II. A rendőrség logisztikai támogatása január 01-je után

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. A rendőrség logisztikai támogatása 2008. január 01-je után"

Átírás

1 II. A rendőrség logisztikai támogatása január 01-je után Főiskolai jegyzet Szerző: Németh Gyula rendőr alezredes Témavezető: Dr. Báthy Sándor ezredes, egyetemi tanár Szerző titulusa: doktorandusz

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék...2 I. Alapfogalmak, meghatározások: A rendőrség logisztikai támogatásának alapfogalma: A rendőrség logisztikai támogatásának célja: A rendőrség logisztikai ellátásának fogalma: A rendőrség logisztikai ellátásának célja:...4 II. A rendőrség feladata: Rendőrség szervezeti felépítése: Rendőrség Gazdasági szervezetei: (2008. január 01-től): Rendőrség Gazdasági szervezeteinek feladatai: Gazdasági Igazgatóságok (GEI-k) részletes feladatai: Titkársági és koordinációs szakterület: Közgazdasági szakterület: Anyagi-technikai szakterület: Üzemeltetési és fenntartási szakterület: Gépjármű szakterület: Élelmezési szakterület: Híradó és Informatikai szakterület: III. Gazdasági Igazgatóságok feladatai rendkívüli helyzetekben: Felkészülési időszak főbb feladatai: Végrehajtási időszak főbb feladatai: Befejező időszak főbb feladatai: Védőeszközökkel kapcsolatos tapasztalatok: Elhelyezéssel kapcsolatos tapasztalatok: Élelmezéssel kapcsolatos tapasztalatok: Utánszállítással kapcsolatos tapasztalatok: Híradó és Informatikai biztosítással kapcsolatos tapasztalatok: Következtetések: IV. A rendőrségi logisztika nemzetgazdasági bázisra épülésének lehetőségei: A polgári szférával csereszabatos szolgáltatások igénybevétele: A szolgáltatások kihelyezésének általános szempontjai: A szolgáltatások kihelyezésének előnyei: A szolgáltatások kihelyezésének kockázatai: A szolgáltatások kihelyezésével kapcsolatos kockázatok csökkentésének lehetséges eszközei: V. A Gazdasági Igazgatóságok munkáját meghatározó normák: VI. Felhasznált irodalom jegyzéke:... 45

3 3 A rendőrség logisztikai támogatása I. Alapfogalmak, meghatározások: I. 1. A rendőrség logisztikai támogatásának alapfogalma: A logisztikai támogatás a rendőri egységek és szervezetek mozgatásának és fenntartásának tervezésével és szervezésével foglalkozó feladatok és rendszabályok összessége, amely magában foglalja a rendőrség alaprendeltetéséből adódó tevékenységek logisztikai szükségleteinek kielégítését. A logisztikai támogatás feladatrendszerét az ellátás, üzemben tartás, mozgatás szállítás, rendőrségi infrastruktúra és a logisztikai szolgáltatások képezik. A logisztikai támogatáshoz szükséges tevékenység a költségvetési-gazdálkodási funkció. A logisztikai támogatás rendőrség tevékenységéhez szükséges eszközök és felszerelések beszerzésével, rendszerbeállításával, rendszerbenntartásával, elosztásával, felhasználásával, üzemeltetésével és javításával, illetve az eszközök és felszerelések rendszerből történő kivonásával, személyi állomány ellátási-, elhelyezési igényeinek kielégítésével foglalkozó szabályozó, integráló komplex rendszer. I. 2. A rendőrség logisztikai támogatásának célja: A rendőri tevékenység során a készletek és felszerelések felhalmozásával, az anyagfelhasználás normatív szabályozásával, a felhasznált készletek pótlásával, az eszközök alkalmazásra történő felkészítésével, a meghibásodott eszközök helyreállításával, az elhelyezési infrastrukturális feltételek támogatásával, a mozgatási feladatok végrehajtásával, a logisztikai szervezetek hatékony alkalmazásával hozzájárulni a rendőri tevékenység magas szintű végrehajtásához. A logisztikai támogatás célja elérhető a szervezetszerű, illetve a támogató logisztikai szervezetek, valamint nemzetgazdaság lehetőségeinek hatékony és gazdaságos felhasználásával.

4 4 I. 3. A rendőrség logisztikai ellátásának fogalma: Az ellátás a logisztikai támogatás egyik alrendszere, azon rendszabályok és tevékenységek összessége, melyek az állomány szükségleteinek megtervezésére, készletek képzésére, felhalmozására, lépcsőzésére, a felhasználás szabályozására, a készletek utánpótlására, az állomány ellátására irányulnak. I. 4. A rendőrség logisztikai ellátásának célja: A rendőrség anyagi szükségleteinek, igényeinek, megfelelő anyagokkal és szolgáltatásokkal megfelelő időben és helyen, megfelelő mennyiségben és időben történő kielégítése. Az ellátás célja továbbá, hogy a rendőri tevékenység végrehajtására történő felkészülés és annak végrehajtása során, az anyagigények reális felmérésével, a készletek megfelelő mértékű felhalmozásával és lépcsőzésével, a felhasználás szabályozásával, a tényleges szükségletekhez igazodó ellátási stratégia kiválasztásával, az ellátás megszervezésével és végrehajtásával, azaz az anyagszükségletek teljes körű és teljes mértékű kielégítésével elősegítse a rendőrség eredményes tevékenységét, szakmai feladatainak sikeres végrehajtását. II. A rendőrség feladata: A Magyar Köztársaság Rendőrségének (a továbbiakban: Rendőrség) feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. (1994. évi XXXIV. Törvény a rendőrségről). A Rendőrség a közbiztonság és a belső rend védelme körében az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében: a) általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését; b) szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében;

5 5 c) végzi a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és letelepedésével, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos külön törvényben meghatározott feladatait; d) ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat; e) közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el; f) ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat; g) gondoskodik a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának (a továbbiakban: Védelmi Program) végrehajtásáról, továbbá védi a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek (a továbbiakban: védett személy) életét, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket; h) engedélyezi és felügyeli - a rendvédelmi szervek kivételével - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet; i) büntetés-végrehajtási feladatokat lát el; j) ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot és veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat; k) elvégzi a részére megállapított egyéb feladatokat. A rendőri tevékenység mindenoldalú kiszolgálását, logisztikai biztosítását az erre a célra létrehozott gazdasági szervek végzik sajátállománnyal, illetve a polgári életből bevont vállalkozások igénybevételével. Ezen egységek tevékenységüket a rendőr-főkapitányságok Szervezeti Működési Szabályzatai (SZMSZ) alapján hajtják végre az érvényben lévő szabályzatok előírásainak betartásával. A gazdasági szervek átalakítása napirenden van, mivel a takarékosabb gazdálkodás igénye megköveteli ezen egységek működésének felülvizsgálatát, új, hatékonyabb ellátási rendszer kialakítását

6 6 II.1. Rendőrség szervezeti felépítése: I. Felsővezetés II. ORFK központi szervek III. ORFK területi szervek - Bűnügyi Főigazgatóság - Rendészeti Főigazgatóság - Gazdasági Főigazgatóság (GEI-k) - Humán Szolgálat - Köztársasági Őrezred IV. Főkapitányságok V. Kapitányságok VI. Őrsök, KMB irodák II.2. Rendőrség Gazdasági szervezetei: (2008. január 01-től) - ORFK Gazdasági Főigazgatóság - ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság - Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság - Köztársasági Őrezred Gazdasági Igazgatóság - Pest MRFK Gazdasági Igazgatóság - Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság - Repülőtéri Biztonsági Igazgatóság Gazdasági Igazgatóság - Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdasági Osztály - Észak-Magyarországi Gazdasági Igazgatóság

7 7 - Dél-Alföldi Gazdasági Igazgatóság - Észak-Alföldi Gazdasági Igazgatóság - Nyugat-Dunántúli Gazdasági Igazgatóság - Dél-Dunántúli Gazdasági Igazgatóság - Közép-Dunántúli Gazdasági Igazgatóság A területi Gazdasági Igazgatóságok felépítése azonos, ahol határőrizeti feladatok megmaradtak, ott kiegészül Határőrizeti Kirendeltség ellátó Gazdasági Osztállyal. A Dél-alföldi Gazdasági Igazgatóság szervezeti felépítésén keresztül mutatom be a területi GEI-k szervezeti felépítését. Dél-alföldi Gazdasági Igazgatóság szervezeti felépítése: - Igazgató - Igazgatási és Ügyviteli Osztály - Közgazdasági Osztály - Műszaki Osztály - Információtechnológiai Osztály - Csongrád Megyei Gazdasági Osztály - Békés Megyei Gazdasági Osztály - Bács Megyei Gazdasági Osztály - Orosházi HÖK Gazdasági Osztály - Kiskunhalasi HÖK Gazdasági Osztály II.3. Rendőrség Gazdasági szervezeteinek feladatai: a) Kidolgozzák a főkapitányságok gazdálkodásának koncepcióját, a tárgyidőszakra vonatkozó gazdálkodási terveit, elkészítik a szakmai döntésekhez szükséges gazdasági számításokat, illetőleg számvetéseket.

8 8 b) Végzik a költségvetés tervezését, gondoskodnak annak végrehajtásáról. Elkészítik a pénzellátásra vonatkozó javaslataikat, elemzik a költségvetés végrehajtását, javaslatot készítenek az előirányzatok szükség szerinti módosítására. Gazdálkodnak a havi előirányzatokkal. c) Végrehajtják az anyagi-technikai, biztosítási, továbbá biztonságtechnikai, híradó és informatikai, jármű-, ruházati, valamint energiagazdálkodási, ellátási és a hatáskörükbe utalt üzemeltetési feladatokat. Elkészítik a beszámolókat, az elszámolásokat és az éves jelentéseket. d) Elkészítik a költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó vezetői intézkedéseket. e) Ellenőrzik a költségvetési előirányzat felhasználását, az államháztartási és számviteli törvényekben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott normák, normatívák érvényesülését. Javaslatot tesznek, illetőleg hatáskörükben intézkednek a normasértő gazdasági cselekmények megszüntetésére, a gazdálkodás törvényes rendjének betartatására. f) Elkészítik a központi beszerzésű eszközök szükségleti terveire vonatkozó javaslataikat, végzik az ellátási kötelezettségükbe tartozó szervezeti egységek kommunikációs eszközeivel történő gazdálkodást. g) Tervezik, szervezik az ORFK által külön intézkedésben meghatározott, kiemelt jelentőségű feladatok híradó és informatikai kiszolgálását, biztosítják a személyi és technikai feltételeket. h) Felmérik a szervek szükségleteit, kidolgozzák az előírt - különböző időtartamú - fejlesztési, felújítási, beruházási tervekre vonatkozó javaslataikat. i) Elkészítik az egyes gazdasági szakterületek értékelő jelentéseiket. Javaslatot tesznek a készletek (termékek) és tárgyi eszközök használatba vételére, illetve használatból történő kivonására és értékesítésére. j) Feladat- és hatáskörében kidolgozzák a minősített időszaki követelmények alapján a szükségleti (szakanyag- és pénzszükségleti) és a végrehajtási (funkcionális) terveket, biztosítják a meghatározott feladatok ellátását. k) Biztosítják az állomány illetménnyel és egyéb járandósággal való rendszeres ellátását, intézik a személyi állomány hitelakcióit, a nyugellátással és egyéb társadalombiztosítással kapcsolatos ügyeit. l) Ellátják a tűz- és környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatos feladatokat.

9 9 II.4. Gazdasági Igazgatóságok (GEI-k) részletes feladatai: II.4.1. Titkársági és koordinációs szakterület - Összehangolja a szakmai szervezeti egységeinek tevékenységét az átfogó jellegű feladatok eredményes végrehajtása érdekében. Ennek keretében az osztály munkatársai együttműködnek az ORFK egyéb szerveinek illetékeseivel. - Biztosítja a gazdasági vezető feladatellátásának feltételeit, szervezi, előkészíti az értekezleteket, megbeszéléseket, gondoskodik a határidős feladatok nyilvántartásáról, végrehajtásáról. - A hatályos iratkezelési adat- és titokvédelmi szabályzatok alapján végzi és biztosítja az iratkezelési feladatokat (érkeztetés, nyilvántartás, irattározás, selejtezés, stb.). - Gondoskodik az éves szakmai beszámolók és egyéb jelentések összeállításáról, felterjesztésre történő előkészítéséről. - Véleményezi az irányító szervek által koordinációra megküldött tervezeteket, javaslatot tesz az ellátási körébe tartozó szervezeti egység gazdálkodási feladatával összefüggő belső szabályozásra, azok kiadására, módosítására és hatálytalanítására. Elkészíti, illetve folyamatosan aktualizálja a feladatkörébe tartozó szabályzatokat. - Ellátja a gazdálkodási egység szervezeti, személy- és munkaügyi, létszám-gazdálkodási feladatait, gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről és a személyes adatok védelméről. - Közreműködik a vezető hatáskörébe tartozó rendelkezések, szabályozók, állásfoglalások előkészítésében, koordinálásában. Jogi segítséget nyújt a szakmai szervezeti egységek részére úgy, mint jogszabály-értelmezés, szerződések véleményezése, stb.

10 10 - Intézi a külföldi missziók magyar rendőri állományának élet-, és baleset biztosításával kapcsolatos feladatokat. - Felügyeli, illetve végrehajtja a számítástechnikai adatfeldolgozással, nyilvántartással, információszolgáltatással kapcsolatos saját szintű tervezési, működtetési feladatokat. - Koordinálja a minősített időszak védelmi feladataira vonatkozó előírások alapján, a gazdasági szervezet részére meghatározott feladatokat. - Végrehajtja a tűz-, munka-, és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, ezen belül szabályzattervezeteket készít, engedélyeztetési eljárásokat kezdeményez, ellenőrzéseket folytat, oktatásokat szervez, és vizsgákat készít elő. - Évenkénti rendszerességgel a gazdálkodási szervezet hivatásos állománya részére lőkiképzési tervet készít. - Végzi a feladatkörébe tartozó különböző szintű normákban előírt időszakos adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. II.4.2. Közgazdasági szakterület - Feladata a gazdálkodási szervezet éves költségvetésének tervezése, előirányzat gazdálkodásának nyomon követése, a keretek visszaigazolása, a teljesülések figyelemmel kísérése, szükség esetén előirányzat módosítás kezdeményezése és a kapcsolódó nyilvántartás folyamatos vezetése. - Végzi az intézményi költségvetési beszámolók, pénzforgalmi jelentések, az elismert tartozásállományról, pénzkészletekről szóló időszaki jelentések összeállítását. Végrehajtja az illetékességi körébe tartozó, a számviteli törvény által meghatározott szabályzatok kidolgozását, folyamatos aktualizálását.

11 11 - Vezeti a befektetett eszközök, készletek, vevők, adósok, szállítók, valamint az általános forgalmi adó analitikus nyilvántartásait, végrehajtja az egyeztetéseket, leltárkiértékeléseket. - Feladatkörébe tartozik a személyi juttatások számfejtése, adózási, járulékfizetési és adatszolgáltatási feladatok, továbbá az állományba nem tartozók személyi juttatásaival kapcsolatos feladatok ellátása. - Feladata az utaltságába tartozó szervek pénzügyi-számviteli munkájának elvi irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az adott szervekkel a munka-, és felelősségvállalás rendjének tárgyában kötött megállapodások alapján. - A gazdasági folyamatokat rendszeresen elemzi, értékeli és a megalapozott döntéshozatalhoz adatokat szolgáltat. - Javaslatot tesz a normakiadásra jogosult vezető felé a gazdálkodással, ellátással kapcsolatos belső szabályzatok kiadására, módosítására, hatálytalanítására. - Az utalt szervei, valamint szakmai szervezeti egységei által elkészített szükségleti tervek alapján összeállítja a saját költségvetési tervjavaslatát és felterjeszti azt az illetékes szerv felé. - Visszaigazolásra előkészíti a vezető által jóváhagyott költségvetési előirányzatok jogcím szerinti és utaltsági körébe tartozó szervek, továbbá a szükségleti tervvel rendelkező szakmai szervezeti egységek költségvetési keretszámait. - Havi rendszerességgel értékeli és tájékoztatja a GEI igazgatóját valamennyi szükségleti tervvel, illetve költségvetési előirányzattal rendelkező szakmai szervezeti egység bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről.

12 12 - Figyelemmel kíséri a költségvetés teljesülését, azt értékeli és elemzi, szükség esetén javaslatokat tesz a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, a bevételek előirányzatmódosításaira. - Összegzi és jóváhagyásra előkészíti a GEI utaltsági körébe tartozó szervek, továbbá a GEI előirányzattal rendelkező szakmai szervezeti egységei által leadott kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványok összegét. - Előkészíti az eredeti előirányzatok, illetve módosítások főkönyv felé történő feladását. - A szervezeti változások esetén a költségvetési keretek átadás-átvételét előkészíti, jegyzőkönyvbe foglalja. - GEI szinten előirányzat felhasználási tervet készít, annak eredményei alapján intézkedik a pénzellátás biztosításáról. - A rendszeres és nem rendszeres kötelezettségvállalások alakulásáról havi kontrolling jelentés keretében számot ad az előirányzat kerettel rendelkező szakmai szervezeti egységek, valamint a GEI utaltságába tartozó szervek által elkészített jelentések alapján. - Felülvizsgálja, érvényesíti az egyes szervezeti egységek által előkészített és leigazolt, a gazdasági események alátámasztását szolgáló bizonylatokat. - Számfejti a személyi állomány és az állományon kívüli személyeket megillető nem rendszeres kifizetéseket. Gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelő kifizető igazolások elkészítéséről és kiadásáról. Analitikus nyilvántartást vezet a tanulmányi szerződésekről, valamint a kinevezési okirat alapján a személyi állomány részére teljesített tanulmányi támogatások kiadásairól.

13 13 - Működteti a házipénztárakat (forint, valuta) és gondoskodik azok folyamatos pénzellátásáról. Biztosítja a GEI ellátási körébe tartozó szervezeti egységek készpénzelőleggel (állandó és eseti előleg) történő ellátását és elszámolását. Analitikus nyilvántartást vezet az előlegek teljes köréről. - Biztosítja az ideiglenes és a tartós külföldi kiküldetésben lévő személyi állomány valutaellátását és elszámoltatását. Megkéri a társrendőri szervektől az ideiglenes külföldi kiküldetésekhez kapcsolódóan megelőlegezett valutaellátmány pénzügyi fedezetét. - Elvégzi a számfejtési körébe tartozó tartós kiküldetésben lévő személyi állomány devizaellátmányának számfejtését, valamint a kihelyezési okiratban meghatározott dologi előlegek pénzügyi elszámoltatását. - Analitikus nyilvántartást vezet a külföldi összekötőtisztek, valamint a különféle missziókban résztvevő személyi ellátmány összefüggésében teljesített kifizetésekről. Előkészíti, illetve érvényesíti a forintszámla terhére, devizában teljesítendő valamennyi kifizetést. - A GEI közvetlen illetékességébe tartozó valamennyi bankszámla tekintetében bonyolítja a pénzforgalmat, és vezeti az ahhoz kapcsolódó folyószámla nyilvántartásokat. - Végrehajtja a büntetőeljárás során lefoglalt pénzeszközök letéti számlán történő kezelését, továbbá a tárgyletét nyilvántartásához kapcsolódó pénzügyi feladatokat. - Végzi a szerződésen alapuló bevételek jogszabályi előírásoknak megfelelő számlázását, és beszerzését. Az önkéntes teljesítés hiányában behajtás céljából intézkedik a vitás ügyek GEI jogi képviseletét ellátó szervezeti egység felé történő továbbításra. - Nyilvántartást vezet a szállítói fizetési kötelezettségek, követelések állományáról, valamint a beszedett általános forgalmi adóról. Az időszaki leltározásra vonatkozó szabályoknak megfelelően végrehajtja a pénzügyi leltár alátámasztását célzó egyeztetési kötelezettségeket, illetve az árfolyam-különbözetek elszámolását.

14 14 - Biztosítja a személyi állományt megillető, szigorú számadás alá tartozó értékcikkek, utalványok pénzügyi nyilvántartását, illetve kiosztását. - Kidolgozza, és folyamatosan aktualizálja a GEI Pénzkezelési Szabályzatát. - Ellátja a helyszíni bírságokkal kapcsolatos feladatokat. - A számviteli törvény és a vonatkozó jogszabályok alapján minden érintett szervezeti egység együttműködésével elkészíti a Bizonylatkezelési Szabályzatot, és folyamatosan aktualizálja a GEI Kötelezettségvállalási Szabályzatát, a Számviteli Politikáját, valamint a kapcsolódó Számlarendet, az Önköltség-számítási Szabályzatot, a Leltározási- és leltárkészítési Szabályzatot, az Értékelési Szabályzatot, továbbá részt vesz a GEI-t érintő egyéb szabályzatok, normák megalkotásában, véleményezésében. Javaslatot tesz a középirányító szervezet felé a számlatükör módosítására. - Gondoskodik a főkönyvi és analitikus nyilvántartások naprakész vezetéséről, a Számviteli Politikában meghatározott időszakonként az egyeztetések végrehajtásáról. - Elkészíti a negyedéves gyors mérleg-jelentést, negyedéves mérlegjelentést, féléves és éves intézményi beszámolót. - Részt vesz a különböző adatszolgáltatási, jelentéskészítési, értékelési és elemzési feladatok végrehajtásában. - Gondoskodik a személyi juttatások és az intézményi bevételek halmozott forgalmának aktuális hónapra szóló kimutatásának elkészítéséről. - A költségvetés felhasználásáról adatokat szolgáltat az előirányzattal rendelkező szervek részére.

15 15 - Az adatszolgáltatás érdekében gondoskodik a megfelelő kódrendszerek kialakításáról, valamint folyamatos karbantartásáról. - Kapcsolatot tart és szorosan együttműködik a szervezeti egységekkel, ennek érdekében a főkönyvi és az egységek saját nyilvántartásai között egyeztetéseket végez azok kezdeményezésére. - Az államkincstár forgalmi adatait egyezteti a főkönyvi könyveléssel, eltérés esetén intézkedéseket tesz az egyezőség megvalósulása céljából. - Elvégzi a lakásalap felhasználásával kapcsolatos analitikus és pénzügyi feladatokat és kapcsolatot tart a különböző pénzintézetekkel. - A szervezeti egységek feladásai alapján összeállítja az adóalany szintű adó és járulék, továbbá egyéb költségvetési támogatások elszámolását, illetve bevallását. - Analitikus nyilvántartást vezet a hivatali gépjármű tartós magáncélú használata tekintetében engedéllyel rendelkezők köréről és a kapcsolódó adó és járulék terhekről. - Végzi a leltár-előkészítést a szervezeti egységek leltárrendelése alapján. - A leltárfelvételi ívek alapján elkészíti a leltárkiértékelést. - A központi illetményszámfejtő rendszer alapján számfejti, átutalja, kifizeti a GEI számfejtési körébe tartozó szervek személyi állományának személyi juttatásait. - Számfejti, átutalja és nyilvántartja a személyi juttatásokat terhelő járulékokat (TB-, munkavállalói-, és munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, kiegészítő-, és magánnyugdíjpénztári kötelezettségek, stb.) és ezekről igény szerint statisztikát készít.

16 16 - Nyilvántartja és levonja az illetményt terhelő és a letiltáson alapuló kötelezettségeket, továbbá törvényi előírások alapján végzi az SZJA és a TB járulékokkal, valamint az egyéb ellátásokkal kapcsolatos munkáltatói kötelezettségeket (adóelszámolást, az állammal szembeni befizetési kötelezettség nyilvántartását, egyeztetését). - Számfejti és nyilvántartja a teljesítmény (változó) béreket, a többletszolgálatokat, túlórákat, készenléti díjakat, stb., ezekről igény szerint adatokat szolgáltat. - Elszámoltatja a leszerelőket, szükség esetén gondoskodik a tartozások pénzügyi rendezéséről, intézi a TB ellátással kapcsolatos feladatokat. - Végzi a személyi juttatások és TB ellátások számfejtése során a munkafolyamatba épített ellenőrzést, és gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról. - A szakmai szakirányító szervek felé bérszámfejtéssel és a TB ügyintézéssel összefüggésben statisztikai adatszolgáltatást végez havi rendszerességgel, illetve eseti jelleggel. - Összeállítja a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a GEI költségvetési tervjavaslatát. - Elvégzi a nem rendszeres személyi juttatások közül a jutalmak-, a megbízási-, a tolmácsolási és a szakértői díjak számfejtését. - Tájékoztatást ad a jóváhagyott jutalomkeretek felhasználásáról a jutalomkerettel rendelkező vezetők részére. Figyelemmel kíséri a túlóra, többletszolgálat felhasználását és ezekről az illetékes vezetőket tájékoztatja. - Folyamatosan elemzi a személyi juttatás előirányzat felhasználását, melyről minden hónap 10-ig összesítést készít, illetve szükség esetén javaslatot tesz a felhasználás szabályozására.

17 17 - Részt vesz a GEI-t érintő szabályzatok, normák kidolgozásában, véleményezésében. II.4.3. Anyagi-technikai szakterület - Biztosítja a gazdálkodási és az ellátási köréhez tartozó szervek és azok személyi állománya munkavégzéséhez szükséges anyagokat, eszközöket és a kapcsolódó szolgáltatásokat. - Megtervezi a dologi és felhalmozási kiadások költségeit, összeállítja az éves szükségleti tervet, visszaigazolja a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat és vezeti azok felhasználását, szükség esetén előirányzat-módosítást kezdeményez az igazgató felé. - Végrehajtja a központosított és helyi beszerzéseket és a közbeszerzési eljárásokat, végzi az ellátási, készletgazdálkodási és egyedi nyilvántartási feladatokat. Elszámol a GEI Pénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint az állandó előleggel. - Ellátja a készletek tárolásával, karbantartásával, a szállítási és anyagmozgatási teendőkkel, a felesleges és elhasználódott készletek használatból történő kivonásával kapcsolatos feladatokat, kezeli és karbantartja az M készletezésű anyagokat. - Biztosítja a munkafolyamatba épített belső ellenőrzések és célellenőrzések végrehajtását, az alegységkészletben lévő eszközök meglétének és rendeltetésszerű használatának ellenőrzését, a számvitel által elrendelt tételes leltározások végrehajtását. - Javaslatot tesz a normakiadásra jogosult vezető felé a gazdálkodással, ellátással kapcsolatos belső szabályzatok kiadására, módosítására, hatálytalanítására. - Elkészíti, illetve folyamatosan aktualizálja az illetékességi körébe tartozó szabályzatokat. - Eljárást kezdeményez káresemény bekövetkezése esetén a szakmai szervezeti egységek gazdálkodási körébe tartozó valamennyi szakanyag vonatkozásában, az eljárás során

18 18 meghozott határozat alapján megteszi a szükséges intézkedéseket az eszközállomány rendezésére. - Végzi a személyi állomány tagjainak fel-, és leszerelésével kapcsolatosan ráháruló feladatokat. - Végzi az ellátási körébe tartozó szervek technikai eszközellátását, gondoskodik a gépek, berendezések üzembe helyezéséről, folyamatos működtetéséről, a járulékos anyagellátás, szervízszolgáltatás biztosításáról az alábbi szakanyagok vonatkozásában: - fegyverzet-, vegyvédelem, - irodagép, ügyviteltechnika, - fotótechnika, - műszaki anyagok, hangosító berendezések, - kép- és hangrögzítő készülékek, - speciális anyag (gyógyszer, vegyszer, mérgező), - nyomrögzítő szakanyag (országos hatáskörben), - egészségügyi anyagok, eszközök, - Végzi a szakmai szervezeti egység ellátási körébe tartozó szervek és azok személyi állományának ellátását, az alábbi szakanyagok vonatkozásában: - szolgálati állat, takarmány-, vonatanyag, - egyen-, gyakorló-, munka-, védőruházat, - ágyfelszerelés és konyharuházat, - bútor-berendezés, - papír-irodaszer, nyomtatvány, - élelmezés-felszerelés, - tisztítószer, sajtó, szakkönyv, folyóirat, - M készletezésű anyagok, - a nyomdai munkák koordinálása,

19 19 - bélyegzőellátás és nyilvántartás, - egyéb készletbeszerzés. - Végzi a mindenkor érvényes Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározottak alapján a beszerzési szabályzatok figyelembevételével a megrendelések, szállítási szerződések előkészítését, vezeti a kötelezettségvállalás naprakész nyilvántartását. - Végrehajtja minden szakanyag vonatkozásában a GEI ellátási körébe tartozó és az együttműködési megállapodást kötött szervek esetében a használatra alkalmatlan, illetve feleslegessé vált anyagok, eszközök használatból történő kivonását, szervezi és bonyolítja a leltározást, rovancsolást. - Gondoskodik a használatban lévő eszközök, berendezések karbantartásáról, szükségszerű javíttatásáról. - Végzi a használatra kiadott védőruházati, ágyfelszerelési, konyharuházati anyagok és egyéb textíliák mosatását, tisztíttatását, a tisztacserét. - Ellátja a gazdálkodási körébe tartozó szakanyagok raktári tárolását, nyilvántartását, kiadását és a szükséges visszavételezéseket. Elvégzi negyedévente a raktári készletnyilvántartás egyeztetését az analitikai nyilvántartással és intézkedik a szükséges korrekciók végrehajtására. - Végzi a mindenkor érvényes Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározottak szerint a beszerzési szabályok figyelembevételével a megrendelések, szállítási szerződések előkészítését, vezeti a kötelezettségvállalás naprakész nyilvántartását. - Folyamatosan vezeti a tárgyi eszközök törzskönyvi nyilvántartásán belül az eszközök, berendezések karbantartását, szükség szerinti javíttatását.

20 20 - Javaslatot tesz a saját szakanyagai vonatkozásában a használatra alkalmatlan és feleslegessé vált anyagok, eszközök használatból történő kivonására, szervezi és lebonyolítja a leltározást, rovancsolást. - A megtervezett és részére visszaigazolt személyi juttatások és dologi kiadások kiemelt előirányzatok keretének terhére a GEI ellátási köréhez tartozó szervek részére anyagot, eszközt és szolgáltatást biztosít. - A hatáskörébe tartozó áru, termék, szolgáltatás vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) betartásával biztosítja a felmerülő igényeket, a szakmai egységek működési feltételeit. - Végzi a helyi beszerzéseket, kötelezettségvállalásokat és az azokból eredő feladatok teljes lebonyolítását, továbbá felel azok végrehajtásáért. Elszámol a GEI Pénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint az állandó előleggel. - Költségvetési felhasználásának adatait nyilvántartja, azokat értékeli, elemzi, szükség esetén előirányzat módosítást kezdeményez az igazgató felé. - Ellátja a kezelésében lévő kézi raktár működtetését. Javaslatot készít a rendőrség arculatához illő megfelelő mennyiségű, illetve minőségű ajándék, szóróanyag biztosítása érdekében. - Biztosítja a munkafolyamatba épített belső ellenőrzések és célellenőrzések végrehajtását, az alegységkészletben lévő eszközök meglétének és rendeltetésszerű használatának ellenőrzését, a számvitel által elrendelt tételes leltározások végrehajtását. - A hatályos iratkezelési és titokvédelmi szabályok alapján végzi és biztosítja az iratkezelési feladatokat. A hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában kiadmányozási joggal rendelkezik.

1. Gazdasági Igazgatóságok feladatai rendkívüli helyzetekben:

1. Gazdasági Igazgatóságok feladatai rendkívüli helyzetekben: 1. Szerző: Németh Gyula rendőr alezredes, téma és tudományszak-vezető: Dr. Báthy Sándor ezredes, egyetemi tanár, CSc. 2. Cikk címe: A rendőrség tevékenységének logisztikai biztosítása csapaterőt igénylő

Részletesebben

RENDKÍVÜLI RENDŐRSÉGI TEVÉKENYSÉG LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

RENDKÍVÜLI RENDŐRSÉGI TEVÉKENYSÉG LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA RENDKÍVÜLI RENDŐRSÉGI TEVÉKENYSÉG LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Németh Gyula 1 Bevezető A rendőrség 2006. szeptember 18-át (Magyar Televízió ostroma) megelőző időszakban is rendszeresen biztosított nagyobb tömegeket

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi)

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - Törzskönyvi

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Hatályos BM (IRM) KGF Főigazgatói Intézkedések, szabályozások, körlevelek jegyzéke

Hatályos BM (IRM) KGF Főigazgatói Intézkedések, szabályozások, körlevelek jegyzéke Hatályos BM (IRM) KGF Főigazgatói Intézkedések, szabályozások, körlevelek jegyzéke 4-1/1986 * Tüzelő anyagok nyilvántartásának szabályozása 4/1988* Térítéses fuvar ügyintézése 4-1/1988* A BM központi és

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai:

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: a.) Pénzügyi controlling feladatok: Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: Elkészíti a likviditási tervet. Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését. Ellenőrzi az előirányzatok módosításait a Forrás

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

Költségvetési szerv alapokmánya

Költségvetési szerv alapokmánya Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-1081 Budapest, Dologház utca 1. : 1443 Budapest, Pf.: 154. Tel: (06-1) 459-2400 Fax: (06-1) 459-2429 Szám: 15-1/2012/HCGY Tárgy: FKI 2012. évi költségvetési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. (2) bekezdése és az Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Napköziotthonos Óvoda költségvetési

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben