Skanzen füzetek. tárgyalkotó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Skanzen füzetek. tárgyalkotó"

Átírás

1 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA X. Skanzen füzetek tárgyalkotó A SZÉP ÉS A JÓ VETÉLKEDÉSE Szentendre 2011

2 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK X. TÁRGYALKOTÓ A szép és a jó vetélkedése Szöveg: Jókainé Gombosi Beatrix, Szakács Nikoletta Múzeumpedagógia: Csesznák Éva, Jókainé Gombosi Beatrix, Szakács Nikoletta Sorozatszerkesztő: dr. Cseri Miklós Csesznák Éva Horváth Anita Lektorálta: Wagnerné Éry Júlia Olvasószerkesztő: Barta Adrienn Fotó: Deim Péter, Jókainé Gombosi Beatrix, Vass Gáspár Rajz: Szakács Nikoletta Skanzen Örökség Iskola TÁMOP /10-1/KMR/ A Szabadtéri Néprajzi Múzeum fenntartója: ISBN: Kiadja: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Felelős kiadó: dr. Cseri Miklós főigazgató Grafika: Microsun Hungary Kft. Nyomdai munkálatok: Gelbert ECOprint Kft. Budapest Felelős vezető: Fülöp József

3 KEDVES PEDAGÓGUS KOLLÉGA! A Skanzen Füzetek sorozatban a Tárgyalkotó A Jó és a Szép vetélkedése című, éves korosztálynak szóló múzeumpedagógiai foglalkoztatóval elsősorban az a célunk, hogy a mai fiatalok életében az önálló alkotói munka örömének felfedezésével utakat mutassunk a kulturális örökségünk megismertetésén túl, a tárgyak jelenkori funkcióinak megtalálásához. Miért fontos, hogy múltidéző tárgyakkal vegyük körbe magunkat? Nem a divatjamúlt, ósdi és poros dolgok erőltetett életbentartásán fáradozunk, hanem szeretnénk felismertetni azt, hogy mindig a funkció és az annak alárendelt esztétikum hívta életre a tárgyainkat, amelyek addig vették körül az embert, amíg használni tudta. A tárgyak eszmei és anyagi értékét a használhatóságuk határozta meg. Legfőbb célunk egyfajta szemlélet, gondolkodás elsajátíttatása a diákokkal, hogy amikor önálló életet szeretnének kialakítani, széleslátókörűen tudjanak mérlegelni, majd dönteni. A tárgyak tanulmányozása túlmutat a régi megnevezések elsajátításán, a díszítmények önmagukbanvaló másolásán. Célunk, hogy a komplex Skanzen-foglalkozások során a diákok a kiállításainkat látogatva megértsék a múlt egy-egy szeletének ökológiai és társadalmi dinamikáját, egy család életén keresztül. A múzeumpedagógiai füzet vitaindító feladatai arra sarkallnak, hogy mindig a tárgyak mögé nézzünk! A múlt és a jelen párhuzama jellemzi a foglalkozás menetét, amelynek során a foglalkozásvezető segítségével érveltetjük a diákokat. A konklúziót azonban maguk fogalmazzák meg. Ehhez kívánunk örömteli időtöltést a Skanzenben, az iskolában és otthon is! A KIADVÁNY FELÉPÍTÉSE Témacsoportok elméleti háttérismeretek I. TEXTúra - A textil készítésének és sokoldalú felhasználásának változásai, az öltözködés és viselet mint jel a paraszti kultúrában és napjainkban. II. SZILKEramika - A kerámiatárgyak készítése, használata a paraszti kultúrában s napjainkban. III. FA-TÁL-IS - A fa feldolgozásának és díszítésmódjainak megismertetése, összevetése a mai tárgykultúrával. A feldolgozás munkaformái mindhárom témában 1. Gyűjtőmunka a könyvtárban és otthon 2. Kutatómunka a múzeumban 3. Feldolgozás az iskolában, alkotás A feladatok megoldása a múzeum honlapjáról letölthető. Felhasznált és ajánlott irodalom Letölthető dokumentumok jegyzéke tárgyalkotó JELMAGYARÁZAT Tudod-e? A megértés szempontjából lényegesnek tartott szövegrészek vagy érdekességek kiemelése. Te mit gondolsz? A mai viszonyokkal összevető, gondolatébresztő kérdések, állítások. Forráselemzés Korabeli leírások, személyes visszaemlékezések, statisztikai adatok feldolgozása. Jegyzetelj! A látottak szöveges összefoglalása, jegyzet készítése. kupaktanács A múzeumi kiállításban látottak közös megbeszélése, vélemények ütköztetése. Adathalászat Keresés az interneten. Figyeld meg! A múzeum kiállításaiban szereplő ismeretanyag feldolgozása. NÉZZ UTÁNA! Ajánlott, egyéni gyűjtőmunka. RÉGI DE NEM ÓSDI Napjainkban is felhasználható tapasztalatok, javaslatok. 5

4 I. TexTúra Kulcsfogalmak: szövés, kelengye, reprezentáció, szerelmi ajándék, testkultúra, divat, esztétikum, a viselet mint jel A TEXTúra szójátékunk a textil alapanyagból előállított tárgyak szövevényes történetének megismerésére hív! A 19. század második felétől, a textilipar megjelenése előtt a háztartásokban, a lakáskultúrában és az öltözékhez használt ruhadarabokhoz az asszonyok kender és len növények rostjaiból vagy gyapjúból állították elő a szőttesnek valót. A fonás, szövés téli munka volt, amikor már nem kellett a földekre menni dolgozni. A éves lányok szinte mindent megtanultak édesanyjuktól és nővéreiktől. Maguk készítették a kelengyéjüket*, amit általában egy díszes ládában gyűjtöttek. Ide került mindaz, amit a házasélet mindennapjain és ünnepnapjain használtak, a szoknyáktól az ingeken át a lepedőkig, terítőkig. Szövés a Múzeum jánossomorjai lakóházában Fonó a Múzeumban A szövés tudománya több ezer éve ismert, a kezdetekért szinte a civilizáció kialakulásához nyúlhatunk vissza. A sima alapanyag szövése, az agyagedény készítésével egyetemben, a legrégibb mesterségek közé tartozik. Mióta szőnek az emberek? A szövőszék megjelenése előtt faágakból készített keretet használtak erre a célra. Magyarországon már az Árpád-házi királyok idejében ismert volt a lábítós szövőszék. A szövőgép a 18. században az ipari forradalom vívmányaként jelent meg. Végvászon Hetési szőttes Te mit gondolsz? Kiszámították, hogy 1 sing (70 x 60 cm) vászonból 1 db gyerekinget lehetett varrni. Ehhez 140 méter kenderfonal kellett. Egy átlagos méretű felnőtt inghez 4 sing vászonra volt szükség. A Te családod számára hány méter fonalra lenne szükség, és hány sing vásznat kellene leszőni egy tél alatt, hogy a következő tavaszon mindenkire kerüljön új vászonruha? Hagyomány kontra divat? Mindig keresték a megújulás lehetőségét az emberek, törekedtek a jobbra és a szebbre. A viselet, az öltözködésünk jel, amely üzenetet hordozott nemcsak régen hanem ma is. Farsang* idején a lányokat azzal csúfolták, hogy pártában* maradtak azaz nem mentek férjhez a télen, nem kötötték be a fejüket. Aki férjhez ment, annak lekerült a lányságot jelképező párta a fejéről, és kendővel kötötték be. 6 Lányok pártás hajviselettel kelengye: az eladósorban lévő lányok ruhaneműi és használati tárgyai, amelyeket a házaséletre készülve készítenek, gyűjtögetnek. farsang: vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig tartó időszak, régen ekkor tartották a lakodalmakat. párta: a házasság előtti időszakban a lányok ékes fejdísze.

5 Beszélő tárgyak A bogyoszlói lakóház első szobája a Múzeumban A mángorló felirata arról árulkodik, hogy szerelmi ajándékként faragta a legény A szavak helyett gyakran többet mondanak a tárgyakkal kifejezett szimbólumok*. A szerelmes legény, ha tudakolózni akart, hogy szívesen fogadják-e udvarlását, a szűrét* ott felejtette a lányos háznál. Ha a kerítésre kiakasztva találta, értette a jelzést, hogy nincs többé keresnivalója a lánynál. Nem véletlenül mondják ma is általánosabb értelemben egy elutasított személyre, hogy kitették a szűrét! Ahhoz, hogy a tárgyainkkal, gondolatainkat, érzéseinket szavak nélkül közvetíteni tudjuk, egy közösségnek azonos nyelvet kell beszélni, azaz a tárgyakhoz azonos jelentéstartalmat kell kapcsolni. Te mit gondolsz? A BMX-esek táborának milyen közös tulajdonságai vannak? Vagy a punkok miről ismerik meg egymást az utcán? Dávid Vénusz Az őskori régészeti leletekből előkerült willendorfi Vénusz széles csípője, telt keblei a termékenység szimbólumai. Michelangelo alkotása, a híres Dávid szobor a reneszánsz kor emberének a tökéletesség megtestesítője volt, amely az emberi test arányainak harmonikusságát mutatja. Fiú Lány Mi a módi? A megjelenés fontos részét képezik a tárgyak mind az öltözködésben, mind a lakáskultúrában, ami egyben kommunikációnk szerves része is. Mintha a séma ugya az lenne ma is mint régen, csak a szituációk és a tárgyak változtak! Vagy mégsem?! Hofer Tamás és Fél Edit néprajzkutatók két kulcsszavát idézve az arányok és mértékek változásának a megismerésén és megértésén keresztül kaphatunk válaszokat a feltett kérdésekre. A Az öltözködés, a viselet kultúrtörténete több ezer éves múltra tekint vissza. A különböző korokban más-más népek és kultúrák különböző módon hangsúlyozták ruhadarabjaikkal a női és férfi ideálképek jellemzőit. ruha szabása kiemel vagy épp elfed egyes testrészünket, amelyekkel üzeneteket küldünk környezetünknek. A testbeszéd többnyire tudattalan cselekvésünk, amelyekkel hasonló jelentéstartalmakat fejezhetünk ki, mint a nyelvünkkel. Szoknya Öltözködés szimbólum: jelkép. szűr: gyapjúposztóból készült hosszú, bő férfi kabát. 7

6 Mi a bötykös harisnya? A sárközi női viselet részét képezi ez az öt kötőtűvel kötött harisnya, amelynek színes vagy fehér fonalcsomói díszítik, hangsúlyozzák a lábszár vastagságát. Nemzeti színek a ruhán A piros-fehér-zöld magyar nemzeti trikolór a ruhán az évi forradalom és szabadságharc után terjedt el. A hagyomány szerint a pesti radikális ifjúság vezérei, Petőfi Sándor és Jókai Mór szerelmeiktől, Szendrey Júliától és Laborfalvi Rózától kaptak nemzetiszínű kokárdát a forradalom előestéjén, ez lett a szabadságharc szimbóluma. Bötykös harisnya A trikolór a szoknyák alján vagy egyéb dekorációként a 19. századi színi előadások és politikai rendezvények kellékeként jelent meg. A parasztság öltözetére a mellékelt képeken látható módon sosem volt jellemző. Az önkifejezés formái Nemzeti viselet Te mit gondolsz? 100 évvel ezelőtt hogyan jelent meg az önkifejezés, a társadalmi státusz kifejezésének igénye? Keress példákat milyen formák, vonalak jellemzik ma az aktuális csoporttudat divatokat (például kitűzők, zászlók, sálak, színek és szabásvonalak, sziluettek*)! Sziluett: körvonal. 8

7 I.1. Gyűjtőmunka a könyvtárban és otthon Olvasd el az alábbi történetet! Klári a nagymamája fehérhímzéses terítőjéből egy modern blúzt varrt magának, amelyről ezt mesélte barátnőjének Áginak: Fantasztikus érzés ezt a régi textilt viselni, mindig a nagymamám jut róla eszembe, hogy milyen csodálatos kézimunkákat tudott készíteni. Eddig a padláson porosodott ez a terítő, most pedig büszkélkedve hordom, akár egy farmerral az iskolában is. Ági közelebbről is megnézte és elámult a hímzés szépségén, majd kijelentette: Tönkretetted ezt a családi ereklyét! Terítőként bármikor használható lett volna, sőt gyermekeidnek is továbbörökíthetted volna, így pedig, ha pár év múlva már nem tartod divatosnak a bő ujjat vagy a mintát, félredobod, és se terítő, se blúz nem lesz. 1. Te mit tennél Klári helyében? El tudnád képzelni a terítőt lakásodban vagy egy ruhadarabként? Klári blúza A blúz kiterítve 2. Keresd meg az internet segítségével Malonyai Dezső: A magyar nép művészete I-V. ( ) című munkáját! Írd le röviden, mi a muszuj! 3. Mit jelent a mondás, hogy ahány lánya volt, annyiszor égett le a háza? Magyar Néprajzi Lexikon, szócikk: kelengye 4. Nézz utána, mit jelentenek és honnan erednek az alábbi kifejezések! fehércseléd, vászoncseléd, fehérnép 9

8 5. Az alábbi ábrákon a vászon készítésének hagyományos eszközeit láthatod. tiló kenderrosttal ebből készül az ing és a szoknya gereben kendertörő guzsaly orsóval és szösszel a fonás eszköze szövőszék fonalból vásznat készít háziszőttes (vászon) kenderfésű 6. Rakd sorrendbe a ruhanemű készítésének munkafázisait! fonás, tilolás, szabás, varrás, gerebenezés, szövés 7. Sorolj fel néhány, az otthoni háztartásban használatos textíliát! 9. Az ábrákon példákat láthatsz a mai női testalkatok jellemzőire! Válaszd ki, te melyik típusba sorolnád magad? 10

9 Matyó viselet Sárközi viselet A 19. század második felében nagyrészt gazdasági okok következtében kiszínesedett a viselet, ami különösen az ünnepi alkalmakon nyilvánult meg. Hasonlítsuk össze a matyó és a sárközi női viseletet ebben az időben! Míg a sárközi lányok akár 8-12 alsószoknyát is felvettek az épp térdig érő selyemszoknyájuk alá, addig a matyók hosszú, szűkebb szabású szoknyát hordtak. A matyó felső karcsúsított szabása hangsúlyozta a vékony derekat. A sárközi lányok farpárnát tettek a szoknyájuk alá, hogy csípejük még szélesebbnek látszódjék! A sárközi lány fejét parittya főkötő ékítette, amely a kerek arcot hangsúlyozta, ellentétben a matyó lányéval, akinek pomponos fejviselete felfelé nyújtotta az egész testalkatot. 10. Csoportosítsd két kategóriába a felsorolt régi és modern viseletdarabokat! parittya főkötő, farpárna, bütykös harisnya, fűző, széles derékszorító kendő, sok alsószoknya, csípőnadrág, puffos ujjú blúz, stretch nadrág, hosszában csíkos blúz, miniszoknya, répanadrág Kerekded, szélesítő hatást keltő viseletdarab: Karcsúsítú, nyújtó hatást keltő viseletdarab: Az ember természetes vágya és kifejezési formája az alkotás, amely gyakran tárgyakban ölt testet. Képzőművészek és iparművészek kifogyhatatlan forrása a múlt kútja. Az egyéni újraértelmezések, a régi forma új tartalommal való megtöltése minden alkotó számára kihívást jelent. 5. Fedezd fel az interneten a népi iparművészek által tervezett divatot teremtő ruhákat, valamint azokat a divattervezőket, akik ihlető forrásul használják a tradicionális öltözékeket! keresési kulcsszavak: népi iparművész, népművész, hagyományos viselet, textiltervező iparművész, magyar motívumok Kalotaszegi motívumos mellény Torockói motívumos karkötő Székelyudvarhelyi motívumos táska 11

10 I.2. Kutatómunka a múzeumban Kisalföld tájegység Tápi lakóház A tápi lakóház a múzeumban A Kisalföld tájegység A ház tulajdonosa, a takács az első szobában rendezte be műhelyét. A szövőszék mellett áll a gombolyító, a felvetőfa, és a padokon sorakoznak a fonalak is. Az egyszerű, a mindennapokban használt szőttesek dísze, a kendervászonba beleszőve, csupán néhány piros és kék pamutcsík volt. 1. Sorold fel a takácsmester egyéb eszközeit! Jánossomorjai lakóház A jánossomorjai ház német lakói már a 19. század végén polgárosuló életmódot folytattak. Az első szobát tisztaszobának rendezték be, amit csak ünnepi alkalmakkor használtak vagy, ha vendég érkezett a házhoz. Itt kapott helyet a legnagyobb becsben tartott textilnemű is. A lakószoba berendezésében a hétköznap használatos textilek fedezhetők fel. A jánossomorjai lakószoba a múzeumban 2. Figyeld meg, a textília készítésének különféle technikáit (pl. szövött, hímzett, nyomott)! Melyik részén jelennek meg a minták? (széleken, az egész felületen, középen vagy a sarkokban) 3. Készíts vázlatrajzot a kiállításban látott minták alapján! szövött hímzett nyomott 4. Beszéljétek meg, hogy mit szimbolizálhatnak az adott minták! Hogyan rendeznétek be másképp ugyanezekkel a textilekkel a saját szobátokat? 12

11 Dél-Dunántúl tájegység 5. Keress egyszerű geometrikus mintákat, mintasorokat a textíliákon a Dél-Dunántúl tájegység házaiban! Figyeld meg a párnák, terítők, díszes lepedővégek motívumait! Készíts saját mintagyűjteményt! Hidasi lakóház első szoba Asszony sárközi viseletben a Múzeum őcsényi lakóházának udvarán Hidasi lakóház konyha Szennai lakóház Őcsényi lakóház 13

12 I.3. Feldolgozás az iskolában Viselet - üzenet Ti milyen gyakran szerettek, szeretnétek ruháitokon keresztül új identitást (énképet) magatokra venni, kipróbálni? Mit gondoltok, mit üzennek a saját ruhadarabjaitok? Soroljátok fel azokat az elemeket, amiknek nincs konkrét funkciójuk, hanem megmutatni szeretnétek velük valamit! Megjelenés Indítsatok vitafórumot arról, kinek mire jó az öltözék gyakorlati és esztétikai szempontból (pl. véd, ápol és eltakar, zavarba ejt stb.)! Mennyire lényeges ruháidnál a funkció? Vagy inkább a szín, a forma, a díszítés a fontos? Terv A múzeumban rajzolt textilmotívumokat felhasználva tervezzetek egy olyan öltözéket, amit szívesen hordanátok! Gondoljatok a kiegészítőkre is (pl. sapka, sál, öv, ékszer)! Alkotás A mellékelt rajz segítségével megtanulhatjátok a gyöngyfűzés alapjait. Készítsetek a sárközi gyöngygallér mintázat alapján egy modern nyakéket! Interjú A reklámokban szereplő szépségideálok a társadalomban, a történelemben folyamatosan változó szépségeszmények alapján alakulnak ki. Készítsetek interjút egy fiúval és egy lánnyal, érdeklődjetek felőle, hogy számukra milyen a szép hölgy és a jó benyomást keltő, vonzó férfi személy megjelenése, alkata, viselkedése! Vessétek össze a véleményeiket! Sárközi gyöngygallér minta Sárközi gyöngygallér 14

13 II. SZILKEramika Kulcsfogalmak: fazekas, edényformák, mintázat, stílus, laposedény, fennálló edény, drótostót SZILKEramika. Szójátékunk első tagja a szilikát szó: a kerámia, porcelán és üveg alapanyagok összefoglaló neve. A szilke pedig egy keskenyfenekű, fazékhoz hasonló formát jelent, amelyben főként lekvárt tartottak. Kerámia szavunk kiégetett agyagot, más néven cserepet jelent. Cserépedények a Múzeum szalafői lakóházában A Biblia szerint Isten a föld porából és az élet leheletéből teremtette meg Ádámot, az első embert. Az emberi alkotás talán egyik legkorábbi alapanyaga két őselem, a föld és a víz. Évezredeken keresztül használták az építkezésben a házak falazásánál, tapasztásánál a sarat, agyagot. A magas hőfokon, kemencében kiégetett agyag vörös színűre változik és cserép lesz belőle, amelynek alkalmazása nemcsak az építészetben, hanem a konyhai használati tárgyak, sütő-főző edények készítésében is elterjedt. A cserép tartós anyag. Ha képesek vagyunk óvni, gondozni a belőle készült tárgyunkat, akkor kerámiánkat sokáig örömmel használhatjuk. A paraszti kultúrában a téli munkák részeként a férfiak közül sokan jól értettek a kisebb munkaeszközök elkészítéséhez és javításához is. Talán Te is megtapasztaltad már, hogy amit saját magad hoztál létre, az különösen kedves, értékes számodra. Népi kerámiánk formakincse alapvetően két csoportra oszlik: laposedényre vagy tálasedényre és fennálló edényre. Ezeken kívül e két csoportba be nem sorolható készítmények is vannak, mint pl. a gyerekjátékok vagy a szenteltvíztartók. Nem feledkezhetünk meg a kályhacsempékről sem. Kályhacsempe Életfamotívumos tányér Bokály* Kerámia gyerekjáték, madár Bokály: karcsú, egyfülű, körte alakú, cserép borosedény. 15

14 A kerámiák készítőjének, a fazekasnak egyik ismert, tájnyelvi elnevezése a gerencsér. Ahol jó minőségű agyagos talaj volt, sok fazekas megélt. A 19. században a Kárpát-medencében főként a Felvidék (Gömör) és a Nyugat-Dunántúl (Őrség, Göcsej) falvaiban élt sok gerencsér. Ezeken a területeken nagyon jó minőségű agyaghoz jutottak hozzá a mesteremberek, amelyből tűzálló, azaz sütő-főző edényeket tudtak készíteni. Például káposztás fazekat, kacsasütőt, kuglófsütót. Mivel az edények használhatósága határozta meg leginkább a tárgyak értékét, ezek kevésbé voltak díszítettek. Nem így például az Alföld fazekas termékei, ahol az agyag nem volt alkalmas tűzálló edények készítésére, így itt főként gazdagon mintázott díszkerámiák készültek. Ezért az alföldi fazekasokat tálasoknak és korsósoknak nevezték, termékeik a konyhák és tisztaszobák falán és asztalán díszítő szerepet töltöttek be. A fazekasok szalmába ágyazott cserépedényeikkel megrakott szekerekkel vásározni jártak. Cserébe nemcsak pénzt kaphattak, hanem terményeket is: szőlőt, kukoricát vagy babot. Annyi búza járt a fazékért, amennyi belefért! Tessék, csak tessék! Legényekből a szálassát, edényekből a mázassát! kiabálták vásárlásra buzdítva az asszonyokat, lányokat. A gerencsérek az agyagot vízzel keverik, szikkasztják, gyúrják addig, amíg elég rugalmas nem lesz. Darabolás után kerül sor az edény, tárgy formálására. Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy egy cseréptárgy mire való, hogyan használható, akkor jó, ha megvizsgáljuk a részleteit, egyes elemeit is, mivel mindig a funkció határozta meg az edény formáját. Keresd meg a füzet 2. oldalán található térképen az alföldi, a gömöri és az őrségi fazekasközpontokat! Te mit gondolsz? Milyen tényezők befolyásolták egy-egy fazekasközpont kialakulását? A régészek már a kőkorból találtak fennmaradt agyagtárgyakat. A legrégebbi edények nehéz, zömök formák voltak, mert a legkezdetlegesebb eljárással készültek. A lábbal hajtható, magas fazekaskorong alig néhány százéves eszközünk, ám jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja a fazekasok munkáját. A marokedényt Te is elkészítheted! A nevében van a technológiai megoldás: maréknyi agyagot fogunk a tenyerünkbe, azt középen egy pontban benyomva forgatjuk, mélyítjük az anyagot, majd felhúzzuk ujjainkkal az edény falát. Ha a fala egyenletes vastagságú, kész az edény. Ezután már csak szárítani kell. Ha nincs lehetőséged a kiégetésre, így is használhatod, ha nem éri víz. A Kresz Mária Fazekasközpont bemutatója a Múzeumban Miskakancsók 16

15 Nem szükséges korong ahhoz, hogy formás edényeket készítsünk. Mintázási lehetőségek sora adott számunkra, így a formák még esztétikusabbá válhatnak. Legegyszerűbb, ha mind a tíz ujjunkat használjuk: ujj- és körömnyomokkal mintázzunk a friss agyagba! Rátétes mintákat is alkalmazhatunk, száradás után pedig motívumainkat karcolhatjuk vagy véshetjük, sőt festhetjük is! Ha előzőleg saját monogramos pecsételőt készítünk, edényünket rögtön meg is jelölhetjük vele. Ecsetes díszítés Bekarcolás Írókázás* Rátétes* minta A mintázás után a megszáradt edényeket először gyengén kiégetik az égetőkemencében, majd a második, erősebb égetés előtt rakják rá a különböző színű mázakat*. Mielőtt kemencébe kerülnének a tárgyaink, különféle mintákkal díszíthetjük őket. A legegyszerűbb geometrikus elem a pont, ebből fejlődtek ki a különféle gombok és virágok, gyöngysorok. A vonal, hullámvonal, ívek és spirálok mozgást visznek mintaképzésünkbe. Virágdíszítményből sokféle akad, tervezhetünk levélkoszorúkat, felülnézetben ábrázolt virágokat: tulipánt és szegfűt, de ne feledkezzünk meg a madár- és emberábrázolásokról sem! A madár, a galamb az összetartozás szimbóluma is. drótoznyi, fótoznyi, fazikat fódoznyi A házról házra járó vándoriparosok, a drótos tótok munkájára nagy szükség volt, hiszen olcsóbb volt bedrótoztatni a repedt cserépedényt, mint újat venni. Idővel ahogy változott a divat és az alapanyagok kínálata zománcozott edényeken végeztek foltozó-, bádogosmunkákat. A cserépedények nyakára drótot tekertek, majd innen indítva körbekörbe kötötték az edényt. Alulra dupla sorral rögzítették. A repedt, szivárgó részeket lisztcsirizzel* kenték be. Akár egyszerű, akár díszes a régi cserépedényünk, mai tárgyunk, ha megrongálódik, próbáld meg megjavítani! Takarékoskodni, hosszú életű tárgyakkal együtt élni ökológiai* szempontból is hasznos és fontos. Drótozott edény Foltozásra váró PVC padló Kerékpár gumi foltozása Rátét: az alapanyag síkjából kiemelkedő minta. Írókázás: eszköze az íróka, amely gömbölyded edény, csőszerű kiöntővel, ezzel a festéket a felületre juttatják, a kívánt minta szerint. Máz: bevonat. Lisztcsiriz: búzakeményítőből készült ragasztószer. Ökológia: környezettan. 17

16 II.1. gyűjtőmunka a könyvtárban és otthon 1. Nézz utána, hogy otthon találsz-e kerámiákat, fazekas termékeket! Melyek ezek? Ha nem találtál, beszéld meg a szüleiddel, miért nem használnak ilyen tárgyakat! 2. Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet mire használták régen a kerámiatárgyakat! 3. Nézd meg az interneten a Néprajzi Múzeum fazekasságról szóló ismertető kisfilmjét! Hányféle fazekas mesterség alakult ki Hazánkban? Melyek ezek? címszó: Fazekasság I. 4. Nézz utána, hogy a konyhátokban lévő sütő-főző edényeknek mik voltak az elődei! Keress meg egy káposztás fazekat, egy tejesköcsögöt és egy kacsasütőt! Szabadtéri Néprajzi Múzeum Műtárgy Gyűjteménye: 5. Rajzolj mintagyűjteményt az edényeken talált díszítményekről! 6. Írd a rajzok alá, hogy a minta milyen technikával készült: írókázás, bekarcolás, rátétes, áttört, ecsetes díszítés! 18

17 II.2. Kutatómunka a múzeumban Kisalföld tájegység Tápi lakóház Mielőtt belépnél, figyeld meg a házat kívülről! Rajzold le, hogy az előreugró kemence, hogyan kapcsolódik a ház falához! A Múzeum tápi lakóházának konyhája A konyhában a szabad tűzön történő főzés és a kenyérsütés eszközei láthatók. A különböző formájú sütő-főzőedényeknek mind megvolt a funkciójuk. 1. Nézz körül a tápi lakóház konyhájában, majd rajzolj le legalább 3 konyhai kerámiát a 2 féle alaptípusból: laposedény és fennálló edény! Laposedény Fennálló edény 2. Az alapforma felvázolása után a mintázatokat és helyüket a kerámián is próbáld meg visszaadni! 3. Beszéljétek meg, hogy mit főzhettek a tűzhelyen a különböző formájú edényekben, vagy mit tárolhattak bennük! Következtessetek az edény funkciójára a magassága, átmérője és formája alapján! 19

18 Jánossomorjai lakóház A házban egy szénakereskedelemmel és nagyállattartással foglalkozó módos német nagycsalád lakott. Az edények mérete is erről árulkodik. Körülnézve láthatjátok, hogy a gazda és családja tágas, gazdagabb bútorzatú otthonban élt. Konyhaszekrény nem lévén, az edények nagy részét a falon tárolták. 4. Keress a házban olyan tárgyakat, amelyeknek egy mai háztartásban is lenne funkciója! A Múzeum jánossomorjai lakóházának pitvara és konyhája 5. Keress kerámia tárgyakat! Sorold fel, mit találtál! 6. Írj példákat, hogyan lehet továbbhasználni a konyhai edényeket, ha megrongálódnak! 7. Mit jelent az alábbi szólás? Félre csupor*, hadd férjen a fazék* is! Csupor Fazekak a kemencepadkán 8. A lenti ábrázolásokból további népi kerámia formákat ismerhetsz meg. Kösd a kifejezéseket a megfelelő képhez! Keresd meg a kakukktojást, amelyik más anyagból is készülhetett! bokály* butella* ikercsupor* köcsög* mozsár* Pitvar: a lakóház előtere. Csupor: bögre, vagy kisebb hasas cserépedény. Fazék: átmérőjénél magasabb, kétfülű hengeres (főző) edény. Bokály: karcsú, egyfülű, körte alakú, borosedény. Butella: palackformát utánzó, hordozható cserépedény pálinka tárolására. Ikercsupor: ebben hordták ki a mezőn dolgozóknak az ebédet. Köcsög: tejes edény, alsó részén öblös, felső része pedig szűkebb. Mozsár: öblös, vastag falú edény, mely mozsártörő segítségével anyagok porítására szolgál. 20

19 9. A következő design alapelvek mentén beszéljetek a fotókon látható tárgyakról! Szempontok: gyakorlati használhatóság, biztonság, funkciók láthatóvá tétele, gondolkodás és érzékek ösztönzése, elavulás, anyaghasználat. A változás előnyei és hátrányai. Egyedi vagy sorozatgyártott? 10. Válaszd ki mi az, amit az alábbi tárgyak közül manapság feltétlenül használnál! Vegyítsd a régit az újjal! 11. Jellemezzétek közösen a tárgyakat az alábbi fogalompárok alapelvei szerint! Vizeskorsó Műanyag vízszűrős kancsó tartós nem tartós lebomló nem lebomló masszív törékeny hasznos haszontalan Csigacsináló Kalácssütő Kenyérpirító Elektromos vízforraló Krumplinyomó Mikrohullámú sütő 12. Nézd meg alaposan az alábbi képeken látható tárgyakat! Keress olyan részleteket, amik szimbolikus jelek, különféle érzésekről beszélnek? Céhes kancsó Régi formájú emlékbögrék Mai porcelán dísztárgy Design: formatervezés. Funkció: rendeltetés, működés. Elavulás: a tárgy használatából, illetve az idő múlásából adódó értékvesztés. 21

20 II.3. Feldolgozás az iskolában Rendszerezés Gyűjtsetek otthon és környezetetekben minél többféle kisméretű kerámia dísz- és használati tárgyat! Hasonlítsátok össze, majd csoportosítsátok őket valamilyen jellegzetességük alapján. (szín, forma, funkció) Tervező Legyél tervező, alkosd meg saját tányérmintádat! Kartonpapírból kivágott tányérformára színes rajzeszközökkel, festéssel jeleníts meg különféle mintákat a kedved szerint! A személyes motívumok kialakítása során használd a saját mintagyűjteményed! Az elkészült papír dísztányérokból kiállítást rendezhettek iskolátok falain. Jó tudni A tervezés nem feltétlenül önállóan készített rajzokban, új formák alakításában mutatkozik meg. Ha megismert, lemásolt mintákat egyéni ritmusba állítunk az általunk elképzelt formában, akkor is tervező, alkotó munkát végzünk. Eldönthetjük, hogy milyen méretben, milyen technikával, színekkel kivitelezzük díszítményeinket. Nagyíthatjuk vagy kicsinyíthetjük a kiválasztott motívumot. Ugyanazt a mintát több méretben is használhatjuk, a felület különböző pontjaira helyezhetjük. Cserép mozaikok Ti is felhasználhatjátok régi, megunt, törött kerámia tárgyaitokat! Gyűjtsetek össze minél többféle régi és újabb törött kerámia tárgyat, és a kis darabokból rakjatok ki közösen a minta papíron való megtervezése után mozaikképet, hordozóalapra, kötőanyag (csempe-, vagy mozaik ragasztó, fuga) segítségével! Alkalmazzátok a tervezés során a Skanzenben látott és megismert népi kerámia motívumokat! A minták eszerint lehetnek nonfiguratívak* és figuratívak*. A mozaikképet felragaszthatjátok asztal lapjára, keretezve díszíthetitek vele iskolátok falát. Az alkotáshoz inspirálódhattok a Skanzen internetes oldaláról is, ha a ha a Néprajzi Látványtár menüpontja alatt megkeresitek a kerámia címszót. Mosáshoz (helyi nevén párulás) használt cserépfazék 1863-ból a Múzeum szalafői lakóházában Nonfiguratív: művészetszemlélet, amely az emberi és egyéb élőformák mellőzésével dekoratív, elvont megjelenítésre törekszik. Figuratív: olyan művészeti ábrázolás, amelyen a valóság felismerhető, azonosítható elemei szerepelnek. 22

21 III. FA-TÁL-IS Kulcsfogalmak: fa, életfa, forma, minta, funkció, esztétikum, faragás, festés A fa mint anyag A fa, mint anyag az építészet mellett a lakáskultúránkban is nagy szerepet kapott. Az erdős vidékeken boronafalú házakat építettek, a tetőszerkezetet is fából készítették. A férfiak sokféle fából maguk faragták, ácsolták ládáikat, asztalaikat, székeiket. Fa szolgáltatta télen a ház melegét is. A parasztember okosan, ésszerűen gazdálkodott a természet javaival. Tudta, hogy mikor melyik fát szabad kivágni, hogy a környező élővilág a lehető legkisebb mértékben szenvedje kárát. Benne élt a természetben. A régiek úgy gondolták, hogy a fa szimbolizálja az emberi élet egészét is. Boronafalú kástu*, Szalafő, Pityerszer Régi szokás szerint, amikor gyermek született a családban, egy gyümölcsfát ültettek, s bemutatták neki a gyermeket. Azt mondták: Olyan nagyra növekedj, olyan erős lény, olyan termékeny légy, mint ahogy ez a kis fácska gyarapszik! Életfa vagy világfa Az életfa az örök fejlődés és növekedés, a folyton megújuló élet szimbóluma. A magasra növő fa ágai, hajtásai jelképezik a föld ég felé tartó erőit. A fa mélyre nyúló gyökereivel viszont a földalatti világgal való kapcsolatokat idézi fel. A fa törzse biztosítja az átjárást a két világ között. Az ábrázolásokon a fát helyettesítheti egy virágcsokor is. Az égig érő fa népmeséink gyakori motívuma, a főhős a fát megmászva tudja teljesíteni a lehetetlen feltételt, hogy elérje célját és elnyerje jutalmát. A paraszti tárgyalkotás jellemzői A paraszti használati eszközök, szerszámok, ünneplő tárgyak és festett templombelsők a praktikum* és esztétikum* együttéléséről mesélnek nekünk. A kezdetektől fogva úgy alakítjuk tárgyainkat, hogy hasznosságukon túl szépek is legyenek. Téka* Az ember régtől fogva számtalan technikával díszíti a fafelületeket, bútorokat. A középkori lakáskultúra jellemző bútora a láda volt, amely szekrényként a ruhákat, háztartási eszközöket rejtette, de gabonát is tárolhattak benne. Ezeken túl még alvásra is szolgálhatott! Legegyszerűbben véséssel/rovással kerülhettek rá geometrikus motívumok, rozetták*, gyakran évszám és monogram is. A festett bútorokat vizsgálva, bizonyos színek és motívumok sajátos használatával jellemezni lehet egy-egy asztalos-festőműhelyt, központot. Híres volt például a komáromi láda, amelyet a Dunán úsztatva messzeföldre el tudtak szállítani. A sárközi szoba fő éke a magas, festett virágokkal sűrűn borított deszkatámlás ágy és láda voltak. KÁSTU: Tartós élelmiszer tárolására szolgáló építmény Téka: tárolóbútor, faliszekrény. Praktikum: használhatóság. Esztétikum: szépség, tetszetősség, művésziség. Rozetta: rózsa alakú, sokszögű díszítőelem. 23

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Zalai kézműves értékek zalai viseletek

Zalai kézműves értékek zalai viseletek Zalakomári népviselet Zalai kézműves értékek zalai viseletek A zalakomári népviselet darabjait a Keszthelyi Balatoni Múzeum gyűjteményében, és a Nagykanizsai Thúry György Múzeum néprajzi gyűjteményében

Részletesebben

Javaslat. a Beregi keresztszemes hímzés Felső-Tiszavidéki keresztszemes hímzés. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. a Beregi keresztszemes hímzés Felső-Tiszavidéki keresztszemes hímzés. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Beregi keresztszemes hímzés Felső-Tiszavidéki keresztszemes hímzés I. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba történő felvételéhez A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny 2010/2011 kerületi forduló

Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny 2010/2011 kerületi forduló 2010-2011-es tanév életvitel és gyakorlati ismeretek tanulmányi verseny kerületi fordulója KOROK DIVATJAI Sorszámod: Témakör neve: 1. Teszt 104 pont Elérhető maximális pontszám: Elért pontszám: 2. Gyakorlati

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST Leltári szám: 2014.28.1 1 db Gyarapodási napló száma: 47/2014 Megnevezés: tepsi Díszítmény: leveles-virágos Alkotó neve/készítő: korongozó: Czibor Imre, festő: Kajtár Annamária Tervező neve: korongozó:

Részletesebben

2014. évi NKA pályázat leírókartonjai

2014. évi NKA pályázat leírókartonjai 2014. évi NKA pályázat leírókartonjai 1. Leltári szám 2014. 17. 1. 2. Megnevezés csavarítókendő - női fejviselet 4. Leírás, használat/tartalom Színes gyapjúfonalból (fehér, zöld, világoskék, barna, piros,

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M

Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M-15-0003 Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre 2016. július 30. A programban építészeti szakiskolába járó kiemelkedő tehetségű

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

LEÍRÓKARTONOK. 1. Leltári szám 2014.1.1.

LEÍRÓKARTONOK. 1. Leltári szám 2014.1.1. LEÍRÓKARTONOK 1 Leltári szám 201411 2 Megnevezés Tál 4 Leírás, használat/tartalom Sárga alapszínű, korongozott, karcolt és írókás díszítésű díszedény Tükrében a mezőcsáti motívumvilágra jellemző karcolt,

Részletesebben

Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) 4. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány

Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) 4. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány 4. rész Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) Készítette: Burián Mónika FonalDesign(er) www.fonaldesign.cafeblog.hu

Részletesebben

Népművészeti motívumokkal díszített kézműves boroskancsó, ismertebb nevén Miskakancsó.

Népművészeti motívumokkal díszített kézműves boroskancsó, ismertebb nevén Miskakancsó. TŐKÉS KERÁMIA 1 TŐKÉS KERÁMIA 2 TŐKÉS KERÁMIA Cikkszám: MSK14 Cikkszám: MSK19 MISKAKANCSÓ 14 cm MISKAKANCSÓ 1 Népművészeti motívumokkal díszített kézműves boroskancsó, ismertebb nevén Miskakancsó. Népművészeti

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON A határmenti együttműködés jegyében 2008. decemberében pályázatot nyújtott be Kozárd Község Önkormányzata a Palóc Út Egyesület tagjaként és a fejlesztési

Részletesebben

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG: 1. A megrendelő által kiválasztott

Részletesebben

A vargyasi faragott sulykoló

A vargyasi faragott sulykoló A vargyasi faragott sulykoló Témavezető: Máthé Ferenc Készítette: Máthé Csongor Vargyas község rövid ismertetése Vargyas község, a Baróti medencének az észak-nyugati csücskében, a Vargyas-patak völgyében

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

ALFÖLD KALOCSAI SÁRKÖZ

ALFÖLD KALOCSAI SÁRKÖZ Alföld Kalocsai Sárköz 93 ALFÖLD KALOCSAI SÁRKÖZ A honfoglalás óta magyar lakta területet, a törökök már 1526-ban elfoglalták. Az elmenekült lakossága csak 1686 után tért vissza. Délrõl bunyevácok is betelepültek,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A kreativitás az a folyamat, amikor a semmiből valamit teremtünk. (Bencze K.) 3. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány

A kreativitás az a folyamat, amikor a semmiből valamit teremtünk. (Bencze K.) 3. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány 3. rész Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány A kreativitás az a folyamat, amikor a semmiből valamit teremtünk. (Bencze K.) Készítette: Burián Mónika FonalDesign(er) www.fonaldesign.cafeblog.hu 2 Tartalom

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben: SZAKMAI BESZÁMOLÓ A SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELYBEN VALAMINT A NAIV MŰVÉSZEK GYŰJTEMÉNYÉBEN ÉS KÖZÖS UDVARÁBAN A MÚZEUMI ÉJSZAKÁJÁN MEGRENDEZETT KIS EMBEREK BARÁTOCSKÁIM CÍMŰ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSHOZ

Részletesebben

Ismerkedés néhány, a társadalmakra nagy hatású találmánnyal, felfedezéssel és azok következményeivel

Ismerkedés néhány, a társadalmakra nagy hatású találmánnyal, felfedezéssel és azok következményeivel Ismerkedés néhány, a társadalmakra nagy hatású találmánnyal, felfedezéssel és azok következményeivel diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 185 D1 Feladatok a csoportok munkájához Szólások, közmondások

Részletesebben

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset.

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset. Technika Nyersanyagunk, a fa Az ember számára ôsidôk óta a legkönnyebben elérhetô természetes nyersanyag a fa volt. (A nyersanyagok: a természeti környezetbôl kitermelt, további feldolgozásra váró anyagok.)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barcsay Andrea. Jel, motívum, szerkezet, forma és funkció összhangja (fazekas) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barcsay Andrea. Jel, motívum, szerkezet, forma és funkció összhangja (fazekas) A követelménymodul megnevezése: Barcsay Andrea Jel, motívum, szerkezet, forma és funkció összhangja (fazekas) A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

HORECA MARKETEX. A külső megfog, a belső megtart, a jó dekoráció HOZZÁLÁNCOL. www.horecamarketex.hu

HORECA MARKETEX. A külső megfog, a belső megtart, a jó dekoráció HOZZÁLÁNCOL. www.horecamarketex.hu HORECA MARKETEX A külső megfog, a belső megtart, a jó dekoráció HOZZÁLÁNCOL www.horecamarketex.hu A mosoly után a legfontosabb: munkatársai megjelenése Forma és munkaruházat Szakácsoktól a londinerekig

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

Jobbágytelki Falumúzeum

Jobbágytelki Falumúzeum Jobbágytelki Falumúzeum Tárgylista Tárgy száma Megnevezése Készült Adományozó Adományozó születési dátuma 1 Borsörlő 1950 Kiss Péter 1932 május 19 2 Papi szék Kiss Péter 1932 május 19 3 Menyasszonyi blúz

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

MARTOS. batyuztak, vagyis a városokba hordták be terményeiket eladni.

MARTOS. batyuztak, vagyis a városokba hordták be terményeiket eladni. Felföld Martos 87 MARTOS Martos a Kisalföld észak-keleti részén fekszik. Naszvad, Imely, Izsa, Ógyalla, Komárom-szentpéter, Perbete, Hetény is ehhez a viseletcsoporthoz sorolható. Az egykori Komárom megyében,

Részletesebben

Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok)

Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok) Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok) Marcali Somogy megye északnyugati részén, a Balatontól 13 km-re, a Kis-Balaton és a Nagyberek által határolt részen

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum NYÁRI TÁBOROK. KIS MUZEOLÓGUSOK TÁBORA 7 9 éves gyerekeknek június 27. július

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum NYÁRI TÁBOROK. KIS MUZEOLÓGUSOK TÁBORA 7 9 éves gyerekeknek június 27. július Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum NYÁRI TÁBOROK 2016 KIS MUZEOLÓGUSOK TÁBORA 7 9 éves gyerekeknek június 27. július 8. 8.00 16.00 óráig Helyszín: Cserépkályha-történeti Állandó Kiállítás, Fruhmann-ház

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

TÁJHÁZI TEKERGŐ. TÁJHÁZ Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény. 7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15.

TÁJHÁZI TEKERGŐ. TÁJHÁZ Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény. 7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15. TÁJHÁZI TEKERGŐ TÁJHÁZ Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény 7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15. Foglalkoztató füzet a szentlászlói Tájház - Helytörténeti és Néprajzi Gyűjteményének megismeréséhez Szeretettel

Részletesebben

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat I. FOGLALKOZÁS Népünk genetikai családfája c. kiállítás megtekintése Alsó tagozaton olvasott mondatok felelevenítése Megfigyelési szempontok kiosztása és csoportalakítás. Szempontsor alapján kiállítás

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll.

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll. 1. forduló Részlet a feladatlapból. 1. Magyar népmese A feladatlap 5 feladatból áll. Az égig érő fa mítosza Belső Ázsiából származik. Nemcsak hiedelemmondáink, népmeséink sajátos eleme ez a hatalmas fa,

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság

Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság 7. Ltsz.: 60. 167. 84. Korong alakú cserépfedő.; 8. Régi ltsz.: 1756. Yasttg, dombordíszes kályhacsempe vagy épületdisz Középkori és XVI XVII. századi

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÍTETT FOTÓK BEJÁRAT A KIÁLLÍTÁSBA

KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÍTETT FOTÓK BEJÁRAT A KIÁLLÍTÁSBA KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÍTETT FOTÓK BEJÁRAT A KIÁLLÍTÁSBA ARCHÍV FOTÓK TERME KOREAI ESKÜVŐ KERÁMIÁK NŐI VISELETI KELLÉKEK ÍRÁSTUDÓ SZOBÁJA NŐI LAKRÉSZ BÚTORAI 1. NŐI LAKRÉSZ BÚTORAI 2. KOREAI ÍRÁS KIPRÓBÁLÁSÁRA

Részletesebben

március 8-tól

március 8-tól www.kik-textilien.hu Dekor nyulak 1 Tojáson ülő, magasság: kb. 13 cm, csak 430,-/db 2 Álló, magasság: kb. 16 cm, csak 570,-/db 3 Álló, magasság: kb. 21 cm, csak 830,-/db 4 Álló, magasság: kb. 45 cm, csak

Részletesebben

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI 1. IDŐSZALAG Tegyétek időrendi sorrendbe a Marosvásárhellyel

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi gyűjtemény, 1956-os gyűjt. Megnevezés: Vasládika kulccsal

Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi gyűjtemény, 1956-os gyűjt. Megnevezés: Vasládika kulccsal Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi Megnevezés: Vasládika kulccsal Anyag, technika: vas, kézi kovácsolás Méret, terjedelem: m: 12,5 cm, sz: 25,3 cm, h: 30 cm Készítés helye,

Részletesebben

Tárgyi kultúra, technológiák (termelés) feladatai a hagyományos. kézművességek köréből

Tárgyi kultúra, technológiák (termelés) feladatai a hagyományos. kézművességek köréből ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Tárgyi kultúra, technológiák (termelés) feladatai a hagyományos kézművességek köréből Technika, gyakorlat és életvitel 2. osztály Tartalomjegyzék 1. Technika, gyakorlat és

Részletesebben

Keretezés, felfüggesztés. 9. lecke. A keretezés

Keretezés, felfüggesztés. 9. lecke. A keretezés 9. lecke Keretezés, felfüggesztés A keretezés A keretezés nagyon meghatározza a quilt munka összképét, a végeredményét. Gyakran előfordul, hogy a keret maga, hasonlóan díszes, mint a központi minta. Éppen

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Karácsonyi terítő Karácsonyi minták sorozat

Karácsonyi terítő Karácsonyi minták sorozat Karácsonyi terítő Karácsonyi minták sorozat A bejegyzés linkje: http://www.szilvifoltvarras.hu/?p=5783 elépési jelszavad: kariterito20151120 Patchwork Design 2015. www.szilvifoltvarras.hu z a PDF sablon

Részletesebben

Két úrasztalkendő restaurálása Csenger helytörténeti gyűjteményéből. Készítette: Tóth Ilona Csilla 2015.

Két úrasztalkendő restaurálása Csenger helytörténeti gyűjteményéből. Készítette: Tóth Ilona Csilla 2015. Két úrasztalkendő restaurálása Csenger helytörténeti gyűjteményéből Készítette: Tóth Ilona Csilla 2015. 1 I.A TÁRGYAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSE, RESTAURÁLÁSI TERV A két úrasztalkendő a csengeri helytörténeti múzeum

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Karácsonyi készülődéshez. Az ünnepi készülődés fényét emelheti, ha csillogó, arany-ezüst festéket, tollat, papírt és szalag kiegészítőket használunk.

Karácsonyi készülődéshez. Az ünnepi készülődés fényét emelheti, ha csillogó, arany-ezüst festéket, tollat, papírt és szalag kiegészítőket használunk. Karácsonyi készülődéshez Az ünnepi készülődés fényét emelheti, ha csillogó, arany-ezüst festéket, tollat, papírt és szalag kiegészítőket használunk. Festékek közül ajánlom a Pannoncolor gyár MANOKOLOR

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

A módszertani műhelymunkák keretében

A módszertani műhelymunkák keretében A módszertani műhelymunkák keretében Kertészkedünk A lakásotthonban, a gyermekek igényeitől függően olyan szabadidős illetve tematikus foglalkozásokat tartunk, amelyek nagymértékben fejlesztik kreativitásukat,

Részletesebben

Győri Kovács Margit. Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola

Győri Kovács Margit. Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola 9024 Győr, Répce u. 2. Telefon: 96/428-033, Fax: 411-056 E-mail:

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barcsay Andrea. Hagyomány és felelősség. Hagyományos forma, és mintakincs napjaink tárgykultúrájában II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barcsay Andrea. Hagyomány és felelősség. Hagyományos forma, és mintakincs napjaink tárgykultúrájában II. A követelménymodul megnevezése: Barcsay Andrea Hagyomány és felelősség. Hagyományos forma, és mintakincs napjaink tárgykultúrájában II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK Könnyűipari alapismeretek középszint 0631 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Vizuális nevelés tantárgypedagógia NEVELÉS KIFEJEZÉS- KÉPZŐMŰVÉSZETTEL, TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRÁVAL alkotó- és elemző feladatok Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat SZUBJEKTÍV OBJEKTÍV a TÁRGY-

Részletesebben

TÁRGYLISTA Kisvárda Pap

TÁRGYLISTA Kisvárda Pap TÁRGYLISTA Kisvárda Pap Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép J 2014.28.1 Ünnepi abrosz Kék és piros fonallal, keresztszemes technikával hímzett pamutosvászon abrosz. Körben virágsoros minta, közepén

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

többet 1490 FT 720 FT BOMBA ÁR 2190 FT mindennap! kevesebbért... Az ajánlat tól ig, illetve a készlet erejéig érvényes ruha

többet 1490 FT 720 FT BOMBA ÁR 2190 FT mindennap! kevesebbért... Az ajánlat tól ig, illetve a készlet erejéig érvényes ruha többet kevesebbért... mindennap! 1490 FT ruha széles vállpánttal, brokát csillagokkal, szürke vagy rózsaszín 98-128 cm méretekben 720 FT BOMBA ÁR Mikroszálas Párnahuzat többféle ünnepi mintával, 40x40

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Dr. TÉKUS Emese TOJÁSFESTÉS GICÁZÁS

Dr. TÉKUS Emese TOJÁSFESTÉS GICÁZÁS Dr. TÉKUS Emese TOJÁSFESTÉS GICÁZÁS Dr. TÉKUS Emese: Tojásfestés - gicázás Szerkesztette: CSILLE Márta Nyomda: Szentágothai Szakkollégium Egyesület Kiadó: Szentágothai Szakkollégium Egyesület Felelős kiadó:

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Játékos sárkánybarátkoztató ovisok és kisiskolások részére Kedves Barátom! Láttál már kínai sárkányt? Mit jelképez? Hogyan néz ki? Vízben lakik vagy föld

Részletesebben

Inspirációk, design. 6. lecke

Inspirációk, design. 6. lecke 6. lecke Inspirációk, design Van olyan foltvarró, akinek megtetszik egy szép szabásminta, megveszi és elkészíti magának. Van aki egy anyagba szeret bele és ahhoz talál ki mintát. Olyan is akad, aki meg-

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Zalaszentgrót értéktára

Zalaszentgrót értéktára Zalaszentgrót értéktára Kedves Helyben Élő! Készül Zalaszentgrót értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni

Részletesebben

Mészkő mozaikok. Antique Quadratique. Antique Quadratique J-001

Mészkő mozaikok. Antique Quadratique. Antique Quadratique J-001 Mészkő mozaikok A IV. század végén a mozaik fő díszítőelemként jelent meg az építészetben. A padlót és a falakat apró, színes márványkockák díszítették, melyek szépséget és vidámságot vittek a mindennapokba.

Részletesebben

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST Leltári szám 2014.29.1. 1 db Gyarapodási napló száma: 48/2014 Technika vászonszövés Használat helye: - Díszítmény: csíkszéki csíkos Használat ideje - A szövet-méteráru fekete-piros-kék-zöld csíkszéki sűrű

Részletesebben

MÁV-csoport Arculati kézikönyve II. RUHÁZAT

MÁV-csoport Arculati kézikönyve II. RUHÁZAT MÁV-csoport Arculati kézikönyve II. RUHÁZAT Tartalomjegyzék MÁV Zrt. Arculati kézikönyve II. RUHÁZAT 2 FÉRFI KOLLEKCIÓ 3 FÉRFI TÉLIKABÁT 4 FÉRFI ÁTMENETI KABÁT 5 FÉRFI ESŐKÖPENY 6 FÉRFI ZAKÓ 7 FÉRFI MELLÉNY

Részletesebben

MEGVÁSÁROLT NÉPRAJZI TÁRGYAK LISTÁJA

MEGVÁSÁROLT NÉPRAJZI TÁRGYAK LISTÁJA MEGVÁSÁROLT NÉPRAJZI TÁRGYAK LISTÁJA Tárgy neve Mérete Származási helye, kora 1. Lakodalmas H: 140,5 Nyírcsaholy vendégfogadó M: 51,5 környéke tábla Állapota Egyéb megjegyzés Ára Leltári szám jó, hátoldala

Részletesebben

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc)

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) A talált oldalak internet címét (URL) másold ki egy szöveges dokumentumba és mentsd Csapatnev_internet néven! A konkrét válaszokat ide a papírra

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Termékelônyök: Idôjárásálló Gyors száradás Szinte teljesen szagmentes. es báz

Termékelônyök: Idôjárásálló Gyors száradás Szinte teljesen szagmentes. es báz Termékelônyök: viz sú Idôjárásálló Gyors száradás zinte teljesen szagmentes es báz i Vizes bázisú termékek Falfesték kategóriában már elfogadottak, de a fára, fémre való festékeknél még szokatlanok a vízzel

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

2014.október Gyermekek Háza

2014.október Gyermekek Háza 2014.október Gyermekek Háza 2014.október 1. 17.45-19.45 óráig 2014.október 1. 15-17 óra István fotográfus.. Részvételi díj: 4.500 Ft/hó. 2014.október 2. 9.15-9.45 óra 2014.október 2. 10-10.40 óra és 11-11.40

Részletesebben

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Történelemtanítás a gyakorlatban Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Repárszky Ildikó Saját családi fényképeim alapján néhány elképzelhető téma, illetve az odatartozó képek elemzési szempontjai,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

leten, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsolatos illemszabályok ismerete. Az egészséges táplálkozás, öltözködés és

leten, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsolatos illemszabályok ismerete. Az egészséges táplálkozás, öltözködés és Éves órakeret: 55; 3. évfolyamon 37 + 18 Heti óraszám: 1,5; 3. évfolyamon 1 +0,5 Életvitel és gyakorlati ismeretek 1.- 4. évfolyam Témakörök: 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4.osztály 1. Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének restaurálási dokumentációja

Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének restaurálási dokumentációja Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének restaurálási dokumentációja 2011 Készítette: Csűrös Orsolya és Zsiros Ágnes festő-restaurátorok A festmény adatai: Szerző: Hincz Gyula A mű címe: Erdélyi táj Mérete:

Részletesebben