19. évfolyam 2010/02. Elsô csók a parkban. Megnyílt az Erkel Év. Lapátra magyar! Híd az olvasáshoz. A Stoflitz-vendéglô

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19. évfolyam 2010/02. Elsô csók a parkban. Megnyílt az Erkel Év. Lapátra magyar! Híd az olvasáshoz. A Stoflitz-vendéglô"

Átírás

1 19. évfolyam 2010/02. Elsô csók a parkban Megnyílt az Erkel Év Lapátra magyar! Híd az olvasáshoz A Stoflitz-vendéglô

2 Elsô csók a parkban a Budakeszi Polgári Körök bálja (írásunkat a 4. oldalon találják)

3 Bu da ke szi Hír mon dó 3 Levél a városházáról Tisztelt Budakesziek! Az elmúlt hónap talán legfontosabb története a pátyi projekt volt. Sorsunkat, jövônket alapvetôen befolyásolja az oda telepíteni szándékozott építmény és az a ember, akik benne élve kétszeresére fogják növelni a település lélekszámát. A Levegô Munkacsoport kezdeményezésére lakossági fórumot tartottunk, amelyre meghívtuk Danóczy Balázst, Telki polgármesterét, Bognár Andrást, Páty polgármesterét, Fülöp Sándort, a Jövô Nemzedékek Ombudsmanját, és az érintett települések fôépítészeit. Sok szó került a projektrôl, arról, hogy kezdettôl fogva látszik: a golf-pálya elbújik a tervekben és inkább a lakótelep jelleg kerül elôtérbe. Városunkat egy jó részen nem a természet fogja körbevenni, az intézmény hálózatunk ellen újabb roham indul, és aki Budára tart, a duplájára növekedett faluból a Fô úton át fogja megcélozni reggelenként a Budakeszi utat. Az ombudsman már vizsgálja a projekt jogszerûségét, illetve azt, hogy a belôle remélhetô mindenféle haszon arányban áll-e a jövô nemzedékeknek okozott kárral. Elmondta: az Állami Fôépítészeti Irodának is komoly aggályai vannak. Az agglomerációs törvénnyel is ütközhet. A beépíthetôségi szám is durván sérti a törvényt, de a vizsgálat a népszavazás után sem fejezôdik be. Az átminôsítésekkel, a helyi építési szabályzat megváltoztatásával néhány beruházó másodpercek alatt milliárdokkal lehet gazdagabb és ez elsôsorban nem Páty érdekeit szolgalja. Az ombudsman a népszavazás kérdésének a megfogalmazását is vizsgálja, mert az félreérthetô volt. A pátyiak nem álltak ki magukért: a megrendezett népszavazás a szavazók csekély száma miatt érvénytelen lett. Így a döntés joga visszaszállt a képviselôtestületre. Aggódva várjuk a további fejleményeket. Ennél sokkal szívderítôbb és örömtelibb történet az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ által útjára bocsátott Erkel Év, amely túl azon a sok szépségen ha szabad így mondanom kulturális és közösségi hasznon, amelyet a városba hoz, Budakeszi nevét országosan is, sôt a határon túl is forgalomba hozza. Köszönet mindazoknak, akik a projekt megteremtéséért dolgoznak. Ezekben az ínséges idôkben is sikerült pályázatokat nyerniük, s nekünk csak az önrészeket kellett állnunk. Elkészült a költségvetés, amely most is rendkívül feszesre szabott, cipôkanállal készült el, és rendkívül következetesen igyekszünk végrehajtani. A mai körülmények között hitelt nem veszünk fel. Ezért aztán több idénre tervezett dolog elmarad. Nem jut elég sem orvosaink munkájának segítségére, sem a közalkalmazottak cafeteria juttatásaira. Ha év végén lesz maradvány, akkor ezt meg tudjuk majd adni. A hét szûk esztendô végét várjuk. Remélem, közel vagyunk hozzá, s az idei esztendô elhozza a várva várt pozitív fordulatot: a válság végét és az ország felemelkedését. Végezetül egy jó hír. A Vadasparkban elkészült a medve kifutó. Mire Önök kézhez veszik ezeket a sorokat két új lakója,vackor és Móric már birtokba is vette. Nagyon reméljük, hogy Budakeszi jövôjéhez amely reményünk szerint a zöld idegenforgalomra épül ez az örvendetes esemény egy lépéssel megint közelebb visz. Tagai István polgármester Ta r ta lo m levél a városházáról bu da ke szi kró ni ka Elsô csók a parkban...4. A Magyar Kultúra Napján nyílt meg az Erkel Év...4. Éhezés vagy étkezés...5. Uniós forrásból bôvülhet az M0 autópálya...6. Most a nemzeti egység a fô!.. 7. A Stoflitz-vendéglô Ökumenikus imahét Lapátra magyar! Háy versek és novelláka színpadon HÍD az olvasáshoz Ön ko r m á n y z at i tudósítás Közhírré tétetik Programajánló TAGAI ISTVÁN polgármester fogadóóráját Majorné dr. Stahácz Éva jegyzô fogadóóráját Minden Páratlan héten Hétfôn óráig tartja. Bejelentkezés szükséges: Szabó Ákos Péter Alpolgármester fogadóóráját Negyedik Hét hétfôn óráig tartja. Bejelentkezés szükséges: Gulyás Dénes országgyûlési képviselô fogadóórája minden hónap harmadik hét csütörtök polgármesteri hivatal PÁROS HÉTEN hétfôn óráig tartja. Bejelentkezés a titkárságon dr. Csutoráné Dr. Gyôri Ottília Alpolgármester fogadóóráját elsô HÉT hétfôn óráig tartja. Bejelentkezés szükséges: VINCZE GÁBOR FALUGAZDÁSZ fogadóóráját MINDEN HÉTEN SZERDÁN óráig tartja. Tel.: Bíró Ildikó országgyûlési képviselô fogadó órája minden hónap utolsó péntekén polgármesteri hivatal

4 Budakeszi Krónika 4 Bu da ke szi Hír m o n dó A Budakeszi Polgári Körök ebben az évben is meghatározott céllal, jótékonysági bált szervezett. A Fô téri parkban szeretnének elhelyezni egy térfigyelô kamerát, mely jól illeszkedik városunknak azon törekvéséhez, hogy Budakeszin térfigyelô rendszert telepítsen, ezzel is javítva a közbiztonságot. A bál szervezôi egy kedves, játékos címet is adtak az estének. Az Elsô csók a parkban arra utalt, hogy a fiatalok által sötétedés után is szeretettel látogatott parkunk mindig biztonságos legyen. Ennek a bálnak az is célja volt, hogy még inkább ráirányítsa a figyelmet városunk közbiztonságának a kérdésére, s egy ilyen jó ügy mellé állva másokat is az ügy támogatására buzdítson. Budakeszi Polgári Körök Elsô csók a parkban A teltházas rendezvényen részt vett többek között Budaörs Rendôrkapitánya, a Budakeszi Rendôrôrs parancsnoka, a Budakeszi Polgárôrség vezetôi, a Budakeszi Önkormányzat Közbiztonsági Bizottságának elnöke és a körzet országgyûlési képviselôje is. Szép pillanata volt a rendezvénynek, mikor a színvonalas mûsor végén Tomola Kata boldogan hozta a friss információt a bálozóknak: nemrég kapta az örömhírt, hogy sikeresen megmûtötték a kárpátaljai kisfiút, akinek megsegítésére szervezték a polgári körök tavalyi báljukat. Hajnali négyig táncolt a bál lelkes közönsége. A belépôk árából és a felajánlásokból 400 ezer forintot utalnak át a szervezôk a figyelô kamera megvásárlására. Az alábbi fellépôknek szeretnének a szervezôk köszönetet mondani: Ingyenes fellépôk: Roll Dance Kerekesszékes táncosai, Bojtár Táncegyüttes, Molnár Gergely bûvész, Surprise Mothers táncosai (a Rouge tánciskola növedékeinek szülei), Gulyás Dénes, Zahra démonok (hastáncos együttes) A szervezôk: Bíró Ildikó, Cseresnyés Éva, dr. Csutoráné dr. Gyôri Ottilia, Virágh Bea, Ohr Alajos A Magyar Kultúra Napján nyílt meg az Erkel Év A Magyar Kultúra Napján szép ünnepséggel vette kezdetét az Erkel Év, amely idén városunk legnagyobb ünnepségsorozata lesz. A következô lapszámban bôvebben körüljárjuk a témát. Most dr. Csutoráné, dr. Gyôri Otília alpolgármester asszonynak a megnyitón elmondott beszédét idézzük fel. Ezeket a gondolatokat szánjuk az emlékév elé. Révai Miklós nyelvtudományunk alapítója, amikor 1802-ben elfoglalta katedráját a pesti egyetemen beszédét azzal kezdte, hogy latinul felkiáltott: Nescimus hungarice loqui! azaz (Uraim), nem tudunk magyarul! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplô Közönség! Ez éppen 8 esztendôvel azelôtt történt, hogy Gyulán, egy tíz gyermekes család másodszülötteként egy Erkel Ferenc nevû kisfiú a világra jött. Ha végigtekintünk az úton, amelyet azóta a magyar kultúra bejárt, hatalmas eredményeket láthatunk. Felépült a Magyar Tudományos Akadémia, és egy sor egyetem, a Nemzeti Múzeumunk. Lett magyar nyelvû, nemzeti színjátszásunk, Nemzeti Színházunk, Operaházunk, Zeneakadémiánk. Elméletileg felszámolták hazánkban az írástudatlanságot, minden gyermek nemcsak járhat, de járnia is kell iskolába. S nem utolsó sorban úgy a hivatalos helyeken, mint a tudomány csarnokaiban is magyarul beszél mindenki! Tudjuk, hogy sok-sok generáció munkája van ebben. Hatalmas, tehetséges, elkötelezett nemzedékeké. Ezek közül is az egyik legfényesebb, az, amelynek az egyik védjegye és zászlaja volt Erkel Ferenc. ( ) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Erkel Ferenc egy nagy korszak gyermeke volt. Amikor elindult a kicsi gyulai házból, még nem volt állandó magyar nyelven játszó színház, nem volt sem tudományos akadémia, sem zeneakadémia, sem operaház. Nem írtak még magyar nyelvû, magyar zenéjû operát. Pestet Budától telente elvágta a köd és a jég, és a téren, ahol most az ország háza áll, hajógyár mûködött. Ez a korszak felismerte a kultúra fontosságát. Felismerte, hogy a kultúra közösséggé tudja tenni, nemzetté tudja formálni az embereket. Így aztán nem csak a vasúti hálózat kilométereinek a száma gyarapodott varázsütés-szerûen, nemcsak pompás hidakat feszítettek a Duna fölé, és nem csak földalatti vasutat építettek néhány hónap leforgása alatt. Hanem hatalmas erôket fordítottak a kultúra alapjainak felépítésére. Erkel Ferenc e gondolat egyik legkiválóbb értôje és megvalósítója hatalmas szellem volt. Felsorolni is hosszú lenne mindazokat a mûveket, amelyeket ô hívott életre, amelyeknek megteremtésében részt vett s amelyek nélkül el sem képzelhetnénk a mindennapjainkat. Amikor meghalt Budapesten, az ötödik nagyhatalom egyik fôvárosában, egy fényes sugárút szélén állt a magyar operajátszásnak szentelt palota, amelyben már naponta játszottak magyar nyelvû operát. A zeneakadémián gyûjtötték össze a tehetséges fiatalokat. Az ô munkája volt az a kezdôpont, amelyet aztán olyan tehetségek követtek, mint Kodály, Bartók és Dohnányi, Cziffra György és Kocsis Zoltán. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kodály Zoltán írja egy helyen: Kultúrát nem lehet örökölni. Az elôdök kultúrája egykettôre elpárolog, ha minden nemzedék meg nem szerzi magának. Vajon most igaza lenne annak, aki felkiáltana, hogy nem tudunk magyarul? No persze nem a nyelvrôl beszélek! Vajon ismerjük-e a magyar kultúrát, ismerjük-e, megtanultuk-e örökségünket? Meghódítottuk-e a magunk számára? A most következô esztendô hála a kultúra Budakeszi munkásainak bôséges alkalmat és lehetôséget kínál mindannyiunk számára, hogy megismerkedjünk Erkel Ferenc hatalmas életmûvével. Ez az év alkalom és lehetôség lesz, hogy egy kicsit megforduljon az életünk. Talán jobban figyelünk majd az üzenetre, amit a zeneszerzô életével és munkáival számunkra ma is küld: abban a körben, amelyet a sors nekünk rendelt Kölcsey szavaival napként világítsunk. Adjunk fényt és meleget családunknak, barátainknak, e város és a nemzet ránk esô, nekünk rendelt részének. Nagyon szép, lelki élményekben gazdag Erkel Évet kívánok mindannyiunknak! Sz.J.M.

5 Budakeszi Hírmondó Van, amihez mindenki ért. Elsôsorban a futball, de joggal ide lehet sorolni a gyereknevelést és a fôzést is. Ide értve a közétkeztetést, amelyrôl lehet konyhanyelven beszélni, de bizonyos dolgokról sajnos csak üzemi konyhanyelven. Budakeszin rengetegen érintettek a közétkeztetésben, gyermekek és felnôttek egyaránt igénybe veszik, és mindannyian kiszolgáltatott helyzetben vannak ebben az esetben ez nyilvánvaló. Ugyanis a közétkeztetés valamennyi szereplôje kiszolgáltatott: a megrendelô (aki fizet, de nem eszi), a szolgáltató (aki fôz) és az ellátott (aki fizet és eszi). A megrendelô önkormányzat kiszolgáltatottsága abban áll, hogy törvényileg köteles megrendelni a szolgáltatást, amiben szakértelme nincsen, és amit az államtól normatívan kapott és az ellátottaktól beszedhetô díjon felül saját forrásból finanszíroz. Abban a hitben és reményben bízza meg közbeszerzés útján a szolgáltatót, hogy az szakszerûen ellátja munkáját. A szolgáltatónak olyan terméket kell elôállítania, amellyel kapcsolatban egyszerre több mint 25 jogszabály van hatályban. Ezeket az elôírásokat nem gazdasági vagy konyhatechnológiai, hanem többségükben orvosi, táplálkozástudományi-dietetikus szakemberek írták. A szakmai elvárások életszerû megoldásával (pl. naponta FRISS gyümölcs, valamint gyorsan romló tejtermék, hal, belsôség szerepeltetése) a szolgáltató magára marad, mert 5 Éhezés vagy étkezés a megrendelô nem képes kifizetni a szükséges beszerzést, szállítást vagy hûtést! Az ellátott a rendszer legkiszolgáltatottabb szereplôje, a szülô nem szabad elhatározásából íratja a menzára gyermekét, a minôségre és a választékra ráhatása nincsen, fizet, de nem ô a megrendelô. Hogy milyen elvárásaink lehetnek a közétkeztetés minôségére és mennyiségére, azt nagyrészt jogszabályoknak kellene tartalmazniuk. Csakhogy a közétkeztetési tevékenység pontos megfogalmazása kikerült a szabályozásból. A sokat hivatkozott 80/1999 GM-EüM-FVM eredeti rendeletbôl már kizárólag a fagylaltkészítésre vonatkozó szakasz maradt. Mielôtt eljutunk arra a szolgáltatási szintre, hogy fagylaltot készítünk az ellátottaknak, nézzük, milyen elôírások, ajánlások szabályozzák a közétkeztetést. Ezek egyik csoportja a MIT? kérdését szabályozza. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) különbözô ajánlásokat tesz a szükséges energia bevitellel, tápanyag bevitellel, élelmiszer típusok megfelelô arányával kapcsolatban, amely értékeket korosztályosan és 10 nap átlagában határozza meg. A népességet 6 korosztályba sorolja, az átlagos értékek azért szükségesek, mert képtelenség egy adott napon egyszerre hal-, belsôség-, szárnyas-, sertés-, és marhahús ételt is biztosítani az elvárt mennyiségben. Az elôírások másik csoportja a HOGYAN? kérdését szabályozza. Ezek a szabályzók írják elô, hogyan szabad tárolni, elôkészíteni a nyersanyagokat, milyen módon lehet elkészíteni, a fôtt ételt tárolni, és nem utolsó sorban hogyan kell szállítani, illetve tálalni. A legfontosabb élelmiszerbiztonsági szabályok rögzítik, hogy az ételt a fôzést követôen 3 órán belül tálalni vagy ha az étel jellege engedi, még aznap újra hôkezelni kell, másnapra fôtt ételt eltenni nem szabad. A szállításra vonatkozóan a megfelelô hômérsékleten tartást biztosítani kell a fôzéstôl a tálalásig, amihez szakhatóság által engedélyezett tiszta szállítójármûveket kell használni, továbbá valamennyi élelmiszerrel kapcsolatba kerülô dolgozónak érvényes EÜ-i könyvvel kell rendelkeznie. Hasonló elôírásokat még hosszasan lehetne sorolni, de a fentiekbôl is érezhetô, hogy a kívülrôl olyan egyszerûnek tûnô mûködés milyen odafigyelést, szabályozottságot, fegyelmet igényel. Mindezek azonban nem garantálják a jó ízû, gusztusos megjelenésû, jó minôségû alapanyagokból készült ételeket. Ezt a szubjektív faktort nem lehet jogszabályokkal körülírni, amely alapján a megrendelô ellenôrizni tudná. Márpedig ez a felügyelet az ellátottak szempontjából elengedhetetlen. A budakeszi közétkeztetés színvonalának egységesítése és emelése csak a megrendelô Önkormányzat és az ellátott lakosság szoros együttmûködésével képzelhetô Bu da k e s z i Krónika el. Egyrészrôl az Önkormányzatnak valamennyi törvényes eszközt meg kell ragadnia az elvárt szolgáltatási színvonal biztosításához, másrészrôl az ellátottaknak kell folyamatos ellenôrzô szerepet vállalniuk a minôségi változásokhoz. A Budakeszi Lokálpatrióták Egyesülete mindkét oldalról segítséget szeretne nyújtani közétkeztetés rendszerének megújításához. A megrendelôi oldalt támogatva meg kívánjuk vizsgálni a szolgáltatási keretszerzôdést, illetve megkötésének körülményeit. A megrendelôt aránytalanul korlátozó feltétel esetén közvetlen és határozott lépéseket fogunk javasolni a közétkeztetési rendszer egyensúlyának helyreállítása érdekében. Az ellátottak oldaláról a szolgáltatás minôségét kívánjuk szakmai megalapozottsággal vizsgálni. Olyan kontrollcsoportokat fogunk felállítani, amelyek váratlanul, de rendszeresen szakértôk által összeállított keretszerzôdési, illetve szakhatósági elôírások teljesülését ellenôrizik, azokat jegyzôkönyvezik és nyilvánosságra hozzák. Egyesületünk célja, hogy mind az Önkormányzat, mind az ellátott lakosság támogatásával a budakeszi közétkeztetést stabilan magas színvonalúvá emelje. Megéri, hiszen gyermekeink étkezése az utánunk jövô generációk életére hat ki. Azok vagyunk, amit eszünk. Rab Vilmos BLE - Budakeszi Lokálpatrióták Egyesülete Február 5-én és 12-én tartották az általános iskolások farsangi mulatságát a Széchenyiben

6 Budakeszi Krónika 6 Bu da ke szi Hír m o n dó Újabb nagyprojekt kapott brüsszeli jóváhagyást Uniós forrásból bôvülhet az M0 autópálya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megkapta az Európai Bizottság jóváhagyását az M0 budapesti körgyûrû déli szektora, M1 és M5 autópálya közötti szakaszának megépítését, bôvítését elôirányzó magyar nagyprojektre. A mostani döntéssel immár 15 nagyprojekt kapott brüsszeli igent, melyek összes támogatási értéke meghaladja a 605 milliárd forintot, teljes beruházási értékük pedig a 750 milliárdot. Ezeken felül további 14 nagyprojekt van túl a kormánydöntésen, amelyek közül 9 már Brüsszelben várja a támogató döntést. A hazai fejlesztéspolitika sikere, hogy az Európai Unió tagországai közül Magyarország dobogós helyen áll a legtöbb nagyprojektet benyújtó tagállamok között, az összes tervezett nagyprojekt arányát tekintve azonban Magyarország az elsô. A beruházások azért is kiemelt jelentôségûek, mert a magas színvonalon elôkészített nagyberuházások jelentenek választ azokra a kihívásokra, amelyekkel a nemzetközi pénzügyi- és gazdasági válság miatt szembesül az építôipar, a hazai munkaerôpiac. Az elfogadott nagyprojekteknek köszönhetôen újabb lépés történik a magyarországi autópálya hálózat teljes kiépítése felé. Az uniós társfinanszírozás összege ebben az esetben 153,6 millió euró, azaz csaknem 95 milliárd forint. A projekt kormány által megítélt Közlekedés Operatív Programból nyújtott támogatása 111 milliárd forint, az összköltségvetése pedig több mint 120 milliárd forint. Az elkerülô teljes déli szakaszának szélesítése 85 százalékban uniós támogatással valósul meg. A projekt végrehajtásért a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztô Zrt. felelôs. A Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség március 9-én nyújtotta be a Bizottságnak a nagyprojektet. A körgyûrûn óriási a nehéztehergépkocsi forgalom. Jelenlegi kapacitása és kétszer kétsávos kivitelezése nem alkalmas arra, hogy eleget tegyen a folyamatosan növekvô forgalmi követelményeknek. Ezért a fejlesztés keretében kétszer háromsávos autópálya kerül kialakításra, leállósáv építése mellett. A második pálya a már meglévô autóút mellé fog épülni, és a szomszédos csomópontok fejlesztésére is sor kerül. Megépül 16 feljáró, egy aluljáró, emellett Hárosnál egy 770 méter hosszú, Soroksárnál pedig egy 500 méter hosszú Duna-híd is. A körgyûrû vonalának kiegészítéseként egy kétszer három sávval + leállósávval rendelkezô autópálya is épül, amely az 51. sz. fôutat az M0-M5 csomópontnál közvetlenül köti majd össze a körgyûrûvel. Az új nyomvonalon épülô szakasz mentesíti és kiváltja az M5 autópálya azon szakaszát, mely ma még összeköti az M0 déli és keleti szektorát. A fejlesztés eredményeképpen gyorsabban járható, de emellett biztonságosabb is lesz az eddig baleseti statisztikáiról elhíresült útszakasz. A tranzitforgalom terhét elhárítja a fôváros belterületi úthálózatáról, jelentôsen könnyítve és gyorsítva ezzel a belsô gépjármû forgalmat, nem mellékesen pedig tisztább, élhetôbb környezetet is teremt. Az új kiépítés több forgalmi sávot és leállósávot is tartalmaz, mely nagyobb kapacitást és jobb forgalmi viszonyokat eredményez. A lassabban haladó nehézforgalom jobban elkülönül, ezáltal várhatóan növelve az átlagsebességet. A jobb forgalmi viszonyok, a kevesebb torlódás várhatóan jobb közlekedésbiztonsági helyzetet, várhatóan 30 százalékkal kevesebb balesetet is eredményez. Varju László a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkárának közleménye Fizetett politikai hirdetés

7 Bu da ke szi Hír mon dó A befejezôdô parlamenti ciklusról, egyszersmind a jövôrôl kérdeztük Budakeszi országgyûlési képviselôjét, Gulyás Dénes operaénekest, aki ismét kiáll a választók elé mint a Fidesz KDNP szövetség jelöltje. Szerinte az elmúlt négy esztendô mérlege szomorúan negatív, de minden rosszban van valami jó: az emberek elsöprô többsége egyetért abban, hogy ennek a kurzusnak véget kell vetni. Melyik szebb, a Parlament vagy az Opera? Hová jobb bejárni? Mindkét épület gyönyörû. Steindl Imre úgy alkotta meg az Országházat, hogy a képviselôket a választókra emlékeztesse. Mindenfelé a magyar nép különbözô alakjai néznek le ránk, földmûvesek, bányászok, halászok, van még adószedô is. Állandóan észben tarthatjuk azokat, akik odaküldtek minket. Ybl az Operaházban a mûvészetet formálta anyagba. A sors nagy ajándékának tekintem, hogy ilyen szép helyeken dolgozhatok. Emellett nagy megtiszteltetésnek, hogy a Pest megyei 10-es választókerületben élôket, így a budakeszieket is képviselhetem. S vajon hogy érezte magát az elmúlt években? A közvéleménykutatók szerint a választói elég rosszul Az országgyûlésben az idô múlásával egyre nyomasztóbb volt szembesülni azzal, hogy a kormányt kicsit sem érdekli, mi van a magyar adófizetôkkel, fôként a nehezebb helyzetûekkel, a nagycsaládosokkal, a nyugdíjasokkal. Szerintem ennek a négy évnek a kormányait csak a biznisz érdekelte, az extraprofit, amit egy szûk kisebbség elvarázsolt a magyar adófizetôk pénzébôl. Sok operában szerepeltem, sokféle gonoszságot játszottunk el a színpadon, de ehhez fogható 7 cinizmust én még az operairodalomból sem tudok felidézni. Sokszor tapintható volt a feszültség a hely nagyszerû szelleme és a benne uralkodó többség kormányzati gyakorlata között. Ön is meg az ellenzék is tehet arról, hogy így alakultak a dolgok? Igazságtalanságot hallok ki egy ilyen kérdésbôl. Mintha a mohácsi csata katonái tehetnének a vereségrôl Mi ott voltunk, küzdöttünk, vitatkoztunk, érveltünk ám a parlamentben végül a szavazatok száma dönt. Akik azt hiszik, hogy az ottlétünkkel hitelesítettük az elmúlt négy év igazságtalanságait, egyszerûen nem értik az Országgyûlés eszméjét. Az ellenzéki feladatokat legjobb tudásunk szerint elvégeztük. Több ezer önálló törvényjavaslattal és módosító indítvánnyal próbáltuk menteni a menthetôt. Ám ezek nem kellettek a kormánypártoknak és a támogatóinak. Ôk hogy a napi aktualitásokat idézzem BKV-stílusban kormányoztak. Jellemzô, hogy a Kárpát Medencei Képviselôk Fórumának Kulturális Albizottsági elnökeként egyedül én voltam az, aki tavaly a Felvidéken személyes tájékozódási körutat tettem a szlovák nyelvtörvény ügyében. A kormánypárti képviselôtársaimat nem érdekelte az ottani magyarok helyzete. Beszéljünk a szûkebb, választókerületi ügyekrôl! Mennyire sikerült a választók érdekeit képviselnie az Országgyûlésben? Igyekeztem folyamatosan tartani a személyes kapcsolatot az itt élôkkel, akik számtalan ügyben kerestek meg, és ezeknek hangot is adtam a Parlamentben. Nemrég számoltam össze, hogy Budakeszin az elmúlt években több mint 50 különbözô rendezvényen, eseményen vettem részt, tartottam fogadóórát, egyeztettem a város vezetôivel. Csak önálló indítványból több mint nyolcvanat adtam be, melyekre érdemi választ rendszerint nem kaptam. Így nehéz volt bármit is elérni. Például a választókerület településeit érintô fôbb utak javítása ügyében, beadtam egy részletes leírást, melyek azok a szakaszok, ahol már balesetveszélyes a közlekedés az útburkolat katasztrofális állapota miatt. Sajnos csak üres ígéreteket kaptam válasz Bu da k e s z i Krónika Most a nemzeti egység a fô! helyett. Vagy itt van példának a budakeszi rendôrôrs bizonytalan sorsa is. Meg kell menteni ezt az intézményt, amit a budakesziek pénzébôl építettek. Jó kapcsolatban voltam az elmúlt években az itt dolgozó rendôrökkel, láttam áldozatos munkájukat. Sokkal több rendôrre van szükség az országban, és ez alól nem kivétel a választókerületünk sem. A helyzetet súlyosbítja az a morális válság, melynek fô tünete a minden eddiginél nagyobb korrupciós botrányok sorozata. Itt kell elkezdeni a rendcsinálást! Szóval elszámoltatás lesz. A radikálisok is ezt ígérik, sôt ôk még nagyobb elszámoltatást ígérnek. A polgári kormány elszámoltatást tervez de nem tervez leszámolást! Aki azt hiszi, hogy ki lehet lépni a jogállami keretek közül, azt arra kérem, ne szavazzon rám! A Fidesz-kormány alatt elszámoltatás lesz, a közpénzek következetes, határozott és jogszerû számonkérése. Az elszámoltatást megbeszéltük. De hol a program? Programunk világos és ismert, legutóbb Orbán Viktor ismertette évértékelôjében pár hete, bárki elolvashatja a Fidesz honlapján. Talpra kell állítanunk a magyar gazdaságot, ami elsôsorban a kis- és közepes vállalkozások talpra állításán keresztül valósítható meg. Nagy hangsúlyt kap a munkahelyteremtés, és ami ezzel szorosan összefügg a szociális biztonságot újból megerôsítjük. Megmentjük az egészségügyi rendszert, amit az elmúlt években reform címén gyakorlatilag szétvertek. A választókerületben is építkezni kell: óvoda és iskola illetve útfelújítás kell. Hogyan tovább? Az elsô és legfontosabb most az, hogy a választók elmenjenek szavazni. Ha elmennek, hiszek benne, hogy a többség azt a politikát fogja támogatni, amely változást akar, de nem felelôtlen, demagóg módon. Válságos helyzetünkben egységes fellépés kell, és ez a választópolgárokon múlik. Ha a választók az elôbb említett nemzeti ügyek mellett nagy többségben állnak ki, akkor erôs kormány alakul, és lesz magyar felvirágzás, mégpedig hamarabb, mint a pesszimisták gondolnák. Sz. J. M.

8 Budakeszi Krónika 8 Bu da ke szi Hír m o n dó Képek egy budakeszi lokálpatrióta gyûjteményébôl A Stoflitz-vendéglô Nyüzsgô élet a hosszú udvaron a 30-as években A háború befejezése után a Stoflitz vendéglô többé már nem volt az a nyüzsgô, hangulatos hely, melyet évtizedekig kedveltek a budakesziek. Az 1952-es államosítás pedig végképpen a végét jelentette özv. Stoflitz Antalné (Terka néni) nagy mûvének. A vendéglôbôl, a moziból magtár, lomtár, varroda lett. A szorgos család számára egy kis lakást biztosítottak a nagy ingatlanon. Stoflitz Antalné 1961-ben hunyt el. A rendszerváltás után az egyik unoka Gräfl Jánosné, Herczeg Zsuzsanna, férjével Eredeti szándékunk az volt, hogy a sorozat részeként Budakeszi két mozijának, a Stoflitz- (Kossuth) és a Polgári Filmszínház történetével ismertetjük meg lapunk olvasóit. A téma feldolgozása során azonban rá kellett jönnünk, hogy ez a téma nagyobb falat annál, mint gondoltuk. Több fejezete lesz ennek a történetnek. A címben szereplô vendéglô épületét a Schäffer családtól ban vásárolta meg Deponte Gegely, aki addig egy téglagyárat üzemeltett Budakeszin. A vendéglôt az új tulajdonos hamarosan egy némafilmeket játszó mozival is bôvítette, de sem a vendéglô, sem a mozi nem volt igazán sikeres. A mozit néhány év múltán be is zárták. A vendéglô felvirágoztatása 1914 után indult el, mikor az idôsödô, sokat betegeskedô Deponte Gergely átadta lányának, a korán megözvegyült Stoflitz Antalné, Deponte Teréziának az ipar folytatását. A mintegy 160 m-es (!), szinte egyedülállóan hosszú udvar (a Fô utca és Erdô utca között) számtalan lehetôséget kínált a rendkívül kreatív és vasszorgalmú Stoflitz Antalné számára, aki anyósa segítségével igazi intézménnyé fejlesztette a vendéglôt. Férje halála után egész életét két leánygyermeke felnevelése mellett ennek a vendégváró komplexumnak a kiteljesítésére tette fel. Igény szerint változott, alakult, bôvült a vállalkozás. A várakozó kocsisoknak 3 istálló és 4 szoba állt rendelkezésére. Reggel itt itták meg a pálinkát, csak azután indultak el vámolni. Délelôtt tíz fele a tisztviselôk jöttek újságot olvasni és kávézni. Déltájban megjelent 4 tanító, ôk itt ebédeltek. Ebéd után pedig a helyiek jöttek be egy-egy fröccsre. Este a szállóvendégek vacsoráztak és kártyáztak itt. Budakeszi borvidék révén, a borosgazdák is ide jártak kávézni a borfejtôbôl. Számukra egy külön kávézószobát is kialakítottak. Voltak idôszakok, mikor négy dalárda próbált felváltva e falak között az egyik különteremben. A helyi ipartestület is itt tartotta közgyûléseit. A megszûnt némafilm mozi helyén egy parkettázott tánctermet alakítottak ki, melyet színházteremként is használtak. A zárda növendékei itt mutatták be színielôadásaikat. Egy évben több tucat táncmulatságnak is helyet adtak amelyekre az ugyanitt mûködô tánciskolában lehetett felkészülni. Nyáron még nagyobb lett a nyüzsgés. A helyiek mellett megjelentek a Budakeszin nyaraló pestiek is a vendéglôben. A kertben volt egy lengôtekepálya is, külön kiszolgálással. Késôbb megnyílt a kertben a Marci pince is. A hosszú kert elején rezesbanda szólt, hátul a pincében pedig sramli zene. Özv. Stoflitz Antalné bevezette a városban, hogy az elsô áldozókat megvendégelte kalácscsal és kakaóval. Ez a hagyomány ma is él Budakeszin. Most a Szent Krudys hangulat 1910 körül. Elöl Deponte Gergely és lánya László Közösségi házban tartják meg minden évben. Az asszony heroikus munkája a vendéglôt látogató iparosok között is nagy megbecsülést vívott ki. Ennek eredményeképpen lett elnöke a Keresztény Iparosok Jótékonysági Egyesületének. Közben felnôttek lányai Terézia és Margit. Terézia férjével, Eszterle Mártonnal (ô volt a mozigépész is egyben), üzemeltette az 1940 tájékán felújított hangos mozit. A némafilm próbálkozással ellentétben, ez a vállalkozás sikeres lett. Ez annak volt köszönhetô, hogy Eszterléék mindig a legfrissebb filmeket hozták el a városi közönségnek. Az elsô bemutatott alkotás A beszélô köntös volt, az isteni Jávor Pállal a fôszerepben. És ne felejtsük el, akkor még nem volt tv és dvd! Ezért aztán bármilyen hihetetlen az akkor még falu Budakeszi két mozi mûködését is elbírta. Eszterléék közben még egy kisebb jéggyárat is telepítettek ben egy ôszi vasárnapon aztán egy szörnyû, elkerülhetetlen baleset színhelye lett a vendéglô. Egy német, pótkocsis teherautó, gránátokkal megrakodva a Szarvas térnél (kb. a Himnusz szobor elôtt) fékhiba miatt eszeveszett száguldással elindult lefelé a Fô utcán. Az 1. világháborús emlékmû elôtt felborult pótkocsiját is továbbhúzva maga után a moziból éppen kifelé tartó fiatalok közé rohant. Öt ember életét oltotta ki és végül valahol a katolikus templom elôtt állt meg. együtt fokozatosan visszavásárolta az ingatlan nagy részét. Ôk folytatják tovább a nagymama életmûvét a Fô utca 172. alatt, a Keszi Panzióban. Tavaly ôsszel, a tulajdonosokkal együttmûködve a Budakeszi Jövôéért Egyesület a Mezei Mária héten néhány napra ismét birtokba vette a még felújításra váró hajdani mozi-, tánc- és színháztermet. Az egyesület tervei között szerepel, hogy az épületrészt egyfajta multifunkcionális közösségi térként fogják használni az elkövetkezô években. Színházi-, komolyzenei-, jazz- és mozielôadásokat szeretnének itt rendezni. Köszönet a cikk megírásához nyújtott segítségéért Gräfl Jánosné, Herczeg Zsuzsannának, Kóthy Eszternek és Motschnek Lôrincnek. Horváth Jenô

9 Bu da ke szi Hír mon dó 9 Bu da k e s z i Krónika Ökumenikus imahét 2010, Budakeszi Bûneink és gyengeségeink miatt felekezetre bomlottunk, keresztényekként is megannyi módon valljuk és hirdetjük az Istent. Az összetartozás tudata azonban a teljes megosztottság évszázadaiban is szunnyadva továbbélt, s folyvást nôtt a vágy, hogy egymásnak végre kezet nyújtsunk. A másikat szeretettel elfogadni tüze végül 1910-ben, Edinburghben kapott lángra. Megindult a felekezetek közti békítô párbeszéd, melynek fontos állomása a világszerte, így hazánkban és szûkebb pátriánkban, Budakeszin is, januárban évrôl-évre megrendezésre kerülô ökumenikus imahét. Egymás felekezetét mind jobban megismerni, egymás szeretetében folyvást növekedni: Ez röviden közös együttléteink célja. Az egység építéséhez ezúttal is jó alappal szolgált, hogy na ponta másutt összejôve, az igét mindig valamelyik másik gyülekezet lelkipásztora hirdette. Hétfôn Boros Péter református lelkész katolikus templomban tartott igehirdetésének vezér fonalát a hit megvallásának fontossága, a hit továbbadását tekintve pedig az egymással való párbeszéd szükségessége jelentette. Kedden a baptista imaházban Lacknerné, Puskás Sára evangélikus tiszteletesre figyeltünk. Elmélkedésének mottója a Hol élsz? kérdése volt. Hol élsz? Netán a múltban, emlékek világában, esetleg a jövôben, hiú reményeket kergetve, vagy a megfogható jelenben, Krisztust hordozva és adva a világnak? Krisztus mindenkit hív. Szerdán az evangélikusoknál Filó Kristóf atya, katolikus plébános szólt a hívekhez. Krisztus szenvedésérôl, s az életben minden emberre váró szenvedésrôl beszélt. Arról, hogy a szenvedés elôl el nem futhatunk, ám, ha jó szívvel felvállaljuk, az Úrhoz társul szegôdve, azt valaki/k/ért felajánlva, kinccsé alakíthatjuk. A döntés rajtunk áll. Csütörtökön a református templomban Ács András baptista lelkész szavait hallgattuk. Hinni Istenben, hinni Jézusban, tanúságot tenni hitünkrôl a világban és továbbadni a hitet ez nemes küldetésünk. Összefoglalva így szólt a napi tanítás. Pénteken nem volt közös alkalmunk. Szombaton a metodista imaházban a katolikus gyökerû, ökumenikus lelkületû Fokoláre Lelkiség készített számunkra programot. A Mozgalom képviselôi a Szentírásnak általuk e hónapban megélt igéjét vetített képes formában tették szemléletessé. Utána tanúságtételek következtek, majd a Lelkiség különbözô felekezetû püspökbarátainak 2008-ban Libanonban megrendezett találkozójáról láttunk káprázatos filmet. Mára az ökumenikus imahét napjai tegnapokká lettek. Emlékük azonban itt él szívünkben és mûködik tovább. S az idô múlásával valahol belül egyre tisztábban cseng a Hang: járjunk bár katolikus, vagy református templomba, legyünk evangélikusok, baptisták, vagy metodisták, összeköt bennünket a kölcsönös szeretet. Valamennyien Isten egy népéhez tartozunk. Építsük továbbra is egymással a kapcsolatot egyházaink és városunk javára! Rassay Zsolt Ez évben rendesen kapjuk az égi áldást. Miután négy erôs férfikar segítette ki az autómat az Erkel utcai parkolóból, megkérdeztem Rohonczi Lajost, a GAMESZ vezetôjét: kinek a dolga a közterületek takarítása? A Fô utca és a Temetô utca amelyek megyei jelentôségû utak kivételével minden belterületbe vont közterület takarítása a GAMESZ feladata. A megyei jelentôségû utakat a Közútkezelô takarítja, ennek ellenére még nem volt olyan esztendô, amikor a Temetô utca városi szakaszán eltolták volna a havat, ezt is a GAMESZ végzi. A GAMESZ alapító okirata csak a belterületet vonja hatáskörébe, tehát Nagyszénászug, mint külterület nem tartozik a feladatai közé. Ennek ellenére mi tudomásul vettük, hogy megváltozott Lapátra magyar! Nagyszánászug funkciója, ott is családos emberek laknak állandó jelleggel, így a belvárosi részek takarítása után Nagyszénászug fô gyûjtô útjait is mentesítjük. Ellapátoltam a havat a házunk elôtti utca felezô vonaláig. Úgy tudom, ezt nekünk kell takarítani. Budakeszi város köztisztasági törvénye valóban úgy rendelkezik, hogy az utcákat a felezô vonalig a lakosoknak kell takarítania. Kevés aktivitást látok, az igényesség megmarad a kerítésen belül, a közterület felügyelôk pedig nem bírságolnak. Mi tûzoltó jellegû munkát végzünk, naponta dôlnek el a súlyponti kérdések. A GAMESZ három hóekével rendelkezik, egyet éppen most heggesztenek az udvaron, mert a Makkosi út, ami földút, és amit nem takaríthatnánk az aszfalt útra való hóekékkel, leszakította. Sokszor elhangzott már, és ismét csak megerôsítem, hogy nagy részben nullára amortizálódott eszközállománnyal gazdálkodunk, az embereim alulfizetettek és képzetlenek, így kell megszerveznünk a város mûködésébôl nekünk jutó feladatokat. A belterületi utakat egy nyomvonalon tudjuk takarítani, mivel a járdamelléki területeket elfoglalják a parkoló autók. Jelenleg az összes utca megközelíthetô, és ebben az évben rengeteg köszönetet is kaptunk a munkánkért. Egy sofôr személyesen keresett meg. Elmondta, hogy Budapesten a XIII. kerületben hárman tolták ki az autóját a hóból, itt pedig a Gábor Áron utcában ami egy szûk kis utca nem akadt el. A parkolók, a szervíz út mégis tele vannak hóval, megoldást kellene találni, mert nagyon meglepôdnék, ha jövô januárban angyalkák esnének az égbôl hó helyett. Mi lenne, ha például csak fél órára lezárna a GAMESZ egy-egy parkolót, vagy utcaszakaszt és kidobálná a felgyülemlett égi áldást. Nagyon jó ötlet, ha valaki biztosítja nekem, hogy nem parkolnak autók, mert én hiába állítanék ki egy embert parkolni tilos táblával, annyira tolerálnák, mint a közlekedési táblákat általában. A parkoló autók között nincs meg a hókotró mozgástere, ráadásul sérülést is okozhat a gépkocsikon. A lakosság nagyon sokat segíthetne már azzal is, hogy ahol tudnak, nem az utcán, hanem az udvarban, garázsban parkolnak hóesésben. A hókotró ugyanis csak olyan utcába mehet be, ahonnan biztonsággal ki is tud jönni, mert a keresztbe állított autók miatt elakadhat, és a város takarítását nem kockáztathatjuk egy utca miatt. Hegedüs Ira

10 Budakeszi Krónika Tisztelt Polgármester Úr! Önnek címzem, mégis budakeszi közösségének köszönöm, hogy a zord idôjárás közepette is oly sokan mellettünk voltak férjem, Basa Péter búcsúztatásán (amit a Városháza finanszírozott) és a majd két évig tartó küzdelem során is. A mi családunk a nem régen betelepültek közé tartozik, közeli rokonaink jórészt távol élnek, így különösen nagy segítséget jelentett a váratlanul jelentkezô nehéz élethelyzetben az itteni barátok, emberek, közösségek szívbéli együttérzése, példás segítôkészsége. Sokszor egyedül küzdöttünk, de az igazán nehéz pillanatokban mindig, pontosan, ahogy kellett, percre, órára kaptunk segítséget. A kritikus napokon annyian álltak támaszként körülöttünk, hogy úgy éreztem, ha akarnék, sem tudnék eldôlni. Sajnos Péter csatákat nyert, a harcot nem nyerhette meg, de életének utolsó szakaszában megtapasztalhatta, amit mélyrôl fakadó hitével, humánumával mindig is képviselt: az emberek alapvetôen jók. Köszönjük, igyekszünk mi is gazdagítani budakeszi közösségét. Páczi Erzsébet Basa Máté Basa András 10 Háy János novella- és verses kötetét, a Marlon és Mariont vitte színre a Kompánia Színházi Társulat az elmúlt hónapokban. A mûvet színházi formában még nem dolgozta fel senki, ôsbemutatót ünnepelhettünk. A premier decemberben volt a Szkéné Színházban, majd januárban kibôvült a darabhoz kapcsolódó különleges élô kiállítással, mely közvetlenül az elôadás elôtt volt megtekinthetô. Érdekessége, hogy a kiállított installációk maguk a színészek voltak. A darab a próbafolyamat állomásait végigkövetve az író közremûködésével jött létre. Az elôadás egy lezárult szerelem emlékképeit, emléktöredékeit idézi, asszociációk, hangulatok. Az összetartozás és különválás drámája, ahol nem a szerelem, hanem a végzet teljesül be. Bu da ke szi Hír m o n dó Háy versek és novellák a színpadon A Marlon és Marion legközelebb március 12-én lesz a Szkéné Színházban, elôadás után közönségtalálkozó, beszélgetés a szerzôvel. Másnap (márc. 13.) újra láthatjuk a társulat egyik nagysikerû elôadását: az Othello kommentárokat, Csepregi Gyula szaxofonmûvész élô kíséretével. A három napos rendezvényt Csepregi Gyula és Rátonyi Róbert koncertje zárja március 14-én. A Gloomy Sunday címû mûsorukban Seres Rezsô dalai hangzanak el a duó jellegzetes elôadásában. Elôzenekarként a Kompánia színész-zenekara, az Angara projekt fog zenélni meghívott vendégeivel: Csepregi Gyulával, Kerényi Róberttel és Bussy Gáborral. (bôvebb információ: alfan A Bede Anna Élô Hit Alapítvány a Fiatalok Támogatására ezúton köszöni a 2009-ben felajánlott jövedelemadó 1 százalékát, és a pénzadományokat. Ez tette lehetôvé, hogy a múlt évben is forintot oszthattunk szét a támogatást kérô diákok között. Továbbra is kérjük azokat, akik szeretik a környezetükben élô családokat, gyermekeket támogatni, és fontos nekik, hogy az adományuk teljes egészében a rászorulóknak jusson, (az alapítvány költségeit az alapítók viselik) segítsék az 1 százalék felajánlásával vagy adománnyal alapítványunkat. Az alapítvány adószáma: Számlaszáma: ERSTE Bank Budakeszi, Az alapítók: Dr. Bede Antal és Bakács Bernadett A Támasz Alapítvány kéri mindazokat, akiknek fontos, hogy Budakeszin mûködôképes maradjon a teljes körû pszichológiai, pszichiátriai és addiktológiai ellátást nyújtó Támasz Gondozó, jövedelemadójuk 1%-áról rendelkezzenek a Támasz Alapítvány javára! Adományokat hálás köszönettel fogadunk a következô számlaszámra: K&H Bank ZRT, Adószám: Helyesbítés! Pontosítani szeretnék a Budakeszi Hírmondó januári számának 7. oldalán Horváth Jenô által jegyzett cikk egy részével kapcsolatban. A szerzô megírja Vitéz József és családja Budakeszire érkezésének történetét. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Vitéz család nem egy kitelepített sváb család házrészét kapta, hanem a nem kitelepített itt Budakeszin abban a házban élô özvegy dédnagyanyám tulajdonában lévô házat. Ami akkor Fô utca 191. volt, most Fô utca 225. Ez abban az idôben úgy történt, (amit a cikk írója nem tudhat) hogy a Felvidékrôl érkezett családok kaptak egy listát a helyi Községházán amin fel volt tüntetve: hol, melyik házban élnek svábok. Ezekbôl lehetett választani. A kiválasztott ház tulajdonosának el kellett hagyni ingatlanát, átengedni az idegenbôl érkezetteknek. Így történt ez a mi esetünkben is. A Vitéz család beköltözött az ingatlanunkba, majd néhány év múlva valamilyen trükk segítségével a tulajdonjog is a nevükre íródott. De ez már egy másik történet. Gräfl László

11 Bu da ke szi Hír mon dó 11 Bu da k e s z i Krónika A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat fejtörô játéka 9 12 éves gyermekeknek Kedves Játékosok! Szeretettel köszöntünk Benneteket 6 fordulós játékunkban. Az ifjúsági regényrészleteket és a hozzájuk kapcsolódó kérdéssorokat a Budakeszi Hírmondó újság soron következô számaiban találjátok! A játékszelvényt minden hónap végéig a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére (Budakeszi, Fô u. 103., tel: ) juttassátok el postán vagy személyesen. A 6. forduló után a három legtöbb pontot elérô játékos jutalomban részesül. Ha készen állsz a játékra, bátran fogj a feladatok megoldásához! Jó fejtörést kívánunk! I. forduló Erich Kästner: Május 35 (részlet) A ló vállat vont és továbbgörgött. A fiú alig gyôzött lépést tartani vele. Szerencsére közel volt az iskola. A nehezen nevelhetô szülôknek volt ráírva. Na, gyerünk csak be mondta a ló. Bementek. A rács mögött egy kislány ült, és megkérdezte, kit keresnek. Bizonyos Ringelhuth urat felelte a ló. A kislány valami nagy füzetben lapozott, és végül ezt felelte: Ringelhuth? A kezdôk osztályában van. De hát mit csinál ott? kérdezte Konrád. Nevelôdik felelte a rács mögül a kislány. Megôrülök! kiáltott fel Konrád. Adják vissza rögtön a bácsikámat! 28-as szoba mondta a kislány szigorúan, és becsapta a rácsablakot. Most hát a ló meg a fiú felrohant a lépcsôn, végigsietett egy rideg folyosón, és kereste a 28-as szobát. Egyszerre csak gyerekhang csendült: Konrád! Konrád! A fiú megfordult, és egy vörös hajú lánykát látott közeledni. A kislány haja be volt fonva, és a két hajfonata úgy meredt fel ferdén a fejérôl, mintha drótot fontak volna beléjük. Babette! kiáltott fel a fiú. Aztán egymásnak rohantak és kezet fogtak. HÍD az olvasáshoz Hogy kerülsz ide a fordított világba? kérdezte Babette csodálkozva. Csak átutazóban vagyunk itt mesélte Konrád. Tudniillik a Csendes-óceánhoz igyekszünk, mert dolgozatot kell írnom róla. És most a bácsimat keressük. A bejáratnál elcipelték. Most a kezdôk osztályában csücsül. Sejted-e legalább, mit akarnak ott vele? Jesszusmária! kiáltott fel a kislány. Ez bizonyosan tévedés! Hiszen a bácsikád rendes ember! De még milyen! felelte a fiú. Az irodában bizonyosan azt hitték, hogy nevelôbe hoztad ide! Babette szemlátomást bosszankodott. Gyertek, majd kihozzuk. Gyerekjáték lesz. Én tudniillik nevelés- és oktatásügyi miniszteri tanácsos vagyok. Kézen fogta Konrádot. Bocsánat! szólt közbe a ló. Tulajdonképpen mi ez a ti fordított világotok? Ámbár nem estem a fejem lágyára, mégsem értem egészen. Babette megállt. Ez úgy van mondta, hogy tudvalevôleg nemcsak derék szülôk, hanem nagyon gonosz szülôk is vannak. Éppen úgy, mint ahogy nemcsak jó gyerekek vannak, hanem szörnyû neveletlenek is. Tényleg jegyezte meg Konrád, és bólintott. Ha már most ezek a gonosz szülôk egyáltalán nem akarnak megváltozni, és ha a gyerekeiket igazságtalanul megbüntetik, vagy éppen kínozzák mert ilyesmi is elôfordul, akkor behozzák ide, és megneveljük ôket. Ez aztán legtöbbször segít. A ló megvakarta patájával a fejét, és megkérdezte, hogyan nevelik az ilyen szülôket. Babette nagyot lélegzett, és így folytatta: Nálunk ez az elv: szemet szemért, fogat fogért. Nem szép ugyan, de szükséges. Itt van például nálunk Waffelbruch úr. Hiszen ez a bácsim háziura! kiáltott fel Konrád. De hát nemrégen még otthon volt! Nincs még egy órája, hogy a ló egy virágcserepet ejtett a fejére! A ló hátrahúzta a felsôajkát, és hangtalanul nevetett. - Mi mindannyian egyidejûleg itt is vagyunk meg otthon is! magyarázta Babette. Ennek a Waffelbruchnak van egy fia: Arthur Waffelbruch. Ezt a fiút az apja esténként órák hosszat kint tartja az erkélyen, különösen akkor, ha esik. És tudjátok-e, miért? Csak azért, mert rosszul számol. Pedig úgy igyekszik! Hát ott álldogál Arthur az erkélyen, és fél és bôg és fázik, és egyre sápadtabb és betegesebb. És ijedtében most már egyáltalán nem tud számolni. Az öreg rögtön nem tetszett nekem dörmögte a ló. Még néhány virágcserepet a fejére kellett volna ejtenem. Itt tehát az apát állítjuk ki az erkélyre folytatta Babette. Olyankor, mikor üvölt a szél. És ezt mindaddig csináljuk, amíg meg nem érti, mennyire kínozza a fiát. Csitt! Hallgatóztak. Nem hallotok semmit? kérdezte Babette. Valaki sír és szitkozódik. De jó messzire lehet mondta Konrád. Ez az öreg Waffelbruch suttogta Babette. Nem telik bele három nap, és remélem megpuhul. Amikor magától megígéri, hogy a kis Arthurt nem fogja többé kínozni, akkor mint gyógyultat elbocsátjuk. (Forrás: Május 35 : avagy Konrád a Csendes-óceánhoz lovagol / Erich Kästner; ford: Fenyô László; hu/00400/00422 *** 1. Összekeveredtek a betûk. z g a l i á s l n u g a a t A szövegrészletben melyik szereplô mondja ki ezt a szót? a: Konrád, b: Babette, c: a ló, d: Ringelhuth 2. Melyik szó nem szerepel a részletben? a: szörnyû, b: üvölt, c: rémes d: ferdén 3. Mit jelent a fordított világban ez az elv: szemet szemért, fogat fogért? a: minden felnôttnek kiszúrják a szemét és kitörik a fogát b: úgy bánnak a gyerekkel, ahogyan ô bánik a szüleivel c: úgy bánnak a szülôvel, ahogyan ô bánik a gyermekével d: a felnôttek mûszemet és mûfogsort kapnak 4. Melyik fônév melyik szereplôhöz köthetô? 1. drót, 2. virágcserép, 3. dolgozat, 4. füzet A. kislány, B. Babette, C. ló, D. Konrád a: 1-C, 2-D, 3-A, 4-B, b: 1-B, 2-C, 3-A, 4-D, c:1-b, 2-C, 3-D, 4-A, d:1-c, 2-A, 3-D, 4-B 5. Hova került Konrád nagybátyja? a: osztályba, b: rács mögé, c: irodába, d: erkélyre 6. A dominókból egy a szövegben is elôforduló szót rakhatsz ki. Melyik kifejezés nem a kapott szó rokon értelmû párja? ko ss dik zan bo a: dühöng, b: mérgelôdik, c: morgolódik, d: hisztizik 7. Fejtsd meg a titkosírást! Melyik szereplôre vonatkozik ez a mondat? amkmépgyknoészhiársnôyulvtiblrkávagôcubstetyráevipzelmtdarófkecsjáéberoeplkaemslzlüvehtaltúvzsorlkánoaprevjóstüekanbevsma. a: Babette-ra, b: Waffelbruch-ra, c: Konrádra, d: a lóra 8. Milyen címet adnál a részletnek? a: Konrád lovagol, b: Szülô átnevelô suli, c: Babette és Arthur, d:iskola a Csendes-óceánnál 9. Miért áll Arthur órák hosszat az erkélyen? a: gyönyörködik a kilátásban, b: levegôzik, c: mert rosszul számol, d: nézi a naplementét 10. Mit csinált a ló, amikor Babette a fordított világról mesélt? a: megvakarta a fejét, b: nyerített c: nevetett, d: megvonta a vállát Név: Cím: Telefon: Szül. év: 1: 2: 3 4 5: 6: 7: 8: 9: 10: *** Játékszelvény I. forduló megfejtése:

12 Önkormányzati tudósítás Hat á r o z at o k 3/2010. (I. 18.) Budakeszi Város Képviselô-testülete a 345/2009. (X. 13.), a 334/2009. (IX. 15.), a 293/2009.(VII. 28.), a 270/2009.(VII. 14.), a 199/2009.(VI. 2.) és az 57/2009. (II. 10.) sz. önkormányzati határozatokkal módosított 7/2009. (I. 21.) számú önkormányzati határozatot jóváhagyó polgármester szabadság ütemtervét az alábbiak szerint módosítja: Új szövegrésszel egészül ki: október 7. 1 nap, és november 2. 1 nap. A december ig szövegrész hatályát veszíti, valamint az alábbi új szövegrésszel egészül ki december 28-tól 30-ig 3 nap. 12 Bu da k e s z i Hí r m o n d ó Budakeszi Város Önkormányzat Képviselô-testületének február 18-ai rendkívüli és 26-ai ülésérôl rendszer megvalósítási és üzemeltetési költségei fedezetére keresi és felméri a lehetôséget. 5. Budakeszi Város Képviselô-testülete a térfigyelô rendszer kiépítésével kapcsolatos szakértôi vélemény költségeinek viselése tárgyában felkéri Budakeszi Város összes önkormányzati képviselôjét, hogy a képviselôi tiszteletdíjából nettó ,- Ft-ot ajánljon fel. 6/2010. (I. 26.) Budakeszi Város Képviselô-testülete tudomásul veszi és támogatja Forgács Péter r. törzsôrmester budakeszi körzeti megbízotti kinevezését. A 7-14 számú határozatok zárt ülések határozatai. 16/2010. (I. 26.) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete engedélyezi a nem ösztöndíjasként, határozott idôre szóló munkaszerzôdéssel dolgozó mûvelôdési szakember megbízási szerzôdésének meghosszabbítását, annak Január havi lejártát követôen 5 hónapra. 2. Budakeszi Város Képviselô-testülete a évi költségvetéskor tárgyalja az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ létszámbôvítését. 3. Budakeszi Város Képviselô-testülete felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg az intézményeknél az ösztöndíjas foglalkoztatás lehetôségét. A határozat lényege: A Mûvelôdési Központ létszámbôvítési kérelemmel fordult Budakeszi Város Önkormányzatához A létszámbôvítés az intézmény mûködéséhez szükséges minimális feltételeket biztosítaná. Az Oktatási Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság támogatta az intézmény létszámbôvítését, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság azt javasolta, hogy nem ösztöndíjasként foglalkoztatott munkatárs munkaszerzôdését a januári lejártától számított 5 hónapra hosszabbítsa meg az intézmény, valamint a évi költségvetés tárgyalásakor a létszámbôvítésrôl tárgyaljon a Képviselôtestület. 4/2010. (I. 18.) Budakeszi Város Képviselô-testülete úgy dönt, hogy a 342/z/2009. (X. 1.) számú önkormányzati határozatban foglalt Nagyszénászugi Víziközmû és Csatornázási Társulattal kapcsolatos végrehajtási határidôt január 30-ig meghosszabbítja. Jelen határozat mellékletét képezô 167-3/2010. iktatószámú levél írásos véleményeztetését kéri a dr. Pesta János Ügyvédi Irodától. 5/2010. (I. 26) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete - figyelemmel a bûnmegelôzés és a bûnüldözés szempontjaira, valamint a lakosság biztonságérzete fokozásának igényére - úgy határoz, hogy elviekben támogatja Budakeszi Város területén megvalósuló térfigyelô rendszer kiépítését. 2. Budakeszi Város Képviselô-testülete az 1. pontban megjelölt rendszer kiépítéséhez felkéri a Polgármestert, hogy - A rendôrség illetékes vezetôivel együttmûködve dolgozza ki a rendszer alapkoncepcióját; - Kérjen fel szakértôt a rendszer technikai részletei és megvalósításának várható költségei kimunkálása érdekében; - Derítse fel az ügyhöz igénybe vehetô pályázati lehetôségeket, és készítse elô a pályázatokat; - Mûködjön együtt az ügyben érintett társadalmi szervezetekkel a lakossági támogatás megteremtése érdekében; - A szükséges hatósági egyeztetéseket folytassa le. 3. Budakeszi Város Képviselô-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt feladatok végrehajtását követôen készítsen elôterjesztést, amely határozatra alkalmas formában tartalmazza a térfigyelô rendszerrel kapcsolatos szükséges döntéseket. 4. Budakeszi Város Képviselô-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Budakeszi Város területén kiépítésre kerülô térfigyelô 15/2010. (I. 26) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete egyetért a Rendôrségrôl szóló évi XXXIV. törvény 10. -ában szabályozott Bûnmegelôzési és Közbiztonsági Bizottság létrehozásával. 2. Budakeszi Város Képviselô-testülete az 1. pontban megjelölt bizottság létrehozása érdekében felkéri dr. Csutoráné dr. Gyôri Ottília alpolgármestert, Ohr Alajos képviselôt és Szabó Ákos Péter alpolgármestert, valamint Petró Tibor alezredest, a katasztrófavédelem képviselôjét, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat a Budakeszi Rendôrôrs illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal a csatlakozás kérdésében, és az önkormányzatok válaszadása után kerüljenek megkeresésre a Budaörsi Rendôrkapitányság vezetôje, valamint a közbiztonsággal foglalkozó helyi társadalmi szervezetek. A határozat lényege: A Rendôrségrôl szóló törvény lehetôséget biztosít egy, a rendôrség és az önkormányzatok által létrehozott Bûnmegelôzési és Közbiztonsági Bizottság létrehozásra. Ez a bizottság egy tanácsadó, javaslattevô operatív szerv lenne, amely olyan civil szervezetekkel mûködne együtt, amelyek a bûnmegelôzéssel foglalkoznak. A bizottság ugyanolyan formában mûködne, akár egy önkormányzati bizottság, a tagjait pedig az önkormányzatok, a rendôrség és a civil szervezetek alkotnák. 17/2010. (I. 26) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete úgy döntött, hogy biztosítja a mellékelt programban feltüntetett NKA pályázati önrészt képezendô ,- Ft-ot az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ részére, az intézmény a saját költségvetése terhére. 2. Budakeszi Város Képviselô-testülete úgy döntött, hogy a évi költségvetéskor tárgyal az egész évben tartó Erkel emlékév pályázatokon nyert összegeken felüli költségeirôl. A határozat lényege: Erkel Ferenc születésének 200-dik évfordulójáról Budakeszi egész évben tartó rendezvénysorozattal emlékezik. Az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ kidolgozta az emlékév programsorozatát és készített egy kimutatást a rendezvények költségvonzatáról. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság azt javasolta, hogy a programok egy részének megvalósítását célzó, januárban beadandó NKA pályázathoz szükséges önrészt Ft-ot- a Képviselô-testület biztosítsa az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ költségvetése terhére. 18/2010. (I. 26) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete jóváhagyja Budakeszi Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási tervét. 2. Budakeszi Város Képviselô-testülete felkéri a Hivatalt, hogy az Önkormányzat határozatát és a Közfoglalkoztatási tervet 5 napon belül küldje meg a Magyar Államkincstárnak valamint az állami foglalkoztatási szervnek. A határozat lényege: A hivatal minden évben megalkotja a közfoglalkoztatási tervet, amit több fórum / szociális kerekasztal, Szociális és Egészségügyi, majd a Pénzügyi Bizottság/ elé kell vinni, majd azt a Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ budaörsi kirendeltségére véleményezi, támogatja. A Közfoglalkoztatási tervet február 15-ig kell elfogadni és a MÁK-hoz beküldeni, mivel állami támogatás jár utána.

13 Bu da ke szi Hír mon dó 13 Önkormányzati tudósítás 19/2010. (I. 26) Budakeszi Város Képviselô-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város Német Önkormányzata közötti, 422/2009. (XII. 15.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Együttmûködési Megállapodást a melléklet szerinti tartalommal, az 1/2010. (I. 15.) számú német önkormányzati határozat és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján kiegészítve, illetve módosítva utólagosan jóváhagyja. A határozat lényege: Az új jogszabály január 1-vel hatályba lépett és január 15-ben határozta meg és egyben meg is változtatta a korábbi, államháztartás mûködési rendjérôl szóló rendelkezéseket a költségvetés készítésével, adatszolgáltatással, szakfeladattal kapcsolatban. A Német Önkormányzat is megtárgyalta az együttmûködési megállapodást. 20/2010. (I. 26) Budakeszi Város Képviselô-testülete a fenntartásában mûködô Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 2. számú módosító okiratát március 1-jei hatállyal a melléklet szerint elfogadja. A határozat lényege: A lapkiadással kapcsolatos feladat átkerült az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központba. A feladatellátás kezdetét január 1-vel határozta meg a Képviselôtestület, de ezt a feladatot és tevékenységet csak akkor láthatja el, ha a hivatalos elfogadása e tevékenységre vonatkozóan megtörténik a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal által. 21/2010. (I. 26) 1. Budakeszi Város Képviselô testülete visszavonja a 87/2009.(III. 10) számú önkormányzati határozatát. 2. Budakeszi Város Képviselô testülete úgy határoz, hogy felkéri a Polgármestert: legkésôbb január 31-ig kezdeményezzen tárgyalást dr. Bálint Éva ügyvéd Asszonnyal az egyezségkötés tárgyában. 3. Budakeszi Város Képviselô testülete a kifizetés fedezetét a évi költségvetésében tervezi. 22/2010. (I. 26) 1. Budakeszi Város képviselô testülete hatályon kívül helyezi a 215/zárt/2009. (VI. 18.) számú (BVV Kft FB létrehozása és díjazása) önkormányzati határozat 2. pontjából a felügyelô bizottság tagjainak költségtérítésére vonatkozó részt. 2. Budakeszi Város képviselô testülete hatályon kívül helyezi a 119/2009. (IV. 21.) számú (BSzM Nonprofit Kft FB díjazása) önkormányzati határozat 2. pontjából a felügyelô bizottság tagjainak költségtérítésére vonatkozó részt. A határozat lényege: A évi CXXII. törvény írta elô, hogy javadalmazást a felügyelô bizottsági tagok csak egy gazdasági társaság esetében vehetnek fel. A másik rendelkezés arról szól, hogy csak elszámolt, igazolt költségek számolhatók el. Egy korábbi képviselô-testületi döntés értelmében valamennyi felügyelô bizottság esetében, bármelyik gazdasági társaságról van szó, nem tett különbséget az elnök és a tagok közötti díjazásban. Ezt a testületi döntést helyezte hatályon kívül a testület. 23/2010. (I. 26) 1. Budakeszi Város Képviselô testülete hatályon kívül helyezi a 320/2006.(X. 16.) számú (Tagai István polgármester illetménye és költségátalánya) önkormányzati határozatát. 2. Budakeszi Város Képviselô testülete hatályon kívül helyezi a 354/2006.(XII. 12.) számú (Hegedûsné Kovács Enikô alpolgármester és Szabó Ákos Péter alpolgármester illetménye és költségátalánya) önkormányzati határozatát. 3. Budakeszi Város Képviselô testülete hatályon kívül helyezi az 5/2008.(I. 29.) számú (Tagai István polgármester, valamint Hegedûsné Kovács Enikô alpolgármester és Szabó Ákos Péter alpolgármester illetménye és költségátalánya) határozat 1. és 2. pontjából Tagai István, Kovács Enikô és Szabó Ákos Péter költségátalányára vonatkozó részt. 4. Budakeszi Város Képviselô testülete hatályon kívül helyezi a 203/2008. (VII. 24.) számú (Dr. Csutoráné Dr. Gyôri Ottília alpolgármester illetménye és költségátalánya) határozat 2. pontjából dr. Csutoráné dr. Gyôri Ottítlia költségátalányára vonatkozó részt A határozat lényege: A 320/2006. (X. 16.) számú, a 354/2006. (XII. 12.) számú, a 5/2008. (I. 29.) számú, a 203a/zárt/2008. (VII. 24.) számú [polgármesteri és alpolgármesteri költségátalány megállapítása] önkormányzati határozatok módosítása 24/2010. (I. 26) Budakeszi Város Képviselô-testülete úgy dönt, hogy az ivóvíz díját évben nem kívánja megemelni a Fôvárosi Vízmûvek Zrt. által javasolt 1,6%-al és nem fogadja el a 9/a számú (az önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl szolgáltatott ivóvíz, illetve az önkormányzati tulajdonú víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról szóló 54/2005. (XII. 22.) rendelet módosításáról szóló rendelettervezet) elôterjesztést. A határozat lényege: A csatornadíjjal együtt nem volt módunk a vízdíj új árát meghatározni, mert a fôvárosi közgyûlés nem határozta meg. Most már itt van elôttünk, 1,6%-kal emelte a vízdíjat. A kötelezô szokás alapján az 1,6%-ot javasolja a Pénzügyi Bizottság elfogadásra. 25/2010. (I. 26) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete a 342/zárt/2009 és a 3/2010 számú határozatai végrehajtása érdekében február 4-én 16 órakor rendkívüli ülést tart a Nagyszénászugi Víziközmû Társulat ügyében. 2. A Képviselô-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendkívüli ülésre készítsen elôterjesztést a Nagyszénászugi Víziközmû Társulattal összefüggésben született önkormányzati- és bizottsági határozatok végrehajtásáról, továbbá adjon írásos tájékoztatást az ülésig történt legfrissebb eseményekrôl. 3. A rendkívüli ülésre az Önkormányzat által a tárgyban jogi képviselettel megbízott dr. Pesta János Ügyvédi Iroda is kerüljön meghívásra. 26/2010. (I. 26) Budakeszi Város Képviselô-testülete Gaál Judit Ilona 2092 Budakeszi, Akácfa u. 6/A. sz. alatti lakos részére kiutalt Budakeszi, Fô u sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló lakás határozott idôre szóló használati szerzôdését január április 30-ig meghosszabbítja, tekintettel a bérlô szociális körülményeire, azzal, hogy az Önkormányzat felé én fennálló Ft lakbér és Ft közüzemi díj tartozást február 28-ig köteles rendezni. Ha a bérlô a lakbérfizetésre megállapított idôpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlôt a következményekre figyelmeztetéssel a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlô a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet. Életet menthet! Az életmentô készülék megtalálható a Fô u.179. szám alatt. Hívja a Budakeszi Polgármesteri Hivatal udvarában lévô Polgárôrség irodáját. Telefon: Mobil: vagy a Polgármesteri Hivatalt ,

14 Közhírré tétetik 14 Bu da ke szi Hír m o n dó A Helyi Választási Irodáról A választási eljárásról szóló évi C. törvény 38. (1) bekezdés c. pontja alapján az alábbiakban teszem közzé a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetôjének nevét, valamint a választási szerv hivatali helyiségének címét. A Helyi Választási Iroda: címe: 2092 Budakeszi, Fô u Telefon: Fax: A Helyi Választási Iroda vezetôje: Majorné dr. Stahácz Éva jegyzô Telefon február. 03. A névjegyzékbe történô felvételrôl A választási eljárásról szóló évi C. törvénynek az országgyûlési képviselôk választásán történô végrehajtásáról szóló 35/2009.(XII.30.) ÖM rendelet alapján tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a április 11. (elsô forduló) és április 25. napjára (második forduló) kitûzött országgyûlési képviselôk általános választás névjegyzékét február 10-tôl február 17-én óráig közzéteszem. A névjegyzék a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában munkaidô alatt megtekinthetô. A névjegyzékbôl való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt: február 10-tôl február 17-én óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Iroda vezetôjéhez. A helyi választási iroda az értesítôk megküldésével tájékoztatja a választópolgárokat a névjegyzékbe való felvételükrôl, valamint a szavazás idôpontjáról és helyérôl. A választópolgárok az értesítôvel együtt kapják meg az ajánlószelvényt. Amennyiben február 12-ig nem érkezik meg a névjegyzékbe való felvételrôl szóló értesítô, úgy a Polgármesteri Hivatal Választási hirdetmény Ügyfélszolgálati Irodájában lehet érdeklôdni, illetve panasszal élni. A módosított névjegyzék április 9-én 16,00 óráig, a második forduló esetén április 23-án 16,00 óráig tekinthetô meg a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában február. 03. Ha nem itthon fogunk szavazni I. Igazolás kiadása Az a választópolgár, aki a választás elsô vagy második fordulójában a szavazás napján lakcímétôl távol, más magyarországi településen (vagy ugyanazon településen a kijelölt szavazókörben) kíván szavazni, a lakcím szerint illetékes helyi választási Iroda Vezetôjétôl igazolást kérhet. Igazolást mindkét választási fordulóra személyesen, vagy meghatalmazottja útján április 9-én 16,00 óráig; ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az április 6-ig megérkezzen a Helyi Választási Irodához. Az igazolás kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell: - az igazolást kérô nevét, - az igazolást kérô személyi azonosítóját, - az igazolást kérô lakcímét, - azt, hogy melyik településre kéri az igazolást, - azt, hogy melyik fordulóra kéri az igazolást. Kötelezôen használandó nyomtatványminta nincs, az igazoláskérés megkönnyítése érdekében azonban formanyomtatvány került elhelyezésre a internetes oldalon, a Letölthetô nyomtatványok menüpontban. Igazolás faxon vagy útján nem kérhetô és nem adható ki! A választópolgár április 8-án 16,00 óráig egy alkalommal kérheti a lakóhelye szerinti a Helyi Választási Iroda vezetôjétôl a lakcíme szerinti névjegyzékre történô visszavételét. II. Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése Az a választópolgár, aki a választás napján külföldön tartózkodik, kérheti az a választójogosult, aki a választás napján külföldön tartózkodik, kérheti a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. A kérelmet személyesen vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezô meghatalmazott útján lehet benyújtani március 19-én 16,00 óráig. A kérelem ajánlott levelében is benyújtható úgy, hogy a fenti határidôig megérkezzen a HVI-hez. A kérelemnek tartalmaznia kell: a választópolgár nevét, a választópolgár személyi azonosítóját, a választópolgár születési helyét és idejét, a választópolgár anyja nevét, a választópolgár magyarországi lakcímét, annak a külképviseletnek a megjelölést, ahol a választópolgár szavazni kíván, azt, hogy melyik fordulóra kéri a névjegyzékbe vételt, a választópolgár külföldi értesítési címét, ha a HVI vezetôjének döntésérôl szóló értesítés kézbesítését nem a magyarországi lakcímre kéri. Kötelezôen használandó nyomtatványminta nincs, a kérelem benyújtásának megkönnyítése érdekében azonban formanyomtatvány került elhelyezésre a 35/2009.(XII.30.) ÖM rendelet mellékletében és a internetes oldalon a Letölthetô nyomtatványok menüpontban. A külképviseleti névjegyzékbe vétel faxon vagy útján nem kérhetô! Ha csak Budakeszin lakunk A választási eljárásról szóló évi C. törvénynek az országgyûlési képviselôk választásán történô választásról szóló 35/2009.(XII.30.) ÖM rendelet 6. (1) bekezdés a.) pontja alapján az alábbiakat teszem közzé: Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcím bejelentésre vonatkozó jogszabályok értelmében csak Budakeszi megnevezését tartalmazza, vagy akik igazolással rendelkeznek Budakeszin a 3. számú szavazókörben Budakeszi Polgármesteri Hivatal Budakeszi, Fô utca 179. szavazhatnak. Az a választópolgár, aki személyi okmányai alapján településszintû Budakeszi megnevezést tartalmazza bejelentésû a választási értesítôjét a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában február 8-tól személyesen veheti át január. 27. Választási információs szolgálat A választási eljárásról szóló évi C. törvénynek az országgyûlési képviselôk választásán történô végrehajtásról szóló 35/2009.(XII.30.) ÖM rendelet 2. b.) pontja alapján az országgyûlési képviselôk választásával kapcsolatban a választópolgárok tájékoztatása céljából Választási Információs szolgálatot (VISZ) mûködtet. A VISZ feladata elsôsorban a tájékoztatás: Az országgyûlési képviselôk választásával kapcsolatos jogállásról; A választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása, különös tekintettel az igazolással történô szavazás lehetôségére és a külföldön történô szavazásra; Az érdeklôdôk informálása a választási eljárásban közremûködô szervekrôl, jogorvoslati lehetôségekrôl; Beadványok átvétele és továbbítása; Az eljárás során használandó különbözô nyomtatványok és információs anyagok rendelkezésre bocsátása, kitöltésük elmagyarázása stb; A választással kapcsolatos adatok szolgáltatása. A VISZ iroda: Mûködési helye: Budakeszi polgármesteri Hivatal Jegyzôi titkárság 8. számú iroda Mûködési rendje: munkanapokon 8,30 16,00 óráig. Mûködtetésének felelôse: dr. Verhóczki Zita titkársági osztályvezetô február. 03. Majorné dr. Stahácz Éva HVI vezetô

15 Budakeszi Hírmondó 15 Közhírré tétetik Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet PÁLYAKEZDÔ DIPLOMÁS FIATALOK ÖSZTÖNDÍJAS FOGLALKOZTATÁSÁRA Az ösztöndíjas foglalkoztatás keretében a pályakezdô fiatalok a szakmai készségek megszerzésének érdekében gyakorlati munkatapasztalatokat szerezhetnek, ezáltal nagyobb esélyük lesz a késôbbi elhelyezkedésben. Hivatalunk számára az ideális jelölt komoly érdeklôdést mutat a közigazgatás iránt, valamint szakmai pályafutását a város polgármesteri hivatalában szeretné elkezdeni. Ez a foglalkoztatás nem azonos a köztisztviselûi munkavégzéssel, de lehetôséget teremt a fiataloknak arra, hogy az adott szervezet feladatait, az egyes hivatali egységekben folyó munkákat megismerjék, és a tanultakat a gyakorlatban hasznosítsák. Ösztöndíjasként foglalkoztatható: aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének idûpontjában a 30. életévét még nem töltötte be, és akinek a megjelölt szakterületnél elvárt felsôfokú végzettséget igazoló diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelôzô két éven belül került kiadásra, és aki a jogviszony létesítésekor nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban; aki regisztrált pályakezdô munkanélküli és kiváltott STARTkártyával rendelkezik; aki magyar állampolgár, cselekvôképes és büntetlen elôéletû. Foglalkoztatási területek és elvárt végzettségek: Pénzügyi Iroda Egyetemi, illetve fôiskolai szintû közgazdasági felsôoktatásban szerzett szakképzettség, vagy egyetemi vagy fôiskolai szintû katonai felsôoktatási intézményben gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, vagy fôiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsôfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézôi szakképesítés. Beruházási Osztály egyetemi vagy fôiskolai szintû építészmérnök, építômérnök, közlekedésmérnök, vagy útépítômérnök A pályázatnak tartalmaznia kell: rövid fényképes önéletrajzot és motivációs levelet, végzettségét igazoló a pályázó saját eredeti aláírásával hitelesített okiratok másolatát; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy az annak megkérését igazoló feladóvevényt nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevûk megismerhetik a pályázó anyagát A Kommunizmus áldozatainak emléknapján február 25-én 18 órakor az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár és a Budakeszi Hírmondó rendezésében A túlélés mûvészete címmel a Gulágon eltöltött éveire emlékezik: Galgóczy Árpád József Attila-díjas költô, mûfordító Helyszín: a Nagy Gáspár Városi Könyvtár Amit nyújtunk: egy évre szóló ösztöndíjas foglalkoztatási szerzûdést, havi bruttó Ft ösztöndíjat, utazási költségtérítést, a 78/1993. (V. 12.) Kormányrendeletben foglaltak szerint, közigazgatási tapasztalatot. Az ösztöndíjas foglalkoztatásról a évi CXXIII. törvény rendelkezik. A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen, a pályázatnak a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fô u. 179.) Ügyfélszolgálatán, Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal címére történû megküldésével (2092 Budakeszi, Fô u. 179.). A borítékon kérjük feltüntetni. Ösztöndíjas foglalkoztatás Elektronikus levélben, a pályázatnak a címre történô megküldésével. A pályázat elbírálása: A pályázati anyag beérkezését követû 30 napon belül. A pályázatot elbírálja: Jegyzô, valamint a foglalkozási terület vezetûje. Az ösztöndíjas foglalkoztatás kezdete: A nyertes pályázat benyújtójával történô megállapodás alapján. További információ a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban telefonon kérhetô, pénzügyi területre vonatkozóan a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodavezetôjétôl (Vágvölgyi Márta, Telefon: ), illetve beruházási területre vonatkozóan a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályvezetôjétôl (Dr. Kneipp István, Telefon: / 119). Fizetett politikai hirdetés

16 Közhírré tétetik 16 Bu da k e s z i Hí r m o n d ó Budakeszi Város Német Önkormányzatának évi programja I. rész Nevelési értekezlet Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Csoportos szülôi értekezlet Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Orvosi vizsgálat (Csipet, Panda) Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda h Budakeszi Város Német Önkormányzatának tervezett ülése A BVNÖ irodájában, Fô u h Deutschklub A BVNÖ irodájában, Fô u Marczibányi tér zenés délelôtt (Micimackó) Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Idôsekkel filmfelvétel, emlékezések Helytörténeti Gyûjtemény Baráti Köre Egyesület Bon-Bon Matiné (Micimackó) Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Óvodai jótékonysági bál Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda h Budakeszi Város Német Önkormányzatának tervezett ülése A BVNÖ irodájában, Fô u Óvodai farsang Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Farsangi bál. Játszik a Szomor Sramli Fánksütô verseny Hagyományôrzô Kör Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ HK Vizuális-irodalmi munkaközösség Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Budaörsi Játékszín (Csipet, Csiga, Katica, Micimackó) Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda h Deutschklub A BVNÖ irodájában, Fô u h Német mise Katolikus templom Budakeszi HK Versmondó verseny Széchenyi István Általános Iskola Fedezd fel Budakeszi múltját pályázat kiírása (3 kategória díjazással Helytörténetiyûjtemény Baráti Köre Egyesület Idôsekkel filmfelvétel, emlékezések Helytörténeti Gyûjtemény Baráti Köre Egyesület Marczibányi tér zenés délelôtt (Micimackó) - Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda h Budakeszi Város Német Önkormányzatának tervezett ülése A BVNÖ irodájában, Fô u Nemzeti ünnep Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Budaörsi Játékszín (Csipet, Csiga, Katica, Micimackó) Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda h Deutschklub A BVNÖ irodájában, Fô u Megemlékezés és koszorúzás a kitelepítés emléktáblájánál A Polgármesteri Hivatal udvarán Kiállítás megnyitó Széchenyi István Ált Isk Az Emlékezés Miséje gyertyafénnyel Katolikus templom Budakeszi A víz világnapja Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Kirándulás Visegrádra (Panda) Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Német mise Katolikus templom Budakeszi Kálvária takarítása és díszítése a nagypénteki Keresztúthoz Hagyományôrzô Kör Bon-Bon Matiné (Micimackó) Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda April Idôsekkel filmfelvétel, emlékezések Helytörténeti Gyûjtemény Baráti Köre Egyesület Marczibányi tér zenés délelôtt (Micimackó) Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda h Nagypéntek. Keresztút a Kálvárián h Húsvét vasárnap. Feltámadás a Kálvárián, processzió a katolikus templomban h Budakeszi Város Német Önkormányzatának tervezett ülése A BVNÖ irodájában, Fô u Budaörsi Játékszín (Csipet, Csiga, Katica, Micimackó) Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Kirándulás Szentendrére (Csipet, Micimackó, Csiga) Vándor Útravaló Tarkabarka- Kunterbunt Óvoda A Föld napja Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda h Deutschklub A BVNÖ irodájában, Fô u Josef de Ponte mûveibôl kiállítás Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda h Német mise + búzaszentelés Katolikus templom Budakeszi Kirándulás Százhalombattára (Panda) Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Mai Idôsekkel filmfelvétel, emlékezések Helytörténeti Gyûjtemény Baráti Köre Egyesület Mai Ausztriai tanulmányút Széchenyi István Általános Iskola Budaörsi Játékszín (Csipet, Csiga, Katica, Micimackó) Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Fedezd fel Budakeszi múltját pályázat beadási határideje Helytörténeti Gyûjtemény Baráti Köre Egyesület Anyák napi köszöntô Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Óvodai beiratkozás Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda h Budakeszi Város Német Önkormányzatának tervezett ülése A BVNÖ irodájában, Fô u h Nemzetiségi nap Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ Nemzetiségi délután (Évzáró, ballagás) Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda h Deutschklub A BVNÖ irodájában, Fô u Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda bemutatása a Szivárvány Óvoda és a Pitypang Óvoda részére Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Lich /Historischer Markt BET h Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda átadása, ünnepélyes megnyitó Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Gyermeknap Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Német mise Katolikus templom Budakeszi

17 Budakeszi Hírmondó 17 Programajánló Márciusi programok Március 4. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap Március 5. péntek 19 óra Benkó Dixileand Band Koncert Március 12. péntek óra Nosztalgia Party Március 14. vasárnap óra Zwickl Polka Partie március 15-én, hétfôn 10 órakor az Erkel Ferenc Művelődési Központban Zúgj Március! március tizenötödikét idézik meg énekkel, tánccal, kézműveskedéssel Szertartásjátékban a Térszínház művészei Közreműködnek: Meso és barátai népi zenekar Táncházvezetők: Bakonyi Ernő és Littner Anita március 12-én, pénteken 10 órakor az Erkel Ferenc Művelődési Központban, A reformkori magyarok és a Márciusi Ifjak hívnak Benneteket, mert FÉNYESEBB A LÁNCNÁL A KARD! Légy Te Petőfi! Te meg Jókai! Hol van Vidács? És Nyáry? Irinyi, Irányi meg Vajda már Jönnek! Gyertek fiúk! Gyertek lányok! ÉLJEN A SZABADSÁG! Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc 162. évfordulójáról Március 19. péntek 13 óra Kitelepítés napja Megemlékezés és koszorúzás, Budakeszi Német Önkormányzat szervezésében Március 20. szombat 10 óra, Mesevirág gyermekszínház: Gryllus Vilmos koncertje, Mesevirág gyermekszínház sorozat óvodás és kisiskolás gyermekek részére Március 24 szerda 19 óra Dumaszínház, Hadházi László humorista- Stand up comedy estje Március 26. péntek 16 óra Tökmag Játszóház Húsvéti előkészületek Március 30. kedd 9:30 óra Bon-bon matiné, Katáng Zenakar, Üveghegyen túl -meséljünk együtt! Március 30. kedd 15 óra Diabetes klub Kiállítás: február ig. Nagy Ákos Amszterdamtól Zircig címû fotókiállítása Március 1-12-ig Gannay János emlékkiállítás Tanfolyamok Hastánc Szerda óráig FOLYAMATOS JELENTKEZÉS! Pilates torna. Ajánlott felnôtteknek, gyerekeknek! Elsô alkalom: január 13-án szerdán kor. Foglalkozás vezetô: Szamos Alfonzné Márti FOLYAMATOS JELENTKEZÉS! ÚJDONSÁG GYEREKEKNEK! Kreatív foglalkozások: Alkotómûhely, képzômûvészeti foglalkozás 6-14 éves gyerekeknek. Ideje: szombat óráig. Foglalkozás vezetô: Nyulász Melinda FOLYAMATOS JELENTKEZÉS! Bu da ke szi Hír mon dó közéleti folyóirat Ala pí tó: Bu da ke szi Város Ön kor mány zata, 2092 Bu da ke szi, Fô u. 179., (23) , Fax: (23) Hon lap: da ke szi.hu Lap ki adó: Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ, Budakeszi, Fô utca 108. Tel/fax: (06-23) , Mobil: (06-20) Honlap: Fô szer kesz tô: Szent pály-ju hász Mik lós (20) , szer kesz to da ke szi hir mon do.hu Szerkesztôség: 2092 Bu da ke szi, Fô u. 179., Hir de tés fel vé tel: hir de da ke szi hir mon do.hu, (30) Fo tók: Heppes Miklós, HT, Nagy Bertalan, Ohr Alajos, SZJM, Tótth Réka Nyom dai elô ké szí tés: ME GAPress Kft. Bu da ke szi, Szél u. 54., (23) Nyom dai mun kák: PA LET TA PRESS Kft. Bu da ke szi, Szô lôs kert u. 19., (23) Terjesztés: Fenó Rozália (20) Lap zár ta: március 12., pén tek 12 óra. Meg je le nik 5500 pél dány ban ISSN Ha a terjesztésbôl kimarad, az újságot beszerezheti a Polgármesteri Hivatalban, az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központban és a Könyvtárban illetve a városban több helyen. álláshirdetések Környezetvédelemmel foglalkozó, stabil hátterû kis-vállalkozáshoz keresünk a Budaörsi Ipari Parkba munkatársat az alábbi feltételekkel: felsôfokú végzettség, jó probléma-megoldó készség, pontosság. Elôny: 2-3 éves munkatapasztalat, ügyfélszolgálatban szerzett jártasság. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, lakhelyhez közeli változatos munka. Amennyiben az ajánlat felkeltette érdeklôdését, önéletrajzát küldje az alábbi címre: Avarem Kft., 2071 Páty, Pf. 10. Közvélemény-,és Piackutatásra munkatársakat keresünk. Elvárás: jó kommunikáció, empátia, kitartás, önálló munkavégzés. Munka idôben lakossági apróhirdetés IKEA-tÍ pu sú BE É pí tett szek ré Nyek, kony ha bú to rok, polc rend sze rek, ba ba- és gyer mekbú to rok, iro da- és üz let be ren de zések mé ret re gyár tá sa a leg ol csóbban. Pél dá ul: könyv szek rény 228x80x28 cm Ft. Igé nyes mun ka, rö vid ha tár idô, díj ta lan felmé rés és ár aján lat. Tel.: , ANGOL és NÉMET korrepetálás, vizsgára-felkészítés Budakeszin, fiatal diplomás magántanárnál, kedvezô áron. Tel.: 06 70/ ELMÛ-nél regisztrált villanyszerelô mester vállal: cserépkályhák átalakításátépítését elektromos fûtésre, mérôhelykiépítést, villanybojlerek, hôtárolóskályhák javítását, gáz-eph kialakítását, érintésvédelmi-villámvédelmi felülvizsgálatot webs.com, Tel.: lakásfelujítás, tapétázás, festés, höszigetelés, lamináltparkettázás, pvczés, olcsó téli áron áfa nélkül számlásan garanciával tel TÉVÉJAVITÁS AZONNAL, HELYSZINEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!( ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA, GRUNDIG, NORDMENDE, VESTEL, DUAL, SCHNEIDER.) Telefon: Nagyon szeret diafilmeket nézni a 3 éves kislányunk. Ha van olyan mese diafilm, amelyekre már és helyileg kötetlen.teljesítménydíjazás Érdeklôdni: Nagyné Márta 06-70/ , 06-23/ , Pénzügyi szektorban kötetlen munka. Több jövedelmet szeretnél? Mellékfoglalkozásként végezhetô. Ingyenes képzés, ismeretek lehetôségek, szakma.elvárás: érettségi, empátia, kommunikáció-készség, kitartás, önállóság. Pénzügyi, befektetési, biztosítási területen szerzett gyakorlat elôny. Sok munka, kapcsolatok = sok pénz. Megalapozhatod jövôdet, megvalósíthatod álmaidat Érdeklôdni: Nagyné Márta 06-70/ , T/F: 06-23/ nincs szükségük, szívesen megvennénk. Tel: KÉMIA, FIZIKA, MATEMATIKA korrepetálás általános iskolások, középiskolások részére. Kérésére lakásán is. Tel: ADÓBEVALLÁS: Jogosult adó-vissatérítésre? Fizetésén, nyugdíján kívüli jövedelme? (ingatlan értékesítés, bérbeadás.) Kötelezô adóbevallást adnia! ADÓ-PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ elkészíti / , T/F:06-23/ , gmail.com BIZTOSÍTÁSok, BEFEKTETÉS: (arany, ingatlan, értékpapírok) adómentesség, LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR- HITEL: INGATLAN vásárlás építés - felújítás - korszerûsítés: 30 % állami támogatás, fix törlesztés, 7,5 % hitelkamat, NYUGDÍJ PÉNZTÁR: ÖRÖKÖLHETÔ, MAGÁN-NYPt: Rendelkezhet, hogy nyugdíjjárulékának 25 %-át melyik nyereséges magán nyugdíjpénztárba helyezi, ne hagyja veszteségben. ÖNKÉNTES NYPt: 30 % adók e d v e z m é n y, EGÉSZSÉGPÉNZTÁR: adókedvezmény. Munkáltatója fizetheti! Meglévô szerzôdéseit kompetens, megbízható, független szakértôk elemzik, és kedvezôbbet, az Önnek legmegfelelôbbett ajánlanak / T/F: 06-23/ ,

18 ? Beruházói pályázat Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala a köztisztviselôk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdetberuházó munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony idôtartama: Határozott idejû tôl ig tartó közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô. A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fô utca 179. A köztisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltôje által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. pont Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok. Ellátandó feladatok: Tervezések megrendelése, pályázatok figyelése és elkészítése, engedélyezési eljárások lebonyolítása, vállalkozási szerzôdések elôkészítése, elektromos energia ellátással és közvilágítással, hírközléssel, gázellátással, közúti közlekedéssel, járdaépítéssel kapcsolatos feladatok. A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök: Beruházási feladatok Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselôk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvôképesség, Büntetlen elôélet, Technikum, közlekedésépítô, útépítô technikus, Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Közigazgatási versenyvizsga. Munkaköri egészségügyi alkalmasság A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: beruházási területen eltöltött 1 év alatti szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképpel ellátott önéletrajz, végzettséget tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (az igénylôlap postára adását igazoló szelvény) A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követôen azonnal betölthetô. A pályázat benyújtásának határideje: február 25. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala címére történô megküldésével (2092 Budakeszi, Fô utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot: 597/2010., valamint a munkakör megnevezését: Beruházó. A pályázat elbírálásának határideje: február Személyi jövedelemadó bevallásom alapján visszaigényelhetô adóm keletkezett. A bevallás benyújtását követôen mennyi idôn belül teljesíti a kiutalást az adóhatóság? Az adózás rendjérôl szóló törvény szerint az adóhatóság a magánszemély részére a bevallásában feltüntetett visszatérítendô jövedelemadót és járulékot a bevallás beérkezésétôl számított 30 napon belül, de legkorábban az adóévet követô év március 1-jétôl utalja ki. Az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevallás esetében a kiutalás legkorábbi idôpontja február 1-je. A kiutalásra nyitva álló határidô számítása az alábbiak szerint alakul: - ha az adóhatóság az adózó bevallásának, igénylésének az adózó közremûködésével való kijavítását rendelte el, az adóbevallás kijavításának napjától; - ha az ellenôrzés befejezését az adózó érdekkörében felmerült ok akadályozza vagy késlelteti, az akadály megszûnésének napjától; - ha a kiutalási igény jogosságának ellenôrzése a bevallás beérkezésének napjától számított 30 napon belül megkezdôdik, és az ellenôrzés akadályozása miatt az adózóval szemben mulasztási bírság kiszabására vagy elôvezetésre kerül sor, az ellenôrzésrôl felvett jegyzôkönyv átadásának napjától számít. A kiutalás napja az a nap, amelyen az adóhatóság az átutalásra megbízást adott. Ha az adóhatóság a kiutalást késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a késedelmi pótlékkal azonos mértékû kamatot fizet. Késedelmes Bu da k e s z i Hí r m o n d ó Néhány kérdés és válasz adó ügyben kiutalás ellenére sem jár kamat, ha az igénylés az igényelt összeg 50%-át meghaladó mértékben jogosulatlan. Akkor sem jár kamat, ha a kiutalást az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett mulasztása akadályozza. Miként változott január 1. napjától az összevont adóalapba tartozó jövedelmek személyi jövedelemadójának sávhatára? Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek (pl. bérjövedelem) adómértékének sávhatára és mértéke január 1. napjától jelentôsen módosult; az alsó adókulcs 19 %-ról 17 %-ra, a felsô adókulcs 36 %-ról 32 %-ra csökkent. A két adókulcs közti sávhatár 5 millió forintra módosult. Eszerint az összevont adóalap után fizetendô adó: 5 millió forintig: 17 százalék; az 5 millió forintot meghaladó részre pedig ennek a résznek a 32 százaléka. Mekkora évben az adójóváírás jogosultsági határa? Az adójóváírás jogosultsági határa évben 3 millió 188 ezer forint. Ez az összeghatár az adóévben megszerzett bér és az adóalap-kiegészítés együttes összegének 17 százaléka, de nem lehet több, mint jogosultsági hónaponként forint. Az adójóváírás a jogosultsági határ (3 millió 188 ezer forint) felett 4 millió 698 ezer forintig csökkentett összegben vehetô igénybe. Az adójóváírás ez esetben a fenti bekezdés szerint meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti éves összes jövedelem 12 százalékát meghaladó része. Családi kapcsolatok A családi kapcsolatok és a stressz címmel tart elôadást Szabó Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta Az élni tudás mûvészete sorozat keretében Budakeszin, március 6-án, pénteken, este 8 órakor, a Szent László közösségi házban. /Fô u. 208/. A stressz normális válasz a környezeti hatásokra, javítja a teljesítményt, segít, hogy elérjük kihívást jelentô céljainkat. Viszont ha tartósan fennál, testi és lelki betegséget okozhat. A családi kapcsolatok védelmet nyújthatnak a krónikus stressz ellen, de csak akkor, ha nem újabb stressz forrásai. Mit tehetünk azért, hogy a stressz ne tegye tönkre a mindennapjainkat? Hogyan nyújthatunk támaszt szeretteinknek? Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a válasz! Bakács Bernadett, Kemény Mónika, Zilahyné Hegyi Éva Álláshirdetés megváltozott munkaképességû munkavállalók részére A Széchenyi István Általános Iskola (székhely: Budakeszi, Knáb János utca 60.) felvételt hirdet megváltozott munkaképességû munkavállalók részére, napi 4 órában december 31.-ig tartó határozott idôre, az alábbi munkakörökben: takarító, karbantartó, számítógépes adatrögzítô Feltétel: Felvételkor rendelkezni kell az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértôi Intézet érvényes szakvéleményével. Jelentkezni lehet: Havasi Edéné gazdasági vezetônél személyesen.

19 Tavaszra vár a Vadaspark

20 Első csók a parkban a Budakeszi Polgári Körök bálja A Budakeszi Polgári Körök jótékonysági bált szerveztek a közbiztonság javításáért. A belépők árából és a felajánlásokból 400 ezer forintot utalnak át a szervezők egy térfigyelő kamera megvásárlására. A szervezők köszönetet mondanak a segítőknek Artphoto nyomda, Betűtészta mesekönyv bolt, Budakeszi Közbiztonságáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány, Kiskápolna könyvesbolt, valamint Enner Patrícia, Simon Zsolt, Nagy Ibolya (Dafke Alapítvány), Vincze Ilona, Czifra Zsuzsa, Bíró Ildikó Horváth Jenő, Móczár Gábor és Márti, Gönye Csaba Forró Gábor, Zabari Hajnalka, Zsilinszky Adrienn, Somogyi Farkas József azoknak, akik támogatói jegyet vásároltak, illetve pénzt adományoztak Keszivíz Kft., Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési (BVV) Kft., Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító (BSZM) Kft., Egyesült Acél Kft., Betűtészta mesekönyv bolt, Budakeszi Lokálpatrióták Egyesülete, Park Center Patika (Herczeg Mária), Dr. Barabási Ágnes, Bíró Ildikó Csidei Balázs, Csuka Gábor, Dr. Csutora László, Éhn József, Farkas Gyula, Forró Gábor, Gulyás Dénes, Dr. Győri Ottilia, Hellner László, Herein Gyula, Kacskovics Béla, Kórósi Miklós, Mayer Gábor, Mészner Antal, Móczár Gábor, Ohr Alajos, Szemereki Zoltán, Tagai István a tombola nyereményt felajánlóknak A virágos (Tesco üzletsor), Aspekt Optika (Tesco üzletsor), Gyapjú mintabolt (Tesco üzletsor), Top patron tintapatron üzlet (Tesco üzletsor), Park Center patika, Póczi patika, Angyal patika, Gräfl cukrászda, Gina cukrászda, Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési (BVV) Kft., Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit (BSZM) Kft., Mountain Béka Kerékpárszervíz, Kisvárosi Virágbolt, Marcsi Fodrász (Átrium üzletház), Betűtészta mesekönyv bolt, Könyvzug könyvesbolt, Fidesz Budakeszi Szervezete, Budakeszi Lokálpatrióták Egyesülete, Budakörnyéki Lovas- Polgár- és Természetőr Egyesület, Budakeszi Lovarda Kárpát-medencében Élő Magyarokért, Kiemelten Közhasznú Alapítvány, Malomkör Polgári Kör, Vivamasszázs - Varga József, Boros Péter református lelkész, Móczár Gábor és neje, Forró Gábor, Kiss Iván és Lőrincz Éva, Dalotti Tibor és neje, Farkas Gyula, Virágh Szabolcs és Bea, Somlóvári Józsefné Csomor Rita, Figyelő - Őr Kft., Egely Kft., Fitt Forma Torna Stúdió Pusztai Ildikó, Salseria Salsa Tánciskola Budakeszi Hajnal Csilla, Supy Cipő Kft., Berlinger Gábor - Fűzfa Egyesület, Cseresnyés Éva - Fűzfa Egyesület, Wetter Stefánia, Hidas család, Stuhlwerk Kft., Tóth Szilvia kozmetikus, Korondi Tamás és Gabi, UNO Fasion, Bio Labor - Tóth Zsolt, Kórósi Vegytisztító Szeremley Csaba, Menczinger Borház, Somlai Pincészet, Pincekulcs Borkereskedés, Black Horse étterem, Pizza Porta, Művelődési Ház - Kocsis Liza igazgató és még sokan másoknak, akik az utolsó pillanatban hozták felajánlásukat!

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XIX. évf. 2010. december. http://hirmondo.budakeszi.hu. Boldog Karácsonyt!

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XIX. évf. 2010. december. http://hirmondo.budakeszi.hu. Boldog Karácsonyt! XIX. évf. 2010. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Boldog Karácsonyt! BUDAKESZI HÍRMONDÓ 2 Megszentelt szalagok A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Európa fiataljai Budakeszin találkoztak

Európa fiataljai Budakeszin találkoztak XIX. évfolyam B u d a k e s z i Ön k o r m á n y z a t á n a k Kö z é l e t i Ha v i l a p j a 2010. április BUDAKESSER STADTANZEIGER 2 Szép és becsülendő kiállítás 3 5 Hangzavar és nyestinvázió Házhoz

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

Szaporodunk, de milyen áron!!?

Szaporodunk, de milyen áron!!? sára egy véleményezõ csapatot hozott létre, melynek tagjai: Zsin Géza, Józan Sándor, Kiss Balázs, Tüske Pál és a Polgármester. Természetesen a Testület szakemberekhez is fordult a gátak ügyében. Az elõzetesen

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Nyár végi ünnep Budakeszin

Nyár végi ünnep Budakeszin XIX. évfolyam B u d a k e s z i Ön k o r m á n y z a t á n a k Kö z é l e t i Ha v i l a p j a 2010. szeptember és elvben elnyert pályázatokkal, indulás közeli állapotban lévő projektekkel búcsúzik. BUDAKESSER

Részletesebben

A legkorszerűbb közintézmény Budakeszin Átadták az újjávarázsolt Tarkabarka-Kunterbunt óvodát

A legkorszerűbb közintézmény Budakeszin Átadták az újjávarázsolt Tarkabarka-Kunterbunt óvodát XIX. évfolyam B u d a k e s z i Ön k o r m á n y z a t á n a k Kö z é l e t i Ha v i l a p j a 2010. május BUDAKESSER STADTANZEIGER 2 Jóban-rosszban egy életen A hónap kérdése - Kneipp István Taníts minket

Részletesebben

Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon)

Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon) T ö k ö l i T ü k ö r XXIII. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. július Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon) Fantasztikus menetelés után

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

XX. évf. 2011. szeptember

XX. évf. 2011. szeptember XX. évf. 2011. szeptember BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Hidas Mátyás Budakeszi Díszpolgára: A családomnak köszönhetek mindent Együtt a város Családi Nap 2011

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

Megújulás, fejlődés. XXII. évf. 2013. november. www.hirmondo.budakeszi.hu. Bővebben. a 2. oldalon. Bővebben a 20. oldalon.

Megújulás, fejlődés. XXII. évf. 2013. november. www.hirmondo.budakeszi.hu. Bővebben. a 2. oldalon. Bővebben a 20. oldalon. XXII. évf. 2013. november www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Megújulás, fejlődés Bővebben a 2. oldalon Bővebben a 20. oldalon Bővebben az 10. oldalon Bővebben a 8. oldalon Könyvtári Napok 56 -ra

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám VÁROSI ÚJSÁG 2007. november 16. V. évfolyam 16. szám CMYK Tiltakozás a körmendi vasútállomáson Az önkormányzatok mûködtetnék a Körmend Zalalövõ vasútvonalat November 7-én reggel a vasútassztrájk idején

Részletesebben

Dunakeszi. A dicsőséges forradalomra emlékezett a város választás 2014: tizenegy képviselőjelölt Tankerületi konferencia. 2014 MÁRCIUS Polgár

Dunakeszi. A dicsőséges forradalomra emlékezett a város választás 2014: tizenegy képviselőjelölt Tankerületi konferencia. 2014 MÁRCIUS Polgár Dunakeszi városi magazin 2014 MÁRCIUS Polgár XV. évfolyam 3. szám A dicsőséges forradalomra emlékezett a város választás 2014: tizenegy képviselőjelölt Tankerületi konferencia Borok és más finomságok Mintegy

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tavasszal a Petőfi utca is megszépül 6. oldal Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata 23. oldal Májusban európai parlamenti választás lesz

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri köszöntő M 2012-es évben jelentős fejlesztésekre és változásokra nem lesz lehetőségünk, elsődleges

Részletesebben

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély.

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Akció! 60% befizetés esetén további 2% engedmény a teljes

Részletesebben

szolgálat M3: Sikerrel jártunk A magyarság felemelkedéséért Ami egykor ide tartozott kell az M3-as elviselni. Elkezdték a melletti lakosai hamarosan

szolgálat M3: Sikerrel jártunk A magyarság felemelkedéséért Ami egykor ide tartozott kell az M3-as elviselni. Elkezdték a melletti lakosai hamarosan szolgálat GÖDÖLLÕI A Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja X. évfolyam 42. szám 2001. november 15. Terjesztõi ára: 50 Ft Kormorán M3: Sikerrel jártunk Már csak másfél hónapig kell az M3-as autópályát

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben