J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Ikt.sz.:I/128-19/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: június 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó terme Jelenlévő képviselők: Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Csicsó László képviselő Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó képviselő Karakas Anikó képviselő Távolmaradást jelentett be: Berke Lóránd képviselő Dráguly Sándor képviselő Dr. Tabi László képviselő Dr. Mike László képviselő Jelenlévő meghívottak: Dr. Petri Béla jegyző, Czibrik Zsófia Márta csoportvezető, Dr. Kiss Mihály vezető főtanácsos, Kéri Viola jegyzőkönyvvezető Molnár Sándor polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen. A meghívóban kiküldött anyaghoz képest egy nagyon pici változás lenne, ugye a Szociális földprogram, a LEADER pályázat felhívás, NKA pályázat, pluszban bejött ez a Félix Promotion megkeresése, ez a hétvégi box gálára hozzájárulás, ezt a négy napirendet javasolnám megtárgyalásra, a többit, amit most kiosztottunk, azt inkább a következő testületi ülésen tárgyalnánk meg, én legalábbis azt javaslom. Ami kimaradna, az a hozzájárulás az árvízi védekezési feladatokhoz, a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme, illetve a Sérült Gyermekekért Egyesület támogatási kérelme. Nyilván minél hamarabb annál jobb, csak azt lehet, jobban körbe kellene járjuk, de eldönthetjük most is, ha úgy gondolja a testület. Ebből a háromból van-e olyan, amit inkább ma tárgyaljunk? Karakas Anikó képviselő: Nem túl hosszúak? Molnár Sándor polgármester: Akkor legyen mind a kilenc, akkor ezzel együtt mind a kilenc napirendi pontot javaslom tárgyalni. Nyílt ülés 1. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz (SZOC-FP-13) a program működését szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása 2. Előterjesztés a LEADER pályázati felhívásra benyújtandó pályázatokról 1

2 3. Együttműködési megállapodások előkészítése LEADER pályázatokhoz 4. Nemzeti Kulturális Alap által kiírt A vizuális művészetek kollégiuma nyílt pályázati felhívásra pályázat benyújtása (altéma kódszáma: 3974) 5. A Balás Eszter szobrászművésszel megkötendő megállapodásról 6. A Szeghalmon megrendezésre kerülő nemzetközi bokszgála támogatásáról 7. A Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület önkormányzati támogatással összefüggő kérelme 8. Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület önkormányzati támogatással összefüggő kérelméről 9. Az árvízvédelmi helyzet munkálatihoz és a keletkezett károk helyreállításához szükséges önkormányzati támogatásról Molnár Sándor polgármester: Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 116/2013. (VI. 12.) számú A képviselő-testület június 12. napján tartott ülésén tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról A képviselő testület a június 25-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: Nyílt ülés 1. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz (SZOC- FP-13) a program működését szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása 2. Előterjesztés a LEADER pályázati felhívásra benyújtandó pályázatokról 3. Együttműködési megállapodások előkészítése LEADER pályázatokhoz 4. Nemzeti Kulturális Alap által kiírt A vizuális művészetek kollégiuma nyílt pályázati felhívásra pályázat benyújtása (altéma kódszáma: 3974) 5. A Balás Eszter szobrászművésszel megkötendő megállapodásról 6. A Szeghalmon megrendezésre kerülő nemzetközi bokszgála támogatásáról 7. A Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület önkormányzati támogatással összefüggő kérelme 2

3 8. Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület önkormányzati támogatással összefüggő kérelméről 9. Az árvízvédelmi helyzet munkálatihoz és a keletkezett károk helyreállításához szükséges önkormányzati támogatásról 1. napirend: A szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz (SZOC-FP-13) a program működését szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása Molnár Sándor polgármester: Első akkor a Szociális Földprogram Szervezési és Működési Szabályzatának elfogadása, ugye erről magáról a pályázat benyújtásáról már döntöttünk korábbi testületi ülésen. Ehhez kell készíteni egy Szervezési és Működési Szabályzatot, hogy hogyan, miképpen adjuk oda ezt a támogatást, gyakorlatilag a mezőgazdasági konyhakertes műveléshez adnánk vetőmagot, vegyszert, illetve szakmai tanácsadást, illetve napos csirkét. Átadnám a szót az előterjesztőnek, hogy nagyon röviden a lényeget ismertesse. Dr. Kiss Mihály vezető-főtanácsos: Az SZMSZ részletesen szabályozza a földprogram működését, a program célját, a programba bevonható kedvezményezettek körét, a kedvezményezettek kiválasztásénak módját, a program szervezetét és a program alprogramjait, végrehajtását, koordinálását. Röviden ennyi van az SZMSZ-ben rögzítve. Molnár Sándor polgármester: Van még hozzá csatolva egy együttműködési megállapodás a Nemzetiségi Önkormányzattal, illetve van még egy együttműködési megállapodás tervezet a résztvevőkkel, hogy milyen feltételek szerint, gyakorlatilag a szabályzatban rögzítettek lesznek a megállapodásban nevesítve és értelemszerűen, aki a programban részt vesz, annak kell ezt aláírni. Helyi újságban a felhívás megjelent, meglátjuk, hogy hány család fog jelentkezni. Szabó Gézáné alpolgármester: Hány család vehet részt ebben? Molnár Sándor polgármester: Maximum 100 család, majd meglátjuk mennyi jelentkező lesz Ft az biztos fejenként, vagy 40, vagy 100, én 100-ra emlékszem, de lehet, hogy csak 40. Dr. Kiss Mihály vezető-főtanácsos: 60 millió a teljes pályázati forrás. Akkor valószínűleg kevesebb, mint 100 család. Szabó Gézáné alpolgármester: És mikortól lépne ez érvénybe? Molnár Sándor polgármester: Július 1-től jövő év június 30-ig működik a program. Pont rossz időszakban indul, de hát feketeretket lehet még vetni. Szabó Gézáné alpolgármester: De ezt a saját kertjében, a háztartásában? Molnár Sándor polgármester: Igen, saját konyhakertjében. 3

4 Szabó Gézáné alpolgármester: Jó, köszönöm. Molnár Sándor polgármester: Akkor az SZMSZ-t meg a Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködést és a mellékleteket egy határozati javaslatban fogadnánk el a kiküldöttnek megfelelően. Van egyéb kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor így teszem fel szavazásra, aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással, jelezze. 117/2013. (VI. 12.) számú A Vésztői Szociális Földprogram Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról, és a Vésztői Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő megállapodás megkötéséről 1. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vésztői Szociális Földprogram Szervezeti és Működési Szabályzatát e határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a benne foglalt rendelkezések végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Program megvalósításához kapcsolódó együttműködési megállapodást kössön a Vésztői Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, amely tartalmazza. a) a felek jogait és kötelezettségeit, b) a Program célkitűzéseinek elérése érdekében közösen megvalósítandó feladatokat; c) a Program célkitűzéseinek elérése érdekében a Vésztői Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megvalósítandó feladatokat; d) a Program célkitűzéseinek elérése érdekében Vésztői Város Önkormányzata által megvalósítandó feladatokat; e) az együttműködés kereteit; ( A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.) 2. napirend: Előterjesztés a LEADER pályázati felhívásra benyújtandó pályázatokról 3. napirend: Együttműködési megállapodások előkészítése LEADER pályázatokhoz Molnár Sándor polgármester: Második napirendi pont LEADER programra benyújtandó pályázatok. Ugye 24-én jött ki a rendelet, hogy június 5-én fogadták el az intézkedési tervet, és 17-én be kell az elektronikus felületre regisztrálni, illetve a helyi bíráló bizottságnak 13-ig be kell nyújtani. Egy pályázó maximum 3 pályázatot nyújthat be. Ugye 12 célterület van, de 4

5 ebből csak 8 olyan, ami közösségi célú is, magyarul amire az önkormányzat is tud indulni. Ezt kellene eldönteni, hogy melyik legyen az a 3, ugye ebből vannak kis értékűek, ilyen 1 millió forint alattiak is, meg vannak a nagyobb értékűek, ebben lehetne. Nyilván vannak olyan civil szervezetek is, akik Vésztőn szintén kívánnak pályázni, itt természetesen egyeztetéseket már folytattunk, hogy ne üsse két pályázat egymást értelemszerűen. Rendezvényekre durván 1, maximum 2 pályázat jut településenként nagyságrendileg, ez maximum Ft lehet, itt azon gondolkoztunk, hogy a civil szervezetek adnák be a Városnapra, illetve a szüreti bálra. Itt maga az önkormányzat direktből nem indulna, amiben az önkormányzat indulhatna az a településfejlesztési akció című célterület, itt gyakorlatilag 1 millió forint alatti, ilyen helyi életminőség javító településképű fejlesztéseket lehetne megvalósítani, de nem lehet benne járda, és nem lehetnek benne bizonyos meghatározott költségtételek. Ezért azon gondolkoztunk, hogy most már a városközpont része is kezd fejlődni és a Képtár környezetét tennénk rendbe, a belső udvarát is és a Képtár előtti részt is. Az 1 millió forint alattiból visszaállítanánk az emlékművet, áthelyeznénk a Rendőrség elé, és visszaállítanánk azt a régi kis csobogós-vizes tavacskát, ami ott volt egészen a 60-as, 70-es, 80-as évekig. Ezt tartalmazná az egyik pályázatunk, a másik lenne a Kulturális és közösségi helyszínek, játszóterek kialakításának támogatása, itt maximum 2 játszóteret egyenként 5 millió forintból lehetne beletenni, illetve ezen túl a ligetben egy kis fedett pavilont, egy ilyen zene pavilont foglalkozás tartására, bármire alkalmas kis 8 szög alakú pavilont építenénk ki, illetve ilyen rendezvényekhez kapcsolódóan sörpadokat vennénk, mert az nincs az önkormányzatnak és az intézményeknek sem. És egy-két utcai padot, kukát még, amit el lehet számolni a költségvetésben, ezeket tartalmazná a pályázat. A két játszótér helyszínét kellene esetleg meghatározni, hogy nem a városközpontba és nem csak frekventált helyen gondolkozzunk benne, én azt javasolnám, hogy két városszéli területen, egyik a Komlódi falva, a másik pedig kint a kertmegi részen helyeznénk el, ott elég sok gyerek is van mind a két helyszínen. A Mikes utcán Hajdú Sanyiék megvettek egy üres telket, a Mikes utca és a Móricz Zsigmond utca sarkán, ez egy közel 1000 négyzetméteres terület, könnyen megközelíthető, könnyen bekeríthető, kivilágított is megfelelően, rálátnak az ingatlan tulajdonosok, egészen jó helyszínen van. A tulajdonos vállalná, hogy díjmentesen az önkormányzat számára biztosítja az elhelyezést és annak működtetésére akár korlátlan ideig hozzájárul. A másik pedig a Munkás utcán Dancs Gabiék melletti telek, ott már neki volt egy magán próbálkozása, hogy saját játszóteret csinált, de azt hivatalosan nem használhatják közösségi célra, mert nem felel meg az előírásoknak. Ott ugyan így helyeznénk el. Olyan nagyobb önkormányzati tulajdonú nyílt területünk nem nagyon van azon a részen, ami biztonságos lenne. Van-e valakinek más javaslata? Lehetne még gondolkozni a Széchenyi utca végén, de az viszonylag közel van az ittenihez, azt én most nem erőltetném. Inkább valahol a periférikus részeken, ugye ott a Vasúti átjáró előtt is van egy kis füves terület, de az meg annyira közel van a fő utcához, hogy ott túl sok eszközt nem tudnánk, és vannak ilyen védőtávolságok, amiket be kell tartani. Most tényleg két olyan nagyobb, komolyabb játszótér helyét kellene megtalálni. Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó képviselő: Mit futna ez az 5 millió forint? Molnár Sándor polgármester: Gyakorlatilag hasonlót, mint a Művház mögötti, méreteiben, meg ellátottságában. Szabó Gézáné alpolgármesetre: Akkor az nem kizáró ok, hogy nem önkormányzati terület? Molnár Sándor polgármester: Nem, kell egy nagyon hosszú távú együttműködési megállapodás és hozzá a tulajdonos nyilatkozata, ezt már lebeszéltük, ők hozzájárulnak és örülnek is neki. Szerintem idővel ilyen jelképes összegért az értékesítéséhez is hozzájárulnak. 5

6 Dr. Halasiné Dr.Kirizs Ildikó képviselő: Én egyetértek azzal, hogy ezen a két területen legyen, mert azt mindig lehet hallani, hogy akik kint laknak, rosszul esik nekik, hogy nincs annyira parkosítva, legalább ez egy kicsit kompenzálná. Molnár Sándor polgármester: Ez lenne, és a harmadik pályázat, pedig Savanyító és Feldolgozó Üzemet alakítanánk ki a volt konyha épületében és ezzel kicsit az épületet is rendbe hoznánk, az utcai homlokzatát és a tetejét, meg belül is azoknak a funkciókat - mivel volt konyha volt, ezért nem is építési engedély köteles - főfalakat nem bántanánk, ez a 7 pontban szerepel. Ebben gondolkoztunk, hogy itt a városközpontban ez az épület is akkor helyre kerülne. Szépen felszerelve a hozzávaló eszközökkel, mindennel együtt lenne kialakítva. Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó képviselő: Hogyan lenne forgalmazva? Molnár Sándor polgármester: Egyrészt a helyi konyha a Sodexo átveszi, eddig átvette, amit már megtermeltünk zöldségfélét, illetve kis csomagoló részleg is lenne, gyakorlatilag lehetne értékesíteni is. Hosszú távon egyébként az van, hogy szociális szövetkezetté kell majd átalakítani a közmunkát, erről már múltkor beszéltünk, és nem kizárt, hogy majd szociális boltot ott majd ki lehetne alakítani abba a részbe. Ezek a hosszú távú tervek, de ehhez igazodna ez a fajta fejlesztés, meglátjuk. Más, amibe még lehetne és én javasoltam, hogy inkább civil szervezet pályázza meg az egyik - ugye már korábban terveztük a záportározóra egy kis stéget, ami tószínpad is, meg csónakázó tónak is lehetne használni, meg minden egyébnek - azt a VEJSZE Kulturális Együttes meg tudná pályázni, ez lenne az 1. pontban településfejlesztési akció lenne az is, csak ott nem az Önkormányzat pályázna, hanem a VEJSZE. Szintén lenne egy ilyen képes kiadvány Vésztőről, azt pedig a 4. pont a térségi identitást kezdeményezések, azt is a VEJSZE pályázná meg. Amiről tudok a Marvel Team tervezi ilyen szabadtéri fitness eszközök kihelyezését a játszóterek környékére, ezek gyakorlatilag direkt ilyen külső térbe való kivitelezésű, nagyon sok turisztikai városban a Balatonnál vannak már ilyen eszközök. Gyakorlatilag az anyuka elkíséri a gyereket a játszótérre, a gyerek játszik ő meg mellette kondizik. A VÉTE is gondolkozik a Szüreti bálban, és a többit majd meglátjuk még, hogy ki mire. Horgász Egyesületek tudom, hogy gondolkoznak, a Vadász Társaság keresett meg, mert ezeknél a civil szervezetes pályázatoknál együttműködési megállapodást kell aláírni, ami anyagi vonzattal, kötelezettséggel nem jár. Ez azért lett beletéve szándékosan és valamelyik vállalkozási alapjognál is benne van az önkormányzat kötelező támogatási feltétele. Előző körben tapasztaltunk olyat, hogy Budapestről idejöttek cégek, bejegyzett gyorsan egy telephelyet ezen a vidéken, vett egy nagy értékű eszközt, amit itt soha a környékben nem használt, hanem felvitte Budapestre. Ez a kis kapu megvolt a pályázati lehetőségek között, ugyanez igaz a civil szervezetekre is, hogy elvileg megtehetné, hogy bármilyen Budapesti Alapítvány bejegyez itt egy alapszervezetet, vagy bármilyen tagszervezetet és pályázhat, és amit megpályázott azt nem itt használja. Ezért lett beletéve, hogy együttműködési megállapodást kell kössön az önkormányzattal és természetesen az önkormányzat érdeke, hogy csak azokat támogassa, aki valóban helyi, tehát idegen ebből a pénzből ne tudjon elvinni forrást. Karakas Anikó képviselő: És az 5-ös, 6-os pont? Molnár Sándor polgármester: Igen, ugye Mágornál most egy bajunk van, hogy ott a nemzeti vagyonba tartozik, illetve a Magyar Államkincstár a vagyonkezelő, tehát ott most kicsikarni ennyi rövid idő alatt tulajdonosi hozzájárulást gyakorlatilag lehetetlen. És nincs 6

7 hiánypótlásra lehetőség, magyarul ami most bemegy az vagy tökéletes, vagy nem nyert, és ráadásul a benyújtás sorrendje számít. Ha most az elején nem tudjuk beadni, akkor felesleges dolgozni vele. Máshol meg ilyen állatsimogatót megmondom őszintén a Tájháznál, nem nagyon vannak meg a feltételei, oda már nem igazán zsúfolnám be, máshova meg hiába tesszük, ha nincs ott ember. 6-os pont, szálláshelyben a Monostor Étterem ugye felmerült már, annak volt ugyan egy építési engedélyes terve a beépítésre, de gyakorlatilag annak olyan a tető és födém szerkezete, hogy azt ennyi pénzből nem lehet megcsinálni. Gyakorlatilag le kellene dobni a födémet, ami azt jelenti a tetőt is le kell szedni és újra építeni az egészet, olyan iszonyatos költség, hogy kérdéses hogy megérné-e, illetve az alatt a konyhát nem tudom, hogy hol üzemeltetjük. Ennek ez az egy problémája volt, de ennek már egyszer neki futottunk, gondolkoztunk rajta, de ezek miatt nem. A Bagolyvárba látnék, de azt meg ennyi pénzből nem lehetne megcsinálni. Gyakorlatilag ennyi, ugye mikro vállalkozásokban nem indulhatunk, abban van még két intézkedés. Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó képviselő: Voltunk Olaszországban és ott is volt ilyen futó és bicikliző park, és tudom, hogy aki itt futni akar, annak ki kell menjen a pályára, amit télen nem is lehet használni. Még Mágor felé a bicikliúton lehet, de ott is télen nem és amúgy is a betonon futás rosszat tesz az ízületeknek. És Olaszországban volt kialakítva erre terület futni, kerékpározni, fahasábon kellett fel-le menni, ügyességi eszközök voltak. Hogy esetleg ilyen terület lenne-e vagy ebben gondolkozni? Molnár Sándor polgármester: Esetleg a Dancka lenne, de azt még át kell gondoljuk az egészet. Viszont ha nem betont akarunk, nem salakot akarunk, ugye akkor vagy műanyag pályán futsz, vagy gumiszőnyegesen. Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó képviselő: És a fakéreg, vagy ilyesmi? Molnár Sándor polgármester: Annak egy baja van, hogy gyakorlatilag évente teljesen fel kell tölteni. Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó képviselő: Mert az egy természetes dolog lenne és az ízületeket is kíméli, viszont a vizet is elnyeli. Molnár Sándor polgármester: A Danckától ettől tartok, hogy ott mindig annyira nedves, mert viszonylag mélyponton van, hogy ott most megpróbáljuk a csapadékvíz elvezetést. Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó képviselő: Az jó lenne, mert itt lenne a központban. Molnár Sándor polgármester: A Danckának a hasznosításán gondolkodunk, ugye most hogy a záportároló rendbe lesz téve, a nyitott árok fedésére most készítettünk tervet, ha az engedélyezése megvan, akkor azt közmunkával megcsináljuk, az akkor be lesz fedve. Utána, ha ezek a terepmunkák megvannak, utána lehet elgondolkozni, hogy akkor ott a kőrisfával beültetett részen is hogyan alakítunk ki egy ilyen ligetes részt, meg a többi részeknek is a funkcióját megkeresni. Ugye ott is lehetne ilyen rendezvényeket tartani, a Szoporikert utcában is van egy szélső telek, a tulajdonossal már próbáltam egyezkedni, ha eladná, az ott egy természetes színpadot képezne, meglátjuk. Elkezdeni el kell, az idő rövidsége miatt megmondom őszintén mi olyasmire gondoltunk, hogy aminek az adottságai megvannak, vagy már korábban elő volt készítve pályázatra, csak nem nyert, vagy nem adtuk be, ilyen volt a tószínpad, a zenepavilon, gyakorlatilag azokat le kell porolni és mehet be újra. A savanyító üzem meg emiatt, hogy ott nem kell építési engedély, csak egy nagyszabású felújítás és 7

8 eszköz beszerzésből meg lehet oldani és akkor tényleg az az épület a városközpontban rendben lenne. Az ötlet nem rossz, át is kell gondoljuk, hogy a Danckát hogyan hasznosítsuk, ez egy teljesen jó ötlet hozzá. És majd akár a Nádasdy utcához és a ligethez kapcsolódhat, hiszen a Nádasdy utcának is a zárt csapadékvíz csatornás tervei és az engedélye is megvan, tehát azt meg tudjuk csinálni. Az egy nagyon széles utca, ott akár még lehetne egy ilyen futósétányt kialakítani a ligetig és akkor a liget a Dancka vége a Malom-tóig, az tökéletes lenne. A Körös Horgász Egyesület is gondolkodik a Malom tó partján egy ilyen kis gyerekjátszó, fedett leülő, családi programok megrendezéséhez szükséges, szabadtéri eszközök, berendezések elhelyezésében. A Tájház mögötti rész, ami most fel lett töltve annak a hasznosításában is lehet gondolkozni, csak azzal még 1 évet legalább várni kell, mire azt lehet hasznosítani. Múlt héten tárgyaltam a Gyulai Turisztikai Desztináció Menedzsment vezetőjével, vele beszélgettünk, hogy valaki Vésztőre lejöjjön egy hétre elég irreális kívánság, hacsak nincs valami tábor. De az, aki jön Gyulára fürödni és kijöjjön egy napra és megnézze Mágort, vagy a települést, de általános turizmusvonzást úgy tudunk csak eladni, ha valakivel a térségben szövetkezünk. Alizzal már beszéltünk, elindítunk egy ilyen folyamatot és meglátjuk majd mi lesz belőle. Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó képviselő: Igen, mert a városiak olyan szívesen élik át a falusi életet, nekik ez nagyon vonzó. Molnár Sándor polgármester: Igen, meg már eleve az, hogy kicsit csöndesebb. Ezek igazából mind olyan fejlesztések, amiket az itt lakók is tudnak hasznosítani és élvezni, én úgy gondolom. Szabó Gézáné alpolgármester: A Danckánál is van egy játszótér, és oda nem lehetne még valami játékot tenni? Molnár Sándor polgármester: Hát egy-két munkát lehet. Én azt gondolom, hogy azt már úgyis a felgyűlt tiszteletdíjból el kéne, hogy induljunk mire is használjuk fel, ilyenekre például simán lehet. Azokat egyéb pályázatokra nem nagyon tudom, mert igazából fel kell kérni egy fafaragót, meg kell venni az anyagot, ha rugalmasan kezeljük sokkal olcsóbban kijön pályázatban, árajánlatosan végig csináljuk. Utána majd lehetne a Széchenyi utca végére is tenni, azt a kis epres kertet rendbe tenni, ezek nem nagy pénzek ezekből lehetne forrást találni, pl: a tiszteletdíjakból. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Akkor az a lényeg, hogy 3 határozati javaslat lenne az önkormányzat fejlesztése tekintetében: a Képtár és környéke, a két játszótér és zenepavilon, meg az eszközök, illetve a savanyító és feldolgozó üzem, ez 3 külön határozat lesz, de én most egyben teszem fel szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással, jelezze. 118/2013. (VI. 12.) számú LEADER tárgyában kiírt Településfejlesztési akciók a Körös Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén célterületen benyújtandó pályázatról 1. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Vidékfejlesztési Miniszter Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER tárgyában kiírt Településfejlesztési akciók a 8

9 Körös Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén célterületen részt kíván venni a "Képtár környezetének fejlesztése, városkép javítása" című pályázattal. 2. A projekt tervezett bruttó bekerülési költsége Ft, melyhez a fenti pályázaton nettó 100% vagyis Ft támogatást kíván elnyerni és az ÁFA összegét, azaz Ft saját forrásból biztosítja a fejlesztési céltartalék terhére. 3. A szükséges intézkedések végrehajtásával megbízza a polgármestert. 119/2013. (VI. 12.) számú LEADER tárgyában kiírt Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, marketingjének, piacra jutásának és kézműves tevékenységek támogatása célterületen benyújtandó pályázatról 1. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Vidékfejlesztési Miniszter Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER tárgyában kiírt Helyi termék előállításának, feldolgozásának, marketingjének, piacra jutásának és kézműves tevékenységek támogatása célterületen részt kíván venni a "Savanyító üzem kialakítása" című pályázattal. 2. A projekt tervezett nettó bekerülési költsége Ft, melyhez a fenti pályázaton 100% vagyis Ft támogatást kíván elnyerni. 3. A szükséges intézkedések végrehajtásával megbízza a polgármestert. 120/2013. (VI. 12.) számú LEADER tárgyában kiírt Kulturális és közösségi helyszínek, játszóterek kialakításának támogatása célterületen benyújtandó pályázatról 1. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Vidékfejlesztési Miniszter Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER tárgyában kiírt Kulturális és közösségi helyszínek, játszóterek kialakításának támogatása célterületen részt kíván venni a "Vésztő Város közösségi tér fejlesztése" című pályázattal. 2. A projekt tervezett bruttó bekerülési költsége Ft, melyhez a fenti pályázaton nettó 100% vagyis Ft támogatást kíván elnyerni és az ÁFA összegét, azaz Ft saját forrásból biztosítja a fejlesztési céltartalék terhére. 3. A szükséges intézkedések végrehajtásával megbízza a polgármestert. 9

10 Molnár Sándor polgármester: Illetve arra kérnék felhatalmazást, hogy aki hoz be ilyen együttműködési megállapodást, bár nincs anyagi vonzata elvileg nem testületi hatáskör, de elmondtam, hogy csak olyannak adom ki, akiről tudvalevőleges, hogy vésztői vállalkozó, vagy vésztői civil szervezet, kitételt nem akarok tenni, aki jön a helyiek közül mindnek oda adom. Aki ezzel egyetért és ezzel hatalmazzon fel a testület, az kézfeltartással szavazzon. 121/2013. (VI. 12.) számú A LEADER pályázati felhívás keretében civil szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodások megkötéséről A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a LEADER pályázati felhívás keretében pályázatot benyújtó civil szervezetek vonatkozásában kötelezően csatolandó együttműködési megállapodásokat megkösse és hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 4. napirend: Nemzeti Kulturális Alap által kiírt A vizuális művészetek kollégiuma nyílt pályázati felhívásra pályázat benyújtása (altéma kódszáma: 3974) 5. napirend: A Balás Eszter szobrászművésszel megkötendő megállapodásról Molnár Sándor polgármester: NKA-s pályázat, ezzel megmondom őszintén, van egy kis bajom, de mindjárt elmondom. A korábbi szobros pályázat lett átalakítva ilyenre 70%-os a támogatás, maximális mértéke 5 millió forint. A szobrász keresett meg minket, aki a kutat készítette, ugye jelenleg a lefolyó része nem túl szerencsésen lett kialakítva. Én ezt akkor is jeleztem a képzőművészeti lektorátus ezt elfogadta, hogy az úgy jó, én mondtam, hogy annak nem örülök, így hát ezt kellene kialakítani rajta, illetve a domborműveket annak idején úgy beszéltük, hogy a szobrász vállalja annak az elkészítését felajánlásként. Most itt időközben ezt a szobrász meggondolta, ezért is pénzt kér, de mikor megláttam a költségvetését, akkor hanyatt vágtam magam, úgy hogy annyiban próbáltam vele egyezkedni, hogy ha ki is akarjuk ezt a maximális támogatási intenzitást is használni, akkor még legalább egy szobrot még készítenie kell a településre, vagy a szoborparkba Vésztő-Mágoron, ott már nagyon régen avattunk szobrot utoljára. Ezzel az egy feltétellel javasolnám elfogadásra, mert önmagában egyébként ez a munka nekem sok. Nyilván most a lektorátus azt mondta, hogy egy ekkora mű, ami itt van, szerintük 8-10 millió forint, mondtam Budapesten biztos, de itt a megyei szobrászok megcsinálják ezt jóval olcsóbban is. Úgy hogy ezzel a feltétellel tenném be és akkor nyilván ezt már írásban rögzítenénk a szobrásszal, hogy itt neki még egy szobrot a településre, vagy Vésztő-Mágorra alkotnia kell ebből a díjból. Ilyen feltétellel bele menjünke? 10

11 Szabó Gézáné alpolgármester: És ebben benne lenne minden, a víznyelő stb.? Molnár Sándor polgármester: Igen minden benne lenne, a domborművek, a víznyelők meg egy szobor. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? És ebben két határozati javaslat lenne, az egyik a pályázathoz, ami kell, hogy ilyen költségvetéssel elfogadjuk, a másik pedig az, hogy akkor kössek megállapodást a szobrásszal, hogy még egy szobrot nekünk alkosson felajánlásba. Ezzel így elfogadható? Aki egyetért, szavazzon kérem kézfelemeléssel. 122/2013. (VI. 12.) számú A Nemzeti Kulturális Alap keretében meghirdetett Vizuális Művészetek Támogatása című intézkedésre benyújtható pályázati felhívásról 4. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt a Vizuális Művészetek Támogatása címmel kiírt pályázaton indulni kíván. 5. Pályázat megvalósítási helyszíneinek pontos címe: Bartók Béla tér 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6. Pályázat megvalósítási helyszíneinek pontos helyrajzi számai: Bartók Béla tér hrsz.: 2 7. A pályázat tervezett teljes bekerülési költsége forint, melyhez 70%, azaz forint NKA támogatást kíván elnyerni a fenti pályázaton. A szükséges 30%, azaz forint saját forrást a évi fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 8. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az NKA forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 9. A pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére és az előkészítéshez szükséges szerződések megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 123/2013. (VI. 12.) számú A Balás Eszter szobrászművésszel megkötendő megállapodásról Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Balás Eszter szobrászművésszel kössön megállapodást annak tárgyában, hogy a Bartók Béla téren kialakított díszkúton elhelyezendő 3 db 40x50 cm-es méretű dombormű illetőleg 3 db bronz víznyelő elkészítésén túlmenően ingyenesen készítsen el a település területén vagy Vésztő Mágoron egy a képviselő-testület által meghatározott köztéri alkotást. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a tárgyalások lefolytatására és a megállapodás megkötésére. 11

12 6. napirend: A Szeghalmon megrendezésre kerülő nemzetközi bokszgála támogatásáról Molnár Sándor polgármester: Félix Promotion, most szombaton lesz egy nemzetközi box gála, kint lesz a Sport1 tévé, és ehhez kérnek hozzájárulást. Én mondtam, hogy sok pénzünk nincs, úgyhogy sokra ne is számítsanak. Cserébe tudnak felajánlani annyit, hogy felhúzzák a vésztői zászlót, meg adnak VIP jegyet. Ezzel kapcsolatban véleményeket várnék? Karakas Anikó képviselő: Szerintem felesleges. Molnár Sándor polgármester: Nyilván, hogy Szeghalom támogatja, ez neki egy nagy hírverés, de nekem, mint szomszédos településnek nem tudom. Akkor, aki nem ért egyet, hogy támogassuk, magyarul ne támogassuk, ez az "A változat" kérem kézfeltartással jelezze. 124/2013. (VI. 12.) számú A Szeghalmon megrendezésre kerülő nemzetközi bokszgála támogatásáról Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a június 15. napján a Szeghalmi Városi Sportcsarnokban megrendezésre kerülő nemzetközi bokszgálán való hirdetés, illetve támogatás lehetőségével nem kíván élni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyben érintetteket értesítse. 7. napirend: A Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület önkormányzati támogatásaal összefüggő kérelme Molnár Sándor polgármester: A Vésztői Sérült Gyerekekért Egyesület kérelme, a héten volt bent nálam az egyesület, átbeszéltünk pár dolgot hogyan tudunk nekik munkaerőben segíteni, hogyan tudunk természetbeni munkában, amiről már döntöttünk is. Meg a korábbi évek természetbeni munkáját hogyan dolgozzuk le, illetve annyi kérésük volt még, hogy mennyiben tudjuk támogatni. Én elmondtam, hogy működési célú támogatást kicsit nehezebb biztosítani költségvetési szinten, fejlesztési célút - visszatérítendőt, vagy vissza nem térítendőt - azt talán könnyebben tud a költségvetés kigazdálkodni. Ők első körben azt mondták, hogy a visszatérítendő is nagy segítség lenne, tehát magyarul hitelezzük meg amíg forráshoz jutnak. Magát a kérelmet, azt már általánosabban fogalmazták meg, hogy lehetőség szerint nyújtsunk segítséget, abban benne van minden segítési forma. Azt kéne eldöntsük, hogyan és milyen 12

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Berke Lóránd képviselő Csicsó László képviselő Karakas Anikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Berke Lóránd képviselő Csicsó László képviselő Karakas Anikó képviselő Ikt.sz.:I/128-29/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-én tartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó terme Jelenlévő

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 29-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 25-én 9,00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kis

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben