JEGYZŐKÖNYV. Készült: a december 9-én 16,00 órakor megtartott közmeghallgatásról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: a 2013. december 9-én 16,00 órakor megtartott közmeghallgatásról."

Átírás

1 Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a december 9-én 16,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Jelen vannak: Tompáné Balogh Mária polgármester, Jakab Zoltán, Major Jenő, Bedi Ervin, Szupinger Tamás, Bertha Zoltán, Zsiray Dénes képviselő-testületi tagok, Dr. Gál László jegyző, Takács Katalin jegyzőkönyvvezető, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül 14 fő, a MÁMK részéről 6 fő, a lakosság részéről 23 fő. Tompáné Balogh Mária polgármester: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondja, törvényi előírás, hogy évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani a település választópolgárainak azzal a céllal, hogy beszámoljanak az elmúlt időszakban történtekről, meghallgassák a lakosság véleményét, észrevételeit. A közmeghallgatás testületi ülés is egyben, rendkívüli testületi ülés. Ezért meg kell állapítani a határozatképességet és meg kell nevezni a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Megállapítja, hogy a mai rendkívüli testületi ülés, amely egyben közmeghallgatás is, határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből mind a 7 fő jelen van. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Takács Katalint, Ezután javaslatot tesz a jegyzőkönyvhitelesítőkre, ami alapján a képviselő-testület egyhangúlag Bertha Zoltán és Zsiray Dénes képviselőket választotta meg. Kéri, hogy aki egyetért a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők személyével kézfenntartással jelezze. Ezek után a polgármester ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a évi feladatok végrehajtásáról és az adóbevételek alakulásáról 2.) Az önkormányzat évi célkitűzéseinek meghatározása 3.) Holokauszt emlékmű létesítésének megvitatása 4.) Egyéb közérdekű témák 1

2 A képviselő-testület a napirendi pontokat a fentiek szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 123/2013.(XII.09.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december 9-i közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Tájékoztató a évi feladatok végrehajtásáról és az adóbevételek alakulásáról 2.) Az önkormányzat évi célkitűzéseinek meghatározása 3.) Holokauszt emlékmű létesítésének megvitatása 4.) Egyéb közérdekű témák Napirendi pontok tárgyalása előtt: Beszámoló az idei évben történt fontosabb eseményekről, változásokról Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy az idei év a változások éve volt. Új rendszerben kezdtük el a munkát januárban, ami nem volt problémamentes. Sok volt az évközi változás és mint minden új rendszert tanulnunk és szoknunk kellett. Minden változás ellenére úgy érzem, hogy sikerült megbirkóznunk a feladatokkal és nagyon remélem, hogy mindezekből a változásokból a lakosság keveset érzékelt, vagyis csak a jó oldalát. A tavalyi évet plusszal zártuk, de tudtuk, hogy az idei évre még nagy feladat vár ránk, az ipari terület (volt Betonárú) második részletének a kifizetése. Volt megtakarított pénzeszközünk, (67 millió) Az idei évre éppen ezért nem terveztünk nagyobb beruházásokat. Költségvetésünk hiányát megfontolt, takarékos intézkedésekkel, odafigyeléssel tudtuk ellensúlyozni, javítani. Fő célkitűzésünk volt: -a kötelező feladatok ellátása, finanszírozása -az intézmények színvonalának megtartása, javítása a közszféra területén (oktatás, egészségügy, közszolgálat.) -az intézményhálózat fejlesztése, foglalkoztatottság növelése -az úthálózat javítása, -középületek állagmegóvása -az első lakáshoz jutók támogatása (3 millió Ft tervezett, 6 kérelemből 6-an kaptak támogatást Ft-ot) -átmeneti segélyt 11 fő kapott összesen: Ft -a felsőoktatásban tanulókat a BURSA HUNGARICA pályázaton keresztül támogatjuk. Az idén január elsejétől életbe lépett az új közigazgatási rendszer, amely következtében megkezdték működésüket a járási hivatalok. Önkormányzatunknál az eddig jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok közül az alanyi jogon járó szociális ellátások kerültek át a járási hivatalhoz: -időskorúak járadéka, -fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, 2

3 ápolását végző személy ápolási díja, -alanyi jogú közgyógyellátás A 2013-as év számokban éves módosított költségvetés főösszege: Ft (előirányzati: ) Ft Ft Fejlesztésre tervezett, módosított összeg: Ft A Ft-ból Ft állami bevétel Ft saját bevétel Ft tervezett fejlesztési hitel Tartalék: Ft Fejlesztések: Beled Város Önkormányzata - Kerékpáros pihenő Ft - Szabadidőközpont kialakítása Ft - Betonáru II. részlet Ft Felújítások: - Művelődési Ház energetikai pályázat Ft - Vicai Tűzoltószertár engedélyezési terv Ft - Vicai Temető térkő munkái Ft - Tervezési szerződés (Betonáru) Ft - Ipari park lépcsőház felújítási terv Ft - NKA pályázat nevezési díj Ft - Óvoda tálaló tervezési munkái Ft - Kastélyépület tetőfelújítási munkáinak tervezése Ft - Kastélyépület műszaki szakértői vizsgálata Ft - Kastélyépület tetőfelújítás pályázati tervezése Ft - Ipari tervezés (Betonáru) Ft - Útjavítási munkák Ft - Füzes utca útfelújítás Strabag Ft Hitelfelvételre a évben nem került sor. Közfoglalkoztatás: Közmunka módosított előirányzat: Hosszabb távú közfoglalkoztatás módosított e.i.: Ft /kiadás / Ft /bevétel / Az önkormányzat november 30-i bankszámláinak egyenlege összesen Ft. Ezen összeg szükséges a napi működési kiadások finanszírozásához, mivel nagyobb összegű saját bevételek /helyi adók/ már csak márciusban érkeznek. A havi rendszerességgel érkező központi támogatások pedig csak a bérek kifizetéséhez nyújtanak fedezetet. Mit valósítottunk meg ebben az évben? -kötelező feladatainkat elláttuk, sőt sok önként vállalt feladatot is,(civilek) -ingatlanjainkat folyamatosan felújítottuk, sőt vásároltunk is két ingatlant 3

4 -a fásítás, parkosítás, -játszóterek folyamatos karbantartása, -parkok gondozása, központi park, -az árkok, padkák rendbetétele, -a temető gondozása, rendbetétele térburkolat építése az urnafal előtt -utak felújítása, kátyúzás Füzes utca burkolat felújítása ,- temetői térkövezés ebből pályázati támogatás ,-Ft műv. ház előtti burkolat Beadott pályázatok: Kisvárosi iparterületek fejlesztése (betonárú irodaház felújítása) össz költség: ,-Ft ebből önerő: ,-Ft 4 db buszöböl építése (2 db Vica, 2 db óvoda előtt) támogatás összege: ,-Ft (NYERTES) Itthon vagy Magyarország vetélkedő támogatása ,-Ft, önerő 0,- (NYERTES) Kompetencia fejlesztések (képzés) össz: ,-Ft önerő az ÁFA ,-Ft (NYERTES) Elnéptelenedő települések pályázat (betonárúban téglakészítő kisüzem kialakítása) össz: Kastély tető és kerítésfelújítása össz: ,-FT ebből támogatás ,- Szlovák-Magyar pályázat Pünkösdi Fesztiválra támogatás azaz kb ,-Ft önerő 0,-Ft Turisztikai pihenő hely kialakítása a sporttelepen támogatás: ,- önerő az ÁFA ,- (NYERTES) Beled Jövőjéért Alapítvány Holokauszt emlékmű és kiadvány össz: ,-Ft önerő 0,- Ft BSE TAO támogatás ,- (NYERTES) Ezek a fejlesztések folyamatosak. Tudni kell, hogy mielőtt pályázunk, tervezni kell, terveket kell készíteni ezért volt az idei évben viszonylag sok tervezési kiadásunk. Ezeknek a terveknek a megvalósítására kell majd pályázni az elkövetkezendő időszakban. Az uniós pályázatok lezárulnak és 2014-ben pedig egy új pályázati ciklus kezdődik. 2.) Az önkormányzat évi célkitűzéseinek meghatározása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a jövő évet az átalakulás, átszervezés határozza meg útfelújítás, közterületek rendbetartása. Terveink között szerepel az ipari park kialakítása. Szeretnénk, ha a területet minél előbb a vállalkozók birtokba vehetnék és elindulna néhány munkahelyteremtő beruházás. Tervezni többet is lehet, de még a jövő év költségvetési számait nem ismerjük, addig pedig csak elképzeléseink vannak. A számokból látszik, hogy nagyon átgondolt és megfontolt gazdálkodásra van szükség. 1. Önkormányzati munka - Csapatmunka a hivatalban és a képviselő-testületben - Döntéshozatal során civil szervezetek szerepének erősítése. 4

5 A civil szervezeteket érintő kérdésben ki kell kérni véleményüket. - Városi, térségközponti szerep növelése, okmányiroda létrehozása. - Vállalkozásbarát önkormányzat kialakítása. 2. Városfejlesztés - Városi településkép javítása. A rendezési terv, a városkép köztereinek terve és Az intézmények felújítási terveinek alapján. - Bel- és külterületi utak további felújítása, karbantartása. A karbantartáshoz továbbra is várjuk a lakosság segítségét az útpadka vonatkozásában. - Önkormányzati ingatlanok felújításának folytatása. - Fejlesztési pályázati források kihasználása. 3. Intézményfenntartás, fejlesztés és bővítés - Meglévő intézményhálózat (óvoda, szoc.központ) fenntartása és fejlesztés. - Oktatás-nevelés térségi szerepének erősítése és fejlesztése. - Pályázati források kihasználása. 4. Kulturális, szabadidő és sporttevékenység - Sportklubok, civilek erkölcsi és anyagi támogatása. - Kerékpáros turisztikai hely és szabadidős tér kialakítása. - Játszóterek eszközeinek karbantartása és új elemekkel való bővítése. 5. Szociális terület - Időskorúak ellátásának fenntartása és további növelése igény szerint - Orvosi szakrendelések és gyógyszertári készenlét bevezetése. - Fiatalok letelepedésének segítése ingyen telekkel és anyagi támogatással. - A kastélyépületben az ifjúsági klub működésének segítése. BELEDI öntudat, lokálpatriotizmus erősítése, legyünk büszkék kisvárosunkra! Az eddig elmondottakból világosan látszik, hogy a programnak vannak olyan pontjai, amelyekhez szükség van pénzre és vannak olyanok, amelyek ötletesség, ambíció, pozitív szemlélet, a fejlődés lehetőségébe vetett hitre van szükség. Az anyagi alapú tervek megvalósításához a pénzeszközök nagy részét pályázatok útján kívánjuk megoldani. A nem anyagi alapú tervek megvalósításához kérem a lakosság, a vállalkozók és nem utolsó sorban a képviselőtestület, a hivatal dolgozóinak és valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény dolgozójának segítő támogatását. 3.) Holokauszt emlékmű létesítésének megvitatása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Régi Beledi Baráti Körtől érkezett a kérés. Jövő évben lesz a Holokauszt évfordulója, ezen alkalomból szeretnének, egy könyvet kiadni és emlékművet felállítani. Nagyobb és fontosabb döntés annál, hogy a képviselőtestület döntse el. A kiadványt nagymértékben támogatja Tatai Lajos, aki Beledből elszármazott. A zsidó közösség Izraelben is támogatja a kezdeményezést, így az emlékmű 50%-át a zsidó közösség állja, másik 50%-át az önkormányzatnak kellene felvállalni. A Fényes Vendéglővel szemben szeretnék a Holokauszt emlékművet felállítani. Kéri a lakosságot, hogy a honlapon keresztül szavazzanak az emlékmű felállítására. 5

6 4.) Egyéb közérdekű témák Tompáné Balogh Mária polgármester: kérése a jelenlevőkhöz, hogy mondják el véleményüket a település életéről, fejlődéséről, mondják el kérdéseiket, elképzeléseiket. Béres István: elmondja, hogy a település évről évre szépül, fejlődik. Több alkalommal is megfordul Ausztriába, az utcafronton elhelyezkedő házak homlokzata szebb, mint Magyarországon. Van-e lehetőség arra, hogy a Rákóczi utcában a házak egységes képet mutatva kerüljenek felújításra. Szükségesnek tartja továbbá a temetőkapu felújítását, amelyre eziddáig nem került sor. Elmondja tovább, hogy a Téglagyári gödör eladásával azok a területek is eladásra kerültek, amelyek következtében a közterület a Pacsirta utca irányába leszűkült. Észrevételzi, hogy a Téglagyári épületek életveszélyesek, fel kellene szólítani a tulajdonost azok bontására. Az Organó-Pet-hez közlekedő kamionok a várost átszelő utat a Wiedemann mellett tönkre teszik, így az úton balesetveszélyes a közlekedés. Kéri az önkormányzat vezetőit, hogy járják körbe a várost, mert a járdák felett átnyúló ágak veszélyeztetik a gyalogos közlekedést. Az elmúlt években ezen munkálatokat elvégezték, de úgy tűnik az idén ez elmaradt. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy természetesen fontos lenne egy egységes városközpont kialakítása, hozzárendelve a sajáttulajdonú ingatlanokat a középületekhez, de ehhez rengeteg pénzre lenne szükség. Az önkormányzat most készíti közötti fejlesztési tervét, amelynek része a városközpont rehabilitációja és egy kisvárosi városkép kialakítása a városházától az áruházig. Az elhanyagolt és omladozó téglagyári épületek jövőbeni sorsáról a közeli napokban egyeztet a cégvezetővel. Az Organó- Pet-hez közlekedő kamionok sajnos az út szélén parkolnak, amelyet megtiltani nem lehet, parkoló kialakításra a közút mellett, pedig nincs lehetőség. A járdára átnyúló faágak nyesését a tulajdonosok felszólításával rövid időn belül megoldják, amennyiben ezt az érintettek nem végzik el, az önkormányzat közmunkásai fogják ezt megtenni. Szabó Gyula: kérdezi, hogy a Városháza lépcső burkolata évek óta nem megoldott, várhatóan mikor kerül rá sor? Sérelmezi, hogy a Városháza homlokzatán nincs kitéve a hivatali tábla. Kérdezi továbbá, hogy a Hulladékudvar miért nem működik, mikor várható a megnyitása. Véleménye szerint a kerékpárút melletti sövényt gyakrabban kellene nyírni. Kérdezi továbbá, hogy az óvodában a jelenleg folyó felújítással együtt a melegítőkonyha kialakítását is betervezték-e? Olyan információi vannak, hogy a városban okmányiroda és szakorvosi rendelő kerül kialakításra, de arról nincs információja, hogy ennek megvalósítása mikor várható? Ugyancsak érdeklődik a temetői ravatalozó tetőszerkezetének várható kialakításáról. Ugyancsak kérdezi, hogy a Magic Discot, amelyen tudomása szerint bírósági zárlat van, szándékába áll-e az önkormányzatnak megvásárolni? Ugyancsak érdeklődik aziránt, hogy a szebb napokat látott iskolai kastélyépület felújítására mikor lesz pénze a városnak. Bogdán László: Javasolja, hogy a Bartók Béla utcában az út melletti padkát minél előbb javítsák ki, mert az balesetveszélyes. Észrevételezi, hogy a Széchenyi utcában Mátis Jenőné háza előtti tuják olyan mértékben megnőttek, hogy balesetveszélyessé váltak, így célszerű lenne kivágatni azokat. Tompáné Balogh Mária polgármester. elmondja, hogy a városháza előtti lépcső burkolását nem végzik el, mert ezáltal balesetveszélyesebbé válik. A hivatali tábla kihelyezés nem indokolt, mivel a városháza elnevezés a homlokzaton tükrözi az épület jellegét. A 6

7 hulladékudvar megnyitása egységesen a Nagytérségi Társuláshoz tartozó településeken februárban várható, a projekt befejezésével, illetőleg, a használatbavételi engedély kiadásával egyidejűleg. A felújításra kerülő Napköziotthonos Óvodában a melegítőkonyha is kialakításra kerül, a logopédus irodájával együtt. A kastély és a kerítés felújítására az önkormányzat már benyújtotta a pályázatot, eredményhirdetés első felében várható. Ugyancsak a 2014-es évben kapott ígéretet az önkormányzat arra, hogy az okmányiroda a járási hivatal kirendeltségeként Beledben, Szanyban és Lébényben is kialakításra kerül. Természetesen az önkormányzat szeretné a kerékpárutakat bővíteni a településen, de erre csak a pályázati lehetőségek esetén lesz mód. A Bartók Béla utcában az útpadkát már többször is kijavította az önkormányzat, de sajnos a lakók többsége nem képes arra, hogy az autók által lesodort zúzalékot visszasöpörje a padkára a gödröket ezzel eltüntetve. Foki József: kérdezi, hogy az önkormányzat által megvásárolt volt Betonárú területén mikor várható az iparterület kialakítása és a közművek kiépítése. Bogdán Lászlóhoz hasonlóan ő is sérelmezi a Bartók Béla utcában az útpadka állapotát, amelyet sürgősen ki kellene javítani, mivel balesetveszélyes. Javasolja, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten a kerékpárutak kiépítését bővítse a városban a biztonságos közlekedés szempontjából. Ugyancsak fontosnak tartja a Bartók Béla utca végén kialakított játszótér további fejlesztését. Megítélése szerint a képviselő - testületnek a telekadót el kellene törölnie, mivel az jelentős terhet jelent a helyi lakosságnak. Tompáné Balogh Mária:polgármester: elmondja, hogy a volt Betonárú területén, - amely az önkormányzat tulajdonába került - a felújítására a tervek elkészültek, a közművek kiépítésére, illetőleg a megmaradt épületek felújítására az önkormányzat a megyei fejlesztési terven keresztül pályázatot nyújt be. A telekadó eltörlése megítélése szerint egyáltalán nem indokolt, mivel ezzel tovább szűkülnének az önkormányzati fejlesztésekre, illetőleg pályázatokra szánt pénzforrások. Mindezek után, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 18,20 órakor bezárta. K.m.f. Tompáné Balogh Mária polgármester Dr. Gál László jegyző Bertha Zoltán Zsiray Dénes jegyzőkönyv hitelesítők Takács Katalin jegyzőkönyvvezető 7

8 8

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. október 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 13-án megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 90/2012.(XII. 14.) számú Tkt határozat a közmeghallgatási beszámoló elfogadásáról A9 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Képviselő-Testület RÁBAKECÖL J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Rábakecöl község Képviselő testülete által előre meghirdetett és 2007. március 16-án 19 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. A közmeghallgatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ Nagyközségünk Képviselõ-testülete 2010. augusztus 9-én rendkívüli testületi ülést tartott. A napirend elfogadása után a Képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármestert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László, jegyző, - Pál Tihamér Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László, jegyző, - Pál Tihamér Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2014. március 31-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. december 18-i közmeghallgatásáról

J e g y z ő k ö n y v. 2012. december 18-i közmeghallgatásáról Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 18-i közmeghallgatásáról 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben