ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM évi jelentés és évi munkaterv BUDAPEST 2015

2 TARTALOM ÖSSZEGZÉS... 3 I. GAZDÁLKODÁS... 4 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 5 Állományépítés... 5 Állományvédelem... 8 Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény... 9 III. SZOLGÁLTATÁSOK, MARKETING... 9 Alapszolgáltatások: helyben használat, kölcsönzés... 9 Könyvtárközi kölcsönzés Másolás Adatbázisok, tájékoztatás, információszolgáltatás Tudománymetria, publikációs adattárak Oktatás, használóképzés Könyvtári webhely, HuVetA, elektronikus szolgáltatások Tájékoztatás a könyvtárról, közönségkapcsolatok IV. INFORMATIKAI, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG V. LEVÉLTÁR Iratátvétel, gyarapodás Kutató- és ügyfélszolgálat Levéltármenedzsment VI. MÚZEUM, HAGYOMÁNYŐRZÉS Állománygyarapodás, állományvédelem Időszaki kiállítás Rendezvények, programok Múzeumpedagógia Múzeummenedzsment Sírgondozás VII. PÁLYÁZATOK VIII. MINŐSÉGÜGY, HUMÁNPOLITIKA, ESEMÉNYEK Jubileum Minőségügy, akkreditáció Személyi változások továbbképzés Közönségkapcsolatok Önképzés, továbbképzés, események IX. PUBLIKÁCIÓK, ELŐADÁSOK X. TÁMOGATÓINK XI. MUNKATERV A ÉVRE

3 ÖSSZEGZÉS A év is bővelkedett eseményekben, eredményekben és kihívásokban. Nagy örömünkre szolgált, hogy a nemzetközi akkreditáción sikerrel szerepelt a kar és a könyvtár egyaránt. A könyvtár megfelelt a követelményeknek és kiemelték a barátságos légkört, amely segíti a külföldi hallgatók beilleszkedését. Ugyanakkor több angol nyelvű tankönyvet, több csoportos tanulási lehetőséget, hosszabb nyitva tartási idő megfontolását és több számítógép beállítását javasolták. Ugyancsak sikerként könyveljük el, hogy a munkatársak jelentős részének változása nem okozott fennakadást és színvonalcsökkenést a szolgáltatásokban, s őszi elégedettségmérésünk szöveges megjegyzései arra utalnak, hogy a magas szakmai színvonal és a segítőkész hozzáállás továbbra is jellemzi a könyvtárat. A főépület könyvtárrá alakításának 30. évfordulóját május 13-án ünnepeltük meg. Az előadások és az előkészületek jó részben új munkatársainkat dicsérték: Bikádi Katalin trendfigyelő, Váradi Adél múzeumi előadása, Winkler Beának Bándi Melissával készített felmérése és beszámolója (az EAHIL konferencia díjazott poszterének is alapja!), Egri Krisztina grafikai munkája megragadták a hallgatóságot, és érdeklődéssel fogadták Kiss Józsefné Oláh Editnek a folyóiratok és a könyvtárközi kölcsönzés világába és Négyesi Barbarának a levéltári forrásokba bepillantást nyújtó bemutatóját. Ebben az évben tovább formálódtak külső kapcsolataink. A Múzeumok Éjszakája kapcsán vagy 50 emberrel és jó néhány intézménnyel működtünk együtt és megismertük a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet munkáját. Konzorciumi partnerként és a szakterület jelentős intézményhálózataként is fontos számunkra a NÉBIH és könyvtárai. Mindkét intézménnyel könyvtárközi kölcsönzési és a tudományos kutatást támogató kapcsolat alakult ki júniusában a Kari Tanács létrehozta a Könyvtári Bizottságot, amelynek véleménye és tanácsai segítik a könyvtárral kapcsolatos döntések meghozatalát. Az eredmények és problémák elemzésének talaján elkészítettük a könyvtár, levéltár és múzeum stratégiai fejlesztési tervét a következő öt évre, amit a Bizottság véleményezett és a Kari Tanács jóváhagyott. Ugyancsak értékes szempontokat adtak (egy gyors igényvizsgálat alapján) a külföldi folyóiratok előfizetéséhez. Munkájukat e helyen is köszönjük! Összességében az évet nehéz, de sikeres időszakként értékelhetjük, amelyben az új munkatársak felvették a szervezet ritmusát, beilleszkedtek a kar életébe, így sikerült minden kihívással megküzdeni és megalapozni a további fejlődést, a még nagyobb teljesítmények és innovációk korszakát. Köszönetet mondok helytállásukért! Budapest, január 20. Orbán Éva könyvtárigazgató 3

4 I. GAZDÁLKODÁS 1. táblázat A könyvtár évi bevételeinek megoszlása Bevételek Érték eft-ban Költségvetés (tanszéki keret) Bér+járulékai Kari támogatás (költségvetés, NKB) Pályázat 850 Saját bevétel 536 Összesen Bevétel Költségvetés 1%1% 14% Bér+járulékai 35% Kari támogatás Pályázat 49% Saját bevétel 1. ábra A bevételek megoszlása 2. táblázat A könyvtár évi kiadásainak összegzése* Kiadás Érték eft-ban Működési költség Bér+járulékai Állománygyarapítás könyv, CD (vásárolt) Állománygyarapítás folyóirat Összesen * Aktuális rendelés állomány december 31-én: eft 35% 10% Kiadás Működési költség Bér+járulékai 5% 50% Állománygyarapítás könyv Állománygyarapítás folyóirat 2. ábra A kiadások megoszlása 4

5 3. táblázat A Szent István Egyetem által finanszírozott szolgáltatások Szolgáltatás Összeg (Ft) EISZ adatbázisok önrésze évre (WoS, Springer, Science Direct, JCR, FSTA, CAB, Econlit, Scopus, Akadémiai folyóiratok) EISZ 2015-re MTMT intézményi hozzájárulás HunTéka rendszerfelügyelet és szoftvertámogatás (Monguz It. Kft.) Szakmai szervezetek tagsági díjai (SZIE KDKL költségvetésből) Egyéb Összesen Ebből költségvetési támogatásból: , pályázati forrásból: , a KDKL költségvetéséből forint. Ezen kívül még az Informatikai Hivatal fedezi a HuVetA.hu domain előfizetési díját. A SZIE Egyetemi Könyvtár nagy adminisztratív terhet vesz le a vállunkról az előfizetések és pályázatok biztosításával, ügyintézésével. 4. táblázat A szakfeladatokra nyújtott kari támogatás részletezése Szolgáltatás Összeg (Ft) Külföldi folyóiratok előfizetése (költségvetés) Könyvbeszerzés (NKB) Összesen II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS ÁLLOMÁNYÉPÍTÉS Könyvek Ebben az évben is a kar 2 millió forintos támogatásának köszönhettük elsősorban a legújabb szakkönyvek számának gyarapodását, illetve a CAB Animal and Veterinary Sciences elektronikus könyvcsomag előfizetésének használói statisztikákra alapozott részbeni megújítását. A könyvcsomagot többé nem előfizetéssel érjük el, hanem állandó hozzáférést vásároltunk 22 CABI e-könyvhöz. Az újból elnyert ODR támogatás a magyar nyelvű szakkönyvek beszerzésében jelentett fontos segítséget. 5

6 5. táblázat A vételi források megoszlása, Forrás 2014 (könyv+cd) 2013 (könyv) VÉTEL db Ft db Ft ODR pályázat (2013/2014) könyv: Könyvtári költségvetés könyv: CD: Tanszéki keret Kari támogatás könyv: könyv: Összesen Könyvtári költségvetés e-könyv: Kari támogatás e-könyv: e-könyv (előfizetés): 98 Összesen (e-könyv) Összesen (könyv + e-könyv) táblázat A leltári állomány gyarapodásának számszerű adatai Év 2014 (könyv+cd) 2013 (könyv) db Ft db Ft vétel (nyomtatott) ajándék kötelespéldány Összesen táblázat A gyarapodás nyelvi megoszlása az előző évi adatokkal összehasonlítva (könyv és CD) Év magyar idegen nyelvű Összesen Folyóiratok A 2014-re előfizetett időszaki kiadványok száma: 158 cím, a ráfordított összeg pedig ,- forint. A SUWECO-nál a 2014-es folyóirat-előfizetés ,- Ft volt, évre szóló előfizetés jelentősen, közel 10 millió forinttal meghaladta volna ezt az összeget. A Könyvtári Bizottság támogatásával felmérést végeztünk a tanszékek körében a külföldi folyóiratok használatáról, amelyből kiderült, hogy egy-két folyóiratot a szakterület specialistái sem használnak, van azonban néhány, amelyet hiányolnak. Ennek megfelelően lemondtuk a nemhasznált, illetve az EISZ keretében az Elsevier kiadótól elektronikus formában rendelkezésre álló folyóiratok nyomtatott változatát (20 cím), és megrendeltünk kilenc többek által igényelt folyóiratot, 6

7 illetve kértük, hogy Euro-ban számlázzanak. Így sikerült csökkenteni a 2015-ös előfizetési díjat forintra. A magyar folyóiratokra ,- Ft-ot fizettünk ki. Felmérést végeztünk a napilapok használatáról is, amely megerősítette tapasztalatunkat, hogy látogatóink nem nyomtatott napilapokból tájékozódnak, ezért 2015-től megszüntetjük ezek rendelését. 8. táblázat A 2014-ben rendszeresen érkező folyóiratok Előfizetés Csere Kötelespéldány (cím) Összesen Ajándék Külföldi cím érték (Ft) Magyar cím érték (Ft) Összesen cím érték (Ft) nyarán javítottuk a folyóiratlistát és ellenőriztük a folyóiratok raktári rendjét. Az év folyamán állományba vett kötetek száma egyedi előfizetésű folyóirat járt elektronikusan, ezek közül 15 csak elektronikusan. Állományapasztás 2014-ben 861 db könyv ,50 Ft értékben került törlésre az állományból. A selejtezett könyvek többsége a retrospektív feldolgozás közben tartalmilag elavult, sokpéldányos tankönyv, amelyekből az archív példányokat tartottuk meg. Ugyancsak törlésre került a évi leltár nyitányaként ellenőrzött tanszéki könyvtár (Állathigiénia) állományának elavult része. 9. táblázat A leltári állomány dokumentumtípusok szerint Könyv és időszaki Megnevezés kiadvány Leltári állomány december 31-én 2014-ban állományba vett dokumentum Audiovizuális Elektronikus Egyéb CD: 16 e-könyv: 23 e-folyóirat: ban leltárból törölt dokumentum i állomány

8 A leltári állomány december 31-én összesen nyomtatott és 501 egyéb dokumentum, értéke: forint Az év folyamán 5 alkalommal került sor arra, hogy a selejtezett, illetve ajándékba kapott, de állományba nem vett könyveket felajánljuk a könyvtári rendszernek az OSZK Könyvtári Intézeten keresztül, illetve a maradékot az oktatóknak és a hallgatóknak. A listák elkészítése, továbbküldése, a dokumentumok elvitele, kapcsolattartás a kérő felekkel sok feladatot ró a könyvtárra, de a könyvek hasznosulása megéri a fáradságot. Edelényi Ottília folytatta az 1945 utáni állomány feldolgozását a HunTékában. 840 művet és több példányt vitt be a HunTékába, közben pedig kiszűrte az elavult és fölöslegesen sok példányban meglévő könyveket, amelyek azonnal törlési jegyzékre kerülnek. A feldolgozottság kb. 95%-os. Állományunk kiegészült a Patológia Tanszékről átvett, korábban fel nem dolgozott régi szakdolgozatokkal is. A feldolgozó munkát meggyorsította a Windows 08 telepítése, mert mint kiderült a 7-es verzióval való gyenge együttműködés okozta a tárolási időnek a feldolgozást nagymértékben hátráltató lassulását. A Magyar Állatorvosi Bibliográfia idén 732 cikkel ( es) és 176 könyvfejezettel gyarapodott. A párhuzamos feldolgozást elkerülendő, keressük a lehetőségét annak, hogy a Matarkában és az MTMT-ben feldolgozott cikkeket a MÁOB-ba lehessen importálni. MATARKA A kurrens folyóiratok (Baromfi Ágazat, Díszmadár Magazin, Holstein Magazin, "Klíma-21" Füzetek, Magyar Vadászlap, Magyar Állatorvosok Lapja, Méhészet, Nimród Vadászújság, A Sertés, Állattenyésztés és Takarmányozás) folyamatos feldolgozása mellett ebben az évben teljességgel visszamenőleg is feldolgoztuk az Állattenyésztés és Takarmányozás (Egri Krisztina) és az Acta Veterinaria Hungarica (Bándi Melissa, Egri Krisztina) folyóiratokat, és majdnem elkészült az Állategészség feldolgozása is. A kurrens és visszamenőleges feldolgozás során összesen mintegy cikk került feldolgozásra és vált kereshetővé a nagyközönség számára. ÁLLOMÁNYVÉDELEM Az év folyamán 5 régi könyv restaurálására, 11 leltárkönyv, 15 tankönyv és 52 folyóirat köttetésére került sor. Winkler Bea 17 megrongálódott kötetet tudott házilag megjavítani. 8

9 MAGYARY-KOSSA SZAKMATÖRTÉNETI KÖNYVGYŰJTEMÉNY A gyűjteményt 2014-ben 11 alkalommal összesen 112 fő látogatta meg, főként külföldi vendégek, de egy általános iskolai csoport is. Két alkalommal kértek könyveket kutatási céllal. Ebben az évben a 2015-ben esedékes teljes körű állományellenőrzés első lépéseként leltároztuk a szakmatörténeti könyvgyűjteményt. Hiányt nem állapítottunk meg. A HunTéka megfelelő funkcióinak használata nagymértékben támogatta az állományellenőrzést. III. SZOLGÁLTATÁSOK, MARKETING ALAPSZOLGÁLTATÁSOK: HELYBEN HASZNÁLAT, KÖLCSÖNZÉS A nyitvatartási napok száma 2014-ben: 228, a nyitvatartási idő átlagosan 50 óra, december/január és május/június hónapban heti 55 óra. Helyben használat és kölcsönzés 10. táblázat Beiratkozott olvasók 2014-ben Hallgató Oktató+dolgozó Külső Összesen táblázat A látogatások száma (egy látogató napi többszöri regisztrációja külön számít) Hónap Délelőtt Délután Összesen 2014 Napi átlag 2013 összesen január február március április május Június július augusztus szeptember október november december Összesen átlag:

10 A belépésszámlálón kapott számot ötödölve azaz olvasónként ötszöri elhaladást számolva naponta átlagosan 95 látogatót kapunk. Mintavétellel úgy becsüljük, hogy helyben kb dokumentumot használnak olvasóink. A csoportszoba is változatlanul népszerű volt: 171 alkalommal vették igénybe. A zárthelyik, vizsgák közeledtével egyre gyakrabban igényelne 2-3 csoport is elvonulási lehetőséget, mint ez olvasói felmérésünkben ismételten megfogalmazódott januárjától (a Vet-Med-Labor támogatása révén) lehetőséget adtunk arra, hogy mikroszkóppal szövettani metszeteket (vagy saját anyagot) nézegessenek a hallgatók az olvasóteremben. 118 alkalommal éltek a lehetőséggel. 12. táblázat A kölcsönzések száma Kölcsönzések Hosszabbítások Összesen 2013 összesen HunTéka Naplós összesen Késedelmes olvasóknak 39 levelet és 241 t küldtünk. Hetente egyszer, hétfőn a következő hétfőig lejáró könyvek kölcsönzői es emlékeztetőt kapnak ben összesen értesítést küldtünk. Ezeket a HunTéka rendszer parancsunkra automatikusan generálja. Az e-könyvek használata A mai trendekhez igazodva egyre több e-könyvet szerzünk be és teszünk használóink számára hozzáférhetővé. Igyekszünk ezeket népszerűsíteni is, de használatuk még mindig elmarad az elvárttól, bár a leghasználtabb könyvet több, mint 600 alkalommal lapozták fel. Az adatokat az adatbázis-statisztika mellett tüntetjük fel. A legnépszerűbb címek a következők voltak: Elsevier: Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals (Fifth Edition), Veterinary Toxicology, Current Therapy in Large Animal Theriogenology (Second Edition), Equine Surgery (Third Edition), Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics (Eighth Edition), Equine Infectious Diseases, Medical History and Physical Examination in Companion Animals (Second Edition), Canine and Feline Nutrition (Third Edition) A CABI Animal and Veterinary Science e-könyv csomagját idén a SZIE más karaival közösen használtuk. Bár a használat jelentősen emelkedett, még mindig nem éri el azt a szintet, amely egy 100 kötetnél többet tartalmazó csomag drága előfizetését indokolná, ezért úgy döntöttünk, hogy 2015-re csak a leghasználtabb, illetve ajánlott irodalomként szereplő tételeket vásároljuk meg, s majd ezt a szerényebb gyűjteményt bővítjük a valóban igényelt tételekkel. A leghasználtabb e-könyvek az alábbiak voltak: Alternative Systems for Poultry - Health, Welfare and Productivity: Poultry Science Symposium Series Volume Thirty 10

11 Dairy Herd Health Aquaculture and Fisheries Biotechnology: Genetic Approaches The Behavioural Biology of Dogs Agricultural Biotechnology and Intellectual Property Protection: Seeds of Change Radar Entomology: Observing Insect Flight and Migration The Economics of Animal Health and Production Human-Livestock Interactions: The Stockperson and the Productivity and Welfare of Intensively Farmed Animals Animal Abuse: Helping Animals and People Biology of Breeding Poultry: Poultry Science Symposium Series Volume Twenty-nine Breeding for Disease Resistance In Farm Animals Ecologically based Integrated Pest Management Mastitis Control in Dairy Herds KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS 13. táblázat A könyvtárközi dokumentumforgalom alakulása A Teljesítés kérések Eredetiben (dokumentum) száma Beérkezett kérés (általunk küldött dokumentum) Küldött kérés (más könyvtártól kért/kapott dokumentum) Másolatban nyomtatot elektronikus t Ebből az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében bonyolított dokumentumforgalom: 14. táblázat Az ODR keretében bonyolított dokumentum-forgalom A szolgáltatási ponthoz beérkezett összes kérés (Beérkezett kérés) 107 adott eredeti dokumentum 22 adott elektronikus dokumentum 80 adott másolat 2 a teljesített kérések száma összesen (Adott összesen) 104 A szolgáltatási pont által indított kérések száma összesen (Küldött kérés) 231 kapott eredeti dokumentum 14 kapott elektronikus dokumentum 212 kapott másolat 2 teljesült kérések száma összesen (Kapott összesen)

12 MÁSOLÁS 15. táblázat A könyvtártól kért fénymásolatok száma 2014 Megrendelő Oldalszám Elektronikus másolat Kari Külső, könyvtárközi MÁOK Összesen A titkársági másolón oldalt másoltunk. Az olvasókat is kiszolgáló és a külső kérések teljesítésére használt másológépen oldalt másoltunk/másoltak a hallgatók, azaz a másolás továbbra is csökkenő tendenciát mutat. ADATBÁZISOK, TÁJÉKOZTATÁS, INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS Adatbázis-használat Adatbázisainkat az EISZ keretében kaptuk. 16. táblázat Az interdiszciplináris adatbázisok és folyóiratcsomagok használatának alakulása Adatbázis Keresések Teljes szöveges Alkalmak száma letöltés Web of Science (Science Citation Index) Journal Citation Report EBSCO (összes) Science Direct cikk: könyv: Scopus Springer folyóiratok nincs adat Növekedett a Web of Science és a Scopus használata, ugyanakkor az MTMT által adott impakt faktor értékek a JCR jelentőségét csökkentik, de sajnos nem teszik az adatbázist teljesen nélkülözhetővé. 585 Szakadatbázisok CAB és FSTA ebben az évben zökkenőmentesen elérhető volt az EBSCO felületen, a Zoological Record azonban kikerült az adatbázis csomagból, így nem volt hozzáférésünk és sajnos a Thomson évközi ajánlatát sem fogadta el az egyetem. Az év eleji hozzáférés és a novemberi próbaidőszak tanulsága szerint azonban igény lenne erre az adatbázisra, amelynek a használata a töredék időszakban is viszonylag magas volt. 12

13 Örvendetesen növekedett az Elsevier-nél előfizetett e-könyvek használata, főként április és november hónapban. Úgy látszik, hogy a zárthelyire való készüléskor vannak inkább használatban. 17. táblázat A szakadatbázisok és e-könyvcsomagok használata a (CAB, FSTA, ZOOR) Adatbázis Keresések Alkalmak Keresések 2013 CAB Abstracts Food Science and Technology Abstracts Zoological Record (Thomson)* Biological Abstracts (régi, Ovid) Összesen E-könyvcsomag CABI Animal and Veterinary Sciences e-book collection - könyvek sikeres lekérése** Keresés, lekérés ker.: 295 Használati alkalom Science Direct e-books fulltext usage * Január-június és november (teszt időszak) ** A SZIE gödöllői karaival együtt. 386 A használói kérdések alakulása A könyvtárosokhoz intézett tájékoztatási kérdések közül 2014-ben 122-t regisztráltunk. Ezek 36%-át hallgatók tették fel, 20-22%-ot oktatók, külső állatorvosok, illetve laikusok. A kérdések közel 30%-a az egyéb kategóriába tartozik, amely főként tudománymetriai adatok, publikálási lehetőségek, illetve publikációk elérése iránti érdeklődést fed. A témakörök közül az állatorvos-történet (16%) és a sebészet, szemészet (14%) volt a legnépszerűbb. Újdonságértesítés Ennek keretében 27 személy számára 23 folyóiratot figyeltünk. Természetesen bátorítjuk használóinkat, hogy maguk regisztráljanak az e-tartalomjegyzék-szolgáltatásokra. TUDOMÁNYMETRIA, PUBLIKÁCIÓS ADATTÁRAK A dolgozók publikációs aktivitásának értékelése 2014-ben 24 esetben adtunk ki hivatalos igazolást tudománymetriai vizsgálatról, amit az MTMT nagymértékben megkönnyít, bár az egyetemi tanári kinevezésekhez csak keserves 13

14 kézimunkával megállapítható, bonyolult adatokat kell kinyerni (pl. a hivatkozó cikkek impakt faktoros folyóiratból származnak-e). Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) Miszori Katalin augusztusi szülési szabadságától kezdődően Bikádi Katalin, Winkler Bea és Mudri Diána végzik az MTMT adatbevitel támogatását (5. szintű adminisztrátorok) ben a TÁMOP pályázatban vállaltaknak és az országos program követelményeinek megfelelően áttekintettük, javítottuk és admin láttamoztuk a között megjelent nyilvános kari közlemények rekordjait; összehasonlítottuk a hivatkozási adatbázisokkal és a Magyar Állatorvosi Bibliográfiával, és a pályázatban előírt mennyiséget meghaladóan feltöltöttük az MTMT-ből hiányzó tudományos rekordokat és idéző közleményeket folyamán rekord és idéző közleményt töltöttünk fel, ez az átlagos éves gyarapodás mintegy háromszorosa november 10. és december 2. között a Web of Science Citation Connection próbaidőszakra megnyitott adatbázisaiból Bikádi Katalin, Mudri Diána és Winkler Bea 182 kari szerző több ezer rekordját és idéző közleményét töltötte le. Ezeknek az MTMT-be való feltöltése december 8-án kezdődött, és a többszörös ellenőrzés miatt várhatóan áprilisig tart. A meghirdetett csoportos MTMT tréningek iránt kisebb volt az érdeklődés, ugyanakkor csak szeptember 1-től december 31-ig 29 kari szerzőnek biztosítottunk személyes konzultációt, illetve végeztük el a teljes rekordellenőrzést. Segítséget nyújtottunk a szerzőknek az ODT/MAB adatfeltöltésben, valamint a decemberi Oktató/kutató teljesítmény kérdőív publikációs adatainak kitöltésében is. 18. táblázat Az Állatorvos-tudományi Karra vonatkozó mutatók az MTMT-ben (2014. december)* MTMT összesített adatok Változás db Vált. % Folyóiratcikk % Könyvrészlet % Könyv % Egyéb konferenciaközlemény % Egyéb konferenciakötet % Oltalmi formák % Disszertáció % Egyéb % Közlemények összesen % 14

15 18. táblázat Az Állatorvos-tudományi Karra vonatkozó mutatók az MTMT-ben (2014. december)* (folytatás) MTMT összesített adatok Változás db Vált. % független idézők % önidézetek % nem megállapított idézők % Idézetek összesen % Összegzett IF 2 753, , ,975 33% Hiányos publikációk IF összege nincs adat 3,279 Várható IF-ek összege 183,983 15, ,517 92% IF összesen 2 937, , ,213 37% *Figyelemmel kell lenni arra, hogy a vizsgált időszakok eltérőek! Intézményi adattár Bővebben a HuVetA-ra vonatkozó fejezetben olvasható. 3. ábra Honlap részlete 15

16 OKTATÁS, HASZNÁLÓKÉPZÉS 19. táblázat Oktatás 2014-ben Célközönség A tanfolyam jellege Résztvevők száma Óraszám Biol Bsc blended learning Biol Msc blended learning Phd tantermi Fundamentals of scientific writing tantermi 8 10 Library informatics tantermi Zotero tréning tantermi 6 4 MTMT képzés tantermi 2*4=8 6 MTMT képzés PhD hallgatóknak tantermi 2*4=8 7 Tantermi összesen E-oktatásban (blended) Mindösszesen A tudományos közlés alapjai angol fakultatív tárgy tapasztalatait értékelve újra meghirdettük a magasabb óraszámú, több gyakorlási lehetőséget biztosító Könyvtári informatika angol fakultatív tárgyat, amelynek hallgatói jobb eredményeket értek el a kisebb óraszámú kurzus hallgatóinál. A kurzusról hallgatói elégedettségi felmérés készült, ami a válaszok alacsony száma miatt sajnos nem tekinthető reprezentatívnak, de jelzi a gyakorlás iránti hallgatói igényt. A kurzusok végén a hallgatók véleményét rendszeresen részletes kérdőívvel mérjük fel, amelynek fényében folyamatosan csiszoljuk a tananyagot és módszereinket. Fájlaljuk, hogy ebben az évben nem kaptunk lehetőséget arra, hogy a másod évfolyamon megtartsuk plenáris előadásunkat a szakirodalom-keresés és a hivatkozás alapjairól. Ezen ismeretek hiánya egyre komolyabb problémát okoz a szakdolgozat-írásra készülők számára, akiknek jelentős része külföldön van, így ben kell megoldanunk a segítségnyújtást. KÖNYVTÁRI WEBHELY, HUVETA, ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK Honlap október 17-én, pénteken ismét megújult a könyvtár honlapja. Tartalmilag csak kevés helyen, de felépítésében, szolgáltatásaiban és stílusában jelentős változásokon esett át. A honlap továbbra is a Joomla ingyenes tartalomkezelő rendszert használja, csak immár a as verziót, a hosztolás a Rendszerinformatika Kft-hez került. 16

17 4. ábra Az új honlap nyitó oldala 5. ábra A honlap 2014-es látogatási statisztikája: A könyvtári honlap használata ebben az évben is csökkent: a látogatások száma (2013: , 2014: ) 15, a látogatók száma (2013: : 9.179) 28%-kal. Látogatóink 85 százaléka érkezett Magyarországról, a többi külföldről, pl. USA, Németország, Románia, UK, Írország stb. Látogatóink többsége (92,5%) asztali gépről, de 895 alkalommal mobil készülékről és 410 esetben tabletről keresték fel a könyvtári portált. 17

18 6. ábra A látogatók megoszlása mobil technológiák esetén A használók által preferált és emiatt a további fejlesztések esetén is szem előtt tartott böngészők a következők voltak: Chrome (42,53%), Firefox (40,01%), InternetExplorer (9,02%). Magyar Állatorvosi Panteon: Az új honlapra költözéssel, a Panteon publikus felülete változatlan maradt a látogatók számára. Tartalmát azonban áttöltöttük egy új, adatbázis alapú felületre, amely az adatok javítása után, várhatóan 2015 első negyedévében elérhetővé válhat a látogatók számára is. Az eddigi honlap-struktúra helyett, egy néhány oldalfelépítéssel dolgozó, adatbázis alapú, kereshető és böngészhető portált hoztunk létre. 7. ábra A Panteon új arculata Nyilvános katalógus (OPAC) A könyvtári nyilvános katalógus látogatóinak száma en vették igénybe a saját katalógus által kínált hosszabbítási lehetőséget. Az éves összehasonlításból azonban az gyanítható, hogy az automatikus számláló nem működött/ik megfelelően, ezért a könyvtári 18

19 nyilvános katalógus látogatóinak száma továbbra sem követhető megbízhatóan. A szolgáltatót kértük a hiba javítására. 20. táblázat A könyvtár nyilvános katalógusának használata Év Látogatók Keresések OPAC üzenetek OPAC belépések Linkgyűjtemények 2014-ben is folyamatosan bővítettük, frissítettük a Netvibes oldalakat. Intézményi adattár A 2012-es évben az új szerveren létrehozott és elindított HuVetA a 2014-es év elején egy nagyobb frissítésen esett át (verzióváltás). Az adatbázisba 173 közlemény került fel. A Handle előfizetés folyamatossága biztosítja, hogy egyedi azonosítóval láthassuk el továbbra is a felkerülő anyagokat. A használat jellemzői: felhasználó munkamenet során oldalmegtekintést hajtott végre egy-egy alkalommal közel négyet. Kedvező az új látogatók nagy aránya is, ugyanakkor elgondolkodtató a visszafordulási arány nagysága, ami a barátságosabb, könnyebben kezelhető felület fontosságát húzza alá. 8. ábra A HuVetA használata 19

20 TÁJÉKOZTATÁS A KÖNYVTÁRRÓL, KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK Marketing A könyvtári programokhoz ebben az évben is fiatalos, esztétikus ismertetőt és reklámanyagokat készítettünk az internetre és helyi népszerűsítésére. A január 2-án indult kosárkampány viszonylag eredményes volt: egyre több hallgató választja a zöld kosarat a hátizsákok helyett, amelyeknek a behozatalát következetesen tiltjuk. Facebook A könyvtár Facebook-oldalát Egri Krisztina gondozza. Az oldalnak újabb 200 követője lett, így összesen 517-en figyelik itt megjelenő bejegyzéseinket, amelyek száma az év folyamán 160 volt. 9. ábra A könyvtár Facebook oldalának kedveltsége és használata 20

21 Hírlevél Ebben az évben is megjelent a Noctua négy száma a Kamarai Állatorvos hasábjain és a honlapon, amelyben a könyvtár életének miden fontos mozzanatáról beszámolunk és a szakirodalomból is szemezgetünk. Ezen kívül igyekszünk a nagyobb eseményekről a Szent István Egyetem újságban is elhelyezni cikket. IV. INFORMATIKAI, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG Fejlesztés 1. A könyvtári gépeken a Windows XP-t Windows 7-re és Windows 8-ra cseréltük, néhány kivétellel. 2. Néhány gépben szükségessé vált a memóriabővítés (RAM) a fenti csere okán. 3. A könyvtár honlapja egy külső szolgáltató szerverére költözött októberben, de a régi szerver (egy PC) még üzemel a www2.konyvtar.univet.hu címen. 4. Külső winchestert vásároltunk a biztonsági mentésekhez. 5. Beszereztünk egy Samsung Galaxy Tab táblagépet és a könyvtár munkatársai megismerkedtek használatának alapjaival, hogy segítséget tudjanak nyújtani a honlap és az e-források tabletes használatához. Szolgáltatások Adatbázis-szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan továbbra is töretlen népszerűségnek örvend mind a hallgatók, mind az oktatók körében a VPN, mely a könyvtári elektronikus adatbázisok, folyóiratok és könyvek távoli (otthoni) elérését biztosítja. Megközelítőleg 140 új felhasználó regisztrált 2014-ben erre a szolgáltatásra, így már több mint 760 felhasználója van. A kari informatikusokkal működtetjük a VPN mellett az EDUROAM wifi szolgáltatást is. Új lehetőségként 2014-ben a mobil és táblagépeken történő gyors és zökkenőmentes wifi eléréshez egy másik szolgáltatással is hozzájárultunk a hallgatók és oktatók számára. Szerverek, gépek, karbantartás 2014-ben üzemeltetett szerverek és munkaállomások: - HunTéka szerver az integrált könyvtári rendszert biztosító kiszolgáló - Linux webszerver (www2-re) - DiskStation fájlszerver - HuVetA intézményi repozitórium szerver - 15 db olvasótermi nyilvános használatú gép - 16 db dolgozói munkaállomás - 1 db tablet A biztonsági mentéseket automatizáltuk és egy külső winchester felhasználásával tettük biztonságosabbá. 21

22 Ezen számítástechnikai eszközök karbantartása (szoftverkövetés, törlések, vírusvédelem stb.) folyamatos, üzemük és a biztonsági mentések zökkenőmentesek voltak. A számítógép-vásárlási moratórium nem teszi lehetővé a dolgozói számítógépek cseréjét, ami gyakran működési zavarhoz, lassuláshoz vezet és hátráltatja a munkát. A jobb gépekhez szokott hallgatók lassúnak találják a gépeket. V. LEVÉLTÁR IRATÁTVÉTEL, GYARAPODÁS 21. táblázat Az iratanyag gyarapodása 2014-ben Levéltári A levéltári anyag jelzet Megnevezése Évköre Terjedelme ifm 89 Patológiai Tanszék ,32 90 Anatómiai és Szövettani Tanszék , Kovács Gyula iratai ,12 Iratátvétel Befejeződött a kari iratátvétel a tanszékekről. A levéltár állománya az átvétel során összesen 69,25 iratfolyóméterrel, 92 kötettel és 2 doboz pecséttel bővült. Az új anyagok középszintre vannak rendezve. Selejtezésre 74,53 iratfolyóméternyi anyag került. A levéltár anyaga összesen 166,42 ifm + az új kötetek. Oral history 2014-ben prof. Dr. Szabó István ny. igazgatóhelyettessel készítettünk interjút pályafutásáról, szakmai nézeteiről, eredményeiről. Megkezdődött az interjúk gépelése és javítása. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 2014-ben 3 hazai kutató összesen 3 alkalommal kutatott Levéltárunkban ben 15 kutatótól 22 alkalommal érkezett kérdés ben. Ügyfélszolgálatunk keretében a Tanulmányi Osztály közvetítésével összesen 43 alkalommal szolgáltattunk adatot. LEVÉLTÁRMENEDZSMENT Folyamatosan történt a levéltári anyag elsődleges feldolgozását lehetővé tevő e-archívum feltöltése az átvett anyagokra vonatkozó adatokkal, és figyelemmel kísérjük a levéltár hőmérsékletét és páratartalmát. 22

23 2014. december 15-re az MFLSZ kérésének megfelelően elkészült az 1945 és 1962 közötti tanácsülési jegyzőkönyvek napirendjeinek listázása és az anyag előkészítése a digitalizálásra, amely Budapest Főváros Levéltárában fog várhatóan megtörténni. Tavaly is elsősorban a többi budapesti egyetem (ELTE, Corvinus Egyetem, BME, Semmelweis Egyetem) levéltárával tartottuk fenn a legszorosabb szakmai kapcsolatot. Részt vettünk a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség munkájában, rendezvényein. Szakfelügyeleti vizsgálat Az év folyamán levéltári szakfelügyeleti vizsgálat nem volt. Állományvédelem Az oklevelek restaurálására vonatkozó pályázatunkat csak részben fogadták el, így 2014-ben sor került a papíralapú oklevelek restaurálására az NKA támogatásával (11 darab, 200 ezer forint) és saját erőből (12 darab, ,- forint). Fontos lenne a pergamen oklevelek tisztítása, simítása, restaurálása, amire reméljük lesz pályázati lehetőség. A levéltárban a hőmérséklet és a páratartalom az év folyamán elfogadható értékeket mutatott. A jelentős mértékű iratátvételt követően megtörtént a levéltár átrendezése, így pillanatnyilag elégséges a hely, de további bővülés esetén a raktári kapacitás bővítésére lesz szükség novemberében a belső ellenőr megvizsgálta az anyakönyvek tárolását. December hónapban rendeztük az anyakönyveket és leckekönyv-másolatokat. A gyakori használat és a helyhiány miatt ezek a könyvtári irodában vannak elhelyezve. Sajnos nem oldható meg, hogy valamennyit zárt szekrényben tároljuk. VI. MÚZEUM, HAGYOMÁNYŐRZÉS 22. táblázat Az Állatorvos-történeti Gyűjtemény látogatói 2014-ben Magyar Külföldi gyermek felnőtt gyermek felnőtt Múzeumok Éjszakáján KÖN Egyéb alkalommal Összesen: A kiállításokat 53 alkalommal összesen fő tekintette meg. A látogatók számának emelkedését ebben az évben is sikeres múzeumpedagógiai programunknak és a Múzeumok Éjszakája sikerének köszönhetjük. 23

24 ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS, ÁLLOMÁNYVÉDELEM évben dr. Perlaki Emil adománya révén 40 tárggyal gyarapodott a gyűjtemény, amelyek a könyvtár előterében található vitrinbe kerültek. Július végén megújítottuk a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal a műtárgykölcsönzési szerződést. NKA pályázat segítségével és saját forrásból sikerült a patkógyűjtemény restaurálását befejezni, a legrosszabb állapotú ásatásból származó patkók rozsdamentesítését, állagvédelmét biztosítani. A patkókat a tárlatot kiegészítendő 2015-ben a nagyközönség számára is kiállítjuk. A könyvtár előterében kiállított Steindl Imrét ábrázoló gipsz szobrot önerőből restauráltattuk júniusában sikerült az állategészségügyi rendszer 1876-os térképét átlátszó plexi lappal levédeni. Állandó kiállítás A decemberében vásárolt Kincsem szobrot több más emlékkel együtt az állandó kiállítás terében az ún. Kincsem sarokban helyeztük el. Váradi Adél Kincsem történetét összefoglaló, helyben olvasható lapozgatót készített, amely bővebb tájékozódásra ad lehetőséget. A sarok megnyitására május 13-án került sor, dr. Fehér Dezső, több Kincsem-könyv szerzője megnyitó szavaival, a 30. évfordulós ünnepség vendégeinek jelenlétében. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS 2014 áprilisában lebontottuk a nagysikerű Csigakiállítást, amelyet az év elején több iskolai csoport tekintett meg. Az újabb időszaki kiállítás megnyitása 2015-re várható. Kihelyezett tárlatok, alkalmi kiállítások A könyvtár épületében is igyekeztünk felhívni a figyelmet a múzeumra, illetve emlékeztünk meg évfordulókról: - Évfordulós vitrint alakítottunk ki az előtérben (Dr. Cseh Sándor, Dr. Schwanner Jenő, Dr. Búza László, Dr. Kemény Armand) 2014 januárjában. - Szintén itt helyeztük el a dr. Perlaki Emiltől kapott II. világháborús katona-állatorvosi táskát (2014. március) - A 30. éves évfordulóra létrehoztuk az ún. Párkánytárlat -ot és - lelepleztük a Patológia Tanszékről letétbe átvett Steindl Imre szobrot (2014. május 13.). - A Varga-Nádaskay kiállítás vakos elemeit elvittük a NÉBIH által látássérülteknek szervezett előadásra (2014. november 27.). RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK Múzeumok Majálisa, május Az idén első alkalommal vettünk részt a Múzeumok Majálisán a Lódoktorok Párizstól Isonzóig című kiállításunkkal. A cím a Majális koncepciójához illeszkedve az 1900-as párizsi világkiállítás sikereire, illetve az I. világháború megpróbáltatásaira utal, amelyeket két molinón mutattunk be, amelyek most a könyvtárat, illetve az aula menza felőli bejáratát díszítik. Az Anatómiai Tanszék által kölcsönzött lócsontok ellenállhatatlannak bizonyultak, és 24

25 sokan élvezték a rajzolgatás, a játék lehetőségét is, így mintegy kétezer látogató fordult meg a standunknál. A képes beszámoló honlapunkon látható: A molinókat Orbán Éva állította össze, Váradi Adél készített egy lapozgatót a témához, Egri Krisztina és Négyesi Barbara állították össze a gyerekjátékokat (összekötők, kirakók, színezők). 10. ábra Standunk a Múzeumok Majálisán A Múzeumok Éjszakája, június 21. Ebben az évben több tanszék (Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi, Élelmiszer-higiénia, Szülészeti, Állathigiéniai), külső partner (Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Camelicious (dr. Nagy Péter), Markus Tejlabor) és kiállító (Kanga Alapítvány, Németh László) együttműködésével rendeztük meg a programot Amikor még a tej sem aluszik címmel. Az előadások mellett kisebb, konzultációra is alkalmat adó szakmai programok (tejlabor, tejvizsgálat és takarmány-bemutató, mikroszkópozás, simogató, csigavásár) is voltak. A rendkívül széles együttműködői körrel szervezett program legnagyobb logisztikai bravúrja a dubaiból küldött és ajándékként osztott tevetej csomag szállítása, adminisztrálása és 25

26 biztonságos kezelése volt, amiért külön köszönet illeti a Camelicious-t (dr. Nagy Péter) és az MTKI-t. Ugyancsak köszönet illeti az előadók és konzulensek sorát, akik valóságos tejakadémiát varázsoltak az aulába és a tornaterembe, valamint a lelkes hallgatókat. AMIKOR MÉG A TEJ SEM ALUSZIK A tej élet, erő, egészség - vagy éppen ellenkezőleg? Ezen az éjszakán mindent megtudhat a tej táplálkozási jelentőségéről. Bemutatjuk, hogyan hasznosul a takarmány és mi kerül belőle a tejbe? Miért ad tejet a tehén? Hogyan termelődik a tej az emlőben? Mi van valójában a tejeszacskóban? Hogyan vizsgálják az összetételét? Hogyan kell biztonságosan tárolni, fogyasztani? Az előadásokon kívül mindent megnézhetnek a gyakorlatban, mikroszkóp alatt; elvégezhetnek egy ún. masztitesztet; megismerkedhetnek a sajtkészítés fortélyaival és még állatokat is simogathatnak. Kézmosás után kóstolóval várjuk a látogatókat! Programjaink Állatorvoslás és egyetemtörténet (kiállítás) Tejipari Múzeum - vendégségben (alkalmi kiállítás) Kreatív foglalkozások gyerekeknek - Tejben, vajban (rajzverseny) (gyermekprogram, kreatív foglalkozás) Mikrovilág Mindenféle a mikroszkóp alatt Simogatni jó! Törpekecskék és törpesertések (Kanga Alapítvány) Tejetlen állatok (zoológus hallgatók) Érdekességek a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetből (kultúrák, kefír, joghurt, sajt) Tejvizsgálat - Masti-test (Dr. Kovács Péter) Tejvizsgáló minilabor (Dr. Markus Gabriella) 18:00-18:45 Egyetemtörténet anekdotákkal tárlatvezetés az állandó kiállításon (Dr. Kótai István) 18:45-19:00 Megnyitó (Dr. Sótonyi Péter, dékán) 19:00-19:30 Tények és tévhitek a tejjel kapcsolatban (Dr. Fekete Sándor György) 19:30-20:00 Tejet termelő háziállataink (Dr. Gáspárdy András) 20:00-20:30 A sajtártól a sajttálig (Dr. Cenkvári Éva, Dr. Bersényi András, Dr. Hullár István) 20:30-21:00 A hormonok és a tejelés (Dr. Cseh Sándor) 21:00-21:30 Utazás a tejutakon - kalandtúra a tejmirigyben (Dr. Kótai István) 21:30-22:00 A tej és tejtermékek biztonságos fogyasztása (Dr. Laczay Péter) 22:00-22:30 Egy tejelőteve-farm élete (Dr. Nagy Péter, videó) 23:00-24:00 Egyetemtörténet anekdotákkal tárlatvezetés az állandó kiállításon (Dr. Kótai István) 26

27 Kulturális Örökség Napjai, szeptember Ugyancsak első alkalommal vettünk részt a Kulturális Örökség Napjainak rendezvénysorozatán. A His-turizmus címhez illően Váradi Adél muzeológus rendhagyó campus-néző túrára invitálta az érdeklődőket. Szombaton és vasárnap két-két csoport hallgatta meg az érdekfeszítő előadást az épületekről és díszeikről, majd megtekintették állandó kiállításunkat is. Összesen 106-an voltak. A beszámoló olvasható a Szent István Egyetem lapjának 8. számában. MÚZEUMPEDAGÓGIA A Csigakiállítás meghirdetett zárásához közeledve, 2013 végén telefonon és ben megkerestük a környékbeli általános- és középiskolákat, akik örömmel vették az ingyenes programra a meghívást. Januártól márciusig további 120, zömében hátrányos helyzetű gyerek és 20 pedagógus látogatta meg időszaki kiállításunkat. MÚZEUMMENEDZSMENT A múzeum népszerűsítésére A hónap műtárgya címmel sorozatot indítottunk, amelyen eddig 8 tárgyat mutattunk be. Váradi Adél és Hajdu Gábor részt vettek a Múzeum-digit konferencián, amelyen hasznos tapasztalatokat szereztek. Az állandó kiállítás tere ebben az évben ismét csúnyán beázott. A Műszaki Osztály támogatásával (kb forint) a vakablakokat megszüntették, leszigetelték, így remélhetjük, hogy a sorozatos beázásoknak vége lesz. A hibák javítása, festése megtörtént. SÍRGONDOZÁS Varga Ferenc igazgatónk tárnoki sírjának felújításának második szakasza is lezárult december 15-én, amikorra felállították a síremléket. A finanszírozást a SZIE Állatorvos-tudományi Kar, a SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum, a Magyar Állatorvosi Kamara, valamint a Fejér megye Állategészségügyéért Közhasznú Alapítvány finanszírozta. Már csak a dombormű rekonstrukciója van hátra, amely 2015-ben készül el, a Nemzeti Örökség Intézete finanszírozásában. Az idei temetőlátogatáson is több kolléga és hallgató vett részt november 9-én. 27

28 VII. PÁLYÁZATOK 23. táblázat Pályázatok Pályázott Kapott Kiíró A pályázat címe Megjegyzés összeg összeg ODR 2013 Dokumentumvásárlás teljesítve: május ODR 2014 Dokumentumvásárlás ben felhasználható NKA teljesítve: 11 db Oklevélgyűjtemény Közgyűjteményi oklevél restaurálása Szakkollégium NKA Közgyűjteményi Szakkollégium Ásatásból származó vasból készült patkók restaurálása Összesen (2014-ben felhasznált) teljesítve 13 db patkó VIII. MINŐSÉGÜGY, HUMÁNPOLITIKA, ESEMÉNYEK JUBILEUM Ebben az évben ünnepeltük a 30. évfordulóját annak, hogy a főépületet szinte teljes egészében a könyvtár vette át. Az ünnepségre május 13-án rendeztük meg kari és külső vendégek részvételével. A könyvtár olvasótermében előzetesen a könyvtár történetét bemutató képsorozatot helyeztünk el. 11. ábra A konferencia meghívója 28

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2015. évi jelentése és 2016. évi munkaterve

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2015. évi jelentése és 2016. évi munkaterve A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2015. évi jelentése és 2016. évi munkaterve BUDAPEST 2016 2 TARTALOM ÖSSZEGZÉS... 5 I. GAZDÁLKODÁS... 6 II. KÖNYVTÁR... 7 ÁLLOMÁNYÉPÍTÉS,

Részletesebben

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK Orbán Éva könyvtárigazgató orban.eva@aotk.szie.hu A kezdetek ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM Hisz mindnyájunknak

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2013. évi jelentés. 2014. évi munkaterv BUDAPEST

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2013. évi jelentés. 2014. évi munkaterv BUDAPEST SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2013. évi jelentés és 2014. évi munkaterv BUDAPEST 2014 2 TARTALOM ÖSSZEGZÉS... 5 I. GAZDÁLKODÁS... 6 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 7 Állományépítés...

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Évi jelentés 2013 Munkaterv 2014

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Évi jelentés 2013 Munkaterv 2014 Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Évi jelentés 2013 Munkaterv 2014 Budapest, 2014 Tartalomjegyzék Az év legfontosabb eseményei 3 I. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2013-BAN 6 1. Gazdálkodás 6 2. Személyzeti

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12.

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2014. szeptember 12. Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák éjféli barátja 1200 négyzetméter 220 olvasótermi férőhely 67 hallgatói számítógép + WIFI 2013-ban

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2012. évi jelentés. 2013. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2012. évi jelentés. 2013. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2012. évi jelentés és 2013. évi munkaterv BUDAPEST 2013 2 TARTALOM ÖSSZEGZÉS... 5 I. GAZDÁLKODÁS... 7 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 8 Állományépítés...

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program 2009-2010. Dr. Téglási Ágnes az EISZ Bizottság Elnöke

Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program 2009-2010. Dr. Téglási Ágnes az EISZ Bizottság Elnöke Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program 2009-2010 Dr. Téglási Ágnes az EISZ Bizottság Elnöke A program költsége 1 200 1 000 Milló Ft 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09

Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09 Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09 Helyi (egyetemi) hálózatban elérhető CD-ROM adatbázisok Forest Science Database (Tree CD) CD-ROM adatbázisok a központi könyvtár állományában (helyi használat)

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT) PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE MTMT ÉS MTMT2

TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT) PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE MTMT ÉS MTMT2 TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT) PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE MTMT ÉS MTMT2 MAKARA GÁBOR MTA KIK - MTMT OSZTÁLY 2015.08.26. A PROJEKT RÉSZEI

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

Könyvtár Megnyitó Vendégvárás A könyvtár dolgozói

Könyvtár Megnyitó Vendégvárás A könyvtár dolgozói Könyvtár Megnyitó Vendégvárás 2009 A könyvtár dolgozói Könyvtár Megnyitó Vendégvárás 2009 Gálszécsi András Vasas Lívia Bécsi Antal Könyvtár Megnyitó Nézőtér 2009 Gálszécsi András Bogyai Katalin Skaliczki

Részletesebben

Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár október 13.

Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár október 13. Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár 2016. október 13. A Tittel Pál Könyvtár felépítése: Egri Campus Gyöngyösi Campus Jászberényi Campus Sárospataki Campus Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák

Részletesebben

A Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Művek Tára MKE 43. Vándorgyűlés 2011 július 15. Holl A. Makara G.: Az MTMT 1 A Magyar Tudományos Művek Tára Holl András - MTMT ITSzB, MTAK, MTA KTM CsKI Makara Gábor - MTMT MKE 43. Vándorgyűlés, Pécs 2011 július

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Látlelet az orvosi könyvtárakról -2014

Látlelet az orvosi könyvtárakról -2014 Látlelet az orvosi könyvtárakról -2014 Dr. Vasas Lívia lvasas@lib.sote.hu Dr. Palotai Mária palotai.maria@gyemszi.hu Magyar Kórházszövetség XXVI. Kongresszusa 2014. április 2-4 Siófok Orvosi területen

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Az MTMT és az Intézeti Repozitóriumok összekapcsolása bevezetési tapasztalatok SZLUKA PÉTER SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁR

Az MTMT és az Intézeti Repozitóriumok összekapcsolása bevezetési tapasztalatok SZLUKA PÉTER SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁR 1 Az MTMT és az Intézeti Repozitóriumok összekapcsolása bevezetési tapasztalatok SZLUKA PÉTER SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁR PSZLUKA@LIB.SOTE.HU A repozitórium 2 Néhány tulajdonsága Elektronikus

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Table of contents. Tuesday 31 March Wednesday 01 April Thursday 02 April

Table of contents. Tuesday 31 March Wednesday 01 April Thursday 02 April Table of contents Tuesday 31 March 2015... 1 Wednesday 01 April 2015... 2 Thursday 02 April 2015... 4 i Tuesday 31 March 2015 Networkshop 2015 Tuesday 31 March 2015 T-Systems) - A Terem (15:00-16:20) -

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Könyvtárra vonatkozó adatok -A Könyvtár elnevezése: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Évi jelentés 2011 Munkaterv 2012

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Évi jelentés 2011 Munkaterv 2012 Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Évi jelentés 2011 Munkaterv 2012 Budapest, 2012 1 Tartalomjegyzék Stratégiai terv 2011-2013 3 I. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2011-BEN 7 1. Gazdálkodás 7 2. Személyzeti

Részletesebben

VIIKKI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR Finnország mezőgazdasági könyvtára

VIIKKI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR Finnország mezőgazdasági könyvtára VIIKKI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR Finnország mezőgazdasági könyvtára Pádár Éva - Orbán Éva MKE Mezőgazdasági Szekció Budapest, 2006. november 24. KÖRNYEZETE HELSINKI EGYETEMI KÖNYVTÁRI RENDSZER Központi könyvtár:

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén, a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Évi jelentés 2010 Munkaterv 2011

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Évi jelentés 2010 Munkaterv 2011 Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Évi jelentés 2010 Munkaterv 2011 Budapest, 2011 2 Tartalomjegyzék I. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2010-BEN 8 1. Gazdálkodás 8 2. Személyzeti politika 9 II. KÖNYVTÁRI

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK, IRÁNYOK A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAKBAN

VÁLTOZÁSOK, IRÁNYOK A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAKBAN VÁLTOZÁSOK, IRÁNYOK A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAKBAN SZÉKELYNÉ TÖRÖK TÜNDE ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁR MI LESZ VELED, FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁR?...nem tudjuk, hogyan alakul a könyvtáros szakma......mi

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Tartalom A.) Közgyűlés B.) Elnökségi ülések C.) Rendezvények C1.) Agrárinformatikai

Részletesebben

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS)

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) A munkanapló vezetése minden könyvtár, szolgáltatóhely (a továbbiakban: könyvtár) számára kötelező.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV Tervek és tények Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat kulturális szakembereinek képzése a szolgáltatások fejlesztése érdekében című TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0007 pályázat eredményei Hagyományok és kihívások

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Évi jelentés 2014 Munkaterv 2015

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Évi jelentés 2014 Munkaterv 2015 Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Évi jelentés 2014 Munkaterv 2015 Budapest, 2015 Tartalomjegyzék Az év legfontosabb eseményei 3 I. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2014-BEN 5 1. Gazdálkodás 5 2. Személyzeti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem open access politikája: tudománymenedzsment a Klebelsberg Könyvtárban

A Szegedi Tudományegyetem open access politikája: tudománymenedzsment a Klebelsberg Könyvtárban KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Szegedi Tudományegyetem open access politikája: tudománymenedzsment a Klebelsberg Könyvtárban Keveházi Katalin Nemzeti

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2011. évi jelentés. 2012. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2011. évi jelentés. 2012. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2011. évi jelentés és 2012. évi munkaterv BUDAPEST 2012 2 TARTALOM ÖSSZEGZÉS... 5 I. GAZDÁLKODÁS... 7 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS... 8 Állományépítés...

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Naszádos Edit, könyvtári szakinformatikus Holl András, informatikai tanácsadó Kapus Erika, tájékoztató könyvtáros

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez Igényfelmérés a TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01 kódjelű pályázat elkészítéséhez 1. Az igényfelmérés módja Az igényfelmérésre mivel elsődleges célja a pályázni kívánt intézményi portálon keresztül elérhető szolgáltatások

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport)

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport) Partner Portál??? Üzleti alapú Szolgáltatás alapú (Szolgáltatók és szolgáltatások összegyűjtése az használók segítségére) A konzorcium Eszterházy Károly Főiskola (konzorciumvezető) Egri Hittudományi Főiskola

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap

Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap 2015/12/14 2015/12/07 A magyarországi műtárgyak állapotát a változó időjárás és a raktárak műszaki állapotának romlása miatt egyre több vízkár éri. A december

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben