Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Petőfi tér 15. szám alatti Művelődési Házban március 25-én tól megtartott üléséről és az azt követő órától kezdődő közmeghallgatásról Jelen vannak: Meghívott: Jelen vannak továbbá: Jegyzőkönyvvezető: Káposztás Tibor polgármester Gulyásné Horváth Tünde alpolgármester Kerner Erzsébet Kovácsné dr. Weisz Boglárka Pálinkás Gyuláné Szabó Árpád Szabó Gáborné képviselők (7 fő képviselő) Bezerédi Imre körzeti megbízott Szekeresné Pinczés Györgyi óvodavezető Kopasz Gábor ép. főmunkatárs Kugler Ferenc muzeológus asszisztens Mészáros Szilvia adminisztrátor Halászné dr. Borbély Anett jegyző Langóné Béki Katalin Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Szavazásra bocsátja a napirendet. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 26/2015.(III.25.) Napirend elfogadása H a t á r o z a t 1. Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Káposztás Tibor polgármester

2 2 3. Előterjesztés gazdasági programra Előadó: Káposztás Tibor polgármester 4. Előterjesztés a gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 5. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 6. Előterjesztés óvodai beiratkozás időpontjára Előadó: Szekeresné Pinczés Györgyi intézményvezető 7. Előterjesztés a közművelődési rendelet gyakorlati alkalmazásához Előadó: Halászné dr. Borbély Anett jegyző 8. Előterjesztés Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításra Előadó: Halászné dr. Borbély Anett jegyző 9. Előterjesztés Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda Alapító Okirat módosítására Előadó: Halászné dr. Borbély Anett jegyző 10. Egyéb ügyek, bejelentések 11. Közmeghallgatás 1. napirend Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Káposztás Tibor polgármester ismerteti az elmúlt időszak eseményeit: - felhívta Visi Pétert a DUNANETT Kft-nél a szelektív gyűjtés miatt, aki elmondta, hogy üvegbegyűjtőket fognak hozni más településekről, ahol nem volt értelme a gyűjtésnek - hétfőn fog jönni megbeszélésre dr. Fehér Zsuzsánna jogi képviselője, aki megkereste a külterületi szemétszállítás miatt, az új vezető úgy gondolta, hogy télen nincs begyűjtés

3 3 bejárást tartottak, most koordináta bevizsgálás folyik, várják a pontokról a közútkezelő hozzájárulását. - az 51-es buszmegállóhoz vezető járdaépítés ügyében Kecskeméten fogadták, közvilágítást is biztosítani kellene hozzá. A közútkezelő újra felajánlotta a közútkezelői jog átadását, de erről korábban már volt testületi döntés. Ha átveszi a testület a közútkezelői jogot, akkor hozzájárulnak a járdaépítéshez. Az 51-estől a Gyökeresékig kellene átvenni a területet. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő véleménye, hogy a közútkezelőnek lenne a kötelessége a világítást kiépíteni. Nem érti, hogy miért akar szabadulni a területtől. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy várják az írásos megkeresést, majd dönteni kell, ők feltételhez kötik a hozzájárulást. - a március 15-i ünnepség lezajlott, sokan részt vettek, többek között Fráter Olivér is vendégük volt. - március 17-én a hazai és uniós pályázatokról volt tájékoztató az önkormányzatoknak és gazdálkodóknak, Huszárné Zsámboki Anett tartotta, jelen volt Hadi Andrea és Tóth Márta is, - az Ady Endre utcában folyik az útjavítás a közmunkások közreműködésével, - a KÖSZI bál lezajlott, köszönet a szervezőknek és a fellépőknek is. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy az Alkotmány utcában mik azok a karók. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a KÉK-VÍZ Apostagról Szabadszállás felé megy az Alkotmány utcán keresztül és az Alkony utcán megy ki a homoki útra. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő véleménye, hogy nem egyformán vannak a karók lerakva, ez az árokrendszert tönkre fogja tenni. Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy ha valamit tönkre tesznek, azt helyre is kell állítaniuk és július 20-ig végezniük kell a munkálatokkal. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérése, hogy értesítsék ki a lakosságot. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy be kell, hogy jelentsék a munkálatok megkezdését. 2. napirend Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadását. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.)

4 4 Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 27/2015.(III.25.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: azonnal 3. napirend Előterjesztés gazdasági programra (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy milyen időszakra vonatkozik a gazdasági program. Gulyásné Horváth Tünde alpolgármester észrevétele, hogy a 6. pontnál az 52-est ki kell javítani 51-esre. Pálinkás Gyuláné képviselő javaslata a 3-as pontot előre hozni, mert a hétvégén a rendelőben eldurrant a vízvezeték a falban. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő észrevétele, hogy helyenként szerepel, hogy pályázati pénzből vagy a költségvetésből történik a finanszírozás, de nem mindenhol. Kéri, hogy mindenütt nevesítve legyen, hogy miből van tervezve. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a településfejlesztési tervek támogatásai csak lebegnek a levegőben még, eddig az az információ volt, hogy lakosonként 60 eft-ra számíthatnak, de ezt megemelték a duplájára, viszont a megye kapja meg és így nem tudni, hogy mennyi jut nekünk és a többi kisebb településnek. A 10-es pontban a megyei településfejlesztési programnál, ha kötődés van a települések között, akkor nagyobb az esély a támogatásra. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy 11-esnek vegyék bele egy sportcsarnok építését pályázati úton, mert nagyon kell, mert bejönnek a mindennapos testnevelés órák és nem jutnak be a gyerekek a tornaterembe, ez sok helyen problémát okoz. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a gazdasági program elfogadását. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

5 5 28/2015.(III.25.) Gazdasági Program H a t á r o z a t 1. A legfontosabb az úthálózat fokozatos felújítása pályázati úton, illetve önerőből (évente mft) és az úthálózattal párhuzamosan a járdák felújítása lakossági segítséggel (az önkormányzat biztosítja a sódert és a cementet). 2. Vízelvezetés - a járdaprogramra épülve az átfolyók, árkok kitisztítása a közmunkaprogram keretében, - átfolyók kicserélése. 3. Orvosi rendelők felújítása, új eszközök beszerzése, hőszigetelés, nyílászárók cseréje - szintén pályázatok útján, illetve a költségvetésből finanszírozva. 4. Telepi óvoda hőszigetelése, tetőjavítás, nyílászárók cseréje pályázati úton. 5. Polgármesteri Hivatal udvarán levő garázsok felújítása, vízöblítéses WC lerekesztése a garázsból (piacosok részére) a költségvetés terhére. 6. Járdaépítés és villanyvilágítás az 51-es melletti buszmegállóhoz, költségvetésből. 7. Szolgálati lakások felújítása, hőszigetelés, tetőjavítás, fürdőszobák korszerűsítése pályázati úton, ill. költségvetés terhére. 8. A községben lévő zöldövezet bővítése faültetéssel, parkosítással. Körtó kitakarítása, haltelepítés, víz-villany kivezetése. Szabadidő centrum létrehozása, faültetés, bográcsozó helyek kialakítása pályázati úton. 9. Civil szervezetek támogatása a költségvetés teherbíró képessége szerint. 10. Kerékpárút Szalkszentmárton-Tass között a biztonságosabb munkába járás biztosítására, EU-s pályázat, ill. a BKK megyei településfejlesztési program

6 6 keretében (folytatása Tass- Kunszentmiklós). 11. Sportcsarnok építése pályázati pénzből. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: azonnal 4. napirend Előterjesztés a gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy az önkormányzat minden évben megkapja ezt az előterjesztést, ugyanis az intézményi térítési díjat a fenntartónak tárgyév április 1-jéig meg kell állapítania. Felhívta őket és elmondták, hogy mi alapján számolták ki a rendelet 1. mellékletében szereplő díjakat. Fontos megkülönböztetni az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat. Amit a testület elfogadott, abba beépült az FKDM TKT költsége, azért szerepel magasabb összeg. Nem azt fizetik, ami itt a szolgáltatás önköltségeként szerepel, hanem amit a képviselők elfogadtak, de nekik ezekkel a díjakkal kell számolniuk. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a fizetendő térítési díjak elfogadását. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 29/2015.(III.25.) A gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításához hozzájárulás H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2012.(IV.26.) a gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 1. számú mellékletének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: március 31.

7 7 5. napirend Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Halászné dr. Borbély Anett jegyző ismerteti, hogy hozott egységes szerkezetet, ha valaki szeretné tanulmányozni. A felmerült módosítások szinte kivétel nélkül formálisak, hisz legtöbb esetben az elnevezések, címek módosításáról van szó, amiket kötelező jelezni és a KDV tagönkormányzatok hozzájárulásával lehet módosítani. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a társulási megállapodás módosítását. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 30/2015.(III.25.) H a t á r o z a t Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: március napirend Óvodai beiratkozás (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a vezető óvónő kéri a képviselőket, hogy ezen a két időponton történjen a beiratkozás. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtási rendelete alapján dönteni kell az óvodai körzethatárokról, a válaszvonal a vasútvonal szokott lenni, de napközis ellátás esetén a benti óvodában lehet elhelyezni a gyermeket. Szekeresné Pinczés Györgyi intézményvezető elmondja, hogy az óvodai körzethatárokat nekik a képviselő-testületi döntésnek megfelelően fel kell tölteniük a KIR-be.

8 8 Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a szülő személyi igazolványának és lakcímkártyájának a fénymásolata nem jó abban az esetben, ha nem tudja valaki személyesen beíratni a gyereket? Szekeresné Pinczés György vezető óvónő elmondja, hogy az is elfogadható, a gyermek adata a döntő, születési anyakönyvi kivonatot szokott kérni, mert szereti az adatokat pontosítani. Gulyásné Horváth Tünde alpolgármester kérdése, hogy pótbeiratkozás nincs? Szekeresné Pinczés Györgyi vezető óvónő elmondja, hogy kifejezetten nincs, de akkor is beírják, ha utólag jön beiratkozni. Szabó Gáborné képviselő kérdése, hogy a körzethatárnak mi a jelentősége? Szekeresné Pinczés Györgyi vezető óvónő elmondja, hogy fel kell tölteni a KIR-be, de eltérhetnek tőle indokolt esetben. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja az óvodai körzethatárok elfogadását. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 31/2015.(III.25.) Óvodai körzethatárok megállapítása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015/2016. oktatási évre az alábbi óvodai körzethatárokat állapítja meg: Központi Óvoda Ady Endre utca teljes közterület Alkotmány út 1-42/C Arany János utca teljes közterület Bacsó Béla utca teljes közterület Bajcsy-Zsilinszky utca teljes közterület Báthori utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Bem utca teljes közterület Csabony tanya teljes közterület Damjanich utca teljes közterület Dankó utca teljes közterület Dózsa György utca teljes közterület Duna utca teljes közterület Fő út 1-95 páratlan házszámok Fő út páros házszámok

9 9 Gaál köz teljes közterület Gátőrház teljes közterület Hajnal köz teljes közterület Hősök tere teljes közterület Hunyadi utca teljes közterület Jókai utca teljes közterület József Attila utca teljes közterület Kádár utca teljes közterület Kertész utca teljes közterület Kígyó köz teljes közterület Kis köz teljes közterület Kossuth utca teljes közterület Kölcsey utca teljes közterület Malom utca teljes közterület Meggyes köz teljes közterület Nádor utca teljes közterület Nyár utca teljes közterület Petőfi tér teljes közterület Petőfi utca teljes közterület Posta utca teljes közterület Rákóczi utca teljes közterület Sas utca teljes közterület Szabadság utca teljes közterület Táncsics utca teljes közterület Temető utca teljes közterület Tópart utca teljes közterület Vadas tanya teljes közterület Vásártér teljes közterület Vasút utca teljes közterület Vecsei út teljes közterület Vörösmarty utca teljes közterület Újtelepi Óvoda: Akácfa utca teljes közterület Alkony utca teljes közterület Alkotmány út ig Cifrahíd tanya teljes közterület Csonka utca teljes közterület Eperfa utca teljes közterület Fő út páratlan házszámok Fő út páros házszámok Hársfa utca teljes közterület Hold utca teljes közterület Homoki út teljes közterület Homokpuszta tanya teljes közterület Hosszú utca teljes közterület Mező utca teljes közterület Munkás utca teljes közterület Nap utca teljes közterület

