EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 9. SZÁM n SZEPTEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 9. SZÁM n 2008. SZEPTEMBER"

Átírás

1 E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM OLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 9. SZÁM n SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Európa nem lehet élõ múzeum Beszélgetés Inotai András közgazdásszal n Scipiades Iván: orradalmi hév helyett pragmatikus számítás. Az új lengyel kormány külpolitikája n Pogátsa Zoltán: Kelta tigris és pannon puma. Mit tanulhat Magyarország az ír gazdasági csodából? n Hóvári János: A szlovén EU-elnökség egy segítõ (secondee) diplomata szemével n Hargita Árpádné: Barcelonai folyamat: unió a földközi-tengeri térségért XIII. ÉV OLYAM 9. SZÁM SZEPTEMBER

2 EURÓPAI TÜKÖR Kiadja a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. támogatásával. elelõs kiadó: A szerkesztõbizottság elnöke: A szerkesztõbizottság tagjai: õszerkesztõ: Lapszerkesztõ: Lapigazgató: Rovatszerkesztõk: Szerkesztõk: Mûszaki szerkesztõ: A szerkesztõség címe: Terjesztés: Korsós Tamás Palánkai Tibor Bagó Eszter, Balázs Péter, Balogh András, Barabás Miklós, Baráth Etele, Bod Péter Ákos, Erdei Tamás, Gottfried Péter, Halm Tamás, Hefter József, Horváth Gyula, Hörcsik Richárd, Inotai András, Iván Gábor, Kádár Béla, Kassai Róbert, Kazatsay Zoltán, Levendel Ádám, Lõrincz Lajos, Magyar erenc, Nyers Rezsõ, Somogyvári István, Szekeres Imre, Szent-Iványi István, Török Ádám, Vajda László, Vargha Ágnes orgács Imre Hovanyecz László Bulyovszky Csilla azekas Judit, Becsky Róbert Asztalos Zsófia, arkas József György Lányi György Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. Telefon: , , Horváthné Stramszky Márta, Az Európai Integrációs Iroda kiadványai hozzáférhetõk az Országgyûlési Könyvtárban, valamint a Külügyminisztérium honlapján (www.kulugyminiszterium.hu; Kiadványaink menüpont). A kiadványcsalád borítón látható emblémája Szutor Zsolt alkotása. Nyomdai elõkészítés: Omigraf Kft. Nyomdai kivitelezés: Pharma Press Kft. ISSN

3 EURÓPAI TÜKÖR 2008/9. A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM OLYÓIRATA

4 TARTALOM Európa nem lehet élõ múzeum Beszélgetés INOTAI ANDRÁS közgazdásszal (Hovanyecz László) EJES GÁBOR SZILÁGYI PÁL TÓTH TIHAMÉR: Microsoft-dilemmák. Gondolatok az Elsõfokú Bíróság Microsoft-ítéletéhez I SCIPIADES IVÁN: orradalmi hév helyett pragmatikus számítás. Az új lengyel kormány külpolitikája GRÚBER KÁROLY: Írország kül- és EU-politikája az Ahern-korszakban ( ) POGÁTSA ZOLTÁN: Kelta Tigris és Pannon Puma. Mit tanulhat Magyarország az ír gazdasági csodából? Magyar EU-elnökség, 2011 HÓVÁRI JÁNOS: A szlovén EU-elnökség egy segítõ (secondee) diplomata szemével Európai biztonság- és védelmi politika KÖRMENDI KRISZTINA NAGY KÁROLY: Az energiabiztonsági központok létrehozatalának járulékos elõnyei és szerepe a villamosenergiakrízismenedzsment területén Szemle ÉLTETÕ ANDREA SZEMLÉR TAMÁS: Az EU-költségvetés felülvizsgálata a tagországok érdekei nyomában. I. rész: Egy kérdõíves felmérés eredményei Uniós aktualitások HARGITA ÁRPÁDNÉ: Barcelonai folyamat: unió a földközi-tengeri térségért rancia kezdeményezésbõl közösségi döntés az euro-mediterrán együttmûködés továbbfejlesztésére Központi Statisztikai Hivatal BAKOS NORBERT: Légiközlekedés az Európai Unióban, Konferenciák A klímaváltozás és a tûzoltóság feladatai az EU-ban (Hovanyecz László) Olvasólámpa Milan Nakonec v ný: C v eský fašismus ( A cseh fasizmus) (E. ehér Pál) Monitor English summaries

5 3 Európa nem lehet élő múzeum Beszélgetés Inotai András közgazdásszal A Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetének igazgatója sokoldalú elemzést készített az úgynevezett G8 ez évi július elején Japánban tartott értekezletérõl. (Olvasható a honlapon.) Inotai professzort e tanulmány kapcsán kérdezte az Európai Tükör a világgazdaság várható fejleményeirõl, ezek hatásáról az Európai Unióra és hazánkra. A legfejlettebb országok csúcstalálkozói 1975-ben kezdõdtek, akkortól beszélünk G7-ekrõl. Néhány éve Oroszország is hivatalos ezekre a rendezvényekre, de a G8 fogalom csak az idén nyert polgárjogot. Mit tart alapvetõ különbségnek az egykori és a jelenlegi csúcstalálkozók között? 1975-ben a csúcs összehívását az elsõ olajárrobbanás, illetve az ettõl nem független nemzetközi pénzügyi válság és egy világméretû infláció növekvõ veszélye indokolta ban nem az a legfõbb újdonság 1975-höz képest, hogy a problémák az élelmiszer- és a környezeti válsággal szaporodtak, hanem az, hogy közben a világ gyökeresen megváltozott. 33 évvel ezelõtt a bipolaritás körülményei között nem lehetett szó a Szovjetunió bevonásáról, de senkinek nem jutott volna eszébe a Mao Ce-tung által kaotikus állapotokba taszított Kínával sem globális kérdésekrõl tárgyalni. Ugyanígy abszurdumnak tekintették volna ilyesmibe bevonni Indiát vagy Brazíliát óta viszont egyre világosabban látszik, hogy a öld társadalmi termékének növekményében mind nagyobb a szerepe Kínának, Indiának, vagy Oroszországgal együtt a nagy olajtermelõ országoknak. A lényeg így fogalmazható meg: a év óta a világ gazdasági növekményének nagyobbik felét az említett államok adják. A növekedés dinamikáját tehát immáron nem a G7-ben csoportosuló országok határozzák meg. Eközben õk törekszenek megszabni, melyek a világgazdasági folyamatok leglényegesebb elemei, és hogy ezeket miként kell kezelni. Ebben nagy ellentmondás van, amely nem oldható fel félhivatalos-fél baráti összejöveteleken. Be kell látni és ezen a téren Európának is igen nagyok a feladatai, hogy végérvényesen fel kell hagyni a posztkoloniális magatartással. Többé nem mondhatják meg a belgák Belga-Kongóban, a franciák Togóban, az angolok Indiában, az amerikaiak Latin-Amerikában, hogy mit kell csinálni. Eljött a ténylegesen azonos szinten történõ tárgyalások ideje. Márpedig ha ezeket a feltörekvõ országokat egyenrangúnak tekintik, akkor a problémáikat is be kell illeszteni a tárgyalandó csomagba. Tehát nem csupán arról kell gondoskodni, hogyan lehet az energiaimportõr országok szükségleteit minél alacsonyabb árakon kielégíteni, hogyan lehet a nyugat-európai és az amerikai inflációt visszafogni, hogyan lehet a dollár és az euró árfolyamát megfelelõ módon ellenõrzés alatt tartani. Arról is igen hangsúlyosan kell tárgyalni, miként lehet a fel-

6 4 EURÓPAI TÜKÖR 2008/9 SZEPTEMBER törekvõ országok technológiai fejlõdését világméretekben biztosítani, miként lehet ezen országok gyakran katasztrofális egészségügyi helyzetén javítani, miként lehet hatékonyabbá tenni a fejlesztésisegély-politikát, miként lehet a nemzetközi kereskedelempolitikát úgy liberalizálni, hogy az a fejlõdõ országok érdekeit is szolgálja elsõsorban az agrárkereskedelem felszabadítása révén, miként lehet olyan környezetvédelmi politikát csinálni, amely az egész nemzetközi közösség számára hasznos. Nagy kérdés, miként kell kezelni az új tõkeexportõröket. Arról van szó, hogy az utóbbi idõben megjelentek tõkében igen gazdag országok, amelyek az egy fõre jutó nemzeti jövedelem tekintetében azonban még korántsem tekinthetõk gazdagoknak. Kínának például óriási valutatartalékai vannak. Jelenleg ezek körülbelül 1800 milliárd dollárnyit tesznek ki, de éves növekedésük milliárdnyira becsülhetõ. És ott vannak például az olajországok is, amelyek jövedelmeik igen tetemes részét a nemzetközi porondon kívánják elhelyezni. A fejlett országok számára viszont az okoz fejtörést, hogy a beruházandó pénzek mögött olykor nem csupán gazdasági érdekek, hanem politikai befolyásolási szándékok állnak. Ezek elsõsorban Kínára és Oroszországra jellemzõk. Ezekkel kapcsolatban az a gond, hogy a pénzükre szükségük volna a fejlett országoknak a beruházásaikhoz, de tartanak tõle, hogy a tõke mögött állami-politikai szándékok bújnak meg. Mennyi ennek a realitása? Nehéz az ilyen esetekrõl véleményt mondani. Azt tapasztalatból tudjuk, hogy a gazdag demokratikus országok állami és olykor nem állami cégeinek akciói mögött is felfedezhetõk nem tisztán gazdasági motivációk. Szinte minden esetben egyedi módon kell eldönteni, hogy hol van a határ a durva politikai befolyásolás és a felelõsségteljes gazdasági magatartás között. Olyasféle feladatról van szó, mint amikor arra kell válaszolni, hol a határ a lobbizás és a korrupció között. Az Egyesült Államok különösen elõvigyázatosnak tûnik a külföldi beruházásokkal szemben. Néhány évvel ezelõtt Dubainak nem engedték meg, hogy egy amerikai kikötõt megvásároljon, mert az üzletet az amerikai stratégiai érdekeket sértõnek ítélték. Ezt követte, hogy megtiltották az UNICAL kínai állami olajtársaság által történõ megvásárlását, mert ezt is helytelenítették stratégiai szempontból. A kínaiak ebbõl azt a következtetést vonták le, hogy nem érdemes erõltetni a milliárd dolláros befektetéseket. Inkább 1 3 milliárd dolláros vagy eurós beruházásokat eszközölnek. Kisebbségi részesedéseket vásárolnak például Ausztráliában is, ahonnan a legtöbb nyersanyag érkezik Kínába. Így sikerül láthatatlanoknak maradniuk. Nem a befolyás a fontos számukra, hanem az információ, amit ily módon sikerül szerezniük. Megtanulják, hogyan mûködik egy modern vállalat menedzsmentje, döntéshozatali rendszere. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, Kína egy évtizeden belül ilyen szempontból egyenrangú partnere lesz bármelyik fejlett országnak. Viszont valószínûleg több pénze lesz, mint a többieknek. Sajátságos, hogy ezek a nagy pénzek Kínában, Oroszországban és az olajországokban olyan idõszakban halmozódnak fel, amikor az Egyesült Államokból kiindult egy pénzügyi válság, és el kell dönteni, hogy az amerikai bankok egy részét be-

7 EURÓPA NEM LEHET ÉLŐ MÚZEUM 5 zárják vagy megmentik. A megmentéshez óriási összegek szükségesek. Ezek pedig csak az említett feltörekvõ országok állami alapjaiban állnak rendelkezésre, amelyek térnyerését egyébként aggályosnak ítélik. Talán ez mutatja a leglátványosabban azt, amire az imént utalt, hogy a világ mennyire bonyolult lett az utóbbi évtizedekben. Vagyis teljes lehetetlenség, hogy hét vagy nyolc ország próbálja meghatározni, mit kell tenni a gazdaságban a következõ idõszakban. Ám, hogy világosan lássuk, mirõl is van szó, ahhoz le kell szögeznünk, hogy a gazdasági növekedés centruma áttolódott Ázsiába. Hét-nyolc évszázad óta amióta az olasz városállamokban kibontakozott a reneszánsz, kialakult a bankrendszer most fordul elõ elõször, hogy Európa kikerül a gazdasági növekedés központjából. Hét évszázadon át Európában dõlt el, hogy mi történik a világban. A XIX. század végétõl Európa az Egyesült Államokkal együtt gyakorolta a hegemóniát. A második világháború után ugyanez folytatódott úgy, hogy Japán is bekapcsolódott a vezetésbe. Mostanáig azonban ennek a transzatlanti központnak a növekedésben játszott szerepe alapjában véve nem volt vitatott. Az 1990-es évek közepétõl mutatkoznak a jelei annak, hogy a szóban forgó növekedési központ sebesen távolodik Ázsia irányába. Ennek az egyik legnyilvánvalóbb jele, hogy a világgazdaság növekményének nagyobb részét már nem a fejlett országok adják. A másik dolog, hogy a nagy valutatartalékok Kínában, Oroszországban és az olajországokban halmozódtak fel. Tehát nem a világ ama részén, ahol történelmileg a gyarmati munkamegosztás eredményeként gyûltek össze. Az Európai Unió ilyen vonatkozásban sajátságos módon jó helyzetben van, még akkor is, ha hatalmas a Kínával szembeni kereskedelmi mérleghiánya. Ugyanis azt az egyéb helyekrõl származó többlete ellensúlyozza. Nem így áll a dolog az Egyesült Államokban. Ott hatalmas mérlegdeficit alakult ki. Ennek pedig lévén a dollár kulcsvaluta világgazdasági szempontból is destabilizáló hatása van. Ha csökkenteni akarják a deficitet, akkor drasztikusan mérsékelni kell az importot. Erõteljesen vissza kell fogni a belsõ amerikai keresletet. Ebben az esetben a gazdaság a jelenleginél is lassabban növekszik. Mindez azoknak az országoknak a gazdaságaira is negatívan hat, amelyek az USA-ba exportálnak. Így az egész világgazdaságot bele lehet vinni egy recessziós csapdába. Ez senkinek nem érdeke. Ezért van az, hogy legalább egy éve heti egyeztetés folyik az amerikai, az európai, a japán és a kínai bankok között. Ez az oka annak, hogy Kína nem tud (és nem is akar) gyorsan megszabadulni attól a hatalmas dollárkészlettõl, amelyet az utóbbi évtizedben az USA-val szembeni mérlegtöbbletébõl szerzett. Méghozzá azért, mert a pénzpiacok azonnal jeleznék, hogy Kínának ez lenne a szándéka, amire a dollár értéke roppant rövid idõ hatalmasat zuhanna, leértékelve ezzel a kínaiak dollárban tartott tartalékait is. Ez tehát egy róka fogta csuka helyzet. Igen, a kínaiak keze is meg van kötve. És nem vagyok benne biztos, hogy ez az egyensúlyi helyzet a végtelenségig fenntartható, de úgy vélem, hogy mindent meg kell tenni felelõsségteljes gazdaságpolitikával, hogy a folyamatok irányíthatók maradhassanak. Mert ha nem, nagyon komoly világgazdasági válság alakulhat ki, amely-

8 6 EURÓPAI TÜKÖR 2008/9 SZEPTEMBER nek hatásai alól senki nem tudja kivonni magát, politikai és társadalmi következményei pedig megjósolhatatlanok. Máris több válsággal kell egyidejûleg megküzdeniük az államoknak. Hogy csak a legakutabbakat említsük: olajválság, élelmiszerválság. Nézzük elõször az olajár drasztikus emelkedését. Ezt a kereslet növekedése önmagában nem magyarázza. Tény, hogy Kína olajfogyasztása nagymértékben nõtt. Az ország már második a világon az USA után az olajfelhasználásban. Azonban az olajtermelés a keresletet minden nehézség nélkül képes lenne kielégíteni a mainál alacsonyabb áron. Ámde itt egy sok tényezõs játszma folyik. Elsõ helyen az amerikai dollár gyengülését kell említeni. Az olajtermelõk azt mondják, hogy ha az olaj ára nem emelkedik, csökkenõ dollárérték mellett jóval kevesebb jövedelmet érnek el. Az is tény, hogy korábban éppen az alacsony olajár miatt semmi nem ösztönzött az újabb lelõhelyek feltárására. Tudjuk, hogy például az Északi-sark vagy az Antarktisz körzetében óriási készletek vannak, ezek felszínre hozatala azonban csak tartósan magas olajárak mellett kifizetõdõ. Amint mostanában tapasztaljuk, a 100 dollár feletti árszint egyre inkább ösztönöz az újabb kutatásokra-feltárásokra. Például Oroszországban, de Kínában és Indiában is. Nem régi szenzáció a hatalmas brazíliai tengeri olajmezõ létezésének bejelentése. Mindez valószínûleg ismét olajtöbbletet eredményez. Különösen akkor, ha meghozzák az eredményüket azok az energiatakarékossági programok, amelyeket számos országban elindítottak. És itt van egy nagyon fontos dolog. A termelés racionalizálása nyomán Nyugat- Európában az ipar energia-megtakarítási képessége mindössze 30 százaléknyi lehet a jövõben, míg a lakosságé 70 százaléknyi. Ez mutatja, hogy hatalmas lehetõségek rejlenek a lakossági takarékosságban. Például az épületszigetelésben, a tömegközlekedés fejlesztésében. Mindez azt is jelzi, hogy a takarékosságot korántsem csupán a környezetvédelmi okok kényszerítik ki, hanem az általában vett energiapolitikai célok. Annak is reális a lehetõsége, hogy az amerikai és az európai gazdasági növekedés lelassul. Ez is az olajfogyasztás csökkenéséhez vezethet. A kínai és az indiai többletfogyasztást pedig a jelenleg rendelkezésre álló készletekbõl lehet fedezni. Ez pedig azzal járhat, hogy az olajárak nem maradnak 100 dollár felett. Hogy mennyire bonyolult problémával állunk szemben, azt mutatja, hogy ennek a látszólag pozitív fejleménynek sajátos módon nagyon is negatív következménye lehet. Megcsappan Oroszország és a többi olajország jövedelme. Ez utóbbi egyebek között azt vonhatja maga után, hogy ha az arab államok nem képesek fenntartani a megszokott életszínvonalat, megerõsödhetnek a szélsõséges iszlám mozgalmak. Az olajár stabilitása tehát nem csupán az aktuális piaci keresleti-kínálati viszonyok problémája, hanem a nagyon sok szálon összefüggõ világrendszeren belül egy felelõsségteljes politikai koordinációt igénylõ ügy. És van itt még valami. Senki nem tudja ma megmondani, hogy a jelenlegi olajárak alakulásában mekkora szerepet játszik az iráni helyzet. Annyi azonban bizonyos, hogy nagyot. Vannak becslések, amelyek szerint a normál olajár jelenleg 110 dollár volna, és ami efölött van, az egy globális politikai játszma része, természetesen érintve az iráni helyzetet is.

9 EURÓPA NEM LEHET ÉLŐ MÚZEUM 7 Az olajárak tehát sokkal bonyolultabb képletet testesítenek meg, mint amit a hétköznapi tudat felfogni képes. Mi a helyzet az élelmiszerárakkal? Azzal kezdeném itt is a közhiedelemre hivatkozva, hogy sem a tavalyi magyar, sem a nyugat-európai gyenge termés nem játszott érdemleges szerepet az élelmiszerárak emelkedésében. A helyi piacokon persze igen, de a világgazdasági élelmiszerdrágulásban az égvilágon semmit. Annak az elsõszámú felelõse Kína és más feltörekvõ országok élelmiszerkeresletének növekedése. Azt pedig külön hangsúlyozni kell, hogy Kínában nem csupán a mennyiségi, hanem a minõségi igények is rendkívüli módon növekedtek. Az 1,3 milliárdos lakosságból úgy millió gyakorlatilag középosztályi igényekkel lép fel az élelmiszerpiacon, és rizs helyett vagy mellett egyre inkább húst és tejterméket is fogyaszt. Ehhez járult, hogy óriási élelmiszermennyiségbõl Amerikában elsõsorban kukoricából állítottak elõ bioüzemanyagot. Az USA-ban 2006-ban rekord kukoricatermés volt, ennek ellenére az történt, hogy 2005 és 2008 között a kukorica világpiaci ára a háromszorosára emelkedett. A szója ára két és félszeresére nõtt, de például a kávéé csupán 40 százalékkal. Ezek a drasztikus áremelkedések nem egyformán hatnak a világ különbözõ területein. A fejlett országokban, ahol az élelmiszerekkel összefüggõ kiadások aránya a teljes fogyasztásban kicsiny, nem drámai a hatás. A gyorsan fejlõdõ országokban pedig még ilyen árak mellett is lehetséges a fogyasztás növekedése. Igazán súlyos helyzet azokban az országokban alakul ki, amelyekben rendkívül alacsony az életszínvonal, és a jövedelem százalékát élelmiszerekre költik. Ugyancsak óriási probléma az élelmiszerdrágulás a jó helyzetben lévõ feltörekvõ, de még a gazdag országok leszakadó rétegei számára is. Ezért van, hogy amint arról már tapasztalatban is meggyõzõdhettünk, bizonyos területeken reális az éhséglázadások veszélye. Mit tehet a politika? Le kell számolnia bizonyos tabukkal. Elvben ismerjük a környezetkímélõ és korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló hidrogénbõl való energianyerés módját. Hogy azonban abból mikor lesz valóság, azt nem tudjuk. Éppen ezért olyan energiaforrásokkal kell számolnunk, amelyekre eddig sokan szent borzadállyal tekintettek. Elsõsorban az atomenergiát említeném, amelynek jövõbeni hasznosításáról Németországtól innországig egy sereg nagyon környezettudatos államban gondolkodnak. Az élelmiszergazdálkodásban a géntechnológia a nagy tabu körül várhatóan 9 milliárd ember él majd a öldön. Ennyit igenis el lehet látni élelemmel, abban az esetben, ha a géntechnológiát megfelelõképp fejlesztjük. Ismeretes, hogy az EU-n belül vannak olyan országok, amelyek engedélyezik a géntechnológiával készült termékek elõállítását, mások nem, ismét mások pedig engedélyezik, illetve tiltják az importot. Azon mindenképpen el kell gondolkodni, hogy az Egyesült Államokban nem csupán engedélyezik a géntechnológiai kutatásokat, de támogatják is. Brazíliában ugyancsak. Az Európai Uniót ilyen körülmények között az a veszély fenyegeti, hogy minél késõbb lát hozzá a kutatások ösztönzéséhez, annál inkább ki lesz szolgáltatva a nagy elõnyt szerzett Amerikának.

10 8 EURÓPAI TÜKÖR 2008/9 SZEPTEMBER A laikusnak a géntechnológiával kapcsolatos vitában épp olyan nehéz eligazodni, mint az atomenergia felhasználásával kapcsolatos diskurzusban. Természetesen én magam is tisztában vagyok vele, hogy a géntechnológiával kapcsolatos problémák korántsem csupán termelésiek, gazdaságiak, még csak nem is politikaiak, hanem etikaiak is. De az emberiség történetében mindig kiszámíthatatlan volt, minek mi lesz az eredménye. Ezt láttuk az ipari forradalom esetében is. Amint mondja, a géntechnológia területén a lemaradás fenyegeti Európát. Sok egyéb területtel kapcsolatban is emlegetik a lemaradás veszélyét. Véleménye szerint ez hogyan kerülhetõ el? A 2004-es, majd a 2007-es bõvítést követõen nehezen képzelhetõ el az, hogy az unió tovább meg tudja õrizni világgazdasági, sõt világpolitikai szerepét, ha nem sikerül a mélyítés. Több problémát kell számba venni, ha a valós helyzetet akarjuk látni. Az egyikrõl már volt szó: nem az EU a világgazdasági növekedés központja. Ettõl persze a mai életszínvonal két-három évtizedig fenntartható, a kérdés az, hogy mi következik azután. Hogy mi történik, ha most nem erõsítjük meg az európai integrációt, és nem teremtjük meg azokat az új növekedési forrásokat, amelyek a magas szintû jólétet harminc év múlva is biztosítani tudják. Itt nem arról van szó, hogy ha stagnál az EU, akkor a tagállamok gazdasága, egy fõre jutó jövedelme, fogyasztási szerkezete drámai módon megváltozik, és tömeges újszegénység jön létre egy-két éven belül. Hanem arról, hogy az a vagyon, amelyet az európai országok különféle eszközökkel évszázadok alatt felhalmoztak, történelmileg rövid idõ alatt teljes mértékben erodálódhat. Ennek a következménye egy élõ példán mutatható meg: Nagy- Britannia példáján. Ismeretes, hogy az országot a XIX. század második felében a világ mûhelyének nevezték, még a két világháború között is a világ legnagyobb gyarmatosító hatalma volt, gyõztesen került ki a második világháborúból. Ennek ellenére az 1960-as évek közepére válságos helyzetbe került, és még jó ideig tovább csúszott lefelé. Amikor Margaret Thatcher lett a miniszterelnök, világossá vált, hogy a dolgok nem mehetnek úgy tovább, mint korábban. A rendcsinálás pedig korántsem csupán nagyon demokratikus eszközökkel történt. Hogy tudja az Európai Unió elkerülni a brit utat? Csakis úgy, hogy ha végrehajtja azokat a változtatásokat, amelyeket az imént együttesen mélyítésnek neveztem. Ezek közül az elsõnek feltétlenül a belsõ piac liberalizálásának kell lennie. Az nem folytatható, hogy miközben nyilatkozatok sora szól arról, hogy a közösségi piac már majdnem teljesen liberalizált, sem az energia-, sem a pénzpiac nem liberalizált, és átmeneti korlátozások vannak a munkaerõ- és a szolgáltatási piacon. A mai számítások szerint csupán a liberalizáció révén az 1 1,5 százalékos éves uniós gazdasági növekedés további 1 százalékponttal emelhetõ volna. Tény, hogy minden liberalizációnak ugyanúgy vannak vesztesei, mint nyertesei, a veszteseket és a velük kapcsolatos költségeket pedig az egyes kormányok nem hajlandók vállalni. Inkább folytatják azt a politikát, amelynek jelszava: majd csak lesz valahogy. Erre azonban nincsen idõ. A XXI. században a döntéshozatali folyamat minõsége és gyorsasága az egyik legfontosabb versenyképességi tényezõ. Ebbõl óhatatlanul következik, hogy az Európai Unió döntéshozatali rendszerében igen jelen-

11 EURÓPA NEM LEHET ÉLŐ MÚZEUM 9 tõs átalakítást kell végrehajtani. Az persze nagy kérdés, hogy a hatékonyság és az egyes nemzetállamok egyenjogúsága miként hozható összhangba. De erre a nagy kérdésre sürgõsen választ kell találni. Mert ha az Európai Unió nem képes viszonylag rövid idõ alatt túllépni a XIX. századi nemzetállami cselekvési mintákon, annak katasztrofális következményei lesznek. Megjegyzendõ, hogy a probléma nem orvosolható csupán politikai döntésekkel. Társadalmi-nevelési, mentalitás-változtatási feladatokat is meg kell oldani. Elbutított és múltba révedõ társadalmakkal nagyon nehéz bármilyen elõrelépést elérni. További óriási kihívás az EU számára a migráció. Még mindig nem tudatosult bennünk, hogy az a migrációs nyomás, amit jelenleg tapasztalunk, és a jövõben drámai módon erõsödik, egészen másfajta jelenség, mint amilyennel az Egyesült Államoknak kell megbirkóznia. Az USA-ba a jól képzett, innovatív európaiak mennek ki. 400 ezer fiatal európai kutató vagy fejlesztõ dolgozik ma az Egyesült Államokban, és nemigen akarnak hazatérni. Erre is lehetne egy közös európai programot kidolgozni: hogyan lehetne õket visszacsábítani. Ugyancsak nagy tömegben vándorolnak ki az USA-ba az ázsiaiak, akik szintén rendkívül rugalmas és innovatív munkaerõt testesítenek meg. Velük kapcsolatban általános tapasztalat, hogy igyekeznek beilleszkedni, és nem törekszenek az adott társadalmi rendszer felbomlasztására. Vannak továbbá a latin-amerikaiak, akik szegények, és számuk már jóval meghaladja a 40 milliót. Épp mostanában hozott rendelkezést a New York-i polgármester, amely szerint a második hivatalos nyelv a városban a spanyol. Ez nem Los Angelesben, nem Texasban, nem Arizonában, nem loridában történt, hanem New Yorkban. Ez jelzi, hogy az amerikai szisztéma ezt a problémát sokkal rugalmasabban kezeli, mint az európai. Európában éppen ellenkezõ folyamatok zajlanak. Itt a társadalmak szociális befogadó, integráló képessége nagymértékben csökkent. Tapasztalható a xenofóbia erõsödése. Sajnos igen. Ezt mutatták a 2004-es bõvítéssel kapcsolatos nyugat-európai félelmek. Úgy vélték, hogy hatalmas tömegek indulnak meg keletrõl. Ez nem következett be. Nagyon érdekes módon azokból az országból érkeztek a legtöbben, amelyeket 2007-ben vettek fel, tehát Romániából és Bulgáriából. Mindenki a lengyel vízvezeték-szerelõket emlegette, és közben senkinek nem tûnt fel, hogy a nem tagország Romániából és Bulgáriából már több mint 3 millióan dolgoztak szerte Nyugat- Európában. Az igazán lényeges problémát azonban a közel-keleti és a déli migráció jelenti. Ezt ugyanis rendkívül fiatal, képzetlen, nagyon alacsony életszínvonalon élõ és esetenként nagyon rossz egészségi állapotú tömegek testesítik meg. A probléma kezelésére feltétlenül szükség volna egy közös európai migrációs politikára. Ha abból indulunk ki, hogy jelenleg 200 millió olyan ember van a világon, aki tartósan nem a születési országában lakik, akkor érzékelhetjük a gond nagyságát. Ámde ez a szám rövidesen megkétszerezõdik. A szóban forgó újabb 200 vagy 250 millió ember egy jelentõs hányadának a célpontja Európa lesz a következõ tíz évben. Igaz, gyakran elhangzik, hogy szükség van a bevándorlókra, mert Európa lakossága öregszik, mert különben nem lehet fenntartani a jelenlegi gazdasági struktúrákat, nincsenek elegen bizonyos munkák elvégzésére. Ámde a potenciális afrikai és

12 10 EURÓPAI TÜKÖR 2008/9 SZEPTEMBER közel-keleti bevándorlók jelentõs részétõl nemigen várható, hogy megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket velük szemben támasztana az európai gazdaság. Annál is inkább, mert egyre erõteljesebb a gettósodás folyamata. A gettólakók egy nem elhanyagolható része pedig mentalitásbeli és egyéb okokból nem is akar munkát vállalni. Hiszen eltartja az a hagyományos nagycsalád, amely a gettóban a befogadó társadalomtól elszigetelten teljesen önálló életet él. A migránsok külön csoportját alkotják a menekültek, akik még nagyobb gondot okoznak. Õket általában politikai okokból fogadják be. õként irakiakról, pakisztániakról, szudániakról van szó, akik a liberális befogadási politika nyomán például a svéd városok környékén élnek jelenleg szociális segélybõl. Az integrációnak két alapfeltétele van. Az egyik, hogy a befogadó társadalom hajlandó legyen befogadni, a másik, hogy a migránsok hajlandóak legyenek a befogadó közösség értékeit, normáit elfogadni. Ez mindkét oldalról igen erõteljes nevelési, pedagógiai, kommunikációs munkát igényelne. Az energiapolitikáról már esett szó, de azt hiszem, nem elég. Az teljes mértékben vitathatatlan, hogy Európa függõsége elsõsorban a földgázszükséglet tekintetében fokozódik. Olajat sokkal könnyebb bárhonnan beszerezni, mint földgázt. Nem akarok technikai fejtegetésekbe bocsátkozni, csupán annyit mondok, jelenleg ez a valóságos választási lehetõség: Irán, Közép-Ázsia vagy Oroszország. Kizárólag azon lehet vitatkozni, melyik a biztonságosabb beszerzési forrás. Ha továbbmegyünk, és elfogulatlanul nézzük a tényeket, azt látjuk, hogy a termeléshez szükséges nyersanyagok és energia java része igen labilis helyzetû országokban koncentrálódik. Ebbõl pedig a függõség és a stabilitás közötti választás dilemmája következik. Vagyis el kell dönteni: a függõséget csökkentendõ diverzifikálom a beszerzési forrásaim, vagy növelem a stabilitásom. Tudni kell, hogy a függõség diverzifikálása nem jelent automatikusan nagyobb ellátási biztonságot. A függõség diverzifikálásával ugyanis újabb és újabb instabil szállító országokhoz köthetjük beszerzési lehetõségeinket. Ezekrõl a problémákról azonban az Európai Unió társadalmai alig-alig jutnak információhoz. Ezért mindenhol a mindenkori politikai vezetés és ellenzéke a felelõs. Európaszerte tapasztalhatjuk, hogy a politikusok is elképesztõ tájékozatlanságról tesznek tanúságot ezekben a kérdésekben. Jó volna, ha a szakmai kérdések eldöntésénél a független szakemberek véleménye a mainál sokkal nagyobb súllyal esne a latba. Végül beszéljünk Magyarországról. Véleménye szerint abban a nem könnyû helyzetben, amelyet a fentiekben körvonalazott, hazánknak milyen stratégiára van szüksége? Nagy annak a valószínûsége, hogy az elõttünk lévõ idõben egy többsebességû Európai Unió alakul ki. Olyan többsebességû közösség, amely nem zár ki senkit, ahol nincsenek elõre leosztott kártyák, amelyek minden körülmények között biztosítják ranciaország és Németország számára az elõnyöket. Olyan többsebességû közösség, amely nyitott: ha egy ország késõbb felel meg a követelményeknek vagy átértékeli a saját integrációs politikáját, akkor elõbbre vagy hátrább kerülhet. Magyarországnak, ahol csak lehet, az elsõ körbe kell tartoznia. Ez nem azt jelenti, hogy a legfejlettebbek közé tartozunk, hanem azt, hogy az unió továbbfejlesz-

13 EURÓPA NEM LEHET ÉLŐ MÚZEUM 11 tésének alapcéljaival egyetértünk, azok eléréséért keményen dolgozunk. Idehaza, uniós szinten és globális kapcsolatrendszerünkben egyaránt. Világossá kell tennünk, hogy hazánk az Európai Unió minõségi továbbfejlesztésében érdekelt. Véleményem szerint a mainál jóval több lehetõség kínálkozik a magyar érdekek beépítésére hangsúlyozom: beépítésére, és nem közvetlen keresztülvitelére az európai döntéshozatali rendszerbe. Jelenleg huszonhét tagország van az EU-ban, így senki nem gondolhatja komolyan, hogy amit Magyarország jónak vél, azt változatlan formában keresztül lehet vinni. Az európai integráció kompromisszumkultúrára épülõ rendszer, annak összes elõnyével és hátrányával együtt. Hazánk jelenleg egy tanulási folyamat részese. Ezen a folyamaton valamennyi tagország átment. Mi más történelmi szituációból indulva csináljuk ezt, mint Spanyolország vagy Portugália, amelyeknek nagy gyarmattartói múltjuk van. Magyarország a többi újonnan csatlakozott kelet-európai országgal együtt fél évezreden keresztül politikaelfogadó ország volt. Itt kívülrõl hozták a döntéseket, amelyeket nekünk el kellett fogadnunk, kívülrõl hozták az értékrendeket. Hol a németek, hol a törökök, hol az oroszok. Ezek között voltak jók is, amelyek biztosították az európai kapcsolódást, és voltak rosszak, amelyek megszakították ezt a kapcsolódást. Innen nézve sokkal szerencsésebb helyzetben volt Csehország, mint hazánk, mert ott nem volt török uralom. Magyarország viszont sokkal szerencsésebb helyzetben volt, mint Bulgária, mert itt csak 150 évig volt török uralom, ott pedig 500 évig. Az Európai Unióba történt belépésünkkel megváltozott a helyzetünk. Részesei lettünk a közösség döntéshozatali mechanizmusainak. Természetesen nem mi határozzuk meg, hogy mi történjen, de befolyással lehetünk a történésekre. Ha negatív döntések születnek számunkra, felkészülhetünk ezek feldolgozására. Cserébe részesei lehetünk pozitív döntéseknek. A lényeg: világos stratégiánknak kell lenni arra nézve, hogyan is határozhatók meg a magyar érdekek. Tudnivaló: a stratégiai érdekek soha nem a status quo-ból fakadnak, hanem egy dinamikus jövõképbõl. Magyarországnak tehát az a feladata, hogy tudja, milyen Európai Uniót szeretne a jövõben év múlva, adottak-e ennek a feltételei, mennyiben egyeznek ezek a magyar elképzelésekkel. Lehetne még sorolni a posztulátumokat, amelyeknek az öszszességére kell építeni egy aktív magyar integrációs politikát. Így válhatunk politikaelfogadó országból politikaalakító országgá. Hangsúlyozom: nem politikacsinálóvá, hanem politikaalakítóvá. Ez mentális változást kíván a társadalomban, mert itt ötszáz éven át arra szocializálódtunk, hogy ránk kényszerítettek különbözõ rendszereket, amelyek ellen úgy védekeztünk, hogy negligáltuk, szabotáltuk õket. Ha az Európai Unióban ezt a szabotáló magatartást folytatjuk, akkor kimaradunk a közösség fejlõdésébõl, ráadásul kivívjuk a lehetséges partnereink ellenszenvét. Magyarországnak regionális szempontból is alapvetõ érdeke ez a politikaalakító szerep. Ugyanis hazánk legértékesebb hozománya az volt az Európai Unió számára, hogy egy nagyon instabil geopolitikai környezetben regionális stabilizációs szerepet játszott. Olyan körülmények között, amikor ebben a térségben a problémák a jövõben valószínûleg tovább növekszenek, ezt a szerepet nem csupán megõrizni kell, hanem megerõsíteni. Ennek viszont az a feltétele, hogy bármiféle regionális konfliktus szításától távol kell tartanunk magunkat.

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS A TARTALOMBÓL n Közjogi megegyezésre is szükség van Beszélgetés Török Ádám közgazdász akadémikussal n

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR A TARTALOMBÓL n Dominancia és önvédelem Beszélgetés Ormos Mária akadémikussal n Dienes-Oehm Egon: Az

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL n Párhuzamos vagy integrált társadalmak Beszélgetés Rostoványi Zsolt egyetemi

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL Berend T. Iván: Az Európai Unió hatása Közép- és Kelet-Európa átalakulására Marján Attila: Európa a nemzetközi versenyben Meisel Sándor: A teljes

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS A TARTALOMBÓL n Járható út: a globálisan szabályozott, demokratikus kapitalizmus Palánkai Tibor akadémikus

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Az adópolitika mint eszköz. Beszélgetés Kovács Lászlóval n Sass Magdolna Szanyi Miklós:

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL: Lékó Zoltán: A lobbizás szabályozása az Európai Unióban Bóka Éva: Európai integráció és a föderalizmus

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Ennek a válságnak ki kell kényszerítenie egy stratégiát

Ennek a válságnak ki kell kényszerítenie egy stratégiát 67 Ennek a válságnak ki kell kényszerítenie egy stratégiát Interjú Inotai Andrással, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének igazgatójával Nemzet és Biztonság: A nemzetközi biztonsági tanulmányok tradicionális

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten Dr. Futó Péter: Fontos az együttmûködésre épülõ regionális politika Milyen növekedési esély van

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

Szövetség vagy versengés?

Szövetség vagy versengés? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK levelező tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Szövetség vagy versengés? Az Egyesült Államok és Kína bilaterális kapcsolata az

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BORÓK GYÖRGY ELMÉLETI ALAPVETÉSEK A FENNTARTHATÓ JÓ KORMÁNYZÁS KÖZÉPTÁVÚ GLOBÁLIS FELTÉTELRENDSZERÉRŐL

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A MENEDÉKKÉRŐK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE MAGYARORSZÁGON (ÉS KITEKINTÉS

Részletesebben

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK Doktori értekezés dr. Szalók

Részletesebben

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER 59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER FELELÔS KIADÓ: Kerékgyártó Attila fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Fischer Szabolcs Dr. Gulyás András Dr. Petôcz

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész 2012 ISBN 978-963-88162-9-0Ö ISBN 978-963-89679-0-9 Kiadó: Tomori Pál Főiskola Felelős vezető: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben