FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2014."

Átírás

1 FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI I. Mechanika 1. Egyenes vonalú mozgások 2. Newton törvényei 3. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek 4. Munka, mechanikai energia 5. Periodikus mozgások 6. Mechanikai és elektromágneses hullámok II. Hőtan 7. Hőtágulás 8. Halmazállapot-változások 9. Gázok állapotváltozása 10. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban, a hőtan főtételei III. Elektromágnesesség 11. Testek elektromos állapota 12. Elektromos áram 13. Elektromágneses indukció 14. Váltakozó áram 15. Geometriai optika, optikai eszközök IV. Atomfizika, magfizika 16. Az anyag szerkezete 17. Atommodellek, az atom elektronszerkezete 18. A atommag összetétele, radioaktivitás, sugárzások V. Gravitáció, csillagászat 19. A gravitációs mező, gravitációs kölcsönhatás 20. Csillagászat

2 FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÍSÉRLETEI Egyenes vonalú mozgások Galilei féle lejtő, golyó, stopperóra, mérőszalag Mérje meg a Galilei lejtőn leguruló golyó mozgásidejét úgy, hogy a megtett utak különbsége 40 cm legyen! Minden út esetén három mérést végezzen. Az adatokat foglalja táblázatba, majd ábrázolja s-t grafikonon! Milyen összefüggést állapíthatunk meg a kapott grafikon alapján? 2. Newton törvényei Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sín. Mindkét kocsira helyezzen ugyanakkora nehezéket, majd az egyik kocsit meglökve ütköztesse azt az álló helyzetű másiknak! Ismételje meg a kísérletet a két kocsi szerepét felcserélve! Változtassa aszimmetrikusra a két kocsi terhelését, először a könnyebb kocsit lökje a nehezebbnek, majd fordítva: a nehezebbet a könnyebbnek! Mit tapasztal? Értelmezze a jelenséget! 3. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Karos mérleg, erőmérő, súlysorozat Egy vízszintes tengelyen forgatható kétoldalú emelőn hozzon létre nehezékek segítségével legalább négy különböző esetben forgási egyensúlyt! Mérési eredményeit foglalja táblázatba, és a kapott eredményeket grafikusan ábrázolja! Elemezze a tapasztalatokat! Fogalmazza meg a rögzített tengelyen lévő merev test forgási egyensúlyának mennyiségi feltételeit! 4. Munka, mechanikai energia Fahasáb, rugós erőmérő, mérőszalag Előzőleg lemért hosszúságú úton húzza végig egyenletesen a fahasábot rugós erőmérő segítségével! Az adatok ismeretében számítsa ki a súrlódási munkát! 5.Periokus mozgások Állványra rögzített rugó, 3 ismert tömeg, stopperóra. Hozzon létre harmonikus rezgőmozgást, jellemezze azt, és adja meg létrejöttének dinamikai feltételét! Különböző tömegeket akasztva a rugóra mérje meg rezgés idejét, és határozza meg a harmonikus rezgőmozgás rezgésidejét!a mérési adatokat rögzítse táblázatban! Tegyen kvalitatív megállapítást a rezgésidő tömegfüggésére!

3 6. Mechanikai és elektromágneses hullámok Csavarrugó. Hozzon létre csavarrugón longitudinális és transzverzális hullámot! Különböztesse meg és hasonlítsa össze azokat! 7. Hőtágulás A lineáris és térfogati hőtágulás bemutatására szolgáló eszközök, denaturált szesz, gyufa, borszeszégő, iskolai alkoholos bothőmérő. Végezze el az alábbi kísérleteket! Mutassa be a szilárd testek lineáris és térfogati hőtágulását Mit tapasztal? Értelmezze a látottakat! Fogja ujjai közé a hőmérő folyadéktartályát, esetleg enyhén dörzsölje! Mit tapasztal? Értelmezze a hőmérő működését! 8. Halmazállapot-változások Eszközök, anyagok: Tű nélküli orvosi műanyagfecskendő, víz. A műanyagfecskendőbe szívjon kb. 1 ml szobahőmérsékletű vizet, a víz feletti levegőt a dugattyúval nyomja ki, majd ujjával légmentesen fogja be a fecskendő nyílását! Rántsa ki hirtelen a dugattyút! Mit tapasztal? Értelmezze a jelenséget! 9. Gázok állapotváltozása Tű nélküli orvosi műanyagfecskendő. A dugattyút húzza felső állásba, majd fogja be ujjával légmentesen a fecskendő nyílását, és a dugattyút nyomja le! Mit tapasztal? Engedje el a dugattyút! Mit tapasztal? Értelmezze a jelenséget! 10. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban, a hőtan főtételei Kerékpárpumpa csatlakozó csőcsonkkal, szódásszifon patronnal Fogja be ujjával a pumpából kivezető cső végét, és pumpálja a befogott tömlőjű kerékpárpumpát! Néhány lenyomás után fogja meg a pumpa, ill. a cső oldalát! Mit tapasztal? Értelmezze a jelenséget! Szódásszifonba csavarja be a patront! Mit tapasztal? Értelmezze a jelenséget! 11. Testek elektromos állapota Elektroszkóp, ebonit- vagy műanyag rúd, dörzsölésére szőrme vagy műszálas textil, üvegrúd, dörzsölésére bőr vagy száraz újságpapír. A rendelkezésére álló eszközök segítségével mutassa meg, a különböző módon összedörzsölt testekről, hogy milyen előjelű elektromos töltésük van! Felhasználhatja, hogy a papírral megdörzsölt üvegrúd pozitív töltésű. Adjon magyarázatot az eljárásra! 12. Elektromos áram

4 Laposelem (vagy helyettesítő áramforrás), zsebizzó foglalatban, kapcsoló, vezetékek, feszültségmérő műszer és árammérő műszer. Tervezzen áramkört (készítsen kapcsolási rajzot) a rendelkezésre álló eszközökkel. Mérje meg legalább három különböző feszültség esetén az áramerősséget! Az adatokat foglalja táblázatba! Ábrázolja az áramerősséget a feszültség függvényében! Milyen összefüggés van a feszültség és az áramerősség között? Figyelje meg az izzó fényerősségének változását! Magyarázza meg a jelenséget! 13. Elektromágneses indukció Középállású demonstrációs feszültségmérő, vasmag nélküli tekercs ( 600 menetes ), 2 db rúdmágnes, vezetékek. Csatlakoztassa a tekercs két kivezetését a feszültségmérőhöz! Mozgasson először egy mágnest, majd két mágnest összefogva a tekercs hossztengelyében különböző sebességekkel! Figyelje a mérőműszer mutatóját a mágnes mozgatásakor! Foglalja össze és értelmezze a tapasztalatait! 14. Váltakozó áram Törpefeszültségű váltakozó áramú áramforrás, izzó, váltakozó áramú feszültség- és árammérő műszerek, kapcsoló, vezetékek és szerelőtábla. Kapcsoljon izzót az adott váltakozó áramú áramforrásra! Mérje meg a szükséges adatokat, és számítsa ki, hogy mennyi energiát igényelne az izzó 8 órás üzemeltetése! 15. Geometriai optika, optikai eszközök Optikai pad tartókkal, gyűjtőlencse, ernyő, gyertya, gyufa és mérőszalag. Szemléltesse optikai padon a gyűjtő lencse képalkotását! Mérései alapján számítsa ki a lencse fókusztávolságát és dioptriáját! Rövid- vagy távollátásra használható egy ilyen lencse szemüveglencseként? 16. Az anyag szerkezete Víz, színes, oldódó anyag (pl. KMnO4), illatos folyadékot tartalmazó üvegcse, levélmérleg, golyó Helyezzen óvatosan pár színes kristálydarabkát vízbe! Figyelje meg, hogy mi történik! Nyissa ki a folyadékot tartalmazó üveget, és mérje meg az illat terjedését! Magyarázza el, mennyiben utalnak az elvégzett kísérlet tapasztalatai az anyag atomos szerkezetére? Ejtse a levélmérlegre a golyót! Hogyan modellezi ez a kísérlet a gáz nyomását? 17. Atommodellek, az atom elektronszerkezete Borszesz égő, gyufa, NaCl és KCl kristály Szórjon a lángba NaCl és KCl kristályoka! Figyelje meg, hogy hol képződik a szín! Magyarázza meg, miért! Miért van a két anyag lángfestésének különböző színe? Értelmezze a jelenséget!

5 18. A atommag összetétele, radioaktivitás Diagram Elemezze és értelmezze az alábbi bomlási sort! 19. A gravitációs mező, gravitációs kölcsönhatás Fonálinga, stopperóra, mérőszalag. A kiadott eszközök segítségével végezzen lengésidő-méréseket, és határozza meg a nehézségi gyorsulás értékét! (Használja a fonálinga lengésidejét megadó képletet!) 20. Csillagászat Fényforrás, görbült üvegcső, ábra Ejtsen fényt a görbült üvegcsőre! Magyarázza meg a jelenséget! Miért fontos a fény terjedési sajátosságainak ismerete a csillagászati vizsgálatokban? Mit ábrázol a kép?

A középszintű érettségi vizsga nyilvános dokumentumai

A középszintű érettségi vizsga nyilvános dokumentumai A középszintű érettségi vizsga nyilvános dokumentumai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR IRODALOMBÓL Életművek: 6 1. Témakör: PETŐFI SÁNDOR (Életművek) Tétel: Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete

Részletesebben

JAVASLATOK, INSTRUKCIÓK A FELKÉSZÍTŐKNEK, A KÍSÉRLETEKET ELŐKÉSZÍTŐKNEK, ÖSSZEÁLLÍTÓKNAK, A VIZSGAKÖZPONTKÉNT SZEREPLŐ ISKOLÁKNAK

JAVASLATOK, INSTRUKCIÓK A FELKÉSZÍTŐKNEK, A KÍSÉRLETEKET ELŐKÉSZÍTŐKNEK, ÖSSZEÁLLÍTÓKNAK, A VIZSGAKÖZPONTKÉNT SZEREPLŐ ISKOLÁKNAK JAVASLATOK, INSTRUKCIÓK A FELKÉSZÍTŐKNEK, A KÍSÉRLETEKET ELŐKÉSZÍTŐKNEK, ÖSSZEÁLLÍTÓKNAK, A VIZSGAKÖZPONTKÉNT SZEREPLŐ ISKOLÁKNAK A következőkben a kísérletek összeállításához, az előkészítendő eszközök

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 10. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 10. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA Emeltszintű érettségi Bognár Gergely TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...

Részletesebben

2. A rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata. 3. Egyenletesen gyorsuló mozgás vizsgálata lejtőn - Galilei történelmi kísérlete

2. A rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata. 3. Egyenletesen gyorsuló mozgás vizsgálata lejtőn - Galilei történelmi kísérlete A mérési feladatok felsorolása 1. Súlymérés 2. A rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata 3. Egyenletesen gyorsuló mozgás vizsgálata lejtőn - Galilei történelmi kísérlete 4. Tapadókorongos játékpisztoly-lövedék

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. november 7. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) I. Mechanika Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Tanmenet. Fizika 8. évfolyam. Bevezető

Tanmenet. Fizika 8. évfolyam. Bevezető Tanmenet Fizika 8. évfolyam Bevezető A tanmenet a Műszaki Kiadó által 2002-ben megjelentetett és 2008-ban átdolgozott: Fizika tankönyv 8. osztályosoknak (Szerzők: Gulyás János, dr. Honyek Gyula, Markovits

Részletesebben

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A fizika érettségi vizsga célja A középszintû fizika érettségi vizsga célja annak

Részletesebben

FIZIKA 7 8. évfolyam

FIZIKA 7 8. évfolyam FIZIKA 7 8. évfolyam Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy célja a gyermekekben ösztönösen meglévő kíváncsiság, tudásvágy megerősítése, a korábbi

Részletesebben

A FIZIKA 9-12. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINTŐ TANTERVE

A FIZIKA 9-12. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINTŐ TANTERVE A FIZIKA 9-12. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINTŐ TANTERVE A fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklıdését a természeti, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. Készítse elı és alapozza meg a többi természettudomány

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam FIZIKA GIMNÁZIUM 9 11. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai világkép kialakítása. A gimnáziumban a fizikai jelenségek

Részletesebben

FIZIKA. 7 8. osztály

FIZIKA. 7 8. osztály FIZIKA 7 8. évfolyam Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 7. 1,5 54 8. 1,5 54 A választott (nyomtatott és digitális) taneszközök A természetről tizenéveseknek Fizika 7. és Fizika 8. (tankönyv, munkafüzet,

Részletesebben

HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 FIZIKA 7-8. osztály 2 Célok és feladatok: Az általános iskolai természettudományos

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú fizika 7. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú fizika 7. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú fizika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok Fizika A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb

Részletesebben

Fizika 7 8. évfolyam

Fizika 7 8. évfolyam Fizika 7 8. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt

Részletesebben

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének

Részletesebben

Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve

Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve Terézvárosi Két Tannyelvű Általános iskola helyi tanterve az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola FIZIKA

Zipernowsky Károly Általános Iskola FIZIKA . FIZIKA A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb

Részletesebben

FIZIKA. 7-8. évfolyam

FIZIKA. 7-8. évfolyam FIZIKA 7-8. évfolyam 1 Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján: 2.2.09.2 B változat. A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését

Részletesebben