JAVASOLT SZÓBELI TÉTELEK A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ FIZIKÁBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVASOLT SZÓBELI TÉTELEK A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ FIZIKÁBÓL"

Átírás

1 JAVASOLT SZÓBELI TÉTELEK A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ FIZIKÁBÓL Kedves Kollégák! Mint eddig minden alkalommal, most is segítséget szeretnénk nyújtani Önöknek munkájuk sok területen megújulást igénylő elvégzéséhez. Tankönyveink megjelenésével egyidőben eddig is azért tettünk közzé javasolt tantervet és tanmenetet, mert arra gondoltunk, hogy egy meglévő anyagot saját elképzelésük szerintire formálni könnyebb, mint azt önállóan elkészíteni. Ugyanezt a célt szeretnénk szolgálni a (közelmúltban megjelent) Fizika Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek című tankönyvünkkel, illetve a több mint 50 kísérlet, mérés leírását tartalmazó Fizika munkafüzettel is. Mivel a középszintű érettségi szóbeli tételeinek összeállítása sem könnyű feladat, talán segítséget jelent az alábbiakban közölt 56 tételminta. Reméljük, hogy ez a bő keret elegendő lesz ahhoz, hogy ebből választva és természetesen a kérdéseket a saját igényeik szerint módosítva össze tudják állítani az érettségi elnököknek elküldendő tételsort. Az új típusú érettségi újdonságából származó nehézségeket a tételek a szokásosnál részletesebb leírásával szeretnénk ellensúlyozni. Ezt szolgálják a tételekhez tartozó emlékeztető, orientáló ábrák is. A kísérleteket igyekeztünk úgy összeállítani, hogy minél kevesebb eszközzel minél több feladatot lehessen elvégezni. Valószínűleg Önök az értékelés Adható pontszámok oszlopában fognak legtöbbet változtatni, hiszen azzal lehet a tanítás közben megvalósított hangsúlyokat az érettségi követelményekkel összhangba hozni. Természetesnek tartjuk azt is, hogy a tételek felépítését, körülírását jelentő értelmező szöveget szűkítik, bővítik, egyes részeit kicserélik, de reméljük, a legtöbb tételt változatlan formában fel tudják használni. Elképzelésünk szerint ez a tételsor nemcsak azok számára használható, akik a mi tankönyveinkből tanítottak, hanem azok számára is, akik más könyvet használtak. Szeged, január 15. Sikeres munkát kívánva, üdvözlettel: Dr. Halász Tibor, Dr. Jurisits József, Dr. Szűcs József

2 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás 1. kísérleti vizsgálata és jellemzői Értelmezze a haladó és az egyenletes mozgás fogalmát, a leírásukhoz szükséges segédfogalmakat, szemléltesse mindezeket gyakorlati példákkal! Ismertesse az egyenletes mozgás sebességének fogalmát, kiszámítási módját és mértékegységét! Rajzolja meg az egyenletes mozgásra vonatkozó út idő, illetve sebesség idő grafikonokat, és elemezze azokat! Kísérlet: Határozza meg egy Mikola-féle csőben mozgó buborék (vagy egy vízszintes légpárnás sínen futó magára hagyott szánkó) mozgásának sebességét! Ismertesse az egyenes vonalú egyenletes mozgás dinamikai feltételét! Indokolja meg, miért hitték az ókori görögök (pl. Arisztotelész), hogy az egyenletes mozgás fenntartásához erőhatásra van szükség! Kísérleti eszközök: Mikola-féle cső, metronóm vagy stopper, alátámasztó hasáb, kréta, mérőszalag. 2

3 Az 1. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A haladó és az egyenletes mozgás fogalmának értelmezése. 2 2 A pálya, út és a mozgásidő értelmezése. 3 2 A sebesség kisebb, nagyobb, egyenlő viszonyának kvalitatív meghatározása. A fogalomalkotásnál elvégzett mérés menetének ismertetése. 5 Az így kapott mérési eredmények elemzése ( s ~ t felismerése mindkét esetre). Az arányosságokból levonható következtetések megfogalmazása, a sebességnek mint mennyiségnek az értelmezése. A sebesség kiszámítás módjának képlettel történő megfogalmazása és a mértékegység megalkotása. A két grafikon megrajzolása és elemzése. 4 2 Az egyenes vonalú egyenletes mozgás dinamikai feltételének megfogalmazása. Kísérlet: Mikola-csőben mozgó buborék (vagy légpárnán futó magára hagyott szánkó) sebességének meghatározásához szükséges adatok mérése és a sebesség kiszámítása. Az ókori görögök gondolkodásának indokolása az egyenletes mozgással kapcsolatban. A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 3

4 2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 2. kísérleti vizsgálata és jellemzői Gyakorlati példákra alapozva értelmezze a változó és az egyenletesen változó mozgást! Rendszerezze a változó mozgásokat! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Kísérlet: Vizsgálja meg, hogy hogyan változik a lejtőn leguruló golyó (vagy a légpárnás sínen nehezékkel vontatott szánkó) sebessége! Számítsa ki a lejtőn három különböző magasságból legurult golyó pillanatnyi sebességét! Ismertesse az egyenletesen változó mozgás gyorsulásának fogalmát, kiszámítási módját és mértékegységét! Alkossa meg az egyenletesen változó mozgást leíró egyenleteket grafikonok segítségével! Mutassa meg a kapcsolatot a tehetetlenség törvénye és az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás dinamikai feltétele között! Ismertessen a gyakorlati életből egy egyenletesen változó mozgást (pl. szabadesést vagy hajítást), és vizsgálja meg a rá jellemző mennyiségek változását! Kísérleti eszközök: Lejtő alátámasztóval és kifutóval. Vasgolyó, ütköző, metronóm vagy stopper, mérőszalag. 4

5 A 2. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A változó és az egyenletesen változó mozgás értelmezése. A változó mozgások csoportosítása (egyenletesen, egyenlőtlenül változó, ill. egyenes vonalú, görbe vonalú és körmozgások stb.). Adható pontok 4 2 Az átlag- és a pillanatnyi sebesség fogalma. 2 3 Kísérlet: A kifutón egységnyi idő alatt megtett út mérése három különböző esetben (a lejtőn egy, kettő, három időegység alatti gurulás után). A pillanatnyi sebességek kiszámítása a mérési adatokból. 3 A v ~ t kapcsolat felismerése a mérési eredmények alapján. 4 A gyorsulás fogalom kialakítása v ~ t-re építve. 6 A gyorsulás kiszámításának és mértékegységének a megalkotása. 3 A v t grafikonok megrajzolása (v 0 = 0 és v 0 0 esetében) és az a = áll., v = v 0 + a t valamint az s = v 0 t a t2 összefüggések felírásának indoklása. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás dinamikai feltételének megfogalmazása és kapcsolata a tehetetlenség törvényével. A szabadesés vagy a hajítások jellemzése. 7 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 5

6 3. Az egyenletes körmozgás kísérleti vizsgálata és jellemzése 3. a haladó mozgásnál megismert mennyiségekkel Gyakorlati példákkal szemléltetve értelmezze a periodikus mozgást és jellemző mennyiségeit! Mondja el, mit nevezünk körmozgásnak és egyenletes körmozgásnak, mi ezek létrejöttének dinamikai feltétele! Alkalmazza a haladó mozgásnál megismert mennyiségeket az egyenletes körmozgás jellemzésére, és mutassa meg azok kiszámítási módját! Feladat: Mutassa be egy feladattal a kerületi sebesség, a centripetális gyorsulás és a centripetális erő kiszámítási módját (pl. ha r = 1 m; T = 2 s és m = 1 kg)! Egy jelenség elemzése: Elemezze a kalapácsvető atléta által forgatott vasgolyó indítás és elengedés közötti mozgását és az azt jellemző legalább három mennyiség változását! Huygens volt azt a fizikus, aki először számította ki az egyenletes körmozgás gyorsulását. Nevezze meg azt a századot, amelyben Huygens élt! Említsen meg néhány kiemelkedő fizikust és az általuk elért eredményeket ebből a géniuszok századának nevezett időszakból! 6

7 A 3. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A periodikus mozgás és jellemző mennyiségeinek (T; f ) meghatározása. 3 3 A körmozgás, valamint az egyenletes körmozgás értelmezése és dinamikai feltételeik ismertetése. A kerületi sebesség fogalma és kiszámítási módja. 5 A centripetális gyorsulás fogalma és nagyságának kiszámítási módja (az irány egy szemléltető jelenséghez kapcsolt szóbeli indoklása). Egy adott feladatban a kerületi sebesség, a centripetális gyorsulás és a centripetális erő kiszámítása. Az előírt jelenség fizikai fogalmakkal történő leírása Az előírt jelenséget leíró mennyiségek változásának elemzése. 3 2 A XVII. század, valamint pl. Galilei, Newton megnevezése, illetve hivatkozás az eredményeikre. A felelet kifejtési módja Összesen 60 Adott pontszám 7

8 4. Az egyenletes körmozgás szögjellemzői és ezek 4. kapcsolata a haladó mozgásból átvett jellemzőkkel Gyakorlati példákon szemléltetve elemezze a forgó testek mozgását, egy pontjuk körmozgását, a szögelfordulást és az egyenletes körmozgást! Indokolja meg, miért van szükség a szögjellemzőkre, és a szögelfordulás segítségével határozza meg, mikor tekintjük gyorsabbnak, illetve lassúbbnak az egyenletes körmozgást! Ismertesse az egyenletes forgómozgás esetén a szögsebesség fogalmát, kiszámítási módját és mértékegységét! Rajzolja meg az egyenletes körmozgásra vonatkozó szögelfordulás idő, illetve szögsebesség idő grafikonokat, és elemezze azokat! Kísérlet: Mérje meg egy lemezjátszó tányérjának szögsebességét! Feladat: Mutassa meg, hogyan lehet kiszámítani az egyenletes körmozgás szögsebességét és szögelfordulását (pl. ha T = 2 s és a mozgásidő t = 10 s)! Mutassa meg a kapcsolatot az egyenletes körmozgást jellemző kétféle leírás mennyiségei között! Kísérleti eszközök: Lemezjátszó, papírkorongok, csepegtető, állvány befogóval, megfestett víz, vonalzó, szögmérő. 8

9 A 4. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A forgó test mozgásának szemléltetése, valamint a körmozgás fogalmának bemutatása gyakorlati példákon. A forgás és a körmozgás megkülönböztetése. Adható pontok A szögelfordulás értelmezése. 2 A szögsebesség-fogalom értelmezése. A kiszámítási mód és a mértékegység meghatározása. A szögjellemzők alkalmazhatóságának megmutatása a körmozgásra és forgó test mozgására. Az egyenletes körmozgás értelmezése szögjellemzőkkel A két grafikon megrajzolása és elemzése. 4 3 Kísérlet: Egy lemezjátszó szögsebességének mérése. 7 A feladat megoldása. 2 2 Az egyenletes körmozgást jellemző különféle mennyiségek kapcsolatának bemutatása és a kapcsolatok matematikai megfogalmazása. A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 7 Adott pontszám 9

10 5. A tehetetlenség, a tömeg és a sűrűség fogalma Ismertesse a tehetetlenség fogalmát, a tehetetlenség törvényét és ennek kapcsolatát az inerciarendszerrel! Mondja el Galileinek az inerciarendszerre vonatkozó gondolati kísérletét, és jellemezze Galilei munkásságát! Értelmezze a tömeg fogalmát és mértékegységét! Számítsa ki egy légpárnás szánkó tömegét, ha azt rugóval ellöketve egy másik, 0,5 kg tömegű nyugalomban levő szánkótól, az első szánkó 2, a második pedig 1 sebességgel mozog! m m s s Indokolja meg legalább két, különböző elvi alapon történő tömegmérési mód lehetőségét! Kísérlet: Mérje meg egy kiskocsi tömegét dinamikai módszerrel! Mutassa be a tömeg és a sűrűség fogalmának kapcsolatát és a közöttük levő különbséget! Kísérleti eszközök: Két különböző kiskocsi, amelyek közül az egyikre rugó van erősítve és a tömegét ismerjük, két ütköző hasáb, mérőszalag, kréta. 10

11 Az 5. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A tehetetlenség fogalma, törvénye és az inerciarendaszer Galilei gondolati kísérlete és munkássága. 6 A tömeg fogalmának kialakítása. 7 A mértékegység meghatározása és az alapmennyiség jelleg indoklása. 2 3 A feladat megoldása. 4 A tömegmérési módok értelmezése. 2 4 A kísérlet elvégzése és indoklása. 7 A tömeg és a sűrűség fogalmának kapcsolata és a közöttük levő különbség bemutatása A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 7 Adott pontszám 11

12 6. Lendület, lendületmegmaradás. Az erő fogalma Gyakorlati példákkal szemléltesse és értelmezze a mozgás, valamint a mozgásállapot közötti különbséget! Vezesse be a lendület fogalmát, és fogalmazza meg (kétféle módon) a lendületmegmaradás törvényét! Kísérlet: Szemléltesse, hogy két kiskocsi lendületének összege szétlökésük közben nem változik! Ismertesse az erőfogalom kialakításának egy (mérésre alapozott) módját! Számítsa ki, hogy mekkora erőhatás hoz létre két másodperc alatt egy testen 6 kg m nagyságú s lendületváltozást! Ismertesse Newton lendületre vonatkozó megállapításait és ennek kapcsolatát az erőfogalommal. Kísérleti eszközök: Két különböző tömegű kiskocsi, amelyek tömegét ismerjük és az egyikre rugó van erősítve, két ütköző hasáb, mérőszalag, kréta. 12

13 A 6. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A mozgás és a mozgásállapot megkülönböztetése és szemléltetése. 4 A lendület fogalmának bevezetése (pl. m 1 v 1 = m 2 v 2 -ből deduktív módon), és irányának értelmezése. 7 A lendület kiszámítási módjának és mértékegységének megadása. 4 A lendületmegmaradás törvényének értelmezése és megfogalmazása kétféle módon. 6 A kísérlet elvégzése és értelmezése. 7 Az erő fogalmának kialakítása. 7 A mérési eredmények elemzése (pl. I ~ F; I ~ t; I ~ F t F ~ I t 7 Az erő kiszámítási módjának, mértékegységének és az erő irányának megadása. A feladat megoldása. 3 Newton munkásságának bemutatása a lendület és az erőfogalom kialakítása területén. A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 13

14 7. Különféle erőhatások és erőtörvényeik. 7. A dinamika alapegyenlete Értelmezze az erőtörvény fogalmát, tegyen különbséget az erőtörvények, valamint az erőt megadó más egyenletek között, és a gyakorlatból vett példákkal szemléltesse az azok közötti eltérést! Ismertessen legalább három erőtörvényt a mechanikából, és indokolja meg ezek közül egynek a képlettel történő megadási módját! Soroljon fel erőtörvényeket (az előzőeken kívül) a fizika különböző területeiről, és írja fel az ezeket meghatározó egyenleteket! Egy mérés elemzése: Értelmezze a Cavendish-féle mérleg működését és kapcsolatát a Newtonféle gravitációs erőtörvény megalkotásával! Mutassa be a dinamika alapegyenletének megalkotását, és indokolja ennek hasznosságát! Ismertesse a Newton-féle axiómákat és ezek szerepét a fizika fejlődésében! Számítsa ki annak a 2 kg tömegű testnek a gyorsulását, amelyet egy D = 200 N m rugóállandójú rugóval vízszintes felületen úgy vontatnak, hogy a rugó megnyúlása tartósan 0,1 m és a súrlódási együttható 0,3! 14

15 A 7. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Az erőtörvény fogalmának értelmezése és gyakorlati példákon történő bemutatása. Az erőtörvények összehasonlítása és szemléltetése a nem erőtörvénnyel megadott erőképletekkel. Adható pontok A három erőtörvény megadása. 7 Az egyik erőtörvény megadási módjának indoklása. 7 Erőtörvények megadása a fizika legalább két különböző területéről. 6 A mérés elemzése és kapcsolatának bemutatása a Newton-féle gravitációs erőtörvénnyel. A dinamika alapegyenletének értelmezése és célszerűségének indoklása. 7 Newton axiómáinak bemutatása és szerepük a fizika fejlődésében. 7 A feladat megoldása. 5 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 15

16 8. A gravitációs mező jellemzése Hasonlítsa össze a gravitációs mezőt a többi mezővel, és ismertesse legfőbb jellemzőit! Kísérlet: Mérje meg a nehézségi gyorsulást fonálinga segítségével! Határozza meg, és tegyen különbséget az ugyanarra a testre vonatkozó gravitációs erő, nehézségi erő, súly és a nyugalomban levő testet tartó erő között! Mutassa meg a kapcsolatot a helyzeti energia és a gravitációs mező energiájának megváltozása között egy test emelése esetén! Számítsa ki az 1 kg tömegű testet érő nehézségi erőt, ha a test a Föld közvetlen közelében nyugalomban van, és ha szabadon esik! Ismertesse Eötvös Loránd kutatási eredményeit a gravitációs mezővel kapcsolatban! Kísérleti eszközök: Bunsen-állvány, befogó dió, rövid fémrúd, zsineg, ólomnehezék, stopper. 16

17 A 8. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A gravitációs mező és a többi mező összehasonlítása. 7 A gravitációs mező legfőbb jellemzői. 5 2 A kísérlet elvégzése és az eredmény ismertetése. 7 A négy erő meghatározása és megkülönböztetése. 4 4 A helyzeti energia és a gravitációs mező energiaváltozásának kapcsolata. 7 A feladat megoldása és elemzése. 3 Eötvös munkásságának ismertetése. 5 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 17

18 9. A bolygók mozgása. Mesterséges égitestek Ismertesse fejlődési sorrendben (legalább háromnak a lényegét is bemutatva) a legfontosabb világmodelleket, megalkotóik munkásságát, életét, sorsát, valamint a kort, amelyben éltek! Ismertesse a bolygók mozgását leíró törvényeket! Számítsa ki, hogy a Föld-Nap távolság hányszorosára van a Mars a Naptól, ha keringési ideje 1,88 földi év! Jellemezze és csoportosítsa a különféle mesterséges égitesteket és fellövésük feltételét! Elemezze a mellékelt ábrát, és nevezze meg az ábra által közölt adatokat! Mutassa meg a kapcsolatot a gravitációs mező hatása és a bolygók, valamint a mesterséges égitestek mozgása között! Eszközök: ábra. 18

19 A 9. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A világmodellek fejlődésének bemutatása. 3 5 Pl. Kopernikusz és Galilei életének, munkásságának bemutatása. 6 A Kepler-féle törvények megfogalmazása. 3 5 A feladat megoldása. 4 Ismeretek a mesterséges égitestekről. 7 Az ábra elemzése és az információk megfogalmazása. 5 A gravitációs mező hatásának és a bolygók mozgásának kapcsolata. 3 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 19

20 10. A forgatónyomaték fogalma Gyakorlatból ismert jelenségekkel mutassa meg, hogy az erőhatások következménye a testek forgásállapotának megváltozása is lehet! Ismertesse, hogy mi ennek a feltétele! Értelmezze a forgási egyensúly fogalmát és a rögzített tengelyen levő merev test lehetséges mozgásállapotait ilyen esetben! Kísérlet: Egy vízszintes tengelyen forgatható kétoldalú emelőn, hozzon létre nehezékek segítségével legalább három különböző esetben forgási egyensúlyt, és elemezze a tapasztaltakat! Ismertesse a forgatónyomaték mennyiségi fogalmát, kiszámítási módját (a legegyszerűbb esetben), ennek alkalmazhatósági feltételeit, valamint a szükséges segédfogalmakat! Fogalmazza meg a rögzített tengelyen levő merev test forgási egyensúlyának mennyiségi feltételét! Számítsa ki a Toldi által tartott vendégoldalt érő nehézségi erő forgatónyomatékát, ha pl. Toldi karja 0,8 m, a rúd hossza 5 m, tömege 15 kg és a rúd vízszintes helyzetű volt. Kísérleti eszközök: Kétoldalú emelő állvánnyal, akasztható nehezékek (kb. 10 db.) 20

21 A 10. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A gyakorlati jelenségek elemzése és a feltételek megfogalmazása A forgási egyensúly értelmezése, és a rögzített tengelyen levő test lehetséges mozgásállapotának jellemzése forgási egyensúlyban. A kísérlet elvégzése és ismertetése. 7 A kísérlet elemzése és a következtetések levonása. 7 A forgatónyomaték mennyiségi fogalma, kiszámítási módja a legegyszerűbb esetben és ennek a képletnek az alkalmazási feltételei. A segédfogalmak (támadási pont, erőkar, mértékegység) értelmezése. 6 A forgási egyensúly feltételének mennyiségi meghatározása a rögzített tengelyen levő merev test esetében. A feladat megoldása. 6 A felelet kifejtési módja Összesen Adott pontszám 21

22 11. A párhuzamos hatásvonalú erők eredője. 11. Az erőpár fogalma Gyakorlati példák elemzésével mutasson be párhuzamos hatásvonalú erőket! Mutassa meg a párhuzamos hatásvonalú erők mindkét fajtájánál az eredő erő meghatározásának módját és (kísérlet elmondásával vagy szerkesztéssel) indokolja is meg ezeket a módokat! Értelmezze az erőpár fogalmát, adja meg forgatónyomatékának kiszámítását kétféle módon, és ismertesse az erőpár jellemzőit! Számítsa ki, hogy mekkora erővel nyomja a vízhordó lány vállát az a rúd, amelyen a lány válla mögötti 30 cm hosszú rész végén egy 2 kg tömegű, 10 literes, vízzel teli korsó van, a lány válla előtti 40 cm-es rész végén pedig egy másik korsó biztosítja az egyensúlyt! A rúd tömegétől eltekintünk. 22

23 A 11. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok Gyakorlati példák a párhuzamos hatásvonalú erők bemutatására. 5 A párhuzamos hatásvonalú egyirányú erők eredőjének meghatározása és a meghatározásmód indoklása kísérlet elmondásával vagy szerkesztéssel. A párhuzamos hatásvonalú ellentétes irányú erők eredőjének meghatározása és a meghatározásmód indoklása kísérlet elmondásával vagy szerkesztéssel Az erőpár fogalma. 5 Az erőpár forgatónyomatékának kiszámítás módjai (F 1 r 1 + F 2 r 2, ill. F d) Az erőpár legfontosabb jellemzői. 5 A feladat megoldása. 4 A felelet kifejtési módja Összesen 60 Adott pontszám 23

24 12. A merev testek egyensúlya. Egyszerű gépek Határozza meg a merev test fogalmát, gyakorlati példákkal szemléltesse annak viszonylagosságát, és különböztesse meg az anyagi ponttól! Kísérlet: Vizsgálja meg egy merev test egyensúlyának feltételeit három, azonos síkban levő erőmérővel. A tapasztaltakból vonja le az egyensúlyra vonatkozó következtetéseket, és általánosítsa azokat! Fogalmazza meg szóban és matematikai formában is a merev test egyensúlyának dinamikai feltételeit! Mondja el az egyszerű gépek fogalmát, csoportosítsa, gyakorlati példákkal szemléltesse azokat, és mutassa meg (legalább két esetben) a különböző típusú egyszerű gépek egyensúlyának feltételét! Helyezze el a történelem korszakaiba az egyszerű gépek első alkalmazását és a működésükkel kapcsolatos szabályszerűségek felismerésének idejét! Számítsa ki, hogy mekkora erővel vágja a harapófogó éle a drótot, ha az él a tengelytől 2 cm távolságra van, a tenyér középvonala pedig 10 cm-re helyezkedik el a tengelytől és 15 N nagyságú erővel szorítja a harapófogó szárait! Kísérleti eszközök: Rajztábla, rajzlap, rajzszegek (legalább 4 db). Egy vékony (kb. 0,3 cm vastag) lapból kivágott szabálytalan alakú idom, amelynek a kerülete mentén elszórva 8-10 lyuk van, három rugós erőmérő, 5-6 db gombostű, cérna, vonalzó, mérőszalag. 24

25 A 12. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A merev test fogalma és megkülönböztetése az anyagi ponttól. 4 A kísérlet elvégzése és elemzése. 7 A merev test egyensúlyi feltételeinek megfogalmazása szóban és matematikai formában. (Egy vektor- és egy skaláregyenlet.) Az így megfogalmazott egyensúlyi feltétel alkalmazhatóságának érvényességi határai. Az egyszerű gép fogalma és az egyszerű gépek csoportosítása. 5 Az emelő típusú egyszerű gépek ismertetése és fajtái. 5 Legalább két különböző típusú egyszerű gép egyensúlyi feltételének matematikai indoklása. Az egyszerű gépekkel kapcsolatos ismeretek elhelyezése a történelmi korokban. A feladat megoldása. 6 A felelet kifejtési módja Összesen 60 5 Adott pontszám 25

26 13. Az energia fogalma és fajtái Foglalja össze az energiafogalom kialakulásának legfontosabb történeti és logikai lépéseit! Válaszoljon (a tanult szinten) arra a kérdésre, hogy mi az energia! Sorolja fel és értelmezze az energia legfontosabb jellemzőit! Ismertesse és értelmezze a gyakorlatban leggyakrabban előforduló energiafajtákat és kiszámítási módjukat. Indokolja legalább két energiafajta kiszámítási módját! Értelmezze a mechanikai energia fogalmát, sorolja fel az ilyen energiákat, és fogalmazza meg megmaradási tételüket. Kísérlet és feladatmegoldás: Határozza meg egy lejtőn leguruló golyó forgási energiáját a golyó tömegének és sebességének mérése, valamint a mozgási energiájának és a helyzeti energiának a golyó legurulása közben bekövetkezett megváltozása alapján. Kísérleti eszközök: Vasgolyó (kb. 1,5 2 cm átmérőjű). Lejtő alátámasztóval és kifutóval. Ütköző hasáb, metronóm, mérőszalag. Mérleg, mérőtömeg-sorozat. 26

27 A 13. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok Az energiafogalom kialakulásának történeti és logikai összefoglalása. 7 Az energia (tulajdonságaival leíró) meghatározása. 3 Az energia legfontosabb jellemzőinek felsorolása és értelmezése. 6 A legismertebb energiafajták megnevezése, értelmezése és kiszámítása. 5 Az egyik energiafajta kiszámítási módjának bemutatása és indoklása. 7 A másik energiafajta kiszámítási módjának bemutatása és indoklása. 7 A mechanikai energia fogalmának értelmezése és az ilyen energiák felsorolása. A mechanikai energiák megmaradási tételének megfogalmazása és az érvényességi határok tisztázása. A kísérlet elvégzése, elméleti indoklása, a számolási feladatok teljesítése és az eredmény elemzése. A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 27

28 14. A munka fogalma, kiszámítása és fajtái. A munkatétel Ismertesse az energiaváltozások két nagy csoportját! Értelmezze a munkavégzés és a munka fogalmát! Indokolja a munka kiszámításának két legegyszerűbb esetét, és alkossa meg a munka mértékegységét! Mutassa be a munkát mint előjeles skalármennyiséget! Határozza meg a munka legalább két fajtájának kiszámítási módját és ezek kapcsolatát az energiaváltozással! Kísérlet és számításos feladat: A lejtőn leguruló és csúszópapucsba futó golyó forgási energiájának meghatározása a lefékeződés közben végzett súrlódási munka, valamint a helyzeti energia csökkenésének kiszámítása alapján. Adjon rövid történeti áttekintést az energia mértékegységének két irányból (hőtan és mechanika) történő megalkotásáról, és ezek kapcsolatáról! Kísérleti eszközök: Vasgolyó (kb. 1,5 2 cm átmérőjű). Lejtő alátámasztóval és kifutóval. Csúszópapucs, mérőszalag. Mérleg, mérőtömeg-sorozat. 28

29 A 14. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A munkavégzés és termikus kölcsönhatás mint energiaváltozási folyamat és mennyiségi meghatározójuk ismertetése. Adható pontok A munkavégzés és a munka fogalom értelmezése. 7 A munka kiszámítása az F = állandó és ϕ = 0 esetben és a mértékegység megalkotása. A munka kiszámítása az F = állandó és ϕ 0 esetben. 7 A munka mint előjeles skalármennyiség értelmezése. 6 A kísérlet elvégzése, és elemzése A kísérlettel kapcsolatos számolás elvégzése. 7 A mértékegység történeti fejlődésének bemutatása. 5 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 29

30 15. Az energiaváltozással járó folyamatok jellemzői: 15. teljesítmény, hatásfok Gyakorlati példákkal szemléltessen energiaváltozással járó folyamatokat, és csoportosítsa azokat! Kísérletre hivatkozva értelmezze a teljesítmény és a hatásfok fogalmát, valamint kiszámítási módját egyenletes változás esetén! Vizsgálja meg e két mennyiséget mértékegység-alkotás szempontjából! Kísérlet: Állapítsa meg egy mozgócsigával egyenletesen felemelt test emelési folyamatának hatásfokát! Számítsa ki a teljesítményt és a hatásfokot annál a folyamatnál, amelynél egy 5 kg tömegű testet 1 m magasra 10 másodperc alatt egyenletesen emelnek fel 75 N nagyságú erővel! Nevezze meg azt az évszázadot, amelyben kialakulhatott a teljesítmény és a hatásfok fogalma! Kísérleti eszközök: Bunsen-állvány, dió, rövid fémrúd. Csiga a tengelyéhez erősített akasztóhoroggal. Zsineg, horoggal rendelkező ólomnehezék. Rugós erőmérő, mérőszalag. 30

31 A 15. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok Az energiaváltozással járó folyamatok szemléltetése és csoportosítása. 5 Egy, a teljesítmény fogalmának megalkotását segítő kísérlet ismertetése és elemzése. A szükséges segédfogalmak bevezetése. (E h ; E ö ) A teljesítmény kiszámítási módjának indoklása egyenletes változással megvalósuló folyamatoknál és a mértékegységének megalkotása. Különböző típusú folyamatok teljesítményének kiszámítása a folyamatokra jellemző mennyiségekkel. Az átlag- és pillanatnyi teljesítmény értelmezése és szükségességük indoklása. A hatásfok fogalmának értelmezése és vizsgálata a mértékegység szempontjából. A hatásfok kiszámítási módjának indoklása és a kiszámítási mód megadása a különféle folyamatokat jellemző mennyiségekkel. A kísérlet elvégzése és értékelése. 7 A feladat megoldása és elemzése. 6 Az évszázad megjelölése és indoklása 3 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 31

32 16. A mechanikai rezgések kísérleti vizsgálata és jellemzői Gyakorlati példák megemlítésével szemléltesse a rezgés jelenségét és értelmezze annak általános fogalmát! Kísérlet: Hozzon létre harmonikus rezgőmozgást, jellemezze azt, és adja meg létrejöttének dinamikai feltételét! Ismertesse a harmonikus rezgést jellemző mennyiségeket, és indokolja legalább egynek a kiszámítási módját! Számítsa ki, hogy mekkora a tömege annak a testnek, amely egy D = 400 N m rugóállandójú rugón 3,14 másodperces rezgésidővel rezeg! Csoportosítsa a rezgéseket, és vizsgálja meg egy anyagi pont harmonikus rezgőmozgása közben bekövetkező energiaváltozásokat! Mutassa meg, hogy a fonálinga mozgása milyen feltételek mellett tekinthető harmonikus rezgésnek, és hogy ilyen feltételek között hogyan számítható ki a lengésideje! Emelje ki az időmérés történetének legfontosabb mozzanatait és azok kapcsolatát a fizikával! Kísérleti eszközök: Bunsen-állvány, dió, rövid fémrúd. Csavarrugó, akasztó horoggal rendelkező ólomnehezék. 32

33 A 16. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Különféle rezgések szemléltetése gyakorlati példákkal és a rezgés általános fogalmának megfogalmazása. Kísérlet: A harmonikus rezgőmozgás létrehozása, bemutatása, jellemzése és létrehozásának dinamikai feltétele. A rezgésidő, rezgésszám, a teljes rezgés, kitérés, amplitúdó értelmezése és kapcsolata a periodikus mozgás általános jellemzőivel. Adható pontok A kitérés, a sebesség, a gyorsulás, a rezgésidő kiszámításának ismertetése. 7 A harmonikus rezgőmozgás jellemzői közül legalább egynél a kiszámítási mód indoklása. A feladat megoldása és elemzése. 4 A rezgések csoportosítása: csillapított, csillapítatlan; sajátrezgés, csatolt rezgés, kényszerrezgés. Rezonancia. Az energiaváltozások kvalitatív vizsgálata. 3 A fonálinga lengése mint harmonikus rezgőmozgás és lengésideje. 7 Az időmérés történetének rövid bemutatása. 5 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 33

34 17. A mechanikai hullámok kísérleti vizsgálata, 17. fajtái és jellemzői Ismertesse a hullám általános fogalmát, két fajtáját és az ezeket megkülönböztető legfőbb tulajdonságokat! Kísérlet: Hozzon létre hosszú csavarrugón longitudinális és transzverzális hullámot, különböztesse meg és hasonlítsa össze azokat! Értelmezze a harmonikus hullámokat, az ezeket jellemző mennyiségeket, és fogalmazza meg a harmonikus hullámok létrejöttének feltételét! Csoportosítsa a hullámokat kiterjedésük és hullámfrontjuk alakja szerint. m Számítsa ki annak a hullámnak a hullámhosszát, amely c = 340 sebességgel terjed és rezgésszáma 170 Hz! s Értelmezze a polarizáció fogalmát, és csoportosítsa a hullámokat polaritásuk szerint! Augustin Fresnel nevéhez fűződik a hullámjelenségek matematikai leírása, a polarizáció és a transzverzalitás kapcsolatának a felismerése stb. Melyik évszázadban alkotott Fresnel? Nevezzen meg Fresnel legalább két olyan fizikus kortársát, akik a hullámtant továbbfejlesztették! Kísérleti eszközök: Csavarrugó, amelynek hossza legalább 1 m, meneteinek átmérője pedig 8 10 cm. 34

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői Kísérlet: Határozza meg a Mikola féle csőben mozgó buborék mozgásának sebességét! Eszközök: Mikola féle cső, stopper, alátámasztó

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június I. Mechanika Newton törvényei Egyenes vonalú mozgások Munka, mechanikai energia Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Periodikus

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele Rezgőmozgás A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele A rezgés fogalma Minden olyan változás, amely az időben valamilyen ismétlődést mutat rezgésnek nevezünk. A rezgések fajtái:

Részletesebben

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz? Rezgés tesztek 1. Egy rezgés kitérés-idő függvénye a következő: y = 0,42m. sin(15,7/s. t + 4,71) Mekkora a rezgés frekvenciája? a) 2,5 Hz b) 5 Hz c) 1,5 Hz d) 15,7 Hz 2. Egy rezgés sebesség-idő függvénye

Részletesebben

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS 1 EGYENLETES KÖRMOZGÁS Pálya kör Út ív Definíció: Test körpályán azonos irányban haladva azonos időközönként egyenlő íveket tesz meg. Periodikus mozgás 2 PERIODICITÁS

Részletesebben

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések 1. Melyek a rezgőmozgást jellemző fizikai mennyiségek?. Egy rezgés során mely helyzetekben maximális a sebesség, és mikor a gyorsulás? 3. Milyen

Részletesebben

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

FIZIKA VIZSGATEMATIKA FIZIKA VIZSGATEMATIKA osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha

Részletesebben

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki 1. A gyorsulás Gyakorlati példákra alapozva ismertesse a változó és az egyenletesen változó mozgást! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Ismertesse

Részletesebben

GYIK mechanikából. (sűrűségmérés: - tömeg+térfogatmérés (akár Arkhimédész-törvény segítségével 5)

GYIK mechanikából. (sűrűségmérés: - tömeg+térfogatmérés (akár Arkhimédész-törvény segítségével 5) GYIK mechanikából 1.1.1. kölcsönhatás: két test vagy mező egymásra való, kölcsönös hatása mozgásállapot: testek azon állapota, melynek során helyük megváltozik (itt fontos a mozgó test tömege is!) tömegmérések:

Részletesebben

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete Hullámmozgás Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete A hullámmozgás fogalma A rezgési energia térbeli továbbterjedését hullámmozgásnak nevezzük. Hullámmozgáskor a közeg, vagy mező

Részletesebben

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) 1. Az inerciarendszer fogalma. Newton I. törvénye 3. Newton II. törvénye 4. Newton III. törvénye 5. Erők szuperpozíciójának elve 6. Különböző mozgások

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek. Mozgások dinamikai leírása A dinamika azzal foglalkozik, hogy mi a testek mozgásának oka, mitől mozognak úgy, ahogy mozognak? Ennek a kérdésnek a megválaszolása Isaac NEWTON (1642 1727) nevéhez fűződik.

Részletesebben

Speciális mozgásfajták

Speciális mozgásfajták DINAMIKA Klasszikus mechanika: a mozgások leírása I. Kinematika: hogyan mozog egy test út-idő függvény sebesség-idő függvény s f (t) v f (t) s Példa: a 2 2 t v a t gyorsulások a f (t) a állandó Speciális

Részletesebben

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika Fizika mérnm rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Mechanika. előadás Dr. Geretovszky Zsolt 1. szeptember 15. Klasszikus mechanika A fizika azon ága, melynek feladata az anyagi testek mozgására vonatkozó

Részletesebben

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható! FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI a 2015/2016. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában Vizsgabizottság: 12.a Vizsgáztató tanár: Bartalosné Agócs Irén 1. Egyenes vonalú mozgások dinamikai

Részletesebben

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása. A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása. Eszközszükséglet: Bunsen állvány lombik fogóval 50 g-os vasból készült súlyok fonál mérőszalag,

Részletesebben

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport MECHANIKA I. 1. Definiálja a helyvektort! 2. Mondja meg mit értünk vonatkoztatási rendszeren! 3. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor

Részletesebben

V e r s e n y f e l h í v á s

V e r s e n y f e l h í v á s A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0021 V e r s e n y f e l h í v á s A Sárospataki Református

Részletesebben

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői Rezgés, oszcilláció Rezgés, Hullámok Fogorvos képzés 2016/17 Szatmári Dávid (david.szatmari@aok.pte.hu) 2016.09.26. Bármilyen azonos időközönként ismétlődő mozgást, periodikus mozgásnak nevezünk. A rezgési

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2014.

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2014. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2014. I. Mechanika 1. Egyenes vonalú mozgások 2. Newton törvényei 3. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek 4. Munka, mechanikai energia

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendület Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendülettétel: Az lendület erő hatására változik meg. Az eredő erő határozza meg

Részletesebben

a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben!

a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben! Kísérletek a fizika szóbeli vizsgához 2015. május-június 1. tétel: A rendelkezésre álló eszközökkel vizsgálja meg a buborék mozgását a vízszinteshez képest kb. 0 20 -os szögben megdöntött Mikola-csőben!

Részletesebben

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI 1. Egyenes vonalú mozgások 2012 Mérje meg Mikola-csőben a buborék sebességét! Mutassa meg az út, és az idő közötti kapcsolatot! Három mérést végezzen, adatait

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei I. Mechanika: 1. A gyorsulás 2. A dinamika alaptörvényei 3. A körmozgás 4. Periodikus mozgások 5. Munka, energia, teljesítmény II. Hőtan: 6. Hőtágulás

Részletesebben

Periódikus mozgások Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periodikus mozgásnak

Periódikus mozgások Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periodikus mozgásnak Periódikus mozgások Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periodikus mozgásnak nevezzük. Pl. ingaóra ingája, rugó rezgőmozgása, Föld forgása, körhinta, óra

Részletesebben

1. Az egyenes vonalú mozgás. 2. Merev test egyensúlya. 3. Newton törvényei. 4. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok

1. Az egyenes vonalú mozgás. 2. Merev test egyensúlya. 3. Newton törvényei. 4. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok 1. Az egyenes vonalú mozgás Választhat az alábbi két kísérlet elvégzése közül: A. Igazolja, hogy a Mikola-csőben lévő buborék mozgása egyenes vonalú egyenletes! Számítsa ki a buborék sebességét két különböző

Részletesebben

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás A rezgőmozgás időben ismétlődő, periodikus mozgás. A rezgő test áthalad azon a helyen, ahol egyensúlyban volt a kitérítés előtt, és két szélső helyzet között periodikus

Részletesebben

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Elméleti kérdések és válaszok

Elméleti kérdések és válaszok Elméleti kérdések és válaszok Folyamatosan bővül 9. évfolyam Tartalom 1. Értelmezd a következő fogalmakat: megfigyelés, kísérlet, modell!... 3 2. Mit nevezünk koordináta rendszernek és mit vonatkoztatási

Részletesebben

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) I. Mechanika Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

Digitális tananyag a fizika tanításához

Digitális tananyag a fizika tanításához Digitális tananyag a fizika tanításához Ismétlés Erőhatás a testek mechanikai kölcsönhatásának mértékét és irányát megadó vektormennyiség. jele: mértékegysége: 1 newton: erőhatás következménye: 1N 1kg

Részletesebben

Mérnöki alapok 2. előadás

Mérnöki alapok 2. előadás Mérnöki alapok. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

NT-17105 Fizika 9. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat

NT-17105 Fizika 9. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat NT-17105 Fizika 9. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat A fizika tankönyvcsalád és a tankönyv célja A Fedezd fel a világot! című természettudományos tankönyvcsalád fizika sorozatának első köteteként

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

Fizika szóbeli. Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. Pápa, 2015. január 4.

Fizika szóbeli. Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. Pápa, 2015. január 4. Fizika szóbeli 2015 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Pápa, 2015. január 4. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata Jellemezze az egyenes vonalú egyenletes mozgást!

Részletesebben

Elméleti kérdések és válaszok

Elméleti kérdések és válaszok Elméleti kérdések és válaszok Folyamatosan bővül 9. évfolyam Tartalom 1. Értelmezd a következő fogalmakat: megfigyelés, kísérlet, modell!... 4 2. Mit nevezünk koordináta rendszernek és mit vonatkoztatási

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály 1. Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sűrűség, idő mérése 2.A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer, Galilei relativitási

Részletesebben

Mechanikai hullámok (Vázlat)

Mechanikai hullámok (Vázlat) Mechanikai hullámok (Vázlat) 1. A hullám ogalma, csoportosítása és jellemzői a) A mechanikai hullám ogalma b) Hullámajták c) A hullámmozgás jellemzői d) A hullámok polarizációja 2. Egydimenziós hullámok

Részletesebben

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása.

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása. Dinamika A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása. Newton törvényei: I. Newton I. axiómája: Minden nyugalomban lévő test megtartja nyugalmi állapotát, minden mozgó test

Részletesebben

KÖZÉP SZINTŰ ÉRETTSÉGI KÍSÉRLETEK FIZIKA 2017

KÖZÉP SZINTŰ ÉRETTSÉGI KÍSÉRLETEK FIZIKA 2017 KÖZÉP SZINTŰ ÉRETTSÉGI KÍSÉRLETEK FIZIKA 2017 1. Newton törvényei 2. Egyenes vonalú mozgások 3. Pontszerű és merev testek egyensúlya 4. Mechanikai rezgések 5. Felhajtóerő és kísérleti vizsgálata 6. Munka,

Részletesebben

MECHANIKA I. /Statika/ 1. előadás SZIE-YMM 1. Bevezetés épületek, építmények fizikai hatások, köztük erőhatások részleges vagy teljes tönkremenetel használhatatlanná válás anyagi kár, emberáldozat 1 Cél:

Részletesebben

Tartalom. Fizika 1,

Tartalom. Fizika 1, Fizika 1, 2011-09-25 Tartalom Fizikai mennyiségek... 3 Skalármennyiségek... 3 Mérőszám, mértékegység... 3 mértékegység... 3 mérőszám... 4 hiba:... 4 Mértékegység rendszerek... 4 Történelmi mértékegység

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

A testek tehetetlensége

A testek tehetetlensége DINAMIKA - ERŐTAN 1 A testek tehetetlensége Mozgásállapot változás: Egy test mozgásállapota akkor változik meg, ha a sebesség nagysága, iránya, vagy egyszerre mindkettő megváltozik. Testek tehetetlensége:

Részletesebben

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor gészítsd ki a mondatot! egyenes vonalú egyensúlyban erő hatások mozgást 1. 2:57 Normál Ha a testet érő... kiegyenlítik egymást, azt mondjuk, hogy a test... van. z egyensúlyban lévő test vagy nyugalomban

Részletesebben

1. A hang, mint akusztikus jel

1. A hang, mint akusztikus jel 1. A hang, mint akusztikus jel Mechanikai rezgés - csak anyagi közegben terjed. A levegő molekuláinak a hangforrástól kiinduló, egyre csillapodva tovaterjedő mechanikai rezgése. Nemcsak levegőben, hanem

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához? Fényemisszió 2.45. Az elektromágneses spektrum látható tartománya a 400 és 800 nm- es hullámhosszak között található. Mely energiatartomány (ev- ban) felel meg ennek a hullámhossztartománynak? 2.56. A

Részletesebben

A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája

A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája A mechanika alapjai A pontszerű testek dinamikája Horváth András SZE, Fizika Tsz. v 0.6 1 / 26 alapi Bevezetés Newton I. Newton II. Newton III. Newton IV. alapi 2 / 26 Bevezetés alapi Bevezetés Newton

Részletesebben

Mérnöki alapok 1. előadás

Mérnöki alapok 1. előadás Mérnöki alapok 1. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 1. (b) Rugalmas hullámok. Utolsó módosítás: szeptember 28. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 1. (b) Rugalmas hullámok. Utolsó módosítás: szeptember 28. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 1. (b) Rugalmas hullámok Utolsó módosítás: 2012. szeptember 28. 1 Síkhullámok végtelen kiterjedésű, szilárd izotróp közegekben (1) longitudinális hullám transzverzális

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

Fizika alapok. Az előadás témája

Fizika alapok. Az előadás témája Az előadás témája Körmozgás jellemzőinek értelmezése Általános megoldási módszer egyenletes körmozgásnál egy feladaton keresztül Testek mozgásának vizsgálata nem inerciarendszerhez képest Centripetális

Részletesebben

NT-17135 Fizika 9. (Fedezd fel a világot! Emelt szint) Tanmenetjavaslat

NT-17135 Fizika 9. (Fedezd fel a világot! Emelt szint) Tanmenetjavaslat NT-17135 Fizika 9. (Fedezd fel a világot! Emelt szint) Tanmenetjavaslat A fizika tankönyvcsalád és a tankönyv célja A Fedezd fel a világot! című természettudományos tankönyvcsalád emelt szintű képzéshez

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 2014. Témakörök

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 2014. Témakörök A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 2014. Témakörök I. Mechanika 1. Newton törvényei 2. Egyenes vonalú mozgások 3. Munka, mechanikai energia 4. Pontszerű és merev test egyensúlya,

Részletesebben

Fizika példák a döntőben

Fizika példák a döntőben Fizika példák a döntőben F. 1. Legyen két villamosmegálló közötti távolság 500 m, a villamos gyorsulása pedig 0,5 m/s! A villamos 0 s időtartamig gyorsuljon, majd állandó sebességgel megy, végül szintén

Részletesebben

Fizika Szóbeli érettségi témakörök 2017.

Fizika Szóbeli érettségi témakörök 2017. Fizika Szóbeli érettségi témakörök 2017. 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Mechanikai rezgések, matematikai inga 3. Newton törvényei 4. Munka és energia 5. Pontszerű és merevtest egyensúlya, egyszerű

Részletesebben

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai Fizika Mechanika Témakörök Tartalmak Mozgások Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, szabadesés Az egyenletes körmozgás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemzése.

Részletesebben

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

FIZIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINT 2014/2015. TANÉV MÁJUS

FIZIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINT 2014/2015. TANÉV MÁJUS Témakörök 1. Egyenes vonalú mozgások leírása és kísérleti vizsgálata 2. Dinamika 3. Tömegvonzás és következményei 4. Forgómozgás dinamikája, forgási egyensúly 5. Mechanikai rezgések és hullámok 6. Szilárd

Részletesebben

FIZIKA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Halász Tibor Dr. Jurisits József Dr.

FIZIKA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Halász Tibor Dr. Jurisits József Dr. MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 FIZIKA 9-12. évfolyam Készítette: Dr. Halász Tibor Dr. Jurisits József Dr. Szûcs József A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 4. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

Optika fejezet felosztása

Optika fejezet felosztása Optika Optika fejezet felosztása Optika Geometriai optika vagy sugároptika Fizikai optika vagy hullámoptika Geometriai optika A közeg abszolút törésmutatója: c: a fény terjedési sebessége vákuumban, v:

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok nyomása A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Függ: egyenesen arányos a folyadék sűrűségével (ρ) egyenesen arányos a folyadékoszlop

Részletesebben

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből 1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből Forgatónyomaték, impulzusmomentum, impulzusmomentum tétel 1.1. Feladat: (HN 13B-7) Homogén tömör henger csúszás nélkül gördül le az α szög alatt hajló

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

Kinematika, dinamika Fizika 7.

Kinematika, dinamika Fizika 7. Kinematika, dinamika Fizika 7. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor

Részletesebben

Mechanika I-II. Példatár

Mechanika I-II. Példatár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanika Tanszék Mechanika I-II. Példatár 2012. május 24. Előszó A példatár célja, hogy támogassa a mechanika I. és mechanika II. tárgy oktatását

Részletesebben

A Jurisich Miklós Gimnázium által szervezett fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei, kísérletei és kísérletleírásai

A Jurisich Miklós Gimnázium által szervezett fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei, kísérletei és kísérletleírásai A Jurisich Miklós Gimnázium által szervezett fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei, kísérletei és kísérletleírásai. 2013. február A szóbeli vizsga témakörei MECHANIKA 1. Newton törvényei 2. Egyenes

Részletesebben

1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás

1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás A rendelkezésre álló eszközökkel vizsgálja meg a buborék mozgását a kb. 30 0 os szögben álló csőben! a) Szerkessze meg a buborék mozgásának út-idő grafikonját! (Az ehhez

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

9. évfolyam I. MOZGÁSTAN

9. évfolyam I. MOZGÁSTAN 9. évfolyam I. MOZGÁSTAN Mozgástani alapfogalmak: A mozgás hely szerinti jellemzése Hely, hosszúság és idő mérése. A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer. A mozgás időbeli jellemzése, a sebesség

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 5. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően

Részletesebben

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium Mechanika Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium Középszintű fizika szóbeli érettségi vizsga témakörei és kísérletei 2016-2017-es tanév Az egyenes vonalú egyenletes és egyenletesen változó mozgás Hidrosztatika

Részletesebben

Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben

Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben 1. Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás - Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgások. - A mozgásokra jellemző fizikai mennyiségek,

Részletesebben

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek Keresés (http://wwwtankonyvtarhu/hu) NVDA (http://wwwnvda-projectorg/) W3C (http://wwww3org/wai/intro/people-use-web/) A- (#) A (#) A+ (#) (#) English (/en/tartalom/tamop425/0027_fiz2/ch01s03html) Kapcsolat

Részletesebben

1. Tétel Egyenes vonalú mozgások

1. Tétel Egyenes vonalú mozgások 1. Tétel Egyenes vonalú mozgások Mérje meg Mikola-csőben a buborék sebességét! Mutassa meg az út, és az idő közötti kapcsolatot! Három mérést végezzen, adatait foglalja táblázatba! Eszközök: Mikola-cső,

Részletesebben

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót

Részletesebben

Irányításelmélet és technika I.

Irányításelmélet és technika I. Irányításelmélet és technika I. Mechanikai rendszerek dinamikus leírása Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék amagyar@almos.vein.hu 2010

Részletesebben

Mechanikai rezgések = 1 (1)

Mechanikai rezgések = 1 (1) 1. Jellemző fizikai mennyiségek Mechanikai rezgések Mivel a harmonikus rezgőmozgást végző test leírható egy egyenletes körmozgást végző test vetületével, a rezgőmozgást jellemző mennyiségek megegyeznek

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA 1. A kinematika és a dinamika tárgya. Egyenes onalú egyenletes mozgás a) Kísérlet és a belőle leont köetkeztetés b) A mozgás jellemző grafikonjai

Részletesebben

Tanári tevékenységek Motiváció, környezet- és balesetvédelem

Tanári tevékenységek Motiváció, környezet- és balesetvédelem Iskola neve: IV Béla Általános Iskola Iskola címe:, Járdánháza IV Béla út Tantárgy: Fizika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): Kitöltés dátuma 00 szeptember (évhónap): OE adatlap - Tanmenet Idő

Részletesebben

21. A testek hőtágulása

21. A testek hőtágulása 21. A testek hőtágulása Végezzen el két kísérletet a hőtágulás jelenségének szemléltetésére a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával! Magyarázza meg a kísérleteknél tapasztalt jelenséget! Soroljon

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tanmenetek és szakmódszertani felvetések. 1. Szakmódszertani felvetések, javaslatok! 2. Fizika tanmenet 9. osztály (heti 2 óra)

Tartalomjegyzék. Tanmenetek és szakmódszertani felvetések. 1. Szakmódszertani felvetések, javaslatok! 2. Fizika tanmenet 9. osztály (heti 2 óra) Tartalomjegyzék ek és szakmódszertani felvetések 1. Szakmódszertani felvetések, javaslatok! 2 2. Fizika tanmenet 9. osztály (heti 2 óra) 5 3. Fizika tanmenet 9. osztály (heti 1,5 óra) 18 1 Bevezetô szakmódszertani

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint 4 ÉRETTSÉGI VIZSGA 04. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben