ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM évi jelentés és évi munkaterv BUDAPEST 2015

2 TARTALOM ÖSSZEGZÉS... 3 I. GAZDÁLKODÁS... 4 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 5 Állományépítés... 5 Állományvédelem... 8 Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény... 9 III. SZOLGÁLTATÁSOK, MARKETING... 9 Alapszolgáltatások: helyben használat, kölcsönzés... 9 Könyvtárközi kölcsönzés Másolás Adatbázisok, tájékoztatás, információszolgáltatás Tudománymetria, publikációs adattárak Oktatás, használóképzés Könyvtári webhely, HuVetA, elektronikus szolgáltatások Tájékoztatás a könyvtárról, közönségkapcsolatok IV. INFORMATIKAI, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG V. LEVÉLTÁR Iratátvétel, gyarapodás Kutató- és ügyfélszolgálat Levéltármenedzsment VI. MÚZEUM, HAGYOMÁNYŐRZÉS Állománygyarapodás, állományvédelem Időszaki kiállítás Rendezvények, programok Múzeumpedagógia Múzeummenedzsment Sírgondozás VII. PÁLYÁZATOK VIII. MINŐSÉGÜGY, HUMÁNPOLITIKA, ESEMÉNYEK Jubileum Minőségügy, akkreditáció Személyi változások továbbképzés Közönségkapcsolatok Önképzés, továbbképzés, események IX. PUBLIKÁCIÓK, ELŐADÁSOK X. TÁMOGATÓINK XI. MUNKATERV A ÉVRE

3 ÖSSZEGZÉS A év is bővelkedett eseményekben, eredményekben és kihívásokban. Nagy örömünkre szolgált, hogy a nemzetközi akkreditáción sikerrel szerepelt a kar és a könyvtár egyaránt. A könyvtár megfelelt a követelményeknek és kiemelték a barátságos légkört, amely segíti a külföldi hallgatók beilleszkedését. Ugyanakkor több angol nyelvű tankönyvet, több csoportos tanulási lehetőséget, hosszabb nyitva tartási idő megfontolását és több számítógép beállítását javasolták. Ugyancsak sikerként könyveljük el, hogy a munkatársak jelentős részének változása nem okozott fennakadást és színvonalcsökkenést a szolgáltatásokban, s őszi elégedettségmérésünk szöveges megjegyzései arra utalnak, hogy a magas szakmai színvonal és a segítőkész hozzáállás továbbra is jellemzi a könyvtárat. A főépület könyvtárrá alakításának 30. évfordulóját május 13-án ünnepeltük meg. Az előadások és az előkészületek jó részben új munkatársainkat dicsérték: Bikádi Katalin trendfigyelő, Váradi Adél múzeumi előadása, Winkler Beának Bándi Melissával készített felmérése és beszámolója (az EAHIL konferencia díjazott poszterének is alapja!), Egri Krisztina grafikai munkája megragadták a hallgatóságot, és érdeklődéssel fogadták Kiss Józsefné Oláh Editnek a folyóiratok és a könyvtárközi kölcsönzés világába és Négyesi Barbarának a levéltári forrásokba bepillantást nyújtó bemutatóját. Ebben az évben tovább formálódtak külső kapcsolataink. A Múzeumok Éjszakája kapcsán vagy 50 emberrel és jó néhány intézménnyel működtünk együtt és megismertük a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet munkáját. Konzorciumi partnerként és a szakterület jelentős intézményhálózataként is fontos számunkra a NÉBIH és könyvtárai. Mindkét intézménnyel könyvtárközi kölcsönzési és a tudományos kutatást támogató kapcsolat alakult ki júniusában a Kari Tanács létrehozta a Könyvtári Bizottságot, amelynek véleménye és tanácsai segítik a könyvtárral kapcsolatos döntések meghozatalát. Az eredmények és problémák elemzésének talaján elkészítettük a könyvtár, levéltár és múzeum stratégiai fejlesztési tervét a következő öt évre, amit a Bizottság véleményezett és a Kari Tanács jóváhagyott. Ugyancsak értékes szempontokat adtak (egy gyors igényvizsgálat alapján) a külföldi folyóiratok előfizetéséhez. Munkájukat e helyen is köszönjük! Összességében az évet nehéz, de sikeres időszakként értékelhetjük, amelyben az új munkatársak felvették a szervezet ritmusát, beilleszkedtek a kar életébe, így sikerült minden kihívással megküzdeni és megalapozni a további fejlődést, a még nagyobb teljesítmények és innovációk korszakát. Köszönetet mondok helytállásukért! Budapest, január 20. Orbán Éva könyvtárigazgató 3

4 I. GAZDÁLKODÁS 1. táblázat A könyvtár évi bevételeinek megoszlása Bevételek Érték eft-ban Költségvetés (tanszéki keret) Bér+járulékai Kari támogatás (költségvetés, NKB) Pályázat 850 Saját bevétel 536 Összesen Bevétel Költségvetés 1%1% 14% Bér+járulékai 35% Kari támogatás Pályázat 49% Saját bevétel 1. ábra A bevételek megoszlása 2. táblázat A könyvtár évi kiadásainak összegzése* Kiadás Érték eft-ban Működési költség Bér+járulékai Állománygyarapítás könyv, CD (vásárolt) Állománygyarapítás folyóirat Összesen * Aktuális rendelés állomány december 31-én: eft 35% 10% Kiadás Működési költség Bér+járulékai 5% 50% Állománygyarapítás könyv Állománygyarapítás folyóirat 2. ábra A kiadások megoszlása 4

5 3. táblázat A Szent István Egyetem által finanszírozott szolgáltatások Szolgáltatás Összeg (Ft) EISZ adatbázisok önrésze évre (WoS, Springer, Science Direct, JCR, FSTA, CAB, Econlit, Scopus, Akadémiai folyóiratok) EISZ 2015-re MTMT intézményi hozzájárulás HunTéka rendszerfelügyelet és szoftvertámogatás (Monguz It. Kft.) Szakmai szervezetek tagsági díjai (SZIE KDKL költségvetésből) Egyéb Összesen Ebből költségvetési támogatásból: , pályázati forrásból: , a KDKL költségvetéséből forint. Ezen kívül még az Informatikai Hivatal fedezi a HuVetA.hu domain előfizetési díját. A SZIE Egyetemi Könyvtár nagy adminisztratív terhet vesz le a vállunkról az előfizetések és pályázatok biztosításával, ügyintézésével. 4. táblázat A szakfeladatokra nyújtott kari támogatás részletezése Szolgáltatás Összeg (Ft) Külföldi folyóiratok előfizetése (költségvetés) Könyvbeszerzés (NKB) Összesen II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS ÁLLOMÁNYÉPÍTÉS Könyvek Ebben az évben is a kar 2 millió forintos támogatásának köszönhettük elsősorban a legújabb szakkönyvek számának gyarapodását, illetve a CAB Animal and Veterinary Sciences elektronikus könyvcsomag előfizetésének használói statisztikákra alapozott részbeni megújítását. A könyvcsomagot többé nem előfizetéssel érjük el, hanem állandó hozzáférést vásároltunk 22 CABI e-könyvhöz. Az újból elnyert ODR támogatás a magyar nyelvű szakkönyvek beszerzésében jelentett fontos segítséget. 5

6 5. táblázat A vételi források megoszlása, Forrás 2014 (könyv+cd) 2013 (könyv) VÉTEL db Ft db Ft ODR pályázat (2013/2014) könyv: Könyvtári költségvetés könyv: CD: Tanszéki keret Kari támogatás könyv: könyv: Összesen Könyvtári költségvetés e-könyv: Kari támogatás e-könyv: e-könyv (előfizetés): 98 Összesen (e-könyv) Összesen (könyv + e-könyv) táblázat A leltári állomány gyarapodásának számszerű adatai Év 2014 (könyv+cd) 2013 (könyv) db Ft db Ft vétel (nyomtatott) ajándék kötelespéldány Összesen táblázat A gyarapodás nyelvi megoszlása az előző évi adatokkal összehasonlítva (könyv és CD) Év magyar idegen nyelvű Összesen Folyóiratok A 2014-re előfizetett időszaki kiadványok száma: 158 cím, a ráfordított összeg pedig ,- forint. A SUWECO-nál a 2014-es folyóirat-előfizetés ,- Ft volt, évre szóló előfizetés jelentősen, közel 10 millió forinttal meghaladta volna ezt az összeget. A Könyvtári Bizottság támogatásával felmérést végeztünk a tanszékek körében a külföldi folyóiratok használatáról, amelyből kiderült, hogy egy-két folyóiratot a szakterület specialistái sem használnak, van azonban néhány, amelyet hiányolnak. Ennek megfelelően lemondtuk a nemhasznált, illetve az EISZ keretében az Elsevier kiadótól elektronikus formában rendelkezésre álló folyóiratok nyomtatott változatát (20 cím), és megrendeltünk kilenc többek által igényelt folyóiratot, 6

7 illetve kértük, hogy Euro-ban számlázzanak. Így sikerült csökkenteni a 2015-ös előfizetési díjat forintra. A magyar folyóiratokra ,- Ft-ot fizettünk ki. Felmérést végeztünk a napilapok használatáról is, amely megerősítette tapasztalatunkat, hogy látogatóink nem nyomtatott napilapokból tájékozódnak, ezért 2015-től megszüntetjük ezek rendelését. 8. táblázat A 2014-ben rendszeresen érkező folyóiratok Előfizetés Csere Kötelespéldány (cím) Összesen Ajándék Külföldi cím érték (Ft) Magyar cím érték (Ft) Összesen cím érték (Ft) nyarán javítottuk a folyóiratlistát és ellenőriztük a folyóiratok raktári rendjét. Az év folyamán állományba vett kötetek száma egyedi előfizetésű folyóirat járt elektronikusan, ezek közül 15 csak elektronikusan. Állományapasztás 2014-ben 861 db könyv ,50 Ft értékben került törlésre az állományból. A selejtezett könyvek többsége a retrospektív feldolgozás közben tartalmilag elavult, sokpéldányos tankönyv, amelyekből az archív példányokat tartottuk meg. Ugyancsak törlésre került a évi leltár nyitányaként ellenőrzött tanszéki könyvtár (Állathigiénia) állományának elavult része. 9. táblázat A leltári állomány dokumentumtípusok szerint Könyv és időszaki Megnevezés kiadvány Leltári állomány december 31-én 2014-ban állományba vett dokumentum Audiovizuális Elektronikus Egyéb CD: 16 e-könyv: 23 e-folyóirat: ban leltárból törölt dokumentum i állomány

8 A leltári állomány december 31-én összesen nyomtatott és 501 egyéb dokumentum, értéke: forint Az év folyamán 5 alkalommal került sor arra, hogy a selejtezett, illetve ajándékba kapott, de állományba nem vett könyveket felajánljuk a könyvtári rendszernek az OSZK Könyvtári Intézeten keresztül, illetve a maradékot az oktatóknak és a hallgatóknak. A listák elkészítése, továbbküldése, a dokumentumok elvitele, kapcsolattartás a kérő felekkel sok feladatot ró a könyvtárra, de a könyvek hasznosulása megéri a fáradságot. Edelényi Ottília folytatta az 1945 utáni állomány feldolgozását a HunTékában. 840 művet és több példányt vitt be a HunTékába, közben pedig kiszűrte az elavult és fölöslegesen sok példányban meglévő könyveket, amelyek azonnal törlési jegyzékre kerülnek. A feldolgozottság kb. 95%-os. Állományunk kiegészült a Patológia Tanszékről átvett, korábban fel nem dolgozott régi szakdolgozatokkal is. A feldolgozó munkát meggyorsította a Windows 08 telepítése, mert mint kiderült a 7-es verzióval való gyenge együttműködés okozta a tárolási időnek a feldolgozást nagymértékben hátráltató lassulását. A Magyar Állatorvosi Bibliográfia idén 732 cikkel ( es) és 176 könyvfejezettel gyarapodott. A párhuzamos feldolgozást elkerülendő, keressük a lehetőségét annak, hogy a Matarkában és az MTMT-ben feldolgozott cikkeket a MÁOB-ba lehessen importálni. MATARKA A kurrens folyóiratok (Baromfi Ágazat, Díszmadár Magazin, Holstein Magazin, "Klíma-21" Füzetek, Magyar Vadászlap, Magyar Állatorvosok Lapja, Méhészet, Nimród Vadászújság, A Sertés, Állattenyésztés és Takarmányozás) folyamatos feldolgozása mellett ebben az évben teljességgel visszamenőleg is feldolgoztuk az Állattenyésztés és Takarmányozás (Egri Krisztina) és az Acta Veterinaria Hungarica (Bándi Melissa, Egri Krisztina) folyóiratokat, és majdnem elkészült az Állategészség feldolgozása is. A kurrens és visszamenőleges feldolgozás során összesen mintegy cikk került feldolgozásra és vált kereshetővé a nagyközönség számára. ÁLLOMÁNYVÉDELEM Az év folyamán 5 régi könyv restaurálására, 11 leltárkönyv, 15 tankönyv és 52 folyóirat köttetésére került sor. Winkler Bea 17 megrongálódott kötetet tudott házilag megjavítani. 8

9 MAGYARY-KOSSA SZAKMATÖRTÉNETI KÖNYVGYŰJTEMÉNY A gyűjteményt 2014-ben 11 alkalommal összesen 112 fő látogatta meg, főként külföldi vendégek, de egy általános iskolai csoport is. Két alkalommal kértek könyveket kutatási céllal. Ebben az évben a 2015-ben esedékes teljes körű állományellenőrzés első lépéseként leltároztuk a szakmatörténeti könyvgyűjteményt. Hiányt nem állapítottunk meg. A HunTéka megfelelő funkcióinak használata nagymértékben támogatta az állományellenőrzést. III. SZOLGÁLTATÁSOK, MARKETING ALAPSZOLGÁLTATÁSOK: HELYBEN HASZNÁLAT, KÖLCSÖNZÉS A nyitvatartási napok száma 2014-ben: 228, a nyitvatartási idő átlagosan 50 óra, december/január és május/június hónapban heti 55 óra. Helyben használat és kölcsönzés 10. táblázat Beiratkozott olvasók 2014-ben Hallgató Oktató+dolgozó Külső Összesen táblázat A látogatások száma (egy látogató napi többszöri regisztrációja külön számít) Hónap Délelőtt Délután Összesen 2014 Napi átlag 2013 összesen január február március április május Június július augusztus szeptember október november december Összesen átlag:

10 A belépésszámlálón kapott számot ötödölve azaz olvasónként ötszöri elhaladást számolva naponta átlagosan 95 látogatót kapunk. Mintavétellel úgy becsüljük, hogy helyben kb dokumentumot használnak olvasóink. A csoportszoba is változatlanul népszerű volt: 171 alkalommal vették igénybe. A zárthelyik, vizsgák közeledtével egyre gyakrabban igényelne 2-3 csoport is elvonulási lehetőséget, mint ez olvasói felmérésünkben ismételten megfogalmazódott januárjától (a Vet-Med-Labor támogatása révén) lehetőséget adtunk arra, hogy mikroszkóppal szövettani metszeteket (vagy saját anyagot) nézegessenek a hallgatók az olvasóteremben. 118 alkalommal éltek a lehetőséggel. 12. táblázat A kölcsönzések száma Kölcsönzések Hosszabbítások Összesen 2013 összesen HunTéka Naplós összesen Késedelmes olvasóknak 39 levelet és 241 t küldtünk. Hetente egyszer, hétfőn a következő hétfőig lejáró könyvek kölcsönzői es emlékeztetőt kapnak ben összesen értesítést küldtünk. Ezeket a HunTéka rendszer parancsunkra automatikusan generálja. Az e-könyvek használata A mai trendekhez igazodva egyre több e-könyvet szerzünk be és teszünk használóink számára hozzáférhetővé. Igyekszünk ezeket népszerűsíteni is, de használatuk még mindig elmarad az elvárttól, bár a leghasználtabb könyvet több, mint 600 alkalommal lapozták fel. Az adatokat az adatbázis-statisztika mellett tüntetjük fel. A legnépszerűbb címek a következők voltak: Elsevier: Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals (Fifth Edition), Veterinary Toxicology, Current Therapy in Large Animal Theriogenology (Second Edition), Equine Surgery (Third Edition), Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics (Eighth Edition), Equine Infectious Diseases, Medical History and Physical Examination in Companion Animals (Second Edition), Canine and Feline Nutrition (Third Edition) A CABI Animal and Veterinary Science e-könyv csomagját idén a SZIE más karaival közösen használtuk. Bár a használat jelentősen emelkedett, még mindig nem éri el azt a szintet, amely egy 100 kötetnél többet tartalmazó csomag drága előfizetését indokolná, ezért úgy döntöttünk, hogy 2015-re csak a leghasználtabb, illetve ajánlott irodalomként szereplő tételeket vásároljuk meg, s majd ezt a szerényebb gyűjteményt bővítjük a valóban igényelt tételekkel. A leghasználtabb e-könyvek az alábbiak voltak: Alternative Systems for Poultry - Health, Welfare and Productivity: Poultry Science Symposium Series Volume Thirty 10

11 Dairy Herd Health Aquaculture and Fisheries Biotechnology: Genetic Approaches The Behavioural Biology of Dogs Agricultural Biotechnology and Intellectual Property Protection: Seeds of Change Radar Entomology: Observing Insect Flight and Migration The Economics of Animal Health and Production Human-Livestock Interactions: The Stockperson and the Productivity and Welfare of Intensively Farmed Animals Animal Abuse: Helping Animals and People Biology of Breeding Poultry: Poultry Science Symposium Series Volume Twenty-nine Breeding for Disease Resistance In Farm Animals Ecologically based Integrated Pest Management Mastitis Control in Dairy Herds KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS 13. táblázat A könyvtárközi dokumentumforgalom alakulása A Teljesítés kérések Eredetiben (dokumentum) száma Beérkezett kérés (általunk küldött dokumentum) Küldött kérés (más könyvtártól kért/kapott dokumentum) Másolatban nyomtatot elektronikus t Ebből az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében bonyolított dokumentumforgalom: 14. táblázat Az ODR keretében bonyolított dokumentum-forgalom A szolgáltatási ponthoz beérkezett összes kérés (Beérkezett kérés) 107 adott eredeti dokumentum 22 adott elektronikus dokumentum 80 adott másolat 2 a teljesített kérések száma összesen (Adott összesen) 104 A szolgáltatási pont által indított kérések száma összesen (Küldött kérés) 231 kapott eredeti dokumentum 14 kapott elektronikus dokumentum 212 kapott másolat 2 teljesült kérések száma összesen (Kapott összesen)

12 MÁSOLÁS 15. táblázat A könyvtártól kért fénymásolatok száma 2014 Megrendelő Oldalszám Elektronikus másolat Kari Külső, könyvtárközi MÁOK Összesen A titkársági másolón oldalt másoltunk. Az olvasókat is kiszolgáló és a külső kérések teljesítésére használt másológépen oldalt másoltunk/másoltak a hallgatók, azaz a másolás továbbra is csökkenő tendenciát mutat. ADATBÁZISOK, TÁJÉKOZTATÁS, INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS Adatbázis-használat Adatbázisainkat az EISZ keretében kaptuk. 16. táblázat Az interdiszciplináris adatbázisok és folyóiratcsomagok használatának alakulása Adatbázis Keresések Teljes szöveges Alkalmak száma letöltés Web of Science (Science Citation Index) Journal Citation Report EBSCO (összes) Science Direct cikk: könyv: Scopus Springer folyóiratok nincs adat Növekedett a Web of Science és a Scopus használata, ugyanakkor az MTMT által adott impakt faktor értékek a JCR jelentőségét csökkentik, de sajnos nem teszik az adatbázist teljesen nélkülözhetővé. 585 Szakadatbázisok CAB és FSTA ebben az évben zökkenőmentesen elérhető volt az EBSCO felületen, a Zoological Record azonban kikerült az adatbázis csomagból, így nem volt hozzáférésünk és sajnos a Thomson évközi ajánlatát sem fogadta el az egyetem. Az év eleji hozzáférés és a novemberi próbaidőszak tanulsága szerint azonban igény lenne erre az adatbázisra, amelynek a használata a töredék időszakban is viszonylag magas volt. 12

13 Örvendetesen növekedett az Elsevier-nél előfizetett e-könyvek használata, főként április és november hónapban. Úgy látszik, hogy a zárthelyire való készüléskor vannak inkább használatban. 17. táblázat A szakadatbázisok és e-könyvcsomagok használata a (CAB, FSTA, ZOOR) Adatbázis Keresések Alkalmak Keresések 2013 CAB Abstracts Food Science and Technology Abstracts Zoological Record (Thomson)* Biological Abstracts (régi, Ovid) Összesen E-könyvcsomag CABI Animal and Veterinary Sciences e-book collection - könyvek sikeres lekérése** Keresés, lekérés ker.: 295 Használati alkalom Science Direct e-books fulltext usage * Január-június és november (teszt időszak) ** A SZIE gödöllői karaival együtt. 386 A használói kérdések alakulása A könyvtárosokhoz intézett tájékoztatási kérdések közül 2014-ben 122-t regisztráltunk. Ezek 36%-át hallgatók tették fel, 20-22%-ot oktatók, külső állatorvosok, illetve laikusok. A kérdések közel 30%-a az egyéb kategóriába tartozik, amely főként tudománymetriai adatok, publikálási lehetőségek, illetve publikációk elérése iránti érdeklődést fed. A témakörök közül az állatorvos-történet (16%) és a sebészet, szemészet (14%) volt a legnépszerűbb. Újdonságértesítés Ennek keretében 27 személy számára 23 folyóiratot figyeltünk. Természetesen bátorítjuk használóinkat, hogy maguk regisztráljanak az e-tartalomjegyzék-szolgáltatásokra. TUDOMÁNYMETRIA, PUBLIKÁCIÓS ADATTÁRAK A dolgozók publikációs aktivitásának értékelése 2014-ben 24 esetben adtunk ki hivatalos igazolást tudománymetriai vizsgálatról, amit az MTMT nagymértékben megkönnyít, bár az egyetemi tanári kinevezésekhez csak keserves 13

14 kézimunkával megállapítható, bonyolult adatokat kell kinyerni (pl. a hivatkozó cikkek impakt faktoros folyóiratból származnak-e). Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) Miszori Katalin augusztusi szülési szabadságától kezdődően Bikádi Katalin, Winkler Bea és Mudri Diána végzik az MTMT adatbevitel támogatását (5. szintű adminisztrátorok) ben a TÁMOP pályázatban vállaltaknak és az országos program követelményeinek megfelelően áttekintettük, javítottuk és admin láttamoztuk a között megjelent nyilvános kari közlemények rekordjait; összehasonlítottuk a hivatkozási adatbázisokkal és a Magyar Állatorvosi Bibliográfiával, és a pályázatban előírt mennyiséget meghaladóan feltöltöttük az MTMT-ből hiányzó tudományos rekordokat és idéző közleményeket folyamán rekord és idéző közleményt töltöttünk fel, ez az átlagos éves gyarapodás mintegy háromszorosa november 10. és december 2. között a Web of Science Citation Connection próbaidőszakra megnyitott adatbázisaiból Bikádi Katalin, Mudri Diána és Winkler Bea 182 kari szerző több ezer rekordját és idéző közleményét töltötte le. Ezeknek az MTMT-be való feltöltése december 8-án kezdődött, és a többszörös ellenőrzés miatt várhatóan áprilisig tart. A meghirdetett csoportos MTMT tréningek iránt kisebb volt az érdeklődés, ugyanakkor csak szeptember 1-től december 31-ig 29 kari szerzőnek biztosítottunk személyes konzultációt, illetve végeztük el a teljes rekordellenőrzést. Segítséget nyújtottunk a szerzőknek az ODT/MAB adatfeltöltésben, valamint a decemberi Oktató/kutató teljesítmény kérdőív publikációs adatainak kitöltésében is. 18. táblázat Az Állatorvos-tudományi Karra vonatkozó mutatók az MTMT-ben (2014. december)* MTMT összesített adatok Változás db Vált. % Folyóiratcikk % Könyvrészlet % Könyv % Egyéb konferenciaközlemény % Egyéb konferenciakötet % Oltalmi formák % Disszertáció % Egyéb % Közlemények összesen % 14

15 18. táblázat Az Állatorvos-tudományi Karra vonatkozó mutatók az MTMT-ben (2014. december)* (folytatás) MTMT összesített adatok Változás db Vált. % független idézők % önidézetek % nem megállapított idézők % Idézetek összesen % Összegzett IF 2 753, , ,975 33% Hiányos publikációk IF összege nincs adat 3,279 Várható IF-ek összege 183,983 15, ,517 92% IF összesen 2 937, , ,213 37% *Figyelemmel kell lenni arra, hogy a vizsgált időszakok eltérőek! Intézményi adattár Bővebben a HuVetA-ra vonatkozó fejezetben olvasható. 3. ábra Honlap részlete 15

16 OKTATÁS, HASZNÁLÓKÉPZÉS 19. táblázat Oktatás 2014-ben Célközönség A tanfolyam jellege Résztvevők száma Óraszám Biol Bsc blended learning Biol Msc blended learning Phd tantermi Fundamentals of scientific writing tantermi 8 10 Library informatics tantermi Zotero tréning tantermi 6 4 MTMT képzés tantermi 2*4=8 6 MTMT képzés PhD hallgatóknak tantermi 2*4=8 7 Tantermi összesen E-oktatásban (blended) Mindösszesen A tudományos közlés alapjai angol fakultatív tárgy tapasztalatait értékelve újra meghirdettük a magasabb óraszámú, több gyakorlási lehetőséget biztosító Könyvtári informatika angol fakultatív tárgyat, amelynek hallgatói jobb eredményeket értek el a kisebb óraszámú kurzus hallgatóinál. A kurzusról hallgatói elégedettségi felmérés készült, ami a válaszok alacsony száma miatt sajnos nem tekinthető reprezentatívnak, de jelzi a gyakorlás iránti hallgatói igényt. A kurzusok végén a hallgatók véleményét rendszeresen részletes kérdőívvel mérjük fel, amelynek fényében folyamatosan csiszoljuk a tananyagot és módszereinket. Fájlaljuk, hogy ebben az évben nem kaptunk lehetőséget arra, hogy a másod évfolyamon megtartsuk plenáris előadásunkat a szakirodalom-keresés és a hivatkozás alapjairól. Ezen ismeretek hiánya egyre komolyabb problémát okoz a szakdolgozat-írásra készülők számára, akiknek jelentős része külföldön van, így ben kell megoldanunk a segítségnyújtást. KÖNYVTÁRI WEBHELY, HUVETA, ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK Honlap október 17-én, pénteken ismét megújult a könyvtár honlapja. Tartalmilag csak kevés helyen, de felépítésében, szolgáltatásaiban és stílusában jelentős változásokon esett át. A honlap továbbra is a Joomla ingyenes tartalomkezelő rendszert használja, csak immár a as verziót, a hosztolás a Rendszerinformatika Kft-hez került. 16

17 4. ábra Az új honlap nyitó oldala 5. ábra A honlap 2014-es látogatási statisztikája: A könyvtári honlap használata ebben az évben is csökkent: a látogatások száma (2013: , 2014: ) 15, a látogatók száma (2013: : 9.179) 28%-kal. Látogatóink 85 százaléka érkezett Magyarországról, a többi külföldről, pl. USA, Németország, Románia, UK, Írország stb. Látogatóink többsége (92,5%) asztali gépről, de 895 alkalommal mobil készülékről és 410 esetben tabletről keresték fel a könyvtári portált. 17

18 6. ábra A látogatók megoszlása mobil technológiák esetén A használók által preferált és emiatt a további fejlesztések esetén is szem előtt tartott böngészők a következők voltak: Chrome (42,53%), Firefox (40,01%), InternetExplorer (9,02%). Magyar Állatorvosi Panteon: Az új honlapra költözéssel, a Panteon publikus felülete változatlan maradt a látogatók számára. Tartalmát azonban áttöltöttük egy új, adatbázis alapú felületre, amely az adatok javítása után, várhatóan 2015 első negyedévében elérhetővé válhat a látogatók számára is. Az eddigi honlap-struktúra helyett, egy néhány oldalfelépítéssel dolgozó, adatbázis alapú, kereshető és böngészhető portált hoztunk létre. 7. ábra A Panteon új arculata Nyilvános katalógus (OPAC) A könyvtári nyilvános katalógus látogatóinak száma en vették igénybe a saját katalógus által kínált hosszabbítási lehetőséget. Az éves összehasonlításból azonban az gyanítható, hogy az automatikus számláló nem működött/ik megfelelően, ezért a könyvtári 18

19 nyilvános katalógus látogatóinak száma továbbra sem követhető megbízhatóan. A szolgáltatót kértük a hiba javítására. 20. táblázat A könyvtár nyilvános katalógusának használata Év Látogatók Keresések OPAC üzenetek OPAC belépések Linkgyűjtemények 2014-ben is folyamatosan bővítettük, frissítettük a Netvibes oldalakat. Intézményi adattár A 2012-es évben az új szerveren létrehozott és elindított HuVetA a 2014-es év elején egy nagyobb frissítésen esett át (verzióváltás). Az adatbázisba 173 közlemény került fel. A Handle előfizetés folyamatossága biztosítja, hogy egyedi azonosítóval láthassuk el továbbra is a felkerülő anyagokat. A használat jellemzői: felhasználó munkamenet során oldalmegtekintést hajtott végre egy-egy alkalommal közel négyet. Kedvező az új látogatók nagy aránya is, ugyanakkor elgondolkodtató a visszafordulási arány nagysága, ami a barátságosabb, könnyebben kezelhető felület fontosságát húzza alá. 8. ábra A HuVetA használata 19

20 TÁJÉKOZTATÁS A KÖNYVTÁRRÓL, KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK Marketing A könyvtári programokhoz ebben az évben is fiatalos, esztétikus ismertetőt és reklámanyagokat készítettünk az internetre és helyi népszerűsítésére. A január 2-án indult kosárkampány viszonylag eredményes volt: egyre több hallgató választja a zöld kosarat a hátizsákok helyett, amelyeknek a behozatalát következetesen tiltjuk. Facebook A könyvtár Facebook-oldalát Egri Krisztina gondozza. Az oldalnak újabb 200 követője lett, így összesen 517-en figyelik itt megjelenő bejegyzéseinket, amelyek száma az év folyamán 160 volt. 9. ábra A könyvtár Facebook oldalának kedveltsége és használata 20

21 Hírlevél Ebben az évben is megjelent a Noctua négy száma a Kamarai Állatorvos hasábjain és a honlapon, amelyben a könyvtár életének miden fontos mozzanatáról beszámolunk és a szakirodalomból is szemezgetünk. Ezen kívül igyekszünk a nagyobb eseményekről a Szent István Egyetem újságban is elhelyezni cikket. IV. INFORMATIKAI, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG Fejlesztés 1. A könyvtári gépeken a Windows XP-t Windows 7-re és Windows 8-ra cseréltük, néhány kivétellel. 2. Néhány gépben szükségessé vált a memóriabővítés (RAM) a fenti csere okán. 3. A könyvtár honlapja egy külső szolgáltató szerverére költözött októberben, de a régi szerver (egy PC) még üzemel a www2.konyvtar.univet.hu címen. 4. Külső winchestert vásároltunk a biztonsági mentésekhez. 5. Beszereztünk egy Samsung Galaxy Tab táblagépet és a könyvtár munkatársai megismerkedtek használatának alapjaival, hogy segítséget tudjanak nyújtani a honlap és az e-források tabletes használatához. Szolgáltatások Adatbázis-szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan továbbra is töretlen népszerűségnek örvend mind a hallgatók, mind az oktatók körében a VPN, mely a könyvtári elektronikus adatbázisok, folyóiratok és könyvek távoli (otthoni) elérését biztosítja. Megközelítőleg 140 új felhasználó regisztrált 2014-ben erre a szolgáltatásra, így már több mint 760 felhasználója van. A kari informatikusokkal működtetjük a VPN mellett az EDUROAM wifi szolgáltatást is. Új lehetőségként 2014-ben a mobil és táblagépeken történő gyors és zökkenőmentes wifi eléréshez egy másik szolgáltatással is hozzájárultunk a hallgatók és oktatók számára. Szerverek, gépek, karbantartás 2014-ben üzemeltetett szerverek és munkaállomások: - HunTéka szerver az integrált könyvtári rendszert biztosító kiszolgáló - Linux webszerver (www2-re) - DiskStation fájlszerver - HuVetA intézményi repozitórium szerver - 15 db olvasótermi nyilvános használatú gép - 16 db dolgozói munkaállomás - 1 db tablet A biztonsági mentéseket automatizáltuk és egy külső winchester felhasználásával tettük biztonságosabbá. 21

22 Ezen számítástechnikai eszközök karbantartása (szoftverkövetés, törlések, vírusvédelem stb.) folyamatos, üzemük és a biztonsági mentések zökkenőmentesek voltak. A számítógép-vásárlási moratórium nem teszi lehetővé a dolgozói számítógépek cseréjét, ami gyakran működési zavarhoz, lassuláshoz vezet és hátráltatja a munkát. A jobb gépekhez szokott hallgatók lassúnak találják a gépeket. V. LEVÉLTÁR IRATÁTVÉTEL, GYARAPODÁS 21. táblázat Az iratanyag gyarapodása 2014-ben Levéltári A levéltári anyag jelzet Megnevezése Évköre Terjedelme ifm 89 Patológiai Tanszék ,32 90 Anatómiai és Szövettani Tanszék , Kovács Gyula iratai ,12 Iratátvétel Befejeződött a kari iratátvétel a tanszékekről. A levéltár állománya az átvétel során összesen 69,25 iratfolyóméterrel, 92 kötettel és 2 doboz pecséttel bővült. Az új anyagok középszintre vannak rendezve. Selejtezésre 74,53 iratfolyóméternyi anyag került. A levéltár anyaga összesen 166,42 ifm + az új kötetek. Oral history 2014-ben prof. Dr. Szabó István ny. igazgatóhelyettessel készítettünk interjút pályafutásáról, szakmai nézeteiről, eredményeiről. Megkezdődött az interjúk gépelése és javítása. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 2014-ben 3 hazai kutató összesen 3 alkalommal kutatott Levéltárunkban ben 15 kutatótól 22 alkalommal érkezett kérdés ben. Ügyfélszolgálatunk keretében a Tanulmányi Osztály közvetítésével összesen 43 alkalommal szolgáltattunk adatot. LEVÉLTÁRMENEDZSMENT Folyamatosan történt a levéltári anyag elsődleges feldolgozását lehetővé tevő e-archívum feltöltése az átvett anyagokra vonatkozó adatokkal, és figyelemmel kísérjük a levéltár hőmérsékletét és páratartalmát. 22

23 2014. december 15-re az MFLSZ kérésének megfelelően elkészült az 1945 és 1962 közötti tanácsülési jegyzőkönyvek napirendjeinek listázása és az anyag előkészítése a digitalizálásra, amely Budapest Főváros Levéltárában fog várhatóan megtörténni. Tavaly is elsősorban a többi budapesti egyetem (ELTE, Corvinus Egyetem, BME, Semmelweis Egyetem) levéltárával tartottuk fenn a legszorosabb szakmai kapcsolatot. Részt vettünk a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség munkájában, rendezvényein. Szakfelügyeleti vizsgálat Az év folyamán levéltári szakfelügyeleti vizsgálat nem volt. Állományvédelem Az oklevelek restaurálására vonatkozó pályázatunkat csak részben fogadták el, így 2014-ben sor került a papíralapú oklevelek restaurálására az NKA támogatásával (11 darab, 200 ezer forint) és saját erőből (12 darab, ,- forint). Fontos lenne a pergamen oklevelek tisztítása, simítása, restaurálása, amire reméljük lesz pályázati lehetőség. A levéltárban a hőmérséklet és a páratartalom az év folyamán elfogadható értékeket mutatott. A jelentős mértékű iratátvételt követően megtörtént a levéltár átrendezése, így pillanatnyilag elégséges a hely, de további bővülés esetén a raktári kapacitás bővítésére lesz szükség novemberében a belső ellenőr megvizsgálta az anyakönyvek tárolását. December hónapban rendeztük az anyakönyveket és leckekönyv-másolatokat. A gyakori használat és a helyhiány miatt ezek a könyvtári irodában vannak elhelyezve. Sajnos nem oldható meg, hogy valamennyit zárt szekrényben tároljuk. VI. MÚZEUM, HAGYOMÁNYŐRZÉS 22. táblázat Az Állatorvos-történeti Gyűjtemény látogatói 2014-ben Magyar Külföldi gyermek felnőtt gyermek felnőtt Múzeumok Éjszakáján KÖN Egyéb alkalommal Összesen: A kiállításokat 53 alkalommal összesen fő tekintette meg. A látogatók számának emelkedését ebben az évben is sikeres múzeumpedagógiai programunknak és a Múzeumok Éjszakája sikerének köszönhetjük. 23

24 ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS, ÁLLOMÁNYVÉDELEM évben dr. Perlaki Emil adománya révén 40 tárggyal gyarapodott a gyűjtemény, amelyek a könyvtár előterében található vitrinbe kerültek. Július végén megújítottuk a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal a műtárgykölcsönzési szerződést. NKA pályázat segítségével és saját forrásból sikerült a patkógyűjtemény restaurálását befejezni, a legrosszabb állapotú ásatásból származó patkók rozsdamentesítését, állagvédelmét biztosítani. A patkókat a tárlatot kiegészítendő 2015-ben a nagyközönség számára is kiállítjuk. A könyvtár előterében kiállított Steindl Imrét ábrázoló gipsz szobrot önerőből restauráltattuk júniusában sikerült az állategészségügyi rendszer 1876-os térképét átlátszó plexi lappal levédeni. Állandó kiállítás A decemberében vásárolt Kincsem szobrot több más emlékkel együtt az állandó kiállítás terében az ún. Kincsem sarokban helyeztük el. Váradi Adél Kincsem történetét összefoglaló, helyben olvasható lapozgatót készített, amely bővebb tájékozódásra ad lehetőséget. A sarok megnyitására május 13-án került sor, dr. Fehér Dezső, több Kincsem-könyv szerzője megnyitó szavaival, a 30. évfordulós ünnepség vendégeinek jelenlétében. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS 2014 áprilisában lebontottuk a nagysikerű Csigakiállítást, amelyet az év elején több iskolai csoport tekintett meg. Az újabb időszaki kiállítás megnyitása 2015-re várható. Kihelyezett tárlatok, alkalmi kiállítások A könyvtár épületében is igyekeztünk felhívni a figyelmet a múzeumra, illetve emlékeztünk meg évfordulókról: - Évfordulós vitrint alakítottunk ki az előtérben (Dr. Cseh Sándor, Dr. Schwanner Jenő, Dr. Búza László, Dr. Kemény Armand) 2014 januárjában. - Szintén itt helyeztük el a dr. Perlaki Emiltől kapott II. világháborús katona-állatorvosi táskát (2014. március) - A 30. éves évfordulóra létrehoztuk az ún. Párkánytárlat -ot és - lelepleztük a Patológia Tanszékről letétbe átvett Steindl Imre szobrot (2014. május 13.). - A Varga-Nádaskay kiállítás vakos elemeit elvittük a NÉBIH által látássérülteknek szervezett előadásra (2014. november 27.). RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK Múzeumok Majálisa, május Az idén első alkalommal vettünk részt a Múzeumok Majálisán a Lódoktorok Párizstól Isonzóig című kiállításunkkal. A cím a Majális koncepciójához illeszkedve az 1900-as párizsi világkiállítás sikereire, illetve az I. világháború megpróbáltatásaira utal, amelyeket két molinón mutattunk be, amelyek most a könyvtárat, illetve az aula menza felőli bejáratát díszítik. Az Anatómiai Tanszék által kölcsönzött lócsontok ellenállhatatlannak bizonyultak, és 24

25 sokan élvezték a rajzolgatás, a játék lehetőségét is, így mintegy kétezer látogató fordult meg a standunknál. A képes beszámoló honlapunkon látható: A molinókat Orbán Éva állította össze, Váradi Adél készített egy lapozgatót a témához, Egri Krisztina és Négyesi Barbara állították össze a gyerekjátékokat (összekötők, kirakók, színezők). 10. ábra Standunk a Múzeumok Majálisán A Múzeumok Éjszakája, június 21. Ebben az évben több tanszék (Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi, Élelmiszer-higiénia, Szülészeti, Állathigiéniai), külső partner (Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Camelicious (dr. Nagy Péter), Markus Tejlabor) és kiállító (Kanga Alapítvány, Németh László) együttműködésével rendeztük meg a programot Amikor még a tej sem aluszik címmel. Az előadások mellett kisebb, konzultációra is alkalmat adó szakmai programok (tejlabor, tejvizsgálat és takarmány-bemutató, mikroszkópozás, simogató, csigavásár) is voltak. A rendkívül széles együttműködői körrel szervezett program legnagyobb logisztikai bravúrja a dubaiból küldött és ajándékként osztott tevetej csomag szállítása, adminisztrálása és 25

26 biztonságos kezelése volt, amiért külön köszönet illeti a Camelicious-t (dr. Nagy Péter) és az MTKI-t. Ugyancsak köszönet illeti az előadók és konzulensek sorát, akik valóságos tejakadémiát varázsoltak az aulába és a tornaterembe, valamint a lelkes hallgatókat. AMIKOR MÉG A TEJ SEM ALUSZIK A tej élet, erő, egészség - vagy éppen ellenkezőleg? Ezen az éjszakán mindent megtudhat a tej táplálkozási jelentőségéről. Bemutatjuk, hogyan hasznosul a takarmány és mi kerül belőle a tejbe? Miért ad tejet a tehén? Hogyan termelődik a tej az emlőben? Mi van valójában a tejeszacskóban? Hogyan vizsgálják az összetételét? Hogyan kell biztonságosan tárolni, fogyasztani? Az előadásokon kívül mindent megnézhetnek a gyakorlatban, mikroszkóp alatt; elvégezhetnek egy ún. masztitesztet; megismerkedhetnek a sajtkészítés fortélyaival és még állatokat is simogathatnak. Kézmosás után kóstolóval várjuk a látogatókat! Programjaink Állatorvoslás és egyetemtörténet (kiállítás) Tejipari Múzeum - vendégségben (alkalmi kiállítás) Kreatív foglalkozások gyerekeknek - Tejben, vajban (rajzverseny) (gyermekprogram, kreatív foglalkozás) Mikrovilág Mindenféle a mikroszkóp alatt Simogatni jó! Törpekecskék és törpesertések (Kanga Alapítvány) Tejetlen állatok (zoológus hallgatók) Érdekességek a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetből (kultúrák, kefír, joghurt, sajt) Tejvizsgálat - Masti-test (Dr. Kovács Péter) Tejvizsgáló minilabor (Dr. Markus Gabriella) 18:00-18:45 Egyetemtörténet anekdotákkal tárlatvezetés az állandó kiállításon (Dr. Kótai István) 18:45-19:00 Megnyitó (Dr. Sótonyi Péter, dékán) 19:00-19:30 Tények és tévhitek a tejjel kapcsolatban (Dr. Fekete Sándor György) 19:30-20:00 Tejet termelő háziállataink (Dr. Gáspárdy András) 20:00-20:30 A sajtártól a sajttálig (Dr. Cenkvári Éva, Dr. Bersényi András, Dr. Hullár István) 20:30-21:00 A hormonok és a tejelés (Dr. Cseh Sándor) 21:00-21:30 Utazás a tejutakon - kalandtúra a tejmirigyben (Dr. Kótai István) 21:30-22:00 A tej és tejtermékek biztonságos fogyasztása (Dr. Laczay Péter) 22:00-22:30 Egy tejelőteve-farm élete (Dr. Nagy Péter, videó) 23:00-24:00 Egyetemtörténet anekdotákkal tárlatvezetés az állandó kiállításon (Dr. Kótai István) 26

27 Kulturális Örökség Napjai, szeptember Ugyancsak első alkalommal vettünk részt a Kulturális Örökség Napjainak rendezvénysorozatán. A His-turizmus címhez illően Váradi Adél muzeológus rendhagyó campus-néző túrára invitálta az érdeklődőket. Szombaton és vasárnap két-két csoport hallgatta meg az érdekfeszítő előadást az épületekről és díszeikről, majd megtekintették állandó kiállításunkat is. Összesen 106-an voltak. A beszámoló olvasható a Szent István Egyetem lapjának 8. számában. MÚZEUMPEDAGÓGIA A Csigakiállítás meghirdetett zárásához közeledve, 2013 végén telefonon és ben megkerestük a környékbeli általános- és középiskolákat, akik örömmel vették az ingyenes programra a meghívást. Januártól márciusig további 120, zömében hátrányos helyzetű gyerek és 20 pedagógus látogatta meg időszaki kiállításunkat. MÚZEUMMENEDZSMENT A múzeum népszerűsítésére A hónap műtárgya címmel sorozatot indítottunk, amelyen eddig 8 tárgyat mutattunk be. Váradi Adél és Hajdu Gábor részt vettek a Múzeum-digit konferencián, amelyen hasznos tapasztalatokat szereztek. Az állandó kiállítás tere ebben az évben ismét csúnyán beázott. A Műszaki Osztály támogatásával (kb forint) a vakablakokat megszüntették, leszigetelték, így remélhetjük, hogy a sorozatos beázásoknak vége lesz. A hibák javítása, festése megtörtént. SÍRGONDOZÁS Varga Ferenc igazgatónk tárnoki sírjának felújításának második szakasza is lezárult december 15-én, amikorra felállították a síremléket. A finanszírozást a SZIE Állatorvos-tudományi Kar, a SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum, a Magyar Állatorvosi Kamara, valamint a Fejér megye Állategészségügyéért Közhasznú Alapítvány finanszírozta. Már csak a dombormű rekonstrukciója van hátra, amely 2015-ben készül el, a Nemzeti Örökség Intézete finanszírozásában. Az idei temetőlátogatáson is több kolléga és hallgató vett részt november 9-én. 27

28 VII. PÁLYÁZATOK 23. táblázat Pályázatok Pályázott Kapott Kiíró A pályázat címe Megjegyzés összeg összeg ODR 2013 Dokumentumvásárlás teljesítve: május ODR 2014 Dokumentumvásárlás ben felhasználható NKA teljesítve: 11 db Oklevélgyűjtemény Közgyűjteményi oklevél restaurálása Szakkollégium NKA Közgyűjteményi Szakkollégium Ásatásból származó vasból készült patkók restaurálása Összesen (2014-ben felhasznált) teljesítve 13 db patkó VIII. MINŐSÉGÜGY, HUMÁNPOLITIKA, ESEMÉNYEK JUBILEUM Ebben az évben ünnepeltük a 30. évfordulóját annak, hogy a főépületet szinte teljes egészében a könyvtár vette át. Az ünnepségre május 13-án rendeztük meg kari és külső vendégek részvételével. A könyvtár olvasótermében előzetesen a könyvtár történetét bemutató képsorozatot helyeztünk el. 11. ábra A konferencia meghívója 28

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2010. évi jelentés és 2011. évi munkaterv BUDAPEST 2011 TARTALOM TARTALOM... 2 ÖSSZEGZÉS... 3 I. GAZDÁLKODÁS... 5 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Főváros Szabó Ervin 2012. évi beszámolójáról és 2013. évi munkatervéről szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2013. 10. évf. 1. szám

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2013. 10. évf. 1. szám ORVOSI KÖNYVTÁRAK A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2013. 10. évf. 1. szám Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 HÍREK BESZÁMOLÓK 2012-RŐL... 4 2012. év a GYEMSZI Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtárában...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2014. Áttekintés

BESZÁMOLÓ 2014. Áttekintés BESZÁMOLÓ 2014 Áttekintés 1. Igazgatási feladatok 1.1 Minőségirányítás 1.2 Gazdálkodás, üzemeltetés 1.3 Humán erőforrás gazdálkodás 1.4 Partnerkapcsolatok 1.5 Önkéntesség, közösségi szolgálat 2. Könyvtárhasználat,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolójának, és 20 ll. évi munkatervének tudomásul vételéről A Fővárosi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13 1 Bevezető...5 2 A Társaság gazdálkodása...6 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 6 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 7 2.3 FORRÁSOK... 7 2.4 ESZKÖZÖK... 8 2.5 LELTÁROZÁS... 8 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041; 531 042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 6001/2013. 11. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012. évi beszámoló jelentése Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Megyei Múzeumi Igazgatóság neve: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Vezetője:

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2004/2 2004. szeptember 27-én közel száz könyvtáros vett részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetének szlovéniai kirándulásán. Képünk a muraszombati Szapáry-kastély

Részletesebben

V. évfolyam 1. szám. 2015. január

V. évfolyam 1. szám. 2015. január V. évfolyam 1. szám 2015. január Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja) http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Kiadja a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2800 Tatabánya,

Részletesebben

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben