3. Beszámoló a könyvtár évi munkájáról, jellemző tevékenységeiről, a munkatervben foglaltak teljesítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Beszámoló a könyvtár 2013. évi munkájáról, jellemző tevékenységeiről, a munkatervben foglaltak teljesítéséről"

Átírás

1 3. Beszámoló a könyvtár évi munkájáról, jellemző tevékenységeiről, a munkatervben foglaltak teljesítéséről 3.1 Tárgyi, működési feltételek 3.2 Állománygyarapítás, feldolgozás 3.3 Olvasószolgálat hagyományos szolgáltatások nem hagyományosak digitális szolgáltatások közösségi szolgáltatások rendezvények, foglalkozások 3.4 Mikrotérségi feladatok - szolgáltatásközvetítéssel 4. Könyvtári munkaterv Kiemelt feladat 4.2 Feladatok részletesen

2 3.1 Tárgyi, működési feltételek Intézményegységünk 2013-ban e Ft-ból gazdálkodhatott. A korábbi évekkel ellentétben nagyobb mérvű pályázati, vagy egyéb támogatás elnyerésére nem volt lehetőségünk. Az önkormányzati finanszírozás mellett a Berzsenyi Dániel Könyvtár pályázatához társulva az Októberi Könyvtári Napok programsorozatának megvalósításához 65 e Ft értékű NKA támogatás érkezett. A Márai-program III. meghívásos pályázatán pedig 250 e Ft értékű támogatást nyertünk, ami azonban csak 2014-ben fog realizálódni. A könyvtárak térségi szolgáltató tevékenységének jogi szabályozásában és pénzügyi feltételrendszerében 2013 számos változást hozott. Hatályát vesztette a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény, mely az elmúlt évek mozgókönyvtári ellátásának képezte alapját. Módosult a kulturális törvény, amely az önkormányzati törvénnyel összhangban a települések kötelező feladatává tette a helyi könyvtári ellátás biztosítását. Répcelak mikrotérsége könyvtárainak ellátására a továbbiakban központi normatívából nem részesülünk, a feladatellátás a továbbiakban a Vas megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében a városi könyvtár szakmai közreműködésével (programközvetítés, térségközpontú rendezvények) valósul meg. Szolgáltatási díjbevételeink nagysága Ft volt. Ezen belül az internethasználat bevétele Ft. ITK eszközeink közül az olvasótermi, az elektronikus katalógus szerepét biztosító számítógép cserére került. Helyére az emagyarország Pont támogatásával új, ún. mentori számítógép került. A könyvtári érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzésre is felhasználható 30 %- ából pedig projektort vásároltunk. Március hónapban a könyvtár 2008-ben elvégzett szakfelügyeleti alapvizsgálatának utóvizsgálata történt meg. Ez bevezetőként ismét kiemelte az önkormányzat elismerésre méltó törekvését arra, hogy anyagi lehetőségei szerint gondoskodjon a könyvtári közszolgáltatási kötelezettségről. Az alapvizsgálat óta bekövetkezett változások összefoglaló üzenete: Répcelak város könyvtári teljesítménye megőrizte tartósan magas színvonalát, melyért elismerés illeti a munkatársakat, és azt a törekvést, hogy a használói igényekhez jól alkalmazkodva alakítsák a szolgáltatásokat. Jelenlétük a virtuális térben példaszerű. 3.2 Állománygyarapítás, feldolgozás A gyűjtemény nagysága december 31-én db volt, ,- Ft értékben. Az éves gyarapodás mértéke: 547 db (458 db könyv, 15 db bekötött folyóirat, 5 db hangkazetta, 69 db DVD) összesen ,- Ft értékben. A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,- Ft volt. A 2012-es év gyűjteményfejlesztéseinek arányában Répcelakot ebből ,- Ft illette meg. Ez az összeg 115 kötet vásárlására volt elegendő. Az év során 417 db, elsősorban elhasználódott könyvet selejteztünk ,- Ft értékben. 2

3 3.3 Olvasószolgálat Éves szinten 239 nap álltunk használóink rendelkezésére. A napi látogatók száma 53 fő, a regisztrált olvasóké 452 fő. A könyvtárhasználók száma éves szinten fő, ebből 14 éven aluli fő A hagyományos könyvtári szolgáltatásokat en (ebből 762 gyermek) vették igénybe: kölcsönzés: dokumentum (könyv, folyóirat, DVD), helybenhasználat mértéke: db, (ebből gyermek 5041 db), könyvtárközi kölcsönzés során olvasóinknak más könyvtáraktól 66 féle kérését teljesítettük A nem hagyományos szolgáltatásokat igénybevevők közül az internetezők száma fő volt, a távhasználat mértéke (telefon, internetes katalógus, intézményi honlap) alkalom. A regisztrált/beírt olvasók körében összességében kisebb mérvű növekedést mutatnak a számok (+2%), a 14 éven aluliak esetében már jóval magasabbat (+30%). A könyvtárhasználat intenzitása összességében az előző évhez képest némileg visszaesett (-9 %), de örülünk annak, hogy a 14 éven aluliak kölcsönzési aktivitása viszont nőtt (+2%). Az internethasználati alkalmak számának csökkenése nagyobb mértékű (-22%). Ehhez részben az is hozzájárult, hogy látogatóként és nem internethasználóként regisztráltuk a saját eszközzel (laptop, tablet) betérő, de a főtér ingyenes hálózatára csatlakozó személyeket. A könyvtárközi kölcsönzésben meghozatott művek száma (+29%), az Országos Dokumentum-ellátási rendszer mellett ehhez elsősorban a Vasi Könyvtári Portál szolgáltatásait vettük igénybe Digitális szolgáltatások A távhasználat mértéke: alkalom, ami nagyon erőteljes növekedést mutat (+81 %). Az intézményi honlap folyamatos frissítése mellett május hónaptól a facebookon is elérhetők vagyunk, ezt az oldalt 121-en kedvelik Közösségi szolgáltatások Továbbra is részt vettünk a Répcelaki Hírmondó összeállításában/szerkesztésében. A kisváros harmadik honlapjának tartalmi frissítését pedig a közigazgatáshoz tartozó menüszerkezetet kivéve- megkeresések alkalmával, igény szerint segítettünk október hónapig Rendezvények, foglalkozások 2013-ban 90 féle programot valósítottunk meg, ami fővel növelte a látogatók számát. A Tudásdepó-Expressz Európai Uniós pályázat fenntartási időszakának második évét zártuk. A TÁMOP-os programok közül a Móra-hét megvalósulásában személyes támogatásunkon túl a jutalmazásban, illetve az akadályverseny egyik helyszínének 3

4 biztosításában tudtunk segíteni. Az általános iskolával kötött Partneri megállapodás kihelyezett programja 187 főt mozgatott meg. Augusztus hónapban a kötelező olvasmányok feldolgozását segítő két hetes Szamárfülek saját költségvetésből, Szabadosné Molnár Melinda szakmai megvalósításával történt ban Csánig, Csönge, Hegyfalu, Nick, Kenyeri, Nemesládony, Uraiújfalu, Répceszemere, Vámoscsalád, Vasegerszeg településekről érkeztek a diákok a répcelakiak mellett, a két hét alatt összesen 112-en. Ajánlott olvasmányokat kínált a Belelapozgató az év utolsó hónapjaiban havonta egyegy alkalommal. Az olvasmányok bemutatásakor az adott művekből hosszabbrövidebb részletek felolvasására is sor került, és a hallottak minden esetben játékos elemekkel egészültek ki. Fekete Sándor: Vuk, Tatay Sándor: Kinizsi Pál, Lengyel Dénes: Régi magyar mondák, végül O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások voltak terítéken. A résztvevők létszáma összesen 67 fő, a szakmai megvalósító, Mészáros Imréné segítségét ezúton is megköszönjük! A Tatay centenáriumot követő harmadik rejtvény a szerző Kinizsi Pál ifjúsági regényből készült, a már megszokott, szövegmagyarázatos, illusztrált formában. Három helyes megfejtője volt, mindannyian könyvet nyertek. Az Októberi Könyvtári Napok répcelaki programsorozatát Ángyán Csilla csornai fazekas kiállítása, A mesterség dicsérete nyitotta meg. Az aktuális téma mellett Könyvtárak összefogása az emberi kapcsolatokért most sem hiányoztak a nagyon piciket és a kölyköket megszólító programok. Családi-, baráti-, egymásra figyelős meséket hallhattak az ovisok, a megvalósításban partner Százszorszép Óvoda minden egyes csoportja képviseltette magát. A babaolvasónál ismét segítségünkre voltak a védőnők, és ez a program évek óta sikeresnek számít. A Játékos kölyökolvasó feladatsorai pedig a barátság fogalomköréhez kötődtek. A hét kiemelt rendezvénye jubileumi esemény volt. A év (népkönyvtárközségi könyvtár-körzeti könyvtár) rövid képes történetéről Jubiláló könyvtári trió néven összeállított prezentációval adtunk számot, és a jeles alkalomra a takarékszövetkezet támogatásával új könyvtárhasználati tájékoztató is készült. Az önkormányzat részéről Pálla Péter önkormányzati képviselő, a Berzsenyi Dániel Könyvtár nevében pedig Pallósiné dr. Toldi Márta PhD köszöntötte a könyv-(tár)barátokat. A IV. Könyvtárút répcelaki állomásaként a hét közepén fogadtuk a büki könyvtárosokat, majd másnap szombathelyi megyei könyvtáros kollégákkal léptük át a megyehatárt Csorna felé. A gyermekíró pályázat eredményhirdetésére, az Írópalántákra vasárnap került sor. Az óvodások történetei megnáthásodott manócskáról, színes és fagyott tóról, a kisiskolásoké kakasról, katicáról, tojásokról, a nagyobbaké vörös gyémántról szóltak. Szülők, nagymamák, testvérek kísérték el az alkotókat a találkozóra, ahonnan senki nem távozott üres kézzel, és minden résztvevőt egy kis állófogadással vendégeltünk meg. A résztvevők száma jóval meghaladta a korábbi évekét, összesen 329 fő volt. A programsorozat az önkormányzati finanszírozás mellett a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. Meseláda foglalkozásokra általában szombatonként, havi rendszerességgel került sor. Dallos Krisztina irányításával nemcsak a gyerekek, de szüleik is élvezték a változatos mesefeldolgozásokat, melyek rendszeres látogatottsága fő között mozgott. A tetőtéri Mesekuckó alkalmanként filmvetítések színhelye is volt. 4

5 A Verskedvelők társasága nagyjából havi rendszerességű összejövetelein az aktuális kedvenc vers vagy novella felolvasása, átbeszélése mellett egy-egy alkalommal bemutatkoztak néhányan vers-, vagy blog íróként is. Érdekes, tartalmas alkalmak voltak ezek. A Répcelaki Szabadegyetem előadásai mellett mely előadások túlnyomó része a könyvtárban valósultak meg-, a Nyitott Tér KKE új sorozatot indított Irodalmunk gyöngyszemei címmel. 3.4 Mikrotérségi feladatok - szolgáltatásközvetítéssel Saját tulajdonú gyűjteményeik fejlesztésére az év során csak Csánig és Nick települések utaltak költségvetésükből pénzt, összesen 80 e Ft-ot. Az előző évi gyarapítások arányában azonban még mind a négy település részesült a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból, ami összesen ,- Ft nagyságrendű összeg volt. A mikrotérségi települések Csánig, Nick, Uraiújfalu és Vámoscsalád saját tulajdonú gyűjteményei december 31-én összesen db könyvtári dokumentumból álltak. Az év során összesen 68 db könyvvel gyarapodtak. Ebből 52 db a saját költségvetésükből, településenként 4-4 db könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból vásárolt. A mozgókönyvtári db-os, (2.275 db könyv és 277 db DVD-ből álló) ,-Ft értékű gyűjteményrész továbbra is a városi könyvtár nyilvántartásában szerepel, a településeken maradó kihelyezett állományként. Rendszeres cseréje, gondozása a városi könyvtár feladata, kapcsolódva a Berzsenyi Könyvtár kiszállási ütemtervéhez. 5

6 4. Könyvtári munkaterv 2014 Nyilvános könyvtárként a változó társadalmi, gazdasági és kulturális környezethez folyamatosan igazodva próbáljuk továbbra is a hagyományos kölcsönkönyvtári és informatikai háttérrel működő szolgáltatások kínálatát egyenrangúan, együttesen biztosítani. A könyvtár szolgáltatáskínálatának fejlesztése érdekében az önkormányzati finanszírozás célirányos felhasználása mellett továbbra is igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni (pályázatok, együttműködések, tapasztalatcserék más könyvtárakkal, civil szervezetekkel összefogás), melyek a működés színvonalának fenntartásában segítenek. A répcelaki mikrotérség településeinek elöljárói saját tulajdonú gyűjteményeik gyarapítására talán egy települést kivéve- a továbbiakban nem tartanak igényt. A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszeren belül segítjük tovább könyvtári szolgáltatóhelyeik munkáját. 4.1 Kiemelt feladat A fiatal korosztályokat megszólító, a szövegértést segítő olvasásnépszerűsítő programok gyakorlatának folytatása, és nem csak az uniós pályázat TÁMOP / fenntartási időszakának kötelezettségeként. 4.2 Feladatok részletesen Olvasáskultúra fejlesztését célzó programok: Szakmai közreműködés a Móra hét programsorozatához o Határidő: az iskola munkatervéhez kötődően, tavasszal o Megvalósítása: az iskola anyagi lehetőségei szerint, díjazásának segítése térségközpontú rendezvényként Könyvhódító a Vas megyei olvasásnépszerűsítő programsorozatban való részvétel, répcelaki csapat/csapatok indítása, helyi szintű menedzselése/felkészítése o Határidő: a verseny kiírását követően, annak ideje alatt, folyamatosan o Megvalósítása: az éves költségvetésből Szamárfülek kötelező olvasmányok elsajátítását segítő programok augusztus hónap első két hetében Répcelakon és a mikrotérség településein is meghirdetve o Határidő: augusztus két hetében, között o Megvalósítása: az éves költségvetésből Belelapozgató az ajánlott olvasmányokba o Határidő: szeptember-december hónapokban, egy-egy alkalommal o Megvalósítása: térségközpontú rendezvényként A negyedik Tatay-rejtvényfüzet összeállítása o Határidő: szeptember 30. 6

7 o Megvalósítása: az éves költségvetésből Meseláda nagyjából havi rendszerességgel kisgyermekek részére o Felelős: Boros András o Határidő: évi 10 alkalom, minden hónap utolsó pénteki napja o Megvalósítása: az éves költségvetésből Verskedvelők társasága önszerveződő csoport munkájának segítése o Határidő: nagyjából havonta, igény szerint o Megvalósítása: az éves költségvetés Októberi Könyvtári Napok programsorozat összeállítása, megvalósítása o Határidő: NKA pályázati kiírást követően a Vas megyei nyilvános könyvtári hálózat összefogásának részeként o Megvalósítása: kedvező elbírálás esetén Az Irodalmunk gyöngyszemei sorozat megvalósításának segítése o Felelős: a kapcsolattartásért Csuka Éva o Határidő: negyedévente a Nyitott Tér KKE programtervéhez igazodva o Megvalósítása: térségi központú rendezvényként, a Nyitott Tér KKE anyagi lehetőségei szerint Digitális írástudás segítése, web alapú szolgáltatásfejlesztés: Az interaktív könyvtári/intézményi portál és facebook oldal tartalmának folyamatos bővítése/cseréje. o Felelős: Boros András o Határidő: a napi munka során, folyamatosan Az online katalógus, ill. a Fotókereső szolgáltatás használatának segítése. és Boros András o Határidő: a napi munka során folyamatosan A helytörténeti képanyag feldolgozásának folytatása, a távoli elérésű internetes helyismereti tudástartalmak körének további bővítése (digitalizálás, feltárás). o Felelős: Boros András o Határidő: folyamatosan A Tudásod a jövőd! című idegennyelvi és informatikai kompetenciákat fejlesztő TÁMOP projekt az informatikai képzés-részének segítése helyszín, ügyelet, eszközök biztosítása, a képzésben részvevők mentorálásával o Felelős: mentorként Boros András o Határidő: a pályázat ütemtervéhez igazodva, megfelelő számú jelentkező esetén Térségi szolgáltatások körében: A Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszeren belül szolgáltatásközvetítés mikrotérségünk négy települése könyvtári szolgáltató helye vonatkozásában, mindenkori igény és szükséglet szerint. Pl. a tartós letétben levő mozgókönyvtári dokumentumok gondozása, cseréje stb. és Boros András o Határidő: mindenkori megállapodás szerint 7

8 Közösségi szolgáltatások: A Répcelaki Hírmondó szerkesztési munkálataiban való segítségnyújtás. o Határidő: negyedévente A önkormányzati portál gazdaság, online könyvtár, térkép, Répcelaki Hírmondó menüpontjai tartalmának frissítése a polgármester úr által kiadott feladat-ellátási rend szerint. o Határidő: kéthetente További hagyományos feladatok: Gyűjteményfejlesztés a költségvetési számok tükrében, figyelembe véve a kivonásra szánt, de továbbra is szükséges művek új kiadásokkal való pótlását is. Az állomány több évtizedes használatnak kitett köteteinek, a tartalmilag elavult kötetek nagyobb mértékű kivonása (~ db). Valamint a könyvtári munkafolyamatok mindennapos, havi, negyedéves, éves rendszerességű, több szempontú nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségei; a nem hagyományos munkafolyamatok folyamatos monitoringja; szolgáltatási helyzetelemzések végzése; a mindenkori fenntartónak készített éves beszámolók, elszámolások, statisztikák, valamint a költségvetés elkészítése. Bízunk abban, hogy a felhasználóbarát nyitva tartás, a könyvtárosok szakmai felkészültsége, legjobb tudásukat adó személye garancia a kiszámítható és megbízható könyvtári feladatellátásra a jövőben is. Répcelak, január 15. Csuka Éva könyvtárvezető 8

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2013. évi munkaterve Tisztelt

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Csorvás, 2011. június 17. 1 A könyvtár 2010. évi munkájának értékelése Könyvtárunk típusából adódóan kettős funkciót lát

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve. 2. Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 3. Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009. 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben

Sándorné Bogáth Margit

Sándorné Bogáth Margit SZAKMAI BESZÁMOLÓ az NKA 3508/01180 azonosítószámú, Vas megye könyvtári hálózatának kapcsolódása az Országos Könyvtári Napok programsorozatához című pályázathoz Vas megye nyilvános könyvtári hálózata (megyei

Részletesebben

MUNKATERV 2015 1. HELYZETELEMZÉS 2. VEZETÉSI FELADATOK

MUNKATERV 2015 1. HELYZETELEMZÉS 2. VEZETÉSI FELADATOK MUNKATERV 2015 1. HELYZETELEMZÉS 2. VEZETÉSI FELADATOK 2.1 Minőségirányítás 2.2 Alapdokumentumok módosítása 2.3 Gazdasági folyamatok, épületüzemeltetés 2.4 Belső ellenőrzési terv 2.5 Partnerkapcsolatok

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolójának, és 20 ll. évi munkatervének tudomásul vételéről A Fővárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 1026 1027 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben