Skanzen füzetek. tárgyalkotó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Skanzen füzetek. tárgyalkotó"

Átírás

1 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA X. Skanzen füzetek tárgyalkotó A SZÉP ÉS A JÓ VETÉLKEDÉSE Szentendre 2011

2 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK X. TÁRGYALKOTÓ A szép és a jó vetélkedése Szöveg: Jókainé Gombosi Beatrix, Szakács Nikoletta Múzeumpedagógia: Csesznák Éva, Jókainé Gombosi Beatrix, Szakács Nikoletta Sorozatszerkesztő: dr. Cseri Miklós Csesznák Éva Horváth Anita Lektorálta: Wagnerné Éry Júlia Olvasószerkesztő: Barta Adrienn Fotó: Deim Péter, Jókainé Gombosi Beatrix, Vass Gáspár Rajz: Szakács Nikoletta Skanzen Örökség Iskola TÁMOP /10-1/KMR/ A Szabadtéri Néprajzi Múzeum fenntartója: ISBN: Kiadja: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Felelős kiadó: dr. Cseri Miklós főigazgató Grafika: Microsun Hungary Kft. Nyomdai munkálatok: Gelbert ECOprint Kft. Budapest Felelős vezető: Fülöp József

3 KEDVES PEDAGÓGUS KOLLÉGA! A Skanzen Füzetek sorozatban a Tárgyalkotó A Jó és a Szép vetélkedése című, éves korosztálynak szóló múzeumpedagógiai foglalkoztatóval elsősorban az a célunk, hogy a mai fiatalok életében az önálló alkotói munka örömének felfedezésével utakat mutassunk a kulturális örökségünk megismertetésén túl, a tárgyak jelenkori funkcióinak megtalálásához. Miért fontos, hogy múltidéző tárgyakkal vegyük körbe magunkat? Nem a divatjamúlt, ósdi és poros dolgok erőltetett életbentartásán fáradozunk, hanem szeretnénk felismertetni azt, hogy mindig a funkció és az annak alárendelt esztétikum hívta életre a tárgyainkat, amelyek addig vették körül az embert, amíg használni tudta. A tárgyak eszmei és anyagi értékét a használhatóságuk határozta meg. Legfőbb célunk egyfajta szemlélet, gondolkodás elsajátíttatása a diákokkal, hogy amikor önálló életet szeretnének kialakítani, széleslátókörűen tudjanak mérlegelni, majd dönteni. A tárgyak tanulmányozása túlmutat a régi megnevezések elsajátításán, a díszítmények önmagukbanvaló másolásán. Célunk, hogy a komplex Skanzen-foglalkozások során a diákok a kiállításainkat látogatva megértsék a múlt egy-egy szeletének ökológiai és társadalmi dinamikáját, egy család életén keresztül. A múzeumpedagógiai füzet vitaindító feladatai arra sarkallnak, hogy mindig a tárgyak mögé nézzünk! A múlt és a jelen párhuzama jellemzi a foglalkozás menetét, amelynek során a foglalkozásvezető segítségével érveltetjük a diákokat. A konklúziót azonban maguk fogalmazzák meg. Ehhez kívánunk örömteli időtöltést a Skanzenben, az iskolában és otthon is! A KIADVÁNY FELÉPÍTÉSE Témacsoportok elméleti háttérismeretek I. TEXTúra - A textil készítésének és sokoldalú felhasználásának változásai, az öltözködés és viselet mint jel a paraszti kultúrában és napjainkban. II. SZILKEramika - A kerámiatárgyak készítése, használata a paraszti kultúrában s napjainkban. III. FA-TÁL-IS - A fa feldolgozásának és díszítésmódjainak megismertetése, összevetése a mai tárgykultúrával. A feldolgozás munkaformái mindhárom témában 1. Gyűjtőmunka a könyvtárban és otthon 2. Kutatómunka a múzeumban 3. Feldolgozás az iskolában, alkotás A feladatok megoldása a múzeum honlapjáról letölthető. Felhasznált és ajánlott irodalom Letölthető dokumentumok jegyzéke tárgyalkotó JELMAGYARÁZAT Tudod-e? A megértés szempontjából lényegesnek tartott szövegrészek vagy érdekességek kiemelése. Te mit gondolsz? A mai viszonyokkal összevető, gondolatébresztő kérdések, állítások. Forráselemzés Korabeli leírások, személyes visszaemlékezések, statisztikai adatok feldolgozása. Jegyzetelj! A látottak szöveges összefoglalása, jegyzet készítése. kupaktanács A múzeumi kiállításban látottak közös megbeszélése, vélemények ütköztetése. Adathalászat Keresés az interneten. Figyeld meg! A múzeum kiállításaiban szereplő ismeretanyag feldolgozása. NÉZZ UTÁNA! Ajánlott, egyéni gyűjtőmunka. RÉGI DE NEM ÓSDI Napjainkban is felhasználható tapasztalatok, javaslatok. 5

4 I. TexTúra Kulcsfogalmak: szövés, kelengye, reprezentáció, szerelmi ajándék, testkultúra, divat, esztétikum, a viselet mint jel A TEXTúra szójátékunk a textil alapanyagból előállított tárgyak szövevényes történetének megismerésére hív! A 19. század második felétől, a textilipar megjelenése előtt a háztartásokban, a lakáskultúrában és az öltözékhez használt ruhadarabokhoz az asszonyok kender és len növények rostjaiból vagy gyapjúból állították elő a szőttesnek valót. A fonás, szövés téli munka volt, amikor már nem kellett a földekre menni dolgozni. A éves lányok szinte mindent megtanultak édesanyjuktól és nővéreiktől. Maguk készítették a kelengyéjüket*, amit általában egy díszes ládában gyűjtöttek. Ide került mindaz, amit a házasélet mindennapjain és ünnepnapjain használtak, a szoknyáktól az ingeken át a lepedőkig, terítőkig. Szövés a Múzeum jánossomorjai lakóházában Fonó a Múzeumban A szövés tudománya több ezer éve ismert, a kezdetekért szinte a civilizáció kialakulásához nyúlhatunk vissza. A sima alapanyag szövése, az agyagedény készítésével egyetemben, a legrégibb mesterségek közé tartozik. Mióta szőnek az emberek? A szövőszék megjelenése előtt faágakból készített keretet használtak erre a célra. Magyarországon már az Árpád-házi királyok idejében ismert volt a lábítós szövőszék. A szövőgép a 18. században az ipari forradalom vívmányaként jelent meg. Végvászon Hetési szőttes Te mit gondolsz? Kiszámították, hogy 1 sing (70 x 60 cm) vászonból 1 db gyerekinget lehetett varrni. Ehhez 140 méter kenderfonal kellett. Egy átlagos méretű felnőtt inghez 4 sing vászonra volt szükség. A Te családod számára hány méter fonalra lenne szükség, és hány sing vásznat kellene leszőni egy tél alatt, hogy a következő tavaszon mindenkire kerüljön új vászonruha? Hagyomány kontra divat? Mindig keresték a megújulás lehetőségét az emberek, törekedtek a jobbra és a szebbre. A viselet, az öltözködésünk jel, amely üzenetet hordozott nemcsak régen hanem ma is. Farsang* idején a lányokat azzal csúfolták, hogy pártában* maradtak azaz nem mentek férjhez a télen, nem kötötték be a fejüket. Aki férjhez ment, annak lekerült a lányságot jelképező párta a fejéről, és kendővel kötötték be. 6 Lányok pártás hajviselettel kelengye: az eladósorban lévő lányok ruhaneműi és használati tárgyai, amelyeket a házaséletre készülve készítenek, gyűjtögetnek. farsang: vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig tartó időszak, régen ekkor tartották a lakodalmakat. párta: a házasság előtti időszakban a lányok ékes fejdísze.

5 Beszélő tárgyak A bogyoszlói lakóház első szobája a Múzeumban A mángorló felirata arról árulkodik, hogy szerelmi ajándékként faragta a legény A szavak helyett gyakran többet mondanak a tárgyakkal kifejezett szimbólumok*. A szerelmes legény, ha tudakolózni akart, hogy szívesen fogadják-e udvarlását, a szűrét* ott felejtette a lányos háznál. Ha a kerítésre kiakasztva találta, értette a jelzést, hogy nincs többé keresnivalója a lánynál. Nem véletlenül mondják ma is általánosabb értelemben egy elutasított személyre, hogy kitették a szűrét! Ahhoz, hogy a tárgyainkkal, gondolatainkat, érzéseinket szavak nélkül közvetíteni tudjuk, egy közösségnek azonos nyelvet kell beszélni, azaz a tárgyakhoz azonos jelentéstartalmat kell kapcsolni. Te mit gondolsz? A BMX-esek táborának milyen közös tulajdonságai vannak? Vagy a punkok miről ismerik meg egymást az utcán? Dávid Vénusz Az őskori régészeti leletekből előkerült willendorfi Vénusz széles csípője, telt keblei a termékenység szimbólumai. Michelangelo alkotása, a híres Dávid szobor a reneszánsz kor emberének a tökéletesség megtestesítője volt, amely az emberi test arányainak harmonikusságát mutatja. Fiú Lány Mi a módi? A megjelenés fontos részét képezik a tárgyak mind az öltözködésben, mind a lakáskultúrában, ami egyben kommunikációnk szerves része is. Mintha a séma ugya az lenne ma is mint régen, csak a szituációk és a tárgyak változtak! Vagy mégsem?! Hofer Tamás és Fél Edit néprajzkutatók két kulcsszavát idézve az arányok és mértékek változásának a megismerésén és megértésén keresztül kaphatunk válaszokat a feltett kérdésekre. A Az öltözködés, a viselet kultúrtörténete több ezer éves múltra tekint vissza. A különböző korokban más-más népek és kultúrák különböző módon hangsúlyozták ruhadarabjaikkal a női és férfi ideálképek jellemzőit. ruha szabása kiemel vagy épp elfed egyes testrészünket, amelyekkel üzeneteket küldünk környezetünknek. A testbeszéd többnyire tudattalan cselekvésünk, amelyekkel hasonló jelentéstartalmakat fejezhetünk ki, mint a nyelvünkkel. Szoknya Öltözködés szimbólum: jelkép. szűr: gyapjúposztóból készült hosszú, bő férfi kabát. 7

6 Mi a bötykös harisnya? A sárközi női viselet részét képezi ez az öt kötőtűvel kötött harisnya, amelynek színes vagy fehér fonalcsomói díszítik, hangsúlyozzák a lábszár vastagságát. Nemzeti színek a ruhán A piros-fehér-zöld magyar nemzeti trikolór a ruhán az évi forradalom és szabadságharc után terjedt el. A hagyomány szerint a pesti radikális ifjúság vezérei, Petőfi Sándor és Jókai Mór szerelmeiktől, Szendrey Júliától és Laborfalvi Rózától kaptak nemzetiszínű kokárdát a forradalom előestéjén, ez lett a szabadságharc szimbóluma. Bötykös harisnya A trikolór a szoknyák alján vagy egyéb dekorációként a 19. századi színi előadások és politikai rendezvények kellékeként jelent meg. A parasztság öltözetére a mellékelt képeken látható módon sosem volt jellemző. Az önkifejezés formái Nemzeti viselet Te mit gondolsz? 100 évvel ezelőtt hogyan jelent meg az önkifejezés, a társadalmi státusz kifejezésének igénye? Keress példákat milyen formák, vonalak jellemzik ma az aktuális csoporttudat divatokat (például kitűzők, zászlók, sálak, színek és szabásvonalak, sziluettek*)! Sziluett: körvonal. 8

7 I.1. Gyűjtőmunka a könyvtárban és otthon Olvasd el az alábbi történetet! Klári a nagymamája fehérhímzéses terítőjéből egy modern blúzt varrt magának, amelyről ezt mesélte barátnőjének Áginak: Fantasztikus érzés ezt a régi textilt viselni, mindig a nagymamám jut róla eszembe, hogy milyen csodálatos kézimunkákat tudott készíteni. Eddig a padláson porosodott ez a terítő, most pedig büszkélkedve hordom, akár egy farmerral az iskolában is. Ági közelebbről is megnézte és elámult a hímzés szépségén, majd kijelentette: Tönkretetted ezt a családi ereklyét! Terítőként bármikor használható lett volna, sőt gyermekeidnek is továbbörökíthetted volna, így pedig, ha pár év múlva már nem tartod divatosnak a bő ujjat vagy a mintát, félredobod, és se terítő, se blúz nem lesz. 1. Te mit tennél Klári helyében? El tudnád képzelni a terítőt lakásodban vagy egy ruhadarabként? Klári blúza A blúz kiterítve 2. Keresd meg az internet segítségével Malonyai Dezső: A magyar nép művészete I-V. ( ) című munkáját! Írd le röviden, mi a muszuj! 3. Mit jelent a mondás, hogy ahány lánya volt, annyiszor égett le a háza? Magyar Néprajzi Lexikon, szócikk: kelengye 4. Nézz utána, mit jelentenek és honnan erednek az alábbi kifejezések! fehércseléd, vászoncseléd, fehérnép 9

8 5. Az alábbi ábrákon a vászon készítésének hagyományos eszközeit láthatod. tiló kenderrosttal ebből készül az ing és a szoknya gereben kendertörő guzsaly orsóval és szösszel a fonás eszköze szövőszék fonalból vásznat készít háziszőttes (vászon) kenderfésű 6. Rakd sorrendbe a ruhanemű készítésének munkafázisait! fonás, tilolás, szabás, varrás, gerebenezés, szövés 7. Sorolj fel néhány, az otthoni háztartásban használatos textíliát! 9. Az ábrákon példákat láthatsz a mai női testalkatok jellemzőire! Válaszd ki, te melyik típusba sorolnád magad? 10

9 Matyó viselet Sárközi viselet A 19. század második felében nagyrészt gazdasági okok következtében kiszínesedett a viselet, ami különösen az ünnepi alkalmakon nyilvánult meg. Hasonlítsuk össze a matyó és a sárközi női viseletet ebben az időben! Míg a sárközi lányok akár 8-12 alsószoknyát is felvettek az épp térdig érő selyemszoknyájuk alá, addig a matyók hosszú, szűkebb szabású szoknyát hordtak. A matyó felső karcsúsított szabása hangsúlyozta a vékony derekat. A sárközi lányok farpárnát tettek a szoknyájuk alá, hogy csípejük még szélesebbnek látszódjék! A sárközi lány fejét parittya főkötő ékítette, amely a kerek arcot hangsúlyozta, ellentétben a matyó lányéval, akinek pomponos fejviselete felfelé nyújtotta az egész testalkatot. 10. Csoportosítsd két kategóriába a felsorolt régi és modern viseletdarabokat! parittya főkötő, farpárna, bütykös harisnya, fűző, széles derékszorító kendő, sok alsószoknya, csípőnadrág, puffos ujjú blúz, stretch nadrág, hosszában csíkos blúz, miniszoknya, répanadrág Kerekded, szélesítő hatást keltő viseletdarab: Karcsúsítú, nyújtó hatást keltő viseletdarab: Az ember természetes vágya és kifejezési formája az alkotás, amely gyakran tárgyakban ölt testet. Képzőművészek és iparművészek kifogyhatatlan forrása a múlt kútja. Az egyéni újraértelmezések, a régi forma új tartalommal való megtöltése minden alkotó számára kihívást jelent. 5. Fedezd fel az interneten a népi iparművészek által tervezett divatot teremtő ruhákat, valamint azokat a divattervezőket, akik ihlető forrásul használják a tradicionális öltözékeket! keresési kulcsszavak: népi iparművész, népművész, hagyományos viselet, textiltervező iparművész, magyar motívumok Kalotaszegi motívumos mellény Torockói motívumos karkötő Székelyudvarhelyi motívumos táska 11

10 I.2. Kutatómunka a múzeumban Kisalföld tájegység Tápi lakóház A tápi lakóház a múzeumban A Kisalföld tájegység A ház tulajdonosa, a takács az első szobában rendezte be műhelyét. A szövőszék mellett áll a gombolyító, a felvetőfa, és a padokon sorakoznak a fonalak is. Az egyszerű, a mindennapokban használt szőttesek dísze, a kendervászonba beleszőve, csupán néhány piros és kék pamutcsík volt. 1. Sorold fel a takácsmester egyéb eszközeit! Jánossomorjai lakóház A jánossomorjai ház német lakói már a 19. század végén polgárosuló életmódot folytattak. Az első szobát tisztaszobának rendezték be, amit csak ünnepi alkalmakkor használtak vagy, ha vendég érkezett a házhoz. Itt kapott helyet a legnagyobb becsben tartott textilnemű is. A lakószoba berendezésében a hétköznap használatos textilek fedezhetők fel. A jánossomorjai lakószoba a múzeumban 2. Figyeld meg, a textília készítésének különféle technikáit (pl. szövött, hímzett, nyomott)! Melyik részén jelennek meg a minták? (széleken, az egész felületen, középen vagy a sarkokban) 3. Készíts vázlatrajzot a kiállításban látott minták alapján! szövött hímzett nyomott 4. Beszéljétek meg, hogy mit szimbolizálhatnak az adott minták! Hogyan rendeznétek be másképp ugyanezekkel a textilekkel a saját szobátokat? 12

11 Dél-Dunántúl tájegység 5. Keress egyszerű geometrikus mintákat, mintasorokat a textíliákon a Dél-Dunántúl tájegység házaiban! Figyeld meg a párnák, terítők, díszes lepedővégek motívumait! Készíts saját mintagyűjteményt! Hidasi lakóház első szoba Asszony sárközi viseletben a Múzeum őcsényi lakóházának udvarán Hidasi lakóház konyha Szennai lakóház Őcsényi lakóház 13

12 I.3. Feldolgozás az iskolában Viselet - üzenet Ti milyen gyakran szerettek, szeretnétek ruháitokon keresztül új identitást (énképet) magatokra venni, kipróbálni? Mit gondoltok, mit üzennek a saját ruhadarabjaitok? Soroljátok fel azokat az elemeket, amiknek nincs konkrét funkciójuk, hanem megmutatni szeretnétek velük valamit! Megjelenés Indítsatok vitafórumot arról, kinek mire jó az öltözék gyakorlati és esztétikai szempontból (pl. véd, ápol és eltakar, zavarba ejt stb.)! Mennyire lényeges ruháidnál a funkció? Vagy inkább a szín, a forma, a díszítés a fontos? Terv A múzeumban rajzolt textilmotívumokat felhasználva tervezzetek egy olyan öltözéket, amit szívesen hordanátok! Gondoljatok a kiegészítőkre is (pl. sapka, sál, öv, ékszer)! Alkotás A mellékelt rajz segítségével megtanulhatjátok a gyöngyfűzés alapjait. Készítsetek a sárközi gyöngygallér mintázat alapján egy modern nyakéket! Interjú A reklámokban szereplő szépségideálok a társadalomban, a történelemben folyamatosan változó szépségeszmények alapján alakulnak ki. Készítsetek interjút egy fiúval és egy lánnyal, érdeklődjetek felőle, hogy számukra milyen a szép hölgy és a jó benyomást keltő, vonzó férfi személy megjelenése, alkata, viselkedése! Vessétek össze a véleményeiket! Sárközi gyöngygallér minta Sárközi gyöngygallér 14

13 II. SZILKEramika Kulcsfogalmak: fazekas, edényformák, mintázat, stílus, laposedény, fennálló edény, drótostót SZILKEramika. Szójátékunk első tagja a szilikát szó: a kerámia, porcelán és üveg alapanyagok összefoglaló neve. A szilke pedig egy keskenyfenekű, fazékhoz hasonló formát jelent, amelyben főként lekvárt tartottak. Kerámia szavunk kiégetett agyagot, más néven cserepet jelent. Cserépedények a Múzeum szalafői lakóházában A Biblia szerint Isten a föld porából és az élet leheletéből teremtette meg Ádámot, az első embert. Az emberi alkotás talán egyik legkorábbi alapanyaga két őselem, a föld és a víz. Évezredeken keresztül használták az építkezésben a házak falazásánál, tapasztásánál a sarat, agyagot. A magas hőfokon, kemencében kiégetett agyag vörös színűre változik és cserép lesz belőle, amelynek alkalmazása nemcsak az építészetben, hanem a konyhai használati tárgyak, sütő-főző edények készítésében is elterjedt. A cserép tartós anyag. Ha képesek vagyunk óvni, gondozni a belőle készült tárgyunkat, akkor kerámiánkat sokáig örömmel használhatjuk. A paraszti kultúrában a téli munkák részeként a férfiak közül sokan jól értettek a kisebb munkaeszközök elkészítéséhez és javításához is. Talán Te is megtapasztaltad már, hogy amit saját magad hoztál létre, az különösen kedves, értékes számodra. Népi kerámiánk formakincse alapvetően két csoportra oszlik: laposedényre vagy tálasedényre és fennálló edényre. Ezeken kívül e két csoportba be nem sorolható készítmények is vannak, mint pl. a gyerekjátékok vagy a szenteltvíztartók. Nem feledkezhetünk meg a kályhacsempékről sem. Kályhacsempe Életfamotívumos tányér Bokály* Kerámia gyerekjáték, madár Bokály: karcsú, egyfülű, körte alakú, cserép borosedény. 15

14 A kerámiák készítőjének, a fazekasnak egyik ismert, tájnyelvi elnevezése a gerencsér. Ahol jó minőségű agyagos talaj volt, sok fazekas megélt. A 19. században a Kárpát-medencében főként a Felvidék (Gömör) és a Nyugat-Dunántúl (Őrség, Göcsej) falvaiban élt sok gerencsér. Ezeken a területeken nagyon jó minőségű agyaghoz jutottak hozzá a mesteremberek, amelyből tűzálló, azaz sütő-főző edényeket tudtak készíteni. Például káposztás fazekat, kacsasütőt, kuglófsütót. Mivel az edények használhatósága határozta meg leginkább a tárgyak értékét, ezek kevésbé voltak díszítettek. Nem így például az Alföld fazekas termékei, ahol az agyag nem volt alkalmas tűzálló edények készítésére, így itt főként gazdagon mintázott díszkerámiák készültek. Ezért az alföldi fazekasokat tálasoknak és korsósoknak nevezték, termékeik a konyhák és tisztaszobák falán és asztalán díszítő szerepet töltöttek be. A fazekasok szalmába ágyazott cserépedényeikkel megrakott szekerekkel vásározni jártak. Cserébe nemcsak pénzt kaphattak, hanem terményeket is: szőlőt, kukoricát vagy babot. Annyi búza járt a fazékért, amennyi belefért! Tessék, csak tessék! Legényekből a szálassát, edényekből a mázassát! kiabálták vásárlásra buzdítva az asszonyokat, lányokat. A gerencsérek az agyagot vízzel keverik, szikkasztják, gyúrják addig, amíg elég rugalmas nem lesz. Darabolás után kerül sor az edény, tárgy formálására. Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy egy cseréptárgy mire való, hogyan használható, akkor jó, ha megvizsgáljuk a részleteit, egyes elemeit is, mivel mindig a funkció határozta meg az edény formáját. Keresd meg a füzet 2. oldalán található térképen az alföldi, a gömöri és az őrségi fazekasközpontokat! Te mit gondolsz? Milyen tényezők befolyásolták egy-egy fazekasközpont kialakulását? A régészek már a kőkorból találtak fennmaradt agyagtárgyakat. A legrégebbi edények nehéz, zömök formák voltak, mert a legkezdetlegesebb eljárással készültek. A lábbal hajtható, magas fazekaskorong alig néhány százéves eszközünk, ám jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja a fazekasok munkáját. A marokedényt Te is elkészítheted! A nevében van a technológiai megoldás: maréknyi agyagot fogunk a tenyerünkbe, azt középen egy pontban benyomva forgatjuk, mélyítjük az anyagot, majd felhúzzuk ujjainkkal az edény falát. Ha a fala egyenletes vastagságú, kész az edény. Ezután már csak szárítani kell. Ha nincs lehetőséged a kiégetésre, így is használhatod, ha nem éri víz. A Kresz Mária Fazekasközpont bemutatója a Múzeumban Miskakancsók 16

15 Nem szükséges korong ahhoz, hogy formás edényeket készítsünk. Mintázási lehetőségek sora adott számunkra, így a formák még esztétikusabbá válhatnak. Legegyszerűbb, ha mind a tíz ujjunkat használjuk: ujj- és körömnyomokkal mintázzunk a friss agyagba! Rátétes mintákat is alkalmazhatunk, száradás után pedig motívumainkat karcolhatjuk vagy véshetjük, sőt festhetjük is! Ha előzőleg saját monogramos pecsételőt készítünk, edényünket rögtön meg is jelölhetjük vele. Ecsetes díszítés Bekarcolás Írókázás* Rátétes* minta A mintázás után a megszáradt edényeket először gyengén kiégetik az égetőkemencében, majd a második, erősebb égetés előtt rakják rá a különböző színű mázakat*. Mielőtt kemencébe kerülnének a tárgyaink, különféle mintákkal díszíthetjük őket. A legegyszerűbb geometrikus elem a pont, ebből fejlődtek ki a különféle gombok és virágok, gyöngysorok. A vonal, hullámvonal, ívek és spirálok mozgást visznek mintaképzésünkbe. Virágdíszítményből sokféle akad, tervezhetünk levélkoszorúkat, felülnézetben ábrázolt virágokat: tulipánt és szegfűt, de ne feledkezzünk meg a madár- és emberábrázolásokról sem! A madár, a galamb az összetartozás szimbóluma is. drótoznyi, fótoznyi, fazikat fódoznyi A házról házra járó vándoriparosok, a drótos tótok munkájára nagy szükség volt, hiszen olcsóbb volt bedrótoztatni a repedt cserépedényt, mint újat venni. Idővel ahogy változott a divat és az alapanyagok kínálata zománcozott edényeken végeztek foltozó-, bádogosmunkákat. A cserépedények nyakára drótot tekertek, majd innen indítva körbekörbe kötötték az edényt. Alulra dupla sorral rögzítették. A repedt, szivárgó részeket lisztcsirizzel* kenték be. Akár egyszerű, akár díszes a régi cserépedényünk, mai tárgyunk, ha megrongálódik, próbáld meg megjavítani! Takarékoskodni, hosszú életű tárgyakkal együtt élni ökológiai* szempontból is hasznos és fontos. Drótozott edény Foltozásra váró PVC padló Kerékpár gumi foltozása Rátét: az alapanyag síkjából kiemelkedő minta. Írókázás: eszköze az íróka, amely gömbölyded edény, csőszerű kiöntővel, ezzel a festéket a felületre juttatják, a kívánt minta szerint. Máz: bevonat. Lisztcsiriz: búzakeményítőből készült ragasztószer. Ökológia: környezettan. 17

16 II.1. gyűjtőmunka a könyvtárban és otthon 1. Nézz utána, hogy otthon találsz-e kerámiákat, fazekas termékeket! Melyek ezek? Ha nem találtál, beszéld meg a szüleiddel, miért nem használnak ilyen tárgyakat! 2. Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet mire használták régen a kerámiatárgyakat! 3. Nézd meg az interneten a Néprajzi Múzeum fazekasságról szóló ismertető kisfilmjét! Hányféle fazekas mesterség alakult ki Hazánkban? Melyek ezek? címszó: Fazekasság I. 4. Nézz utána, hogy a konyhátokban lévő sütő-főző edényeknek mik voltak az elődei! Keress meg egy káposztás fazekat, egy tejesköcsögöt és egy kacsasütőt! Szabadtéri Néprajzi Múzeum Műtárgy Gyűjteménye: 5. Rajzolj mintagyűjteményt az edényeken talált díszítményekről! 6. Írd a rajzok alá, hogy a minta milyen technikával készült: írókázás, bekarcolás, rátétes, áttört, ecsetes díszítés! 18

17 II.2. Kutatómunka a múzeumban Kisalföld tájegység Tápi lakóház Mielőtt belépnél, figyeld meg a házat kívülről! Rajzold le, hogy az előreugró kemence, hogyan kapcsolódik a ház falához! A Múzeum tápi lakóházának konyhája A konyhában a szabad tűzön történő főzés és a kenyérsütés eszközei láthatók. A különböző formájú sütő-főzőedényeknek mind megvolt a funkciójuk. 1. Nézz körül a tápi lakóház konyhájában, majd rajzolj le legalább 3 konyhai kerámiát a 2 féle alaptípusból: laposedény és fennálló edény! Laposedény Fennálló edény 2. Az alapforma felvázolása után a mintázatokat és helyüket a kerámián is próbáld meg visszaadni! 3. Beszéljétek meg, hogy mit főzhettek a tűzhelyen a különböző formájú edényekben, vagy mit tárolhattak bennük! Következtessetek az edény funkciójára a magassága, átmérője és formája alapján! 19

18 Jánossomorjai lakóház A házban egy szénakereskedelemmel és nagyállattartással foglalkozó módos német nagycsalád lakott. Az edények mérete is erről árulkodik. Körülnézve láthatjátok, hogy a gazda és családja tágas, gazdagabb bútorzatú otthonban élt. Konyhaszekrény nem lévén, az edények nagy részét a falon tárolták. 4. Keress a házban olyan tárgyakat, amelyeknek egy mai háztartásban is lenne funkciója! A Múzeum jánossomorjai lakóházának pitvara és konyhája 5. Keress kerámia tárgyakat! Sorold fel, mit találtál! 6. Írj példákat, hogyan lehet továbbhasználni a konyhai edényeket, ha megrongálódnak! 7. Mit jelent az alábbi szólás? Félre csupor*, hadd férjen a fazék* is! Csupor Fazekak a kemencepadkán 8. A lenti ábrázolásokból további népi kerámia formákat ismerhetsz meg. Kösd a kifejezéseket a megfelelő képhez! Keresd meg a kakukktojást, amelyik más anyagból is készülhetett! bokály* butella* ikercsupor* köcsög* mozsár* Pitvar: a lakóház előtere. Csupor: bögre, vagy kisebb hasas cserépedény. Fazék: átmérőjénél magasabb, kétfülű hengeres (főző) edény. Bokály: karcsú, egyfülű, körte alakú, borosedény. Butella: palackformát utánzó, hordozható cserépedény pálinka tárolására. Ikercsupor: ebben hordták ki a mezőn dolgozóknak az ebédet. Köcsög: tejes edény, alsó részén öblös, felső része pedig szűkebb. Mozsár: öblös, vastag falú edény, mely mozsártörő segítségével anyagok porítására szolgál. 20

19 9. A következő design alapelvek mentén beszéljetek a fotókon látható tárgyakról! Szempontok: gyakorlati használhatóság, biztonság, funkciók láthatóvá tétele, gondolkodás és érzékek ösztönzése, elavulás, anyaghasználat. A változás előnyei és hátrányai. Egyedi vagy sorozatgyártott? 10. Válaszd ki mi az, amit az alábbi tárgyak közül manapság feltétlenül használnál! Vegyítsd a régit az újjal! 11. Jellemezzétek közösen a tárgyakat az alábbi fogalompárok alapelvei szerint! Vizeskorsó Műanyag vízszűrős kancsó tartós nem tartós lebomló nem lebomló masszív törékeny hasznos haszontalan Csigacsináló Kalácssütő Kenyérpirító Elektromos vízforraló Krumplinyomó Mikrohullámú sütő 12. Nézd meg alaposan az alábbi képeken látható tárgyakat! Keress olyan részleteket, amik szimbolikus jelek, különféle érzésekről beszélnek? Céhes kancsó Régi formájú emlékbögrék Mai porcelán dísztárgy Design: formatervezés. Funkció: rendeltetés, működés. Elavulás: a tárgy használatából, illetve az idő múlásából adódó értékvesztés. 21

20 II.3. Feldolgozás az iskolában Rendszerezés Gyűjtsetek otthon és környezetetekben minél többféle kisméretű kerámia dísz- és használati tárgyat! Hasonlítsátok össze, majd csoportosítsátok őket valamilyen jellegzetességük alapján. (szín, forma, funkció) Tervező Legyél tervező, alkosd meg saját tányérmintádat! Kartonpapírból kivágott tányérformára színes rajzeszközökkel, festéssel jeleníts meg különféle mintákat a kedved szerint! A személyes motívumok kialakítása során használd a saját mintagyűjteményed! Az elkészült papír dísztányérokból kiállítást rendezhettek iskolátok falain. Jó tudni A tervezés nem feltétlenül önállóan készített rajzokban, új formák alakításában mutatkozik meg. Ha megismert, lemásolt mintákat egyéni ritmusba állítunk az általunk elképzelt formában, akkor is tervező, alkotó munkát végzünk. Eldönthetjük, hogy milyen méretben, milyen technikával, színekkel kivitelezzük díszítményeinket. Nagyíthatjuk vagy kicsinyíthetjük a kiválasztott motívumot. Ugyanazt a mintát több méretben is használhatjuk, a felület különböző pontjaira helyezhetjük. Cserép mozaikok Ti is felhasználhatjátok régi, megunt, törött kerámia tárgyaitokat! Gyűjtsetek össze minél többféle régi és újabb törött kerámia tárgyat, és a kis darabokból rakjatok ki közösen a minta papíron való megtervezése után mozaikképet, hordozóalapra, kötőanyag (csempe-, vagy mozaik ragasztó, fuga) segítségével! Alkalmazzátok a tervezés során a Skanzenben látott és megismert népi kerámia motívumokat! A minták eszerint lehetnek nonfiguratívak* és figuratívak*. A mozaikképet felragaszthatjátok asztal lapjára, keretezve díszíthetitek vele iskolátok falát. Az alkotáshoz inspirálódhattok a Skanzen internetes oldaláról is, ha a ha a Néprajzi Látványtár menüpontja alatt megkeresitek a kerámia címszót. Mosáshoz (helyi nevén párulás) használt cserépfazék 1863-ból a Múzeum szalafői lakóházában Nonfiguratív: művészetszemlélet, amely az emberi és egyéb élőformák mellőzésével dekoratív, elvont megjelenítésre törekszik. Figuratív: olyan művészeti ábrázolás, amelyen a valóság felismerhető, azonosítható elemei szerepelnek. 22

21 III. FA-TÁL-IS Kulcsfogalmak: fa, életfa, forma, minta, funkció, esztétikum, faragás, festés A fa mint anyag A fa, mint anyag az építészet mellett a lakáskultúránkban is nagy szerepet kapott. Az erdős vidékeken boronafalú házakat építettek, a tetőszerkezetet is fából készítették. A férfiak sokféle fából maguk faragták, ácsolták ládáikat, asztalaikat, székeiket. Fa szolgáltatta télen a ház melegét is. A parasztember okosan, ésszerűen gazdálkodott a természet javaival. Tudta, hogy mikor melyik fát szabad kivágni, hogy a környező élővilág a lehető legkisebb mértékben szenvedje kárát. Benne élt a természetben. A régiek úgy gondolták, hogy a fa szimbolizálja az emberi élet egészét is. Boronafalú kástu*, Szalafő, Pityerszer Régi szokás szerint, amikor gyermek született a családban, egy gyümölcsfát ültettek, s bemutatták neki a gyermeket. Azt mondták: Olyan nagyra növekedj, olyan erős lény, olyan termékeny légy, mint ahogy ez a kis fácska gyarapszik! Életfa vagy világfa Az életfa az örök fejlődés és növekedés, a folyton megújuló élet szimbóluma. A magasra növő fa ágai, hajtásai jelképezik a föld ég felé tartó erőit. A fa mélyre nyúló gyökereivel viszont a földalatti világgal való kapcsolatokat idézi fel. A fa törzse biztosítja az átjárást a két világ között. Az ábrázolásokon a fát helyettesítheti egy virágcsokor is. Az égig érő fa népmeséink gyakori motívuma, a főhős a fát megmászva tudja teljesíteni a lehetetlen feltételt, hogy elérje célját és elnyerje jutalmát. A paraszti tárgyalkotás jellemzői A paraszti használati eszközök, szerszámok, ünneplő tárgyak és festett templombelsők a praktikum* és esztétikum* együttéléséről mesélnek nekünk. A kezdetektől fogva úgy alakítjuk tárgyainkat, hogy hasznosságukon túl szépek is legyenek. Téka* Az ember régtől fogva számtalan technikával díszíti a fafelületeket, bútorokat. A középkori lakáskultúra jellemző bútora a láda volt, amely szekrényként a ruhákat, háztartási eszközöket rejtette, de gabonát is tárolhattak benne. Ezeken túl még alvásra is szolgálhatott! Legegyszerűbben véséssel/rovással kerülhettek rá geometrikus motívumok, rozetták*, gyakran évszám és monogram is. A festett bútorokat vizsgálva, bizonyos színek és motívumok sajátos használatával jellemezni lehet egy-egy asztalos-festőműhelyt, központot. Híres volt például a komáromi láda, amelyet a Dunán úsztatva messzeföldre el tudtak szállítani. A sárközi szoba fő éke a magas, festett virágokkal sűrűn borított deszkatámlás ágy és láda voltak. KÁSTU: Tartós élelmiszer tárolására szolgáló építmény Téka: tárolóbútor, faliszekrény. Praktikum: használhatóság. Esztétikum: szépség, tetszetősség, művésziség. Rozetta: rózsa alakú, sokszögű díszítőelem. 23

Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól

Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA IV. Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól a fogadott rokonságig Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK IV. Ki fia, borja? A hagyományos

Részletesebben

Skanzen füzetek. bio-kert-ésszel. Hagyományos kiskertek és haszonnövények mai szemmel

Skanzen füzetek. bio-kert-ésszel. Hagyományos kiskertek és haszonnövények mai szemmel SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA VIII. Skanzen füzetek bio-kert-ésszel Hagyományos kiskertek és haszonnövények mai szemmel Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK VIII. BIO-KERT-ÉSSZEL Hagyományos

Részletesebben

SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA XI. Skanzen füzetek GAZDÁLKODJ ÖKOSAN!

SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA XI. Skanzen füzetek GAZDÁLKODJ ÖKOSAN! SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA XI. Skanzen füzetek GAZDÁLKODJ ÖKOSAN! Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK XI. GAZDÁLKODJ ÖKOSAN! Szöveg: dr. Sári Zsolt Múzeumpedagógia: Berényi Ágnes,

Részletesebben

NÉPI MESTERSÉGEKKEL KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HELYI TERMÉKFEJLESZTÉSÉRT A TERMÉSZET- ÉS TÁRSADALOMBARÁT

NÉPI MESTERSÉGEKKEL KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HELYI TERMÉKFEJLESZTÉSÉRT A TERMÉSZET- ÉS TÁRSADALOMBARÁT A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI VII. SZÁM NÉPI MESTERSÉGEKKEL A HELYI TERMÉKFEJLESZTÉSÉRT A TERMÉSZET- ÉS TÁRSADALOMBARÁT KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 2011 1 A KÁRPÁT-MEDENCE

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó Előszó... 2

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó Előszó... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Előszó... 2 Miért tanuljunk tárgyakkal? A jelen megismerése...3 A múlt és az idegen kultúrák megismerése...3 A tágyak motiváló ereje...3 Készségfejlesztés...4 Ismeretszerzés...4

Részletesebben

Csukovits Anita: Fafaragások Pest megyében

Csukovits Anita: Fafaragások Pest megyében Csukovits Anita: Fafaragások Pest megyében A fa, élő és holt anyagában egyaránt fontos szerepet játszott az emberiség történetében. A fa megmunkálásához a hagyományos paraszti, paraszt-polgári társadalomban

Részletesebben

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA VI. Skanzen füzetek év-kör-kép Ünnepek és hétköznapok Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK VI. ÉV-KÖR-KÉP Ünnepek és hétköznapok Szöveg: dr. Csonka-Takács

Részletesebben

Használható hagyomány

Használható hagyomány Használható hagyomány FALUSI TURIZMUS Tájékoztató 2010/2. FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Bevezetô (Igyártó Gabriella) 3 Kézmûvesség és turizmus (Igyártó Gabriella) 3 Hagyomány és használhatóság

Részletesebben

MUNKAANYAG. Amtmanné Hédervári Zita. Jel, motívum, ritmus-arány és funkció, anyag, forma összhangja. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Amtmanné Hédervári Zita. Jel, motívum, ritmus-arány és funkció, anyag, forma összhangja. A követelménymodul megnevezése: Amtmanné Hédervári Zita Jel, motívum, ritmus-arány és funkció, anyag, forma összhangja A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem

Részletesebben

ZALA MEGYE NÉPRAJZI CSOPORTJAI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT NÉPRAJZI FÜZETEK 1979. Budapest, 1979

ZALA MEGYE NÉPRAJZI CSOPORTJAI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT NÉPRAJZI FÜZETEK 1979. Budapest, 1979 Kerecsenyi Edit ZALA MEGYE NÉPRAJZI CSOPORTJAI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT NÉPRAJZI FÜZETEK 1979 Budapest, 1979 A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Néprajzi Választmányának kiadványa Lektorálta:

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

Magyar Kézműves Remek címet érdemeltek

Magyar Kézműves Remek címet érdemeltek Magyar Kézműves Remek 2007 A 2007-ben meghirdetett felhívásunkra érkeztek be eddig a legnagyobb számban nagyon színvonalas pályamunkákat. Ezért már a hatodik alkalommal változatlan összetételben dolgozó

Részletesebben

TARTALOM. BOLDOG KARÁCSONYT! 4 Bevezetô. A MI KARÁCSONYUNK 6 Szellemes ötletekkel tarkított történetek arról, hogyan lehet más a Karácsony.

TARTALOM. BOLDOG KARÁCSONYT! 4 Bevezetô. A MI KARÁCSONYUNK 6 Szellemes ötletekkel tarkított történetek arról, hogyan lehet más a Karácsony. Tudatos Vásárló Fôszerkesztô: Lewis Akenji Szerkesztô: Gulyás Emese Fordító: Ujhelyi Katalin Nyelvi lektor: Banzi Tímea Grafikai tervezés: Czakó Zsolt Nyomdai kivitelezés: Assisto Kft. Kiadó: Tudatos Vásárlók

Részletesebben

Bútorajánló Magazin. www. Új utak. Bútorajánló a köbön, lakberendezés a neten! régi az újban. Ka l o ta s z e g Mo s o g a t á s.

Bútorajánló Magazin. www. Új utak. Bútorajánló a köbön, lakberendezés a neten! régi az újban. Ka l o ta s z e g Mo s o g a t á s. www. r e n d la k á s.h u Bútorajánló Magazin Lakberendezési és életmódmagazin III. évfolyam 2010/május június Kékfestő, c s i p k e, fa fa r a g á s, Ka l o ta s z e g Mo s o g a t á s o k o s a n régi

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. VII. évfolyam 1. szám, 2006. április. Kedves Tagtársak, Barátaink! Idei első Forgó számunkban örömmel jelentem, hogy ismét elnyertük a

Részletesebben

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun- Szolnok megyében

Részletesebben

A FERTÕ-PART REJTETT KINCSEI. Komplex mûvészeti nevelés a fa-motívum tanításával

A FERTÕ-PART REJTETT KINCSEI. Komplex mûvészeti nevelés a fa-motívum tanításával A FERTÕ-PART REJTETT KINCSEI Komplex mûvészeti nevelés a fa-motívum tanításával Az erdõ kérése Ember! Én vagyok otthonod melege, ha a téli szél fúj, Az oltalmazó árnyék, ha a nyári nap heve perzsel, Én

Részletesebben

Kézművesség - minta üzleti terv

Kézművesség - minta üzleti terv Kézművesség - minta üzleti terv Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vállalja a felelősséget

Részletesebben

Bútorajánló Magazin. www. Bútorajánló a köbön, lakberendezés a neten! virágtrendek. ü l ű b ú t o r t r e n d e k. mini zen kert. www.trendlakas.

Bútorajánló Magazin. www. Bútorajánló a köbön, lakberendezés a neten! virágtrendek. ü l ű b ú t o r t r e n d e k. mini zen kert. www.trendlakas. www. r e n d la k á s.h u Bútorajánló Magazin Lakberendezési és életmódmagazin III. évfolyam 2010/március április mini zen kert egy házikó metamorfózisa Tavaszi virágtrendek Kínai tudomány n y u g a t

Részletesebben

A táj néprajza. A táj néprajza 63

A táj néprajza. A táj néprajza 63 63 Az utóbbi években, főleg a Vágsellyei Állami Levéltár és a Galántai Honismereti Múzeum munkájának köszönhetően egyre árnyaltabb képet kapunk régiónk gazdasági és kulturális múltjáról, de mindmáig nem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007)

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007) TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK I évfolyam 3 szám (2007) Ópusztaszeri harangszentelés székelyföldi résztvevőkkel A nándorfehérvári győzelem 551 évfordulója alkalmával, 2007 július 22-én Ópusztaszeren,

Részletesebben

ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG

ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG Programfüzet ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG Szentendrén 2012 Tartalom Adventus domini 4 Népek karácsonya 6 Álom hava beköszöntött 8 Interjúk 12 Karácsonyfa díszítés 14 Művészetet karácsonyra! 16 Adventi vásár

Részletesebben

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Szerkesztőbizottság: Kócziánné Szentpéteri Erzsébet Selmeczi Kovács Attila Szatmári Imre Várkonyi Gábor Wollák Katalin A szerkesztőbizottság

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. XII. évfolyam 1. szám, 2011. március Kedves Tagtársak, Barátaink! Ki gondolta volna, hogy a múltkori Forgóban meghirdetett papírmasé program

Részletesebben

NESZ XxI. évfolyam 2014. október

NESZ XxI. évfolyam 2014. október n é p m ű v é s z e t i h í r m o n d ó NESZ XxI. évfolyam 2014. október Tartalomjegyzék 2 Mesterek és műhelyek 4 Takáts Zoltán kovács céhmester, iparművész 12 Pongrácz Zoltán faműves 18 Marczell Kolos

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten

hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten Kós Károly emlékkönyv Összeállította Kuszálik Péter MENTOR KIADÓ Marosvásárhely, 2003 Kiadói tanács Gálfalvi György / Kovács András Ferenc

Részletesebben

A megélhető hagyomány

A megélhető hagyomány A megélhető hagyomány Ismerd, műveld, élvezd amit hagyományainkról tudni kell! FALUSI TURIZMUS Tájékoztató 2010/1. TARTALOM Népművészet és idegenforgalom (Héra Éva) 3 Helyi emlékezet, kulturális örökség,

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI.

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI. Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Vizuális nevelés -VI. félév- Lakatos Gabriella 2010 Tartalom: Bevezető...3 I. A vizuális

Részletesebben