Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Petőfi tér 15. szám alatti Művelődési Házban március 25-én tól megtartott üléséről és az azt követő órától kezdődő közmeghallgatásról Jelen vannak: Meghívott: Jelen vannak továbbá: Jegyzőkönyvvezető: Káposztás Tibor polgármester Gulyásné Horváth Tünde alpolgármester Kerner Erzsébet Kovácsné dr. Weisz Boglárka Pálinkás Gyuláné Szabó Árpád Szabó Gáborné képviselők (7 fő képviselő) Bezerédi Imre körzeti megbízott Szekeresné Pinczés Györgyi óvodavezető Kopasz Gábor ép. főmunkatárs Kugler Ferenc muzeológus asszisztens Mészáros Szilvia adminisztrátor Halászné dr. Borbély Anett jegyző Langóné Béki Katalin Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Szavazásra bocsátja a napirendet. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 26/2015.(III.25.) Napirend elfogadása H a t á r o z a t 1. Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Káposztás Tibor polgármester

2 2 3. Előterjesztés gazdasági programra Előadó: Káposztás Tibor polgármester 4. Előterjesztés a gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 5. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 6. Előterjesztés óvodai beiratkozás időpontjára Előadó: Szekeresné Pinczés Györgyi intézményvezető 7. Előterjesztés a közművelődési rendelet gyakorlati alkalmazásához Előadó: Halászné dr. Borbély Anett jegyző 8. Előterjesztés Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításra Előadó: Halászné dr. Borbély Anett jegyző 9. Előterjesztés Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda Alapító Okirat módosítására Előadó: Halászné dr. Borbély Anett jegyző 10. Egyéb ügyek, bejelentések 11. Közmeghallgatás 1. napirend Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Káposztás Tibor polgármester ismerteti az elmúlt időszak eseményeit: - felhívta Visi Pétert a DUNANETT Kft-nél a szelektív gyűjtés miatt, aki elmondta, hogy üvegbegyűjtőket fognak hozni más településekről, ahol nem volt értelme a gyűjtésnek - hétfőn fog jönni megbeszélésre dr. Fehér Zsuzsánna jogi képviselője, aki megkereste a külterületi szemétszállítás miatt, az új vezető úgy gondolta, hogy télen nincs begyűjtés

3 3 bejárást tartottak, most koordináta bevizsgálás folyik, várják a pontokról a közútkezelő hozzájárulását. - az 51-es buszmegállóhoz vezető járdaépítés ügyében Kecskeméten fogadták, közvilágítást is biztosítani kellene hozzá. A közútkezelő újra felajánlotta a közútkezelői jog átadását, de erről korábban már volt testületi döntés. Ha átveszi a testület a közútkezelői jogot, akkor hozzájárulnak a járdaépítéshez. Az 51-estől a Gyökeresékig kellene átvenni a területet. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő véleménye, hogy a közútkezelőnek lenne a kötelessége a világítást kiépíteni. Nem érti, hogy miért akar szabadulni a területtől. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy várják az írásos megkeresést, majd dönteni kell, ők feltételhez kötik a hozzájárulást. - a március 15-i ünnepség lezajlott, sokan részt vettek, többek között Fráter Olivér is vendégük volt. - március 17-én a hazai és uniós pályázatokról volt tájékoztató az önkormányzatoknak és gazdálkodóknak, Huszárné Zsámboki Anett tartotta, jelen volt Hadi Andrea és Tóth Márta is, - az Ady Endre utcában folyik az útjavítás a közmunkások közreműködésével, - a KÖSZI bál lezajlott, köszönet a szervezőknek és a fellépőknek is. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy az Alkotmány utcában mik azok a karók. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a KÉK-VÍZ Apostagról Szabadszállás felé megy az Alkotmány utcán keresztül és az Alkony utcán megy ki a homoki útra. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő véleménye, hogy nem egyformán vannak a karók lerakva, ez az árokrendszert tönkre fogja tenni. Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy ha valamit tönkre tesznek, azt helyre is kell állítaniuk és július 20-ig végezniük kell a munkálatokkal. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérése, hogy értesítsék ki a lakosságot. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy be kell, hogy jelentsék a munkálatok megkezdését. 2. napirend Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadását. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.)

4 4 Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 27/2015.(III.25.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: azonnal 3. napirend Előterjesztés gazdasági programra (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy milyen időszakra vonatkozik a gazdasági program. Gulyásné Horváth Tünde alpolgármester észrevétele, hogy a 6. pontnál az 52-est ki kell javítani 51-esre. Pálinkás Gyuláné képviselő javaslata a 3-as pontot előre hozni, mert a hétvégén a rendelőben eldurrant a vízvezeték a falban. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő észrevétele, hogy helyenként szerepel, hogy pályázati pénzből vagy a költségvetésből történik a finanszírozás, de nem mindenhol. Kéri, hogy mindenütt nevesítve legyen, hogy miből van tervezve. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a településfejlesztési tervek támogatásai csak lebegnek a levegőben még, eddig az az információ volt, hogy lakosonként 60 eft-ra számíthatnak, de ezt megemelték a duplájára, viszont a megye kapja meg és így nem tudni, hogy mennyi jut nekünk és a többi kisebb településnek. A 10-es pontban a megyei településfejlesztési programnál, ha kötődés van a települések között, akkor nagyobb az esély a támogatásra. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy 11-esnek vegyék bele egy sportcsarnok építését pályázati úton, mert nagyon kell, mert bejönnek a mindennapos testnevelés órák és nem jutnak be a gyerekek a tornaterembe, ez sok helyen problémát okoz. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a gazdasági program elfogadását. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

5 5 28/2015.(III.25.) Gazdasági Program H a t á r o z a t 1. A legfontosabb az úthálózat fokozatos felújítása pályázati úton, illetve önerőből (évente mft) és az úthálózattal párhuzamosan a járdák felújítása lakossági segítséggel (az önkormányzat biztosítja a sódert és a cementet). 2. Vízelvezetés - a járdaprogramra épülve az átfolyók, árkok kitisztítása a közmunkaprogram keretében, - átfolyók kicserélése. 3. Orvosi rendelők felújítása, új eszközök beszerzése, hőszigetelés, nyílászárók cseréje - szintén pályázatok útján, illetve a költségvetésből finanszírozva. 4. Telepi óvoda hőszigetelése, tetőjavítás, nyílászárók cseréje pályázati úton. 5. Polgármesteri Hivatal udvarán levő garázsok felújítása, vízöblítéses WC lerekesztése a garázsból (piacosok részére) a költségvetés terhére. 6. Járdaépítés és villanyvilágítás az 51-es melletti buszmegállóhoz, költségvetésből. 7. Szolgálati lakások felújítása, hőszigetelés, tetőjavítás, fürdőszobák korszerűsítése pályázati úton, ill. költségvetés terhére. 8. A községben lévő zöldövezet bővítése faültetéssel, parkosítással. Körtó kitakarítása, haltelepítés, víz-villany kivezetése. Szabadidő centrum létrehozása, faültetés, bográcsozó helyek kialakítása pályázati úton. 9. Civil szervezetek támogatása a költségvetés teherbíró képessége szerint. 10. Kerékpárút Szalkszentmárton-Tass között a biztonságosabb munkába járás biztosítására, EU-s pályázat, ill. a BKK megyei településfejlesztési program

6 6 keretében (folytatása Tass- Kunszentmiklós). 11. Sportcsarnok építése pályázati pénzből. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: azonnal 4. napirend Előterjesztés a gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy az önkormányzat minden évben megkapja ezt az előterjesztést, ugyanis az intézményi térítési díjat a fenntartónak tárgyév április 1-jéig meg kell állapítania. Felhívta őket és elmondták, hogy mi alapján számolták ki a rendelet 1. mellékletében szereplő díjakat. Fontos megkülönböztetni az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat. Amit a testület elfogadott, abba beépült az FKDM TKT költsége, azért szerepel magasabb összeg. Nem azt fizetik, ami itt a szolgáltatás önköltségeként szerepel, hanem amit a képviselők elfogadtak, de nekik ezekkel a díjakkal kell számolniuk. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a fizetendő térítési díjak elfogadását. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 29/2015.(III.25.) A gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításához hozzájárulás H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2012.(IV.26.) a gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 1. számú mellékletének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: március 31.

7 7 5. napirend Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Halászné dr. Borbély Anett jegyző ismerteti, hogy hozott egységes szerkezetet, ha valaki szeretné tanulmányozni. A felmerült módosítások szinte kivétel nélkül formálisak, hisz legtöbb esetben az elnevezések, címek módosításáról van szó, amiket kötelező jelezni és a KDV tagönkormányzatok hozzájárulásával lehet módosítani. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a társulási megállapodás módosítását. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 30/2015.(III.25.) H a t á r o z a t Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: március napirend Óvodai beiratkozás (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a vezető óvónő kéri a képviselőket, hogy ezen a két időponton történjen a beiratkozás. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtási rendelete alapján dönteni kell az óvodai körzethatárokról, a válaszvonal a vasútvonal szokott lenni, de napközis ellátás esetén a benti óvodában lehet elhelyezni a gyermeket. Szekeresné Pinczés Györgyi intézményvezető elmondja, hogy az óvodai körzethatárokat nekik a képviselő-testületi döntésnek megfelelően fel kell tölteniük a KIR-be.

8 8 Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a szülő személyi igazolványának és lakcímkártyájának a fénymásolata nem jó abban az esetben, ha nem tudja valaki személyesen beíratni a gyereket? Szekeresné Pinczés György vezető óvónő elmondja, hogy az is elfogadható, a gyermek adata a döntő, születési anyakönyvi kivonatot szokott kérni, mert szereti az adatokat pontosítani. Gulyásné Horváth Tünde alpolgármester kérdése, hogy pótbeiratkozás nincs? Szekeresné Pinczés Györgyi vezető óvónő elmondja, hogy kifejezetten nincs, de akkor is beírják, ha utólag jön beiratkozni. Szabó Gáborné képviselő kérdése, hogy a körzethatárnak mi a jelentősége? Szekeresné Pinczés Györgyi vezető óvónő elmondja, hogy fel kell tölteni a KIR-be, de eltérhetnek tőle indokolt esetben. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja az óvodai körzethatárok elfogadását. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 31/2015.(III.25.) Óvodai körzethatárok megállapítása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015/2016. oktatási évre az alábbi óvodai körzethatárokat állapítja meg: Központi Óvoda Ady Endre utca teljes közterület Alkotmány út 1-42/C Arany János utca teljes közterület Bacsó Béla utca teljes közterület Bajcsy-Zsilinszky utca teljes közterület Báthori utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Bem utca teljes közterület Csabony tanya teljes közterület Damjanich utca teljes közterület Dankó utca teljes közterület Dózsa György utca teljes közterület Duna utca teljes közterület Fő út 1-95 páratlan házszámok Fő út páros házszámok

9 9 Gaál köz teljes közterület Gátőrház teljes közterület Hajnal köz teljes közterület Hősök tere teljes közterület Hunyadi utca teljes közterület Jókai utca teljes közterület József Attila utca teljes közterület Kádár utca teljes közterület Kertész utca teljes közterület Kígyó köz teljes közterület Kis köz teljes közterület Kossuth utca teljes közterület Kölcsey utca teljes közterület Malom utca teljes közterület Meggyes köz teljes közterület Nádor utca teljes közterület Nyár utca teljes közterület Petőfi tér teljes közterület Petőfi utca teljes közterület Posta utca teljes közterület Rákóczi utca teljes közterület Sas utca teljes közterület Szabadság utca teljes közterület Táncsics utca teljes közterület Temető utca teljes közterület Tópart utca teljes közterület Vadas tanya teljes közterület Vásártér teljes közterület Vasút utca teljes közterület Vecsei út teljes közterület Vörösmarty utca teljes közterület Újtelepi Óvoda: Akácfa utca teljes közterület Alkony utca teljes közterület Alkotmány út ig Cifrahíd tanya teljes közterület Csonka utca teljes közterület Eperfa utca teljes közterület Fő út páratlan házszámok Fő út páros házszámok Hársfa utca teljes közterület Hold utca teljes közterület Homoki út teljes közterület Homokpuszta tanya teljes közterület Hosszú utca teljes közterület Mező utca teljes közterület Munkás utca teljes közterület Nap utca teljes közterület

10 10 Pipa utca teljes közterület Szőlő utca teljes közterület Túzok utca teljes közterület Zrínyi út teljes közterület Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: azonnal Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja az óvodai beiratkozás időpontját. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 32/2015.(III.25.) Óvodai beiratkozás H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az óvodai beiratkozás időpontját án, 8-15 óráig jelöli meg. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: április eleje 7. napirend Előterjesztés a közművelődési rendelet gyakorlati alkalmazásához (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy Mészáros Szilvia segítséget kért annak tisztázására, hogy kinek kell fizetni. A gyakorlatban nem csak fekete és fehér létezik, hanem rengeteg árnyalat. Szilvinek is nehéz elhatárolni egymástól a hasonló, ám mégis más helyzeteket. Javasolja, hogy a testület fejtse ki álláspontját, hogy kinek szeretné ingyenesen odaadni a tornatermet és mi az, amiért bevételt vár. Azt gondolja, hogy Szilvinek sokkal könnyebb dolga lenne, ha értené a testület célját, szándékát. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy a fizetősöknek sok esetben csökkentett díjat kellett fizetniük. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy a legutóbbi módosítás következtében az e) pontba bekerült, hogy ha edzővel rendszeresen használják ingyenes a tornaterem, valamint családi rendezvény, vagy kisebb csoportok részére a kisterem és az udvar 1.500,- Ft/óra és a kereskedelmi és szolgáltatási célú igénybevétel esetén a kisterem 1.500,- Ft/óra, az udvar 2.000,- Ft/óra, a nagyterem 2.500,- Ft/óra.

11 11 Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő jelzi, hogy a rendeletet Aranyi János polgármester írta alá. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy ez így helyes, mivel 2005-ben készült az alaprendelet, amikor még Aranyi János volt a polgármester és Ájpli László a jegyző. A módosító rendeleteket mindig a módosításkori polgármester és jegyző írja alá, de a módosító rendeletek beépülnek az alaprendeletbe és a későbbiekben egységes szerkezetben érdemes alkalmaznunk, hisz úgy áttekinthető. Az egységes szerkezetbe foglalt rendeletek esetén mindig az alaprendeletet aláíró polgármester és jegyző nevét látjuk a rendelet végén. Elmondja, hogy már az előző módosításnál érdemes lett volna meghívni Mészáros Szilviát, aki az ötleteivel, illetve tapasztalataival segíthette volna a testület döntését. Fontos, hogy legyen a testületnek egyfajta célkitűzése, amit Szilvi követhet a hétköznapok során. Mészáros Szilvia adminisztrátor elmondja, hogy amikor jelezte, hogy a nagyterem bérleti díja felemelkedett 3.500,- Ft-ra, amiatt nem jön néhány árus. Tavaly 1,8 mft volt a bevétel. Javasolja, hogy lehetne differenciálni nyári és téli időszakra a fűtés és a világítás miatt. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy segíteni kell azokat, akik rendszeresen bejárnak. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a gyerekektől szednek-e díjat. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy korábban fizettek pl. a TSMT tornások és a kézilabdások, de ha jól emlékszik, kaptak valamennyi kedvezményt a testülettől, viszont már nem fizetnek bérleti díjat a mentesség miatt. Mészáros Szilvia adminisztrátor elmondja, hogy két edző lecsökkentette a díjat, mert elmondta az edzőknek, hogy nem azért lett csökkentve a díj, hogy kevesebb legyen a bevétel, hanem hogy kedvezőbb legyen a gyerekeknek és a szülőknek. Elmondja, hogy minden napra esik edzés, akik bejárnak, kulcsuk van és külön kódjuk. Szabó Gáborné képviselő kérdése, hogy most a felnőtt kézilabdásokról és az öreg focistákról van-e szó. Mészáros Szilvia adminisztrátor elmondja, hogy igen, mert ők saját szórakoztatásukra sportolnak, nem versenyszerűen. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy a jelenlegi rendelet szerint sport célú igénybevétel esetén, akik a tornatermet rendszeresen használják edző nélkül, 3.500,- Ft/óra a díj, akiknek pedig van edzőjük, mentességet élveznek. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javaslata, hogy kikötés legyen, hogy heti rendszerességgel. Halászné dr. Borbély Anett jegyző véleménye, hogy annak az a veszélye, hogy bejelentkezik hetente és nem jön csak egyszer egy hónapban. Ami szintén nem jó, mert másoktól veszi el a lehetőséget. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy vegyék ki az edző szót.

12 12 Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javaslata, hogy a heti rendszeresség legyen benne. Kerner Erzsébet képviselő javaslata, hogy ha új csapat jelentkezik be, a testülettől kérjen engedélyt, ezzel megkíméljük Szilvit. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy miért nincs kamera, hogy lehessen látni, hogy kik és hogyan mennek be a tornaterembe, átcserélik-e a cipőjüket. Szabó Gáborné képviselő véleménye, hogy ha a testület szavazza meg, az sok időt vesz igénybe és elmegy a kedvük az egésztől. Szabó Árpád képviselő javaslata, hogy a focistáknál megoldás lenne, hogy legyen tagja a sportegyesületnek, ahol 6.000,- Ft-os éves tagdíjat kell fizetni, és ha egyszer akar bejönni, egyszer jön, ha hetente, akkor hetente. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő szerint, ha úgy fogadják el, akkor az öreg fiúk csapatából bejön kettő, aki tag és tíz másmilyen. Csak úgy van értelme, ha minden egyes személynek taggá kellene válnia. Mészáros Szilvia adminisztrátornak tetszik Szabó Árpád képviselő ötlete, hogy aki bejár, tartozzon valahová. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő véleménye, hogy legyen kikötés, hogy rendszeresen járnak. Káposztás Tibor polgármester kor szünetet rendel el, majd a Képviselő-testületi ülés közmeghallgatás keretében folytatódik. Közmeghallgatás: Jelen van: a lakosság részéről 53 fő. Káposztás Tibor polgármester kor szeretettel üdvözli a 2015-ös közmeghallgatáson megjelenteket, Dr. Salacz László országgyűlési képviselőt, Bezerédi Imre Hadnagy Urat. Először szeretne beszámolni a múlt év óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről. Majd második lépésben bemutatná az idei év költségvetésének főbb számait. A harmadik lépésben pedig azt mutatná be, amit ebben az évben szeretne megvalósítani. Hasonló volna a forgatókönyv a tavalyi közmeghallgatáshoz. Beszámoló az előző közmeghallgatás óta történt eseményekről: áprilisban sor került a már régóta várt Arany János utca aszfaltozására 450 m 13 mft. Tudni kell, hogy minden évben az aszfaltozás az önkormányzat megtakarításából lehetséges, ezért haladunk ilyen lassan. A körtóba 400 db amúrt telepítettünk, bízva benne, hogy ha sikerül felnőniük, csökkentik a hatalmas nádmennyiséget. Ha addig ki nem fogják őket! A szokásos tavaszi nagytakarítás vette kezdetét a faluban: parkok, árkok tisztításával. Elkészült a Vecsei úti buszmegálló is, így már 8 új várakozási hely van a faluban.

13 13 Május elsején zenés ébresztővel kedveskedtünk a korán kelőknek. Nagy János fogatán Bíró György, Fodor Benjámin, Hodik Zoltán és Mező Sándor szolgáltatta a zenét. A délelőtt folyamán májusfaállítás, néptáncbemutató és ügyességi játékok szórakoztatták a pihenni vágyókat. Szerencsére szép, napos idő volt. A faluház udvarán bográcsozás, baráti beszélgetések tették emlékezetessé a május elsejét! Folytattuk a járdaépítést a Petőfi szobor mögött és a pék üzlettől a piactér felé. A piactér új térkő burkolatot kapott, melyet az önkormányzat dolgozói készítettek el Saly Gábor és Csurai Norbert vezetésével 900m2, 2,5mFt. A lakosság is kivette a részét a járdaépítésből az Alkotmány, Hársfa, Mező és a Fő utcában. Az önkormányzat 100 m3 sóder és 87 q cement kiszállításával segítette a munkát. A Petőfi Múzeum kerítését szintén felújítottuk, hisz nagyon romos állapotban volt, ennél a munkánál Erdélyi Istvánt kell dicsérni! Megkezdődött a művelődési ház hőszigetelése, ajtók-ablakok cseréje és a tető szigetelése is. A munkák augusztus 15-re fejeződtek be, mintegy 30 mft értékben, ezt pályázat útján sikerült megvalósítani plusz 6 mft önrész biztosításával. Nagy sikere volt a múzeumok éjszakája rendezvénynek is, amelyen a néptánc együttes mellett szerepelt még egy paksi zenekar is. Régi használati eszközök bemutatásával próbálták a múltba kalauzolni a vendégeket a múzeum dolgozói. Köszönet érte Kugler Ferencnek, Kissné Mészáros Orsolyának és Pápai Gabriellának. 6 db térfigyelő kamerát sikerült pályázat útján telepíteni a faluba: Hősök tere játszótér újtelepi játszótér a Temető 2 bejárata Vasbolt nagyiskola bejárata Így már 12 db kamera figyel a községben, 3 hétre visszanézhető anyagot tárolnak a memóriájukban, mely anyagot a körzeti megbízott irodájában lehet visszanézni, ha valami rendkívüli esemény történt. A Szent Iván éji rendezvényre sajnos esős idő köszöntött, de így is jó hangulatban telt a művelődési ház udvarán az este. Almasütés, hajóhajtogatás és egy fergeteges boszorkánytánc tette emlékezetessé a napot. Továbbra is járdaépítés a telepi ovinál és a Zrínyi utcában kb. 500 fm. Elkezdődött a szökőkút építése is a régi kút helyére. A kivitelezésben a hivatal dolgozói és mint oly sokszor Zsinkó Emil vitte a prímet a kút kávájának az ingyenes elkészítésével. Köszönjük Emil! A körtóban átadásra került az új focipálya, melyet társadalmi munkában csináltak a játékosok és a sok segítő, régebben aktív focista Vinczellér Csaba hatékony közreműködésével. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep és falunap az esős idő ellenére a szokásos jó hangulatban telt. A falunapot megtisztelte jelenlétével Tellér Gyula miniszterelnöki főtanácsadó és dr. Salacz László országgyűlési képviselőnk. Nagyon ízlett nekik a szalki birkapörkölt, melyet - mint mindig - most sem tudtak elrontani a főzőmesterek, köszönet mindnyájuknak! A szabadtéri programok mellett a Művelődési házban volt Simon M. Veronika festőművész és Szabó Gáborné üvegbe zárt világ című kiállítása, melynek nagyszámú látogatója volt. A színpad legnagyobb sikerű produkcióját a Szalki Néptánc Egyesület mutatta be, a legkisebbektől kezdve a Komámasszonyokon át az úgymond legtapasztaltabbakig, köszönet a sok munkáért, amit belefektettek.

14 14 Október 12-én került sor a helyhatósági választásokra, melyen önkormányzati képviselő, illetve polgármester választás volt. Megalakult a helyi választási bizottság: elnök: tagjai: Németh József Hős Józsefné Krepsz Istvánné A választás eredménye: Polgármester: Káposztás Tibor Alpolgármester: Gulyásné Horváth Tünde Képviselők: Pálinkás Gyuláné Kerner Erzsébet Szabó Gáborné Szabó Árpád Megalakítottuk a Pénzügyi Bizottságot: Elnök: Kovácsné dr. Weisz Boglárka Tagok: Szabó Gáborné Szabó Árpád Pinczel Mártonné (nem képviselő tag) Ügyrendi bizottságot: Elnök: Tagok: Pálinkás Gyuláné Kerner Erzsébet Szabó Árpád Ezúton is szeretném megköszönni magam és a Képviselő-testület nevében a választók bizalmát. Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy méltók legyünk az elnyert tisztségünkre! A választás után folytattuk a járdaépítést a Damjanich utcában a Vasboltig hazai gyártású térkőből. Az el nem készült részek a virágbolt előtt és a piactérnél aszfaltozva lesznek az idén! A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében 6 nappali tagozatos felsőfokú tanulmányokat folytató szalki diákot tudunk támogatni, mintegy ,- Ft-tal. A Fő úton és a Túzok utcában 100 db vérszilvafát ültettünk, míg a Zrínyi utcában szilfákat. A Márton napi bál a Komámasszonyok néptánccsoport szervezésében lett megtartva. Teltházas rendezvény volt. Köszönet érte Oláh-Réthy Napsugárnak és a csoport minden tagjának. A központban egy új, Bakos Gyula által megálmodott és művészi kivitelezésű buszmegálló lett felállítva. A kivitelezés finanszírozásában a KÖSZI Egyesület állt helyt, köszönjük mindnyájuknak. A temetőbe a meglévő 3 db szemetes konténer mellé még 4 db-ot béreltünk a DUNANETT-től, 4 hónapon keresztül, hogy a Mindenszentekre és a Halottak Napjára el tudják szállítani az elhervadt virágokat, koszorúkat. Mindenki láthatta, hogy az ünnepekre tiszta lett a temető. Decemberben megalakult a nyugdíjas klub. Egy nagy sikerű teltházas rendezvény volt az első megmozdulásuk, melyre a meghívott vendégeknek egy színvonalas műsorral és mindenkinek ajándékkal kedveskedtek. A kitalálója és a fő szervezője Balogh Károlyné Judit volt. Köszönjük neki és még a sok nyugdíjas segítőjének is! Közeledett a Karácsony! Az ártézi kút mellett a Református Egyház szervezésében a konfirmandusok egy Betlehemet építettek, melyet estére kivilágítottak. Sokan jártak a csodájára, hiszen ez volt az első a községben, mármint a közelmúltban, hogy régebben volt-e nem tudom.

15 15 Az Adventi koszorút, mely szintén újdonság volt, a szökőkút kávájára csináltuk. A kivitelezésben, feldíszítésben Pálinkás Gyula (vasmunkák elkészítése) és Oláh István (villanyszerelés) mellett, Gulyásné Horváth Tünde elképzelése alapján, a község közmunkásai segítettek. Nagy sikere volt, nemcsak a templomba járók között. A falu karácsonyfáját is felállítottuk a szokott helyen, a piactérnél. A falu aprajanagyja részt vett a falukarácsonyon. Gyermekműsor, tea, forralt bor, zsíros kenyér tette emlékezetessé ezt a hó nélküli karácsonyt. A január, mint a régi időkben, most is egy meglepetéssel indult, a Duna-Híd fizetőssé válásával. A környező települések polgármesterei - velem együtt - levelet írtak, a rendelet visszavonását kértük az illetékes minisztertől s a 2 államtitkártól. Talán a mi szavunk is hozzájárult, hogy eltörölték a hídmatricát, és újra ingyen használhatjuk a Duna Hidat. Januárban lett kiszállítva 89 m 3 tűzifa a rászorultaknak. Az volt jogosult a fára, aki időskorúak járadékát kapta, aktív korúak ellátására jogosult volt, lakásfenntartási támogatást kapott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelt, akinek az 1 főre eső nettó jövedelme nem haladta meg a ,- Ft-ot, egyedül élő esetén a ,- Ft-ot és még jogosult rá, aki krízishelyzetben van, így kb. 120 fő kapott tűzifát, az időseknek összekuglizva, vagy hasogatva vittük ki. A csapadékos idő miatt a földutak nehezen járhatóvá váltak, ezért mintegy 6 kamion salakot és fövenyt dolgoztunk be a sáros utakba: Kígyó köz, Dankó utca, Béke utca, Alkotmány utca a Balázs Lajosnál és Pandúr Pista bácsinál, Tópart utca és a Zrínyi utca végig. Jelenleg a tavaszi takarítás, metszés folyik, folytatjuk az árkok tisztítását, kiásását (Diófa utca). A START munka keretében elkezdtük a térkő gyártást a műhelyben, hogy legyen anyag az ez évi járdaépítéshez! Röviden így tudnám összefoglalni a múlt év óta eltelt időszak főbb eseményeit. Még egy fontos esemény történt, március 10-re behívták a járás polgármestereit a Kormánybiztoshoz Kecskemétre. Tudatták velünk, hogy el kell dönteni, hogy maradunk-e Dunaújváros ellátó körében vagy Kecskeméthez fogunk tartozni a kórházi ellátás tekintetében. A megbeszélésen dr. Svébics Mihály közölte velünk, hogy az az ellátási forma nem tartható, hogy egyes települések az alapfokú és sürgősségi ellátást Dunaújvárosban veszik igénybe, míg a magasabb szintű és drága ellátást pedig Kecskemét biztosítja. Magyarul választani kell a Képviselő-testületnek, hogy melyik kórházhoz fog tartozni, de minden ellátási szinten. Március 11-én rendkívüli ülésen a testület a Dunaújváros Szent Pantaleon kórház mellett döntött. A döntés meghozatalakor dr. Pándi Ottó Főorvos Úr és dr. Szűcs Márta háziorvosunk is jelen volt és a szakmai kérdésekben messzemenően figyelembe vettük az ajánlásaikat. A fő indok a kórház gyors elérése volt (20-60 km), valamint a megközelítése a buszjáratok miatt. A végső szót természetesen a testület mondta ki, ugyanígy döntött Tass, Dunavecse, Apostag és Dunaegyháza is. Március 05-től az Országos Tűzgyújtási Szabályzat változott, az elkövetkező időkben a jegyző kidolgoz egy helyi rendeletet, amit véleményeztetni kell és szabályozva lesz a tűzgyújtás, hogy mikortól meddig lehet tüzet gyújtani. Sóbujtó Antal, a kunszentmiklósi tűzoltóparancsnok javasolta, hogy az utcán tüzelést tiltsák be. A

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 194-11/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-i üléséről, mely 18.00 órakor kezdődik a Községháza tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-4/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott nyilvános üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-19/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony!

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! XXI. évfolyam 5. szám Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! 2014. december Advent a csodavárás, a reménység ideje. Ilyenkor bizalomteljes,

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben