fogunk alkalmazni. új ÁNTSZ vizsgálat eredményét, és bízunk benne, hogy a forrás ismét ivóvíz minősítést fog kapni. Az ÁNTSZ javasolta, hogy építsünk egy tisztítóművet a forrásra, így lehetne garantálni az állandó minőséget. Ez azonban egy csapvíz jellegű vizet eredményezne, a tisztítással oda lenne a természetes víz beltartalmának nagy része a forrás lelke is. Mindez ráadásul több millió forintba kerülne. Jelenleg nem tervezzük a tisztítómű megépítését. Nagy gondot fordítunk azonban a vízminőség folyamatos ellenőrzésére, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra is. Fontosnak tartom még elmondani, hogy az ÁNTSZ kötelezi az önkormányzatot, hogy a forrásnál kihelyezett táblával tájékoztassa a lakosságot a nem megfelelő vízminőségről, amit meg is tettünk. Ismeretlenek azonban rendszeresen eltávolítják a táblát. Ezért magas összegű büntetésre számíthatunk! Kérünk mindenkit, ne távolítsa el a táblát, ne okozzon kárt a falunak. Ezzel a bővítéssel az óvoda már meg fog felelni a törvényi előírásoknak. Fel fogjuk újítani az öltözőket, a csoportszobákat és a vizesblokkokat, helyet kap az elkülönítő és a pedagógusok irodája is. Szülői indítványozásra szeretnénk egy sószobát is kialakítani. Szep temberben tehát indul az új, bölcsődés-óvodás vegyes csoport. Az óvoda hőszigetelése Ezév február elején szintén a Belügyminisztérium kiírására közel 18 millió forintra pályáztunk az óvoda teljes hőszigetelésére, a fűtés korszerűsítésére és a nyílászárók cseréjére. Ebből 1 millió forintot bútorzszerzésre fordíthatunk. Az önrész, melyet az önkormányzat biztosít, 4,6 millió forint. Amennyiben pályázatunk támogatást kap, úgy az intézmény teljes felújítása valósulhat meg. Várépítő pályázat forintot pályáztunk az óvodai játszóeszközök felújítására, bővítésére. A pénzből egy dupla hintát és egy biztonságos gumiszőnyeget szerzünk be az óvodába. Az eszközök elhelyezése és beszerelése az Mintamenza önkormányzat feladata lesz. Természetesen a pályázattól függetlenül tervezzük az udvari játszóeszközök cseréjét, felújítását is. Ezen belül kerül sor az elöregedett, elhasználódott babaház elbontására, és helyette egy szép kis ház felépítésére is, a tereprendezésre és kert kialakítására. Zöldstrand projekt Közmunka pályázat A közmunka pályázat keretében Zebegény is indult a maximum 8 millió forintos pályázati támogatásért. Sikeres pályázat esetén a Duna parton egy zöldstrandot, azaz egy ingyenes szabadstrandot fogunk kialakítani. A terv - a támogatási összeg függvényében - hogy pótoljuk a fákat, padokat helyezzünk el, vizesblokkot és WC-t alakítsunk ki. Szeretnénk a ÖNKORMÁNYZAT kőfal felett füvesíteni, a betonbejárókat felszedni és a helyére apró sódert teríteni. A beton napozó helyett fa napozóágyakat készítenénk, és természetesen a szabadstrand hivatalos engedélyeztetését is beterveztük. A krokodilos réten befejezzük a strandröplabda pálya felújítását, bowling, pétanque pályákat, óriás sakktáblát telepítünk, és egy fa játszóteret építünk. Felújítjuk a Pazeller Jakab sétányt és padokat, szemeteseket helyezünk ki. Kialakítanánk egy mini tanösvényt a Duna élővilágáról. Lehetőség lenne nyolc újabb közfoglalkoztatott alkalmazására is májustól októberig, akik a strandgondnoki, karbantartói, gyermektáboroztatási feladatokat látnák el. A pályázatot a napokban bírálják el, minden pályázó értesítést kap az elért eredményről. Zebegény község Önkormányzata februárban kifejezte csatlakozási szándékát a Mintamenza Programhoz. Ejtsünk néhány szót arról, vajon mit is jelent ez. SZERZŐ POKORNY LAJOS A program elindulására 2009-ben az ÁNTSZ által végzett országos gyermek-közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi felmérés rossz eredményei szolgáltattak okot. A Mintamenza Program lényege, hogy egészséges ételek kerüljenek a gyerekek asztalára, amelyek helyben termelt, friss, szezonális alapanyagokból készülnek. A felmérések szerint az étel túl zsíros, túl sós, kevés a zöldség és a gyümölcs a közétkeztetésben. A táplálkozási kockázati tényezők már gyermekkorban is kimutathatóak, és a gyermekkori elhízás is egyre nagyobb problémát jelent. A gyermekkori minta határozza meg táplálkozási szokásainkat, ezért a helyes táplálkozás alapjait minél korábbi életkorban el kell kezdeni kialakítani. Az egészséges táplálkozással a születéskor várható élettartam meghosszabbítható, sok rizikófaktort lehet kiküszöbölni, betegségeket megelőzni. Csak az egészséges gyermekkor után lesz egészséges a felnőttkor. Az egészséges táplálkozás az idősebb korosztályban is mérhetően javítaná az egészségi állapotot. A közoktatási törvény módosítása által a gyermekek reggel nyolctól, délután négyig az iskolában tartózkodnak, a menzán étkezők száma is megugrik, és így még több gyereket lehetne egészséges étkezésre bírni. Eddig is fontos volt az egészséges életmód: sok gyermek különböző sportegyesületeknél, önkéntesen sportol. A sport mellett fontos az étkezésben is az egészséges életmódra nevelés, a táplálkozásnak ugyanakkor bizonyítottan hatása van a tanulási képességekre (fizikai fejlődés, koncentráló képesség, magatartás, beilleszkedés). Az étkezés kultúrájának emelkedése fontos, de ehhez a szülők és a pedagógusok munkája is szükséges, hiszen a gyermekek tőlük függnek. Ezért lehetővé kéne tenni, hogy a szülők is megismerhessék és megkóstolhassák a menzás ételt, ellenőrizzék azt, adjanak tanácsokat és formáljanak véleményt róla. A pedagógusok feladata pedig a példamutatás és az egészséges étkezésre való ösztönzés, hiszen a mai világban egyre inkább a kényelmi termékek hódítanak (pl.: porleves, félkész és készen vásárolt ételek). Csapatban lehet a legnagyobb sikereket elérni, emiatt fontos, hogy a helyi termelők, beszállítók, konyhán dolgozók, szülők, pedagógusok és a gyerekek együttműködjenek. A cél egészséges gyerekek és egészséges nemzedék nevelése. Zebegény egészen egyedülállóan egészséges természeti környezete inspiráló kell, hogy legyen mindnyájunknak egy egészséges fiatal nemzedék felneveléséhez. Ennek első és legfontosabb állomása az óvodában és az iskolában is az egészséges táplálkozás bevezetése. 4 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 5

4 ÖNKORMÁNYZAT Virágos Európa Verseny 2014 Bizonyára meglepő a cím, hiszen eddig csak Virágos Magyarország versenyről beszéltünk. A 2013-as árvízi védekezést követően nem csekély eredményként értünk el első helyezést a Virágos Magyarország községi kategóriájában. Ezzel a helyezéssel jogosulttá váltunk a Virágos Európa nemzetközi versenyen való megmérettetésre hazánk képviseletében. Óriási megtiszteltetés Zebegény számára, hogy az első 11 európai falu között szerepelhet ebben a versenyben. Írhatnám azt is, hogy ez az eredmény már magáért beszél, de nem lehetünk elégedettek. Most az egész falu lakosságán múlik, hogy helyt tudunk-e állni, és sikerül-e mindenkit megelőznünk Európában. SZERZŐ HUTTER JÁNOSNÉ FOTÓ CSÓKÁNÉ SALAMON MELITTA A hazai versenynek már érezzük hozadékait. Részt vehettünk az Utazás 2014 kiállításon február végén. A Magyar Turizmus Zrt az általunk kiválasztott két jelentős zebegényi eseményről, rendezvényről az aktuális havi Élmény Itthon magazinban - befűzve a Magyar Nemzet, a Heti Válasz, valamint terjesztés a teljes Tourinform hálózatban - cikket jelentet meg. Az itthon.hu weboldalon kiemelt vezető cikk lesz ezekről az eseményekről, és aktuális blog bejegyzés a budapestkornyeke blog oldalon. Ezen felül március 25-én a Hotel Nemzetiben megrendezendő sajtótájékoztatón kb. 15 perces tájékoztatót adunk - képekkel illusztrálva - a település felkészüléséről a nemzetközi versenyre. Az önkormányzat, a civil szervezetek részvételével és a szakértő csoport kialakításával, már megkezdte a felkészülést. A hazai zsűri közreműködésével bejártuk a tervezett útvonalat is. Rövidesen le kell adnunk az útvonaltervet és a térképet is. Az útvonalon közel 12 állomáspont kell kijelölnünk, ahol a nemzetközi zsűri pontozza a települést. Az útvonal nem érinthet olyan területet, amely nem felel meg az elvárásoknak. A mércét magasra állították, de meg tudjuk mutatni, hogy érdemesek vagyunk a versenyre. A nemzetközi zsűri július 3-án csütörtökön, reggel 9 órára érkezik falunkba, és mindössze négy órát tölt nálunk. Ez idő alatt kell bemutatnunk a természeti és épített értékeinket, az önkormányzati, intézményi, civil és lakossági munkát, a zöldterületek kezelését, a virágosítást, a környezettudatos nevelést. A versenyig és a verseny ideje alatt is, az önkormányzat számít a lakosság segítségére, hiszen támogatásuk, munkájuk nélkül nem leszünk képesek helytállni. Kérem, akinek fontos Zebegény jövője, és a rólunk kialakuló nemzetközi vélemény, álljon mellénk és a segítsen az eredményes szereplésben. Napokon belül közzétesszük az önkormányzat Facebook oldalán, a községi honlapon és a hirdetőtáblán, hogy mihez kérjük a helyiek segítségét. A hivatal titkárságán folyamatos tájékoztatást adunk a virágosításról és az egyéb feladatok szervezéséről. Várjuk a segítő kezeket a falutakarításokon, a szakértők által javasolt tisztítások elvégzésénél, a virágosításnál, az előkertek, porták kialakításánál, a zöldterület kezelésnél. A verseny keretében együtt teremthetünk olyan értéket, amely példaértékű lehet az egész országban. Egy kedves szlogen szerint: Zebegény elcsábít és elvarázsol. Varázsoljuk el együtt Európát! ÖNKORMÁNYZAT Megszépül az állomás környéke PÁSZTOR LÁSZLÓ A MÁV SZERZŐDÉSRŐL januárjában Hutter Jánosné Zebegény polgármestere tárgyalásokat folytatott a MÁV Zrt.-vel, ennek sikere alapján szerződést írtak alá mondta el Pásztor László alpolgármester - az állomás virágosítására, peronjainak rendben tartására. Ebbe beletartozik a téli síkosság mentesítés és az ehhez használatos anyagok beszerzése is. SZERZŐ ÉS FOTÓ POKORNY LAJOS A MÁV már 2013-ban megrendelte és meg is kapta az ehhez szükséges anyagokat, melyeket díjmentesen átadott önkormányzatunknak. Hála az igen enyhe időjárásnak, nagy részét ennek nem használtuk fel, így az valószínűleg jövőre is elég lesz egy jó darabig. A megállapodás részét képezi még a váróterem és az utas mellékhelyiségek tisztántartása, azok havonta egyszeri fertőtlenítése és évi tisztasági festése. A vasút vállalta, hogy a 12-es főút felőli rézsűt - a valamikori harmadik vágány és a rakodó területét -, minden évben minimum két alkalommal - de a Virágos Magyarország verseny miatt, még mindenképpen a főzsűri érkezése előtt - lekaszálják és rendbe teszik. A Millenium sor felé eső vasúti rézsűt még ebben az évben kitisztítják, a veszélyes fákat kivágják, és az elburjánzott bokrokat megritkítják. A következő évtől kapja meg az önkormányzat e két utóbbi területet kezelésre és karbantartásra. Mindezen munkákért közel 1,9 millió forintot kap Zebegény ebben az évben, negyedéves elszámolásra. A szerződés már készen állt, mikor ez a bővítés felmerült, így csak a jövő évi szerződésben tudjuk a területeket módosítani. A következő évben már a kibővített szerződéshez igazított ellentételezéssel számolhatunk. Ennek összege végén kerül megállapításra. Úgy gondoljuk, ez Zebegény számára igen szerencsés megállapodás, mert egy általunk széppé tett és rendben tartott környezetű vasútállomásra érkezhetünk meg mi is, és a faluba látogató vendégeink is. És mint tudjuk, az első benyomás mindig a legfontosabb! - mondta el az alpolgármester. Csak így lehetséges Szerelem első pillantásra Eszem-Iszom VÁRJUK HASZNOSÍTÁSI JAVASLATAIKAT! Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában álló dunaparti, volt Eszem-Iszom területét (fotónkon) hasznosítani kívánja. A hasznosításra javaslatokat vár a lehetséges pályázóktól. A hasznosítási felhívást meg fogjuk jelentetni a honlapon, a facebookon, a hirdetőn, a környékbeli újságokban és az ILYEN VOLT... ingatlan.com-on. A beérkezett javaslatok nem minősülnek pályázatnak. A javaslatok benyújtásának határideje és helye: április 15., a kirendeltség titkársága.( Zebegény Árpád út 5. községháza) Az önkormányzat a hirdetés költségét a évi költségvetés terhére biztosítja. 6 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 7

5 INTERJÚ A Pacsirta utcától a Pacsirta utcáig INTERJÚ DR BŐZSÖNY FERENCCEL, ZEBEGÉNY DÍSZPOLGÁRÁVAL INTERJÚ A pálos rend - a többi rendhez hasonlóan mindazokat a jótevőket, akik jelentős szellemi vagy anyagi adománnyal hozzájárultak a rend működéséhez, hálából fivéreikké (konfráterekké) fogadják. Részesülnek ezáltal mindama lelki és szellemi javakból, amit a szerzetesek megszentelt életükkel maguknak szereznek, haláluk után pedig imádkoznak lelkük üdvéért. SZERZŐ POKORNY LAJOS FOTÓ GALISZ VIRÁG ÉS ARCHÍV Esztergomi Boldog Özsébnek, a pálos rend alapítójának ünnepéhez kapcsolódóan, január 22-én, szerdán, ünnepi szentmisét mutatott be Beer Miklós váci megyéspüspök, pálos konfráter a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya-bazilikában. Az ünnepen a pálos konfráterek találkozója és egyben az új konfráterek avatása történt.e szép napon Bőzsöny Ferenc Zebegény díszpolgára, a Magyar Rádió legendás hajdani bemondója is részt vett ezen az ünnepségen. Igen, Boldog Özséb halálának 744. évfordulóján ott voltam és Istennek hála én lehettem az egyik aki elnyerte ezt a megtisztelő tagságot. A Mecsek oldalában épült pálos templom és kolostortól nem sokkal vagyok idősebb. Hét éves koromban, mikor nagymamámmal, a pálosokkal közösen a máriagyűdi ferencesekhez tett első zarándokutunktól a gellérthegyi Sziklatemplom imaóráin át egészen Márianosztráig, az atyák szinte végigkísérték egész életem. Úgy érzem, hogy egy picit én is része voltam az Ő életüknek. Majd 25 éve a Magyar Pálos Rend ünnepi szertartásainak lektora, felolvasója vagyok. Ezen túl pedig én mondtam hangfelvételre az utókor számára a pálos kolostorok történetét. P. Bátor Botond tartományfőnöktől a latin nyelvű befogadó díszoklevélen túl egy fehér piuszkát ( kerek papi sapka ) is kaptam a pálos közösséghez tartozás jeleként. Így lett teljes életem pálosokhoz kapcsolható része. Kérem, oldjuk fel olvasóink számára a címben szereplő, látszólagos ellentmondást is! Pécsett születtem, házunk a szőlőhegyek felé tartó Pacsirta utca és a gróf Zichy Gyula utca sarkán állt, közvetlenül a jezsuita gimnázium és a Pius templom mellett. A fuvarosok rendre megálltak házunk előtt, hogy a szemben lévő közkútnál megitassák a lovaikat, a gazdák pedig fröccsökkel oltották szomjukat apám kocsmájában. Itthon, a lakásom falán rengeteg emlék között őrzöm apám kocsmájának eredeti cégérét is. Akkoriban, gyermekként, az ablakon kibámulva mindig arra gondoltam, milyen jó lenne olyan helyen lakni, ahol az ablakból kinézve, folyóvízre vagy tóra lehetne látni. Ábrándjaimat évekkel később az élet kétszeresen is teljesítette: Budapesten, a pesti Duna-parton lakom, ablakomból a Dunát, a Gellért-hegyet, a pálosok Sziklakápolnáját látom. Jó 10 évvel később, szólt egy ismerősünk, hogy szomszédai, egy idős házaspár, korukra való tekintettel eladnák, zebegényi telküket, kicsiny kőházzal a meredek lejtő tetején. Csaknem a lélegzetem is elállt, amikor közelről megláttam. Lenyűgözött a csodás panoráma, az itt szélesen hömpölygő Duna, ahogy egy kedves szigetet ölel át. Még a nap járása is azonos azzal, amit odahaza látok. Zebegényben az Esztergom felől Szobnál erre kanyarodó, majd a Dömösnél Visegrád felé eltűnő Duna övezi a látványt. Szemközt Pilismarót látható templomával a hegyek lábánál, sötétedés után hunyorgó lámpafüzéreivel. És az csak az Élet nagy rendezőjét dicséri, hogy a nemrég múltban, mikor az utcák új neveket kaptak szerte az országban, az én zebegényi kis lakom a Pacsirta utca 1 számot kapta. Amióta idekerültem, a falubeli kisgyerekek azóta felnőttek, már az ő csemetéik, sőt unokáik szaladgálnak az utcákon. A község egykori nagy öregjei, mind-mind a Szőnyi István által megfestett temetőben nyugszanak már, ahol a nagy mester is nyugalmat talált a családi sírboltban. A régen itt alkotó művészek zömének csak emlékhelyeit, egykori itt tartózkodásuk történetét, számos alkotását ismerem. Szellemük azonban eleven. Szívesen hallgatom a község bölcs, idős lelkipásztorát, Kapás László atyát és örömest énekelek a helybéliekkel. Itt nőtt fel és lényegében innen származik Vác mostani megyéspüspöke, Beer Miklós atya, aki amennyire csak teheti, mindig ellátogat itteni hívei körébe. Hogyan alakult az élete? Édesanyámat hat és fél évesen elvesztettem. Édesapám pedig a II. világháború után elhatározta, hogy Amerikába disszidál. Tizenhét éves voltam, amikor jelentkeztem a kisszemináriumba. Először Esztergomba, majd Vácra, de egyikben sem volt hely. Abban az ZEBEGÉNYI BARÁTOMMAL, FEHÉR ISTVÁN PROFESSZORRAL időben telve voltak a szemináriumok. Végül Veszprémbe mentem, ahol sikeres felvételt nyertem. Életem legzavartalanabb, leggyönyörűbb négy és fél éve volt ez. Mi, kisszeminaristák érettségiig a piaristáknál tanultunk. Végtelen hálával gondolok rájuk ben feloszlatták a teológiát. Ezután ötször jelentkeztem más és más egyetemi szakokra, de egyikre sem vettek fel a vallásos előéletem miatt. Így hát gyárakban kezdtem dolgozni, az időszak őszéig tartott, amikor két év sorköteles szolgálatra behívtak. Esztergomba kerültem, a híradós zászlóaljba. A reggeli tornán a bazilika kupolájának reményt adó keresztje nézett le ránk. Hiszem azt, hogy az Úristen ujja volt abban, hogy Esztergomba kerültem. A zászlóaljnál volt egy csapatrádió, annak mondtam be a műsorát. Az ottani parancsnokom vetette fel, hogy ilyen hanggal magának rádióbemondónak kéne lennie. Pont énrám várnak, ezzel a káderlappal! - válaszoltam neki, de megpróbáltam, és sikerült. Akkor még nem tudtam, hogy háromezernél is többen jelentkeztek, ha tudomásom lett volna róla, talán nem is megyek el. Mégis engem választottak. Egyetlen lépést volt már csak hátra, leadni az önéletrajzom. Apám ekkor már Amerikában élt, nevelőanyámmal nem tudtunk utánamenni, ezért maradtunk Budapesten. Tudtam, nem írhatom be sem vallásos előéletem, sem azt, hogy ő disszidált. Így egy nagyon rövid életrajzot írtam: érettségi, szakmunkás évek, katonaság - tehát munkásifjú voltam és hadviselt. Végül felvettek. Egy hónap gyakornokság után véglegesítettek augusztus 24-én 16 óra 30 perckor szólaltam meg először a Magyar Rádióban. Egy hónap után gyakornokból státuszos hírbemondó lettem. Még alig sikerült elhinnem hogy rádiózom, amikor októberben kitört a forradalom. Hogy élte meg az 56-os eseményeket? Stratégiai fontosságú hadállás volt a rádió. Az épületben és körülötte komoly harcok dúltak, sokan veszítették ott életüket. Életemnek ez volt a legszörnyűbb éjszakája. Szó szerint itt estem át a tűzkeresztségen. Kétszer kellett megadnom magam, először itt a magyaroknak, majd novemberben az oroszoknak. A háború alatt már átéltem bombázásokat, de a forradalmat még nehezebben. Budapest lángolt, mindenhol holttestek, nem lehetett tudni, mi következik, csak azt, hogy a ruszki tankok elől nincs menekvés. Amerika cserbenhagyott minket. A Rádió ostroma után, ahogy a Bródy Sándor utcából lehetetlenné vált az adás, a Szabad Kossuth Rádió a parlamenti stúdióból sugározta adását. Emlékszem, negyvenhat perc volt az a híradás, amit már ott olvastam fel. November 3-án este is éppen szolgálatban voltam, amikor Mindszenty bíboros úr jött. Én konferálhattam be a beszédét, ott ültem mellette mindvégig. Tildy Zoltán kísérte a hercegprímást a stúdióba, majd a beszéd végén azt mondta, hogy ennek a nehéz tizenhat napnak ez volt a legnagyszerűbb órája. Aki a harangért szól az én szívemnek talán ez a legkedvesebb munkája! Sok számomra fontos témával foglalkoztam, egy rádiós műsor azonban közelebb áll hozzám a többinél. A év pünkösdjétől indult el a rádióban a magyar harangok 8 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 9

6 INTERJÚ KULTÚRA / HAGYOMÁNY történetét bemutató sorozat. A milleniumi évben a rádió akkori vezetői elrendelték, hogy minden héten máshonnan szóljon a harang és kövesse azt egy rövid történeti mozaik. Elmúlt a kétezredik év, és a rengeteg boríték ott hevert a felelős szerkesztő asztalán, amelyben kérték, hogy az ő harangjukat is mutassuk be a rádióban. Az elnök asszony ekkor úgy döntött, hogy szóljon a harang, amíg van. A harangok szakrális tárgyak, ezért ruházzuk fel azokat emberi tulajdonságokkal. A harangnak teste, lelke, szíve, nyelve, lába van. Sokak számára kezdetben talán furcsán hangzott, de elfogadták, hogy a harang lakik a templomok tornyában. Mert a harang a liturgiában személynek számít, s századok óta része az életünknek. A harang örömet, bánatot, vihart, jó időt, születést, halált, ünnepeket és hétköznapokat jelez. Már gyermekkorom óta különösen tetszettek a templomok, harangok, mindig is harangozni szerettem volna. Talán ez lehetne az egyetlen hangszer, amin játszani is tudok. Ezért nagy öröm volt számomra, hogy több mint 300 harangot szólaltattak meg, többek között a határon túli templomok harangjait is. Ennek narrátori feladatait a kezdetektől én láttam el. Így gondolhatnám azt, ezeket a harangokkal én szólalhattam meg a közönség számára, mikor hangommal mondhatták el történeteiket. A már említett pálos kolostorok története is nagyon közel áll a szívemhez. A másik nagy kedvencem a Delta című tudományos televíziós magazin volt. Évtizedeken át voltam a műsor közreműködő narrátora. SZENTÁLDOZÁS MÁRIANOSZTRÁN Közben elvégeztem az egyetemet, irodalom és történelem szakos tanár vagyok, hozzá vettem még egy angol nyelvi szakot, majd magyar nyelvészetből doktoráltam. Amikor negyvenévi rádiós szolgálat után nyugdíjba mentem, nagy örömömre Bíró László püspök úr, a Központi Szeminárium rektora felkért, hogy a kispapoknak tartsak rendszeres retorikafoglalkozást, melynek keretében beszédtechnikát, stilisztikát, légzést, memoritert és fogalmazást is tanítottam a papnövendékeknek. Nagy örömömet leltem abban, hogy viszonylag rövid idő alatt több Kazinczy-díjas kispapom lett, sőt, két évig Esztergomban is tanítottam. Hogyan él most? Nyugdíjas vagyok, ám nem múlatom tétlenül napjaimat. Könyvbemutatókra, kiállításokra, ünnepségekre, rendezvényekre hívnak. Pécsről elszármazott földijeimmel alapított asztaltársaságunkkal immáron hosszú évek óta rendszeresen találkozunk. Kevesen tudják, hogy van egy lányom, Edina, aki családjával Dél-Tirolban él, de velük csak ritkán találkozom. Fogadott fiammal, a római katolikus plébános Istvánnal, annál sűrűbben. A nyarakat többnyire zebegényi házamban töltöm. Számos nagyszerű barátra, kiváló szomszédra tettem itt szert. Manapság már jobban szeretek megszokott környezetemben lenni. Szülővárosomba, Pécsre, amikor tehetem, visszatérek és meglátogatom régi barátaimat, a különösképpen tisztelt pálos atyákat, és a ma már temetőben nyugvó hozzátartozóim, elsősorban édesanyám sírját. Ma is igyekszem megtalálni a módját annak, hogy hasznos tagja legyek a magyar nemzetnek, és annak az egyházi közösségnek, amelybe beleszülettem. Hálás vagyok érte Istennek, és végtelen öröm számomra, hogy gyakorolhatom a hitemet. A nehézségek között bátorítást és erőt merítek belőle. Tele vagyok optimizmussal, derűvel nézek a jövőbe, és ha az Úristen még ad egy kis időt ezen a földön, igyekszem továbbra is hasznára lenni annak a szűkebb és tágabb közösségnek, amely eddig is minden igyekezetem alapja volt. Életem mottója a következő imádság: Uram, ahová tettél, ott szolgállak, ahol megsejtlek, ott kereslek. Ahogyan tudlak, úgy követlek, ha megbotlom, nem csüggedek. Ami van, azért magasztallak, ami nincs, azért nem zaklatlak. Ami a munkám, megcsinálom, a jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek, és másnap mindent újrakezdek. Nőnap alkalmából Charles Baudelaire soraival szeretnénk köszönteni minden nőt a tavasz e szép ünnepén. Mi, a zebegényi férfiak HIMNUSZ Aki a legdrágább, aki a legszebb, aki fény bennem, ragyogó, az örök bálványnak, a szentnek; üdvözlet, örökkévaló! Úgy árad szét az életemben, mint sóval átjárt levegő, ő az öröklét vágya bennem, kiolthatatlan vágyam ő. Örökfriss illatpárna, melytől édesül egy drága szoba, felejtett tömjénkupa, melyből fűszer száll egész éjszaka: hogy fejezzelek ki szavakban, romolhatatlan szerelem, öröklétemben láthatatlan pihenő, gazdag ámbra-szem?! Aki a legdrágább, aki a legszebb, aki fény bennem, ragyogó, az örök bálványnak, a szentnek, üdvözlet, örökkévaló! (SZABÓ LŐRINC FORDÍTÁSA) Zebegény múltjából VII. SZERZŐ CSÓKÁNÉ SALAMON MELITTA A zebegényi jobbágyok állataikat az erdőben szabadon legeltethetik, saját szőlőhegyeiken termett szőlőt eladhatják, és a szüreti maradványaikból pálinkát főzhetnek. Megengedett házuk és szőlőjük szabad eladása vagy vétele. Minden kender, káposzta és kerti vetemény után járó nyolcadtól és konyhai növényből járó juttatástól mentesítik őket. Elsorolván így az összes engedményeket, az urasági jog és jogszolgáltatás a pallosjoggal együtt, a malmok felértékelése a királyi jogok: mint a kocsmák, mészárszékek, serfőzők, vadászat, valamint a nevezett Zebegény birtokainak további irányítása megmarad az uradalom tulajdonában. fejeződik be az 1766-os Urbárium. Az 1787-ben készült Nagymaros birtoktérképe, mely néhány jelentős zebegényi épületet is ábrázol: templom (sziklakápolna), vendégfogadó (jelenlegi iskola helyén), öreg malom (Fischer köz), két malom a Malomhegy lábánál (mai József A. utca közepe táján és a Malom utcában). Ezen kívül az alsó faluban, a patak mellett, minden bizonnyal a kovács háza (Táncsics utca). Az 1832-ben felvett adatok már 94 családnevet tüntetnek fel, melyek közül több az azonos név, így valószínűleg rokon családok. A bíró Michael Burda. Jacob Schneider és Josep Fischer molnárként van feltüntetve ben Fényes Elek említi: a Duna partján épült Zebegény 560 lakossal, felséges vidéken, jó borterméssel, tölgyerdőkkel, dunai malmokkal. Pesthy Frigyes 1866-ben készült helynévtára szerint Zebegény az óbudai koronauradalom része, német anyanyelvű község. Idézve Jacobb Krebs (Krebsz Jakab) bíró és Scheilig Lénárd jegyző jelentését: Az templomunk kősziklák alatt vagyon, és egy Remete a templom közén el is temetve vagyon, mely remete több évig a Templomunkban lakott. A helynévtárban található topográfiai elnevezések, melyek Zebegényhez tartozónak vannak feltüntetve: Kenderes, Zwerkäcker, Bakakút, Verbécz, Csapás, Mühlberg, Cser vagy Szélfák, Neu Aecker, Juhasz vagy Johanisberg, Neuveg, Neuthal, Klahofengrund, Graben Viese, Kollerwald, Trámbajér, Prindlgrund, Czerénga, Csismahergraben, Parwald, Kerekhegy, Varjuvár, Ispilac. Fellendülést hozott a falu életében a vasútvonal megépítése, melyet 1850-ben adtak át, az első - Pest-Vác - vasútvonal meghosszabbításaként. folytatás a követketkező oldalon 10 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 11

7 KULTÚRA / HAGYOMÁNY KULTÚRA / HAGYOMÁNY folytatás az előző oldalról (A vasútpálya két Zebegénynél lévő hídját - a Hétlyukú- és a Ferde-híd - olasz szakemberek építették, mellettük több zebegényi is kitanulta a hídépítés fortélyát.) Ettől kezdve könnyebb lett a közlekedés, már távolabb is lehetett munkát keresni. Erre szükség is volt, mivel Zebegényben igen rossz minőségű, sovány földek voltak. Nem volt vetőés cséplőgép, mindent kézi erővel végeztek. A meredek hegyoldalban lévő földekhez nehéz volt a feljutás, a trágya felfuvarozása. Aki csak tehette, a fiait mesterségre adta, mert a föld nem biztosított kellő megélhetést. A falu állatállományában találunk tehenet - mely minden második családnak volt - ezen kívül ökröt, borjút, lovat, sertést, kecskét, baromfit, méhet és egy bikát (a falu bikája a bikaházban lakott, mely Márciusi remények! Üdvözlégy Március, te ábrándos, szerelmes ifjú! Tele vagy reménykedéssel és tele vagy csalódással. Reggelenként fényes, derült arccal ébredsz, vágyaidat, mint kis cinegék belecsicsergik szívünkbe : nyitni kék! csitnikék De estefelé elborul derült homlokod: az ég. Elnémulnak csicsergő madárkáid, vágyaid és visszajár lelkedbe a gyanakvás, a csalódás érzet, mint téli zimankó, mint éjjeli rideg fagy. Délelőtt a remény ibolyái nyújtózkodnak a sápadt avaron, - alkonyat felé havas eső könnyei peregnek végig ugyanott. Várod-lesed hoz-e üzenetet a távoli hírnök. A fecske, - kell-e már fészekre gondolni? De a csalfa leányka: a Tavasz még mindig könnyelmű kislányéveit éli. Még mindig nem varrja a nászruháját zöld levelekből, fehér szirmokból, hogy veled a rigók furulyája mellett esküvőre menjen. Te pedig vergődöl remény és csalódás között, verőfény és hóvihar között. De épület a Kossuth u. végén a kishíddal szemben ma is áll). Ezelőtt a község fő jövedelmét a szőlőtermelésből adódó borértékesítés adta, azonban a filoxéra járvány mely Magyarországon 1865-től jelent meg - kipusztította a szőlőket, és ezzel megélhetési gondot okozott sok családnak. Az 1898-ban készült felmérés szerint Zebegénynek 682 lakosa volt, mely 143 családot jelentett. 125 lakóházban svábok, magyarok, tótok laktak, kiknek nagy része németül beszélt, magyarul csak törve. A gyerekek csak most kezdenek magyarul tanulni derék, igyekező fiatal magyar tanítójuk van (Szvoboda Vince). Szokás volt a faluban, hogy az iskolát befejezett gyerekeket odaadták néhány hónapra magyar szóra az Ipoly túlsó partján lévő magyar falvakba: Szalkára, Garamkövesdre. mindig erősödöl, küzdelmeidben izmosodnak vágyaid - ábrándos ifjúból lassan erős lovag leszel, kizöldül mentéd,- kardod pedig: az ekevas megvillan a tavaszi fényben a szántóföldeken Ami neked, Március, te kedves, szerelmes ifjú szomorúság és bánat, azt megosztja veled a keresztjét most vonszoló szenvedő Megváltó. Ami szívednek égő fájdalom, azt segíti elviselni a hétfájdalmú Boldogasszony, aki fájdalmas és boldogságos, akárcsak te. Ami pedig benned reménység, - nézd: házad bútorait ácsolja már Szent József, a názáreti ács. Reményeid fáit is nemesíti a Gyümölcsoltó Boldogasszony Mikor aztán meglátogat az öreg Benedek apát, - ez a tavaszi Mikulás aki Sándorral és Józseffel együtt zsákba hozzák a meleget, - akkor kisurrannak a fecskék, a gólyák, és megnyitja neked szívét rég ostromolt szerelmesed: az Április. KAPÁS LÁSZLÓ ATYA Böjt ideje GASZTRONÓMIA SZERZŐ JUNGNÉ HRABANEK ÁGNES A nagyböjt a keresztény egyházban a húsvéti előkészület ideje. Tilos volt a lakodalom, mindenféle zenés mulatság. A lányok sötétebb színű ruhákat viseltek. Csak egyszer lehetett jóllakni és nem volt szabad zsíros ételeket, valamint húst enni. Sokáig a tej és tojás evése is tiltott volt. Volt, aki napjában csak egyszer evett. Az egyház az 1920-as években már csak a hamvazószerdát, a pénteki napokat és a nagyszombat délig terjedő időt rendelte el böjtnek. Jellegzetes étel volt egyes vidékeken a cibereleves, az aszalt gyümölcsből készített, savanyított leves. Ezek erjesztett korpából, kölesből, készültek és tejföllel behabarták. Ezenkívül böjt idején kenyeret, halat, és száraz növényi ételeket fogyasztottak. Savanyú tojásleves (Fieszl Ildi receptje alapján) Hozzávalók: 1 evőkanál sertészsír, 2 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál liszt, 7 babérlevél, 2 dl tejföl, 1 teáskanál fűszerpaprika, 3 teáskanál só, 1 evőkanál ecet, 4 db tojás Egy lábosban felolvasztjuk a zsírt, belepréseljük a megtisztított fokhagymát, összepirítjuk, és megszórjuk liszttel. Amikor kezd színesedni, kb. 1 dl vízzel hígítjuk. Beledobjuk a babérleveleket, és folytonos kevergetés közben összefőzzük. Hozzáadjuk a tejfölt, fűszerpaprikával, sóval ízesítjük, és felengedjük egy liter vízzel. Ecetet öntünk bele, és egyenként óvatosan hozzáadjuk a tojásokat is. Pár percnyi forralás után lezárjuk a lángot, hogy lehetőleg tálalásnál lágy maradjon a sárgája. A babérleveleket kiszedjük, és tálaljuk. Jó étvágyat! Sváb konyha FŐZZÜNK EGYÜTT! 2013-ban, amikor a Baranya megyei Geresdlakon részt vettünk a gőzgombóc fesztiválon, nagy örömmel hallgattam, hogy a településen élő fiatalok, már óvodai oktatás keretében tanulják sváb őseink által készített ételek elkészítését. Azon gondolkoztam, miért ne lehetne ezt a hagyományt kis falunkban is újjáéleszteni? Az ötlet meghallgatásra talált, így a Seebegin Hagyománymentő Egyesület, a Tettekkel Zebegényért Egyesület és az önkormányzat segítségével és részvételével február 15-én első alkalommal megrendezésre került a Sváb konyha. Ezen alkalommal Jungné Hrabanek Ágnes vezetésével bablevest, schupnudlit, valamint szilvás-fahéjas gombócot készíthettünk. A délelőtt folyamán Jungné Hrabanek Ágnes a Seebeginn Hagyománymentő Egyesület elnöke bemutatta a jelenlévőknek a régi svábok által A KICSITŐL A NAGYIG MINDENKI FIGYEL sütéshez, főzéshez használt eszközöket, süteményeket, az egyesület által összegyűjtött recepteket, valamint betekintést nyerhettünk német nyelven íródott sváb receptkönyvekbe. Itt az újságban is szeretném megköszönni Áginak a szép, és értékes bemutatót. Nagy öröm volt látni a gyerekeket, felnőtteket, amint együtt sürögtünkforogtunk a konyhában. S hogy összegezve mi mindenről szól ez a délelőtt? Sütés főzés, receptcsere, közösségépítés, régi-új gasztronómiai ismeretek, hagyományteremtés és őrzés, és sok sok nevetés. Bár ez alkalom volt az első, ám semmiképp sem az utolsó, a szervezők és a jelenlévők sok szeretettel várnak mindenkit, kicsiket és nagyokat, minden korosztályt, aki finom ételek közt, és jó hangulatban szeretne eltölteni egy egy szombat délelőttöt. HUTTER MÓNIKA RÉSZTVEVŐ Gasztroőrület Zebegényben LÁNC JÓZSI A SVÁBKONYHÁBAN Örömmel vállaltam egy tudósítási felkérést egy olyan hagyományőrző programról, aminek sokakkal együtt részese voltam. A sváb konyha egyszerűségét és nagyszerűségét élhették meg azok, akik ezen a februári szombaton belátogattak az iskola konyhájába. Kaptárhangulat fogott el, mert mint a jól szervezett családban mindenki mozgásban volt. Fiatalok és még fiatalabbak, jártasak és kevésbé azok, vizet forraltak, prézlit pirítottak, krumplit pucoltak, bort töltöttek, pálinkát ízleltek, majd a múltba nyúló tapasztalati arányokkal összeállított tésztát gyúrták, aztán darabolták, hengergették nudlivá és apró golyókká, valamint a gyakorló kezek lekvárral töltötték az igen laktató gombócot és derelyét/barátfülét. Forrt a bableves, dolgozott a rádli, dolgoztam én is, és szinte egyidőben, harangszóra elkészült minden. A terített asztal felett gőzölgő finomságokkal telt tálak jártak kézről kézre, és volt olyan átszellemült pillanat, amikor a szómentes csendben csak a kanálzörejt lehetett hallani. Karikagyűrű nem gurult, és létszám sem csökkent amikor a takarításra került a sor. Részemről köszönet a hagyományőrzőknek elszántságukért és annak igazolásáért, hogy a fehéren terített asztal mindig több barátot vonz. 12 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 13

8 KULTÚRA / HAGYOMÁNY Fergeteges mulatság NAGYSIKERŰ BANYABÁL VOLT ZEBEGÉNYBEN Február 22-én, hosszú idő után ismét bál volt Zebegényben. Az önkormányzat retro banyabált, azaz hagyományos batyubált szervezett, és mindannyiunk örömére teltházas buli sikeredett az iskola tornatemében. Volt jelmezes felvonulás, és jelmezverseny. Fellépett Büdi Vivien A DÍJAZOTTAK: COLUMBO, A HUPIKÉK TÖRPIKÉK ÉS TÁRSAIK és Polgár László szenvedélyes táncukkal. Jelen voltak, és jelmezeikkel óriási sikert arattak geresdlaki vendégeink. A zebegényi vállakozók egymást múlták felül értékes tombola nyeremény felajánlásaikkkal. A tombola bevételéből 160,000 forint jött össze a Virágolimpia költségeire. A talpalávalót a Heinzinger zenekar szolgáltatta reggelig. Pásztor László alpolgármester - a táncparkett első számú ördöge -, Ferenci Pétya és fia Noel hajnalig táncoltatta a fehérnépet. Fogadják szeretettel képriportunkat. A fotókat Galisz Virág készítette. EGY VERSENYFELADAT MEGOLDÁSA KULTÚRA / HAGYOMÁNY Télbúcsúztató, fánk-, és táncdélután SZERZŐ POKORNY MÁRTA FOTÓ POKORNY LAJOS ENNYIVEL KÉSZÜLTÜNK, DE MAJDNEM NEM LETT ELÉG. Március elseje, szombat, a farsang utolsó hétvégéje, mindkettőnknek - Zebegénynek és nekem is - az első farsangfarka felvonulásunk. Nagy izgalommal sétálok az iskolai konyha felé, ahol fánksütésre készülünk. A helyi asszonyok lelkes csapata pillanatok alatt dagasztja, keleszti, süti a fánkokat. Mindenkinek van a receptekhez egy külön, megszokott praktikája, így én még csak kiskukta sem lehetek mellettük. Figyelek, tanulok és reménykedem, hogy jut nekem is az aranybarnára sült, szalaggal körbefont fánkokból. Egy gyors ebéd otthon és a templom órája még alig üti a negyedet, mikor már a főtéren állunk a gyönyörű napsütésben, kolompokkal, dobokkal a kezünkben. De néhány perc és már nem csak mi hangoskodunk. Egyre többen leszünk, nagyok és kicsik. Ki kereplővel, ki dudával, vájlinggal és fakanállal, síppal, dobbal Jelmezben felnőttek, gyerekek. Régi ismerősök is csak második köszönésre fedezik fel ki is áll velük szemben. Nevetés, beszélgetés és zajongás hallatszik a téren. De máris jön a kikiáltó a telet jelképező babával és a menet élére áll. Kerepléssel kísért rigmusokkal szólít fel, hogy járjuk körbe a falut, hívjuk a falu népét a Duna partra, ahol már vár a máglya egy közös téltemető rituális bábuégetésre. Vidám kiáltozás, tűzre vele, kolompolás, gyerekzsivaj tölti meg az utcákat. A kapukban, ablakokban mosolygós arcok, integető szomszédok. Jókedv költözött Zebegénybe. Farsangi menetünk hosszú kígyójának eleje már a Duna parton, vége szinte még a főtéren. A tűzmester már készülődik, a kikiáltó elhelyezi a bábot a máglya közepére és már lobban is a láng. A zebegényi ritmus szekció hangos kiáltásokkal, dobolással, kerepléssel, vidám gyermek kacajjal búcsúztatja a telet. A kikiáltó körbejár és kínálja az ízletes, méretesre kelt fánkokat. Porcukros, nevető gyermekarcok, szaladgálás, játék, a felnőttek beszélgetése a tűz körül még azután is mikor a telet szimbolizáló babának már csak a hamvai parázslottak a tűzben. És hogy még fokozzuk a jókedvet, a napot fergeteges táncházzal fejeztük be. Elmondhatjuk, mi zebegényiek mindent megtettünk, hogy a tél elbúcsúzzon végre. A többi már nem rajtunk múlik... ZEBEGÉNYI KING SINGERS NAGY BULI VOLT JÓ HOGY VÉGE LESZ A TÉLNEK, DE MÉG JOBB A FÁNK! TÉNYLEG SOKAN VOLTUNK! 14 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 15

9 ISKOLA, ÓVODA Háát, ezt megúsztuk...! Mármint a telet. Vagy még ne kiabáljuk el? Hiszen tavaly, március végén húsvéti nyulak sorakoztak hóból az udvarunkon. Most meg hiába vásároltunk még több hólapátot, csak kétszer vehettük elő. De azt a kevés havat is hordták, rakták a gyerekek nagy buzgalommal, kupacokba. Igaz, nem sok hóember készült, inkább egy vulkán lett belőle. Festékkel színezett vízzel meg is festették. A napokban pedig újabb játék indult: fonalgombolyagokból körbefonták az udvar egy részét és a hintaállványt, óriás pókhálót készítve. Az alatt bujkáltak, kötözgették, variálták, az óvónéniket is beleszőtték alig tudtunk kiszabadulni. Most, hogy már szétszakadozott, átváltozott kalózhajó vitorlájává ki tudja, még mi lesz belőle? Gondolkozzunk csak el ezen!!! Két hasznavehetetlen, vékony, seszínű fonalgombolyaggal játszik már több, mint egy hete egy óvoda gyerekserege. Azon kívül, hogy fejlődik a gondolkodásuk, a megfigyelő képességük, a képzeletük, a kreativitásuk, a mozgásuk összerendezettsége (mivel óvatosan, néha négykézláb, máskor hétrét görnyedve kell átbújni a fonal alatt) megtanulják közben azt is, hogyan működjenek együtt, hogyan figyeljenek a másik gyerekre, hogy elfogadják az ötleteit, elfogadtassák a magukét ez nagyon nehéz az én központú gondolkodású óvodásoknak. Még sorolhatnám, mennyi területen fejlődik egy ilyen játék közben a gyermek. Észrevétlenül, teljesen elmerülve, órákig egy dologgal foglalkozva. El lehetne ezt érni egy kötelezően megtartott foglalkozással? Nézzetek körül otthon, kedves szülők, és dobjatok ki minden csili-vili játékot, és legközelebb csak olyat vegyetek, amit szét lehet szedni, át lehet formálni, vagy fel lehet használni valami új játékkreációban. De legjobb, ha a szekrények mélyéről előkotorjátok a régi ruhákat, kendőket, táskákat, összegyűjtötök egy dobozba mindenféle kacatot, ragasztót, ollót és a gyerekre bízzátok, mi legyen belőle. Persze a jelenlétetek fontos, hogyha kell, tudjatok segíteni neki. De hagyjátok szárnyalni a fantáziáját! Más Nagy élmény volt a gyerekek számára a méhész bácsi látogatása. Már napokkal előbb beszélgettünk a méhekről, a méz betegségmegelőző és gyógyító tulajdonságairól, méheket barkácsoltunk papírgurigákból. De Berkesi István - vagy ahogy mindenki ismeri, Böke bácsi - is alaposan felkészült: nemcsak érdekességeket mesélt a méhészkedésről és a méhekről, de mindenféle eszközt is elhozott. Belenézhettünk a kaptárba, megtapogathattuk a méhsejteket, fújtathattak a füstölővel és felpróbálhatták a kesztyűt, a méhész kalapot. Majd elvesztek benne, olyan nagy volt rájuk, de nagyon élvezték. Köszönjük szépen, hogy meglátogatott bennünket! Máskor is szívesen látjuk! Az élmény hatására születtek meg azok a rajzok, amiket elküldtünk a Mézes Csupor című rajzpályázatra. Eddig még nem kaptunk értesítést, hogy nyert volna valaki; de ha nem, akkor is érdemes volt megszervezni ezt a napot! Aztán volt még ruhabörze is az óvodában. Nagyon sokan küldtek be ismét árulni valót és sokan jöttek vásárolni is. Köszönjük a segítségüket! Külön köszönet Beának és Ancsa néninek a sokadik lebonyolításért. Jártunk Vácon újra színházban, ez egy igazán ovisoknak való meseelőadás volt, a legjobb az eddigiek közül. Így tavasz felé, az ébredő természetet megelőzve babot szoktunk ültetni poharakba, hogy megfigyelhessük a magok csírázását, a növény fejlődését. Hát, az idén Ani néni ötlete alapján jó kis mesevilágba keveredtünk pár napra! Elmondta ugyanis a gyerekeknek Az Égig érő paszuly című mesét, amit aztán napokig ismételgettek, dramatizáltak, festettek a gyerekek. Figyelték, kinek nő már égig az elültetett babja. Amikor pedig sétálni mentünk, a Kacsóh Pongrác út lépcsőin felfelé mászva azt képzeltük, hogy most kapaszkodunk az égig érő paszuly tetejére. Felérve a Rózsa útra, óvatosan néztünk körül, nincs-e ott a sárkány? Sehol semmi veszély! Csak egy bácsi köszönt ránk és furcsán nézett utánunk. A Pacsirta úton lefelé jövet pedig a fal mellett osontunk, visszavisszanézve, hátha már utánunk is eredt a fenevad. Na, már jön is! gondoltuk, mikor hangokat hallottunk magunk mögött. Mégse - szerencsére csak egy autó volt. Nagyon csendben tettük meg az utat. Talán az óvodánál vár bennünket? De nem. Szerencsére egy elsuhanó nemzetközi gyorsvonat éppen a hátára vette és elszáguldott vele. Megmenekültünk! Mehettünk nyugodtan ebédelni. Ma meg mi történt? Épp nézegettük az ablakpárkányon sorakozó babjainkat, mikor egy kis cinege nagy bátran a kívül lévő etetőtálcánkra röppent és felcsippentett egy napraforgó magot. Észrevett bennünket, ijedten elreppent. De gondoltuk, hátha visszajön, ezért mozdulatlanul, csendben vártunk. Nem hiába! Megismétlődött az előbbi jelenet, és még többször ugyanígy. Ha látták volna, azt a maroknyi gyerkőcöt, némán, szoborrá merevedve! Akik máskor meg nem állnának, be nem csukják a szájukat! Mire nem képesek egy cinege miatt! Így telnek az óvodában a hétköznapjaink. Kívülről nem is látszik, mennyi apró csoda színesíti. Még tudnék mesélni, de itt kevés ahhoz a hely. SIMONNÉ SZOLGA MÁRTA ÓVÓNÉNI A Rigó GYEREKSAROK SZERZŐ JOÓ GÉZA ISKOLA, ÓVODA Ki bokrok alján a fűben ugrabugrál, lábaival csak ugrik, de soha nem jár, a fák ágain önfeledten, hangosan énekel, de menekülve méltatlankodva csivitel, kit meglesve, a macska boldogan dorombol, az nem más mint a védett fekete és sárga rigó! A hideg elől csak Olaszországig menekül, ott várja meg, amíg a tél fagyos szele elül. De a tavasz kezdetére sietve visszatér újra, sárga csőrével a felázott füves részeket túrja, gilisztát, tücsköt-bogarat, és a lárvákat vadássza. Fészkét sűrű bokrok eldugott villáságaira rakja, azt sárral, száraz fűvel mély fészekké ragasztja A négy-öt kicsi tojásokat a nősténye kelteti, ezalatt az aparigó a betolakodókat onnan elkergeti. Éneke tavasztól őszig zeng a zöld kertek aljában, ha udvarodban játszol, azt hallhatod minduntalan. Este, mikor árny ereszkedik e széles nyári világra, elcsendesülve, fészkében gubbaszt, ott vár az új napra. Te is már a meleg, biztonságos ágyváradban ülsz, a félálmodban alig hallod : a ház zaja is álomba merült. Szép álmokat mondja Mamád és szeretettel betakar, az elmúlt nap csak megfáradt, ő is már,mint te, pihenni akar 16 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 17

10 KÖZÉLET KÖZÉLET Nemzetközi hajókiállítás A ZEBEGÉNYI HAJÓZÁSI MÚZEUM NAGYSIKERŰ BEMUTATKOZÁSA A zebegényi Hajózási Múzeum meghívást kapott a budapesti, évi Boat Showra - azaz Hajó Kiállításra -, ahol közel 400 nm terület berendezésére kérték fel. Farkas Judith, a múzeum vezetője, a gyűjtemény gondos gazdája örömmel vállalta a feladatot, mert a múzeum 30 éves fennállása alatt már többször rendeztek időszaki vagy vándorkiállításokat. Eddig ez a felkérés jelentette a legnagyobb kihívást. Február 13. és 16. között, a négy nap alatt, több ezren látták a kiállítást, ami reményeink szerint Zebegény jó hírnevét is öregbítette. Köszönjük Judith! SZERZŐ ZEBEGÉNYI HÍRNÖK FOTÓ FARKAS JUDITH A jelenlegi múzeumi kiállító területen összezsúfolt és raktáron lévő anyagból bőven lehetett válogatni olyan tárgyakat is, amiket eddig még a nagyközönség nem láthatott. Egy teljes hajókabin és a parancsnoki híd berendezései hűen tükrözték az elfogyott magyar hajózás emlékeit. Farkas Judith már tavaly ősszel megkezdte az egyeztetést a Boat Show műszaki stábjával, hogy a hatalmas területet milyen módon rendezzék be. A látvány magáért beszélt: a hajókabin ablakából kitekintve egy egzotikus sziget volt látható, ahol a törzsfőnöki széken a nagy munkában megfáradt kalóz ül, mellette a kincsesládából kifolyó ékszerek, és a néger szolga a megérdemelt italát kínálja. Ez a kis életkép is színesebbé tette az amúgy is színvonalas kiállítást. Judith a Boat Show színpadára érdekes előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket szervezett a szakma jeles képviselőivel. A Hajózási Múzeum kiállításának fővédnöke a Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnoka, Csurgó Attila ezredes volt. Farkas Judith ezúton is köszöni Zebegényből Miklóssy Jánosnak és Fiedler Ferencnek, valamint azoknak a barátoknak, ismerősöknek, szakmabelieknek segítségét, akik áldozatos munkájukkal és nagylelkű támogatásukkal hozzájárultak a kiállítás sikeres lebonyolításához. Mit tehetünk, mit tegyünk adónk egy és még egy százalékával? JOBB, HA KÖZTÜNK MARAD! Ezt a cikket évente megismételhetnénk ezidőtájt. Közeleg a májusi bevallások ideje, amikor mindenki élhet adója 1+1%-ának felajánlásával, azaz kötelező adónkból felajánlhatunk egy százalékot civil szervezetek és alapítványok támogatására, és még egyet valamely egyház támogatására. Felajánlásunk egyrészről ingyenes, másrészről mi, mindannyian dönthetünk, és a saját magunk által fontosnak tartott, szűkebb környezetünkre irányuló ügyeket támogathatunk vele. Ez országosan sok-sok millió forintot jelent, ne hagyjuk ki a lehetőséget! Kedves zebegényiek! Mi is hívjuk fel szomszédaink, ismerőseink, rokonaink figyelmét az adó 1+1% felajánlásának lehetőségére, hiszen ezzel csak nyerünk. Ha van Önök között, aki még nem határozta el, kinek adja felajánlását az gondoljon a sok zebegényi érdekeket szem előtt tartó civil szervezetre, és a különböző egyházaknak tehető felajánlásokra is. Egyben kérjük a helyi civil szervezeteket, hogy amennyiben szívesen látják a hozzájárulást, használják a Zebegényi Hírnök felületét, és a következő számunkban mutassák be önmagukat pár sorban. MÁTÉ ENDRE A Zebegényi Hírnök elégedettségi kérdőívének értékelése A decemberi számban megjelent kérdőív célja az volt, hogy megtudjuk, mennyire elégedettek az olvasók a Zebegényi Hírnökkel; mit tudnánk jobban, vagy máshogyan csinálni? A szerkesztőséghez végül összesen harmincegy kitöltött kérdőív érkezett vissza. A 31 válaszadóból huszonhárman értékelték úgy, hogy a lap átlagon felüli, heten átlagos, míg egy válaszadó átlagon aluli minősítést adott. Hét válaszadó jelezte, hogy valamilyen formában szívesen segítene az újság készítésében vagy terjesztésében (szerkesztői feladatok, cikkírás, fotózás, terjesztés). Őket meg fogjuk keresni. A kérdőívekből kiderült, hogy több helyen fordult már elő, hogy a lap nem minden esetben jutott el az olvasókhoz. Sajnos ezeknél a válaszoknál a kitöltők nem mindig jelezték, hogy mely utcában tapasztalták a problémát, pedig ez fontos információ lenne ahhoz, hogy javuljon a helyzet. A terjesztéssel kapcsolatosan többen jegyezték meg azt is, hogy sajnos sokszor hónap végére jut el hozzánk, így több felhívásnak - melyben szívesen részt vettünk volna - nem tudunk eleget tenni. A többség legjobb témaként, rovatként az interjúkat, a környezetvédelmet, illetve a kultúra-hagyomány témaköröket jelölte meg. A milyen további témák, rovatok legyenek még? kérdésre érkezett javaslatok közt szerepel a község változásának és fejlődésének bemutatása; nyaralók és a faluban élők kapcsolata, érdekközössége; helyi civil szervezetek bemutatása; helyi vitás kérdések leírása; zebegényi épületek, utcák (üdülők) történeteinek megismertetése; konkrét tervek Zebegény fejlesztéséről; illetve többen szívesen olvasnának arról is, mit lehetne tenni a helyi idegenforgalom fellendítéséért. A lap legnagyobb hibájának a legtöbben azt tartják, hogy a problémás helyi ügyekről történő tájékoztatás kevés, és hiányolják a tényfeltáró cikkeket. Itt merült fel az is, hogy egyre később jelenik meg a lap, többen hiányolják a nyaralók témájáról szóló cikkeket és a régi zebegényiek véleményének megszólaltatását. Ezzel szemben az újság legnagyobb erényének olyanokat tartanak a válaszadók, mint hogy van, és ahogyan megújult, hónapról hónapra kapok színes élményeket, tájékoztatást a falu és a falubeliek működéséről, életéről, közérdekű témákról, közérdekű témákról közérthetően ír, sokszínű, egyensúlyra törekszik. A cikkek színvonalasak, a lap teljes megjelenése magas színvonalú. A kérdőívek kiértékelésének teljes anyagában további érdekes felvetések, meglátások szerepelnek; ajánljuk elolvasásra mindazoknak, akiket a téma érdekel. A teljes kiértékelés a honlap Hírek menüpontjában, illetve a www. zebegenyihirnok.hu weboldalon érhető el. Köszönjük szépen még egyszer a ránk szánt időt s a velünk megosztott véleményüket! Igyekezni fogunk, hogy a beérkezett hozzászólások alapján tovább igazítsuk a helyi lapot az itt élők és nyaralók igényeihez. Zebegényi bolha Továbbra is várjuk rovatunkba a hirdetéseket eladásra szánt tárgyaikról a következő formában: A termék rövid leírása, irányára, hirdető elérhetősége (telefonszám vagy cím). Postafiókunk: Szekrénysor eladó! Komplett 3 db-os szekrénysor eladó! 1 db ruhás- és 2 db polcos-ajtós szekrény. Nagyon jó állapotban van, kopásmentes, masszív, tökéletes fogantyúkkal. Az ajtók selyemfényű dió furnérosak. Magassága 182 cm. Irányár: Ft/db. Egyesével is vihető. Megtekinthető Zebegényben. Tel.: 06-20/ Síléc és síbakancs! Eladó 2 pár síléc 150 cm és 160 cm hosszúságú, és egy pár 38-as osztrák síbakancs Ft/db. Tel.: 06-20/ Túrahátizsák megkímélt állapotban eladó: RP Pro 90 típusú, 90 literes Ft. Tel.: 06-30/ Új görkorik! Teljesen új, gyári, minőségi görkorcsolyák kaphatók az alábbi méretekben: 1. Yashima csatos görkorcsolya, es méret, fekete-szürke. Ár: 6000 Ft. 2. Roces görkorcsolya 51-es méret, szürke-fekete-piros. Ár: Ft Érdeklődni lehet a 06-20/ es telefonszámon. Eladó 1 db Heron EGM 55 AVR- 1E benzinmotoros áramfejlesztő (5500VA) júliusában vásárolt, éppen csak kipróbált állapotban. Minden papírjával, számlával ,- forint. Érdeklődni lehet: 06-30/ ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 19

11 KÖZÉLET Életed az ételed TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK RÉGEN ÉS MA Most induló sorozatunkban a táplálkozási szokásokról, az ezeket befolyásoló családi és társadalmi kérdésekről ír Pokorny Márta az Életmód Klub vezetője. Elsőként lássunk most egy kis történeti áttekintést... SZERZŐ POKORNY MÁRTA Az őskőkor embere élelmét gyűjtögetéssel szerezte meg, nyersen fogyasztotta a bogyókat, magvakat, gyökereket, gombákat, édes leveleket. A tűz felfedezése előtt összegyűjtötték a csigákat, kagylókat, de az elhullott állatokat és a folyó által partra vetett halakat is megették. Miután felfedezték a tüzet már sütve fogyasztották ételeiket, valamint a hamut, aromás növényeket, vadméhek mézét fűszerként használták. Már az őskőkor embere ismerte a kenyeret, mint táplálékot és már ekkor kipréselték az összegyűjtött szőlőszemeket, hogy italt készítsenek belőle. Mai táplálkozásunk egyik bölcsője az ókori India. Jóval a mi történelmünk előtt termesztették a rizst, az árpát, a búzát, a datolyát. Háziállatuk volt a juh, a bivaly, az elefánt, a csirke, később a teve és a ló is. Babilonból, a Kr.e ból származó ékírásos szöveg felsorolja a halakat, a húsféléket, a datolyát, a gabonával teli bőrzsákot, a sörrel teli cserépkancsókat. Keletről iparcikkeket, illatszereket, búzát, fűszereket, bort és sok különlegességet szállítottak a hajósok görög földre, illetve Itáliába. Hosszú évezredek keleti öröksége, konyhaművészete is egy újfajta ízlésvilágba, Európába került át. A római birodalom felbomlása után kezdődik egy jóval puritánabb kor, a középkor. A középkori Európa étkezési kultúrájában előkelő helyet foglal el a leves, valamint a kása. A reneszánsz korban megváltoznak a táplálkozási szokások. A hajózás beindulásának köszönhetően új élelmiszerek és fűszerek jelennek meg az európai konyhában. Ma már nehezen tudnánk elképzelni táplálkozásunkat paradicsom, paprika, tök, bab, burgonya, kukorica, borsó nélkül. Az előmagyarok az uráli őshazában halászattal, vadászattal, gyűjtögetéssel szerezték meg táplálékukat. Az étkezésre, a felhasznált nyersanyagokra és a készítési módokra az ebből a korból származó szavakból következtethetünk, pl. hal, őz, vad, nyúl, keszeg, sügér, fogoly, fajd, bika, ökör, tinó, disznó, kecske, teve, ól, vaj, kan, alma, körte, szőlő, dió, bor, gyúr, teknő, kancsó stb. Őseink eledelüket nyárson sütötték, vagy főzték, de már alkalmazták az aszalást, a szárítást, a füstölést is. Az újhazában ismerték meg a magyarok a zabot, rozst, hajdinát. Az egyik legrégebbi tésztánk a galuska. A gyúr szavunk is a honfoglalás előtti korból származik. A növényi ételek közül fogyasztották a káposztát, a tormát, a borsót, a hagymát és a különféle salátákat. Ízesítésre sót, mézet, ecetet használtak. Italok közül ismerték a sert, a bort, a nyírfa erjesztett levét, a szénsavas nyírvizet és a kölesből egy boza nevű italt erjesztettek. A kolostorok köré települő falvakkal kialakul a földművelés, gyümölcstermesztés, szőlőművelés. Falvak egész sora foglalkozik méhészettel, nagy csordákban tenyésztették a félvad disznókondákat. Mátyás király uralkodása idején már ismerték a kovászszal készült kenyeret. A húsételek mellé tálalt fűszeres mártásokat kenyérbéllel sűrítették. Fűszerként a sáfrányt, kaprot, ánizst, gyömbért, borsot használták. A fogyasztásra szánt húsokat már megsütötték. A XVI. századból fent maradt szakácskönyv nyersanyagként említi a paprikát, paradicsomot, burgonyát. Az ételkészítési módok viszont mutatnak különbözőségeket. Az ételeket akkor még inkább olajjal és vajjal készítették. A tej, tejföl, ecet használata viszont olyan gyakoriságot mutat, mint napjainkban. Az ételeket továbbra is inkább kenyérbéllel sűrítik, nagyon ritka a rántás használata. A káposztát a húsoknál alig említik, inkább a halak elkészítésénél használták. Ételeiket erősen fűszerezik, de jellemző az édeskés íz, ami a gyümölcsök /méz, mazsola, füge/ használatából következik. Vöröshagymát alig használtak. Egyre több ételkészítési eljárás válik ismertté, mely egyre többféle étel elkészítését teszi lehetővé. A török hódoltság idején elterjedt a kukorica, kávé, paprika és dohány használata. A XVII-XVIII. században már egyre elterjedtebb lesz a sertészsírban történő sütés, főzés. Korábbi időszakokhoz viszonyítva kevésbé fűszerezik az ételeket, egyre szélesebb körben terjed viszont a paprika, paradicsom, valamint a rántás. Ettől az időszaktól kezd terjedni a cukor, vanília, tejszín és csokoládé használata. Gyakran kerültek az asztalra a mai kor ízlésének szokatlan levesek, mint pl. erőleves, rákleves, serleves, borleves. A XIX. századtól már számos leírásból ismerhetjük a magyar konyhát. Több ajánlásban szerepel már a gulyás és a paprikás csirke. Megjelentek a hazai termékek a külföldi alapanyagok mellett. A magyar konyha jellegzetességét az alapanyagok, a jellegzetes fűszerezés, valamint az ételkészítési műveletek együttes hatása adja. Ételeink elkészítésénél gyakran használt alapanyag a sertészsír, vöröshagyma és a fűszerpaprika. Köreteink és főzelékeink szénhidráttartalma magas, fűszerezése sajátságos. Ételeink készítésénél gyakran alkalmazzuk a rántással sűrítést, pirítva párolást. Nagyon sokféle és változatos elkészítési móddal készülő levest tudunk kínálni, melyek az alapanyagok terén is választékosak. Ételeinket rántással sűrítjük. Ez a konyhatechnológiai eljárás szinte csak a magyar konyhára jellemző. A magyar konyha büszkeségei a különféle alapanyagokból és eljárással készült tésztafélék. Burgonyatésztából különféle gombócokat készítünk, de híresen finomak gyúrt tésztáink édes és sós süteményeink, valamint a levesbetétek. Kelt tésztából bukták, lángos, fánk készíthető, de nagyon ízletes fogás a palacsinta, rétes, beigli. KÖZÉLET Húsos ételekhez általában ecetes lével készült salátáinkat kínáljuk. Következik: Az ételhez való viszonyulás megváltozása az étkezési szokások, az ízlés kialakulása Újjászülettek templomi zászlóink Március 2-án, vasárnap, a reggeli misén, László atya felszentelte a felújított templomi lobogókat. Az idősebbek még egészen biztos emlékeznek rá, hogy régen a padok mellett négy zászló díszítette a templomot, melyeket a körmeneteken és egyéb jeles eseményekkor használtak. Az 1960-as években bekövetkezett liturgiai reform következtében azonban kikerültek a templomból. Úgy jó évvel ezelőtt, Jungné H. Ágnes vezetésével működött egy hagyományőrző szakkör az iskolában. Ennek keretében a szakkörösök a templom padlását is meglátogatták, és ott megtalálták a méltatlan körülmények között porosodó négy zászlót. Sokunkba már akkor megfogalmazódott, hogy meg kellene menteni ezeket a lobogókat. Évekkel később hozott össze jó sorsunk Berta Évával, aki a Magyar Nemzeti Galéria képrestaurátora és már lassan 15 éve zebegényi lakos. Ő felajánlotta, hogy szabadidejében, Zebegény iránti szeretetből, felújítja a zászlókat. Mostanra fejezte be gondos munkáját és vasárnap megláthattuk, hogy milyen szépen megújultak a zászlóink. A szentmise keretében, az egyházközség nevében a képviselő testület két tagja, Fieszl András és Jung Károly mondott köszönetet Évának munkájáért. CSÓKÁNÉ SALAMON MELITTA 20 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 21

12 KÖZÉLET Gazdagabban távozz, térj vissza gyakrabban RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGÉRŐL A napokban készült el könyvtárunk statisztikai jelentése, így pontos adatokkal tudok szolgálni a 2013-as évi könyvtári munkáról. SZERZŐ PÁLOSNÉ VÖLGYI EDIT FOTÓ GÓZON FRANCISCO Könyvtári tag (regisztrált olvasó): 180 fő (131 nő, 49 férfi) Újonnan regisztrált olvasó: 19 fő ( rejtőzködő olvasó kb. 20 fő) Életkor szerinti használó: 14 éven aluli: 68 fő, 14 és 65 év közötti: 82 fő, 65 év feletti: 30 fő Könyvtárhasználat: 2601 alkalom Kölcsönzött dokumentumok: 8493 db 2013-ban 139 db könyvvel bővült a könyvtári állomány. Felnőtt szépirodalom: 72 db Felnőtt szakirodalom: 28 db Gyermek szép+szakirodalom: 39 db Könyvtárhasználati szabályzat A zebegényi könyvtár nyilvános, települési közkönyvtár. A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások: Könyvtárlátogatás A könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata Állományfeltáró eszközök használata Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól A könyvek kölcsönzése, a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe: A beiratkozási díj összege egy naptári évre: 1000,-Ft. Legsikeresebb szerzők a felnőtt olvasók körében: Jeffrey Archer, David Baldacci, Fábián Janka, Michel Houellebecq, Murakami Haruki, Jo Nesbo, Ugron Zsolna Ifjúsági toplista: Meg Cabot (Tök jó könyvek sorozat), Suzanne Collins (Éhezők viadala), Leiner Laura (A Szent Johanna gimi), Maros Edit (Hűvösvölgyi suli), Geronimo Stilton ( Mulatságos történetek), Wass Albert (Erdők könyve mesesorozat ill. Magyar népmesék sorozat) Legtöbb könyvet kölcsönzött, legaktívabb felnőtt olvasók: Dr. Böőr Katalin, Hegedűs Ákosné, Sipos Istvánné, Vincze Mihály, Wéber Anikó. Ifjú olvasók: Font Kamilla, Győri Diána, Kocsis Adél, Sántha Borbála, Szabó Roberta márciusában az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakfelügyeleti vizsgálatot tartott könyvtárunkban. A vizsgálat egy szakmai szempontból kifogástalanul működő, és a település lakóit és az olvasóit jól ismerő, igényekre érzékeny könyvtáros munkáját ismerte meg. (Biczák Péter vezető szakfelügyelő) Hogy továbbra is a fentiekben foglaltak szerint végezzem munkámat, kérem azon olvasókat, akik még ebben az évben nem újították meg tagságukat, tegyék meg; illetve a kikölcsönzött könyveket - melyeknek a határideje lejárt - hozzák vissza. Várom új tagok beiratkozását is jöjjön el, nézzen körül, biztosan talál olyan könyvet, ami megfelel ízlésének, érdeklődésének! A helyi pedagógusok, a könyvtári, a múzeumi, a levéltári dolgozók, a helyi köztisztviselők, továbbá a 70 év fölötti nyugdíjasok ill. a 16 éven aluliak mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól. A 16 éven felüli diákok, a nyugdíjasok és a munkanélküliek, valamint GYES-en lévő édesanyák éves beiratkozási díja: 500,-Ft. Beiratkozáskor a könyvtárhasználónak személyi adatait közölnie kell. A könyvtári tagság nem ruházható át! Szolgáltatások: Kölcsönzés: 1 hónapra max. 6 db könyv, indokolt esetben a Előfizetési felhívás! Idén jelenik meg kiadásunkban a Börzsönyvidék könyvsorozat 5. köteteként A Börzsöny erdei és vizei című könyv, amelyhez kéziratok az alábbi szerző ktő l érkeztek be eddig. Karátson Dávid: Két vulkáni hegység között A Dunakanyar kialakulása Mari László: Alsó Ipoly-völgy magyarországi szakaszának természetföldrajzi viszonyai Barina Zoltán: A Börzsöny-vidék korai botanikai kutatásának kiemelkedő alakjai Batizi Zoltán: A Dél-Börzsöny erdei a XVII. század végéig Hála József: Vízilények néhány Ipoly menti falu hiedelemvilágában Király Pál: A Börzsöny erdő képét formáló természetitársadalmi tényező k Koczó József: A folyóvizek energiájának hasznosítása az Alsó-Ipoly mentén Szilágyi Miklós: A dunai és ipolyi halászat legfő bb jellemző i Teszáry Károly: Természetvédelem és erdő gazdálkodás a Börzsönyben Nyáron kerül sor a könyv bemutatójára, amikor személyesen tudjuk átadni az elő fizető knek járó példányokat. Az elő fizető i ár: 2000 Ft/db, amely a fenti számlaszámra utalható át, illetve postán vagy -ben a fenti címrő l igényelt csekken lehet befizetni. (Eladási ára 3000 Ft/db lesz). A könyvben megjelenő elő fizető i listát március végén zárjuk le, amelyben a befizetés szerint megadott nevet tüntetjük fel. Minden egyes elő fizetés komoly segítségnek számít, ugyanis a nyomdaköltségnek felére sikerült pályázati támogatást elnyernünk. Megtisztelő elő fizetésüket várva és megköszönve: a Börzsöny Múzeum Baráti Köre kölcsönzési határidő meghosszabbítható, ellenben a későn visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat számolunk fel, melynek öszszege: 5,-Ft/könyv/nap A folyóiratok kölcsönzési határideje: 1 hét Helyben használat (kézikönyvek, folyóiratok) Hétvégi kölcsönzés kézikönyvekből Új állások KÖZÉLET (péntek estétől hétfő reggelig) Könyvtárközi kölcsönzés ill. az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) keretében Tájékoztatás (könyvtári ill. közhasznú) Számítógép használat Internet használat: 1 óra 200,-Ft Nyomtatás díja: szöveges 30,-Ft/ db, képi 50,-Ft/db A most épülő zebegényi Natura Hill Vendégház munkaerőt toboroz a faluból. Háziasszony - mindenes, recepciós, mezőgazdasági napszámos és szakács munkakörökre várják a jelentkezőket. A részletek a oldalon tekinthetők meg. Tájékoztató teljes körű nőgyógyászati szűrővizsgálatról, és bejelentkezés Március 28. péntek, tól és április 4. péntek, tól A vizsgálat díja: 5000,-Ft - a fizetendő összeg felét az önkormányzat átvállalja. Időpont előjegyzés, az orvosi rendelő előterében kihelyezett füzetben. Helyszín: Orvosi rendelő Dél-börzsönyi kilátások teljesítménytúra MÁRCIUS 29. SZOMBAT Idén hatodik alkalommal rendezi meg a Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület választható 5, 15, 30 vagy 40 km-es távú túráit, melyek mindegyike a Zebegényből indul, és oda is érkezik. A túra különlegessége, hogy még a lombosodás előtt érinti környékünk legszebb kilátópontjait, így a látvány tiszta idő esetén pazar. Rajt és nevezés a zebegényi általános iskolában 7:00 és 12:00 között. Nevezési díj: 1,000 1,400 Ft, mely tartalmaz frissitőket és élelmet ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 23

13 ZÖLD A legszebb konyhakertek versenye Idén Zebegény is csatlakozott a Legszebb konyhakertek elnevezésű országos versenyhez. Aranyeső Tokajban A 2. TOKAJ KUPA FERGETEGES KARATE EREDMÉNYEI SZERZŐ ARADI LÁSZLÓ SPORT SZERZŐ LUGOSI BEA FOTÓ NAGY SZILÁRD Nagyszüleink idejében a legtöbb falusi portához veteményes is tartozott, ahol szinte bármilyen zöldség és gyümölcs megtermett. De a vidék arculata az évek során sajnos sokat változott; a kerteket manapság jobbára dísznövény és gyep borítja, az emberek zöme paradicsom és saláta helyett inkább virágot gondoz, füvet nyír. Pedig bárki képes lehet arra, hogy némi odafigyeléssel friss, egészséges, vegyszermentes zöldséget és gyümölcsöt termeljen a családja asztalára. A 2012-ben Karcagról elindult verseny célja az otthoni kertgazdálkodás népszerűsítése annak érdekében, hogy a díszkertek mellett újra megjelenjenek a hagyományos konyhakertek is, és a saját veteményes segítségével történő önellátás, öngondoskodás ismét bekerüljön a köztudatba. A Legszebb konyhakertek versenyt a csatlakozó Szeretjük a kerékpárosokat! települések maguk folytatják le, majd az eredmények alapján helyi zsűri jelöl kertművelőket az országos megmérettetésre. A különféle kategóriáknak köszönhetően balkonkertészektől egészen a gyümölcsösöket művelő kertbarátokig bárki csatlakozhat. Zebegény sosem volt virágzó mezőgazdasági település, s - adottságai miatt - nyilvánvalóan a jövőben sem válik azzá. De arra nálunk is van lehetőség, hogy egy-egy ágyás, vagy akár csak néhány nagyobb - teraszra állított - cserép erejéig saját veteményest gondozzunk, és az általunk megtermelt zöldséget, gyümölcsöt fogyasszuk el családi reggelik, vasárnapi ebédek alkalmával. Hiszen nincs jobb a házinál Remélhetőleg sokan kedvet kapnak majd és csatlakoznak a kezdeményezéshez. A cél nem a vetélkedés, hanem az alkotás és annak eredményeképp a saját, friss termés máshoz nem fogható íze. A részletekről nemsokára itt és a honlapon olvashatnak. ZEBEGÉNY CSATLAKOZOTT A NEMZETI KERÉKPÁROS CHARTÁHOZ Zebegény az elsők között csatlakozott a Nemzeti Kerékpáros Chartához, amelyet a magyar kerékpáros szervezetek dolgoztak ki és juttattak el a kormányhoz. Céljuk az volt, hogy között elegendő forrás álljon rendelkezésre a kerékpározás fejlesztéséhez. A megállapodás aláírásakor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára, Völner Pál elmondta, hogy 2014 és 2020 között Magyarországon 150 milliárd forintnyi gazdasági lehetőség rejlik a kerékpározásban. Jelenleg az Európai Unió és Magyarország is kiemelten kezeli a turizmus fejlesztését, ezen belül is a kerékpáros turizmus népszerűsítését. A csatlakozással már a kezdetektől részesei lehetünk egy dinamikusan fejlődő turisztikai, közlekedési és sportfejlesztési koncepciónak. Zebegény a Charta aláírásától azt várja, hogy a megnyíló forrásokat minél nagyobb hatékonysággal tudjuk majd igénybe venni. KREBSZ GÁBOR ZÖLD PANORÁMA EGYESÜLET Március 8-án került megrendezésre a Sensei Laub János 4 danos mester által szervezett SHINDOKAI Karate utánpótlás Magyar Bajnokság. Zebegényi sportkörkép A tavasszal együtt ismét beköszönt a szabadtéri sportolás időszaka. Ebből az apropóból kérdeztük Zebegény sportszervezőit, edzőit idei terveikről, tevékenységükről és a közelgő sporteseményekről. SZERZŐ UNGI MARIANN ARADI LÁSZLÓ karate oktató a zebegényi KYO-SHIN SE 2014-es programjait küldte el: Március 8. II. Tokaj Kupa, Május 31. lv. Tadashi Kupa, Nemzetközi Kyokushinkai Karate bajnokság, Július IV.Tokaj Nyílt Nemzetközi, Shindokai Edzőtábor, Augusztus III. Shindokai Karate nyári mini edzőtábor, November XVII. Bushido Kupa, December Shindokai téli mini edzőtábor. GREGOR ANDREA aerobic és kangoo jumps oktató: Célom, hogy segítsem azokat a sportolni vágyó hölgyeket, akik hétköznapi életükben a munka, gyerek mellett heti néhány órát szánnának magukra, a mozgásra és szeretnének életmódjukon is változtatni. A Zeberobik órákat egy pár perces Kancho Gilles, a shindokai stílus megalapítója s egyben a verseny fővédnöke, személyesen figyelte a harcokat. Mint azt megtudtam tőle, számára hihetetlen élmény volt 14 év alatti korosztály full-contact harcait nézni, hiszen hazájában - Franciahonban - a törvény szigorúan tiltja a gyermek korosztály knock-down versenyeit. Itthon azonban merőben más a helyzet és gyermekeink már korán és testközelből tapasztalják meg az igazi Budo karate viszontagságos szépségét. Sok kiütés volt Tokajban, ami szerves része szellemiségünknek. Mint ahogyan nem a levegőbe beszélünk, úgy nem a levegőbe ütünk és rúgunk. A verseny során a zebegényi karate csapat ismét fergetegesen szerepelt! I. Hely: Aradi Álmos, Aradi Bátor, Kocsis Adél, Kocsis Aliz, Szántói-Szabó Márk, Szántói-Szabó Tomasz II. Hely: Szabó Lőrinc, Tóth Tünde III. hely: Tóth Márton Gratulálunk a harcokhoz és a példás helytálláshoz! Büszkék vagyunk Rátok! bemelegítéssel kezdjük, a fő rész az, ami mindig változó, általában a kritikus zónákat erősítjük, has, comb, farizom vagy ezeket kombinálva és majd az órát egy jóleső nyújtással zárjuk. A Zeberobikon a mozgás örömére, kikapcsolódásra és az alakformálásra helyezzük a hangsúlyt, bármikor bekapcsolódhatsz, az óra anyagai nem épülnek egymásra, a lépések könnyen követhetők.semmilyen előképzettség, sportmúlt nem szükséges! Mindenkinek nehéz az első lépéseket megtenni, ebben próbálok segítséget nyújtani. Az eredmény és a siker a Te kitartásodon múlik! Várlak, várunk a Zeberobik csapatban, minden szerdán és csütörtökön a zebegényi könyvtárban, kezdés: óra. folytatás a követketkező oldalon 24 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 25

14 SPORT folytatás az előző oldalról MARKUS HOHNSTÄDT triatlon edző és versenyző húsz éve érkezett Németországból Magyarországra. Néhány hónappal ezelőtt családjával Zebegénybe költözött. Eddig is rendezett már több országos hírű sporteseményt. Most egy új, zebegényi versenyen gondolkodik. A terv már össze is állt, egy 25 km-es futóverseny lesz augusztus harmincadikán, melyhez Zebegény különleges adottságai adták az ihletet. Markus felvette a kapcsolatot az önkormányzattal, a szervezés halad. HUTTER ILDIKÓ testnevelő, gyógytestnevelő és sportoktató: Az állandó ovis tornaórákra már 21 kisgyermek jár az iskola tornatermébe. Nekik a nyáron edzőtábort is fogunk tartani. Idén is lesz húsvéti nyuszikergetés. A nyárra szervezünk kajakos és kenus táborokat 6 és 18 év közöttieknek. A hosszú hétvégékre egy-két magashegyi túrát tervezünk. Megtartjuk a strandröplabda bajnokságot a Zebegényiek Napján. A programokról részletesen a oldalon lehet tájékozódni. Leveleiket a gmail.com címre várom. MÁTÉ ENDRE 14szeres ironman: Az elmúlt években megszületett sporteseményeket az idén is szeretnénk lebonyolítani. A május 1-i majális keretében idén is tervezünk egy nős-nőtlen focimeccset. Két napra rá, május 3-án pedig következik a harmadik Zebegény-Hollandia mérkőzés. A nyári sporteseményeket szeretnénk továbbra is életben tartani, úgymint a triatlon versenyt, a zebegényi generációk futballtornáját és a nyári gyerekfocitábort. SZŰCS ZOLTÁN gyermekfoci edző, labdarúgó: Az ovifoci megmarad a tornateremben. Az iskolásokkal azt tervezem, hogy az edzéseket a focipályán tartjuk majd. A focipálya az idén az eddiginél jobb minőségű lesz, köszönhetően a nagymarosi csapatok féléves itt tartózkodásának. Ezt az alkalmat megragadva, szeretném a zebegényi gyerekeket kicsit bevonni a nagybetűs futballba is. Olyanokra gondolok, mint a gyerekek bemutató edzései a hivatalos meccsek előtt vagy esetleg a nagy csapatokkal együtt történő bevonulásuk. A tavalyi nagy sikerű nyári focitábort is szeretnénk megismételni a tavalyi szervezőkkel közösen. VITÁNYI LÁSZLÓ, a Nagymaros FC edzője: A nagymarosi csapatok március 8-tól június 30-ig tizenkét hivatalos nagypályás meccset játszanak a zebegényi focipályán. Ezek szombatra vagy vasárnapra esnek majd. Ezen kívül a Bozsik-program keretében a hét, a kilenc és a tizenegy éves kategóriákban három alkalommal egynapos labdarúgótornát is fogunk rendezni. Ezek mindig pénteken lesznek, két áprilisi és egy májusi alkalommal. Továbbá rendszeres edzéseink is lesznek, melyeken szívesen látjuk a zebegényi fiatalokat is. ZÖLD PANORÁMA EGYESÜLET VARAGYA PÉTER ÉS KREBSZ GÁBOR: Elkészült idei túra kalendáriumunk, több, mint harminc túránk lesz, köztük gyalogos, biciklis és vizitúrák. 62 fős tagságunkon felül minden túrázni szerető zebegényit szeretettel várunk magyarországi és külföldi programjainkra. Májusra tervezzük a Virágolimpia hagyományának felelevenítését, amelyet Gróf Apponyi Franciska hívott életre, és egy gyermek sportverseny lesz. Részletesen a www. zoldpanorama.5mp.eu, vagy a webnode.hu oldalon tájékozódhatnak túráinkról, és az egyéb eseményekről. Nem lenne teljes a lista, ha nem említenénk meg még egy új színfoltot a falu sportéletének palettáján. A pár hónappal ezelőtt összeállt ZEBEGÉNYI FÖLDÖNFUTÓK ZOMBI FUTÓ KLUBJÁNAK tagjai heti rendszerességgel, általában szombat délután egykor gyülekeznek az almáskerti kereszteződésben, ahonnan közösen futnak Törökmezőre és viszsza. Mindenkit szeretettel várnak! Aktuális futásaikról bővebben a groups/ / oldalon lehet olvasni. Közös összefogással készült a pálya Nagymaros Csővár 2:2 KÉPRIPORT Március 8-án, több mint harminc év elteltével újra hivatalos labdarúgó mérkőzésnek adott otthont Zebegény FOTÓK GÓZON FRANCISCO HAJRÁ MAROS! SPORT Zebegényben a sportot és a futballt szerető emberek egytől egyig nagy reményekkel várják a nagymarosi csapat féléves jelenlétét. Ahhoz, hogy a futballpályán hivatalos meccseket is lehessen játszani, szükséges volt néhány fejlesztést végrehajtani. A Nagymaros FC és a zebegényi önkormányzat közti megállapodás értelmében ezek elvégzése a Nagymaros FC feladata volt, de a még jobb végeredmény érdekében a pályát körülvevő faanyaggal és önkéntesekkel Zebegény is segített. Ennek köszönhetően a nagymarosi focisták, vállalkozók és néhány zebegényi önkéntes munkájával március 7. péntek estére a pálya elkészült állapotában várta a másnapi futballmeccset. A KICSIK ÉS A NAGYOK IS OTT VOLTAK AZ IZGALMAS MECCSEN Rongálás a sportpályán Március 7-én éjszaka - közvetlenül a nagysikerű Nagymaros - Csővár meccs előtt - ismeretlenek megrongálták a sok-sok óra társadalmi munkával megújított zebegényi focipályát. Az összes szalagot letépték, az összegyűjtött szemetet szétszórták, karókat dobtak a patakba, festékkel összefújták a kispad frissen festett hátoldalát. Verebes Gergő és édesapja amenynyire lehetett rendbehozta a kárt, hogy meg lehessen tartani a nagymarosi csapat első mérkőzését. Az önkormányzat rendőrségi feljelentést tett az ügyben. Kérjük a lakosságot figyeljék közvetlen környezetüket, előzzük meg, akadályozzuk meg együtt a rongálásokat nemcsak a focipályán, de Zebegény egész területén. ZEBEGÉNYI FIAINK NAGYSZERŰEN HELYTÁLLTAK A MAROSI CSAPATBAN 26 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS 27

15 AKTUÁLIS PROGRAMOK ÁLLANDÓ PROGRAMOK március 14. péntek, TALPRA MAGYAR! EMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA! Interaktív megemlékezést tartanak iskolánk tanulói községünk területén KÖZSÉGI ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS Helyszín: Önkormányzat előtti tér március 16. vasárnap, NAGYMAROS - BAG megyei II. osztály labdarugó mérkőzés Helyszín: Focipálya március 19. szerda, SZŐNYI NAP Helyszín: Általános Iskola - Zsibongó március 22. szombat, 9.00 SVÁBKONYHA TANFOLYAM Helyszín: Iskola konyha NAGYMAROS - SZŐD megyei III. osztály labdarugó mérkőzés Helyszín: Focipálya március 29. szombat, NAGYMAROS - SZŐD utánpótlás U-21 labdarugó mérkőzés Helyszín: Focipálya hétfő KARATE Helyszín: Iskola, tornaterem ETKA-JÓGA BRIDZSKLUB kedd 9.30 BABA-MAMA KLUB Helyszín: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó helyiség GITÁR MŰHELY OVIS-PINDUR TORNA Helyszín: Iskola, tornaterem ÉLETMÓD KLUB szerda GITÁR MŰHELY OVIS-PINDUR TORNA Helyszín: Iskola, tornaterem FELNŐTT TESTNEVELÉS Helyszín: Iskola, tornaterem AEROBIC NÉPTÁNC FELNŐTTEKNEK csütörtök GITÁR MŰHELY OVIFOCI Helyszín: Óvoda, tornaterem GYEREKFOCI 7-12 éveseknek Helyszín: Iskola, tornaterem AEROBIC péntek KARATE Helyszín: Iskola, tornaterem NŐI KONDICIO- NÁLÓ TORNA szombat HÍMZŐSZAKKÖR GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK Helyszín: Iskola, ebédlő Minden hónap első szerdáján NYUGDÍJAS KLUB órától. Helyszín: Iskola, ebédlő április 4. péntek, KERESZTÚTJÁRÁS Koncert-elmélkedés fény-képekkel a gödi Szent Imre kórus közreműködésével. Helyszín: Havas Boldogasszony Plébániatemplom április 12. szombat, A KÖLTÉSZET NAPJA Délutáni verselés, helyi költőink közreműködésével. Helyszín: Könyvtár gólyahír Hohnstädt Markus és Hohnstädt Judit kisfia Móric, megszületett január 24-én. Mindannyiuknak jó egészséget kívánunk! BÚCSÚZUNK Szőnyi Zsuzsa, Zebegény Díszpolgára március 16-án, életének kilencvenedik esztendejében elhunyt. Temetése Zebegényben lesz, időpontját a oldalon tesszük közzé. IMPRESSZUM ZEBEGÉNYI HÍRNÖK Zebegény község önkormányzatának lapja I. évfolyam 11. szám, március Felelős kiadó: Zebegény község képviselőtestülete, 2627 Zebegény Árpád utca 5. Felelős vezető: Hutter Jánosné Havi szerkesztők: Galisz Virág, Pokorny Lajos, Ungi Mariann Szerkesztők: Lugosi Bea, P. Völgyi Edit, Szecsődi Szilvia Címlapfotó: Galisz Virág Képszerkesztő : Mega Kft. Tördelés, nyomdai előkészítés: Mega Kft. Grafikai tervezés: Sándor Róbert, Sakál Design, Nyomdai előállítás: Miklóssy János, Demax Művek Nyomdaipari Kft., A leveleket, kéziratokat word-formátumban a címre várjuk. ISSN ZEBEGÉNYI HÍRNÖK MÁRCIUS

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON A határmenti együttműködés jegyében 2008. decemberében pályázatot nyújtott be Kozárd Község Önkormányzata a Palóc Út Egyesület tagjaként és a fejlesztési

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Falusi Ízek Fesztiválja Magyaregregy 2 0 1 0 V e r s e n y k i í r á s Törökkor hazánkban nem csak negatívumokkal írható le, sok új ételnyersanyagot nekik köszönhetünk, másrészt történelmünk része. Tudomásul

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

szeretettel meghívja Önt

szeretettel meghívja Önt III. évfolyam, 1. szám 2009. március Betűk és ajkak fennen hirdetik: Hogy a világ órjásilag halad; Mondják: az ember, ez erkölcsi lény, Tökélyesebb lesz minden perc alatt. Tompa Mihály MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Mi lesz veled. A Nyíregyháza környéki tanyavilág lakói hagyományosan

Mi lesz veled. A Nyíregyháza környéki tanyavilág lakói hagyományosan Mi lesz veled *» * A Nyíregyháza környéki tanyavilág lakói hagyományosan evangélikusok, a gyerekek közül sokan most is a városi evangélikus iskolákba járnak. A fiatalok viszont már a közeli megyeszékhelyen

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna Pancake Day vagy palacsintanap a böjt előtti utolsó nap, nálunk húshagyó keddnek hívják. Ezzel zárjuk le a farsangi időszakot. Az angol nyelvű országokban ezen a napon palacsintát esznek, mert olyan hozzávalókat

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi éves fejlesztési terv 3 I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Döbbenet, már nem tudnak mit kitalálni, vagy inkább betartatnak egy felsőbb utasítást? CIVILHÁLÓZAT nyilvános állásfoglalása. Szia!

Döbbenet, már nem tudnak mit kitalálni, vagy inkább betartatnak egy felsőbb utasítást? CIVILHÁLÓZAT nyilvános állásfoglalása. Szia! Biztosan hallottad a médiákból, hogy szeptembertől tilos lesz a közétkeztetésben a sót + cukrot kitenni az asztalra! Többször hallottam, bemondták a Kossuth rádió híreiben és szépen beolvasták a miértet

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Zalaszentgrót értéktára

Zalaszentgrót értéktára Zalaszentgrót értéktára Kedves Helyben Élő! Készül Zalaszentgrót értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni

Részletesebben

Kedves Gyerekek és Kedves, Lelkes Családok!

Kedves Gyerekek és Kedves, Lelkes Családok! Kedves Gyerekek és Kedves, Lelkes Családok! Íme az ígért versenyről minden tudnivaló, olvassátok el figyelmesen és készüljetek! Külön feltételek olvashatók az alsó- és felső tagozatosok számára! MEGSZENTELT

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Miért pont Megyer? Tapolca Sümeg. Megyeri sonka

Miért pont Megyer? Tapolca Sümeg. Megyeri sonka Miért pont Megyer? Megyeri sonka Mondhatnánk azt is, hogy csak, de ez túl cinikus lenne és mi nem vagyunk ilyenek. Azt is mondhatnánk még, hogy azért, mert itt Neked jó és punktum, aminek jelentôs valóság

Részletesebben

HÍRLEVÉL Augusztus/2

HÍRLEVÉL Augusztus/2 HÍRLEVÉL Augusztus/2 Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk előző hírlevelünkkel kapcsolatban. Ennek nagyon örültünk., mert ez azt jelenti, hogy egyre több ember ismeri

Részletesebben