10 10 Pipa utca teljes közterület Szőlő utca teljes közterület Túzok utca teljes közterület Zrínyi út teljes közterület Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: azonnal Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja az óvodai beiratkozás időpontját. (Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 32/2015.(III.25.) Óvodai beiratkozás H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az óvodai beiratkozás időpontját án, 8-15 óráig jelöli meg. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: április eleje 7. napirend Előterjesztés a közművelődési rendelet gyakorlati alkalmazásához (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy Mészáros Szilvia segítséget kért annak tisztázására, hogy kinek kell fizetni. A gyakorlatban nem csak fekete és fehér létezik, hanem rengeteg árnyalat. Szilvinek is nehéz elhatárolni egymástól a hasonló, ám mégis más helyzeteket. Javasolja, hogy a testület fejtse ki álláspontját, hogy kinek szeretné ingyenesen odaadni a tornatermet és mi az, amiért bevételt vár. Azt gondolja, hogy Szilvinek sokkal könnyebb dolga lenne, ha értené a testület célját, szándékát. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy a fizetősöknek sok esetben csökkentett díjat kellett fizetniük. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy a legutóbbi módosítás következtében az e) pontba bekerült, hogy ha edzővel rendszeresen használják ingyenes a tornaterem, valamint családi rendezvény, vagy kisebb csoportok részére a kisterem és az udvar 1.500,- Ft/óra és a kereskedelmi és szolgáltatási célú igénybevétel esetén a kisterem 1.500,- Ft/óra, az udvar 2.000,- Ft/óra, a nagyterem 2.500,- Ft/óra.

11 11 Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő jelzi, hogy a rendeletet Aranyi János polgármester írta alá. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy ez így helyes, mivel 2005-ben készült az alaprendelet, amikor még Aranyi János volt a polgármester és Ájpli László a jegyző. A módosító rendeleteket mindig a módosításkori polgármester és jegyző írja alá, de a módosító rendeletek beépülnek az alaprendeletbe és a későbbiekben egységes szerkezetben érdemes alkalmaznunk, hisz úgy áttekinthető. Az egységes szerkezetbe foglalt rendeletek esetén mindig az alaprendeletet aláíró polgármester és jegyző nevét látjuk a rendelet végén. Elmondja, hogy már az előző módosításnál érdemes lett volna meghívni Mészáros Szilviát, aki az ötleteivel, illetve tapasztalataival segíthette volna a testület döntését. Fontos, hogy legyen a testületnek egyfajta célkitűzése, amit Szilvi követhet a hétköznapok során. Mészáros Szilvia adminisztrátor elmondja, hogy amikor jelezte, hogy a nagyterem bérleti díja felemelkedett 3.500,- Ft-ra, amiatt nem jön néhány árus. Tavaly 1,8 mft volt a bevétel. Javasolja, hogy lehetne differenciálni nyári és téli időszakra a fűtés és a világítás miatt. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy segíteni kell azokat, akik rendszeresen bejárnak. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a gyerekektől szednek-e díjat. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy korábban fizettek pl. a TSMT tornások és a kézilabdások, de ha jól emlékszik, kaptak valamennyi kedvezményt a testülettől, viszont már nem fizetnek bérleti díjat a mentesség miatt. Mészáros Szilvia adminisztrátor elmondja, hogy két edző lecsökkentette a díjat, mert elmondta az edzőknek, hogy nem azért lett csökkentve a díj, hogy kevesebb legyen a bevétel, hanem hogy kedvezőbb legyen a gyerekeknek és a szülőknek. Elmondja, hogy minden napra esik edzés, akik bejárnak, kulcsuk van és külön kódjuk. Szabó Gáborné képviselő kérdése, hogy most a felnőtt kézilabdásokról és az öreg focistákról van-e szó. Mészáros Szilvia adminisztrátor elmondja, hogy igen, mert ők saját szórakoztatásukra sportolnak, nem versenyszerűen. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy a jelenlegi rendelet szerint sport célú igénybevétel esetén, akik a tornatermet rendszeresen használják edző nélkül, 3.500,- Ft/óra a díj, akiknek pedig van edzőjük, mentességet élveznek. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javaslata, hogy kikötés legyen, hogy heti rendszerességgel. Halászné dr. Borbély Anett jegyző véleménye, hogy annak az a veszélye, hogy bejelentkezik hetente és nem jön csak egyszer egy hónapban. Ami szintén nem jó, mert másoktól veszi el a lehetőséget. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy vegyék ki az edző szót.

12 12 Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javaslata, hogy a heti rendszeresség legyen benne. Kerner Erzsébet képviselő javaslata, hogy ha új csapat jelentkezik be, a testülettől kérjen engedélyt, ezzel megkíméljük Szilvit. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy miért nincs kamera, hogy lehessen látni, hogy kik és hogyan mennek be a tornaterembe, átcserélik-e a cipőjüket. Szabó Gáborné képviselő véleménye, hogy ha a testület szavazza meg, az sok időt vesz igénybe és elmegy a kedvük az egésztől. Szabó Árpád képviselő javaslata, hogy a focistáknál megoldás lenne, hogy legyen tagja a sportegyesületnek, ahol 6.000,- Ft-os éves tagdíjat kell fizetni, és ha egyszer akar bejönni, egyszer jön, ha hetente, akkor hetente. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő szerint, ha úgy fogadják el, akkor az öreg fiúk csapatából bejön kettő, aki tag és tíz másmilyen. Csak úgy van értelme, ha minden egyes személynek taggá kellene válnia. Mészáros Szilvia adminisztrátornak tetszik Szabó Árpád képviselő ötlete, hogy aki bejár, tartozzon valahová. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő véleménye, hogy legyen kikötés, hogy rendszeresen járnak. Káposztás Tibor polgármester kor szünetet rendel el, majd a Képviselő-testületi ülés közmeghallgatás keretében folytatódik. Közmeghallgatás: Jelen van: a lakosság részéről 53 fő. Káposztás Tibor polgármester kor szeretettel üdvözli a 2015-ös közmeghallgatáson megjelenteket, Dr. Salacz László országgyűlési képviselőt, Bezerédi Imre Hadnagy Urat. Először szeretne beszámolni a múlt év óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről. Majd második lépésben bemutatná az idei év költségvetésének főbb számait. A harmadik lépésben pedig azt mutatná be, amit ebben az évben szeretne megvalósítani. Hasonló volna a forgatókönyv a tavalyi közmeghallgatáshoz. Beszámoló az előző közmeghallgatás óta történt eseményekről: áprilisban sor került a már régóta várt Arany János utca aszfaltozására 450 m 13 mft. Tudni kell, hogy minden évben az aszfaltozás az önkormányzat megtakarításából lehetséges, ezért haladunk ilyen lassan. A körtóba 400 db amúrt telepítettünk, bízva benne, hogy ha sikerül felnőniük, csökkentik a hatalmas nádmennyiséget. Ha addig ki nem fogják őket! A szokásos tavaszi nagytakarítás vette kezdetét a faluban: parkok, árkok tisztításával. Elkészült a Vecsei úti buszmegálló is, így már 8 új várakozási hely van a faluban.

13 13 Május elsején zenés ébresztővel kedveskedtünk a korán kelőknek. Nagy János fogatán Bíró György, Fodor Benjámin, Hodik Zoltán és Mező Sándor szolgáltatta a zenét. A délelőtt folyamán májusfaállítás, néptáncbemutató és ügyességi játékok szórakoztatták a pihenni vágyókat. Szerencsére szép, napos idő volt. A faluház udvarán bográcsozás, baráti beszélgetések tették emlékezetessé a május elsejét! Folytattuk a járdaépítést a Petőfi szobor mögött és a pék üzlettől a piactér felé. A piactér új térkő burkolatot kapott, melyet az önkormányzat dolgozói készítettek el Saly Gábor és Csurai Norbert vezetésével 900m2, 2,5mFt. A lakosság is kivette a részét a járdaépítésből az Alkotmány, Hársfa, Mező és a Fő utcában. Az önkormányzat 100 m3 sóder és 87 q cement kiszállításával segítette a munkát. A Petőfi Múzeum kerítését szintén felújítottuk, hisz nagyon romos állapotban volt, ennél a munkánál Erdélyi Istvánt kell dicsérni! Megkezdődött a művelődési ház hőszigetelése, ajtók-ablakok cseréje és a tető szigetelése is. A munkák augusztus 15-re fejeződtek be, mintegy 30 mft értékben, ezt pályázat útján sikerült megvalósítani plusz 6 mft önrész biztosításával. Nagy sikere volt a múzeumok éjszakája rendezvénynek is, amelyen a néptánc együttes mellett szerepelt még egy paksi zenekar is. Régi használati eszközök bemutatásával próbálták a múltba kalauzolni a vendégeket a múzeum dolgozói. Köszönet érte Kugler Ferencnek, Kissné Mészáros Orsolyának és Pápai Gabriellának. 6 db térfigyelő kamerát sikerült pályázat útján telepíteni a faluba: Hősök tere játszótér újtelepi játszótér a Temető 2 bejárata Vasbolt nagyiskola bejárata Így már 12 db kamera figyel a községben, 3 hétre visszanézhető anyagot tárolnak a memóriájukban, mely anyagot a körzeti megbízott irodájában lehet visszanézni, ha valami rendkívüli esemény történt. A Szent Iván éji rendezvényre sajnos esős idő köszöntött, de így is jó hangulatban telt a művelődési ház udvarán az este. Almasütés, hajóhajtogatás és egy fergeteges boszorkánytánc tette emlékezetessé a napot. Továbbra is járdaépítés a telepi ovinál és a Zrínyi utcában kb. 500 fm. Elkezdődött a szökőkút építése is a régi kút helyére. A kivitelezésben a hivatal dolgozói és mint oly sokszor Zsinkó Emil vitte a prímet a kút kávájának az ingyenes elkészítésével. Köszönjük Emil! A körtóban átadásra került az új focipálya, melyet társadalmi munkában csináltak a játékosok és a sok segítő, régebben aktív focista Vinczellér Csaba hatékony közreműködésével. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep és falunap az esős idő ellenére a szokásos jó hangulatban telt. A falunapot megtisztelte jelenlétével Tellér Gyula miniszterelnöki főtanácsadó és dr. Salacz László országgyűlési képviselőnk. Nagyon ízlett nekik a szalki birkapörkölt, melyet - mint mindig - most sem tudtak elrontani a főzőmesterek, köszönet mindnyájuknak! A szabadtéri programok mellett a Művelődési házban volt Simon M. Veronika festőművész és Szabó Gáborné üvegbe zárt világ című kiállítása, melynek nagyszámú látogatója volt. A színpad legnagyobb sikerű produkcióját a Szalki Néptánc Egyesület mutatta be, a legkisebbektől kezdve a Komámasszonyokon át az úgymond legtapasztaltabbakig, köszönet a sok munkáért, amit belefektettek.

14 14 Október 12-én került sor a helyhatósági választásokra, melyen önkormányzati képviselő, illetve polgármester választás volt. Megalakult a helyi választási bizottság: elnök: tagjai: Németh József Hős Józsefné Krepsz Istvánné A választás eredménye: Polgármester: Káposztás Tibor Alpolgármester: Gulyásné Horváth Tünde Képviselők: Pálinkás Gyuláné Kerner Erzsébet Szabó Gáborné Szabó Árpád Megalakítottuk a Pénzügyi Bizottságot: Elnök: Kovácsné dr. Weisz Boglárka Tagok: Szabó Gáborné Szabó Árpád Pinczel Mártonné (nem képviselő tag) Ügyrendi bizottságot: Elnök: Tagok: Pálinkás Gyuláné Kerner Erzsébet Szabó Árpád Ezúton is szeretném megköszönni magam és a Képviselő-testület nevében a választók bizalmát. Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy méltók legyünk az elnyert tisztségünkre! A választás után folytattuk a járdaépítést a Damjanich utcában a Vasboltig hazai gyártású térkőből. Az el nem készült részek a virágbolt előtt és a piactérnél aszfaltozva lesznek az idén! A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében 6 nappali tagozatos felsőfokú tanulmányokat folytató szalki diákot tudunk támogatni, mintegy ,- Ft-tal. A Fő úton és a Túzok utcában 100 db vérszilvafát ültettünk, míg a Zrínyi utcában szilfákat. A Márton napi bál a Komámasszonyok néptánccsoport szervezésében lett megtartva. Teltházas rendezvény volt. Köszönet érte Oláh-Réthy Napsugárnak és a csoport minden tagjának. A központban egy új, Bakos Gyula által megálmodott és művészi kivitelezésű buszmegálló lett felállítva. A kivitelezés finanszírozásában a KÖSZI Egyesület állt helyt, köszönjük mindnyájuknak. A temetőbe a meglévő 3 db szemetes konténer mellé még 4 db-ot béreltünk a DUNANETT-től, 4 hónapon keresztül, hogy a Mindenszentekre és a Halottak Napjára el tudják szállítani az elhervadt virágokat, koszorúkat. Mindenki láthatta, hogy az ünnepekre tiszta lett a temető. Decemberben megalakult a nyugdíjas klub. Egy nagy sikerű teltházas rendezvény volt az első megmozdulásuk, melyre a meghívott vendégeknek egy színvonalas műsorral és mindenkinek ajándékkal kedveskedtek. A kitalálója és a fő szervezője Balogh Károlyné Judit volt. Köszönjük neki és még a sok nyugdíjas segítőjének is! Közeledett a Karácsony! Az ártézi kút mellett a Református Egyház szervezésében a konfirmandusok egy Betlehemet építettek, melyet estére kivilágítottak. Sokan jártak a csodájára, hiszen ez volt az első a községben, mármint a közelmúltban, hogy régebben volt-e nem tudom.

15 15 Az Adventi koszorút, mely szintén újdonság volt, a szökőkút kávájára csináltuk. A kivitelezésben, feldíszítésben Pálinkás Gyula (vasmunkák elkészítése) és Oláh István (villanyszerelés) mellett, Gulyásné Horváth Tünde elképzelése alapján, a község közmunkásai segítettek. Nagy sikere volt, nemcsak a templomba járók között. A falu karácsonyfáját is felállítottuk a szokott helyen, a piactérnél. A falu aprajanagyja részt vett a falukarácsonyon. Gyermekműsor, tea, forralt bor, zsíros kenyér tette emlékezetessé ezt a hó nélküli karácsonyt. A január, mint a régi időkben, most is egy meglepetéssel indult, a Duna-Híd fizetőssé válásával. A környező települések polgármesterei - velem együtt - levelet írtak, a rendelet visszavonását kértük az illetékes minisztertől s a 2 államtitkártól. Talán a mi szavunk is hozzájárult, hogy eltörölték a hídmatricát, és újra ingyen használhatjuk a Duna Hidat. Januárban lett kiszállítva 89 m 3 tűzifa a rászorultaknak. Az volt jogosult a fára, aki időskorúak járadékát kapta, aktív korúak ellátására jogosult volt, lakásfenntartási támogatást kapott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelt, akinek az 1 főre eső nettó jövedelme nem haladta meg a ,- Ft-ot, egyedül élő esetén a ,- Ft-ot és még jogosult rá, aki krízishelyzetben van, így kb. 120 fő kapott tűzifát, az időseknek összekuglizva, vagy hasogatva vittük ki. A csapadékos idő miatt a földutak nehezen járhatóvá váltak, ezért mintegy 6 kamion salakot és fövenyt dolgoztunk be a sáros utakba: Kígyó köz, Dankó utca, Béke utca, Alkotmány utca a Balázs Lajosnál és Pandúr Pista bácsinál, Tópart utca és a Zrínyi utca végig. Jelenleg a tavaszi takarítás, metszés folyik, folytatjuk az árkok tisztítását, kiásását (Diófa utca). A START munka keretében elkezdtük a térkő gyártást a műhelyben, hogy legyen anyag az ez évi járdaépítéshez! Röviden így tudnám összefoglalni a múlt év óta eltelt időszak főbb eseményeit. Még egy fontos esemény történt, március 10-re behívták a járás polgármestereit a Kormánybiztoshoz Kecskemétre. Tudatták velünk, hogy el kell dönteni, hogy maradunk-e Dunaújváros ellátó körében vagy Kecskeméthez fogunk tartozni a kórházi ellátás tekintetében. A megbeszélésen dr. Svébics Mihály közölte velünk, hogy az az ellátási forma nem tartható, hogy egyes települések az alapfokú és sürgősségi ellátást Dunaújvárosban veszik igénybe, míg a magasabb szintű és drága ellátást pedig Kecskemét biztosítja. Magyarul választani kell a Képviselő-testületnek, hogy melyik kórházhoz fog tartozni, de minden ellátási szinten. Március 11-én rendkívüli ülésen a testület a Dunaújváros Szent Pantaleon kórház mellett döntött. A döntés meghozatalakor dr. Pándi Ottó Főorvos Úr és dr. Szűcs Márta háziorvosunk is jelen volt és a szakmai kérdésekben messzemenően figyelembe vettük az ajánlásaikat. A fő indok a kórház gyors elérése volt (20-60 km), valamint a megközelítése a buszjáratok miatt. A végső szót természetesen a testület mondta ki, ugyanígy döntött Tass, Dunavecse, Apostag és Dunaegyháza is. Március 05-től az Országos Tűzgyújtási Szabályzat változott, az elkövetkező időkben a jegyző kidolgoz egy helyi rendeletet, amit véleményeztetni kell és szabályozva lesz a tűzgyújtás, hogy mikortól meddig lehet tüzet gyújtani. Sóbujtó Antal, a kunszentmiklósi tűzoltóparancsnok javasolta, hogy az utcán tüzelést tiltsák be. A

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-17/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. december 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ikt.sz.: 519/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről Jelen vannak: Meghívott:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. Szám: R.104-1/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 28-án 15,00

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-18/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 443-3/2015. iktatószám 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa és

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestület 2010. július 21-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Jókai utca 2. szám

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth u. 5. 91-3/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 9-én 18.00 órai kezdettel a barbacsi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 286/7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 15-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. május 29. (csütörtök) napján 16 30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Jókai utca 2. szám alatti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak.

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2015 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V ülésén Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző.

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző. Jegyzőkönyv Készült: 2009.június 18-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. J e g y z ő k ö n y v 1 Képviselő-testületének 446-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám alatti tanácstermében 2014. augusztus 27-én 16 30 -tól megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 1 Képviselő-testülete 446-16/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Jókai utca 2. szám alatti tanácstermében 2014. december 03- án 17 10 -től megtartott üléséről.

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 1 Kisszállás Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 19/2015.(XII.11.) ÖK R A szociális juttatások rendszeréről

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben