AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM FEBRUÁR 28. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: Megjelenik havonta Ára: 1817 Ft TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályok 67/2005. (XII. 27.) EüM rendelet a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ, betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XI. 18.) NM rendelet módosításáról /2005. (XII. 27.) FMM EüM ICSSZEM PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességû dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásról szóló 8/1983. (VI. 29.) NM rendelet módosításáról /2006. (I. 6.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet módosításáról Közlemények Az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közleménye a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján beszerezhetõ gyógyszerhatóanyagokról és a betegségcsoportokról Utasítások 6/2006. (Eb. K. 2.) számú OEP utasítás az eszközök és források értékelésének szabályozásáról /2006. (Eb. K. 2.) számú OEP utasítás a belsõ, valamint a külsõ WEB szerveren történõ publikálás eljárási rendjérõl /2006. (Eb. K. 2.) számú OEP utasítás a 30/2000. (Tb. K. 10.) számú és az ezt módosító 42/2003. (Eb. K. 9.) számú OEP utasítással kiadott Ellenõrzési Szabályzat módosításáról /2006. (Eb. K. 2.) számú OEP utasítás a törzskönyvezett gyógyszerek Egészségbiztosítási Alapból történõ támogatásába való befogadásának és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásának eljárásrendjérõl OEP-közlemények A támogatásba befogadott gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek körében és árában március 1. napján életbe lépõ változásokról A járóbeteg ellátás keretében rendelhetõ MabThera és Mab- Campath készítmények follikuláris non-hodgkin limfóma és diffúz nagy B sejtes limfóma esetén történõ felhasználására kijelölt kezelõ centrumok listájáról A járóbeteg ellátás keretében rendelhetõ Velcade készítmény myeloma multiplex esetén történõ felhasználására kijelölt kezelõ centrumok listájáról A 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 12. -a (3) bekezdésében foglaltak szerint a különkeretes gyógyszerek körérõl a gyógyszerhatóanyagok és betegségcsoportok megjelölésével A járóbeteg-ellátás keretében rendelhetõ Embrel, Humira, Remicade készítmény rheumatoid arthritis esetén történõ felhasználására kijelölt kezelõ centrumok listájáról A járóbeteg-ellátás keretében rendelhetõ Aranesp, Eprex és NeoRecormon készítmények kemoterápiát követõ anaemia kezelése esetén történõ felhasználására kijelölt kezelõ centrumok listájáról A törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által január hónap folyamán meghozott határozatairól A január hónapban elõlegben részesített közforgalmi gyógyszertárakról Elveszett bélyegzõkrõl Kreditpont-szerzõ továbbképzõ tanfolyam indításáról... 91

2 58 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám Jogszabályok Az egészségügyi miniszter 67/2005. (XII. 27.) EüM rendelete a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ, betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosításáról A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -a (4) bekezdésének a) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. A kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ, betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során a háziorvos és a házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) a melléklet II. fejezetében foglalt, az adott korcsoport számára ajánlott valamennyi, a szakellátás orvosa pedig a kompetenciájába tartozó szûrõvizsgálatok igénybevételének lehetõségére köteles felhívni az általa ellátott biztosított, illetve törvényes képviselõje (a továbbiakban együtt: biztosított) figyelmét. A háziorvos külön felhívja a biztosított figyelmét a melléklet II. fejezetének 1. pontjában foglalt szûrõvizsgálat szükségességére. 2. (1) Az R. 4. -ának b) d) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek: [Az életkorhoz kötött szûrõvizsgálatok közül] b) a védõnõ feladatkörébe tartoznak figyelemmel a területi védõnõi ellátásról szóló külön jogszabályra a melléklet I. fejezetének 2. e) f),3.e) i) és 4. e) i) pontjában foglalt szûrõvizsgálatok elvégzése, valamint közremûködés a melléklet III. fejezetében foglalt szûrõvizsgálaton történõ megjelenésrõl szóló értesítõk kiküldésében és a személyes tájékoztatásban, c) a tankötelezettség fennállása alatt az iskola-, illetve ifjúság-egészségügyi szolgálat a szûrõvizsgálatok elvégzésében az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglaltak szerint vesz részt, a tankötelezettség megszûnését követõen a háziorvos a melléklet I. fejezetének 4. pontjában foglalt szûrõvizsgálatokat végzi, d) a melléklet I. fejezet 1. pontja szerinti szûrõvizsgálatok elvégzése az f) pontja kivételével a fekvõbeteg-gyógyintézetek szülészeti-nõgyógyászati osztálya, illetve az újszülött osztálya vagy az újszülöttet ellátó neonatológiai osztály (PIC) feladatkörébe tartozik. Az melléklet I. fejezetének 1. f) pontjában felsorolt vizsgálatok esetében a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére a külön jogszabály szerinti egészségügyi szolgáltató(k) jogosultak, (2) Az R. 4. -a e) pontjának bevezetõ mondata és ea) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az életkorhoz kötött szûrõvizsgálatok közül] e) e rendelet mellékletének III. fejezetében foglalt szûrõvizsgálatot a külön jogszabály alapján ezen feladat ellátására jogosult ea) az 1. pont esetén a járóbeteg-ellátás keretében nõgyógyászati tevékenység végzésére jogosító mûködési engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltató, valamint a szakmai minimumfeltételeknek megfelelõ citodiagnosztikai laboratórium, [végezheti.] (3) Az R. 4. -a a következõ f) ponttal egészül ki: [Az életkorhoz kötött szûrõvizsgálatok közül] f) a melléklet II. fejezetének 1. i), 2. d), 3. e) és 4. d) pontjában foglalt szûrõvizsgálatok végzése a háziorvos mellett a fogászati alapellátást nyújtó fogorvos feladatai közé is tartozik. 3. Az R. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. 4. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-jén lép hatályba. (2) A melléklet I. fejezete 1. f) pontjának fb) alpontja augusztus 1-jén lép hatályba. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 3. -ának (4) bekezdésébõl illetve amennyiben a szûrõvizsgálat elvégzése a védõnõi szolgálat feladatkörébe tartozik, az illetékes védõnõ szövegrész, és az R. módosításáról szóló 57/2004. (VI. 16.) ESZCSM rendelet 2. -ának (2) bekezdése hatályát veszti. (4) A 21. életévüket betöltöttek esetében az e rendelet melléklete II. fejezetének 2., 3., 4. pontjában felsorolt vizsgálatok ismétlési gyakoriságának meghatározásánál a melléklet II. fejezetének 1. pontja szerinti vizsgálatokat magába foglaló alapstátusz meghatározásának idõpontja az irányadó, illetve ha a vizsgálati eredmények a háziorvosi dokumentációban már rendelkezésre állnak, akkor ennek idõpontja az irányadó. Dr. Rácz Jenõ s. k., egészségügyi miniszter

3 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 59 Melléklet a 67/2005. (XII. 27.) EüM rendelethez [Melléklet az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelethez] Életkorhoz kötött szûrõvizsgálatok I. Fejezet napos életkorban: a) teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlõdési rendellenességek szûrésére, b) testtömeg, testhossz, fej/mell-körfogat mérése és a hazai standardok szerinti értékelése, c) ideggyógyászati vizsgálat, d) csípõficam szûrése, e) érzékszervek mûködésének vizsgálata: ea) hallás vizsgálata, eb) látás vizsgálata (vörös visszfény, pupilla-reakció, látásmagatartás), f) veleszületett anyagcsere-betegségek: fa) galactosaemia (összgalaktóz-szint és Gal-1-PUT), hypothyreosis, biotinidáz hiány, phenylketonuria, fb) tömegspektográfiás vizsgálattal, egy vizsgálati mintából: jávorfaszörp betegség (MSUD), tyrosinaemia I, II, citrullinaemia I (argininosuccinát synthase hiány, ASS), arginosuccinic aciduria (arginosuccinát lyase hiány, ASL), homocystinuria, rövid-láncú acyl-coa dehydrogenase hiány (SCAD), közép-láncú acyl-coa dehydrogenase hiány (MCAD), hosszú-láncú hydroxi-acyl-coa dehyrogenase hiány (LCHAD), nagyon hosszú-láncú acyl-coa dehydrogenase hiány (VLCAD), Carnitin-palmytoil transferase hiány (CPT-I, II), Carnitin transzport zavara (CT), multiplex acyl-coa dehydrogenase defectus (glutársav aciduria GA II), beta-ketothiolase (oxothiolase) hiány, glutársav aciduria I (GA-I), isovaleriánsav acidaemia (IVA), metilmalonsav acidaemia (MMA), propionsav acidaemia (PA), 3-hydroxi-3-metilglutaryl- (HMG-)-CoA lyase, methylcrotonyl CoA karboxylase hiány (MCC), multiplex carboxylase hiány újszülöttkori szûrése. 2. 1, 3 és 6 hónapos életkorban: a) teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlõdési rendellenességek szûrésére, b) mozgásszervi vizsgálat, csípõficam szûrése 4 hónapos korig, c) idegrendszer vizsgálata, d) rejtettheréjûség vizsgálata, e) a pszichomotoros és mentális fejlõdés vizsgálata, f) érzékszervek mûködésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás). 3*. 1 éves életkorban és 6 éves életkorig évente a) teljes fizikális vizsgálat, b) idegrendszer vizsgálata, c) rejtettheréjûség vizsgálata 2 éves korig, herék vizsgálata évente, d) pozitív családi anamnézis esetén szerológiai szûrõvizsgálat coeliakia irányában, 1 éves korban, e) testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerint, mellkaskörfogat mérése), a fejlõdés és tápláltsági állapot értékelése hazai standardok alapján, f) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlõdés és magatartásproblémák vizsgálata, gyanú esetén szakellátásra irányítás, g) érzékszervek mûködésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a beszédfejlõdés vizsgálata, h) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis), i) vérnyomás mérése 3 6 éves életkor között évente. 4** év között: a) teljes fizikális vizsgálat és ennek rögzítése, b) a kórelõzmény ismételt felvétele az öröklõdõ malignus betegségek vagy hajlamosító állapotok (pl. familiáris colon polyposis) irányába, szükség esetén szakorvosi vizsgálat, c) a családi anamnézis, a tápláltsági állapot, az életmódbeli tényezõk alapján a szív és érrendszeri betegségek, a metabolikus szindróma és a diabetes mellitus szempontjából veszélyeztetett gyerekek kiszûrése, szakellátásra irányítása, d) golyvaszûrés 11 éves életkortól, e) a testmagasság, testtömeg, mellkaskörfogat mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlõdés értékelése, f) hangulati, magatartászavarok, tanulási nehézségek feltárása, szükség esetén szakellátásra irányítás, g) érzékszervek vizsgálata (látásélesség, színlátás, hallás), h) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre (tartáshiba, scoliosis, Scheuerman), i) vérnyomásmérés. * Az 5 éves korban elvégzendõ vizsgálat kiemelkedõ jelentõségû az iskolaérettség megítélése szempontjából. ** Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. számú melléklete 1. a) pontjában meghatározott gyakorisággal.

4 60 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám II. Fejezet éves korban a felnõttkori alapstátusz meghatározása a) a családi anamnézis adatainak frissítése, különös tekintettel a szülõk és a testvérek között a korai életkorban (férfiaknál 55 évnél, nõknél 65 évnél fiatalabbaknál) jelentkezõ szívkoszorúér-betegségre, érelmeszesedéssel kapcsolatos szélütésre, verõérszûkületre, b) életmódbeli tényezõk (táplálkozási szokások, fizikai aktivitás, dohányzás, alkoholfogyasztás) feltárása, c) részletes fizikális vizsgálat, testsúly, haskörfogat, testmagasság, testtömegindex meghatározása, vérnyomásmérés, d) abdominális obesitas (haskörfogat nõknél 80 cm, férfiaknál 94 cm) esetén a metabolikus szindróma más alkotóelemei (triglicerid-szint, HDL-koleszterin-szint, vérnyomásérték, éhomi vércukorszint) fennállásának a vizsgálata, e) a 2-es típusú diabetes mellitus szempontjából nagy kockázatú személyeknél (elhízás, a diabetes mellitus családi halmozódása, a kórelõzményben gestatios diabetes) orális glükóz tolerancia teszt elvégzése (éhomi és 120 perces értékek értékelése) vagy ennek kivitelezhetetlensége esetén éhomi és postprandiális vércukorszint meghatározása, f) a teljes kardiovaszkuláris kockázat felmérése***, g) vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél (öröklõdõ vesebetegség familiáris elõfordulása, hipertónia, diabetes mellitus stb. fennállása) szérum kreatininszint, a kreatinin clearance becsült értékének a meghatározása**** vizeletvizsgálat (tesztcsíkkal): fehérje- és haematuria meghatározása, h) a családi kórelõzmény elemzése a 40 éves kor alatt a szülõk és a testvérek között elõforduló benignus és malignus szolid tumorokra, valamint hajlamosító állapotokra, i) sztomato-onkológiai vizsgálat, különös tekintettel a parodontosisra, mint ateroszklerózisra is hajlamosító tényezõre, valamint az ajak- és szájüregi rákra hajlamosító állapotokra, j) látásvizsgálat. *** A kardiovaszkuláris kockázat fokozatai: Nagy kockázat: a 10 éven belül vagy a 60 éves életkorra elõrevetítve várható, kardiovaszkuláris okból bekövetkezõ, halálozás valószínûsége a SCORE táblázat alapján 5%, 2-es típusú diabetes mellitus, mikro- vagy makroalbuminuriával járó 1-es típusú diabetes mellitus fennállása, egyéb kockázati tényezõk súlyos foka: összkoleszterin-szint 8 mmol/1 vagy LDL-koleszterin szint 6 mmol/l vagy vérnyomás 180/110 Hgmm vagy testtömegindex 40 kg/m 2. Közepes kockázat (SCORE 3 <5%): hypercholesterinaemia és további 2 vagy több, de nem súlyos fokozatú kockázati tényezõ fennállása. Kis kockázat (SCORE <3%): hypercholesterinaemia és még 1 kockázati tényezõ jelenléte. **** A becsült kreatinin clearance értéke (ml/min): férfiaknál: [140 életkor) testtömeg (kg)]/0,8 szérum kreatinin (µmol/l); nõknél az eredményt 0,85-tel meg kell szorozni év között a) ötévente az 1. pont a) f) alpontjaiban szereplõ vizsgálatok ismétlése az 1. pont f) alpontja alapján kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél, b) kétévente az 1. pont a) f) alpontjaiban szereplõ vizsgálatok ismétlése az 1. pont f) alpontja alapján közepes és nagy kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél, c) kétévente a vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél (hipertónia, diabetes mellitus) szérum kreatininszint meghatározása, vizeletvizsgálat (tesztcsíkkal): mindkét nemben fehérjeürítés, haematuria meghatározása, d) kétévente sztomato-onkológiai szûrõvizsgálat éves kor között a) ötévente az 1. pont a) f) alpontjaiban szereplõ vizsgálatok ismétlése az 1. pont f) alpontja alapján kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél, b) kétévente az 1. pont a) f) alpontjaiban szereplõ vizsgálatok ismétlése az 1. pont f) alpontja alapján közepes és nagy kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél, c) kétévente a nagy kardiovaszkuláris kockázatú személyeknél a panaszt nem okozó ateroszklerózis tüneteinek a vizsgálata (a perifériás artériák tapintása és meghallgatása), ultrahangos áramlásméréssel (,,mini-doppler ) a boka-kar index meghatározása, d) kétévente a vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél (hipertónia, diabetes mellitus) szérum kreatininszint, a kreatinin clearance becsült értékének a meghatározása, vizeletvizsgálat (tesztcsíkkal): fehérjeürítés, haematuria meghatározása, e) kétévente sztomato-onkológiai szûrés éves kor felett a) az életkorral járó fokozott kardiovaszkuláris kockázat miatt kétévente az 1. pont b) e) alpontjaiban szereplõ vizsgálatok ismétlése, b) kétévente a panaszt nem okozó ateroszklerózis tüneteinek a vizsgálata (a perifériás artériák tapintása és meghallgatása), ultrahangos áramlásméréssel (,,mini-doppler ) a boka-kar index meghatározása, c) kétévente a vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél (hipertónia, diabetes mellitus) szérum kreatininszint, a kreatinin clearance becsült értékének a meghatározása, vizeletvizsgálat: fehérjeürítés, haematuria meghatározása, d) kétévente sztomato-onkológiai szûrés, e) évente az érzékszervek vizsgálata. III. Fejezet Népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálatok és 65 év között népegészségügyi céllal egyszeri negatív eredményû szûrõvizsgálatot követõen háromévenként nõgyógyászati onkológiai méhnyakszûrés, különös figyelemmel a méhnyakelváltozások sejtvizsgálatára (citológia) és kolposzkópos vizsgálatára,

5 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY és 65 év között népegészségügyi céllal kétévenként az emlõ lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló emlõszûrés (mammográfia), és 70 év között a Nemzeti Rákellenes Program keretében kísérleti programként prosztataszûrés,***** és 70 év között a Nemzeti Rákellenes Program keretében kísérleti programként a gyomor-bélrendszeri eredetû vérzés szûrése. A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, az egészségügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter, valamint a pénzügyminiszter 25/2005. (XII. 27.) FMM EüM ICSSZEM PM együttes rendelete a megváltozott munkaképességû dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM PM együttes rendelet módosításáról A megváltozott munkaképességû dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következõket rendeljük el: 1. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) E rendelet alapján dotáció azt, a 27/A. (1) bekezdésében megjelölt munkáltatót illeti meg, amely év januárjában, vagy azt megelõzõ idõpontban történõ foglalkoztatáshoz jogszerûen dotációt igényelt. (2) Jogutódlás esetében a dotáció megilleti az Mt. 85/A. -ának (1) bekezdése szerinti jogutódot, ha a jogelõd az (1) bekezdésben foglaltak alapján dotációra jogosult. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem folyósítható dotáció a 27/A. (1) bekezdésben megjelölt munkáltató részére, ha külön jogszabály alapján a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költség elõirányzat terhére nyújtott költségkompenzációs támogatásban, illetõleg rehabilitációs költségtámogatásban részesül. ***** Urológiai szakrendelésen. 2. (1) Az R. 27/A. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A dotáció vetítési alapja a) a 27/A. (1) bekezdésének a) pontjába tartozó gazdálkodó szervezet esetén ide nem értve a kijelölt célszervezetet a (2) bekezdésben meghatározott mértéken felül foglalkoztatott megváltozott munkaképességû dolgozók tárgyhavi átlagos statisztikai állományi létszáma, de legfeljebb a megváltozott munkaképességû munkavállalók évi átlagos statisztikai állományi létszáma, illetõleg a dotációt elsõ alkalommal a január hónapi foglalkoztatáshoz igénylõ gazdálkodó szervezet esetében a megváltozott munkaképességû dolgozók január havi átlagos statisztikai állományi létszáma, b) a kijelölt célszervezet esetén a foglalkoztatott megváltozott munkaképességû dolgozók tárgyhavi átlagos statisztikai állományi létszáma, de legfeljebb a megváltozott munkaképességû dolgozók évi átlagos statisztikai állományi létszáma, c) a szociális foglalkoztató esetén a (2) bekezdésben meghatározott mértéken felül foglalkoztatott megváltozott munkaképességû dolgozók tárgyhavi átlagos statisztikai állományi létszáma, és a évi foglalkoztatáshoz igényelt támogatás esetén ötvenhétezer forint, évi foglalkoztatáshoz igényelt támogatás esetén hatvanezer forint szorzata alapján a (4) (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével számított összeg. Ha a megváltozott munkaképességû dolgozók részére ténylegesen kifizetett bruttó havi munkabér egy fõre jutó átlaga nem éri el 2006-ban az ötvenhétezer forintot, 2007-ben a hatvanezer forintot, a dotáció vetítési alapjának számításakor a ténylegesen kifizetett bruttó havi munkabér egy fõre jutó átlagát kell figyelembe venni. (2) Az R. 27/A. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A vetítési alap számításakor a (3) bekezdésben megjelölt tárgyhavi statisztikai állományi létszámban nem vehetõk figyelembe a 28. (4) bekezdésében felsorolt személyek. (3) Az R. 27/A. -ának (6) bekezdése a következõ c) d) pontokkal egészül ki: [(6) Az átlagos statisztikai állományi létszámban nem vehetõk figyelembe] c) azok a dolgozók, akik a munkáltató székhelyétõl, telephelyétõl eltérõ helyszínen különösen kiküldetés keretében, illetõleg a munka természetébõl eredõen szokásosan telephelyen kívül történõ munkavégzésére olyan bizományosi, értékesítési, illetõleg ennek megfelelõ tartalmú szerzõdés teljesítése érdekében kerül sor, amelyet a munkáltató más gazdálkodó szervezettel kötött,

6 62 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény által szabályozott szociális intézményen belül foglalkoztatott személyek. (4) Az R. 27/A. -a (7) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [(7) Az átlagos statisztikai állományi létszám számításakor korrigáltan kell számba venni a rokkantsági nyugdíjban, a baleseti rokkantsági nyugdíjban, a rokkantsági járadékban, az átmeneti járadékban, a rendszeres szociális járadékban, valamint a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülõ dolgozók létszámát a következõk szerint:] b) bedolgozó esetén a dolgozó havi munkabére és a évi foglalkoztatás esetén ötvenhétezer, évi foglalkoztatás esetén hatvanezer forint hányadosával kell a korrekciót végrehajtani. (5) Az R. 27/A. -ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (9) A tárgyhónapra járó dotáció havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 20. napjától igényelhetõ az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) területileg illetékes elsõ fokú szerveinél, amennyiben a gazdálkodó szervezet a foglalkoztatott megváltozott munkaképességû dolgozói számára a tárgyhónapra járó munkabért, valamint annak adó- és járulékterheit megfizette. A dotáció szempontjából az adó- és járulékterheket megfizetettnek kell tekinteni akkor is, ha az adó és járulék késedelmi pótlék nélkül az igényléssel azonos idõpontban, az igényelt dotációból átvezetéssel kerül kiegyenlítésre. (6) Az R. 27/A. -ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (10) A dotáció igénylése az erre a célra rendszeresített 111. számú Bevallás a normatív támogatás igénylésérõl címû nyomtatványon történik, amely bevallás lapjai az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt adatokat tartalmazzák. A bevalláshoz csatolni kell a gazdálkodó szervezet 5. számú melléklet szerinti nyomtatványon adott nyilatkozatát a foglalkoztatott megváltozott munkaképességû dolgozóknak járó munkabér, valamint a munkabért terhelõ adó- és járulékterhek megfizetésérõl. (7) Az R. 27/A. -a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki: (14) A gazdálkodó szervezet köteles a) az APEH részére bejelenteni, ha a külön jogszabály szerinti bértámogatást, illetõleg költségkompenzációs támogatást vagy rehabilitációs költségtámogatást részére megállapították, a megállapításról szóló értesítés kézhezvételét követõ nyolc napon belül, és nyilatkozni arról, hogy a bértámogatásra vonatkozó adatainak az APEH általi megismeréséhez hozzájárul, és b) a (13) bekezdésben megjelölt nyilvántartástól elkülönült nyilvántartást vezetni a 28. (4) bekezdésében megjelölt dolgozókról. 3. Az R. 27/B. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A gazdálkodó szervezet által a tárgyhónapban igényelhetõ dotáció összege az (1) bekezdés szerinti dotációs kulcs és a 27/A. (3) bekezdésében meghatározott vetítési alap szorzata. 4. Az R. 27/C. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A szociális foglalkoztató által a tárgyhónapban igényelhetõ dotáció összege az (1) bekezdés szerinti dotációs kulcs és a 27/A. (3) bekezdésében meghatározott vetítési alap szorzata. 5. (1) Az R. 27/D. -a (8) bekezdése kiegészül a következõ mondattal: Ha a Pénzügyminisztérium a célszervezeti kijelölést a (4) (7) bekezdésben foglaltak szerint visszavonja vagy felfüggeszti, döntésérõl az érintett gazdálkodó szervezettel egyidejûleg az APEH-et is értesíti. (2) Az R. 27/D. -ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (9) 135%-os dotációs kulccsal számított támogatás illeti meg a) a külön jogszabály szerinti kiemelt, illetõleg feltételes tanúsítvánnyal nem rendelkezõ kijelölt célszervezetet az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességû dolgozókra tekintettel, és b) a kiemelt, illetõleg feltételes tanúsítvánnyal rendelkezõ célszervezetet az akkreditációs tanúsítványban védett foglalkoztatónak nem minõsített székhelyén, telephelyén, illetõleg fióktelepén foglalkoztatott megváltozott munkaképességû dolgozókra tekintettel, c) a kiemelt, illetõleg feltételes tanúsítvánnyal rendelkezõ célszervezetet az akkreditációs tanúsítványban védett foglalkoztatónak minõsített székhelyén, telephelyén, illetõleg fióktelepén foglalkoztatott, a (10) bekezdés a) c) pontjába nem tartozó megváltozott munkaképességû dolgozókra tekintettel. (3) Az R. 27/D. -ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (10) A kiemelt, illetõleg feltételes tanúsítvánnyal rendelkezõ kijelölt célszervezetet az akkreditációs tanúsítványban védett foglalkoztatónak minõsített székhelyén, telephelyén, illetõleg fióktelepén foglalkoztatott dolgozókra tekintettel, a) a legalább 67%-os mértékben megváltozott munkaképességû és a 28. (3) bekezdése szerint fogyatékosnak nem minõsülõ dolgozók esetében 150%-os,

7 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 63 b) a 28. (3) bekezdés a) pontja szerinti fogyatékos, valamint halmozottan fogyatékos dolgozók esetében 320%-os, c) a 28. (3) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti fogyatékos dolgozók esetében 225%-os dotációs kulccsal számított támogatás illeti meg. (4) Az R. 27/D. -a (12) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép: (12) A kijelölt célszervezet telephelyén foglalkoztatott megváltozott munkaképességû dolgozóra tekintettel igényelhetõ a (9), illetve (10) bekezdés szerinti dotáció kulcsa 40%-kal nõ (a továbbiakban: telephelyi dotáció) az alábbi feltételek teljesítése esetén: (5) Az R. 27/D. -ának (15) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (15) A kijelölt célszervezet által a tárgyhónapban igényelhetõ dotáció összege a 27/A. (3) bekezdésében meghatározott vetítési alap és a (9) (13) bekezdés szerinti dotációs kulcs szorzata azzal, hogy a (9) (10) bekezdés alapján figyelembe vett megváltozott munkaképességû dolgozók együttes létszáma nem haladhatja meg a 27/A. (3) bekezdésének b) pontjában megjelölt létszám mértékét. (6) Az R. 27/D. -ának (16) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki: [(16) A (12) (14) bekezdések alkalmazásában] d) az a) c) pontokban foglaltak alkalmazásakor a dotáció igénylésénél az a telephely, illetõleg központi telephely vehetõ figyelembe, amelyet a kiemelt, illetõleg feltételes tanúsítvány védett foglalkoztatónak minõsített. 6. Az R. 27/E. -ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelékezés lép: (6) A kijelölt célszervezet a Pénzügyminisztérium által meghatározott szempontok szerint évente, a tárgyévet követõ év február 15-éig köteles beszámolni. A Pénzügyminisztérium a beszámoló szempontjait a tárgyév december 31-éig hivatalos lapjában közzéteszi. 7. Az R. 27/F. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A kijelölt célszervezet külön jogszabály szerinti átalakulása esetén a (2) (3) bekezdésben foglaltak kivételével a célszervezeti kijelölés az átalakulás idõpontjától kezdõdõen érvényét veszíti. (2) Gazdálkodó szervezet, illetõleg kijelölt célszervezet kijelölt célszervezetbe történõ beolvadása esetén az átvevõ gazdálkodó szervezetet megtartja célszervezeti kijelölését, és a 27/A. (3) bekezdésének b) pontjában megjelölt éves létszámként az átvevõ kijelölt célszervezetben az átalakulást megelõzõen foglalkoztatott megváltozott munkaképességû dolgozók átlagos statisztikai állományi létszámát kell figyelembe venni. (3) Kijelölt célszervezetbõl történõ kiválás esetében a változatlan formában tovább mûködõ gazdálkodó szervezetet illeti meg a célszervezeti kijelölés, és a 27/A. (3) bekezdése b) pontjának alkalmazásakor a évi átlagos statisztikai állományi létszám kiszámításakor nem vehetõk figyelembe a kivált, illetõleg kiváló gazdálkodó szervezet által a kiválás hónapjában foglalkoztatott megváltozott munkaképességû dolgozók, illetve ezek átlagos statisztikai állományi létszáma. (4) A kijelölt célszervezet az átalakulásról annak bekövetkezésétõl számított nyolc napon belül értesíti a Pénzügyminisztériumot. A célszervezeti kijelölést a (2) (3) bekezdésben foglaltak kivételével az átalakulás idõpontjától kezdõdõen vissza kell vonni. (5) Ha a kijelölt célszervezet az (4) bekezdésben megjelölt kötelezettségének nem tesz eleget, és mulasztását hitelt érdemlõen nem menti ki, a célszervezeti kijelölés a kötelezettségszegés napjától kezdõdõen visszavonható. (6) A célszervezeti kijelölés visszavonásakor a 27/D. (4) (5) bekezdésében, valamint (17) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell. 8. Az R ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A dotáció igénylésénél nem vehetõ figyelembe az (1) és (3) bekezdésben megjelölt megváltozott munkaképességû személy, ha a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik, b) alkalmazására tekintettel a gazdálkodó szervezet bértámogatásban részesül, c) foglalkoztatására a 27/A. (6) bekezdésének a) pontjában megjelöltek szerint kerül sor, d) foglalkoztatására a 27/A. (6) bekezdésének c) d) pontjaiban foglaltak szerint kerül sor. 9. Az R ának (2) bekezdése kiegészül a következõ mondattal: A 27/A. (7) bekezdésében foglalt átlagos statisztikai állományi létszám meghatározásakor a számítást egyénenként két tizedesre kerekítve, összesítéskor egy tizedesre kerekítve, a kerekítés általános szabályai szerint kell elvégezni.

8 64 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám 10. (1) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. munkabér egy fõre jutó átlagát, legfeljebb azonban ötvenhétezer forintot lehet figyelembe venni, és b) az R. 27/A. -a (12) bekezdésének a) pontjában foglaltaktól eltérõen a dotáció tárgyhavi összege nem haladhatja meg az R. 27/A. -ának (4) bekezdésében meghatározott éves folyósítási korlát egy-tizenketted részét. 11. (1) Ez a rendelet a (4) (5) bekezdésben foglaltak kivételével február 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 27/B. -a (1) bekezdésében, valamint az R. 27/C. -a (1) bekezdésében a dotáció mértéke szövegrész helyébe a dotáció kulcsa szövegrész lép. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 27/A. -ának (12) bekezdése, 27/E. -ának (1) (5) bekezdése, 27/E. -a (7) bekezdésének a) pontja, (8) bekezdése, 27/G. -a, 29. -a, 29/A. -a, valamint 4. számú melléklete. (4) Az e rendelet 5. -a (2) (3) bekezdésével megállapított, az R. 27/D. -ának (9) (10) bekezdése, valamint az e rendelet 5. -a (6) bekezdésével megállapított, az R. 27/D. -a (16) bekezdésének d) pontja május 1-jén lép hatályba. (5) Az e rendelet 2. -ának (3) bekezdésével megállapított, az R. 27/A. -a (6) bekezdésének c) d) pontja, az e rendelet 8. -ával megállapított, az R a (4) bekezdésének d) pontja július 1-jén lép hatályba. (6) Az R. 27/D. -ának (13) bekezdése május 1-jén hatályát veszti. (7) Az R ai alapján a július 1-jét követõ foglalkoztatáshoz támogatás nem nyújtható. (8) Az R ai július 1-jén hatályukat vesztik. (9) A dotáció évre járó összegének számításakor az R. 27/A. -a (4) bekezdésének b) pontja alkalmazása során a) elsõ alkalommal történt igénylésnek a évi foglalkoztatáshoz elsõ alkalommal benyújtott igénylést kell tekinteni, és b) a tárgyévben hátralévõ hónapok számába az elsõ igényléssel érintett hónapot is be kell számítani. (10) A január hónapban történt foglalkoztatáshoz igényelhetõ dotáció összegének kiszámításakor a) az R. 27/A. -a (3) bekezdésének alkalmazásakor a vetítési alap számításánál a megváltozott munkaképességû munkavállalók részére ténylegesen kifizetett bruttó havi Csizmár Gábor s. k., foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Korózs Lajos s. k., ifjúsági, szociális, családügyi és esélyegyenlõségi minisztériumi politikai államtitkár Dr. Rácz Jenõ s. k., egészségügyi miniszter Molnár Albert s. k., pénzügyminisztériumi politikai államtitkár Az egészségügyi miniszter 1/2006. (I. 6.) EüM rendelete az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet módosításáról Az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény a (2) bekezdésének ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. Az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. -a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a eredeti szövege (1) bekezdésre változik: (2) A szakfelügyelet szakterületeit és a mûködési területüket a melléklet tartalmazza. 2. (1) Az R a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A kórházhigiénés tevékenység felett az ÁNTSZ a külön jogszabály szerint gyakorol szakmai felügyeletet. (2) Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 3. E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Dr. Rácz Jenõ s. k., egészségügyi miniszter

9 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 65 Melléklet az 1/2006. (I. 6.) EüM rendelethez [Melléklet a 15/2005. (V. 2.) EüM rendelethez] A szakfelügyelet szakterületei* Városi Megyei Regionális Országos 1. Addiktológia (1801) X X 2. Allergológia és klinikai immunológia (0109) X X 3. Aneszteziológia és intenzív terápia (15) X X 4. Ápolás (73) X X X 5. Belgyógyászat (01) X X 6. Bõrgyógyászat és nemibeteg-ellátás (08) X X 7. Csecsemõ- és gyermekgyógyászat, neonatológia (05, 0501) X X X 8. Csecsemõ- és gyermekkardiológia (0503) X A 9. Érsebészet (0203) X X 10. Fogászati ellátás (13) X X X 11. Foglalkozás-egészségügyi ellátás (25) X X 12. Fül-, orr-, gégegyógyászat (06, 0509) X X 13. Gasztroenterológia (0104, 0505) X X 14. Gyermek- és ifjúságpszichiátria (0512) X B 15. Gyermekneurológia (0511) X C 16. Gyermeksebészet (0506) X D 17. Gyermek-tüdõgyógyászat (0504) X E 18. Gyógyszerellátás (70) X X 19. Gyógytorna (57) X X 20. Haematológia (0102, 0112) X X 21. Házi gyermekorvosi ellátás (6302, 6303, 6305) X X X 22. Háziorvosi ellátás (6301, 6303, 6304) X X X 23. Idegsebészet (0204) X X 24. Igazságügyi orvostan (95) X X 25. Infektológia (16) X X 26. Kardiológia (40) X X 27. Képalkotó diagnosztika (51, 52, 53) X X 28. Klinikai onkológia (12) X X 29. Klinikai szakpszichológia (7101) X X 30. Komplementer medicina (80) X X 31. Laboratóriumi diagnosztika (50) X X

10 66 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám A szakfelügyelet szakterületei* Városi Megyei Regionális Országos 32. Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztika (5003) X X 33. Nefrológia (0105), mûvesekezelés (0110) X X 34. Neurológia (09) X X 35. Nukleáris medicina (65) X X 36. Ortopédia (10) X X 37. Orvosi rehabilitáció (22) X X 38. Patológia (54) X X 39. Plasztikai és égési sebészet (0301), esztétikai sebészet (0201) 40. Pszichiátria (18) X X 41. Reumatológia és fizioterápia (14) X X 42. Sebészet (02) X X 43. Sportszakorvosi ellátás (26) X X 44. Sürgõsségi betegellátás, oxyológia (46), mentés (62) X X 45. Szemészet (07, 0508) X X 46. Szerv-transzplantációs sebészet (0208, 0209) X 47. Szívsebészet (0205, 0215) X 48. Szülészet-nõgyógyászat (04, 0507) X X 49. Transzfúziológia (61) X X 50. Traumatológia (03) X X 51. Tüdõgyógyászat (19, 0108) X X 52. Tüdõ- és mellkassebészet (0202) X X 53. Urológia (11) X X 54. Védõnõi szolgálat (79) X X X * A szakterületek utáni számok a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendeletben foglaltak szerint. A Országos szakfelügyeletét az országos kardiológiai szakfelügyelõ fõorvos látja el. B Országos szakfelügyeletét az országos pszichiátriai szakfelügyelõ fõorvos látja el. C Országos szakfelügyeletét az országos neurológiai szakfelügyelõ fõorvos látja el. D Országos szakfelügyeletét az országos sebész szakfelügyelõ fõorvos látja el. E Országos szakfelügyeletét az országos tüdõgyógyász szakfelügyelõ fõorvos látja el. X X

11 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 67 Közlemények Az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közleménye a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján beszerezhetõ gyógyszerhatóanyagokról és a betegségcsoportokról A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 12. -a (3) bekezdésében foglaltak szerint a különkeretes gyógyszerek körét - a gyógyszerhatóanyag és a betegségcsoport megjelölésével - az alábbiakban tesszük közzé. A közlemény január 1. napjától alkalmazandó. Dr. Rácz Jenõ s. k., egészségügyi miniszter Dr. Veres János s. k., pénzügyminiszter Az alábbi indikációs területeken beszerezhetõ gyógyszerhatóanyagok köre: 1. Krónikus veseelégtelenségben szenvedõ dializált vesebeteg részére csontanyagcsere-zavar esetén: Calcitriol 2. A humán növekedési hormonhiány és a kóros növekedési elmaradással járó Turner szindróma és kóros veseelégtelenség esetén: Somatropin 3. Rosszindulatú daganatos betegségben szenvedõ antracyclinekkel kezelt betegeknél fellépõ cardiotoxicitás kivédésére: Dexrazoxane 4. Áttétes vesedaganatban szenvedõ beteg kezelésére (kis vagy közepes kiterjedésû tüdõ, lágyrész és máj metasztázisok esetén): Aldesleukin 5. Krónikus veseelégtelenségben, a veseelégtelenség progressziójának lassítására és a tápláltsági állapotjavítás céljából: Esszenciális aminosavak, valamint alfa-keto-, és alfa-hidroxisavak kombinációja 6. A veleszületett vérzékenység kezelésére: Antithrombin III Hazai plazmából elõállított nagytisztaságú plazma eredetû VIII. faktor koncentrátum Monoklonális antitesttel tisztított plazma eredetû import VIII. faktor koncentrátum Recombináns technológiával elõállított alacsony albumin tartalmú VIII. faktor koncentrátum Nagy von Willebrand faktor tartalmú kettõs vírusinaktivált VIII. faktor készítmény (indikációs köre: mérsékelt súlyosságú von Willebrand betegség, immuntolerancia indukciós kezelés) Von Willebrand betegség kezelésére szolgáló plazma eredetû von Willabrand faktor/viii faktor készítmény Desmopressin (Von Willebrand betegség kezelésére szolgáló szintetikus készítmények) Eptacog alfa (aktivált) (rekombináns aktivált VII. koagulációs faktor) Aktivált prothrombin komplex koncentrátum ( bypassing aktivitású VIII. koagulációs faktor inhibítor) Hazai plazmából elõállított nagytisztaságú plazma eredetû IX. faktor készítmények Import IX. faktor készítmények Protrombin komplex koncentrátum Szöveti ragasztóanyagok (humán kétkomponensû fibrin fehérjeragasztó koncentrátum) Fibrinogén koncentrátum (I. koagulációs faktor) Import humán plazmaertedetû kettõs vírusinaktivált nagytisztaságú VIII. faktor készítmények 7. Sclerosis multiplex kezelésére: Interferon beta-1a Interferon beta-1b Glatiramer acetate 8. Blepharospasmus, hemifacialis spazmus, valamint spasticus torticollis dokumentáltan súlyos felnõttkori eseteiben, valamint gyermekkori cerebralis paresis kezelésére: Clostridium Botolinum A toxin 9. Chronicus myeloid leukaemia kezelésére: Imatinib 10. Tünetes HIV-fertõzött és AIDS betegek kezelésére: Nucleosidok és nucleotidok, a reverse transcriptasegátlók kivételével Protease inhibitorok Nucleosid és nucleotid reverse transcriptase-gátlók Non-nucleosid reverse transcriptase-gátlók Egyéb vírusellenes készítmények Aldesleukin Voriconazol 11. Enzimhiányos betegek enzimpótló kezelésére (Fabrykór): Agalsidase alfa Agalsidase beta 12. Malignus mesothelioma kezelésére: Pemetrexed

12 68 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám Utasítások Az OEP fõigazgatójának 6/2006. (Eb. K. 2.) számú utasítása az eszközök és források értékelésének szabályozásáról (Az érdekeltek külön megkapják.) Az OEP fõigazgatójának 7/2006. (Eb. K. 2.) számú utasítása a belsõ, valamint a külsõ WEB szerveren történõ publikálás eljárási rendjérõl (Az érdekeltek külön megkapják.) Az OEP fõigazgatójának 8/2006. (Eb. K. 2.) számú utasítása a 30/2000.(Tb. K. 10.) számú és az ezt módosító 42/2003. (Eb. K. 9.) számú OEP utasítással kiadott Ellenõrzési Szabályzat módosításáról (Az érdekeltek külön megkapják.) szolgáltatások méltányos, költség-hatékony, és finanszírozható ellátása céljából a törzskönyvezett gyógyszerek befogadására és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatására beadott kérelmek elbírálási rendjére a következõket rendelem el: I. Az utasítás hatálya 1. Az utasítás tárgyi hatálya a Korm. rendelet és a R. szerint a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek (továbbiakban együtt: gyógyszerek) társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának (továbbiakban: befogadás) eljárási szabályaira terjed ki. 2. Az utasítás szervi hatálya az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP), illetve az OEP által létrehozott Egészségügyi Technológia-értékelõ Bizottságra és Fellebbviteli Bizottság valamennyi tagjára terjed ki. Az Egészségügyi Technológia-értékelõ Bizottság és a Fellebbviteli Bizottság azon tagjai, akik nem állnak az OEP-pel közszolgálati jogviszonyban, nyilatkozatot töltenek ki, amely szerint magukra nézve kötelezõnek ismerik el az Utasítás rendelkezéseit (1. sz. melléklet). II. Fogalmak Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Fõigazgatójának 9/2006. (Eb. K. 2.) számú OEP utasítása a törzskönyvezett gyógyszerek Egészségbiztosítási Alapból történõ támogatásába való befogadásának és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásának eljárásrendjérõl Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történõ felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló az Európai Tanács december 21-i 89/105/EGK irányelvének 6. és 7. cikkével összhangban, továbbá a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), illetve a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás, vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletnek (a továbbiakban: R.) megfelelõen a biztosítottak számára az egészségi állapot megõrzése, a betegségek gyógyítása, a rehabilitáció érdekében nyújtott társadalombiztosítási 3. Az utasítás alkalmazásában a fogalmak, alapelvek és megnevezések használata megegyezik a R. II. és III. részében meghatározott terminológiával. III. Közremûködõ szervezetek 4. A kérelmek elbírálásában, illetve a befogadási eljárásban az alábbi OEP szervezeti egységek, illetve szervezet vesz részt: Gyógyszerügyi Fõosztály (a továbbiakban: GYFO), Gyógyszerügyi Fõosztály Transzparencia Osztály (a továbbiakban: GYFO TO), Gyógyító-, Megelõzõ Ellátási Fõosztály (a továbbiakban: GYMEF), Egyedi Méltányossági Ügyek Fõosztály (a továbbiakban: EMÜF), Közgazdasági Fõosztály (a továbbiakban: KFO), Informatikai, Stratégiai és Fejlesztési Fõosztály (a továbbiakban: ISFF), Pénzügyi Fõosztály (a továbbiakban: PFO),

13 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 69 Sajtó és Tájékoztatási Fõosztály (a továbbiakban: STF), OEP Fellebbviteli Fõosztály (a továbbiakban: FEFO), Egészségügyi, Stratégiai Kutató Intézet (a továbbiakban: ESKI), Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója (a továbbiakban: OEP). 5. Az OEP Fõigazgatója az elsõfokú eljárásban közremûködõ szervezetként létrehozza az eljárásban javaslattételi és tanácskozási joggal rendelkezõ Egészségügyi Technológia-értékelõ Bizottságot (a továbbiakban: TÉB), melynek tagjai: Magyar Gyógyszerész Kamara (a továbbiakban: MGYK), Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK), Kollégiumi Elnökök Testülete (a továbbiakban: KET) által delegált egy-egy tag, további maximum 5 tag (a tárgyalandó készítmények szakorvosa) mint szakértõ. 6. A jogorvoslati kérelmek elbírálásában a kizárólag erre a célra létrehozott szakértõi bizottság, a Fellebbezési Bizottság (a továbbiakban: FB) vesz részt, melyet az OEP mûködtet. 7. A Fellebbezési Bizottságot az: Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: EüM), Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM), Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM), Országos Gyógyszerészeti Intézet fõigazgatója (a továbbiakban: OGYI), Egészségbiztosítási Ellenõrzõ Testület elnöke (a továbbiakban EET), OEP fõigazgató által delegált egy-egy tag képviseli. 8. A TÉB elsõ fokon, az FB másodfokon jár el a befogadási kérelmekkel kapcsolatos támogatási döntésekben. Az elsõfokú határozatot a GYFO, illetve a GYMEP vezetõje kiadmányozza, a másodfokú határozatot az FB, az ügyrendjében meghatározottak szerint hozza meg. 9. A TÉB elnökét, illetve belsõ (OEP-pel közszolgálati jogviszonyban álló) tagjait az OEP fõigazgatója egyéves idõtartamra nevezi ki. A TÉB nem OEP-en dolgozó tagjai részére az OEP fõigazgatója felajánlja a részvételi lehetõséget. A TÉB tanácskozási jogú titkára az egészségügyi ellátási fõigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó köztisztviselõ. A TÉB üléseit a TÉB elnöke, távolléte esetén az általa írásban felkért szavazati jogú TÉB tag vezeti. 10. A TÉB-nek állandó szavazati jogú és tanácskozási jogú tagjai vannak: a TÉB elnöke szavazati joggal, az OEP GYFO 1 tag szavazati joggal, az OEP GYMEF 1 tag szavazati joggal, az OEP KFO 1 tag szavazati joggal, az OEP fõigazgatója által delegált 2 tag szavazati joggal, a MGYK 1 tag szavazati joggal, a MOK 1 tag szavazati joggal, a KET 1 tag szavazati joggal, az OEP EMÜF 1 tag tanácskozási joggal, a TÉB titkára tanácskozási joggal, az ESKI 1 tag tanácskozási joggal, azaz összesen 9 szavazati jogú és 3 tanácskozási jogú tag. 11. A TÉB ülésein a szakmai fõosztályok részérõl olyan tag vehet részt, aki megfelel a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. melléklete 32. pontjában meghatározott egészségbiztosítási szakfeladat-ellátás meghatározásban foglaltaknak. 12. A TÉB minden tagja és felkért szakértõje titoktartási (2. sz. melléklet) és összeférhetetlenségi (3. sz. melléklet) nyilatkozatot tesz. Az állandó tagok megbízatásuk kezdetén, a változó tagok alkalmanként tesznek nyilatkozatot. 13. A TÉB heti rendszerességgel ülésezik. Az ülésezés gyakoriságától igény esetén történõ eltérést a felelõs szakfõosztályok tájékoztatása mellett a TÉB elnöke engedélyezheti. 14. A TÉB ülések reprezentatív ellátásáról, illetve az ehhez szükséges keret kezelésérõl a TÉB titkára gondoskodik. A teljesítést az egészségügyi-ellátási fõigazgató-helyettes igazolja. 15. A TÉB ülésekre a TÉB valamennyi tagját, illetve szükség esetén a Gyártókat a TÉB elnöke hívja meg. A TÉB üléseire a meghívót, a napirendet és a napirendi pontokhoz tartozó szükséges háttéranyagokat a TÉB titkára állítja össze, amely dokumentációt a soron következõ ülést megelõzõen legalább 3 munkanappal kell megküldeni a TÉB tagjainak. A napirendi pontokhoz tartozó háttéranyagokat a GYFO bocsátja a TÉB rendelkezésére. E rendelkezéstõl az elnök engedélyével indokolt esetben lehet eltérni. A TÉB üléseit olyan idõpontban kell megtartani, hogy az I. fokú határozat meghozatalára legalább 3 napja maradjon az illetékes szakmai fõosztálynak. 16. A TÉB az elnök által elõzetesen jóváhagyott napirend szerint ülésezik. A napirend módosítására javaslatot bármely tag tehet, amelynek elfogadásáról a TÉB szavaz. Az üléseket a TÉB elnöke, távolléte esetén az elnök által kijelölt szavazati jogú tag vezeti.

14 70 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám 17. A TÉB határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezõk közül legalább 5 tag jelen van. A felelõs szakfõosztályok képviselõje nélkül az ülés nem határozatképes. A TÉB állásfoglalásait, javaslatait a jelenlévõ tagok több mint felének egyetértésével alakítja ki. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. 18. A TÉB tikára gondoskodik a jegyzõkönyv vezetésérõl, hitelesítésérõl. A jegyzõkönyv tételesen tartalmazza a jelenlevõk névsorát, jelenlétük minõségét (szavazati vagy tanácskozási jogú), valamint a szavazás név szerinti eredményét. Az ülésekrõl hangfelvételt kell készíteni, amelyet a TÉB titkára köteles 2 évig megõrizni. A különvéleményeket jegyzõkönyvbe kell foglalni. Az elkészült jegyzõkönyvet a Bizottság elnöke aláírja, titkára ellenjegyzi, valamint egy, esetenként felkért szavazati jogú TÉB tag hitelesíti. A TÉB elnöke gondoskodik arról, hogy az aláírt, ellenjegyzett és hitelesített jegyzõkönyvet az ülést követõ 7 munkanapon belül, de legkésõbb a határozathozatal határidejének lejárta elõtt 3 munkanappal, megkapja az OEP fõigazgatója, a felelõs szakfõosztályok vezetõi, a TÉB szavazati jogú tagjai, valamint az ESKI. 19. A munkaidõn túl végzett feladatok ellátásáért a tagok az egészségügyi ellátási fõigazgató-helyettes javaslatára, illetve teljesítés-igazolása mellett, a fõigazgató jóváhagyásával eseti jelleggel tiszteletdíjban részesülnek. 20. Az FB-t a Korm. rendelet 7. (9) bekezdése alapján az OEP mûködteti. Az FB minden tagja kivéve az FB titkárát szavazati joggal rendelkezik. Az FB tanácskozási jogú titkára a FEFO vezetõje. Az FB szükség szerint jogorvoslati kérelem benyújtása esetén - ülésezik. 21. Az FB minden tagja és felkért szakértõje titoktartási (2. sz. melléklet) és összeférhetetlenségi (3. sz. melléklet) nyilatkozatot tesz. 22. Az FB ülés napirendjére az FB titkára FEFO vezetõje javaslatot tesz az FB elnökének. Az FB üléseit az FB elnöke hívja össze a FEFO útján. Az FB titkára az FB elnökének utasítására küldi meg az FB tagjainak a meghívót, a napirendet és a napirendi pontokhoz tartozó háttéranyagokat, az ülést megelõzõ legalább 5 munkanappal. E rendelkezéstõl az elnök engedélyével indokolt esetben lehet eltérni. 23. Az FB akkor határozatképes, ha az elnök és legalább három szavazati joggal rendelkezõ tag az ülésen jelen van. Az FB napirend szerint ülésezik. Az üléseket az FB elnöke, távolléte esetén az általa felkért FB tag vezeti. A napirend érdemi módosítására csak szavazati jogú tag tehet javaslatot. Az FB állásfoglalásait, javaslatait a jelenlévõ tagok több mint felének egyetértésével alakítja ki. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. A kisebbségi véleményeket minden esetben szükséges jegyzõkönyvbe foglalni. 24. Az ülésekrõl szóló jegyzõkönyvet az FB titkára készíti el. Az ülésekrõl hangfelvételt kell készíteni. A különvéleményeket jegyzõkönyvbe kell foglalni. Az elkészült jegyzõkönyvet a Bizottság elnöke aláírja, az FB titkára ellenjegyzi, és egy, esetenként felkért szavazati jogú tag hitelesíti. A jegyzõkönyvet az ülést követõen hivatalból 3 munkanapon belül az FB tikára megküldi az OEP fõigazgatójának, a felelõs szakfõosztályok vezetõjének és az FB tagjainak. IV. A kérelmek benyújtása 25. A termék forgalomba hozatali engedélyének jogosultja (továbbiakban: kérelmezõ) által az OEP-hez benyújtott kérelmet, nyilatkozatot a GYFO TO adminisztrálja és az eljárás lefolytatására elõkészíti. 26. A GYFO a beérkezett kérelmeket iktatja, érkezteti és regisztrációs számmal látja el. A regisztrációs számnak alkalmasnak kell lennie a kérelem és a hozzátartozó háttér-dokumentáció azonosítására és összerendelésére. A GYFO TO gondoskodik az elektronikusan kitöltött ûrlapok megfelelõ mentésérõl és feldolgozásra történõ elõkészítésérõl, továbbá a személyesen leadott kérelmek regisztrációjáról is. A kérelem napirendre vételekor fel kell tüntetni a GYFO TO által adott regisztrációs számot is. 27. A benyújtott kérelmek a R. 19. és a 22. (1) (2) bekezdéseiben meghatározottak szerint egyszerûsített vagy normál eljárásrendben kerülnek elbírálásra. A TÉB normál eljárásrend keretében az ESKI véleménye és az illetékes Szakmai Kollégium javaslata alapján eljár, valamint a támogatás vonatkozásában javaslatot tesz a GYFO felé a TÉB ülésen leadott szavazatok alapján. A R. 22. (3) bekezdésében meghatározott esetekben a kérelmezõnek bejelentési kötelezettsége van. 28. Ha a benyújtott kérelem nem felel meg a R. 3/a., illetve különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszer társadalombiztosítási támogatására irányuló kérelem esetén a 4/a. számú mellékleteiben meghatározott követelményeknek, kiegészítésre vagy javításra szorul (ideértve az adatok azonosságáról szóló nyilatkozatot és a külön OEP tájékoztatóban megjelentetésre kerülõ kötelezõ tartalmi elemeket is), akkor a GYFO TO a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 37. (1), (2) bekezdése szerint köteles 8 napon belül a kérelem benyújtóját tájékoztatni a kérelem valamennyi hiányáról, és 30 napos határidõvel felhívni figyelmét ezek pótlására. A hiánypótlást kérõ levélben a kérelmezõt tájékoztatni kell, hogy amennyiben a hiányokat a megadott határidõn belül nem

15 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 71 pótolja, vagy a kérelmet újból hiányosan adja be, akkor az OEP Ket. 31. (2) bekezdése alapján a rendelkezésre álló adatok alapján dönt vagy az eljárást megszünteti. Ebben az esetben az elsõfokú határozat meghozatalának határideje a hiánypótlás határidejével meghosszabbodik. Ha erre sor kerül, a megszüntetésrõl szóló határozatban a kérelmezõ figyelmét fel kell hívni arra, hogy az eljárás megszüntetése esetén is újra benyújthatja kérelmét, ami új igényként kerül elbírálásra. 29. Amennyiben az OEP-hez olyan új hatóanyagot tartalmazó gyógyszer támogatása iránt érkezik kérelem, amelynek ATC csoportját, illetve az ATC csoporton belüli támogatás mértékét nem tartalmazza a R. 1. számú melléklete, az OEP a Korm. rendelet 7. (16) bekezdésére figyelemmel a gyógyszer támogatásba való befogadásának eljárását a R. 4. (10) bekezdésében foglalt idõpontig, az ügyfél egyidejû értesítése mellett felfüggeszti. Amennyiben az OEP-hez olyan gyógyszer támogatása iránti kérelem érkezik, amelynek kiemelt, illetve emelt indikációhoz kötött támogatásba való befogadásához közleményben nem szereplõ, új betegségcsoport, illetve indikációs terület meghatározása szükséges, az OEP, az ügyfél egyidejû értesítése mellett az egészségügyi miniszter közleményének közzétételéig, a Ket. 32. (1) bekezdése alapján az eljárást felfüggeszti. 30. A kérelmezõnek a kérelem benyújtásakor igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az OEP részére a Korm. rendelet 7. (4) bekezdése valamint a R ában megadottak szerint. A befizetés tényét az OEP részérérõl a PFO együttmûködésével a GYFO TO ellenõrzi. Amennyiben a PFO adatközlése után a GYFO TO ellenõrzése megállapítja, hogy nem az eljárásnak megfelelõ díj befizetésére került sor, úgy a GYFO TO felszólítja a kérelmezõt a díj megfizetésére, illetve többletfizetés esetén intézkedik a különbözet visszafizetésérõl. A R. 21. (10) bekezdésében foglaltak szerint az igazgatási-szolgáltatási díj meg nem fizetése esetén az OEP az eljárást megszünteti. V. A benyújtott kérelmekkel kapcsolatos értékelési eljárás 31. A kérelem benyújtását követõen a GYFO TO megkeresés esetén tájékoztatja a kérelmezõt, hogy egyszerûsített vagy normál eljárási rendben bírálják el a kérelmet, vagy az csak bejelentési kötelezettséggel jár. A kérelmekkel kapcsolatban alkalmazott eljárási rendrõl a GYFO TO és a felelõs szakfõosztályok egyeztetnek. 32. Jogszabályban meghatározott esetekben az ESKI véleményének beszerzésérõl a GYFO TO gondoskodik. Ebben az esetben a GYFO TO a teljes dokumentáció másolatát továbbítja az ESKI felé. Az ESKI által a szakvélemény elkészítése során figyelembe veendõ szempontrendszert az OEP és az ESKI közötti Együttmûködési Megállapodás tartalmazza. 33. A GYFO TO gondoskodik arról, hogy a kérelem a teljes elbírálás során minden munkafázisban nyomon követhetõ legyen, azaz elektronikusan folyamatosan rögzítésre kerül az egyes ügyintézési fázisokban felhasznált idõmennyiség és bírálati részeredmény. 34. A normál eljárás fontosabb lépései: Határnap 1. Beérkezés utáni formai és minimális tartalmi ellenõrzés a helyes eljárási besorolhatóság 8. nap szempontjából 2. Eljárási rendbe történõ besorolás 8. nap 3. Hiánypótlás kérése (eljárás nyugszik, a kérelmezõ értesítése) 8. nap 4. Normál eljárásrendben Szakmai Kollégium véleménykérésének elindítása 10. nap 5. A cég kérelmében foglaltaknak megfelelõen új EÜ. pont kérése 10. nap 6. OEP adatok lekérésének elindítása forgalmi és költség adatok, nemzetközi adatok beszerzése 14. nap érk: 28. nap 7. Iratanyag átadása az ESKI részére értékelésre 15. nap 8. Az ESKI részére speciális kérdések megfogalmazása, lekérdezett OEP adatok-, 30. nap szakmai kollégiumi állásfoglalás megküldése 9. ESKI értékelés beérkezése 58. nap 10. Külsõ szakértõ meghívása a TÉB ülésre 60. nap 11. TÉB ülésre való elõterjesztés 75. nap 12. Szükség szerint új EÜ. pont kérése a minisztérium felé TÉB ülést követõen 80. nap (eljárás nyugszik, a kérelmezõ értesítése) 13. Elsõfokú Határozat meghozatala 90. nap

16 72 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám 35. A TÉB ülésein a napirendre vett készítményekkel kapcsolatosan a GYFO, a kizárólag egészségügyi szolgáltató számára kiadható készítményekkel kapcsolatosan a GYMEF ismerteti elõzetes álláspontját (továbbiakban: elõvélemény). A felelõs szakfõosztály elõzetes álláspontjában javaslatot tesz a befogadás lehetséges paramétereire. Normál eljárás esetén az ESKI ismerteti szakvéleményének összefoglalóját. 36. A felelõs szakfõosztályok által készített elõvéleményekkel kapcsolatos formai követelményeket a TÉB határozza meg a felelõs szakfõosztályokkal történt elõzetes egyeztetést követõen. 37. Az ESKI egyedi kérésre szükség szerint döntés-elõkészítõ tanulmányokat készíthet a felelõs szakfõosztályok és a TÉB számára. Az ESKI bevonásának szükségét a felelõs szakfõosztályok vagy a TÉB írásban, illetve TÉB jegyzõkönyvbe rögzítve kéri a GYFO TO vezetõjétõl, aki az intézet bevonásáról gondoskodik. Az ESKI és az OEP közötti Együttmûködési Megállapodás VI. pontja szerint a II. pontban megjelölteken felül az OEP által szükségesnek tartott az ESKI által elvégzendõ feladatok pontos meghatározása, illetve annak díjazása külön megállapodás tárgyát képezik. 38. Szükség szerint az illetékes Szakmai Kollégium véleményét a felelõs szakfõosztály szerzi be. Ennek szükségességét a szakfõosztály és GYFO TO együttesen dönti el a 26. pontban leírt eljárási rend megválasztásakor. A TÉB a felelõs szakfõosztályon keresztül kéri a Szakmai Kollégium véleményének beszerzését. A TÉB kérésére a Szakmai Kollégium képviselõje az adott napirendi ponthoz kapcsolódóan részt vesz a TÉB ülésein. A Szakmai Kollégium képviselõjét a TÉB a felelõs szakfõosztályon keresztül hívja meg. 39. A Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság egyedi kérésre szükség szerint véleményt ad a TÉB számára a kizárólag egészségügyi szolgáltató számára kiadható gyógyszer befogadási kérelmével kapcsolatos kérdésekben. 40. Szükség szerint a TÉB szakértõt hívhat meg a tárgyalt napirendi pontokhoz. A szakértõ díjazását a GYFO TO-t felügyelõ fõigazgató-helyettes engedélyezi. 41. A TÉB befogadási kérelmet és a hozzá kapcsolódó háttér-dokumentációt véleményezi, majd a kialakult álláspontját az ülésrõl készített jegyzõkönyvben rögzíti. 42. A TÉB álláspontjának kialakításakor elsõsorban az alábbi szempontokat veszi figyelembe: a befogadáshoz kapcsolódó jogszabályoknak való megfelelés, az E. Alap egyensúlyának szem elõtt tartása, finanszírozhatóság, népegészségügyi, társadalmi egészségnyereség maximalizálás és méltányossági szempontok. 43. A kérelmekhez kapcsolódó, TÉB ülésen készült jegyzõkönyv alapján elkészített határozat-tervezetet az eljárás kezdetét követõ 80 napon belül a GYFO TO eljuttatja a felelõs szakfõosztály vezetõjéhez. 44. A GYFO TO gondoskodik a GYFO vezetõjének aláírását követõen az eljárás megkezdését követõ 90 napon belül a határozat kézbesítésérõl a kérelmezõ számára. 45. Amennyiben a felelõs szakfõosztály vezetõje által kiadmányozott határozat eltér a TÉB javaslatától, akkor ennek indokait a felelõs szakfõosztály írásos tájékoztatásban elküldi az OEP fõigazgatójának, és a felelõs szakfõosztály delegáltja a TÉB soron következõ ülésén tájékoztatja a TÉB tagjait. 46. A TÉB ülésen felmerült, az értékelés eredményét befolyásoló tények alapján az eljárási határidejét behatároló szabályok betartásával a TÉB egy alkalommal kezdeményezheti a technológia értékelésének megismétlését. 47. Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges a kérelmezõ meghallgatása, az OEP a kérelmezõ, illetve normál eljárás esetén az ESKI részvételével a R. 20. (4) bekezdésének foglaltak alapján tárgyalás tartását indítványozhatja, melyre a Ket. szabályai irányadóak. Az értékelés megismétlésérõl, és a kérelmezõ meghallgatásáról a TÉB kérésére a GYFO TO intézkedik. 48. A technológia-értékelés és befogadás folyamatában a befogadást kezdeményezõ által üzleti titoknak minõsített információkat titkosan kell kezelni. A titkossági minõsítést és az érintett személyek titkosság betartására szóló kötelezettségét dokumentálni kell. A dokumentáció elkészítéséért a GYFO TO tartozik felelõsséggel. VI. Az elsõfokú döntések közlése 49. Az elsõfokú döntéseket az illetékes szakmai fõosztály készíti elõ. Az elsõfokú döntéseket a GYFO, illetve a GYMEF vezetõje kiadmányozza, majd az illetékes szakmai fõosztály útján kézbesíti a kérelmezõnek. A döntés közlését követõen annak rendelkezõ részét az OEP hivatalos lapjában közzéteszi. 50. Az OEP minden naptári negyedév elsõ napján a Korm. rendelet 7. (12) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen közzéteszi a támogatásba a tárgyidõszakban befogadott, illetve onnan kizárt gyógyszerek körét. 51. Az OEP hivatalos lapjában tájékoztató jelleggel minden naptári év július elsõ napján közzéteszi a támogatott gyógyszerek teljes körét.

17 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 73 VII. A jogorvoslati rend, a másodfokú határozatok közlése 52. Az elsõ fokú határozat ellen az FB-hez lehet fellebbezést benyújtani az elsõ fokú határozat közlésétõl számított 15 napon belül. A fellebbezés elõkészítési eljárásában a következõ szervezeti egységek vesznek részt: FEFO, FB. 53. A központi iktatóba érkezett fellebbezéseket az illetékes szakfõosztályhoz kell továbbítani. A felelõs szakfõosztály a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidõ leteltétõl számított nyolc napon belül felterjeszti az FEFO számára, kivéve, ha a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelõen kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja. 54. A FEFO a fellebbezés kézhez vétele után elvégzi a szükséges iratelemzést. A FEFO vezetõje gondoskodik a szükséges szakértõi vélemények beszerzésérõl, majd állásfoglalásra az FB elé terjeszti a fellebbezési kérelmet. 55. A FEFO az FB állásfoglalása alapján elõkészíti a másodfokú határozat tervezetét, amelyet az FB elnöke elé terjeszt határozathozatalra. A FEFO a másodfokú határozatban az R. 21. (5) bekezdésének megfelelõen, szükség esetén rendelkezik a fellebbezési díj visszautalásáról. A másodfokú határozatot a GYFO TO a jogorvoslati kérelem kézhezvételétõl számított legfeljebb 60 nap elteltével kézbesíti. A GYFO TO vezetõje a soron következõ TÉB ülésen tájékoztatja a tagokat a fellebbviteli határozatokról. VIII. A kérelmekkel kapcsolatos elektronikus adatok kezelésének a rendje 56. Az ISFF gondoskodik az eljárás során, a kérelmek intézéséhez szükséges adatállományok megfelelõ számú és szintû elérhetõségérõl a GYFO, GYMEF, FEFO és a TÉB igényei szerint. 57. Az ISFF megteremti az elektronikus kérelem beadásának, és mûködtetési feltételeit, továbbá gondoskodik a támogató szoftver fejlesztésérõl és felügyeletérõl. 58. Az ISFF biztosítja az elektronikus kérelem elérhetõségét a GYFO-val egyeztetve. IX. A támogatott gyógyszerek körének és támogatási mértékének felülvizsgálata 59. A GYFO, illetve a GYMEF vezetõjének hatáskörébe tartozik a Korm. rendelet 7. (5) bekezdésében éves felülvizsgálat, illetve az R. 18. bekezdésében szabályozott delistázás lehetõsége, amelynek keretében a befogadott gyógyszer támogatásból való kizárása, támogatása mértékének módosítása céljából, hivatalból jár el. 60. A TÉB és az illetékes szakmai fõosztályok három havi rendszerességgel egyeztetést, értékelést tartanak a gyógyszerkassza alakulását befolyásoló szakmai kérdésekrõl. X. Az Európai Bizottság tájékoztatása 61. Az OEP fõigazgatója minden évben egyszer, legkésõbb július 31-ig megküldi az Európai Bizottság részére a támogatott termékek teljes körû jegyzékét a termékek közfinanszírozás alapjául elfogadott árával együtt. Egyúttal megküldi az OEP fõigazgatója az Európai Bizottság számára mindazokat a szempontokat is, amelyeket figyelembe vesz az OEP a gyógyszerek befogadására és kizárására irányuló döntések meghozatalakor. 62. Az OEP fõigazgatója hathavonta, legkésõbb május 31-ig és október 31-ig megküldi az Európai Bizottság számára azoknak a gyógyszereknek a listáját, amelyeket kizártak az egészségbiztosítási rendszer készítményeinek körébõl. XI. Nyilvántartások vezetése 63. A befogadási eljárásokkal kapcsolatos nyilvántartások és dokumentáció vezetésérõl az OEP GYFO TO, a támogatott és kizárt gyógyszerek listájának pontos vezetésérõl, illetve a finanszírozási rendszerbe történõ átvezetésrõl az OEP GYFO gondoskodik. XII. Záró rendelkezések 64. Ezen utasítás az aláírás napján lép hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévõ kérelmekre is alkalmazni kell. Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az OEP fõigazgatójának 6/2005. (Eb. K. 3.) számú, a törzskönyvezett gyógyszerek Egészségbiztosítási Alapból történõ támogatásába való befogadásáról és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló utasítása. Az utasítás az Egészségbiztosítási Közlönyben teljes terjedelmében megjelenik. Budapest, február 21. Dr. Kiss József

18 74 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának 9/2006. (Eb. K. 2.) számú OEP utasítás 1. sz. melléklet NYILATKOZAT Alulírott,... (személyi igazolvány szám:...) kötelezettséget vállalok arra, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának.. /2006. (Eb. K..) számú OEP utasítás rendelkezéseit magamra nézve kötelezõnek ismerem el. Budapest, nyilatkozattevõ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának 9/2006. (Eb. K. 2.) számú OEP utasítás 2. sz. melléklet TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott,... (személyi igazolvány szám:...) kötelezettséget vállalok arra, hogy a Technológia Értékelõ Bizottság részvételemmel tartandó ülésein tudomásomra jutott állam-, szolgálati és üzleti titkot megõrzöm, továbbá illetéktelen személynek és szervnek nem adok tájékoztatást olyan tényekrõl, amelyek ezen tevékenységemmel összefüggésben jutottak tudomásomra és kiszolgáltatásuk az állam, valamely közigazgatási szerv munkatársa vagy a valamely állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen elõnyös következményekkel járna. Budapest, nyilatkozattevõ

19 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 75 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának 9/2006. (Eb. K. 2.) számú OEP utasítás 3. sz. melléklet ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, (személyi igazolvány szám:...) kijelentem, hogy sem velem, sem közeli hozzátartozóimmal [Ptk b) pont], sem élettársammal szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, azaz nincs és jelen nyilatkozat aláírását megelõzõ 1 éven belül nem is volt a Technológia Értékelõ Bizottság részvételemmel tartandó ülésein tárgyalásra kerülõ ügyekben érintett szervezetekkel összefüggõ gazdasági érdekeltségem, így különösen az érintett szervezetekben tulajdonrésszel nem rendelkezem, azoknál vezetõ tisztségviselõ, felügyelõ bizottsági tag nem vagyok, munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állok, azoktól természetbeni juttatásban, támogatásban, illetõleg más elõnyben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti mértékig részesülök. Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a felsorolt összeférhetetlenségi okok valamelyike jelen nyilatkozat aláírását követõen lép fel, azt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának haladéktalanul írásban bejelentem. Tudomásul veszem, hogy részvételi felhatalmazásom az összeférhetetlenségi ok fellépésével egyidejûleg megszûnik. Budapest,.... nyilatkozattevõ

20 OEP-közlemények Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a támogatásba befogadott gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek körében és árában március 1. napján életbe lépõ változásokról Törzskönyvi szám Gyógyszer neve Kiszerelés OGYI-T-04530/01 EU/1/99/126/003 EU/1/03/256/003 EU/1/04/279/018 EU/1/04/279/012 EU/1/99/116/001 Durogesic 25 mikrog/h fentanyl TTS tapasz Enbrel 25 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz Humira 40 mg oldatos injekció elõretöltött fecskendõben Lyrica 150 mg kemény kapszula Lyrica 75 mg kemény kapszula Remicade 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz Termelõi ár Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár Normatív támogatás (támogatási érték nélküli, átlagos, átlagon felüli és emelt támogatási kategória) Támogatási technika Tb. tám. Beteg tér. díj Támogatási technika Emelt, indikációhoz kötött támogatási kategória Tb. tám. Beteg tér. díj Eü. pont Kiemelt, indikációhoz kötött támogatási kategória Támogatási technika Tb. tám. Beteg tér. díj Eü. pont Különleges jogcím 5x % % /a3. HM ÜB 4x inj.üveg (4 ml) + 4 elõre töltött old % TV /a. 30/b. HM ÜB 2x % TV /a. HM ÜB 56x % TV /b. HM ÜB 56x % TV /b. HM ÜB 1x % TV /a. HM ÜB 76 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 625 4080. OLDAL 2012. március 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya.

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1 / 56 A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyűlés a megváltozott

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9065. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2012. november 2012. évi törvény az

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA A kiadott példányszám: Ezen példány sorszáma: Módosítás átvezetésére kötelezett példány: igen / nem Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 1. 2008.augusztus.10 Megváltozott

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 78. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 78. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök 78. szám Tartalomjegyzék 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 179/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3 A fogyatékos személyek jogai, az esélyegyenlőség célterületei 4 A fogyatékos személyt megillető jogok 4 Az esélyegyenlősítés célterületei 5 A rehabilitáció 7 A tartós betegségre,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda 75. szám Tartalomjegyzék 170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 26/2010. (V. 12.) EüM rendelet 27/2010.

Részletesebben

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Részletesebben

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Részletesebben