II. A rendőrség logisztikai támogatása január 01-je után

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. A rendőrség logisztikai támogatása 2008. január 01-je után"

Átírás

1 II. A rendőrség logisztikai támogatása január 01-je után Főiskolai jegyzet Szerző: Németh Gyula rendőr alezredes Témavezető: Dr. Báthy Sándor ezredes, egyetemi tanár Szerző titulusa: doktorandusz

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék...2 I. Alapfogalmak, meghatározások: A rendőrség logisztikai támogatásának alapfogalma: A rendőrség logisztikai támogatásának célja: A rendőrség logisztikai ellátásának fogalma: A rendőrség logisztikai ellátásának célja:...4 II. A rendőrség feladata: Rendőrség szervezeti felépítése: Rendőrség Gazdasági szervezetei: (2008. január 01-től): Rendőrség Gazdasági szervezeteinek feladatai: Gazdasági Igazgatóságok (GEI-k) részletes feladatai: Titkársági és koordinációs szakterület: Közgazdasági szakterület: Anyagi-technikai szakterület: Üzemeltetési és fenntartási szakterület: Gépjármű szakterület: Élelmezési szakterület: Híradó és Informatikai szakterület: III. Gazdasági Igazgatóságok feladatai rendkívüli helyzetekben: Felkészülési időszak főbb feladatai: Végrehajtási időszak főbb feladatai: Befejező időszak főbb feladatai: Védőeszközökkel kapcsolatos tapasztalatok: Elhelyezéssel kapcsolatos tapasztalatok: Élelmezéssel kapcsolatos tapasztalatok: Utánszállítással kapcsolatos tapasztalatok: Híradó és Informatikai biztosítással kapcsolatos tapasztalatok: Következtetések: IV. A rendőrségi logisztika nemzetgazdasági bázisra épülésének lehetőségei: A polgári szférával csereszabatos szolgáltatások igénybevétele: A szolgáltatások kihelyezésének általános szempontjai: A szolgáltatások kihelyezésének előnyei: A szolgáltatások kihelyezésének kockázatai: A szolgáltatások kihelyezésével kapcsolatos kockázatok csökkentésének lehetséges eszközei: V. A Gazdasági Igazgatóságok munkáját meghatározó normák: VI. Felhasznált irodalom jegyzéke:... 45

3 3 A rendőrség logisztikai támogatása I. Alapfogalmak, meghatározások: I. 1. A rendőrség logisztikai támogatásának alapfogalma: A logisztikai támogatás a rendőri egységek és szervezetek mozgatásának és fenntartásának tervezésével és szervezésével foglalkozó feladatok és rendszabályok összessége, amely magában foglalja a rendőrség alaprendeltetéséből adódó tevékenységek logisztikai szükségleteinek kielégítését. A logisztikai támogatás feladatrendszerét az ellátás, üzemben tartás, mozgatás szállítás, rendőrségi infrastruktúra és a logisztikai szolgáltatások képezik. A logisztikai támogatáshoz szükséges tevékenység a költségvetési-gazdálkodási funkció. A logisztikai támogatás rendőrség tevékenységéhez szükséges eszközök és felszerelések beszerzésével, rendszerbeállításával, rendszerbenntartásával, elosztásával, felhasználásával, üzemeltetésével és javításával, illetve az eszközök és felszerelések rendszerből történő kivonásával, személyi állomány ellátási-, elhelyezési igényeinek kielégítésével foglalkozó szabályozó, integráló komplex rendszer. I. 2. A rendőrség logisztikai támogatásának célja: A rendőri tevékenység során a készletek és felszerelések felhalmozásával, az anyagfelhasználás normatív szabályozásával, a felhasznált készletek pótlásával, az eszközök alkalmazásra történő felkészítésével, a meghibásodott eszközök helyreállításával, az elhelyezési infrastrukturális feltételek támogatásával, a mozgatási feladatok végrehajtásával, a logisztikai szervezetek hatékony alkalmazásával hozzájárulni a rendőri tevékenység magas szintű végrehajtásához. A logisztikai támogatás célja elérhető a szervezetszerű, illetve a támogató logisztikai szervezetek, valamint nemzetgazdaság lehetőségeinek hatékony és gazdaságos felhasználásával.

4 4 I. 3. A rendőrség logisztikai ellátásának fogalma: Az ellátás a logisztikai támogatás egyik alrendszere, azon rendszabályok és tevékenységek összessége, melyek az állomány szükségleteinek megtervezésére, készletek képzésére, felhalmozására, lépcsőzésére, a felhasználás szabályozására, a készletek utánpótlására, az állomány ellátására irányulnak. I. 4. A rendőrség logisztikai ellátásának célja: A rendőrség anyagi szükségleteinek, igényeinek, megfelelő anyagokkal és szolgáltatásokkal megfelelő időben és helyen, megfelelő mennyiségben és időben történő kielégítése. Az ellátás célja továbbá, hogy a rendőri tevékenység végrehajtására történő felkészülés és annak végrehajtása során, az anyagigények reális felmérésével, a készletek megfelelő mértékű felhalmozásával és lépcsőzésével, a felhasználás szabályozásával, a tényleges szükségletekhez igazodó ellátási stratégia kiválasztásával, az ellátás megszervezésével és végrehajtásával, azaz az anyagszükségletek teljes körű és teljes mértékű kielégítésével elősegítse a rendőrség eredményes tevékenységét, szakmai feladatainak sikeres végrehajtását. II. A rendőrség feladata: A Magyar Köztársaság Rendőrségének (a továbbiakban: Rendőrség) feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. (1994. évi XXXIV. Törvény a rendőrségről). A Rendőrség a közbiztonság és a belső rend védelme körében az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében: a) általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését; b) szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében;

5 5 c) végzi a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és letelepedésével, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos külön törvényben meghatározott feladatait; d) ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat; e) közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el; f) ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat; g) gondoskodik a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának (a továbbiakban: Védelmi Program) végrehajtásáról, továbbá védi a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek (a továbbiakban: védett személy) életét, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket; h) engedélyezi és felügyeli - a rendvédelmi szervek kivételével - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet; i) büntetés-végrehajtási feladatokat lát el; j) ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot és veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat; k) elvégzi a részére megállapított egyéb feladatokat. A rendőri tevékenység mindenoldalú kiszolgálását, logisztikai biztosítását az erre a célra létrehozott gazdasági szervek végzik sajátállománnyal, illetve a polgári életből bevont vállalkozások igénybevételével. Ezen egységek tevékenységüket a rendőr-főkapitányságok Szervezeti Működési Szabályzatai (SZMSZ) alapján hajtják végre az érvényben lévő szabályzatok előírásainak betartásával. A gazdasági szervek átalakítása napirenden van, mivel a takarékosabb gazdálkodás igénye megköveteli ezen egységek működésének felülvizsgálatát, új, hatékonyabb ellátási rendszer kialakítását

6 6 II.1. Rendőrség szervezeti felépítése: I. Felsővezetés II. ORFK központi szervek III. ORFK területi szervek - Bűnügyi Főigazgatóság - Rendészeti Főigazgatóság - Gazdasági Főigazgatóság (GEI-k) - Humán Szolgálat - Köztársasági Őrezred IV. Főkapitányságok V. Kapitányságok VI. Őrsök, KMB irodák II.2. Rendőrség Gazdasági szervezetei: (2008. január 01-től) - ORFK Gazdasági Főigazgatóság - ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság - Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság - Köztársasági Őrezred Gazdasági Igazgatóság - Pest MRFK Gazdasági Igazgatóság - Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság - Repülőtéri Biztonsági Igazgatóság Gazdasági Igazgatóság - Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdasági Osztály - Észak-Magyarországi Gazdasági Igazgatóság

7 7 - Dél-Alföldi Gazdasági Igazgatóság - Észak-Alföldi Gazdasági Igazgatóság - Nyugat-Dunántúli Gazdasági Igazgatóság - Dél-Dunántúli Gazdasági Igazgatóság - Közép-Dunántúli Gazdasági Igazgatóság A területi Gazdasági Igazgatóságok felépítése azonos, ahol határőrizeti feladatok megmaradtak, ott kiegészül Határőrizeti Kirendeltség ellátó Gazdasági Osztállyal. A Dél-alföldi Gazdasági Igazgatóság szervezeti felépítésén keresztül mutatom be a területi GEI-k szervezeti felépítését. Dél-alföldi Gazdasági Igazgatóság szervezeti felépítése: - Igazgató - Igazgatási és Ügyviteli Osztály - Közgazdasági Osztály - Műszaki Osztály - Információtechnológiai Osztály - Csongrád Megyei Gazdasági Osztály - Békés Megyei Gazdasági Osztály - Bács Megyei Gazdasági Osztály - Orosházi HÖK Gazdasági Osztály - Kiskunhalasi HÖK Gazdasági Osztály II.3. Rendőrség Gazdasági szervezeteinek feladatai: a) Kidolgozzák a főkapitányságok gazdálkodásának koncepcióját, a tárgyidőszakra vonatkozó gazdálkodási terveit, elkészítik a szakmai döntésekhez szükséges gazdasági számításokat, illetőleg számvetéseket.

8 8 b) Végzik a költségvetés tervezését, gondoskodnak annak végrehajtásáról. Elkészítik a pénzellátásra vonatkozó javaslataikat, elemzik a költségvetés végrehajtását, javaslatot készítenek az előirányzatok szükség szerinti módosítására. Gazdálkodnak a havi előirányzatokkal. c) Végrehajtják az anyagi-technikai, biztosítási, továbbá biztonságtechnikai, híradó és informatikai, jármű-, ruházati, valamint energiagazdálkodási, ellátási és a hatáskörükbe utalt üzemeltetési feladatokat. Elkészítik a beszámolókat, az elszámolásokat és az éves jelentéseket. d) Elkészítik a költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó vezetői intézkedéseket. e) Ellenőrzik a költségvetési előirányzat felhasználását, az államháztartási és számviteli törvényekben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott normák, normatívák érvényesülését. Javaslatot tesznek, illetőleg hatáskörükben intézkednek a normasértő gazdasági cselekmények megszüntetésére, a gazdálkodás törvényes rendjének betartatására. f) Elkészítik a központi beszerzésű eszközök szükségleti terveire vonatkozó javaslataikat, végzik az ellátási kötelezettségükbe tartozó szervezeti egységek kommunikációs eszközeivel történő gazdálkodást. g) Tervezik, szervezik az ORFK által külön intézkedésben meghatározott, kiemelt jelentőségű feladatok híradó és informatikai kiszolgálását, biztosítják a személyi és technikai feltételeket. h) Felmérik a szervek szükségleteit, kidolgozzák az előírt - különböző időtartamú - fejlesztési, felújítási, beruházási tervekre vonatkozó javaslataikat. i) Elkészítik az egyes gazdasági szakterületek értékelő jelentéseiket. Javaslatot tesznek a készletek (termékek) és tárgyi eszközök használatba vételére, illetve használatból történő kivonására és értékesítésére. j) Feladat- és hatáskörében kidolgozzák a minősített időszaki követelmények alapján a szükségleti (szakanyag- és pénzszükségleti) és a végrehajtási (funkcionális) terveket, biztosítják a meghatározott feladatok ellátását. k) Biztosítják az állomány illetménnyel és egyéb járandósággal való rendszeres ellátását, intézik a személyi állomány hitelakcióit, a nyugellátással és egyéb társadalombiztosítással kapcsolatos ügyeit. l) Ellátják a tűz- és környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatos feladatokat.

9 9 II.4. Gazdasági Igazgatóságok (GEI-k) részletes feladatai: II.4.1. Titkársági és koordinációs szakterület - Összehangolja a szakmai szervezeti egységeinek tevékenységét az átfogó jellegű feladatok eredményes végrehajtása érdekében. Ennek keretében az osztály munkatársai együttműködnek az ORFK egyéb szerveinek illetékeseivel. - Biztosítja a gazdasági vezető feladatellátásának feltételeit, szervezi, előkészíti az értekezleteket, megbeszéléseket, gondoskodik a határidős feladatok nyilvántartásáról, végrehajtásáról. - A hatályos iratkezelési adat- és titokvédelmi szabályzatok alapján végzi és biztosítja az iratkezelési feladatokat (érkeztetés, nyilvántartás, irattározás, selejtezés, stb.). - Gondoskodik az éves szakmai beszámolók és egyéb jelentések összeállításáról, felterjesztésre történő előkészítéséről. - Véleményezi az irányító szervek által koordinációra megküldött tervezeteket, javaslatot tesz az ellátási körébe tartozó szervezeti egység gazdálkodási feladatával összefüggő belső szabályozásra, azok kiadására, módosítására és hatálytalanítására. Elkészíti, illetve folyamatosan aktualizálja a feladatkörébe tartozó szabályzatokat. - Ellátja a gazdálkodási egység szervezeti, személy- és munkaügyi, létszám-gazdálkodási feladatait, gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről és a személyes adatok védelméről. - Közreműködik a vezető hatáskörébe tartozó rendelkezések, szabályozók, állásfoglalások előkészítésében, koordinálásában. Jogi segítséget nyújt a szakmai szervezeti egységek részére úgy, mint jogszabály-értelmezés, szerződések véleményezése, stb.

10 10 - Intézi a külföldi missziók magyar rendőri állományának élet-, és baleset biztosításával kapcsolatos feladatokat. - Felügyeli, illetve végrehajtja a számítástechnikai adatfeldolgozással, nyilvántartással, információszolgáltatással kapcsolatos saját szintű tervezési, működtetési feladatokat. - Koordinálja a minősített időszak védelmi feladataira vonatkozó előírások alapján, a gazdasági szervezet részére meghatározott feladatokat. - Végrehajtja a tűz-, munka-, és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, ezen belül szabályzattervezeteket készít, engedélyeztetési eljárásokat kezdeményez, ellenőrzéseket folytat, oktatásokat szervez, és vizsgákat készít elő. - Évenkénti rendszerességgel a gazdálkodási szervezet hivatásos állománya részére lőkiképzési tervet készít. - Végzi a feladatkörébe tartozó különböző szintű normákban előírt időszakos adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. II.4.2. Közgazdasági szakterület - Feladata a gazdálkodási szervezet éves költségvetésének tervezése, előirányzat gazdálkodásának nyomon követése, a keretek visszaigazolása, a teljesülések figyelemmel kísérése, szükség esetén előirányzat módosítás kezdeményezése és a kapcsolódó nyilvántartás folyamatos vezetése. - Végzi az intézményi költségvetési beszámolók, pénzforgalmi jelentések, az elismert tartozásállományról, pénzkészletekről szóló időszaki jelentések összeállítását. Végrehajtja az illetékességi körébe tartozó, a számviteli törvény által meghatározott szabályzatok kidolgozását, folyamatos aktualizálását.

11 11 - Vezeti a befektetett eszközök, készletek, vevők, adósok, szállítók, valamint az általános forgalmi adó analitikus nyilvántartásait, végrehajtja az egyeztetéseket, leltárkiértékeléseket. - Feladatkörébe tartozik a személyi juttatások számfejtése, adózási, járulékfizetési és adatszolgáltatási feladatok, továbbá az állományba nem tartozók személyi juttatásaival kapcsolatos feladatok ellátása. - Feladata az utaltságába tartozó szervek pénzügyi-számviteli munkájának elvi irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az adott szervekkel a munka-, és felelősségvállalás rendjének tárgyában kötött megállapodások alapján. - A gazdasági folyamatokat rendszeresen elemzi, értékeli és a megalapozott döntéshozatalhoz adatokat szolgáltat. - Javaslatot tesz a normakiadásra jogosult vezető felé a gazdálkodással, ellátással kapcsolatos belső szabályzatok kiadására, módosítására, hatálytalanítására. - Az utalt szervei, valamint szakmai szervezeti egységei által elkészített szükségleti tervek alapján összeállítja a saját költségvetési tervjavaslatát és felterjeszti azt az illetékes szerv felé. - Visszaigazolásra előkészíti a vezető által jóváhagyott költségvetési előirányzatok jogcím szerinti és utaltsági körébe tartozó szervek, továbbá a szükségleti tervvel rendelkező szakmai szervezeti egységek költségvetési keretszámait. - Havi rendszerességgel értékeli és tájékoztatja a GEI igazgatóját valamennyi szükségleti tervvel, illetve költségvetési előirányzattal rendelkező szakmai szervezeti egység bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről.

12 12 - Figyelemmel kíséri a költségvetés teljesülését, azt értékeli és elemzi, szükség esetén javaslatokat tesz a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, a bevételek előirányzatmódosításaira. - Összegzi és jóváhagyásra előkészíti a GEI utaltsági körébe tartozó szervek, továbbá a GEI előirányzattal rendelkező szakmai szervezeti egységei által leadott kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványok összegét. - Előkészíti az eredeti előirányzatok, illetve módosítások főkönyv felé történő feladását. - A szervezeti változások esetén a költségvetési keretek átadás-átvételét előkészíti, jegyzőkönyvbe foglalja. - GEI szinten előirányzat felhasználási tervet készít, annak eredményei alapján intézkedik a pénzellátás biztosításáról. - A rendszeres és nem rendszeres kötelezettségvállalások alakulásáról havi kontrolling jelentés keretében számot ad az előirányzat kerettel rendelkező szakmai szervezeti egységek, valamint a GEI utaltságába tartozó szervek által elkészített jelentések alapján. - Felülvizsgálja, érvényesíti az egyes szervezeti egységek által előkészített és leigazolt, a gazdasági események alátámasztását szolgáló bizonylatokat. - Számfejti a személyi állomány és az állományon kívüli személyeket megillető nem rendszeres kifizetéseket. Gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelő kifizető igazolások elkészítéséről és kiadásáról. Analitikus nyilvántartást vezet a tanulmányi szerződésekről, valamint a kinevezési okirat alapján a személyi állomány részére teljesített tanulmányi támogatások kiadásairól.

13 13 - Működteti a házipénztárakat (forint, valuta) és gondoskodik azok folyamatos pénzellátásáról. Biztosítja a GEI ellátási körébe tartozó szervezeti egységek készpénzelőleggel (állandó és eseti előleg) történő ellátását és elszámolását. Analitikus nyilvántartást vezet az előlegek teljes köréről. - Biztosítja az ideiglenes és a tartós külföldi kiküldetésben lévő személyi állomány valutaellátását és elszámoltatását. Megkéri a társrendőri szervektől az ideiglenes külföldi kiküldetésekhez kapcsolódóan megelőlegezett valutaellátmány pénzügyi fedezetét. - Elvégzi a számfejtési körébe tartozó tartós kiküldetésben lévő személyi állomány devizaellátmányának számfejtését, valamint a kihelyezési okiratban meghatározott dologi előlegek pénzügyi elszámoltatását. - Analitikus nyilvántartást vezet a külföldi összekötőtisztek, valamint a különféle missziókban résztvevő személyi ellátmány összefüggésében teljesített kifizetésekről. Előkészíti, illetve érvényesíti a forintszámla terhére, devizában teljesítendő valamennyi kifizetést. - A GEI közvetlen illetékességébe tartozó valamennyi bankszámla tekintetében bonyolítja a pénzforgalmat, és vezeti az ahhoz kapcsolódó folyószámla nyilvántartásokat. - Végrehajtja a büntetőeljárás során lefoglalt pénzeszközök letéti számlán történő kezelését, továbbá a tárgyletét nyilvántartásához kapcsolódó pénzügyi feladatokat. - Végzi a szerződésen alapuló bevételek jogszabályi előírásoknak megfelelő számlázását, és beszerzését. Az önkéntes teljesítés hiányában behajtás céljából intézkedik a vitás ügyek GEI jogi képviseletét ellátó szervezeti egység felé történő továbbításra. - Nyilvántartást vezet a szállítói fizetési kötelezettségek, követelések állományáról, valamint a beszedett általános forgalmi adóról. Az időszaki leltározásra vonatkozó szabályoknak megfelelően végrehajtja a pénzügyi leltár alátámasztását célzó egyeztetési kötelezettségeket, illetve az árfolyam-különbözetek elszámolását.

14 14 - Biztosítja a személyi állományt megillető, szigorú számadás alá tartozó értékcikkek, utalványok pénzügyi nyilvántartását, illetve kiosztását. - Kidolgozza, és folyamatosan aktualizálja a GEI Pénzkezelési Szabályzatát. - Ellátja a helyszíni bírságokkal kapcsolatos feladatokat. - A számviteli törvény és a vonatkozó jogszabályok alapján minden érintett szervezeti egység együttműködésével elkészíti a Bizonylatkezelési Szabályzatot, és folyamatosan aktualizálja a GEI Kötelezettségvállalási Szabályzatát, a Számviteli Politikáját, valamint a kapcsolódó Számlarendet, az Önköltség-számítási Szabályzatot, a Leltározási- és leltárkészítési Szabályzatot, az Értékelési Szabályzatot, továbbá részt vesz a GEI-t érintő egyéb szabályzatok, normák megalkotásában, véleményezésében. Javaslatot tesz a középirányító szervezet felé a számlatükör módosítására. - Gondoskodik a főkönyvi és analitikus nyilvántartások naprakész vezetéséről, a Számviteli Politikában meghatározott időszakonként az egyeztetések végrehajtásáról. - Elkészíti a negyedéves gyors mérleg-jelentést, negyedéves mérlegjelentést, féléves és éves intézményi beszámolót. - Részt vesz a különböző adatszolgáltatási, jelentéskészítési, értékelési és elemzési feladatok végrehajtásában. - Gondoskodik a személyi juttatások és az intézményi bevételek halmozott forgalmának aktuális hónapra szóló kimutatásának elkészítéséről. - A költségvetés felhasználásáról adatokat szolgáltat az előirányzattal rendelkező szervek részére.

15 15 - Az adatszolgáltatás érdekében gondoskodik a megfelelő kódrendszerek kialakításáról, valamint folyamatos karbantartásáról. - Kapcsolatot tart és szorosan együttműködik a szervezeti egységekkel, ennek érdekében a főkönyvi és az egységek saját nyilvántartásai között egyeztetéseket végez azok kezdeményezésére. - Az államkincstár forgalmi adatait egyezteti a főkönyvi könyveléssel, eltérés esetén intézkedéseket tesz az egyezőség megvalósulása céljából. - Elvégzi a lakásalap felhasználásával kapcsolatos analitikus és pénzügyi feladatokat és kapcsolatot tart a különböző pénzintézetekkel. - A szervezeti egységek feladásai alapján összeállítja az adóalany szintű adó és járulék, továbbá egyéb költségvetési támogatások elszámolását, illetve bevallását. - Analitikus nyilvántartást vezet a hivatali gépjármű tartós magáncélú használata tekintetében engedéllyel rendelkezők köréről és a kapcsolódó adó és járulék terhekről. - Végzi a leltár-előkészítést a szervezeti egységek leltárrendelése alapján. - A leltárfelvételi ívek alapján elkészíti a leltárkiértékelést. - A központi illetményszámfejtő rendszer alapján számfejti, átutalja, kifizeti a GEI számfejtési körébe tartozó szervek személyi állományának személyi juttatásait. - Számfejti, átutalja és nyilvántartja a személyi juttatásokat terhelő járulékokat (TB-, munkavállalói-, és munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, kiegészítő-, és magánnyugdíjpénztári kötelezettségek, stb.) és ezekről igény szerint statisztikát készít.

16 16 - Nyilvántartja és levonja az illetményt terhelő és a letiltáson alapuló kötelezettségeket, továbbá törvényi előírások alapján végzi az SZJA és a TB járulékokkal, valamint az egyéb ellátásokkal kapcsolatos munkáltatói kötelezettségeket (adóelszámolást, az állammal szembeni befizetési kötelezettség nyilvántartását, egyeztetését). - Számfejti és nyilvántartja a teljesítmény (változó) béreket, a többletszolgálatokat, túlórákat, készenléti díjakat, stb., ezekről igény szerint adatokat szolgáltat. - Elszámoltatja a leszerelőket, szükség esetén gondoskodik a tartozások pénzügyi rendezéséről, intézi a TB ellátással kapcsolatos feladatokat. - Végzi a személyi juttatások és TB ellátások számfejtése során a munkafolyamatba épített ellenőrzést, és gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról. - A szakmai szakirányító szervek felé bérszámfejtéssel és a TB ügyintézéssel összefüggésben statisztikai adatszolgáltatást végez havi rendszerességgel, illetve eseti jelleggel. - Összeállítja a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a GEI költségvetési tervjavaslatát. - Elvégzi a nem rendszeres személyi juttatások közül a jutalmak-, a megbízási-, a tolmácsolási és a szakértői díjak számfejtését. - Tájékoztatást ad a jóváhagyott jutalomkeretek felhasználásáról a jutalomkerettel rendelkező vezetők részére. Figyelemmel kíséri a túlóra, többletszolgálat felhasználását és ezekről az illetékes vezetőket tájékoztatja. - Folyamatosan elemzi a személyi juttatás előirányzat felhasználását, melyről minden hónap 10-ig összesítést készít, illetve szükség esetén javaslatot tesz a felhasználás szabályozására.

17 17 - Részt vesz a GEI-t érintő szabályzatok, normák kidolgozásában, véleményezésében. II.4.3. Anyagi-technikai szakterület - Biztosítja a gazdálkodási és az ellátási köréhez tartozó szervek és azok személyi állománya munkavégzéséhez szükséges anyagokat, eszközöket és a kapcsolódó szolgáltatásokat. - Megtervezi a dologi és felhalmozási kiadások költségeit, összeállítja az éves szükségleti tervet, visszaigazolja a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat és vezeti azok felhasználását, szükség esetén előirányzat-módosítást kezdeményez az igazgató felé. - Végrehajtja a központosított és helyi beszerzéseket és a közbeszerzési eljárásokat, végzi az ellátási, készletgazdálkodási és egyedi nyilvántartási feladatokat. Elszámol a GEI Pénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint az állandó előleggel. - Ellátja a készletek tárolásával, karbantartásával, a szállítási és anyagmozgatási teendőkkel, a felesleges és elhasználódott készletek használatból történő kivonásával kapcsolatos feladatokat, kezeli és karbantartja az M készletezésű anyagokat. - Biztosítja a munkafolyamatba épített belső ellenőrzések és célellenőrzések végrehajtását, az alegységkészletben lévő eszközök meglétének és rendeltetésszerű használatának ellenőrzését, a számvitel által elrendelt tételes leltározások végrehajtását. - Javaslatot tesz a normakiadásra jogosult vezető felé a gazdálkodással, ellátással kapcsolatos belső szabályzatok kiadására, módosítására, hatálytalanítására. - Elkészíti, illetve folyamatosan aktualizálja az illetékességi körébe tartozó szabályzatokat. - Eljárást kezdeményez káresemény bekövetkezése esetén a szakmai szervezeti egységek gazdálkodási körébe tartozó valamennyi szakanyag vonatkozásában, az eljárás során

18 18 meghozott határozat alapján megteszi a szükséges intézkedéseket az eszközállomány rendezésére. - Végzi a személyi állomány tagjainak fel-, és leszerelésével kapcsolatosan ráháruló feladatokat. - Végzi az ellátási körébe tartozó szervek technikai eszközellátását, gondoskodik a gépek, berendezések üzembe helyezéséről, folyamatos működtetéséről, a járulékos anyagellátás, szervízszolgáltatás biztosításáról az alábbi szakanyagok vonatkozásában: - fegyverzet-, vegyvédelem, - irodagép, ügyviteltechnika, - fotótechnika, - műszaki anyagok, hangosító berendezések, - kép- és hangrögzítő készülékek, - speciális anyag (gyógyszer, vegyszer, mérgező), - nyomrögzítő szakanyag (országos hatáskörben), - egészségügyi anyagok, eszközök, - Végzi a szakmai szervezeti egység ellátási körébe tartozó szervek és azok személyi állományának ellátását, az alábbi szakanyagok vonatkozásában: - szolgálati állat, takarmány-, vonatanyag, - egyen-, gyakorló-, munka-, védőruházat, - ágyfelszerelés és konyharuházat, - bútor-berendezés, - papír-irodaszer, nyomtatvány, - élelmezés-felszerelés, - tisztítószer, sajtó, szakkönyv, folyóirat, - M készletezésű anyagok, - a nyomdai munkák koordinálása,

19 19 - bélyegzőellátás és nyilvántartás, - egyéb készletbeszerzés. - Végzi a mindenkor érvényes Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározottak alapján a beszerzési szabályzatok figyelembevételével a megrendelések, szállítási szerződések előkészítését, vezeti a kötelezettségvállalás naprakész nyilvántartását. - Végrehajtja minden szakanyag vonatkozásában a GEI ellátási körébe tartozó és az együttműködési megállapodást kötött szervek esetében a használatra alkalmatlan, illetve feleslegessé vált anyagok, eszközök használatból történő kivonását, szervezi és bonyolítja a leltározást, rovancsolást. - Gondoskodik a használatban lévő eszközök, berendezések karbantartásáról, szükségszerű javíttatásáról. - Végzi a használatra kiadott védőruházati, ágyfelszerelési, konyharuházati anyagok és egyéb textíliák mosatását, tisztíttatását, a tisztacserét. - Ellátja a gazdálkodási körébe tartozó szakanyagok raktári tárolását, nyilvántartását, kiadását és a szükséges visszavételezéseket. Elvégzi negyedévente a raktári készletnyilvántartás egyeztetését az analitikai nyilvántartással és intézkedik a szükséges korrekciók végrehajtására. - Végzi a mindenkor érvényes Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározottak szerint a beszerzési szabályok figyelembevételével a megrendelések, szállítási szerződések előkészítését, vezeti a kötelezettségvállalás naprakész nyilvántartását. - Folyamatosan vezeti a tárgyi eszközök törzskönyvi nyilvántartásán belül az eszközök, berendezések karbantartását, szükség szerinti javíttatását.

20 20 - Javaslatot tesz a saját szakanyagai vonatkozásában a használatra alkalmatlan és feleslegessé vált anyagok, eszközök használatból történő kivonására, szervezi és lebonyolítja a leltározást, rovancsolást. - A megtervezett és részére visszaigazolt személyi juttatások és dologi kiadások kiemelt előirányzatok keretének terhére a GEI ellátási köréhez tartozó szervek részére anyagot, eszközt és szolgáltatást biztosít. - A hatáskörébe tartozó áru, termék, szolgáltatás vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) betartásával biztosítja a felmerülő igényeket, a szakmai egységek működési feltételeit. - Végzi a helyi beszerzéseket, kötelezettségvállalásokat és az azokból eredő feladatok teljes lebonyolítását, továbbá felel azok végrehajtásáért. Elszámol a GEI Pénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint az állandó előleggel. - Költségvetési felhasználásának adatait nyilvántartja, azokat értékeli, elemzi, szükség esetén előirányzat módosítást kezdeményez az igazgató felé. - Ellátja a kezelésében lévő kézi raktár működtetését. Javaslatot készít a rendőrség arculatához illő megfelelő mennyiségű, illetve minőségű ajándék, szóróanyag biztosítása érdekében. - Biztosítja a munkafolyamatba épített belső ellenőrzések és célellenőrzések végrehajtását, az alegységkészletben lévő eszközök meglétének és rendeltetésszerű használatának ellenőrzését, a számvitel által elrendelt tételes leltározások végrehajtását. - A hatályos iratkezelési és titokvédelmi szabályok alapján végzi és biztosítja az iratkezelési feladatokat. A hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában kiadmányozási joggal rendelkezik.

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 30024-200/121/2012. 1. számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szeged 2012. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek 24. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás az Egységes Európai Égbolt létrehozásával

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013..

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.. A TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013.. 1 A tartalékgazdálkodás átszervezéséről szóló 2164/1994. /XII.30./ Korm. határozatban

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és tartalma... 2 2. Jogszabályi

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben