A Budapesti Röplabda Szövetség Játékvezetői Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Budapesti Röplabda Szövetség Játékvezetői Szabályzata"

Átírás

1 A Budapesti Röplabda Szövetség Játékvezetői Szabályzata I. Általános érvényű szabályok 1.1. A Budapesti Röplabda Szövetség (továbbiakban BRSz) a játékvezetői működések érdekében, az Alapszabály d. pontjának megfelelően, Játékvezetői Bizottságot (továbbiakban JB) hozott létre. A bizottság a BRSz hatáskörébe tartozó játékvezetői keretet működtet A Játékvezető Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) hatálya kiterjed a BRSz nyilvántartásában szereplő játékvezetőkre a BRSz hatáskörébe tartozó tevékenységük során A BRSz által szervezett tanfolyamokon vizsgázott, vagy a keretében foglalkoztatott játékvezetőket nyilvántartásba veszi, személyes adataik és a játékvezetői tevékenységökre vonatkozó adataik felvételével. A nyilvántartásban passzívnak kell tekinteni azokat, akik két egymást követő, teljes bajnoki idényen keresztül nem voltak a BRSz játékvezetői keretének tagjai A nyilvántartásba vétel alkalmával személyes adatnak minősül a) a játékvezető születési dátuma, születési helye, anyja neve, a minősítések megszerzésének éve, amely adatszolgáltatás céljából harmadik félnek is kiadható, b) a játékvezető lakcíme, mobil és vezetékes telefonszáma, elektronikus levélcíme, adóazonosító száma, TAJ száma, amely törvényben felhatalmazott szerveken kívül, harmadik fél számára csak a játékvezető engedélyével adható ki. Az adtok kezelésére a bizottság vezetője és a főtitkár jogosult. A személyes adatok kezelése során, a BRSz Adatvédelmi Adatkezelési Szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni. II. Az alapfokú játékvezetői képzés rendje A tanfolyam meghirdetése 2.1. A játékvezetői utánpótlás biztosítása érdekében szükség szerinti időközönként alapfokú tanfolyamot kell szervezni. Időpontjáról a JB vezetőjének javaslata alapján az Intéző Bizottság dönt Az alapfokú tanfolyamot a lebonyolítás előtt legkevesebb egy hónappal kell meghirdetni. A résztvevők száma az Intéző Bizottság döntése szerint korlátozható A tanfolyamra jelentkezés feltétele, a tanfolyam évében betöltött 16. életév A tanfolyamra jelentkezés felhívásában meg kell jelölni a jelentkezés határidejét és a felmerülő költségeket. A tanfolyam díja tartalmazza az elméleti és a gyakorlati oktatásokat és vizsgákat, valamint a Játékvezetői Igazolványt. A szükséges szakmai anyagokhoz való hozzáférést a szövetségnek biztosítani kell. A tanfolyam lebonyolítása 2.5. A tanfolyam 6 alkalommal megrendezett elméleti előadásból, valamint gyakorlati oktatásból áll. 1

2 2.6. Az elméleti előadásokról, valamint a gyakorlati oktatásról való második hiányzás, továbbá az elméleti vizsgáról történő hiányzás a tanfolyamról való kizárást vonja maga után Az elméleti vizsgán és a gyakorlati oktatáson megfelelt játékvezető jelölt, a tanfolyam idényében, valamint a következő idényben gyakorló III. osztályú minősítéssel működik a JB vezetője által meghatározott mérkőzéseken A JB vezetőjének előterjesztése alapján a BRSz Intéző bizottsága határoz az alapfokú és a II. osztályú játékvezetői tanfolyamok meghirdetéséről és a feltételekről, az elméleti és a gyakorlati oktatók személyéről, a vizsgabizottság személyi összetételéről, az elméleti előadások tematikájáról, és a vizsgakövetelményekről. A vizsgatesztet a JB állítja össze, de nem vehet részt benne a bizottságnak olyan tagja, akinek érdekeltsége megállapítható a vizsgáztatásban. A JB vezetőjének felelőssége a vizsgateszt és a megoldó kulcsok titkosságának megőrzése a vizsgáztatásig, illetve az összeférhetetlenség megállapítása és kizárása. III. A játékvezetői minősítések megszerzése 3.1. A BRSz keretébe tartozó játékvezetők III. és II. osztályú minősítést szerezhetnek, jelentkezhetnek az I. osztályú minősítés megszerzésére, tagjai lehetnek az MRSz hez delegált játékvezetői, illetve vonalbírói keretnek. A III. osztályú minősítés megszerzése A III. osztályú minősítés megszerzésének feltétele a tanfolyamot követő elméleti vizsga teljesítése, a gyakorlati oktatás alkalmából megkövetelt szint teljesítése, valamint III. osztályú jelölt minősítéssel vezetett mérkőzéseken, legalább két alkalommal végzett ellenőrzés során, az előírt szint elérése. Ha a III. osztályú jelölt minősítéssel működő játékvezető a tanfolyamot követő idény ellenőrzései során nem éri el az előírt szintet, akkor újabb két ellenőrzésre kap lehetőséget az Ellenőrzési Rendben meghatározott szint elérésére. Amennyiben a III. osztályú jelölt játékvezető az újabb ellenőrzés során sem felel meg, nem kap minősítést és annak megszerzését a következő tanfolyamon kísérelheti meg Ha a III. osztályú jelölt minősítéssel működő játékvezető az előírt szintet elérte az ellenőrzések alapján, akkor III. osztályú minősítést szerez, amelyet a Játékvezetői Igazolványban rögzíteni kell és visszamenőleg egy bajnoki idényt el kell ismerni ezzel a minősítéssel. A II. osztályú minősítés megszerzése A II. osztályú minősítés megszerzésének feltétele a III. osztályú minősítés megszerzésétől számított két egymást követő, teljes bajnoki idényben való működés a BRSz keretében, a működés során (október 1 től május 31 ig) havonta legkevesebb 3 nap, az egész időszak alatt legkevesebb 100 nap mérkőzés vállalása. Mérkőzésvezetés lemondása esetén a kiesett napokat újabb vállalással pótolni kell. A minősítés megszerzésének további feltétele a JB vezetője által megállapított szakmai megfelelőség. Ha a játékvezető az MRSz nyilvántartása szerint, játékosként vagy szövetségi kapitányként tagja volt a felnőtt magyar válogatottnak, úgy a III. osztályú minősítésének megszerzését követően azonnal jogosultságot szerez a II. osztályú minősítés megszerzésére. 2

3 A II. osztályú minősítés iránti kérelmet a fenti feltételek teljesítése esetén a JB hez kell benyújtani, amelyet a JB saját hatáskörben bírál el A kérelem elfogadása esetén a kérelmezőnek II. osztályú tanfolyamon kell részt vennie, amely elméleti előadásból és vizsgából áll. Az igazolatlan távolmaradás vagy sikertelen vizsga, a minősítés elutasítását eredményezi. Ebben az esetben a következő évben kérhető ismét a minősítés. Sikeres elméleti vizsgát követően a kérelmező játékvezetőt legalább két alkalommal ellenőrizni kell a vonatkozó szabályok szerint és a meghatározott szint teljesítése esetén, az idény végén kapja meg a játékvezető a II. osztályú minősítést. A delegált keret tagság és I. osztályú minősítés megszerzése 3.3. Az MRSz hez delegált játékvezetői kerettagság megszerzésének feltétele a II. osztályú minősítés megszerzésétől számított egy bajnoki idényben való működés a BRSz keretében, a működés során (október 1 től május 31 ig) havonta legkevesebb 3 nap, az egész időszak alatt legkevesebb 100 nap mérkőzés vállalása. Mérkőzésvezetés lemondása esetén a kiesett napokat újabb vállalással pótolni kell. A minősítés megszerzésének további feltétele a JB vezetője által megállapított szakmai megfelelőség Az I. osztályú minősítés megszerzésére való jelentkezés feltételeit az MRSz JT vonatkozó előírásai szerint kell alkalmazni. A játékvezető tagja marad a BRSz játékvezetői keretének abban a bajnoki idényben, amikor az I. osztályú minősítését megszerzi, az követően a BRSz keret tagsága megszűnik, kivéve a pontban rögzített esetet. Általános érvényű feltétel 3.5. A minősítések megszerzésének általános feltétele, hogy bármely jogerős sportfegyelmi büntetés esetén a kérelem nem teljesíthető a fegyelmi büntetés leteltétől számított két éven belül. A minősítések megszerzésének eljárási szabályai A II. osztályú minősítés megszerzésére irányuló kérelmet az éves továbbképzésig vagy a továbbképzésen, írásban kell benyújtani a JB vezetőjéhez, aki azt 15 napon belül köteles elbírálni és döntéséről írásban értesítést küldeni. A döntés ellen 15 napon belül írásbeli fellebbezést lehet benyújtani a BRSz Elnökségéhez. Ha az Elnökség a kérelmet elutasítja, akkor a kérelmet a következő évben lehet megismételni Az MRSz hez delegált játékvezetői kerettagság, illetve az I. osztályú minősítés megszerzése iránti kérelmet minden év május 15 ig, írásban kell benyújtani a JB vezetőjéhez. Ha a JB vezetője a kérelmet támogatja, akkor előterjesztést készít a BRSz Elnöksége számára. Ha a JB vezetője a kérelmet nem támogatja, akkor erről 15 napon belül értesítést küld, írásban. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül, írásbeli fellebbezést lehet benyújtani a BRSz Elnökségéhez. Ha az Elnökség a játékvezető kérelmét elutasítja, akkor azt a következő évben lehet megismételni Az MRSz hez delegált játékvezetői kerettagság iránt nem kell kérelmet benyújtani a játékvezetőnek, ha a bajnoki idényben már tagja volt ennek a keretnek Az MRSZ hez delegált vonalbírói keret tagjait a JB vezetője saját hatáskörben kéri fel és előterjesztését az Intéző Bizottság hagyja jóvá. IV. Az éves továbbképzés rendje 3

4 A továbbképzés meghirdetése A BRSz keretéhez tartozó játékvezetők tudásának fejlesztése és a következő idényre történő felkészítésük érdekében a JB évente továbbképzést tart. A továbbképzés két részből áll: a játékvezetői szabályokkal kapcsolatos ismertetés, a versenyrendezési szabályok ismertetése A továbbképzést minden évben legkésőbb szeptember 30 ig meg kell tartani. A továbbképzésen kötelező a részvétel a III. osztályú minősítésű játékvezetőknek, valamint azon magasabb minősítéssel rendelkező játékvezetőknek, akik nem tagjai az MRSz hez delegált játékvezetői, illetve az MRSz játékvezetői keretének A továbbképzés idejéről, helyéről és napirendjéről elektronikus úton, írásban kell értesíteni az előző idény keretében működő, valamint a JB nyilvántartása szerint, passzívnak még nem tekintett játékvezetőket A JB vezetőjének előterjesztése alapján a BRSz Intéző Bizottsága határozza meg az éves továbbképzések meghirdetését, az előadói meghívást, és a vizsgaszinteket. A vizsgatesztet a JB állítja össze, de nem vehet részt benne a bizottságnak olyan tagja, akinek érdekeltsége megállapítható a vizsgáztatásban. A JB vezetőjének felelőssége a vizsgateszt és a megoldó kulcsok titkosságának megőrzése a vizsgáztatásig, illetve az összeférhetetlenség megállapítása és kizárása. A továbbképzés teljesítésének feltételei A továbbképzésen való megjelenést a jelenléti íven kell igazolni a továbbképzés végén A továbbképzésen elhangzott előadások után a résztvevők tesztlapot kötelesek kitölteni. A tesztlap sikeres kitöltése, feltétele a további játékvezetői működésnek A tesztlapot eredménytelenül kitöltőknek két héten belül egy újabb tesztlap kitöltésére van lehetőségük. Ebben az esetben a mindenkori felnőtt Budapest bajnokság I. osztályában érvényes játékvezetői díját kell pótvizsgadíjként befizetni a BRSz javára. Akinek a pótvizsga is sikertelen, azok az idényben nem lehetnek a BRSz keretének tagjai Akik a továbbképzésen elfogadható indok alapján nem tudnak részt venni, és azt előre bejelentik a JB vezetőjénél, a tesztlapot eredménytelenül kitöltőkkel együtt kötelesek tesztlapot kitölteni és a versenyrendezési szabályokat megismerni, de pótvizsga díjat nem fizetnek. Amennyiben a tesztlap kitöltése eredménytelen, két héten belül újabb tesztlapot töltenek ki és pótvizsga díjat kötelesek fizetni. Az MRSz keretben működők továbbképzése Az MRSz hez delegált játékvezetői keretbe tartozó és az MRSz keretében is működő játékvezetőknek az MRSz JT által meghirdetett továbbképzésen kell részt venni. Amennyiben ezek a játékvezetők az MRSz JT továbbképzésén nem tettek sikeres vizsgát, a BRSz keretében csak a pótvizsgára vonatkozó szabályok szerinti, újabb tesztlap kitöltése után működhetnek Az MRSz JT továbbképzésén sikeres vizsgát tett játékvezetőknek a JB által meghirdetett előadáson kell részt venniük a versenyrendezési szabályok megismerése érdekében. 4

5 Az MRSz hez delegált vonalbírói keret tagjainak a BRSz éves továbbképzésen kell sikeres játékvezetői vizsgát tenni, és az MRSz vonalbírói továbbképzésén is részt kell venni. V. A működést szüneteltető játékvezetőkkel kapcsolatos előírások 5.1. Ha egy játékvezető két egymás követő idény BRSz játékvezetői továbbképzésén nem vesz részt, vagy nem teljesíti az előírt tesztszintet, úgy addig megszerzett játékvezetői minősítése érvényét veszti Ha a BRSz nyilvántartásában szereplő, de a BRSz keretében legalább két bajnoki idényben nem működő játékvezető az MRSz JT vagy más megyei szövetség elnöke által aláírt igazolást kap arról, hogy játékvezetőként működött a legutóbbi bajnoki idényben, akkor játékvezetői minősítését érvényesnek kell tekinteni Ha a BRSz nyilvántartásában nem szereplő játékvezető más megyei szövetség elnöke által aláírt igazolást hoz arról, hogy rendelkezik legalább III. osztályú minősítéssel és a legutóbbi bajnoki idényben játékvezetőként működött, akkor az egyéb feltételek teljesítése mellett, tagja lehet a BRSz keretének A BRSz éves továbbképzése után működésre jelentkező játékvezető, a bajnoki idényben nem lehet a keret tagja Ezen fejezet 1 4. pontjaiban felsorolt esetekben a JB vezetője egyedi elbírálás alapján, a leírtaktól eltérő feltételeket szabhat meg a BRSz Intéző Bizottságának hozzájárulásával. VI. A játékvezetői küldések rendje A BRSz kerettagság feltételei Az adott bajnoki idényben a BRSz játékvezetői keretének tagja csak az lehet, aki tagsági viszonyban áll a BRSz el, a BRSz JB nyilvántartásában szerepel, az éves továbbképzésen részt vett és sikeres vizsgát tett. vállalási lapját kitöltötte. A III. osztályú jelölt minősítéssel rendelkező játékvezető esetben a tagsági viszony létesítése nem feltétele a működésnek Az MRSz játékvezetői keretéhez tartozó játékvezető csak abban az esetben maradhat tagja a BRSz kertének is, ha az I. osztályú minősítésének megszerzését közvetlenül megelőzően, legalább két bajnoki idényben, a BRSz ben Közgyűlés vagy Elnökség által választott tisztséget tölt be vagy valamely szakbizottságban társadalmi munkát végez. Elveszti a BRSz kerettagságát a játékvezető, ha a választott tisztsége megszűnt, vagy már nem végez társadalmi munkát valamely szakbizottságban A BRSz játékvezetői keretének tagja legfeljebb abban a naptári évben működhet a mérkőzéseken, amelyben a 65. életévét betölti. Ez alól kivételt képez az a személy, aki a korhatár betöltését közvetlenül megelőzően, legalább öt naptári évben a BRSz ben Közgyűlés vagy Elnökség által választott tisztséget töltött be, vagy valamely szakbizottságban társadalmi munkát végzett. Nem szűnik meg ez a kedvezménye a játékvezetőnek, ha választott tisztsége megszűnt, vagy már nem végez társadalmi munkát valamely szakbizottságban. A mérkőzések vállalásának módja 5

6 A JB az éves továbbképzésen megfelelt, működésre jogosult játékvezetők részére hozzáférést biztosít a vállalási lap elektronikus kitöltéséhez, amelyet az előírt határidőre, a játékvezető köteles kitölteni. A vállalási lap késedelmes kitöltése esetén, a beérkezéstől számított két hét elteltével kaphat a játékvezető küldést A játékvezetőnek a vállalási lapon a sportbeli érdekeltségét be kell jelentenie. Sportbeli érdekeltségnek kell tekinteni: a szülő gyermek, házastársi, testvéri, unokatestvéri kapcsolatot, amely esetekben az érintett bajnokságot kell megadni, illetve az idényben, és az azt megelőző két egymást követő idényben játékosként, edzőként, vezetőként, valamely szakosztállyal fennálló személyes kapcsolatot, amely esetben az érintett csapatot és bajnokságot kell megadni A versenykiírás alapján a Budapest bajnokságban résztvevő csapatok egy adott bajnoki idényre vonatkozóan, kérhetik játékvezetők működésének mellőzését, amelyen egy alkalommal változtatást kérhetnek. Ha ilyen kérelem érkezik, akkor a JB vezetője írásban értesíti az érintett játékvezetőt. Értesítés a játékvezetői küldésről A játékvezetői küldés elektronikus úton, a BRSz honlapján megjelölt hivatalos elérhetőségekről történik. Sürgős esetben a küldés vagy a lemondás telefonon is megtörténhet, de elektronikus úton küldött értesítést ez esetben is kap a játékvezető Diáksport mérkőzések levezetésére, az adott csoport versenybírója jogosult külön felhatalmazás nélkül. Amennyiben mást kér fel maga helyett, akkor azt a JB vezetőjének értesítésével teheti meg A kerettag játékvezető bejelentési kötelezettséggel tartozik a JB vezetője felé, és csak az engedély alapján jogosult terem, vagy strandröplabda játékvezetői, versenybírói, jegyzőkönyvvezetői működésre, ha más szervezettől, megyei szövetségtől kap felkérést A játékvezető küldésekről a vállalási napok arányában, a JB vezetője statisztikai kimutatást vezet, amelyben a BRSZ által lebonyolított versenyrendszer mérkőzéseit egységesen figyelembe kell venni A játékvezetői küldés, a pontban rögzített eset kivételével, a JB vezetőjének kizárólagos joga, amellyel szemben jogorvoslati lehetőséggel nem lehet élni A JB vezetőjének nincs küldési kötelezettsége abban az esetben sem, ha a játékvezető egyébként a BRSz kerethez való tartozás minden feltételét teljesítette Akadályoztatása esetén a JB vezetője a játékvezetői küldés jogát a BRSz Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben és feltételekkel ruházza át Amennyiben a BRSz más versenyrendező szervezettől, magánszemélytől kap felkérést játékvezetők biztosítására, akkor az Intéző Bizottság által előzetesen jóváhagyott megállapodás alapján történik meg a játékvezetők küldése. (A variáció) Amennyiben a BRSz más versenyrendező szervezettől, magánszemélytől kap felkérést játékvezetők biztosítására, akkor annak teljesítéséről a JB vezetője saját hatáskörben, saját felelősségvállalással rendelkezik. (B variáció) A küldés lemondásának lehetősége 6

7 6.5. Ha a játékvezető a vállalási lapon megjelölt napra szóló küldését megfelelően indokolva nem tudja vállalni, azt a JB vezetője számára elektronikus levélben jeleznie kell. Ha a lemondás a mérkőzést megelőző 5 napon belül történik, akkor ezen felül telefonon is értesítést kell küldenie. Ezt a lemondást a JB regisztrálja. Nem tekinthető lemondásnak, ha az MRSz nél is foglalkoztatott játékvezető az MRSz ugyanarra a napra vonatkozó küldése miatt mondja le a vállalását, de a lemondást mérkőzést megelőző 5 napon belül telefonon is jeleznie kell Amennyiben a játékvezető olyan mérkőzésre kap küldést, amelyen a megjelölt sportbeli érdekeltsége, illetve a tudomására hozott mellőzési kérelem miatt nem működhet, akkor a küldést a JB vezetőjénél vissza kell mondania, amely statisztikailag nem tekinthető lemondásnak. A visszamondás elmulasztása, fegyelmi vétség. Ha a játékvezető a szabályos bejelentése ellenére a mérkőzésre küldést kap, és működése ellen a kifogását a csapatkapitány a mérkőzés előtt jelezte, akkor a mérkőzést nem vezetheti le, a már kifizetett költségtérítést semmissé kell tenni. A költségelszámolás módja 6.7. A játékvezető a játékvezetői költségtérítések elszámolását csak a BRSz nél megvásárolt nyugtatömbön alkalmazhatja, vagy válláskozó/vállakozás által kiállított számlán teheti meg. VII. A játékvezetői működés szabályai A játékvezető megjelenése a mérkőzésen 7.1. A játékvezető a mérkőzést elektronikus úton vagy telefonon történt értesítés alapján, a JB vezetőjének engedélyével vezetheti le. A kapott küldését a játékvezető nem ruházhatja át. Az ettől való eltérés, fegyelmi vizsgálat megindítását vonja maga után A mérkőzéseken a játékvezető a mérkőzés kiírt időpontja előtt legkevesebb fél órával korábban köteles megjelenni az értesítésben szereplő címen A játékvezető nem működhet a mérkőzésen, ha alkohol, vagy tudatmódosító szerek befolyása alatt áll. A játékvezető öltözete 7.4. A játékvezető a mérkőzésen kizárólag az alábbiakban meghatározott öltözetben működhet: a) a szövetség által rendszeresített, a szövetség hivatalos emblémájával ellátott, ápolt fehér póló, amely fölé más öltözet nem kerülhet, és amelyet a nadrágba betűrve kell viselni, b) a szövetség által rendszeresített színű és fazonú, ápolt szürke nadrág, és fekete deréköv, c) torna vagy szabadidőcipő, amelyet egyidejűleg utcai viseletre nem használnak A játékvezető a működése alatt csak azokat a felszereléseket viselheti, amelyek közvetlenül szükségesek a feladatának ellátásához. Nem lehet a játékvezetőnél olyan tárgy, amely alkalmas a figyelmének elterelésére. Jegyzőkönyv, jelentés beküldése 7.6. A mérkőzés eredeti jegyzőkönyvét az első játékvezető legkésőbb a mérkőzést követő második szövetségi napig köteles bejuttatni a BRSz Versenybizottságához. 7

8 7.7. Amennyiben a mérkőzésen kiküldést eredményező, vagy a mérkőzés után súlyos szabálytalanság történt, az esemény leírását tartalmazó jelentést kell készíteni mindkét játékvezetőnek, egymástól külön külön, és a jegyzőkönyvvel együtt, a mérkőzést követő első szövetségi napon kell a BRSz Versenybizottságához eljutatni Ha a pályaválasztó csapat nem jelenik meg, úgy a játékvezetőnek jegyzéket kell készíteni a megjelent és szabályosan leigazolt vendégcsapat játékosairól. Ha egyik csapat sem jelenik meg az értesítésben megadott időben és helyen, a játékvezető a tényeket írásban köteles jelenteni a BRSz Versenybizottsága számára. Ha a terembe való bejutás nem, vagy nem teljes körűen volt lehetséges a versenykiírásban rögzített előírás szerint, avagy más ok miatt a mérkőzést nem lehetett megrendezni, illetve félbeszakad, a játékvezetőnek írásban kell jelentést készíteni a körülményekről a BRSz Versenybizottsága számára A versenykiírás szerinti mérkőzés I. játékvezetője köteles a mérkőzés eredményét (játszmák aránya, és pontok aránya játszmánként, a sorsolás párosítása szerint) elektronikus úton elküldeni az címre, a mérkőzést követő 48 órán belül. A játékvezető helyettesítésének lehetősége Ha a mérkőzés I. játékvezetője nem jelenik meg a kiírt időpontban, akkor a küldéssel rendelkező II. játékvezető vezeti le a mérkőzést. Ha az I. vagy a II. játékvezető nem jelenik meg a mérkőzésen, akkor a megjelent játékvezető felkérheti a II. játékvezetői feladat ellátására a jelenlévő és egyébként a BRSz keretéhez tartozó játékvezetőt, amennyiben összeférhetetlensége egyik csapatnál sem áll fenn. Erről a felkért játékvezetőnek nyilatkoznia kell Ha a mérkőzés egyik játékvezetője sem jelenik meg a mérkőzés helyszínén a kiírt időpontban, akkor a BRSz keretéhez tartozó játékvezető szükség játékvezetőként működhet a mérkőzésen. Ezt a tényt a mérkőzés jegyzőkönyvén fel kell tüntetni és a szükség játékvezetőre vonatkozó megállapodást mindkét csapat képviselőjének alá kell írni. Ebben az esetben a játékvezetői költségtérítés megilleti a játékvezetőt, ha azt szabályosan el tudja számolni. A mérkőzésrendezés személyi, tárgyi feltételei A játékvezető nem vezetheti le a mérkőzést, ha a két antenna hiányát, illetve a határoló vonalak (felnőtt bajnoki mérkőzéseken ezen kívül a közép és támadóvonalak) folyamatos meglétének hiányát állapítja meg A mérkőzéseken a vonatkozó versenykiírásban rögzített típusú, illetve jelzéssel ellátott labdát kell használni, amelyet mindkét csapatnak vinni kell a mérkőzésre. A mérkőzéslabdát minden esetben a játékvezető választja ki. A játékosoknak számozott mezben kell pályára lépni. A számozás 1 99 ig történhet. A mérkőzéseken kizárólag a BRSz által rendszeresített, és a honlapról letölthető jegyzőkönyvet lehet használni, amelyet a csapatoknak kell biztosítani A mérkőzéseken az edzői jogokat az a személy gyakorolhatja, aki a jegyzőkönyvön a játékosok adatait rögzítő rovatokat, aláírásával hitelesítette. A mérkőzés megkezdése után érkező edző csak a következő teljes játszmában gyakorolhatja jogait, ha a megfelelő rovatot korábban még nem írták alá. 8

9 7.15. Amennyiben egy, a mérkőzés jegyzőkönyvbe beírt játékos személyi azonosságát illetően a játékvezetőnek, vagy az ellenfél csapatkapitányának kétsége merül fel, akkor a játékvezetőknek joguk van azt ellenőrizni a versenyrendszerre előírt dokumentumok alapján, a mérkőzés jegyzőkönyvének hivatalos lezárásáig. A várakozás, késés lehetősége A versenykiírások alapján a csapatokra, várakozási idő nincs. Ha azonban a csapatkapitányok megegyeznek a várakozásban, és ezt a jegyzőkönyvön rögzítik, a játékvezető is hozzájárulhat A játékvezetőnek engedélyeznie kell annak a játékosnak a szerepeltetését, aki a mérkőzés megkezdése után érkezik, és szabályos leigazolása a két játszma között megtörténik. A mérkőzés rendjének megtartása A mérkőzés alatt a csapattagok számára a szeszesital fogyasztása (ide értve az alkoholmentes sört is) tilos. Ennek betartása a játékvezető fegyelmi felelőssége A játékvezetőnek jogában áll a mérkőzést befejezettnek nyilvánítani, ha a játékosok, a csapatok, vagy a nézők részéről olyan megnyilvánulást tapasztal, amely miatt a mérkőzés szabályszerű lebonyolítása, felszólítás ellenére sem biztosítható. Általános érvényű kötelmek A játékvezetőnek a mérkőzéseken az FIVB játékszabályait kell alkalmazni a kihirdetett eltérések figyelembe vételével A mérkőzésen szereplő játékosok azonosítása, és játékjogosultságának megállapítása a vonatkozó versenykiírásban rögzített feltételek szerint, a játékvezető feladata és felelőssége. Amennyiben a mérkőzésen két játékvezető működik, úgy az I. játékvezetőnek a pályaválasztó, a II. játékvezetőnek a vendégcsapat játékosait kell ellenőrizni, és a felelősséget viselni A mérkőzés játékvezetőjének a vonatkozó versenykiírás szerint kell a protokoll szabályokat alkalmazni Fegyelmi vétséget követ el az a játékvezető, aki műhibát vét. Műhibát akkor követ el a játékvezető, ha ítélete mást tartalmaz, mint amit a játékszabályok és a versenykiírás az adott helyzetre előírnak. Nem műhiba az, ha a játékvezető valamely helyzetet tévesen ítél meg. A költségtérítés átvétele A játékvezetőt megillető költségtérítést a sorsolás szerint elöl álló csapatnak, avagy a bajnokság versenybírója által meghatározott csapatoknak a mérkőzés előtt kell kifizetniük. A játékvezetői költségelszámoláshoz szükséges személyes adatait (név, születési név, születési hely és teljes dátum, állandó lakcím, anyja leánykori neve, adóazonosító jele, TAJ száma) a játékvezetőnek a kifizető számára jól olvashatóan meg kell adni Ha a sorsolásban elöl álló csapat távolmaradása, illetve a mérkőzésváltoztatás késedelmes bejelentése miatt a játékvezetőt megillető játékvezetői költségtérítés a mérkőzés helyszínén nem került kifizetésre, akkor a kitöltött elszámolást a játékvezetőnek a mérkőzést követő első szövetségi napon, a Versenybizottság számára le kell adni, el kell juttatni. 9

10 7.26. A versenykiírásban megállapított költségtérítés (és adott esetben az utazási költségtérítés) abban az esetben is megilleti a mérkőzésen megjelenő játékvezetőt, ha a versenykiírás rendelkezései, vagy bármilyen más ok miatt, a mérkőzés elmarad. A versenybíró értesítése alapján, a játékvezetőt megilleti a költségtérítés azon a mérkőzésen is, amely a csapatnak/csapatoknak a mérkőzés napján történt lemondása miatt egyébként elmarad A játékvezetőnek jogában áll megtagadni a mérkőzés levezetését, ha a költségtérítés kifizetésére kötelezett csapat a mérkőzés előtt felszólítás ellenére sem teljesíti a kifizetést, vagy ha a vonatkozó adószabályok szerinti elszámolásra nem ad lehetőséget, vagy az ilyen költségelszámolást nem fogadja el. VIII. Az MRSz hez delegált játékvezetőkre vonatkozó szabályok 8.1. Az MRSz hez delegált játékvezetők a BRSz játékvezetői keretéhet tartoznak. Az MRSz JT előírásait köteles betartani a játékvezető azon a mérkőzésen, amelyre a küldése vonatkozik Az MRSz hez delegált játékvezetők esetében az MRSz által kiírt mérkőzésen elkövetett fegyelmi vétség esetén, a fegyelmi vizsgálat lefolytatása az MRSz JT Fegyelmi és Etikai Bizottságának a hatásköre, a fegyelmi szankciót a BRSz Fegyelmi Bizottsága szabja ki Az MRSz.hez delegált játékvezető a BRSz Intéző Bizottságának határozata alapján visszahívható fegyelmi vétség esetén, továbbá, ha a játékvezető kerettagsága megszűnt a BRSz nél Az MRSz hez delegált játékvezető köteles a hétvégi napokon is mérkőzést vállalni a BRSz keretében is. IX. A játékvezetői ellenőrzés 9.1. A játékvezetői működések ellenőrzése érdekében a BRSz Elnöksége ellenőröket nevez ki, működésüket az Ellenőrzési Rend szabályozza A játékvezetői ellenőrzések követelményrendszerét a BRSz elnöksége által elfogadott Ellenőrzési Rend tartalmazza Az ellenőrzést végző személy a mérkőzés előtt köteles bejelenteni tevékenységét az ellenőrzött játékvezetőnek. Az ellenőrzést a mérkőzés végén ki kell értékelni az ellenőrzött játékvezetővel, szóban A játékvezető ellenőrzésének eredményét a JB vezetőjének írásban közölni kell az ellenőrzött játékvezetővel. X. A játékvezetőkkel szemben alkalmazható szankciók 10. A játékvezető fegyelmi vétséget követ el és vele szemben a JB vezetője fegyelmi eljárást kezdeményezhet a BRSz Fegyelmi Bizottságánál, ha a játékvezetői működése kapcsán tettlegességet követ el, a játékvezetői működése során, viselkedésével megsérti a sportág valamely résztvevőjét, nézőjét, 10

11 a kerethez tartozó játékvezető bármely más szervezet rendezvényén, bármilyen más minősségben vesz részt, és viselkedésével megsérti a sportág valamely résztvevőjét, nézőjét. jogosulatlanul vesz fel pénzt, a költségtérítést szabálytalanul számolja el, ittas állapotban, vagy tudatmódosító szerek hatása alatt jelenik meg az értesítése szerinti mérkőzésen, jogosulatlanul vezet le mérkőzést, kivéve a szükség játékvezetés esetét, játékvezetői küldését engedély nélkül átruházza, a szabályzat pontja szerint, játékvezetői műhibát követ el, a sportbeli érdekeltségét a vállalási lapon nem jelenti be. XI. Záró rendelkezések a Játékvezetői Szabályzatot a BRSz Elnöksége június 20 án fogadta el és szeptember 1 én lépett hatályba A Játékvezetői Szabályzatot külön kérésre át kell adni a BRSz játékvezetői keretéhet tartozó valamennyi játékvezetőnek, valamint a JB tagjainak, egyébként a BRSz honlapján megjelentetve kerül kihirdetésre A június 20 án elfogadott Játékvezetői Szabályzatot a BRSz Elnöksége a április 30 i, a szeptember 23 i, a október 26 i, a október 5 i, a november 28 i, szeptember 27 i, február 20 i, november 24 i, december 7 i, november 11 i, május 12 i ülésén módosította, amely a kihirdetésének napján, legkésőbb hét napon belül lép életbe. 11

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

Etikai Kódex. a Gyöngyösi Atlétikai Klub utánpótlás csapatai részére

Etikai Kódex. a Gyöngyösi Atlétikai Klub utánpótlás csapatai részére I. Általános alapelvek Etikai Kódex a Gyöngyösi Atlétikai Klub utánpótlás csapatai részére A jelen Etikai Kódexet a Gyöngyösi Atlétikai Klub ( a továbbiakban: GYAK ) utánpótlás szakmai közössége hozta

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség 2014-2015. évi Teremröplabda Versenyszabályzata Versenykiírás. Tartalomjegyzék

A Magyar Röplabda Szövetség 2014-2015. évi Teremröplabda Versenyszabályzata Versenykiírás. Tartalomjegyzék A Magyar Röplabda Szövetség 2014-2015. évi Teremröplabda Versenyszabályzata Versenykiírás Tartalomjegyzék Általános rész I. Nemzeti Bajnokság I. osztály, Nemzeti Bajnokság II. osztály, Magyar Kupa... 3

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. -ának (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról. Tisztelt Játékvezető Sporttárs!

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról. Tisztelt Játékvezető Sporttárs! TÁJÉKOZTATÓ a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról Tisztelt Játékvezető Sporttárs! Az elmúlt években több alkalommal adtunk tájékoztatást körlevél formájában, illetve a továbbképzéseken

Részletesebben

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA 2013 A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. (1) bekezdés e) pontjában, a MATSZ Alapszabályának 6. (1) bekezdés

Részletesebben

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Budapesti Röplabda Szövetség. Fegyelmi Szabályzat

Budapesti Röplabda Szövetség. Fegyelmi Szabályzat Budapesti Röplabda Szövetség Fegyelmi Szabályzat A Budapesti Röplabda Szövetség (továbbiakban BRSZ) Fegyelmi Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg: 1. (1) A jelen

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY 2015 A Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség közgyűlése által 2015. december 5. napján megtárgyalt és jóváhagyott változat. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium H Á Z I R E N D Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Jogi háttér... 3 1.2.Alapelvek... 3 1.3. A nyilvánossága... 3

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "B" személygépkocsi gépjárművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2015 október

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

12. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás:... 21 13.

12. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás:... 21 13. H Á Z I R E N D Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. Jogi háttér... 4 1.2. Alapelvek... 4 1.3. A Házirend nyilvánossága... 4 1.4. A Házirend elfogadásának, felülvizsgálatának és módosításának szabályai...

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

Házirend. Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szeged, Pósz J.u.2.

Házirend. Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szeged, Pósz J.u.2. Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szeged, Pósz J.u.2. Házirend Elfogadta a nevelőtestület: 2012.08.31. A fenntartó jóváhagyta. 2012.08.31. A házirend szabályainak alapja: A Közoktatásról szóló

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség Teremröplabda Masszőri Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség Teremröplabda Masszőri Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Teremröplabda Masszőri Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Masszőri Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A

Részletesebben

Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation

Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation 1133 Budapest, Vág u. 7. Tel: +36 (1) 270-93-08 ;Fax: +36 (1) 270-93-03 E-mail: info@hockey.hu Honlap:: www.gyeplabda.hu Versenyszabályzat Budapest

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / Veszprém Megyei Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A kupa szervezője

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 34/2009.(IX.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 34/2009.(IX.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. szeptember 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2009.(IX.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest-1056, Váci utca 47.) HÁZIREND. 2013.szeptember 1.

PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest-1056, Váci utca 47.) HÁZIREND. 2013.szeptember 1. PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest-1056, Váci utca 47.) HÁZIREND 2013.szeptember 1. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. A házirend hatálya... 3 1.3. A házirend

Részletesebben

A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA. A Szabályzat hatálya

A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA. A Szabályzat hatálya Igazolási és Átigazolási Szabályzat 1 A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. -ának

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság U-15 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Budapesti U-15 korosztályú fiú serdülő nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2012 2013. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet)

A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet) Az SZMSZ jogszabályi alapjai: A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet) A lakásszövetkezet működésére vonatkozó alapvető dokumentumok: - a Lakásszövetkezetekről szóló

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást végző személyek továb... Page 1 of 15 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása

Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA Az MJSZ VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I. ÉS A NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG SZÁMÁRA 2013/2014 1 A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA AZ OB I., A MAGYAR KUPA ÉS A MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG MÉRKŐZÉSEI

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása

Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Parasport Albizottság

Részletesebben

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról.

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY /2016. ( ) ORFK UTASÍTÁSA az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016.

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola házirendje. OM azonosító: 201245

A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola házirendje. OM azonosító: 201245 A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola házirendje OM azonosító: 201245 2013 év március hó 26 nap P.H. Jóváhagyta:. intézményvezető TARTALOMJGYZÉK Bevezető A házirend feladata, célja A házirend személyi

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza Város 2013 2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza, Sóstói út 24. 4400 l./ A bajnokság célja: Nyíregyháza Város 2013-2014. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása

Részletesebben

Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, Felcsút

Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, Felcsút ETIKAI KÓDEX Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, Felcsút 1 1 I. Általános alapelvek A jelen Etikai Kódexet a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai közössége hozta létre. Az Etikai Kódex önálló intézményi

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. I. Előzmények

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. I. Előzmények szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító:. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE A tagja H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (36-1) 46 06 805 Adószám: 18170366-2-42 1) 46 06 806 Bankszámlaszám: teke@tekesport.hu 11714006-20422347

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN AZ ÉRETTSÉGI ELJÁRÁS MENETRENDJE Jelentkezés az érettségire: 2016. február 15-ig. Az emelt szintű érettségikre a behívók 2016. áprilisának második felében vehetők

Részletesebben

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 1. oldal 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről A természet védelméről szóló 1996.

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 05-0137-05 1. Képző szerv neve: GÖMBICZ GYULA OKTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓ KFT Címe: 3532 Miskolc Zielinszky Szilárd u. 7. Tel.: 46/359-100 ggyulakft@gmail.com gombiczkft.hu

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Tartalom Általános információk 2. o. 1. Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések 2. o. 2. Az iskola munkarendje 3. o. 3.

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE Vakok Állami Intézete Telefon/fax: 06-1/872-9590 E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE A házirendet készítette: A házirendet jóváhagyta:

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (hatályos 2015. november 01. napjától) I. Bevezető rendelkezések Eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI U19 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Pest Megyei U19 korosztályú fiú ifjúsági nagypályás labdarúgó-bajnokság 2012 2013.

Részletesebben

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 4 II. Bevezetés... 5 1. Általános rendelkezések... 5 2. A házirend jogszabályi

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos Müzlee Mánia Kft. (Cg.: 01-09-989014; székhely: 1102 Budapest, Bánya utca 6. A. ép. tetőszint 2.; a továbbiakban: Társaság vagy adatkezelő ) - amely

Részletesebben