Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat"

Átírás

1 Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat VEZETŐI PROGRAM Készítette: Ember Csaba február 12.

2 Helyzetelemzésre épülő vezetői program Készült 2012 februárjában a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói (magasabb vezető) állásának betöltésére kiírt pályázathoz. A évekre szólóan készítette: Ember Csaba A pályázati adatbázisban szereplő azonosító szám: 148/2012. E helyzetelemzés és vezetői program alapja más jogszabályok és megállapodások mellett a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény júniusi alapító okirata, a vezetésem alatt készült pedagógiai program, az iskola szervezeti és működési szabályzata, Nógrád megye újragondolás előtt álló közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve, minőségirányítási programja, s a Nemzeti köznevelési törvény. Az említett törvény keret-törvény, így a benne nevesített tizennyolc rendelet a pályázat elbírálását követően fog megjelenni, arról részletesen szólni így nem lehet.) Alapvetés Az iskola feladata hármas: óvni a gyermeket, nevelni és oktatni. Az intézményvezető ugyancsak hármas megfelelési kötelezettségben él: teljesíteni a köz által elvárt, a magasabb jogszabályokban rögzített feladatokat, megfelelni a fenntartói elvárásoknak (megkönnyíteni, s minél zökkenő mentesebbé tenni a fenntartói feladatellátást), s mindenek előtt megfelelni azoknak a tanulói-szülői elvárásoknak, amiért ezt az önként választható, térítési díjfizetéshez kötött iskolatípust választották. Tekintettel arra, hogy a tantestület által elfogadott és fenntartói jóváhagyással bíró pedagógiai programunk érvényes, ám a pályáztatók nem feltétlenül ismerik részleteiben, ugyanakkor jó kiindulási alap a program évi kötelező felülvizsgálatához, a programban foglaltakból idézek (ez egyszerre programom és hitvallásom). Így jelentős részét idézem. Ugyanakkor az iskola jelenlegi nevelési programja sok tekintetben már megfelel a bevezetendő köznevelési törvény elvárásainak, s bírja a szülők, az eredményesen működő tantestület, s a tágabb környezet támogatását. Bevezetés A szeptember 1-től fokozatosan bevezetésre kerülő évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről tartalmában megőrizte a közoktatásról szóló évi XLXXIX. törvény 10. (3) a) pontjának megfogalmazását. (3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve az e törvény 2. (1) bekezdésében meghatározott jogát szabadon érvényesítve továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, A törvény értelmében állami feladat az alapfokú művészetoktatás, s erre létesített iskolatípus az alapfokú művészeti iskola. Így a továbbiakban ezt a terminológiát használom. Korábban ez a jog jellemőzen a települési önkormányzatok művészeti iskoláiban érvényesülhetett. Amennyiben a települési önkormányzat a feladat ellátást a továbbiakban nem vállalta, úgy a feladatnak valamilyen módon való ellátásáról a megyei önkormányzatnak kellett gondoskodnia. Ezzel a problémával szembesült Nógrád Megye Önkormányzata 1998-ban, s alapította meg biztosítva a korábban több településen működő balassagyarmati székhelyű iskola 2

3 folyamatos munkáját a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolát. A későbbi években minden további feladatátvételkor a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola feladatai bővültek. Az alapfokú művészetoktatás a hatályos közoktatási (majd köznevelési) rendszer szerves része, a kulturális, művészeti nevelés, az érzelmi nevelés és a rendszeres tanulás egyik legfontosabb kiegészítő eszköze, valamint a tehetséggondozásnak a jövőben állam által működtetett iskolarendszere. Az eddigi állami támogatás helyetti állami fenntartás minden korábbinál jelentősebb megerősítése az iskolatípusnak, így iskolánk létezésének is. A magyar közoktatási és felsőoktatási rendszer egymásra épül, és ez a szisztéma valósul meg a művészetoktatás területén is. Az alapvető különbség az általános és a művészeti képzés között az, hogy a művészeti képzés során a szabályozás rugalmasan követi a tanulók képességének szintjét és a tanulás célját (azaz, hogy a gyermek csupán alapismereteket kíván elsajátítani az alapfokú képzés során, avagy tanulásának célja a későbbiekben szakirányú felső,- vagy középfokú tudás és végzettség megszerzése). Így érvényesül valamennyi művészeti ágban kétféle képzés. Szinte páratlannak nevezhető az az iskolaalapítási láz és létszámnövekedés, ami különösen 1998-tól jellemzi az alapfokú művészetoktatást, s így Nógrád megyét is. Ennek részben valós okai vannak a művészeti nevelés általános iskolai háttérbe szorulása miatt, részben - különösen csoportosan oktatható művészeti ágak esetében anyagilag is megérte az állami támogatásból iskolát működtetni, miközben az ellenőrzés valós, az adminisztráción túlmutató lehetőségei nagyon korlátozottak voltak az érvényes jogszabályok szerint, a szakmai munka eredményességével érdemben nem foglalkoztak. A növekvő kiadásokat a konvergencia programban vállalt megszorításokkal, a normatív állami támogatás csökkentésével vagy (zeneművészetben évek óta azonos összeggel, tehát értékén szintén csökkenően) nem emelve próbálták mérsékelni, s ezt követően egész Európában sosem volt módon egy év alatt valamennyi művészeti iskolát minősítettek, melynek eredményétől azonnal döntő mértékben függővé vált az állami támogatás összege. A Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola január 1-től Kiválóra minősített művészetoktatási intézmény, így a köznevelés finanszírozásának változásáig fenntartója jogosult az állami támogatásra január 1-től a megyei önkormányzatok költségvetési konszolidációja jegyében az iskola fenntartója a Nógrád Megyei Kormányhivatalon belül működő Nógrád Megyei Intézményirányító Központ. Az iskola teljes tevékenysége, így a gazdálkodás módja is folyamatosan átalakulóban van, s a már megszületett jogszabályokon túl illeszkedni fog a közigazgatás átszervezéséhez is. Helyzetelemzés Részlet a vezetésemmel készült pedagógiai programból: A művészetek ismerete, művelése nem csak emberként tesz jobbá, de többre is tesz képessé másoknál, az emberi élet minőségét javítja. A magyar művészetoktatás, művészeti nevelés világviszonylatban is jelentős sikereket ért el, az elmúlt évtizedben rendkívül dinamikusan fejlődött, a zenei nevelés mellé társult a többi művészeti ág iskolai rendszerű oktatása. Iskolánkban ez a képzőművészet és a színjáték-oktatás bevezetését jelentette, amihez 2002-ben társult a moderntánc oktatás. A zeneoktatásban - a kodályi hagyatéknak köszönhetően - az érték és a gyermek áll középpontban. A többi művészeti ágak oktatása ugyanebben a szellemben folyik intézményünkben. Egy nem kötelező iskolatípusban igyekszünk megfelelni a szülői elvárásoknak, s megvalósítani saját elképzeléseinket, mellyel az embernevelés egészéhez kívánunk eredményesen hozzájárulni. Törekszünk megismertetni minél több újat, s közben 3

4 megmutatni, hogy miben mi az érték. Nevelőmunkánk nem csak a gyermekek körét öleli fel, de a művészetek megismerésébe, művelésébe minél több embert szeretnénk bevonni, teljesebbé téve életüket. Ezért ajánljuk iskolánkat azoknak a gyermekeknek (szülőknek, családoknak), akik az egyetemes emberi értékek iránt elkötelezettek, azok számára, akik fontosnak tartják a magyar és egyetemes kultúra hagyományainak, a polgári értékeknek a megőrzését, és annak továbbadását, azok számára, akiknek kreatív, érzékeny, tehetséges, a művészetek iránt fogékony gyermekük van, azoknak, akiknek gyermeke szorongó, gátlásos, mert a művészet lelket nyitó feloldó ereje gyógyírként segíthet, azok számára, akik hisznek a művészet embert formáló, jobbító erejében, vagy éppen itt fogják azt felismerni. (Legánÿ Dénessel közösen megfogalmazott gondolatok.) A pedagógiai program készítésének célja megmutatni: kik vagyunk, mit és hogyan akarunk elérni. A gyermekekért vagyunk, együttműködünk szüleikkel az iskola szűkebb és tágabb környezetével. Állami feladatot látunk el. Célunk, hogy munkánkat közmegelégedésre végezzük. Előzmények Az iskola rövid története Az 1963-as esztendő kiemelkedik a balassagyarmati zeneélet eseményekben gazdag történetéből. Fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte a Balassagyarmati Dalegylet, megkezdte működését az állami zeneiskola, s a karnagy-iskolaalapító Réti Zoltán lelkes munkája nyomán a Tátrai Vonósnégyes fellépésével Balassagyarmaton is útnak indult az Országos Filharmónia hangversenysorozata. Iskolánk 8 tanárral és 114 növendékkel kezdte meg működését a Salgótarjáni Állami Zeneiskola fiókintézményeként az akkori Mikszáth Kálmán Kultúrház Óváros téri épületének négy tantermében ban önállóvá váltunk, s az intézmény igazgatója 1983-as nyugdíjba vonulásáig Réti Zoltán volt. Az 1983/84-es tanévtől Ember Csaba az igazgató ben a zeneiskola új épületbe költözött (Deák F. u. 6.), ez az épület azonban az ben épített udvari faházzal kibővítve is hamarosan kicsinek bizonyult. Többféle terv elkészülte után 1982-ben költöztünk az Óváros téri részben felújított, részben újonnan épített mai épületegyüttesbe - egy olyan félkész épületbe, ahol 37 vaskályhával fűtöttünk, s a felújítás-építkezés mai napig sem fejeződött be - létrehozva egy részben kifejezetten jó, részben teljesen korszerűtlen épülettel működő oktatási intézményt ban zeneiskolánk halálának 125. évfordulóján hivatalosan felvette a Balassagyarmaton született zeneszerző, Rózsavölgyi Márk nevét. A 18 zenei tanszakon folyó oktatás mellett 1992-től képzőművészet, 1994-től dráma (színjáték) tanszakon is lehetőség nyílik tanulásra. A modern táncot 2002-től tanítjuk. Kihelyezett tagozataink működnek-működtek Cserhátsurányban ( ), Diósjenőn (1992-), Drégelypalánkon (1995-), Érsekvadkerten (1974-), Magyarnándorban (1980-), Nógrádon (1997-) Patakon (1994-) Rétságon (1976-) és Romhányban (1990). Iskolánkból vált ki ( ig volt tagintézményünk), majd lett ismét tagintézményünk a közben önállóan működő szécsényi művészeti iskola szeptemberében kezdte meg működését szügyi tagiskolánk ben egyszerre kaptuk feladatul a Rajeczky Benjámin Művészeti Iskola tagintézményként történő működtetését, valamint Bercel, Nézsa, Nógrádsáp települések 4

5 zeneoktatásának továbbvitelét. Így kellett elérnünk őszén a megfelelő országos minősítési eredményt július 1-jétől a korábbi fenntartó balassagyarmati önkormányzattól az intézményrendszer megtartása mellett átvette a feladatellátást Nógrád Megye Önkormányzata. Az iskola balassagyarmati székhelyén és pásztói tagintézményében önálló épületben működik, míg szécsényi tagintézménye jellemzően a művelődési központ és könyvtár épületében folytatja nevelő-oktató munkáját. A kihelyezett osztályok általában általános iskolákban működnek. A fenntartó a kihelyezett osztályok működtetéséhez valamennyi településtől térítésmentesen kapja a fűtött, takarított tantermeket, melyek általában közös használatúak, s ezen túlmenően megállapodásokban szabályozottan kiegészítő hozzájárulást kap a települések önkormányzataitól. Hagyományápolás Az iskola akkor tud egy város életében teljes körűen működni, ha a nevelés-oktatáson túl vállalja a település kulturális értékeinek megőrzését, hagyományainak ápolását. Az iskola önmaga is a hagyományteremtés fontos bázisa egyfajta szellemiség megteremtésével, kulturális szokások kialakításával, rendezvényeivel, programjaival. Hagyományos rendezvényeink egy része intézményi szintű, jelentősebb része mára már városi illetve országos vagy nemzetközi szintű rendezvénnyé fejlődött: A rendezvények szervezése, rendezése során arra törekszünk, hogy minél több növendéket vonjunk be az előkészítő munkálatokba, a program lebonyolításába akár közreműködőként, akár segítőként. Fontos nevelési célkitűzésünk, hogy növendékeink ezen ünnepi alkalmakat sajátjuknak érezzék, a szerzett élmények által még inkább elkötelezettjeivé váljanak a művészeteknek; erősödjék bennük az intézményhez és lakóhelyükhöz való kötődésük; tudatos törekvésükké váljék e kulturális értékek féltése, megóvása, ápolása és továbbfejlesztése. Az iskola szerepe Nógrád megye életében A Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tanulóinak létszámával és tevékenységi területével Nógrád megye egyik legnagyobb alapfokú művészetoktatási intézménye, Nyugat Nógrád megye zenei-kulturális életének nem csak oktatásban, de művészeti tevékenységben is meghatározó intézménye, melyhez társult a pásztói Rajeczky Benjámin Tagintézmény, s 2007 szeptemberétől ez a feladatellátás lényegében az egész megyére kiterjedően valósul meg. Zeneoktatás tekintetében messze a legnagyobb gyermeklétszámú iskola vagyunk. Ugyanakkor a év az első volt iskolánk történetében amikor a települési önkormányzatok nehéz anyagi helyzete miatt három településen (Drégelypalánk, Nógrádsáp, Patak) megszűnt a zeneoktatás egy településen pedig (Magyarnándorban) szünetel. Diákjaink, tanáraink eredményei felsorolhatatlanul sok örömet szereztek a vonzáskörzet művészetet kedvelő lakosainak. Az élet szinte minden területén megjelennek tanulóink, tanáraink, együtteseink vagy éppen kiállító vagy műsort vezető előadóink iskolánk mindig igényesen, értékekre koncentrálva áll a köz szolgálatában nélkülözhetetlenné vált a térségben, színvonalat jelent. A megye, a települések vezetői elismerik a művészeti nevelés fontosságát, és az intézménynek a közművelődésben, az amatőr művészeti mozgalomban és a művészeti életben betöltött szerepét. Ezt példázzák az együtteseknek adományozott díjak, az intézmény és művészeti csoportjai által elnyert támogatások, amelyek révén, az iskolai költségvetésen túl, konkrét feladatok 5

6 teljesítése esetén Balassagyarmat Város Önkormányzata, esetenként a megyei alapítványok vagy egy-egy települési önkormányzat konkrét anyagi támogatást biztosított. Ennek további lehetőségeivel a köznevelés és a közigazgatás átszervezésével egyidejűleg szükséges kiemelten foglalkozni. A környező települések életében is változást idézett elő az iskola léte, hiszen sem a nevelő-oktató munka, sem a közművelődés tekintetében nem maradtunk a város falain belül. 84 település gyermekei tanulnak valamelyik iskola-részünkben szívesebben használom a jogi kategóriát jelentő telephely pótlására e szavakat -, mutatja a művészetek tanulása iránti jogos igényt. Tanárainkkal, növendékeinkkel, együtteseinkkel elmentünk a környező falvakba, községekbe is. A gyerekek és a szülők idő és pénzigényes bejárási gondjainak enyhítését célozva. A megyei feladatellátás áttekintésekor változatlanul ez lehet az egyik vezérelv: amit lehet, a működő általános iskoláknak helybe vinni, amit célszerűbb önálló iskolai épületben oktatni, azt székhelyen vagy telephelyeken megvalósítani, de mindig a minőségi követelmények elsődleges szempontjaival. Így tevékenységünk összhangba kerülhet a készülő közművelődési törvény tervezetével is: ahol nevelünk-oktatunk, ott a művészeti tevékenység által közösségi tereket működtetünk, hagyományt ápolunk vagy alakítunk, javítjuk a települések megtartó képességét. Az iskola eredményei Egy intézmény hatékony működésének legékesebb bizonyítéka a konkrét eredményeken és díjakon túl az, ha az iskolába járó gyerekek és szüleik elégedettek az itt folyó munkával, ha a városlakók megismerik és elismerik tevékenységünket, ha az iskolából kinőtt ifjak számára az itt töltött évek örökké emlékezetesek maradnak, s nem a végét, hanem csak a kezdetét jelenti számukra a művészetekkel való ismerkedésnek. Az egykori növendékek visszajárása - látogatóként, koncertek közreműködőjeként, még mindig aktív hangszeresként, vagy akár már kollégaként - megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk. Bizonyítéka annak, hogy sikerült olyan kapcsolatot kialakítani tanítványaink többségével, amelynek révén megfertőződtek ügyszeretetünkkel, a művészetek iránti elkötelezettségünkkel. A pályaválasztás segítését, a továbbtanulásra való felkészítést mindig kiemelt feladatként kezeltük. A zenei tanulmányok tekintetében a zeneiskola megalakulását követően rendszeresen jelentkeztek zeneművészeti szakközépiskolába növendékeink. Évente 2-3 fő, de előfordult, hogy 9 fő is felvételizett. A jelentkezők 90-95%-a sikeresen vette az akadályokat, s mára már képzett zenészként tevékenykednek az ország határain belül és kívül. Az egységes intézményt tekintve több mint száznegyven, zenei pályára került egykori növendékünk sorát tovább növelné, ha számba vennénk a tanárképző főiskolák ének-zene szakán, vagy az óvónőképzőben végzetteket. Tantestületünk közel fele iskolánkból indult. A képző- és iparművészeti ágazaton folyó nevelés kezdetektől kiemelkedően eredményes. Nemzetközi és hazai díjak sokasága, kiváló felvételi eredmények mutatják e tevékenység magas szakmai színvonalát. Az utóbbi években táncművészeti és színjátszó csoportjaink is országosan elismert eredményeket értek el, több első díjat nyertek. A művészeti iskola célja és feladata a szakirányú továbbtanulásra való felkészítés mellett a művészi kifejezőképesség megalapozása, a művészeteket kedvelő és értő közönség 6

7 kinevelése is. S ez a feladat az előbbinél talán még nagyobb felelősséggel jár, hiszen nagyobb tömegeket érint. Eredményként könyveljük el azt, hogy egykori tanítványaink immár szülőként kötődnek intézményünkhöz; rendszeres és eredményes résztvevői vagyunk valamennyi oktatott művészeti ágban megyei, körzeti, országos találkozóknak, fesztiváloknak, versenyeknek; tanítványaink, együtteseink számos díjjal, kitüntetéssel büszkélkedhetnek Iskolai életünk szerves részének tekintjük a tanárokból alakult, aktívan muzsikáló művészcsoportokat pl. Balassagyarmati Kamaraegyüttes, Balassagyarmati Rézfúvós Kvintett -, ezért pedagógiai programunkban is szerepelnek, helyzetük az iskola helyzetének is egyik meghatározója. A Balassagyarmati Dalegylet 149. éve működik. De említhetjük Szécsény és Pásztó, újabban Érsekvadkert, Romhány zenei együtteseit is. A nevelő-oktató munka eredményessége folyamat, s így fontos a jól felkészült tanárok hagyománytisztelet melletti nyitottsága, képzése, önképzése, a pedagógusi munka értékelésnek a mainál áttekinthetőbb és jobban számon kérhető megoldása. A nemzeti köznevelési törvény, s készülő végrehajtási rendeletei egyszerre vetítik előre a megfelelő szakmai-anyagi elismerést és a mérés-értékelésnek egy pedagógusok által elfogadható, csak velük megvalósítható módját. Az iskolák és pedagógusok készülő minősítési rendszeréhez már ebben a tanévben fontos a pedagógusok minősítésének helyi szempontrendszerét felülvizsgálni, s ez éves programunkban szerepel. A telephelyekkel a kapcsolattartás folyamatos. A tanárok egy-egy településen laknak, s több településen tanítanak, maguk tanszaki közösségeket alkotnak, egységes pedagógiai elvek, munkaterv alapján, mindennapi együttműködésben dolgozunk. Pl. hangversenytermünkben minden településről szerepelnek növendékeink. Ha a térségben valamilyen területen tehetség születik, mindenképpen az iskola egészének látókörébe kerül. A tantestületi értekezlet, s a munkaközösségi értekezletek is közösek, együtt alkotjuk és valósítjuk meg programjainkat, tűzzük ki céljainkat. A telephelyeken nem csak kollégáink, hanem a települések lakossága, vezetői is segítik a közös munkát. Az intézmény 24 tanára 98 állami kitüntető díjban (pedagógiai vagy művészeti díjban, kitüntetésben) részesült. (Ezek Köztársasági Arany Érdemkereszt, Apáczay-Csere János-díj, Németh László-díj, Ifjúsági Nívódíj, Magyar Kultúra Lovagja, Szocialista Kultúráért, Doppler Díj, Aranykatedra, Miniszteri Dicséret, stb.) A szakmai oktatáshoz szükséges eszközökkel és anyagokkal kapcsolatos fejlesztések pályázatfüggők, 2010-ig minden évben volt a székhelyen és a telephelyeken is szakmai eszközbeszerzés. Különösen eredményes volt a fenntartónak az ágazati minisztérium által kiírt pályázaton elnyert támogatása, melyet a kiírás évében teljes egészében (közel 9 millió forintot) szakmai beszerzésre fordíthattunk, a következő év felezett összegének kötelezően átadandó részét kaptuk meg, így jelentősen szűkültek lehetőségeink, míg 2011-ben nem kaptunk lehetőséget szakmai eszközbeszerzésre. Tanulólétszám - tanárellátottság A pályázat írásakor csekély lemorzsolódás eredményeként tanulói létszámunk 1068 fő. A jelentkezők többségét fel tudtuk venni, azonban kínálatunk, s a változó tényleges tanulási igények csak kompromisszumokkal hozhatók összhangba. Zenetanulásnál csökkent a 7

8 vonós szak utáni igény, növekedett például a gitár tanszak létszáma, és lenne igény további tanszakok és művészeti területek oktatására. A változó igények kielégítése és a foglalkoztatás biztosítása érdekében egy többéves folyamatban iskolánk kiemelkedő pedagógusainak sora vonult nyugdíjba, s állásaik nem kerültek meghirdetésre. Az elkövetkező öt évben illeszkedve a kialakuló megyei feladat-ellátási tervhez szükséges a tantestület létszámának csekély bővítése. Jelentősen befolyásolhatja a nem zenei területen a feladatellátást az általános iskolai oktatásban a korábbinál lényegesen magasabb óraszámban megvalósuló művészeti nevelés, oktatás. A gyermekek érdekeit figyelembe véve tovább kell ápolni a köznevelés többi iskolájával a jelenleg jó kapcsolatokat, hogy a tehetségek felismerése, a művészeti tárgyak iránti érdeklődés változatlanul biztosítson egy arányos művészeti iskolai tanulólétszámot. Az elmúlt években folyamatosan növekedett a térítési díj mentesen tanulni jogosultak számaránya, megközelíti a 20 %-ot. Az állami feladatellátásban remélhető, hogy a működés gazdasági háttere figyelembe tudja venni térségünk jelenleg még hátrányosabb gazdasági helyzetét és ezen a területen is segíti a felzárkózást. A hátrányos helyzetű tanulók társadalmi integrációjának elősegítése az intézmény művészeti tevékenységén keresztül történik, kihasználva a művészeti tevékenység különösen sokszínű lehetőségeit. Pl.: közös szereplések, azt követő összejövetelek (összhangban minőségirányítási programunkkal), közös hangverseny látogatások, zenekari, énekkari munka közösségformáló, kapcsolatteremtő lehetőségei, színpadi szerepeltetés, kommunikációhoz szoktatás eredményes. Egyik alapfeladatunk, melyet nem a kérdés klasszikus formájában oldunk meg. Sikerrel irányítottunk több roma tanulót zenei pályára. Az iskola működéséhez szükséges feltételrendszerek Az intézmény szerkezeti felépítését az elfogadott SZMSZ tartalmazza. A gazdasági feladatok ellátásának átalakítása miatt részben 2012 áprilisában átalakítást igényel. A szakmai feladatellátást ezen túlmenően figyelve a nemzeti köznevelési törvénynek a jelenleginél több személyi feltételt meghatározó előírásaira létszámában erősíteni kell (Igazgatóhelyettesek száma, könyvtáros, hangszerkarbantartó, iskolapszichológus, mentor tanárok.) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti. A munkamegosztás szintjei a feladat összetettsége miatt sokrétűek. (Két igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, két tagintézmény élén tagintézmény-vezető, a többi telephelyen kihelyezett osztályok vezetői, a szakmai munkavégzéshez tanszakvezetők székhelyen és a két tagintézményben.) Ehhez igazodóan szülői döntéstől függően a szülői szervezet működését telephelyekhez kötötten erőteljesebbé, de szervezetében könnyebben működővé alakítanám. A tagintézmények önállóságát sikerrel növeltem, azonban a jogszabályi változások ezt jelentősen fogják befolyásolni. A tantestület képzettsége kifejezetten magas, ezt az elért eredmények is igazolják. Minden kolléga iskolai feladatellátáshoz kötött - tanulási szándéka érvényesülni tudott. Az elkövetkezőkben azonban a már diplomával nem megfelelő szakot tanítók átképzését, általában a további szakképesítések megszerzését kell - különösen fiatalabb kollégáink esetében - elsősorban támogatnunk, hogy kevesebb emberrel többféle feladatot tudjunk ellátni. A kötelezően előírt, s elkezdett egyéni értékelési rendszerben mindenképp vizsgálandónak tartom s elsősorban a vezető-helyettesek és a szakmai munkaközösségek értékelhetik ezt a munkát - hogy az egyre újabb és újabb, talán öncélú papírszerzések egyéni ambíciót szolgálnak, vagy érdemben javítják az iskolai munkát, azaz a megszerzett 8

9 tudás a közösség számára, a mindennapi munkában is hasznosul? Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy minél több szakmai eseményen megjelenjenek tanáraink, nem csak versenyző diákokkal - hiszen a tehetség feltűnése váltakozó lehetőség -, ám a szakma állapotát személyes tapasztalással lehet legjobban megismerni. Eddig ehhez elsősorban költségvetési fenntartói forrásokat használtunk, de egyre gyakrabban szorultunk szülői segítségre. Azzal, hogy iskolánk regisztrált tehetségpont lett, megteremtettük egy új pályázati forrás elérésének lehetőségét. Cél, hogy minősített tehetségpont legyünk, s eredményesen csatlakozzunk a tehetségpontok országos hálózatához, szakmai és anyagi elismerést is remélve. A pályázatok írása azonban egyre több tanári időráfordítást igényel, a tantestület egészének kell fontosságát felismernie, s kinek-kinek a maga tudását hozzáadnia. A szülők Művészeti nevelő-oktató munkánk eredményességét jelentős mértékben befolyásolja az, hogy tanítványaink szülei miként viszonyulnak az intézményhez. Ismerik-e kellőképpen az itt folyó munkát? Hogyan vélekednek az iskola működéséről? Tájékozottak-e gondjainkat és eredményeinket illetően? Elégedettek-e gyermekük szakmai fejlődésével? Stb. Az iskola és az otthon közötti aktív együttműködés kiépítésével nő a kitűzött célok és feladatok megvalósításának esélye. Az együttműködés által meghatványozódik mindkét felnőtt közösség (szülők, tanárok) nevelő ereje. A szülők megnyerése által, közös ráhatással könnyebb átsegíteni a tanulókat az esetlegesen nehezebb, sikertelenebb átmeneti időszakokon, csökkentve így a lemorzsolódást. A családok szociális, anyagi körülményeinek lehetséges feltérképezésével kezdeményezzük - a tanulókat terhelő költségek vonatkozásában kedvezmények biztosítását. Itt azonban a jogszabályi előírások és a fenntartói elvárások teljesítése érthető, de jelentős korlátot jelent. A Művészeti Iskolába járó tanulók szüleinek többsége elkötelezettje a művészetoktatásnak, az intézménynek, kisebb részük még közömbös, csupán engedte gyermeke kívánságát teljesülni, amikor beíratta az iskolába. Tudatosítani kell minden jelentkezőben, hogy egy iskolába vették fel, ahol a megkezdett tanévet annak anyagi vonzatait is figyelembe véve be kell fejezni. Az önkéntesség a jelentkezésre vonatkozik, s a tanulói jogviszony létrejöttével legalább az adott tanévre, jogszabály szerint is mindenképpen kötelezettség. Másképp az oktató-nevelő munka személyi feltételei nem tervezhetőek. A nevelőtestület minden tagjának kötelessége és felelőssége - a működésünkről, a művészeti nevelő-oktató munkáról, a tanuló tanulmányi előmeneteléről, fejlődéséről, esetleges tanulási nehézségeiről stb. - megfelelően informálni a szülőket. A szülők bevonása a nevelési helyzetek megoldásába, a közös nevelőmunkába, a rendezvények szervezésébe és lebonyolításába, a közös élményszerzést biztosító színház- és operalátogatásba, kirándulásokba iskolánkban hagyományosnak tekinthető, telephelyeinkről is sikerrel szervezettek, ám az utóbbi időben részben anyagi okok miatt kevesebb alkalommal valósultak meg. A növekvő hangszer, ruha, festék stb. árak mellett is törekedni kell arra, hogy a művészeti tárgy tanulásához szükséges eszközöket nagyobb számban vásároljanak szülők. Egy saját hangszer mindig ösztönzőbb a tanulásban is. Tárgyi feltételek Az iskola székhelye, az Óváros tér 11. szám alatti épület elsősorban a zeneművészetnek ad otthont, megoldatlan bár itt folyik és nagyon eredményes az oktatás a képzőművészet megfelelő elhelyezése. Az épület bővítése és korszerűsítése igen időszerű lenne. Az épület központi elhelyezkedése, részben rendezett környezete, nagyon jó akusztikájú hangversenyterme révén méltó arra, hogy a jövőben is a diákok szellemi és alkotó műhelye maradjon. Az elmúlt évben elkészült átalakítási-felújítási terv tartalmazza azokat a 9

10 lehetőségeket, melynek révén diákok és tanárok megfelelő körülmények között végezhetnék munkájukat. Egy újrainduló iskola-felújítási programba kellene bekerülnünk, s ebben az ötéves szakaszban befejezni az átalakítást. Pásztón már voltak sikeres átalakítások, azonban a feltételek javításáért ott is jelentős lépésekre van szükség. Szécsényben a képzőművészet oktatása új épületrészbe költöztetéssel megoldhatóm a zeneoktatás feltételein, zavartalanságának biztosításán javítani kell. Rétságon az elmúlt évi költözés jelentősen javította a működés feltételeit. Részben megfelelő tanteremhiány (például mozgásművészet), a gyermekek idejének jobb kihasználása, és a gazdaságosabb működés érdekében a települések társ oktatási intézményeinek segítségére és együttműködésére szorulunk. Az együttműködési megállapodások felülvizsgálata szükséges. Eszközállományunk az elmúlt két év pályázatainak eredményeként jelentősen jobb minőségű, így az intézmény tárgyi felszereltsége elfogadható. A működéshez szükséges feltételekkel nagyrészt rendelkezünk. Hangszerállományunk igen jelentős, azonban az évek múlásával egyre égetőbbé válik a hangszerek felújítása, folyamatos cseréje. Az állomány nagy részét teszik ki olyan hangszerek, amelyek már folyamatos karbantartás mellett sem adhatók növendékek kezébe. A képző- és iparművészeti, a színművészeti ágazatokban a jelenlegi eszközpark, ruha-, jelmez- és kelléktár bővítése szükséges. A tanszakokon folyó napi nevelő-oktató munkához elengedhetetlenül szükséges anyagokat folyamatosan biztosítjuk, s lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a működési feltételek javítását szolgáló eszköz- és anyagigényt is kielégíteni, a dologi kiadások azonban újabban erre nem biztosítanak fedezetet. Az intézmény Balassagyarmaton gazdag könyv-, kotta- és lemeztárral rendelkezik. A nyilvántartás korszerűsítése jól halad, a programot folytatni kell. A hagyományos lemezpark mellett CD-tár, videó és magnetofon felvételek egészítik ki a gyűjteményt, amely egyrészt a nevelő-oktató munkánkat segíti, másrészt megörökíti iskolánk múltját és jelenét. A fenntartói hozzájárulással pályázaton nyert stúdió-felszerelés jelentős előrelépés volt, hatása jól látszik. A korszerű technikai eszközök azonban Balassagyarmaton és a tagintézményekben is nagyon hiányoznak. Ötéves távlatban gondolkodva ezeket meg kell oldani. A társművészeti ágazatok irodalmának, hangzó- és képanyagának beszerzése és összegyűjtése a Művészeti Iskola létrehozásakor megkezdődött, a jelenkor és a jövő fontos feladata ennek tervszerű folytatása. Egyéb felszerelési tárgyaink (bútorok) nagyon elhasználódtak, cseréjük részben megoldódott, szintén pályázati úton. A kötelező eszközjegyzék szerinti beszerzésben a pályázatok adta lehetőségek között a szakmai munkaközösségek, szakok javaslata alapján történtek a beszerzések. Ellentmondás, hogy több olyan eszköz beszerzése kötelező, aminél lenne fontosabb nem kötelező eszköz. A minisztériumi eszközpályázat megszűnésével lehetőségeink nagyon beszűkültek. Az állami feladatellátás megszervezésétől remélünk megoldást. Pénzügyi-gazdasági feltételek Nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy Nógrád megye milyen gazdasági helyzetben van, ám a művészetoktatás sok formában vonzóvá teheti a megyét, így lakosság-megtartó 10

11 képességet, jövőképet is jelent. Erre többet áldozni a költségvetési arányok változtatásával is érdemes. Az intézményi gazdálkodás az elmúlt öt évben konszolidált volt, ehhez azonban jelentős fenntartói és főleg intézményi erőfeszítésekre volt szükség. A mindig biztosított bér mellett a dologi kiadások nem tudtak megfelelni a szakmai követelményekben leírtaknak, azaz költségvetésben előre tervezett formában szakmai beszerzés nem volt. A szakmai fejlesztések pályázat-függősége ebben a formában tervezhetetlen eredményeket hoz, nincs összhangban a pedagógus által végzett munka, s az ehhez éppen pályázható szakmai feltételrendszer (beszerzés), s ez a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatellátást a jövőben különösen nehézzé teheti, az intézmény versenyképességét rontja. Mivel megyei feladataink területileg is jelentősen nőttek, az eddigi fenntartó Nógrád Megyei Önkormányzat bevételei csökkentek, a tényleges kiadások és az állami normatív támogatás közötti különbség évről-évre növekedett, a finanszírozás kérdései egyre nagyobb gondokat vetnek fel. Az állami feladatellátás újragondolása, a feladatarányos finanszírozás lehet a megoldás. A köznevelési törvény alapján várható finanszírozás akár jelenlegi bérezéssel tervezett - próbakénti bevezetése intézményünknél egy racionális, ésszerű takarékoskodás melletti, kiszámítható és gazdaságos működést tenne lehetővé. A költségcsökkentés többéves halmozó gyakorlata tovább nem folytatható hová. Jelentős feladatcsökkentéssel lehetne valós kiadáscsökkentést elérni, azonban az még hátrányosabb helyzetbe hozná a Nógrád megyei gyermekeket. Fenntartó és iskolavezetés közös gondolkodásával, s az állami támogatás teherbírást figyelembe vevő emelésével biztosítható az elért minőségi színvonal megtartása, s a pedagógus életpálya modell megvalósításának előkészítése. Vezetői program, fejlesztési elképzelések: Gyermek nélkül nincs iskola, a jövőben is elsősorban értük kell mindennek történnie. Ám nem fogja magát jól érezni a gyermek, ha tanára rosszul érzi magát a munkahelyén. Elsődleges célom az elfogadott dokumentumok szerinti folyamatos és megbízható működés biztosítása. Az alapfokú művészetoktatás minél szélesebb körű hozzáférhetőségének elérése a gyermeki jogok érvényesülése érdekében. A tantestület néhány fiatal kollégával való kiegészítése, a meglévő belső erők feltárása, a folyamatos szakmai megújulás elvárása és segítése. Vezetési elveim változatlansága mellet elsődleges a minden újra nyitottság, a vezetői példamutatás, a szakmai teljesítmény elismerése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A fenntartói döntések sok tekintetben eleve meghatározzák a fejlesztés lehetséges irányát a nehéz anyagi körülmények között, de elismerik a feladat fontosságát. Személyi feltételek tekintetében egyetértve a fenntartói törekvésekkel szeretném elérni, hogy nagyobb létszámban tanítsanak főfoglalkozású tanárok az iskolában. Ez jelenti egyrészt a meglévő álláshelyek betöltését, másrészt összhangban a fejlesztési-feladatellátási tervvel új álláshelyek hirdetését. Az új álláshelyek tartalma tanszakonként és tagozatonként is változást igényel. Kisebb számú, de szélesebb skálájú oktatást kell biztosítanunk a zene művészeti ágban. Tehetségnek semmiképp sem szabad elvesznie, a kiválasztás felelőssége nő. Így az ideiglenesen tanárhiány vagy nem kellő érdeklődés - miatt nem oktatott hangszeres szakok életre keltése (oboa, fagott, kürt, bőgő, ütő ) részben megtörténhet, a minősítési rendszer függvénye, hogyan szabályozzák. További munkamegosztás kell a telephelyek között. A már oktatott képzőművészet, színművészet és modern tánc oktatásának 11

12 személyi feltételeit a tantervi követelmények figyelembe vételével részben főállású, részben óraadói helyek teremtésével kell biztosítani, hogy képzőművészetben legyen lehetőség többféle műhelymunkára színjátéktanulásnál a magasabb évfolyamok követelményeihez igazodó tanári képzettség teljes körű legyen moderntánc oktatásnál a belépő magasabb évfolyamok követelményeire (új tantárgyak) megfelelően képzett óraadó pedagógus legyen Feladatunk felmérni a művészetoktatás iránti igényt, s együttműködve a települési önkormányzatokkal megtalálni az állami feladatellátásra a legjobb megoldást. A megyei feladatellátás az alapítványi fenntartók csak állami támogatásból finanszírozott, saját forrással alig rendelkező művészetoktatási tevékenysége miatt váratlan helyzetekbe kerülhet. (Néptánc, népzene, balett ) Nem látni, hogy ez milyen következményekkel járhat iskolánkra nézve. Tárgyi feltételek tekintetében már szóltunk korábban. A gondot az jelenti, hogy a minimum követelmények teljesítése sem sikerül, miközben maga az erről szóló jegyzék elavult, gondoljunk csak a fotó-videó tanszak követelményeire, s a tényleges technikai fejlődésre. Legfontosabb feladat ezzel együtt is különösen képzőművészet és hangszeres művészeti ágban - a jegyzékben felsorolt eszközök beszerzése. Hangszerek esetében ez nem csak pénzkérdés (megfelelő vonós hangszerek piaci hiánya). Hinnünk kell, hogy öt év távlatában nem csak pályázati úton, de költségvetésben tervezett módon is lehetőség nyílik nagyobb értékű eszközök beszerzésére. Ezzel együtt is különösen fontosnak tartom a tárgyi feltételek javítása érdekében a lehető legtöbb pályázaton való részvételt. Összefoglalás A pályázati kiírás tartalmazza a lényegesebb feladatokat: Alapfokú művészetoktatási feladatok irányítása, zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet, színművészetbábművészet ágakban az intézmény székhelyén, tagintézményeiben, kihelyezett osztályaiban. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A köznevelési törvény és készülő végrehajtási rendeletei tovább részletezik e feladatokat, növelve az intézményvezetői felelősséget, a pedagógusok, a munkaközösségek felelősségét. A szeptembertől tartalmában megújult helyi tanterv egyszerre szab keretet és ad nagy szabadságot minden művészetpedagógusnak. Legfőbb célom, hogy a gyermekek iskolánk nevelő-oktató munkájának eredményeként egyszerre leljék saját jobb boldogulásukat, találjanak rá az életen át tartó tanulás fontosságára, s ezt az eddigieknél is jobban tegyem kiváló kollégáim közreműködésével. Balassagyarmat, február 12. Ember Csaba 12

13 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ EMBER CSABA 2012 Személyi adatok Születési idő: Születési hely: Ecseg Végzettség Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapest (egyetemi ágazat): Középiskolai énektanár és karvezető Nógrád újságíró stúdió 1994 Felsőfokú pedagógiai programkészítő tanfolyam Budapesti Műszaki Egyetem Budapest Közoktatási vezető szakirányú képzettség 2005 Számítógép kezelő 60 órás tanfolyam 2006 Szolfézsoktatás korszerű módszerei 30 óra 2006 Musica Futura tanfolyam 30 óra 2010 Pályázatírás, projektmenedzsment, változásmenedzsment a gyakorlatban 30 óra 2010 Projektpedagógia, Epochális oktatás 30 óra 2011 ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére Munkahelyek Kitüntetések Járási Földhivatal földügyi előadó Budapesti Ifjúsági Énekkar korrepetitor Magyar Rádió és Magyar Televízió külső munkatársa budapesti Pinceszínház hangképző tanár Fővárosi Bábszínház, bánszinészképző zenetörténet tanár Rózsavölgyi Márk Zeneiskola tanár igazgatóhelyettes igazgató Balassagyarmati Dalegylet karnagy Balassagyarmati Dalegylet elnök-karnagy Balassi Bálint Gimnázium tanár Szent-Györgyi Albert Gimnázium óraadó tanár 1989 Madách Díj 1997 Németh László-díj 1998 Cserhát Takarék - Év pedagógusa 2000 Balassagyarmatért emlékplakett 2004,2007,2009 ARTISJUS- díj 2006 Magyar Kultúra Lovagja 2007 Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 2007 Nógrád Megyei Prima Díj oktatás kategória 2010 Tolnay Klári díj. 13

14 Nyelvismeret Német Jogosítvány 1975 B kategória Választott tisztségek , NKA Zenei Kollégium tagja Magyar Zenei Tanács Felügyelőbizottság tagja Magyar Zenei Tanács Elnökségének tagja Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége alapító tagja elnökhelyettes, ELNÖK (2015-ig érvényes mandátummal) 1994-től MZMSZ képviselője az Európai Zeneiskolák Szövetségében Magyar Muzsikus Fórum elnökségi tagja KÓTA elnöksége és országos választmány tagja oktatási szakmai kitüntetések - kuratóriumi tag 2002-től Magyar Művészetoktatásért díj kuratóriumának társelnöke 2011 Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tagja -kétéves megbízatás Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészet kuratórium tagja (2015. dec. 31-ig érvényes miniszteri megbízás a szakmai szervezetek javaslatára Egyéb szakmai tevékenységek Közoktatási szakértő tanügyigazgatás, alapfokú művészetoktatás több országos szakmai ellenőrzésben vettem részt, Vezetője voltam az alapfokú művészetoktatás új tantervi követelmények zene művészeti ág kidolgozásának (2011 januárjában megjelent miniszteri rendelet). Az NSZFI megbízásából kutatásokat folytattam a Magyarországon megszerezhető zenetanári képzettségekről, végzettségekről teljes körű felmérés ( évekre vonatkozóan). Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet alapfokú művészetoktatási szaktanácsadója. Tagja vagyok a Nógrád Megyei Tehetségtanácsnak. Számos publikációm, szakmai interjúm jelent meg szaklapokban és országos napilapokban. Pedagógus továbbképzéseken, konferenciákon évente többször előadó vagyok. A KÓTA minősítő rendszerében zsűrielnök listán szerepelek, nemzetközi versenyeken is zsűriztem. Középiskolás kórusaimmal és a Balassagyarmati Dalegylettel hazai és nemzetközi versenyeken számos díjat nyertem, a kórus utolsó minősítése Fesztiválkórus

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Az intézmény neve: Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 6765 Csengele, Deák Ferenc u. 25. Bankszámlaszáma: 11735005-20553407

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Alapfokú művészetoktatási intézmény

Különös Közzétételi Lista Alapfokú művészetoktatási intézmény Különös Közzétételi Lista Alapfokú művészetoktatási intézmény 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket: A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a 17.

Részletesebben

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola. Alapító okirata. Alapítva: 2002. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18.

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola. Alapító okirata. Alapítva: 2002. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18. TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Alapítva: 2002 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18. hatályos: 2014. szeptember 01-től A TRIOLA Alapfokú Mûvészpalántákért és Oktatóikért

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2013-2014.

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2013-2014. Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2013-2014. Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú. Művészetoktatási Intézmény. szakmai beszámolója

Az Erkel Ferenc Alapfokú. Művészetoktatási Intézmény. szakmai beszámolója Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai beszámolója a 2011-2012. tanévről Dunavarsány, 2013. január 28. Statisztikai adatok 2011. október 15-i statisztikai adatok alapján Tanulói létszám

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor )

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) Képzõ- és iparmûvészet Tantárgy Végzettség, szakképzettség Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) (pl: építész, formatervezõ, textiltervezõ, szilikátipari tervezõ, vizuális

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola \\Server2\vezetok$\Muk_eng\Muk_eng_2015\Alapito Okirat-MUA 20150526.doc ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2015. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal egységes

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény I. 8. Alapító okirat 1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény 2. Székhely: 6300 Kalocsa, Asztrik tér

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10.

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. Immár 7. alkalommal került megrendezésre Balatonudvari, Zirc, Salgótarján, Veszprém változó helyszínei után ez alkalommal

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben