Készítette: Bagosi Róbert

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Bagosi Róbert"

Átírás

1 BIOFIZIKA JEGYZET Készítette: Bagosi Róbert

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A BIOFIZIKA TÁRGYA... 4 ALAPFOGALMAK... 5 A nemzetközi mértékegységrendszer (SI) alapegységei... 5 Mértékegységek többszörösei és tört részei (prefixumok)... 5 Skalár és vektormennyiségek... 5 A testek tehetetlensége, a tömeg... 5 A sűrűség... 6 A testek kölcsönhatása, az erő... 6 A nehézségi erő... 6 A mechanikai munka... 7 A teljesítmény... 7 A mechanikai energia... 7 A rezgő mozgás, a rezgő mozgást jellemző mennyiségek... 7 Rezgéstípusok... 8 Kényszerrezgés, a rezonancia... 8 Mechanikai hullám... 9 A hullámhossz... 9 A hullám terjedési sebessége... 9 Hullámtípusok... 9 Hullámterjedési jelenségek A hang A Doppler-hatás Az ultrahang A hangintenzitás (hangerősség) Halmazállapotok jellemzése A diffúzió A nyomás A hidrosztatikai nyomás A légnyomás Archimédesz törvénye Pascal törvénye Áramló folyadékok és gázok A hő, a hőmérséklet A Celsius és a Kelvin hőmérsékleti skála A hőmérséklet mérése, hőmérők A hővezetés, a hőáramlás, a hősugárzás Az atom szerkezete A rendszám, a neutronszám, a tömegszám Izotópok Az atomi tömegegység Az elektromos töltésmennyiség Az elektromos tér Az elektromos potenciál Az elektromos feszültség Egyenfeszültség, váltakozófeszültség A fémek szerkezete

3 Vezetők, szigetelők, félvezetők Az elektromos áram Egyenáram, váltakozó áram Az áramerősség A áram hatásai A kondenzátor Az elektromos ellenállás Ohm törvénye A voltmérő Az ampermérő A mágneses tér Az elektromágnes A mágneses tér erővonalai A mágneses indukcióvektor (térerősségvektor) A Lorentz erő Az elektromágneses indukció (nyugalmi indukció) Elektromágneses hullámok Az elektromágneses sugárzás Az elektromágneses spektrum A röntgensugárzás A fény jellemzői A foton A fényvisszaverődés és törvényei A fénytörés, a törésmutató A fénytörés törvényei A teljes visszaverődés Optikai szál A diszperzió (színszóródás) A fényinterferencia A polarizált fény Lencsék, gyűjtőlencsék, szórólencsék A törőképesség A lézer Elemi részecskék jellemzői A Rutherford-atommodell A Bohr-atommodell Az erős kölcsönhatás A kötési energia A radioaktivitás Atommagsugárzások Dozimetria A radioaktív sugárzások biológiai hatása A gradiens Koncentráció gradiens Elektrokémiai potenciálgradiens FIZIOTERÁPIA BEVEZETÉS AZ ELEKTROTERÁPIA Tüneti kezelés galvánáramokkal

4 Tüneti kezelések ingeráramokkal Tüneti kezelések középfrekvenciás áramokkal Harántcsíkolt és simaizom-stimuláció Mágneses tér kezelések Darsonvalisatio Diatermiás kezelés Rövidhullámú kondenzátortér kezelés Mikrohullámú elektromágneses sugárzás Ultranagy frekvenciás kezelés A FOTOTERÁPIA A napfény és a helioterápia Infravörös sugárzás Látható fény kezelés Ultraibolya sugár kezelés Lézerkezelések A MECHANOTERÁPIA A gyógytorna Masszázskezelések Ultrahangkezelés A TERMOTERÁPIA A HIDROTERÁPIA AZ ÉLETFOLYAMATOK BIOFIZIKAI ALAPJELENSÉGEI AZ INGERÜLET SZENZOROS MŰKÖDÉSEK AZ IZOMMŰKÖDÉS A KERINGÉS A LÉGZÉS ORVOSI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK AZ ULTRAHANGOS DIAGNOSZTIKA A RÖNTGENFELVÉTEL A CT (SZÁMÍTÓGÉPES TOMOGRÁFIA) AZ NMR (MAGMÁGNESES REZONANCIA) ÉS AZ MRI (MÁGNESES REZONANCIÁS KÉPALKOTÁS) A PET (POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA) EGYÉB DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK AZ EKG (ELEKTROKARDIOGÁFIA) AZ EEG (ELEKTROENKEFALOGRÁFIA) FELHASZNÁLT FORRÁSOK

5 A BIOFIZIKA TÁRGYA A biofizika az élő szervezetek és az életfolyamatok fizikája, a biológiai folyamatok leírása a fizika nyelvén. A biofizika az élő anyagot vizsgálja a fizika módszereivel. A fizika fejlődésével olyan módszerek alakultak ki, melyek lehetővé tették az anyag szerkezetének vizsgálatát a molekulák, az atomok, az elektronszerkezet szintjén. Ezek a vizsgálati módszerek alkalmazásra kerültek a szervezet, a szövetek, a sejtek, a molekulák szintjén a biológiai anyagok esetén is. A biofizikai módszerek különböznek a fizikai módszerektől, mert a biológiai anyag életjelenségeket mutat, szerkezete állandóan változik. Ezért a biofizikai szerkezetvizsgálati módszereket úgy kellett kifejleszteni, hogy követni tudják az időbeli változásokat is. A biofizikában sok mérésre van szükség a pontos eredmények elérésének az érdekében, mert az azonos egyedhez, vagy szövethez tartozó tárgyai a vizsgálatoknak is különböznek egymástól. A biológiai objektumok vizsgálata során ezért először a szerkezet egy adott állapotban való meghatározása történik, majd ezután következik az időbeli változások egymásutániságának a felderítése. A cél a molekuláris szintű szerkezet és működés megismerése. A biofizika állandóan korszerűsödik a biológia és a fizika folyamatos fejlődésének köszönhetően. A biofizika a biológián és a fizikán kívül más tudományokkal is szoros kapcsolatban áll, mint például a kémia, biokémia, informatika. A fizika különböző területeinek megvannak a biológiai, orvosi alkalmazásai is. 4

6 ALAPFOGALMAK A nemzetközi mértékegységrendszer (SI) alapegységei Alapegység Jele Fizikai mennyiség Jele méter m hosszúság s másodperc s idő t kilogramm kg tömeg m amper A áramerősség I kelvin K hőmérséklet T kandela cd fényerősség I mól mol anyagmennyiség n Mértékegységek többszörösei és tört részei (prefixumok) Többszörös Jele Váltószám Tört rész Jele Váltószám deka- da 10 deci- d 10-1 hekto- h 10 2 centi- c 10-2 kilo- k 10 3 mili- m 10-3 mega- M 10 6 mikro- μ 10-6 giga- G 10 9 nano- n 10-9 tera- T piko- p Skalár és vektormennyiségek A fizika mennyiségek a következő két nagy csoportra oszthatók: skalármennyiségek vektormennyiségek A skalármennyiségek egyetlen számadattal (nagysággal) jellemezhetők. pl.: idő, tömeg, térfogat, hőmérséklet A vektormennyiségek egy számadattal (nagysággal) és egy iránnyal jellemezhetők. pl.: elmozdulás, sebesség, gyorsulás, erő Jelölés: x, ahol x a fizikai mennyiség betűjele. A vektorokat irányított szakaszokkal (nyilakkal) ábrázoljuk. A testek tehetetlensége, a tömeg Minden test megőrzi nyugalmi helyzetét, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (mozgásállapotát), mindaddig, amíg ezt egy másik test vagy mező meg nem változtatja (tehetetlenség törvénye Newton I. törvénye). A tömeg a testek tehetetlenségét jellemző mennyiség (a testek tehetetlenségének a mértéke). Jele: m, [m] = kg A tömeg számszerűen kifejezi azt, hogy egy test mennyire tehetetlen. 5

7 A sűrűség A sűrűség megadja az egységnyi térfogatú test tömegét. Jele: ρ (ró), [ρ] = kg/m 3 Kiszámítási képlete: m ρ V ρ sűrűség m tömeg V térfogat A testek kölcsönhatása, az erő Ha egy test hat egy másik testre, a másik is visszahat az elsőre (ugyanakkora nagyságú, de ellentétes irányú erővel). Ezt a kölcsönös egymásra hatását a testeknek kölcsönhatásnak nevezzük. Az erő a testek kölcsönhatásának a mértéke. Az erő a testek mozgásállapot (sebesség) változását okozó hatás. Jele: F, [ F ] = N (newton) A nehézségi erő A nehézségi erő a Föld részéről a környezetében található testekre ható gravitációs vonzóerő. Ez az erő (megközelítőleg) a Föld középpontja felé mutat. Egy test súlya az az erő, amellyel a test nyomja az alátámasztást, vagy húzza a felfüggesztést. Jele: G, [ G ] = N Kiszámítási képlete: G m g G súly m tömeg g gravitációs gyorsulás (g = 9,81m/s 2 ) A gravitációs gyorsulás az a gyorsulás, amellyel a szabadon eső testek rendelkeznek (figyelmen kívül hagyva a légellenállást). Valamely testre ható nehézségi erő nagysága és annak súlyának nagysága megegyezik. Súlytalanság: a súlytalanság állapotában a testek nem nyomják az alátámasztást, és nem húzzák a felfüggesztést. A szabadon eső testek a súlytalanság állapotában vannak. A tömeg és a súly közötti különbség: a tömeg: a testek tehetetlenségét jellemzi, kilogrammban mérjük a súly: egy erő, newtonban mérjük Egy test súlya különböző értékű lehet, attól függően, hogy hol mérjük (pl. Földön, Holdon, stb.), tömege viszont minden körülmények között ugyanakkora. 6

8 A mechanikai munka Egy erő akkor végez munkát, ha a test, amelyre hat elmozdul a hatására. Jele: W, [W] = J (joule) Egy erő akkor nem végez munkát, ha a test, amelyre hat nem mozdul el a hatására. Ha a test elmozdulásának az iránya megegyezik a ható erő irányával, a végzett munka kiszámítható az alábbi képlettel: W F s W munka F erő s elmozdulás A teljesítmény A teljesítmény a munkavégzés sebességét jellemző fizikai mennyiség. A teljesítmény megadja azt, hogy egy erő egy másodperc alatt mennyi munkát végez. Jele: P, [P] = W (watt) Kiszámítási képlete: W P t P teljesítmény W végzett munka t munkavégzés időtartama A mechanikai energia Az energia a testek munkavégző képességét jellemző fizikai mennyiség. Ha egy test bármilyen okból kifolyólag munkavégzésre képes, energiával rendelkezik. Jele: E, [E] = J (joule) A rezgő mozgás, a rezgő mozgást jellemző mennyiségek Rezgő mozgást végző test a nyugalmi (egyensúlyi) helyzetéhez viszonyítva szimmetrikusan mozog, és mozgása azonos időközönként megismétlődik. nyugalmi helyzet A periódusidő egy teljes rezgés elvégzéséhez szükséges idő. Jele: T, [T] = s A frekvencia az egy másodperc alatt elvégzett rezgések száma. Jele: f, [f] = 1/s = Hz (hertz) f T 1 7

9 A kitérés a test aktuális és nyugalmi helyzete közötti távolság. Az amplitúdó a test nyugalmi helyzete és valamelyik szélső helyzete közötti távolság (a test legnagyobb kitérése). A fázis a rezgésállapotot jellemzi. Megadja azt, hogy a rezgő test egy teljes rezgés hányad részét teljesítette egy adott időpontig. Egy teljes rezgésnek megfelel 2 π radián fázisérték. A fáziskülönbség két rezgés között megadja azt, hogy egy teljes rezgés hányad részével előzi meg egyik rezgés a másikat. Rezgéstípusok Csillapított rezgés esetén az amplitúdó a rezgés során csökken. kitérés idő Csillapítatlan rezgés estén az amplitúdó a rezgés során nem változik meg kitérés idő Kényszerrezgés, a rezonancia Kényszerrezgés esetén a test azonos időközönként ismétlődő (periodikus) külső hatásra végez rezgő mozgást. Kényszerrezgés esetén a rezgés frekvenciája megegyezik a külső hatás frekvenciájával. Kényszerrezgés esetén ha a külső hatás frekvenciája megegyezik a rezgő test saját frekvenciájával, akkor fellép a rezonancia jelensége, melynek során a rezgés amplitúdója maximális. 8

10 Mechanikai hullám Rezgő mozgás továbbterjedési folyamatát rugalmas anyagban mechanikai hullámnak nevezzük. A hullám terjedésekor az anyag részecskéi nem végeznek haladó mozgást, csak rezgő mozgást, amely részecskéről részecskére adódik át. A hullámhossz A hullámhossz az a távolság, amelyre a hullámforrás egy teljes rezgésideje alatt eljut a rezgő mozgás. A hullámhossz két egymáshoz legközelebb lévő, azonos módon rezgő részecske közötti távolság. Jele: λ (lambda), [λ] = m λ λ A hullám terjedési sebessége A hullám terjedési sebessége az a sebesség amellyel a rezgő mozgás továbbterjed az illető anyagban (közegben). λ v T v sebesség λ hullámhossz T periódusidő vagy v λ f f frekvencia Hullámtípusok Transzverzális (kereszt irányú) hullámok esetén a részecskék rezgési iránya merőleges a hullámterjedés irányára. részecskék rezgési iránya hullámterjedés iránya pl.: víz felszínén terjedő hullám 9

11 Longitudinális (hosszanti irányú) hullámok esetén a részecskék rezgési iránya párhuzamos a hullámterjedés irányával. pl.: hang Hullámterjedési jelenségek Azt a jelenséget, melynek során a mechanikai hullám elér egy határfelülethez, amely két anyagot elválaszt egymástól, majd onnan visszatér eredeti terjedési közegébe, és ott folytatja tovább útját hullám-visszaverődésnek nevezzük. pl. a medence faláról visszaverődő vízhullám Azt a jelenséget, melynek során a mechanikai hullám elér egy határfelülethez, amely két anyagot elválaszt egymástól, majd azon áthaladva megváltoztatja terjedési irányát hullámtörésnek nevezzük. A jelenség oka az, hogy a hullámok a különböző anyagokban különböző sebességgel terjednek. pl. a vízben terjedő hullám, ha egy mélyebb vízrétegből átlép egy sekélyebbe Azt a jelenséget, melynek során a mechanikai hullám akadály mellett elhaladva, vagy résen keresztülhaladva megváltoztatja terjedési irányát hullámelhajlásnak nevezzük. A hullámelhajlás mértéke rés esetén függ a rés hullámhosszhoz viszonyított nagyságától (legnagyobb mértékű, ha a két távolság egymással összemérhető). Azt a jelenséget, melynek során két (vagy több) azonos hullámhosszúságú hullám a tér egy adott pontjában találkozik és egymásra tevődik, erősítve vagy gyengítve egymást, interferenciának (hullámtalálkozásnak) nevezzük. A hang A hang egy longitudinális mechanikai hullám. A hang nem terjed légüres térben. A hang frekvencia szerinti osztályozása: infrahang: f < 20Hz hallható hang: 20Hz < f < Hz ultrahang: részecskék rezgési iránya f > Hz hullámterjedés iránya 10

12 A hang terjedési sebessége: levegőben: vízben: acélban: A Doppler-hatás 340m/s 1400m/s 5100m/s A Doppler-hatás, a megfigyelőhöz viszonyítva mozgásban levő hangforrás, vagy a hangforráshoz viszonyítva mozgásban levő megfigyelő esetén jelentkezik. Ha a hangforrás és a megfigyelő közelednek egymáshoz a hang frekvenciája megnő (a hang magasabbá válik), ha távolodnak egymástól a frekvenciája lecsökken (a hang mélyebbé válik). A frekvencia eltolódás mértéke függ a hangforrás és a megfigyelő egymáshoz viszonyított sebességétől. Az ultrahang Előállítása jellemzően az elektrostrikció és a magnetostrikció jelenségén alapul. A piezoelektromosság bizonyos kristályok azon tulajdonsága, hogy mechanikai hatásra feszültség jelenik meg bennük. Ez a hatás meg is fordítható. Elektrostrikciónak nevezzük azt a jelenséget, melynek során egy kristály feszültség hatására rugalmas alakváltozást szenved. Ilyen kristály például a kvarc. Piezoelektromos kristályok segítségével, nagyfrekvenciás feszültség alkalmazásával, ultrahang állítható elő. Magnetostrikcióak nevezzük azt a jelenséget, melynek során bizonyos mágneses anyagok, mágneses térben megváltoztatják alakjukat. Ilyen anyagok segítségével, nagyfrekvenciával változó mágneses tér felhasználásával ultrahang állítható elő. Ilyen anyag például a nikkel. Az ultrahang passzív alkalmazása során kis energiájú ultrahangot alkalmaznak távolság mérésre, vizsgálatok elvégzésére. Az aktív alkalmazás esetén nagy energiájú ultrahangot használnak kémiai reakciók, vagy biológiai folyamatok serkentésére, baktériumok elpusztítására. A hangintenzitás (hangerősség) A hangintenzitás megadja az egységnyi felületen egységnyi idő alatt merőlegesen átáramlott hangenergia mennyiségét. Jele: I, [I] = W/m 2 A hangintenzitást decibelben (db) fejezzük ki, amely az adott hang intenzitásának a hallásküszöb hangintenzitásához való viszonyát adja meg. A hallásküszöb I 0 = W/m 2 (önkényesen, tapasztalati úton megválasztott érték). 11

13 L I I 10 lg decibel I A logaritmusos skálát a hangforrások teljesítményének nagyon széles tartománya (12-13 nagyságrend) miatt volt célszerű bevezetni. 0 Halmazállapotok jellemzése A szilárd halmazállapotú anyagokat alkotó atomok (molekulák) helyhez kötöttek, nem végeznek haladó mozgást az anyag belsejében, csak rezgő mozgást végeznek egy pont körül. A szilárd anyagok rendelkeznek saját alakkal és saját térfogattal. A folyékony halmazállapotú anyagokat alkotó atomok (molekulák) nincsenek helyhez kötve, rendezetlen (össze-vissza) mozgást végeznek az anyag belsejében. A folyadékokat alkotó részecskék nem távolodnak el túlságosan egymástól a közöttük ható vonzóerők miatt. A folyadékok nem rendelkeznek saját alakkal, de rendelkeznek saját térfogattal. Mivel a folyadékot alkotó részecskék nagyon közel vannak egymáshoz, a folyadékok gyakorlatilag összenyomhatatlanok (illetve csak nagyon kismértékben összenyomhatóak). A légnemű halmazállapotú anyagokat alkotó atomok (molekulák) nincsenek helyhez kötve, rendezetlen mozgást végeznek, és tetszőleges távolságra eltávolodhatnak egymástól (közöttük nem hatnak vonzóerők). A légnemű halmazállapotú anyagok nem rendelkeznek sem saját alakkal, sem saját térfogattal, kitöltik a rendelkezésükre álló teret. A plazma állapot olyan légnemű állapot, amelynek esetében az anyagot alkotó részecskék nem semlegesek elektromos szempontból (mint a légnemű anyagok esetében), hanem töltéssel rendelkeznek. A plazma állapot ionizált légnemű állapot (a plazmát pozitív töltésű ionok és negatív töltésű elektronok alkotják). Mivel a plazma töltött részecskékből áll, elektromos és mágneses tulajdonságai jelentősen eltérnek a légnemű anyagokéitól. A diffúzió Azt a jelenséget, melynek során két, vagy kettőnél több különböző fajta gáz, vagy folyadék külső hatás nélkül összekeveredik, diffúziónak nevezzük. A diffúziót az anyagok koncentrációkülönbsége miatt kialakuló részecskeáramlás okozza. A folyamat a koncentrációkülönbség megszűnéséig tart. A nyomás A nyomás megadja az egységnyi felületre (1 négyzetméter) ható erőt. Jele: p, [p] = N/m 2 = Pa (pascal) 12

14 Kiszámítási képlete: p F A p nyomás F erő A terület A hidrosztatikai nyomás A hidrosztatikai nyomás valamely (nyugalomban lévő) folyadékoszlop súlyából származó nyomás. A hidrosztatikai nyomás nagysága függ: a folyadék sűrűségétől a folyadékoszlop magasságától a gravitációs körülményektől: a gravitációs tér erősségétől Kiszámítási képlete: p hidrosztatikai nyomás ρ sűrűség p ρ g h g gravitációs gyorsulás (g 10 m/s 2 ) h a folyadékoszlop magassága A légnyomás A légnyomás a Földet körülvevő levegőréteg súlyából származó nyomás. A légnyomás értéke függ: a tengerszinttől mért magasságtól a levegő páratartalmától A légnyomás számértéke a tengerszinttől mért magasság növekedésével csökken (ugyanis csökken a levegőoszlop magassága, tehát csökken annak súlya is). A légnyomás létezését először Evangelista Torricelli igazolta kísérletileg 1643-ban (bár az általa elvégzett kísérlet helyes magyarázatát Blaise Pascal adta meg). Archimédesz törvénye Minden folyadékba, vagy gázba merülő testre hat egy függőlegesen felfelé irányuló erő (Archimédeszi felhajtóerő), amelynek nagysága megegyezik az illető test által kiszorított folyadék-, vagy gázmennyiség súlyával. Pascal törvénye Folyadékokra gyakorolt külső nyomás a folyadékban gyengítetlenül továbbterjed (jelen lesz annak minden pontjában) és annak valamely pontjában a nagysága minden irányban ugyanakkora. 13

15 Áramló folyadékok és gázok Az áramló folyadékok és gázok nyomása kisebb, mint az ugyanolyan körülmények között levő nyugalomban levőké. A nyomáscsökkenés mértéke függ: az áramlási sebességtől a sűrűségtől A hő, a hőmérséklet A hő a termikus kölcsönhatás közben bekövetkező energiaváltozás mértéke. Jele: Q, [Q] = J A hőmérséklet a testek hőállapotát számszerűen jellemző mennyiség. Jele: T, [T] = K (kelvin) Valamely test hőmérséklete az őt alkotó részecskék mozgásával van kapcsolatban. A magasabb hőmérséklet hevesebb rezgő, vagy gyorsabb haladó mozgást, míg az alacsonyabb hőmérséklet kevésbé heves rezgő, vagy lassabb haladó mozgását jelenti a részecskéknek. A hőmérséklet egy állapotot jellemez, míg a hő egy folyamatot, a hőközlési folyamatot. A Celsius és a Kelvin hőmérsékleti skála A Celsius-skála alsó határa a -273,15 C, jele: t, [t] = C (felső határt a természet szab) A Kelvin-skála alsó határa a 0K (abszolút nulla fok), jele: T, [T] = K A két skála közötti különbség az alsó határ értékében van, a két skála el van tolva egymáshoz képest 273 egységgel. A két skála közötti átalakítási képlet: T t 273 A hőmérséklet mérése, hőmérők A testek hőmérsékletét hőmérőkkel mérjük. A mérés alapjául szolgálhat az anyagok hőtágulása, vagy az elektromos ellenállás változása a hőmérséklet változásával. A hagyományos hőmérőkben olyan folyadék található, amely a mérési tartományon belül folyékony halmazállapotú marad. Erre leggyakrabban az alkoholt és a higanyt használják. A hőmérő egy kis keresztmetszetű üvegcsővel ellátott tartályból és az ehhez tartozó skálából áll. A hőmérséklet változásakor a folyadék megváltoztatja térfogatát, ami miatt megváltozik a csőben a folyadékszint. A folyadék (és így a hőmérővel kapcsolatban levő test) hőmérséklete a skáláról olvasható le (a folyadék felszínével egyvonalban levő érték). 14

16 A hővezetés, a hőáramlás, a hősugárzás Hővezetés esetén az energia részecskéről részecskére átadódva terjed. Hővezetés esetén nincs anyagáramlás (részecskeáramlás). A hővezetés a szilárd anyagokra jellemző. Hőáramlás esetén az energiát a részecskék felveszik a hőforrástól, elszállítják, majd leadják. Hőáramlás esetén van anyagáramlás (részecskeáramlás). A hőáramlás folyadékokra és gázokra jellemző. Hősugárzás esetén az energiaátadás elektromágneses sugárzás formájában történik. Hősugárzás esetén nincs szükség közegre az energia átadásához (pl.: a Nap melegíti a Földet). Az atom szerkezete Az atomokat protonok, neutronok és elektronok alkotják. Az atom központi részében, az atommagban találhatók a protonok (töltésük: +1) és a neutronok (töltésük: 0), míg az elektronok (töltésük: -1) az ezt körülvevő elektronfelhőben. A protonokat és neutronokat együttesen nukleonoknak nevezzük. Az elektromosan semleges atomokban a protonok és az elektronok száma megegyezik. A rendszám, a neutronszám, a tömegszám Egy elem rendszáma megegyezik az atommagjában található protonok számával. Jele: Z Egy elem neutronszáma megegyezik az atommagjában található neutronok számával. Jele: N Egy elem tömegszáma megegyezik az atommagjában található protonok és neutronok számával. Jele: A A fenti három mennyiség között az alábbi összefüggés áll fenn: A Z N Az atomokat a vegyjelükkel jelöljük (mely általában az elem nevének első betűiből tevődik össze). A vegyjel mellett a bal felső sarokba a tömegszámot, a bal alsó sarokba a rendszámot írjuk: A Z X. Pl.: O, Cl 17 15

17 Izotópok Az azonos rendszámú de különböző tömegszámú atommagokat izotópoknak nevezzük (latinul: izo azonos, topos hely). Pl.: hidrogén ( 1 1 H ), deutérium ( 2 1 H ), trícium ( 3 1 H ) Az atomi tömegegység Az atomi tömegegység egyenlő a 12-es szénizotóp tömegének tizenketted részével. Jele: u, [u] = kg 1u = 1, kg Az elektromos töltésmennyiség A testek töltöttségének a mértékét jellemző mennyiség. Jele: Q, [Q] = C (coulomb) Egy proton töltése: 1, C; egy elektron töltése: -1, C. Egy coulombnyi töltésmennyiségnek körülbelül számú proton töltése felel meg. Az elektromos tér Az elektromos tér egy töltött test azon környezete, ahol az elektromos hatás érvényesül. Az elektromos tér: töltött testek környezetében van jelen nem érzékelhető kimutatható töltött test segítségével kölcsönhatást közvetít a töltött testek között a töltött testtől távolodva csökken az erőssége Az elektromos tér jellemezhető az erővonalakkal. Ezek olyan görbék, melyek mentén egy töltött test elmozdul. Az erővonalak a pozitív töltésen kezdődnek, a negatívon végződnek, és nem metszik egymást. Az elektromos potenciál Az elektromos potenciál az elektromos tér munkavégző képességét jellemző mennyiség. Az elektromos tér adott pontjának a potenciálja megegyezik azzal a munkával, amelyet a tér végez akkor, amikor egy coulombnyi töltésmennyiséget elmozdít az adott pontból a végtelenbe (vagy egy tetszőleges, nullapotenciálúnak választott pontba). Jele: U, [U] = V (volt) Az elektromos feszültség Az elektromos feszültség az elektromos tér munkavégző képességét jellemző mennyiség. Az elektromos tér két pontja közötti feszültség egyenlő azzal a munkával, melyet a tér végez akkor, amikor egy coulombnyi töltésmennyiséget elmozdít a két pont között. 16

18 Az elektromos tér két pontja közötti fezsültség egyenlő a pontok közötti potenciálkülönbséggel. Jele: U, [U] = V (volt) Két töltött test közötti feszültség a testek közötti töltéskülönbséget jellemzi. Egyenfeszültség, váltakozófeszültség Egyenfeszültség esetén a feszültségforrás pozitív sarka mindig pozitív, negatív sarka mindig negatív marad (a sarkok nem cserélődnek fel az idő múlásával). Váltakozófeszültség esetén a feszültségforrás pozitív és negatív sarka azonos időközönként ismétlődve felcserélődik (a hálózati 220V-os feszültség esetén másodpercenként 100-szor (50Hz-es frekvencia)). A fémek szerkezete A fémeket helyhez kötött pozitív töltésű ionok és az ezek között szabadon mozgó negatív töltésű elektronok alkotják. ionok elektronok A szabad elektronok jelenléte okozza azt, hogy a fémek jól vezetik az elektromosságot. Vezetők, szigetelők, félvezetők A vezetők olyan anyagok, melyekben jelen vannak szabad töltéshordozók (elektron, proton, ion), melynek következtében ezek jól vezetik az elektromosságot. A szigetelők olyan anyagok, melyekben nincsenek jelen szabad töltéshordozók, ezért ezek rosszul vezetik az elektromosságot. A félvezetők olyan anyagok, melyekben szobahőmérsékleten találhatók szabad elektronok, de ezek száma függ a hőmérsékletétől. A hőmérséklet növekedésével a szabad elektronok száma növekszik, a félvezető ellenállása csökken (ellentétben a vezetőkkel). A legismertebb félvezetők a szilícium és a germánium. A félvezetőket adalékolják (szennyezik) olyan atomokkal, melyeknek eggyel több, vagy kevesebb elektronja van a külső elektronhéjon, mint a félvezetőnek (5 vagy 3), így létrehozva n-, illetve p-típusú félvezetőt. Az elektromos áram A fémekben az elektronok rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. 17

19 Mivel áram nem csak fémekben folyhat (hanem például folyadékokban, vagy gázokban is), általános értelemben áramnak nevezzük a töltéshordozók rendezett mozgását valamilyen vezetőben. Az áramkörökben az áram az áramforrás pozitív sarka felől folyik a negatív felé (az elektronok ezzel ellentétes irányba mozognak a vezetőben). Egyenáram, váltakozó áram Egyenáram esetén az elektronok mozgási iránya a vezetőben nem változik meg (az elektronok a vezetőben mindig ugyanabba az irányba haladnak). Váltakozó áram esetén az elektronok mozgási iránya a vezetőben azonos időközönként ismétlődve ellentétesre változik (az elektronok rezgő mozgást végeznek a vezetőben). Az áramerősség Az áramerősség megadja azt, hogy egy vezető keresztmetszetén egységnyi idő alatt mekkora mennyiségű töltés halad át. Jele: I, [I]=A (amper) A áram hatásai Hőhatás: Az árammal átjárt vezetők a bennük folyó áram hatására felmelegszenek. A felmelegedés mértéke függ a vezető keresztmetszetétől és a vezetőben folyó áram erősségétől. Alkalmazás: vasaló, izzó, olvadó biztosíték, villanyrezsó, kenyérpirító, stb. Mágneses hatás: Az árammal átjárt vezetők környezetében mágneses tér van jelen. A mágneses tér erőssége függ a vezetőben folyó áram erősségétől. Alkalmazás: elektromágnes, hangszóró, villanymotor, stb. Kémiai (vegyi) hatás: Árammal átjárt folyadékból, a folyadékba helyezett elektródoknál anyag válik ki az áram hatására. Alkalmazás: elektrolízis (pl. a víz felbontása H 2 -re és O 2 -re), fémek védőréteggel történő bevonása, stb. A kondenzátor A kondenzátor két, egymással párhuzamosan elhelyezett fémlemezből áll, melyek egymástól el vannak szigetelve. A fémlemezeket fegyverzeteknek, a közöttük található szigetelő anyagot dielektrikumnak nevezzük. A kondenzátor fegyverzetein töltések halmozhatók fel. A töltésbefogadó képessége a kondenzátornak a kapacitás. A kondenzátorok kapacitását farad-ban mérjük (illetve ennek tört részeiben). 18

20 Az elektromos ellenállás A vezetők akadályozzák a bennük folyó áramot, gátolják a töltéshordozók mozgását. Az elektromos ellenállás kifejezi azt, hogy egy vezető milyen mértékben akadályozza a benne folyó áramot. Jele: R, [R]=Ω (ohm) (Ω omega) Adott fémvezeték elektromos ellenállása függ: az anyagi minőségtől a keresztmetszettől a hosszúságtól a hőmérséklettől (növelve a fém hőmérsékletét ellenállása megnő, csökkentve azt, ellenállása lecsökken) A kondenzátorok és a tekercsek is rendelkeznek ellenállással, melyet kapacitív, illetve induktív ellenállásnak nevezünk. Ohm törvénye Kapcsolatot teremt egy vezető (fogyasztó) ellenállása, a rá kapcsolt feszültség és a benne folyó áram erőssége között. U I R I áramerősség U feszültség R elektromos ellenállás Egy vezetőben folyó áram erőssége egyenesen arányos a rá kapcsolt feszültséggel és fordítottan arányos a vezető elektromos ellenállásával. A voltmérő Feszültségmérésre alkalmas eszköz. Használatakor, az áramkörbe a fogyasztóval (fogyasztókkal) párhuzamosan kell kapcsolni. Elektromos ellenállása nagy, az áramkörben található fogyasztó (fogyasztók) ellenállásához viszonyítva. Az ampermérő Áramerősség mérésre alkalmas eszköz. Használatakor, az áramkörbe a fogyasztóval (fogyasztókkal) sorosan kell kapcsolni. Elektromos ellenállása kicsi, az áramkörben található fogyasztó (fogyasztók) ellenállásához viszonyítva. R U R U I I 19

21 A mágneses tér A mágneses teret az elektronok rendezett mozgása hozza létre. Ez igaz mind az elektromágnesek, mind az állandó mágnesek esetén. Az egyes anyagok mágneses tulajdonsága az elektronok atomon belüli mozgására vezethető vissza. A mágneses tulajdonságot mutató (mágnesezhető) fémek a vas, a nikkel és a kobalt. Az anyagok mágneses tulajdonsága hőmérsékletfüggő. A hőmérséklet növekedésével az illető anyag mágnesezettsége csökken, és kellően magas hőmérsékleten ez meg is szűnik. Az elektromágnes Az elektromágnes estén a mágneses teret elektromos áram hozza létre. Az elektromágnes egy tekercsből és egy vasmagból áll. Az elektromágnes tekercse hozza létre a mágneses teret, melyet a tekercs belsejében elhelyezett vasmag magába sűrít. Az elektromágnes mágneses terének erőssége az áramerősség változtatásával egyszerűen és széles tartományban változtatható. A mágneses tér erővonalai A mágneses teret jellemezhetjük az erővonalaival, amelyek olyan zárt görbék, melyek a mágnes északi pólusából indulnak ki és a délibe érkeznek (nem az északin kezdődnek és a délin végződnek, hanem a mágnes belsejében folytatódnak!). Az erővonalakat pl. vasreszelékkel lehet szemléltetni (láthatóvá tenni). A homogén mágneses tér esetén az erővonalak egyenesek, egymással párhuzamosak és egyenlő távolságra vannak egymástól. A mágneses indukcióvektor (térerősségvektor) A mágneses tér jellemezhető egy fizikai mennyiséggel, melyet mágneses indukció- (térerősség-) vektornak nevezünk. Jele: B ; [ B ] = T (tesla) Egy másik mértékegysége a mágneses térerősségnek a gauss (1T = 1000gauss). Az indukcióvektor nagysága a mágneses tér erősségét, irány a mágneses tér erővonalait jellemzi. Az indukcióvektor iránya a mágneses tér egy adott pontjában megegyezik az illető ponton átmenő erővonalhoz húzott érintő irányával. B 20

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez KAROTÁZS TUDOMÁNYOS MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. 7634 Pécs, Kővirág u. 39., Tel: 20 9372905, 72 224 999 Fax: 20 9397 905, E-mail: posta@karotazs.hu Akusztikus Impedancia mérésekhez alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés ) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése 3) Az elektron felfedezése a) Elektrolízis b) Millikan-kísérlet c) Hidegemisszió d) Richardson-hatás e) Izzóelektromos

Részletesebben

Elméleti kérdések és válaszok

Elméleti kérdések és válaszok Elméleti kérdések és válaszok (folyamatosan bővül) 10. évfolyam Tartalom 1. Egy gyakorlati példán mutasd be mit nevezünk hőérzetnek!... 4 2. Hasonlítsd össze a Celsius és a Kelvin skálát!... 4 3. Hogyan

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

Nukleáris képalkotás 1.

Nukleáris képalkotás 1. Balkay László Hegyesi Gyula Imrek József Kertész Zsolt Lajtos Imre Kalinka Gábor Mohácsi Ilona Molnár József Valastyán Iván Nukleáris képalkotás 1. 2010. Debrecen 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1 Magfizikai

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA Emeltszintű érettségi Bognár Gergely TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...

Részletesebben

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Magsugárzások Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Az Orvosbiologia Mérnökképzés "Radiológiai Technikák" cimű tantárgyának egy részlete. A további részeket : Dr. Makó Ernő (SOTE), Dr. Sükösd Csaba,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék fizika szak SZAKDOLGOZAT Modern fizikai kísérletek a középiskolában Készítette: HAJDÚ CSABA Témavezető: Dr. Papp

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

Mag- és részecskefizika 2003 20

Mag- és részecskefizika 2003 20 Mag- és részecskefizika 003 0 11. A β-bomlás FORMÁI (β, β -, elektronbefogás, az univerzális gyenge kölcsönhatás, a bomlás mechanizmusa, a folytonos elektromos spektrum értelmezése, a neutrínó kimutatása,

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 10. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 10. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel)

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) A FÉNY A fény az emberi szem számára érzékelhető elektromágneses sugárzás. amely a szemben fényérzetet kelt, és ez által látható Alapmeghatározásai - elektromágneses hullám

Részletesebben

Tudnivalók. Dr. Horváth András, Berta Miklós. 0.2-es változat. Kedves Hallgató!

Tudnivalók. Dr. Horváth András, Berta Miklós. 0.2-es változat. Kedves Hallgató! Kérdések és feladatok atom- és magfizikából Dr. Horváth András, Berta Miklós 0.2-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból.

Részletesebben

Hullámoptika. A fény, mint hullám

Hullámoptika. A fény, mint hullám Hullámoptika A fizikai vagy hullámoptika körében azokat a fényjelenségeket tárgyaljuk, amelyek csak a fényhullám természetével értelmezhetők. Ilyen például a fény interferenciája, elhajlása, polarizációja,

Részletesebben

RELATIVITÁSELMÉLET ÉS SZUPERFOLYÉKONY VÁKUUM

RELATIVITÁSELMÉLET ÉS SZUPERFOLYÉKONY VÁKUUM GAZDAG LÁSZLÓ RELATIVITÁSELMÉLET ÉS SZUPERFOLYÉKONY VÁKUUM (AVAGY A BÖLCSELET ALKONYA) Szeresd, aki az igazságot keresi! De óvakodj attól, aki már megtalálta! TARTALOM In medias res (A dolgok közepébe

Részletesebben

90fokkal elforgatva az interferométert, figyeljük az interferenciagyűrűk változását. Ebből tudjuk meghatározni a Föld sebességét.

90fokkal elforgatva az interferométert, figyeljük az interferenciagyűrűk változását. Ebből tudjuk meghatározni a Föld sebességét. Fizika A3 Kruger 1. Prefix jelentések 10 deka 10-1 deka 10 2 hekto 10-2 centi 10 3 kilo 10-3 mili 10 6 mega 10-6 mikro 10 9 giga 10-9 nano 10 12 tera 10-12 piko 10 15 peta 10-15 fento 10 18 oxa 10-18 atto

Részletesebben

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE Kísérleti Fizikai Tanszék BEVEZETÉS A kvantumfizikát az anyag szerkezetére és felépítésére vonatkozó kutatások alapozták meg. Az atomok, atommagok és elemi

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK

ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK Somlai János ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK 2004 1. Atomerõmûvek környezeti hatásai, radioaktív kibocsátások Az elmúlt évtizedek rohamos ipari, technikai fejlõdése óhatatlanul

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

FIZIKA. 7 8. osztály

FIZIKA. 7 8. osztály FIZIKA 7 8. évfolyam Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 7. 1,5 54 8. 1,5 54 A választott (nyomtatott és digitális) taneszközök A természetről tizenéveseknek Fizika 7. és Fizika 8. (tankönyv, munkafüzet,

Részletesebben